Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Matching Needs and Services (MNS) Leonieke Boendermaker /NIZW Jeugd www.jeugdzorg.nl"

Transcriptie

1 Matching Needs and Services (MNS) Lenieke Bendermaker /NIZW Jeugd

2 Vraag en aanbd: wanneer? Een grte zrg-aanbieder met een meerjaren plan pstellen vr de rganisatie. Welke kant met het p? Meer ambulant? meer bedden? Meer crisisinterventie? Een gemeente wil weten f er vldende preventieve zrg in de gemeente beschikbaar is. Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 2

3 Vraag en aanbd: wanneer? Een bureau Jeugdzrg en een grte zrgaanbieder in een bepaalde prvincie willen samen nagaan f het zrgaanbd vr jnge kinderen in de prvincie vldende aansluit bij de vraag. Er is een grep jngeren waarvan duidelijk is dat zij tussen wal en schip vallen bij het huidige zrgaanbd. Er met vr hen iets geregeld wrden, maar wat? Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 3

4 Kppelen van vraag en aanbd wat is need / vraag he needs / vragen in kaart brengen wat hudt de methde in / 3 fasen met verschillende stappen wat levert het p? Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 4

5 Wat is de vraag? ( need ) need is hulpvraag / behefte need behefte aan bepaalde zrgaanbd bijv. behefte aan pleeggezin bijv. behefte aan intensief behandeltehuis bijv. behefte aan families first bijv. behefte aan PMT bijv. behefte aan MST Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 5

6 Wat is de vraag? ( need ) need is aan de rde als er sprake is van een verstrde ntwikkeling van een kind. need = wat een kind ndig heeft m een geznde ntwikkeling (weer) mgelijk te maken. Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 6

7 Wat is de vraag? ( need ) bijna alle kinderen hebben in de lp van hun ntwikkeling wel ergens een bepaalde zrgbehefte meestal zijn het uders f anderen die dicht bij de kinderen staan die in die behefte vrzien een deel van de kinderen heeft beheften die prfessinele zrg beheven Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 7

8 Wat is de vraag? ( need ) leefsituatie behefte aan stabiliteit gezins- en sciale relaties behefte aan cntinuïteit in relaties gedrag fysieke en psychische gezndheid behefte aan verbeterd gedrag behefte geznd te zijn schl en werk behefte aan passende schlingsmgelijkheden Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 8

9 Wat is de vraag? ( need ) cmbi van risic- en beschermende factren dr het aanpakken van risic- en beschermende factren kan de behefte gereduceerd wrden dit biedt praktische aanknpingspunten m bij de meeste gezinnen de juiste hulp te bieden Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 9

10 He vraag in kaart brengen? Dr nderzek te den! 1) naar latente delgrepen: mnitrstudies CBS, Rtterdamse jeugdmnitr nadeel: glbaal en algemeen Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 10

11 He vraag in kaart brengen? 2) naar manifeste delgrepen: kenmerken cliënten bijv. nderzek ZH naar jngeren antisciaal gedrag f nderzek bepaalde grep met plitiecntacten wensen van cliënten bijv. klankbrdgrepen en vragenlijsten kenmerken bekeken zijn én de delen die hulpverleners stellen bijv. jngeren crisishulp en bij hen gestelde delen nadeel: blijft vaak bij nderzek Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 11

12 He vraag in kaart brengen? Dr nderzek te den! naar alle leefgebieden beheften te frmuleren cliënten mee te laten den échte zaken te gebruiken uitvering mede dr prfessinals en vervlgstappen te zetten m er k wat mee te den! Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 12

13 He vraag in kaart brengen? Andere aanpak ndig: Matching needs and services is z n aanpak CTC werkt vlgens zelfde idee: behefte in kaart brengen / aanbd bekijken / nieuw aanbd ntwikkelen en implementeren Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 13

14 Drie fasen MNS Onderzeksfase (need audit) Ontwerpfase (service design) Fase van implementatie en evaluatie Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 14

15 Fase 1. Onderzeksfase Dssiers representatieve steekpref (minimaal 100) infrmatie daadwerkelijk verleende hulp instructie invullen infrmatie basis is één A4 frmulier kenmerken jeugdige in kaart brengen hulpvragen frmuleren hulpverleningsgeschiedenis 2 hele dagen Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 15

16 Fase 1. Onderzeksfase FORMULIER B Matching Needs and Services A. Achtergrnd van de jeugdige Identificatienummer - - Initialen invuller Geslacht Vruwelijk Mannelijk Gezinssamenstelling Datum van aanmelding - - Leeftijd bij aanmelding ; (aantal jaren) (aantal maanden) Etniciteit Verwijzer / plaatsende instantie B. Hulpvragen Leefsituatie Situatie p de dag van aanmelding Hulpvragen p de dag van aanmelding Gewenste en realistische uitkmsten Gezinsrelaties en sciale relaties Gedrag Lichamelijke en geestelijke gezndheid Schling en werk Dartingtn-i / NIZW Jeugd Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 16

17 Fase 1. Onderzeksfase Invullen dr wie? Grep van 8-10 prfessinals werkzaam binnen jeugdhulpverlening, jeugd-ggz, lvg-sectr, nderwijs, justitiële jeugdzrg Deze prfessinals frmuleren de hulpvragen / beheften Hulpvraag is hier: need prfessineel rdeel ver wát er aan de hand + ndig is Indien in dssier vraag van cliënt zelf: dan k vernemen Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 17

18 Fase 1. Onderzeksfase Srteerrnde Prfessinals srteren ingevulde frmulieren in twee dagen in hulpvraagcategrieën (need grups) Cliënten srteren (deel van) ingevulde frmulieren. Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 18

19 Fase 1. Onderzeksfase Analyse Beschrijven kenmerken en hulpvragen hele grep (incl. daadwerkelijk verleende hulp) Idem vr hulpvraagcategrieën én de verschillen daartussen nagaan Overeenkmsten en verschillen in hulpvraagcategrieën prfessinals en cliënten nagaan Statistische check indeling hulpvraagcategrieën Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 19

20 Fase 1. Onderzeksfase Sltbijeenkmst Terugkppeling uitkmsten en de indeling in hulpvraagcategrieën (van prfessinals, cliënten en statistische check) aan breed samengestelde grep betrkkenen Analyse aansluiting ntvangen hulp (aanbd) en de gevnden hulpvragen (vraag) Keuze hulpvraagcategrieën waarvr geschikter zrgaanbd ntwikkeld zu meten wrden Verkrijgen draagvlak en verstap naar ntwerpfase Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 20

21 Hulpvraagcategrieën nderzek crisisplaatsingen pvanginrichting (N=110) Aantal % De jeugdige heeft behefte aan een verblijfplaats buiten het gezin, het intact huden van relaties met het eigen netwerk (gezin en familie) en een dagbesteding Het gezin heeft behefte aan het verbeteren van de pvedingssituatie en gezinsrelaties, herstel gezagsrelatie en het leren hanteren/reguleren van de gedragsstrnissen van de jngere Er is behefte aan een tijdelijke verblijfplaats en aan duidelijkheid ver wat er aan de hand is en welke hulp er ndig is m het prbleem p te kunnen lssen (diagnstisch nderzek), daarnaast is er behefte aan het vergrten van de mtivatie m hulp mgelijk te kunnen maken De jeugdige heeft een verblijfplaats ndig, die de jeugdige tegen zichzelf beschermt en/f bescherming biedt tegen weglpen. 8 7 De jeugdige heeft behefte aan bescherming tegen mishandeling, dreiging en/f dwang vanuit de mgeving (geheime verblijfplaats). 4 4 De jeugdige heeft behefte aan het ntwikkelen van assertiviteit/weerbaarheid en zelfstandigheid/zelfredzaamheid. 3 3 Restcategrie bijzndere gevallen (te specifiek m in te kunnen delen bij een categrie). 2 2 Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 21

22 Fase 1. Onderzeksfase Srteerrnde cliënten 43% zelfde casus in zelfde subgrep wel zelfde type subgrepen Meer gericht p hulp in het gezin Bij extreem gedrag: uithuis Uithuis sms k geslten Náást pname, óók hulp thuis Psychische prblemen: beter uitzeken wat er aan de hand is en hulp bieden Aandacht vr wat ged gaat Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 22

23 Fase 2. Ontwerpfase Wat Ontwerpgrep ntwerpt zrgaanbd vr de hulpvraagcategrie die is geselecteerd in de nderzeksfase He Stapsgewijs (.a. p basis van de analyse van hulpvragen) aanbd ntwerpen/aanpassen en een implementatieplan pstellen Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 23

24 Fase 2. Ontwerpfase De ntwerpgrep Zes leden, die expertise hebben p het gebied van: de betreffende delgrep en hun hulpvragen effectieve interventies vr deze hulpvragen ntwikkelen / aanpassen van zrgaanbd Lkale prjectleider stelt de ntwerpgrep samen rganiseert en faciliteert NIZW Jeugd zrgt vr inhudelijke input en ndersteuning Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 24

25 Fase 2. Ontwerpfase Planning ntwerpfase Bijeenkmsten ntwerpgrep 1. Analyse van delgrep en hulpvragen 2. Delen bepalen 3. Effectieve interventies selecteren bij de delen 4. Beschrijven mdule 5. Plan vr implementatie en evaluatie pstellen 6. afsluitende cnferentie Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 25

26 Fase 2. Ontwerpfase Zes bijeenkmsten 1 Analyse delgrep en hulpvragen In deze bijeenkmst is het van belang dat de ntwerpgrep zich de hulpvraagcategrie eigen maakt. Niet p grnd van een indruk f idee, maar p basis van een grndige analyse van de gegevens die in de nderzeksfase zijn ingevuld (indien ndig aangevuld met literatuurnderzek ver de delgrep, m.n. ver risicen beschermende factren). Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 26

27 Fase 2. Ontwerpfase Zes bijeenkmsten (vervlg) 2 Delen bepalen Stap van hulpvraag naar realistische uitkmst De ntwerpgrep (her)frmuleert de delen zdanig dat ze rechtstreeks zijn afgeleid van de hulpvraag én SMART zijn: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch (en evt. tijdgebnden). Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 27

28 Zes bijeenkmsten (vervlg) 3 Effectieve interventies selecteren NIZW Jeugd draagt literatuur aan ver veelbelvende interventies f interventies die bewezen hebben effectief te zijn bij deze delen (bij deze delgrep met deze hulpvragen). Als men vr bepaalde delen geen bestaande interventies vindt, wrdt infrmatie gezcht ver werkzame factren (p basis waarvan nieuw aanbd ntwikkeld kan wrden). Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 28

29 Fase 2. Ontwerpfase Zes bijeenkmsten (vervlg) 3-4 Beschrijven mdule Opzet aanbd vlgens frmat mdulebeschrijving Uitwerken stukken dr ntwerpgrep De ntwerpgrep zet, p basis van de gekzen interventies (en evt. werkzame factren vr het realiseren van bepaalde delen) glbaal het aanbd p papier. De pzet wrdt in stukken verdeeld nder de ntwerpgrepleden m verder uit te werken (tijdens de bijeenkmsten en indien ndig als huiswerk ). Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 29

30 Fase 2. Ontwerpfase Zes bijeenkmsten (vervlg) 5 Implementatie- en evaluatieplan 6 Afsluitende cnferentie ter afsluiting van de ntwerpfase met sleutelfiguren en ntwerpgrep presentatie ntwrpen aanbd en implementatieplan Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 30

31 Fase 3. Implementatie en evaluatie Inveren van het nieuwe aanbd (vlgens plan dat in de ntwerpfase is pgesteld) Evalueren van het effect van het nieuwe aanbd, vlgens vraf vastgestelde criteria Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 31

32 Ervaringen tt nu te nderzeksfase: nderzek crisisplaatsingen 12 - aangemeld vr residentiële zrg lvg 12 + aangemeld residentiële zrg lvg in vrbereiding: BJZ Limburg, aanmeldingen die niet tt indiciatiestelling leiden verslaafde gedetineerde vlwassen mannen (p basis van interview infrmatie Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 32

33 Ervaringen tt nu te ntwerpfase: als vervlg p het nderzek naar de crisisplaatsingen hebben we 1 stap uit de ntwerpfase uitegverd: literatuur verkenning interventies als vervlg p de beide nderzeksfases lvginstellingen is één ntwerpgrep gestart. Eerste mdulebeschrijvingen liggen er. implementatieplan wrdt uitgewerkt. Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 33

34 Hulpvragen lvg instellingen 1 e pilt (15+) 2 e pilt (14-) Hulpvragen p gemiddeld 3 leefgebieden Hulpvragen p gemiddeld 3 leefgebieden 67% hulpvragen leefsituatie 83% hulpvragen leefsituatie 80% hulpvragen gezins- en sciale relaties 84% hulpvragen gezins- en sciale relaties 94% hulpvragen gedrag 82% hulpvragen gedrag 26% hulpvragen lichamelijke en geestelijke gezndheid 70% hulpvragen lichamelijke en geestelijke gezndheid 38% hulpvragen dagbesteding 41% hulpvragen dagbesteding Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 34

35 Behefte cliënten lvg instellingen 41% verblijf buiten gezin ndzakelijk (langere tijd) 49% ndersteuning en hulp in gezin ndzakelijk 10% ndersteunen zelfstandig wnen ndzakelijk 36% verblijf buiten gezin ndzakelijk (langere tijd) 45% ndersteuning en hulp in gezin ndzakelijk 14% time ut én hulp in gezin ndzakelijk Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 35

36 Fase 2. Ontwerpfase Uitkmst ntwerpfase lvg-instellingen inzetten p krter verblijf dan intensievere start ndig: samen met uders gezamenlijk plan niet alleen aanbd vr jeugdige, óók vr uders Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 36

37 Fase 2. Ontwerpfase Uitkmst ntwerpfase lvg-instellingen Mdules: vrlichting aan uders training van (basale) pvedingsvaardigheden van uders training van meer p cmmunicatie gerichte vaardigheden bij udere kinderen Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 37

38 Tt slt MNS genereert enthusiasme en betrkkenheid / samenwerking betruwbaarheid grepsindeling graag nader nderzeken (2 grepen, zelfde cases) Mits ged vrbereid: krt en krachtige uitvering met bruikbaar resultaat! Dartingtn-i/NIZW Jeugd) 38

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

effectieve ICT Governance structuur

effectieve ICT Governance structuur Practische handvaten vr het pzetten van een effectieve ICT Gvernance structuur in een grte rganisatie Ir. M. Drenthen Ir. P. Zaanen BastaGrup 2005 BastaGrup September 2005 Inhudspgave Management samenvatting...

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

MISSIE CGG AHASVERUS

MISSIE CGG AHASVERUS MISSIE CGG AHASVERUS Als CGG nemen we mee verantwrdelijkheid vr de uitbuw van een geestelijk gezndheidszrg vr alle inwners uit de regi Halle - Vilvrde. We bieden hierte gespecialiseerde ambulante hulpverlening

Nadere informatie

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN!

ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! ZODAT WE NIEMAND VERGETEN! In pdracht van het PlatfrmGGz dr haar werkgrep Langdurige zrg PERSPECTIEF VAN MENSEN IN DE LANGDURIGE VERBLIJFSZORG Visie p kwaliteit van langdurige geestelijke gezndheidszrg

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders

Opleiden, trainen en oefenen sleutelfuncties crisiscommunicatie. Project GROOTER. Opleidingskaders Opleiden, trainen en efenen sleutelfuncties crisiscmmunicatie Prject GROOTER Opleidingskaders 1 Clfn Dit dcument beschrijft de kaders vr de pleidingen vr zeven sleutelfuncties binnen de crisiscmmunicatie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen

Modulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensioenfondsen Mdulebeschrijving AR 1 Inleiding in Verzekeringsbedrijf en Pensienfndsen Actuarieel geschlde persnen zijn hfdzakelijk werkzaam in de financiële dienstverlening zals verzekeringsmaatschappijen en pensienfndsen.

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group

Human Resource Management Resultaat van de CIO Interest Group Human Resurce Management Human Resurce Management Resultaat van de CIO Interest Grup Onderwerpen: Uitgangspunten Functieprfielen Tepassingsmgelijkheden Eerste publicatie van het CIO Platfrm Nederland Juni

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie