Bereiksonderzoek RTV Zaanstreek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bereiksonderzoek RTV Zaanstreek"

Transcriptie

1 BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Zaanstreek Juli 2017 Ralph Sluis & Marjolein de boer

2 Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten social media overige informatiebronnen conclusies

3 ACHTERGROND RTV Zaanstreek heeft in 2014 eerder bereiksonderzoek via OLON en DVJ Insights laten uitvoeren. Om vast te stellen hoe de omroep zich heeft ontwikkeld en om meer zicht te krijgen op het cross mediale gebruik in de regio, heeft de omroep nu opnieuw bereiksonderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek wordt door de meeste partijen gebruikt voor beleidsbepaling, strategiebepaling als ook format inhoudelijke beslissingen en als bereikscijfermateriaal richting (potentiele) adverteerders. Doelgroep De onderzoeksdoelgroep omvat mannen en vrouwen in de leeftijd van 13 jaar en ouder in het uitzendgebied van de lokale omroep (het uitzendgebied = de gemeente(n) waarvoor door het Commissariaat voor de Media aan de betreffende omroep zendtijd is toegewezen). Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een steekproef die lokaal representatief is voor wat betreft relevante sociodemografische gegevens.

4 ACHTERGROND - Steekproef STEEKPROEFGROOTTE: WEGING: 307 respondenten De dataset is gewogen naar de verdeling geslacht en leeftijd in de regio Zaanstreek. VELDWERK: STEEKPROEFCRITERIA : Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode van 6 tot 13 juni Hierbij is volledig gebruik gemaakt van online (CAWI) onderzoek. - Inwoner van kijk- en luistergebied RTV Zaanstreek. - Leeftijd 13+

5 Leeswijzer presentatie Omschrijving opvallende resultaten RTV Zaanstreek/ ZaanTV Televisie 5 Zaanradio Radio 5 De kopteksten geven een omschrijving van de resultaten op de pagina. Vaak wordt er in deze tekst verwezen naar bepaalde groepen respondenten die een afwijkende score hebben van het gemiddelde (bijv. ouderen). Verdere details over deze gegevens zijn terug te vinden in het tabellenboek in de bijlage van deze rapportage. RTV Noord- Hollland 5 Radio Noord- Hollland 5 De grafieken zijn een weergave van de resultaten over de gehele onderzoekspopulatie. AT5 Geen van deze 5 5 RTV Purmerend Geen van deze 5 5 De benchmark geeft aan hoe de Nederlandse lokale omroepen gemiddeld scoren op dit item. Deze benchmark is samengesteld uit eerdere onderzoeken die DVJ Insights in het verleden samen met OLON heeft gedaan naar lokale omroepen. N=307 BENCHMARK: 5 BENCHMARK: 5 De voetnoot geeft aan hoeveel mensen antwoord hebben gegeven op de vragen die op die pagina worden getoond. Wanneer dit aantal te laag is om een onderbouwde uitspraak over te doen, staat hier vermeld dat de resultaten indicatief zijn.

6 Resultaten

7 Kijk- en luistergedrag Televisie en radio hebben in de Zaanstreek (net als in de rest van Nederland) een groot bereik. 9 92% N=307 Vraag: Kijkt u wel eens televisie?/luistert u wel eens naar de radio?

8 Televisie

9 Wijze van kijken en Bereik aanbieders Op dit moment kijkt men vooral TV via de kabel-digitaal. Ziggo is de grootste aanbieder in de Zaanstreek, gevolgd door KPN. Wijze van kijken Bereik aanbieders Via de kabel - digitaal 7 Ziggo KPN 2 5 Via internet 12% Tele2 Via digitenne Telfort Vodafone 2% Via de kabel - analoog 7% Online XS4all 2% Via een schotel Reggefiber Anders, namelijk: Glashart Canal Digitaal Weet niet Anders, namelijk: Weet niet 2% N=300 N=300

10 Bereik televisie RTV Zaanstreek bereikt op jaarbasis 1 van de inwoners van de Zaanstreek. Wekelijks gaat het om 7%, terwijl het dagelijks bereik op 2% ligt. 8 BENCHMARK Jaar: 4 Week: 2 Dag: 7% 2 22% 17% % 1 12% 9% 7% 7% 2% 2% 27% 7% 37% % % % 12% % % 47% 2 59% 3 N=300 Jaar Week Dag

11 Bekendheid regionale en lokale televisiezenders Bijna 1 op de 3 inwoners van de Zaanstreek kent RTV Zaanstreek/ZaanTV. RTV Zaanstreek/ZaanTV is echter aanzienlijk minder bekend dan RTV Noord-Holland en AT Geen van deze RTV Zaanstreek/ZaanTV AT5 RTV Noord-Holland N=307

12 Redenen om RTV Zaanstreek/ZAAnTV te kijken Belangrijkste reden om naar RTV Zaanstreek/Zaanstreek te kijken is het lokale nieuws. Belangrijkste reden om niet te kijken is de programmering. De beoordeling van de programmering ligt echter maar iets onder de NL Benchmark. Reden om te kijken Redenen om niet te kijken Ik wil graag lokaal nieuws zien De zender geeft me goede achtergrondinformatie over wat er Anders, namelijk: Weet niet/geen reden De zender is door iemand anders aangezet Op de zender komen mensen uit mijn regio aan het woord De programma s zijn in mijn eigen (streek)taal Ik wil reclame zien van winkels uit mijn woonplaats Ik kan zelf meedoen/bijdragen aan de programma s 2 5 Weet niet/geen reden Programmering is niet naar mijn smaak Ik raadpleeg andere media over wat er in mijn gemeente gebeurt Zender zit niet in mijn pakket Kan de zender niet op de tv vinden / heb de zender niet ingesteld Anders, namelijk: Ik vind de lokale omroep niet leuk om naar te kijken Ik ben niet geïnteresseerd in lokale informatie 1 12% 9% 7% 3 RAPPORTCIJFER: 6,9 BENCHMARK: 7,0 Vanwege de muziek De ontvangst is niet goed N=38 (indicatief) N=262 N=37 (indicatief)

13 Soort programma s Zaanstreek/ZaanTv Men kijkt vooral naar het lokale nieuws (via de kabelkrant). Hier zou men dan ook (nog) meer van willen zien. Ook zou men meer documentaires willen zien. Waar kijkt men naar Wat men nog meer zou willen zien Lokaal nieuws (via de kabelkrant) 7 Weet niet, geen antwoord 4 Documentaires 2 Documentaires 2 Kunst en cultuur 2 Lokaal nieuws (via de kabelkrant) 22% Sportnieuws 2 Uitgaansinformatie 2 Verenigingsnieuws 1 Muziek 1 Uitgaansinformatie 12% Kunst en cultuur 12% Weet niet, geen antwoord 1 Verenigingsnieuws 12% Lokale politiek/gemeenteraadsvergaderingen Lokale politiek/gemeenteraadsvergaderingen 1 Muziek Sportnieuws 9% Programma's voor minderheden Anders, namelijk Anders, namelijk Kerkelijke programmas Kerkelijke programma's Kinderprogrammas Kinderprogramma's Jongerenprogrammas Jongerenprogramma's Programmas voor minderheden N=38 (indicatief) N=38 (indicatief)

14 Programmering lokale omroep Het ZaanTV Nieuws heeft dan ook het grootste bereik. Ook Streek in Beeld wordt door een overgrote meerderheid bekeken. Het minst bekend is het programma De Clubman. Specifiek programma RAPPORTCIJFER: ZaanTV Nieuws 7 7,4 Streek in Beeld 62% 7,1 De Clubman 9% 7,5 Nee, naar geen van deze programmas gekeken 9% N=38 (indicatief)

15 Radio

16 Wijze van luisteren en locatie Radio wordt het meest beluisterd via de ether. Ook internet/online en de kabel worden vaak gebruikt om radio te luisteren. De locatie waar men het vaakst naar de radio luistert is (nog steeds) thuis. Wijze van luisteren locatie luisteren Radio via de ether 4 Thuis 7 Radio via het internet/online 3 In de auto 67% Radio via de kabel 37% Luisteren via mobiele telefoon/ PDA Radio als achtergrond van het tv-signaal Anders, namelijk 1 9% Op het werk Onderweg (niet in de auto) Anders, namelijk 7% 3 In vergelijking met het onderzoek van 2014 is er een toename te zien in het aantal mensen dat naar de radio luistert op het werk (27% in 2014) N=281 N=281

17 Bereik radio Zaanradio bereikt op jaarbasis 12% van de inwoners van de Zaanstreek. Wekelijks gaat het om, terwijl het dagelijks bereik op ligt. BENCHMARK Jaar: 1 Week: Dag: 4 4 In vergelijking met het onderzoek van 2014 is het weekbereik licht gestegen (week in 2014 ) % 17% % 12% 9% % 9% 7% 7% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% % % 2 N=300 Jaar Week Dag

18 Bekendheid regionale en lokale radiozenders Ruim de helft van de inwoners van de Zaanstreek kent Zaanradio. Radio Noord-Holland heeft een iets grotere bekendheid. 6 Bekendheid Zaanradio is gestegen van 4 in 2014 naar 5 in Radio 9 (Oostzaan) Lokale Omroep Landsmeer RTV Purmerend Geen van deze Zaanradio Radio Noord-Holland N=281

19 Lokale omroep luisteraars Belangrijkste reden om naar Zaanradio te luisteren is het lokale nieuws. Belangrijkste reden om niet te luisteren is de programmering. De beoordeling van de huidige programmering ligt echter iets hoger dan in NL. Reden om te luisteren Redenen om niet te luisteren Ik wil graag lokaal nieuws horen 39% Weet niet/geen reden 4 De zender geeft me goede achtergrondinformatie over wat 2 Programmering is niet naar mijn smaak 17% RAPPORTCIJFER: Vanwege de muziek De programma s zijn in mijn eigen (streek)taal Op de zender komen mensen uit mijn gemeente aan het woord Weet niet/geen reden Ik wil reclame horen van winkels uit mijn woonplaats 1 Anders Ik raadpleeg andere media over wat er in mijn gemeente gebeurt Kan de zender niet op de radio vinden Ik ben niet geïnteresseerd in lokale informatie 1 9% 7,4 BENCHMARK: 7,1 Anders Ik kan zelf meedoen/bijdragen aan de programma s De zender is door iemand anders aangezet 2% Vanwege de muziek De ontvangst is niet goed Rapportcijfer in 2014 was een 7,1 N=33 (indicatief) N=248 N=33 (indicatief)

20 Luisteraars zaanradio Men luistert vooral naar het lokale nieuws. Hier zou men dan ook (nog) meer van willen zien. Waar luistert men naar Wat men nog meer zou willen horen Lokaal nieuws 6 Lokaal nieuws 39% Muziekprogramma's 37% Uitgaansinformatie 2 Sportprogramma's 17% Muziekprogrammas 2 Lokale politiek 1 Weet niet, geen antwoord 2 Uitgaansinformatie 12% Verenigingsnieuws 2 Anders, namelijk Kunst en cultuur 19% Kunst en cultuur Sportprogrammas 9% Jongerenprogramma's Kerkelijke programma's Weet niet, geen antwoord Programma's voor Verzoekplatenprogrammas Documentaires Programmas voor minderheden Kerkelijke programmas 7% In 2014 wilde men vooral meer documentaires(2) en Kunst en Cultuur (2) horen. N=33 (indicatief) N=33 (indicatief)

21 Social media 29

22 Bekendheid online media RTV zaanstreek De online media kanalen van RTV Zaanstreek zijn op dit moment onder het grootste aandeel van de inwoners niet bekend. De facebookpagina en de website wordt door (bijna) 1 op de 10 inwoners wel genoemd. 8 9% 1 BENCHMARK website: 29% N=307

23 Redenen voor social media bezoek Ook voor social media geldt dat het lokale nieuws de belangrijkste reden is dat mensen de kanalen bezoeken. Belangrijkste reden om hier geen gebruik van te maken is de bekendheid van deze kanalen. Hier ligt dus nog een mooie kans! Reden om te bezoeken Redenen om niet te Bezoeken Lokaal nieuws Gemeentelijke informatie zoeken 1 4 Ik wist niet van het bestaan af 37% Er komen onderwerpen aan bod waarbij ik Weet niet 1 Weet niet/geen reden 3 Met andere kijkers en/of luisteraars Live naar de lokale televisie kijken Het is niet naar mijn smaak 1 Informatie over RTV Zaanstreek opzoeken Reageren op programma's Naar het archief kijken van de lokale Anders Live naar de lokale radio luisteren Ik raadpleeg andere media over wat er in mijn gemeente gebeurt Niet geïnteresseerd in lokale informatie Naar het archief luisteren / luisteren van Anders Programma-aanbod van de lokale radio / Verzoekplaatjes voor de radio aanvragen Spelletjes Links naar andere websites Programma aanbod bekijken Ik vind RTV Zaanstreek niet leuk om naar te kijken of te luisteren Ik heb geen/niet regelmatig toegang tot internet 2% N=52 (indicatief) N=255

24 Overige informatiebronnen

25 Bronnen informatie gemeente/woonplaats Lokale informatie wordt vooral gehaald uit gratis huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen. Ook krijgt men vaak informatie van vrienden, familie en kennissen. Gebruik bronnen Voornaamste bron Gratis huis-aan-huisblad 4 Gratis huis-aan-huisblad 39% Regionaal dagblad 3 Regionaal dagblad 1 Vrienden, familie, kennissen Lokale social media Folders, brochures, bewonersbrieven Website van de gemeente Anders Landelijk dagblad Lokale Televisiezender Regionale omroep Lokale Radiozender Website lokale omroep Lokale kabelkrant Lokale teletekst Voorlichtingscentrum stadhuis % % Vrienden, familie, kennissen, via via Lokale social media Website van de gemeente Website lokale omroep Folders, brochures, Anders Lokale Televisiezender Landelijk dagblad Lokale Radiozender Regionale omroep Lokale teletekst Lokale kabelkrant Voorlichtingscentrum stadhuis 1 9% 7% 2% 2% N=307 N=198

26 CONCLUSIES Bekendheid Kijkend naar de bekendheid van de verschillende media van RTV Zaanstreek kan gesteld worden dat Radio het beste presteert en social media nog ver achter blijft. Voor social media ligt er een mooie kans. Belangrijkste reden die men heeft om geen gebruik te maken van de aanwezige kanalen is dat men niet weet dat ze bestaan. Bereik radio en tv Zaanradio bereikt op jaarbasis 12% van de inwoners van de Zaanstreek. Wekelijks gaat het om, terwijl het dagelijks bereik op ligt. Het bereik voor RTV Zaanstreek is nagenoeg gelijk. RTV Zaanstreek bereikt op jaarbasis 1 van de inwoners van de Zaanstreek. Wekelijks gaat het om 7%, terwijl het dagelijks bereik op 2% ligt. Content Voor zowel TV, Radio als social media is de belangrijkste redenen om te kijken/luisteren/volgen de beschikbaarheid van lokaal nieuws. Voor Radio wordt aangegeven dat men dan ook meer lokaal nieuws zou willen ontvangen. Op TV zou men zowel meer lokaal nieuws als documentaires willen zien. Voor TV en Radio wordt als voornaamste reden dat men niet kijkt/luistert gesteld dat de programmering niet naar hun smaak is. Het cijfer voor de programmering ligt voor beide media echter dichtbij of boven de landelijke benchmark.

27

OLON BEREIKSONDERZOEK RTV Zaanstreek Lisette Kruizinga de Vries & Ralph Sluis Juni OLO030

OLON BEREIKSONDERZOEK RTV Zaanstreek Lisette Kruizinga de Vries & Ralph Sluis Juni OLO030 OLON BEREIKSONDERZOEK RTV Zaanstreek Lisette Kruizinga de Vries & Ralph Sluis Juni 2019 1903OLO030 Achtergrond & DOELGROEP RESULTATEN RADIO Resultaten TV Resultaten Social Media OVERIGE INFORMATIEBRONNEN

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

DVJ Insights BV +31 (0)

DVJ Insights BV  +31 (0) 2016/21974 Bereiksonderzoek Zaanradio Datum: 25 juni 2014 Kenmerk: OLO018 Contactpersoon Zaanradio: M. Oudega Contactpersonen DVJ Insights: Tim Knaapen, Sandra van Laar www.dvj-insights.com info@dvj-insights.com

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

Bereikonderzoek Omroep Venlo

Bereikonderzoek Omroep Venlo Bereikonderzoek Omroep Venlo Ra pporta g e Datum: Januari 2012 Kenmerk: OLO012 Contactpersoon Venlo: Hein Oostdam Contactpersonen OLON: Michel van der Voort Contactpersoon DVJ-Insights: Sandra van Laar

Nadere informatie

OLON - Bekendheid, Bereik en Waarderingsonderzoek Lokale Omroepen - 2007 Omroep Blos

OLON - Bekendheid, Bereik en Waarderingsonderzoek Lokale Omroepen - 2007 Omroep Blos OLON - Bekendheid, Bereik en Waarderingsonderzoek Lokale Omroepen - 2007 Omroep Blos Opzet rapportage De Vos en Jansen heeft een rapportagesjabloon ontworpen, dat kan worden gebruikt voor de rapportage

Nadere informatie

Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005

Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005 Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005 Den Haag, Nieuwspoort dinsdag 27 september 2005 Inhoud Achtergrond:» Ontwikkeling medialandschap sinds 93» Doelstelling en onderzoeksverantwoording» Ontwikkeling

Nadere informatie

BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM

BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM Rapport BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM Gemeente Peiling april 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2016/087 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights

Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek OLON DVJ Insights Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek DVJ Insights INHOUD Inleiding 2 DVJ Insights 2 Doelstelling bereiksonderzoek 3 Doelgroep 3 Steekproef omvang 3 Media en onderzoeksmodules 3 Vragenlijst en vergelijkbaarheid

Nadere informatie

BIJLAGE 2 DEELNAME FORMULIER 6

BIJLAGE 2 DEELNAME FORMULIER 6 Info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek DVJ Insights INHOUD Inleiding 2 DVJ Insights 2 Doelstelling bereiksonderzoek 3 Doelgroep 3 Steekproef omvang 3 Media en onderzoeksmodules 3 Vragenlijst en vergelijkbaarheid

Nadere informatie

Introductie. Televisie. Samenvatting

Introductie. Televisie. Samenvatting 011 - 3. Introductie 5. Radio 7. Televisie 10. Website 12. Samenvatting 2. Kijkcijfers zijn erg belangrijk voor mediaomroepen. Programma formats, die intern bedacht worden kunnen door een kijkonderzoek

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV

Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV Resultaten Kijk- en Luisteronderzoek MerweRTV - 1800 adressen aselect geselecteerd - 1750 vragenlijsten verstuurd - Respons is (674 van 1750) 38,5% Geslacht? Respondenten - Man 240 35,6% - Vrouw 376 55,8%

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

S P O N S O R P A K K E T T E N

S P O N S O R P A K K E T T E N S P O N S O R P A K K E T T E N WORDT UW ORGANISATIE OOK: VRIEND VAN DE LOS OVER DE LOS De Lokale Omroep Spakenburg is al sinds 1991 bezig met het maken van radio. In 1993 kwam hier ook televisie bij.

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

-7- Omroep Houten DEF. CONCEPT. Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente. Projectnummer Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas

-7- Omroep Houten DEF. CONCEPT. Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente. Projectnummer Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas -7- Omroep Houten DEF. CONCEPT Resultaten onderzoek 2015 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20121 Juli 2015 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Inhoudsopgave Achtergrond Conclusies en overwegingen

Nadere informatie

Onderzoek lokale en regionale media 2015. Bekendheid en bereik van drie omroepen in de gemeente Deventer

Onderzoek lokale en regionale media 2015. Bekendheid en bereik van drie omroepen in de gemeente Deventer Onderzoek lokale en regionale media 2015 Bekendheid en bereik van drie omroepen in de gemeente Deventer juni 2015 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 0570-693401 Mail :

Nadere informatie

Tabel 38 Gebruikte type aansluiting voor radio- en televisieabonnement. Digitenne gebied. Digitenne gebied

Tabel 38 Gebruikte type aansluiting voor radio- en televisieabonnement. Digitenne gebied. Digitenne gebied Tabel 38 Gebruikte type aansluiting voor radio- en televisieabonnement 1,60% 2,70% 2,30% 49,30% 18,10% 28,30% 0,00% 37,70% 25,40% 44,30% 18,30% 26,80% 0,30% 6,10% 4,20% 0,80% 0,20% 0,40% 0,00% 4,00% 2,70%

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Leendert van Meerem, Intomart GfK Inleiding 2 Onderzoek uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

Onderzoek Seaport RTV

Onderzoek Seaport RTV Rapportage Onderzoek Seaport RTV In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Edwin van t Hart Utrecht, juni 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus 681 3500 AR Utrecht

Nadere informatie

Resultaten Burgerpanel

Resultaten Burgerpanel Resultaten Burgerpanel Onderzoek RTV Seaport In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Velsen Edwin van t Hart Utrecht, januari 2018 Postbus 681 3500 AR Utrecht Telefoon: 030 263 10 80 e-mail: info@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

Rapportage evaluatieonderzoek RTV Zwolle FM

Rapportage evaluatieonderzoek RTV Zwolle FM Rapportage evaluatieonderzoek RTV Zwolle FM Right Marktonderzoek en Advies B.V. Telefoon : 038-4212185 Projectleider : de heer H. Homma Projectnummer : 915-44 Opdrachtgever : Gemeente Zwolle Contactpersoon

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Wat zijn de favoriete zenders van Nederlanders? Onderzoek naar het ideale standaard tv-pakket voor de tv-kijkende consument

Wat zijn de favoriete zenders van Nederlanders? Onderzoek naar het ideale standaard tv-pakket voor de tv-kijkende consument Wat zijn de favoriete zenders van Nederlanders? Onderzoek naar het ideale standaard tv-pakket voor de tv-kijkende consument Hoofdinzichten onderzoek ideale televisiepakket De belangrijkste categorieën

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht

Bereik en waardering RTV Dordrecht Bereik en waardering RTV Dordrecht METING 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Bereik en waardering TV Dordrecht algemeen 3. Bekendheid, bereik en waardering programma s 4. Kijkerswensen 5. Drechtstad FM 6. Website

Nadere informatie

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011

Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Bereikonderzoek Texelse Media BV 2011 Index 1. Onderzoeksverantwoording en begrippenlijst 2. Print 3. Online en Kabelkrant 4. Totaaloverzicht Texelse Media BV Bereiksonderzoek Texelse Media BV 2011 TNS

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Radio 350. Januari 2019

Rapportage onderzoek Radio 350. Januari 2019 Rapportage onderzoek Radio 350 Januari 2019 Radio 350 Inhoud Samenvatting... 2 1. Resultaten peiling... 3 2. Bekendheid en luistergedrag... 4 3. Luisterfrequentie en programmakeuze... 5 4. Uitzendkanalen...

Nadere informatie

(R)TV Dordrecht anno 2016

(R)TV Dordrecht anno 2016 (R)TV Dordrecht anno 2016 BEKENDHEID, GEBRUIK, BEREIK EN WAARDERING Inhoud In het kader van de agenda voor de stad heeft de gemeente Dordrecht behoefte aan een nieuwe meting van het bereik en de waardering

Nadere informatie

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. NLO 2017 NLO Audio Distributie Onderzoek 2017

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. NLO 2017 NLO Audio Distributie Onderzoek 2017 AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK NLO 2017 1 ACHTERGROND EN OPZET CONCLUSIES 2 ACHTERGROND EN OPZET ACHTERGROND Er zijn diverse apparaten waarop radio kan worden beluisterd: via het radiotoestel; de laptop (internet);

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht

Bereik en waardering RTV Dordrecht Bereik en waardering RTV ordrecht Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. R..J. Scheelbeek juni 2005 Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie RTV ordrecht Sociaal Geografisch

Nadere informatie

Mediaonderzoek Onderzoek naar mediagebruik inwoners gemeente Maastricht. Rapportage. 28 februari 2019

Mediaonderzoek Onderzoek naar mediagebruik inwoners gemeente Maastricht. Rapportage. 28 februari 2019 Mediaonderzoek 2018 Onderzoek naar mediagebruik inwoners gemeente Maastricht Rapportage 28 februari 2019 Inhoudsopgave INLEIDING 3 SAMENVATTING 4-5 RESULTATEN 1 Profiel respondenten 7-8 2 Bereikscores

Nadere informatie

Multi-Screen Consument

Multi-Screen Consument Multi-Screen Consument Multiscreen: wat weten we al? What s on their Screens, what s on their minds? Multiscreen consumer research Microsoft Advertising USA EIAA Multi-Screeners Report Pan europees onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT FAMILIEBERICHTENPAGINA

ONDERZOEKSRAPPORT FAMILIEBERICHTENPAGINA ONDERZOEKSRAPPORT Achtergrond Onderzoeksopzet Regelmatig wordt beweerd dat de familieberichtenpagina de best gelezen pagina van de krant is, ook wanneer lezers weinig tijd hebben zouden zij toch de familieberichtenpagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Bereiksonderzoek FunX

Bereiksonderzoek FunX Rapport Bereiksonderzoek FunX Kerngebied versus stadsgebied buiten het Voor: FunX, Daphne de Vries Door: Synovate, Laura van Vossen, Robert Schueler Datum: 22 juni 2009 Project: 90257 Synovate Voorwoord

Nadere informatie

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA

DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA DWM Works4u BV is media partner van LINQ MEDIA LINQ MEDIA Adverteren via de streekomroep LINQ MEDIA Een radioadvertentie verdwijnt niet in de afvalbak of kattenbak, adverteer op LINQ MEDIA voor méér exposure

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur en Samenleving

Commissie voor Cultuur en Samenleving Griffie Commissie voor Cultuur en Samenleving Datum commissievergadering : - Document nummer : 3270178 Behandelend ambtenaar : E.M. Meuken-Kloosterman Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen RTV Oost Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

Adverteren bij L1 en 1Limburg: optimaal bereik! L1mburg

Adverteren bij L1 en 1Limburg: optimaal bereik! L1mburg Adverteren bij L1 en 1Limburg: optimaal bereik! L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk en maatschappelijk relevant.

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

ONLINE RADIO BEREIKSONDERZOEK

ONLINE RADIO BEREIKSONDERZOEK ONLINE RADIO BEREIKSONDERZOEK 2016 Opzet conform NLO bereiksmeting Radio luistergedrag december 2015 Online radio bereiksonderzoek 2016 Gemiddeld Nederland 18+ (N=2.054) In opdracht van OMS heeft MeMo²

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen

Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Samenvatting kijkcijferonderzoek regionale omroepen Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal 4-7-2013 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Onderzoek lokale media gemeente Heusden. Conceptr apport

Onderzoek lokale media gemeente Heusden. Conceptr apport Onderzoek lokale media gemeente Heusden Conceptr apport Onderzoek lokale media gemeente Heusden Datum: vrijdag 9 mei 2008 Kenmerk: ProjectNummer Contactpersoon: Contactpersoon Nijmegen (hoofdkantoor) Amsterdam

Nadere informatie

RECLAME MOGELIJKHEDEN

RECLAME MOGELIJKHEDEN RECLAME MOGELIJKHEDEN Versie 1.0 Gijsbert Schrijvers g.schrijvers@rtvkatwijk.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 MEDIA BIJ RTV KATWIJK... 4 Kabelkrant... 4 Mogelijkheden op Kabelkrant... 4 Under en overscan berekeningen...

Nadere informatie

Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem

Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem Eindrapportage kijk- en luisteronderzoek RTV Hattem AIDA Communicatie Datum: april 2007 Samenvatting In dit rapport staan de uitkomsten van het kijk- en luisteronderzoek in opdracht van stichting Omroep

Nadere informatie

ES SKO Jaarraportage 2009

ES SKO Jaarraportage 2009 ES SKO Jaarraportage 2009 Pagina 1/23 TV in Nederland 2009 SKO TV IN NEDERLAND 2009 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen 29-01-2010 Dit document is samengesteld door

Nadere informatie

Samenvatting. Doel. Uitvoering. Achtergrond. Vraag. Belofte

Samenvatting. Doel. Uitvoering. Achtergrond. Vraag. Belofte Samenvatting De Stichting Lokale Omroep Hoorn en de Stichting Lokale Omroep Oostelijk West-Friesland, in samenwerking met een initiatiefgroep uit de gemeente Medemblik zijn een nieuwe omroep gestart: Stichting

Nadere informatie

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2008/ Datum Juni

Nadere informatie

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem

Internet Radio. Intomart GfK. GfK. Growth from Knowledge. Leendert van Meerem GfK. Growth from Knowledge Internet Radio Leendert van Meerem Radio, het oudste elektronische medium 2 - Gestart, 100 jaar geleden op de Amplitude Modulatie : AM - Voor de oorlog al krakend met de Korte

Nadere informatie

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s Het kijkgedrag van de Nederlandse televisiekijker is in ontwikkeling en sterk aan verandering onderhevig. De tijd dat mensen thuisbleven voor een televisieprogramma lijkt definitief voorbij. Het tijdperk

Nadere informatie

Onderzoek Lokale Media

Onderzoek Lokale Media Onderzoek Lokale Media (1-meting) Titia Maasland en Martijn Epskamp Onderzoek en Business Intelligence (OBI) februari 2017 In opdracht van Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Gemeentelijke programma s bij Omroep 3ML Onderzoek onder het MaasgouwPanel Juni 2012

Gemeentelijke programma s bij Omroep 3ML Onderzoek onder het MaasgouwPanel Juni 2012 Gemeentelijke programma s bij Omroep 3ML Onderzoek onder het MaasgouwPanel Juni 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Opbouw MaasgouwPanel...3 2. Resultaten onderzoek... 4 2.1 Algemene vragen...4 2.2

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2007

TV IN NEDERLAND 2007 TV IN NEDERLAND 2007 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2008 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. Omroep Zeeland. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. Omroep Zeeland. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen Omroep Zeeland Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en

Nadere informatie

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights

Special advertising: SBS Billboards DVJ Insights Special advertising: SBS s DVJ Insights Ronald Jansen & Robin Koenen Maart 2016 onderzoeksopzet 2 Inleiding SBS biedt adverteerders de mogelijkheid om via special advertising nog betere effecten voor het

Nadere informatie

De rol van. (exclusieve) content bij de keuze van een TV-aanbieder '18. Rapportage. maart

De rol van. (exclusieve) content bij de keuze van een TV-aanbieder '18. Rapportage. maart De rol van maart '18 (exclusieve) content bij de keuze van een TV-aanbieder Rapportage Inhoudsopgave 1 Kort & Krachtig B Bijlage: verantwoording 2 Rol content bij tevredenheid en keuze TVaanbieder 3 Interesse

Nadere informatie

Onderzoek lokale media gemeente Heusden. Rapportage

Onderzoek lokale media gemeente Heusden. Rapportage Onderzoek lokale media gemeente Heusden Rapportage Nijmegen (hoofdkantoor) Amsterdam t +31 (0)24-350 27 97 Waalkade 5 Nieuwezijds Voorburgwal 21 f +31 (0)24-350 27 98 6511 XP Nijmegen 1012 RC Amsterdam

Nadere informatie

Schagen FM / Schagen TV

Schagen FM / Schagen TV Schagen FM / Schagen TV Toekomstplan 2016 2021 1. Schagen FM nu 2. Bereik Schagen FM/TV 3. Verandering medialandschap 4. Inspelen op verandering medialandschap 5. Samenwerking omroepen: Geschiedenis Toekomst

Nadere informatie

Radio: Still going strong? Radio: Still going strong?

Radio: Still going strong? Radio: Still going strong? Ieder jaar weer worden er voor het Continu Luisteronderzoek ongeveer 17. personen geworven, een mooie landelijke representatieve steekproef. Ruim tweederde van deze personen wordt telefonisch een korte

Nadere informatie

Consumentenonderzoek

Consumentenonderzoek Consumentenonderzoek Overstapgedrag klanten vaste diensten Tele2, Vodafone, Solcon, Online (incl. Canal Digitaal) B17207-3 augustus 2014 Overstapgedrag klanten Tele2, Vodafone, Solcon, Online

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA In opdracht van: Gemeente Amstelveen Projectnummer: 15202 Merel van der Wouden MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY TV in Nederland 2008 SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2009 Dit document is samengesteld door SKO met medewerking van Intomart

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek

Meerjarenbeleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek Meerjarenbeleidsplan Stichting RTVI Zaanstreek 2016-2020 Studio: Molenwerf 42,1541 WR Koog aan de Zaan Telefoon: 075 6706106 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De producten van RTVI Zaanstreek...

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

2nd, 3th en Xth Screen

2nd, 3th en Xth Screen MIE 2012 2nd, 3th en Xth Screen Verzorgd door Bas de Vos directeur SKO Paul van Niekerk directeur Media Intomart GfK Moving Pictures: NL 2011 Presentatie voor MIE Bas de Vos Directeur SKO MIE 2012 De kijkcijfers

Nadere informatie

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009 GeldersPanel over het Gelderland Journaal Resultaten peiling 7 en 8 11 december 2009 Inleiding In de zevende en achtste peiling onder het GeldersPanel zijn de panelleden vragen over het Gelderland Journaal

Nadere informatie

TRENDS IN DIGITALE MEDIA VIDEO HIGHLIGHTS SCREENFORCE

TRENDS IN DIGITALE MEDIA VIDEO HIGHLIGHTS SCREENFORCE TRENDS IN DIGITALE MEDIA VIDEO HIGHLIGHTS SCREENFORCE TRENDS IN DIGITALE MEDIA OVER DE OPZET n=1.204 (GfK Onine panel) Extra respondenten in leeftijdscategorie 13-17 geworven voor sterker fundament voor

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze

Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Adverteren via de lokale omroep RTV Arnhem: Méér exposure op laagdrempelige wijze Een wervend spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers en luisteraars.

Nadere informatie

Presentatie over de huidige audio ecologie Januari 2016

Presentatie over de huidige audio ecologie Januari 2016 Presentatie over de huidige audio ecologie Januari 2016 Deze presentatie I Is dus een presentatie en dient eigenlijk gepresenteerd te worden Is een visuele samenvatting van het verhaal over de huidige

Nadere informatie

Evaluatie lokale omroep 2018

Evaluatie lokale omroep 2018 Evaluatie lokale omroep 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2019 1. Inleiding Aanleiding en doel Het Commissariaat voor de Media heeft Dtv Den Bosch als zendgemachtigde

Nadere informatie

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze

Altijd in de buurt. Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Altijd in de buurt Adverteren via de lokale omroep: méér exposure op laagdrempelige wijze Een ludiek spotje op de radio, een pakkende televisiecommercial of een creatieve weggeefactie voor trouwe kijkers

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Stadhuis FW: kijk 8i luisteronderzoek RPL kijk_en_luisteronderzoek_2014.pdf

Stadhuis FW: kijk 8i luisteronderzoek RPL kijk_en_luisteronderzoek_2014.pdf Van: Onderwerp: Bijlagen: Stadhuis FW: kijk 8i luisteronderzoek RPL kijk_en_luisteronderzoek_204.pdf 0 6 MAM 205 Oorspronkelijk bericht Van: Ton Boonekamp ^on(3į rplfm.nl> Verzonden: do 05-03-205 7:00

Nadere informatie

NLO Audio Distributie Onderzoek. GfK [Juni 2017] GfK 5 juli 2017 NLO Audio Distributie Onderzoek 2017

NLO Audio Distributie Onderzoek. GfK [Juni 2017] GfK 5 juli 2017 NLO Audio Distributie Onderzoek 2017 NLO Audio Distributie Onderzoek GfK [Juni 2017] 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding, onderzoeksdoelstelling en opzet Onderzoeksresultaten Bezit en gebruik apparaten Radio via internet Gebruik online muziekdiensten

Nadere informatie

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken.

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. % Nederlanderss die wel eens naar avcontent kijken % Nederlanders die wel eens naar av-content kijken Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. Voor de derde keer op rij publiceert

Nadere informatie

Resultaten Nieuwsbehoeften 2015

Resultaten Nieuwsbehoeften 2015 Resultaten Nieuwsbehoeften 2015 Opzet & methode Online onderzoek uitgevoerd door No Ties Veldwerk 27 t/m 30 november Aselecte steekproef 15+, representatief voor de NL bevolking Netto N=1.004 Wat is voor

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. GfK 2015 NLO Distributieonderzoek 11 augustus 2015

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. GfK 2015 NLO Distributieonderzoek 11 augustus 2015 AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK 37339 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding, onderzoeksdoelstelling en opzet Onderzoeksresultaten Bezit en gebruik apparaten Radio via internet Gebruik online muziekdiensten

Nadere informatie

ES SKO Jaarraportage 2009

ES SKO Jaarraportage 2009 ES SKO Jaarraportage 2009 Pagina 1/21 TV in Nederland 2010 SKO TV IN NEDERLAND 2010 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen 28-01-2011 Dit document is geschreven door SKO

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Hogeschool Leiden / Stichting Lokale Omroep Rijnwoude Juli 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Inhoud 1. Inleiding.. 1 2. Samenvatting van

Nadere informatie

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

De kwalitatieve aspecten van internetradio. Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv De kwalitatieve aspecten van internetradio Management Summary T.b.v. RAB Amstelveen Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Inge Monsees Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: inge.monsees@intomartgfk.nl

Nadere informatie