Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011"

Transcriptie

1 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011

2 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) Website: Auteur: drs. Aart van Grootheest Publicatiedatum: 28 april 2011 Trendview voert onderzoek uit conform de gedragscode voor onderzoek en statistiek, zoals deze is opgesteld door de MarktOnderzoekAssociatie, de Vereniging voor Beleidsonderzoek en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek. 2

3 Voorwoord Met behulp van het Burgerpanel heeft in april 2011 een meting plaatsgevonden naar de mening van de inwoners van Heerhugowaard over de kanaalsturing en de website van de gemeente. Dit rapport beschrijft de resultaten van deze meting. Indien er vragen zijn naar aanleiding van deze rapportage, dan kunt u contact met ondergetekende opnemen. Utrecht, april 2011 drs. Aart van Grootheest 3

4 Inhoudsopgave Deel 1: Inleiding pagina 5 Deel 2: Resultaten pagina 8 Deel 3: Samenvatting en conclusie pagina 19 Bijlagen pagina 21 4

5 deel 1 Inleiding 1.1 Achtergrond onderzoek De gemeente Heerhugowaard heeft diverse kanalen (telefoon, website, digitaal loket, balie, etc.) tot haar beschikking voor de dienstverlening aan de inwoners. Het is belangrijk te weten waar de voorkeur van de inwoners naar uitgaat en hoe ze de huidige dienstverlening via de website en het digitale inwonersloket ervaren. In opdracht van de gemeente Heerhugowaard heeft er in april 2011 een onderzoek plaatsgevonden naar de mening van de inwoners over de genoemde onderwerpen. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van het Burgerpanel van de gemeente Heerhugowaard. Trendview heeft in opdracht van de gemeente Heerhugowaard het Burgerpanel opgezet en draagt tevens zorg voor het onderhoud ervan. 1.2 Doel en doelgroep onderzoek Het doel van het onderzoek luidt als volgt: Het in kaart brengen van de mening van de inwoners van Heerhugowaard over de voorkeurskanalen wat betreft de dienstverlening en de waardering voor de huidige dienstverlening via de website en het digitale inwonersloket. Voor het onderzoek zijn de leden van het Burgerpanel van de gemeente Heerhugowaard uitgenodigd om hun medewerking te verlenen. 5

6 1.3 Uitvoering onderzoek en responseverantwoording De gemeente heeft de eerste aanzet voor de vragenlijst gemaakt. In nauw overleg is de vragenlijst aangescherpt en aangepast. De uiteindelijke vragenlijst is als bijlage 1 in dit rapport opgenomen. Het onderzoek is uitgevoerd middels een online enquête. De leden van het Burgerpanel zijn per benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. In de is benadrukt dat de deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig is. Door het toekennen van een persoonlijke link was het voor de respondent mogelijk om tussentijds te stoppen met de vragenlijst en op een later tijdstip weer verder te gaan met de eigen vragenlijst. De uitnodigingen zijn per verstuurd op 4 april Op 15 april 2011 is er een herinnering verstuurd. De vragenlijst is tot en met 22 april 2011 online beschikbaar geweest. Er is een response van 302 behaald (zie tabel 1.1). Met deze response is het mogelijk om met een betrouwbaarheid van 90% uitspraken te doen over de mening van de inwoners van de gemeente Heerhugowaard. Response Uitgenodigd 433 Response 302 Responsepercentage 70% tabel 1.1 Response overzicht De leden vormen in grote mate een afspiegeling van de inwoners van de gemeente. Jongeren zijn in iets mindere mate vertegenwoordigd in de response. Om deze lichte ondervertegenwoordiging te corrigeren, is een herweging van de onderzoeksresultaten toegepast op leeftijd. Dit houdt in dat de antwoorden van de ondervertegenwoordigde groep zwaarder meetellen. De resultaten van het onderzoek zijn op deze manier representatief voor de gemeente als geheel. Conform de reglementen en gedragscodes van de MarkOnderzoekAsssociatie zijn alle antwoorden van de respondenten anoniem verwerkt. 6

7 1.4 Rapportage en leeswijzer De rapportage is vormgegeven in grafieken. Daar waar er meerdere antwoorden op een vraag mogelijk zijn, zullen de percentages cumuleren tot een totaalpercentage van meer dan 100 procent. In de tekst wordt vermeld of een vraag aan alle respondenten of aan een deel van de respondenten is voorgelegd. De open antwoorden op vragen zijn opgenomen als bijlage. Bij een gedeelte van de vragen hebben de respondenten opdrachten uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn in een Excel database (zonder de persoonskenmerken van de respondent) voor analyse aan de gemeente aangeleverd. In deze rapportage zijn hiervan geen resultaten opgenomen. 7

8 deel 2 Resultaten 2.1 Bezoek website De gemeente heeft sinds 1 juli 2010 een vernieuwde website. Zes op de tien (61%) inwoners heeft de vernieuwde website wel eens bezocht. Ruim een kwart (26%) heeft de oude website wel eens bezocht. Dertien procent heeft nog nooit de website van de gemeente bezocht. Hebt u de nieuwe gemeentelijke website wel eens bezocht? Nee, ik heb de website van de gemeente Heerhugowaard nog nooit bezocht 26% 13% 9% Ja, ik bezoek de website zeer regelmatig, minimaal een paar keer maand Ja, ik heb de website afgelopen maand minimaal 1x bezocht 14% Ja, ik heb de website afgelopen 3 maanden minimaal 1x bezocht 19% 19% Ja, ik heb de website afgelopen 6 maanden minimaal 1x bezocht Nee, maar ik heb de oude website een keer bezocht (voor 1 juli 2010) 8

9 2.2 Oordeel website Aan de bezoekers van de vernieuwde website (n=183) hebben we gevraagd zeven (positief geformuleerde) stellingen over de website te beantwoorden. Het meest positief zijn de bezoekers over het taalgebruik: 81% is het (helemaal) eens met de stelling dat het taalgebruik op de website duidelijk is. Relatief het minst tevreden zijn bezoekers over het aspect de website biedt mij voldoende informatie. Ruim een vijfde (21%) beantwoordt de stelling negatief. Oordeel vernieuwde website gemeente De vormgeving van de website spreekt mij aan 2% 8% 26% 46% 11% 7% De informatie op de website is makkelijk vindbaar 2% 16% 21% 44% 9% 7% De voorpagina maakt mij direct duidelijk waar ik de informatie kan vinden die ik zoek 1% 16% 22% 42% 11% 7% Ik vind dat deze website prettig in het gebruik is 2% 10% 19% 48% 13% 7% Ik vind het taalgebruik op de website duidelijk 4% 7% 64% 17% 8% De website biedt mij voldoende informatie 7% 14% 60% 12% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee oneens Noch mee eens, noch mee oneens Helemaal mee eens Mee oneens Mee eens Weet niet/geen mening 9

10 2.3 Gebruiksmogelijkheden website Voor 11 aspecten hebben we gevraagd of de inwoners voor het betreffende aspect gebruik zouden willen maken van de website. De meeste genoemde aspecten zijn: contactgegevens opzoeken (81%), informatie opzoeken over een bepaald product/dienst (72%) en de aanvraag van een bepaald product of dienst (70%). Gebruik website gemeente Contactgegevens opzoeken van de gemeente 81% Informatie opzoeken over een bepaald product of dienst van de gemeente De aanvraag van een bepaald product of dienst van de gemeente 72% 70% Een formulier downloaden/digitaal indienen (bijvoorbeeld voor een bouwvergunning) 53% Informatie opzoeken over (bouw) projecten 37% Informatie opzoeken over wonen en verkeer Het maken van een afspraak voor de publieksbalie in het gemeentehuis 34% 32% Actueel lokaal/regionaal nieuws lezen Informatie opzoeken over vacatures voor werken bij de gemeente Heerhugowaard Informatie opzoeken over het bestuur en de organisatie van de gemeente 25% 23% 27% Uw mening over de gemeente kenbaar maken 19% Anders 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De antwoorden van de optie anders zijn opgenomen in bijlage 2. 10

11 2.4 Gebruik en waardering Digitaal Inwonersloket Van 8 diensten/producten van het digitale inwonersloket hebben we gevraagd of de inwoners er wel eens gebruik van hebben gemaakt. Het digitale inwonersloket wordt (relatief) het meest gebruikt voor het downloaden van een digitaal formulier (20%), een melding openbare ruimte te maken (17%) en voor het opvragen van een taxatieverslag/bezwaarformulier WOZ (15%). Gebruik digitale inwonersloket Digitaal een formulier gedownload 20% 80% Melding openbare ruimte / leefomgeving 17% 83% Opvragen van taxatieverslag WOZ of bezwaarformulier 15% 85% Uittreksel / afschrift aangevraagd 11% 89% Digitaal een formulier ingevuld en ingediend 11% 89% Verhuizing doorgegeven 7% 93% Afspraak maken voor het aanvragen van een product aan de balie 4% 96% Product Bijzondere bijstand 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nee 11

12 Aan de inwoners die nog nooit gebruik hebben gemaakt van het digitale inwonersloket (n=156) hebben we gevraagd wat de reden hiervan is. Een zeer ruime meerderheid (86%) geeft aan het digitale inwonersloket nog niet nodig gehad te hebben. Waarom heeft u nog nooit gebruik gemaakt van het digitale inwonersloket? (Nog) niet nodig gehad 86% Is onpersoonlijk 8% Wist niet dat het bestond 7% Is (te) moeilijk 2% Vertrouw digitaal aanvragen niet 2% Anders 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De antwoorden van de optie anders zijn opgenomen in bijlage 3. 12

13 Voor de gebruikte onderdelen van het digitale inwonersloket is aan de inwoners gevraagd in hoeverre het gelukt is hiervan gebruik te maken. Bij 6 van de 7 onderzochte onderdelen lukt het 70% of meer van de gebruikers om direct gebruik te maken van de dienst/product. De gebruikers zijn relatief kritisch over de aanvraag van een uittreksel/afschrift via het digitale inwonersloket: de helft van de gebruikers lukt het niet direct om dit in één keer te doen. Voorkeur kanaalkeuze Verhuizing doorgeven 78% 10% 8% 2% Uittreksel of afgifte (GBA/Burgerlijke Stand) 73% 9% 17% 1% Statusinformatie opvragen van een eerder aangevraagd product 72% 9% 7% 11% Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 69% 10% 14% 7% Melding openbare ruimte/leefomgeving 66% 13% 4% 17% Afspraak maken voor het aanvragen van een product aan de balie 64% 10% 11% 15% Rijbewijs 52% 5% 42% 1% Paspoort of Identiteitskaart 52% 4% 43% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Via de website Via een Aan de balie Via telefoon Via post 13

14 2.5 Voorkeur kanaalkeuze De inwoners is gevraagd voor 8 producten/diensten aan te geven hoe ze deze bij voorkeur zouden willen afnemen. De mogelijkheden om uit te kiezen zijn: website, , balie, telefoon en via de post. Voor alle 8 producten/diensten wordt er de (ruime) voorkeur gegeven aan de website. Voor het aanvragen van een rijbewijs en paspoort/identiteitskaart geven relatief veel inwoners de voorkeur aan de balie. Voorkeur kanaalkeuze Verhuizing doorgeven 78% 10% 8% 2% Uittreksel of afgifte (GBA/Burgerlijke Stand) 73% 9% 17% 1% Statusinformatie opvragen van een eerder aangevraagde product 72% 9% 7% 11% Verklaring omtrent het gedrag (VOG) 69% 10% 14% 7% Melding openbare ruimte/leefomgeving 66% 13% 4% 17% Afspraak maken voor het aanvragen van een product aan de balie 64% 10% 11% 15% Rijbewijs 52% 5% 42% 1% Paspoort of Identiteitskaart 52% 4% 43% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Via de website Via een Aan de balie Via telefoon Via post 14

15 2.6 Gebruik Social Media Voor zes social media is in kaart gebracht in welke mate deze door de inwoners worden gebruikt. YouTube en Hyves worden door de inwoners het meest gebruikt. Iets meer dan de helft (52%) gebruikt (in meer of minder mate) YouTube. Hyves wordt door 45% wel eens gebruikt. Het minst gebruikt worden LinkedIn en Twitter. Gebruik Social Media YouTube 2% 17% 18% 14% 48% Hyves 13% 7% 4% 21% 55% Ja, ik gebruik dit dagelijks Chatten/MSN 6% 8% 6% 18% 63% Ja, ik gebruik dit wekelijks Ja, ik gebruik dit maandelijks Facebook 12% 7% 4% 13% 63% Ja, ik heb een account maar doe hier weinig tot niks mee LinkedIn 5% 9% 10% 10% 66% Nee, ik gebruik dit niet/ken het niet Twitter 6% 4% 7% 82% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15

16 Iets minder dan een kwart (24%) vindt dat de gemeente in haar informatievoorziening richting burgers een actieve rol met behulp van social media moet spelen. Zou de gemeente in haar informatievoorziening richting burgers een actieve rol met behulp van social media moeten spelen? 27% 24% Ja Nee Weet niet 49% 16

17 Aan de inwoners die vinden dat de gemeenten een actieve rol moet spelen met social media (n=70) is gevraagd welke informatie ze via de social media zouden willen ontvangen. Drie aspecten worden relatief vaak genoemd: informatie bij calamiteiten (83%), actuele nieuwsberichten (78%) en informatie over evenementen (75%). Welke informatie zou u van de gemeente Heerhugowaard willen krijgen via social media? Calamiteiten in de gemeente 83% Actuele nieuwsberichten vanuit de gemeente / regio 78% Evenementen in de regio 75% Meepraten, inspraak en participatie bij de gemeente 40% Bouwprojecten in Heerhugowaard Dienstverlening / producten en diensten van de gemeente Vacatures voor werken bij de gemeente Heerhugowaard Gemeenteraadsbesluiten en de politiek in Heerhugowaard Informatie over de gemeentelijke website 33% 30% 25% 22% 19% Anders 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De antwoorden van de optie anders zijn opgenomen in bijlage 4. 17

18 2.7 Meepraten over de gemeentelijke dienstverlening In totaal zou bijna tweederde van de inwoners mee willen praten over de dienstverlening om samen met de gemeente de dienstverlening verder te verbeteren. Iets meer dan een derde (35%) heeft hier geen behoefte aan. De inwoners hebben de voorkeur om via de gemeentelijke website mee te werken. Zou u mee willen praten over de dienstverlening van de gemeente om samen met de gemeente de dienstverlening verder te verbeteren? Ja, via de gemeentelijke website door het invullen van een vragenformulier Ja, via de gemeentelijke website door het invullen van een reactiemogelijkheid 39% 36% Ja, via een digitaal forum 21% Ja, via een praatgroep in het gemeentehuis 15% Ja, via de telefoon waar u aan medewerkers van de gemeente uw mening geeft 7% Ja, via LinkedIn, Facebook of Hyves Ja, via Twitter door het tweeten van berichten waar de gemeente op kan reageren 3% 6% Nee, ik heb geen behoefte om mee te praten 35% Anders 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% De antwoorden van de optie anders zijn opgenomen in bijlage 5. 18

19 Deel 3 Samenvatting en conclusie Het doel van het onderzoek luidt als volgt: Het in kaart brengen van de mening van de inwoners van Heerhugowaard over de voorkeurskanalen wat betreft de dienstverlening en de waardering voor de huidige dienstverlening via de website en het digitale inwonersloket. Voor het onderzoek zijn de leden van het Burgerpanel van de gemeente Heerhugowaard uitgenodigd om hun medewerking te verlenen. Er is een response van 302 behaald. Met deze response is het mogelijk om met een betrouwbaarheid van 90% uitspraken te doen over de mening van de inwoners van de gemeente Heerhugowaard. Website De gemeente heeft sinds 1 juli 2010 een vernieuwde website. Zes op de tien (61%) inwoners heeft de vernieuwde website wel eens bezocht. Ruim een kwart (26%) heeft de oude website wel eens bezocht. Dertien procent heeft nog nooit de website van de gemeente bezocht. Aan de bezoekers van de vernieuwde website is gevraagd hun oordeel hierover te geven. Het meest positief zijn de bezoekers over het taalgebruik: 81% is het (helemaal) eens met de stelling dat het taalgebruik op de website duidelijk is. Relatief het minst tevreden zijn bezoekers over het aspect de website biedt mij voldoende informatie. Ruim een vijfde (21%) beantwoordt de stelling negatief. Voor 11 aspecten is gevraagd of de inwoners voor het betreffende aspect gebruik zouden willen maken van de website. De meeste genoemde aspecten zijn: contactgegevens opzoeken (81%), informatie opzoeken over een bepaald product/dienst (72%) en de aanvraag van een bepaald product of dienst (70%). Op dit moment speelt bij het gebruik van de website de informatievoorziening dus nog een grotere rol dan de dienstverlening. 19

20 Digitaal Inwonersloket Het digitale inwonersloket wordt (relatief) het meest gebruikt voor het downloaden van een digitaal formulier (20%), een melding openbare ruimte te maken (17%) en voor het opvragen van een taxatieverslag/bezwaarformulier WOZ (15%). Aan de inwoners die nog nooit gebruik hebben gemaakt van het digitale inwonersloket hebben we gevraagd wat de reden hiervan is. Een zeer ruime meerderheid (86%) geeft aan het digitale inwonersloket nog niet nodig gehad te hebben. Voor de gebruikte onderdelen van het digitale inwonersloket is aan de inwoners gevraagd in hoeverre het gelukt is hiervan gebruikt te maken. Bij 6 van de 7 onderzochte onderdelen lukt het 70% of meer van de gebruikers om direct gebruik te maken van de dienst/product. De gebruikers zijn relatief kritisch over de aanvraag van een uittreksel/afschrift via het digitale inwonersloket: de helft van de gebruikers lukt het niet direct om dit in één keer te doen. Een verbetering van dit relatief vaak gebruikte product is dus belangrijk. Voorkeur kanaalkeuze Voor zes social media is in kaart gebracht in welke mate deze door de inwoners worden gebruikt. YouTube en Hyves worden door de inwoners het meest gebruikt. Iets meer dan de helft (52%) gebruikt (in meer of mindere mate) YouTube. Hyves wordt door 45% wel eens gebruikt. Het minst gebruikt worden LinkedIn en Twitter. Iets minder dan een kwart (24%) vindt dat de gemeente in haar informatievoorziening richting burgers een actieve rol met behulp van social media moet spelen. Drie aspecten worden door deze inwoners relatief vaak genoemd: informatie bij calamiteiten (83%), actuele nieuwsberichten (78%) en informatie over evenementen (75%). Vooralsnog geven de resultaten de gemeente geen aanleiding om extra in te zetten op het gebruik van social media. 20

21 Bijlage 1 Vragenlijst 21

22 22

23 23

24 24

25 Bijlage 2 Gebruik Website Hieronder staan de open antwoorden van de optie Anders, namelijk.. bij de vraag Waarvoor zou u (in het algemeen) de gemeentelijke website willen gebruiken?. Activiteiten in de gemeente bijv. Koninginnedag. Activiteiten opzoeken, wat is er in HHW te doen etc. B.v. Bepaalde regels i.v.m. Wonen, hoogte schutting, bomen etc. Doorgeven klachten over mijn wijk, kapot straatmeubilair etc., informatie over het aanvragen van uitkeringen, over sport, ontspanning, evenementen Ik heb tot op heden nog niet de website van de gemeente bekeken. Ik zou nooit gaan kijken op de website Informatie over openbare ruimte doorsturen (kapotte straatlantaarn, overlast etc.) Meldpunt/tiplijn Opzoeken van prijzen van bepaalde documentatie etc. Recreatieve mogelijkheden Zou hem niet gebruiken 25

26 Bijlage 3 Digitaal Inwonwersloket Hieronder staan de open antwoorden van de optie Anders, namelijk.. bij de vraag Waarvoor heeft u nog nooit gebruik gemaakt van het digitale inwonersloket?. Het gewoon aan de balie komen is nog erg vertrouwd, ik vergeet steeds dat het ook via internet kan. Wel zo bevorderlijk voor de wachttijd. Ik had niet veel nodig maar ik kon in het verleden op de site ook niet vinden wat ik zocht Na een vraag heb ik misschien nog een vraag en daar moet ik dan weer een volgende vraag opsturen, etc. Niet aan gedacht. Wij wonen niet zo ver van het gemeentehuis, dan gaan we even naar het loket. 26

27 Bijlage 4 Social Media Hieronder staan de open antwoorden van de optie Anders, namelijk.. bij de vraag Welke informatie zou u van de gemeente Heerhugowaard willen krijgen via social media?. Maar ook altijd via (plaatselijke) krant! Niet alleen informatie krijgen, maar ook vragen stellen en antwoord krijgen 27

28 Bijlage 5 Meepraten dienstverlening Hieronder staan de open antwoorden van de optie Anders, namelijk.. bij de vraag Zou mee willen praten over de dienstverlening van de gemeente om samen met de gemeente de dienstverlening verder te verbeteren?. Abonneren van een newsletter voor bepaalde rubrieken met en reactiemogelijkheid Een medewerker van de gemeente persoonlijk bij mij langs Spreekavond/middag met de inwoners die in het desbetreffende gebied wonen waar iets aangaande is (b.v. De vork )ook als je geen bedrijf bezit zoals wij Via deze enquête Via politieke partij Wijkpanels inschakelen 28

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011 Onderzoek Communicatie juli 2011 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail: trendview@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO

Burgeronderzoek Gemeente Sluis ZLTO Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Maart 2009 Burgeronderzoek Gemeente Sluis in opdracht van ZLTO afdeling gemeente Sluis Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Onderzoek Seaport RTV

Onderzoek Seaport RTV Rapportage Onderzoek Seaport RTV In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Edwin van t Hart Utrecht, juni 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus 681 3500 AR Utrecht

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie

Inwonerspanel CJG en Wijkregie Rapportage Onderzoek Centrum voor Jeugd en Gezin en Wijkregie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, mei 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING - GRAVE PEILING 1 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl Datum: Mei 2017

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Digitaal Stadhuis, 2007 In september 2007 hebben 1.350 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over de dienstverlening van de gemeente

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Afvalscheiding

Onderzoek Afvalscheiding Rapportage Onderzoek Afvalscheiding In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Heleen de Mul en Edwin van t Hart Utrecht, maart 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Gemeenten Zwolle Emmen & Tilburg 19 september 2008 Dr. Marije L. Teerling Inhoud In deze slides worden de belangrijkste uitkomsten van het kanaalkeuze onderzoek dat de

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360

Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Interne servicenormen ABG-organisatie Corsanummer GLR: 15int01360 Hieronder ziet u de interne servicenormen voor het KCC van de ABG-organisatie. We beginnen met de algemene servicenormen per kanaal, vervolgens

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017

DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING Mei 2017 DIENSTVERLENING MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2017 Mei 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek

Sociale media. Over het EenVandaag Opiniepanel. 15 augustus 2015. Over dit onderzoek Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK GEMEENTE APP

ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP ONDERZOEK GEMEENTE APP April 2014 In opdracht van: Linda van Gelder, afdeling Communicatie Samenstelling vragenlijst en rapportage: Josée Boormans, Afdeling FB/Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

Bewonerspanel. Wijkgericht werken

Bewonerspanel. Wijkgericht werken Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 wijkgericht werken In de Oktoberpeiling van het Bewonerspanel

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Soest 2007

Klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Soest 2007 Klanttevredenheidsonderzoek Auteurs: drs. Aart van Grootheest & drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 11 juli Trendview Radioweg 6a 1324 KW Almere tel: 036-5300402 e-mail: info@trendview.nl www.trendview.nl

Nadere informatie

Dienstverlening in cijfers. Resultaten Benchmark Publiekszaken en Burgerpanel

Dienstverlening in cijfers. Resultaten Benchmark Publiekszaken en Burgerpanel Dienstverlening in cijfers. Resultaten Benchmark Publiekszaken en Burgerpanel Gemaakt Genop 11/26/2013 1:03:00 PM Gemeente Noordoostpolder November 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Rapportage Sociale veiligheid op school Utrecht, juli 2016 DUO Onderwijsonderzoek, drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht 030 263 1080 (t) e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie

Klanttevredenheidsonderzoek Balie Klanttevredenheidsonderzoek Balie Gemeente Cranendonck 2016 mevrouw B. van Dalen MSc het PON, kennis in uitvoering Tilburg januari 2017 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis 2009

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis 2009 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Digitaal Stadhuis In september hebben 1.180 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over de dienstverlening van de gemeente Lelystad. Het

Nadere informatie

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone

7 oktober Onderzoek: 10 jaar smartphone 7 oktober 2017 Onderzoek: 10 jaar smartphone Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014 Kerkplein 2 T (343) 56 56 Postbus 2 F (343) 41 57 6 394 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 214 Steller E-mailadres Onderwerp : D.P.J. Brom : daan.brom@heuvelrug.nl

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken

Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Tevredenheid cliënten afdeling Sociale Zaken Rapportage kwantitatief onderzoek naar de tevredenheid van cliënten van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Houten. dinsdag 4 november 26 Oakdale Group

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Management Summary. GfK February 26, 2016 Online hybride klantbediening

Management Summary. GfK February 26, 2016 Online hybride klantbediening DEEL 3 BEHEERFASE Management Summary 4 Persoonlijk contact, sturen van e-mails en gebruik van website zijn de manieren voor een adviseur om contact te houden Werkzaamheden financieel adviseur voor onderhouden

Nadere informatie

Onderzoek Stadsnieuws

Onderzoek Stadsnieuws RAPPORTAGE Onderzoek Stadsnieuws In opdracht van: Contactpersoon GEMEENTE HEERHUGOWAARD Dorine van der Meij Utrecht, maart 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie