15 december 2014, nr. 16

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "15 december 2014, nr. 16"

Transcriptie

1 15 december 2014, nr Ondertussen in het prvinciehuis 2. De Aquabrwser en Mijn biblitheek in beweging 3. Naar krtere wrkflws in Aleph! 4. Van BIOS2 naar BIOS3: de wijzigingen p een rijtje 5. Cata/strfe: tips & tricks binnen de catalgrafiemdule 6. Agenda vrjaar Praktische mededelingen 1. Ondertussen in het prvinciehuis. zijn we nder andere bezig geweest met: De planning vr de nieuwe aansluitingen in 2015: Ok in 2015 zullen zes biblitheken instappen in het Prvinciaal Biblitheeksysteem. Het gaat m Sint-Genesius-Rde (Vubis), Krtenberg, Keerbergen, Galmaarden (Bidc), Kapelle-pden-Bs en Zemst (Brcade). De vier eerstgenemde biblitheken sluiten aan in het vrjaar, meer bepaald p 15 juni 2015, de twee andere vlgen p 15 december Alle biblitheken hebben een eerste startgesprek gehad. Het PBSteam werkt nu samen met Libis verder aan de vrbereidingen vr de cnversie. 2. De Aquabrwser en Mijn biblitheek in beweging De nline tepassingen Aquabrwser en Mijn biblitheek krijgen regelmatig updates met tevegingen en verbeteringen. Recent werd in Aquabrwser versie 4.4 gereleaset en vr Mijn biblitheek werd eind ktber versie in gebruik genmen. De verbeteringen: Aquabrwser Lay-ut recensies: Het recensieblk p de detailpagina kreeg een betere lay-ut. Je kan drklikken naar de vlledige tekst via de knp lees meer, en met een aanduiding van diezelfde lees meer kan je zien tt waar in de tekst je gekmen was. Na het lezen van de recensie kan je er k vr kiezen m de tekst terug te verbergen.

2 Alternatieve zeksuggesties: als je bv. typefuten maakte bij een pzeking, kreeg je vreger al snel te zien dat er geen zekresultaten te vinden waren. Nu werd dit verbeterd waardr je meteen zekresultaten te zien krijgt p basis van een alternatieve zeksuggestie (zie vb. hiernder). Verdere verbeteringen aan de alternatieve zeksuggesties vlgen ng. Daarver later zeker meer. Mijn biblitheek Persnlijke gegevens aanpassen: In het verzicht van de lidmaatschappen in Mijn biblitheek is er een link geplaatst waarmee een gebruiker rechtstreeks naar het cntactfrmulier wrdt drgestuurd. Gebruikers kunnen p deze manier aan de biblitheek vragen m hun gegevens (adres, adres) aan te passen. Het cntactfrmulier wrdt drgestuurd naar de biblitheek in kwestie. Deze kan de nieuwe gegevens dan tevegen in Aleph. Gemakkelijker zeken: in de administratiemdule van Mijn biblitheek werd de snelle zekfunctie verbeterd met Gebruikersnaam in plaats van Naam m een gebruiker p te zeken. Vrheen kn hier per vergissing de naam van de gebruiker ingegeven wrden terwijl dit vaak niet dezelfde is als de gebruikersnaam binnen Mijn biblitheek. Je kan k

3 rechtstreeks zeken p biblitheekkaartnummer, terwijl dit vreger enkel bij uitgebreid zeken mgelijk was. Online betaling vr e-beken: Mmenteel is deze functie ng niet beschikbaar, maar we willen wel al meegeven dat dit eraan kmt. 3. Naar krtere wrkflws in Aleph! Het is altijd mi meegenmen als werk eenvudiger en sneller kan. Daarm geven we in deze rubriek een paar vereenvudigde wrkflws vr Aleph mee. Meteen naar de lener: In het bestandje circ.ini kan ingesteld wrden dat de lezersinfrmatie na een uitlening f inname meteen gepend wrdt in het tabblad Lezer. Nu met je hiervr ng klikken p de knp naar kas/lezer. Met deze instelling kan je na een inname f uitlening simpelweg klikken p het tabblad Lezer (f de functietets F7 gebruiken) en het recrd van de lener wrdt gepend. Wil juw biblitheek hier graag mee starten? Vraag het ns dan via de helpdesk. Snellere afver: afver kan vrtaan dr enkel de exemplaren te verwijderen. Tt vr krt diende je k de hlding telkens te verwijderen, wat meer tijd in beslag nam. Maar dit met nu niet meer. Libis heeft namelijk een service vrzien die lege hldings en lege (niet- Vlacc) bibligrafische beschrijvingen verwijdert. Jullie heven enkel ng de exemplaren af te veren. Ter vrbereiding hebben we een lijst pgevraagd met alle exemplaren die niet gekppeld zijn aan een hlding. De biblitheken die een grt aantal van deze exemplaren hebben, zullen via mail gecntacteerd wrden m het ndige pkuiswerk te den. 4. Van BIOS2 naar BIOS3: de wijzigingen p een rijtje Zals we reeds aankndigden maakt het Agentschap Sciaal- Cultureel Werk vanaf 2015 de verstap naar BIOS3, de vernieuwde tepassing vr de jaarlijkse cijfers. Het Agentschap heeft nlangs drgegeven welke veranderingen zij drverden aan de Bis-cijfers die de penbare biblitheken jaarlijks indienen. Deze wijzigingen werden besprken in werkgrepen en zijn dus gedragen dr de vlledige sectr. Ok met de PBS en werd verlegd, aangezien het essentieel is dat de nieuw gevraagde gegevens k daadwerkelijk geleverd kunnen wrden. Wij hebben dit afgetetst met Libis en dit zal geen prbleem vrmen, mits wat manuele aanpassingen aan de data dr de biblitheken zelf. Het Agentschap zal zelf uitgebreid álle veranderingen in álle categrieën telichten (activiteiten, financiën, persneelsbezetting, cllectie, lezers, ). Hiervr werd een infrmatiesessie gerganiseerd p 30 januari 2015 in het Prvinciehuis. Het Agentschap zal jullie hier persnlijk vr uitndigen. Hier belichten we de wijzigingen in de cijfers die het PBS vr jullie aanlevert en autmatisch inlaadt in de nline mdule: cllectiegegevens en lezersgegevens. Het is de bedeling dat in 2015 reeds nieuwe gegevens wrden geleverd. Het is dus essentieel dat jullie het eventuele manuele werk kunnen afrnden vóór wij de gegevens een eerste keer pmaken eind januari Deze eerste versie dient als test en vr de pmaak van jullie jaarverslagen. Tussen eind januari en eind april hebben jullie vervlgens de tijd m deze gegevens te cntrleren en eventueel ngmaals exemplaren/lezers te crrigeren. Begin mei 2015 leveren wij de gegevens definitief aan het Agentschap. De belangrijkste aandachtspunten zijn de vlgende:

4 Vr AVM bestaan nu veel specifieke cdes pgesplitst vr jeugd/vlwassenen en vr fictie/nn-fictie. Tt nu te werden deze gegevens samengeteld mdat het Agentschap deze psplitsing als facultatief beschuwde en niet als verplicht. Deze psplitsing is nu wel verplicht, waardr biblitheken die geen specifieke cdes gaven aan exemplaren dat nu wel zullen meten den. Vr Daisy bestaat nu 1 cde: cde 30. Ok hier wil het Agentschap een psplitsing jeugd/vlwassenen verkrijgen. Er werd dus een nieuwe cde gemaakt: cde 30 vr daisy jeugd en cde 31 vr daisy vlwassenen. Alle exemplaren die nu cde 30 hebben, kregen in één beweging cde 31, mdat de meeste daisy s vr vlwassenen bedeld zijn. Jullie meten manueel alle daisy s vr jeugd een cde 30 geven. Games wrden in BIOS3 apart bevraagd. Hiervr werden 2 nieuwe cdes gecreëerd: cde 35 Games jeugd en cde 36 Games vlwassenen. Alle betrkken exemplaren meten manueel deze cdes verkrijgen. Bij vragen kan je je wenden tt Katie via f 5. Cata/strfe: tips & tricks binnen de catalgrafiemdule Naar aanleiding van de laatste fcusgrep catalgrafie werden nlangs nieuwe, bijkmende sjablnen vr uitgebreide beschrijvingen aangemaakt vr de meest gangbare materiaalsrten. Deze kregen dezelfde naam als de sjablnen vr de minimale beschrijving, met ter identificatie het achtervegsel _uitgebreid. Vr de duidelijkheid kregen de vereenkmstige ude minimale sjablnen in hun benaming het achtervegsel _minimaal. Deze werden waar ndig geüpdatet. Sjablnen znder uitgebreid equivalent kregen geen achtervegsel in de naam. Merk p dat in tegenstelling tt wat eerder aangekndigd werd de Vlacc-velden 600 en 650 (inhudelijke ntsluiting) niet pgenmen werden in de uitgebreide sjablnen. Dit mwille van mgelijke prblemen met de index achter deze velden. Je kan bestaande 600- en 650-velden wel kpiëren uit een Vlacc-beschrijving f alternatief een lkaal trefwrd tevegen. Als je wat meer inf wil verkrijgen ver de srt inhud die in een veld met wrden ingevuld, kan je in het tabblad Recrds de cursr in dat veld zetten en nderaan het tabblad Veldinfrmatie kiezen. Ng meer infrmatie ver betekenis en gebruik van al deze velden, vind je bij de regelgeving p de website van Bibnet. Spelregels: Je gebruikt een minimaal sjabln vr een titel waarvan je z ged als zeker weet dat die later ng dr Open Vlacc beschreven zal wrden. In principe de je dit enkel wanneer de wachttijd vr een Vlacc-beschrijving vrij lang is, zals vr films. Een uitgebreid sjabln gebruik je vr dcumenten waarvan je (z ged als) zeker weet dat ze nit een Vlacc-beschrijving zullen krijgen, zals een publicatie van de lkale heemkundige kring. Standaard is hier de status VOORLOPIG pgenmen. Indien je vertuigd bent dat de beschrijving vldende vlledig en accuraat is, dan kan je de status PBS tekennen. Op die manier kan je beschrijvingen die je ng met nakijken nderscheiden van degene die af zijn. Bij vragen kan je je richten tt Guy via f 6. Agenda vrjaar januari 2015 Infsessie BIOS3 gerganiseerd dr Agentschap Sciaal-Cultureel Werk Prvinciehuis (raadzaal)

5 2 maart 2015 Derde PBS-gebruikersdag - Prvinciehuis De vlledige SBB-agenda kan je hier raadplegen. 7. Praktische mededelingen Nieuwe brchure Mijn biblitheek staat nline: Naar aanleiding van het respnsive design belfden we jullie een nieuwe brchure. Deze is ndertussen klaar, maar zal dr ns niet meer afgedrukt en verspreid wrden. De wijzigingen aan Mijn biblitheek vlgen elkaar immers in een snel temp p, waardr de brchure sneller veruderd kan zijn dan jullie ze kunnen uitdelen aan de gebruikers. Wij vrzien wel een afdrukbare versie van de brchure, die reeds via mail werd verspreid. Indien gewenst, kunnen jullie deze zelf in beperkte plage afdrukken. We stuurden k een pdf-versie van de brchure die jullie kunnen gebruiken vr de website, de blg, van de bib. Tensltte werd de brchure pgeladen in ISSUU, een nline publicatiedienst. De brchure kan via deze site drbladerd wrden, wat een echtere ervaring geeft aan de gebruikers dan een pdf. Via deze link kan je surfen naar de drbladerbare brchure. Wil je de pdf-versies ng eens ntvangen? Stuur ns dan een mailtje naar Opkuis van blkkeringen en pmerkingen in Aleph: Regelmatig den wij aan databanknderhud m de lenersdatabank pgekuist te huden. Z staan er heel wat blkkeringen f pmerkingen in het Aleph- en het PBS-biblithekenrecrd. Deze staan hier echter niet p de juiste plaats. Je krijgt hiervan namelijk geen melding in het tabblad inleveren/uitlenen en ze zijn geldig vr het vlledige netwerk. Bvendien wrden ze vaak vergeten en blijven ze lange tijd staan. We hebben Libis dan k gevraagd m de pmerkingen en blkkeringen in het Aleph-recrd te verwijderen. In het PBSbiblithekenrecrd gebeurt de pkuis manueel dr ns. Daar wrdt namelijk een blkkering geplaatst na het draaien van de custm-69. Als de reden vr de blkkering er niet meer is, wrdt deze handmatig dr ns verwijderd en k de eventuele ft met rd kruis wrdt verwijderd. Als de ksten en/f uitleningen wel ng penstaan, wrdt de blkkering behuden. We willen vragen aan de medewerkers die de dssiers Bestuur pvlgen m k het PBS-biblithekenrecrd na te kijken p blkkeringen. Leners kunnen hierdr vaak niet uitlenen en de rzaak wrdt meilijk gevnden. Vergeet k de ft met het rde kruis niet te verwijderen. Vrlijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwja ar: Afsluiten den we dr iedereen een fijne eindejaarsperide te wensen! Tijdens de kerstvakantie zal er k bij ns, dr feestdagen en verlf, geen reguliere, uitgebreide helpdeskpermanentie kunnen zijn. Wij vrzien echter natuurlijk een ndpermanentie. Mgen wij je daarm vragen m via de helpdesktelefn ( ) enkel dringende prblemen te melden (bijvrbeeld cnnectieprblemen met Aleph, Aquabrwser f Mijn biblitheek)? De helpdesktl en het PBS- adres blijven uiteraard bereikbaar vr alle niet-dringende prblemen en pmerkingen. Handleidingen en bijkmende uitleg vind je k altijd p PBS-net. Opmerkingen en suggesties met betrekking tt deze nieuwsbrief kan je altijd melden aan het PBS-team ).

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be

Landschoot.be Karel Van Landschoot Appelboom 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landschoot.be MassaMail is een cncept van Landscht.be Landscht.be Karel Van Landscht Appelbm 2a 9991 Adegem +32.485936601 karel@landscht.be De algemene vrwaarden kunnen gelezen wrden p http://www.massamail.be/algemene_vrwaarden.htm

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Organisatie van grote activiteiten

Organisatie van grote activiteiten Organisatie van grte activiteiten Inspiratiedag 1 ktber 2011 Inhud 1 Think befre yu act... 4 1.1 Tips vr een stresslze rganisatie... 4 1.1.1 Plannen... 4 1.1.2 Delegeren... 5 1.1.3 Transparantie: werkinstrumenten

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

Rapport audit: www.voorbeeld.be

Rapport audit: www.voorbeeld.be Rapprt audit: www.vrbeeld.be Scre per nderdeel 1. Hardware en sftware 5/10 50% 2. Accessibility 25/35 71% 3. User experience 30/30 100% 4. Navigatie 45/52 87% 5. Hme page 35/43 81% 6. Paginalay- ut 17/31

Nadere informatie

Paper CMS-systemen. Jorissen Dorien

Paper CMS-systemen. Jorissen Dorien Paper CMS-systemen Jrissen Drien 1 Inhudstabel Inleiding 3 CMS-systemen 4 Vrdelen van een CMS 5 Functies CMS 7 Srten CMS 8 CMS selectieprces 9 Jmla! 11 Wrdpress 13 Drupal 15 Dries Buytaert 18 Vergelijking

Nadere informatie

Contacten- en relatiebeheer B2B

Contacten- en relatiebeheer B2B Cntacten- en relatiebeheer B2B 1 Delstelling De delstelling van deze pdracht is de implementatie en het nderhud van een CRM platfrm bij de dienst ecnmie en de dienst diamant dat vlgende rganisatrische

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie

Tarieftransparantie in de markt voor mobiele telefonie Tarieftransparantie in de markt vr mbiele telefnie Analyse Ministerie van Ecnmische Zaken Directie Telecmmarkt Etienne Mulders en Carmen van de Werk-Draaijers 3 maart 2009 1 SAMENVATTING Deze ntitie bevat

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE

BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE SECRETARIAATSMEDEWERKER 2015-2016 INHOUD 1 VOORWOORD 1 2 OVER DE OPLEIDING ZELF 3 2.1 WAAROM KIEZEN VOOR ÉÉN VAN DEZE OPLEIDINGEN? 3 2.2 TOELATINGSVOORWAARDEN 3 2.3 ORGANISATIE

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s

Eindrapportage project OP 5.6 Community of Practice (e-)portfolio s Eindrapprtage prject OP 5.6 Cmmunity f Practice (e-)prtfli s Juli 2007 Anuk Prp & Maarten van Wesel 2 Inhudspgave Inhudspgave... 3 1. Inleiding... 5 2. Het pzetten van de CP... 7 2.1 Prduct: Kennisprductie...

Nadere informatie