Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse"

Transcriptie

1 Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Talen en Communicatie; Vertaalacademie; Croho: Variant: voltijd Visitatiedatum: 19 en 20 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2008

2 2/87 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt)

3 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen Voorwoord Inleiding Werkwijze Oordeelsvorming Oordelen per facet en onderwerp 12 Deel B: Facetten 15 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 17 Onderwerp 2 Programma 24 Onderwerp 3 Inzet van personeel 47 Onderwerp 4 Voorzieningen 51 Onderwerp 5 Interne kwaliteitszorg 54 Onderwerp 6 Resultaten 58 Deel C: Bijlagen Bijlage 1: Onafhankelijkheidsverklaring panelleden 66 Bijlage 2: Deskundigheden panelleden 75 Bijlage 3: Bezoekprogramma 80 Bijlage 4: Overzichtslijst van door de opleiding ter inzage gelegd materiaal 82 Bijlage 5: Domeinspecifieke referentiekader en opleidingscompetenties 85 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt) 3/87

4 4/87 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt)

5 Deel A: Onderwerpen NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt) 5/87

6 6/87 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt)

7 1.1 Voorwoord Dit rapport is het verslag van het panel dat in opdracht van NQA de opleidingen International Business and Languages, Oriëntaalse Talen en Communicatie en Vertaalacademie van de Faculteit Internationale Communicatie van Hogeschool Zuyd heeft onderzocht. Het beschrijft de werkwijze, de bevindingen en de conclusies. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de accreditatie van hogere beroepsopleidingen. Het onderzoek is begonnen in mei 2008, toen de informatiedossiers (zelfevaluatierapporten) bij NQA zijn aangeleverd. Als onderdeel van het onderzoek heeft het panel de opleiding gevisiteerd op 19 en 20 juni Het panel bestond uit: De heer ing. J.C. (Joep) de Jong (voorzitter, domeinpanellid); Mevrouw drs. P. (Caroline) Schep (domeinpanellid IBL); De heer drs. R. (Robert) van Kan (domeinpanellid OTC); De heer prof. R.L.A.J. (Raoul) Sinjan (domeinpanellid VAC); De heer M. (Maris) Keijser (studentpanellid); De heer drs. R.V. (Remco) van der Dussen (NQA-auditor); Mevrouw M. (Merijn) Snel (NQA-auditor). Dit panel voldoet aan de eisen zoals gesteld in het document Protocol ter beoordeling van de werkwijze van visiterende en beoordelende instanties van de NVAO (oktober 2007). Het panel beschikt over relevante werkvelddeskundigheid en over vakdeskundigheid. Onder vakdeskundigheid wordt verstaan het vertrouwd zijn met de meest recente ontwikkelingen en vertrouwd met lesgeven en beoordeling en toetsing minstens op het niveau/de oriëntatie van de te beoordelen opleidingen. Daarnaast beschikt het panel over onderwijsdeskundigheid, studentgebonden deskundigheid en visitatiedeskundigheid (zie bijlage 2). Het rapport bestaat uit drie delen: Deel A: een hoofdrapport, het Onderwerprapport, waarin de oordelen van het panel over de basiskwaliteit van de opleidingen per opleiding op onderwerpniveau worden uitgesproken met daarbij de overwegingen waarop die oordelen zijn gebaseerd. Het gaat hier om oordelen in de gradatie positief/negatief. Tevens wordt hier het eindoordeel geformuleerd. Deel B: een Facetrapport waarin op facetniveau door het panel oordelen en argumenten ter onderbouwing van dat oordeel worden gegeven. De oordelen gaan uit van de vierpuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed en excellent) conform het voorschrift van de NVAO. Uitzondering hierop is facet 2.6, als gevolg van aanvullende instructies van de NVAO wordt hier het oordeel voldaan of niet voldaan gegeven. Dit Facetrapport vormt de basis van het Onderwerprapport. Deel C: hierin zijn alle relevante bijlagen opgenomen. 1.2 Inleiding De Hogeschool Zuyd is in 2001 ontstaan na een fusie tussen de Hogeschool Limburg en de Hogeschool Maastricht. De hogeschool heeft ruim 50 bacheloropleidingen en zes masteropleidingen, verdeeld over zes sectoren: economie, gedrag & maatschappij, NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt) 7/87

8 gezondheidszorg, kunsten, onderwijs en techniek. In het studiejaar waren er ruim studenten en bijna medewerkers, geclusterd in 21 faculteiten. Het onderwijs wordt aangeboden op drie locaties: Heerlen, Maastricht en Sittard. De hogeschool heeft haar ambities beschreven in het Innovatieplan Het plan beschrijft zes Programma s waarop ze zich in de genoemde periode wil richten: 1. Programma Euregionale Kennispoort 2. Programma Grensverleggend onderwijs 3. Programma Zuydgebieden 4. Programma Corporate Governance 5. Programma ICT van de hogeschool 6. Programma Medewerkers van de hogeschool. De programma s komen voort uit ontwikkelingen in de omgeving die de hogeschool benoemt als een groeiende kenniseconomie, globalisering en de toenemende rol van Europa, en meer behoefte aan transparantie en verantwoording. De zes programma s hebben invloed op het beleid en de uitvoering daarvan op faculteits- en opleidingsniveau. De opleidingen International Business and Languages (IBL), Oriëntaalse Talen en Communicatie (OTC) en Vertaalacademie (VAC) worden aangeboden in Maastricht en vormen sinds 2002, samen met de Hogere Europese Beroepen Opleiding (HEBO), de Faculteit Internationale Communicatie (FIC). De HEBO is in 2007 gevisiteerd. De opleidingen van de FIC vallen onder de sector Hoger Economisch Onderwijs. De internationale component, internationale communicatie, werd als gemeenschappelijke aspect aangegrepen om de vier opleidingen in één faculteit onder te brengen. De ambitie van de faculteit is om te groeien tot de kennispoort op het gebied van talen, culturen, internationale communicatie en bedrijfscommunicatie in de context van internationaal businessmanagement, beleid en bestuur. De onderwijsvisie van de faculteit is gebaseerd op het hogeschoolbrede opleidingsconcept vraaggestuurd competentiegericht maatwerkonderwijs. De onderwijsvisie is beschreven in Onderwijsvisie en onderwijsmodel Faculteit Internationale Communicatie, versie 2.3 dat is afgeleid van de hogeschoolnotities Maatwerk: Naar een nieuwe onderwijsarchitectuur (2002), Verbreding: op weg naar brede bachelors en Maatwerk in uitvoering. Het managementteam van de faculteit bestaat uit een faculteitsdirecteur, vier opleidingscoördinatoren en een coördinator operationele zaken. De faculteit telt in circa 75 docenten en 1003 studenten, wat een verdubbeling is sinds de start in International Business and Languages IBL leidt mensen op die als schakel fungeren tussen het bedrijf en de (internationale) omgeving. Het spreken van de talen in de context van het betreffende bedrijfsleven speelt daarbij een cruciale rol. De opleiding telt 238 studenten en heeft hiermee in Nederland een marktaandeel van bijna 7%. De capaciteit voor docenten was tijdens de visitatie 9,6 fte s. Voor het samengaan met OTC en VAC in 2002 bestond IBL als economisch linguïstische 8/87 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt)

9 opleiding in Sittard welke werd aangeboden vanuit de faculteit HEAO. De clustering van opleidingen met een internationaal karakter binnen een business omgeving leidde tot de verhuizing van IBL naar Maastricht. Per september 2008 wordt de opleiding IBMS in Maastricht aangeboden als gevolg van de toekomstige samenwerking met de opleiding IBL tot een internationale opleiding die opleidt tot Bachelor of Business Administration. Deze nieuwe opleiding wordt zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden. Uitgangspunt voor het samengaan van beide opleidingen is de groeiende vraag vanuit het bedrijfsleven naar internationaal business georiënteerde afgestudeerden. Oriëntaalse Talen en Communicatie OTC leidt studenten op die binnen een internationale businessgerelateerde omgeving een brug kunnen slaan tussen de Westerse wereld en het betreffende oriëntaalse of Arabische land waarvan zij de taal beheersen. Een OTC er brengt bijvoorbeeld voor internationale bedrijven of overheden contacten tot stand en kan deze onderhouden met relaties. De opleiding telt 286 studenten en 11,5 fte s docenten ( ). Vanaf 1985 werden Arabisch en Chinees al aangeboden bij de vertaalopleiding in Maastricht. In 1989 kwam daar Japans bij. Vanwege het specifieke karakter van deze talen en de vraag vanuit het werkveld om naast kennis van de oriëntaalse taal ook over business georiënteerde vaardigheden te beschikken leidde er onder ander toe dat in 1994 de drie talen in een nieuwe opleiding OTC werden ondergebracht, hetgeen leidde tot een curriculumvernieuwing. Sindsdien heeft de opleiding zich doorontwikkeld. OTC biedt een programma dat uniek is in Nederland, waarin het verwerven en toepassen van een oriëntaalse taal in een internationale businessgerelateerde omgeving centraal staat. Vertaalacademie De VAC leidt vertalers op. Studenten leren vanuit het Nederlands te vertalen naar en vanuit twee vreemde talen waarbij één van die vreemde talen de hoofdtaal is. Het programma, dat voltijd wordt aangeboden, richt zich op vertalen in een toepassingsgebied: economie, recht of techniek/ict. Daarnaast kunnen studenten specialisaties kiezen, zoals tolken of ondertitelen. De opleiding telt 238 studenten en 12,5 fte s docenten ( ). De VAC bestaat sinds 1981 te Maastricht als voltijd opleiding voor vertalen. Sinds het bestaan van de opleiding is de VAC qua programma en oriëntatie uniek binnen haar soort. De VAC is begonnen als zelfstandige vertaalacademie, in de jaren 90 opgenomen in de toenmalige hogeschool Maastricht die vervolgens opging in de Hogeschool Zuyd. Sinds haar bestaan worden Duits, Engels, Frans en Spaans als moderne vreemde talen aangeboden. Vervolgens werden Arabisch, Chinees en Japans hieraan toegevoegd, welke in 1994 werden ondergebracht in de opleiding OTC. Enige tijd later werden Italiaans, Portugees en Russisch aangeboden, maar deze opleidingen werden enkele jaren later weer opgeheven. 1.3 Werkwijze De beoordeling van de opleidingen door het panel verliep volgens de werkwijze zoals die is neergelegd in het Beoordelingsprotocol van NQA. Deze werkwijze wordt hieronder beschreven. Het onderzoek vond plaats op basis van de domeinspecifieke referentiekaders die voor de drie opleidingen gelden (zie facet 1.1). NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt) 9/87

10 NQA onderscheidt drie fasen in het visiteren: de voorbereidingsfase, het eigenlijke bezoek door het panel en de rapportagefase. Hieronder volgt een korte toelichting per fase. De voorbereidingsfase Allereerst heeft een NQA-auditor de zelfevaluatierapporten gecontroleerd op kwaliteit en compleetheid (de validatie) en daarmee op bruikbaarheid voor de visitatie. Vervolgens bereidden de panelleden zich in de periode mei-juni 2008 inhoudelijk voor op het bezoek d.d. 19 en 20 juni Zij bestudeerden de zelfevaluatierapporten (en bijlagen), formuleerden hun voorlopige oordelen op basis van argumenten en zij formuleerden vraagpunten. Zij gaven hun bevindingen door aan de NQA-auditor. Op basis van een overzicht van voorlopige oordelen inventariseerde de NQA-auditor ten slotte kernpunten en prioriteiten voor materialenonderzoek en gesprekken. Tijdens een vergadering is het bezoek door het panel voorbereid. De opleidingen hebben in de zelfevaluatierapporten kenbaar gemaakt voor welke domeinspecifieke referentiekaders zij kiezen. De NQA-auditor heeft met de domeindeskundigen in het panel bekeken of sprake is van adequate domeinspecifieke doelstellingen, of dat nadere aanvulling dan wel nadere specificatie nodig is. In het facetrapport is per opleiding aangegeven op welke landelijke beroeps- en opleidingsprofielen het domeinspecifieke kader (en het opleidingsprogramma) is gebaseerd. De opleiding IBL heeft voor facet 2.1 ( Eisen hbo ) in het ZER een excellent aangevraagd. Het bezoek door het panel NQA heeft een bezoekprogramma ontwikkeld voor de (dag-)indeling van het bezoek door het panel dat is aangepast aan de specifieke situatie van de opleidingen (bijlage 3). Er vonden gesprekken plaats met het opleidingsmanagement, docenten, studenten, afgestudeerden en met werkveldvertegenwoordigers. Aan het begin en tijdens het bezoek heeft het panel ter inzage gevraagd materiaal bestudeerd. Tussen de gesprekken door heeft het panel ruimte ingelast om de bevindingen uit te wisselen en te komen tot gezamenlijke en meer definitieve (tussen-)oordelen. De bevindingen zijn door de panelleden beargumenteerd. Aan het einde van het bezoek heeft de voorzitter een mondelinge terugkoppeling gegeven van enkele indrukken en ervaringen van het panel, zonder expliciete oordelen uit te spreken. Na het visitatiebezoek heeft het panel voor OTC nog zes extra afstudeerwerken opgevraagd en bestudeerd. De fase van rapporteren Door NQA is, op basis van de bevindingen van het panel, een tweeledige rapportage opgesteld, bestaande uit een facetrapport en een onderwerprapport, waarin de kwaliteit van de opleidingen per opleiding is beoordeeld. Daarbij is in het facetrapport een zichtbaar onderscheid gemaakt tussen argumenten die voor drie opleidingen gelden en voor de opleidingen apart. Met dit rapport kunnen de opleidingen accreditatie aanvragen bij de NVAO. 10/87 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt)

11 De opleidingen hebben in september 2008 een concept van het Facetrapport (deel B) voor een controle op feitelijke onjuistheden ontvangen. Naar aanleiding daarvan zijn enkele wijzigingen aangebracht. In het Onderwerprapport (deel A) wordt door NQA een oordeel op de onderwerpen en op de opleidingen als geheel gegeven. Dit rapport is in oktober 2008 voor een controle op feitelijke onjuistheden aan de opleidingen voorgelegd. Het definitieve rapport is door het panel vastgesteld in oktober Het visitatierapport is uiteindelijk in november 2008 ter beschikking gesteld aan de opleidingen, die het samen met de accreditatieaanvragen kan indienen bij de NVAO. 1.4 Oordeelsvorming In dit hoofdstuk wordt per opleiding per onderwerp een oordeel uitgesproken op basis van weging van de facetten die van dat onderwerp deel uitmaken. Bij deze weging spelen de beslisregels zoals die door NQA in het Beoordelingsprotocol zijn geformuleerd en nader uitgewerkt in de notitie Handreiking voor oordeelsvorming een belangrijke rol. Tevens is bij de beoordeling rekening gehouden met accenten die een opleiding eventueel legt, het domeinspecifieke kader en een vergelijking met andere relevante opleidingen op een aantal aspecten. Het eindoordeel is voorzien van een aanvullende tekst als sprake is van: weging van de oordelen op facetniveau; benchmarking; generieke bevindingen die het facetniveau overschrijden; bepaalde accenten respectievelijk best practices. In de oordelen per onderwerp wordt steeds een herhaling gegeven van de oordelen op de facetten gevolgd door een weging die leidt tot het eindoordeel. De (uitgebreide) argumentatie is te vinden in het facetrapport. NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt) 11/87

12 1.5 Oordelen per facet en onderwerp Onderwerp/Facet IBL OTC VAC Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen Goed Voldoende Goed 1.2 Niveau bachelor Goed Goed Goed 1.3 Oriëntatie HBO bachelor Goed Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 2 Programma 2.1 Eisen HBO Goed Voldoende Goed 2.2 Relatie doelstellingen en inhoud programma Goed Onvoldoende Goed 2.3 Samenhang in opleidingsprogramma Goed Voldoende Goed 2.4 Studielast Goed Goed Goed 2.5 Instroom Goed Goed Goed 2.6 Duur Voldaan Voldaan Voldaan 2.7 Afstemming tussen vormgeving en inhoud Goed Goed Excellent 2.8 Beoordeling en toetsing Voldoende Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 3 Inzet van Personeel 3.1 Eisen HBO Goed Voldoende Goed 3.2 Kwantiteit personeel Goed Goed Goed 3.3 Kwaliteit personeel Goed Voldoende Goed Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 4 Voorzieningen 4.1 Materiële voorzieningen Voldoende Voldoende Voldoende 4.2 Studiebegeleiding Goed Goed Goed Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 5 Interne kwaliteitzorg 5.1 Evaluatie resultaten Goed Goed Goed 5.2 Maatregelen tot verbetering Voldoende Voldoende Voldoende 5.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld Voldoende Voldoende Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Positief Onderwerp 6 Resultaten 6.1 Gerealiseerde niveau Goed Voldoende Voldoende 6.2 Onderwijsrendement Voldoende Goed Voldoende Totaaloordeel Positief Positief Positief 12/87 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt)

13 Doelstellingen opleiding IBL en VAC: Aan de drie facetten behorend bij het onderwerp Doelstellingen opleiding is het oordeel goed toegekend. OTC: Aan de facetten niveau bachelor en oriëntatie HBO bachelor is het oordeel goed toegekend en aan het facet domeinspecifieke eisen het oordeel voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de drie opleidingen derhalve positief. Programma IBL: Aan de facetten eisen HBO, relatie doelstellingen en inhoud programma, samenhang in opleidingsprogramma, studielast, instroom en afstemming tussen vormgeving en inhoud is het oordeel goed toegekend en aan het facet beoordeling en toetsing het oordeel voldoende. De opleiding voldoet aan het criterium bij het facet duur. OTC: Aan de facetten studielast, instroom en afstemming tussen vormgeving en inhoud is het oordeel goed toegekend. Aan de facetten eisen HBO, samenhang in opleidingsprogramma en beoordeling en toetsing het oordeel voldoende. De opleiding voldoet aan het criterium bij het facet duur. Het oordeel onvoldoende is toegekend aan het facet relatie doelstellingen en inhoud programma. VAC: Aan de facetten eisen HBO, relatie doelstellingen en inhoud programma, samenhang in opleidingsprogramma, studielast en instroom is het oordeel goed toegekend en aan het facet beoordeling en toetsing het oordeel voldoende. De opleiding voldoet aan het criterium bij het facet duur. Het facet afstemming tussen vormgeving en inhoud is beoordeeld met het oordeel excellent. Het didactisch concept in het bijzonder het vertaalatelier is door verscheidende buitenlandse opleidingen overgenomen en krijgt steeds meer internationale belangstelling. Voor het facet Afstemming tussen vormgeving en inhoud is de VAC dus werkelijk een model. Voor OTC geldt het volgende. De onvoldoende beoordeling op het facet 2.2 ( Relatie doelstellingen en inhoud programma ) is voor het panel geen aanleiding geweest om het gehele onderwerp als negatief te beschouwen. Volgens het panel is de basiskwaliteit van de onderhavige opleiding door deze onvoldoende niet in het geding. Het panel heeft hierbij het volgende in overweging genomen. Het panel is van mening dat de onvoldoende score onder 2.2 zonder meer wordt gecompenseerd door de overige scores binnen het kwaliteitsonderwerp. Het panel is van oordeel dat de overige facetten beantwoorden aan de criteria van basiskwaliteit. De facetten 2.4, 2.5 en 2.7 zijn beoordeeld met Goed. Het facet 2.6 is beoordeeld met Voldaan. De facetten 2.1, 2.3 en 2.8 zijn beoordeeld met Voldoende. Het positieve oordeel op enkele andere zwaarwegende onderdelen binnen het onderwerp Programma, zoals de goede vertaling van de beroepspraktijk in het onderwijs, de sterke ontwikkeling van de taal, de adequate uitvoering van het toetsbeleid en de goede vormgeving van het onderwijs in het didactische concept, heeft hierbij een doorslaggevende rol gespeeld. Tevens is het panel van mening dat het onderwijsprogramma geen struikelblokken of andere studiebelemmerende factoren kent en dat de studielast op een evenwichtige manier verdeeld is. Alles overwegende en op basis van de beoordelingen per facet concludeert het panel dat het niveau van het onderwerp Programma voldoet aan de criteria van basiskwaliteit. Het oordeel op het onderwerp is voor de drie opleidingen derhalve positief. NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt) 13/87

14 Inzet van personeel IBL en VAC: Aan de drie facetten behorend bij het onderwerp Inzet van personeel is het oordeel goed toegekend. OTC: Aan het facet kwantiteit personeel is het oordeel goed toegekend en aan de facetten eisen HBO en kwaliteit personeel het oordeel voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de drie opleidingen derhalve positief. Voorzieningen IBL, OTC en VAC: Aan het facet studiebegeleiding is het oordeel goed toegekend en aan het facet materiële voorzieningen het oordeel voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de drie opleidingen derhalve positief. Interne kwaliteitszorg IBL, OTC en VAC: Aan het facet evaluatie resultaten is het oordeel goed toegekend en aan de facetten maatregelen tot verbetering en betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het beroepenveld het oordeel voldoende. Het oordeel op het onderwerp is voor de drie opleidingen derhalve positief. Resultaten IBL: Aan het facet gerealiseerde niveau is het oordeel goed toegekend en aan het facet onderwijsrendement het oordeel voldoende. OTC: Aan het facet onderwijsrendement is het oordeel goed toegekend en aan het facet gerealiseerde niveau het oordeel voldoende. VAC: Aan de twee facetten behorend bij het onderwerp Resultaten is het oordeel voldoende toegekend. Het oordeel op het onderwerp is voor de drie opleidingen derhalve positief. Totaaloordeel Op grond van voorgaand schema en de inhoudelijke onderbouwing daarvan blijkt dat de drie opleidingen op de zes onderwerpen positief scoren. De conclusie is dat het totaaloordeel over de drie opleidingen IBL, OTC en VAC positief is. 14/87 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt)

15 Deel B: Facetten NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt) 15/87

16 16/87 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt)

17 Onderwerp 1 Doelstelling van de opleiding Facet 1.1 Domeinspecifieke eisen IBL: goed OTC: voldoende VAC: goed Criterium: - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De opleidingen OTC en VAC behoren tot het domein Communications en de opleiding IBL tot het domein Commerce. Voor beide domeinen heeft de HBO-raad in 2005 in samenspraak met landelijke werkvelden en de Hogere Economische Opleidingen domeincompetenties vastgesteld (HBO-raad, HEO domeinen en Domeincompetenties, 2005). De sets eindkwalificaties van de drie opleidingen gaan uit van de van toepassing zijnde domeincompetenties. In overeenstemming met wat vertegenwoordigers van het werkveld van de Faculteit Internationale Communicatie hebben aangegeven, streeft de faculteit na dat afgestudeerden, naast het beheersen van één vreemde taal (of meer dan één), kunnen functioneren in een internationale omgeving en dat zij daarbinnen creatief en ondernemend zijn. International Business and Languages De eindkwalificaties van IBL (zie bijlage 5) komen overeen met de landelijk vastgestelde IBL-competenties uit 2003 (International Business relations, competentieprofiel 2003, LOO International Business and Languages) en de domeincompetenties Commerce uit 2005 van de HBO-raad (HBO-raad, HEO domeinen en Domeincompetenties, deel 2, Commerce, 2005) en zijn beschreven in de competentiematrix van de opleiding. Tevens zijn de eindkwalificaties weergegeven in het OER IBL Het panel beoordeelt de eindcompetenties als goed. Het panel stelt vast dat de internationale ontwikkelingen binnen het domein zijn meegenomen in de beschrijving van de eindkwalificaties. De opleiding neemt deel aan het landelijke opleidingsoverleg IBL en voert daarnaast overleg met afzonderlijke IBL-opleidingen. Overleg heeft geleid tot gemeenschappelijke activiteiten op verschillende terreinen, waaronder het gezamenlijke plan van aanpak met betrekking tot de toepassing van het Europese Taalportfolio. De opleiding profileert zich ten opzichte van andere Nederlandse opleidingen IBL door zich specifiek op het midden- en kleinbedrijf te richten binnen de context van de Euregio Maas-Rijn. Daarbij maakt zij gebruik van de inbreng van de werkveldcommissie, waarmee zij regelmatig afstemt. Het panel heeft met leden van de commissie gesproken en notulen ingezien. De opleiding is internationaal georiënteerd door het aanbod van drie vreemde talen, de gerichtheid op het internationale bedrijfsleven, het Exchange Program met een netwerk NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt) 17/87

18 van meer dan 80 buitenlandse partnerinstellingen, het bi-dipomeringstraject met Anglia Ruskin University en de Université Pascal Blaise en verschillende internationale aspecten van het programma. De opleiding positioneert zich met ingang van september 2008 door samen te gaan met Internationale Business and Management Studies (IBMS). Zij blijft tot het domein Commerce behoren. IBMS/IBL zal opleiden tot bachelor of Business Administration. Oriëntaalse Talen en Communicatie De eindkwalificaties van OTC zijn door de opleiding geformuleerd in vier kerncompetenties (Beroeps- en opleidingsprofiel OTC, 2002). Daarnaast gaat de opleiding uit van de domeincompetenties van Communication van de HBO-raad (HBO-raad, HEO domeinen en Domeincompetenties Communication, 2005). De domeincompetenties Communication die de opleiding daarnaast hanteert, zijn gespecificeerd voor het specifieke karakter van OTC. De opleiding heeft de gehanteerde eindcompetenties beschreven in een competentiematrix en opgenomen in het OER OTC Het panel beoordeelt de gehanteerde eindcompetenties goed en merkt daarbij op dat de twee sets nadrukkelijker geïntegreerd kunnen worden. Op deze wijze zal het accentverschil met andere opleidingen binnen het domein en dus de eigenheid van de opleiding beter benadrukt worden. De opleiding OTC is binnen het Nederlands hbo-onderwijs uniek te noemen. De opleiding biedt een programma aan met een oriëntaalse taal (Chinees, Japans of Arabisch) binnen een internationale businessomgeving. De opleiding geeft aan dat de opleiding Trade Management (Hogeschool Rotterdam en Hogeschool van Amsterdam) een opleiding is met een soortgelijke businessoriëntatie gericht op Azië, waarbij voor Chinees of Japans kan worden gekozen. De omvang van het taalonderwijs is kleiner dan bij OTC, de competenties met betrekking tot communicatie en marketing tonen gelijkenis. Verder biedt de Universiteit Leiden taal- en cultuurstudies Arabisch, Chinees en Japans. Arabisch wordt op soortgelijke wijze aangeboden in Amsterdam en Nijmegen. Ook worden de oriëntaalse talen op universitair niveau aangeboden in Gent en Leuven (B). Ten opzichte van de universitaire taalopleidingen is het beroepsgeoriënteerde karakter in de businessgerelateerde setting van OTC onderscheidend. Het beroeps- en opleidingsprofiel van OTC is in 2002 tot stand gekomen in samenspraak met het relevante werkveld. Vervolgens wordt het werkveld via de werkveldcommissie van de opleiding, geraadpleegd over de actualiteit en relevantie van de eindcompetenties. De opleiding is internationaal georiënteerd via de oriëntaalse taal die centraal staat in het programma. Op grond van de constatering van het panel dat de opleiding de twee sets eindcompetenties (kern en domein) beter kan integreren, komt het panel bij dit facet tot een voldoende in plaats van een goed. Het panel acht dit punt van belang voor de verdere doorontwikkeling van het programma en vindt bovendien dat een betere integratie van eindcompetenties beter aansluit bij het nagestreefde profiel. 18/87 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt)

19 Vertaalacademie De eindkwalificaties van de VAC zijn in 2005 door de opleiding beschreven in acht eindcompetenties (zie bijlage 5). Deze worden geactualiseerd in samenspraak met regionale en nationale werkvelden, zo blijkt uit diverse documenten en verslagen met de werkveldadviescommissie, en sluiten daarmee aan op nationale en internationale uitgangspunten die gelden voor vertalen. De eindcompetenties van de opleiding staan beschreven in een competentiematrix en zijn opgenomen in het OER VAC In 2005 heeft de VAC eindcompetenties op basis van de domeincompetenties Communication van de HBO-raad verder ontwikkeld en uitgewerkt naar het specifieke karakter van de VAC. Daarbij heeft de VAC de eindcompetenties regelmatig voorgelegd aan de werkveldcommissie van de opleiding. Het panel heeft gesproken met leden van het werkveld en notulen van de commissie ingezien. Hieruit blijkt dat het werkveld betrokken is bij de totstandkoming en verdere ontwikkeling van de eindcompetenties, evenals het curriculum, van de opleiding. Voorts liggen rapporten van het beroepenveld en de nieuwe Europese norm voor vertaaldiensten ten grondslag aan de eindkwalificaties (NEN-EN Vertaaldiensten eisen aan de dienstverlening, 2006 en de blauwdruk van het directoraat Vertalen van de Europese Commissie). Het panel beoordeelt de eindcompetenties goed. Deze laten zien dat de opleiding zich in het bijzonder richt op de toepassingsgebieden economie, recht en techniek/ict. Op initiatief van de VAC is in juni 2007 het Platform Vertaalopleidingen Nederland opgericht met als doelen: - het opstellen van gemeenschappelijke competenties die recht doen aan de eisen van de beroepspraktijk en ruimte laten voor eigen differentiatie; - afstemming van het vertaalonderwijs in Nederland op dat in het buitenland. De VAC is voorzitter van dit platform. De eindcompetenties van de VAC zijn regelmatig onderwerp van discussie in dit nationale netwerk. Zo zijn deze als voorbeeld gebruikt voor de opleiding Vertaler en Tolk van de Hogeschool West-Nederland. Daarnaast zijn in het platform de eindkwalificaties van de VAC vergeleken met die van ITV Hogeschool voor tolken en vertalen. De vergelijking liet zien dat de eindkwalificaties, op enkele opleidingsspecifieke elementen na, overeenkomen. De opleiding is met een voltijd programma uniek in Nederland. Vertaalopleidingen waren doorgaans universitair en daardoor meer theoretisch georiënteerd. Door zich zo op de praktijk te richten maakt de VAC zich uniek. Kenmerkend voor de opleiding is dat het type vertalen niet literair maar vakspecialistisch is (economie, recht en techniek). Daarnaast biedt het programma de mogelijkheid tot verbreding via minoren (zie 2.2). De VAC is internationaal georiënteerd via de vreemde talen (ten minste twee) die worden verworven. Daarnaast zijn internationale uitgangspunten (de Europese norm voor vertaaldiensten) van toepassing op de kwalificaties van de opleiding. NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt) 19/87

20 Facet 1.2 Niveau bachelor IBL: goed OTC: goed VAC: goed Criterium: - De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een bachelor. Het oordeel wordt als volgt beargumenteerd: De faculteit gaat uit van de Dublin descriptoren om het hbo-bachelorniveau van haar opleidingen aan te tonen. Voor elke opleiding zijn de gehanteerde eindkwalificaties op overzichtelijke wijze gekoppeld aan de Dublin descriptoren in de betreffende onderwijsen examenreglementen, competentiematrices en studiegidsen. Het panel heeft de verschillende matrices ingezien en herkent per opleiding de relatie met de Dublin descriptoren. Naast de Dublin descriptoren refereren de opleidingen de gehanteerde eindkwalificaties waar mogelijk aan de internationaal erkende niveau-indicatoren vanuit het Common European Framework of Reference (CEFR). International Business and Languages Bij de totstandkoming van de landelijke IBL-kwalificaties zijn de Dublin descriptoren in acht genomen. Voorts vindt via het landelijke opleidingsoverleg, waarin IBL participeert, borging van het hbo-bachelorniveau van de eindkwalificaties plaats. IBL heeft de niveau-indelingen van het CEFR gekoppeld aan de gehanteerde eindkwalificaties in Competentiematrix IBL (2008). De uitwerking van de competenties in de competentiematrix laat zien dat de Dublin descriptoren kennis en inzicht en toepassen van kennis en inzicht aan de orde komen bij alle te verwerven opleidings- en domeincompetenties. Aan de descriptor oordeelsvorming wordt bijvoorbeeld gewerkt in de IBL-competenties met betrekking tot het kunnen analyseren van de positie en kansen van de onderneming en het analyseren van het concurrentievermogen van een organisatie. Oriëntaalse Talen en Communicatie OTC heeft de niveau-indelingen van het CEFR gekoppeld aan de gehanteerde eindkwalificaties in Competentiematrix OTC (2008). Tevens gebruikt OTC bij Japans de internationaal erkende Japanese Language Proficiency Test (vergelijkbaar met CEFRniveau C1). Mogelijkheden voor het gebruik van andere internationaal erkende meetinstrumenten worden verkend, bijvoorbeeld ten behoeve van taalbeheersing van de mediumtaal (de taal die naast een Arabische taal wordt gebruikt in de communicatie, veelal Engels of Frans). De Competentiematrix OTC (2008) laat zien dat de Dublin descriptoren kennis en inzicht, toepassen van kennis en inzicht, communicatie en leervaardigheden aan de orde komen bij de vier OTC-eindcompetenties en dat oordeelsvorming centraal staat bij 20/87 NQA - visitatie Hogeschool Zuyd, hbo-bacheloropleidingen IBL, OTC en VAC (vt)

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sitard

Hogeschool Zuyd, Sitard Hogeschool Zuyd, Sitard Opleiding: MZD bachelor; deeltijd Croho: 34538 Opleiding: PBM, bachelor; voltijd Croho: 34125 Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Financial Services Management HBO bachelor, locatie Arnhem Croho: 34414 Varianten: voltijd & deeltijd Visitatiedatum: 25 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard. Opleiding: Commerciële Economie Niveau: hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd

Hogeschool Zuyd, Sittard. Opleiding: Commerciële Economie Niveau: hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Commerciële Economie Niveau: hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 26 en 27 september Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007

Nadere informatie

Hogeschool HBO Nederland

Hogeschool HBO Nederland Hogeschool HBO Nederland Opleiding: Variant: Locaties: Management, Economie & Recht; voltijd hbo-bachelor; Amsterdam, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Visitatiedatum: 2 november

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht

Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht Opleiding: hbo-master Dovenstudies/ Leraar Nederlandse Gebarentaal Croho: 44104 Variant: deeltijd Visitatiedatum: 18 december 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 4 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: Integrale Veiligheid, hbo-bachelor Croho: 39201 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Opleiding voor Logopedie; hbo-bachelor Croho: 34578 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 20 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2008

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: International Business & Management Studies, hbo bachelor Varianten: voltijd

Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: International Business & Management Studies, hbo bachelor Varianten: voltijd Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: International Business & Management Studies, hbo bachelor Varianten: voltijd Visitatiedata: 11 en 12 oktober 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Small Business & Retail Management Niveau: hbo bachelor Croho: 34422 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 26 en 27 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd

Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd Hogeschool Rotterdam Cluster Paramedisch Opleidingen: Ergotherapie, Fysiotherapie en Logopedie; hbo-bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 19 en 20 september 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Nijmegen Opleiding: Ergotherapie hbo bachelor Croho: 34574 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 31 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2007

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleidingen: Informatica en Technische Informatica; hbo-bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 34479 (I) en 34476 (TI) Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum:

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie & Recht HBO-bachelor Croho: 34435 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 maart 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2009 2/55

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Eindhoven

Fontys Hogescholen, Eindhoven Fontys Hogescholen, Eindhoven Opleiding: Management Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleidingen: Lerarenopleidingen Algemene Vakken; hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden, Groningen Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 8, 9 en 10 september 2009 Netherlands

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Tilburg

AVANS Hogeschool, Tilburg AVANS Hogeschool, Tilburg Opleiding: Technische Bedrijfskunde; hbo-bachelor Croho: 34421 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd

Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen, locatie Eindhoven Opleiding: Fiscale Economie, hbo bachelor Croho: 34409 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 5 februari 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2007

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Elektrotechniek; hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli 2008

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd. Visitatiedatum: 4 juni 2007 Hogeschool Rotterdam Opleiding: Vrijetijdsmanagement, hbo bachelor Croho: 34438 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 4 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2007 2/54 NQA - visitatie

Nadere informatie

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE

Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE Fontys Hogescholen Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP) RAPPORTAGE 28-03-2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Betreft: Fontys Hogescholen, Tilburg Opleiding: Hogere Kaderopleiding Pedagogiek

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleidingen: HBO-bachelor; Integrale Veiligheid (voltijd en deeltijd), croho 39201 Hogere Europese Beroepen Opleiding (vt), croho 34419 Visitatiedatum: 26 en 27 september

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006

Hogeschool Utrecht. Huidtherapie, hbo-bachelor. Farmakunde, hbo-bachelor. Visitatiedatum: 16 maart 2006 Hogeschool Utrecht Opleiding: Variant: Opleiding: Varianten: Huidtherapie, hbobachelor voltijd Farmakunde, hbobachelor voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 16 maart 2006 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes

Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes Hogeschool Utrecht, Instituut Archimedes Opleiding: Lerarenopleidingen; hbo-bachelor Locatie: Utrecht Croho s: z.o.z. Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 14, 15 en 16 september 2009 Netherlands

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: HBO-Rechten, bachelor Locaties: Arnhem en Nijmegen Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 8 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Commerciële Economie, hbo-bachelor Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality

Nadere informatie

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding

College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM. 1. Inleiding College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van de aanvraag om accreditatie van de hbo-bachelor Oefentherapie Mensendieck

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor, croho: 34435 Locatie: Zwolle Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 16 april 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Sittard

Hogeschool Zuyd, Sittard Hogeschool Zuyd, Sittard Opleiding: Commercieel Management Niveau: hbo-bachelor Croho: 34126 Variant: voltijd Visitatiedatum: 26 en 27 september 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor; Croho: 34267 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 27 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Opleiding: Docent Beeldende Kunst & Vormgeving, hbo-bachelor; Croho: 39100 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 11 september 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard

Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Fontys Hogescholen, Tilburg en Sittard Opleiding: Leraar voortgezet onderwijs 1e graad Lichamelijke Opvoeding hbo-bachelor Croho: 35025 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 2 april 2008 Netherlands

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Nederland

Christelijke Hogeschool Nederland Christelijke Hogeschool Nederland Opleiding: Media en Entertainment Management hbo-bachelor, croho: 34952 Locatie: Leeuwarden Variant: Voltijd Visitatiedatum: 19 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Lerarenopleidingen Algemene Vakken; hbo-bachelor, Croho-nummers z.o.z. Locatie: Nijmegen Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 20, 21, en 22 april 2009

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Commerciële Economie, bachelor (incl. specialisatieprogramma SportMarketing & Management) Croho: 34402 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 16 mei

Nadere informatie

Avans Hogeschool. Fotografie, hbo-master; Visitatiedatum: 18 mei 2006

Avans Hogeschool. Fotografie, hbo-master; Visitatiedatum: 18 mei 2006 Avans Hogeschool Opleiding: Variant: Fotografie, hbo-master; voltijd Visitatiedatum: 18 mei 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2006 2 NQA - visitatie Avans Hogeschool, hbo-masteropleiding

Nadere informatie

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg

Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg 5 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Master Special Educational Needs, bestaande uit 4 opleidingen: - de opleiding leraar speciaal onderwijs algemeen (LSO dt); - de opleiding leraar speciaal

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport College van bestuur Hogeschool Rotterdam Postbus 25035 3001 HA ROTTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Trade Management

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, Breda

AVANS Hogeschool, Breda AVANS Hogeschool, Breda Opleiding: Management, Economie en Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/duaal Visitatiedatum: 24 september 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Bedrijfseconomie en Final Services Management, hbo-bachelor; voltijd en deeltijd (BE), voltijd (FSM) 34401 (BE), 34414 (FSM)

Hogeschool Rotterdam. Bedrijfseconomie en Final Services Management, hbo-bachelor; voltijd en deeltijd (BE), voltijd (FSM) 34401 (BE), 34414 (FSM) Hogeschool Rotterdam Opleidingen: Varianten: Croho: Bedrijfseconomie en Final Services Management, hbo-bachelor; voltijd en deeltijd (BE), voltijd (FSM) 34401 (BE), 34414 (FSM) Visitatiedatum: 5 oktober

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Locatie: Arnhem Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Choho: 33405 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 16 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK

BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK BIJLAGE 1: UITKOMST ONDERZOEK NEWSCHOOL.NU TE HARDERWIJK INHOUD Uitkomst onderzoek Newschool.nu te Harderwijk 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleiding: Commerciële Economie, hbo bachelor; Croho: 34402 Varianten: voltijd, deeltijd, duaal Visitatiedatum: 25 april 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management & Innovation, hbo-master Locatie: Nijmegen Croho: 70036 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 24 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Croho: Opleiding: Croho: Accountancy, hbo-bachelor 34406; varianten: voltijd/deeltijd/duaal Fiscale Economie, hbo-bachelor 34409; varianten: voltijd Visitatiedatum:

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology

Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Hogeschool INHOLLAND, School of Agriculture and Technology Opleiding: Luchtvaarttechnologie, bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 5 en 6 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, augustus

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Lerarenopleidingen Algemene vakken; hbo-bachelor Locatie: Rotterdam Varianten: voltijd/deeltijd/duaal

Hogeschool Rotterdam. Opleiding: Lerarenopleidingen Algemene vakken; hbo-bachelor Locatie: Rotterdam Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Rotterdam Opleiding: Lerarenopleidingen Algemene vakken; hbo-bachelor Locatie: Rotterdam Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedata: 30 september, 1 en 2 oktober 2009 Netherlands Quality

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland. Opleiding: Management Economie en Recht hbo-bachelor Locatie: Vlissingen en Terneuzen Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd

Hogeschool Zeeland. Opleiding: Management Economie en Recht hbo-bachelor Locatie: Vlissingen en Terneuzen Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Hogeschool Zeeland Opleiding: Management Economie en Recht hbo-bachelor Locatie: Vlissingen en Terneuzen Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 28 mei 2009 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Gezondheidszorg Technologie; hbo-bachelor Croho: 39219 Variant: voltijd Visitatiedatum: 8 oktober 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Hogeschool West-Nederland. HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Hogeschool West-Nederland HBO-Bacheloropleiding Tolk-Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) December 2010 2/57 NQA HWN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Opleiding Tolk-Vertaler Managementsamenvatting

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde

Hogeschool Rotterdam. HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Hogeschool Rotterdam HBO-Bachelor Logistiek en Economie Logistiek en Technische Vervoerskunde Netherlands Quality Agency (NQA) juli 2010 2/85 NQA - HRO: audit bestaande hbo-bacheloropleidingen LE en LTV

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen

Hogeschool Zuyd, Heerlen Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Fysiotherapie, hbo-bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 12 oktober 2005 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2005 Inhoud 2 NQA - visitatie Hogeschool

Nadere informatie

Open Universiteit Nederland, locatie Heerlen Faculteit Rechtswetenschappen

Open Universiteit Nederland, locatie Heerlen Faculteit Rechtswetenschappen Open Universiteit Nederland, locatie Heerlen Faculteit Rechtswetenschappen Toets Nieuwe Opleiding: Bacheloropleiding HBO-Rechten Croho: 39205 nieuw 1 Varianten: afstandsopleiding deeltijd Visitatiedatum:

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen Hanzehogeschool Groningen Opleidingen: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo-bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2006

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag

Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Hogeschool INHOLLAND Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, hbo bachelor; Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Locaties: Rotterdam/Den Haag Visitatiedatum: 31 oktober 2006 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Arnhem en Nijmegen Opleiding: Management in Zorg, hbo-bachelor Locatie: Nijmegen Croho: 34538 Varianten: deeltijd Visitatiedatum: 26 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Pedagogiek hbo-bachelor Locatie: Leeuwarden en Zwolle Croho: 35158 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedatum: 9 juni 2009 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Visitatiedatum: 8 oktober 2008

Visitatiedatum: 8 oktober 2008 Hogeschool HBO Nederland, locaties: Diemen-Zuid, Arnhem, Breda, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Weert en Zwolle Opleiding: Bedrijfskunde, Croho: 34035 Variant: voltijd hbo-bachelor Visitatiedatum: 8 oktober

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). ,nvao w nederlands -vlaam se accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Zorg en technologie van

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Variant: Voeding en Diëtetiek (VD), hbo-bachelor voltijd Visitatiedatum: 28 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, november 2005 2 NQA - visitatie

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen

Hogeschool Zuyd, Heerlen Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Netwerk Infrastructuur Design; hbo-bachelor Croho: 39250 Varianten: Voltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december 2008

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Delft

Hogeschool INHOLLAND, Delft Hogeschool INHOLLAND, Delft Opleiding: Food & Business, hbo bachelor Variant: voltijd Visitatiedata: 20 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, augustus 2006 2 NQA - visitatie Hogeschool INHOLLAND,

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland te Vlissingen

Hogeschool Zeeland te Vlissingen Hogeschool Zeeland te Vlissingen Opleiding: Civiele Techniek Visitatiedatum: 24 september 2004 2 Inhoud 3 Deel A: Onderwerpen 5 1.1 Voorwoord 7 1.2 Inleiding 7 1.3 Werkwijze 8 1.4 Oordeelsvorming 9 1.5

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Groningen

Hanzehogeschool Groningen, Groningen Hanzehogeschool Groningen, Groningen Opleiding: Management Economie & Recht; hbo-bachelor Croho: 34435 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 14 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Heerlen

Hogeschool Zuyd, Heerlen Hogeschool Zuyd, Heerlen Opleiding: Technische Informatica, HBO Bachelor Croho: 34475 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 21 juni 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/51 NQA - visitatie

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam

Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Hogeschool INHOLLAND, Rotterdam Opleiding: HBO-Rechten, hbo-bachelor Croho: 39205 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 28 mei 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Pedagogiek; hbo-bachelor Croho: 35158 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 26 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november 2009 2/69

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Bestuurskunde & Overheidsmanagement; hbo-bachelor Croho: 34464 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedata: 11 en 12 mei 2009 Netherlands Quality Agency (NQA)

Nadere informatie

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden

Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Hanzehogeschool Groningen, Leeuwarden Opleiding: HBO-bachelor Vormgeving (Academie voor Popcultuur), Croho: 39111 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Hanzehogeschool, Groningen

Hanzehogeschool, Groningen Hanzehogeschool, Groningen Opleiding: Technische Informatica, hbo-bachelor Croho: 34475 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 15 april 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, september 2008 NQA - visitatie

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006

LOI Hogeschool. Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Visitatiedata: 26 april 2006 LOI Hogeschool Toets nieuwe opleiding Opleidingen: HBO Vertaler Frans, bachelor; HBO Vertaler Spaans, bachelor; Variant: deeltijd Visitatiedata: 26 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht,

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Maastricht

Hogeschool Zuyd, Maastricht Hogeschool Zuyd, Maastricht Opleiding, Croho en variant: - bachelor Autonome Beeldende Kunst (39110, voltijd) - bachelor Vormgeving (39111, voltijd) - bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (39100,

Nadere informatie