Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015"

Transcriptie

1 Actieplan Streekgericht Biblitheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2015 Januari

2 Inhud Inhud... 2 Inleiding... 3 Budget I. PBS / DIGITALE BIBLIOTHEEK... 5 Actie 1 Aansluiting nieuwe biblitheken... 5 Actie 2 Traject statistieken... 5 Actie 3 Onderhud databank en helpdesk... 5 Actie 4 Cnvenant Biblitheekprtalen... 6 Actie 5 Interbestuurlijke samenwerking... 6 II. SAMENWERKINGSVERBANDEN / PLATFORMWERKING... 7 Actie 1 Ondersteuning regigrepen... 7 Actie 2 Dag van de jeugdmedewerker... 7 III. PUBLIEKSWERKING... 7 Actie 1 - Tatertaal... 7 Actie 2 Waarm? Daarm!... 8 Actie 3 Taalpunten Nederlands... 8 Actie 4 Digitale Week Actie 5 Publieksacties regi s... 9 Actie 6 - Wisselcllecties... 9 Actie 7- Samenwerking prjecten cultuur/vt... 9 IV. VORMING, CONSULTANCY... 9 Actie 1 Infrmatiebemiddeling... 9 Actie 2 Cnsultancy zelfuitleen Actie 3 Cnsultancy biblitheekinrichting Actie 4 Opleidingen digitale biblitheek Actie 5 Vrming / cnsultancy regiwerking Actie 6 Studiereis vr biblithecarissen Actie 7 Inspelen p pprtuniteiten Actie 8 Samenwerking PIVO

3 Inleiding In het actieplan kmen de priritaire delstellingen van het streekgericht biblitheekbeleid aan bd. De dienst cultuur / cel streekgericht biblitheekbeleid richt zich als steunpunt vr de lkale penbare biblitheken p de kernpdrachten van deze belangrijke actren in het lkale cultuurbeleid. Deze zijn nder andere de digitale biblitheek, het stimuleren van cultuureducatie en leesmtivatie, het inzetten p e-inclusie bij meilijk bereikbare delgrepen en de verhging van infrmatiegeletterdheid en mediawijsheid. Laagdrempeligheid is hierbij een cruciaal element. In 2015 legt het SBB binnen de vier pijlers van de werking vlgende accenten: PBS-Digitale biblitheek : in 2015 sluiten 6 nieuwe biblitheken aan p het PBS. Hierdr kmt de teller p 40 gemeenten te staan. Daarnaast wrdt een cncreet actieplan uitgewerkt i.f.v het Herenakkrd waarp 11 Vlaams-Brabantse gemeenten intekenden én zich z engageerden m deze legislatuur ver te stappen. Dit hudt in dat deze biblithheken via een tussenplssing tegang krijgen tt Biblitheekprtalen én daarna instappen in het PBS. Naast het intensieve nderhud van de databank en het blijvend ndersteunen van alle biblitheken wrdt in 2015 verder werk gemaakt van de uitbuw van de digitale biblitheek en biblitheekprtalen in een interbestuurlijke cntext. Samenwerkingsverbanden : de samenwerking binnen de vier reginale biblitheekverbanden wrdt verder ndersteund. Samenwerken p reginale schaalgrtte leidt tt een betere en efficiëntere dienstverlening. Publiekswerking: een rechtstreekse ndersteuning van de sectr gebeurt nder andere dr het verderzetten van prjecten als Tatertaal en Waarm? Daarm! De verdere uitbreiding van Taalpunten en Makkelijk Lezen Pleinen blijft een aandachtspunt. De 10 de verjaardag van de Digitale Week wrdt ndersteund dr een aanbd van diverse interessante lezingen rnd vier centrale digitale thema's met een grt én laagdrempelig publieksbereik., Vrming en cnsultancy: In 2015 vinden twee nieuwe trajecten rnd infrmatiebemiddeling plaats met 9 deelnemende biblitheken. Tegelijkertijd lpt er een pvlging van de eerdere trajecten. De ndersteuning vr biblitheken die p zelfuitleen wensen ver te stappen krijgen een gerichte cnsultancy via wrkshps, studiebezeken, deelname aan INFO aan Zee én een extra begeleiding vr de PBS biblitheken. 3

4 Budget 2015 budget 2015 subsidies via reglement nminatieve subsidies I. PBS - DIGITALE BIBLIOTHEEK beheer, nderhud, alle licenties, peratineel huden PBS interbestuurlijkse samenwerking publieksluik (via Bibnet) medewerkers via KULeuven nieuwe aansluitingen netwerkcnsultancy VERA Bibkaarten / drukwerk subttaal I II. SAMENWERKINGSVERBANDEN regigrepen (4) (regibudget) platfrm jeugdmedewerkers: dag van de jeugdmedewerker III. PUBLIEKSWERKING (ruim) via biblitheken Tatertaal (prfessinelen en uders) vrdrachtencircuit pveding (Waarm? Daarm!) Taalpunten digitale week publiekswerking regigrepen regibudget uitleendienst wisselcllecties Varia (verzekeringen, kleine aankpen materialen) Samenwerking prject cultuur/vt IV. VORMING & CONSULTANCY ibib zelfuitleen/rfid Cnsultancy inrichting pleidingen digitale bib regivrmingen regibudget studiereis ad hc vrmingen Samenwerking PIVO subttaal II, III en IV V.SUBSIDIES (prject en IBL) TOTALEN (uitgaven-werking) TOTALEN (inkmsten)

5 I. PBS / DIGITALE BIBLIOTHEEK Actie 1 Aansluiting nieuwe biblitheken Aansluiting nieuwe partnerbiblitheken p Biblitheeknet Vlaams-Brabant (PBS) & peratinele ndersteuning aangeslten PBS-biblitheken. Galmaarden Kapelle-p-den-Bs Keerbergen Krtenberg Sint-Genesius-Rde Zemst Opleiding instappers in de nieuwe applicaties. Timing: Aansluitingsplanning afgewerkt eind december Drlpende peratinele ndersteuning vr aangeslten PBS-biblitheken. Meting: (psitieve) evaluatie dr instappers; planning en uitwerking gerealiseerd. Drlpende peratinele ndersteuning aangeslten PBS-bibs gerealiseerd. Actie 2 Traject statistieken Cncrete uitwerking traject statistieken. Vrig jaar ging de fcusgrep statistieken effectief aan de slag. In 2015 werkt de fcusgrep, p basis van een uitgebreide inventaris, verder aan een cncreet vrstel vr wijzigingen en nieuwe services. Dit alles met resulteren in een ntwikkelingstraject vr een gebruiksvriendelijke statistiekenmdule. Dankzij het vrtraject in samenwerking met Bibnet, kunnen we dit jaar in Vlaams- Brabant de pilt rnd cllectiemanagement, p basis van Aleph-data geïmprteerd in de Web-ICB-tl van Bureau Leemans afwerken. Dit prject integreert statistische infrmatie in functie van cllectievrming / cllectiebeheer. Timing: drlpend Meting: finale evaluatie pilttraject Halle; plan van aanpak statistiekenmdule verder uitgewerkt. Actie 3 Onderhud databank en helpdesk Permanente zrg nderhud databank en ndersteuning via helpdesk. De talrijke innvaties van de vrbije jaren vragen k in 2015 een intense ndersteuning van de partnerbiblitheken via de helpdesk en het databanknderhud. Optimalisatie van de catalgrafische data in samenwerking met de partnerbiblitheken en Open Vlacc. Verdere backffice ndersteuning bij verstap biblitheken naar RFID (zelfuitleen). Timing: drlpend Meting: engagement van partnerbiblitheken vr ptimalisatie catalgrafische data; helpdesk ndersteuning gerealiseerd. 5

6 Actie 4 Cnvenant Biblitheekprtalen Praktische pvlging van de cnvenant Biblitheekprtalen vr bibs die ng niet aangeslten zijn p een PBS: tussenplssing waarbij lkale besturen zich engageren m vanaf 2017 (tt einde huidige legislatuur) tch in te stappen p een biblitheeksysteem met ptimalisaties. Operatinele pvlging tussentijdse aansluiting (2015 en vlgende) p Biblitheekprtalen en Mijn Biblitheek; Overleg Bibnet; Overleg biblitheken; Cntinue mnitring verhgde impact p de helpdeskwerking; Cncrete acties verbeterpunten PBS uit cnvenant in radmap / prjectplan pvlgen; Opvlging & evaluatie impact p peratinele werking. Timing: drlpend Meting: pvlging gerealiseerd en impact p helpdesk in kaart. Actie 5 Interbestuurlijke samenwerking Interbestuurlijke samenwerking uitbuw digitale biblitheek en Biblitheekprtalen. De digitale penbare biblitheek wrdt uitgebuwd dr gemeentelijke, prvinciale, Brusselse en Vlaamse verheidsrganisaties. In het kader van een eenduidige gebruikerservaring en een kstenefficiënte uitbuw is het ndig m tekmstige inspanningen te kaderen in een gemeenschappelijke visie en ntwikkelagenda. Daarm werd in 2014 een blauwdruk vr een tekmstgerichte architectuur vr de digitale biblitheek uitgetekend waarbij rekening is gehuden met een stijgend aantal gedigitaliseerde diensten en cllecties. Deze blauwdruk wil een richtinggevend kader zijn vr samenwerking tussen alle betrkken actren in de kmende jaren. In 2015 buwen we dan k verder p deze fundamenten via een haalbaarheidsstudie die een cncreet traject wil uittekenen p weg naar een gecnslideerd biblitheeksysteem. Vr de prjecten Biblitheekprtalen en Mijn Biblitheek werken we via de interbestuurlijke stuurgrep en de peratinele werkgrepen verder aan de radmap vr prductinnvatie en ptimalisatie. Evaluatie van Biblitheekprtalen en haalbaarheidsstudie cnslidatie: prjectwerking, besluitvrming, financiering. Dit gebeurt in functie van mgelijkheden tt ptimalisatie vr de kmende jaren. Timing: drlpend Meting: haalbaarheidsstudie gerealiseerd; interbestuurlijke evaluatie gerealiseerd; beheften, eerste stappenplan en budget in kaart. 6

7 II. SAMENWERKINGSVERBANDEN / PLATFORMWERKING Het SBB ndersteunt p een actieve wijze en met persnele en financiële middelen de vier bestaande biblitheekregi's. In deze infrmele samenwerkingsverbanden bundelen de lkale biblitheken krachten en middelen m tegelijk meer efficiënt te werken en méér te realiseren. Drgedreven samenwerking biedt (kleinere) biblitheken meer kans m de uitdagingen van vandaag en mrgen aan te gaan. Actie 1 Ondersteuning regigrepen De vier bestaande regigrepen wrden k in 2015 ndersteund en gefaciliteerd. Ondersteuning jaarlijkse acties vier regi's Regi Pajttenland: vrbereiding tt pname in bredere structuur Budget: (= / regi) Timing: drlpend Meting: gerealiseerde acties Actie 2 Dag van de jeugdmedewerker Organisatie van de jaarlijkse dag vr de jeugdbiblitheekmedewerkers Budget: Timing: juni 2015 Meting: (psitieve) evaluatie dr deelnemers. III. PUBLIEKSWERKING Het SBB ndersteunt de lkale biblitheken bij het verhgen van hun publieksbereik, en dit met fcus p de publieksacties van de diverse regi's én dr de uitwerking en rganisatie van een bvenlkaal aanbd. Infrmatiegeletterdheid, leesbevrdering en mediawijsheid staan centraal met aandacht vr laagdrempeligheid en het bereiken van specifieke delgrepen. Actie 1 - Tatertaal Verderzetting van de trajecten Tatertaal vr prfessinelen (TT1) en Tatertaal vr uders (TT2). Tatertaal vr prfessinelen (TT1) wrdt verder uitgerld naar de penbare biblitheken, die zich met dit taalstimulerend prject vr jnge kinderen richten naar de prfessinelen in de kinderpvang (nthaaluders en kinderdagverblijven). De bib werkt p die manier mee aan taalstimulering bij vrschlse kinderen (0-2,5 jaar) én breidt haar werking uit naar de kinderpvanginitiatieven in de eigen gemeente / regi. TT1 is een samenwerkingsinitiatief tussen dienst welzijn en dienst cultuur. Dienst cultuur staat in vr de bibmaterialen (bekenpakketten en Tatertaalhuisjes), dienst welzijn zrgt vr de Tatertaal-methdiek en de bijhrende vrmingsreeksen. Tatertaal vr uders (TT2) ntstnd in 2013 als spin-ff van TT1, m k uders via de penbare biblitheken kapstkken aan te reiken m taal bij hun baby s en peuters te helpen stimuleren. Ok in 2015 wrdt TT2 verder aangebden aan de biblitheken die dit aan hun publiek willen aanreiken. Via de wisselcllecties wrden vrleesrugzakjes (0 3 jaar) aangebden aan de deelnemende biblitheken. Biblitheken die graag zelf 7

8 Budget: hun vrleesrugzakjes samenstellen (eigen bekjes), kunnen vr de ndersteunende materialen (handleiding met instructie-dvd en bekenleggers) eveneens bij ns terecht. Biblitheken die TT2 willen aanbieden aan hun publiek kunnen k een wrkshp vr uders (avndvrdracht) inplannen. Timing: drlpend (vrbereidingen sessies vrjaar 2015 en najaar 2015) Meting: 3 biblitheken nemen deel aan het prject TT1. 8 biblitheken nemen deel aan het prject TT2. Actie 2 Waarm? Daarm! In 2015 wrdt de vrdrachtenreeks Waarm? Daarm! rnd het ruime thema van pvedingsndersteuning verdergezet. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de dienst Welzijn, cel Kindbeleid. Openbare biblitheken en gemeentelijke diensten (jeugd, welzijn, cmw, kinderpvang, ) tekenen in p het aanbd. Het aanbd wrdt cntinu verdergezet en vernieuwd. Budget: Timing: vrjaar 2015 en najaar 2015 uitvering drlpend Meting: 60 vrdrachten vr uders vinden plaats in samenwerking met de penbare biblitheken en andere gemeentelijke diensten. Actie 3 Taalpunten Nederlands In 2015 ndersteunt het streekgericht biblitheekbeleid verder de prichting van Taalpunten. Deze ndersteuning mvat advies en kennisdeling, vrming en unifrm prmtiemateriaal. Hiervr wrdt samengewerkt met diverse interne en externe diensten en partners (dienst lay-ut, Vlaams Karakter, Huis van het Nederlands, vzw De Rand, biblitheken stad Antwerpen, ). Een Taalpunt in de bib geeft ndersteuning aan anderstaligen p vlak van Taalntwikkeling (Nederlands leren) en maatschappelijke riëntatie én streeft naar meer zelfredzaamheid van de anderstalige gebruikers. Budget: Timing: drlpend Meting: 15 biblitheken hebben een peratineel Taalpunt in de bib f zijn begnnen met de pstart ervan. Actie 4 Digitale Week 2015 In 2015 viert de "digitale Week" haar tienjarig bestaan. We ndersteunen dit dr aan ruim aanbd van lezingen waarp de Vlaams-Brabantse biblitheken kunnen intekenen Uitwerking van vier inhudelijke thema's : Digitaal lezen Digitaal luisteren Online vergelijken en kpen Sciale media en privacy Aanbd van 21 lezingen rnd bvenvermelde thema's Organisatie van 1 lezing vr het prvinciepersneel met als thema digitaal p reis Budget: Timing: april

9 Meting: 21 biblitheken tekenen in p het aanbd en rganiseren een lezing vr een breed publiek; de lezing in het prvinciehuis vnd plaats Actie 5 Publieksacties regi s Diverse publieksacties van de vier regi's wrden ndersteund dr het SBB. Deze zijn afhankelijk van de jaaracties die biblitheekregi's realiseren. Budget: zie regibudget en evt. prjectsubsidies Timing: drlpend Meting: realisatie en uitstraling binnen elke regi. Actie 6 - Wisselcllecties De bestaande wisselcllecties wrden verder aangebden en waar ndig geactualiseerd. Oudere cllecties wrden afgeverd. Budget: Timing: drlpend Meting: aantal wisselcllecties in gebruik dr biblitheken. Actie 7- Samenwerking prjecten cultuur/vt Samenwerking binnen de dienst cultuur bij cel/dienstverschrijdende prjecten Budget: Timing: ad hc Meting: drgegaan prject en inbreng sbb IV. VORMING, CONSULTANCY Het SBB stimuleert en ndersteunt biblitheekmedewerkers bij het verhgen en actualiseren van de cmpetenties die ndig zijn m de hedendaagse en tekmstige kerndelen van de lkale biblitheek te realiseren. Actie 1 Infrmatiebemiddeling Verdere uitrl van het traject Infrmatiebemiddeling vr baliemedewerkers. Organisatie en uitrl van twee nieuwe basisreeksen vrjaar 2015: vr biblitheekmedewerkers Gik, Halle en Sint-Pieters-Leeuw najaar 2015: vr biblitheekmedewerkers Bertem, Herent, Ternat, Oud-Heverlee, Kampenhut (Keerbergen.v.). Opvlging vrbije trajecten de generieke punten uit de verbeterplannen wrden nderzcht in verband met mgelijke / wenselijke ndersteuning. Opvlging tweede verbeterplannen vrige deelnemende biblitheken Opmaak planning 2016 Cmmunicatie en screening nieuwe biblitheken 9

10 Budget: Timing: drlpend Meting: (psitieve) evaluatie deelnemende medewerkers; pvlging en meting verbeterplannen; duurzame aandacht vr thema infrmatiebemiddeling bij de lkale bibteams. Actie 2 Cnsultancy zelfuitleen Verderzetting gerichte cnsultancy vr biblitheken die verstappen p zelfuitleen (via RFID) Organisatie RFID week (werkbezeken, wrkshps, ) in samenwerking met SBB Brussel (VGC) en prvincies Antwerpen / Limburg; Deelname en ndersteunende deelname aan INFO aan Zee vr Vlaams-Brabantse biblitheken ; tweejaarlijks cngres rnd Opvlging aanvragen RFID subsidie Budget: Timing: september 2015; drlpend 2015 Meting: deelnemende biblitheken en aanvragen Actie 3 Cnsultancy biblitheekinrichting Verderzetting van de inrichtingscnsultancy dr Landmark Libraries (gegunde pdracht) vr biblitheken die een (her)inrichting van de biblitheek vrbereiden (met.a. ruimte vr advies vr aanpassingen in functie van integratie zelfuitleen (zie actie 2 hierbven)). Er kunnen in 2015 ng max. 13 biblitheken hiervan gebruik maken. Budget: eur Timing: drlpend 2015 Meting: max. 13 biblitheken hebben een inrichtingscnsultancy gehad Actie 4 Opleidingen digitale biblitheek Organisatie van pleidingen digitale biblitheek / PBS (niet functineel Aleph). Opvlging bibwebetalages: intervisie Organisatie basispleiding bibwebetalages; Budget: Timing: eerste helft 2015 Meting: (psitieve) evaluatie en inbreng deelnemende biblitheken; verhgde zichtbaarheid binnen de biblitheekprtaal. Actie 5 Vrming / cnsultancy regiwerking Ondersteuning en facilitering vrming en cnsultancy p vraag van en binnen de regiwerking. Studiebezeken Ad hc vrmingen in functie van biblitheekregiwerking. 10

11 Budget: via regiwerking Timing: drlpend Meting: elke regi nderneemt minstens één actie en wrdt hierbij ndersteund dr het SBB. Actie 6 Studiereis vr biblithecarissen Organisatie studiereis 2015 vr biblithecarissen en leidinggevenden. Budget: Timing: juni 2015 Meting: studiereis vindt plaats. Actie 7 Inspelen p pprtuniteiten Ingaan p pprtuniteiten en dringende vragen (eventueel via andere diensten prvincie). Budget: Timing: drlpend Meting: relevantie van de vraag en relatie met biblitheken. Actie 8 Samenwerking PIVO Organisatie van cncrete pleidingen i.s.m. PIVO Budget: Timing : vr- en najaar Meting: er vinden twee pleidingen plaats. 11

Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2016

Actieplan Streekgericht Bibliotheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2016 Actieplan Streekgericht Biblitheekbeleid (SBB) dienst cultuur 2016 Januari 2016 1 Inhud Inhud... 2 Budget 2016... 4 I. PBS / DIGITALE BIBLIOTHEEK... 5 Actie 1 Cntinuering van de basisdienstverlening...

Nadere informatie

vertegenwoordigd door dhr. Pascal SMET, Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid

vertegenwoordigd door dhr. Pascal SMET, Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Stedelijk beleid BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkmst tussen de gevangenis Sint-Gillis, gemeente Sint-Gillis en de Vlaamse Gemeenschapscmmissie ver de biblitheekwerking in de gevangenis van Sint-Gillis Deze vereenkmst wrdt

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode januari december 2013 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel Prjectmschrijving De vzw Huis van het Nederlands Brussel levert een bijdrage aan de realisatie van de

Nadere informatie

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking

Zorg voor cultureel erfgoed depotwerking Zrg vr cultureel erfged deptwerking Lkale besturen, erfgedbeheerders en -bewaarders wrden gestimuleerd m p een kwalitatieve, duurzame en dynamische manier rerend en immaterieel erfged te registreren en

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007

Eindtekst goedgekeurd door de Raad van Beheer van 11 september 2007 Vereniging van OCMW s - Kerkstraat 1, 3910 Neerpelt T 011/80 16 67 - F 011/80 18 29 - E inf@welzijnsregi.be Missie en Visie Welzijnsregi Nrd-Limburg Eindtekst gedgekeurd dr de Raad van Beheer van 11 september

Nadere informatie

Meerjarenplanaanpassing nr 2

Meerjarenplanaanpassing nr 2 Meerjarenplanaanpassing nr 2 Inhud 1. strategische nta... 2 1.1 Priritair beleid... 4 1.2 Overig beleid in beleidsdelstellingen pgenmen beleid.... 8 2. Financiële nta... 9 2.1 Financieel delstellingenplan...

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG

JAARACTIEPLAN LEERRECHT LIMBURG 1. ORGANOGRAM: WAT WIE WANNEER & INHOUD Netwerk Leerrecht Limburg Alle betrkken partners en actren in Limburg. Zij nderschrijven de visie van Leerrecht Limburg en zijn betrkken p alle activiteiten rnd

Nadere informatie

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT

VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT POM Limburg DC/D/2011-09 VACANTVERKLARING : INHOUDELIJKE BIJLAGE EMR PROJECT Prjectmanager ACTIE 1: Verdieping partnership: de nulmeting van de Euregi in kaart Om de Eureginale prblematiek van de zrgberepen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels

Tracé Brussel beheert de drie werkwinkels in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De Brusselse Werkwinkels BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Opdrachten in het kader van het gekruist beleid nderwijs - pleiding - arbeidsmarkt Initiatiefnemer: Tracé Brussel vzw Prjectmschrijving Tracé Brussel beheert

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau

Bibliotheek en basisvaardigheden. Handreiking voor een structurele aanpak op lokaal niveau Biblitheek en basisvaardigheden Handreiking vr een structurele aanpak p lkaal niveau 1 Inhud Een structurele aanpak van laaggeletterdheid p lkaal niveau 3 1. Draagvlak bij de gemeente 3 2. Draagvlak in

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

OCMW: meerjarenplan 2014-19. OCMW Vilvoorde

OCMW: meerjarenplan 2014-19. OCMW Vilvoorde OCMW: meerjarenplan 2014-19 OCMW Vilvrde OCMW Vilvrde INHOUD explitatiebudget investeringsbudget 2 aandachtspunten nieuwe zrgsite dienstverlening financiering: intern & extern respnsabiliseringsbijdrage

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers)

procesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegleiders (en beleidsmedewerkers) prcesbegeleiders (en beleidsmedewerkers) Deze thematische fiche wil inzicht verschaffen in de vereenkmsten en de verschillen van een prcesbegeleider en een beleidsmedewerker

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking

Projectcyclusbeheer: een handige tool bij het uitbouwen van een werking Prjectcyclusbeheer: een handige tl bij het uitbuwen van een werking Inhud Bij het starten met een Brede Schl is het, na het verkennen van partners en mgelijkheden, belangrijk m structureel de werking uit

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

15 december 2014, nr. 16

15 december 2014, nr. 16 15 december 2014, nr. 16 1. Ondertussen in het prvinciehuis 2. De Aquabrwser en Mijn biblitheek in beweging 3. Naar krtere wrkflws in Aleph! 4. Van BIOS2 naar BIOS3: de wijzigingen p een rijtje 5. Cata/strfe:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784)

REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tot het IWT VIS Traject RenoFase (IWT 120784) REGLEMENT VAN ORDE van de GEBRUIKERSGROEP met betrekking tt het IWT VIS Traject RenFase (IWT 120784) Bvengenemd prject kadert in een prgramma dat de inrichting van een gebruikersgrep dr de ntvanger van

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07

Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Verslag vergadering LMN P 2015 01 07 Aanwezig: dr. F. Peiffer, dr. Van Winghem - endcrinlgen dr. J Dewachter, dr. Jan Piryns, dr. Wim Reyntjens HPO Els Breckx, Lieve Sak, Nrtje Segers, Daisy Van Calster,

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Titel initiatief: Initiatiefnemer: vzw Huis van het Nederlands Brussel (0862.910.119), Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel Omschrijving van het initiatief De vzw Huis van

Nadere informatie

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s)

Recente projecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Recente prjecten van de Interculturele Bemiddelaars (ICB s) Nieuwe prjecten update 2014 1. Psychlgische prblemen bij klanten Er werd een nderzek uitgeverd naar de psychlgische prblemen bij klanten, het

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 09/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 09/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 09/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

OPROEP EXPERTISENETWERKEN CULTUUREDUCATIE (ENCE)

OPROEP EXPERTISENETWERKEN CULTUUREDUCATIE (ENCE) OPROEP EXPERTISENETWERKEN CULTUUREDUCATIE (ENCE) Om de wederzijdse samenwerking tussen reginale partners in de drie sectren cultuur, jeugd en nderwijs te stimuleren lanceren Jke Schauvliege, Vlaams minister

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

DAVGOS. Werkgroep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Roissart I. Van Durme. Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01

DAVGOS. Werkgroep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Roissart I. Van Durme. Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01 DAVGOS Werkgrep Preventieadviseurs F. Wauters P. De Rissart I. Van Durme Vergadering: 24 maart 2011 Nr.: 2011/01 Agendapunt Verslag Opmerkingen/actiepunt 1. Verwelkming Patrick Verhasselt, pedaggisch begeleider

Nadere informatie

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP

OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Praktijkcentrum Psychlgie en Pedaggische Wetenschappen OVERZICHT VORMINGSINITIATIEVEN PRAXISP Er zijn in PraxisP verschillende mgelijkheden m een vrmingsinitiatief te rganiseren, nl.: 1. Lezingenreeks

Nadere informatie

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten

Leiderschap@ socmut. Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van organisatieverandering. Nationaal Verbond Van Socialistische Mutualiteiten Natinaal Verbnd Van Scialistische Mutualiteiten Wuter Rbijn Heidi De Backer Lizzy Knings Anneleen De Beck Franky Aneca Leiderschap@ scmut Ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten in tijden van rganisatieverandering

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscmmunicatie Mdule MarketingManagement Cde A2 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte ttale studiebelasting (in uren) 1 Mgelijkheid tt JA aanvragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagfrmulier evenementen Aan de hand van dit dcument kan u al de ndige gegevens en aanvragen bezrgen aan het feestlket van de gemeente Lepldsburg. LET OP: dit frmulier is enkel vr de vergunningen die

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie

Functiebeschrijving: Directeur Communicatie Functiebeschrijving: Directeur Cmmunicatie Functiefamilie Lager Kader Vr akkrd Naam leidinggevende Kristien Verbraeken Datum + handtekening Naam functiehuder Datum + Handtekening 1. Cntext van de functie

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen.

Huizen van het Kind. Deze bundel bestaat uit twee delen. Huizen van het Kind Inzetten p de gezndheid en het welbevinden van kinderen en jngeren, hun uders en andere pvedingsverantwrdelijken, is een belangrijke maatschappelijke pdracht. Verschillende verheden,

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost

Verslag Platformbijeenkomst Wonen Welzijn Zorg 20 Maart 2013 Regio Brabant Noordoost-oost Verslag Platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg 20 Maart 2013 Regi Brabant Nrdst-st Op 20 maart vnd de platfrmbijeenkmst Wnen Welzijn Zrg plaats. Ok deze platfrmbijeenkmst stnd geheel in het teken van de Transitie

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie

Convenant brancheorganisatie beroepsverenigingen in het kader van: Versterking beroepsvereniging Beroepenregister en Beroepsregistratie Cnvenant brancherganisatie berepsverenigingen in het kader van: Versterking berepsvereniging Berepenregister en Berepsregistratie De ndergetekenden, I. De rganisatie van brancherganisatie MOgrep Jeugdzrg

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

7. Welkom bij de Algemene Onderwijsbond!

7. Welkom bij de Algemene Onderwijsbond! 7. Welkm bij de Algemene Onderwijsbnd! Inhud 1. Inleiding 2. De Algemene Onderwijsbnd 3. He is de AOb gerganiseerd? 4. Waar kmt u de Algemene Onderwijsbnd tegen? 5. Dienstverlening van de AOb Inleiding

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

Bibliotheeknet Vlaams-Brabant

Bibliotheeknet Vlaams-Brabant Bibliotheeknet Vlaams-Brabant Gebruikersdag 10 februari 2014 www.vlaamsbrabant.be PROGRAMMA VOORMIDDAG 10u Welkom & acties planning 2014 Tom Dehaene (Gedeputeerde Cultuur) Geert Regelbrugge (SBB Vlaams-Brabant)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN TITELSTIJL HET EEN OF VAN HET MODEL ANDER? BEWERKEN Maatschappelijke uitdagingen aanpakken is ndzakelijk: vergrijzing, armede, klimaatverandering, milieu, eenzaamheid, diversiteit,

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Ntulen van de Raad vr Maatschappelijk Welzijn Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Luc Op de Beeck, vrzitter; Stephan Brdeyne, Jan Bulliard, Clara Calis, Gnda Claessen, Erik De Quick, Laurent de Vries, Rudy

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de

Copyright Alle teksten en andere items in dit document zijn beschermd door het auteursrecht. Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de Cpyright Alle teksten en andere items in dit dcument zijn beschermd dr het auteursrecht. Vr niet-cmmercieel gebruik mgen de teksten en de gegevens znder vrafgaande testemming gratis wrden gereprduceerd

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE

VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE 27 jan 2015 VACATURE ADJUNCT-DIRECTEUR SINT-JOZEFSINSTITUUT-COLLEGE Taakmschrijving De adjunct-directeur (m./v.) maakt deel uit van het directieteam van de schlengrep Sint-Rembert en van de schlengemeenschap

Nadere informatie

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren?

Kinderopvang met een sociale functie Hoe kun je dit vanuit een centrum voor kinderopvang in de praktijk realiseren? K ind e r p v a n g m e t e e n s c i a l e f u n c t i e Kinderpvang met een sciale functie He kun je dit vanuit een centrum vr kinderpvang in de praktijk realiseren? De sciale functie van kinderpvang

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS SCHOONMEERSEN - GENT Uitgebreid vrstel Masterpref Infrmatica Titel van het prject Ontwikkeling uitbreidingsmdules vr cntact center scripting applicatie

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2017 0 1 Vrwrd Vr u ligt het werkplan 2017. Het werkplan richt zich p de hfdzaken van de activiteiten. 2017 staat, net zals in 2016, in het teken van de landelijke ntwikkelingen zwel binnen de

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013

Beleidsnotitie 2013-2016. 100, uw welzijns- en zorgnetwerk. Vastgesteld op 26 april 2013 Beleidsntitie 2013-2016 100, uw welzijns- en zrgnetwerk Vastgesteld p 26 april 2013 1 1 Inleiding Begin 2012 maakte 100, uw welzijns- en zrgnetwerk een drstart, na vier jaar nder de naam Zwel NN vanuit

Nadere informatie

Learning & Development Awards 2015 Competentiemanagement als gezelschapsspel

Learning & Development Awards 2015 Competentiemanagement als gezelschapsspel Learning & Develpment Awards 2015 Cmpetentiemanagement als gezelschapsspel Vrstelling van de rganisatie en cntactgegevens Zrgbedrijf Antwerpen, vereniging naar Publiek recht. Lange Gasthuisstraat 39, 2000

Nadere informatie

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015

Visietekst Continuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Comité art.107 RELING op 13/05/2015 Visietekst Cntinuïteitsmanagement Bekrachtigd tijdens Cmité art.107 RELING p 13/05/2015 Van ntslagmanagement naar cntinuïteitsmanagement Ontslagmanagement (OM) werd als methdiek binnen de psychiatrische

Nadere informatie

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s)

Oproep voor de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen voor de lokale overlegplatforms (LOP s) Oprep vr de aanleg van een wervingsreserve van deskundigen vr de lkale verlegplatfrms (LOP s) Situering In uitvering van artikel IV.3. 3. van het decreet betreffende gelijke nderwijskansen-i dd. 28.06.2002

Nadere informatie

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren

Implementatie van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren Implementatie van het nieuw geestelijk gezndheidsbeleid vr kinderen en jngeren Template vr de beschrijving van het netwerk 1. Inleiding Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezndheidsbeleid

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen

Strategisch project Fortengordels rond Antwerpen Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 September 2014 maart 2015 Strategisch prject Frtengrdels rnd Antwerpen Vrtgangsrapprt 1 2 Inhud Inhud... 2 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken

Nadere informatie

i.s.m. Bevraging vorming- en ondersteuningsbehoeften

i.s.m. Bevraging vorming- en ondersteuningsbehoeften i.s.m. Bevraging vrming- en ndersteuningsbeheften VrZet, t OpZet en Uniz willen ju als ndernemer in de kinderpvang graag ndersteunen. Heb je nd aan een bepaalde cursus, een pleiding,? We hren het graag

Nadere informatie

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking

Missie, visie en organisatiedoelstellingen GHOR organisaties Gooi & Vechtstreek en Flevoland In het kader van de intensivering van de samenwerking Missie, visie en rganisatiedelstellingen GHOR rganisaties Gi & Vechtstreek en Flevland In het kader van de intensivering van de samenwerking Afdeling GHOR Flevland/ GHOR Gi & Vechtstreek Datum 7 juni 2010

Nadere informatie

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het opmaken van het werkingsverslag van een landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het pmaken van het werkingsverslag van een landelijk gerganiseerde

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Infotoelagen voor sensibiliserende en educatieve activiteiten INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Inftelagen vr sensibiliserende en educatieve activiteiten Stad Aalst wenst niet enkel prjecten in andere landen te steunen, maar wil k de Aalstenaars warm

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen

Functie- en competentieprofiel Deskundige team ontspannen Functie- en cmpetentieprfiel Deskundige team ntspannen 1. Identificatiegegevens Functietitel Afdeling - Dienst Niveau Graad Deskundige Team Ontspannen B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Rapprteert

Nadere informatie

Handleiding voor de organisatie

Handleiding voor de organisatie Handleiding vr de rganisatie Dit dcument dient als ndersteuning bij het pstellen en indienen van een prjectaanvraag vr de prjecten Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen. Het in acht nemen van deze kanttekeningen

Nadere informatie

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD

Haren mei Initiatiefvoorstel Sociaal Platform. Initiatiefvoorstel. Sociaal Platform in de gemeente Haren. Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD Haren mei 2015 Initiatiefvrstel Sciaal Platfrm Initiatiefvrstel Onderwerp: Sciaal Platfrm in de gemeente Haren Haren, 27 mei 2015 AAN DE RAAD 1. Samenvatting Dit vrstel is een pleidi vr het pzetten van

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: begeleidingscentrum Ter Heide EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: begeleidingscentrum Ter Heide Adresgegevens: Kltsraat 125 3600 Genk 2) Dmein van expertise: Aanbd aan persnen met EMB: Basale stimulatieactiviteiten

Nadere informatie

Projectplan Peel en MaasNet

Projectplan Peel en MaasNet Prjectplan Peel en MaasNet Prjectnaam : Peel en MaasNet Datum : 4 februari 2014 Opsteller : Stuurgrep Peel en MaasNet 1. Aanleiding In de gemeente Peel en Maas is er sprake van een greiende behefte aan

Nadere informatie

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park

Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park NIVEAU A Functiebeschrijving Directeur (m/v)/ Gedelegeerd Bestuurder Zwin Natuur Park I. Functiebenaming Directeur Functiefamilie 2: strategisch leidinggevenden p dienstniveau II. Plaats in de rganisatie

Nadere informatie

BHK Hoogveldweg 5 3012 Wilsele 016/44 46 37 Vestiging: Bornestraat 30 3012 Wilsele 016/22 77 42

BHK Hoogveldweg 5 3012 Wilsele 016/44 46 37 Vestiging: Bornestraat 30 3012 Wilsele 016/22 77 42 Verslag udercmité 1 december 2015 Aanwezig: Verntschuldigd: Els, Lieve, An, Jke, Anne, Kris, Wim V, Wim S, Sara, Rsa, Miranda, Kaat, Gerlinde, Björn (directeur) en Marian Pipke, Pieter, Linde, Steffi,

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Onderwerp: Realisatie van buitensignalisatie om bezoekers wegwijs te maken en de herkenbaarheid van de Elishoutcampus te verhogen.

Onderwerp: Realisatie van buitensignalisatie om bezoekers wegwijs te maken en de herkenbaarheid van de Elishoutcampus te verhogen. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Lastenbek buitensignalisatie Campus Elishut Vlaamse Gemeenschapscmmissie algemene directie Onderwijs en Vrming - Overheidspdracht bij nderhandelingsprcedure znder bekendmaking - BUITENSIGNALISATIE

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven

EXPERTISESTEEKKAART. 1) Naam van de school/dienst/voorziening: Windekind Leuven. Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven EXPERTISESTEEKKAART 1) Naam van de schl/dienst/vrziening: Windekind Leuven Adresgegevens: Schapenstraat 98 3000 Leuven 2) Dmein van expertise: Cmmunicatie 3) Beschrijving expertise: Alle kindjes met EMB

Nadere informatie

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020

Vooraf. Operationeel programma ESF. 01.01.2014 t/m 31.12.2020 Subsidieregeling ESF 2014-2020 De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gericht p de ndersteuning van prjecten p het gebied van actieve inclusie en actief en geznd uder wrden. Algemene infrmatie Aanvraagtermijn:

Nadere informatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie

Samenvatting van de Jaarrapportage Welzijn 2014. AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en organisatie Samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 AKROS: ISO gecertificeerd Kwaliteit in dienstverlening en rganisatie Maart 2015 Algemeen Dit is de samenvatting van de Jaarrapprtage Welzijn 2014 van Stichting

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie