Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017"

Transcriptie

1 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei

2 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) pagina 2 Onderzoek Mediagebruik Maastricht 2016

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Achtergrond Onderzoeksvraag 4 2 Werkwijze Vragenlijst Analyse 5 3 Resultaten Respons Media kanalen Maastricht digitaal Overige media Week- en maandbladen Maastricht Voorkeursmedium Subgroepen 11 4 Bijlagen Vragenlijst 14 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 pagina 3

4 1 Inleiding 1.1 Achtergrond De gemeente Maastricht stemt haar berichtgeving af op het mediagebruik van haar inwoners. Een afgewogen middelenmix is daarbij belangrijk om te bepalen welke media voor het verspreiden van informatie worden ingezet binnen het beschikbare budget. Zo wordt met de beschikbare middelen een maximaal aantal inwoners bereikt. Omdat het medialandschap continu in beweging is, onderzoekt de gemeente Maastricht jaarlijks het mediagebruik van haar inwoners. 1.2 Onderzoeksvraag De afdelingen Onderzoek & Statistiek en Communicatie van de gemeente Maastricht hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar de mediaconsumptie van inwoners van Maastricht. Daarbij was de onderzoeksvraag: Welke media consumeren inwoners van Maastricht en met welke freuentie? Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag is gemeente Maastricht geïnteresseerd in met mediagebruik van alle Maastrichtenaren, ongeacht hun achtergrond. Bij het beantwoorden van de onderzoeksvraag is tevens het mediagebruik van diverse subdoelgroepen globaal in kaart gebracht. De subdoelgroepen waarvan er op basis van het aantal respondenten een globale uitspraak gedaan kan worden, zijn: Ouderen (75-plus) Jongeren tot 25 jaar Laaggeschoolden Mensen zonder werk pagina 4 Onderzoek Mediagebruik Maastricht 2016

5 2 Werkwijze 2.1 Vragenlijst Voor de evaluatie is gebruik gemaakt van een vragenlijst (Bijlage 4.1). Deze vragenlijst is zowel op papier als digitaal verspreid onder inwoners van Maastricht via onder andere een enuête in de weekkrant 1Maastricht, bevraging van het MaastrichtForum 1, berichten en advertenties op social media, nieuwsbrieven en actieve benadering van studenten en scholieren op scholen in Maastricht. 2.2 Analyse De antwoorden worden gewogen voor de leeftijdsgroep en woonwijk van de respondent. De analyse vindt plaats op gemeenteniveau. Indien een bepaalde doelgroep een significant afwijkende mening heeft ten opzichte van het gemiddelde, en deze doelgroep is in voldoende mate vertegenwoordigd om een betrouwbare uitspraak over te doen, dan zal dit worden weergegeven. 1 Het MaastrichtForum is een representatief online panel, in beheer van de gemeente Maastricht, van ruim 3000 inwoners van Maastricht die een aantal maal per jaar een vragenlijst invullen. Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 pagina 5

6 3 Resultaten 3.1 Respons De vragenlijst is door 2389 respondenten ingevuld (Figuur 1) Figuur 1: Respons social media en nieuwsbrief MaastrichtForum Social Media Advertentie krant 3.2 Media kanalen Maastricht digitaal Figuur 2 laat zien dat de respondenten intensief gebruik maken van digitale media. , WhatsApp en Facebook worden door 72 procent of meer van de respondenten dagelijks gebruikt. Slechts van de inwoners maakt geen gebruik van . Daarmee is ook vastgesteld dat 9 van de respondenten internet gebruikt. Whatsapp is net zoals in de rest van Nederland ook zeer populair in Maastricht. Ook Facebook is populair met 81% van de respondenten die minimaal 1x per week het medium gebruiken. Twitter is het minst populair bij de ondervraagde inwoners. Hiervan geeft 7 van de respondenten aan dat ze het nooit gebruiken. Figuur 2: Gebruik mediakanalen (%) LinkedIn 6% 15% 15% 10% 54% Instagram 1 4% 5% 64% Youtube 17% 35% 2 11% 14% Twitter 6% 5% 7 Facebook 7 16% WhatsApp 76% 8 dagelijks minimaal 1x per week minimaal 1x per maand paar keer per jaar nooit pagina 6 Onderzoek Mediagebruik Maastricht 2016

7 Vergeleken met 2015 is te zien dat in 2016 Facebook, en WhatsApp meer op dagelijkse basis worden gebruikt door de respondenten. Zoals te zien in Figuur 3, gaf in 2015 nog 27% van de bevraagde inwoners aan geen gebruik te maken van Facebook tegen 16% in Bijna 9 op de 10 respondenten gebruikt in 2016 dagelijks 2 , terwijl dit in 2015 nog ruim 6 op de 10 was. Figuur 3. Veranderingen mediagebruik in 2016 ten opzichte van % 56% 6 40% % 16% 1 Facebook Dagelijks Facebook Nooit WhatsApp Dagelijks WhatsApp Nooit Dagelijks Nooit 2 In 2015 zijn andere antwoordcategorieën gehanteerd ten opzichte van Voor onderhavige vergelijking zijn bij alle drie de variabelen de categorieën veel en heel veel van 2015 samengenomen en afgezet tegen de categorie dagelijks in Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 pagina 7

8 3.2.2 Overige media In Figuur 4 is te zien dat dagblad De Limburger veruit het meest freuent dagelijks wordt gelezen. Het aantal respondenten dat naar TV Maastricht of L1 TV kijkt is gestegen ten opzichte van Gaf toen nog respectievelijk 60% en 66% aan deze zenders wel eens te bekijken, in 2016 kijkt 6 en 73% van de ondervraagde inwoners wel eens naar deze zenders. Tegelijkertijd is de intensiviteit van het kijkgedrag gedaald; naar TV Maastricht kijkt in 2016 nog 2 van de bevraagde inwoners minimaal 1x per week, naar L1 TV is dat 34%. De digitalisering zet ook door bij formele media. Keek in 2015 bijvoorbeeld nog 34% wel eens naar de website van L1, is dat in 2016 gestegen naar 64%. Het nieuwe medium dat in 2016 zijn intrede maakte in Maastricht, wist 30% van de respondenten te vinden. Het percentage dat regelmatig gebruikt maakt van deze website, blijft nog wel achter bij de gevestigde media. Figuur 4: Dagelijks gebruik Limburgse mediakanalen (%) De Limburger/Limburger Dagblad 34% 1 6% 21% 26% L1 TV 1 15% 31% 27% TV Maastricht 16% 10% 2 3 Dichtbij.nl/maastricht 4% 10% 21% 55% Gezien.nl/maastricht 5% 11% 1 5 1Limburg.nl 1 16% 10% 20% 36% 1L app 1 6% 3% 11% 6 ThuisinMaastricht.nl 6% 4% 1 70% dagelijks minimaal 1x per week minimaal 1x per maand zelden nooit pagina 8 Onderzoek Mediagebruik Maastricht 2016

9 3.3 Week- en maandbladen Figuur 5 laat zien dat van de regionale weekbladen 1Maastricht het meest freuent wordt gelezen. 37% van de ondervraagde Maastrichtenaren leest deze weekkrant iedere week. De Observant daarentegen wordt het minst freuent gelezen door de bevraagde inwoners van Maastricht; tweederde geeft aan dit weekblad nooit te lezen. Figuur 5: Leesfreuentie weekbladen (%) 43% 40% nooit 67% 64% 1 20% zelden minimaal 1x per maand 37% 2 20% 24% 7% 4% 15% Iedere week 1Maastricht De Observant Week in week uit buurtbladen Uit Figuur 6 is af te lezen dat de regionale maandbladen een beperkter bereik hebben dan de weekbladen of dagelijkse media. Het blad Chapeau wordt het meest freuent gelezen; 1 op de 10 respondenten geeft aan het blad elke maand te lezen. Figuur 6: Maandelijks lezen maandbladen (%) Citymagazine Maastricht 4% 83% Niveau 15% 83% Chapeau 25% 67% Zuiderlucht 6% 1 8 iedere maand zelden nooit Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 pagina 9

10 3.4 1Maastricht Bijna een derde van de respondenten geeft aan dat ze weekkrant 1Maastricht niet ontvangt, zo blijkt uit Figuur 7. Bij 44% van de respondenten wordt de krant iedere week bezorgd en nog eens ontvangt 1Maastricht meestal iedere week, maar niet altijd. Tot slot geeft 11% aan de krant soms wel, soms niet te ontvangen. Zoals in Figuur 5 te zien is geeft 37% van alle respondenten aan de 1Maastricht wekelijks te lezen en nog eens minimaal 1x per maand. Iets minder dan een kwart van de ondervraagde inwoners die de weekkrant ontvangt, leest de gemeentelijke informatiepagina in deze krant iedere week. Figuur 7: Ontvangst- en leesfreuentie van 1Maastricht 4% 36% 44% 1 36% 11% 24% 16% Ja, iedere week ontvangen Meestal iedere week, soms niet Soms wel, soms niet ontvangen Nee, nooit ontvangen Ontvang 1Maastricht niet Wel ontvangen, niet bekend met informatiepagina Leest gemeentelijke informatiepagina iedere week Leest gemeentelijke informatiepagina aantal keer p/j Leest gemeentelijke informatiepagina nooit In Figuur 8 is af te lezen dat ruim vier op de tien bevraagde Maastrichtenaren zelden of nooit TV Maastricht kijkt en 1Maastricht leest. Ruim een kwart daarentegen consumeert beide media minimaal 1x per maand. Figuur 8: Overlap kijkers TV Maastricht en lezers 1Maastricht 1 leest en kijkt zelden of nooit TV Maastricht en 1Maastricht 26% 43% kijkt minimaal 1x per maand TV Maastricht en leest minimaal 1x per maand 1Maastricht kijkt minimaal 1x per maand TV Maastricht maar leest zelden/nooit 1Maastricht leest minimaal 1x per maand 1Maastricht maar kijkt zelden/nooit TV Maastricht pagina 10 Onderzoek Mediagebruik Maastricht 2016

11 3.5 Voorkeursmedium Als er één medium gekozen moet worden waar de respondenten hun nieuws vandaan haalden, dan haalt deze het nieuws het liefst uit Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad. Samen met de website en/of app van 1Limburg haalt bijna de helft van alle bevraagde Maastrichtenaren hier het liefst nieuws vandaan (Figuur 9). De andere helft heeft een uiteenlopende voorkeur voor een van de overige nieuwsbronnen. Figuur 9: Voorkeursmedium respondenten (%) De Limburger/Limburgs Dagblad 1Limburg.nl of app 3% 1 2 1Maastricht TV Maastricht 4% L1 TV 6% buurtblad 1 dichtbij.nl/maastricht gezien.nl/maastricht 15% Thuisinmaastricht.nl anders, namelijk 3.6 Subgroepen Interessant is ook om kort te kijken naar het mediagebruik van diverse subgroepen en dit af te zetten tegen het gemiddelde. De respons is onvoldoende voor harde conclusies, maar de percentages kunnen wel een indicatie zijn voor de wijze waarop bepaalde doelgroepen wellicht het beste benaderd kunnen worden. Gekeken is naar het mediagedrag van jongeren tot 25 jaar, senioren (75 plus), mensen zonder werk en laagopgeleiden. De verdeling van deze groepen binnen de totale groep respondenten is als volgt: Tabel 1: Grootte van subgroepen Subgroep Aantal Jongeren (25-) 134 (6%) Senioren (75+) 242 (10%) Mensen zonder werk 130 (5 % Laagopgeleiden 157 (7%) Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 pagina 11

12 Figuur 10. Leesfreuentie diverse media subgroepen ten opzichte van het gemiddelde Jongeren 84% 1 3% Senioren 83% 7% Werklozen Laagopgeleiden 80% 83% 11% 14% 6% Gemiddeld 8 0 Jongeren 9 Senioren 41% 43% Facebook Werklozen Laagopgeleiden Gemiddeld 66% 73% 7 10% 21% 15% 16% 0 Jongeren 9 Senioren 30% 11% 4% 3% 5 WhatsApp Werklozen Laagopgeleiden Gemiddeld 56% 56% 76% 16% 15% 3% 3% 23% 24% 0 Jongeren 5% 5% 27% 6 TVMaastricht Senioren Werklozen Laagopgeleiden 35% 2 31% 1 31% 14% 2 10% 27% 20% 17% 1 7% 11% Gemiddeld 16% 10% 2 3 Dagelijks minimaal 1x per week minimaal 1x per maand paar keer per jaar nooit Uit de analyse (Figuur 10) blijkt onder meer dat het gebruik van weinig verschilt per subgroep. Gekeken naar het gebruik van Facebook en Whatsapp is te zien dat jongeren vaker dan gemiddeld 3 hier gebruik van maken en senioren juist minder. TV Maastricht wordt door jongen relatief vaak nooit bekeken, maar door de andere subgroepen wel vaker dan gemiddeld. 3 Niet gezegd kan worden of dit significant afwijkt, dat wil zeggen of toeval uitgesloten kan worden. De termen vaker of minder e.d moeten als relatief worden beschouwd en de cijfers zijn slechts ter indicatie te gebruiken. pagina 12 Onderzoek Mediagebruik Maastricht 2016

13 Figuur 11 laat de lees- en kijkfreuentie zien van 1Maastricht en de gemeentelijke informatiepagina van de verschillende subgroepen ten opzichte van het gemiddelde van alle ondervraagde respondenten. Het gemiddelde van 1Maastricht is gebaseerd op alle ondervraagde respondenten, dus inclusief diegene die aangeven het blad niet te lezen of te ontvangen. Het gemiddelde van de gemeentelijke informatiepagina betreft de groep respondenten die aangeven soms, meestal of altijd 1Maastricht te ontvangen én bekend te zijn met de gemeentelijke informatiepagina. Hieruit komt naar voren dat 1Maastricht door jongeren nauwelijks geconsumeerd wordt en door senioren juist relatief vaak. Figuur 11. Lees- en kijkfreuentie 1Maastricht en Gemeentelijke Informatiepagina door subgroep Jongeren 3% 86% 1Maastricht Senioren Werklozen Laagopgeleiden Gemiddeld 37% 5 57% 73% 1 7% 1 4% 16% % 0 Gemeentelijke informatiepagina Jongeren Senioren Werklozen Laagopgeleiden Gemiddeld 51% 5 51% 40% 67% 27% 23% 23% 23% 17% 20% 1 4% 21% 6% 1 7% 1 Iedere week minimaal 1x per maand zelden nooit Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 pagina 13

14 4 Bijlagen 4.1 Vragenlijst 1. Hoe vaak gebruikt u onderstaande media? dagelijks minimaal 1x per week minimaal 1x per maand paar keer per jaar WhatsApp Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn nooit 2. Hoe vaak leest/bekijkt u onderstaande media? dagelijks minimaal 1x per week De Limburger/Limburger Dagblad minimaal 1x per maand zelden L1 TV TV Maastricht Dichtbij.nl/maastricht Gezien.nl/maastricht 1Limburg.nl 1L app ThuisinMaastricht.nl nooit 3. Hoe vaak leest/bekijkt u onderstaande weekbladen? Iedere week minimaal 1x per maand zelden 1Maastricht De Observant Week in week uit buurtbladen nooit 4. Hoe vaak leest/bekijkt u onderstaande maandbladen? iedere maand zelden nooit Zuiderlucht Chapeau Niveau Citymagazine Maastricht 5. Ontvangt u huis-aan-huis-blad 1Maastricht? pagina 14 Onderzoek Mediagebruik Maastricht 2016

15 Ja, iedere week Meestal iedere week, soms niet Soms wel, soms niet Nee, nooit - Go to 8 6. Weet u dat er in 1Maastricht een gemeentelijke informatiepagina staat? ja nee - Go to 8 7. Hoe vaak leest u deze gemeentelijke informatiepagina? Iedere week minimaal 1x per maand paar keer per jaar nooit 8. Als u één medium moest kiezen, waar haalt u dan nieuws uit Maastricht vandaan? (Via het medium zelf of via hun nieuwsbrief/social media/etc.) De Limburger/Limburgs Dagblad TV Maastricht 1Maastricht 1Limburg.nl of app L1 TV Thuisinmaastricht.nl dichtbij.nl/maastricht gezien.nl/maastricht buurtblad anders, namelijk 9. Achtergrond We willen u nog een paar vragen stellen over uw achtergrond. Deze kenmerken gebruiken we om de communicatie gerichter te kunnen verbeteren. 10. In welk jaar bent u geboren? 11. Wat zijn de eerste 4 cijfers van uw postcode? 12. Bent u in Nederland geboren? ja nee 13. Wat is uw voornaamste bezigheid overdag Gepensioneerd Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 pagina 15

16 Huisvrouw/huisman In loondienst Scholier Student Werkloos/AWW/WAO Zelfstandig ondernemer Anders, namelijk 16. Bedankt Bedankt voor het invullen van de vragenlijst. pagina 16 Onderzoek Mediagebruik Maastricht 2016

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STABIEL

DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STABIEL Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Kien Het Nederlandse Donateurspanel METING SEPTEMBER 2017 In dit rapport leest u de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

Bij dezen ontvangt u antwoord op de vragen die mondeling gesteld zijn tijdens de raadsronde inzake het communicatieplan gemeenteraad 2017.

Bij dezen ontvangt u antwoord op de vragen die mondeling gesteld zijn tijdens de raadsronde inzake het communicatieplan gemeenteraad 2017. > RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht BEZOEKADRES Mosae Forum 10 6211 DW Maastricht Aan de dames en heren, leden van de gemeenteraad POSTADRES Postbus 1992 6201 BZ Maastricht ONDERWERP DATUM BIJLAGEN

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen Rapportage Mediawijsheid November 2016 In opdracht van: De Issuemakers Project number: 2016465 Auteur: Tim Faassen Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Van 18 tot en met 25 november 2016 wordt

Nadere informatie

Bijna niet te geloven, maar iedereen leest. Uniek in Nederland!

Bijna niet te geloven, maar iedereen leest. Uniek in Nederland! Bijna niet te geloven, maar iedereen leest Uniek in Nederland! Het is bijna niet te geloven, maar iedereen leest Brabants Centrum! Brabants Centrum is al 70 jaar dé krant van Boxtel met een bereik van

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Enquête resultaten uitgebreid website

Enquête resultaten uitgebreid website Enquête resultaten uitgebreid website Vanaf mei tot en met september 2013 hebben 4000 mensen de Lumière enquête ingevuld. Uit alle respons kwam erg waardevolle informatie die we u niet willen onthouden.

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN Gemeente Katwijk Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/ 066 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186 Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 00 5 59 99 fax 00 15 44 e-mail info@kantarpublic.com www.kantarpublic.com De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de

Nadere informatie

Onderzoek naar verandering in gebruik sociale media onder jongeren uit de gereformeerde gezindte Rapportage, april 2016

Onderzoek naar verandering in gebruik sociale media onder jongeren uit de gereformeerde gezindte Rapportage, april 2016 Onderzoek naar verandering in gebruik sociale media onder jongeren uit de gereformeerde gezindte Rapportage, april 16 1 Inleiding en verantwoording Het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs aan

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014 Gemeente Schagen April 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek De gemeente Schagen hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan een goede informatievoorziening richting haar

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SREENFORCE SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA, JANUARI 2017 TELEVISIETOESTEL VERUIT DOMINANT VOOR LIVE TV-KIJKEN Vorig jaar december concludeerde Screenforce

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers

Social media onderzoek 2014 onder ondernemers Social media onderzoek 2014 onder Het grootste Social media onderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachtingen van social media onder #NSMO Het grootste social media onderzoek onder In januari

Nadere informatie

Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest

Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest De effectiviteit van klantcommunicatie Maart 2016 Onderzoek naar het huidige Content Marketing landschap Mogelijk gemaakt door Logeion, Scripta Communicatie en MediaTest Opzet Beeld organisatie afgelopen

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatie gepeild Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, november 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Leerplein055 doet onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders over de inzet van online communicatie. Waarom dit onderzoek? Leerplein055 is de

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen RTV Oost Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

Media-onderzoek Nijmegen Eindrapportage

Media-onderzoek Nijmegen Eindrapportage Media-onderzoek Nijmegen 2014 Eindrapportage Media-onderzoek Nijmegen 2014 Eindrapportage Datum: 10 september 2014 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Contactpersoon: Marieke Selten tel.:

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Presentatie Irena Petric

Presentatie Irena Petric Presentatie Irena Petric NOM KIDS MONITOR NOM GfK 2014 NOM Kids Monitor 4 februari 2014 1 Even voorstellen Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) Joint Industry Committee: samenwerking van uitgevers van

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012

#SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 #SMING12 IMPACT SOCIAL MEDIA 2012 2 OVER DIT ONDERZOEK Berichten op online en social media over financiële instellingen nemen toe. Ook ING heeft de afgelopen jaren de online buzz rond het merk sterk zien

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2004

De Amsterdamse Burgermonitor 2004 De Amsterdamse Burgermonitor 2004 Fact Sheet nummer 2 juli 2005 Amsterdammers en hun mediagebruik Het medialandschap verandert in hoog tempo. Traditionele media als kranten en actualiteitenrubrieken op

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Resultaat enquête parochieblad Pagina 1 van 8 Martha en Mariaparochie

Resultaat enquête parochieblad Pagina 1 van 8 Martha en Mariaparochie Resultaat enquête parochieblad Pagina 1 van 8 Martha en Mariaparochie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Uitslag enquête... 4 2.1 Kerkbezoek... 4 2.2 Hoeveel leest men van het blad... 4 2.3 Financiële

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA

STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA STADSPANEL DEN HAAG SOCIAL MEDIA Publicatiedatum 15 december2011 Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, momenteel ruim 3500, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Lokaal mediabeleid Rotterdam

Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam Lokaal mediabeleid Rotterdam G.H. van der Wilt en A.L. Roode Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2011 In opdracht van de raadscommissie JOCS van de gemeente

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie