Onderzoek website 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek website 2015"

Transcriptie

1 Onderzoek website 2015 Februari 2015

2 O n d e r z o e k w e b s i t e P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik van de website De website is voor de gemeente niet alleen het voorkeurskanaal voor de dienstverlening, maar ook een belangrijk instrument in de communicatie en informatievoorziening vanuit de gemeente. Doel van dit onderzoek is om informatie te vergaren om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over de doorontwikkeling van de website. Het onderzoek is uitgevoerd met een webenquête onder twee groepen. Ten eerste zijn de leden van het Schiedamse internetpanel uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen en daarnaast is de enquête op de website geplaatst. In totaal hebben 695 respondenten de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld: 664 leden van het internetpanel en 31 anonieme bezoekers van de website. De respons onder het internetpanel, dat 9 van de respondenten omvat, bedraagt 30%. Met dit percentage en het ook in absolute zin forse aantal respondenten zijn de uitkomsten voldoende betrouwbaar om verdere beslissingen op te baseren. In het hierna volgende wordt verder geen onderscheid gemaakt tussen de panelleden en de anonieme websitebezoekers. Wel wordt bij elke vraag het totaal aantal respondenten voor de desbetreffende vraag vermeld (n= ). De jongste respondent was 20 jaar en de oudste 90 jaar. In de uitkomsten onderscheiden we drie leeftijdscategorieën: jaar, jaar en jaar. Omdat de leeftijdscategorieën niet evenredig zijn vertegenwoordigd dat wil zeggen in dezelfde verhouding als onder alle inwoners van Schiedam zijn de hierna gepresenteerde uitkomsten gewogen gemiddelden. Als wegingsfactor is toegepast de aantallen inwoners per leeftijdscategorie. Uitkomsten Bezoek website Ruim tweederde van de respondenten (6) bezoekt de website één keer per jaar tot enkele keren per half jaar. Daarnaast is er een groep van 19% die de website vaker bezoekt, van één of enkele keren per maand tot één of enkele keren per week. Tot slot zegt 13% de website nooit te bezoeken. Hoe vaak bezoekt u de website van de gemeente? (n=695) 1 of meer keren per week 13% 1 1 of enkele keren per maand 43% 2 1 of enkele keren per half jaar 1 of enkele keren per jaar Nooit Van degenen die de website weleens bezoeken gaat tweederde (67%) meestal direct naar en iets minder dan een derde (31%) bereikt de website doorgaans via Google. Daarnaast komt ruim 1% meestal op de website via een andere weg, vooral via links in tweets of berichten (n=599). 1 1 Deze uitkomst wijkt af van de cijfers uit Google Analytics. Volgens Analytics gaat circa 20% rechtstreeks, 70% via Google, via verwijzende sites en 1,7% via social kanalen.

3 O n d e r z o e k w e b s i t e P a g i n a 3 De PC of laptop is verreweg het populairste apparaat om de website te bezoeken: maar liefst 80% van de respondenten bezoekt de website meestal met een PC of laptop. Verder gebruikt 1 meestal een tablet en meestal een smartphone (n=597). 2 Inhoud website Voor de verschillende aspecten van de website geven de respondenten de onderstaande rapportcijfers: n=542 Gemiddeld rapportcijfer De overzichtelijkheid van de website 6,8 De vindbaarheid van informatie 6,5 De volledigheid van de website 6,7 Als we kijken naar de belangrijkste reden om de website te bezoeken, valt op dat de top 3 wordt gevormd door zaken die te maken hebben met de gemeentelijke dienstverlening (bij elkaar goed voor 57%). Van de informatieve onderwerpen zijn evenementen het populairst (10%). Als u bezoekt, komt u dan meestal voor: (n=539) Digitale aanvraag product of dienst Contactgegevens en/of openingstijden gemeente Afspraak maken met de gemeente Informatie over evenementen Nieuws Informatie over parkeren of wegwerkzaamheden Gemeentearchief Informatie over bouwprojecten Informatie over college of raad Informatie over werk en inkomen, welzijn, Informatie over vacatures bij de gemeente 1% 7% 10% 17% 1 22% 0% 10% 1 20% 2 In de vragenlijst zijn vier specifieke informatieve onderwerpen vermeld. Hoewel meer dan tweederde deze onderwerpen nooit opzoekt, is het Gemeentearchief het meest bezocht, op de voet gevolgd door de gemeentelijke agenda; daarna volgen beleidsinformatie en inhoudelijke informatie over raadsvergaderingen. Zoekt u weleens op (n=537) Iets in het Gemeentearchief Iets in de agenda (data raadsvergaderingen, etc.) Een beleidsstuk of beleidsinformatie Inhoudelijke informatie over een raadsvergadering 30% 29% 2 21% 70% 71% 7 79% ja 0% 20% 40% 60% 80% 100% nee 2 Volgens Google Analytics: circa 7 desktop of laptop, 1 tablet, 13% smartphone.

4 O n d e r z o e k w e b s i t e P a g i n a 4 Verder is gevraagd naar de wijze waarop de respondenten zoeken op de website (zie afbeelding). Het blijkt dat 39% meestal kiest voor een trefwoord in de zoekbalk, 2 gebruikt doorgaans het menu bovenaan en 3 benut de direct naar -knoppen in het rode vlak (n=519). Het hoofdmenu blijkt dus het minst gebruikte zoekinstrument. Wat betreft rubrieken in het hoofdmenu vindt 60% de naamgeving bewoners, bezoekers, ondernemers, gemeente het best. Aan wonen & leven, vrije tijd & vermaak, ondernemen, organisatie geeft 3 de voorkeur. Daarnaast ziet graag een weer andere naamgeving (n=519). De suggesties staan in een apart Excel-bestand. Ook is gevraagd naar de gewenste naamgeving voor het deel van de website waar bewoners hun zaken met de gemeente digitaal kunnen regelen. Verreweg het populairst zijn de namen Digitaal loket (49%) en Mijn Schiedam (31%). Meest logische naam voor onderdeel om zaken digitaal te regelen (n=515) 1% 1% 12% 31% 49% Digitaal loket Mijn Schiedam Online loket Inloggen Webshop Anders, namelijk: Het valt op dat, wanneer respondenten niet kunnen vinden wat zij zoeken, een groot deel van hen de gemeente belt (4). Ongeveer 29% gebruikt in een dergelijk geval het contactformulier en 1 stuurt een . Facebook en Twitter zijn voor slechts 1% een alternatief. Daarnaast probeert zo n 9% op een andere wijze te vinden wat men zoekt, zoals met Google, of gaat langs bij de gemeente.

5 O n d e r z o e k w e b s i t e P a g i n a 5 Wat doet u als u op de website niet vindt wat u zoekt? (n=514) 1% 1 9% 4 Ik bel de gemeente Ik gebruik het contactformulier op de website Ik stuur een 29% Ik stel mijn vraag via Facebook of Twitter Anders, namelijk: Digitaal loket Ongeveer tweederde van de respondenten (67%) zegt weleens iets digitaal te regelen met de gemeente (n=514). Zij beoordelen stellingen over het afnemen van een product of dienst als volgt: Stellingen over de afname van een product of dienst (n=342) Ik kon mijn zaken regelen op een door mij gewenst moment. (n=328) Ik had inzicht in de voortgang (status) van mijn aanvraag. (n=293) Het was duidelijk welke stappen in het proces moesten worden doorlopen. (n=330) 6 80% 80% 10% 10% 27% 1 Het was duidelijk wat de kosten waren. (n=324) 7 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% eens neutraal oneens En stellingen over het online invullen van formulieren en persoonlijke gegevens: 3 Stellingen over het online invullen van formulieren (n=334) Ik kreeg voldoende uitleg bij het invoeren van mijn gegevens. (n=286) 6 27% Het kostte me veel tijd om de gegevens die ik moest aanleveren te verzamelen. (n=278) 22% 31% 47% De gegevens die ik moest aanleveren heb ik eerder al aan een overheidsinstantie verstrekt. (n=253) 63% 2 9% Het was duidelijk welke gegevens ik moest aanleveren. (n=301) 82% 1 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% eens neutraal oneens 3 Toelichting: In de laatste twee grafieken is omwille van de overzichtelijkheid en vergelijkbaarheid de antwoordcategorie niet van toepassing niet weergegeven. Het verschil tussen de boven de grafiek en de bij de stelling vermelde waarden van n is het aantal keer dat de stelling is beantwoord met niet van toepassing.

6 O n d e r z o e k w e b s i t e P a g i n a 6 Kanaalkeuze Van de respondenten geeft een ruime meerderheid de voorkeur aan internet via een PC, laptop of tablet om producten of diensten aan te vragen. Op de tweede plaats komt de balie (19%) en daarna () en telefoon (). 4 Welk kanaal heeft uw voorkeur om van A tot Z een product of dienst van de gemeente af te nemen? (n=501) 1% Internet vanaf een PC, laptop of tablet Persoonlijk via de balie 19% 61% Telefoon Internet vanaf een smartphone Daarnaast is gevraagd welk kanaal de respondenten juist niet willen gebruiken voor het afnemen van een product of dienst. Niet verrassend is de volgorde van afkeer bij deze vraag vergelijkbaar met de voorkeur in de voorgaande, maar met één verschil: balie en zijn van plaats gewisseld. Ook is de spreiding groter; de respondenten zijn in hun voorkeuren dus eensgezinder dan in hun afkeren. Welk kanaal wilt u juist NIET gebruiken om van A tot Z een product of dienst van de gemeente af te nemen? (n=501) 33% 10% Internet vanaf een PC, laptop of tablet Persoonlijk via de balie 21% Telefoon 2 Internet vanaf een smartphone Specifiek voor nieuws over de gemeente is de lokale krant veruit het populairste medium (5), gevolgd door de website (20%), een digitale nieuwsbrief (9%), social media () en een gemeenteapp (3%). Daarnaast heeft 2% een weer andere voorkeur, zoals de Binnenstadskrant, het forum Schiedam Stad, een Stadserfgesprek of een folder. 4 Hoewel het internetpanel in heel veel opzichten een representatieve dwarsdoorsnede van Schiedam vormt, kan van de leden worden verwacht dat zij een relatief sterke voorkeur hebben voor internet. Echter, ook in recent onderzoek in het kader van Benchmarking Publiekszaken 2014 is internet het meest genoemde voorkeurskanaal voor contact met de gemeente, gevolgd door de balie. Die voorkeur voor het digitale kanaal is des te interessanter omdat uit het onderzoek van Benchmarking Publiekszaken in 2014 blijkt dat van de klanten die een digitale aanvraag doen 7 geen contact via andere kanalen heeft gezocht over dezelfde aanvraag, tegen 60% voor balie en 59% voor telefoon.

7 O n d e r z o e k w e b s i t e P a g i n a 7 Waar leest u nieuws van de gemeente het liefst? (n=501) 3% 2% Lokale krant (zoals Stadsblad, Dichtbij, AD waterweg-editie) Website 9% Digitale nieuwsbrief 20% 5 Twitter, Facebook of andere social media Gemeente-app Anders, namelijk: Mobiel kanaal Van de respondenten zegt 19% weleens de smartphone te gebruiken om informatie mee op te zoeken of iets mee te regelen. Daarnaast zegt 59% geen behoefte te hebben om dit te doen en 22% heeft geen smartphone (n=501). De respondenten die internet via de smartphone gebruiken is gevraagd naar hun voorkeuren ten aanzien van de onderwerpen die zouden moeten worden getoond op de mobiele website. De uitkomsten staan in de grafiek hierna. De top 3 wordt gevormd door contactgegevens, afspraak maken en nieuws. 5 Kunt u aangeven hoe belangrijk u deze items vindt om op de mobiele website te raadplegen? (n=97) Contactgegevens (n=96) Afspraak maken (n=96) Nieuws (n=96) Paspoort (n=96) Melding buitenruimte (n=96) Rijbewijs (n=96) Parkeren (n=96) Verhuizing (n=95) Wegwerkzaamheden (n=96) Agenda (n=96) Jeugd, zorg en werk (n=94) 32% % % 67% 63% 60% 42% 13% 13% 19% 20% 23% 19% 31% 3 2 2% 2% 3% 3% 3% 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% belangrijk neutraal onbelangrijk Nadat de respondenten met de lijst onderwerpen voor de mobiele website zijn geconfronteerd, is hen gevraagd of zij alsnog een onderwerp wilden schrappen of toevoegen. Van hen vond 91% dit niet 5 Toelichting: In deze grafiek is omwille van de overzichtelijkheid en vergelijkbaarheid de antwoordcategorie geen mening/weet niet niet weergegeven. Het verschil tussen de boven de grafiek en de bij de stelling vermelde waarden van n is het aantal keer dat de stelling is beantwoord met geen mening/weet niet.

8 O n d e r z o e k w e b s i t e P a g i n a 8 nodig, niemand wilde iets schrappen en 9% wilde onderwerpen toevoegen, zoals wijkinformatie, evenementen, bereikbaarheidsgegevens van college- en raadsleden en verloren voorwerpen (n=97). Websitegebruik per leeftijd Als we de drie leeftijdscategorieën, jaar, jaar en jaar vergelijken, vallen de volgende zaken op: De respondenten van jaar geven gemiddeld net iets lagere cijfers voor de website, terwijl de 65-plussers de hoogste cijfers geven. Jongeren gebruiken de website relatief vaak voor afspraak maken, openingstijden, digitale aanvragen en informatie over evenementen, ouderen vaker voor nieuws en informatie over werk en inkomen, welzijn en dergelijke. Vacatures worden het meest geraadpleegd door de groep jaar. Bij de overige onderwerpen is er nauwelijks verschil. Wat betreft gebruik van het digitaal loket is er nauwelijks verschil tussen jongeren en 40-plussers. De 65-plussers gebruiken het digitaal loket net iets minder. De smartphone is duidelijk het populairst onder jongeren. De tablet is juist weer relatief geliefd bij 40-plussers en vooral 65-plussers, net als de nog altijd verreweg het meest gebruikte PC of laptop. Het zijn ook de jongeren die het vaakst bellen als ze op de website niet vinden wat ze zoeken. Ouderen mailen relatief vaak en de middengroep gebruikt relatief vaak het contactformulier. Opvallend is ook dat juist de ouderen minder graag naar de balie komen voor een aanvraag; zij geven relatief vaak de voorkeur aan en ouderwetse post. Jongeren verkiezen vaker de telefoon of internet via de smartphone. Als het specifiek gaat om nieuws van de gemeente hebben jongeren relatief vaak voorkeur voor de website, social media en apps. De lokale krant is veel geliefder bij 40-plussers en vooral 65-plussers. De groep jaar kiest relatief vaak voor een digitale nieuwsbrief.

9 O n d e r z o e k w e b s i t e P a g i n a 9 Tot slot Uit de enquête komt het volgende beeld naar voren: Het overgrote deel van de respondenten (87%) maakt weleens gebruik van de website. De bezoekfrequentie ligt voor 6 op één keer per jaar tot enkele keren per half jaar, 19% bezoekt de website één keer per maand tot enkele keren per week en de resterende 13% bezoekt de website nooit. De respondenten geven de overzichtelijkheid van de website een rapportcijfer 6,8, de vindbaarheid van informatie een 6,5 en de volledigheid van de website een 6,7. Dit zijn voldoendes, maar ze laten tegelijkertijd nog ruimte voor verbetering. Voor 57% van de websitebezoekers is de reden van het websitebezoek gerelateerd aan de gemeentelijke dienstverlening: product/dienst afnemen, contactgegevens of afspraak maken. Het meest gezochte informatieve onderwerp, evenementen, komt op een vierde plaats. Het hoofdmenu wordt relatief weinig gebruikt om te zoeken; de direct naar -knoppen en vooral de zoekbalk worden vaker gebruikt. De PC of laptop is verreweg het populairste apparaat om de website te bezoeken: maar liefst 80% van de respondenten bezoekt de website meestal met een PC of laptop. Verder gebruikt 1 meestal een tablet en meestal een smartphone. De smartphone is duidelijk het populairst onder jongeren. De tablet is juist weer relatief geliefd bij 40-plussers en vooral 65-plussers, net als de PC of laptop. De mobiele telefoon wordt door zo n 19% weleens gebruikt om iets op te zoeken of te regelen met de gemeente, 59% zegt geen behoefte te hebben om dit met de smartphone te doen en 22% heeft geen smartphone. Het digitale kanaal wordt het meest genoemd als voorkeurskanaal om een product of dienst af te nemen, in dit onderzoek door maar liefst 61%. Waarschijnlijk is het internetpanel wat betreft kanaalvoorkeur niet helemaal representatief, maar ook in recent onderzoek in het kader van Benchmarking Publiekszaken is internet het meest genoemde voorkeurskanaal voor contact met de gemeente, gevolgd door de balie. Als het specifiek gaat om nieuws is de lokale krant nog altijd veruit het populairst. Bijna de helft van de respondenten (4) belt de gemeente als zij op de website niet kunnen vinden wat zij zoeken, 29% gebruikt het contactformulier en 1 stuurt een . Vindbaarheid, volledigheid en actualiteit van de op de website geboden informatie zijn dus van groot belang voor het beheersen van de hoeveelheid inkomende telefoontjes, en daarmee voor het behalen van de servicenorm voor het beantwoorden van telefoon. Jongeren bellen het vaakst, ouderen en meer en de groep jaar gebruikt het contactformulier het vaakst. Vanuit het oogpunt van de gemeente heeft het contactformulier sterk de voorkeur boven de ongestructureerde en relatief bewerkelijke (bewerkelijker dan een telefoongesprek). Bij het gebruik van e-formulieren valt op dat een fors aantal respondenten aangeeft dat zij gegevens moesten aanleveren die zij al eerder aan een overheidsinstantie hadden verstrekt. In de data-uitwisseling binnen de gemeente en vooral met andere overheden valt dus nog wel wat te winnen. Meer informatie over dit onderzoek is verkrijgbaar bij: T T T

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014 Gemeente Schagen April 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek De gemeente Schagen hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan een goede informatievoorziening richting haar

Nadere informatie

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011 Onderzoek Communicatie juli 2011 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail: trendview@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

De nieuwe gemeentelijke website

De nieuwe gemeentelijke website Reag eren Afd elin g On d erzoek en m ei 2015 o.en.s @haarlem.nl S tatis tiek Grote Markt 2 2011 RD Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem De nieuwe gemeentelijke

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Kanalen in Balans. ZET gemeenten. 18 september 2008. Marije Teerling Telematica Instituut. Marije.Teerling@telin.nl

Kanalen in Balans. ZET gemeenten. 18 september 2008. Marije Teerling Telematica Instituut. Marije.Teerling@telin.nl Kanalen in Balans ZET gemeenten 18 september 2008 Marije Teerling Telematica Instituut Marije.Teerling@telin.nl Afnamekanalen Aantallen per gemeente Balie Telefoon Website Totaal Emmen 189 179 173 541

Nadere informatie

Webstrategie gemeente Beverwijk Documentnummer INT-14-15747

Webstrategie gemeente Beverwijk Documentnummer INT-14-15747 Webstrategie gemeente Beverwijk Documentnummer INT-14-15747 In 2014 en 2015 werken we aan een nieuwe website voor de gemeente Beverwijk. De eerste fase van het webproject vormt het ontwikkelen van een

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Inzicht krijgen in de bezoekers van uw website. How To

Inzicht krijgen in de bezoekers van uw website. How To Inzicht krijgen in de bezoekers van uw website How To Inhoudsopgave 03 Inloggen 04 Naar uw rapportagepagina 05 Algemene rapportage van uw website bekijken 06 Resultaten over een specifieke periode bekijken:

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1

GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 GfK 2013 Trends in digitale Media December 2013 1 Inhoud 1. Bezit apparaten 2. De digitale dagbladlezer 3. Volgen van het nieuws 4. Gebruik apps 5. Onderzoeksverantwoording GfK 2013 Trends in digitale

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek

Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek Tweede meting drs. A. van der Meide februari 2009 een onderzoek in opdracht van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Onderzoeker Projectleider Veldwerk

Nadere informatie

Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website

Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website Aa en Hunze panel Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website Juni 2014 1. Inleiding De tweede peiling onder het Aa en Hunze panel had als onderwerp de gemeentelijke dienstverlening en

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV

Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Trends in Digitale Media; nieuwe opportunities voor TV Second screen breekt definitief door Het aantal bezitters van ipads en andere tablets is per december 2011 gestegen tot 1.7 miljoen Nederlanders (14%

Nadere informatie

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina.

Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Facebook voor beginners: aan de slag met een Facebook Bedrijvenpagina. Auteur: Alle rechten voorbehouden 2012 Inhoud Introductie... 3 Wat is een bedrijvenpagina eigenlijk?... 4 Het aanmaken van een Facebook

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme

Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme Anne Schreurs NHTV, Breda Management Toerisme PROBLEEMANALYSE Management probleem: De ondernemers in de binnenstad van Roermond worden geïnformeerd door Stichting Citymanagement Roermond in samenwerking

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Resultaten lezersonderzoek West. Ledenmagazine VNO-NCW West Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Aantal verzonden digitale enquêtes

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Gebruik mobiele apparaten

Gebruik mobiele apparaten Rapport onderzoek Gebruik mobiele apparaten creative studio 1. Voorwoord Wij, Pascal Usmany en Britt Vreeswijk zijn beide werkzaam in de communicatie. Pascal is eigenaar van Drop Alive Creative Studio

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Een onderzoek naar het social media gebruik onder het Vechtenomstrekenpanel Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy drs. Neil van der Veer drs. Loes

Nadere informatie

Grootste longitudinale studie

Grootste longitudinale studie Grootste longitudinale studie SOCIAL MEDIA IN NEDERLAND 2013 2 / 48 Bijlagen Resultaten de Woningstichting Uitgelicht: 3 doelgroepen Uitgelicht: vertrouwen en social media Uitgelicht: Facebook en Twitter

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie en dienstverlening. Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Gemeente Enkhuizen Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1871 Datum : Juni 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Burgers twitteren niet met de gemeente

Burgers twitteren niet met de gemeente Burgers twitteren niet met de gemeente Peter Joosten Het Twitter-account van de gemeente Bellingwedde, het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag, het Pinterest-account van de gemeente Goes of de Slideshare

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Wageningen University (2012)

Wageningen University (2012) Resultaten mobile phone survey September 2012 Wageningen University (2012) Uitgave van EDUsupport Wageningen University Aanleiding... 1 Werkwijze... 1 Resultaten... 2 Samenvatting... 2 Representativiteit

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

YouTube handleiding voor de Groenteman

YouTube handleiding voor de Groenteman YouTube handleiding voor de Groenteman In deze speciale YouTube handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

De toekomst van E-mail

De toekomst van E-mail De toekomst van E-mail Inhoudsopgave. Pagina E-mailloze vrijdag 2 Poll 3 Is e-mail een last? 4 Stel dat we e-mail afschaffen 5 Hoe vaak checkt men de mail? 6 Is afhandeling uit te besteden? 7 Opvallend

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden

Kwaliteitshandvest. Servicenormen waaraan u ons mag houden Kwaliteitshandvest Servicenormen waaraan u ons mag houden Wat is een kwaliteitshandvest? In dit handvest staan beloften van de gemeente Lochem over de dienstverlening. Deze beloften noemen we servicenormen.

Nadere informatie

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is

Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Hoe de gemeente Hardenberg u van dienst is Kwaliteit is de norm Kwaliteit, dat is wat wij willen leveren. Natuurlijk, het is een mooi begrip en ook normaal. Maar wat betekent kwaliteit eigenlijk. Immers,

Nadere informatie