Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer"

Transcriptie

1 Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden Onderwerp Verwerken van rechterlijke uitspraken Aan Gebruikers RO Standaarden Van Genvum, beheerder RO Standaarden Datum 24 ktber 2013 Status Publiek 1 Aanleiding Al geruime tijd draagt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een deel van haar uitspraken van de Ruimtelijke rdeningskamer bestuursrganen p m bepaalde aanpassingen binnen een in de uitspraak bepaalde termijn in het digitale bestemmingsplan te verwerken dan wel m vr nderdelen een nieuw besluit te nemen. Bij het werken met de RO Standaarden 2012 wrdt nu k gebruik gemaakt van het gebiedsgerichte besluit gerechtelijke uitspraak, waarmee de uitspraken van de Raad van State digitaal beschikbaar wrden gesteld. Daarnaast geven de brnhuders met behulp van de dssierstatus aan welke status het ruimtelijke plan heeft. Bij de behandeling van berepen en vrlpige vrzieningen kunnen zich veel verschillende situaties vrden. Er is gebleken dat er behefte is aan meer duidelijkheid bij de werkwijze. De Raad van State licht dit te in een artikel in ROmagazine 1. Een technische telichting he te werken met de RO Standaarden vindt u in dit schrijven dat in de kmende peride p de Genvum website en wiki van de RO Standaarden te vinden is en begin 2014 aan de praktijkrichtlijnen zal wrden tegevegd. De hier beschreven werkwijze is een cncrete tepassing van de RO Standaarden in cmbinatie met de wet- en regelgeving p dit gebied. In enkele gevallen zijn er meerdere plssingen mgelijk. Genvum geeft in deze gevallen dan een aanbeveling. Dit is gemarkeerd weergegeven. Genvum heeft dit dankzij expertise uit praktijk kunnen samenstellen. De meest vrkmende situaties van uitspraken zijn pgenmen en beschreven: met de uitspraak wel/ niet beschikbaar wrden gesteld, wrdt het bestemmingsplan aangepast en welke dssierstatus is van tepassing? Het is mgelijk dat in de praktijk blijkt dat hier tch niet alle situaties zijn beschreven. Wanneer dat het geval is, vragen we u cntact met ns p te nemen via de helpdesk RO Standaarden 2 Leeswijzer In paragraaf 3 is samengevat welke infrmatie aan het gebiedsgerichte besluit gerechtelijke uitspraak wrdt gekppeld. In paragraaf 4 is de werkwijze beschreven vr de fase dan wel situatie vrafgaand aan de uitspraak: Vr vaststelling; Na vaststelling/vanaf beschikbaarstellen vastgesteld bestemmingsplan tt en met bekend wrden f er wel/geen berep en vrlpige vrziening is ingesteld; Geen berep ingesteld, geen vrlpige vrziening gevraagd; Berep ingesteld, geen vrlpige vrziening gevraagd; Berep ingesteld en vrlpige vrziening gevraagd. Vervlgens zijn in paragraaf 5 per type uitspraak de acties vr de brnhuder/ bestuursrgaan uitgewerkt: Vrlpige vrziening Tussenuitspraak (bestuurlijke lus) Uitspraak p berep/bdemuitspraak Uitspraak p berep tegen reactieve aanwijzing - Situatie A: gemeente heeft reactieve aanwijzing niet in bestemmingsplan verwerkt - Situatie B: gemeente heeft reactieve aanwijzing in bestemmingsplan verwerkt. 1 Bij publicatie van deze werkwijze is het artikel ng niet verschenen in het ROmagazine T bezekadres pstadres E BarchmanWuytierslaan 10 Pstbus 508 I LH Amersfrt 3800 AM Amersfrt

2 blad 2 van 19 3 Gebiedsgericht besluit: gerechtelijke uitspraak In hfdstuk 5 van de Prakrijkrichtlijn Gebiedsgerichte Besluiten (PRGB2012) is een nadere telichting gegeven: welke infrmatie met cnfrm de RO Standaarden wrden meegenmen bij het maken van dit gebiedsgerichte besluit. De infrmatie in de PRGB2012 is beknpt en daarm in deze werkwijze ngmaals p een rij gezet. Uitgangspunt en aanbeveling vr het gebruik van de RO Standaarden is dat de gerechtelijke uitspraak (cnfrm RO Standaarden) beschikbaar wrdt gesteld dr het bestuursrgaan dat het besluit waarver de gerechtelijke uitspraak gaat heeft genmen. Plangebied Gebied waarp de uitspraak betrekking heeft. Uitgangspunt is dat raadpleger van het digitale plan alleen de uitspraak ziet wanneer dat vr het plandeel dat hij/zij raadpleegt relevant is: dr uitspraak wrdt het bestemmingsplan/besluit vlledig vernietigd f geschrst: plangebied gerechtelijke uitspraak= plangebied van bestemmingsplan/besluit dr uitspraak wrden bepaalde plandelen vernietigd f geschrst waarbij delen van de plankaart vervallen f niet in treden: plangebied gerechtelijke uitspraak = de plandelen van het bestemmingsplan/besluit die zijn vervallen f niet in getreden dr uitspraak wrden delen van de regels vr een/meer bepaalde bestemmingen vernietigd f juist tegevegd: plangebied gerechtelijke uitspraak= alle bestemmingsvlakken met die bestemming(en) dr uitspraak wrden delen van de regels die vr het hele plangebied gelden vernietigd f juist tegevegd: plangebied gerechtelijke uitspraak= plangebied van bestemmingsplan. Planstatus vastgesteld Datum Datum uitspraak. Besluitnummer Nummer van de uitspraak (nummering RvS f ECLI-nummer). verwijzingnaartekst typetekst = besluitdcument besluitdcument = kpie van de gerechtelijke uitspraak: pdf van geannimiseerde versie van website Raad van State bestandsnaam besluitdcument = d_nl.imro. kppeling besluitdcument aan Besluitgebied_X én aan Besluitvlak_X Vaststellingsbesluit vaststellingsbesluit= kpie van de gerechtelijke uitspraak: pdf van geannimiseerde versie van website Raad van State bestandsnaam vaststellingsbesluit= vb_nl.imro. kppeling vaststellingsbesluit aan Besluitgebied_X verwijzingnaarexternplaninf Hiermee wrdt de relatie met het bijbehrende plan gelegd. Er wrden minimaal 2 verwijzingen pgenmen: verwijzing naar het bestemmingsplan/besluit waar de uitspraak ver gaat naamexternplan: de exacte naam van het bestemmingsplan/besluit idnexternplan: de IMRO-idn van het bestemmingsplan/besluit rlexternplan: ten gevlge van extern plan/besluit verwijzing naar de uitspraak zelf naamexternplan: mschrijving van de uitspraak (bv Uitspraak ver bestemmingsplan [naam bestemmingsplan]) idnexternplan: nummer van de uitspraak (nummering RvS f ECLI-nummer) rlexternplan: ten gevlge van extern plan/besluit

3 blad 3 van 19 4 Werkwijze: Traject vrafgaand aan uitspraak Fase/situatie Fase Dssierstatus bestemmingsplan Vr vaststelling Na vaststelling/vanaf beschikbaarstellen vastgesteld bestemmingsplan t/m bekend wrden wel/geen berep en vrlpige vrziening Geen berep ingesteld, geen vrlpige vrziening gevraagd Berep ingesteld, geen vrlpige vrziening gevraagd Berep ingesteld en vrlpige vrziening gevraagd Tt tussenuitspraak/ uitspraak berep Na tussenuitspraak/ uitspraak berep Tt uitspraak vrlpige vrziening Na tussenuitspraak/ uitspraak vrlpige vrziening tt uitspraak berep Na tussenuitspraak/ uitspraak berep in vrbereiding vastgesteld geheel nherrepelijk in geheel in zie schema's bij Traject na uitspraak niet in zie schema's bij Traject na uitspraak zie schema's bij Traject na uitspraak 3

4 blad 4 van 19 5 Werkwijze: Traject na uitspraak Srt uitspraak dictum uitspraak Actie brnhuder/bestuursrgaan Planstatus, dssierstatus en bijznderheden Vrlpige vrziening Verzek tegewezen, plan geheel geschrst dssierstatus handhaven niet in Verzek tegewezen, plan deels geschrst uitspraak als gebiedsgericht besluit beschikbaar stellen dssierstatus bestemmingsplan indien in zelfde dssier als bestemmingsplan: niet in indien in apart dssier: geheel nherrepelijk in deels in Verzek afgewezen, plan niet geschrst uitspraak als gebiedsgericht besluit beschikbaar stellen dssierstatus bestemmingsplan indien in zelfde dssier als bestemmingsplan: deels in indien in apart dssier: geheel nherrepelijk in geheel in 4

5 blad 5 van 19 Srt uitspraak dictum uitspraak Actie brnhuder/bestuursrgaan Planstatus, dssierstatus en bijznderheden uitspraak heeft geen gevlgen vr inhud plan, daarm uitspraak niet beschikbaar stellen als gebiedsgericht besluit Verzek afgewezen, direct uitspraak in bdemzaak (meestal vanwege kennelijke nietntvankelijkheid) dssierstatus bestemmingsplan geheel nherrepelijk in uitspraak heeft geen gevlgen vr inhud plan, daarm uitspraak niet beschikbaar stellen als gebiedsgericht besluit 5

6 blad 6 van 19 Tussenuitspraak (bestuurlijke lus) Opdracht aan raad m binnen x weken nieuw besluit te nemen, planregeling te herstellen, vaststellingsbesluit te wijzigen dr andere planregeling vast te stellen, znder dat AbRS bij wijze van vrlpige vrziening bestemmingsplan geheel/gedeeltelijk schrst 2 dssierstatus bestemmingsplan direct na uitspraak handhaven (resp. indien het bestemmingsplan vrafgaand bij wijze van vrlpige vrziening was geschrst) tussenuitspraak als gebiedsgericht besluit beschikbaar stellen nieuwe versie van het vlledige bestemmingsplan maken, aangepast aan uitspraak raad stelt alleen de gewijzigde nderdelen vast (ver algemeen znder tepassing afd 3.4 Awb) bestemmingsplan ter inzage leggen, berep mgelijk tegen gewijzigde nderdelen geheel in indien in zelfde dssier als bestemmingsplan: geheel in indien in apart dssier: geheel nherrepelijk in bestemmingsplan versiecde phgen t..v. vrige planversie als vaststellingsbesluit pnemen 2 e raadsbesluit 1 e raadsbesluit en tussenuitspraak als bijlagen bij de telichting van het bestemmingsplan pnemen met attribuut verwijzingnaarexternplaninf relatie leggen met uitspraak (titel en nummer van de uitspraak invullen) en als waarde bij RlExternPlan invullen 'ten gevlge van extern plan/besluit' dssierstatus vastgesteld na aflp berepstermijn dssierstatus pnieuw dssierstatus afhankelijk van ingesteld berep en 2 Vaak geeft de AbRS de raad de keuze tussen betere mtivering vr rsprnkelijke besluit geven, f besluit te wijzigen dr andere planregeling vast te stellen. In het eerste geval (z lijkt het uit de uitspraken) stuurt de raad een brief met andere/aanvullende/verbeterde mtivering en stelt geen gewijzigde versie van het bestemmingsplan vast. 6

7 blad 7 van 19 gevraagde vrlpige vrziening: geheel in, niet in gerechtelijke uitspraak én rsprnkelijke planversie blijven in manifest en p weblcatie gehandhaafd Opdracht aan raad m binnen x weken nieuw besluit te nemen/planregeling te herstellen/vaststellingsbesluit te wijzigen dr andere planregeling vast te stellen + AbRS schrst bij wijze van vrlpige vrziening bestemmingsplan geheel/gedeeltelijk 3 dssierstatus bestemmingsplan direct na uitspraak tussenuitspraak als gebiedsgericht besluit beschikbaar stellen nieuwe versie van het vlledigebestemmingsplan maken, aangepast aan uitspraak raad stelt alleen de gewijzigde nderdelen vast (ver algemeen znder tepassing afd 3.4 Awb) bestemmingsplan ter inzage leggen, berep mgelijk tegen gewijzigde nderdelen niet in (indien geheel geschrst) deels in (indien deels geschrst) indien in zelfde dssier als bestemmingsplan: niet in respectievelijk deels in indien in apart dssier: geheel nherrepelijk in bestemmingsplan versiecde phgen t..v. vrige planversie als vaststellingsbesluit pnemen 2 e raadsbesluit 1 e raadsbesluit en tussenuitspraak als bijlagen bij de telichting van het bestemmingsplan pnemen met attribuut verwijzingnaarexternplaninf relatie leggen met uitspraak (titel en nummer van de uitspraak invullen) en als waarde bij RlExternPlan invullen 'ten gevlge van extern plan/besluit' dssierstatus vastgesteld 3 Vaak geeft de AbRS de raad de keuze tussen betere mtivering vr rsprnkelijke besluit geven, f besluit te wijzigen dr andere planregeling vast te stellen. In het eerste geval (z lijkt het uit de uitspraken) stuurt de raad een brief met andere/aanvullende/verbeterde mtivering en stelt geen gewijzigde versie van het bestemmingsplan vast. 7

8 blad 8 van 19 na aflp berepstermijn dssierstatus pnieuw dssierstatus afhankelijk van ingesteld berep en gevraagde vrlpige vrziening en tussenuitspraak: geheel in, niet in gerechtelijke uitspraak én rsprnkelijke planversie blijven in manifest en p weblcatie gehandhaafd 8

9 blad 9 van 19 Uitspraak p berep/bdemuitspraak AbRS vernietigt raadsbesluit tt vaststelling bestemmingsplan geheel en draagt raad p m binnen x weken ervr zrg te dragen dat de uitspraak wrdt verwerkt in elektrnisch vastgestelde plan dat p ruimtelijkeplannen.nl is te raadplegen f dssierstatus bestemmingsplan plan geheel uit manifest en van weblcatie verwijderen uitspraak als gebiedsgericht besluit beschikbaar stellen (alleen als er vr wrdt gekzen plan niet direct na uitspraak uit manifest en van weblcatie te verwijderen) vervallen de dit na de dr de AbRS genemde x weken indien in zelfde dssier als bestemmingsplan: vervallen indien in apart dssier: geheel nherrepelijk in aanbeveling: indien bestemmingsplan in manifest en p weblcatie blijft staan: laat k de uitspraak staan indien er vr wrdt gekzen bestemmingsplan uit manifest en van weblcatie te verwijderen: verwijder na de dr de AbRS genemde x weken k de uitspraak uit manifest en van weblcatie 9

10 blad 10 van 19 AbRS vernietigt raadsbesluit tt vaststelling gedeeltelijk en draagt raad p m binnen x weken nieuw besluit te nemen (ver algemeen znder tepassing afd 3.4 Awb) dssierstatus rsprnkelijke bestemmingsplan uitspraak als gebiedsgericht besluit beschikbaar stellen deels nherrepelijk in indien in zelfde dssier als bestemmingsplan: deels nherrepelijk in indien in apart dssier: geheel nherrepelijk in AbRS vernietigt raadsbesluit tt vaststelling gedeeltelijk, geeft bij wijze van vrlpige vrziening ttdat het nieuwe besluit is genmen een vervangende planregeling en draagt raad p m binnen x weken nieuw besluit te nemen (ver algemeen znder tepassing afd 3.4 Awb) raad neemt nieuw besluit (en stelt nieuw bestemmingsplan vast) vr de vernietigde delen; daarp wrdt reguliere bestemmingsplan-prcedure tegepast die aanvangt met vaststelling bestemmingsplan met eigen IMRO-idn dssierstatus rsprnkelijke bestemmingsplan uitspraak als gebiedsgericht besluit beschikbaar stellen raad neemt nieuw besluit (en stelt nieuw bestemmingsplan vast); daarp wrdt reguliere bestemmingsplanprcedure tegepast die aanvangt met vaststelling bestemmingsplan met eigen IMRO-idn deels in indien in zelfde dssier als bestemmingsplan: deels in indien in apart dssier: geheel nherrepelijk in deels nherrepelijk in 10

11 blad 11 van 19 AbRS vernietigt raadsbesluit tt vaststelling gedeeltelijk en vrziet zelf in de zaak dr in uitspraak vervangende planregeling te frmuleren en draagt raad p m binnen x weken ervr zrg te dragen dat de uitspraak wrdt verwerkt in elektrnisch vastgestelde plan dat p ruimtelijkeplannen.nl is te raadplegen na intreden van het nieuwe plan dssierstatus rsprnkelijke bestemmingsplan dssierstatus bestemmingsplan direct na uitspraak uitspraak als gebiedsgericht besluit beschikbaar stellen nieuwe versie van het bestemmingsplan maken, daarin uitspraak verwerken (hiervr neemt de raad geen nieuw besluit) nieuwe versie beschikbaar stellen deels nherrepelijk in indien in zelfde dssier als bestemmingsplan: deels nherrepelijk in indien in apart dssier: geheel nherrepelijk in bestemmingsplan: versiecde bestemmingsplan phgen t..v. vrige planversie als vaststellingsbesluit pnemen uitspraak AbRS (pdf van geannimiseerde versie van website Raad van State) met daarachter het rsprnkelijke raadsbesluit indien de uitspraak is dat een plandeel geheel wrdt vernietigd: knip de vervallen plandelen uit het plangebied en zet er een plangrens mheen indien nderdelen van de regels wrden vernietigd: geef dit aan dr het drhalen (dus wel laten staan) van de betreffende regel indien als gevlg van de uitspraak de regels wrden aangevuld: geef dit duidelijk aan (bijvrbeeld dr kleurmarkering, afwijkend lettertype en/f tekst die aangeeft dat de aanvulling als gevlg van de uitspraak is tegevegd) met attribuut verwijzingnaarexternplaninf relatie 11

12 blad 12 van 19 leggen met uitspraak (titel en nummer van de uitspraak invullen) en als waarde bij RlExternPlan invullen 'ten gevlge van extern plan/besluit' dssierstatus geheel nherrepelijk in AbRS vernietigt raadsbesluit tt vaststelling geheel f gedeeltelijk maar laat de rechtsgevlgen van het besluit in stand AbRS verklaart berepschrift geheel niet ntvankelijk f ngegrnd dssierstatus bestemmingsplan gerechtelijke uitspraak én rsprnkelijke vastgestelde planversie blijven in manifest en p weblcatie gehandhaafd geheel nherrepelijk in uitspraak als gebiedsgericht besluit beschikbaar stellen 4 indien in zelfde dssier als bestemmingsplan: geheel nherrepelijk in indien in apart dssier: geheel nherrepelijk in dssierstatus bestemmingsplan geheel nherrepelijk in uitspraak heeft geen gevlgen vr inhud plan, daarm uitspraak niet beschikbaar stellen als gebiedsgericht besluit 4 In dit geval de uitspraak, hewel die geen gevlgen heeft vr de inhud van het bestemmingsplan, wel beschikbaar stellen m recht te den aan appellant(en) 12

13 blad 13 van 19 Uitspraak p berep tegen reactieve aanwijzing Situatie A: gemeente heeft reactieve aanwijzing niet in bestemmingsplan verwerkt AbRS vernietigt reactieve aanwijzing geheel gemeente: delen bestemmingsplan die dr reactieve aanwijzing geen nderdeel uitmaakten van het bestemmingsplan maar na uitspraak wel, bekend maken en ter inzage leggen dssierstatus bestemmingsplan vastgesteld na aflp berepstermijn dssierstatus pnieuw dssierstatus afhankelijk van ingesteld berep en gevraagde vrlpige vrziening: geheel in, niet in, geheel nherrepelijk in 13

14 blad 14 van 19 prvincie/rijk: dssierstatus reactieve aanwijzing wijzigen vervallen uitspraak als gebiedsgericht besluit beschikbaar stellen 5 indien uitspraak in zelfde dssier als reactieve aanwijzing: vervallen indien uitspraak in apart dssier: geheel nherrepelijk in f reactieve aanwijzing geheel uit manifest en van weblcatie verwijderen 5 Het bestuursrgaan dat het besluit heeft genmen stelt k de uitspraak beschikbaar. 14

15 blad 15 van 19 AbRS verklaart berepschrift gedeeltelijk gegrnd en vernietigt reactieve aanwijzing gedeeltelijk gemeente: delen bestemmingsplan die dr reactieve aanwijzing geen nderdeel uitmaakten van het bestemmingsplan maar na uitspraak wel, bekend maken en ter inzage leggen dssierstatus bestemmingsplan vastgesteld na aflp berepstermijn dssierstatus pnieuw prvincie/rijk: dssierstatus reactieve aanwijzing dssierstatus afhankelijk van ingesteld berep en gevraagde vrlpige vrziening: deels in, niet in, deels nherrepelijk in deels nherrepelijk in AbRS verklaart berepschrift geheel niet ntvankelijk f ngegrnd uitspraak als gebiedsgericht besluit beschikbaar stellen 2 gemeente: dssierstatus bestemmingsplan resp. handhaven indien uitspraak in zelfde dssier als reactieve aanwijzing: deels nherrepelijk in indien uitspraak in apart dssier: geheel nherrepelijk in indien dr reactieve aanwijzing bestemmingsplan geheel is vervallen: vervallen indien dr reactieve aanwijzing bestemmingsplan gedeeltelijk is vervallen: deels nherrepelijk in 15

16 blad 16 van 19 prvincie/rijk: dssierstatus reactieve aanwijzing uitspraak heeft geen gevlgen vr inhud reactieve aanwijzing, daarm uitspraak niet beschikbaar stellen als gebiedsgericht besluit geheel nherrepelijk in Situatie B: gemeente heeft reactieve aanwijzing in bestemmingsplan verwerkt AbRS vernietigt reactieve aanwijzing geheel gemeente: rsprnkelijke versie vastgesteld bestemmingsplan beschikbaar stellen delen bestemmingsplan die dr reactieve aanwijzing geen nderdeel uitmaakten van het bestemmingsplan maar na uitspraak wel, bekend maken en ter inzage leggen dssierstatus bestemmingsplan vastgesteld na aflp berepstermijn dssierstatus pnieuw dssierstatus afhankelijk van ingesteld berep en gevraagde vrlpige vrziening: geheel in, niet in, geheel nherrepelijk in 16

17 blad 17 van 19 prvincie/rijk: dssierstatus reactieve aanwijzing wijzigen vervallen uitspraak als gebiedsgericht besluit beschikbaar stellen 6 indien uitspraak in zelfde dssier als reactieve aanwijzing: vervallen indien uitspraak in apart dssier: geheel nherrepelijk in f reactieve aanwijzing geheel uit manifest en van weblcatie verwijderen 6 Het bestuursrgaan dat het besluit heeft genmen stelt k de uitspraak beschikbaar. 17

18 blad 18 van 19 AbRS verklaart berepschrift gedeeltelijk gegrnd en vernietigt reactieve aanwijzing gedeeltelijk gemeente: versie bestemmingsplan maken waarin uitspraak is verwerkt (deel van de eerder n.a.v. reactieve aanwijzing verwijderde nderdelen weer in bestemmingsplan tevegen) en aldus beschikbaar stellen delen bestemmingsplan die dr reactieve aanwijzing geen nderdeel uitmaakten van het bestemmingsplan maar na uitspraak wel, bekend maken en ter inzage leggen dssierstatus bestemmingsplan vastgesteld na aflp berepstermijn dssierstatus pnieuw prvincie/rijk: dssierstatus reactieve aanwijzing dssierstatus afhankelijk van ingesteld berep en gevraagde vrlpige vrziening: deels in, niet in, deels nherrepelijk in deels nherrepelijk in AbRS verklaart berepschrift geheel niet ntvankelijk f uitspraak als gebiedsgericht besluit beschikbaar stellen gemeente: versie bestemmingsplan maken waarin reactieve aanwijzing is indien uitspraak in zelfde dssier als reactieve aanwijzing: deels nherrepelijk in indien uitspraak in apart dssier: geheel nherrepelijk in 18

19 blad 19 van 19 ngegrnd verwerkt handhaven dssierstatus bestemmingsplan resp. handhaven indien dr reactieve aanwijzing bestemmingsplan geheel is vervallen: vervallen indien dr reactieve aanwijzing bestemmingsplan gedeeltelijk is vervallen: deels nherrepelijk in prvincie/rijk: dssierstatus reactieve aanwijzing uitspraak heeft geen gevlgen vr inhud reactieve aanwijzing, daarm uitspraak niet beschikbaar stellen als gebiedsgericht besluit geheel nherrepelijk in Bij afrnding van de prcedure heeft het bestuursrgaan de keuze m de planversies met de planstatus: cncept, vrntwerp en ntwerp uit het manifest te verwijderen dan wel ze te laten staan. 19

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL MODEL D 3-1. REGISTRATIEFORMULIER VOOR KIEZERS DIE BUITEN NEDERLAND WONEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING MET BLOKLETTERS INVULLEN

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling Galvan biedt u de mgelijkheid m p de Galvan website geheel naar eigen inzicht een prductcatalgus samen te stellen. U bepaalt zelf wat de indeling van deze catalgus met zijn en welke artikelen u in de catalgus

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM

het rapport vastgesteld (zie bijlage). Dobra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM > Returadres Pstbus 20584 1001 NN Amsterdam Dbra Dentistry tandarts T.a.v. de heer C.F. Leithuijser Rijnsburgstraat 70 1059 AX AMSTERDAM AANGETEKEND EN PER EMAIL VERZONDEN 4 ktber 2012 Onderwerp bevel

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon:

Formulier UK/S. 2. Gegevens aanvrager (De aanvrager dient tevens subsidieontvanger te zijn) Aanvrager: Postadres: Postcode: Contactpersoon: Frmulier UK/S Indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu, DG Milieu en Internatinaal, directie Klimaat, Lucht en Geluid, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Pstbus 97, 3440 AB, Werden. 1.

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Richtlijnen en dienstbeschrijving Website 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vrmen een aanvulling p de Algemene Vrwaarden van Khris.nl ( Algemene Vrwaarden

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen.

Protocol voor afname Centraal Ontwikkelde Examens Nederlandse taal en rekenen. . Bij de afname van examens zijn diverse functinarissen van de nderwijsinstelling betrkken. In dit prtcl wrden de vlgende (grepen van) examenbetrkkenen nderscheiden, met een krte mschrijving van de betrkkenheid

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes.

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes. Geachte mijnheer/mevruw, Wij heten u van harte welkm als patiënt van de SHG! In nze praktijken wrdt u als eerste te wrd gestaan dr één van nze assistentes. Om de vergang van uw huidige huisarts naar uw

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

HANDHELD-PRODUCTEN WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING

HANDHELD-PRODUCTEN WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING HANDHELD-PRODUCTEN WERELDWIJDE GARANTIEVERKLARING EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING Algemene vrwaarden Aan deze HP Garantie p de hardware kunt u, als klant, expliciete garantierechten ntlenen ten aanzien van

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011

Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Aan de gemeenteraad Vergadering: 10 januari 2011 Nummer: 8A Tubbergen, 22 december 2011 Onderwerp: Afwijzen verzek bestemmingsplanherziening Autbedrijf Krezen, Reutummerweg 35 Tubbergen. Samenvatting raadsvrstel:

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Genemal Rijkswaterstaat. Adviesdienst Verkeer en Vervoer Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directraat-Genemal Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Verver He is MELDWERK ntstaan? «. ">. "'T» In 1987 hebben de beheerders van rijkswegen afgesprken wegwerkzaamheden

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu [DATUM, ^TVANGST_. /ADVOOOR_Lf!:^ -! itkn/, \ Inspectie Leefmgeving en Transprt Ministerie var\ Infrastructuur en Milieu > Returadres Pstbus 16191 2500 BD Den Haag Het cllege van burgemeester en wethuders

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016

Overgangsnormen Minkemalaan. cursusjaar 2015 2016 Overgangsnrmen Minkemalaan cursusjaar 2015 2016 1 INHOUDSOPGAVE blz. Vrwrd 3 BEVORDERINGSNORMEN 1. Inleiding 4 2. Tetscijfers 5 3. Rapprtcijfers 5 4. Bevrderingsnrmen brugklas hav/vw 6 5. Bevrderingsnrmen

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 3. Richtlijnen bij hoofdbestemming, nevenbestemming en herbestemming

Een toekomst voor de parochiekerken Instrumentarium 3. Richtlijnen bij hoofdbestemming, nevenbestemming en herbestemming Een tekmst vr de parchiekerken Instrumentarium 3 Richtlijnen bij hfdbestemming, nevenbestemming en herbestemming Instrumentarium 3 en bijbehrende praktische werkfiche Instrumentarium 5 dienen m het inhudelijke

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Gegevens gemeente Registratienummer: Datum ntvangst: Indienen bij afdeling: Dienstverlening Verzendadres gemeente Bunnik Pstbus 5, 3980 CA Bunnik Singelpark 1, 3984 NC Odijk AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden

Aanvraagformulier vergoeding individueel gedupeerden Aanvraagfrmulier vergeding individueel gedupeerden Aanvraag vergeding in natura Met dit aanvraagfrmulier verzekt u de Stichting Bevrdering Kwaliteit Leefmgeving Schiphlregi (afgekrt: Stichting Leefmgeving

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Projectencatalogus. Additionele diensten

Projectencatalogus. Additionele diensten Prjectencatalgus Additinele diensten schljaar 2013-2014 Inleiding Bij additinele diensten is vraaggestuurd werken het uitgangspunt. In deze catalgus wrden additinele diensten beschreven waarvan de meeste

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers)

bijlage 1 (voor het steekproefsgewijs verzamelen van borstvoedingscijfers) Bijlagen bij het mdel Plan van Aanpak vr de kraamtijd bijlage 1 (vr het steekprefsgewijs verzamelen van brstvedingscijfers) Zrg vr brstveding certificering vraagt bij (re) certificering naar de brstvedingscijfers.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE

AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE AANVRAAGFORMULIER PROCEDUREVERORDENING PLANSCHADE Aanvraagfrmulier behrende bij de Prcedureverrdening planschade Deurne 2008 De Wet ruimtelijke rdening (Wr) geeft in afdeling 6.1 aan dat een belanghebbende

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken

(Beroeps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars onroerende zaken Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Makelaars nrerende zaken 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 6.4. Coöperatie Baronije UA

2013-2014. Trainingsinformatieblad nr. 6.4. Coöperatie Baronije UA nr. 6.4 Cöperatie Barnije UA 2013-2014 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding

Voorstelformulier voor een Koninklijke onderscheiding Vrstelfrmulier vr een Kninklijke nderscheiding Wie wilt u vrdragen vr een lintje? Vul hier de gegevens in van degene die u wilt vrdragen. Persnsgegevens Vrnamen (vluit): Tussenvegsel(s): Achternaam: Geslacht

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK

Dactylografie/Toegepaste informatica 6KA/VK Dactylgrafie/Tegepaste infrmatica 6KA/VK Thierry Willekens, leerkracht Kninklijk Technisch Atheneum Ml 2007 WOORD VOORAF Alle leerlingen hebben in de 2 de graad en in het eerste leerjaar van de 3 de graad

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3

Inhoudsopgave... 1. 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2. 2 Woningen beheren... 3. 2.1 Een nieuwe woning invoeren... 3 Inhudspgave Inhudspgave... 1 1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 2 Wningen beheren... 3 2.1 Een nieuwe wning inveren... 3 2.2 Wijzigen bjectgegevens... 5 2.3 Aanbdpagina eigen website...... 5 2.4 Eigen

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... De Rietkraag 2e fase Type Kievit Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking

Nadere informatie

Handleiding TechFinder: gebruikers

Handleiding TechFinder: gebruikers Handleiding TechFinder: gebruikers Wetenschap- en techniekaanbd p maat Inhud Wat is TechFinder?... 1 Vr wie?... 1 Registreren... 1 Inlggen... 2 Prduct zeken... 3 Resultaat zekpdracht... 6 Prduct aanvragen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2

Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2 Historie bestemmingsplannen IMRO 2 september 2013, versie 0.2 Inleiding In de expertgroep informatiemodellen van 14 februari jl. is besloten bestemmingsplannen op te nemen in het RSGB. Het InformatieModel

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie

Bijlage IVa Sjabloon voor de verdeling van werkzaamheden voor onderwijzend personeel in de kunsteducatie Bijlage IVa Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie Sjabln vr de verdeling van werkzaamheden vr nderwijzend persneel in de kunsteducatie LOGA-partijen vinden

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt

Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zorgvuldig en volledig wordt Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Aanvullende Vrzieningen Werkgever Gegevens

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Blk 3 Pakket 2 Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken.

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... 4-kamerappartement verdiepingen Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking

Nadere informatie

Keukenhome is geselecteerd als projectleverancier voor dit project

Keukenhome is geselecteerd als projectleverancier voor dit project Keukeninfrmatie... Keukenhme is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken. Het aankpen van uw keuken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

n Keukeninformatie...

n Keukeninformatie... n Keukeninfrmatie... Eigenhuis Keukens is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject. Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken. Het aankpen van

Nadere informatie

DYSCALCULIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:...

DYSCALCULIE. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Geboortedatum:... Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer:... 1 DYSCALCULIE Vragenfrmulier nderwijsgeschiedenis rekenvaardigheid vr schl Graag vraag ik u m de vlgende vragen z vlledig mgelijk te beantwrden (in zverre dat kan). Ok vraag ik u de uitgeverde handelingsplannen

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT ADVISEUR Dit dcument wrdt u aangebden dr Olders Assurantie Adviseurs B.V. en Olders Hyptheek Adviseurs B.V. Pstbus 525 2003 RM Haarlem Intrductie: U verweegt een berep te den p

Nadere informatie