Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2"

Transcriptie

1 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus GK Den Haag Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen Tiny Rompen en Kees Koning Samensteller Bureau AStri Auteurs Drs. C.L. van der Burg V. Veldhuis, MSc Dr. F.A. Reijenga Met dank aan De leden van de begeleidingscommissie Inzetbaarheid: Voorzitter: Peter Wiechmann (ABVAKABO FNV / secretaris/ penningmeester A+O fonds Gemeenten); Judy Boere (VNG / College voor Arbeidszaken); Jan Camijn (gemeente Werkendam); Marcel van der Linden (gemeente Rotterdam); Herman Nijhof (gemeente Enschede); Arno Thijssen (gemeente Leidschendam-Voorburg); Herman Wagemans (gemeente s-hertogenbosch); Piet Wanrooy (gemeente Neerijnen / lid bestuur A+O fonds Gemeenten) Rechten Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten, Den Haag, mei 2007

3 Een woord vooraf Hoe stimuleer je werknemers na te denken over hun werk en loopbaan? En zelf het initiatief te nemen om een cursus op opleiding te volgen? Het A+O fonds Gemeenten zette hiervoor de DuizendMAX-2005 in. Met deze individuele stimuleringsregeling konden werknemers maximaal 1000 euro subsidie krijgen voor een cursus of opleiding die hun inzetbaarheid verbreedde en hun arbeidsmarktpositie versterkte. Twee maanden na de start was het budget uitgeput en sloot de regeling. Het A+O fonds evalueert de DuizendMAX-regeling. Voor u ligt het rapport van het tweede deel van de evaluatie. In dit deel beantwoorden de deelnemers en hun leidinggevenden vragen over de mate waarin de DuizendMAX-2005 heeft bijgedragen aan de employability van de deelnemers. In het algemeen oordelen zowel de deelnemers als de leidinggevenden positief over de regeling. Inmiddels is het A+O fonds in 2007 een tweede DuizendMAX-pilot gestart. Hierbij zijn de regels aangescherpt en de logistiek verbeterd op basis van de ervaringen met de DuizendMAX Mei 2007 Stichting A+O fonds Gemeenten Catrien Smit Directeur

4

5 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENT SAMENVATTING 1 INLEIDING Achtergrond Vraagstelling van het onderzoek Onderzoeksopzet Benadering Respons Profiel deelnemers en leidinggevenden Analyse Inhoud van deze rapportage 9 2 VOLGEN VAN CURSUS/OPLEIDING Mate waarin activiteiten zijn gestart en afgerond Bekendheid leidinggevenden met aanvraag en cursus/opleiding Redenen om cursus/opleiding te volgen Visie deelnemers en leidinggevenden op effecten gevolgde cursus/ opleiding 18 3 FUNCTIEVERANDERING, AMBITIES EN VISIE OP VERDERE LOOPBAAN Functieveranderingen bij deelnemers Ambities deelnemers voor de korte termijn Ambities deelnemers voor de middellange termijn 26 4 VISIE OP SCHOLING EN INZETBAARHEID Bespreking ontwikkeling en scholing tussen leidinggevende en medewerker Visie van deelnemers en leidinggevenden op scholing en inzetbaarheid 30 5 REGULIERE OPLEIDINGSBELEID Visie van deelnemers op het reguliere opleidingsbeleid Visie van leidinggevenden op het reguliere opleidingsbeleid 33 6 BEOORDELING VAN DE DUIZENDMAX Bijdrage van DuizendMAX-2005 aan de (agendering van) employability in gemeenten Plus- en minpunten van de DuizendMAX Visie van deelnemers en leidinggevenden op de regeling 43

6 7 CONCLUSIES Inleiding Belangrijkste bevindingen en conclusies 48 BIJLAGE 1: SAMENVATTING TUSSENRAPPORTAGE 53 BIJLAGE 2: GEHANTEERDE VRAGENLIJSTEN WEBENQUÊTE 55 BIJLAGE 3: FOLDER DUIZENDMAX-REGELING 71

7 MANAGEMENT SAMENVATTING In september 2005 heeft het A+O fonds Gemeenten de DuizendMAX-regeling ingevoerd, met als doel het stimuleren van de employability van medewerkers bij gemeenten. In deze regeling konden medewerkers op basis van wie het eerst komt het eerst maalt een bijdrage van maximaal euro krijgen voor het volgen van een door henzelf gekozen cursus of opleiding. Zij dienden hun leidinggevenden te informeren over hun deelname, maar hoefden geen toestemming hiervoor te vragen. In dit evaluatie onderzoek onder alle deelnemers en hun leidinggevenden heeft AStri gekeken wat de ervaringen zijn, wat het effect van de regeling is op de employability en wat de relatie van de regeling is met het reguliere opleidingsbeleid van gemeenten. Onderzoeksopzet Centraal in het onderzoek stonden twee webenquêtes, één onder de deelnemers en vervolgens één onder hun leidinggevenden. Om de vragenlijsten goed voor te bereiden is vooraf een aantal medewerkers en hun leidinggevenden telefonisch geïnterviewd. De respons op beide webenquêtes was goed: 782 personen, zijnde 56% van de deelnemers, hebben de vragenlijst ingevuld. 576 deelnemers gaven het mailadres van hun leidinggevenden, 60% van die leidinggevenden (370 personen) werkten vervolgens ook mee aan de webenquête. Conclusies Zowel de deelnemers als de leidinggevenden zijn in hoge mate positief over de DuizendMAX-regeling en over de effecten van de gevolgde cursussen en opleidingen. Het merendeel van de deelnemers is door de regeling of de gevolgde cursus of opleiding meer gaan nadenken over de ontwikkeling van hun loopbaan. De meeste deelnemers en leidinggevenden denken dat er cursussen en opleidingen zijn gevolgd die niet zo makkelijk via het reguliere opleidingenbeleid gevolgd hadden kunnen worden. Dat zien zij als pluspunt van de regeling, want dit verbreedt hun mogelijkheden. De meeste deelnemers (maar wel vooral de 45-minners en de hoger opgeleiden) zouden op korte termijn wel een andere functie willen, veelal binnen de eigen organisatie. Een klein aantal deelnemers is reeds ten gevolge van de cursus of opleiding in het kader van de DuizendMAX van baan veranderd. De meeste deelnemers praten frequent meestal jaarlijks of vaker dan éénmaal per jaar met hun leidinggevende over de ontwikkeling en scholing in het kader van hun loopbaan. De leidinggevenden beamen dit. Zowel de deelnemers als hun leidinggevenden vinden dat het reguliere opleidingenbeleid overwegend gericht is

8 op de huidige functie van de medewerkers. Hierin zien zij dan ook een meerwaarde van de DuizendMAX; juist door de cursus of opleiding in het kader van de regeling kon men zich verbreden. Wel zien de leidinggevenden in het reguliere beleid iets meer mogelijkheden voor het vergroten van de inzetbaarheid dan de deelnemers zien: dus wellicht dat er nog winst te behalen valt bij de interne communicatie over de regelmogelijkheden binnen het reguliere opleidingenbeleid. Leidinggevenden zouden volgens een deel van de deelnemers meer stimulerend kunnen zijn hierin. Door de DuizendMAX-regeling zijn volgend veel leidinggevenden zowel de leidinggevenden als de deelnemers positiever gaan denken over de mogelijkheden en inzetbaarheid van medewerkers. Als extra pluspunt van de DuizendMAXregeling noemen de leidinggevenden het feit dat hiermee extra middelen zijn gekomen om de ontwikkeling van de medewerkers te stimuleren. Aanbevelingen vervolgregeling Gezien het succes van de regeling en het bereikte doel zijn er niet veel wijzigingsvoorstellen te doen voor een vervolgregeling. Bij de aanmelding zou gekeken kunnen worden naar een alternatief voor de werkwijze van wie het eerst komt, wie het eerst maalt : er kan bijvoorbeeld gekeken worden naar een evenredige kans op honorering per gemeente. Een minpunt dat door een klein aantal leidinggevenden wordt genoemd betreft het volgen van cursussen of opleidingen die voornamelijk gericht lijken te zijn op de persoonlijke belangstelling of hobby van de medewerkers. In een nieuwe regeling zouden de grenzen hiervoor kunnen worden verduidelijkt. Wel moet er voor worden gewaakt dat niet te snel negatief geoordeeld wordt over een cursus of opleiding die gericht is op meer externe employability. Want employability zoals beoogd met de DuizendMAX-regeling reikt immers verder dan de inzetbaarheid voor de eigen organisatie. Uit het onderzoek blijkt tevens dat ook de minder voor de hand liggende opleidingen mensen aan het denken hebben gezet over hun loopbaan. Juist in de opleidingen die de inzetbaarheid (buiten de eigen functie) verbreden wordt de meerwaarde van de DuizendMAX-regeling gezien.

9 1 1 INLEIDING 1.1 Achtergrond De DuizendMAX-regeling De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten ondersteunt gemeenten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM beleid. Eén van de speerpunten daarbij is beleid gericht op employablility vrij vertaald als het vermogen van ieder individu om aantrekkelijk te blijven voor de veranderende arbeidsmarkt. Om de employability van medewerkers te stimuleren en breder op de agenda s te krijgen heeft het A+O fonds Gemeenten diverse stimuleringsregelingen ontwikkeld. Een van die stimuleringsregelingen is de DuizendMAXregeling. Deze (tijdelijke) regeling ging op 28 september 2005 van start en richt zich op individuele medewerkers van gemeenten. Er was 1 miljoen euro gereserveerd voor dit experiment en de regeling zou tot uiterlijk 31 december 2006 doorlopen (of eerder indien het geld op was). Medewerkers konden een bijdrage van maximaal krijgen om een opleiding of cursus te volgen die hun kennis en ervaring verbreedt en daardoor hun arbeidsmarktpositie versterkt. Dit ging buiten het reguliere opleidingsbeleid van de gemeenten om en werd vanuit het (externe) A+O fonds geregeld. Met de DuizendMAX-regeling beoogt het A+O fonds dat werknemers in de gemeentelijke sector worden gestimuleerd na te denken over hun werk en loopbaan en dat zij op eigen initiatief een cursus of opleiding volgen om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarnaast hoopt het A+O fonds dat door de regeling de communicatie tussen leidinggevenden en medewerkers over employability een impuls krijgt en dat zodoende dit onderwerp hoger op de agenda van gemeenten komt. Belangrijke voorwaarde voor subsidie was dat het moest gaan om activiteiten die de kennis en ervaring verbreden, niet om scholing die werknemers nodig hebben voor hun huidige werk. De inbedding in de eigen organisatie werd vormgegeven door een verklaring van de medewerker dat de opleiding met de leidinggevende besproken was. De belangstelling voor de regeling was zo groot dat al twee maanden na de invoering het maximum van 1500 deelnemers bereikt was.

10 2 Eerste evaluatie DuizendMAX Begin 2006 heeft de eerste evaluatie van de regeling plaatsgevonden. Deze was gericht op de deelnemers en op de betrokkenen bij de introductie van de regeling, de P&O-afdelingen en de ondernemingsraden. De eerste evaluatie richtte zich vooral op de uitvoering van en de animo voor de regeling. De regels voor de tweede DuizendMAX ronde die in 2007 van start is gegaan, zijn mede op grond van de eerste evaluatie bijgesteld. Zo dient in de 2007-ronde de leidinggevende voor akkoord te tekenen voor de gekozen opleiding door de medewerker en vindt controle plaats op het daadwerkelijk volgen en afronden van de gekozen cursus of opleiding. Vervolgevaluatie DuizendMAX Begin 2006 kon echter nog niet onderzocht worden wat de effectiviteit van de regeling is en in hoeverre de DuizendMAX-regeling daadwerkelijk bijdraagt aan de employability van de medewerkers en de communicatie hierover in de organisatie. Om te kunnen besluiten over het vervolg van de DuizendMAX-regeling in en na 2007, had het bestuur van het A+O fonds behoefte aan een vervolgevaluatie die juist op deze vragen antwoord geeft. AStri is gevraagd deze vervolgevaluatie uit te voeren. 1.2 Vraagstelling van het onderzoek De centrale vraagstelling van deze vervolgevaluatie luidt: - Wat is het effect van de DuizendMAX-regeling op de employability in de visie van deelnemers en in de visie van hun leidinggevenden? Daarnaast wordt de volgende vraag beantwoord: - Wat is de relatie tussen de regeling en het reguliere opleidingsbeleid van gemeenten? De opdrachtgever verzocht de volgende vragen expliciet te behandelen: - Hebben de deelnemers de cursus die ze kozen ook daadwerkelijk gevolgd? - Met welk resultaat? Welke factoren spelen een rol bij het al dan niet volgen en afmaken van een activiteit? - Heeft de regeling werknemers gestimuleerd om over hun werk en loopbaan na te denken? - Heeft de regeling werknemers gestimuleerd op eigen initiatief een activiteit te volgen? - Heeft de regeling de kennis en ervaring van deelnemers verbreed? - Heeft de regeling de arbeidsmarktpositie van de deelnemers versterkt?

11 3 - Heeft de regeling employability hoger op de agenda gezet van de organisatie? - Hoe verhoudt de regeling zich tot het reguliere opleidingsbeleid? 1.3 Onderzoeksopzet Het onderzoek bestond uit: - Telefonische interviews met 15 deelnemers en hun leidinggevenden - Een internetenquête onder alle deelnemers en daarna onder hun leidinggevenden. Fase 1: interviews In oktober-november 2006 zijn telefonische interviews met 15 medewerkers en hun leidinggevenden afgenomen. Primair doel hiervan was het voorbereiden van een vragenlijst voor de webenquêtes waarin alle onderzoeksvragen tot hun recht komen. In de tussenrapportage 1 zijn de opzet en resultaten van de interviews besproken. Bijlage 1 bevat een samenvatting van deze tussenrapportage. Fase 2: internetenquête Op basis van de interviews is een internetenquête voor zowel de deelnemers als hun leidinggevenden opgesteld. Daarna is de deelnemersenquête uitgezet onder alle deelnemers. Onder de leidinggevenden die hiervoor door de deelnemers opgegeven zijn, is vervolgens de enquête voor leidinggevenden uitgezet. Het rapport dat voor u ligt beschrijft de resultaten van de internetenquêtes. Een vijftal portretten van deelnemers uit de interviews zijn, ter illustratie, eveneens in dit rapport opgenomen. 1.4 Benadering Benadering deelnemers Alle deelnemers ontvingen vanuit het A+O fonds Gemeenten per post een schriftelijke aankondiging van het onderzoek. Met de aankondiging liet het A+O fonds Gemeenten weten dat zij het belangrijk vindt dat men meewerkt aan het onderzoek en dat ze ook geïnteresseerd zijn in de ervaringen van de leidingge- 1 F. Reijenga e.a. (2006). Evaluatie DuizendMAX-regeling Tussentijdse rapportage voor het A+O fonds en de begeleidingscommissie. Leiden: AStri, november 2006.

12 4 vende. In de aankondiging is het verzoek gedaan in de komende internetenquête de naam en het adres van de leidinggevende op te geven. Tevens is gevraagd de bijgevoegde brief over de evaluatie aan de leidinggevende te geven ter aankondiging van het onderzoek. Daarbij is benadrukt dat de gegevens van de deelnemer vertrouwelijk behandeld worden en nooit bekend worden bij de leidinggevende. Enkele dagen na de schriftelijke aankondiging ontvingen de deelnemers de vragenlijst met een link op hun adres. Deze internetenquête kon worden ingevuld in de periode van 7 december 2006 tot en met 10 januari Benadering leidinggevenden Uit de ingevulde internetenquêtes door de deelnemers is een bestand gemaakt met adres gegevens van de leidinggevenden. Daarbij is middels een respondentnummer de koppeling met de gegevens van betreffende medewerker voor analysedoeleinden gewaarborgd. Vervolgens hebben de leidinggevenden een ontvangen met toelichting op het onderzoek, met daarbij het verzoek de enquête in te vullen via de in de vermelde link. Indien hun naam door meerdere medewerkers was doorgegeven, ontvingen zij dit verzoek meerdere keren. In dat geval is gevraagd voor elke medewerker de vragenlijst in te vullen, daarbij die specifieke medewerker voor ogen houdend. Deze internetenquête kon worden ingevuld in de periode van 8 februari tot en met 5 maart Respons Van de 1424 deelnemers heeft ruim de helft (56%) de enquête ingevuld Het adressenbestand van de deelnemers dat we van het A+O fonds Gemeenten ontvangen hebben, bevatte na opschoning 1452 personen. Hiervan hadden er 28 geen adres, waardoor er 1424 personen overbleven. Aan alle 1424 personen is een gestuurd met daarin de uitnodiging de vragenlijst in te vullen. Van deze s zijn er 28 niet goed aangekomen. Uiteindelijk hebben 782 deelnemers de vragenlijst ingevuld. De respons komt daarmee op 56%. Van de 616 leidinggevenden heeft 60% meegewerkt aan de enquête Van de 782 deelnemers hebben er 576 (dat is 74%) een adres van één of twee leidinggevenden doorgegeven. Van twee leidinggevenden is sprake als de deelnemer sinds de aanmelding voor de DuizendMAX-2005 een andere leidinggevende heeft gekregen; dan is naar het adres van zowel de oude als de huidige leidinggevende gevraagd. In totaal zijn er adressen van 652 leidinggevenden doorgegeven (76 deelnemers gaven twee leidinggevenden door).

13 5 Van deze 652 s zijn er 36 niet goed aangekomen. Uiteindelijk hebben 370 leidinggevenden de vragenlijst ingevuld. De respons komt daarmee op 60%. De respons was hoog De verwachte minimale netto respons onder de deelnemers was 50% (750, uitgaande van 1500 deelnemers in totaal). De werkelijke respons lag daarboven: 56% ofwel 782 deelnemers. Verwacht werd dat minimaal driekwart van de invullers de gegevens van hun leidinggevende zou doorgeven, wat uiteindelijk 74% ook deed. Bij de leidinggevenden werd in eerste instantie een respons van minimaal 60% (ofwel 340 leidinggevenden) verwacht. Op basis van de interviews waarbij de leidinggevenden moeilijk bereikbaar en tot deelname bereid bleken werd naderhand verwacht dat de respons wellicht niet zo hoog zou zijn. Uiteindelijk bleek dit alleszins mee te vallen: de respons was 60%, ofwel 370 leidinggevenden. 1.6 Profiel deelnemers en leidinggevenden Deelnemers In onderstaande tabel is een aantal achtergrondkenmerken van de deelnemers weergegeven. Hierbij zijn de kenmerken van de respondenten (eerste kolom) afgezet tegen die van de gehele populatie deelnemers (tweede kolom). Te zien valt dat de respons een behoorlijk goede afspiegeling van de totale populatie vormt. In de derde kolom zijn de kenmerken van de gehele gemeentelijke sector weergegeven. Hieruit blijkt dat vrouwen, hoogopgeleiden, ambtenaren tot 45 jaar, MBO-plussers en ambtenaren uit kleinere gemeenten relatief vaak hebben deelgenomen aan de DuizendMAX Opvallend is dat de kleinere gemeenten ( tot inwoners) goed vertegenwoordigd zijn. Anders gezegd: de deelname bij de grotere gemeenten (met uitzondering van de G4) is laag. Een mogelijke verklaring hiervoor is gelegen in de korte doorloopperiode van de subsidieaanvraag. Vanwege het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt èn de grote belangstelling voor de regeling, was het beschikbare budget al snel bereikt en konden al na een korte periode geen aanvragen meer worden gehonoreerd. Kleinere gemeenten hebben waarschijnlijk minder tijd nodig om informatie over de regeling organisatiebreed te verspreiden. De G4 waren bij de totstandkoming van de regeling reeds betrokken en konden zodoende wel op tijd de informatie daarover onder het personeel verspreiden.

14 6 Tabel 1.1 Achtergrondkenmerken deelnemers respondenten (n=782) totaalpopulatie deelnemers (n=1501) totaalpopulatie gemeentelijke sector Geslacht man vrouw 40% 60% 43% 57% 60% 40% Leeftijd tot 35 jaar jaar 45+ jaar 29% 42% 28% 31% 40% 29% 20% 30% 50% Opleidingsniveau t/m MBO MBO+ 43% 57% 46% 54% 55% 45% Grootte gemeente waar werkzaam minder dan inwoners tot inwoners tot inwoners tot inwoners meer dan inwoners 4% 19% 35% 16% 26% 4% 18% 34% 16% 28% 3% 10% 24% 16% 47% Type cursus/opleiding vakgerelateerde opleiding (niet functiegebonden) cursus communicatie- en sociale vaardigheden managementcursus computercursus taalcursus loopbaangerichte cursus anders 51% 12% 11% 7% 7% 4% 8% 53% 12% 10% Bron: Evaluatie DuizendMAX-regeling. Deel 1. Haarlem: Gemeente Haarlem, % 7% 4% 7%

15 7 Het type cursus/opleiding (onderin de tabel) betreft een indeling naar inhoud, zoals die door het A+O fonds Gemeenten gemaakt is op basis van de door de deelnemers opgegeven concrete activiteit 2. Ter verduidelijking enige veelvoorkomende voorbeelden van door respondenten gevolgde typen cursus/opleiding 3 : - vakgerelateerde opleiding: fotografiecursus, makelaarsopleiding, cursus journalistiek, cursus NLP, diverse HBO- en WO-opleidingen; - cursus communicatie- en sociale vaardigheden: braintraining, presentatietraining, schrijfcursus, cursus conflicthantering; - managementcursus: cursus counseling en coaching, financieel management, projectmanagement, personeelsmanagement; - computercursus: cursus photoshop, webdesign, cad-tekenen; - taalcursus: cursus engels, spaans, frans, duits; - loopbaangerichte cursus: loopbaanoriëntatie, carrièrecoaching; - anders: creatieve cursussen, massagecursus, gedragstherapie. De verdeling van de door de respondenten gevolgde typen cursus/opleiding komt in grote mate overeen met die van de hele deelnemersgroep. Onder degenen die niet aan het onderzoek hebben meegewerkt, vinden we ongeveer dezelfde verdeling qua type cursus/opleiding; er zijn niet bepaalde cursussen/opleidingen ondervertegenwoordigd in de respons. De respondenten die geen adres van hun leidinggevende hebben doorgegeven, betreffen relatief veel personen die niet gestart zijn met de cursus/opleiding waarvoor zij zich hadden aangemeld en personen die zelf inmiddels van functie veranderd zijn. Geen verschil met respondenten die wel een adres van hun leidinggevende hebben doorgegeven, is er in de mate van betrokkenheid van de leidinggevende, het type cursus/opleiding of de mening over de DuizendMAX Leidinggevenden Bij de leidinggevenden is de enquête ingevuld door 339 huidige leidinggevenden en 31 oude leidinggevenden. Daaronder waren 19 dubbelingen: zowel de oude als huidige leidinggevende heeft hier de enquête voor een bepaalde deelnemer ingevuld. 2 3 In paragraaf 2.3 wordt een indeling naar type cursus/opleiding weergegeven naar doelstelling, op basis van de eigen opgave van de deelnemers. Hiervoor is op individueel niveau de indeling van het A+O fonds Gemeenten gekoppeld aan de gegevens van de respondenten.

16 8 Van de leidinggevenden geeft 80% aan nog steeds leidinggevende te zijn van de medewerker die heeft deelgenomen aan de DuizendMAX Dit is minder dan op basis van de opgave van de deelnemers verwacht zou worden (namelijk 92%, te weten 339 van de 370 leidinggevenden) 4. Van de 20% van de leidinggevenden die aangeeft niet meer de leidinggevende te zijn van de deelnemer, is 11% zelf van functie veranderd en is bij 9% de medewerker van functie veranderd. Dit gebeurde meestal tijdens de periode dat de medewerker de cursus of opleiding volgde (42%) of nadat de medewerker de cursus of opleiding had afgerond (40%). 1.7 Analyse De antwoorden van de deelnemers en de leidinggevenden zijn in eerste instantie afzonderlijk van elkaar geanalyseerd. Waar mogelijk en relevant, is naderhand een koppeling gelegd tussen de antwoorden van de deelnemer en de bijbehorende leidinggevende(n). Dubbelingen Bij de analyse van de antwoorden van de leidinggevenden speelde als complicerende factor dat er gedeeltelijk sprake is van dubbelingen: 1. per deelnemer kunnen er twee leidinggevenden (de oude en de huidige leidinggevende) een vragenlijst hebben ingevuld, die dan dus betrekking heeft op dezelfde deelnemer; 2. een leidinggevende kan de vragenlijst meerdere malen hebben ingevuld, omdat zijn/haar naam door meerdere deelnemers is doorgegeven (meerdere mensen van dezelfde afdeling kunnen aan de DuizendMAX-2005 hebben deelgenomen). Om dubbeltellingen te voorkomen, zijn in de analyse van bepaalde vragen niet alle ingevulde vragenlijsten meegenomen. Ad 1 Bij de vragen die betrekking hebben op een specifieke medewerker of de door hem/haar gevolgde opleiding, is een aantal leidinggevenden niet meegenomen in de analyse. Zoals reeds genoemd, is in 19 gevallen de vragenlijst zowel door de oude als de huidige leidinggevende ingevuld. Om dubbeltellingen te voorkomen, 4 Mogelijk kan dit verklaard worden doordat er functiewisselingen hebben plaatsgevonden in de periode tussen beide enquêtes, en/of doordat sommige deelnemers de naam van de oude leidinggevende hebben genoemd op de plek waar gevraagd werd om de huidige leidinggevende.

17 9 zijn hier alleen de antwoorden van die leidinggevende meegenomen in de analyse, die het best op de hoogte bleek van de situatie van de specifieke medewerker. Dit is bepaald aan de hand van de gestelde vragen over de medewerker: de leidinggevende die deze vragen het beste wist te beantwoorden, danwel de minste antwoorden over de medewerker schuldig bleef, is geselecteerd. Ad 2 Bij vragen die betrekking hebben op de DuizendMAX regeling in het algemeen (bekendheid, mening) of op het reguliere opleidingsbeleid, zijn de antwoorden van leidinggevenden die voor meerdere medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld, één keer meegenomen. Het betreft hier immers algemene onderwerpen die niet medewerkergebonden, maar aan de leidinggevende gebonden zijn. In totaal hebben 27 leidinggevenden voor 2 of 3 werknemers de vragenlijst ingevuld. Om dubbeltellingen te voorkomen, zijn hierdoor 35 ingevulde vragenlijsten bij genoemde vragen niet meegenomen. 1.8 Inhoud van deze rapportage In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de gevolgde cursus of opleiding met de DuizendMAX-2005 regeling: in welke mate zijn activiteiten gestart en afgerond, wat was de betrokkenheid van de leidinggevenden, met welke doel is de cursus/opleiding gevolgd en wat zijn de effecten ervan. In hoofdstuk 3 wordt beschreven in welke mate zich sindsdien functieveranderingen hebben voorgedaan bij de deelnemers en wat hun visie op hun verdere loopbaan is. Hoofdstuk 4 beschrijft de visie van deelnemers en leidinggevenden op scholing en inzetbaarheid in het algemeen; hoofdstuk 5 hun visie op het reguliere opleidingsbeleid binnen de gemeente. In hoofdstuk 6 komt de beoordeling van de DuizendMAX-2005 aan de orde. Hoofdstuk 7 tenslotte bevat de conclusies.

18 10

19 11 2 VOLGEN VAN CURSUS/OPLEIDING 2.1 Mate waarin activiteiten zijn gestart en afgerond Grote meerderheid aanmelders is gestart met cursus/opleiding De ondervraagde werknemers hebben zich in 2005 aangemeld om gebruik te maken van de DuizendMAX Het merendeel van de ondervraagden (93%) is ook gestart met de cursus of opleiding waarvoor zij zich hadden aangemeld. De 7% (56 mensen) die hiermee niet gestart zijn, noemen hiervoor uiteenlopende redenen. Meestgenoemd zijn dat de cursus/opleiding niet doorging of dat men privé respectievelijk in het werk andere prioriteiten kreeg. Vier mensen geven aan nog te gaan starten met de cursus/opleiding. Niet-starters meestal ook geen andere activiteit gestart De meesten die niet gestart zijn met de activiteit waarvoor zij zich hadden aangemeld, zijn ook geen andere cursus of opleiding gaan volgen met de Duizend- MAX Slechts 3 van de 52 mensen hebben dit wel gedaan. Daarmee komt het percentage dat daadwerkelijk met een cursus/opleiding in het kader van de DuizendMAX-2005 (is ge)start op 94%. Activiteit meestal inmiddels afgerond Van de starters heeft 56% de cursus/opleiding inmiddels afgerond. Daarnaast is 40% nog bezig; dit betreft mensen die gemiddeld langer durende cursussen volgen. Klein aantal starters heeft activiteit afgebroken Circa 4% van de starters (28 mensen) heeft de cursus/opleiding tussentijds afgebroken. Belangrijkste redenen om de cursus/opleiding tussentijds af te breken, zijn dat de cursus/opleiding niet aan de verwachtingen voldeed (meestal omdat de inhoud niet aansloot bij de verwachtingen of behoeften) of doordat er zich veranderingen in de persoonlijke situatie hebben voorgedaan. Van de 28 afbrekers zeggen er 4 niets aan de cursus/opleiding gehad te hebben. De overige 24 afbrekers hebben er wel wat aan gehad; ze zijn vooral meer gaan nadenken over wat ze willen. In figuur 2.1 wordt bovenstaande visueel weergegeven.

20 12 Figuur 2.1 Volgen van cursus/opleiding door aanmelders 6% 4% 1% geen activiteit gestart 52% 37% activiteit tussentijds afgebroken gaat nog starten met activiteit nog bezig met activiteit activiteit afgerond n= Bekendheid leidinggevenden met aanvraag en cursus/opleiding Merendeel heeft met leidinggevenden gesproken over aanvraag DuizendMAX De meeste deelnemers (86%) hebben bij de aanvraag met hun leidinggevende gesproken over de cursus of opleiding die ze wilden volgen met de DuizendMAX Daarnaast geeft 5% aan niet eerder dan tijdens de cursus/opleiding hierover gesproken te hebben en 2% pas in een later stadium (waarvan de helft pas door dit onderzoek). Circa 7% van de deelnemers geeft aan niet met hun leidinggevende gesproken te hebben over de cursus/opleiding. Bijna alle leidinggevenden bekend met de DuizendMAX-2005 Een ruime meerderheid van de leidinggevenden (94%) had al gehoord van de DuizendMAX-2005 voor zij de internetenquête ontvingen. Van hen geeft bijna tweederde aan via P&O te hebben gehoord van de regeling en eenderde via een medewerker die een aanvraag wilde indienen. Zie tabel 2.1. Van de 6% leidinggevenden die aangeven niet eerder gehoord te hebben van de DuizendMAX (dit betreft 20 personen), zeggen er 13 na een korte toelichting toch wel eens iets gehoord te hebben van deze regeling 5. 5 De overige 7 leidinggevenden, die ook na toelichting aangeven niets te weten van de Duizend- MAX-2005, hebben geen verdere vragen hoeven invullen.

21 13 Tabel 2.1 Bekendheid leidinggevenden met DuizendMAX-2005 Bekend met DuizendMAX-2005 vóór ontvangen internetenquête ja nee n= % 6% Indien bekend: wijze waarop (meerdere antwoorden mogelijk) via het management/ mijn leidinggevende via een collega via P&O via deze medewerker die een aanvraag wilde indienen via onze ondernemingsraad via intranet via internet anders 14% 6% 65% 34% 2% 14% 8% 11% Bijna alle leidinggevenden op de hoogte van subsidieaanvraag Vrijwel alle leidinggevenden 7 (93%) wisten dat hun medewerker subsidie had aangevraagd om een cursus of opleiding te volgen met de DuizendMAX Daarnaast wist 4% het niet precies, maar er gaat bij hen wel een belletje rinkelen. Voor 3% (9 leidinggevenden) is het geheel niet bekend. Dit betreft leidinggevenden die ook ten tijde van de aanvraag reeds leidinggevende van desbetreffende deelnemer waren. Leidinggevenden meestal betrokken bij subsidieaanvraag Tweederde van de leidinggevenden geeft aan betrokken te zijn geweest bij de subsidieaanvraag van hun medewerker. Wat betreft de wijze waarop men betrokken was bij deze subsidieaanvraag, zegt de meerderheid dat men de werkgeversverklaring ondertekend heeft en/of dat men geïnformeerd was. Zie tabel De leidinggevenden die voor meerdere medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld, zijn slechts één keer meegeteld. Dit is gebaseerd op 363 ingevulde vragenlijsten (exclusief degenen die niets weten van de DuizendMAX-2005).

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Het Regionaal OpleidingsCentrum, ROC, biedt diverse mogelijkheden voor volwassenenonderwijs. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de bekendheid van de Leidenaren

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen

Gedragscode Defensie. Draagvlakmeting. Ministerie van Defensie. Defensie Personele Diensten Gedragswetenschappen Bezoekadres: Van Alkemadelaan 357 Postadres: MPC 58 A Postbus 90701 2509 LS Den Haag Nederland www.cdc.nl Draagvlakmeting TNS NIPO: Drs. Anneloes Klaassen Lisanne van Thiel GW: Drs. Amber Vos +31 (070)

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Het belang van begeleiding

Het belang van begeleiding Het belang van begeleiding Langdurig zieke werknemers 9 en 18 maanden na ziekmelding vergeleken Lone von Meyenfeldt Philip de Jong Carlien Schrijvershof Dit onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Mobiliteit in de sportsector

Mobiliteit in de sportsector Mobiliteit in de sportsector Onderzoeksresultaten In opdracht van Werkgeversorganisatie in de Sport en FNV Sport ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com April 2011

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden

Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Experimenteren met bijstand: peiling onder bijstandsgerechtigden Onderzoek en Statistiek gemeente Nijmegen december 2016 Colofon Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek Contactpersoon: Marieke Selten

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan!

Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! Wauw, ik realiseer me nu wat ik allemaal heb gedaan! EVC en EVP bieden impuls aan eigen ontwikkeling Door: Marijke Vromans Onlangs behaalden 25 medewerkers van de gemeente Hoogezand-Sappemeer een ervaringscertificaat

Nadere informatie

Behoefte aan Ondernemersopleiding

Behoefte aan Ondernemersopleiding Behoefte aan Ondernemersopleiding Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 13 Digitaal Werknemers Panelonderzoek 9 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, Februari 2006 In geval van overname van het datamateriaal is

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Samenvatting Van de Leidenaren van 18-64 jaar met een lagere opleiding heeft bijna de helft na hun 18 e een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd en 16% heeft er wel

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Werkloosheid Redenen om niet actief te

Werkloosheid Redenen om niet actief te Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Redenen 2004-2011 om niet actief te zijn Stromen op en duren de arbeidsmarkt Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 39 ( ) Onderzoek app I&R dieren Augustus 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 39 ( ) Onderzoek app I&R dieren Augustus 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 39 (2016-07) Onderzoek app I&R dieren Augustus 2016 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Deze notitie beschrijft de resultaten van het onderzoek onder gebruikers van het I&R-systeem.

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs

Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs Digitale en schriftelijk Schoolverlaters - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, augustus 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

3. Resultaten. Pagina 1 van 5

3. Resultaten. Pagina 1 van 5 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 32: Subsidieregeling Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten

Nadere informatie

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Jose Gravesteijn Jaap de Koning Kim Weistra Presentatie voor een bijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar en Recht, 14 april 2016 Inhoud Hoofdpunten

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Arbeidsmarkt Noord. Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 Onderzoek onder de ondernemers van het Digitaal Panel Noord Projectnummer: 12163 In opdracht van: Stadsdeel Noord Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen

Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch. Omvang, kenmerken en meldingen Huiselijk Geweld in 's-hertogenbosch Omvang, kenmerken en meldingen O&S oktober 2003 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 1. Inleiding Plan Plan van van Aanpak Aanpak Huiselijk Geweld Geweld Inhoud

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Gezondheid, Welzijn & Technologie

Gezondheid, Welzijn & Technologie Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn & Technologie Wmo werkplaats Twente, fase 2 Praktijk 2: Bundeling van diensten op het gebied van welzijn, informele zorg en formele zorg Toegang tot de Wmo Evaluatierapport

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN

RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN RAPPORTAGE ONDERZOEK PARTIJPOLITIEKE BENOEMINGEN Meer Democratie Mei 2015 Rapportage onderzoek Partijpolitieke benoemingen Meer Democratie 1 Persbericht NEDERLANDERS: PUBLIEKE FUNCTIES OPEN VOOR IEDEREEN

Nadere informatie

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden november 2014 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van:

Ouders op (be)zoek. Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl. december 2011. door: in opdracht van: Ouders op (be)zoek Feedback van ouders op de online aangeboden informatie van Opvoeden.nl december 2011 door: in opdracht van: Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 1. Onderzoeksgroep blz. 4 2. Simulaties blz.

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Subsidiewijzer A+O fonds Gemeenten

Subsidiewijzer A+O fonds Gemeenten Subsidiewijzer 2018 A+O fonds Gemeenten Subsidiewijzer 2018 A+O fonds Gemeenten Versie 1.0 2 Inhoudsopgave 1 De gemeentelijke organisatie 4 van de toekomst 2 Innovatieve projectenregeling en 7 impulsregeling

Nadere informatie

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning?

Figuur 11 Bekendheid van het energielabel (n=494) Let u bij het kopen van een woning op het energieverbruik van de woning? 5 Het energielabel In het tweede kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan de respondenten. Deze vragen gingen over het energielabel. De resultaten van deze vragen worden in dit hoofdstuk

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Meting 2012-2013 - Voorbeeld van de individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken.- Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Over de dienstverlening rondom Klik & Tik

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK Bron: TNS NIPO Drs. R. Hoffius Drs. I.N. Hento november 2004 Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.: 071 512 49 03 Fax: 071

Nadere informatie