Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS"

Transcriptie

1 Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

2 LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1

3 Colofon In opdracht van: Afdeling Bedrijfsvoering, team Communicatie, Raadsgriffie en redacties Wijkkranten Contactpersonen opdrachtgevers: Siebine Bollen - Dijkstra, Communicatie Rina Geitenbeek, Griffie Ed van Rhoon, namens de wijkkranten Conny Dijkstra, namens de wijkkranten Piet Jonker, namens de wijkkranten Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Henk-Jaap Batelaan, projectleiding en rapportage Met medewerking van: Anouschka Panka Bert Mentink Monique van Diest Jan van Poorten Publicatiedatum: November 2011 Verkrijgbaar bij: Gemeente Purmerend Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Purmersteenweg 42 Telefoon Digitaal rapport: 2

4 Inhoudsopgave 1 Inleiding: vraagstelling en verantwoording Doelstelling Vraagstelling Aanpak en verantwoording Leeswijzer Lezersbereik Inleiding Interesse in gemeentepolitiek Lezersbereik huis-aan-huisbladen Lezersbereik Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten Lezerstevredenheid De inhoud van Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten De onderwerpen in Purmerend Totaal en wijkkranten Verbetersuggesties voor Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten

5 4

6 Samenvatting Inleiding Dit rapport gaat over huis-aan-huisbladen in Purmerend, over nieuws uit de gemeenteraad, over nieuws over ontwikkelingen in de gemeente en over nieuws uit de wijken. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: 1. Wat is het lezersbereik van de vier huis-aan-huisbladen in Purmerend? 2. Wat is het lezersbereik van Raadsnieuws, Purmerend Totaal en de zeven wijkkranten? 3. Hoe tevreden zijn de lezers over Raadsnieuws, Purmerend Totaal en de zeven wijkkranten? 4. Welke verbetersuggesties hebben de lezers voor Raadsnieuws, Purmerend Totaal en de wijkkranten? Het onderzoek is uitgevoerd door Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement, in opdracht van de Raadsgriffie, Team Communicatie en de redacties van de zeven wijkkranten. Het onderzoek bestond uit een vragenlijst die is voorgelegd aan het internetpanel van de gemeente Purmerend. De vragenlijst is door van de ca leden van het panel ingevuld (een goede respons van 65%). Samenvatting Het grootste deel van het internetpanel vindt gemeentepolitiek een beetje interessant. Een kwart van de leden van het panel is geïnteresseerd en slechts een klein deel (14%) zegt pertinent geen belangstelling te hebben voor gemeentepolitiek. Dit beeld komt overeen met de situatie in De huis-aan-huisbladen worden redelijk tot goed bezorgd en redelijk goed gelezen. De lezers kunnen de vier verschillende huis-aan-huisbladen niet goed van elkaar onderscheiden en weten niet goed in welke van de vier het Raadsnieuws is opgenomen. De wijkkranten zijn zeer bekend in Purmerend (90% van het panel kent de wijkkranten). Ook Purmerend Totaal is goed bekend (71%). Raadsnieuws blijft hierbij iets achter (55%). De wijkkranten, Purmerend Totaal en Raadsnieuws worden door maar liefst 97%, 95% en 86% van het panel dat deze bladen kent, daadwerkelijk 'af en toe' of '(bijna) altijd' gelezen. Raadsnieuws, Purmerend Totaal en de wijkkranten worden met een ruime voldoende (tussen de 7,2 en 7,4) gewaardeerd. De verschillende wijkkranten verschillen hierin niet van elkaar. Lezers van Raadsnieuws lezen de rubriek behoorlijk grondig: driekwart leest ten minste de helft van de rubriek. Verbetersuggesties richten zich op een vlotter taalgebruik ('minder ambtelijk') en een verdieping van het nieuws over de gemeentelijke besluitvorming. Purmerend Totaal scoort hoog op leesbaarheid (81% vindt dit blad goed te volgen), de wijkkranten scoren hoog op hun onderwerpkeuze (34% vindt de onderwerpen zeer interessant). Bij de lezers van Purmerend Totaal is vooral waardering voor het nieuws, bijvoorbeeld over evenementen. Dit is ook het geval bij de wijkkranten. Daarnaast vinden de lezers van de wijkkranten het nieuws over bouwactiviteiten en andere werkzaamheden interessant. Purmerend Totaal en de wijkkranten mogen veel aandacht besteden aan leefbaarheid en veiligheid in de wijk. 5

7 1 Inleiding: vraagstelling en verantwoording 1.1 Doelstelling De gemeente Purmerend communiceert op veel verschillende manieren met de inwoners van de gemeente. Dit gebeurt op bewonersavonden, waarbij ambtenaren en bestuurders met burgers in gesprek zijn, aan de balie, bijvoorbeeld over een paspoort, via een website, bijvoorbeeld over een omgevingsvergunning, telefonisch en via of schriftelijke correspondentie. Daarnaast is de gemeente de uitgever van drie verschillende soorten periodieke nieuwsrubrieken die huis-aan-huis worden bezorgd: Raadsnieuws, een wekelijkse rubriek in het Purmerends Nieuwsblad, over besluitvorming door de gemeenteraad. Deze rubriek is één keer per maand wat uitgebreider (1 pagina), de overige weken juist wat korter (een kwart pagina). De Griffie is namens de raad redactioneel verantwoordelijk voor deze rubriek. Purmerend Totaal, deze wordt 8 keer per jaar huis-aan-huis bezorgd. In Purmerend Totaal staat informatie over ontwikkelingen binnen de gemeente die voor burgers, bedrijven en/of instellingen belangrijk is om te weten. Het team Communicatie van de gemeente vormt de redactie van deze nieuwsbrief. De wijkkranten, ook deze worden 8 keer per jaar huis-aan-huis bezorgd, tegelijk met Purmerend Totaal. De gemeente is financier en uitgever van dit blad. De redactie is echter in handen van de wijkkerngroepen. Zowel de Griffie als team Communicatie wil graag weten hoe goed Raadnieuws of Purmerend Totaal wordt gelezen, wat lezers ervan vinden en welke mogelijke verbeteringen door de lezers worden voorgesteld. Ook wil de Griffie het lezersbereik van de huis-aan-huisbladen meten. Dit omdat de mate waarin de huis-aan-huisbladen worden ontvangen en gelezen samen met een aantal andere factoren (zoals de kosten van het plaatsen van Raadsnieuws en de uitstraling van het betreffende huis-aanhuisblad) de keuze bepaalt in welk blad het Raadsnieuws het beste kan worden gepubliceerd. De wijkkranten worden gezamenlijk met het gemeentelijke informatieblad Purmerend Totaal bezorgd. De redacties van de zeven wijkkranten hebben aan team Communicatie laten weten dat ook zij benieuwd zijn naar hun lezersbereik, de tevredenheid van hun lezers en welke verbetersuggesties de wijkbewoners voor deze kranten hebben. 1.2 Vraagstelling Het onderzoek geeft antwoord op de volgende hoofdvraag: Hoe groot is het bereik van de huis-aanhuisbladen onder de Purmerendse bevolking, hoe vaak wordt Raadsnieuws gelezen en hoe wordt dit beoordeeld, hoe vaak worden Purmerend Totaal en de wijkkranten gelezen en hoe worden zij beoordeeld? 6

8 We stellen de volgende deelvragen: 1. Wat is het lezersbereik van de vier huis-aan-huisbladen in Purmerend? 2. Wat is het lezersbereik van Raadsnieuws, Purmerend Totaal en de zeven wijkkranten? 3. Hoe tevreden zijn de lezers over Raadsnieuws, Purmerend Totaal en de zeven wijkkranten? 4. Welke verbetersuggesties hebben de lezers voor Raadsnieuws, Purmerend Totaal en de zeven wijkkranten? Onder bereik verstaan we de bekendheid van de publicaties en de mate waarin zij worden gelezen. 1.3 Aanpak en verantwoording Het onderzoek is gehouden onder de Purmerendse bevolking van 15 jaar en ouder. De vragenlijst is in september 2011 uitgezet onder ca leden van het Purmerendse internetpanel. Hiervan heeft 65% de vragenlijst ingevuld, dat zijn mensen. Deze respons is ruim voldoende om betrouwbare antwoorden te geven op de onderzoeksvragen. Het internetpanel is geen perfecte afspiegeling van de verhoudingen in Purmerend. De antwoorden van de panelleden zijn gewogen naar leeftijd en wijk. Dit is gedaan om de verdeling over de leeftijden en de spreiding over de wijken zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de werkelijke verhoudingen in Purmerend. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 gaan we in op de omvang van het bereik van diverse kranten en publicaties: hoe groot is het percentage panelleden dat bekend is met Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten? En lezen ze de bladen ook? Hoofdstuk 3 gaat over de waardering van de lezers: zijn ze tevreden over de leesbaarheid en informatieve gehalte van de diverse publicaties? Het afsluitende hoofdstuk geeft inzicht in de onderwerpen die de lezers interessant vinden. In een enkel geval kunnen we het antwoord op de onderzoeksvraag vergelijken met onderzoek uit het nabije verleden. In die gevallen verwijzen we naar de volgende onderzoeken: Internetpanel over de lokale media, gepubliceerd in november 2008; Internetpanel over raadscommunicatie, gepubliceerd in april Om ogenschijnlijke nauwkeurigheid te vermijden, zijn in dit rapport percentages afgerond op gehele procenten. Het is immers niet mogelijk om 'tot op de komma' te meten hoe tevreden panelleden zijn. Die indruk willen we dan ook niet wekken. 7

9 2 Lezersbereik 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaan we in op de volgende onderwerpen; Interesse in de gemeentepolitiek Lezersbereik van de huis-aan-huisbladen Lezersbereik van Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 2.2 Interesse in gemeentepolitiek Een kwart van de leden van het internetpanel is geïnteresseerd in gemeentepolitiek en slechts een klein deel (14%) zegt juist geen belangstelling te hebben voor gemeentepolitiek. Dit beeld komt overeen met de situatie in Tabel 2.1 Bent u geïnteresseerd in gemeentepolitiek? (Percentages, 2009 en 2011) Percentage 2009 Percentage 2011 Ja Een beetje Nee Totaal Ongeveer een vijfde deel heeft wel eens een raadsvergadering of commissievergadering bijgewoond. Opmerkelijk is het hoge percentage panelleden dat een raads- of commissievergadering op televisie of via internet heeft gevolgd (36%). In 2008 was dit nog 27%. Het hoge percentage panelleden dat een raadsvergadering op tv of via Internet heeft gevolgd, is mogelijk verklaarbaar uit de vertrouwdheid die panelleden hebben met computer- en internetgebruik. Daarnaast is ook enige publiciteit gemaakt voor de mogelijkheid om vergaderingen op deze manier te volgen. Tabel 2.2 Bijwonen raads- of commissievergadering / volgen van vergadering via tv of internet, (Percentages, 2011) Ja Nee Totaal Bent u wel eens bij een raads- of commissievergadering aanwezig geweest? Heeft u wel een eens raads- of commissievergadering via de TV of Internet gevolgd? Lezersbereik huis-aan-huisbladen Voor de redactie van de rubriek Raadsnieuws is het belangrijk om te weten of de huis-aan-huisbladen goed worden bezorgd en of deze ook worden gelezen. De rubriek verschijnt immers in één van deze huis-aan-huisbladen. Hoewel de verschillen niet groot zijn, worden het Gezinsblad en het Zondagochtendblad het beste bezorgd en ook het meest gelezen. Respectievelijk 85% (Gezinsblad) en 88% (Zondagochtendblad) ontvangt deze bladen (bijna) elke week en respectievelijk 58% (Gezinsblad) en 55% (Zondagochtendblad) leest deze kranten (zie tabellen 2.3 en 2.4) bijna elke week. Het percentage panelleden 8

10 dat deze vier huis-aan-huisbladen (bijna) nooit leest of niet kent is laag en ligt tussen de 7% en 15%. Het Purmerends Nieuwsblad wordt minder vaak bezorgd en gelezen dan de andere drie bladen. Ook zeggen de panelleden iets vaker dit blad niet te kennen (10%, zie tabel 2.3). Dit is mogelijk te verklaren uit het feit dat het Purmerends Nieuwsblad minder lang bestaat dan de andere bladen. Ten slotte: het is mogelijk dat de panelleden die niet weten of ze een bepaald huis-aan-huisblad kennen, het betreffende blad wél ontvangen. Kortom, de bezorgpercentages 'bijna elke week' van Purmerends Nieuwsblad en de Purmerend op Zondag liggen eerder hoger dan lager dan het vermelde percentage. Tabel 2.3 Hoe vaak ontvangt u de volgende huis-aan-huisbladen? (Percentages, 2011) (Bijna) elke week Af en toe (Bijna) nooit Weet ik niet / ken ik niet Totaal Het Gezinsblad Het Purmerends Nieuwsblad Het Zondagochtendblad De Purmerend op Zondag Tabel 2.4 Hoe vaak leest u de volgende huis-aan-huisbladen? (Percentages, 2008 en 2011) (Bijna) elke week Af en toe (Bijna) nooit Weet ik niet / ken ik niet Totaal Het Gezinsblad Het Purmerends Nieuwsblad Het Zondagochtendblad De Purmerend op Zondag In vergelijking met 2008 worden alle huis-aan-huisbladen wat minder vaak (bijna) elke week gelezen Lezersbereik Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten Uit tabel 2.5 blijkt dat de bekendheid van Raadsnieuws enigszins achterblijft bij het bereik van de vier huis-aan-huisbladen. Dit is mede te verklaren uit het feit dat Raadsnieuws minder gemakkelijk te vinden is dan Purmerend Totaal en de wijkkranten. Iets meer dan de helft van de panelleden kent Raadsnieuws (55%). De wijkkranten hebben de grootste bekendheid (90%), gevolgd door Purmerend Totaal (71%). Tabel 2.5 Bekendheid van Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten (Percentages, 2011) Ja Nee Totaal Raadsnieuws Purmerend Totaal De wijkkranten In 2008 hebben we niet gevraagd of de mensen de huis-aan-huisbladen daadwerkelijk ontvangen. We weten dus niet of de bezorging is verbeterd, is verslechterd of even goed is gebleven. 9

11 Raadsnieuws blijkt vaker bekend bij mensen die met 'ja' antwoorden op de vraag of ze geïnteresseerd zijn in gemeentepolitiek. Gemiddeld kent 55% Raadsnieuws, onder de 'politiek geïnteresseerden' ligt dit percentage een stuk hoger, namelijk op 71%. Raadsnieuws staat elke week in het Purmerends Nieuwsblad. Uit tabel 2.6 blijkt dat een klein deel van de panelleden hiervan op de hoogte is (19%). Dit is wel gestegen ten opzichte van 2008 (10%). Ook blijkt dat in vergelijking met 2008 een lager percentage panelleden denkt dat Raadsnieuws in een ander huis-aan-huisblad staat. Hiertegenover staat dat de tabel laat zien dat een groter deel van de panelleden niet weet in welk blad Raadsnieuws verschijnt. Het percentage is gestegen van 42% naar 54%. Kortom: de lezers kunnen de vier huis-aan-huisbladen niet goed van elkaar onderscheiden. De panelleden die belangstelling hebben voor Raadsnieuws, bladeren waarschijnlijk alle vier de bladen door totdat ze de rubriek vinden. Tabel 2.6 Weet u uit uw hoofd in welke krant het Raadsnieuws staat? (Percentages, 2008 en 2011) Percentage 2008 Percentage 2011 Het Gezinsblad Het Purmerends Nieuwsblad Het Zondagochtendblad 17 6 De Purmerend op Zondag 4 4 Weet ik niet Tabel 2.7 laat zien dat het nieuws 'dicht bij huis' het beste wordt gelezen: de wijkkranten worden het vaakst gelezen en Raadsnieuws het minst frequent. Wel moet worden gezegd dat Raadsnieuws elke week verschijnt en de beide andere kranten 'slechts' 8 keer per jaar. Het is daarom waarschijnlijk dat panelleden minder vaak zeggen dat zij Raadsnieuws '(bijna) elke week' lezen. Toch is ook bij Raadsnieuws het percentage panelleden dat de rubriek (bijna) nooit leest klein, namelijk 14%. Tabel 2.7 Lezen van Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten (Percentages, 2011) (Bijna) altijd* Af en toe (Bijna) nooit Totaal Raadsnieuws* Purmerend Totaal De wijkkranten * Bij Raadsnieuws was de antwoordmogelijkheid 'bijna iedere week' Uit een nadere analyse van de panelleden die spontaan weten in welk huis-aan-huisblad Raadsnieuws staat (19% van het panel, zie tabel 2.6), blijkt dat zij vaker dan gemiddeld aangeven Raadsnieuws (bijna) altijd te lezen. Aan het kleine deel van de panelleden dat aangeeft Purmerend Totaal niet te lezen (42 panelleden, 5%) is gevraagd naar de reden hiervan. Hiervan zegt een derde deel geen tijd te hebben om dit te doen, leest een kwart de lokale huis-aan-huisbladen over Purmerend en vindt een vijfde deel het blad niet interessant. Aan de panelleden die Purmerend Totaal lezen, is de vraag gesteld wat zij vinden van het voorstel om de informatie van Purmerend Totaal niet meer 8 keer per jaar in een specifieke krant te verspreiden, maar regelmatiger via een huis-aan-huisblad. Het internetpanel heeft een lichte voorkeur voor het continueren van de huidige situatie: 40% vindt het genoemde voorstel een verslechtering, 21% vindt het een verbetering en 36% zegt 'dat maakt mij niet uit' (zie tabel 2.8). 10

12 Tabel 2.8 Wat vindt u van het opnemen van gemeentenieuws in een huis-aan-huisblad, in plaats van Purmerend Totaal? (Percentage, 2011) Percentage Dat vind ik beter 21 Dat maakt mij niet uit 36 Dat vind ik slechter 40 Weet ik niet 3 Totaal 100 De panelleden die Raadsnieuws lezen (656, 55% van het panel), blijken de rubriek tamelijk zorgvuldig te lezen. Uit tabel 2.9 blijkt dat driekwart ongeveer de helft tot alles van de rubriek leest. Slechts ongeveer een kwart leest minder dan de helft of leest de rubriek (bijna) niet. Tabel 2.9 Wat leest u van Raadnieuws? (Percentage, 2011) Percentage Meer dan de helft tot (bijna) alles 43 Ongeveer de helft 32 Minder dan de helft tot (bijna) niets 25 Totaal 100 Ten slotte is aan alle respondenten gevraagd of zij de website bezoeken van hun eigen wijk. Sommige wijken in Purmerend hebben namelijk een eigen website, anderen weer niet. Tabel 2.10 Bezoekt u de website van uw eigen wijk? Percentage Nee, mijn wijk heeft geen website 4 Nee, want ik weet niet of mijn wijk een eigen website heeft 84 Nee, hoewel mijn wijk wel een website heeft 3 Ja, soms 8 Ja, vaak 2 Totaal 100 Uit tabel 2.10 blijkt dat het overgrote deel van het panel niet weet of er een eigen wijkwebsite bestaat. Een op de tien zegt daarentegen de wijkwebsite soms of vaak te bezoeken. 11

13 3 Lezerstevredenheid Voordat de panelleden vragen over Raadsnieuws, Purmerend Totaal, en wijkkranten kregen voorgelegd, hebben ze eerst een rapportcijfer voor elke publicatie gegeven. In tabel 3.1 is ook het percentage panelleden vermeld dat een onvoldoende (rapportcijfer 5 of lager) geeft. Uit tabel 3.1 blijkt dat de lezers een ruime voldoende geven voor de drie verschillende publicaties en dat slechts een klein deel (minder dan 10%) een onvoldoende geeft. Er zijn nauwelijks verschillen in waardering tussen Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten. Tabel 3.1 Waardering voor Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten (Rapportcijfer en percentage onvoldoende, 2011) Rapportcijfer Percentage onvoldoende Raadsnieuws 7,3 5 Purmerend Totaal 7,4 3 De wijkkranten 7,2 8 Bij de wijkkranten is het relevant om te bezien of de panelleden in de zeven verschillende wijken ongeveer even tevreden zijn over hun eigen wijkkrant. Tabel 3.2. laat zien dat er geen noemenswaardige verschillen in de beoordeling van de zeven verschillende wijkkranten bestaan. Het rapportcijfer loopt uiteen van 7,0 tot 7,4. Elke wijkkrant krijgt een ruime voldoende. Tabel 3.2 Beoordeling wijkkranten per wijk (rapportcijfers, 2011) Centrum Gors Purmer Noord Purmer- Zuid Overwhere Wheermolen Weidevenne Totaal Rapportcijfer wijkkrant 7,1 7,3 7,4 7,0 7,1 7,2 7,4 7,2 De lezers van Purmerend Totaal zijn zeer tevreden over de leesbaarheid van het blad, 81% vindt de artikelen goed te volgen. Bij Raadsnieuws is het oordeel eveneens goed te noemen, zij het dat een groter percentage vindt dat de artikelen 'noch goed, noch slecht zijn te volgen' (zie tabel 3.3). 2 Tabel 3.3 Zijn de artikelen goed of slecht te volgen? (Percentages, 2011) Raadsnieuws Purmerend Totaal Goed te volgen Niet goed, maar ook niet slecht Slecht te volgen 3 0 Weet niet 16 4 Totaal Bij Raadsnieuws was de vraag als volgt geformuleerd: 'zijn de artikelen over de besluiten van de raad goed of slecht te volgen?'. Bij Purmerend Totaal was de vraag: 'zijn de artikelen in Purmerend Totaal goed of slecht te volgen?' 12

14 Een grote groep panelleden is zuinig in het oordeel over de onderwerpen die in Raadsnieuws of in de wijkkranten aan de orde komen (zie tabel 3.4). Ongeveer twee derde deel van het internetpanel vindt de onderwerpen in Raadsnieuws 'een beetje interessant'. Bij de wijkkranten geldt dit voor de helft van de panelleden. Bij de wijkkranten is een derde deel enthousiast over de onderwerpen in de krant (oordeel: 'zeer interessant'), bij Raadsnieuws geldt dit voor 14% van de leden van het panel. Tabel 3.4 Wat vindt u over het algemeen van de onderwerpen die aan de orde komen? (Percentages, 2011) Raadsnieuws Wijkkranten (Helemaal) niet interessant Een beetje interessant Zeer interessant Weet niet 11 2 Totaal Aan de lezers van Raadsnieuws is bovendien gevraagd of zij vinden dat de rubriek voldoende informatie geeft over de besluiten en het werk van de gemeenteraad. Iets meer dan de helft van de lezers (54%) vindt de informatie inderdaad voldoende, 12% vindt dit onvoldoende en ongeveer een derde deel weet het niet (35%). Aan de lezers van de wijkkranten ten slotte, is gevraagd of zij het belangrijk vinden dat hun wijkkrant bestaat. Deze vraag wordt door 86% van de panelleden die de wijkkranten lezen, bevestigend beantwoord. 13

15 4 De inhoud van Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten Bij Purmerend Totaal en de wijkkranten is over een aantal specifieke rubrieken of onderwerpen gevraagd of de lezers deze interessant vinden of niet. Hierover gaat paragraaf 4.1. Bij Raadsnieuws is gevraagd of de lezers verbetersuggesties hebben. Bij Purmerend Totaal en bij de wijkkranten is gevraagd of lezers bepaalde onderwerpen missen. Hierover gaat paragraaf De onderwerpen in Purmerend Totaal en wijkkranten Purmerend Totaal De best gewaardeerde rubriek in Purmerend Totaal gaat over evenementen: 90% van de lezers heeft belangstelling voor deze rubriek. De rubrieken 'Info en meer' en 'Uitgelicht' worden eveneens door een grote meerderheid gewaardeerd (respectievelijk 88% en 78%). Informatie over voorstellingen in de Purmaryn wordt door een derde deel (33%) niet interessant gevonden. Niettemin is ook hier een meerderheid die dit wel interessant vindt. Tabel 4.1 Welke rubrieken zijn voor u interessant om in Purmerend Totaal te lezen? (Percentages, 2011) Wel interessant Niet interessant Ken ik niet / weet ik niet Totaal Evenementen Info en meer Uitgelicht Meningen Purmerenders Voorstellingen Theater de Purmaryn De wijkkranten De redacties van de wijkkranten hebben gevraagd naar de onderwerpen die lezers het meeste waarderen. Elke lezer mocht voor maximaal vijf onderwerpen aangeven of hij daarvoor belangstelling heeft. In tabel 4.2 is de ranglijst van 'interessante onderwerpen weergegeven. Hieruit blijkt dat de wijkkranten vooral 'nieuws' moeten brengen. Voorts blijkt dat de lezers zeer diverse voorkeuren hebben voor de gesuggereerde onderwerpen: voor 9 van de 12 onderwerpen heeft een minderheid (maximaal een derde deel, 34%) belangstelling. 14

16 Tabel 4.2 Welke onderwerpen zijn voor u interessant om in uw wijkkrant te lezen? (Percentages, 2011) Wel interessant Niet interessant Totaal 1. Wijknieuws, korte berichten uit de wijk Informatie over (nieuw-)bouwactiviteiten in de wijk Verslag van gebeurtenissen/evenementen in de wijk Winkels/ondernemers in de wijk uitgelicht Verslag van de wijkschouw Berichten uit de wijkkerngroep Interviews met/portretten van bijzondere bewoners Berichten over activiteiten op scholen/over sportverenigingen Schijnwerper op organisaties, zoals verenigingen in de wijk Verslag spreekuur van de wijkwethouder Informatie over andere wijken (Foto)puzzels Verbetersuggesties voor Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten Verbetersuggesties voor Raadsnieuws Een klein deel van de panelleden dat Raadsnieuws kent (76 van de 656 respondenten, 12%), heeft een verbetersuggestie aan de redactie gedaan. De meeste suggesties gaan over het taalgebruik en de inhoud van de krant. Het taalgebruik kan eenvoudiger en minder ambtelijk, volgens 24 panelleden. Eén van de lezers geeft het voorbeeld dat de mededeling "het participatiebeleid is vastgesteld" niet erg informatief is. Een bijna even groot deel heeft behoefte aan inhoudelijke verdieping: wat is de aanleiding voor een besluit (een wettelijke plicht of een gewenste ontwikkeling in Purmerend?) en welke bestuurlijke afweging is gemaakt (argumenten voor en tegen)? Tabel 4.3 Verbetersuggesties voor Raadsnieuws (76 respondenten) Aantal keren genoemd Duidelijker taalgebruik (minder ambtelijk, minder jargon) 24 Verbeteren inhoud (achtergrond en argumentatie bij besluiten) 22 Verbeteren opmaak/meer gebruik van foto's 4 Betere/andere verspreiding van de rubriek (bezorging, digitale nieuwsbrief of op website) 11 Overige suggesties, opmerkingen 15 Totaal aantal suggesties 76 Verbetersuggesties voor Purmerend Totaal Aan de 803 lezers van Purmerend Totaal is gevraagd welke onderwerpen worden gemist. Een grote meerderheid (90%) mist geen onderwerpen. Een klein deel heeft deze vraag echter bevestigend beantwoord (69 respondenten van 803, 10%) en bovendien genoteerd welk onderwerp zij missen. Hieruit komt een zeer divers beeld naar voren. Politiek-bestuurlijke onderwerpen (hoe werkt de besluitvorming, hoe werkt de gemeente) en onderwerpen die onder 'leefbaarheid' vallen (groen in de wijken, verkeerssituaties, openbare ruimte) worden het meeste genoemd. 15

17 Tabel 4.4 Welke onderwerpen mist u in Purmerend Totaal (69 respondenten)? Aantal keren genoemd Politiek-bestuurlijke onderwerpen (besluitvorming, hoe werkt de gemeente?) 18 Leefbaarheid, criminaliteit en veiligheid 12 Visie op de toekomst van het gemeentebestuur 7 Sport 4 Informatie over wijzigingen bij ophalen van huisvuil 3 Werkzaamheden in de wijk 3 Buurtbewoners aan het woord 3 Wijknieuws 2 Jeugd en jongeren 2 Overige onderwerpen, suggesties, opmerkingen 15 Totaal aantal suggesties 69 Verbetersuggesties voor de wijkkranten Een klein deel van de panelleden dat de wijkkranten leest heeft de open vraag beantwoord (90 respondenten van de 1.077, 8%) over de onderwerpen die worden gemist in de wijkkranten. Dit betekent overigens dat een grote meerderheid geen onderwerpen mist (92%). De onderwerpen die het vaakst worden gemist, gaan over de leefbaarheid van de wijk (verkeer, openbare ruimte, groenvoorziening, afval), criminaliteit en veiligheid in de wijk. Tabel 4.5 Welke onderwerpen mist u in uw wijkkrant (90 respondenten)? Aantal keren genoemd Leefbaarheid, criminaliteit en veiligheid 41 Nieuws (agenda, evenementen, bijeenkomsten met gemeente) 9 Inwoners (portretten, opinie) 8 Jeugd en jongeren (niet alleen overlast) 6 Gemeente (overleg met gemeente, taakuitvoering door gemeente etc. ) 6 Verspreiding (bezorgklacht) 1 Overige onderwerpen, suggesties, opmerkingen 19 Totaal aantal suggesties 90 16

18

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n

i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n i n t e r n e t p a n e l o v e r b e z u i n i g i n g e n Mening internetpanel over bezuinigingen In opdracht van: College van burgemeester en wethouders gemeente Purmerend Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel

Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemmen op 3 maart 2010 Vragen aan het Purmerends internetpanel Stemintenties Purmerends Internetpanel 1 Gemeente Purmerend, Team B&I Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

I N T E R N E T P A N E L O V E R

I N T E R N E T P A N E L O V E R I N T E R N E T P A N E L O V E R ONTMOETING EN WIJKCENTRA Het internetpanel over ontmoeting en wijkcentra 2 In opdracht van: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling W. van Wetten S. Langeberg Uitgevoerd

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL

DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL DE NIEUWE WEBSITE VAN DE GEMEENTERAAD VAN PURMEREND RAAD.PURMEREND.NL De nieuwe website van de gemeenteraad van Purmerend: raad.purmerend.nl In opdracht van: De griffie Uitgevoerd door: Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Eenheid Strategische Ontwikkeling

Eenheid Strategische Ontwikkeling Eenheid Strategische Ontwikkeling Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Bekendheid gemeentelijke politiek 2006-2009 Colofon Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE

VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE VERWACHTINGEN VAN PURMERENDERS BIJ CONTACT MET DE GEMEENTE Verwachtingen van Purmerenders bij contact met de gemeente 1 In opdracht van: Project Antwoord Raymond Gabriëls Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012

AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 omslag afvalscheiding in purmerend.indd 3 07-11-12 11:29 AFVALSCHEIDING IN PURMEREND 2012 Colofon In opdracht van: Afdeling Uitvoering Contactpersonen opdrachtgever: Jaspert

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015

HOF VAN TWENTE PANEL. 1. Inleiding. Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie. September 2015 HOF VAN TWENTE PANEL Resultaten peiling 22 over gemeentepagina en communicatie September 2015 1. Inleiding 1.1 Over de peiling De peiling onder leden van het Hofpanel liep van 27 augustus tot en met 6

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011 Onderzoek Communicatie juli 2011 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail: trendview@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT

Communicatiemiddelen. Inhoud. 1 Conclusies ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Communicatiemiddelen ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL HENDRIK-IDO-AMBACHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De afdeling Communicatie van de Hendrik-Ido-Ambacht bezint zich op de toekomst. Hoe

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering

Infomarkt Krispijn. 1 Beschrijving. Bekendheid en waardering Infomarkt Krispijn Bekendheid en waardering Op donderdag 15 maart 2012 organiseerde de gemeente Dordrecht voor het eerst in de wijken Oud-Krispijn en Nieuw-Krispijn een Infomarkt, om de wijkbewoners te

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Internetpanel over de proef met de gratis bus

Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, De binnenstadschouw nader beschouwd

VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, De binnenstadschouw nader beschouwd VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, 2011 De binnenstadschouw nader beschouwd Verkeerscirculatie Binnenstad, 2011 De binnenstadschouw nader beschouwd 2 In opdracht van: Raadsgriffie Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Waar staat je gemeente Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2016 Referentie: 14086 Moventem oktober 2016 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 30 Inwonerspanel Doetinchem

Nadere informatie

Bereiks- en waarderingsonderzoek weekbladen Noord

Bereiks- en waarderingsonderzoek weekbladen Noord Bereiks- en waarderingsonderzoek weekbladen Noord Definitief Projectnummer: 11206 In opdracht van: Stadsdeel Noord drs. Idske de Jong dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie

Onderzoek Communicatie Onderzoek Communicatie Dalfsen 2015 Colofon Onderzoek Communicatie, Dalfsen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dalfsen. Uitvoering: Onderzoek & Informatie, gemeente

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Het volgen van raadsvergaderingen via computer en Regio FM op de kabel

Het volgen van raadsvergaderingen via computer en Regio FM op de kabel Het volgen van raadsvergaderingen via computer en Regio FM op de kabel Bekendheid met de mogelijkheid raadsvergaderingen te volgen Twee derde van het panel (66%) geeft aan te weten dat de vergaderingen

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Dienst Regelingen biedt op verschillende manieren (kanalen)

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR WOONBELEID IN DE REGIO AMSTERDAM. Lezersonderzoek. juni 2013

TIJDSCHRIFT VOOR WOONBELEID IN DE REGIO AMSTERDAM. Lezersonderzoek. juni 2013 TIJDSCHRIFT VOOR WOONBELEID IN DE REGIO AMSTERDAM Lezersonderzoek juni 2013 Inleiding NUL20 is een initiatief van de Dienst Wonen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de stadsdelen en het Amsterdams

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015

FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 FACTSHEET OUDEREN EN WONEN PURMEREND APRIL 2015 Kaartje concentraties 75+ 1 team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inleiding Op 23 maart 2015 startte het Woondebat met een open bijeenkomst. Doel

Nadere informatie

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009

jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Internetpanel Hengelo jaargang 6, peiling 4 3 februari 2009 Wijkgericht werken in Hengelo! Het thema van de laatste internetpeiling van was Wijkgericht werken. Binnen de gemeente Hengelo zijn verschillende

Nadere informatie

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet

Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet Gebruik en waardering van de lokale media en de rol van internet gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal september Samenvatting Het internetgebruik onder Amersfoorters blijft nog steeds stijgen: circa 80%

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? VOOR GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN PRODUCTEN 2014 Colofon In opdracht van: Afdeling Inwoners Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend,

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Leeswijzer 4. Programma Gemeenteraad Betrokkenheid bij Gemeenteraad 5. Programma College en Bestuur Communicatie Bestuurdienst 11

Leeswijzer 4. Programma Gemeenteraad Betrokkenheid bij Gemeenteraad 5. Programma College en Bestuur Communicatie Bestuurdienst 11 Bron: www.goeuro.nl Inhoud Leeswijzer 4 Programma Gemeenteraad Betrokkenheid bij Gemeenteraad 5 Programma College en Bestuur Communicatie Bestuurdienst 11 Programma Dienstverlening en Stadsdelen (Digitale)

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur 5. Per gemeente De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

2012, peiling 3a september 2012

2012, peiling 3a september 2012 resultaten 2012, peiling 3a september 2012 Van 13 tot en met 26 juni is er een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.696 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.963 leden de vragenlijst

Nadere informatie

Website Zwijndrecht. Inhoud ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL. 1 Conclusies

Website Zwijndrecht. Inhoud ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL. 1 Conclusies Website Zwijndrecht ONDER DE LOEP GENOMEN DOOR HET BEWONERSPANEL Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De nieuwe website van de gemeente Zwijndrecht is sinds juli dit jaar (2015) online. De website

Nadere informatie