Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om burgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden over het gemeentelijk beleid. Als Leidenaren wordt gevraagd naar wat zij nu belangrijke informatie vinden die ze van de gemeente zouden willen ontvangen, dan wordt met name informatie genoemd over onderwerpen die de eigen wijk/omgeving betreffen. De belangrijkste onderwerpen daarbij zijn (weg)werkzaamheden, ontwikkelingen/veranderingen en bouw- en bestemmingsplannen. In hoofdstuk 5 kwam dit beeld al eerder naar voren. Vervolgens zijn de Leidenaren twaalf verschillende onderwerpen voorgelegd met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in informatie hierover. Van de voorgelegde onderwerpen blijken Leidenaren het meest geïnteresseerd in informatie over gemeentelijke adressen en telefoonnummers, paspoort, rijbewijs en uittreksels, en informatie over werkzaamheden (alle door 75-78% genoemd). Leidenaren die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in één of meerdere van de voorgelegde onderwerpen zouden hierover het vaakst per brief geïnformeerd willen worden (30%) en het minst vaak via de Wegwijzer (5%). De voorkeur verschilt per onderwerp. Zo komt onder meer naar voren dat men informatie over paspoort/rijbewijs/uittreksel, parkeren en werkzaamheden liever per brief ontvangt en dat men informatie over besluiten van de gemeenteraad bij voorkeur in een huis-aan-huisblad leest. Ruim acht op de tien Leidenaren vindt dat ze door de gemeente voldoende op de hoogte worden gehouden van werkzaamheden in de eigen buurt. Dit is vergelijkbaar met 2007 en iets lager dan in de jaren daarvoor. De werkzaamheden waarbij men zegt informatie te missen, betreffen veelal wegwerkzaamheden en opbrekingen. Men heeft hierbij met name behoefte aan informatie over wat er precies gaat gebeuren, de duur van de werkzaamheden, de startdatum en de eventuele omleidingen die deze met zich meebrengen. Alles overziend beoordeelt ruim negen op de tien Leidenaren de toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie met (ruim) voldoende, 7% is hierover ontevreden. Een deel van de Leidenaren heeft één of meerdere suggesties om de toegankelijkheid van de informatie te verbeteren. De meeste suggesties hebben betrekking op het verbeteren van de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke website. De website van de gemeente is per 1 september 2009 qua vormgeving en zoekstructuur vernieuwd. Hfst 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant De gemeente heeft eigen informatiekanalen om haar inwoners te informeren, zoals bewonersbrieven, de Wegwijzer en de Stadskrant. Circa tweederde heeft het afgelopen jaar één of meerdere bewonersbrieven bekeken, eveneens tweederde heeft in dezelfde periode de Stadskrant wel eens gelezen en zes op de tien heeft de gemeentegids bekeken/gebruikt. Vergeleken met eerdere jaren lijkt de gemeentegids wat minder vaak bekeken te worden. Een mogelijke verklaring is dat de Wegwijzer ook op internet staat. Ruim eenderde van de Leide- 1

2 naren is hier bekend mee, 15% heeft de digitale versie van de Wegwijzer ook al eens bekeken. Tabel S8: Ontvangst en inkijken gemeentelijke informatiebronnen (in % alle Leidenaren) Ontvangen Ingekeken Bewonersbrief 68% 66% Stadskrant 81% 62% Wegwijzer 83% 60% Evenals in voorgaande jaren is de Stadskrant ook dit jaar weer beoordeeld op drie aspecten. De beoordeling van leesbaarheid (7,1), interessantheid (6,9) en lay-out (6,8) is vergelijkbaar met eerdere jaren. Goed aan de Stadskrant vinden de lezers met name het lokale karakter van de informatie. Als belangrijkste verbeterpunt wordt het vaakst de lay-out en vormgeving genoemd. 2

3 Vragenlijst Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie 1. Voor de gemeente is het belangrijk om burgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden over het gemeentelijk beleid. Wat vindt u belangrijke informatie die u van de gemeente zou willen krijgen? (elke respondent krijgt eenderde van de soorten informatie opgelezen) 2. We noemen u nu verschillende soorten informatie. Kunt u aangeven of u in deze informatie geïnteresseerd bent? Ja nee A. Besluiten van de gemeenteraad B. Bestemmingsplannen C. Nieuwbouwprojecten D. Paspoort, rijbewijs, uittreksels E. Kunnen vinden van belangrijkste gemeentelijke adressen en telefoonnummers F. Informatie over werkzaamheden G. Informatie over afval en milieu H. Informatie over ondernemen I. Onderwijs J. Parkeren K. Cultuur en sport L. (Bouw)-vergunningen Voor elke ja wordt de volgende vraag gesteld(tot maximum van 3): 3. Op welke manier zou u het liefst informatie over [1 E VOORBEELD] krijgen? [SPONTAAN, NIET HELPEN] Stadskrant Leidsch Dagblad Huis aan huisblad, te weten Wijkkrant, te weten Website Andere website, nl Wegwijzer Persoonlijke brief TV West Radio West Informatieavonden Nieuwsbrief Digitale nieuwsbrief SMS-alert Anders, nl geen enkele 4. Beoordeelt u de huidige toegankelijkheid van gemeentelijke informatie als ruim voldoende, voldoende, onvoldoende of ruim onvoldoende? Ruim voldoende Voldoende Onvoldoende Ruim onvoldoende Geen mening 5. Verbetertips? 6. Indien er werkzaamheden in uw omgeving plaatsvinden. Wordt u door de gemeente voldoende op de hoogte gehouden over de werkzaamheden in uw omgeving? ja Welke werkzaamheden betrof het, waarbij u informatie miste? Wat voor soort informatie had u willen hebben? 3

4 Hfst 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, wil de gemeente weten welke informatiebronnen u ontvangt en leest. 1. Bij bepaalde projecten die betrekking hebben op bepaalde straten of wijken, bijv. wegwerkzaamheden stuurt de gemeente bewonersbrieven. Heeft u in het afgelopen jaar zo n brief ontvangen? ja > Als u zo n brief ontvangt, kijkt u deze dan in? Ja Vindt u dat de informatie in zo n brief meestal voldoet? Ja Nee, omdat Weet niet 2. Jaarlijks stuurt de gemeente Leiden naar al haar burgers de gemeentegids, genaamd de Wegwijzer. Heeft u deze in de afgelopen 12 maanden ontvangen? ja > Kijkt u de Wegwijzer wel eens in? Ja Waarvoor bijvoorbeeld? Vindt u in de Wegwijzer meestal de informatie die u zoekt? Ja Nee, omdat Weet niet Bewaart u de Wegwijzer? Ja Nee Wist u dat de Wegwijzer ook op de gemeentelijke website ( te bereiken is? Ja, en ook wel eens gekeken Ja, maar nooit gekeken Nee 3. Wekelijks wordt de Stadskrant verspreid. Dit is een krant met informatie vanuit de gemeente en staat op de achterkant van het Leids Nieuwsblad. Ontvangt u het Leids Nieuwsblad? ja > Bent u bewust dat de Stadskrant de achterkant van het Leids Nieuwsblad is? Ja Kijkt u de Stadskrant weleens in? Ja Nee Vraag 4 Wat is de belangrijkste reden dat u de Stadskrant leest? (spontaan) Is de Stadskrant voor u een krant die u doorleest om gemeentelijk nieuws te lezen of zoekt u er ook wel eens wat in op? beide lezen voor gemeentelijke nieuws zoek er ook wel eens wat in op, bv Leest u de Stadskrant wekelijks, maandelijks of een paar keer per jaar? Ja, wekelijks Ja, maandelijks Ja, paar keer per jaar Nee, leest niet Kunt u een rapportcijfer geven aan de Stadskrant over: - interessantheid van de inhoud... - lay-out/vormgeving/opmaak... - leesbaarheid van de artikelen... Kunt u een aangeven wat u goed vindt aan de Stadskrant en wat beter zou kunnen? Goed: Beter: 4

5 Uitkomsten Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie In dit hoofdstuk staat de behoefte aan informatie over het gemeentelijk beleid centraal. In de eerste paragraaf wordt gekeken over welke onderwerpen Leidse burgers op de hoogte willen worden gehouden. Vervolgens wordt ingegaan op welke wijze zij bij voorkeur hierover geïnformeerd willen worden. Tot slot is gevraagd hoe zij de toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie en de informatievoorziening tijdens werkzaamheden in de eigen omgeving beoordelen. 7.1 Belangrijkste informatie gemeentelijk beleid Voor de gemeente is het belangrijk om burgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden over het gemeentelijk beleid. Als Leidenaren wordt gevraagd naar wat zij nu belangrijke informatie vinden die ze van de gemeente zouden willen ontvangen, dan wordt met name informatie genoemd over onderwerpen die de eigen wijk/omgeving betreffen. De belangrijkste onderwerpen daarbij zijn (weg)werkzaamheden, ontwikkelingen/veranderingen en bouw- en bestemmingsplannen. In onderstaande tabel wordt de top-10 van de meest genoemde onderwerpen weergegeven. Tabel 7.1a: Top-10 belangrijke onderwerpen waarover Leidenaren geïnformeerd willen worden (spontaan) 1. (Weg)werkzaamheden (in de wijk) 138x 2. Situaties, ontwikkelingen, veranderingen in de wijk 96x 3. Bouwvergunningen en bouwplannen (in de wijk) 52x 4. Bestemmingsplannen (in de wijk) 36x 5. Afval, vuilnis en ophalen daarvan 26x 6. Algemene informatie (nieuwsbrief, gemeentelijke mededelingen, openingstijden) 18x 7. Feesten en evenementen (wat, waar, wanneer) 15x 8. Burgerzaken (informatie over aanvraag en veranderingen rijbewijs, paspoort, etc.) 14x 9. Gemeenteraadsverkiezingen/ stemmen (uitslagen, procedures, wanneer) 13x 10. (Toekomstig) parkeerbeleid (veranderingen, betaald parkeren m.n. in eigen wijk) 12x Vervolgens zijn de Leidenaren twaalf verschillende onderwerpen voorgelegd met de vraag of ze geïnteresseerd zijn in informatie hierover. Van de voorgelegde onderwerpen blijken Leidenaren het vaakst geïnteresseerd in informatie over gemeentelijke adressen en telefoonnummers, paspoort, rijbewijs en uittreksels en informatie over werkzaamheden. Grafiek 7.1b: Perc. geïnteresseerd in informatie over 12 verschillende onderwerpen Gemeentelijke adressen en telefoonnummers Paspoort, rijbewijs, uittreksels Informatie over werkzaamheden 78% 76% 75% Cultuur en sport 67% Bestemmingsplannen Parkeren 50% 53% Besluiten van de gemeenteraad Nieuwbouwprojecten (Bouw)-vergunningen Onderwijs 44% 43% 42% 37% Informatie over ondernemen 27% Informatie over afval en milieu 17% 5

6 7.2 Voorkeur wijze ontvangen informatie Leidenaren die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in een specifiek onderwerp is eveneens gevraagd op welke wijze zij bij voorkeur informatie hierover zouden willen ontvangen. Gemiddeld genomen geven de respondenten het vaakst de voorkeur aan een brief en het minst vaak aan de Wegwijzer. Naar onderwerp is ondermeer te zien dat respondenten informatie over paspoort/rijbewijs/ uittreksel, parkeren en werkzaamheden liever per brief ontvangen, informatie over besluiten van de gemeenteraad wordt bij voorkeur in een huis aan huisblad gelezen, informatie over ondernemen via een website en gemeentelijke adressen en telefoonnummers via de website of de Wegwijzer. Grafiek 7.2: Voorkeur wijze ontvangen informatie per type informatie (in % geïnteresseerd in info over onderwerp) Totaal 30% 25% 22% 17% 5% 2% Paspoort, rijbewijs, uittreksels 47% 28% 6% 16% 1%4% Parkeren 47% 31% 15% 7% Informatie over werkzaamheden 43% 24% 21% 1% Onderwijs 38% 35% 18% 7% (Bouw)-vergunningen 32% 21% 20% 23% 6% Nieuwbouwprojecten 31% 36% 26% 8% Informatie over afval en milieu 29% 23% 29% 8% 1% Cultuur en sport 28% 30% 28% 13% 3% Bestemmingsplannen 24% 25% 29% 21% 2% Besluiten van de gemeenteraad 16% 47% 15% 2% Informatie over ondernemen 15% 22% 35% 8% 9% Gemeentelijke adressen en telefoonnummers 12% 10% 8% 38% 30% 2% Brief per post Huis aan huis blad Website Wegwijzer Overig 7.3 Beoordeling toegankelijkheid gemeentelijke informatie Ruim negen op de tien Leidenaren beoordeelt de toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie (ruim) voldoende, 7% is hierover ontevreden. Naar bevolkingsgroep zijn er geen opvallende verschillen. Tabel 7.3: Beoordeling toegankelijkheid gemeentelijke informatie Ruim voldoende 15% Voldoende 78% Onvoldoende 6% Ruim onvoldoende 1% Totaal 100% Een deel van de Leidenaren heeft één of meerdere suggesties om de toegankelijkheid van de informatie te verbeteren. De meeste suggesties hebben betrekking op het verbeteren van de overzichtelijkheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke website (35x). Daarnaast worden onder meer nog genoemd: meer informatie versturen per (9x), sneller reageren/ afspraken nakomen (6x), uitbreiden openingstijden balie ( s ochtends, s avonds, zaterdags) (5x) en het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid (3x). De website van de gemeente is per 1 september 2009 qua vormgeving en zoekstructuur vernieuwd. 6

7 7.4 Beoordeling informatievoorziening werkzaamheden in de eigen omgeving Ruim acht op de tien Leidenaren (84%) vindt dat ze door de gemeente voldoende op de hoogte worden gehouden van werkzaamheden in de eigen buurt. Dit is vergelijkbaar met 2007 en iets lager dan in de jaren daarvoor. Grafiek 7.4: Percentage wordt voldoende op de hoogte gehouden van werkzaamheden in eigen omgeving % % % % 75% 100% De werkzaamheden waarbij men zegt informatie te missen, betreffen veelal wegwerkzaamheden en opbrekingen (46%) en in mindere mate ondermeer riolering/ regenputten/ kabels (8%), bouwwerkzaamheden (7%) en onderhoud aan groenvoorzieningen (5%). Men heeft hierbij met name behoefte aan informatie over wat er precies gaat gebeuren, de duur van de werkzaamheden, de startdatum en de eventuele omleidingen die deze met zich meebrengen. Hfst 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant In dit hoofdstuk staat de beoordeling van de gemeentelijke informatievoorziening centraal, waarbij wordt ingegaan op verschillende communicatie-instrumenten zoals de verspreiding van bewonersbrieven, de Wegwijzer, de Stadskrant en de gemeentelijke website. 8.1 Bewonersbrief Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan in het afgelopen jaar een bewonersbrief te hebben ontvangen. Vorig jaar lag dit percentage wat lager. Grafiek 8.1: Percentage heeft afgelopen jaar één of meerdere bewonersbrieven ontvangen Totaal 2008 Totaal % 68% Midden Noord 76% 75% Zuid 63% West 52% 7

8 Ruim negen op de tien ontvangers van een bewonersbrief leest deze altijd, nog eens 4% doet dit soms. De lezers blijken overwegend tevreden over de bewonersbrieven: 94% geeft aan dat de informatie in de brief meestal voldoet. Lezers die het hiermee oneens zijn geven onder andere aan dat de brieven duidelijker kunnen (looptijd project ontbrak, informatie te globaal), de brieven vaak pas volgen als het besluit al genomen is (geen inspraakmogelijkheid meer), de brief geen excuses voor het ongemak bevatte of dat de informatie niet altijd correct was. 8.2 Wegwijzer Een andere vorm van gemeentelijke informatie is de Wegwijzer voor Leiden, ook wel bekend als de gemeentegids. Van de Leidenaren heeft 83% in het afgelopen jaar de Wegwijzer ontvangen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Het merendeel van de ontvangers (93%) bewaart de gemeentegids. De bekendheid en het gebruik van de Wegwijzer ligt lager onder Leidenaren tot 35 jaar (71% bekend, 32% gebruik). Grafiek 8.2a: Ontvangst en bereik Wegwijzer afgelopen jaar (in % van alle Leidenaren, in 2006 alleen het inkijken gemeten) % % 17% % 23% Ontvangen en bekeken Alleen Ontvangen De Wegwijzer wordt vooral gebruikt voor het opzoeken van adressen en telefoonnummers van gemeentelijke afdelingen, instellingen, verenigingen, etc. Van de gebruikers van de Wegwijzer kan evenals vorig jaar vrijwel iedereen (97%) meestal de informatie vinden die ze zoeken. Door de kleine groep Leidenaren bij wie dit niet het geval is wordt ondermeer opgemerkt dat de informatie soms lastig te vinden is doordat de informatie niet overzichtelijk gepresenteerd wordt, en ze liever op internet kijken. Daarnaast geeft een enkeling aan dat de informatie soms onvoldoende is of niet juist blijkt te zijn. Wegwijzer op internet De Wegwijzer staat ook op de gemeentelijke website. Ruim eenderde van de Leidenaren geeft aan hier bekend mee te zijn en 15% heeft de Wegwijzer op internet ook al eens bekeken. Hoger opgeleiden, Leidenaren uit de hogere inkomensklassen en Leidenaren van jaar lijken de Wegwijzer vaker al eens online bezocht te hebben. Tabel 8.2b: Bekendheid en bezoek Wegwijzer op gemeentelijke website Bekend mee, en ook al eens bezocht 15% Bekend mee, maar nog niet bezocht 22% Niet bekend mee 63% Totaal 100% 8

9 8.3 Stadskrant De Stadskrant wordt wekelijks huis-aan-huis verspreid als onderdeel van het Leids Nieuwsblad. Acht op de tien Leidenaren geeft aan het Leids Nieuwsblad te ontvangen, waarvan het merendeel altijd. De ontvangst van het deze krant is globaal vergelijkbaar met eerdere jaren. Grafiek 8.3a: Bekendheid en ontvangst Leids Nieuwsblad % % 13% 14% % 15% 18% % 20% % % 17% 17% % Ja Ja, maar niet altijd Nee Ook het daadwerkelijke leesbereik van de Stadskrant is (2003 uitgezonderd) in de afgelopen jaren vergelijkbaar. Circa tweederde van de Leidenaren kijkt de Stadskrant frequent of af en toe in. 55-plussers lezen de Stadskrant relatief vaker. Bijna de helft van de Leidenaren leest de Stadskrant wekelijks, nog eens 16% leest hem eens per maand. De leesfrequentie blijkt vrij stabiel. Tabel 8.3b: Leesfrequentie Stadskrant (Ongeveer) wekelijks 47% 47% 48% (Ongeveer) maandelijks 14% 14% 16% Een paar keer per jaar 6% 6% 3% Leest/ ontvangt Stadskrant niet 32% 32% 33% Totaal 100% 100% 100% Redenen lezen Stadskrant De Stadskrant wordt vooral gelezen om op de hoogte te blijven van diverse onderwerpen, al dan niet in de eigen wijk. Tabel 8.3c: Belangrijkste reden lezen Stadskrant (spontaan, in % lezers, excl. geen antwoord) 1. Op de hoogte blijven van diverse onderwerpen (o.a. verbouwingen, gem. zaken) 28% 2. Informatie over de wijk/buurt waar ik woon 14% 3. Geen speciale reden/ globaal doornemen, zien of er iets in staat) 10% 4. Vergunningen (vergunningensectie lezen, vergunningen in de straat bekijken) 8% 5. Nieuwsgierigheid (of er iets instaat wat van belang/ relevant is) 6% 6. Activiteiten (evenementen en tentoonstellingen bijhouden) 6% 7. Kijken wat er speelt (kijken wat van toepassing is op ons, wat er gebeurt in de wijk) 5% 8. Verbouwingen, bouwprojecten, etc. 5% 9. Nieuwsontwikkelingen en plannen (veranderingen, projecten, beslissingen raad, etc.) 4% 10. Verkeerssituaties (wegwerkzaamheden, of er dingen in de straat veranderen) 3% 11. Actuele zaken (alle nieuwtjes, laatste nieuws binnen Leiden) 3% 12. Informatie over B&W en raad (debatten en vergaderingen, Leidse politiek) 3% 13. Beroepsmatig (werk bij gemeente, ben stadsgids, ben architect) 2% 14. Werkzaamheden die gaande zijn 2% 15. Omdat het gemakkelijk is 1% 100% 9

10 Voor bijna alle lezers (96%) is de Stadskrant vooral een krant die men leest om op de hoogte te blijven, eenderde (32%) gebruikt de krant (ook) om dingen in op te zoeken (o.a. activiteiten, evenementen, bouwprojecten, vergunningen en werkzaamheden). De lezers is gevraagd wat ze de goede en de verbeterpunten voor de Stadskrant vinden. Tabel 8.3d: Sterke- en verbeterpunten Stadskrant (spontaan) Sterke punten Stadskrant 1. Goed dat er zo n krant is met lokale informatie (85x) (Dat Stadskrant er is, houdt burgers op de hoogte, komt wekelijks) 2. Artikelen leesbaar en begrijpelijk geschreven (21x) (Begrijpelijk, teksten, taal, is voor alle bevolkingslagen leesbaar) 3. Gezellig om te krijgen (19x) (Ziet er goed uit, prima, gezellig blad, ben er blij mee) 4. Duidelijke informatie, goede indeling, overzichtelijk (16x) 5. Actuele informatie (Stadskrant is vaak wel actueel) (11x) Verbetertips punten Stadskrant 1. Uitstraling/lay-out/vormgeving(39x) (Krant springt er niet uit, nodigt niet uit tot lezen, helderder) 2. Meer informatie/ informatiever(15x) (Minder oppervlakkig, meer ingaan op plannen gemeente) 3. Aanpassen lettertype(10x) (Lettertype te klein, lettertype kan beter) 4. Overzichtelijkheid en vindbaarheid informatie (9x) 5. Betere bezorging (8x) 6. Duidelijkheid en lezenswaardigheid (8x) 7. Minder formeel taalgebruik (8x) (Meer leesbaar, nu ambtelijk taalgebruik) 8. Formaat/ bijlage bij Leidsch Nieuwsblad onhandig (6x) Algemene beoordeling Stadskrant Om meer inzicht te krijgen in de tevredenheid van de lezers met de Stadskrant wordt hen sinds 2003 geregeld gevraagd een drietal aspecten te beoordelen. Evenals in voorgaande jaren zijn de lezers het meest tevreden over de leesbaarheid van de artikelen. De inhoud en de vormgeving worden wat lager beoordeeld. Tabel 8.3e: Beoordeling drie aspecten Stadskrant (in % lezers Stadskrant) Gemiddelde rapportcijfers < 6 7 > 8 Totaal Leesbaarheid artikelen 7,0 7,0 7,1 7,0 7,0 7,1 48% 33% 100% Interessantheid inhoud 6,8 6,7 6,8 6,7 6,8 6,9 24% 55% 22% 100% Lay-out / vormgeving 6,7 6,7 6,8 6,6 6,8 6,8 30% 48% 21% 100% 8.4 Website Voor een bezoek aan de gemeentelijke website moet de burger zelf actie ondernemen, daar waar de brieven, de Wegwijzer en de Stadskrant per post worden aangeboden. Onderstaande grafiek laat zien dat inmiddels circa zes op de tien Leidenaren de website het afgelopen jaar incidenteel of wat vaker heeft bezocht. Zowel de bekendheid als het bezoek liggen wat hoger dan in voorgaande jaren. Grafiek 8.4: Bereik en bekendheid website % 24% % 32% 12% % 27% 16% % 10% % 10% % 31% 14% % 35% 7% % 41% Vaker gebruik Incidenteel gebruik Bekend, niet gebruikt 1 Grafiek 8.4 is gemaakt mbv gegevens uit H9, waar de bekendheid en het gebruik van de website uitvoerig wordt besproken. 10

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek

Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek Tweede meting drs. A. van der Meide februari 2009 een onderzoek in opdracht van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Onderzoeker Projectleider Veldwerk

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Mediaonderzoek gemeente Boxtel 2010

Mediaonderzoek gemeente Boxtel 2010 Mediaonderzoek 2010 Voor mijn opleiding Communicatie aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven voer ik een mediaonderzoek uit voor de. Om u in de toekomst beter van dienst te zijn wil de uw mening weten over

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2009

Stadsenquête Leiden 2009 Hoofdstuk 4. Gemeentelijke contacten en informatiezoekproces Hoofdstuk 5. Wijze waarop burgers informatie zoeken Hoofdstuk 6. Beoordeling gemeentelijke contacten en informatiezoekproces Samenvatting Ook

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie

Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatie Er wordt via diverse kanalen en partijen over de gemeente en over actuele gemeentelijke onderwerpen gecommuniceerd. Over de communicatie door

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 3 e peiling: communicatiemiddelen 3 februari 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de derde peiling met het burgerpanel Overschie. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012 Peiling gemeentelijke communicatie Gemeente Drechterland Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1876 Datum

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2009

Stadsenquête Leiden 2009 Stadsenquête Leiden 2009 Colofon Serie Statistiek 2009 / 10 Uitgave Strategie en Onderzoek, gemeente Leiden, oktober 2009 Onderzoekscoördinatie Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) tel: 071-516 5064 e-mail:

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast Hoofdstuk 29. Meeuwenover Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren ondervindt over van meeuwen bij hen in de buurt, waarbij drie op de tien aangeeft veel over te ondervinden. De over bestaat met name

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatie gepeild. Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatie gepeild Onderzoek naar de effectiviteit van gemeentelijke communicatiemiddelen Onderzoek uitgevoerd door Team Bestuur Gemeente Terneuzen, november 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 4 1.1

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Onderzoek Stadsnieuws

Onderzoek Stadsnieuws RAPPORTAGE Onderzoek Stadsnieuws In opdracht van: Contactpersoon GEMEENTE HEERHUGOWAARD Dorine van der Meij Utrecht, maart 2012 DUO MARKET RESEARCH Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009

Resultaten peiling 7 en 8. Inleiding. 11 december 2009 GeldersPanel over het Gelderland Journaal Resultaten peiling 7 en 8 11 december 2009 Inleiding In de zevende en achtste peiling onder het GeldersPanel zijn de panelleden vragen over het Gelderland Journaal

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Maar wat wil die burger nou?

Maar wat wil die burger nou? Maar wat wil die burger nou? David Kok Dit boek gaat grotendeels over hoe gemeenten sociale media (kunnen) inzetten. En dat is belangrijk, want onderzoek laat zien dat gemeenten daar nog grote stappen

Nadere informatie

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014

Panel Castricum. De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie. Gemeente Castricum Juli 2014 De gemeentelijke website, gemeentewinkel en participatie Gemeente Castricum Juli 2014 Inleiding Achtergrond van het onderzoek Gemeente Castricum wil graag weten wat haar inwoners vinden van de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Houten Communicatie onderzoek

Gemeente Houten Communicatie onderzoek Gemeente Houten Communicatie onderzoek Resultaten onderzoek 2013 In opdracht van de gemeente Houten Januari 2014 Rianne van Beek MSc Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

De informatievoorziening van de MS Vereniging

De informatievoorziening van de MS Vereniging De informatievoorziening van de MS Vereniging Uitslag van de enquête Informatievoorziening onder mensen met MS, september 2012 Juanita Diemel, medewerker informatievoorziening Jolanda van Dijk, medewerker

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Lokale media en informatie van de gemeente

Lokale media en informatie van de gemeente Lokale media en informatie van de gemeente Stadspeiling 2011 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Uitgave en rapportage

Nadere informatie

Informatievoorziening van en over de gemeente

Informatievoorziening van en over de gemeente Informatievoorziening van en over de gemeente 1 e peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2007/03 Gemeente Leiden Bureau BOA Bureau Communicatie Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 5. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De Leidenaar die een vraag heeft of informatie zoekt, probeert gemiddeld genomen op twee manieren een antwoord te zoeken. Vaak zoekt men eerst

Nadere informatie

Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website

Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website Aa en Hunze panel Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website Juni 2014 1. Inleiding De tweede peiling onder het Aa en Hunze panel had als onderwerp de gemeentelijke dienstverlening en

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

De nieuwe gemeentelijke website

De nieuwe gemeentelijke website Reag eren Afd elin g On d erzoek en m ei 2015 o.en.s @haarlem.nl S tatis tiek Grote Markt 2 2011 RD Haarlem Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem De nieuwe gemeentelijke

Nadere informatie

Almere in de Peiling 2014

Almere in de Peiling 2014 Almere in de Peiling 2014 Voorwoord In 2014 werd de stadsenquête Almere in de Peiling alweer voor de achtste keer uitgevoerd. Elke twee jaar wordt een grote groep Almeerders van 18 jaar en ouder uitgenodigd

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Samenvatting Sinds 25 november 2004 bestaat er een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit is bedoeld voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie