Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers"

Transcriptie

1 Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs start in september met een nieuw en uniek leertraject vr anderstaligen. Het vrbereidingsjaar hger nderwijs ( wil anderstaligen ptimaal vrbereiden m in te strmen in een pleiding hger nderwijs (Hger Berepsnderwijs, Bachelr f Master) in de clusters bekhuden en infrmatica. Als studiecach begeleid en ndersteun je anderstalige cursisten in het vrbereidingsjaar hger nderwijs, zwel individueel als in grep. Je vlgt het traject van de cursisten intensief p. Je zit p regelmatige tijdstippen samen met de cursist m zijn/haar vrderingen te bespreken en gaat p zek naar mgelijke plssingen vr de ervaren prblemen. Indien het traject m welke reden dan k niet haalbaar is vr de cursist, ga je samen met hem/haar p zek naar mgelijke alternatieve trajecten (herriëntering). Naast individuele begeleiding, rganiseer je cllectieve sessies rnd leren leren en ndersteun je cursisten in het pen leercentrum. Meestal werk je individueel. Je hebt veel cntact met het publiek. Je werkt zwel autnm met een cursist, als in grep. Je buwt mee de studiebegeleiding van het vrbereidingsjaar uit, ntwikkelt infrmatieve werkmiddelen (print en digitaal) en leidt een riëntatiemdule tijdens het eerste semester van het vrbereidingsjaar. Je vlgt de nderwijsactualiteit en actualiseert de infrmatie ver de verschillende pleidingsmgelijkheden vr de delgrep van het vrbereidingsjaar. Je stelt je p als deskundig en neutrale begeleider en werkt nauw samen met de leerkrachten vr het vrbereidingsjaar. Je helpt graag mensen, maar hudt k vldende emtinele afstand. Je hudt rekening met diversiteit en waardeert individuele capaciteiten van mensen. Inhud van de functie: Werving en teleiding van mensen uit de delgrep naar het pleidingstraject ESF investeert in juw tekmst

2 Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Uitveren van een cmmunicatiestrategie naar de delgrep en teleiders (telefn, mailings, infsessies, ) Intakegesprekken met ptentiële cursisten: telichting van het traject en de te ndernemen stappen Cursisten ndersteunen bij aanmelding bij het intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Cursisten die geïnteresseerd zijn m te starten, ndersteunen bij het invullen van de aanmeldingsprcedure en telichting geven bij de te verzamelen dcumenten. Opvlging van de aanmeldingsprcedure tt aan de eventuele inschrijving in het traject Screening van cmpetenties en vaardigheden Mee uitwerken en pvlgen van de screeningsweek Ptentiële cursisten screenen tijdens de screeningsweek: inschatting maken van de cmpetenties van een ptentiële cursist Individuele studiebegeleiding van de cursisten in het vrbereidingsjaar Opvlgen van het traject van de cursist en indien ndig samen met de cursist p regelmatige tijdstippen zijn/haar vrderingen bespreken en p zek gaan naar mgelijke plssingen van de ervaren prblemen Herriëntering van cursist indien deze niet slaagt vr het traject Cmpetenties van cursist in kaart brengen en indien ndig EVC/EVKprcedures pstarten Registreren, analyseren en rapprteren ver de begeleidingen Deelname aan klassenraden m zicht te krijgen p vrderingen en vervlgens inspelen p eventuele meilijkheden Cmmunicatie met leerkrachten m z snel mgelijk zicht te krijgen p de meilijkheden die bepaalde cursisten ervaren Taalndersteuning geven Grepsbegeleiding: riëntatie p (studie)lpbaan en leren leren ESF investeert in juw tekmst

3 Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Ontwikkelen en rganiseren van grepsinfsessies waarin uitgebreid stilgestaan wrdt bij de (studie)lpbaan van de cursisten: laten nadenken ver eigen vaardigheden, kennismaking met nderwijslandschap, kennismaking met de arbeidsmarkt, Ontwikkelen en rganiseren van sessies rnd leren leren, studievaardigheden aanleren Ondersteunen van cursisten in het Open Leercentrum Werken aan de warme verdracht naar het vervlgtraject Samen met de vervlgpleiding nagaan p welke manier een warme verdracht gerealiseerd kan wrden en een methdiek hierte ntwikkelen Plaats in de rganisatie De studiecach werkt nauw samen met de prcesbegeleider van het vrbereidingsjaar en met de leertrajectbegeleiders van Via Educatie Vlaams-Brabant ( Vereiste cmpetenties Basiscmpetenties Bezitten van sciale, cmmunicatieve en feedbackvaardigheden Vlt hanteren van mndelinge en schriftelijke cmmunicatieve vaardigheden Spreken vr publiek en presentaties geven Werken met standaardprgramma s vr cmputer (tekstverwerker, rekenblad, databases, presentatiepakket, nline leerplatfrm kunnen gebruiken) De delgrep kennen De sciale kaart (rganisaties die gericht zijn p sciale dienstverlening) kennen Het aanbd van pleidingen, het nderwijslandschap en diverse pleidingsaspecten (mdules, credits, ) kennen en de kennis ervan vrtdurend up t date huden, in het bijznder binnen de pleidingsclusters bedrijfsmanagement, bekhuden en infrmatica ESF investeert in juw tekmst

4 Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Gede cntacten nderhuden met studenten en leerkrachten en een geznde vertruwensrelatie pbuwen Schriftelijke rapprten en verslagen pstellen Administratieve dssiers samenstellen Specifieke cmpetenties Een inschatting kunnen maken van prfessinele en persnlijke verwrvenheden (ntdekken van cmpetenties en vaardigheden) en het ptentieel inschatten Beschikken ver ndzakelijke eigenschappen m als cach p te treden Begrijpend maar k vertuigend ptreden Een individu f grep mtiveren Signalen van cursisten f leerkrachten ver meilijkheden detecteren en pvlgen Duidelijke signalen aan cursisten kunnen geven znder cntrlerend f verrdelend ver te kmen De ndige kennis en vaardigheden bezitten m individuele adviesgesprekken te veren en m interactief met grepen cursisten te werken Een intakegesprek veren en snel de gegevens analyseren en samen met de cursist mgelijke risicfactren detecteren Samen met de student een actieplan pstellen m te werken aan meilijke punten Specifieke vaardigheden Discreet zijn: vertruwelijke infrmatie k p die manier behandelen Emtinele afstand nemen: gevelens ged van zich kunnen afzetten Dienstverlenend zijn: anderen graag verder helpen Luisterbereid zijn: aandacht schenken aan de bdschappen van andere mensen ESF investeert in juw tekmst

5 Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Respect vr andere meningen hebben: pinies van andere mensen accepteren, k als deze niet vereenstemmen met de eigen mening Zelfstandig werken: p een effectieve wijze de eigen taak uitveren znder hulp van anderen Assertief zijn: vr eigen mening (f belang) pkmen met respect vr anderen Klantgericht zijn: wensen en beheften van klanten inschatten en er naar handelen Mtiverend zijn: mensen kunnen mtiveren m bepaalde handelingen uit te veren Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat Sciale ingesteldheid: spntane interesse vertnen vr mensen Analytisch denken: een prbleem in zijn verschillende elementen bekijken Kritische ingesteldheid: in staat zijn zichzelf en zijn mgeving in vraag te stellen, de waarde van een bewering f een feit, de haalbaarheid van een vrpgesteld del te verifiëren, alvrens een stelling in te nemen Leergierig zijn: actief zeken naar situaties m zijn cmpetentie te verbreden en te verdiepen Flexibel zijn: zich aanpassen aan wijzigende mstandigheden Prblemen nderkennen en plssen: een prbleem kunnen situeren en een plssing aanreiken Kwaliteitsbewust zijn: in staat zijn m in te schatten aan welke vereisten een prduct f een dienst met vlden Resultaatsgerichtheid nastreven: een vrpgesteld resultaat trachten te bereiken met in acht name van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden Didactische vaardigheid: infrmatie en vaardigheden p een heldere wijze verbrengen met het gepast gebruik van (audivisuele) hulpmiddelen zdanig dat de tehrder p een efficiënte wijze begeleid wrdt bij het leren kennen en kunnen ESF investeert in juw tekmst

6 Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Innveren: inventieve ideeën aanbrengen, zeken naar verbeteringen, experimenteren met nieuwe cncepten en prcedures, prblemen plssen p een creatieve en heldere wijze Persnsgerichte aandacht tnen: Ged mgaan met verschillen tussen mensen en grepen Planmatig werken: structuur aanbrengen in tijd, ruimte en pririteit bij het aanpakken van taken f prblemen, het verlp bewaken Aanbd Deeltijdse tewerkstelling (70%) Een arbeidsvereenkmst vr bedienden (bepaalde duur tt juni 2015) Datum indiensttreding: augustus 2013 Een ln vereenkmstig het nderwijsbarema 301, max. anciënniteit 5 jaar, aangevuld met maaltijdcheques en andere vrdelen Standplaats Leuven Selectieprcedure Stuur een brief met cv t.a.v. Pieter Tratsaert, afgevaardigd bestuurder L4- Vlwassenennderwijs vzw, uiterlijk p 15 juli Gelieve enkel via mail te slliciteren: met referentie SC De selectieprcedure bestaat uit (1) een selectie p basis van brief en CV, (2) een schriftelijke pref en (3) een selectiegesprek ESF investeert in juw tekmst

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde

Geschoold arbeider / Erfgoedbewaker (m/v) Raversyde Niveau D Functiebeschrijving Geschld arbeider / Erfgedbewaker (m/v) Raversyde I. Functiebenaming Geschld arbeider erfgedbewaker Functiefamilie 11 : tezichtsfuncties II. Plaats in de rganisatie Je wrdt

Nadere informatie

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam

Financieel beheerder, secretaris en bij uitbreiding het managementteam Functiebeschrijving Teamcach Financiën Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamcach Financiën Bedrijfsvering Team Financiën A1a-A3a Financieel beheerder, secretaris

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Taakmschrijving Administratief medewerker 1. Functie-infrmatie 1.1 Functietitel Administratief medewerker 1.2 Lnniveau C1-C3 1.3 Diplmavereisten Huder zijn van een diplma van het secundair nderwijs f daarmee

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backoffice FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER backffice Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: administratief medewerker backffice Niveau/rang: administratief medewerker

Nadere informatie

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE

GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE GENERIEKE FUNCTIEBESCHRIJVING TEAMVERANTWOORDELIJKE Identificatiegegevens Functie: teamverantwrdelijke Niveau/rang: B 4-5 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening/ financiën/persneel/facility/

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker

Functie- en competentieprofiel Maatschappelijk werker Functie- en cmpetentieprfiel Maatschappelijk werker 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Niveau Graad Maatschappelijk werker Sciale dienst B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA

Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Functiebeschrijving Vaste Instructeur WOBRA Del De vzw WOBRA werft een vltijds Instructeur (m/v) aan in cntractueel verband vr nbepaalde duur. De instructeur heeft taken en bevegdheden in: - het vakbekwaam

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3

FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN. Niveau. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie. Resultaatsgebieden B1-B2-B3 FUNCTIEBESCHRIJVING STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN Niveau B1-B2-B3 Plaats in het rgangram De stafmedewerker persneelszaken rapprteert aan de secretaris en maakt deel uit van het managementteam. Je maakt

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

1 Functiebeschrijving Voorwaarden om deel te nemen...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 inhoud en verloop van de selectieproeven...

1 Functiebeschrijving Voorwaarden om deel te nemen...fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 inhoud en verloop van de selectieproeven... Aanwerving Stafmedewerker algemeen beleid in cntractueel dienstverband, vltijds INLICHTINGENBROCHURE Sciale huisvestingsmaatschappij De Mandel biedt wnplssingen vr mensen met een bescheiden inkmen. Ben

Nadere informatie

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum

Competentieprofiel hoofdbegeleid(st)er dagcentrum Cmpetentieprfiel hfdbegeleid(st)er dagcentrum 1. Hfddel en plaats van de functie Onder supervisie van de cördinatie/directie van het dagcentrum de dagelijkse dienstverlening naar nze gebruiker(s) binnen

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de algemeen directeur

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de algemeen directeur Functie Graadnaam: afdelingshfd Functienaam: Beleidscördinatr grndgebiedzaken Functinele lpbaan: A4a-A4b Cde: Afdeling: Grndgebiedzaken Dienst: Subdienst: FB-07-01-b Del van de entiteit De afdeling grndgebiedzaken

Nadere informatie

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

NAAM :... GEBOREN TE :... OP... WONENDE TE : TELEFOONNR. : DIPLOMA: WERKERVARING (CV kan in bijlage toegevoegd worden)...

NAAM :... GEBOREN TE :... OP... WONENDE TE : TELEFOONNR. : DIPLOMA: WERKERVARING (CV kan in bijlage toegevoegd worden)... INSCHRIJVINGSFORMULIER VOOR DE FUNCTIE VAN ADMINISTRATIEF MEDEWERKER C1-C2-C3 (M/V) VOOR DE ZORGVERENIGING ZORG STEKENE DEELTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTVERBAND CONTRACT BEPAALDE DUUR VAN 1 JAAR NAAM :..................................................................

Nadere informatie

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Persneel 2 juli 2014 POV-140702-DOC-PWE Budewijnlaan 20-21, 1000 Brussel VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR SPEERPUNT TAAL Prvinciaal Onderwijs Vlaanderen is de nderwijskepel vr het prvinciaal nderwijs in Vlaanderen.

Nadere informatie

Communicatie en overleg (COO) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4

Communicatie en overleg (COO) A. Algemeen. Theorie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 MODULE Cmmunicatie en verleg (COO) A. Algemeen Situering binnen het prgramma Peride binnen het tweejarige mdeltraject Therie X Praktijk Semester 1 X Semester 2 Semester 3 Semester 4 Aantal studiepunten

Nadere informatie

2. Uitwerken van beleidsvoorstellen en adviezen zodat de beleidsdoelstellingen van de (sub)dienst/afdeling gerealiseerd worden

2. Uitwerken van beleidsvoorstellen en adviezen zodat de beleidsdoelstellingen van de (sub)dienst/afdeling gerealiseerd worden Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Junir expert cultuur Afdeling samenleving Experten Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Plaats in

Nadere informatie

Functie-eisen coördinatoren

Functie-eisen coördinatoren Functie-eisen cördinatren Psitinering De beide cördinatren hebben de leiding van de rganisatie. De vrijwilligers zijn de spil in de rganisatie. Functieniveau De stichting Hspice Zwlle heeft gekzen vr 2

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk

aan carine.callemin@ocmwkortrijk.be of OCMW Kortrijk, t.a.v. Carine Callemin, Budastraat 27 te 8500 Kortrijk SELECTIE ADMINISTRATIEF MEDEWERKER OKTOBER - NOVEMBER 2013 VERLOOP VAN DE SELECTIEPROCEDURE 1. indienen van de kandidaturen tegen uiterlijk 11 ktber 2013 mtivatiebrief uitgebreid CV - afschrift diplma

Nadere informatie

TEAMVERANTWOORDELIJKE Werk en Activering KORTRIJK

TEAMVERANTWOORDELIJKE Werk en Activering KORTRIJK Functiebeschrijving TEAMVERANTWOORDELIJKE Werk en Activering KORTRIJK Functiegegevens Functiebenaming: Directie: Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Teamverantwrdelijke Werk en Activering Dienstverlening Sciaal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER

FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER FUNCTIEBESCHRIJVING ONTHAALMEDEWERKER Identificatiegegevens Functie: administratief medewerker Functietitel: nthaalmedewerker Niveau/rang: administratief medewerker C 1-3 Plaats in het rgangram: de nthaalmedewerkers

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Klantenadviseur aanbod: specificatie doelgroepen

Functie- en competentieprofiel. Klantenadviseur aanbod: specificatie doelgroepen Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Klantenadviseur aanbd: specificatie delgrepen Afdeling Sciaal en Vrije Tijd Klantenadviseurs

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Expert Zrg Afdeling Onthaal en Dienstverlening Experten B B1 B3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige

Kerntaken. Referentiekader. Opmerking. Verzorgende/zorgkundige DBSO-pleidingskaarten 9 september 2010 Verzrgende/zrgkundige Kerntaken De verzrgende/zrgkundige staat de verpleegkundige bij p het vlak van zrgverlening. Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Professioneel handelen in de onderwijspraktijk 1 PHIOLIO1 ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding SLO Mdule Prfessineel

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA

FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA FUNCTIEBESCHRIJVING CENTRUMLEIDER DIENSTENCENTRA EN BUURTCENTRA Identificatiegegevens Functie: centrumleider Niveau/rang: B 1-3 Plaats in het rgangram: departement maatschappelijke dienstverlening Aard

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Beleidsadviseur Onderwijs Afdeling Onderwijs Beleidsadviseur B B1 B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel GEMEENTE WINGENE Het Gemeentebestuur van Wingene wenst ver te gaan tt het aanwerven van een vltijds Stafmedewerker HRM en Beleid (m/v) in statutair verband. Functie- en cmpetentieprfiel Functie-benaming

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie

2015/ Selectieprogramma. Algemene preselectie 2015/01 De Prvincie West-Vlaanderen gaat ver tt de aanwerving van tijdelijke medewerkers ten beheve van verschillende diensten met aanleg van een werfreserve. 1. Aard van de aanstelling - Een aanstelling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Directeur woonzorg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Directeur wnzrg Niveau-graad: A4a-b Functiefamilie: Strategisch leidinggevenden dienstniveau Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Directeur wnzrg 2 BELEIDSMATIG WERKEN STRATEGISCH

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel

Functie- en competentieprofiel Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Graad Deskundige Omgeving Grndgebiedzaken - Dienst Ruimte Experten B B1-B3 2. Psitinering in het

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren Vr humane wetenschappen Slliciteerweek 2 april 2014 Annelies Smers Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen

Nadere informatie

Directeur Woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf

Directeur Woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf Dienst Functie Niveau Directeur Wnzrgcentrum en centrum vr krtverblijf Directeur A1/A2/A3 Functiehuder: (naam) Del van de functie Als manager heeft deze functie zicht p het vlak van het ganse dienstenaanbd

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer

Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Samenwerkingsverband VO Deventer zekt: Directeur SWV Passend Onderwijs VO Deventer Een belangrijke pdracht in Deventer is het reduceren van het aandeel (het verwijzingspercentage) Vrtgezet Speciaal Onderwijs,

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: Deskundige opbouwwerk Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: Deskundige opbouwwerk Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Deskundige pbuwwerk Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies SHO.BE PERSONEELSDIENST FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: deskundige pbuwwerk Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie:

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

Vaardig genoeg voor de 21ste eeuw?

Vaardig genoeg voor de 21ste eeuw? Cnferentie Vaardig geneg vr de 21ste eeuw? Samen aan de slag met de Vlaamse PIAAC resultaten! Ghislain De Bndt, stafmedewerker Centrum vr Basiseducatie Zuid-Ost-Vlaanderen Centra vr Basiseducatie Opleidingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving : Projectcoördinator digitale transformatie

Functiebeschrijving : Projectcoördinator digitale transformatie Functiebeschrijving : Prjectcördinatr digitale transfrmatie Functiegegevens Functiebenaming : Cluster : Team: Lnschaal: Rapprteert aan: Prjectcördinatr digitale transfrmatie IT Data Innvatie IT Prjecten

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Functieprofiel Applicatiebeheerder

Functieprofiel Applicatiebeheerder Functieprfiel Applicatiebeheerder 1. NAAM: 2. Datum in dienst: 3. FUNCTIENAAM a. Functinele benaming: Applicatiebeheerder b. Graadbenaming: Deskundige c. Niveau: B functie d. Datum pmaak: december 2018

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF BEDIENDE

ADMINISTRATIEF BEDIENDE Functie: Administratief bediende Schaal (WGK-Vlaanderen): 42,43,44 Te begeven via: Werving ADMINISTRATIEF BEDIENDE Dit dcument werd getetst aan het functieprfiel van Administratief bediende (cde 1079)

Nadere informatie

Arbeidstrajectbegeleider B1-3

Arbeidstrajectbegeleider B1-3 Arbeidstrajectbegeleider B1-3 Rapprteert aan Geeft leiding aan 1. Del van de functie Cördinatr arbeidstrajectbegeleiding - De arbeidstrajectbegeleider zrgt vr een gepaste begeleiding van werkzekenden naar

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Persoonsgecentreerd werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

Solliciteren kan je leren. Solliciteerweek 27 april 2015 Greet Van de Vyver Dienst Studieadvies

Solliciteren kan je leren. Solliciteerweek 27 april 2015 Greet Van de Vyver Dienst Studieadvies Slliciteren kan je leren Slliciteerweek 27 april 2015 Greet Van de Vyver Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen Stel :

Nadere informatie

Evaluatieformulier stage

Evaluatieformulier stage Evaluatiefrmulier stage Na aflp van de stage vragen wij dat de stagebegeleider dit evaluatiefrmulier invult en ten laatste p dnderdag 3 mei drstuurt naar jasmien.beckers@kuleuven.be In het geslten vragengedeelte

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LEIDINGGEVENDE LOGISTIEK / FACILITY MANAGER (M/V)

FUNCTIEPROFIEL LEIDINGGEVENDE LOGISTIEK / FACILITY MANAGER (M/V) FUNCTIEPROFIEL LEIDINGGEVENDE LOGISTIEK / FACILITY MANAGER (M/V) Del van de functie De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is de partner vr de stedelijke en gemeentelijke schlbesturen, hun

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie

Informatiefiche Verantwoordelijke animatie Infrmatiefiche Verantwrdelijke animatie 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Wnzrgcentrum B1-B3 Directeur

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel. Beleidsadviseur Patrimonium/Lokale economie en toerisme

Functie- en competentieprofiel. Beleidsadviseur Patrimonium/Lokale economie en toerisme Functie- en cmpetentieprfiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling Dienst Functiefamilie Niveau Beleidsadviseur Patrimnium/Lkale ecnmie en terisme Ruimte Beleidsadviseurs B Graad 2. Psitinering

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK

ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be ADMINISTRATIEF LOGISTIEK DIENSTHOOFD APOTHEEK ZORGONDERSTEUNENDE EENHEDEN Plaats

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING. Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: Maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: Begeleidende functies Sciaal Huis Ostende functiebeschrijving Maatschappelijk werker 2 HULPVERLENINGSTRAJECT FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Secretaris

Functie- en competentieprofiel Secretaris Functie- en cmpetentieprfiel Secretaris 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Secretaris MaT Niveau Graad 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert aan/ krijgt leiding van Vrzitter Geeft

Nadere informatie

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier

Competentieprofiel van de hulpverlenerambulancier Cmpetentieprfiel van de hulpverlenerambulancier (Wet hudende diverse bepalingen inzake gezndheidszrg van 19 december 2008) 1. De ambulancier ntwikkelt zich persnlijk en prfessineel De ambulancier neemt

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: begeleidende functies

FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSDIENST SHO.BE. Functie: maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: begeleidende functies FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3 Functiefamilie: begeleidende functies SHO.BE PERSONEELSDIENST FUNCTIEBESCHRIJVING Functie: maatschappelijk werker Niveau-graad: B1-3

Nadere informatie

Geschoold arbeider (snijder)(m/v) dienst Communicatie Grafische sectie

Geschoold arbeider (snijder)(m/v) dienst Communicatie Grafische sectie NIVEAU D Functiebeschrijving Geschld arbeider (snijder)(m/v) dienst Cmmunicatie Grafische sectie I. Functiebenaming Technisch expert snijder Functiefamilie 8 : gespecialiseerde administratieve/technische

Nadere informatie

Medewerker arbeidstrajectbegeleiding. Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Burger Dienst: Sociale dienst

Medewerker arbeidstrajectbegeleiding. Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Burger Dienst: Sociale dienst Infrmatieflder 1) Functiebeschrijving: Medewerker arbeidstrajectbegeleiding Salarisschaal: B1-B2-B3 Afdeling: Burger Dienst: Sciale dienst Plaats in de rganisatie Leiding, caching en evaluatie Is eerste

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Voltijds stafmedewerker lokaal woonbeleid

Voltijds stafmedewerker lokaal woonbeleid Wnwijzer Meetjesland werft aan Vltijds stafmedewerker lkaal wnbeleid Bedeling van de functie De stafmedewerker lkaal wnbeleid ndersteunt de lkale besturen m een ged geïnfrmeerd en slagkrachtig lkaal wnbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor

Studiegebied. (bso) Tweede graad... Tweede graad... Derde graad... Derde graad... Kantoor. Kantoor. Kantoor Studiegebied (bs) Tweede graad... Tweede graad... Kantr Kantr Derde graad... Derde graad... Kantr Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Kantradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) STUDIEGEBIED

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum gedkeuring structuurschema / vlgtijdelijkheid link: inhud link leerplan: leerinhud:

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn:

Wie zijn we? Kernwaarden in ons handelen zijn: Wie zijn we? Zrggrep Kans is een zrginstelling die ptimale zrg, begeleiding en huisvesting biedt aan zwel jngvlwassenen met psychiatrische strnissen en daarmee samenhangende gedragsprblematiek, als aan

Nadere informatie

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde

Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Master Industriële Wetenschappen in de Scheikunde Telatingsvrwaarden: - Minimum 18 jaar zijn geen 34 jaar wrden in het jaar van inlijving - Belg zijn f de natinaliteit bezitten van één van de lidstaten

Nadere informatie

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak:

Talentenmap. Ervaringsbewijs Sociaal Tolk. Naam en voornaam:.. Rijksregisternummer: Datum opmaak: Talentenmap Ervaringsbewijs Sciaal Tlk Naam en vrnaam:.. Rijksregisternummer: Datum pmaak: A. Vrbereiding van de kandidaat U vraagt een ervaringsbewijs sciaal tlk aan. Hier vlgen enkele vragen die u vrbereiden

Nadere informatie

Sectiehoofd / stafmedewerker (m/v) sectie Personeel, administratie, financiën en logistiek. IVA - Zwin Natuur Park

Sectiehoofd / stafmedewerker (m/v) sectie Personeel, administratie, financiën en logistiek. IVA - Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving functiefamilie 3 Sectiehfd / stafmedewerker (m/v) sectie Persneel, administratie, financiën en lgistiek IVA - Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Sectiehfd Functiefamilie 3:

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO

Functie- en competentieprofiel Begeleid(st)er BKO 1. Identificatiegegevens Functie- en cmpetentieprfiel Begeleid(st)er BKO Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Begeleid(st)er BKO OCMW- Buitenschlse Kinderpvang D D1-D3 2. Psitinering in het rgangram

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Informatiefiche Directeur kinderopvang

Informatiefiche Directeur kinderopvang Infrmatiefiche Directeur kinderpvang 1. Situering van de functie en psitinering in het rgangram Afdeling Dienst: Niveau en graad: Leiding krijgen van: Leiding geven aan: Kinderpvang A1-A3 OCMW-secretaris

Nadere informatie

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online

OOGwerkt webinar. Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder. Bekijk onze vacatures online Kijkt vanuit ervaring en expertise Ziet welke kandidaat past Kijkt verder Bekijk nze vacatures nline OOGwerkt webinar Na de zmervakantie ntvangt u van OOGwerkt een uitndiging m u in te schrijven vr ns

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Maatschappelijk werker als beroep. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is m een uitgebreid verzicht te krijgen van de invulling en pbuw van de mdule. Er bestaat slechts één ECTS-fiche vr elke mdule. 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Lestijden

Nadere informatie

Recyclageparkwachter. technisch assistent (Niveau D1-D3) Doel van de functie. Plaats in de organisatie. Resultaatsgebieden.

Recyclageparkwachter. technisch assistent (Niveau D1-D3) Doel van de functie. Plaats in de organisatie. Resultaatsgebieden. Recyclageparkwachter technisch assistent (Niveau D1-D3) Del van de functie De technisch assistent staat samen met de cllega s uit de pleg zelfstandig in vr het prfessineel uitveren van werkpdrachten die

Nadere informatie

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK

COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK COMPETENTIEPROFIEL PROJECTMEDEWERKER BIBLIOTHEEK Het cmpetentieprfiel is het geheel van kennis, vaardigheden en hudingen die ndzakelijk zijn vr het uitefenen van de functie van biblitheekmedewerker. Hierna

Nadere informatie

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren.

Het is ook mogelijk om deze training op maat op locatie uit te voeren. CURSUSAANBOD NAJAAR 2010 VRIJWILLIGERS 1. SWOFFICE SWOffice is een belangrijk instrument m inzicht te verkrijgen in je resultaten, maar k m infrmatie te geven ver het gebruik van de dienstverlening aan

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 CVO PANTA RHEI - Schnmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 www.vlwassenennderwijs.be identificatie pleiding Infrmatica mdulenaam Databanken cde mdule A8 gedkeuring dr aantal lestijden 60 studiepunten datum

Nadere informatie

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Pedagogiek voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Pedaggiek vltijd 20-2016 Dit erratum - behrende bij het Opleidingsstatuut Instituut vr Sciale en Pedaggische Studies (ISPS) - is per afznderlijk besluit vastgesteld dr de faculteitsdirectie

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant

Functie- en competentieprofiel Beroepsbrandweer Officier - onderluitenant Functie- en cmpetentieprfiel Berepsbrandweer Officier - nderluitenant 1. Identificatiegegevens Functietitel Cluster Dienst Niveau Graad Berepsbrandweer Officier Onderluitenant Brandweerkrps Officier Onderluitenant

Nadere informatie