Internet en gemeentelijke website

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internet en gemeentelijke website"

Transcriptie

1 Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan deze groei een einde is gekomen. Het percentage mensen dat pas onlangs een dergelijke voorziening creëerde, is steeds kleiner geworden (nu 3% en in 2007 nog 6%). De mensen die nu nog geen computer hebben en/of aansluiting op internet zijn niet van plan dat binnenkort te veranderen. In de grafiek is duidelijk te zien dat de ontwikkeling als een kruis heeft plaatsgevonden. Deelnemer (of een huisgenoot) heeft een aansluiting op internet Thuis en/of werk 18% 39% 47% 66% 8 85% 91% 95% Geen internet / computer 82% 61% 47% 34% 2 14% 9% 5% Ontwikkeling internetaansluitingen Thuis en/of werk 4 2 Geen internet / computer Tijdsbesteding aan internet per week Uit vergelijking met voorgaande jaren blijkt dat het gebruik van internet de afgelopen jaren behoorlijk is toegenomen. Ook de paneldeelnemers zelf zien dat: 78% geeft aan dat het individuele gebruik de afgelopen twee jaren is toegenomen. Uit onderstaande grafiek blijkt dat ook hier sprake is van een kruislingse ontwikkeling (geel ten opzichte van groen). Ontwikkeling tijdsbesteding op internet % 3 25% 2 15% ongeveer 1 uur 1-2 uren 3-4 uren 5 6 uren 7 8 uren 9 10 uren meer dan 10 uren 1 5%

2 Tijdsbesteding op intetrnet Gebruik van internet Internet wordt verreweg het meest gebruikt voor (93%) op enige afstand gevolgd door toeristische informatie (63%), kopen/verkopen (6) en het boeken van reizen (5). In de hiernaast staande grafiek is dat duidelijk. 6 Ontwikkeling van het internetgebruik en Toeristische Verkopen en Boeken van reizen Opzoeken Winkelen Hyves, Facebook, Spelletjes Downloaden Om de hele Vacatures zoeken Downloaden Eigen website / Twitter Anders Als de ontwikkeling rond het gebruik van internet in onze gemeente de afgelopen 13 jaren in een grafiek wordt gezet (zie hieronder) blijk dat voor het mailen, doen van spelletjes, boeken van reizen, zoeken van toeristische informatie en winkelen het sterkst zijn toegenomen. De tijd besteedt aan overige activiteiten is ongeveer gelijk gebleven. Wat betreft het gebruik van internet is nog een splitsing gemaakt waarbij speciale is gekeken naar interactief gebruik, van het web. Gebruik van internet en spelletjes om de h ele wereld o ver te surfen boeken van reizen of uitstapjes opzoeken ove r-heidsinformatie toeristisch e info rma tie downloaden p rog ram ma s win kelen eigen website m aken/ bijhouden ande rs (we rk/zakelijk)

3 Activiteiten op internet Activiteit op internet Ja Nee Houdt u een blog bij of maakt/onderhoudt u zelf een website? 11% 89% Neemt u wel eens deel aan groepsdiscussies, fora of chatrooms? 11% 89% Schrijft u wel eens klantbeoordelingen (reviews) over producten? 19% 81% Gebruikt u RSS-feeds? 6% 94% Maakt u onderdeel uit van een sociaal netwerk en onderhoudt u uw profiel? 28% 62% Leest u wel eens blogs? 31% 69% Kijkt u wel eens video s? 65% 35% Leest u wel eens klantbeoordelingen? 67% 33% Houdt u een blog bij of maakt/onderhoudt Neemt u wel eens deel aan Schrijft u wel eens klantbeoordelingen Gebruikt u RSSfeeds? Maakt u onderdeel uit van een sociaal Leest u wel eens blogs? Kijkt u wel eens video s? Leest u wel eens klantbeoordelingen? Bovenstaande cijfers zijn in de hiernaast staande grafiek verwerkt. Als de cijfers worden uitgesplitst naar leeftijdcategorie, wordt duidelijk dat hoe jonger men is, hoe meer men gebruik maakt van met name de interactieve mogelijkheden van het web. Enkele opvallende punten: - Vanaf 26 jaar en ouder wordt evenveel klantbeoordelingen geschreven; - In de leeftijdcategorie jaar wordt relatief vaak een blog bijgehouden of een website onderhouden; - Ouderen (66 jaar en ouder) lezen relatief veel meer een blog. Gebruik van mobiele telefoon voor internet Steeds meer mobiele telefoons hebben toegang tot het internet. Een klein deel van de paneldeelnemers (17%) gebruikt echter de mobiele telefoon voor internet. In dat geval is zakelijk gebruik (79%) de belangrijkste reden. De mobiele telefoon wordt door de bevolking van 18 jaar en hoger het minst gebruikt om te twitteren (9%) Mails aan de gemeente Ja 46% 25% Nee 54% 7% Zo ja, heeft u een ontvangstbevestiging gehad? Ja, per mail (geautomatiseerd) 42% 73% Ja, per brief 5% 5% Ja, zowel per mail als per brief 9% 3% Nee 1 17% Weet ik niet meer 34% 13%

4 Meer mensen dan in 2007 geven aan de gemeente wel eens een mail te hebben gestuurd. Opvallend is dat het aantal mensen dat aangeeft niet meer te weten of men een ontvangstbevestiging heeft gehad, aanmerkelijk is toegenomen Gebruik van DigiD 2007 en DigiD De afgelopen drie jaren is het bezit van een DigiD toegenomen evenals het gebruik van DigiD voor het afnemen van diensten via de gemeentelijke website. Dat blijkt uit onderstaande vergelijking. Heeft u DigiD? Ja 65% 51% Nee 22% 35% Ik weet niet wat DigiD is 13% 12% Zo ja, heeft u DigiD al eens gebruikt voor een dienst van de gemeente op de website? Ja 23% 0,5% Nee 77% 99% Uit dit antwoord blijkt dat het gebruik van DigiD om diensten af te nemen (bewijsbaar) is gegroeid Ja Nee Wat is DigiD? 35% 3 25% 2 15% 1 5% Wel eens gebruik gemaakt van de gemeentelijke website Ja 1-2 keer Ja, 3-4 keer Ja, 5 10 keer Ja, 10 keer en meer Nee De website van de gemeente Net als eerder weet bijna iedereen dat de gemeente en eigen website heeft. Ten opzichte van de vorige keer is het aantal; mensen dat de site wel eens heeft bezocht, groter geworden. Gebruik van de site De gemeentelijke website wordt vaker gebruikt. Was dat drie jaar geleden nog voor een groot deel (41%) uit nieuwsgierigheid, nu is dat vooral om iets specifieks te zoeken (76%)

5 Bezoek per pagina In voorgaande onderzoeken is altijd een vergelijking gemaakt naar welke pagina s men het vaakst op bezoek ging. Het overzicht kan nog wel worden gegeven (zie hiernaast), maar er kan niet meer worden vergleken omdat een gehele nieuwe website is gebouwd met een andere indeling en vanuit een andere filosofie. 2 Zoekgedrag 1 Producten en diensten Actueel (nieuws) Paspoort Identiteitskaart 28% Bouwvergunningen WOZ-waarde opvragen Bestemmingsplan Bestuur en organisatie Inzamelroutes afval Ruilen container Ontdek Wierden Status bouwaanvraag Ondernemen Zienswijzen en bedenkingen Aangifte geboorte Praat mee denk mee Anders Ongeveer de helft van de mensen zoekt hun weg via het menu van de site. De andere helft gebruikt de zoekfunctie of een combinatie zoeken/menu. Uit een nadere analyse blijkt dat hoe vaker men de website bezoekt, hoe vaker zowel via menu als zoekopdracht wordt gezocht. 7 Kwaliteit van de informatie gemeentelijke website Kwaliteit van de informatie De informatie is meestal (64%) gemakkelijk te vinden. In de overige gevallen vindt men wel wat men zoekt, maar dat duur wat langer Men vindt de informatie meestal op de plek waar men die verwacht. De kwaliteit van de informatie wordt positief beoordeeld: duidelijk en volledig. Formulier helder duidelijk volledig onvolledig onduidelijk moeilijk te begrijpen Op plekken waar mensen aanvraagformulieren verwachten, is dit ook aanwezig. Het formulier zelf levert geen problemen op: het is duidelijk wat men moet doen en het taalgebruik is duidelijk.

6 7,8 7,6 7,4 7,2 7 Waardering voor de gemeentelijke website Rapportcijfers voor de website In de verschillende onderzoeken naar de kwaliteit van de website is gevraagd rapportcijfers te geven. Hiernaast een vergelijking van de antwoorden uit de vier onderzoeken. 6,8 6,6 6,4 6,2 6 Het ontwerp van de site (plaats menu, zoek- en hulpstructuur) De inhoud Mogelijkheden voor interactie ( en) Mogelijkheden voor transactie (producten/diensten aanschaffen) Zoekmogelijkheid De website als geheel Het gebruiksgemak Er zijn op het oog verschuivingen, maar in het algemeen is de waardering voor de gemeentelijke website sinds 2003 niet bewijsbaar beter of slechter geworden. Waardering voor de website in cijfers Het ontwerp van de site (plaats menu, zoek- en hulpstructuur) 7,2 6,9 7,6 7,0 De inhoud 7,2 7,3 7,2 7,2 Mogelijkheden voor interactie ( en) 7,1 7,2 7,3 7,0 Mogelijkheden voor transactie (producten/diensten aanschaffen) 6,9 6,9 7,0 6,8 Zoekmogelijkheid 7,2 7,2 7,2 7,0 De website als geheel 7,5 7,5 7,5 7,3 Het gebruiksgemak 7,3 7,2 6,6 7,0 CONCLUSIES - Het aantal aansluitingen op internet lijkt na een snelle groei redelijk gestabiliseerd. - Het aantal uren dat gemiddeld per week op het internet wordt doorgebracht is significant toegenomen. - Er zijn verschuivingen wat betreft het gebruik van internet: meer boeken van reizen of uitstapjes en meer winkelen. - Vanaf 26 jaar en ouder wordt evenveel een klantbeoordeling geschreven. In de leeftijdcategorie jaar wordt relatief vaak een blog of een website bijgehouden. Ouderen (65+) lezen relatief vaker een blog. - De website wordt steeds vaker bezig om iets specifieks op te zoeken in plaats van een bezoek uit nieuwsgierigheid. - De informatie is meestal (64%) gemakkelijk te vinden. In de overige gevallen vindt men wel wat men zoekt, maar dat duur wat langer. - De waardering voor de site is op bijna alle onderdelen gelijk gebleven. De getallen zijn lager, maar of dat in werkelijkheid ook zo is, is niet te bewijzen. Dat heeft te maken met het feit dat er gewerkt wordt met een representatieve steekproef. AANBEVELING Als gekeken wordt naar het gebruik van internet door de verschillende doelgroepen, valt op dat (net als bij de fysieke loketten) er een groep producten is die vaak worden gezocht en bezocht. De nieuwe website is daarop gericht (conform de aanbeveling bij het vorige onderzoek). Een nieuwe impuls voor de digitale dienstverlening kan gegeven worden door meer producten en diensten via het internet te laten afhandelen (inclusief betalen). Het hoge percentage internetbezit ondersteunt de ideeën om veel meer publicaties op de website te zetten. Ook biedt het perspectief voor toenemende mogelijkheden op het gebied van burgerparticipatie.

7 Internet Heeft u of een huisgenoot een aansluiting op Internet? Ja, thuis 55% Ja, op het werk 0,5% Ja, thuis en op het werk 39% Nee 2% Ik heb geen computer 3% Zo nee, bent u van plan binnenkort ene computer te kopen en/of aansluiting op internet te nemen? Ja Nee 13% Weet ik niet 87% Sinds wanneer heeft u die aansluiting? Korter dan een jaar 3% 1 2 jaar 4% 3 4 jaar 9% 5 jaar of langer 84% Hoeveel uren per week besteedt u of uw huisgenoot gemiddeld aan Internet? Ongeveer 1 uur 6% 1-2 uren uren 22% 5 6 uren 18% 7 8 uren 16% 9 10 uren 6% Meer dan 10 uren 23% Is uw gebruik van internet de afgelopen twee jaren toegenomen? Ja 78% Nee 22% Waarvoor gebruikt u Internet? en 93% Toeristische informatie 63% Verkopen en aankopen van spullen (Marktplaats e.d.) 6 Boeken van reizen of uitstapjes 5 Opzoeken overheidsinformatie 44% Winkelen 43% Hyves, Facebook, MSN, Skype e.d. 36% Spelletjes 33% Downloaden programma s 27% Om de hele wereld over te surfen 25% Vacatures zoeken 23% Downloaden muziek, films, ander entertainment 19% Eigen website / weblog maken/bijhouden 12% Twitter 4% Anders (werk/zakelijk) 39%

8 Gebruikt u uw mobiele telefoon voor internet? Ja 17% Nee 83% Zo ja, wat doet u daarmee? Twitter 9% Andere sociale media 33% Zakelijk (agenda, mail) 79% Anders 26% Heeft u DigiD? Ja 65% Nee 22% Ik weet niet wat DigiD is 13% Zo ja, heeft u DigiD al eens gebruikt voor een dienst van de gemeente op de website? Ja 23% Nee 77% Heeft u de gemeente wel eens een gestuurd? Ja 46% Nee 54% Zo ja, heeft u een ontvangstbevestiging gehad? Ja, per mail (geautomatiseerd) 42% Ja, per brief 5% Ja, zowel per mail als per brief 9% Nee 1 Weet ik niet meer 34% Weet u dat de gemeente een eigen website heeft op het internet? Ja 91% Nee 9% Heeft u deze website al eens bezocht? Ja 1-2 keer 13% Ja, 3-4 keer 24% Ja, 5 10 keer 24% Ja, 10 keer en meer 3 Nee 1 Welke pagina s heeft u bezocht? Actueel (nieuws) 55% Producten en diensten 69% Bestuur en organisatie 21% Praat mee denk mee 4% Ondernemen 5% Ontdek Wierden 9% Identiteitskaart 28% Paspoort 34% Inzamelroutes afval 2

9 Ruilen container 12% Aangifte geboorte 4% Bouwvergunningen 28% Status bouwaanvraag 9% Bestemmingsplan 25% WOZ-waarde opvragen 27% Zienswijzen en bedenkingen 5% Anders 13% Om welke reden bezocht u onze site? Om iets specifieks te zoeken 76% Om nieuws te lezen 12% Uit nieuwsgierigheid 25% Hoe zoekt u meestal (welke weg neemt u meestal) als u op onze site zit? Via het menu 49% Via een zoekopdracht 18% Beide 33% Is de informatie gemakkelijk te vinden? Ja, meestal wel 64% Ja, maar niet altijd 33% Nee 3% Vindt u de informatie meestal op de plek waar u dacht dat u het kon vinden? Ja 57% Nee 7% Eerst niet, later wel 25% Weet ik niet 11% Hoe is de informatie meestal? Helder 13% Duidelijk 53% Volledig 38% Onvolledig 6% Onduidelijk 0,5% Moeilijk te begrijpen 2% Was een aanvraagformulier bijgevoegd waar u dat verwachtte? Ja 37% Nee 6% Geen mening 57% Wat vond u van dat formulier? Makkelijk 19% Duidelijk taalgebruik 28% Het was duidelijk wat ik moest doen 44% Ik snapte niet wat ik moest doen Het taalgebruik was ingewikkeld Waarom moest ik mijn gegevens opgeven als jullie die al hebben? 3% Anders 17%

10 Werd u doorverwezen naar de website van een andere organisatie? Ja 11% Nee 89% Zo ja, was u het daarmee eens? Ja 79% Nee 21% Geef met een rapportcijfer uw waardering voor de structuur van de site (het menu, zicht op hoe de site in elkaar zit) % % 3 1% 8 25% gem. 7,01 4 1% 9 2% 5 2% 10 de inhoud (taalgebruik e.d.) % % gem. 7, % 5 1% 10 mogelijkheden voor interactie ( en, formulieren ophalen, teksten downloaden) % % % gem. 6,99 4 1% 9 1% 5 4% 10 mogelijkheden voor transactie (producten/diensten aanschaffen) % % % gem. 6,83 4 1% 9 1% 5 4% 10 zoekmogelijkheid % 2 1% 7 47% % gem. 7,03 4 1% 9 3% 5 6% 10 de website als geheel % % % gem. 7,26 4 1% 9 5% 5 1% 10 1%

11 het gebruiksgemak % % % gem. 7,03 4 1% 9 2% 5 4% 10 Wij hebben dit jaar veel geïnvesteerd in het verbeteren van de zoekmachine. Heeft u daarvan wat gemerkt? Ja 17% Nee 83% Houdt u een blog bij of maakt/onderhoudt u zelf een website? Ja 11% Nee 89% Neemt u wel eens deel aan groepsdiscussies, fora of chatrooms? Ja 11% Nee 89% Schrijft u wel eens klantbeoordelingen (reviews) over producten? Ja 19% Nee 81% Gebruikt u RSS-feeds? Ja 6% Nee 94% Maakt u onderdeel uit van een sociaal netwerk en onderhoudt u uw profiel? Ja 28% Nee 62% Leest u wel eens blogs? Ja 31% Nee 69% Kijkt u wel eens video s? Ja 65% Nee 35% Leest u wel eens klantbeoordelingen? Ja 67% Nee 33%

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland

Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland Actie keuze 2 a. Geld voor een rookvrij Nederland Jullie rookvrij hebben Plan te maken voor actie 2 gekozen: Geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding om Nederland Maak de maken kwaliteit doelen een van

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

De digitale customer journey

De digitale customer journey De digitale customer journey 1 Inhoudsopgave Search Informatie zoeken voor aankoop p.3 Belangrijkste informatiebron p.4 Gezochte informatie tijdens oriëntatieproces p.5 Shop Voorkeur voor manier van aankoop

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

WHAT S HAPPENING 2013

WHAT S HAPPENING 2013 WHAT S HAPPENING 2013 INTERNETGEBRUIK PASSIEF INTERNETGEBRUIK Welkom bij dit onderzoek. Eerst willen we je wat vragen over jouw internetgebruik. Geef van de volgende zaken aan in hoeverre jij dit wel/niet

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

The Next Web 2007 highlights

The Next Web 2007 highlights The Next Web 2007 highlights Een kwantitatief onderzoek naar bekendheid, gebruik en toegevoegde waarde van Web 2.0 onder Nederlandse consumenten AUTEURS drs. Hanneke Vos drs. Arjan van Geel DATUM AMSTERDAM,

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Gebruiksgemak website gemeente Teylingen

Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Rekenkamercommissie Teylingen Datum: 26 april 2017 1 Gebruiksgemak website gemeente Teylingen Inleiding De rekenkamercommissie Teylingen heeft onderzoek gedaan

Nadere informatie

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur

Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Moving Pictures: second screen en schermvoorkeur Televisiekijken is een sociale activiteit.. Uit het kijkonderzoek blijkt dat heel vaak samen met het eigen gezin en gasten naar de televisie wordt gekeken.

Nadere informatie

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.!

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG! met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD! MET EEN KNIPOOG PROFIEL! LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Digitaal Stadhuis, 2007 In september 2007 hebben 1.350 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over de dienstverlening van de gemeente

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Het volgen van raadsvergaderingen via computer en Regio FM op de kabel

Het volgen van raadsvergaderingen via computer en Regio FM op de kabel Het volgen van raadsvergaderingen via computer en Regio FM op de kabel Bekendheid met de mogelijkheid raadsvergaderingen te volgen Twee derde van het panel (66%) geeft aan te weten dat de vergaderingen

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

Vragenlijst beginsituatie leerlingen

Vragenlijst beginsituatie leerlingen Vragenlijst beginsituatie leerlingen Hallo allemaal. Voor een opdracht voor het Iselinge willen we vragen of jullie deze vragenlijst in willen vullen. Deze vragenlijst gaat over het vak Engels en nieuwe

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. met content & interactie die voldoen aan ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. MET EEN ALTIJD MET EEN KNIPOOG

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Our Mobile Planet: Nederland

Our Mobile Planet: Nederland Our Mobile Planet: Nederland Inzicht in de mobiele consument Mei 2012 Overzicht Smartphones zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks leven geworden. De marktpenetratie van smartphones is gestegen

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

In bezit van een mobiel

In bezit van een mobiel Resultaten onderzoek Marie Montessori Op vrijdag 21 september 2012 zijn Floor en Steven naar bassischool Marie Montessori geweest om een onderzoek uit te voeren. Het onderzoek hebben we uitgevoerd onder

Nadere informatie

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved.

Workshop. Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? Copyright 2012, iprospect, Inc. All rights reserved. Workshop Zoekgedrag anno 2012: Wat is de impact op de Search strategie? EVEN VOORSTELLEN E: Joost.Verest@iProspect.com T: +31 (0) 6 27 02 32 89 AGENDA 1. Toen & Nu 2. Gebruik van de zoekmachine 3. Search

Nadere informatie

Multi-Screen Consument

Multi-Screen Consument Multi-Screen Consument Multiscreen: wat weten we al? What s on their Screens, what s on their minds? Multiscreen consumer research Microsoft Advertising USA EIAA Multi-Screeners Report Pan europees onderzoek

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis 2009

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis 2009 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Digitaal Stadhuis In september hebben 1.180 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over de dienstverlening van de gemeente Lelystad. Het

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. uwv.nl - werk.nl. Eerste kwartaal 2015

Kwartaalrapportage. uwv.nl - werk.nl. Eerste kwartaal 2015 Kwartaalrapportage uwv.nl - werk.nl Eerste kwartaal 215 UWV Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT

Trends in Digitale Media december 2014. SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT Trends in Digitale Media december 2014 SPOT publicatie GfK onderzoek in samenwerking met KVB SMB, PMA, RAB, en SPOT TV kijken via smartphone 75% gegroeid Vorig jaar december concludeerde SPOT dat TV kijken

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6. Colofon 54. Inhoud

Inhoud. Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6. Colofon 54. Inhoud Inhoud Inhoud Inhoud 3 VoorwoorD 5 Methodologie 6 MEDIABEZIT EN -GEBRUIK 8 MOBIEL INTERNET 12 SOCIALE MEDIA 18 NIEUWS EN INFORMATIE 26 MUZIEK EN VIDEO 32 GAMING 36 MEDIA EN SEKSUALITEIT 40 DIGITALE STRESS

Nadere informatie

De nieuwe gemeentelijke website

De nieuwe gemeentelijke website Reag eren Afd elin g On d erzoek en m ei 2015 o.en.s @haarlem.nl S tatis tiek Grote Markt 2 2011 RD Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem De nieuwe gemeentelijke

Nadere informatie

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl

Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Resultaten Wie zoekt Wie op het internet onderzoek April 2016 www.mijnonlineidentiteit.nl Enkele resultaten uit het onderzoek 98% heeft wel eens informatie over anderen op het internet gezocht We zoeken

Nadere informatie

Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten. september 2010

Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten. september 2010 Lang leve email! Onderzoek naar het gebruik van email onder Nederlandse consumenten september 2010 Achtergrond & onderzoeksopzet Deze presentatie geeft inzicht in het gebruik en het gebruikersprofiel van

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Protocol internet en Mobiele telefonie

Protocol internet en Mobiele telefonie Protocol internet en Mobiele telefonie Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten 4 3 Richtlijnen bij internet en e-mailen 5 4 Strafbare feiten 5 5 GSM-/ Cyberstalking 5 6 Fotorecht 5 7 Scholen scholen

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Publieksmonitor. & social media. Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012

Publieksmonitor. & social media. Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012 Publieksmonitor II: Mobiel bankieren, financiële informatie & social media Rapportage I. van Dijk 15 mei 2012 Samenvatting (1/2) Mobiel bankieren 1. Twee op de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder maken

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Nog even en de agrariër is 24/7 online

Nog even en de agrariër is 24/7 online Uren online per week 1 8 6 8% 4 tot 3 uur 3 tot 6 uur > 6 uur Stelling: rol internet neemt toe 1 8 6 9% 4 Nog even en de agrariër is 24/7 online Internet heeft grote invloed op het informatiegedrag van

Nadere informatie

Vragenlijst voor nieuwe website

Vragenlijst voor nieuwe website Vragenlijst voor nieuwe website Om het jezelf makkelijk te maken, print je dit formulier uit en vul je het gewoon met pen in. Overleg eens met huisgenoten, collega's en vrienden zodat je een juist beeld

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.!

saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! saleskit! digitale mogelijkheden LINDA.! ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG! met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD! MET EEN KNIPOOG PROFIEL! LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel

ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel ZeelandNet.nl Bezoekersprofiel 22 mei 2014 Walter Bil Marketing Services 1 Korte samenvatting 2 Bezoekers van ZeelandNet.nl komen uit Zeeland en zijn voornamelijk mannen van gemiddeld 58 jaar die klant

Nadere informatie

Verschillen tussen mensen met en zonder een handicap Socio-demografische kenmerken - Leeftijd - Geslacht - Woonsituatie - Werksituatie

Verschillen tussen mensen met en zonder een handicap Socio-demografische kenmerken - Leeftijd - Geslacht - Woonsituatie - Werksituatie Inhoud Theoretisch kader Operationalisering concepten Methodologie en dataverzameling Resultaten en analyses: kwalitatief onderzoek Resultaten en analyses: Kwantitatief onderzoek Conclusies Aanbevelingen

Nadere informatie

ICT bedrijvigheid in de stad. Aandeel van de ICT sector in de stad. Bron: LISA 2001. Almere. Amsterdam. Den Haag. Deventer

ICT bedrijvigheid in de stad. Aandeel van de ICT sector in de stad. Bron: LISA 2001. Almere. Amsterdam. Den Haag. Deventer ICT bedrijvigheid in de stad Aandeel van de ICT sector in de stad ICT en content bedrijven op totaal aantal vestigingen ICT en content werkgelegenheid op totale werkgelegenheid 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society

Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Evolutie in mediagebruik: Back to the future? Dimitri Schuurman Ike Picone IBBT - Digital Society Outline 1. De Vlaamse mediamix in cijfers What s in a buzz? 2. Hoe de evoluties in de mediamix begrijpen

Nadere informatie

Trends in Digitale Media 2012

Trends in Digitale Media 2012 Trends in Digitale Media 2012 Onderzoek naar bezit en gebruik mobiele devices Intomart Gfk in samenwerking met Cebuco, GAU, PMA, RAB en SPOT Selectie uit resultaten door SPOT Meer schermen versterkt positie

Nadere informatie

Ik Ben Digitaal Competent

Ik Ben Digitaal Competent Ik Ben Digitaal Competent HANDBOEK VOOR COMPUTER- EN INTERNETGEBRUIK HANDBO OMPUTE TERNETGEBRUIK BIJLAGE Ik Ben Digitaal Competent Handboek voor het gebruik van internet op de computer en de telefoon INLEIDING

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 http://youngmarketing.web-log.nl/youngmarketing/2007/06/profielsites_ve.html 15 juni 2007 Profielsites versterken

Nadere informatie

Internetprotocol De Omnibus Januari 2011

Internetprotocol De Omnibus Januari 2011 Internetprotocol De Omnibus Januari 2011 Versie 1, januari 2011 - - 1 - - Inleiding Sinds de school televisie, video en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma' s de school binnenkomen,

Nadere informatie

TEAM BRAVO. Conceptvoorstellen. Rick Droger, Rasha Farhadi, en Jason Tjin

TEAM BRAVO. Conceptvoorstellen. Rick Droger, Rasha Farhadi, en Jason Tjin TEAM BRAVO Conceptvoorstellen Rick Droger, Rasha Farhadi, en Jason Tjin Team Bravo - CMD1A groep 5 Project Just Be! Blog: http://teamfive5.wordpress.com Inhoudsopgave Community voor bedrijfshulpverleners

Nadere informatie

Start getting Social, Networker!

Start getting Social, Networker! Start getting Social, Networker! Tom Zoethout Internet Marketing Specialist 2 1 Wat gaan we doen? ) Internet Marketing: the bottom line + Wanneer gaan we zaken doen? & Wat moet je met Web2.0? % Basisregels

Nadere informatie

Kinderen en Veilig Internet. Prof. dr. R. Casimirschool 6 maart 2012

Kinderen en Veilig Internet. Prof. dr. R. Casimirschool 6 maart 2012 Kinderen en Veilig Internet Prof. dr. R. Casimirschool 6 maart 2012 Over mij Johan Lammers Geboren en getogen in Deurne Organisatiepsychologie in Nijmegen Nu weknowmore & socialemediatraining.nl in Amsterdam

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Zo Wordt Je Als Expert Internet De Baas

Zo Wordt Je Als Expert Internet De Baas Zo Wordt Je Als Expert Internet De Baas Tom Zoethout Internet Marketing Specialist Internet Marketing als onderdeel van de bedrijfsvoering 2 1 Internet Marketing als onderdeel van de bedrijfsvoering 3

Nadere informatie

Jaarrapportage uwv.nl

Jaarrapportage uwv.nl Jaarrapportage uwv.nl 214 Publieksversie Jaarrapportage uwv.nl - 214 UWV Klant en Service Selfservice Webanalyse Inhoudsopgave Colofon Samenvatting 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 3. 3.1. 4. 4.1. 4.2. Bezoeken

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld

SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE. Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld SOCIAL MEDIA IN DE WOONBRANCHE Nieuwegein, juli 2011 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1 Aanleiding... 1 1.2 Respons... 1 2. Resultaten werkgevers... 2 3. Resultaten werknemers... 5 4. Conclusies

Nadere informatie

Door Robin van den vrijhoef

Door Robin van den vrijhoef Door Robin van den vrijhoef Wat is de bedrijfsnaam of naam van de organisatie? Hoeveel medewerkers heeft de organisatie? Welke producten en/of diensten levert het bedrijf? Noem op volgorde van waarde de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL EN TEVREDENHEID WWW.WADDENZEE.NL

RAPPORT ONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL EN TEVREDENHEID WWW.WADDENZEE.NL RAPPORT ONDERZOEK BEZOEKERSPROFIEL EN TEVREDENHEID WWW.WADDENZEE.NL DRS. EVERT WEBERS AMSTERDAM - HEERLEN JUNI 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 1.1. WAT IS DE DOELSTELLING VAN DIT ONDERZOEK? 3 1.2.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Dienst of product meer zichtbaar via bloggen. Suheyla Tunc

Dienst of product meer zichtbaar via bloggen. Suheyla Tunc Dienst of product meer zichtbaar via bloggen Suheyla Tunc Wat is bloggen, weblog, blog? - digitaal dagboek - een interactief systeem: een inleiding met een reactiemogelijkheid - naam voor een website met

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

Mediaprotocol. Document leerlingen. Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo. Daltonschool Sint Joris. Onderdeel van het IPB plan

Mediaprotocol. Document leerlingen. Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo. Daltonschool Sint Joris. Onderdeel van het IPB plan Mediaprotocol Document leerlingen Onderdeel van het IPB plan Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo Inhoud 1. Wat is een protocol?... 2 2. Afspraken Internet... 2 3. Afspraken mobiele telefoons...

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Vijftien jaar internet. Wat heeft het voor ons betekend?

Vijftien jaar internet. Wat heeft het voor ons betekend? Rapport Vijftien jaar internet. Wat heeft het voor ons betekend? Voor: Online Breedband B.V. Door: Synovate Synovate Inhoud Samenvatting 3 Onderzoeksopzet 5 Belangrijkste resultaten 6 - Internetgebruik

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Uitgangspunten Crossretail

Uitgangspunten Crossretail Uitgangspunten Crossretail Crossretail is geen kant en klare succesoplossing. U bent mede verantwoordelijk voor het slagen hiervan. Vandaag proberen wij u handvatten aan te reiken om dit te bewerkstelligen.

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU

Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Gebruik Web 2.0 eerstejaars studenten UU Elly Langewis, december 2010 Inleiding In het kader van een SURF-project worden een aantal modules ontwikkeld voor docenten, onder andere over het gebruik van web

Nadere informatie

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines.

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines. Samenvatting In deze whitepaper wordt de vraag beantwoord: Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in zoekmachines?. Om hier achter te komen wordt eerst achtergrond informatie gegeven over hoe zoekmachines

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is dagelijks open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren is zes op de tien bekend met de openingstijden

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie