Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2016"

Transcriptie

1 Actieplan Streekgericht Biblitheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2016 Januari

2 Inhud Inhud... 2 Budget I. PBS / DIGITALE BIBLIOTHEEK... 5 Actie 1 Cntinuering van de basisdienstverlening... 5 Actie 2 Traject statistieken... 5 Actie 3 Onderhud databank... 5 Actie 4 Cnvenant Biblitheekprtalen... 6 Actie 5 Interbestuurlijke samenwerking... 6 Actie 6 Opmaak nieuwe gunning... 7 II. SAMENWERKINGSVERBANDEN / PLATFORMWERKING... 7 Actie 1 Ondersteuning regigrepen... 7 III. PUBLIEKSWERKING... 7 Actie 1 Tatertaal / Thuis in Taal (werktitel)... 7 Actie 2 Waarm? Daarm!... 8 Actie 3 Taalpunten Nederlands... 9 Actie 4 Digitale Week Actie 5 Publieksacties regi s... 9 Actie 6 - Wisselcllecties IV. VORMING, CONSULTANCY Actie 1 Infrmatiebemiddeling Actie 2 Cnsultancy zelfuitleen Actie 3 Cnsultancy biblitheekinrichting Actie 4 Opleidingen digitale biblitheek Actie 5 Vrming / cnsultancy regiwerking Actie 6 Studiereis vr biblithecarissen Actie 7 Inspelen p pprtuniteiten

3 3

4 Budget 2016 budget 2016 subsidies via reglement nminatieve subsidies inkmsten I. PBS - DIGITALE BIBLIOTHEEK beheer, nderhud, alle licenties, peratineel huden PBS interbestuurlijke samenwerking publieksluik (via Bibnet) medewerkers via KULeuven nieuwe aansluitingen - netwerkcnsultancy VERA / drukwerk/pleidingen subttaal I Inkmsten PBS II. SAMENWERKINGSVERBANDEN regigrepen (4) (regibudget) III. PUBLIEKSWERKING (ruim) via biblitheken Tatertaal (prfessinelen en uders) + Thuis in Taal vrdrachtencircuit pveding (Waarm? Daarm!) Taalpunten digitale week publiekswerking regigrepen regibudget uitleendienst wisselcllecties Varia (verzekeringen, kleine aankpen materialen) IV. VORMING & CONSULTANCY ibib bibinrichting Cnsultancy inrichting Opleidingen digitale etalages e.a regivrmingen regibudget studiereis ad hc vrmingen en studiedagen Verrekening IBL V.SUBSIDIES (prject en IBL)

5 I. PBS / DIGITALE BIBLIOTHEEK Actie 1 Cntinuering van de basisdienstverlening Permanente ndersteuning via helpdesk, RFID-cnsultancy en het geven van pleidingen. De talrijke innvaties van de vrbije jaren vragen k in 2016 een intense ndersteuning van de partnerbiblitheken via de helpdesk. Het tegenmen aantal aangeslten biblitheken zrgt vr een cntinue instrm van nieuwe biblitheekmedewerkers die een pleiding in Aleph beheven. Verdere backffice ndersteuning bij verstap biblitheken naar RFID (zelfuitleen). Timing: drlpend Meting: helpdesk ndersteuning en ndersteuning bij verstap naar RFID gerealiseerd; 7 pleidingen gegeven. Actie 2 Traject statistieken Cncrete uitvering van het ntwikkelingstraject statistieken. In 2015 werkte de fcusgrep, p basis van een uitgebreide inventaris, verder aan een cncreet vrstel vr wijzigingen en nieuwe services. Dit alles met in het vrjaar van 2016 resulteren in een ntwikkelingstraject vr een gebruiksvriendelijke statistiekenmdule in 3 cmplementaire luiken: een aanpassing van de bestaande services, een infrmatiemment mtrent de Web-ICB-tl en de ingebruikname van ARC. Dankzij het vrtraject in samenwerking met Bibnet, werd in 2015 de pilt rnd cllectiemanagement, p basis van Aleph-data geïmprteerd in de Web-ICB-tl van Bureau Leemans, afgewerkt. Dit prject integreert statistische infrmatie in functie van cllectievrming / cllectiebeheer. In 2016 zullen de biblitheken geïnfrmeerd wrden ver deze tl. Als aanvulling p de bestaande services in Aleph biedt Libis aan PBS Vlaams-Brabant het gebruik van de statistiekenmdule ARC aan. In 2016 test het PBS-team deze mdule p gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de statistische rapprten. Indien de evaluatie psitief is, wrdt het gebruik van deze mdule aan de biblitheken aangebden. De bestaande Aleph services zullen aangepast wrden, naargelang behefte. Waar ARC en Web-ICB-tl geen antwrd kunnen bieden p de vragen gesteld in de inventaris, meten de bestaande services daar wel te in staat zijn. Timing: 1 e helft 2016 Meting: infrmatiemment Web-ICB-tl; plan van aanpak statistiekenmdule verder uitgewerkt. Actie 3 Onderhud databank Permanente zrg nderhud databank en vereenvudigen van de parameterisatie In 2015 werd er een actieplan databanknderhud pgesteld en vrgesteld aan de biblitheken. In 2016 wrdt de catalgrafische data, p basis van de pririteiten gesteld in dit actieplan, geptimaliseerd in samenwerking met de partnerbiblitheken en Open Vlacc. 5

6 Het tegenmen aantal aangeslten biblitheken zrgt vr druk p de basiscnfiguratie. Om de gebruiksvriendelijkheid van Aleph vr de biblitheken te verhgen en de cmplexiteit van de tabellen te verlagen, zal een unifrme parameterisatie drgeverd wrden in leensrten en lezersstatussen, znder afbreuk te den aan de gemeentelijke autnmie inzake het bepalen van tarieven, uitleentermijnen,. Timing: drlpend Meting: alle biblitheken gebruiken dezelfde leensrten en lezersstatussen; de pririteiten in het actieplan databanknderhud wrden pgenmen dr de netwerkcatalgraaf en de partnerbiblitheken Actie 4 Cnvenant Biblitheekprtalen Praktische pvlging van de cnvenant Biblitheekprtalen vr bibs die ng niet aangeslten zijn p een PBS: tussenplssing waarbij lkale besturen zich engageren m vanaf 2017 (tt einde huidige legislatuur) tch in te stappen p een biblitheeksysteem met ptimalisaties. Operatinele pvlging tussentijdse aansluiting (2015 en vlgende) p Biblitheekprtalen en Mijn Biblitheek; Overleg Bibnet; Overleg biblitheken; Cncrete acties verbeterpunten PBS uit cnvenant in radmap / prjectplan pvlgen; Opvlging & evaluatie impact p peratinele werking. Timing: drlpend Meting: actieplan vr de verbeterpunten pgesteld en gedgekeurd dr de biblitheken. Actie 5 Interbestuurlijke samenwerking Interbestuurlijke samenwerking uitbuw digitale biblitheek, Biblitheekprtalen en EengemaaktBiblitheekSysteem. De digitale penbare biblitheek wrdt uitgebuwd dr gemeentelijke, prvinciale, Brusselse en Vlaamse verheidsrganisaties. In het kader van een eenduidige gebruikerservaring en een kstenefficiënte uitbuw is het ndig m tekmstige inspanningen te kaderen in een gemeenschappelijke visie en ntwikkelagenda. Daarm werd in 2014 een blauwdruk vr een tekmstgerichte architectuur vr de digitale biblitheek uitgetekend waarbij rekening is gehuden met een stijgend aantal gedigitaliseerde diensten en cllecties. Deze blauwdruk wil een richtinggevend kader zijn vr samenwerking tussen alle betrkken actren in de kmende jaren. In 2015 werd p deze fundamenten verder gebuwd via een haalbaarheidsstudie die een cncreet traject uittekende p weg naar een gecnslideerd biblitheeksysteem. In 2016 zal het lastenbek vr dit EengemaaktBiblitheekSysteem pgemaakt wrden in samenwerking met PBS Vlaams-Brabant. Vr de prjecten Biblitheekprtalen en Mijn Biblitheek werken we via de interbestuurlijke stuurgrep en de peratinele werkgrepen verder aan de radmap vr prductinnvatie en ptimalisatie. Evaluatie van Biblitheekprtalen: prjectwerking, besluitvrming, financiering. Dit gebeurt in functie van mgelijkheden tt ptimalisatie vr de kmende jaren. Timing: drlpend Meting: medewerking aan de pmaak van het lastenbek vr het EBS; interbestuurlijke evaluatie gerealiseerd; beheften, eerste stappenplan en budget in kaart. 6

7 Actie 6 Opmaak nieuwe gunning De vereenkmst met de huidige leverancier, KU.Leuven/Libis lpt af p 4/11/2016. De cntinuering van de kritieke dienstverlening via het Prvinciaal BiblitheekSysteem vereist een nieuwe gunning die het mgelijk maakt de verdracht naar Vlaanderen vanaf 1/1/2017 te rganiseren. Onderzek naar he en wie en wat Intern prvincie Vlaams-Brabant Met Vlaanderen Opstellen bestek en dssier Onderzek fferte(s) Tewijzing Timing : vrjaar; tewijzing najaar II. SAMENWERKINGSVERBANDEN / PLATFORMWERKING Het SBB ndersteunt p een actieve wijze en met persnele en financiële middelen de vier bestaande biblitheekregi's. In deze infrmele samenwerkingsverbanden bundelen de lkale biblitheken krachten en middelen m tegelijk meer efficiënt te werken en méér te realiseren. Drgedreven samenwerking biedt (kleinere) biblitheken meer kans m de uitdagingen van vandaag en mrgen aan te gaan. Actie 1 Ondersteuning regigrepen De vier bestaande regigrepen wrden k in 2016 ndersteund en gefaciliteerd. Ondersteuning jaarlijkse acties vier regi's Regi Pajttenland/Zennevallei en Regi Nrderrand : ndersteuning bij vrbereidingen (PJL/Z) tt pzet van een regibiblitheek én/f nderzek(nr) naar pzet van een regibiblitheek Regiwerking : pvlging initiatieven p Vlaams niveau en actieve betrkkenheid bij denkpistes rnd reginale samenwerking na Budget: Timing: drlpend Meting: gerealiseerde acties. III. PUBLIEKSWERKING Het SBB ndersteunt de lkale biblitheken bij het verhgen van hun publieksbereik, en dit met fcus p de publieksacties van de diverse regi's én dr de uitwerking en rganisatie van een bvenlkaal aanbd. Infrmatiegeletterdheid, leesbevrdering en mediawijsheid staan centraal met aandacht vr laagdrempeligheid en het bereiken van specifieke delgrepen. Actie 1 Tatertaal / Thuis in Taal (werktitel) Verderzetting van de trajecten Tatertaal vr prfessinelen (TT1) en Tatertaal vr uders (TT2) + pstart nieuw prject Thuis in Taal (werktitel) 7

8 Tatertaal vr prfessinelen (TT1) is een taalstimulerend prject vr jnge kinderen, waarmee penbare biblitheken zich kunnen richten naar de prfessinelen in de kinderpvang (nthaaluders en kinderdagverblijven). De bib werkt p die manier mee aan taalstimulering bij vrschlse kinderen (0-2,5 jaar) én breidt haar werking uit naar de kinderpvanginitiatieven in de eigen gemeente / regi. TT1 is een samenwerkingsinitiatief tussen dienst welzijn en dienst cultuur. Dienst cultuur staat in vr de bibmaterialen (bekenpakketten en Tatertaalhuisjes), dienst welzijn zrgt vr de Tatertaal-methdiek en de bijhrende vrmingsreeksen. Vrjaar 2016 wrdt de vrming gerganiseerd in één nieuwe biblitheek (Gik) en eenmaal herhaald in een biblitheek (Ternat) die TT1 vreger reeds rganiseerde. Tatertaal vr uders (TT2) is een spin-ff van TT1, m k uders via de penbare biblitheken kapstkken aan te reiken m taal bij hun baby s en peuters te helpen stimuleren. Via de wisselcllecties wrden vrleesrugzakjes (0 3 jaar) aangebden aan de biblitheken. Biblitheken kunnen dit cmbineren met een wrkshp vr uders (avndvrdracht). Vrjaar 2016 vindt deze wrkshp plaats in de biblitheken van Rtselaar en Sint-Pieters-Leeuw. Thuis in Taal (werktitel): een nieuw prject wrdt pgestart m aan (Nederlandse) taalstimulering te werken bij 0-6-jarigen in anderstalige gezinnen. Hiervr zullen tasjes ntwikkeld wrden met anderstalige vrleesbekjes (p basis van de keuzetalen van de 5 piltbiblitheken Halle, Leuven, Tienen, Diest en Vilvrde) m anderstalige uders te stimuleren vr te lezen aan hun kinderen. Onderzek tnt nl. aan dat vrlezen in en waarderen van de thuistaal een psitieve invled heeft p de Nederlandse taalverwerving van deze kinderen. Om uders en kinderen naar dit aanbd van de biblitheek te te leiden wrdt gedacht aan een meertalig vrleescircuit in de deelnemende biblitheken, waarbij simultaan in het Nederlands en in een andere taal wrdt vrgelezen aan de kinderen uit de delgrep. Dienst cultuur werkt hiervr samen met dienst Welzijn (kindbeleid), Agentschap Integratie en Inburgering (integratie Vlaams-Brabant), Linc vzw, de deelnemende piltbiblitheken, dienst diversiteit en gelijke kansen stad Leuven en Centrum Taal en Onderwijs (CTO) KU Leuven. Budget: Timing: TT1 en TT2: drlpend (vrbereidingen sessies vrjaar 2016 en najaar 2016) Thuis in Taal: vrbereiding en pstart pilten vrjaar Meting: 2 biblitheken nemen deel aan het prject TT1. 5 biblitheken nemen deel aan het prject TT2. 5 piltbiblitheken nemen deel aan het prject Thuis in Taal. Actie 2 Waarm? Daarm! In 2016 wrdt de vrdrachtenreeks Waarm? Daarm! rnd het ruime thema van pvedingsndersteuning verdergezet. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de dienst Welzijn, cel Kindbeleid. Openbare biblitheken en gemeentelijke diensten (jeugd, welzijn, cmw, kinderpvang, ) tekenen in p het aanbd. Het aanbd wrdt cntinu verdergezet en vernieuwd. Budget: Timing: vrjaar 2016 en najaar 2016 uitvering drlpend Meting: 100 vrdrachten vr uders vinden plaats in samenwerking met de penbare biblitheken en andere gemeentelijke diensten. 8

9 Actie 3 Taalpunten Nederlands In 2016 ndersteunt het streekgericht biblitheekbeleid verder de prichting van Taalpunten. Deze ndersteuning mvat advies en kennisdeling, vrming en unifrm prmtiemateriaal. Hiervr wrdt samengewerkt met diverse interne en externe diensten en partners (dienst lay-ut, Vlaams Karakter, Huis van het Nederlands, vzw De Rand, biblitheken stad Antwerpen, ). Een Taalpunt in de bib geeft ndersteuning aan anderstaligen p vlak van Taalntwikkeling (Nederlands leren) en maatschappelijke riëntatie én streeft naar meer zelfredzaamheid van de anderstalige gebruikers. Budget: Timing: drlpend Meting: 25 biblitheken hebben een peratineel Taalpunt in de bib f zijn begnnen met de pstart ervan. Actie 4 Digitale Week 2016 In 2016 vallen de "digitale Week" en de "Biblitheekweek" samen. We ndersteunen dit dr aan ruim aanbd van lezingen waarp de Vlaams-Brabantse biblitheken kunnen intekenen. Uitwerking van mgelijke inhudelijke thema's: 1. Aan de slag met Ggle-tls 2. Appwijs - ntdek tientallen nmisbare apps vr je tablet f smartphne 3. Bellen via internet, met Skype en andere webtls/apps 4. Digitaal besparen 5. Digitaal lezen, k iets vr ju? 6. Digitaal p reis - websites en apps die je vakantie verrijken 7. Digitale muziek in de kijker 8. Digitale trends - ben jij helemaal mee? 9. Digitale vetspren nline privacy 10. Dcumenten pslaan en delen in de 'clud' 11. Efficiënter en sneller zeken p internet 12. Het internet in je brekzak/handtas - ver laptps, tablets, e-readers en smartphnes 13. He kindvriendelijk is juw tablet? 14. Let's play - gaming vr beginners 15. Online slliciteren 16. Online vergelijken en (ver)kpen 17. Tax-n-web - he vul je nline je belastingaangifte in? 18. Windws 10 Aanbd van 40 lezingen rnd bvenvermelde thema's Organisatie van 1 digitale lezing vr het prvinciepersneel Budget: Timing: ktber 2016 (eventueel k tijdens week van de geletterdheid (wk1 sep) en tijdens de senirenweek wk3 nv). Meting: aantal biblitheken die intekenen p het aanbd en het rganiseren een lezing vr een breed publiek; de lezing in het prvinciehuis vnd plaats Actie 5 Publieksacties regi s Diverse publieksacties van de vier regi's wrden ndersteund dr het SBB. Deze zijn afhankelijk van de jaaracties die biblitheekregi's realiseren. Budget: zie regibudget en evt. prjectsubsidies Timing: drlpend 9

10 Meting: realisatie en uitstraling binnen elke regi. Actie 6 - Wisselcllecties Aanbd wisselcllecties: in 2016 wrden de vlgende cllecties ng actief uitgeleend aan de biblitheken: grtletterbeken, vrleesrugzakjes, reisgidsen en luisterbeken. Vrbereiding scenari s en rganisatie verdracht wisselcllecties in het kader van het VRA. Budget: Timing: drlpend Meting: aantal wisselcllecties in gebruik dr biblitheken. IV. VORMING, CONSULTANCY Het SBB stimuleert en ndersteunt biblitheekmedewerkers bij het verhgen en actualiseren van de cmpetenties die ndig zijn m de hedendaagse en tekmstige kerndelen van de lkale biblitheek te realiseren. Actie 1 Infrmatiebemiddeling Verdere uitrl van het traject Infrmatiebemiddeling vr baliemedewerkers. Organisatie en uitrl van één nieuwe basisreeksen vrjaar 2016: vr biblitheekmedewerkers Grimbergen, Meise, Merchtem, Opwijk & Wemmel Opvlging vrbije trajecten Najaar 2016: de generieke punten uit de verbeterplannen wrden nderzcht in verband met mgelijke / wenselijke ndersteuning. Opvlging tweede verbeterplannen vrige deelnemende biblitheken Organisatie algemeen evaluatiemment en pvlging Budget: Timing: drlpend Meting: (psitieve) evaluatie deelnemende medewerkers; pvlging en meting verbeterplannen; duurzame aandacht vr thema infrmatiebemiddeling bij de lkale bibteams. Actie 2 Cnsultancy zelfuitleen Verderzetting gerichte cnsultancy vr biblitheken die verstappen p zelfuitleen (via RFID) Opvlging VERA-RFID-samenaankp Opvlging verantwrdingsstukken RFID subsidie Timing: drlpend 2016, 31 ktber 2016; Meting: deelnemende biblitheken en verantwrdingsstukken rfid-subsidieaanvragen 10

11 Actie 3 Cnsultancy biblitheekinrichting Verderzetting van de inrichtingscnsultancy dr Landmark Libraries (gegunde pdracht) vr biblitheken die een (her)inrichting van de biblitheek vrbereiden (met.a. ruimte vr advies vr aanpassingen in functie van integratie zelfuitleen (zie actie 2 hierbven)). Er kunnen in 2016 ng max. 5 biblitheken hiervan gebruik maken: Begijnendijk, Kapelle-p-den-Bs, Opwijk, Tienen & Zutleeuw. Budget: eur Timing: vrjaar 2016 Meting: 5 biblitheken hebben een inrichtingscnsultancy gehad. Actie 4 Opleidingen digitale biblitheek Organisatie van pleidingen digitale biblitheek / PBS (niet functineel Aleph). Opvlging bibwebetalages: intervisie Organisatie pleidingen i.f.v. digitale biblitheek Budget: Timing: 2016 Meting: (psitieve) evaluatie en inbreng deelnemende biblitheken; verhgde zichtbaarheid binnen de biblitheekprtaal. Actie 5 Vrming / cnsultancy regiwerking Ondersteuning en facilitering vrming en cnsultancy p vraag van en binnen de regiwerking. Studiebezeken Ad hc vrmingen in functie van biblitheekregiwerking. Budget: via regiwerking Timing: drlpend Meting: elke regi nderneemt minstens één actie en wrdt hierbij ndersteund dr het SBB. Actie 6 Studiereis vr biblithecarissen Organisatie studiereis 2016 vr biblithecarissen en leidinggevenden. Budget: Timing: mei 2016 Meting: studiereis vindt plaats. Actie 7 Inspelen p pprtuniteiten Ingaan p pprtuniteiten en dringende vragen Budget: Timing: drlpend Meting: relevantie van de vraag en relatie met biblitheken. 11

Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015

Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015 Actieplan Streekgericht Biblitheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015 Januari 2015 1 Inhud Inhud... 2 Inleiding... 3 Budget 2015... 4 I. PBS / DIGITALE BIBLIOTHEEK... 5 Actie 1 Aansluiting nieuwe biblitheken...

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

vertegenwoordigd door dhr. Pascal SMET, Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid

vertegenwoordigd door dhr. Pascal SMET, Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkmst tussen de gevangenis Sint-Gillis, gemeente Sint-Gillis en de Vlaamse Gemeenschapscmmissie ver de biblitheekwerking in de gevangenis van Sint-Gillis Deze vereenkmst wrdt

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking Zrg vr cultureel erfged deptwerking Lkale besturen, erfgedbeheerders en -bewaarders wrden gestimuleerd m p een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier rerend en immaterieel erfged te registreren en

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

15 december 2014, nr. 16

15 december 2014, nr. 16 15 december 2014, nr. 16 1. Ondertussen in het prvinciehuis 2. De Aquabrwser en Mijn biblitheek in beweging 3. Naar krtere wrkflws in Aleph! 4. Van BIOS2 naar BIOS3: de wijzigingen p een rijtje 5. Cata/strfe:

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel (0862.910.119), Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel Omschrijving van het initiatief De vzw Huis van

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Meerjarenplanaanpassing nr 2

Meerjarenplanaanpassing nr 2 Meerjarenplanaanpassing nr 2 Inhud 1. strategische nta... 2 1.1 Priritair beleid... 4 1.2 Overig beleid in beleidsdelstellingen pgenmen beleid.... 8 2. Financiële nta... 9 2.1 Financieel delstellingenplan...

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het pmaken van het werkingsverslag van een landelijk gerganiseerde

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Praktijkcentrum Psychlgie en Pedaggische Wetenschappen OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Er zijn in PraxisP verschillende mgelijkheden m een vrmingsinitiatief te rganiseren, nl.: 1. Lezingenreeks

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca Leiderschap@ scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: begeleidingscentrum Ter Heide Adresgegevens: Kltsraat 125 3600 Genk 2) Dmein van expertise: Aanbd aan persnen met EMB: Basale stimulatieactiviteiten

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG 1. ORGANOGRAM: WAT WIE WANNEER & INHOUD Netwerk Leerrecht Limburg Alle betrkken partners en actren in Limburg. Zij nderschrijven de visie van Leerrecht Limburg en zijn betrkken p alle activiteiten rnd

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Info-avond Kids &Co Herent, 28 november 2013

Info-avond Kids &Co Herent, 28 november 2013 Inf-avnd Kids &C Herent, 28 nvember 2013 Stand van zaken Vrgeschiedenis: Zijn zelf uders van Alice, pgevangen in Ukkie 3 Cntact gezcht met: Curatr Kind & Gezin Agentschap Ondernemen Vregere persneelsleden

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 September 2014 maart 2015 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 2 Inhud Inhud... 2 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

ICT IN HET BASISONDERWIJS?

ICT IN HET BASISONDERWIJS? OVERZICHT SESSIE DATAGEBRUIK BIJ HET VORMGEVEN VAN SCHOOLSPECIFIEK ICT-BELEID ICT in het nderwijs ICT-eindtermen 22 NOVEMBER 2012 Dr. Ruben Vanderlinde Vakgrep Onderwijskunde Meer inf: Ruben.Vanderlinde@UGent.

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

i.s.m. Bevraging vorming- en ondersteuningsbehoeften

i.s.m. Bevraging vorming- en ondersteuningsbehoeften i.s.m. Bevraging vrming- en ndersteuningsbeheften VrZet, t OpZet en Uniz willen ju als ndernemer in de kinderpvang graag ndersteunen. Heb je nd aan een bepaalde cursus, een pleiding,? We hren het graag

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

DAVGOS. Werkgroep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Roissart I. Van Durme. Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01

DAVGOS. Werkgroep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Roissart I. Van Durme. Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01 DAVGOS Werkgrep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Rissart I. Van Durme Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01 Agendapunt Verslag Opmerkingen/actiepunt 1. Verwelkming Patrick Verhasselt, pedaggisch begeleider

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

BHK Hoogveldweg 5 3012 Wilsele 016/44 46 37 Vestiging: Bornestraat 30 3012 Wilsele 016/22 77 42

BHK Hoogveldweg 5 3012 Wilsele 016/44 46 37 Vestiging: Bornestraat 30 3012 Wilsele 016/22 77 42 Verslag udercmité 1 december 2015 Aanwezig: Verntschuldigd: Els, Lieve, An, Jke, Anne, Kris, Wim V, Wim S, Sara, Rsa, Miranda, Kaat, Gerlinde, Björn (directeur) en Marian Pipke, Pieter, Linde, Steffi,

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Bijlage bij de kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen

Bijlage bij de kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen Bijlage bij de kadervereenkmst vr freelance pedaggisch maatwerk in kinderpvangvrzieningen 6 maart 2017 1 Cntext De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenrganisatie van de lkale

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de Cpyright Alle teksten en andere items in dit dcument zijn beschermd dr het auteursrecht. Vr niet-cmmercieel gebruik mgen de teksten en de gegevens znder vrafgaande testemming gratis wrden gereprduceerd

Nadere informatie

MAART APRIL 2016. Gemeente Moorslede. Gemeente Wielsbeke

MAART APRIL 2016. Gemeente Moorslede. Gemeente Wielsbeke MAART APRIL 2016 - Opruimdagen en bijkmende pruimacties: Prullaria en alles wat niet tt het archief behrt wrdt uit het archiefdept geweerd. Een archiefdept is immers geen stckageruimte. Hiervr wrdt in

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Vlaams-Brabant Klimaatneutraal tegen 2040

Vlaams-Brabant Klimaatneutraal tegen 2040 Steunpunt DuB dienst Energiebegeleiding EPC-haalbaarheid vr gemeenten en gemeenschapsvrzieningen Els Crnelis, Prvincie Vlaams-Brabant, Klimaatteam IPKC Klimaatdag, 13 ktber 2016 Vlaams-Brabant Klimaatneutraal

Nadere informatie

OCMW: meerjarenplan 2014-19. OCMW Vilvoorde

OCMW: meerjarenplan 2014-19. OCMW Vilvoorde OCMW: meerjarenplan 2014-19 OCMW Vilvrde OCMW Vilvrde INHOUD explitatiebudget investeringsbudget 2 aandachtspunten nieuwe zrgsite dienstverlening financiering: intern & extern respnsabiliseringsbijdrage

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s)

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Recente prjecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Nieuwe prjecten update 2014 1. Psychlgische prblemen bij klanten Er werd een nderzek uitgeverd naar de psychlgische prblemen bij klanten, het

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem

van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platform Water Vallei en Eem van Samen werken naar Samenwerken Kernteam Platfrm Water Vallei en Eem Del & Opbuw presentatie! Infrmeren ver de stand van zaken van de factsheet drntwikkeling rganisatie. Terugblik - parapluplan Factsheet

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Conceptnota. nieuw premiestelsel onroerend erfgoed

Conceptnota. nieuw premiestelsel onroerend erfgoed Cnceptnta nieuw premiestelsel nrerend erfged Cntext Wachtlijst restauratiepremies ng nit z hg: augustus 2014: 185 miljen eur nvember 2015: 371 miljen eur februari 2016: 342 miljen eur (na 1 ste prgrammatie)

Nadere informatie

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14

Missie, visie en strategie Informatievoorziening veiligheidsregio s Definitief RBC 5/11/14 Missie, visie en strategie Infrmatievrziening veiligheidsregi s Definitief RBC 5/11/14 Inleiding Relatie met prgrammaplan en werkplannen Deze missie, visie en strategie vrmen de basis vr het Prgramma Infrmatievrziening

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Learning & Development Awards 2015 Competentiemanagement als gezelschapsspel

Learning & Development Awards 2015 Competentiemanagement als gezelschapsspel Learning & Develpment Awards 2015 Cmpetentiemanagement als gezelschapsspel Vrstelling van de rganisatie en cntactgegevens Zrgbedrijf Antwerpen, vereniging naar Publiek recht. Lange Gasthuisstraat 39, 2000

Nadere informatie

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Telatingsvrwaarden: - Minimum 18 jaar zijn geen 34 jaar wrden in het jaar van inlijving - Belg zijn f de natinaliteit bezitten van één van de lidstaten

Nadere informatie

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003

07 A Rolverdeling arbodienst / Amsterdam Thuiszorg, maart 2003 A(rb) Aktiviteiten Rl Amsterdam Thuiszrg Rl arbdienst K(ritische) P(restatie) I(ndicatren) arbdienst Vertruwenspersn ngewenst gedrag (pesten, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie) Het arbeidsmstandigheden

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Directeur Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

SHAREPOINT TRAININGEN

SHAREPOINT TRAININGEN SHAREPOINT TRAININGEN SAMENWERKING MET DE IT-AFDELING Om de implementatie van Sharepint te laten slagen heeft de IT afdeling behefte aan gebruikersinfrmatie. Daarm willen wij precies weten wat het beleid

Nadere informatie

Overstap Meerdere Velvoerders

Overstap Meerdere Velvoerders Prject O52 Eindbeeldstudie Overstap Meerdere Velverders Elndbeeldstudle 052 - Ovestap Meerdere VerveÍdeís blz. l van 8 Oplegntitie EinbeeldrapPft O52 Eindbeeldrapprten OV-chipkaart Overleg tussen cnsumentenrganisaties

Nadere informatie

Kwaliteitscharter VGC-speelpleinen in samenwerking met de Nederlandstalige Brusselse scholen

Kwaliteitscharter VGC-speelpleinen in samenwerking met de Nederlandstalige Brusselse scholen Kwaliteitscharter VGC-speelpleinen in samenwerking met de Nederlandstalige Brusselse schlen Visie De nieuwe speelpleinwerking ntwikkelt tijdens de paas- en zmervakantie een rijk en gevarieerd spel- en

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege

Aan het college van burgemeester en schepenen. Advies: Integraal beleidsplan en financieel meerjarenplan BBC. Geachte leden van het schepencollege Aan het cllege van burgemeester en schepenen uw kenmerk ns kenmerk cntactpersn datum Sp/SR/2013-08 Patrick Bsten 24.09.2013 Dienst telefn e-mail sprtraad 050 21 22 32 Pat.bsten@telenet.be Advies: Integraal

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 vzw De TintelTuin De Mérdestraat 14, 3300 Tienen Tintelraad VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 aanwezig: Jël, Philippe, Helga, Gedele, Bart I., Katrien R., Eva, Lieven, Ellen, Jst, Lieve, Rita, Yves,

Nadere informatie

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Aanwezig: dr. F. Peiffer, dr. Van Winghem - endcrinlgen dr. J Dewachter, dr. Jan Piryns, dr. Wim Reyntjens HPO Els Breckx, Lieve Sak, Nrtje Segers, Daisy Van Calster,

Nadere informatie

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE 27 jan 2015 VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE Taakmschrijving De adjunct-directeur (m./v.) maakt deel uit van het directieteam van de schlengrep Sint-Rembert en van de schlengemeenschap

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen Functie- en cmpetentieprfiel Deskundige team ntspannen 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Deskundige Team Ontspannen B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl

Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzrg.nl Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p?

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie