Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten internetpanel Dienst Regelingen"

Transcriptie

1 Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel Dienst Regelingen een peiling invullen met twee onderwerpen: de relatie met Dienst Regelingen (DR) en tracking & tracing voor de Bedrijfstoeslagregeling (BTR) in Mijn Dossier. Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling. In totaal hebben 313 panelleden de vragenlijst volledig ingevuld. Er waren 677 panelleden uitgenodigd voor deze peiling. De respons komt daarmee uit op 46 procent. 2. Relatie met Dienst Regelingen Huidige relatie De panelleden is gevraagd hun huidige relatie met Dienst Regelingen te omschrijven, en aan te geven welke relatie met DR ze zouden wensen. Onder meer de volgende vragen zijn gesteld: Stellingen over de huidige relatie van panelleden met DR, gevolgd door welke van deze stellingen (het gevoel bij) deze relatie het beste beschrijft; De gewenste relatie met DR, gevolgd door welk item deze gewenste relatie het beste beschrijft; Situaties waarin men graag persoonlijk contact met DR had willen hebben; Redenen waarom en onderwerpen waarover men graag persoonlijk contact met DR zou willen; De panelleden is eerst aan de hand van stellingen gevraagd hun huidige relatie met Dienst Regelingen te omschrijven (zie figuur 1). Hier komt het volgende beeld uit naar voren: - tweederde ziet DR als de organisatie waar men geld van krijgt; - de helft ziet DR als een van de vele instanties waar men mee te maken heeft maar die ver van het bedrijf afstaan; - een even groot deel ziet DR als een bureaucratische overheidsorganisatie waar men zich machteloos bij voelt; - voor eenderde van het panel is DR een partner in Business; - Eenvijfde ziet DR als een organisatie die hen persoonlijk kent, meedenkt en helpt; - Een even groot deel associeert DR ook met het uitdelen van boetes. 1

2 Figuur 1 Stellingen over de huidige relatie van panelleden met DR (n=313) DR is de organisatie waar ik geld van krijg 68% 17% 15% DR is één van de vele instanties waar ik mee te maken heb en die ver af staan van mijn bedrijf 50% 29% 21% DR is een grote, bureaucratische overheidsorganisatie waar ik me machteloos bij voel 50% 25% 25% DR is voor mij een partner in business 30% 35% 36% DR is een organisatie die mij kent, met mij meedenkt en me helpt 20% 38% 42% DR is de organisatie waar ik boetes van krijg 20% 33% 47% (zeer) eens neutraal (zeer) oneens Aan de panelleden is ook gevraagd om op basis van deze stellingen aan te geven hoe de relatie met DR in de praktijk vooral wordt ervaren. Daartoe kon men een van de zes typeringen kiezen of er zelf een beschrijven. Vervolgens is gevraagd om aan de hand van dezelfde typeringen de gewenste relatie met DR te kiezen. Figuur 2 toont het verschil tussen de ervaren en de gewenste relatie met DR volgens de panelleden. Driekwart ziet DR in de praktijk vooral als een bureaucratische, geldverstrekkende organisatie die ver van hen afstaat. Circa een op de vijf ziet DR als meedenkende partner. De gewenste relatie geeft een heel ander beeld. Hier zegt de ene helft van het panel DR graag te willen zien als meedenkende partner. Terwijl de andere helft DR wil zien als (een van de) zakelijke geldverstrekker(s). Daarmee lijkt het panel twee gewenste ontwikkelingen aan te duiden: - DR investeert in een relatie van meedenkende, klantgerichte, partner - DR investeert in een relatie van niet-bureaucratische, zakelijke, dienstverlener Uit de open antwoorden komt nog naar voren dat DR wat minder de nadruk op wetten en regels zou kunnen leggen en juist meer zou moeten meedenken met de klanten die vragen hebben of onduidelijkheden ervaren. 2

3 Figuur 2 Welke stelling past voor uw gevoel het beste bij uw huidige en gewenste relatie met DR? (n=313) DR is een organisatie die mij kent, met mij meedenkt en me helpt 9% 33% DR is een organisatie waar ik gegevens aan aanlever en waar ik geld van krijg 32% DR is één van de vele instanties waar ik mee te maken heb en die ver af staat van mijn bedrijf. Ik heb daar geen moeite mee 14% 25% DR is voor mij een partner in business DR is een grote, bureaucratische overheidsorganisatie waar ik me machteloos bij voel 11% 13% 24% gewenste relatie ervaren relatie DR is de organisatie waar ik geld van krijg 20% DR is de organisatie waar ik boetes van krijg 1% anders 8% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Behoefte aan persoonlijk contact Eenderde (35 procent) van de panelleden heeft wel eens een situatie meegemaakt waarin men een intensiever persoonlijk contact met Dienst Regelingen gehad zou willen hebben. Er worden meerdere situaties genoemd, zoals het indienen van de toeslagrechten, het indienen van een bezwaarschrift en de perceelsregistratie. Ook werd gevraagd hoe dit volgens de panelleden kon worden opgelost. Hier worden meerdere richtingen genoemd. Iets wat meerdere keren terugkeert, is het tonen van meer inlevingsvermogen. 3

4 Figuur 3 Hebben zich de afgelopen tijd situaties voorgedaan waarin u het contact met (mensen van) DR had willen intensiveren en/of meer live contact had willen hebben? (n=313) 35% 65% ja nee Meer contact Aan degenen die in de afgelopen tijd geen situatie hebben meegemaakt waarin men een intensiever contact met DR zou willen hebben gehad is gevraagd of zij zich situaties zouden kunnen voorstellen waarin dit wel het geval zou zijn. Drievijfde (59 procent) antwoordde hier bevestigend op. Men kon ook situaties noemen. Problemen met de perceelgrootte en registraties wordt hier meerdere keren genoemd. In het algemeen gaat het vooral om contact bij problemen. Specifiek genoemd worden onder meer: het aanvragen van een subsidie en het indienen van de Gecombineerde Opgave (eerder meitelling genoemd). Figuur 4 Kunt u zich situaties voorstellen waarin u het contact met (mensen van) DR zou willen intensiveren en/of meer persoonlijk contact zou willen hebben? (n=205) 59% 41% ja nee Eigen contactpersoon en (meer) telefonisch contact Wat is de voorkeur van panelleden die graag meer persoonlijk contact willen met Dienst Regelingen? Uit figuur 5 komt naar voren dat een eigen contactpersoon (55 procent) en telefonisch contact (44 procent) de sterke voorkeur hebben boven contact via een fysiek loket (15 procent) of een persoonlijke afspraak waarbij iemand langskomt (15 procent). Onder anders (14 procent) wordt vooral persoonlijk contact via de genoemd. 4

5 Figuur 5 Op welke manier(en) zou u dat persoonlijke/live contact met DR het liefst ingevuld zien? (meerdere antwoorden mogelijk, n=229) eigen contactpersoon 54% telefonisch contact 44% naar loket gaan 15% iemand komt langs 14% telefonisch contact zichtbaar (skype) 6% anders 14% Panelleden willen geholpen worden en vragen kunnen stellen Wat vinden panelleden belangrijk in een meer persoonlijk contact met medewerkers van Dienst Regelingen? Er zijn een aantal situaties voorgelegd en gevraagd in hoeverre men hier belang aan hecht (figuur 6). Men wil vooral geholpen worden (door 80 procent genoemd) en aanvullende, verduidelijkende vragen kunnen stellen (78 procent). Zeven op de tien (71 procent) wil graag iemand spreken die helderheid kan scheppen in de doolhof van regels en mogelijkheden. Tweederde (66 procent) wil vooral erkenning en gehoord worden. Er is in verhouding minder vaak behoefte aan een gesprek met een mens van vlees en bloed (58 procent) of aan het sneller antwoord krijgen op gestelde vragen (54 procent). 5

6 Figuur 6 Er kunnen meerdere redenen zijn voor behoefte aan meer persoonlijk contact met DR. Wat is voor u van belang? Ik wil graag... (n=313) geholpen worden 80% 7% 13% aanvullende, verduidelijkende vragen kunnen stellen 78% 9% 13% spreken met iemand die me door de doolhof van regels en mogelijkheden kan leiden 71% 16% 13% erkenning van mijn standpunt/ik wil gehoord worden 66% 12% 22% een vertrouwd en betrouwbaar 'gezicht' bij de organisatie hebben 61% 15% 24% spreken met een mens van vlees en bloed 58% 16% 26% sneller antwoord 54% 16% 30% ja nee weet niet/ geen mening Panelleden willen contact met iemand die regels en mogelijkheden kent Vervolgens zijn de situaties uit de vorige vraag nogmaals voorgelegd met de vraag wat voor panelleden de belangrijkste reden voor contact met Dienst Regelingen is (figuur 7). Dit is het spreken met iemand die inzicht kan scheppen in de vele regels en mogelijkheden die er zijn (door 28 procent genoemd), gevolgd door de mogelijkheid om aanvullende, verhelderende vragen te kunnen stellen (17 procent) en het hebben van een bekend gezicht (contactpersoon) binnen de organisatie. Geholpen worden (10 procent), sneller antwoord (6 procent) en contact met een persoon van vlees en bloed (4 procent) komen minder vaak naar voren. In een open vraag konden panelleden aanvullende opmerkingen over de relatie met Dienst Regelingen maken. Een vaste contactpersoon wordt hier regelmatig genoemd. Het gaat dan vooral om een (digitaal) aanspreekpunt. Een andere opmerking die terugkomt, is beter luisteren naar klachten, vragen of opmerkingen. Er worden bij deze vraag ook veel positieve opmerkingen gemaakt: dat men bijvoorbeeld goed is geholpen. 6

7 Figuur 7 Wat is voor u de belangrijkste reden voor meer persoonlijk/live contact met DR? (n=313) spreken met iemand die me door de doolhof van regels en mogelijkheden kan leiden 28% aanvullende, verduidelijkende vragen kunnen stellen een vertrouwd en betrouwbaar 'gezicht' bij de organisatie hebben erkenning van mijn standpunt/ik wil gehoord worden 14% 12% 17% geholpen worden 10% sneller antwoord 6% spreken met een mens van vlees en bloed 4% anders 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Welk vervolg geeft DR aan a an deze uitkomsten? Uit dit onderzoek komt naar voren dat panelleden het prima vinden om een puur zakelijke, afstandelijke relatie met DR te onderhouden. Zolang alles loopt. Maar zodra er zich problemen voordoen, wil men graag persoonlijker contact en hulp. Helemaal nieuw zijn deze uitkomsten niet voor DR. Ze sluiten aan bij een aantal maatregelen die DR al heeft ingezet, zoals: Contactpersoon bij overlijden partner Wanneer een partner overlijdt, ontvangen de erven een brief waarin wordt aangeboden om een contactpersoon te krijgen als men dat wil. Contactpersoon bij bedrijfsoverdrachten Ook bij bedrijfsoverdrachten gaat DR het mogelijk maken een contactpersoon te krijgen als men dat wil. Bovendien kijkt DR hoe ze het afhandelproces kan versnellen. Meer duidelijkheid over sancties Panelleden geven aan dat sancties, bijvoorbeeld in de vorm van kortingen op subsidies, vaak grote gevolgen hebben voor bedrijven. Om meer inzicht te geven in de sancties die DR moet opleggen bij bepaalde overtredingen, plaats DR binnenkort een eerste versie van een overzicht met overtredingen en bijbehorende sancties op de DR-Loket site. 7

8 Moet er toch een sanctie worden opgelegd? Dan neemt DR vanaf een bepaald bedrag vooraf contact op met degene die de sanctie krijgt. Deskundigheid eid over BTR en SNL gebundeld Panelleden geven aan dat ze het vervelend vinden dat ze voor vragen over hun bedrijf naar verschillende medewerkers van het DR-Loket worden doorverbonden. Bij wijze van proef is daarop binnen het DR- Loket een team van medewerkers opgeleid die specialistische kennis hebben van zowel de BTR als van SNL. Ondernemers met vragen op het snijvlak van beide regelingen kunnen zo in één keer worden geholpen. Naast het inregelen van deze maatregelen bekijkt DR, naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek, welke maatregelen het verder kan nemen om meer persoonlijk contact en hulp te bieden. 8

9 3. Tracking & tracing Bedrijfstoeslagregeling regeling Vanaf november 2011 biedt Dienst Regelingen de mogelijkheid om de behandeling van een aanvraag voor de bedrijfstoeslag te volgen in Mijn dossier. Dienst Regelingen heeft hiervoor een systeem van tracking & tracing (T&T) ontwikkeld en wil graag weten wat uw ervaringen hiermee zijn. Het overgrote deel van de panelleden (84 procent) heeft in 2011 een aanvraag voor bedrijfstoeslag ingediend. Aan deze groep zijn de vervolgvragen gesteld. Van de aanvragers heeft eenderde (33 procent) naar aanleiding van deze aanvraag telefonisch contact met Dienst Regelingen gehad. In meer dan driekwart van de gevallen (77 procent) is er een beslissing op betaling over de aanvraag van de bedrijfstoeslag ontvangen. Bekendheid T&T Viervijfde (81 procent) van de aanvragers van bedrijfstoeslag weet dat de status van deze aanvraag via tracking & tracing is te volgen (figuur 8). Figuur 8 Bent u bekend met de mogelijkheid om in Mijn dossier de status van uw aanvraag bedrijfstoeslag te volgen via tracking & tracing? (n=262) 81% 19% ja nee Tracking & tracing veel gebruikt Ruim driekwart (78 procent) heeft ook gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om de status van de aanvraag via tracking & tracing te volgen (figuur 9). Redenen om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid is dat men de betaling al ontvangen had, of hier in het algemeen geen behoefte aan had. 9

10 Figuur 9 Heeft u in de afgelopen periode in Mijn dossier gekeken naar de status van uw aanvraag bedrijfstoeslag via tracking & tracing? (n=213) 78% 22% ja nee Bijna negen op de tien gebruikers van tracking & tracing (88 procent) konden deze functie in Mijn Dossier makkelijk vinden. Degenen die dit niet konden vonden vooral het basismenu te uitgebreid. Figuur 10 Kon u tracking & tracing gemakkelijk vinden in Mijn dossier? (n=167) 88% 12% ja nee De via tracking & tracing gevonden informatie over de aanvraag wordt door tweederde (62 procent) duidelijk gevonden (figuur 11). Onduidelijkheden waren onder meer de status in behandeling. Men heeft dan liever een termijn (in weken), of een datum waarop de aanvraag afgehandeld zal zijn. Andere onduidelijkheden gingen over de status van de controles die nog moesten worden uitgevoerd en de status van de betalingen. 10

11 Figuur 11 Was de informatie die u over uw aanvraag zag via tracking & tracing duidelijk? (n=167) 62% 38% ja nee Contact naar aanleiding van de informatie via tracking & tracing Een op de zes (17 procent) van de aanvragers heeft naar aanleiding van de informatie via tracking & tracing met het DR-loket gebeld, vooral met de vraag hoe lang de vervolgstappen nog gaan duren, of om na te gaan of er knelpunten zijn opgetreden in de behandeling van de aanvraag. Ruim eenderde (36 procent) geeft aan dat men gebeld zou hebben als er geen tracking & tracing mogelijkheid was geweest in Mijn Dossier (figuur 12). Eenderde (32 procent) zou dit zeker niet hebben gedaan, eenzelfde percentage weet dit (nog) niet. Figuur 12 Als tracking & tracing er niet was geweest, had u dan naar het DR-Loket gebeld voor informatie over uw aanvraag? (n=167) 36% 32% 32% ja nee weet niet Verbeteringen van tracking & tracing Het tonen van documenten (door 76 procent genoemd) en meer gedetailleerde statusinformatie (75 procent) wordt door driekwart van de gebruikers van tracking & tracing als een verbetering gezien. Voor een beter vindbaarheid in Mijn Dossier is dit eenderde (35 procent). Men kon zelf ook verbetersuggesties doen. Het geven van een datum van afhandelen en meer informatie over waaruit de controles bestaan worden hier onder meer genoemd. 11

12 Figuur 13 Vindt men deze mogelijkheid een verbetering? (n=167) documenten tonen 76% 16% 8% gedetailleerdere statusinformatie (meer tussenstappen tonen) 75% 15% 10% betere vindbaarheid in Mijn dossier 35% 50% 15% ja nee weet niet De helft (50 procent) gaat in 2012 de status van de aanvraag voor de bedrijfstoeslag zeker weer volgen via tracking & tracing. Ruim eenderde (36 procent) overweegt dit te gaan doen. Slechts 4 procent van de panelleden zegt helemaal geen gebruik te gaan maken van tracking & tracing (figuur 14). Figuur 14 Bent u van plan om voor de bedrijfstoeslag 2012 de status van uw aanvraag in tracking & tracing te gaan volgen? (n=313) 50% 36% 4% 10% beslist misschien zeker niet weet niet Zijn er andere zaken en diensten van Dienst Regelingen waarbij panelleden ook de status van de aanvraag zouden willen volgen? Uit figuur 15 komen vooral de subsidieregeling (agrarisch) natuurbeheer en bezwaarschriften naar voren (respectievelijk 46 en 44 procent), gevolgd door de subsidie voor het investeren in milieuvriendelijke maatregelen (28 procent). Voor een kwart (25 procent) van de panelleden geldt dat zij geen behoefte aan meer tracking & tracing mogelijkheden hebben. 12

13 Figuur 15 Wilt u - naast de bedrijfstoeslagregeling - (ook) voor andere zaken de voortgang van uw aanvraag kunnen volgen? Subsidieregeling (agrarisch) natuurbeheer 46% Bezwaarschriften 44% Subsidie voor investeringen in milieuvriendelijke maatregelen 28% Bedrijfsoverdracht 18% Aanvraag voor Vergunning Flora- en Faunawet Subsidieregeling Jonge Landbouwers 13% 15% Aanvraag voor vergunning CITES 7% nee 25% Anders 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Slotopmerkingen tracking & tracing Tot slot konden er nog aanvullende opmerkingen over tracking & tracing worden gemaakt. De opmerkingen zijn in de regel positief: men ziet dat er verbeteringen zijn gedaan en vindt deze positief. Een andere groep ziet weinig toegevoegde waarde in T&T. 13

14 Welk vervolg geeft DR aan deze uitkomsten? Uit het onderzoek blijkt dat veel panelleden gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om via tracking & tracing de status van hun aanvraag bedrijfstoeslag te volgen en hier over het algemeen tevreden over zijn. Uit het onderzoek komen ook verbeterpunten en wensen naar voren. Daar gaat DR op de volgende manier mee om. - Tracking & tracing werkt nog niet vlekkeloos. Zo komt bijvoorbeeld de status die u ziet in tracking & tracing niet altijd overeen met de werkelijke situatie. DR heeft inmiddels een nieuwe versie online gezet waarin de belangrijkste tekortkomingen zijn opgelost. - In deze nieuwe versie van tracking & tracing is het ook mogelijk de documenten die horen bij uw BTR-aanvraag te bekijken. - Panelleden geven aan dat ze behalve de status ook graag informatie zouden willen over de afhandeldatum. Helaas is het voor DR niet mogelijk om op individueel niveau aan te geven wanneer een aanvraag is afgehandeld. Dit komt omdat de uit te voeren controles per ondernemer verschillen, en daarmee ook de tijd die daarvoor nodig is. - Ook de status van de aanvraag bedrijfstoeslag 2012 zal via tracking & tracing te volgen zijn. Verder zal in de loop van 2012 ook de status van aanvragen SNL en RLS te volgen zijn. Voor 2013 bekijkt DR of ook andere aangedragen onderwerpen voor tracking & tracing in aanmerking komen. 14

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

3. Resultaten. Pagina 1 van 5

3. Resultaten. Pagina 1 van 5 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 32: Subsidieregeling Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 29: Topsector Energie December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over subsidieregelingen

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Het EnschedePanel over duurzaamheid

Het EnschedePanel over duurzaamheid Het EnschedePanel over duurzaamheid Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek De leden van het EnschedePanel zijn enkele vragen voorgelegd over het stimuleren van duurzaam gedrag.

Nadere informatie

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag?

No-cure-no-pay. 1 Conclusies en aanbevelingen. Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? No-cure-no-pay Kan het aantal WOZ-bezwaren via dienstverleners omlaag? Inhoud: 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Het no-cure-no-pay bureau 3. Bekendheid en wat als? 4. Leidt meer inzicht tot ander handelen?

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie Evaluatie-onderzoek Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties. Hoofdrapport September 2011 G1911 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel

Nadere informatie

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap)

Rapport. Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Productbeschrijving DKN Procesmodel Agrarisch Natuurbeheer (incl. Landschap) Dienst Regelingen naar Agrarische beheerders (agrariër of In opdracht van: IPO Datum 27 mei 2013 0412 sopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Laan van Nieuw Oost-Indië 131-133 2593 BM Den Haag Postbus 20401 2500 EK

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website

Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website Aa en Hunze panel Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website Juni 2014 1. Inleiding De tweede peiling onder het Aa en Hunze panel had als onderwerp de gemeentelijke dienstverlening en

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h

Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid 130 km/h Onderzoek weggebruikers experimenttrajecten A2, A6, A7 en A16 Datum September 2011 Status Definitief Belevingsonderzoek verhoging maximumsnelheid

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Evaluatie Ambtelijk Horen Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Delft DIMENSUS beleidsonderzoek December 2013 Project 553 1 Aanleiding Al geruime tijd constateert de gemeente Delft dat burgers

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Wijkschouw Bothoven deel D

Wijkschouw Bothoven deel D Wijkschouw Bothoven deel D Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Het profiel van West

Het profiel van West Het profiel van West Digitaal Panel West 6 e panelmeting In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 11247 Jannes ten Berge Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK

DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK DEELNEMERS TEVREDENHEID ONDERZOEK Hoe denken deelnemers en gepensioneerden over PPF APG en haar communicatie uitingen. 18 september 2014 Roel Lubberink MCD/ MI Conclusies: Deelnemers Hoge algemene tevredenheid

Nadere informatie

Totaalresultaten KTO Inspecties

Totaalresultaten KTO Inspecties Totaalresultaten KTO Inspecties Juni 2011 Inhoud 1 _ Inleiding 3 2 _ Resultaten 4 3 _ Resultaten nvwa 2010 24 1 Inleiding In 2009/ 2010 hebben 11 inspectiediensten een tevredenheidsonderzoek onder geïnspecteerden

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete bij niet-naleving meldingsplichten subsidies Op 1 januari 2013 is de Wet bestuurlijke

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies

Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Voorbeeld servicenormen op drie dimensies Samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft KING in 2014 servicenormen verzameld die gemeenten hanteren. Deze

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER

BURGERPANEL CAPELLE OVER BURGERPANEL CAPELLE OVER duurzaamheid Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 14 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling ging over duurzaamheid.

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Samenwerking in de zorg kan beter denken zowel zorggebruikers als artsen

Samenwerking in de zorg kan beter denken zowel zorggebruikers als artsen Deze publicatie is een uitgave van het IVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen, Lode Wigersma & Judith D. de Jong. Samenwerking in de zorg kan beter

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld

Cliëntervaringen in beeld Cliëntervaringen in beeld Jaarrapportage contactpersonen de Herbergier 2011 dr. C.P. van Linschoten drs. M. Cardol drs. W. Betten februari 2012 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Nieuwsbrief Enschedepanel

Nieuwsbrief Enschedepanel Nieuwsbrief Enschedepanel Peiling over parkeren bij het Medisch Spectrum Twente (MST) December 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 17: Brievenpeiling peilingen en September 2012 1. Inleiding Dienst Regelingen werkt aan de verbetering van de brieven die zij verstuurt aan klanten. In

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent).

Van de 459 respondenten was het merendeel vrouwelijk (75 procent). Bijlage 1 Enquête Opvoeden en opgroeien in Oisterwijk Januari 2015 1. Waarom deze enquête? De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en gezond en veilig opgroeien. Kinderen

Nadere informatie

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels

E-panel. Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels E-panel Met de uitkomsten van de enquête over second opinion Nr. 18 - januari 2011 Belangrijke rol weggelegd voor Zorgverzekeraars Second opinion: een patiëntenrecht met obstakels We weten bijna allemaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014. De Goudse Verzekeringen

Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 2014. De Goudse Verzekeringen Klanttevredenheidsonderzoek Zakelijk 214 Goudse Verzekeringen Rapportcijfer Goudse Verzekeringen Rapportcijfer 8, Rapportcijfer (1-1) voor tevredenheid over verzekeraar 7,5 7, 6,5 7,18 7,17 7,28 7,24 7,6

Nadere informatie

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3

1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMENE VRAGEN... 3 2.1 STAAT UW TURBINE IN FRYSLÂN?... 3 2.2 BENT U DE ENIGE EIGENAAR?... 3 2.3 ZO NIET, WELK AANDEEL IS UW EIGENDOM?... 4 2.4 HOEVEEL TURBINES HEEFT

Nadere informatie

Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Terugkoppeling testen egeo internetpanel www.rijksoverheid.nl Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van

Nadere informatie