Inwonerspanel CJG en Wijkregie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inwonerspanel CJG en Wijkregie"

Transcriptie

1 Rapportage Onderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin en Wijkregie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, mei 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden Postbus AR Utrecht telefoon: URL:

2 INHOUDSOPGAVE 1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN ONDERZOEK ONDERZOEKSOPZET Doelgroep en benadering Opzet vragenlijst Opzet rapportage RESULTATEN CENTRUM JEUGD EN GEZIN Selectie doelgroep: ouders met kinderen onder de 24 jaar Bekendheid CJG Openingstijden CJG Hulp van het CJG Informatie van het CJG Meedenken met het CJG Jongeren Informatie Punt (JIP) RESULTATEN WIJKREGIE Inleiding Activiteiten inwoners in de eigen wijk Organisatie van activiteiten Bewonersorganisaties Wijkplatforms Wijkbudgetten Integrale wijkteam SAMENVATTING BIJLAGEN en vragenlijst Resultaten naar wijk Toelichtingen Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

3 1 ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN ONDERZOEK De gemeente IJsselstein heeft door DUO Market Research het Inwonerspanel laten opzetten. Deze rapportage bevat de resultaten van het zevende onderzoek dat is uitgevoerd onder leden van het Inwonerspanel. In dit onderzoek zijn twee onderwerpen aan de orde gekomen: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Wijkregie. De doelstellingen ten aanzien van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn als volgt: 1. Inzicht krijgen in de bekendheid van het CJG. 2. Inzicht krijgen in de behoefte aan de diensten (informatie en hulp) die het CJG aanbiedt. 3. Inzicht krijgen in de verbeterpunten/suggesties voor het CJG. Vragen over het CJG zijn alleen beantwoord door inwoners die kinderen in de leeftijd onder de 24 jaar hebben of zwanger zijn van een kind. Deze inwoners behoren tot de doelgroep van het CJG. De doelstellingen ten aanzien van de Wijkregie zijn als volgt: 1. Inzicht krijgen in de mate waarin inwoners wel eens activiteiten organiseren in hun wijk. 2. Inzicht krijgen in de bekendheid dat de gemeente inwoners kan ondersteunen bij het organiseren van activiteiten in de wijk. 3. Inzicht krijgen in de bekendheid van en deelname aan bewonersorganisaties in de wijk. 4. Inzicht krijgen in de bekendheid van wijkplatforms. 5. Inzicht krijgen in de bekendheid van wijkbudgetten. 6. Inzicht krijgen in de bekendheid van en het contact met integrale wijkteams. 7. Inzicht krijgen in de mate waarin inwoners zich actief inzetten om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. 8. Inzicht krijgen in de mate waarin inwoners samenwerken met de gemeente om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. 9. Inzicht krijgen in de mate waarin het bij inwoners bekend is waar ze met vragen of klachten over de leefbaarheid in de wijk terecht kunnen. 10. Inzicht krijgen in de mate waarin inwoners vragen gesteld hebben of klachten hebben ingediend over de leefbaarheid in de wijk. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

4 2 ONDERZOEKSOPZET 2.1 Doelgroep en benadering Het onderzoek is uitgevoerd via een online enquête. Tot de onderzoekspopulatie behoren alle leden van het Inwonerspanel. Deze inwoners zijn per benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. In de is benadrukt dat de deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig en anoniem is. Het online veldwerk is als volgt verlopen: 1. De inwoners ontvingen een uitnodigings waarin ze zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het online onderzoek. Deze bevatte een link waarmee men direct in de online vragenlijst terecht kwam; 2. De vragenlijst kon via de browser worden bekeken en ingevuld; 3. Na enige tijd is er een herinnerings gestuurd naar de inwoners die nog niet aan het onderzoek hadden meegewerkt. Elke deelnemer kon slechts één keer de vragenlijst invullen. Tevens kon de deelnemer, als hij /zij het invullen van de vragenlijst moest afbreken, door opnieuw op de link te klikken, met het invullen van de vragenlijst verder gaan bij de vraag waar hij/zij gebleven was. De technische realisatie van het onlineveldwerk van het onderzoek is door DUO Market Research in eigen beheer uitgevoerd en gemanaged. Netto-respons Van 26 april tot en met 15 mei 2013 hebben de inwoners de mogelijkheid gekregen de vragenlijst in te vullen. Er zijn leden van het Inwonerspanel uitgenodigd. In totaal hebben 712 inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een netto-respons van 55% (zie onderstaande tabel). Respons Aantal Uitgenodigd (leden van het Inwonerspanel) Geen medewerking/geen reactie 586 Aantal inwoners dat medewerking heeft verleend 712 Responspercentage 55% Conform de reglementen en gedragscodes van de het College bescherming persoonsgegevens zijn alle antwoorden van de respondenten anoniem verwerkt. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

5 De leden van het Inwonerspanel vormen in grote mate een afspiegeling van de inwoners van de gemeente. Jongeren en vrouwen zijn in iets mindere mate vertegenwoordigd in de netto-respons. Om deze lichte ondervertegenwoordiging te corrigeren is een herweging van de onderzoeksresultaten toegepast op leeftijd en geslacht. Dit houdt in dat de antwoorden van de ondervertegenwoordigde groepen zwaarder meetellen. De resultaten van het onderzoek zijn op deze manier representatief voor de gemeente IJsselstein als geheel. Om inzicht te geven in de nauwkeurigheidsmarges bij diverse steekproefgroottes is hieronder een tabel opgenomen waarin bij verschillende steekproefgroottes de bijbehorende nauwkeurigheidsmarges zijn vermeld. Hierbij is uitgegaan van een betrouwbaarheid van de resultaten van 95% (betrouwbaarheid = de mate waarin bij herhaalde meting, dezelfde resultaten worden verkregen). 1 Netto-respons Uitkomst 50%-50% Uitkomst 75%-25% Uitkomst 90%-10% 300 5,6% 4,9% 3,4% 500 4,4% 3,8% 2,6% 700 3,7% 3,2% 2,2% 800 3,4% 3,0% 2,1% 900 3,2% 2,8% 1,9% Toelichting op de tabel Bij een netto-respons van bijvoorbeeld n=700 inwoners, dient bij een onderzoeksuitkomst van bijvoorbeeld 50% van de inwoners weet van het bestaan van een organisatie, rekening gehouden te worden met het feit dat het werkelijke percentage zal liggen tussen: 46,3%(50% - 3,7%) 53,7% (50% + 3,7%); 2.2 Opzet vragenlijst De vragenlijst is in nauw overleg door de gemeente IJsselstein en DUO Market Research opgesteld. In het onderzoek komen twee onderwerpen aan de orde: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Wijkregie. Bij beide onderwerpen zijn in de vragenlijst toelichtingen over de achtergrond van het onderwerp opgenomen. Voor de vragenlijst wordt verwezen naar de bijlage van dit rapport (zie bijlage 6.1). 1 Er is uitgegaan van een populatie van inwoners. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

6 2.3 Opzet rapportage De resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in grafieken. In de grafieken worden de resultaten van de gemeente IJsselstein als geheel weergegeven. In deel 3 staan de resultaten met betrekking tot het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In deel 4 staan de resultaten van de Wijkregie. De samenvatting van de belangrijkste resultaten is weergegeven in deel 5. In bijlage 6.2 zijn de resultaten per wijk opgenomen. Wanneer de vragen door een deel van de respondenten is beantwoord dan wordt dit aangegeven met n=aantal respondenten. De (open) toelichtingen op vragen zijn opgenomen in paragraaf 6.3. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

7 3 RESULTATEN CENTRUM JEUGD EN GEZIN 3.1 Selectie doelgroep: ouders met kinderen onder de 24 jaar Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) IJsselstein wil graag dat het aanbod rond kleine en grote vragen over opvoeden goed aansluit op de vragen en behoeften van ouders. We hebben als eerste vraag de vraag gesteld of de inwoners een kind onder de 24 jaar hebben. Iets meer dan de helft (51%) van de inwoners heeft geen kinderen in de leeftijd onder de 24 jaar. Iets minder dan de helft (49%) heeft wel één of meerdere kinderen onder de 24 jaar. Heeft u kinderen onder de 24 jaar? Zo ja, welke leeftijdscategorie? meerdere antwoorden mogelijk Ik heb geen kinderen in de genoemde leeftijdscategorieën 51% Jongvolwassene (19 t/m 23 jaar) 10% Middelbare schoolleeftijd (12 t/m 18 jaar) 15% Basisschoolleeftijd (4 t/m 11 jaar) 23% Peuter (2 t/m 3 jaar) 8% Baby (0 t/m 1 jaar) 6% Ik ben zwanger ( 9 maanden tot 0) 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De resterende vragen (paragraaf 3.1 tot en met 3.7) over het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn alleen beantwoord door ouders die wel kinderen jonger dan 24 jaar hebben. Het betreft 333 respondenten. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

8 3.2 Bekendheid CJG Van de ouders met kinderen jonger dan 24 jaar kent bijna tweederde (64%) het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Van de ouders met kinderen jonger dan 24 jaar kent 36% het CJG niet. Kent u het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)? - gesteld aan ouders met kinderen jonger dan 24 jaar - 9% Ja, ik kom er regelmatig 36% 27% Ja, ik ben er wel eens geweest Ja, maar ik ben er nog nooit geweest 28% Nee, ik ken het CJG niet Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

9 3.3 Openingstijden CJG We hebben aan alle ouders met kinderen onder de 24 jaar gevraagd wat ze vinden van de huidige openingstijden van het CJG (het CJG is elke ochtend tussen 9:00 en 12:00 geopend). Ruim de helft (56%) van de ouders vindt dit prima. Ruim een tiende zou de mogelijkheid willen hebben ook s middags (3%) of s avonds (11%) het CJG binnen te lopen. Minder dan een tiende (7%) wil graag op afspraak langs willen komen. Een kwart heeft geen mening. U kunt elke ochtend tussen en uur bij het CJG binnenlopen voor opvoed-en opgroeivragen. Zou u dit graag anders zien? Meerdere antwoorden mogelijk - gesteld aan ouders met kinderen jonger dan 24 jaar - Nee, ik vind dit prima 56% Ja, ik wil graag op afspraak komen 7% Ja, ik wil graag (ook) s avonds terecht kunnen 11% Ja, ik wil graag (ook) s middags terecht kunnen 3% Weet niet 25% Anders 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De antwoorden van de optie anders zijn opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 6.3). Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

10 3.4 Hulp van het CJG Aan de ouders die het CJG kennen (n=236), hebben we een aantal vragen gesteld over de informatie (zie paragraaf 3.5) en hulp van CJG. Als eerste hebben we voor 3 aspecten gevraagd wat het effect (naar inschatting van de ouders) is van de hulp van het CJG. We zien bij het eerste aspect, de vraag of er met hulp van het CJG beter wordt samengewerkt tussen hulpverleners, dat bijna de helft (48%) van de ouders geen mening heeft. De ouders die een mening hebben, zijn overwegend positief. Verder zien we uit de resultaten van de dat 60% van de ouders vindt dat ouders met de hulp van het CJG sneller geholpen worden met vragen over de opvoeding. Ruim de helft (55%) denkt ook dat met hulp van het CJG de stap om informatie of advies aan een professional te vragen minder groot wordt. Denkt u dat met hulp van het Centrum voor Jeugd en Gezin - gesteld aan ouders met kinderen jonger dan 24 jaar die het CJG kennen - Er beter wordt samengewerkt tussen hulpverleners om ouders te helpen? 37% 16% 48% Ouders sneller geholpen worden met vragen over de opvoeding? 60% 10% 30% De stap om informatie of advies aan een professional te vragen voor ouders minder groot wordt? 55% 22% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee Weet niet/geen mening Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

11 3.5 Informatie van het CJG Bijna een kwart van de ouders die het CJG kennen (n=236), geeft aan wel eens informatie over opvoed- en opgroeivragen te hebben gezien of gekregen van uit het CJG. Als voorbeelden worden genoemd: de bibliotheek (5 keer) het consultatiebureau (10 keer) de school (8 keer). Heeft u wel eens informatie over opvoed- en opgroeivragen gezien of gekregen vanuit het CJG? (Bijvoorbeeld via school, bibliotheek etc.) - gesteld aan ouders met kinderen jonger dan 24 jaar die het CJG kennen - 24% Ja 76% Nee Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

12 We hebben aan alle ouders met kinderen onder de 24 jaar (n=333) gevraagd of ze het nuttig vinden om informatie over opvoed- en opgroeivragen vanuit het CJG te krijgen. Ruim een derde (38%) vindt het nuttig om informatie te ontvangen. Een bijna even groot percentage (37%) geeft aan dat ze niets met informatie zouden doen. Zou u het nuttig vinden om informatie over opvoed- en opgroeivragen vanuit het CJG te krijgen? - gesteld aan ouders met kinderen jonger dan 24 jaar - 25% Ja, ik vind het nuttig om andere ervaringen te lezen of tips te krijgen 38% Nee, ik doe er niets mee 37% Weet niet/geen mening Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

13 3.6 Meedenken met het CJG We hebben aan alle ouders met kinderen onder de 24 jaar (n=333) gevraagd of ze mee zouden willen denken over de organisatie en het aanbod van het CJG. Ruim twee derde (71%) heeft geen behoefte om mee te denken. De meest genoemde opties om mee te denken zijn klankbordgroep (10%) en focusgroepen (10%). Zou u mee willen denken over de organisatie en het aanbod van het CJG? - gesteld aan ouders met kinderen jonger dan 24 jaar - meerdere antwoorden mogelijk Nee, geen behoefte om mee te denken 71% Ja, via een klankbordgroep (raad van ouders en professionals) Ja, via focusgroepen (thema gerichte bijeenkomsten) Ja, via een contactformulier van de website van CJG Ja, via een app op mijn tablet of telefoon Ja, via een forum Ja, via Facebook Ja, via een chatroom Ja, op een andere wijze 10% 10% 9% 8% 4% 4% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De antwoorden van de optie anders zijn opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 6.3). Van de ouders met heeft 11% nog tips of suggesties voor het CJG. Deze zijn opgenomen in de bijlage (deel 6.3). Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

14 3.7 Jongeren Informatie Punt (JIP) In IJsselstein wordt gestart met een Jongeren Informatie Punt (JIP). Bij het JIP kunnen jongeren tussen de 12 en 25 jaar terecht voor informatie en advies. Jongeren kunnen daar zonder afspraak binnenlopen en vragen stellen over dingen die hen bezig houden of waar zij zich geen raad mee weten. We hebben aan alle ouders met kinderen onder de 24 jaar (n=333) gevraagd of ze hun kind (als het nodig is) stimuleren om naar het JIP toe te gaan. Van de ouders zou 42% hun kind zeker of waarschijnlijk stimuleren om naar het JIP toe te gaan. Een derde (34%) zou dat misschien doen. Een vijfde zou hun waarschijnlijk of zeker niet stimuleren om naar het JIP toe te gaan. Zou u uw kind stimuleren (als dat nodig is) om naar het JIP toe te gaan? - gesteld aan ouders met kinderen jonger dan 24 jaar - 4% 5% 12% Ja, zeker 16% 30% Nee, waarschijnlijk niet Nee, zeker niet 34% Weet niet We hebben de ouders gevraagd hun antwoord toe te lichten. Belangrijkste reden om wel te stimuleren is dat de jongeren dan hulp van een derde (een buitenstaander) krijgen die ouders niet altijd kunnen bieden. Belangrijkste reden om kinderen niet te stimuleren naar het JIP te gaan is omdat ouders het zelf wel kunnen oplossen. Voor de volledige lijst met toelichtingen wordt er verwezen naar de bijlage (paragraaf 6.3). In de bijlage staan ook de algemene toelichtingen over het JIP en het CJG. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

15 4 RESULTATEN WIJKREGIE 4.1 Inleiding Wijkgericht Werken is voor de gemeente IJsselstein een manier van werken. Wijkgericht Werken zijn alle instrumenten die een essentiële en aantoonbare bijdrage dienen te leveren aan het bereiken van gemeentelijke doelstellingen op het gebied van Openbare Ruimte, Veiligheid, Zorg en Welzijn. Dit gebeurt door op wijkniveau te zorgen voor goed werkende samenwerkingsverbanden waar bewoners met hun ideeën over de wijk terecht kunnen en die ondersteunen bij het realiseren van kansrijke initiatieven voor de wijk. De gemeente voert de regie op het Wijkgericht Werken. De uitvoering van het Wijkgericht Werken is neergelegd bij Welzijnsinstelling Pulse. Op dit moment zijn de belangrijkste onderdelen daarvan: het functioneren van integrale wijkteams, wijkgerichte interactieve communicatie en subsidies voor bewonersgroepen en wijkbudgetten. De gemeente IJsselstein wil graag weten in hoeverre de bewoners van IJsselstein hiervan op de hoogte zijn. In dit onderzoek is een aantal aspecten met betrekking tot het wijkgericht werken in kaart gebracht. Alle inwoners (n=712) hebben de vragen over het wijkgericht werken (zie paragraaf 4.2 tot en met 4.7) beantwoord. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

16 4.2 Activiteiten inwoners in de eigen wijk Bijna een tiende (9%) van de inwoners heeft wel eens iets georganiseerd in of voor hun wijk. Uit de gegeven toelichtingen blijkt dat het daarbij met name gaat om een feest of een barbecue. Een iets kleiner deel (7%) heeft dit niet gedaan, maar is het wel van plan. Een ruime meerderheid (84%) heeft niets georganiseerd en is dat ook niet van plan. Heeft u in de afgelopen 2 jaar wel eens iets georganiseerd in of voor uw wijk? 9% 7% Ja, dat heb ik gedaan Nee, dat heb ik niet gedaan, maar dat ben ik wel van plan 84% Nee, dat heb niet gedaan en dat ben ik ook niet van plan Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

17 4.3 Organisatie van activiteiten Aan de inwoners die wel eens wat in hun wijk hebben georganiseerd (n=67), hebben we gevraagd of ideeën voor verbetering serieus worden meegewogen bij de realisatie van hun idee. Een kwart van deze inwoners vindt dat hun ideeën niet serieus worden genomen. Iets meer dan een tiende vindt dat hun ideeën wel serieus worden genomen. De overige inwoners hebben geen mening of een neutrale mening. We hebben alle inwoners gevraagd of ze weten bij wie ze moeten zijn als iets in de wijk willen organiseren en of ze weten hoe ze ideeën voor verbetering van de wijk onder de aandacht kunnen brengen die ze kan helpen bij de realisatie van het idee. De helft van de inwoners weet niet hoe ze de ideeën onder de aandacht moeten brengen. Ruim een vijfde (21%) geeft aan dit wel te weten. Ruim de helft (52%) weet niet bij wie ze moeten zijn om iets te organiseren. Ruim een vijfde (21%) geeft aan dit wel te weten. Stellingen m.b.t. de organisatie van activiteiten in de wijk Mijn ideeën voor verbetering van mijn wijk worden door de gemeente serieus meegewogen in de plannen voor mijn wijk 6% 18% 38% 9% 3% 25% Ik weet hoe ik mijn ideeën voor verbetering van mijn wijk onder de aandacht kan brengen van de organisatie die mij kan helpen bij het realiseren van mijn idee 20% 30% 19% 15% 6% 10% Ik weet bij wie ik moet zijn als ik iets in mijn wijk wil organiseren 21% 31% 16% 14% 7% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens Weet niet Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

18 4.4 Bewonersorganisaties We hebben drie vragen over de bewonersorganisaties gesteld. Als eerste hebben we gevraagd of inwoners op de hoogte zijn van het bestaan van bewonersorganisaties in hun wijk. Ruim een tiende (13%) is op de hoogte en kent ze bij naam (het meest worden bewonersgroepen uit de eigen wijk genoemd). Van de inwoners is 58% op de hoogte van het bestaan van bewonersorganisaties, maar kent ze niet van naam. De resterende 29% is niet op de hoogte van het bestaan van bewonersorganisaties in hun wijk. Bent u op de hoogte van het bestaan van bewonersorganisaties in uw wijk? 29% 13% Ja, ik ben op de hoogte van het bestaan van bewonersorganisaties en kent ze bij naam Ja, ik ben op de hoogte van het bestaan van bewonersorganisaties maar ik ken ze niet van naam 58% Nee, ik ben niet op de hoogte van het bestaan van bewonersorganisaties in mijn wijk Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

19 Aan de inwoners die op de hoogte zijn van het bestaan van bewonersorganisaties (n=499) hebben we twee vragen gesteld. De eerste vraag was of ze op de hoogte zijn waar ze informatie over de bewonersorganisaties in hun wijk kunnen vinden. Van deze groep inwoners weet 60% waar ze de informatie over de bewonersorganisaties in hun wijk kunnen vinden; 40% weet niet waar ze de informatie kunnen vinden. Weet u waar u informatie over bewonersorganisaties in uw wijk kunt vinden? - gesteld aan inwoners die op de hoogte zijn van het bestaan van bewonersorganisaties in hun wijk - 40% Ja 60% Nee Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

20 Een klein gedeelte van de inwoners (4%) die op de hoogte is van het bestaan van een bewonersorganisatie neemt ook actief deel. Van de groep inwoners die op de hoogte is van het bestaan van een bewonersorganisatie neemt 13% nu niet deel, maar zou dat wel willen. Een ruime meerderheid (84%) neemt niet deel en heeft verder geen interesse. Neemt u actief deel aan een bewonersorganisatie in uw wijk? - gesteld aan inwoners die op de hoogte zijn van het bestaan van bewonersorganisaties in hun wijk - 4% 13% Ja, ik neem actief deel aan een bewonersorganisatie Nee, ik neem niet actief deel aan een bewonersorganisatie, maar zou dat wel willen 84% Nee, ik neem niet actief deel aan een bewonersorganisatie, en ben ook niet geïnteresseerd Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

21 4.5 Wijkplatforms We hebben alle inwoners gevraagd in hoeverre ze bekend zijn met het bestaan van een Wijkplatform in hun wijk. Een klein gedeelte (1%) heeft het afgelopen jaar zelf actief deelgenomen aan het Wijkplatform. Ruim een derde (34%) weet wel van het bestaan van het Wijkplatform, maar neemt niet actief deel. Bijna tweederde (65%) is niet op de hoogte van het bestaan van een Wijkplatform in hun wijk. Bent u bekend met het bestaan van een Wijkplatform in uw wijk? 1% Ja, ik heb het afgelopen jaar zelf actief deelgenomen aan het Wijkplatform in onze wijk 34% 65% Ja, ik weet van een Wijkplatform in onze wijk, maar neem er zelf niet actief aan deel Nee, ik ben niet op de hoogte van het bestaan van een Wijkplatform in mijn wijk Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

22 4.6 Wijkbudgetten We hebben alle inwoners gevraagd in hoeverre ze bekend zijn met het bestaan van Wijkbudgetten. Een klein gedeelte (3%) heeft wel eens gebruik gemaakt van Wijkbudgetten. Dit wordt met name voor een barbecue of een buurtfeest gebruikt (zie ook de bijlage voor alle gegeven toelichtingen). Bijna een zesde (15%) is op de hoogte van het bestaan van wijkbudgetten, maar weet niet tot wie ze zich moeten richten om er gebruik van te maken. Bent u op de hoogte van het bestaan van Wijkbudgetten, en zo ja; heeft u er weleens gebruik van gemaakt? 3% 15% Ja, ik ben op de hoogte van het bestaan van Wijkbudgetten, en ik heb er weleens gebruik van gemaakt Ja, ik ben op de hoogte van het bestaan van Wijkbudgetten, en ik weet tot wie ik me moet richten als ik er gebruik van zou maken 82% Nee, ik ben niet op de hoogte van het bestaan van Wijkbudgetten Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

23 4.7 Integrale wijkteam We hebben alle inwoners gevraagd in hoeverre ze bekend zijn met het bestaan van het integrale wijkteam. Een klein gedeelte (4%) is op de hoogte van het bestaan en weet wat het wijkteam voor ze zou kunnen betekenen. Bijna een vijfde (18%) is wel op de hoogte van het bestaan, maar weet niet wat het wijkteam voor ze kan betekenen. Ruim driekwart (78%) is niet op de hoogte van het bestaan van het integrale wijkteam. Bent u op de hoogte van het bestaan van het integrale wijkteam in uw wijk? 4% 18% Ja, ik ben op de hoogte van het bestaan van het integrale wijkteam, en ik weet wat het wijkteam voor mij kan betekenen. Ja, ik ben op de hoogte van het bestaan van het integrale wijkteam, maar ik weet niet wat het wijkteam voor mij kan betekenen 78% Nee, ik ben niet op de hoogte van het bestaan van het integrale wijkteam Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

24 Aan de inwoners die op de hoogte zijn van het bestaan van het integrale wijkteam en weet wat het integrale wijkteam voor ze kan betekenen (n=34) hebben we gevraagd of ze er wel eens contact mee hebben. Ruim een kwart (29%) van deze groep inwoners heeft ook (regelmatig of wel eens) contact met het wijkteam (zie de bijlage voor de gegeven toelichtingen). De meerderheid (61%) heeft nog nooit contact gehad, maar weet wel tot wie ze zich kunnen richten. Ruim een tiende (11%) weet wel van het bestaan van het integrale wijkteam af, maar heeft nog nooit contact gehad en weet niet tot wie ze zich zouden moeten richten. Heeft u weleens contact gehad met het integrale wijkteam? - gesteld aan de inwoners die op de hoogte zijn van het bestaan van het integrale wijkteam en weten wat het integrale wijkteam voor ze kan betekenen - 11% 11% Ja, ik heb regelmatig contact met het integrale wijkteam 18% Ja, ik heb weleens contact gehad met het integrale wijkteam 61% Nee, ik heb nooit contact gehad met het integrale wijkteam, maar ik weet wel tot wie ik me kan richten. Nee, ik heb nog nooit contact gehad met het integrale wijkteam, en weet niet tot wie ik me kan richten. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

25 4.8 Actieve inzet leefbaarheid in de wijk We hebben alle inwoners gevraagd of ze zich het afgelopen jaar actief hebben ingezet voor de leefbaarheid in hun wijk. Bijna tweederde (65%) geeft aan zich het afgelopen jaar niet actief te hebben ingezet om de leefbaarheid in de wijk te verhogen. Als inwoners zich inzetten voor de leefbaarheid dan is dat met name door hulp aan buurtbewoners (11%) en door mee te denken over de toekomst van de woonomgeving (10%). Op welke manier heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid in uw wijk te vergroten? meerdere antwoorden mogelijk Ik help buurtbewoners (boodschappenhulp, kookhulp, huishouden) Ik denk mee over de toekomst van de woonomgeving, door het bijwonen van bijeenkomsten, inspraakavonden, enz. Ik denk mee over oplossingen voor parkeerproblemen in de woonomgeving Ik werk mee aan sociale activiteiten (bijvoorbeeld kinderactiviteiten, wijkfeesten) Ik werk mee aan het schoonhouden van de wijk (prikacties) Ik werk mee aan groenonderhoud in de woonomgeving Door het wegwijs maken van nieuwe bewoners in de wijk Ik neem deel aan structureel bewonersoverleg (bijvoorbeeld 1 keer per maand) Ik werk mee aan het onderhouden van speelplaatsen in de wijk 11% 10% 7% 7% 7% 6% 2% 2% 1% Ik heb me het afgelopen jaar niet actief ingezet om de leefbaarheid in de wijk te verhogen 65% Ik heb me op een andere manier actief ingezet voor de leefbaarheid 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% De antwoorden van de optie anders zijn opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 6.3). Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

26 Aan de inwoners die zich het afgelopen jaar niet actief hebben ingezet (n=429) voor de leefbaarheid in hun wijk, hebben we gevraagd of ze zich wel actief zouden willen inzetten. Een zesde zou zich wel graag willen inzetten. Bijna vier op de tien (38%) van deze groep inwoners kan of wil zich niet actief inzetten. De resterende inwoners hebben geen mening. Zou zich wel actief willen inzetten om de leefbaarheid in de wijk te verhogen?- - gesteld aan inwoners die zich het afgelopen jaar niet actief hebben ingezet voor de leefbaarheid in hun wijk - 16% Ja, ik zou dat graag willen 45% Nee, dat wil of kan ik ook niet 38% Weet niet/geen mening Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

27 Inwoners die zich het afgelopen jaar wel actief hebben ingezet (n=283), hebben we gevraagd of ze bij de inzet voor de leefbaarheid samenwerken met de gemeente en/of andere organisaties. Bijna een kwart (23%) werkt samen. De meest genoemde redenen om niet samen te werken zijn geen tijd (31%) en geen behoefte (27%). Werkt u daarbij samen met de gemeente en/of organisaties uit uw wijk? - gesteld aan inwoners die zich het afgelopen jaar actief hebben ingezet voor de leefbaarheid in de wijk - meerdere antwoorden mogelijk Ja, ik werk samen met de gemeente of organisatie in onze wijk 23% Nee, daar heb ik geen tijd voor 31% Nee, ik heb daar geen behoefte aan 27% Nee, ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken 14% Nee, anders 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De antwoorden van de optie anders zijn opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 6.3). In de bijlage staan ook de algemene toelichtingen over de wijkregie. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

28 4.9 Actieve inzet leefbaarheid in de wijk We hebben alle inwoners gevraagd of ze weten waar ze terecht kunnen met vragen of klachten over de leefbaarheid in hun wijk. Van de inwoners geeft 43% aan dit te weten. Een kleine meerderheid (57%) weet niet waar ze terecht kunnen met vragen of klacht over de leefbaarheid in hun wijk. Weet u waar u terecht kunt met vragen of klachten over de leefbaarheid in uw wijk? Ja, ik weet waar ik terecht kan met vragen of klachten over de leefbaarheid in mijn wijk 57% 43% Nee, ik weet niet waar ik in mijn wijk terecht kan met vragen of klachten over de leefbaarheid in mijn wijk Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

29 Inwoners die wel weten waar ze terecht kunnen voor vragen en klachten over de leefbaarheid in hun wijk (n=331) hebben we gevraagd of ze wel een vraag hebben gesteld of een klacht hebben ingediend. Van deze groep inwoners heeft 43% wel eens een vraag gesteld of een klachten ingediend. Heeft u wel eens een vraag gesteld of een klacht ingediend over de leefbaarheid in uw wijk? - gesteld aan de inwoners dieweten waar ze terecht kunnen met hun vragen of klachten over de leefbaarheid in hun wijk - Ja, ik heb een vraag gesteld of klacht ingediend over de leefbaarheid in mijn wijk 57% 43% Nee, ik heb nooit een vraag gesteld of een klacht ingediend over de leefbaarheid in mijn wijk Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

30 Aan de inwoners die een klacht hebben ingediend of een vraag hebben gesteld over de leefbaarheid in hun wijk (n=145), hebben we gevraagd waar ze de vraag hebben gesteld of de klacht hebben ingediend. Bijna de helft van deze inwoners (47%) heeft het algemene meldnummer van de gemeente gebruikt om de vraag te stellen of de klacht in te dienen. Bijna een kwart (23%) doet dit digitaal via de Melddesk van de gemeente. Waar heeft u de vraag gesteld of de klacht ingediend over de leefbaarheid in uw wijk? - gesteld aan inwoners die wel eens een vraag hebben gesteld of een klacht ingediend over de leefbaarheid in de wijk - meerdere antwoorden mogelijk Het algemene meldnummer van de gemeente 47% Digitaal via de Melddesk van de gemeente 23% Het algemene meldnummer van de politie 20% Direct bij een medewerker van een organisatie 13% De bewonersorganisatie in mijn wijk 11% Het integraal wijkteam 2% Anders 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De antwoorden van de optie anders zijn opgenomen in de bijlage (zie paragraaf 6.3). Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

31 5 SAMENVATTING BELANGRIJKSTE RESULTATEN Achtergrond en netto-respons In april/mei 2013 is het zevende onderzoek uitgevoerd onder leden van het Inwonerspanel. In dit onderzoek komen twee onderwerpen aan de orde: het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Wijkregie. Er zijn leden van het Inwonerspanel uitgenodigd. In totaal hebben 712 inwoners de vragenlijst ingevuld, hetgeen neerkomt op een netto-respons van 55%. 1. Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) IJsselstein wil graag dat het aanbod rond kleine en grote vragen over opvoeden goed aansluit op de vragen en behoeften van ouders. Iets minder dan de helft (49%) van de inwoners heeft één of meerdere kinderen onder de 24 jaar. Aan deze groep van inwoners zijn de vragen over het CJG voorgelegd. Ruim de helft van de ouders (56%) vindt de huidige openingstijden (elke ochtend tussen 9:00 en 12:00) prima. Ruim een tiende zou de mogelijkheid willen hebben ook s middags (3%) of s avonds (11%) het CJG binnen te lopen. Minder dan een tiende (7%) wil graag op afspraak langs willen komen. Ruim een derde (38%) vindt het nuttig om informatie van het CJG te ontvangen. Een bijna even groot percentage (37%) geeft aan dat ze niets met informatie zouden doen. Een kwart heeft geen mening. Ruim twee derde (71%) heeft geen behoefte om mee te denken met het CJG over de organisatie en het aanbod. De meest genoemde opties om mee te denken zijn klankbordgroep (10%) en focusgroepen (10%). We hebben aan alle ouders met kinderen onder de 24 jaar gevraagd of ze hun kind (als het nodig is) stimuleren om naar het JIP toe te gaan. Van de ouders zou 42% hun kind zeker of waarschijnlijk stimuleren om naar het JIP toe te gaan. Een derde (34%) zou dat misschien doen. Een vijfde zou hun waarschijnlijk of zeker niet stimuleren om naar het JIP toe te gaan. Van de ouders met kinderen jonger dan 24 jaar kent bijna tweederde (64%) het Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG). De ouders die het CJG kennen, hebben overwegend een positieve mening over de hulp van het CJG (voor zover ze een mening hebben). Bijna een kwart van de ouders die het CJG kennen, geeft aan wel eens informatie over opvoed- en opgroeivragen te hebben gezien of gekregen van uit het CJG. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

32 2. Wijkregie Wijkgericht Werken is omvat alle instrumenten die een essentiële en aantoonbare bijdrage dienen te leveren aan het bereiken van gemeentelijke doelstellingen op het gebied van Openbare Ruimte, Veiligheid, Zorg en Welzijn. De gemeente voert de regie op het Wijkgericht Werken. Bijna een tiende (9%) van de inwoners heeft wel eens iets georganiseerd in of voor hun wijk (het gaat met name gaat om een feest of een barbecue). Een iets kleiner deel (7%) heeft dit niet gedaan, maar is het wel van plan. Een ruime meerderheid (84%) heeft niets georganiseerd en is dat ook niet van plan. Van de inwoners die wel eens iets hebben georganiseerd vindt een kwart van deze inwoners dat hun ideeën niet serieus worden genomen. Iets meer dan een tiende vindt dat hun ideeën wel serieus worden genomen. De overige inwoners hebben geen mening of een neutrale mening. De helft van alle inwoners weet niet hoe ze de ideeën onder de aandacht moeten brengen. Ruim een vijfde (21%) geeft aan dit wel te weten. Ruim de helft (52%) weet niet bij wie ze moeten zijn om iets te organiseren. Ruim een vijfde (21%) geeft aan dit wel te weten. Van een aantal organisaties en instrumenten die in het kader van het Wijkgericht Werken worden ingezet, hebben we in kaart gebracht of inwoners op de hoogte zijn van het bestaan ervan. Uit de resultaten blijkt dat met name bewonersorganisaties enige bekendheid genieten. Organisatie/instrument Percentage inwoners dat bekend is met het bestaan Bewonersorganisaties 71% Wijkplatforms 35% Integrale wijkteam 22% Wijkbudgetten 18% Bijna tweederde (65%) van de inwoners geeft aan zich het afgelopen jaar niet actief te hebben ingezet om de leefbaarheid in de wijk te verhogen. Als inwoners zich inzetten voor de leefbaarheid dan is dat met name door hulp aan buurtbewoners (11%) en door mee te denken over de toekomst van de woonomgeving (10%). Van de inwoners die zich wel actief inzetten voor de leefbaarheid in de wijk, werkt 23% samen met de gemeente of een organisatie uit de wijk. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

33 6 BIJLAGEN 6.1 en vragenlijst Geacht panellid, Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende onderzoek van het Inwonerspanel van IJsselstein. In deze vragenlijst komen twee onderwerpen aan de orde: Centrum voor Jeugd en gezin en Wijkregie. Bij beide onderwerpen staan in de vragenlijst toelichtingen over de achtergrond van het onderwerp. De gemeente IJsselstein stelt uw deelname aan dit onderzoek zeer op prijs. Vanzelfsprekend is uw deelname geheel vrijwillig en worden uw antwoorden anoniem verwerkt. Het invullen van de vragenlijst zal circa 8 minuten in beslag nemen. U start met het onderzoek door op de onderstaande link te klikken: [!LINK!] Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Dit kan via of telefonisch ( ). Mede namens de gemeente IJsselstein wil ik u alvast hartelijk danken voor uw medewerking. Met vriendelijke groet, Aart van Grootheest DUO Market Research Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

34 Onderwerp I: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) IJsselstein wil graag dat het aanbod rond kleine en grote vragen over opvoeden goed aansluit op de vragen en behoeften van ouders. De gemeente IJsselstein wil daarom van ouders weten waar zij behoefte aan hebben aangaande opvoeding (vragen, ervaringen, onzekerheden etc.), als het gaat over opvoedvragen en het delen van opvoedervaringen. Met de resultaten van dit onderzoek wil de gemeente bekijken hoe het aanbod verbeterd kan worden. Indien u geen ouder van een kind bent van een kind jonger dan 24 jaar dan kunt u dat bij de eerste vraag aangeven, u krijgt dan automatisch de vragen van het tweede onderwerp (Wijkregie). Vraag 1 alle inwoners Heeft u kinderen onder de 24 jaar? Zo ja, welke leeftijdscategorie? (meerdere antwoorden mogelijk) 1. Ik ben zwanger ( 9 maanden tot 0) 2. Baby (0 t/m 1 jaar) 3. Peuter (2 t/m 3 jaar) 4. Basisschoolleeftijd (4 t/m 11 jaar) 5. Middelbare schoolleeftijd (12 t/m 18 jaar) 6. Jongvolwassene (19 t/m 23 jaar) 7. Ik heb geen kinderen in de genoemde leeftijdscategorieën door met het volgende blok Vraag 2 indien vraag 1 = optie 1,2,3,4,5 en/of 6 Kent u het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)? 1. Ja, ik kom er regelmatig 2. Ja, ik ben er wel eens geweest 3. Ja, maar ik ben er nog nooit geweest 4. Nee, ik ken het CJG niet Vraag 3 indien vraag 1 = optie 1,2,3,4,5 en/of 6 U kunt elke ochtend tussen en uur bij het CJG binnenlopen voor opvoed- en opgroeivragen. Zou u dit graag anders zien? Meerdere antwoorden mogelijk 1. Nee, ik vind dit prima 2. Ja, ik wil graag (ook) s middags terecht kunnen 3. Ja, ik wil graag (ook) s avonds terecht kunnen 4. Ja, ik wil graag op afspraak komen 5. Weet niet 6. Anders, namelijk: Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

35 Vraag 4-6 indien vraag 2 = optie 1,2 of 3 Denkt u dat met hulp van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ja Nee Weet niet/ geen mening 4. De stap om informatie of advies aan een professional te vragen voor ouders minder groot O O O wordt? 5. Ouders sneller geholpen worden met vragen over de opvoeding? O O O 6. Er beter wordt samengewerkt tussen hulpverleners om ouders te helpen? O O O Vraag 7 indien vraag 2 = optie 1,2 of 3 Heeft u wel eens informatie over opvoed- en opgroeivragen gezien of gekregen vanuit het CJG? (Bijvoorbeeld via school, bibliotheek etc.) 1. Ja, namelijk via: 2. Nee Vraag 8 indien vraag 1 = optie 1,2,3,4,5 en/of 6 Zou u het nuttig vinden om informatie over opvoed- en opgroeivragen vanuit het CJG te krijgen? 1. Ja, ik vind het nuttig om andere ervaringen te lezen of tips te krijgen 2. Nee, ik doe er niets mee 3. Weet niet/geen mening Vraag 9 indien vraag 1 = optie 1,2,3,4,5 en/of 6 Zou u mee willen denken over de organisatie en het aanbod van het CJG? Meerdere antwoorden mogelijk 1. Ja, via een klankbordgroep (raad van ouders en professionals) 2. Ja, via focusgroepen (thema gerichte bijeenkomsten, u neemt alleen deel aan deze bijeenkomsten als het betreffende thema u aanspreekt) 3. Ja, via Facebook 4. Ja, via een app op mijn tablet of telefoon 5. Ja, via een contactformulier van de website van CJG 6. Ja, via een forum 7. Ja, via een chatroom 8. Ja, op een andere wijze, namelijk: 9. Nee, geen behoefte om mee te denken Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

36 Vraag 10 indien vraag 1 = optie 1,2,3,4,5 en/of 6 Heeft u nog suggesties of tips voor het Centrum voor Jeugd en Gezin? 1. Nee 2. Ja, namelijk: Over het Jongeren Informatie Punt (JIP) In IJsselstein wordt gestart met een Jongeren Informatie Punt (JIP). Bij het JIP kunnen jongeren tussen de 12 en 25 jaar terecht voor informatie en advies. Jongeren kunnen daar zonder afspraak binnenlopen en vragen stellen over dingen die hen bezig houden of waar zij zich geen raad mee weten. Veelbesproken onderwerpen zijn huiswerk, relaties, middelengebruik, ruzie met ouders en seksualiteit. Jongeren kunnen het JIP ook bellen of vragen stellen via de . Het JIP kost niks en gaat met alle informatie vertrouwelijk om. Vraag 11 indien vraag 1 = optie 1,2,3,4,5 en/of 6 Zou u uw kind stimuleren (als dat nodig is) om naar het JIP toe te gaan? 1. Ja, zeker Nee, waarschijnlijk niet 5. Nee, zeker niet 6. Weet niet Vraag 12 indien vraag 11 = optie 1,2,3,4 of 5 Kunt u uw antwoord toelichten? Vraag 13 Heeft u nog vragen of opmerkingen over het Centrum voor Jeugd en Gezin en/of Jongeren Informatie Punt? U kunt ze hieronder noteren. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

37 Onderwerp II: Wijkregie Wijkgericht Werken is voor de gemeente IJsselstein een manier van werken. Wijkgericht Werken zijn alle instrumenten die een essentiële en aantoonbare bijdrage dient te leveren aan het bereiken van gemeentelijke doelstellingen op het gebied van Openbare Ruimte, Veiligheid, Zorg en Welzijn. Dit gebeurt door op wijkniveau te zorgen voor goed werkende samenwerkingsverbanden waar bewoners met hun ideeën over de wijk terecht kunnen, en die ondersteunen bij het realiseren van kansrijke initiatieven voor de wijk. De gemeente voert de regie op het Wijkgericht Werken. De uitvoering van het Wijkgericht Werken is neergelegd bij Welzijnsinstelling Pulse. Op dit moment zijn de belangrijkste onderdelen daarvan: het functioneren van integrale wijkteams, wijkgerichte interactieve communicatie en subsidies voor bewonersgroepen en wijkbudgetten. De gemeente IJsselstein wil graag weten in hoeverre de bewoners van IJsselstein hiervan op de hoogte zijn. Vraag 14 alle inwoners Heeft u in de afgelopen 2 jaar wel eens iets georganiseerd in of voor uw wijk? 1. Ja, dat heb ik, namelijk het volgende:. 2. Nee, dat heb ik niet gedaan, maar dat ben ik wel van plan 3. Nee, dat heb niet gedaan en dat ben ik ook niet van plan Vraag alle inwoners Kunt u aangeven in hoeverre u het met de volgende stellingen eens bent. U kunt antwoorden met helemaal mee oneens, mee oneens, neutraal, mee eens en helemaal mee eens. Als u geen mening heeft of het niet weet dan kunt u antwoorden met weet niet/geen mening. 15. Ik weet bij wie ik moet zijn als ik iets in mijn wijk wil organiseren 16. Ik weet hoe ik mijn ideeën voor verbetering van mijn wijk onder de aandacht kan brengen van de organisatie die mij kan helpen bij het realiseren van mijn idee Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens Weet niet/ geen mening O O O O O O O O O O O O Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

38 Vraag 17 indien vraag 14 = optie Mijn ideeën voor verbetering van mijn wijk worden door de gemeente serieus meegewogen in de plannen voor mijn wijk Helemaal Mee Neutraal Mee eens Helemaal Weet niet/ mee oneens oneens mee eens geen mening O O O O O O Vraag 18 alle inwoners Bent u op de hoogte van het bestaan van bewonersorganisaties in uw wijk? 1. Ja, ik ben op de hoogte van het bestaan van bewonersorganisaties en ik ken de volgende bij naam:.. 2. Ja, ik ben op de hoogte van het bestaan van bewonersorganisaties maar ik ken ze niet van naam 3. Nee, ik ben niet op de hoogte van het bestaan van bewonersorganisaties in mijn wijk Vraag 19 indien vraag 18 = optie 1/2 Weet u waar u informatie over bewonersorganisaties in uw wijk kunt vinden? 1. Ja 2. Nee Vraag 20 indien vraag 18 = optie 1/2 Neemt u actief deel aan een bewonersorganisatie in uw wijk? 1. Ja, ik neem actief deel aan een bewonersorganisatie, en wel de volgende:. 2. Nee, ik neem niet actief deel aan een bewonersorganisatie, maar zou dat wel willen 3. Nee, ik neem niet actief deel aan een bewonersorganisatie, en ben ook niet geïnteresseerd Vraag 21 alle inwoners Bent u bekend met het bestaan van een Wijkplatform in uw wijk? 1. Ja, ik heb het afgelopen jaar zelf actief deelgenomen aan het Wijkplatform in onze wijk 2. Ja, ik weet van een Wijkplatform in onze wijk, maar neem er zelf niet actief aan deel 3. Nee, ik ben niet op de hoogte van het bestaan van een Wijkplatform in mijn wijk Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

39 Vraag 22 alle inwoners Bent u op de hoogte van het bestaan van Wijkbudgetten, en zo ja; heeft u er weleens gebruik van gemaakt? 1. Ja, ik ben op de hoogte van het bestaan van Wijkbudgetten, en ik heb er weleens gebruik van gemaakt, en wel voor:.. 2. Ja, ik ben op de hoogte van het bestaan van Wijkbudgetten, en ik weet toe wie ik me moet richten als ik er gebruik van zou willen maken. 3. Nee, ik ben niet op de hoogte van het bestaan van Wijkbudgetten Vraag 23 alle inwoners Bent u op de hoogte van het bestaan van het integrale wijkteam in uw wijk? 1. Ja, ik ben op de hoogte van het bestaan van het integrale wijkteam, en ik weet wat het wijkteam voor mij kan betekenen. 2. Ja, ik ben op de hoogte van het bestaan van het integrale wijkteam, maar ik weet niet wat het wijkteam voor mij persoonlijk kan betekenen. 3. Nee, ik ben niet op de hoogte van het bestaan van het integrale wijkteam Vraag 24 indien vraag 23 = optie 1 Heeft u weleens contact gehad met het integrale wijkteam? 1. Ja, ik heb regelmatig contact met het integrale wijkteam, en wel voor:. 2. Ja, ik heb weleens contact gehad met het integrale wijkteam, en wel voor:. 3. Nee, ik heb nooit contact gehad met het integrale wijkteam, maar ik weet wel tot wie ik me kan richten. 4. Nee, ik heb nog nooit contact gehad met het integrale wijkteam, en weet niet tot wie ik me kan richten. Vraag 25 alle inwoners Op welke manier heeft u zich het afgelopen jaar actief ingezet om de leefbaarheid in uw wijk te vergroten? Meerdere antwoorden mogelijk 1. Ik denk mee over oplossingen voor parkeerproblemen in de woonomgeving 2. Ik werk mee aan het schoonhouden van de wijk (prikacties) 3. Ik werk mee aan het onderhouden van speelplaatsen in de wijk 4. Ik werk mee aan groenonderhoud in de woonomgeving 5. Ik werk mee aan sociale activiteiten (bijvoorbeeld kinderactiviteiten, wijkfeesten 6. Door het wegwijs maken van nieuwe bewoners in de wijk 7. Ik help buurtbewoners (boodschappenhulp, kookhulp, huishouden) 8. Ik neem deel aan structureel bewonersoverleg (bijvoorbeeld 1 keer per maand) 9. Ik denk mee over de toekomst van de woonomgeving, door het bijwonen van bijeenkomsten, inspraakavonden, enz. 10. Ik heb me op een andere manier actief ingezet voor de leefbaarheid, namelijk: 11. Ik heb me het afgelopen jaar niet actief ingezet om de leefbaarheid in de wijk te verhogen Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

40 Vraag 26 indien vraag 25 = optie 11 U heeft aangegeven zich het afgelopen jaar niet actief in te zetten om de leefbaarheid in uw wijk te verhogen. Zou zich wel actief willen inzetten om de leefbaarheid in de wijk te verhogen? 1. Ja, ik zou dat graag willen 2. Nee, dat wil of kan ik ook niet 3. Weet niet/geen mening Vraag 27 indien vraag 25 = optie 1,2,3,4,5,6,7,8,9 en/of 10 U heeft aangegeven zich actief in te zetten om de leefbaarheid in uw wijk te verhogen. Werkt u daarbij samen met de gemeente of organisaties uit uw wijk? Meerdere antwoorden mogelijk 1. Ja, ik werk samen met de gemeente of organisatie in onze wijk 2. Nee, ik heb daar geen behoefte aan 3. Nee, ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken 4. Nee, daar heb ik geen tijd voor 5. Nee, anders, namelijk:. Vraag 28 alle inwoners Weet u waar u terecht kunt met vragen of klachten over de leefbaarheid in uw wijk? 1. Ja, ik weet waar ik terecht kan met vragen of klachten over de leefbaarheid in mijn wijk 2. Nee, ik weet niet waar ik in mijn wijk terecht kan met vragen of klachten over de leefbaarheid in mijn wijk Vraag 29 indien vraag 27 = optie 1 Heeft u wel eens een vraag gesteld of een klacht ingediend over de leefbaarheid in uw wijk? 1. Ja, ik heb een vraag gesteld of klacht ingediend over de leefbaarheid in mijn wijk 2. Nee, ik heb nooit een vraag gesteld of een klacht ingediend over de leefbaarheid in mijn wijk Vraag 30 indien vraag 28 = optie 1 Waar heeft u de vraag gesteld of de klacht ingediend over de leefbaarheid in uw wijk? Meerdere antwoorden mogelijk 1. De bewonersorganisatie in mijn wijk 2. Het integraal wijkteam 3. Het algemene meldnummer van de gemeente 4. Digitaal via de Melddesk van de gemeente 5. Direct bij een medewerker van:. 6. Het algemene meldnummer van de politie 7. Anders, namelijk:. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

41 Vraag 31 Heeft u nog vragen of opmerkingen over de Wijkregie? U kunt ze hieronder noteren. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

42 6.2 Resultaten naar wijk De resultaten in deze paragraaf zijn uitgesplitst naar de 4 wijken van IJsselstein: Noord, West, Centrum en Zuid. Hiervoor is de onderstaande wijkindeling gehanteerd. Rapportage onderzoek Inwonerspanel gemeente IJsselstein DUO Market Research mei

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Onderzoek Seaport RTV

Onderzoek Seaport RTV Rapportage Onderzoek Seaport RTV In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Edwin van t Hart Utrecht, juni 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus 681 3500 AR Utrecht

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag

Inwonerspanel Zwembad en koopzondag Rapportage Onderzoek zwembad en koopzondag In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Marleen Kalden en Djoko Draaisma Utrecht, april 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs.

Nadere informatie

Onderzoek Verkeer. Rapportage Onderzoek Verkeer. Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart. Utrecht, januari 2014

Onderzoek Verkeer. Rapportage Onderzoek Verkeer. Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart. Utrecht, januari 2014 Rapportage Onderzoek Verkeer In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Marjolein Magdelyns, Kommer Sneeuw en Edwin van t Hart Utrecht, januari 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Onderzoek Wijkgericht Werken

Onderzoek Wijkgericht Werken Rapportage Onderzoek Wijkgericht Werken In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, maart 2015 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus 681

Nadere informatie

Rapportage Peiling nieuwkomers

Rapportage Peiling nieuwkomers Rapportage Peiling nieuwkomers In opdracht van: Contactpersonen: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, april 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Onderzoek Bekendheid Zorgdiensten

Onderzoek Bekendheid Zorgdiensten Rapportage Onderzoek Bekendheid Zorgdiensten In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, november 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus

Nadere informatie

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Rapportage. Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs. Utrecht, juni 2015. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Tanya Beliaeva Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs

Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Rapportage Nieuwe schooltijden in het basisonderwijs Utrecht, december 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Vincent van Grinsven Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Inwonerspanel IJsselstein - Wonen

Inwonerspanel IJsselstein - Wonen Rapportage Onderzoek Wonen In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein mevrouw H. Martens, mevrouw H. Pulles Utrecht, december 2012 DUO MARKET RESEARCH drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den

Nadere informatie

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Maart 2009 Burgeronderzoek Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402

Nadere informatie

Inwonerspanel IJsselstein - Winkelaanbod

Inwonerspanel IJsselstein - Winkelaanbod Rapportage Onderzoek Winkelaanbod In opdracht van: Contactpersoon: GEMEENTE IJSSELSTEIN mevrouw H. Martens Utrecht, mei 2012 DUO MARKET RESEARCH drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden Postbus 681

Nadere informatie

Inwonerpanel Horst aan de Maas - Meting 8

Inwonerpanel Horst aan de Maas - Meting 8 Rapportage Inwonerpanel meting 8: augustus 2017 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dion Wijnands Utrecht, augustus 2017 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest dr. Eric Elphick

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 5

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 5 Rapportage Burgerpanel meting 5: mei 2015 In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Horst aan de Maas Frans Geurts en Dion Wijnands Utrecht, mei 2015 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest Postbus

Nadere informatie

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017

Rapportage. Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs. Utrecht, 10 maart 2017 Rapportage Politieke Barometer Onderwijs - directeuren primair en voortgezet onderwijs Utrecht, 10 maart 2017 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Sido Groenland

Nadere informatie

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt.

Het invullen van de vragenlijst duurt gemiddeld 8 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij nodigen u uit om met ons mee te denken over het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Zuidplas. Het gaat er om dat de gemeente de subsidies (mogelijk) op een andere manier gaat verdelen, zonder dat

Nadere informatie

Onderzoek Dorpshuisfunctie

Onderzoek Dorpshuisfunctie Rapportage Onderzoek Dorpshuisfunctie In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Zuidplas Ellen van Ojen Utrecht, juli 2016 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Louise Jansen Postbus 681 3500

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Bewonerspanel Opvang asielzoekers

Bewonerspanel Opvang asielzoekers Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Opvang asielzoekers 80% van de panelleden voor opvang asielzoekers in Utrecht Vier op de vijf

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Onderzoek Bibliotheek Velsen

Onderzoek Bibliotheek Velsen RAPPORTAGE Onderzoek Bibliotheek Velsen In opdracht van: Contactpersonen: GEMEENTE VELSEN & BIBLIOTHEEK VELSEN Edwin van t Hart & Martijn Mewe Utrecht, januari 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren en leerkrachten basisonderwijs Utrecht, 25 juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz

Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz Rapportage Ervaringen met vervangen en Wwz In opdracht van: Contactpersoon: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, 24 november 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik Postbus 681 3500

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderzoek Huisvesting

Onderzoek Huisvesting Rapportage Onderzoek Huisvesting In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Zuidplas Renata Caminada, Ramon Staal en Ellen van Ojen Utrecht, september 2016 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Burgerpanel Velsen Winkelen

Burgerpanel Velsen Winkelen Gemeente Velsen Burgerpanel meting winkelen Vragenlijst 6 september 2012 Introductie e-mail Geacht panellid, Op 25 en 26 juni heeft een aantal winkeliers, samen met medewerkers van de gemeente en woningcorporaties,

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente

Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente Rapportage Onderzoek Nieuwe Taken Gemeente In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Edwin van t Hart Utrecht, december 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Liesbeth van der Woud

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek De Goede Woning Over het onderzoek De Goede Woning heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING JEUGDBELEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2015 JEUGDBELEID Gemeente Veenendaal Oktober/november 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Geachte leden van de Staten Commissie duurzaamheid Provincie Flevoland,

Geachte leden van de Staten Commissie duurzaamheid Provincie Flevoland, 14 april 2016, Dronten Geachte leden van de Staten Commissie duurzaamheid Provincie Flevoland, Ter voorbereiding op het binnenkort door de Staten vast te stellen Regioplan Windenergie, sturen wij u deze

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Thuisvester Over het onderzoek Thuisvester heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL CUIJK PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Cuijk Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Taaltaske. Uitkomsten eerste vervolgonderzoek

Taaltaske. Uitkomsten eerste vervolgonderzoek Taaltaske Uitkomsten eerste vervolgonderzoek 2014 vervolgonderzoek 2014 Taaltaske Uitkomsten eerste vervolgonderzoek 2014 4 vervolgonderzoek 2014 Inhoudsopgave 1. Toelichting/methodiek 6 2. Samenvatting

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs

De Politieke Barometer Onderwijs De Politieke Barometer Onderwijs (meting januari 2012) Utrecht, januari 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail:

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net februari 2017 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle 2016 Status: definitief Versie 8-11-2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038 498

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Rapportage Onderzoek Communicatie In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente De Fryske Marren Aliet Siemonsma-Bruins Utrecht, mei 2016 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Organisatie in de buurt

Organisatie in de buurt Organisatie in de buurt Over bewonersorganisaties en club-/buurthuizen Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe

Nadere informatie

Bewonerspanel. Wijkgericht werken

Bewonerspanel. Wijkgericht werken Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 wijkgericht werken In de Oktoberpeiling van het Bewonerspanel

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

Inwonerspanel IJsselstein onderzoek Wmo

Inwonerspanel IJsselstein onderzoek Wmo RAPPORTAGE Onderzoek Wmo In opdracht van: Contactpersoon GEMEENTE IJSSELSTEIN Harmke Martens Utrecht, februari 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus 681 3500 AR

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden. Hattem

Hulp bij het huishouden. Hattem Rapport: Hulp bij het huishouden Hattem Uw gegevens: Driezorg Wonen, Welzijn & Zorg Postbus 658 8000 AR Zwolle (038) 453 67 11 www.driezorg.nl Contactpersoon Mevr. J. Kloosterboer Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Woongoed GO Over het onderzoek Woongoed GO heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek voerden

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2016 Referentie: 14086 Moventem oktober 2016 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 30 Inwonerspanel Doetinchem

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn

Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Welzijn Nieuwe Stijl Nieuw Krispijn Oordeel organisaties en inwoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie. Hoe ging de samenwerking?. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN

Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Wijkactiviteiten Papendrecht BEKENDHEID, DEELNAME, VRIJWILLIGERSWERK & EIGEN INITIATIEVEN Inhoud 1. Conclusies 2. Wijkactiviteiten 3. Vrijwilligerswerk bij activiteiten 4. Eigen initiatief voor activiteiten

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden In opdracht van: Contactpersoon: CNV De heer P. Hazenbosch Utrecht, mei 2009 DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie