Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen"

Transcriptie

1 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 September 2014 maart 2015

2 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 2 Inhud Inhud Inleiding Stand van zaken 1 september maart Spr 1: visie... 5 Spr 2: acties... 5 Spr 3: cmmunicatie Spr 4: samenwerking Gebiedsprgramma Financieel verzicht Uitdagingen... 15

3 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt Inleiding Het tweede strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen ( ) startte fficieel p 1 september Het is één van de 10 geïntegreerde gebiedsgerichte prjecten die wrden gecördineerd vanuit de prvincie Antwerpen. Het prjectgebied spreidt zich ver het grndgebied van 26 gemeenten en 3 stedelijke districten. Tijdens het vrgaande strategisch prject werd een visie pgemaakt vr de frtengrdels rnd Antwerpen. Er werd k reeds een aanzet van actieplan gefrmuleerd. De fcus in het tweede strategisch prject ligt p de verdere pmaak en uitvering van het actieplan. De aanvraag vr het strategisch prject werd aan de hand van vier punten gemtiveerd. Deze vier punten werden in het eerste half jaar van het strategisch prject als vlgt gerealiseerd: Cntinueren regiefunctie: Het prvinciebestuur cntinueert haar rl als regisseur dr de pmaak van het actieplan en het bewaken van de uitvering ervan. Het actieplan bevat initiatieven waarbij tal van actren betrkken zijn, zij het als initiatiefnemer dan wel als partner. De rl van de cördinatr hierin is de diverse sectren bij elkaar brengen en knelpunten duidelijk krijgen. De cördinatr trekt vral de rganisatie van het verlegprces en de verkepelende cmmunicatie. De pmaak van het actieplan vereist dus een gedegen afstemming. Hierte is een vereenvudigde verlegstructuur uitgewerkt (zie p. 10). Uitvering van acties: De vier strategische delstellingen zals bepaald in de visie wrden bereikt dr de uitvering van acties. Smmige acties wrden vanuit de prjectcördinatie getrkken, anderen wrden ndersteund en/f pgevlgd. Een vrbeeldactie die vanuit het strategisch prject wrdt gecördineerd, is het evenement de Frtengrdel Een eerste aanzet vr het actieplan werd gefrmuleerd tijdens de pmaak van de visie. Een aantal acties wrdt al uitgeverd.b.v. pprtuniteiten en/f ndzaak. De verdere pmaak van het

4 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 4 actieplan in 2015 gebeurt.b.v. input van de actren. De mensen die mee het actieplan pmaken, hebben een plaats binnen de prcesstructuur. Kennis vergaren en uitwisselen, inhudelijke ndersteuning, ervaring pbuwen en delen: Dit gebeurt via het lerend netwerk en de werkgrepen. Op het lerend netwerk zijn alle belanghebbenden van de Antwerpse frtengrdels welkm, maar uiteraard is de belangrijkste delgrep de frteigenaars, -beheerders, en gemeenten. Het is enerzijds een bijeenkmst waar de stand van zaken en planning van het prject wrdt tegelicht en er wrdt kennis uitgewisseld waaraan de actren aangeven nd te hebben. Anderzijds wrdt hier input vr het actieplan verzameld. Vr de realisatie van een cncrete actie f als er rnd een specifiek thema inhudelijke ndersteuning wrdt gevraagd, wrdt een werkgrep (per actie en /f per deelgebied) pgestart. Tijdens de werkgrepen wrdt verder kennis vergaard en ervaring gedeeld. In de werkgrepen kmen, al dan niet per deelgebied, verschillende actren samen en kunnen er in grep plssingen vr uitdagingen van frtbeheerders, -eigenaars, gemeenten wrden gevnden. Cmmunicatieplan verder uitwerken en uitveren: Een nieuwe cmmunicatiemedewerker is sinds september in dienst. Deze zal mee de cmmunicatie vr de Frtengrdels rnd Antwerpen uitdenken en uitveren. Een eerste cmmunicatieactie was de plaatsing van infrmatiebrden aan de frten van deelgebied Brialmnt, met bijhrend persmment.

5 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt Stand van zaken 1 september maart 2015 In het huidige strategisch prject werken we vanuit vier spren, met name visie, acties, cmmunicatie en samenwerking. Per spr vlgt de cncrete uitwerking. Spr 1: visie De visie vr het prjectgebied is pgemaakt p drie niveaus: de beide frtengrdels, de 6 deelgebieden, en p siteniveau (m.a.w. frten en schansen). Met het kaderplan is cnsensus bereikt tussen de verschillende stakehlders ver de ntwikkeling per frt en ver de bvenlkale ntwikkeling tussen de frten. Het is geen juridisch dcument, maar een tetsingskader bij de berdeling van nieuwe initiatieven. Het wil z richtinggevend zijn vr de tekmstige ntwikkelingen. Het dcument werd verstuurd naar de leden van de stuurgrep vr de definitieve vaststelling. Daarna vlgt ng een vaststelling in deputatie en wrdt het kaderplan nder de frtbeheerders en eigenaars verspreid. Dankzij de afstemming in de stuurgrep is er nu één lijn vr advisering p de drie beleidsniveaus. Deze drie niveaus raadplegen dan k het kaderplan: 1. Lkaal: externe partners bv. bij de pmaak van een masterplan vr hun frt 2. Prvinciaal: interne partners bv. bij de pmaak van PRUP's f bestemmingsplannen, bij de advisering van stedenbuwkundige berepen 3. Vlaams: ANB, OE, VLM, en Ruimte Vlaanderen bevestigden de waarde van het kaderplan als beleidsinstrument waarp ze hun beleid willen stelen. Ruimte Vlaanderen adviseerde bijkmend m de pmaak van fiches per frt ver de gewenste ntwikkeling p te nemen in het actieplan. Spr 2: acties Sinds de start van het tweede strategisch prject stemmen we de verdere invulling van het actieplan p de drie niveaus af: 1. Lkaal: externe partners, namelijk de gemeenten en eigenaars/beheerders 2. Prvinciaal: interne diensten

6 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt Vlaams: Ruimte Vlaanderen, OE, ANB, VLM (VMM maakt deel uit van de stuurgrep en wrdt betrkken indien ndig vr cncrete acties) De acties dienen ter realisatie van de strategische delstellingen en zijn steeds in vereenstemming met de ntwikkelingsperspectieven (p een cntinuüm van laag- naar hgdynamisch) per frt. Bij elke uitvering wrdt het evenwicht bewaakt tussen het bestaande erfged en de aanwezige natuur. Een aantal acties werd de afgelpen 6 maanden reeds uitgeverd f geïnitieerd. Hierna vlgen per strategische delstelling (SD) twee vrbeelden van lpende f afgernde acties tijdens strategisch prject SD1: bereiken van samenhang dr herkenbaarheid Implementatie huisstijl: het strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen werd intern erkend als partnerschap waardr het lg van de Frtengrdels rnd Antwerpen systematisch in de cmmunicatie vanuit de prvincie gebruikt wrdt. De vlgende stap is het gebruik dr alle partners van dit lg in de cntext van het geheel (f een deel) van de Frtengrdels rnd Antwerpen. Hierte zijn samenwerkingsvereenkmsten ndig.

7 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 7 Persmment infbrden: de plaatsing van de infbrden langs de Brialmntfrten is zwel p tv, in de kranten als p de radi verschenen. Dit vergrt de herkenbaarheid van de Frtengrdels rnd Antwerpen als verkepelend, cördinerend, afstemmend. SD2: bereiken van samenhang dr beleving van de frten Plaatsing infbrden: het deelgebied Antitankgracht werd reeds vrzien van infbrden; in ktber werden infbrden langs de frten van het deelgebied Brialmnt geplaatst. De brden vertellen de geschiedenis en samenhang van de frten en de huidige invulling van elk frt. Organisatie evenement: het evenement de Frtengrdel 2015 wrdt vlp vrbereid met de interne diensten en externe partners. De deputatie keurde de taakverdeling per dienst ged. De afspraken met de deelnemende frten zijn gemaakt tijdens een eerste werkgrep in januari. De vlgende werkgrep vindt plaats in april.

8 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 8 SD3: creëren van een zm rnd de stad Antwerpen Planprgramma Schelde: samen met de Vlaamse Landschandmaatschappij stemmen we in de deelgebieden Defensieve Dijk en Westelijke Flank acties ten beheve van de pen ruimte af in het kader van het landinrichtingsprject. De betrkken gemeenten werden bezcht en een samenwerkingsvereenkmst werd ndertekend. Deze werd in januari gedgekeurd dr de deputatie. Managementplannen IHD s: samen met het Agentschap vr Natuur en Bs stemmen we de pmaak van het managementplan af ter realisatie van de instandhudingsdelstellingen vr vleermuizen in het vlledige prjectgebied. Een eerste verlegplatfrm vr de Frtengrdels rnd Antwerpen vnd plaats in februari. Daar werd bekeken welke eigenaars/beheerders per deelgebied willen deelnemen aan de eerste implementatiefase.

9 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 9 SD4: ndersteuning van frteigenaars, -beheerders, gemeenten/ntwikkelen van verlegplatfrm Subsidies: vr de partners is het meilijk hun weg te vinden in de subsidiemgelijkheden. We willen hierin ndersteuning bieden dr de pmaak van een subsidiewijzer. Deze zal duidelijkheid brengen in de te vlgen stappen bij de zektcht naar subsidies. Daarte zijn we gestart met de inventarisatie van de verschillende subsidieprgramma s. Daarnaast willen we de realisatie van een Eurpees prject cördineren. Een eerste verleg met de prvinciale dienst Eurpa maakte duidelijk welke stappen hierte genmen dienen te wrden. In april vnd een werkgrep plaats met geïnteresseerde frteigenaars en-beheerders m een ptentieel Eurpees prject vrm te geven. Lerend netwerk en werkgrepen: tijdens de bijeenkmsten die reeds plaatsvnden, werden vanuit de partners verschillende vragen naar ndersteuning gesteld. Deze werden gebundeld per thema. In werkgrepen m de acties af te stemmen wrden deze vragen gezamenlijk behandeld. Deze werkmethde werd vrgesteld tijdens het eerste lerend netwerk in januari (zie spr 4 vr verdere telichting). Een eerste werkgrep (rnd de infbrden langs de Brialmntfrten) vnd plaats in september, een tweede in januari (ver het evenement de Frtengrdel 2015). Eerste lerend netwerk (januari 2015)

10 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 10 Spr 3: cmmunicatie De vlgende cmmunicatie-acties verden we uit tijdens het eerste half jaar van dit tweede strategisch prject: Persbericht infbrden deelgebied Antitankgracht Persmment, persagenda en persbericht infbrden langs de Brialmntfrten en gedkeuring strategisch prject Aflevering Rndje prvincie (reprtagereeks p Atv) ver het strategisch prject Persagenda lerend netwerk Frtengrdels rnd Antwerpen Persbericht samenwerking met VLM in het kader van Landinrichtingsprject Vrbereiding algehele prmtie van het evenement de Frtengrdel 2015 Vrbereiding persmment tijdens het evenement de Frtengrdel 2015 Spr 4: samenwerking Dit vierde spr werd na de aanvraag van het tweede strategisch prject tegevegd. Net als visie, acties en cmmunicatie is k samenwerking een cnstante in het realiseren van een delgerichte gebiedsntwikkeling; een ged prces is immers nntbeerlijk vr het bekmen van een gedragen resultaat. De prcesstructuur uit het vrige strategisch prject werd geëvalueerd en p basis daarvan als vlgt vereenvudigd:

11 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 11 Een aantal zaken zijn vergenmen uit de vrige prcesstructuur: Dagelijks bestuur: hier gebeurt de interne cördinatie Stuurgrep: hier beslist het beleid (3 niveaus) p prjectniveau ver de acties (timing, welke acties, pririteiten) Nieuw zijn: Plangrep: afstemming tussen de 3 beleidsniveaus via ambtelijk verleg Lerend netwerk: via dit ruime netwerk van belanghebbenden (iedereen is welkm, maar alle sectren en beleidsniveaus wrden swies uitgendigd) wrden alle actren structureel betrkken; hier wrdt iedereen p de hgte gebracht van de stand van zaken en de aanpak van het prject, p basis daarvan kunnen mensen beslissen in welke werkgrepen ze deelnemen; daarnaast is dit the place t be m aan kennisdeling te den Werkgrepen per actie en/f per deelgebied: alle belanghebbenden vr een bepaalde actie in een bepaald deelgebied f p niveau van het vlledige prjectgebied kmen tt afspraken ter vrbereiding van cncrete uitveringen Uiteraard gebeurt bilaterale afstemming met de Vlaamse, prvinciale en lkale administraties ad hc in het kader van cncrete acties Een aantal verlegrganen kent dus geen vervlg. Expertengrepen kmen enkel ad hc samen ter vrbereiding van cncrete acties. De adviesgrep wrdt geschrapt mdat de rl daarvan wrdt pgevangen dr de ad hc expertengrepen; bvendien is de fase van visievrming afgernd. Een prvinciale werkgrep wrdt samengerepen wanneer afstemming is vereist in het kader van cncrete acties. De prjectgrepen per deelgebied wrden vervangen dr de werkgrepen (deze bijkmende prjectgrepen per deelgebied bleken in de praktijk niet haalbaar mdat er geen cncrete uitveringen aan gekppeld waren en dus te tijdsintensief).

12 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt Gebiedsprgramma De Frtengrdels rnd Antwerpen als gebiedsprgramma bestaat eruit binnen een afgebakend gebied prjecten/acties te realiseren die vanuit de prgrammacördinatie p elkaar wrden afgestemd. Het gebied betreft de beide frtengrdels rnd Antwerpen: de frten en hun mgeving alsk de verbindingen tussen de frten en de relatie met de vestingstad. De acties dienen ter realisatie van de vier strategische delstellingen. De afstemming tussen lpende en nieuwe prjecten binnen het gebied gebeurt via de prjectcördinatr en het actieplan. De cördinatr maakt een verzicht van de verschillende initiatieven en brengt partners samen indien samenwerking pprtuun is. Dit kan p schaal van de frten en schansen, p deelgebiedniveau f p niveau van de frtengrdels als geheel. De cördinatr bewaakt bij de afstemming vertegenwrdiging dr de verschillende sectren m in de uitvering het evenwicht te behuden tussen de vier thema s: cultuur, eclgie, bereikbaarheid, en benutting. Indien uitvering plaatsvindt in het kader van het strategisch prject, wrdt dit pgenmen in het actieplan. De vrmgeving van het actieplan is daarm dynamisch. Om het actieplan p te buwen en te actualiseren, is de prcesstructuur ndig. Deze met wrden drlpen alvrens acties kunnen wrden uitgeverd. Bij nieuwe pprtuniteiten wrdt de prcesstructuur pnieuw drlpen. Het gebiedsprgramma is z een cyclisch prces:

13 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 13 Lerend netwerk: alle frtenpartners en belanghebbenden zijn hier welkm. Vanuit dit netwerk kmt de input vr het actieplan. De prjectcördinatr licht k de stand van zaken van het strategisch prject te. Op basis van de vragen van de partners brengen we kennis bijeen ver het beheer en nderhud van frten. Plangrep: hier wrden de ideeën vr het actieplan verzameld. De plangrep bereidt de stuurgrep vr dr de acties te rangschikken vlgens pririteiten en de beslissingen vr te bereiden. De plangrep bestaat uit de ambtelijke vertegenwrdigers van de drie bestuursniveaus (lkaal, prvinciaal, Vlaams). Stuurgrep: de beslissingen wrden hier genmen, dus in de stuurgrep wrdt het actieplan gefinaliseerd en geactualiseerd, dat daarna dr de deputatie wrdt gedgekeurd. De stuurgrep bestaat uit de beleidsvertegenwrdigers, dus schepenen, gedeputeerde, en Vlaamse administraties. Werkgrepen per actie en/f per deelgebied: als is beslist welke acties kunnen wrden uitgeverd, kunnen de werkgrepen aan de slag vr de uitvering, deze werkgrepen eindigen als een actie is afgernd. Vrbeelden van werkgrepen ver cncrete acties zijn bv. brden Brialmntfrten, de Frtengrdel 2015, zektcht Eurpese subsidies, In die werkgrepen kmen verschillende actren samen en kunnen er in grep plssingen vr uitdagingen van frtbeheerders, -eigenaars, en gemeenten wrden gevnden.

14 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt Uitdagingen In het laatste werkingsverslag van het vrgaande strategisch prject werd de aandacht gevestigd p een aantal uitdagingen. Daar gaan we als vlgt mee m: De schaal van het prjectgebied is buitengewn grt; wat niet enkel zijn weerslag kent p de prjectrganisatie en de prgrammacördinatie. Ok de diversiteit van actren maakt dat cmmunicatie en afstemming p verschillende manieren en met een andere taal geverd met wrden. Dat gezcht met wrden naar het juiste instrumentarium p de juiste schaal: maatwerk blijkt ndzakelijk. Aan de hand van de werkgrepen per actie en/f per deelgebied wrdt het prject bevattelijk gemaakt. Elke werkgrep is zeer afgebakend in tijd en qua inhud. In het geval van de realisatie van een actie (bv. infbrden) wrdt er een deadline vrpgesteld; na de deadline eindigt de werkgrep. In het geval van kennispbuw (bv. subsidiewijzer) wrdt er een bepaald prduct vrpgesteld; als het prduct gerealiseerd is, eindigt de werkgrep. Het bewaken van de prgrammatische samenhang tussen de verschillende prjecten binnen het prjectgebied, het afstemmen van visies p verschillende niveaus, p deelprjecten en acties, het zeken naar de ndzakelijke financiële middelen, het inhudelijk ndersteunen, het pbuwen van kennis, de kwaliteitstets, enz. zijn de grte uitdagingen die zullen bepalen f de frtengrdels een tekmst als geheel, als sm der delen, tegemet kunnen gaan. Dr de vrtdurende afstemming via het cyclisch prces dat eigen is aan het gebiedsprgramma wrden afstemming en samenhang maximaal bewaakt. Beleidsmatige verankering dr middel van samenwerkingsvereenkmsten, een gedragen kaderplan, samenwerken m uitverings- en beheersplannen te realiseren, acties uit te veren, vrmen de basis van (rechts)zekerheid waarbinnen de investeringen gerealiseerd meten wrden. De gestarte samenwerkingen met het Agentschap vr Natuur en Bs (managementplan natuurdelen), met het Agentschap Onrerend Erfged (geïntegreerde beheerplannen frten), en met de Vlaamse Landmaatschappij (landinrichting Defensieve Dijk en Westelijke Flank) verzekeren beleidsmatige verankering en gedragen, bvenlkale realisaties p het terrein.

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG 1. ORGANOGRAM: WAT WIE WANNEER & INHOUD Netwerk Leerrecht Limburg Alle betrkken partners en actren in Limburg. Zij nderschrijven de visie van Leerrecht Limburg en zijn betrkken p alle activiteiten rnd

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ).

van gebruikers, en het toekennen van lees- en schrijfrechten (zie hiervoor http://www.grensregio.eu/project-indienen/ ). LEIDRAAD AANMELDING Bij het aanmaken van een prjectaanmelding in het digitale e-lket kunnen er verschillende vragen bij u pkmen, zals: He lang mag een tekst zijn? Welk detailniveau wrdt er gevraagd? Waar

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138

BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138 BEOORDELINGSHANDLEIDING BESTEK 09/10138 Opstellen van de rangschikking: 1. Per gunningscriterium wrdt een scre tegekend. 2. Vr de gunningscriteria aanpak en methdiek, prfessinaliteitswaarbrgen en kwaliteit

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010

VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 vzw De TintelTuin De Mérdestraat 14, 3300 Tienen Tintelraad VERSLAG VERGADERING VAN 10 NOVEMBER 2010 aanwezig: Jël, Philippe, Helga, Gedele, Bart I., Katrien R., Eva, Lieven, Ellen, Jst, Lieve, Rita, Yves,

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

GOVERNANCE MVO PLATFORM

GOVERNANCE MVO PLATFORM Gvernancedcument MVO Platfrm, 22 nvember 2012 GOVERNANCE MVO PLATFORM Inleiding Het MVO Platfrm is een in 2002 pgericht infrmeel samenwerkingsverband van maatschappelijke rganisaties 1 en vakbndsrganisaties

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa

Een cultureel plan voor Brussel, hoofdstad en laboratorium van Europa Een cultureel plan vr Brussel, hfdstad en labratrium van Eurpa 1. Visie Brussel is in vele pzichten een bijznder actieterrein p cultureel vlak. Dr de grte diversiteit aan culturen en talen kent deze stad

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Heusden-Zolder

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Heusden-Zolder Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Heusden-Zlder Situering gemeente Heusden-Zlder De gemeente Heusden-Zlder is gelegen in de prvincie Limburg, ten nrdwesten van Hasselt. Grenzend aan het

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël

Beleidsplan Genootschap Nederland -Israël Beleidsplan Gentschap Nederland -Israël Gentschap Nederland - Israel 1. Prfiel van het Gentschap Nederland - Israël De vereniging Gentschap Nederland - Israël (GNI) werd p 1 juni 1967 pgericht en in Amsterdam

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

5-stappenplan voor een nieuw milieuproject: Planning voor een extern gerichte vereniging

5-stappenplan voor een nieuw milieuproject: Planning voor een extern gerichte vereniging 5-stappenplan vr een nieuw milieuprject: Planning vr een extern gerichte vereniging Ieder jaar rganiseer je dezelfde activiteiten. De vereniging prbeert haar stempel te drukken in de milieuraad, maar de

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag

Werkgroep : verbetering Veiligheidsoverleg Spoorwegexploitatie 27 september Verslag Werkgrep : verbetering Veiligheidsverleg Sprwegexplitatie 27 september 2013 Verslag 1. Inleiding / cntext (T.Breyne - DVIS) De parlementaire cmmissie Buizingen stelde de prichting van een verlegplatfrm

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking Zrg vr cultureel erfged deptwerking Lkale besturen, erfgedbeheerders en -bewaarders wrden gestimuleerd m p een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier rerend en immaterieel erfged te registreren en

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Standpunt Planningsdocumenten in het basisonderwijs Februari 2013

Standpunt Planningsdocumenten in het basisonderwijs Februari 2013 Planningsdcumenten in het basisnderwijs Februari 2013 GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Inhudspgave Inhudspgave Inhudspgave... 2 1 Situering... 3 1.1 Ndzaak standpunt...

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement

6. Opleidingskader voor de procesopleiding Informatiemanagement 6. Opleidingskader vr de prcespleiding Infrmatiemanagement In het prject GROOTER wrden nder andere een aantal pleidingskaders ntwikkeld vr prcessen nder Bevlkingszrg. Hiernder wrdt het pleidingskader vr

Nadere informatie

Projectfiche: Op weg naar een Gents Klimaatverbond

Projectfiche: Op weg naar een Gents Klimaatverbond Prjectfiche: Op weg naar een Gents Klimaatverbnd Inleiding Deze prjectfiche is pgemaakt m de weg aan te vatten die de Stad met leiden naar een verder uitgewerkt en meer verfijnd Klimaatplan 2011-2050 met

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract

Huishoudelijk reglement beoordelingscomité Starterscontract Huishudelijk reglement berdelingscmité Starterscntract Gedgekeurd in de gemeenteraad van 22 maart 2010 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015 Bekendgemaakt p 25 maart 2010 en 15 december 2015

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN GEGEVENSSTANDAARDEN IN DE BELGISCHE VERZEKERINGSSECTOR INTRODUCTIE

HET GEBRUIK VAN GEGEVENSSTANDAARDEN IN DE BELGISCHE VERZEKERINGSSECTOR INTRODUCTIE Inhud 1. Orsprng... 2 2. Aanpak... 2 3. Dmein... 2 4. Uitgangspunten... 3 4.1 Sectrale vereenkmst... 3 4.2 Van SLA naar Overeenkmst... 3 4.3 Vlgens cnsensus-mdel... 3 4.4 Gebaseerd p ervaringen... 3 4.5

Nadere informatie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie

Bestuursdirecteur strategie & ontwikkeling (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A I. Functiebenaming Bestuursdirecteur strategie & ntwikkeling (m/v) Griffie Bestuursdirecteur Strategie & Ontwikkeling (mandaat) Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Meerjarenplanaanpassing nr 2

Meerjarenplanaanpassing nr 2 Meerjarenplanaanpassing nr 2 Inhud 1. strategische nta... 2 1.1 Priritair beleid... 4 1.2 Overig beleid in beleidsdelstellingen pgenmen beleid.... 8 2. Financiële nta... 9 2.1 Financieel delstellingenplan...

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Vernieuwing binnen het studiegebied personenzorg BSO

Vernieuwing binnen het studiegebied personenzorg BSO Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Vernieuwing binnen het studiegebied persnenzrg BSO 1. Vrbereidend werk Stap 1 Om te kunnen nadenken ver nieuwe

Nadere informatie

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020.

Bijlage: 1. Voortgangsrapportage 2007 Uitvoeringsprogramma RR2020. regiraad vergadering 13 februari 2008 agendapunt 12 Onderwerp: Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Bijlage: 1. Vrtgangsrapprtage 2007 Uitveringsprgramma RR2020. Telichting: In december 2005

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie

Voortgangsrapportage project Sociale Economie Vrtgangsrapprtage prject Sciale Ecnmie December 2007 Prject Sciale Ecnmie Pagina 1 van 5 Inleiding Het prject Sciale Ecnmie is per september 2006 van start gegaan ter invulling van het thema sciale ecnmie

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Visie document Combinatiefuncties Brede school, Zwolle Van Sportservice Zwolle, De Muzerie, centrum voor de kunsten, Bibliotheek Zwolle

Visie document Combinatiefuncties Brede school, Zwolle Van Sportservice Zwolle, De Muzerie, centrum voor de kunsten, Bibliotheek Zwolle Visie dcument Cmbinatiefuncties Brede schl, Zwlle Van Sprtservice Zwlle, De Muzerie, centrum vr de kunsten, Biblitheek Zwlle Inleiding De gemeente Zwlle start in 2008 met de impuls brede schlen, sprt en

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Aanwezig: dr. F. Peiffer, dr. Van Winghem - endcrinlgen dr. J Dewachter, dr. Jan Piryns, dr. Wim Reyntjens HPO Els Breckx, Lieve Sak, Nrtje Segers, Daisy Van Calster,

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

directeur (m/v) Griffie

directeur (m/v) Griffie NIVEAU A Functiebeschrijving A directeur (m/v) Griffie I. Functiebenaming Cördinatr Strategische Prgramma s Functiefamilie 1: strategisch leidinggevenden p rganisatieniveau (staffunctie) II. Plaats in

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Kantines tegen voedselverspilling

Kantines tegen voedselverspilling Kantines tegen vedselverspilling Principe: zwel klanten als kantinepersneel aanspren m vedselverspilling te verminderen Kantines van administraties, ng's, schlen f bedrijven zijn plekken waar grte heveelheden

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

VERSLAG IROJ OOST-VLAANDEREN 27/06/2014

VERSLAG IROJ OOST-VLAANDEREN 27/06/2014 VERSLAG IROJ OOST-VLAANDEREN 27/06/2014 datum 5 september 2014 aanwezig Alain Slck (AWW), Patrick D'Osterlinck (CLB), Raf Opstaele (GGZ), Bert Vanacker (VAPH), Snja Ramber (Sectr Jngerenwelzijn), Marc

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert

De nieuwe omgevingsvergunning : enkele bedenkingen. Jan Bouckaert De nieuwe mgevingsvergunning : enkele bedenkingen 12.09.2013 Jan Buckaert Stand van zaken Eerste principiële gedkeuring van het vrntwerp dr de Vlaamse Regering dd. 19 april 2013 Adviezen van de strategische

Nadere informatie

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge

Beleidsplan ICT 2005-2006 op het niveau van de Scholengemeenschap O.L.V. van Groeninge Schlengemeenschap O.L.V. van greninge Beleidsplan ICT 2005-2006 p het niveau van de Schlengemeenschap O.L.V. van Greninge Inhud: A. Algemene delen... 1 B. Cncrete invulling... 2 1. Infrmatie... 2 2. Ondersteuning...

Nadere informatie

Concept Verslag Dagelijks Bestuur NHW

Concept Verslag Dagelijks Bestuur NHW PMO 100826 bijlage 2b Cncept Verslag Dagelijks Bestuur NHW d.d. 8 juli 2010 Vergadering: Dagelijks Bestuur Natinaal Prject Nieuwe Hllandse Waterlinie Tijd/plaats: 14.30 16.00 uur / Prvinciehuis Utrecht

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie