Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012"

Transcriptie

1 Peiling gemeentelijke communicatie Gemeente Drechterland Juni 2012

2 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) Rapportnummer : Datum : Juni 2012 Opdrachtgever : Gemeente Drechterland Auteurs : Tijmen Siermann MSc. drs. Bianca de Haan Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. 2

3 Inhoud 1. Inleiding 2. Mediagebruik 3. Gemeentelijke dienstverlening 3

4 Inleiding Aanleiding De gemeente Drechterland informeert haar inwoners bij voorkeur via de lokale kranten, weekbladen, televisie- en radiozenders en websites die inwoners lezen, kijken, luisteren of bezoeken. Om het informatieaanbod van de gemeente zo goed mogelijk af te stemmen op het mediagebruik van de inwoners is gekeken naar welke media men veel gebruikt. Welke bestaande en nieuwe media kan de gemeente Drechterland bijvoorbeeld het beste inzetten om de burger te informeren? Daarnaast is er gekeken naar de informatiebehoefte; in welke gemeentelijke informatie is men geïnteresseerd? Uiteraard is ook gevraagd wat men van de huidige gemeentelijke communicatie vindt, zowel via de gemeentelijke website als via de gemeentelijke pagina in de Middenstander. Tot slot is de schriftelijke dienstverlening in beeld gebracht. I&O Research heeft de peiling uitgevoerd met behulp van het Westfrieslandpanel. Methode van onderzoek Voor het onderzoek is het Westfrieslandpanel ingezet. In totaal zijn er 712 panelleden uit de gemeente Drechterland benaderd. Hiervan hebben er 265 de online vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 37 procent. Analyse De antwoordcategorieën weet niet/geen antwoord zijn (mits aangegeven) buiten de analyse gehouden. Indien de percentages niet optellen tot 100%, is dit (tenzij anders aangegeven) het gevolg van afrondingsverschillen. Doel Het doel van het onderzoek is het bieden van inzicht in welke informatie men wil ontvangen in de gemeentelijke communicatie. Daarnaast wordt door de Drechterlanders gekeken welke media het meest geschikt is om gemeentelijke informatie aan te bieden. Met deze informatie kan de gemeente haar communicatiebeleid nog beter laten aansluiten op de wensen en behoeften van haar inwoners. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de panelleden die deelnamen aan dit onderzoek niet een volledig representatieve doorsnede van de Drechterlandse bevolking zijn. De panelleden zullen over het algemeen meer gebruik maken van het internet dan de gemiddelde Drechterlander. De resultaten met name wanneer het gaat om voorkeursvormen van communicatie moeten dus voorzichtig worden geïnterpreteerd. 4

5 Hoofdstuk 2 Mediagebruik

6 Mediagebruik Regionaal nieuws vooral gelezen in gedrukte media De gemeente wil graag inzicht in het mediagebruik van haar inwoners, om de informatievoorziening hier zo goed mogelijk op af te stemmen. De gedrukte media blijken het meest gebruikt voor regionaal nieuws. Met name het Noordhollands Dagblad en de Middenstander worden geregeld gelezen. Ongeveer de helft van de panelleden kijkt wel eens naar de tvzender RTV NH, maar de frequentie is beduidend lager. Ook digitale media worden in mindere mate gebruikt. De meest bezochte websites zijn die van het Noordhollands Dagblad en de gemeente Drechterland. Tabel 1 Wilt u voor deze media aangeven hoe vaak u deze gebruikt? vaak regelmatig soms Gedrukte media Het Noordhollands Dagblad De Middenstander Dorpskrant Radio en tv Radio Westfriesland Radio Noord Holland RTV-NH Digitale media % 42% 38% 1% 6% 8% 5% 3% 0% 2% 1% 12% 26% 2 1% 9% 12% 12% 11% 0% 5% 19% 13% 19% 22% 33% 3 55% 5% 15% nooit 13% 1 25% 79% 63% 48% 50% 32% 95% 79% 75% Of de huis-aan aan-huis bladen met folders of helemaal niets Enkele inwoners willen graag de Middenstander en dorpskrant ontvangen, maar hebben geen behoefte aan de folders die in hetzelfde postpakket zitten. Zij pleiten voor het apart bezorgen van de Middenstander. Zij lichten dit toe: - We hebben een nee-nee sticker op de deur en krijgen hierdoor geen informatie van de gemeente. Ik heb hierover al eens geklaagd bij het gemeentehuis, maar daar werd verteld dat zowel de Middenstander als de dorpskrant in een pakket huis aan huis wordt bezorgt. Maar door bovenbedoelde sticker zijn wij verstoken van gemeentenieuws. Dit vinden wij bijzonder jammer! Het moet toch mogelijk zijn om desondanks deze bladen bezorgd te krijgen. - Wij hebben een nee-nee sticker op de brievenbus. Zouden echter wel graag de Middenstander (zonder alle reclameblaadjes! ) willen ontvangen, vanwege de gemeentelijke informatie. Het is dan alles of niets. 6

7 Mediagebruik Facebook meest gebruikte sociale media Sociale media nemen een steeds grotere rol in het mediagebruik. Met name Facebook is populair. Op Twitter, LinkedIn en Hyves zijn veel minder Drechterlandse panelleden actief. Andere gebruikte netwerken zijn Pinterest, Yammer en Whatsapp. Tabel 2 Welke sociale netwerken gebruikt u? vaak regelmatig soms nooit Social media Facebook Twitter Linkedin Hyves 29% 5% 3% 16% 10% 10% 45% 77% De gemeente Drechterland communiceert ook via sociale media, namelijk via Facebook en Twitter. Dit is onder een kleine groep panelleden bekend. Het wordt dan ook nauwelijks gebruikt. Figuur 1 Bent u bekend met de gemeentelijke Facebook- en Twitterpagina? Facebook Twitter 1 13% 8% 9% 85% 87% 8% 17% 81% 77% 0% 25% 50% 75% 100% Bekend en gebruikt Bekend, niet gebruikt Niet bekend Voorkeur voor informatiekanaal afhankelijk van onderwerp De inwoners zijn vooral geïnteresseerd in informatie over de eigen wijk. Toch is dit voor velen lastig vindbaar (zie tabel 3). Bijna zeven op de tien wil beter geïnformeerd worden over ontwikkelingen in de eigen wijk en 56% in de ontwikkeling van de dorpen van de gemeente (zie kader). Het liefst ontvangt men een folder, brief of mail als er iets te melden is. Zes op de tien vindt de krant het juiste kanaal voor wijkgerichte zaken. Informatie over de publieksdienstverlening wordt doorgaans gevonden. Het liefst kijkt men hiervoor op internet. Nieuws over de gemeentepolitiek is lastiger te vinden. Graag leest men hierover in de krant. Een derde wenst meer informatie. Tabel 3 Oordeel informatie en voorkeur kanaal (% (zeer) mee eens info eigen wijk info dienstverlening info gemeentepolitiek interessant 92% 67% 55% oordeel goed te vinden 37% 68% 31% lezen in kranten 58% 37% 5 Men wil in de toekomst beter geïnformeerd worden over: (meerdere antwoorden mogelijk) Eigen wijk (69%) Ontwikkeling dorpen in Drechterland (58%) Gemeentepolitiek (32%) Publieksdienstverlening (2) Ondernemen in Drechterland (16%) Toerisme (10%) voorkeur informatiekanaal zoeken op internet 3 60% 39% ontvangen folder, brief of mail 78% 43% 33% 7

8 Informatiebehoefte Draagvlak voor nieuwe communicatiemiddelen De gemeente Drechterland oriënteert zich op de inzet van nieuwe communicatiemiddelen. De meeste animo is er voor een e-nieuwsbrief waarop inwoners zich kunnen abonneren en een eigen gemeentekrant. Een gemeente-app voor op de smartphone, gebruik van sociale media, weblogs van wethouders, burgemeester of raadsleden of filmpjes van de gemeente op Youtube spreekt minder mensen aan. Een reactie van een inwoner: Als er nieuws te vermelden is zoals nieuwe plannen,verbeteringen, start bouw nieuwe projecten, evenementen, dan kan dat wel iets flitsender. Het is te saai zodat als er eens iets gemeld wordt, dit vaak niet wordt gelezen. Wel wordt opgemerkt dat deze communicatiemiddelen niet in plaats mogen komen van de andere kanalen: - Speciaal voor ouderen is het handig om informatie op de 'ouderwetse manier te verstrekken, dus via een brief of een gesprek. Lang niet elke oudere in Drechterland beschikt over een computer en/of kan hiermee overweg. Extra informatie naar een ouderenbond of seniorenraad is ook een mogelijkheid. - Het is jammer dat tegenwoordig alles digitaal gaat. Ik ben een beetje ouderwets ik krijg liever info per post. Figuur 2 Via welke nieuwe communicatiemiddelen zou de gemeente de informatievoorziening aan inwoners verder kunnen verbeteren? (meerdere antwoorden mogelijk) e-nieuwsbrief gemeentekrant gemeente-app social media weblogs filmpjes Youtube 17% 13% 9% 66% 4 0% 25% 50% 75% 100% 8

9 Hoofdstuk 3 Gemeentelijke dienstverlening

10 De gemeentelijke pagina Gemeentelijke pagina bereikt groot deel inwoners Iedere week verschijnt in de Middenstander de gemeentelijke pagina. Bijna driekwart van de inwoners van Drechterland leest deze pagina tenminste één keer per maand. De helft doet dit zelfs elke week. Vier procent van de inwoners zegt de Middenstander niet te ontvangen. Figuur 3 Leesfrequentie gemeentelijke pagina de Middenstander 60% 40% 0% 51% iedere week een paar keer per maand Gemeentepagina goed leesbaar Men is over het algemeen goed te spreken over de leesbaarheid en het taalgebruik van de gemeentelijke pagina (zie figuur 4). Ondanks dat driekwart tevreden is over de overzichtelijkheid, noemen meerdere lezers dit als verbeterpunt. Een aantal reacties: - Het ziet er niet er aantrekkelijk uit om te gaan lezen, erg veel tekst waardoor je niet zo goed weet wat je met de tekst moet. - Kijk eens naar de gemeentelijke informatie van de gemeente Hoorn in het Westfries Weekblad. Dat ziet er beter uit en leest ook veel makkelijker. Die van Drechterland geeft het gevoel alsof je het moet door spitten. Kan veel aan verbeterd worden. 16% minder dan één keer per maand ontvang geen Middenstander 10% lees geen Middenstander Figuur 4 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de gemeentelijke pagina? overzichtelijkheid taalgebruik leesbaarheid/lettergrootte relevante informatie actuele informatie complete informatie Actueel gemeentenieuws en informatie vergunningen vooral gelezen De meesten lezen de gemeentelijke pagina voor het gemeentenieuws en het overzicht van de vergunningen. Ruim een derde gebruikt liever een andere informatiebron voor actueel gemeentenieuws. Een vergelijkbare groep vindt dit ook van informatie van de gemeenteraad en de openingstijden/spreekuur van het college. Tabel 4 Gelezen onderdelen van de informatiepagina en voorkeur voor ander informatiemiddel actueel gemeentenieuws aangevraagde/verleende vergunningen informatie van gemeenteraad bezwaar en beroepprocedure openingstijden/spreekuur college 5 79% 78% 76% 69% 63% lezen in middenstander 77% 76% 3 27% 16% 39% liever via andere informatiebron 36% 1 37% 18% 31% 15% 21% 19% 27% 32% 6% 1% 5% 5% 7% 0% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden 10

11 De gemeentegids Gemeentegids wel ontvangen, soms gebruikt De gemeente Drechterland geeft elk jaar een gemeentegids uit. De helft van de inwoners gebruikt de gids af en toe. Drie procent van de inwoners zegt de gemeentegids niet te ontvangen. Figuur 5 Gebruik frequentie gemeentegids 60% 40% 0% 3% 1 33% 3 Enkele inwoners geven aan dat zij het niet noodzakelijk vinden om een papieren versie van de gemeentegids te ontvangen. Zij geven de voorkeur aan een digitale versie. Een aantal reacties: - Het is maar een boekje, meestal is hij niet meer te vinden. - Kan deze gids op aanvraag ook in elektronische vorm verstrekt worden? Misschien op een USB-stick of te downloaden van de website? - Van mij mag dit gewoon op de site, zonde van al het papier. - Afschaffen en op internet publiceren; scheelt hoop geld. Gemeentepagina goed leesbaar De waardering voor het taalgebruik en de leesbaarheid is redelijk hoog (zie figuur 6). Minder tevredenheid is er over de volledigheid en actualiteit van de informatie. 3% 13% Vaak Regelmatig Soms Zelden Ontvang geen Gebruik geen gemeentegids gemeentegids Figuur 6 In hoeverre bent u tevreden over de volgende aspecten van de gemeentegids? taalgebruik leesbaarheid/lettergrootte overzichtelijkheid relevante informatie complete informatie actuele informatie 46% 55% 73% 72% 69% 63% Andere jaarlijkse publicaties minder bekend Er worden jaarlijks, naast de gemeentegids, nog meer producten door de gemeente Drechterland uitgegeven. Deze publicaties, zoals het burgerjaarverslag en de begrotingskrant zijn niet heel bekend onder de inwoners. Tabel 5 Kent u de volgende jaarlijkse gemeentelijke uitgaven? Burgerjaarverslag Begrotingskrant De onderwijsgids De wmo-folder 48% 42% 27% 27% 31% 36% 1% 0% 1% 3% 6% 0% 0% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden zeer bekend 10% 10% 8% vaag bekend 18% 18% 1 niet bekend 72% 73% 72% 82% 11

12 Gemeentelijke website Ruime meerderheid maakt gebruik van gemeentelijke website De gemeentelijke website wordt door driekwart van de inwoners van Drechterland wel eens bezocht. In de meeste gevallen doet men dit enkele keren per jaar, maar twee op de tien bezoekt de gemeentelijke website tenminste één keer per maand. Figuur 7 Bezoekfrequentie gemeentelijke website 60% 40% 0% 3% 5% 1 keer per week of vaker Meerdere keren per maand 10% 1 keer per maand 58% Enkele keren per jaar 25% Nooit De gebruikers geven een gemiddeld rapportcijfer van een 6,7 voor de gemeentelijke website. Tien procent is ontevreden en geeft een rapportcijfer van een vijf of lager. Zowel zoekfunctie als knoppen in menu veel gebruikt Bijna zes op de tien websitebezoekers vindt over het algemeen wat men zoekt op de gemeentelijke website. Achttien procent kan de gezochte informatie niet achterhalen. Het zoeken op de gemeentelijke website gebeurt meestal door middel van de zoekfunctie én de knoppen in het menu aan de bovenkant van de website. Bijna een kwart gebruikt alleen de zoekfunctie bij het zoeken naar informatie. Men vindt informatie op de site voornamelijk via: het menu (2) de zoekfunctie (22%) zowel menu als zoekfunctie (5) Het verbeteren van de menustructuur en de zoekfunctie wordt regelmatig genoemd als verbetermogelijkheid voor de website. Een aantal toelichtingen van gebruikers: - Probeer zelf maar eens via de menu's de openingstijden te vinden. Ik kan de logica niet ontdekken. - De menustructuur is hopeloos. - Ik wil een duidelijke en gedetailleerde wegwijzer. - Zoektermen zijn lastig te definiëren. 12

13 Gemeentelijke website Website vooraf informatief over publieksdienstverlening Een meerderheid van de Drechterlandse bevolking heeft waardering voor de hoeveelheid informatie over de publieksdienstverlening op de website. Voor de gemeentelijke projecten, zoals gebiedsontwikkeling, burgernet, monumenten is dat een derde. In veel mindere mate is men te spreken over de informatie over andere zaken, zoals gemeentepolitiek of nieuws uit de eigen wijk. Tabel 6 In hoeverre bent u tevreden over de hoeveelheid van het aanbod van informatie op de gemeentelijke website over (percentage (zeer) tevreden) Publieksdienstverlening Gemeentelijke projecten Links andere organisaties Eigen wijk Ontwikkeling dorpskernen Gemeentepolitiek Ondernemen in Drechterland Toerisme 61% 3 26% 25% 25% 2 19% 18% Zestien procent mist informatie Zestien procent van de bezoekers mist nog bepaalde informatie op de website. Het gaat hierbij om zeer uiteenlopende zaken, zoals een actueel en compleet tarievenoverzicht, politieke beschouwingen, adres en telefoonnummer van de lokale politie en informatie over activiteiten voor specifieke doelgroepen. Kwaliteit van de informatie kan verbeterd worden Het taalgebruik is voor de meesten prima. Nog niet de helft van de websitegebruikers is tevreden over de kwaliteit van het nieuws. Over de actualiteit van het nieuws is nog minder waardering. 43% 48% 62% Is (zeer) tevreden over de actualiteit van het nieuws op de homepage Is (zeer) tevreden over de kwaliteit van de informatie Is (zeer) tevreden over het taalgebruik Meerderheid tevreden over vormgeving website voor Over de verschillende aspecten van de vormgeving van de website, zoals de lay-out, de verhouding tekst/beeld en het gebruikte lettertype is ruim de helft te spreken. 5 Is (zeer) tevreden over het uiterlijk van de website 5 61% 6 Is (zeer) tevreden over de verhouding tekst/beeld Is (zeer) tevreden over het lettertype 13

14 Gemeentelijke website Draagvlak voor uitbreiding diensten De gemeente Drechterland overweegt om in de toekomst nieuwe online diensten te ontwikkelen en aan te bieden. Voor alle voorgelegde diensten geeft een ruime meerderheid aan het (misschien) te gebruiken. Er is vooral interesse in de mogelijkheid om de aanvraag van begin tot eind online te kunnen volgen. Ook voor het afnemen van gemeentelijke diensten, zoals het doorgeven van een verhuizing, omgevingsvergunning, kwijtschelding gemeentelijk belastingen bestaat een groot draagvlak. Schriftelijke dienstverlening beoordeeld met een krappe voldoende Vijf procent van de inwoners heeft in de afgelopen twaalf maanden een brief of gestuurd naar de gemeente Drechterland over een gemeentelijk communicatiemiddel, zoals de gemeentegids, de website of de Middenstander. De meesten kregen hierop ook reactie. Veel zijn niet tevreden over de snelheid van het reageren of de kwaliteit van de reactie*. Tabel 7 Zou u gebruik maken van deze diensten? Volgen voortgang aanvraag Afname gemeentelijke diensten Gehele aanvraag Afspraak maken afdeling/wethouder Betalingen doen zeker gebruiken 78% 73% 67% 65% 65% misschien gebruiken 2 25% 31% 28% niet gebruiken 2% 3% 8% 7% Enkele websitegebruikers doen de suggestie om de diensten van de website te moderniseren en hier vooral interactie met de burgers op te zoeken. Een aantal reacties: - Ze moeten het koppelen aan social media. Misschien een chatfunctie. - Een gemeente website zonder interactie is wel erg Groei door naar een volgende fase van dienstverlening. - Ga zo snel mogelijk moderniseren in de dienstverlening (verstrekken van documenten en digitaal betalen). 14 * Vanwege de kleine aantallen dienen deze uitkomsten zeer voorzichtig te worden geïnterpreteerd.

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1871 Datum : Juni 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Inwonerspanel Schagen

Inwonerspanel Schagen Inwonerspanel Schagen 1 e peiling: openingstijden en communicatie Gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe November 2012 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn (0229) 282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Informatie & betrokkenheid April 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1e peiling met het nieuwe burgerpanel van Leiderdorp. Deze eerste peiling ging

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014 Gemeente Schagen April 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek De gemeente Schagen hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan een goede informatievoorziening richting haar

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011 Onderzoek Communicatie juli 2011 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail: trendview@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN Gemeente Katwijk Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/ 066 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research. Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research. Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Communicatie en interactie met de gemeente Hoorn Gemeente Hoorn Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2013-1942 Datum Juni 2013 Opdrachtgever Gemeente Hoorn

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA

INFORMATIE & SOCIAL MEDIA INFORMATIE & SOCIAL MEDIA Peiling Huurderspanel Woonwaard Mei 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-333 0670 www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/050

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Leusdenpanel Vierde peiling: Recreatie

Leusdenpanel Vierde peiling: Recreatie Vierde peiling: Gemeente Leusden December 2010 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2010-1739 Datum : december 2010 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Stadspanel Hoorn Zesde peiling: gemeentelijke dienstverlening

Stadspanel Hoorn Zesde peiling: gemeentelijke dienstverlening Zesde peiling: gemeentelijke Gemeente Hoorn Maart 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1753 Datum : maart 2011

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1815 Datum : Januari 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING

BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING BEHOEFTEPEILING JONGERENHUISVESTING Gemeente Castricum November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2015/168 Datum November

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 4: Communicatie Juli 2015 1.1 Inleiding De vierde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp communicatie. De gemeente Aa en Hunze wil graag weten hoe inwoners

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren Gemeentegids Burgers informeren De gemeente Papendrecht brengt net als vele andere gemeenten elk jaar een gemeentegids uit. Deze staat als digitale versie op de website van de gemeente Papendrecht en wordt

Nadere informatie

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA

RTV Amstelveen. Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA Een onderzoek naar de bekendheid en waardering van RTVA In opdracht van: Gemeente Amstelveen Projectnummer: 15202 Merel van der Wouden MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling

Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Onderzoek onderhoudswerkzaamheden Woonwaard Eerste peiling Woonwaard Oktober 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

Gemeente Houten: Communicatie. Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Communicatie. Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Communicatie Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze

Nadere informatie

Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard

Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard Huurdersparticipatie Tweede peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer :

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden

Leusdenpanel Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Zevende peiling: Voorzieningen en activiteiten in Leusden Gemeente Leusden Juni 212 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1872 Datum : Juni

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE Gemeente Schagen April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016-concept Datum April 2016

Nadere informatie

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING

PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING ONDERZOEK 04 - VERSIE 1.0 PROBIBLIO / INFORMATIEVOORZIENING AMSTERDAM, 29 MEI 2012 UITNODIGING Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: informatievoorziening [bibliotheek] vraagt uw mening! Geachte [aanhef]

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatie gepeild Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, november 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie

Enquête externe communicatie St. Paulusparochie Enquête externe communicatie St. Paulusparochie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Welkom St. Paulusparochiaan! Hartelijk

Nadere informatie

Leusdenpanel Zesde peiling: Vervuiling van de openbare ruimte

Leusdenpanel Zesde peiling: Vervuiling van de openbare ruimte Zesde peiling: Vervuiling van de openbare ruimte Gemeente Leusden Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1820

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN Gemeente Moerdijk Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 176 Datum Oktober

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER RAADSCOMMUNICATIE

BURGERPANEL CAPELLE OVER RAADSCOMMUNICATIE BURGERPANEL CAPELLE OVER RAADSCOMMUNICATIE Gemeente Capelle aan den IJssel April 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 /

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Houten Communicatie onderzoek

Gemeente Houten Communicatie onderzoek Gemeente Houten Communicatie onderzoek Resultaten onderzoek 2013 In opdracht van de gemeente Houten Januari 2014 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Resultaten onderzoek 2016 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20216 Juli 2016 Laurette Haas Sedef Özen Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA

Nadere informatie