c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven"

Transcriptie

1 Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene en éénmalige grepen d. Relatiebeheer maatschappelijke rganisaties e. Cntacten en samenwerking met bedrijven f. Gemeente Almel, sciale pijlers en wningbuwcrpraties g. Fndsen- en subsidiewerving 4. Operatinele rganisatie 4.1 Grepen werven 4.2 Prjectrganisatie 4.3 Financiering a. Financiële Partners b. Fndsenwerving Fndsen en Dnateurs 4.4 PR en cmmunicatie 4.5 Relatiebeheer 4.6 Interne Organisatie

2 Inleiding In 2013 begde Stichting Present Almel in haar begrting een inzet van 20 grepen. De frmule en werkwijze van Stichting Present in Almel zijn en wrden dusdanig psitief ntvangen, dat er in 2013 maar liefst 31 prjecten zijn uitgeverd. In nze begrte delen vr 2014 is een grei te zien in het aantal prjecten en verbindingen met maatschappelijke rganisaties, kerken en bedrijven. Daarnaast ligt in 2014 de nadruk p verdieping en prfessinalisering van in de werkwijze met betrekking tt grepen, maatschappelijke rganisaties, relaties (bedrijven), netwerkrganisaties, en werkprcessen, die zijn ntstaan in Dit jaarplan is pgesteld binnen de kaders van het strategisch plan en wrdt - in cmbinatie met de begrting - besprken en gedgekeurd dr het bestuur van Stichting Present Almel. In het strategisch plan wrdt de strategie bepaald vr de middellange termijn. De cördinatren zijn verantwrdelijk vr de beleidsvrbereiding van het strategisch beleid. Het strategisch plan wrdt middels een jaarplan jaarlijks getetst, bijgesteld en vastgesteld dr het bestuur van stichting Present Almel. 1. Huidige situatie Stichting Present Almel is p 18 ktber 2012 pgericht. Vrafgaand aan de prichting hebben er drie pilt-prjecten plaatsgevnden. De begrting vr 2013 was een inzet van 20 prjecten. Echter, de frmule en werkwijze van Stichting Present zijn dusdanig psitief ntvangen in Almel, dat er in het jaar 2013 in ttaal maar liefst 31 prjecten zijn uitgeverd. Met het g p het aantal grepen dat zich vrafgaand aan het jaar 2014 heeft aangemeld, de bij Stichting Present ingediende hulpvragen en de bewezen succesfrmule, wrdt verwacht dat in 2014 het begrte aantal van 50 prjecten in 2014 ruimschts behaald wrdt. De verwachting is dan k niet dat de daadwerkelijke inzet afhankelijk is van de bereidheid bij mensen m zich in te zetten, maar meer van de mgelijkheden en financiën die het team beschikbaar heeft m de grepen te begeleiden. In het maatschappelijk werkveld heeft Stichting Present Almel zich een redelijk duidelijke plaats verwrven: er zijn cntacten pgebuwd met een diversiteit aan maatschappelijke rganisaties, netwerken vrijwilligersrganisaties. Daarnaast is er geïnvesteerd in een relatienetwerk binnen de Gemeente Almel en haar sciale pijlers (armedepact, gemeenteraad, enz.) Stichting Present Almel wrdt merkbaar steeds meer beschuwd als een serieuze partner binnen het maatschappelijk veld van Almel en we pgemerkt dr gemeentelijk, bestuurlijk en kerkelijk Almel. Het gaat bij Stichting Present Almel niet echter niet alleen m kwantiteit. Present Almel wil blijven streven naar verbreding in nieuwe- en verdieping in huidige- cntacten en investeert in kwalitatief gede relaties. De fndswerving heeft vr 2013 vldende startsubsidies pgebracht. Er zijn tevens vldende lkale inkmsten ntvangen. De meeste startsubsidies en giften zijn éénmalig geweest en daar zal dus een alternatieve financiering vr gezcht meten wrden.

3 2. Delstellingen 2014 Stichting Present Almel heeft als del een brug slaan tussen mensen die iets willen geven en mensen die daarmee gehlpen kunnen wrden. Vanuit dit del richt Present Almel zich pr-actief p bestaande grepen binnen kerken, bedrijven, schlen, clubs en staat pen vr andere grepen in de samenleving. Stichting Present Almel heeft daarbij als visie m een maatschappelijke beweging p gang te brengen waarbij mensen het vanzelfsprekender gaan vinden m naar elkaar m te zien. 2.1 Algemeen del: Present slaat een brug vr 50 grepen. Herkmst grepen en prgnse van het aantal prjecten: (Inter)kerkelijke grepen: Transfrmed : 5 CGK : 9 Adventsgemeente : 2 GKV : 5 Gateway : 5 PGA : 3 Flexgrep : 6 Serviceclubs/bedrijven : 12 Schlen : 10 Scuting : 2 Allchtne grepen : 1 Ttaal Jaarvisie Verdieping en prfessinalisering, klanttevredenheid, uitbreiden naamsbekendheid en cntinuïteit financieel draagvlak waarbrgen. 1) Verdieping en prfessinalisering (naamsbekendheid blijven huden, netwerkcntacten verdiepen, werkmethdes ntwikkelen, evalueren en vruit kijken) p de vlgende gebieden: a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene (éénmalige) grepen d. Relatiebeheer maatschappelijke rganisaties e. Relatiebeheer bedrijven f. Relatiebeheer Gemeente Almel, sciale pijlers (armedepact, Scp, fracties/plitiek) en wningbuwcrpraties. g. Fndsen- en subsidiewerving

4 2) Naamsbekendheid verwerven en ns netwerk uitbreiden bij alle mgelijke, vr Stichting Present relevante relaties binnen Almel. In 2014 willen we een samenwerking hebben bereikt met: 12 kerkgentschappen/wijkgemeentes 10 maatschappelijke rganisaties 7 bedrijven 3) Het naast de reguliere fndswerving werven van een financiële basis bij zeven bedrijven, gericht p cntinuïteit en lange termijn. 3. Actieplan He wrden de genemde delen bereikt 3.1 Algemeen del: Present slaat een brug vr 50 grepen De grepen wrden rndm de uitvering van het prject zrgvuldig begeleid. De grepen wrden gemtiveerd en tegerust dr gede infrmatievrziening vraf (presentatie), adequate matching en dr achteraf de effecten van hun inzet te benemen. Onderstaande jaarvisie draagt bij aan het 'algemeen del' 3.2 Jaarvisie: Verdieping en prfessinalisering t.b.v. : a. Cördinatie Inrichting van een structuur binnen het OT, strmlijning van taken, het (dr- )ntwikkelen van effectieve werkwijzen: Ontwikkelen, uitveren en nderhuden van een adequate kantradministratie/crm Werkprcessen/beschrijvingen ntwikkelen en beheren Taakverdeling cördinatren en Operatineel Team vaststellen en bewaken. Opstellen en uitveren van een dr het bestuur gedgekeurd jaarplan en cmmunicatieplan Leerpunten uit evaluaties met grepen en maatschappelijke rganisaties verwerken in de werkprcessen/inrichting team b. Relatiebeheer kerken Del: een relatie hebben pgebuwd met 12 kerkgentschappen/wijkgemeentes Bestaande cntacten met kerken verwerken in plan vr structurele inzet. Input van dit plan wrden evaluaties, cntacten met jeugddiakenen, tijdcllectes, cntactpersn kerken, diacnaal plan. Vrmgeven landelijke 'Veranderdagen' van Kerk in Actie t.b.v. Prtestantse Gemeente Almel Twee nieuwe kerkelijke gemeenten benaderen, m de vlle breedte van de kerken in Almel te bereiken. Cntact leggen met minimaal 1 mslimrganisatie.

5 c. Relatiebeheer algemene en éénmalige grepen* Del: verbreding van de delgrep en langdurige verbindingen tussen grepen en Stichting Present. Overleg met reeds ingezette grepen vr nieuwe inzet na Cntact leggen met grepen met een allchtne achtergrnd. Vrijwilligers geïnfrmeerd huden ver het reilen en zeilen van Stichting Present Almel Het regelmatig rganiseren van ntmetingsmmenten tussen vrijwilligers nderling en Stichting Present Almel * Algemene grepen zijn niet afkmstig vanuit een (kerkelijke) denminatie. Dit kunnen grepen zijn die zich incidentele inzetten (schlen, vrienden, clubs, enz.). Maar k grepen die regelmatig prjecten den, zals een flexgrep, bestaande uit individuele vrijwilligers die tezamen een grep vrmen. d. Relatiebeheer maatschappelijke rganisaties (MO s) Del: een relatie hebben pgebuwd met 10 verschillende MO s Om de vrijwillige inzet p de gede plek terecht te laten kmen, is in 2013 een diversiteit van cntacten bij MO s pgebuwd. Denk hierbij aan rganisaties met specialisatie in de psychische prblematiek, verslaafdenzrg, uderenzrg, verstandelijke en lichamelijke beperkingen, jngeren, jnge meders, thuiszrg. Verdieping netwerk: Stichting Present Almel streeft naar een gede bekendheid van haar werkwijze, dr alle lagen van de rganisaties heen. Hewel MO s wel met Stichting Present samenwerken, kan het dr wisselingen in functies gebeuren dat teamleden en/f teamhfden, niet (vlledig) p de hgte van de werkwijze van Stichting Present. Naamsbekendheid bij- en gede cntacten met directies. De verwachting is, dat hierdr de aanwezigheid van de hulpverleners bij de prjecten van Present steeds meer een nderdeel van het werkprces wrdt. e. Cntacten en samenwerking met bedrijven Del: Het creëren en verbreden van financieel draagvlak dr middel van 7 financiële partnerschappen Het schrijven van een bedrijvenplan (ntwerpen van bedrijvenpakketten, aanbieden van wrkshps, netwerkbijeenkmsten, etc.) Het zeken van externe experts en netwerken die Present hierin kan ndersteunen Onderhuden bestaande relaties (SLOW) f. Gemeente Almel, sciale pijlers en wningbuwcrpraties Del: creëren van bewustwrding dat Present een relevante partner is als het gaat m expertise in maatschappelijke knelpunten. Present denkt niet alleen mee in het vinden van een plssing, maar is k in de uitvering plssend aanwezig.

6 Op de hgte zijn van plitieke en maatschappelijke ntwikkelingen en kantelingen in wetgeving in Almel Twee keer in het jaar cntactmment (evaluatie, besparing-/impactberekening en vruit kijken) met: Wethuder en beleidsmedewerker Sciale Zaken Directie wningbuwcrpraties Rl innemen binnen het Armedepact. g. Fndsen- en subsidiewerving Del: waarbrgen van cntinuïteit financieel draagvlak Stichting Present Almel Zwaartepunt van de inkmsten verleggen van landelijke fndsen naar lkale fndsen en subsidies Uitbreiding naar nieuwe fndsen 4. Operatinele rganisatie De peratinele rganisatie kent de vlgende werkgebieden: Kerken Bedrijven Algemene grepen Maatschappelijke Organisaties Gemeente Almel, sciale pijlers en wningbuwcrpraties Taken: 1. Grepen werven 2. Prjectrganisatie 3. Financiering 4. PR en Cmmunicatie 5. Relatiebeheer 6. Interne rganisatie a. Financiële Partners b. Fndsenwerving Fndsen en Dnateurs Verantwrdelijkheden: De cördinatren hebben de dagelijkse leiding ver de bvengenemde nderdelen en taken, nder verantwrdelijkheid van het bestuur. Het bestuur is verantwrdelijk vr persneel en financiële liquiditeit.

7 4.1 Grepen werven Stichting Present Almel wil in haar tweede jaar 50 prjecten uitveren. Deze prjecten wrden uitgeverd dr nieuwe f bestaande grepen. Deze grepen wrden gewrven bij: Kerken: kerkelijke gemeenten, kerkelijke grepen (raad van kerken, bijbelstudieclubs, jeugdgrepen enz.), christenen Partners: bedrijven, serviceclubs, verheid, wningbuwcrpraties, netwerkclubs Algemene grepen: flexers (individuele aanmeldingen die tesamen een grep vrmen), kren, verenigingen, vrienden, schlen, enz. Verdieping: We streven ernaar m eens per jaar vr deze grepen een inlpavnd f een jaarafsluiting te rganiseren. 4.2 Prjectrganisatie De rganisatie van de prjecten gebeurt dr de twee cördinatren. De werkwijze heeft een aantal vaste stappen in verband met de prfessinaliteit en de kwetsbaarheid van de delgrep. Een zrgvuldige vrbereiding van de grep en de hulpntvanger en intensieve samenwerking met hulpverlenende instanties is een vereiste. Vandaar dat een prject tussen de uur begeleiding vraagt.

8 4.3 Financiering Delstelling: Opbrengst 7 partnerschappen Opbrengst Fndsen/dnateurs Ttale pbrengst fndsen a. Financiële partners Om financieel draagvlak vr Stichting Present Almel te creëren, willen we in 2014 tenminste 7 financiële partners verbinden aan Present Almel. Wij begen een verbinding met diverse bedrijven, serviceclubs, de twee Almelse wningcrpraties en de Gemeente Almel. Vrafgaand aan het leggen van cntacten met deze partners zrgen wij vr een gede afstemming van taken, een duidelijk verzicht van de mgelijkheden waarp een partner zich aan Stichting Present kan verbinden en vldende - en vr de partner relevante - infrmatie. Als het partnerschap een feit is wrdt een vereenkmst p maat ntwikkeld. Tevens nderhuden wij nauw cntact met de partners dr deze te blijven vrzien van infrmatie ver de nieuwste ntwikkelingen binnen de stichting, een verantwrding van de geldstrmen en persnlijke brieven met een wrd van dank vr hun partnerschap. b. Fndsenwerving Fndsen en Dnateurs Om het financieel draagvlak een stabiele basis te geven willen wij in 2014 pnieuw fndsen en dnateurs aan Stichting Present Almel verbinden. Middels een begrting, een strategisch plan en een jaarplan maken wij inzichtelijk welke cncrete delen de stichting vr 2014 en vlgende jaren nastreeft. Er zal wrden nderzcht p welke landelijke en lkale fndsen Present in 2014 een berep kan den. Stichting Present Almel sluit graag aan bij het landelijke cncept Fannt, waarmee individuele dnateurs een vast bedrag per maand kunnen dneren. Wij infrmeren de kerken en de grepen ver deze mgelijkheid (zie PR - plan). Bij bedrijven brengen we de prgramma s Masterclass, TryOut! En Ikben!Zinvl nder de aandacht.

9 De fndsen ntvangen ieder jaar een jaarverslag en de dnateurs en Fannten een persnlijke bedankbrief. Er zal een plan wrden ntwikkeld m bedrijven structureel aan Present te binden. 4.4 PR en Cmmunicatie Stichting Present Almel wil in het kmende jaar p de juiste tijd bekend wrden bij specifieke delgrepen, wil relaties nderhuden en uitbreiden en wil dat het aantal grepen en partners greit. Daarvr is publiciteit ndig. Er zijn verschillende middelen, die p verschillende mmenten (tijdsplanning) ingezet dienen te wrden. Deze middelen, de tijdsplanning en de daaraan verbnden uitverende taken zijn gecncretiseerd in een PR plan. 4.5 Relatiebeheer Stichting Present Almel is zich bewust van de grte waarde van (haar) relaties en netwerken. In 2013 zijn er diverse relaties gelegd met cntactpersnen binnen kerken, bedrijven, maatschappelijke rganisaties, vrijwilligersrganisaties. Deze relaties meten nderhuden wrden. Het bestaande netwerk van Stichting Present Almel is daarm vastgelegd in de netwerkkaart. Het del van deze netwerkkaart is het in kaart brengen, delen en nderhuden van de bestaande relaties. Behalve persnlijk/telefnisch cntact wrdt k gebruik gemaakt van de verschillende middelen in het PR plan. Naast het nderhuden van de bestaande relaties gaat Stichting Present Almel p zek naar nieuwe relaties die psitief kunnen bijdragen aan de stichting. Het kmende jaar zal hier veel tijd in wrden gestken, zwel dr de cördinatren als dr het bestuur. De nieuwe relaties wrden tevens vastgelegd p de netwerkkaart. Om de netwerkkaart up t date te huden en maximaal te vullen, is deze een vast agendapunt p de bestuursvergadering. Nieuwe relaties wrden aangebrd via verschillende middelen in het PR plan en de persnlijke netwerken van de cördinatren en bestuursleden. 4.6 Interne rganisatie De verdieping en prfessinalisering wrdt uitgeverd dr beide cördinatren, ndersteund dr het bestuur. Om dit te bereiken is uitbreiding in het aantal FTE s en ndersteuning van een peratineel team ndzakelijk. In 2014 begen we de vlgende samenstelling binnen het OT: Om een gede vrtgang van Stichting Present Almel te kunnen bewerkstelligen wrden diverse basiswerkzaamheden uitgeverd, deze zijn zichtbaar in bvenstaande tabel. We willen de cntinuïteit en prfessinaliteit van Stichting Present Almel waarbrgen. Daarm is het van belang dat we in het jaar 2014 ndersteuning krijgen van een aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligers kunnen ndersteunende taken (begeleiden van grepen, nderhuden website, ntuleren, e.d.) vernemen, die de cördinatren veel tijd ksten. Inrichting Operatineel Team cördinatren (0,8 betaalde fte/ 0,4 vrijwillig) - 5 grepenbegeleiders (vrijwillig) - 1 ntuliste / secretaresse (vrijwillig) - 1 websitebeheerder (vrijwillig)

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA nr. 31_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Wat is een Balanced ScoreCard?

Wat is een Balanced ScoreCard? Wat is een Balanced ScreCard? De Balanced Screcard (BSC) is een mdel waarmee de prestaties van een rganisatie, een team enzvrts p een evenwichtige manier kunnen wrden berdeeld. Meten staat daarbij centraal.

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch Eurpa 2020 met k sciaal en eclgisch In april met België aan Eurpa een natinaal hervrmingsprgramma vrleggen in het kader van de nieuwe Eurpese middellangetermijnstrategie Eurpa 2020. Dat met in het bijznder

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel

Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Recreatieve gebiedsanalyse Ameland, Terschelling, Vlieland, Texel Uitzicht vanaf het hgste punt van Friesland: vuurbetsduin Vlieland COLOFON Auteurs: Elzinga & Oterdm Prcesmanagement Verbeelder: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010

Inhoudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad op 11 mei 2010 Inhudelijk jaarverslag NPHF 2009 Mei 2010 Vastgesteld in de Federatieraad p 11 mei 2010 Wrd vraf van de vrzitter. Het jaar 2009 was in diverse pzichten een dynamisch jaar vr de publieke gezndheid in het

Nadere informatie

DE LETTER EN DE GEEST

DE LETTER EN DE GEEST DE LETTER EN DE GEEST Adviezen vr versterking van de bestuurskracht in het vrtgezet nderwijs Eindrapprt Cmmissie Ged Onderwijsbestuur VO September 2014 INHOUD 1. INLEIDING... 3 1.1 Ged bestuur in het vrtgezet

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

MISSIE CGG AHASVERUS

MISSIE CGG AHASVERUS MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging

Overzicht cursussen en trainingen Textielverzorging Overzicht cursussen en trainingen Textielverzrging 200 pagina Cursussen Textielservice & Natwasserijen Data 200 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 Basispleiding Wasserij* Nederlands p de werkvler* Prcesbeheersing en

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par:

4 5 8 9 5 * GEMEENTE DE 2 4 SEP 2007. Par: 4 5 8 9 5 * penbaar nderwijs Aan: Het cllege van B & W van de Gemeente Delft Pstbus 34 26 AH DELFT Pstbus 121 26 AC Dei Fr 15-251 228 Delft: Betreft: Uw kenmerk: ns kenmerk: infrmatie bij: Telefn: Email:

Nadere informatie

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing

Waarom en hoe accountants hun verdienmodel moeten aanpassen. Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen Van uren factureren naar value added pricing Waarm en he accuntants hun verdienmdel meten aanpassen 2 Inhud Inleiding 3 De ntwikkelingen 4 Blijvende

Nadere informatie