Bereik en waardering RTV Dordrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bereik en waardering RTV Dordrecht"

Transcriptie

1 Bereik en waardering RTV Dordrecht METING 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Bereik en waardering TV Dordrecht algemeen 3. Bekendheid, bereik en waardering programma s 4. Kijkerswensen 5. Drechtstad FM 6. Website en sociale media De lokale omroep van Dordrecht is in 2012 een nieuwe fase ingegaan. RTV Dordrecht is nauw gaan samenwerken met idordt en TV Rijnmond en in 2013 verhuisd naar het Leerpark, waar ruimte en faciliteiten worden gedeeld. In het licht van deze nieuwe ontwikkelingen bestond bij de gemeente Dordrecht behoefte aan actueel inzicht in (de ontwikkeling van) het bereik en de waardering voor de lokale omroep. Is de daling van het bereik een halt toe geroepen? Waarderen kijkers (de programma s van) TV Dordrecht meer? En hoe staat het met de bekendheid en het bezoek aan de website? U leest het in deze factsheet. Deze meting liep mee in het omnibusonderzoek dat we in november en december in Dordrecht hebben gehouden. Daaraan deden van de aangeschreven Dordternaren van 18 jaar en ouder mee (verzorgings- en verpleeghuizen uitgezonderd); een respons van 27%. Landelijk onderzoek OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) De OLON heeft in 2014 onderzoek laten verrichten naar de beleving en de positie van Lokale Omroepen in het algemeen. De nadruk in dat onderzoek lag niet langer alleen op bereik en waardering. Een aantal resultaten is interessant om de uitkomsten voor RTV Dordrecht uit het onderhavige onderzoek in perspectief te plaatsen: In totaal wordt 42% van de Nederlandse bevolking via de televisiezender van de lokale omroep bereikt (NB: niet alle lokale omroepen bieden televisie aan). Het bereik is ten opzichte van 2005 met zo n 15 procentpunt afgenomen. Het weekbereik van de lokale zender ligt op 21%, het dagbereik op 9%. Het bereik is hoger onder mannen en ouderen. Lokale radiozenders bereiken 25% van de Nederlandse bevolking. 68% van de Nederlandse bevolking weet dat zijn/haar lokale omroep ook een website heeft; het bereik ligt op 18%. Lokaal nieuws is voor alle drie de media de belangrijkste gebruiksreden. Programmering niet naar smaak is de belangrijkste reden om niet te kijken of te luisteren. Lokale radio en website worden door gebruikers beoordeeld met een 7, lokale televisie met een 7-. Door de komst van social media wordt er minder gekeken/geluisterd naar reguliere uitzendingen van de lokale televisie en/of radio. Bron: dvjinsights (2014), OLON Onderzoek lokale media landelijk 1 Conclusies Bereik TV Dordrecht Het totaal bereik van TV Dordrecht is verder gedaald, weekbereik en dagbereik bleven stabiel. Allen liggen wat lager dan landelijk voor de lokale omroepen gemiddeld. TV Rijnmond vertoont eenzelfde ontwikkeling, alleen daalde het totaalbereik daar minder. Daardoor ligt het totaal bereik van TV Dordrecht bij de Dordtse bevolking (39%) nu significant onder dat van TV Rijnmond (46%). Vooral minder frequente kijkers zijn afgehaakt: de gemiddelde kijkfrequentie is dan ook wat gestegen. Dordtenaren kijken in toenemende mate niet naar TV Dordrecht omdat ze er niet toe komen, het programma aanbod niet aantrekkelijk vinden, of de zender niet (zeggen te) kunnen ontvangen. Daarbij speelt ook een generatie effect: jongeren kijken minder en gaan ook niet vaker kijken naarmate ze ouder worden. Daardoor bestaat het kijkerspubliek - net als

2 landelijk - steeds meer uit ouderen. Van de reguliere programma s haalt alleen het Nieuws een kijkdichtheid van meer dan 10% (regelmatig of vaak kijken). Van de nieuwe programma s is Rondje Dordt het bekendst en wordt het vaakst regelmatig bekeken (6%). De overige nieuwe programma s trekken erg weinig regelmatige kijkers. Naar de specials Intocht Sinterklaas en Sfeerimpressies Evenementen keken twee op de tien Dordtenaren. Waardering TV Dordrecht De kijker waardeert TV Dordrecht met een rapportcijfer 6,5. Dat is iets lager dan landelijk gemiddeld (7-), maar wel iets hoger dan twee jaar geleden (6,3). Opvallend genoeg worden de afzonderlijke reguliere programma s juist minder goed beoordeeld dan twee jaar geleden. Toen schommelde de waardering tussen de 7 en de 7,5, nu scoren de meeste programma s rond de 6 à 6,5. De trouwe kijker blijkt ook kritischer. Van de nieuwe programma s scoren Rondje Dordt (6,5) en Eilandleven (6,4) het beste, Junior (5,4), Voetbalgeblááát (5,3) en Lift (5,2) het slechts. Over de specials Intocht Sinterklaas (7,4) en Sfeerimpressies Evenementen (7,2) zijn kijkers meer te spreken. Het Lijsttrekkersdebat (5,7) werd echter evenmin hoog gewaardeerd. Kijkerswensen Veel kijkers, meer dan in de vorige meting, hebben een of meerdere wensen geuit ten aanzien van het programma aanbod van TV Dordrecht. Buurt-, lokaal- en regionaal nieuws staan daarbij voorop, gevolgd door meer zelfgemaakte filmpjes door gewone Dordtenaren. Drechtstad FM Vier op de tien Dordtenaren kennen Drechtstad FM, een op de tien luistert er wel eens naar. Dat is niet veranderd ten opzichte van vorige metingen. Dit ligt wel fors lager dan landelijk gemiddeld (25%). Verreweg de meeste luisteraars (80%) luisteren naar het programma Non-Stop Muziek. Het meest wordt in de ochtend en de middag geluisterd. Website en sociale media De bekendheid van de website is toegenomen van drie op de tien naar vier op de tien Dordtenaren. Het aantal Dordtenaren dat de website wel eens bezoekt is echter niet mee gestegen en bleef steken op 9%. Beide cijfers liggen (nog) onder het landelijke gemiddelde. Wel lijkt de frequentie waarmee men de website bezoekt toe te nemen. Anders dan voorgaande jaren bezoekt men de website nu ook om te kijken naar uitzending gemist en/of naar Youtube filmpjes. Bijna de helft van de website bezoekers kijkt niet naar reguliere TV programma s van TV Dordrecht. Net als voor TV Dordrecht is ook de waardering voor de website gestegen van een 6,3 naar een 6,5. Landelijk gemiddeld scoren de websites van de lokale omroepen een 7. De waardering voor de nieuwsvoorziening is wat naar het midden opgeschoven: minder mensen vinden het nu goed, maar ook vinden minder het onvoldoende of slecht. Het volgen van RTV Dordrecht via de sociale media ten slotte beperkt zich nog tot enkele procenten van de Dordtse volwassen bevolking. Al met al tekent zich een voor het digitale tijdperk waarin we verkeren een logisch en consistent beeld af. De landelijk al bekende verschuiving van direct TV kijken naar uitzending gemist zien we ook bij RTV Dordrecht. Voor TV Dordrecht leidt dit er (mede) toe dat voorheen incidentele kijkers nu niet meer afstemmen op de zender en het kijkerspubliek in toenemende mate bestaat uit de meer trouwe - oudere - kijker. Ook is sprake van een generatie effect, waarbij jongere generaties met het stijgen van de leeftijd niet automatisch meer belangstelling krijgen voor lokale/regionale zaken. En veel mensen gunnen zich in toenemende mate niet de tijd om eens even te kijken wat er op de lokale TV zender is. De overblijvende trouwe kijker is tegelijkertijd gemiddeld genomen iets positiever over de lokale omroep als geheel maar wel kritischer over de programmering. Het verdient in dat verband aanbeveling dat de omroep het programma aanbod nog eens goed tegen het licht houdt, rekening houdend met de geuite kijkerswensen. Daarnaast zal RTV moeten blijven investeren in de bekendheid en de kwaliteit van de website. 2

3 2 Bereik en waardering TV Dordrecht algemeen Het totaalbereik van TV Dordrecht (het aandeel volwassen Dordtenaren dat wel eens naar TV Dordrecht kijkt) is verder gedaald, van 48% in 2012 naar 39% in Weekbereik (aandeel dat afgelopen zeven dagen minimaal één keer heeft gekeken; 18%) en dagbereik (aandeel dat gisteren heeft gekeken; 7%) bleven stabiel (figuur 1). 1 Eenzelfde ontwikkeling zien we bij de kijkdichtheid in Dordrecht van TV Rijnmond, zij het dat het totaalbereik minder is gedaald. Was het aandeel Dordtenaren dat weleens naar TV Dordrecht of TV Rijnmond kijkt in 2012 nog nagenoeg gelijk, in 2014 is dat aandeel significant kleiner (tabel 1). Gelet op de ontwikkeling van totaalbereik versus week- en dagbereik kijken er dus vooral minder Dordtenaren incidenteel naar TV Dordrecht dan twee jaar geleden. Dit zien we ook terug in het wat toegenomen aandeel meer frequente kijkers (figuur 2). Figuur 1 Ontwikkeling bereik TV Dordrecht, % 60% 40% 20% 0% totaalbereik weekbereik dagbereik Tabel 1 Bereik TV Dordrecht versus TV Rijnmond onder Dordtenaren (%), totaal bereik TV Dordrecht TV Rijnmond weekbereik dagbereik Figuur 2 Frequentie waarmee men naar TV Dordrecht kijkt vaker dan 1 keer per week 1 keer per week 34% 16% 29% 18% 1-3 keer per maand minder dan 1 keer per maand 21% 20% 29% 33% Toelichting: % van de kijkers 1 Het bereik ligt daarmee iets onder het gemiddelde voor alle lokale omroepen zoals dat in het OLONonderzoek 2014 is vastgesteld 3

4 Redenen om niet te kijken Dordtenaren kijken vooral niet naar TV Dordrecht omdat zij er nooit toe komen, het programma aanbod niet aantrekkelijk vinden en/of TV Dordrecht niet kunnen ontvangen of niet weten of ze het kunnen ontvangen (tabel 2). Deze redenen zijn alle drie in belang toegenomen ten opzichte van twee jaar geleden. Landelijk is de programmering de belangrijkste reden om niet te kijken. Tabel 2 Niet-kijken TV Dordrecht naar reden (%) totaal niet-bereik redenen kom er nooit toe het programma aanbod vind ik niet aantrekkelijk kan niet ontvangen/weet niet of kan ontvangen kijk sowieso zelden tv ken TV Dordrecht niet 4 7 geen interesse in lokale zaken 3 7 Toelichting: in % totale Dordtse bevolking; meerdere antwoorden waren mogelijk Generatie effect In de factsheet 2012 hebben we erop gewezen dat het aannemelijk is dat de daling van de kijkdichtheid mede wordt veroorzaakt door een generatie effect. Jongere generaties kijken veel minder dan oudere generaties en gaan naarmate ze ouder worden ook niet vaker kijken. Hoewel de kijkdichtheid in alle leeftijdsgroepen is afgenomen bestaat het kijkerspubliek daardoor (én door de vergrijzing) naar verhouding steeds meer uit ouderen (tabel 3). Tabel 3 Totaalbereik en kijkersprofiel naar leeftijd (%) totaalbereik profiel jaar jaar totaal Ontvangstmogelijkheden Net als in 2012 geeft 75% van de respondenten aan TV Dordrecht te kunnen ontvangen. 12% zegt de zender niet te kunnen ontvangen, 13% zegt dat niet te weten. Waardering De waardering van de kijker voor TV Dordrecht is met een gemiddeld rapportcijfer 6,5 weer iets gestegen. Alleen in 2010 waren kijkers beduidend enthousiaster. Landelijk scoort de lokale TV gemiddeld een 7-. TV Dordrecht zit daar dus iets onder. Figuur 3 Waardering TV Dordrecht (gemiddelde rapportcijfers) , , , , Wanneer kijken? Driekwart van de kijkers kijkt het meest s avonds, een kwart het meest s middags. Een op de tien kijkt (ook) regelmatig s morgens naar TV Dordrecht. 4

5 3 Bekendheid, bereik en waardering programma s Welke programma s genieten de meeste bekendheid en zijn het populairst? Dit zien we in figuur 4, dat de bekendheid van de verschillende programma s weergeeft en het aandeel Dordtenaren dat vaak of regelmatig naar die programma s kijkt. Net als andere jaren gaat het Nieuws aan kop, gevolgd door programma s als Weekoverzicht, Foto s van Dordt, Uw Mening en In Gesprek Met. Rondje Dordt en Beeldkrant zijn ook nog tamelijk bekend, andere vaste programma s zijn een stuk minder bekend. Alleen het Nieuws haalt een kijkdichtheid boven de 10%; naar veel programma s kijkt minder dan 5% van de Dordtse bevolking vaak of regelmatig. Van de programma s die in 2012 ook al werden uitgezonden ligt de kijkdichtheid op nagenoeg hetzelfde niveau als toen. Dit is nog een indicatie dat vooral incidentele kijkers zijn afgehaakt. Van de special topic programma s hebben vooral naar de sfeerimpressies van de evenementen (20%) en de intocht van Sinterklaas (22%) veel Dordtenaren gekeken. Het lijsttrekkersdebat kende minder kijkers en een lagere bekendheid. Figuur 4 Bekendheid en bereik programma s (%) Nieuws Weekoverzicht Foto's van Dordt Uw Mening Rondje Dordt In Gesprek Met Beeldkrant Ad bezoekt Rechtstreeks uit de Raad idordt tv Eilandleven Junior Bekend Kijken Dordtse koppen Voetbalgeblááát SGD Filmgroep Lift Intocht Sinterklaas Evenementen Lijsttrekkersdebat 0% 10% 20% 30% 40% 50% Toelichting: percentage Dordtse bevolking; kijken = kijkt regelmatig of vaak, behalve bij de special topics (totaal gekeken) De rapportcijfers voor de verschillende vaste programma s lopen uiteen van een 6,8 voor Foto s van Dordt tot een 5,2 voor Lift. De meeste programma s scoren zo rond de 6 à 6,5. Significant lager scoren Lift (5,2), Voetbalgeblááát (5,3) en Junior (5,4). Van de specials was er duidelijk meer waardering voor de intocht (7,4) en de sfeerimpressies van de evenementen (7,2) dan voor het lijsttrekkersdebat (5,7). In 2012 schommelde de waardering nog rond de 7 à 7,5. Hoewel de algemene waardering voor TV Dordrecht iets is toegenomen, is de waardering voor de afzonderlijke programma s dus duidelijk gedaald. 2 Dit uit zich ook in de mening over het nieuws: meer kijkers vinden het nieuws zonder tv-presentator een verslechtering (16%) dan een verbetering (10%). 2 In de bijlage staat een volledig overzicht van alle rapportcijfers 5

6 4 Kijkerswensen Veel kijkers hebben een of meerdere wensen ten aanzien van het programma aanbod van TV Dordrecht. Meer lokaal nieuws, nieuws uit de buurt en regionaal nieuws staan daarbij voorop. Aan meer landelijk nieuws is minder behoefte, evenals aan meer politieke programma s. Dan ziet men liever (meer) zelfgemaakte filmpjes door gewone Dordtenaren. Aan meer spelprogramma s of een maandelijks stadsgedicht bestaat het minst behoefte. Figuur 4 Wensen kijkers ten aanzien van programma aanbod (%) lokaal nieuws 62% nieuws uit eigen buurt 58% regionaal nieuws 56% zelfgemaakte filmpjes "gewone"dordtenaren 34% culturele programma's 25% sportprgramma's 23% landelijk nieuws 16% politieke programma's 16% educatieve programma's 14% maandelijks stadsgedicht 10% spelprogramma's 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Toelichting: percentage kijkers dat op betreffende gebied (meer) programma s terug wil zien in het programma aanbod van TV Dordrecht 5 Drechtstad FM Vier op de tien Dordtenaren kennen Drechtstad FM, een op de tien luistert er wel eens naar. Dat is niet veranderd ten opzichte van vorige metingen. Dit ligt wel fors lager dan landelijk gemiddeld (25%). De meeste luisteraars (80%) luisteren naar het programma Non-Stop Muziek. Op grote afstand FM (29%). Afgezien van live uitzendingen bij evenementen (14%) luistert naar de overige programma s niet meer dan 5% van de luisteraars. Het meest wordt in de ochtend en de middag geluisterd. Tabel 4 Kerncijfers Drechtstad FM 2014 (%) % Dordtse bevolking bekend 39 luisteraar 10 % luisteraars meest ochtend 46 meest middag 54 meest avond 35 meest nacht 5 Non-Stop Muziek FM 29 live uitzendingen evenementen 14 overige programma s 5 6

7 6 Website en sociale media De Website Hoeveel Dordtenaren weten dat RTV Dordrecht ook een website heeft? En hoeveel bezoeken die website wel eens en met welk doel? En hoe zit het met het volgen van TV Dordrecht en/of Drechtstad FM via sociale media? Doen veel Dordtenaren dat? De bekendheid met de website is toegenomen. Wisten in 2012 drie op de tien Dordtenaren dat RTV Dordrecht een website heeft, in 2014 is dat gestegen naar vier op de tien. Afgezet tegen de gemeten gemiddelde bekendheid landelijk (68%) lijkt dit nog aan de lage kant. Het aantal Dordtenaren dat de website wel eens bezoekt is niet mee gestegen en bleef steken op 9%. Ook dat is lager dan landelijk gemiddeld (18%). Bijna de helft van de website bezoekers kijkt niet naar reguliere TV programma s van TV Dordrecht. Bleef het bereik dus stabiel, de frequentie waarmee men de website bezoekt toe te nemen: voor 33% was dit niet langer dan een week geleden, terwijl dat in 2012 nog voor twee op de tien het geval was. Het aandeel dat de website langer dan een maand geleden bezocht, daalde navenant. Ook de waardering is wat toegenomen, van een 6,3 in 2012 naar een 6,5 in Landelijk gemiddeld scoren de websites van de lokale omroepen een 7. Tabel 5 Kerncijfers bekendheid en bezoek website 2012 en 2014 (%) % Dordtse bevolking bekend bezoeker 8 9 % bezoekers niet langer dan een week geleden langer dan een week, maar niet langer dan een maand geleden langer dan een maand geleden waardering (gem rapportcijfer) 6,3 6,5 Waarvoor bezoekt men de website met name? Dat is net als eerder vooral voor lokaal en regionaal nieuws en weer (82%). Maar anders dan voorgaande jaren wordt inmiddels ook veel van de website gebruik gemaakt om naar een programma via uitzending gemist te kijken en/of naar Youtube filmpjes (beide 31%). De overige faciliteiten worden beduidend minder gebruikt. Figuur 5 Onderdelen waarvoor men de website bezoekt (%) lokaal & regionaal nieuws en weer 82% Youtube filmpjes 31% uitzending gemist 31% livestream TV Dordrecht 11% televisiegids 7% radiogids 7% livestream Drechtstad FM 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7

8 De waardering voor de nieuwsvoorziening is wat naar het midden opgeschoven: minder bezoekers vinden dit nu goed (55% versus 67% in 2012), maar ook minder vinden het onvoldoende tot slecht (15% versus 25% in 2012). Sociale media Sociale media blijken in relatie tot RTV Dordrecht (nog) niet heel veel te worden gebruikt. Het beperkt zich tot enkele procenten van de Dordtse volwassen bevolking (tabel 6). Tabel 6 Gebruik sociale media in relatie tot RTV Dordrecht, 2014 (%) volgt Drechtstad FM via Twitter 1 volgt Drechtstad FM via Faceboek 1 volgt TV Dordrecht via Twitter 2 volgt TV Dordrecht via Faceboek 3 bekijkt blogsite idordt wel eens 4 Toelichting: in procenten Dordtse bevolking 18+ NB: statistisch gezien wijken deze percentages niet of nauwelijks van elkaar af F.W. Winterwerp januari 2015 Postbus AP Dordrecht (078)

9 Bijlagen Tabel b1 Rapportcijfers programma s TV Dordrecht 2012 en 2014 programma Foto s van Dordrecht 7,8 6,8 Nieuws 7,1 6,6 Weekoverzicht 7,2 6,6 Uw Mening 7,0 6,5 Rondje Dordt. 6,5 In Gesprek Met 7,3 6,4 Eilandleven. 6,4 Beeldkrant. 6,3 Ad Bezoekt 7,0 6,3 Rechtstreeks uit de Raad. 6,1 idordt TV. 5,8 Dordtse koppen. 5,8 SGD Filmgroep. 5,7 Junior. 5,4 Voetbalgeblááát. 5,3 Lift. 5,2 intocht Sinterklaas. 7,4 sfeerimpressies evenementen. 7,2 lijsttrekkersdebat. 5,7

(R)TV Dordrecht anno 2016

(R)TV Dordrecht anno 2016 (R)TV Dordrecht anno 2016 BEKENDHEID, GEBRUIK, BEREIK EN WAARDERING Inhoud In het kader van de agenda voor de stad heeft de gemeente Dordrecht behoefte aan een nieuwe meting van het bereik en de waardering

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Bereik en waardering TV Dordrecht - 2e herhalingsmeting

Bereik en waardering TV Dordrecht - 2e herhalingsmeting Bereik en waardering TV ordrecht - 2e herhalingsmeting Sociaal eografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp juli 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk Informatie Sector Maatschappelijke

Nadere informatie

Bereik en waardering TV Dordrecht

Bereik en waardering TV Dordrecht Bereik en waardering TV Dordrecht 4 e herhalingsmeting Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong drs. F.W. Winterwerp augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Dordrecht

Nadere informatie

Bereik en waardering RTV Dordrecht

Bereik en waardering RTV Dordrecht Bereik en waardering RTV ordrecht Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. R..J. Scheelbeek juni 2005 Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie RTV ordrecht Sociaal Geografisch

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse

Olon onderzoek lokale media landelijk. 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Olon onderzoek lokale media landelijk 2 april 2014 Sandra van Laar en Dirk Pieterse Inhoud Inleiding & Definities Samenvatting Achtergrond Lokale nieuwsvoorziening & Informatiebehoefte Bekendheid (van

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA In opdracht van: Gemeente Amstelveen Projectnummer: 15202 Merel van der Wouden MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Bereikonderzoek Omroep Venlo

Bereikonderzoek Omroep Venlo Bereikonderzoek Omroep Venlo Ra pporta g e Datum: Januari 2012 Kenmerk: OLO012 Contactpersoon Venlo: Hein Oostdam Contactpersonen OLON: Michel van der Voort Contactpersoon DVJ-Insights: Sandra van Laar

Nadere informatie

Introductie. Televisie. Samenvatting

Introductie. Televisie. Samenvatting 011 - 3. Introductie 5. Radio 7. Televisie 10. Website 12. Samenvatting 2. Kijkcijfers zijn erg belangrijk voor mediaomroepen. Programma formats, die intern bedacht worden kunnen door een kijkonderzoek

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Bereiksonderzoek Lokale omroep

Bereiksonderzoek Lokale omroep BRAND REALITY Bereiksonderzoek Lokale omroep DVJ Insights consultant research expert Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website conclusies 2 ACHTERGROND - DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008

Kijk- en luistergedrag RTV Oost. Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Onderzoek naar de tevredenheid met de programmering van RTV Oost Juni 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2008/ Datum Juni

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Dordrecht

Toeristisch bezoek aan Dordrecht Toeristisch bezoek aan Dordrecht Besteding van toeristische bezoekers groeit naar meer dan 100 miljoen In 2010 zorgde het toeristisch bezoek in Dordrecht voor een economische spin-off van ruim 73 miljoen.

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

Het volgen van raadsvergaderingen via computer en Regio FM op de kabel

Het volgen van raadsvergaderingen via computer en Regio FM op de kabel Het volgen van raadsvergaderingen via computer en Regio FM op de kabel Bekendheid met de mogelijkheid raadsvergaderingen te volgen Twee derde van het panel (66%) geeft aan te weten dat de vergaderingen

Nadere informatie

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht

Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht BRAND REALITY Bereiksonderzoek RTV Stichtse vecht April 2015 Ronald Jansen - Leon Pouwels Inhoud: achtergrond onderzoek Resultaten Televisie Resultaten Radio Resultaten Website Resultaten extra vragen

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Leendert van Meerem, Intomart GfK Inleiding 2 Onderzoek uitgevoerd door: Intomart

Nadere informatie

OMROEP HELMOND 2013. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep

OMROEP HELMOND 2013. Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep Logo in Grijs: PA Rood: P OMROEP HELMOND 2013 Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio- en tv-omroep OMROEP HELMOND 2013 Onderzoek naar de mening van de bevolking over de lokale radio-

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep

Standaardvragenlijst Bereiksonderzoek Lokale Omroep INTRODUCTIE Voor dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in uw gebruik van radio en televisie. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking! 1. Wat zijn de 4 cijfers van uw postcode? BLOK 1 : Radio 2. Luistert

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart Zet de daling in opkomst zich door? En is er in de regio ook winst voor de lokale partijen en D66 te zien? Het Onderzoekcentrum zet in deze factsheet

Nadere informatie

BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM

BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM Rapport BEREIKONDERZOEK SCHAGEN FM Gemeente Peiling april 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2016/087 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur en Samenleving

Commissie voor Cultuur en Samenleving Griffie Commissie voor Cultuur en Samenleving Datum commissievergadering : - Document nummer : 3270178 Behandelend ambtenaar : E.M. Meuken-Kloosterman Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016

SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA 2016 SREENFORCE SAMENVATTING TRENDS IN DIGITALE MEDIA, JANUARI 2017 TELEVISIETOESTEL VERUIT DOMINANT VOOR LIVE TV-KIJKEN Vorig jaar december concludeerde Screenforce

Nadere informatie

Onderzoek lokale en regionale media 2015. Bekendheid en bereik van drie omroepen in de gemeente Deventer

Onderzoek lokale en regionale media 2015. Bekendheid en bereik van drie omroepen in de gemeente Deventer Onderzoek lokale en regionale media 2015 Bekendheid en bereik van drie omroepen in de gemeente Deventer juni 2015 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 0570-693401 Mail :

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Onderzoek lokale media 0-meting

Onderzoek lokale media 0-meting rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek lokale media 0-meting Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek Lokale Media Rapportage 0-meting Margriet Heessels en Chris de Vries Onderzoek en Business Intelligence

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Deskresearch Filmthuis

Deskresearch Filmthuis Deskresearch Filmthuis Stichting Filmonderzoek Stichting Filmonderzoek, 2016. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzingen zijn voorbehouden. De in dit document vermelde gegevens zijn

Nadere informatie

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016

Samenvatting. Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 Samenvatting Bezoekersonderzoek Magisch Maastricht 2016 0 Korte Samenvatting 0.1 Waardering door bezoekers De beleving van Magisch Maastricht 2016 wordt door de ondervraagde bezoekers positief gewaardeerd;

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Kerncijfers fietsdagtochten 2012/2013 Aantal fietsdagtochten

Nadere informatie

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland

Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Moving Pictures: kijken naar audiovisuele content in Nederland Sinds de opkomst van breedband internet en mobiele devices als de smartphone en tablet hebben Nederlanders meer mogelijkheden om naar audiovisuele

Nadere informatie

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319)

1 Televisiezenders die men wel eens bekijkt en de mate waarin men deze zou missen. (Basis: n=319) Samenvatting Om een indruk te krijgen van de prestaties van Talpa is de respondenten gevraagd aan te geven naar welke zenders zij wel eens kijken. Van alle zenders die men kijkt is vervolgens vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004

Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Hogeschool Leiden / Stichting Lokale Omroep Rijnwoude Juli 2004 Kijk- en luisteronderzoek Radio Rijnwoude 2004 Inhoud 1. Inleiding.. 1 2. Samenvatting van

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2003

TV IN NEDERLAND 2003 TV IN NEDERLAND 2003 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 9 maart 2004 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken.

Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. % Nederlanderss die wel eens naar avcontent kijken % Nederlanders die wel eens naar av-content kijken Moving Pictures 2013. Audiovisuele content in Nederland nader bekeken. Voor de derde keer op rij publiceert

Nadere informatie

Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005

Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005 Presentatie Bereiksonderzoek OLON 2005 Den Haag, Nieuwspoort dinsdag 27 september 2005 Inhoud Achtergrond:» Ontwikkeling medialandschap sinds 93» Doelstelling en onderzoeksverantwoording» Ontwikkeling

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Afdeling Onderzoek en Statistiek Marieke Hottenhuis December

Nadere informatie

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek

rtv noordoost twente twentefm accentfm twentetv jouw keuze in Twente de leukste piratenmix hier zie je de streek rtv noordoost twente twentefm jouw keuze in Twente accentfm de leukste piratenmix twentetv hier zie je de streek tarieven 2015 twentefm jouw keuze in Twente Twente FM is hét station voor Noordoost Twente.

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder autochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij Nederlandse landbouw en visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Aanvullende tabellen Betrouwbaarheidsmarges In steekproefonderzoek heb je te maken met een zekere onnauwkeurigheid. Bij herhaling van het onderzoek kan de waarde met een

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

2009 Radioplatforms en Radio via internet

2009 Radioplatforms en Radio via internet 2009 Radioplatforms en Radio via internet Onderzoek naar het gebruik van radioplatforms en radio luisteren via internet Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Resultaten Bezit en gebruik platforms Beoordeling en

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

TV IN NEDERLAND 2002

TV IN NEDERLAND 2002 TV IN NEDERLAND 2002 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY André van de Wal Camiel Camps Nelly Kalfs Amstelveen, 1 maart 2003 Auteursrecht voorbehouden. Niets uit dit document mag

Nadere informatie

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963

Rapportage FunX. Op basis van Mediaonderzoek 2009. Onderzoeksrapportage. Amsterdam November 2009. Projectnummer M4963 Mediaonderzoek 2009; rapportage FunX / P.1 / 18-11-2009 / P.1 Rapportage FunX Onderzoeksrapportage Op basis van Mediaonderzoek 2009 Amsterdam November 2009 Projectnummer

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video

Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video Tweederde van de Nederlanders kijkt regelmatig online video 9 van de 10 Nederlanders tussen 14 en 65 jaar die online video kijken doet dit tijdens primetime, zowel doordeweeks als in het weekend. Ouderen

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Almere in de Peiling 2014

Almere in de Peiling 2014 Almere in de Peiling 2014 Voorwoord In 2014 werd de stadsenquête Almere in de Peiling alweer voor de achtste keer uitgevoerd. Elke twee jaar wordt een grote groep Almeerders van 18 jaar en ouder uitgenodigd

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Rapportage Almere in de Peiling 2014. Geachte raad, Stafdienst Bestuurszaken en Control A.Kets Tel: (036) 5399547 Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 5399912 Email info@almere.nl www.almere.nl Aan de raad van de gemeente

Nadere informatie

Winkelopening op zondagen in Papendrecht

Winkelopening op zondagen in Papendrecht Winkelopening op zondagen in Papendrecht MENING ONDERNEMERS EN BEWONERS Inhoud 1. Conclusies 2. Ondernemers 3. Bewoners Bijlagen Sinds 1 juli 2013 is de nieuwe Winkeltijdenwet in werking. Dit betekent

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies

HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6 pagina 97 HOOFDSTUK 6 Samenvattende conclusies 6.1 Nieuws 6.1.1 Content: Zijn jongeren in nieuws geïnteresseerd? 6.1.2 Waarde: Is nieuws volgen belangrijk? 6.1.3 Oordeel: Hoe beoordelen jongeren nieuws?

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Openbare Ruimte Stadspolder

Openbare Ruimte Stadspolder Openbare Ruimte Stadspolder Tevredenheid bewoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene indruk 3. Oordeel over onderhoud 4. Communicatie Deze herhalingsmeting onder inwoners van de buurt Stadspolder geeft

Nadere informatie

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten ENQUÊTE VETERANENDAG Van eind november tot half december 2013 hebben 259 Hengelose veteranen van de jongere generatie (tot en met 60 jaar) de mogelijkheid gehad om een vragenlijst in te vullen over de

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661

Kijkcijferonderzoek regionale omroepen. RTV Oost. Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 Kijkcijferonderzoek regionale omroepen RTV Oost Rapportage Auteurs: Selina Kroesemeijer, Jeroen Senster en Clasine van der Wal Project Z1661 21-6-2013 Inhoudsopgave Achtergrond Pagina 3 Methode en opzet

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt

Coffeeshop in de buurt Coffeeshop in de buurt De herhalingsmeting: ervaringen van direct omwonenden in 2013 Dordrecht telt van oudsher acht coffeeshops gelegen in de Binnenstad. De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast

Nadere informatie

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door:

Onderzoek. het gebruik van internet en social media in Nederland. Opgesteld door: Onderzoek het gebruik van internet en social media in Nederland Opgesteld door: Thomas van Manen, Marketingfacts @ThomasvanManen 29 juni 2017 Het actieve gebruik van Facebook loopt terug, Nederlanders

Nadere informatie

Stadhuis FW: kijk 8i luisteronderzoek RPL kijk_en_luisteronderzoek_2014.pdf

Stadhuis FW: kijk 8i luisteronderzoek RPL kijk_en_luisteronderzoek_2014.pdf Van: Onderwerp: Bijlagen: Stadhuis FW: kijk 8i luisteronderzoek RPL kijk_en_luisteronderzoek_204.pdf 0 6 MAM 205 Oorspronkelijk bericht Van: Ton Boonekamp ^on(3į rplfm.nl> Verzonden: do 05-03-205 7:00

Nadere informatie