HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE"

Transcriptie

1 HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne. Deelnemers konden tussen 26 maart en 9 april 2015 de vragenlijst invullen. Aan de peiling hebben in totaal 515 respondenten deelgenomen. Hiervan hebben er 12 deelgenomen via de link op de website van de gemeente. De respons onder de panelleden bedroeg 73% (503 deelnemers van de 688 panelleden). Om onder- en oververtegenwoordiging te voorkomen, zijn de uitkomsten gewogen naar leeftijd, geslacht en kern. Op deze manier kunnen representatieve uitspraken worden gedaan op gemeenteniveau. Op een aantal plaatsen wordt een uitsplitsing gemaakt naar leeftijdsgroep of kern (alleen Oostvoorne en Rockanje; over Tinte kunnen in verband met het geringe aantal respondenten geen representatieve uitspraken worden gedaan). Het doel van deze peiling is te achterhalen welke communicatiemiddelen inwoners van gemeente Westvoorne gebruiken en wat inwoners vinden van de manier waarop zij worden geïnformeerd en betrokken bij plannen van de gemeente. Deze informatie wordt gebruikt voor de doorontwikkeling van het communicatie- en burgerparticipatiebeleid. Dit jaar wordt een communicatieprojectplan opgesteld waarin rekening wordt gehouden met de uitkomsten van het coalitieakkoord Sterk, lokaal en betrokken. Daarnaast wordt ook dit jaar de doorontwikkeling van het burgerparticipatiebeleid vastgesteld. Met de informatie uit deze peiling kan weer een stap worden gezet in verbetering van onze communicatie- en burgerparticipatie aanpak. 1.2 Resultaten tweede peiling Website westvoorne het meest bekend en gebruikt Allereerst is gevraagd naar de bekendheid en het gebruik van verschillende informatiekanalen, indien de respondent zelf actief informatie over de gemeente of over gemeentelijke plannen zoekt. De informatiekanalen zijn in groepen ingedeeld: via gedrukte media (zoals kranten en de gemeentegids), via internet en overige informatiekanalen. Van de gedrukte media (figuur 1) noemt bijna driekwart van de respondenten (73%) de weekbladen/huis-aan-huisbladen als voornaamste informatiebron om informatie te zoeken over de gemeente of over gemeentelijke plannen. Ook de gemeentepagina in Weekblad Westvoorne (68%) is bekend en wordt gebruikt door de respondenten. Een kwart van de respondenten geeft aan onbekend te zijn met de gemeentelijke folders/brochures () en het Rotterdams Dagblad (AD) (24%). De gemeentegids wordt vooral gebruikt door inwoners in de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder (80%). Ook in de leeftijdscategorie 50 t/m 64 gebruikt 66% van deze respondenten de gemeentegids. Weekbladen/huis aan huis bladen worden voornamelijk gebruikt door 65 jaar en ouder (84%). Opvallend is dat in de leeftijdscategorie 15 t/m 34 dit medium ook wordt gebruikt (56%). Gemeentepagina in Weekblad Westvoorne wordt vooral gebruikt door mensen met de leeftijd van 65 jaar en ouder (8). Figuur 1 Het burgerpanel Westvoorne over communicatie Resultaten tweede peiling 1

2 Geef van de gedrukte media aan of u deze kent en of u er in de afgelopen 12 maanden gebruik van heeft gemaakt voor het opzoeken van informatie over de gemeente of als u zich op de hoogte wilt stellen van gemeentelijke plannen. (n=515) Weekbladen/huis aan huis bladen (Weekblad Westvoorne, Dichtbij, Brielse Courant) 73% 2 Gemeentepagina in Weekblad Westvoorne (wekelijks) 68% 3% Gemeentegids 6 33% Rotterdams Dagblad (AD) 38% 24% Gemeentelijke folders/brochures 33% 43% Bekend, en gebruikt Bekend, maar niet gebruikt Niet bekend Van de informatiekanalen via internet (figuur 2) is ruim driekwart van de respondenten (77%) bekend met de website en heeft dit kanaal ook gebruikt om informatie op te zoeken over de gemeente. Ook Google (of andere zoekmachines) worden hiervoor gebruikt (7). Bijna de helft van de respondenten (48%) kent de website maar gebruikt deze niet. Het meest onbekend is het informatiekanaal van gemeente Westvoorne via Twitter van burgemeester/wethouders/ambtenaren; 56% van de respondenten kent dit medium niet. Website wordt het meest gebruikt door 35 t/m 49 jaar (87% van de respondenten in deze leeftijdscategorie), gevolgd door inwoners van 50 t/m 64 jaar (79%). Website is vooral bekend onder de jongeren (15 t/m 34 jaar), echter deze groep gebruikt dit medium niet om informatie op te zoeken over de gemeente. Deze groep gebruikt voornamelijk Google (79%) en de website (67%). Figuur 2 Geef van de informatiekanalen via internet aan of u deze kent en of u er in de afgelopen 12 maanden gebruik van heeft gemaakt voor het opzoeken van informatie over de gemeente of als u zich op de hoogte wilt stellen van gemeentelijke plannen. (n=515) Website 77% 2 Google (of andere zoekmachines) 7 2 6% Eén of meer van de websites: 30% 36% 33% Website 44% Website Website 48% 4 Website 9% 4 50% Website wwww.dichtbij.nl 8% 5 Gemeente Westvoorne via Facebook ( 8% 4 50% Gemeente Westvoorne via Twitter van burgemeester/wethouders/ambtenaren 6% 56% Gemeente Westvoorne via Twitter 40% 54% Bekend, en gebruikt Bekend, maar niet gebruikt Niet bekend Het burgerpanel Westvoorne over communicatie Resultaten tweede peiling 2

3 In figuur 3 worden de overige informatiekanalen weergegeven. De meerderheid van de respondenten geeft aan bekend te zijn met het gemeentehuis (99%), maar 53% gebruikt dit informatiekanaal ook daadwerkelijk om informatie te verkrijgen over de gemeente. Ouderen (65 jaar en ouder) gaan eerder naar het gemeentehuis om informatie te verkrijgen (6) dan jongeren van 15 t/m 34 jaar (30%). Van de 15 t/m 34 jarigen kent 70% het gemeentehuis, maar gebruikt dit informatiekanaal niet om informatie te verkrijgen. Figuur 3 Geef van de overige informatiekanalen aan of u deze kent en of u er in de afgelopen 12 maanden gebruik van heeft gemaakt voor het opzoeken van informatie over de gemeente, of als u zich op de hoogte wilt stellen van gemeentelijke plannen. (n=515) Bezoek aan het gemeentehuis 53% 46% Telefonisch contact met gemeente 5 49% contact met de gemeente 4 56% Brief naar de gemeente 13% tv 44% 4 Radio Voorne 63% 3 Bekend, en gebruikt Bekend, maar niet gebruikt Niet bekend Voorkeur voor website westvoorne.nl In de top drie van informatiekanalen voor het opzoeken van informatie worden twee informatiekanalen genoemd van de gedrukte media, de gemeentegids en de gemeentepagina in Weekblad Westvoorne. Echter, op nummer één staat de website westvoorne.nl. Bijna twee derde van de respondenten (60%) geeft de voorkeur aan de website westvoorne.nl, gevolgd door de gemeentegids (44%) en de gemeentepagina in weekblad Westvoorne (43%). 15 t/m 34 jarigen geven de meeste voorkeur aan de website (47%), Google (33%), gemeentegids (). 35 t/m 49 jarigen: website (78%), gemeentepagina in Weekblad Westvoorne (3), gemeentegids (), 50 t/m 64 jarigen: website (66%), gemeentepagina in Weekblad Westvoorne (46%), Gemeentegids (46%), 65 jaar en ouder geven de meeste voorkeur aan: Gemeentegids (58%), gemeentepagina in Weekblad Westvoorne (54%), Website (40%). Het burgerpanel Westvoorne over communicatie Resultaten tweede peiling 3

4 Figuur 4 Kunt u aangeven voor welk van de genoemde informatiebronnen u een voorkeur heeft voor het opzoeken van informatie over de gemeente of als u zich op de hoogte wilt stellen van gemeentelijke plannen? (n=888) Website Gemeentegids Gemeentepagina in Weekblad Westvoorne Weekbladen/huis aan huis bladen Telefonisch contact met gemeente Google (of andere zoekmachines) contact met de gemeente Bezoek aan het gemeentehuis Rotterdams Dagblad (AD) Gemeentelijke folders/brochures Eén of meer van de websites Gemeente Westvoorne via Facebook Website Ik heb geen voorkeur Website Brief naar de gemeente. Website tv. Gemeente Westvoorne via Twitter Website wwww.dichtbij.nl. via Twitter van burgemeester/wethouders/ambtenaren 8% 6% 3% 0, 0, 14% 2 19% 27% 44% 43% 60% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Meerderheid ontvangt graag de gemeentegids 6 van de respondenten geeft aan de officiële papieren gemeentegids automatisch te willen ontvangen in de brievenbus. Bijna een kwart van de respondenten (2) geeft aan de gemeentegids digitaal te willen raadplegen. In Rockanje geven de respondenten meer de voorkeur aan het digitaal raadplegen van de gemeentegids dan in Oostvoorne (respectievelijk 29% en 19%). Vooral in de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder ontvangen de respondenten de gemeentegids graag automatisch in de brievenbus (8), bij de leeftijdscategorie 50 t/m 64 is dat 63%. Digitaal raadplegen is de voorkeur van 15 t/m 34 jaar (30%) en 35 t/m 49 jaar (30%). Figuur 5 De officiële gemeentegids wordt jaarlijks huis aan huis verspreid in de gemeente Westvoorne (met uitzondering van brievenbussen met nee-nee stickers). Wilt u de papieren gemeentegids blijven ontvangen? (n=515) Ja, ik ontvang de gemeentegids graag automatisch in mijn brievenbus 6 Nee, ik raadpleeg de gemeentegids graag digitaal 2 Nee, ik heb geen behoefte aan een gemeentegids Ja, maar ik ben best bereid om de gemeentegids ergens in de buurt af te halen 7% Het burgerpanel Westvoorne over communicatie Resultaten tweede peiling 4

5 Tevens is er aan de respondenten gevraagd naar de toelichting waarom ze wel of niet een papieren gemeentegids willen ontvangen. De respondenten die de voorkeur hebben voor een papieren versie geven vaak als reden: gebruiksgemak (handiger en makkelijker en sneller zoeken), alle informatie overzichtelijk in één boekje beschikbaar, het wordt vaak als naslagwerk gezien en op papier makkelijker te lezen dan digitaal. Deze antwoorden worden vooral door de oudere inwoners gegeven als reden. De respondenten die de voorkeur hebben voor de digitale versie geven als reden: milieu (papierverspilling), digitaal is accurater en actueler / laatste versie beschikbaar, kostenbesparend, meer van deze tijd, papieren versie slingert ergens rond en wordt daardoor niet gebruikt. Crisisinformatie meest interessant bij gebruik sociale media Crisisinformatie (56%), nieuws over de gemeente Westvoorne (5) en informatie over evenementen in gemeente Westvoorne (54%) zijn de onderwerpen waarover de respondenten via sociale media zouden willen horen. Ook informatie over afval vindt 5 van de respondenten handig om via sociale media te verkrijgen. Ruim de meerderheid van de respondenten geeft aan persoonlijke tweets van raadsleden (70%), van ambtenaren over hun werk (70%) of persoonlijke tweets/blogs van burgemeester en/of wethouders (6) niet interessant te vinden. Respondenten in de leeftijdscategorie 15 t/m 34 jaar (63%) en 35 t/m 49 jaar (67%) vinden evenementen het meest interessant, gevolgd door crisisinformatie. Figuur 6 Gebruik sociale media: Als u denkt aan de combinatie gemeente en social media, welke informatie vindt u dan interessant? Het gaat hierbij dus om informatie die u via social media van de gemeente krijgt (via Twitter en Facebook). (n=515, n=221) Crisisinformatie 56% 14% 13% Nieuws over de gemeente Westvoorne 5 1 Evenementen in Westvoorne 54% 20% 1 Informatie zoals afval (b.v. afvalkalender) 5 18% 2 Gemeentelijke plannen (Beleid of bouw) 4 27% 2 Praktische informatie zoals openingstijden gemeentehuis 38% Officiële bekendmakingen 3 29% 1 Persoonlijke tweets/blogs van burgemeester en/of wethouders 6 Andere informatie 30% 64% Persoonlijke tweets van raadsleden 70% Persoonlijke tweets van ambtenaren over hun werk 70% Interessant Enigszins interessant Niet interessant Geen mening Zelf informatie over publieksdienstverlening opzoeken meest voorkomend Een ander onderwerp in deze peiling betrof de gewenste kanalen voor informatie en interactie en de behoefte van inwoners aan gemeentelijke informatie voor drie verschillende onderwerpen. De meerderheid van de respondenten (83%) geeft aan zelf de informatie over publieksdienstverlening op te zoeken via uitgesplitst naar leeftijdscategorieën: 9 van de 35 t/m 49 jarigen geeft de voorkeur aan gevolgd door 50 t/m 64 (8) en 15 t/m 34 jaar (77%). Het burgerpanel Westvoorne over communicatie Resultaten tweede peiling 5

6 De groep die de informatie graag als folder, brief of via thuis ontvangt, is 4 van de 65 jaar en ouder), 50 t/m 64 jaar (36%). van de 15 t/m 34 jaar ziet dit graag aangekondigd via social media (Facebook en Twitter). Figuur 7 Behoefte aan informatie over publieksdienstverlening van de gemeente zoals vergunningen, paspoorten, registreren van uw verhuizing, aangifte geboorte, openingstijden gemeentehuis. (n=11 tot n= 426) zoek ik graag zelf op via 83% ontvang ik graag als folder, brief of via thuis lees ik bij voorkeur in de kranten 33% ontvang ik graag via mijnoverheid.nl zie ik graag aangekondigd via social media (Facebook en Twitter) anders, namelijk: zie ik graag uitgelegd in een filmpje 8% Informatie over de directe leefomgeving/mijn eigen buurt via folders, brief of 64% van de respondenten ontvangt graag de informatie over de directe leefomgeving/mijn eigen buurt thuis via folder, brief of via . Figuur 8 Behoefte aan informatie over de directe leefomgeving/mijn eigen buurt zoals wegopbrekingen, herinrichtingsplannen, extra speelplaatsen, parkeren (n=7 tot n= 328) ontvang ik graag als folder, brief of via thuis 64% lees ik bij voorkeur in de kranten zoek ik graag zelf op via 50% 48% ontvang ik graag via door gemeente georganiseerde bijeenkomsten zie ik graag aangekondigd via social media (Facebook en Twitter) anders, namelijk: zie ik graag uitgelegd in een filmpje Informatie over gemeentepolitiek via de krant Informatie over gemeentepolitiek wordt door 60% van de respondenten bij voorkeur gelezen in de kranten of ze zoeken het zelf op internet op (54%). Als wordt gekeken naar de leeftijdscategorieën, dan zoekt 64% van de respondenten in de leeftijd 15 t/m 34 zelf graag informatie op over gemeentepolitiek via gevolgd door de leeftijdscategorie 35 t/m 49 jaar (6). Ouderen lezen dit bij voorkeur in de krant: 7 van de 65 jaar en ouder en 66% van de 50 t/m 64 jaar. Het burgerpanel Westvoorne over communicatie Resultaten tweede peiling 6

7 Figuur 9 Behoefte aan informatie over gemeentepolitiek zoals standpunten van politieke partijen, vergaderingen van de gemeenteraad, besluiten van het college (n=7 tot n=310 ) lees ik bij voorkeur in de kranten 60% zoek ik graag zelf op via 54% ontvang ik graag als folder, brief of via thuis Volg ik graag via de live uitzending van raad in beeld ontvang ik graag via door gemeente georganiseerde bijeenkomsten zie ik graag aangekondigd via social media (Facebook en Twitter) anders, namelijk: 9% 7% 3% zie ik graag uitgelegd in een filmpje Vragenlijst online burgerpanel voornaamste bron voor meningen inwoners 66% van de respondenten geeft aan dat als de gemeente de mening van de inwoners wil weten over een bepaalde kwestie, ze dit het beste via een vragenlijst van het online burgerpanel Westvoorne kan doen. Andere media die worden genoemd zijn: via een poll op internet (48%) of via een schriftelijke enquête (36%). Vooral de respondenten van 65 jaar en ouder geven aan dit via een vragenlijst voor het online burgerpanel Westvoorne (5) of een schriftelijke enquête te willen (49%). Bij de andere leeftijdscategorieën komt zowel via een vragenlijst voor het online burgerpanel Westvoorne als via een poll op internet. 15 t/m 34 jarigen geven als voorkeur: Via een vragenlijst voor het online burgerpanel Westvoorne (7), poll internet (57%) 35 t/m 49 jaar: Via een vragenlijst voor het online burgerpanel Westvoorne (77%),poll internet (56%) 50 t/m 64 jaar: Via een vragenlijst voor het online burgerpanel Westvoorne (68%), poll internet (54%) 65 jaar en ouder: Via een vragenlijst voor het online burgerpanel Westvoorne (5), Via schriftelijke enquête (49%) Figuur 10 Als de gemeente uw mening over een bepaalde kwestie wil weten, hoe kan ze dat het beste aanpakken? (n=9 tot n=342) Via een vragenlijst voor het online burgerpanel 66% Via een poll op internet 48% Via een schriftelijke enquête 36% Via een bijeenkomst Via een referendum/volksraadpleging Via een werkbezoek/buurtbezoek/schouw Via een werkgroep Via een discussie op de sociale media Anders, namelijk: 24% 19% 1 6% 4% Het burgerpanel Westvoorne over communicatie Resultaten tweede peiling 7

8 Positief over informatie doormiddel van brieven De meerderheid van de respondenten geeft aan positief te staan tegenover de manier van informeren doormiddel van brieven (8). Figuur 12 laat zien dat 6 van de respondenten aangeeft een brief te hebben ontvangen. Figuur 11 De gemeente Westvoorne informeert inwoners ook door middel van brieven. Bijvoorbeeld over de afsluiting van een straat, het kappen van bomen of andere werkzaamheden in de buurt. Hoe staat u tegenover deze manier van informeren van inwoners? (n=515) 12,9% 1, Positief Neutraal 85,4% Negatief Figuur 12 Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens een brief van de gemeente ontvangen? (n=515) 19% 6 Ja Nee Weet niet De respondenten die aangaven de afgelopen twaalf maanden wel eens een brief van de gemeente hadden ontvangen, kregen hierover verschillende stellingen voorgelegd. De brieven zijn in duidelijke taal geschreven en omvatten voldoende informatie. De helft van deze respondenten geeft aan de in de brief gedane toezeggingen/afspraken worden nagekomen. Figuur 13 In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? (n=335) De brieven zijn in duidelijke en heldere taal geschreven 84% 13% De brieven bevatten voldoende informatie 84% 14% In de brieven gedane toezeggingen/afspraken worden nagekomen 53% 4% 20% Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens Weet niet/ geen mening Het burgerpanel Westvoorne over communicatie Resultaten tweede peiling 8

9 Bijna een derde van de respondenten (3) heeft in de afgelopen twee jaar, één tot twee keer een bijeenkomst bijgewoond, georganiseerd door de gemeente. De meerderheid (6) heeft echter geen bijeenkomst bijgewoond. Respondenten in de leeftijd 65 jaar en ouder gaan vaker naar een bijeenkomst dan de 15 t/m 34 jarigen; 40% van de 65-plussers heeft één tot twee keer een bijeenkomst bijgewoond tegen 26% van de 15 t/m 34 jarigen. 74% van de respondenten in de leeftijdscategorie 15 t/m 34 jaar en 7 van de 35 t/m 49 jarigen gaan nooit naar een georganiseerde bijeenkomst. Bij de 65-plussers is dit 50%. Figuur 14 Hoe vaak heeft u in de afgelopen 2 jaar een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst bijgewoond? (Dit zijn bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en bijeenkomsten in de buurt om bijvoorbeeld beleidsvoornemens/-planen of buurtplannen te bespreken) (n=515) 6% keer (niet) 1-2 keer 3-5 keer Vaker dan 5 keer De redenen die respondenten gaven dat ze de afgelopen twee jaar geen bijeenkomst hebben bijgewoond, georganiseerd door de gemeente, zijn tijdgebrek, datum/tijd kwam niet uit, andere afspraken op dat moment/werk, geen behoefte aan, niet op de hoogte van de bijeenkomst. De groep die wel eens bijeenkomsten hebben bijgewoond, is gevraagd naar wat voor soort bijeenkomsten ze zijn geweest (figuur 15) en is er een aantal stellingen aan hun voorgelegd (figuur 16). Het betreffen voornamelijk informatiebijeenkomsten of inspraakbijeenkomsten. De respondenten zijn te spreken over het feit dat de gemeente deze bijeenkomsten voor belanghebbenden organiseert. Ze zijn minder te spreken over het feit dat de gemeente zijn toezeggingen tijdens zo n bijeenkomst voldoende na komt. Ook over de stelling de gemeente gaf duidelijke, heldere antwoorden op mijn vragen tijdens de bijeenkomst(en) zijn de respondenten minder te spreken. Figuur 15 Wat voor soort bijeenkomst was dit? (Meerdere antwoorden mogelijk) (n=4 tot n=127) Informatiebijeenkomst, waarin de gemeente informatie gaf over plannen/veranderingen in de buurt 63% Inspraakbijeenkomst, waarin inwoners hun mening konden geven over plannen van de gemeente 3 Werkbijeenkomsten, waar inwoners samen met de gemeente plannen ontwikkelen. Dorps-/kernbijeenkomst, waarin het dorps-/kernplan werd besproken 18% Anders, namelijk: 14% Weet niet meer. Het burgerpanel Westvoorne over communicatie Resultaten tweede peiling 9

10 Figuur 16 In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende uitspraken? (n=200) Ik vind het goed dat de gemeente Westvoorne bijeenkomsten voor belanghebbenden organiseert 94% Ik kreeg de aankondiging van de bijeenkomst(en) op tijd 79% 1 4% Het doel van de bijeenkomst(en) was voldoende duidelijk 77% 3% 3% Ik kreeg voldoende gelegenheid om mijn mening te geven tijdens de bijeenkomst(en) 6 8% In de bijeenkomst(en) kreeg ik voldoende informatie 6 30% 3% De bijeenkomst(en) voldeden aan mij verwachting 50% 8% 3% De gemeente luisterde serieus naar mij tijdens de bijeenkomst(en) 4 3 De gemeente gaf duidelijke, heldere antwoorden op mijn vragen tijdens de bijeenkomst(en) De gemeente kwam de tijdens de bijeenkomst(en) gemaakte toezeggingen en afspraken voldoende na % 9% 1 19% Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens N.v.t/geen mening Contact tussen gemeente en inwoners verbeterpunt De respondenten zijn over het algemeen minder te spreken over het contact tussen de gemeente en haar inwoners. Bijna de helft van de respondenten (49%) is van mening dat lokale politici te weinig hun gezicht laten zien in de buurt. Een derde (3) vindt dat het gemeentebestuur geen goed gevoel heeft voor wat er leeft onder de bevolking. Een ander verbeterpunt is het beter informeren van de inwoners over gemeentelijke plannen; vindt dat ze niet goed geïnformeerd worden. Het burgerpanel Westvoorne over communicatie Resultaten tweede peiling 10

11 Figuur 17 Hieronder ziet u een aantal uitspraken over de communicatie tussen de gemeente Westvoorne en haar inwoners. In hoeverre bent u het hiermee (on)eens? (n=515) De lokale politici laten hun gezicht te weinig zien in de buurt/kern 49% 2 In de communicatie met gemeente is vrijwel altijd sprake van eenrichtingsverkeer, van gemeente naar de inwoners 29% 4 13% De gemeente Westvoorne communiceert te weinig met haar inwoners 46% 24% 7% De gemeente staat open voor ideeën / initiatieven van inwoners 40% 2 De inwoners worden over het algemeen betrokken bij de plannen van de gemeente % De inwoners worden door de gemeente over het algemeen goed geïnformeerd over gemeentelijke plannen 18% 43% Het gemeentebestuur heeft een goed gevoel voor wat er leeft onder de bevolking 3 18% Mee eens Niet eens/niet oneens Mee oneens Weet niet De inwoners oordelen, met gemiddelde van 6,4, voldoende over de algemene communicatie. In Oostvoorne oordelen ze positiever dan inwoners van Rockanje. De verschillen zijn echter klein, respectievelijk 6,5 tegen 6,3. Ook zijn ze in Oostvoorne iets positiever over de communicatie van de ambtenaren; 6,2 tegen 5,7 in Rockanje. Figuur 18 Kunt u uw tevredenheid over de communicatie van de gemeente Westvoorne met haar inwoners, over de communicatie van de gemeenteraad, het college en de ambtenaren in de gemeente Westvoorne uitdrukken in een rapportcijfer? (1=laag, 10=hoog) (n=359 tot n=493) Tevredenheid communicatie algemeen 6,4 Tevredenheid communicatie ambtenaren 6,0 Tevredenheid communicatie college (dat is burgemeester en wethouders). 5,8 Tevredenheid communicatie gemeenteraad 5, In een open vraag hebben respondenten verbeterpunten aangegeven voor de communicatie met de inwoners. Een greep uit de genoemde punten: beter luisteren naar de inwoners open staan voor discussie / ideeën. plannen beter communiceren / openheid geven duidelijke en transparante communicatie gemaakte afspraken en verwachtingen na komen communicatie via , per brief, sociale media digitale platforms rond bepaalde thema's Het burgerpanel Westvoorne over communicatie Resultaten tweede peiling 11

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research. Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research. Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Communicatie en interactie met de gemeente Hoorn Gemeente Hoorn Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Rapportnummer 2013-1942 Datum Juni 2013 Opdrachtgever Gemeente Hoorn

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Informatie & betrokkenheid April 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1e peiling met het nieuwe burgerpanel van Leiderdorp. Deze eerste peiling ging

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Inwonerspanel Schagen

Inwonerspanel Schagen Inwonerspanel Schagen 1 e peiling: openingstijden en communicatie Gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe November 2012 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn (0229) 282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012 Peiling gemeentelijke communicatie Gemeente Drechterland Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1876 Datum

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015

AA EN HUNZE PANEL. Juli 2015 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 4: Communicatie Juli 2015 1.1 Inleiding De vierde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp communicatie. De gemeente Aa en Hunze wil graag weten hoe inwoners

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID)

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER EVENEMENTEN(BELEID) Resultaten werving en eerste peiling 13 januari 2015 1. Werving en opzet burgerpanel 1.1 Inleiding In opdracht van de gemeente Westvoorne heeft I&O Research

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering

Veel panelleden hebben nooit een vergadering van de gemeenteraad bezocht. Zij die wel eens een raadsvergadering Vernieuwing van lokaal bestuur in Enschede Het is positief over de plannen rond de gekozen burgemeester. Effecten van recente wetswijzigingen, waardoor de gemeenteraad meer kaders moet stellen en controleren,

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur 5. Per gemeente De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013

RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING. GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 RAPPORT BURGERPANEL VEENENDAAL EERSTE PEILING 2013 DIENSTVERLENING GEMEENTE VEENENDAAL November 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014

Informatiebehoefte en mediagebruik. Gemeente Schagen April 2014 Gemeente Schagen April 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek De gemeente Schagen hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en aan een goede informatievoorziening richting haar

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 12: Recreatie in de polders november 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12 e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN

HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN HET MOERDIJKPANEL OVER SPORT EN BEWEGEN Gemeente Moerdijk Oktober 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 176 Datum Oktober

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling maatschappelijke dialoog april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER RAADSCOMMUNICATIE

BURGERPANEL CAPELLE OVER RAADSCOMMUNICATIE BURGERPANEL CAPELLE OVER RAADSCOMMUNICATIE Gemeente Capelle aan den IJssel April 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 /

Nadere informatie

Regiodag Resultaten 10 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. Bezochte locaties. 1 augustus 2010

Regiodag Resultaten 10 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. Bezochte locaties. 1 augustus 2010 Regiodag 2010 Resultaten 10 e peiling GeldersPanel 1 augustus 2010 Inleiding Op 12 juni vond de tweede Gelderse Regiodag plaats in de Achterhoek en Liemers. Hoogtepunten waren kasteel Huis Bergh in s Heerenberg,

Nadere informatie

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen Communicatie december 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Inhoud

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren Gemeentegids Burgers informeren De gemeente Papendrecht brengt net als vele andere gemeenten elk jaar een gemeentegids uit. Deze staat als digitale versie op de website van de gemeente Papendrecht en wordt

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Gemeente Houten: Communicatie. Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Communicatie. Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Communicatie Den Dolder, 30 juni 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Dienstverlening in cijfers. Resultaten Benchmark Publiekszaken en Burgerpanel

Dienstverlening in cijfers. Resultaten Benchmark Publiekszaken en Burgerpanel Dienstverlening in cijfers. Resultaten Benchmark Publiekszaken en Burgerpanel Gemaakt Genop 11/26/2013 1:03:00 PM Gemeente Noordoostpolder November 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN

BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN BEHOEFTEONDERZOEK COMMUNICATIEMIDDELEN Gemeente Katwijk Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/ 066 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid

Dienstverlening, Participatie en Hondenbeleid Rapportage Onderzoek Dienstverlening, Participatie en In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Djoko Draaisma Utrecht, juni 2014 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den

Nadere informatie

Belangrijkste uitslagen onderzoek communicatiemiddelen Heeze-Leende Burgerpanel

Belangrijkste uitslagen onderzoek communicatiemiddelen Heeze-Leende Burgerpanel Belangrijkste uitslagen onderzoek communicatiemiddelen Heeze-Leende Burgerpanel Heeze-Leende, september 2015 1 Inleiding In dit document treft u de belangrijkste resultaten aan van het onderzoek Communicatiemiddelen

Nadere informatie

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE

INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE INWONERS SCHAGEN OVER: PARTICIPATIE Gemeente Schagen April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016-concept Datum April 2016

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943

Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, mei 2010 Documentnummer: 13943 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...4 1.1 Communicatiehouding... 5 1.2 Draagvlak... 6 2 Methode van onderzoek...7 2.1

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Rapport Risico- en Crisisbarometer Basismeting oktober 2014 Voor: NCTV Door: Ipsos Datum: 29 oktober 2014 Project: 14070175 0 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 Resultaten: de zorgen van Nederland

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Water November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 163 Datum November 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie