Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023"

Transcriptie

1 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide. Binnen de stuurgrep wrdt de visie p het stagebeleid ntwikkeld. Hierbij vertrekken we vanuit de basisgedachte dat stage een win-win situatie met zijn p krte en lange termijn. Om een stagebeleid te kunnen uitbuwen vrziet de rganisatie vldende tijd vr deze medewerkers die hier mee werk van willen maken. Binnen de werkgrep stage wrden de vrbereidingen pgenmen. Planning: najaar vrjaar 2014 Actie 2: Aanwervingsbeleid - Op welke wijze stellen we nze vacatures pen? Als algemeen basisprincipe stellen we dat elke vacature intern wrdt pengesteld. Vr de basisfuncties stellen we de vacatures eerst intern pen. Wanneer na 14 dagen de geschikte kandidaat niet wrdt gevnden wrdt de vacature extern pengesteld. Vacatures vr mkaderingsfuncties en dienstverantwrdelijken wrden nmiddellijk zwel intern als extern pengesteld. - Waar maken we nze vacatures bekend? De vacatures vr de basisfuncties stellen we extern pen via: Jbkanaal VDAB Facebk /website Eigen Thuis De vacatures vr de mkaderingsfuncties en dienstverantwrdelijken stellen we extern pen:

2 Nvember 2013 VDAB Facebk/website Eigen Thuis Scius Website Vlaams Welzijnsverbnd - Selecties De selectiecmmissie is vr een cntract van nbepaalde duur minimaal samengesteld uit de dienstverantwrdelijke, een cllega en bewner. Bij de selecties vertrekken we vanuit de nn-discriminatieclausule die pgenmen is in het arbeidsreglement. Bij evenwaardige kandidaten wrdt er rekening gehuden met het streven naar een meer evenwichtige leeftijdscurve. Cntract bepaalde duur wrdt per situatie bekeken. De selectieprcedure wrdt geëvalueerd in het vrjaar 2015 Cncretisering: najaar 2013 Actie 3: Onthaalbeleid Een ged uitgewerkt nthaalbeleid, zwel gericht p de inwerking van de technische vaardigheden als het zich thuis velen is zeer belangrijk. Reeds jaren heeft Eigen Thuis zijn nthaalbeleid. Vandaag wrdt het nthaalbeleid geëvalueerd en p basis van deze resultaten wrden p de stuurgrep van nvember 2013 acties vrpgesteld. Belangrijk is dat de acties binnen de werkgrep stage en nthaalbeleid p elkaar wrden afgestemd, daar beide werken naar de zelfde delstelling: nieuwe medewerkers inwerken en een ged nthaal geven,. Planning: najaar vrjaar 2014 Drstrm - retentiebeleid Om de cmpetenties, de ervaringen van de medewerkers te kunnen behuden wensen we vandaag vlgende instrumenten hiervr te hanteren. Flexibiliteit van functies

3 Nvember 2013 Om medewerkers de mgelijkheid te geven tijdens hun lpbaan van functie te wijzigen is het belangrijk m de prcedures bij het penstellen van vacatures transparant te maken. ( zie actiepunt 2: penstellen van vacatures). Evenwicht werk privé Om werknemers de mgelijkheid te bieden m een evenwicht te vinden in hun inzet p het werk en hun thuissituatie krijgt de werknemer de mgelijkheid m alle mgelijke vrmen van tijdskrediet te nemen. Actie 4: Actualiseren interne CAO tijdskrediet De huidige CAO vldet vandaag niet meer. Deze Ca meten we actualiseren dr a te zeken naar een evenwicht tussen de persnlijke ambities van de werknemer, de uitdagingen van de rganisatie en de wetgeving. Planning: vrjaar 2014 Actie 5: Taakfiches Van werknemers in dagdienst wrdt gevraagd m systematisch taakfiches p te maken rnd hun kerntaken. Dit als pvlgingsinstrument als de werknemer ziek valt, maar k vr als de werknemer uit dienst gaat. Planning: cntinu, start najaar 2013 Einde lpbaan bij Eigen Thuis De medewerkers met einde lpbaan kunnen we in twee grte grepen indelen. De werknemers die p eigen initiatief f verplicht de rganisatie meten verlaten.

4 Nvember 2013 Actie 6: exitgesprek Een exitgesprek met medewerkers die de rganisatie verlaten is een dankbaar mment m de werking van de rganisatie blijvend te kunnen ptimaliseren. De directie hudt met elk persneelslid die vrijwillig vertrekt ( (brug)pensien, ntslag dr werknemer) in de laatste werkweek een gesprek. Planning: bij cncreet vertrek Actie 7: lpbaangesprekken Om de mgelijkheden van einde lpbaan te kunnen bespreken rganiseert de dienstverantwrdelijk in het jaar dat een persneelslid 58 en 63 jaar wrdt een lpbaan gesprek. ( de leeftijd is afhankelijk van de resultaten van de besprekingen van de CAO werklsheid met bedrijfsteslag. Dit m samen na te gaan he de werknemer zich ziet functineren de vlgende peride. Hiervr wrdt een sjabln en richtvragen vrbereid. Vele van nze werknemers hebben er een lange lpbaan pzitten. Vr smmige betekent dit dat men p (brug)pensien kan gaan, vr andere brengt dit een aantal kpzrgen mee. Vr enkelingen betekent dit dat er extra dagen meten gewerkt wrden m p brugpensien te kunnen gaan. Als rganisatie kunnen we hier maar aan tegemetkmen indien hiervr gesubsidieerde uren ter beschikking zijn vr een functie waarvr de werknemer de vereiste cmpetenties/diplmavrwaarden beschikt. Ifv een vlwaardig pensien zijn smmige medewerker vragende partij m te blijven werken tt december van het lpende jaar waarin men 65 jaar wrdt. Hierp zeggen we niet principieel neen. Hier rnd kan een verleg gerganiseerd wrden met de dienstverantwrdelijke, directie en de betrkken werknemer waarin vlgende elementen wrden meegenmen: De mtivatie van de werknemer De laatste evaluatie Ziekteverzuim de laatste twee jaar Fysieke cnditie De mgelijkheden van alternatief werk wrden nderzcht, rekening hudend met de gevraagde cmpetenties. Op vragen m na 65 jaar ng te mgen blijven werken gaan we vrlpig niet in, mwille van de aard van de jb en de leeftijdspiramide. Planning: bij cncrete situatie

5 Nvember 2013 Visie leeftijdsbewust persneelsbeleid Deze nta rnd leeftijdsbewust persneelsbeleid vertrekt vanuit de visie van de vrziening waarin we aandacht besteden aan een kwaliteitsvl persneelsbeleid in functie van het welzijn van persneel en gebruikers. Een leeftijdsbewust persneelsbeleid vraagt een visie p instrm, retentie/drstrm en einde lpbaan van medewerkers. Deze visietekst met acties vertrekt vanuit de huidige leeftijdspiramide, vandaag en mrgen, van Eigen Thuis. Als basisprincipe wenst Eigen Thuis zich p te stellen als sciale werkgever. Hierbij is het wel belangrijk m in elke situatie een win win situatie na te streven zwel vr de medewerkers, cllectief als individueel, en de rganisatie Eigen Thuis. Instrm. Om in de tekmst kwalitatieve medewerkers te vinden is het belangrijk dat Eigen Thuis zich p de kaart zet als aantrekkelijke werkgever. Om de instrm van kwalitatieve medewerkers te blijven garanderen meten we vr verschillende aspecten aandacht hebben. Hierbij denken we aan een stagebeleid, de selectieprcedure en het nthaalbeleid. Om ptentiële nieuwe cllega s aan te trekken is de ntwikkeling van een stagebeleid de uitdaging. Via stage kan de rganisatie nieuwe krachten mee vrbereiden p de sectr. De wijze waarp we een vacature bekend maken, nze selectieprcedure laten lpen is één van de uithangbrden van nze rganisatie. Hiermee zrgvuldig mgaan is een ndzaak. Een pen en transparante selectieprcedure veren brengt duidelijkheid naar de medewerkers, maar geeft k naar buiten een beeld van de rganisatiecultuur.

6 Nvember 2013 Om p de krappe arbeidsmarkt deze ptentiële kandidaten te vinden die vlden aan de diplmavrwaarden, nze technische verwachtingen en passen binnen de rganisatiecultuur van Eigen Thuis meten we in de tekmst naast de klassieke kanalen k creatief durven pzek gaan naar vr ns minder bekende kanalen, zals sciale media. Een stage, een nieuwe inwerking valt f staat met een ged gerganiseerd nthaalbeleid. Een ged uitgewerkt nthaalbeleid, zwel gericht p de inwerking van de technische vaardigheden als het zich thuis velen is zeer belangrijk en legt de basis vr de verdere werking, het engagement van nieuwe medewerkers. Drstrm- retentiebeleid Een evenwichtig leeftijdsbewust persneelsbeleid heeft aandacht vr de medewerkers van alle leeftijdsgrepen. Om een rganisatie draaiende te huden is het belangrijk m blijvend aandacht te hebben vr het aanwezige persneel. Hierbij denken we zwel aan de mgelijkheden van verticale f hrizntale drstrm van functies als de cnstante uitdaging m werknemers mee te ndersteunen in het zeken naar een evenwicht tussen de eigen thuissituatie en het werk. Het blijft vr een rganisatie, met beperkte middelen, steeds een uitdaging m samen met zijn medewerkers p zek te gaan naar dit evenwicht. Vrmen van tijdskrediet, landingsbanen behren tt de mgelijkheden. Mgelijke instrumenten zijn caching- en evaluatie- en functineringsgesprekken. Uitstrm Vandaag biedt de CAO van 10 december 2012, vervregde uittreding van de lpbaan, tt eind 2014 de mgelijkheid aan werknemers die vlden aan de vereisten m te vertrekken met werklsheid met bedrijfsteslag (brugpensien). De maatschappelijke evlutie leidt (dwingt) ns echter naar langer werken. Als rganisaties wensen we medewerkers te ndersteunen in hun keuze, verlp van hun einde lpbaan. Hiervr trachten we steeds te vertrekken vanuit nze basisvisie dr steeds vr zwel de medewerker als de rganisatie een win-win na te streven. Eigen Thuis engageert zich m elke vraag te nderzeken. Vertrekkende vanuit nze leeftijdspiramide ann 2013 is het uittekenen van een leeftijdsbewust persneelsbeleid, een evenwichtig persneelsbeleid, een hele uitdaging. Een uitdaging die maar kans p slagen heeft wanneer we gezamenlijk, medewerker en rganisatie, hieraan werken.