Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf"

Transcriptie

1 Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt Flex Met medewerking van het UWV WERKbedrijf, UWV Klant en Service, ABU, NBBU en Servicepunt Flex

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Resultaten... 4 Respons... 4 Voor of per 1 februari speeddaten... 5 Welke uitzendbureaus doen mee, deden er mee of hebben nooit meegedaan?... 5 Afspraken vooraf... 5 Frequentie speeddaten... 6 Aantal uitgenodigde kandidaten... 7 Opkomstpercentage... 8 Doelgroepen... 8 Evaluaties... 9 Onderwerpen evaluaties... 9 Tevredenheid uitzendbureaus Resultaten uitzendbranche Stellingen Overig Conclusies en aanbevelingen

3 Inleiding Zowel binnen de uitzendbranche als binnen UWV WERKbedrijf is onlangs een vragenlijst verstuurd om het concept speeddaten met uitzendbureaus op de WERKpleinen te evalueren. De vragenlijst is via een open link verstuurd. Voor de uitzendbranche is de link verstuurd aan alle directeuren van uitzendbureaus die zijn aangesloten bij de ABU of NBBU en daarnaast aan contactpersonen waarvan bekend is dat zij direct met speeddaten te maken hebben. Vanuit het WERKbedrijf is de vragenlijst verstuurd naar alle vestigingsmanagers via de divisie Klant en Service. Aan de ontvangers van de vragenlijst is verzocht de vragenlijst door te sturen naar medewerkers op de vestigingen die zelf verantwoordelijk waren voor of hebben deelgenomen aan het speeddaten. De vragenlijst voor de uitzendbranche heeft open gestaan van 20 oktober tot en met 14 november en de vragenlijst voor het WERKbedrijf van 17 oktober tot en met 31 oktober. 3

4 Resultaten In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven uit de evaluatie. De resultaten zijn zoveel mogelijk gekoppeld, zodat een vergelijking gemaakt kan worden tussen ervaringen van de uitzendbranche en het WERKbedrijf. Respons WERKbedrijf In totaal zijn 103 vestigingen van het WERKbedrijf aangeschreven om deel te nemen aan de evaluatie. Uiteindelijk hebben 77 vestigingen de vragenlijst compleet ingevuld. Dit is 75% van de aangeschreven vestigingen. Van de 77 vestigingen doen 76 vestigingen mee aan het speeddaten en 1 vestiging niet. Uit de opmerking is gebleken, dat één van de vestigingen is aangesloten bij een grotere vestiging in de regio. Het merendeel van de vragenlijsten is ingevuld door de vestigingsmanager, direct gevolgd door de werkcoach. Bij anders wordt senior werkcoach het meeste aangegeven. Figuur 1: wie heeft de vragenlijst ingevuld vanuit het WERKbedrijf (n=77) Uitzendbranche Voor de evaluatie zijn 1042 respondenten aangeschreven, in totaal hebben 342 respondenten de vragenlijst ingevuld (33%), daarvan geven 277 respondenten aan dat zij speeddaten. Er is een aantal respondenten dat aangeeft op meerdere vestigingen van het WERKbedrijf te hebben deelgenomen aan speeddates, 18% op 2 vestigingen en 5% op drie. Dit alles bij elkaar opgeteld levert een aantal van 356 volledig ingevulde evaluaties, dit is het uitgangspunt voor de rapportage. Van de respondenten is 85% werkzaam op de vestiging van de uitzendonderneming (vestigingsmanager, intercedent, vestigingsassistent). 4

5 2% 5% 8% 2% Directeur Regiomanager 24% Vestigingsmanager Intercedent / consulent 59% Vestigingsassistent Anders Figuur 2: wie heeft de vragenlijst ingevuld vanuit de uitzendbranche (n=342) Voor of per 1 februari speeddaten Aan de vestigingen van het WERKbedrijf is de vraag gesteld of ze voor 1 februari 2011 aan het speeddaten waren (vanaf 1 februari is het verplicht gesteld om op ieder werkplein te speeddaten). 76% van de vestigingen is begonnen met het organiseren van de speeddates vóór 1 februari 2011 en 24% van de vestigingen is begonnen met organiseren ná 1 februari Welke uitzendbureaus doen mee, deden er mee of hebben nooit meegedaan? De uitzendorganisaties die op de meeste locaties meedoen aan het speeddaten zijn achtereenvolgens: 1. Start People 2. Randstad 3. Tempo Team 4. Manpower 5. Adecco Afspraken vooraf Alle vestigingen van het WERKbedrijf (76) geven aan dat ze van tevoren afspraken hebben gemaakt over het speeddaten. Van de 356 respondenten uit de uitzendbranche geven er 291 aan dat er vooraf afspraken zijn gemaakt over het speeddaten (81,7%). De uitzendbranche ervaart dus minder dat er gezamenlijk afspraken zijn gemaakt met het WERKbedrijf omtrent het speeddaten. Volgens de uitzendorganisaties gingen de afspraken voornamelijk over organisatorische zaken zoals tijdstip (89%), dag (88%) en frequentie (83%). Ook bij het UWV WERKbedrijf zijn de respondenten van mening dat hierover het vaakst afspraken zijn gemaakt. Opvallend is dat de uitzendbranche aangeeft dat er maar in 34% van de gevallen afspraken zijn gemaakt over evaluatiemomenten, terwijl het WERKbedrijf aangeeft dat dit in 86% van de gevallen is gedaan (zie figuur 3). 5

6 Figuur 3: Waarover zijn vooraf afspraken gemaakt volgens het WERKbedrijf (n=76) en de uitzendbranche (291) Onder overige afspraken werden o.a. genoemd de manier van uitnodigen van klanten, maar ook van uitzendbureaus, de tijdsduur van de gesprekken tussen werkzoekenden en uitzendbureaus en de inzet van uitzendbureaus bij andere acties/evenementen. Frequentie speeddaten Meer dan de helft van de vestigingen van het WERKbedrijf (55%) geeft aan dat er 1 keer per 2 weken wordt gespeeddate, gevolgd door 2 die om de vier weken een speeddate organiseert. Figuur 4: wat is de frequentie van het speeddaten? (n= 76) Meer dan de helft van de respondenten in de uitzendbranche (65%) heeft maximaal 10 speeddatesessies bijgewoond, uit de antwoorden blijkt dat er vaak wisselingen hebben plaatsgevonden en dat de deelname regelmatig is overgenomen van collega s. Het is niet vreemd dat de respondenten die meer dan 10 sessies hebben bijgewoond over het algemeen hebben deelgenomen op vestigingen die voor 1 februari 2011 zijn gestart. 6

7 2 8% 5%2% 3 35% 0-5 keer 6-10 keer keer keer keer Meer dan 50 keer Figuur 5: Hoeveel speeddatesessies heeft uw vestiging bijgewoond (uitzendbranche)? (n=356) Aantal uitgenodigde kandidaten Het aantal uitgenodigde kandidaten is vrij evenredig verdeeld. De meeste vestigingen nodigen werkzoekenden uit of werkzoekenden. Figuur 6: aantal uitgenodigde werkzoekenden door het WERKbedrijf (n=76) 7

8 Opkomstpercentage Figuur 7: Wat is het opkomstpercentage? (n=76) Het grootste gedeelte van de vestigingen heeft een opkomstpercentage (dit is het percentage van werkzoekenden dat is geweest op uitnodiging) van 51-6, gevolgd door een opkomstpercentage van Er is helaas niet uitgevraagd of de vestigingen met een hoger opkomstpercentage het speeddaten hebben verplicht voor hun werkzoekenden, maar dit zou wel een logisch gevolg kunnen zijn. Doelgroepen Het WERKbedrijf nodigt de werkzoekenden uit voor de speeddate. De doelgroep voor het speeddaten zijn de werkzoekenden die pas kort werkloos zijn (minimaal 2 weken tot drie maanden). Er zijn vestigingen van het WERKbedrijf die ook andere doelgroepen uitnodigen. Daarvan zijn de doelgroepen 3-12 maanden-werkloos en jongeren die meest uitgenodigde doelgroepen. In onderstaande tabel staat AG voor de doelgroep arbeidsgehandicapten. Figuur 8: Uitgenodigde doelgroep door het WERKbedrijf (n=76) 8

9 Evaluaties Zowel de uitzendbranche als het WERKbedrijf geven aan dat er wordt geëvalueerd. Van de 76 vestigingen van het WERKbedrijf die meedoen aan het speeddaten, hebben 75 vestigingen evaluaties met de uitzendbureaus gedaan. Eén heeft dit niet gedaan met als reden we proberen het wel, maar de terugkoppeling is beperkt. Het grootste gedeelte van de vestigingen van het WERKbedrijf (33%) geeft aan dat ze 1 keer per 6 maanden evalueren, gevolgd door 1 keer per 3 maanden (29%). Enkele voorbeelden van anders zijn 1 keer per 2 maanden en na iedere speeddate kort én 1 keer per 3 maanden. Figuur 9: Wat is de frequentie van de evaluatiemomenten volgens het WERKbedrijf (n=76) en de uitzendbranche (n=235) Opvallend is dat de uitzendbranche aangeeft dat er minder vaak wordt geëvalueerd. In 66% van de gevallen wordt aangegeven dat er evaluatiemomenten hebben plaatsgevonden. Dit zijn 235 respondenten. De frequentie daarvan ligt vrij laag. 32% evalueert in ieder geval eens in de 4 weken, maar meestal gebeurt het eens in de 3 of 6 maanden. Bij de categorie anders wordt over het algemeen aangegeven, dat de evaluatiemomenten sporadisch voorkomen en meestal willekeurig. Bijvoorbeeld via telefonisch of persoonlijk contact met de betrokken werkcoach of alleen bij de start van de samenwerking. Onderwerpen evaluaties In de vragenlijst is uitgevraagd welke onderwerpen aan bod komen in de evaluatie. Er is een verschil te zien tussen de uitzendbranche en het WERKbedrijf als het gaat om de onderwerpen. Het WERKbedrijf geeft met name aan dat er wordt geëvalueerd over de terugkoppeling vanuit de uitzendbureaus en de aan-en afwezigheid van de bureaus, terwijl de uitzendbureaus aangeven dat er vooral wordt geëvalueerd over de uitgenodigde doelgroep (73% van de respondenten geeft dit aan) en het aantal bezoekers (7). Waar minder over wordt geëvalueerd vanuit het WERKbedrijf zijn de ruimte (53%) en evaluatiemomenten (49%) en andere onderwerpen als organisatiewijzigingen en tips en tops (8%). De uitzendbureaus geven dit ook aan: frequentie (59%), planning en organisatie (52%), dag (35%) en ruimte (34%). Dit zijn zaken die op een gegeven moment zijn afgesproken en vaststaan en daarom waarschijnlijk niet meer tijdens de evaluatiemomenten aan de orde komen. 9

10 Figuur 10: Welke thema s komen/kwamen aan de orde tijdens deze evaluatiemomenten volgens het WERKbedrijf(n=75) en de uitzendbranche (235)? Tevredenheid uitzendbureaus Er is de respondenten van de uitzendbranche ook gevraagd naar hun tevredenheid rondom een aantal aspecten van het proces van de sessies. De respondenten zijn het meest tevreden over de praktische zaken als tijdstip (77% uitstekend en goed), dag (77%) en ruimte (73%). Het minst tevreden zijn de respondenten over de doelgroep (29%) en de evaluatiemomenten (46%). Tijdstip Dag Ruimte Samenwerking met contactpersoon Planning en organisatie Frequentie Aantal bezoekers Evaluatiemomenten Doelgroep Uitstekend Goed Neutraal Onvoldoende Slecht Figuur 11: Hoe ervaren uitzendbureaus het proces rondom speeddaten? (n=356) Resultaten uitzendbranche Er is de respondenten gevraagd om een inschatting te maken van de resultaten van het speeddaten. Zij geven aan dat er naar aanleiding van een sessie gemiddeld 8,1 personen worden ingeschreven. Daarvan wordt gemiddeld 1,07 persoon geplaatst. De frequentieverdeling van het aantal plaatsingen is veelzeggend. Meer dan 44% geeft aan geen enkele plaatsing te doen per sessie en 38% geeft aan gemiddeld 1 plaatsing te doen per sessie. 10

11 > Figuur 12: Wat is het gemiddeld aantal plaatsingen per speeddatesessie? (n=356) Stellingen Er is een aantal vergelijkbare stellingen uitgevraagd aan de respondenten van het WERKbedrijf en de uitzendbranche. In onderstaande tabel zijn de resultaten te vinden. 11

12 W /U* / Geen mening Werkzoekenden zijn goed op de hoogte van wat er van ze wordt verwacht tijdens het speeddaten W U 9% 3% 74% 32% 13% 25% 3% 3 1% 1 De werkzoekenden die de speeddates bezoeken, zijn gemotiveerd W U 1% 1% 52% 24% 36% 42% 11% 26% 5% 1% Speeddaten is voor de uitzendbranche een goede manier om interessante kandidaten te ontmoeten W U 36% 6% 5 41% 9% 29% 5% 17% 6% Speeddaten is voor ons werkplein een goede manier om uitzendbureaus en werkzoekenden aan elkaar te koppelen W U** 26% 54% 8% 11% 1% De uitzendbranche staat open voor de doelgroep van UWV WERKbedrijf (ouderen, langdurig werkzoekenden, WIA/WAO, Wajong etc.) W U 3% 9% 22% 44% 33% 3 34% 11% 7% 5% 1% 1% Branchegericht speeddaten (vacatures uit dezelfde branche) zal voor de uitzendbranche goed werken / werkt goed voor de uitzendbranche W U 12% 13% 47% 5 26% 19% 12% 12% 3% 5% 2% De samenwerking tussen het WERKbedrijf en de uitzendbranche is verbeterd sinds het speeddaten met W U 16% 7% 45% 46% 25% 3 uitzendbureaus Figuur 13: Reacties op diverse stellingen vanuit het WERKbedrijf (n=76) en de uitzendbranche *W= WERKbedrijf U = Uitzendbranche ** Deze stelling is alleen uitgevraagd bij het WERKbedrijf 14% 9% 3% 5% In de resultaten van de stellingen zijn een aantal tegenstellingen te ontdekken. Zo geeft 83% van de respondenten van het WERKbedrijf aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling dat de werkzoekenden goed op de hoogte zijn van wat er van ze wordt verwacht tijdens het speeddaten, tegenover 35% van de respondenten van de uitzendbranche. Ook over de motivatie van de werkzoekenden wordt anders gedacht: 53% van de respondenten van het WERKbedrijf is het (helemaal) eens met de stelling dat werkzoekenden die de speeddate bezoeken gemotiveerd zijn, tegenover 25% van de respondenten van de uitzendbranche die het (helemaal) met deze stelling eens zijn. De mening over of het speeddaten een goede manier is voor de uitzendbranche om interessante kandidaten te vinden zijn eveneens verdeeld. 86% van de respondenten van het 12

13 WERKbedrijf is het hier (helemaal) mee eens, terwijl de respondenten van de uitzendbranche het hier voor 47% (helemaal) mee eens zijn. Een ander opvallend punt is de doelgroep van het WERKbedrijf. Vanuit de uitzendbranche geeft 53% van de respondenten aan (helemaal) open te staan voor de doelgroep van het WERKbedrijf. Het WERKbedrijf heeft hier zelf een andere mening over: slechts 25% van de respondenten van het WERKbedrijf denkt dat de uitzendbranche hierover open staat. Tot slot is meer dan de helft (53%) van de respondenten van de uitzendbranche van mening dat de samenwerking met het UWV WERKbedrijf door het speeddaten is verbeterd. De respondenten van het WERKbedrijf zijn het hier ook voor het merendeel (helemaal) mee eens (61%). Overig De respondenten kregen ook de mogelijkheid om tip en adviezen te delen tijdens de evaluatie. De respondenten van het WERKbedrijf hadden de volgende suggesties: Regelmatig evalueren met elkaar en waar nodig nieuwe afspraken maken Branchegericht en/of doelgroepgericht speeddaten Regionaal speeddaten is niet voor elk uitzendbureau interessant Eenvoudiger administratief proces voor het speeddaten is wenselijk Niet te grote groepen werkzoekenden in één keer uitnodigen, maar meer gefaseerd Regionale afspraken maken in plaats van landelijke afspraken Duidelijke afspraken maken met uitzendbureaus over o.a. opkomst en terugkoppeling over werkzoekenden De respondenten vanuit de uitzendbranche kwamen met de volgende suggesties: Werkzoekende beter informeren over verwachtingen en meer motiveren Consequente handhaving op opkomst kandidaten Bij een grote opkomst selecteren naar branche, motivatie of kansrijk voor plaatsing Bij een kleine opkomst: frequentie van de speeddates verminderen Een kick-off met alle uitzendorganisaties bij de start, hierbij moeten duidelijke afspraken worden gemaakt en alle partijen moeten hun verwachtingen duidelijk uitspreken Het speeddaten moet gezien worden als samenwerking en niet als een verplichting vanuit het WERKbedrijf Regelmatig evalueren 13

14 Conclusies en aanbevelingen Er valt nog wat te verbeteren aan het concept speeddaten, maar over het algemeen staan zowel het WERKbedrijf als de uitzendbranche positief tegenover het speeddaten met uitzendbureaus. Immers, 47% van de respondenten van de uitzendbranche is het (helemaal) eens met de stelling, dat het speeddaten een goede manier is om interessante kandidaten te spreken en nog eens 29% staat er neutraal tegenover en is in ieder geval niet negatief. Vanuit het WERKbedrijf is zelfs 86% het (helemaal) eens met deze stelling. Over de praktische organisatie is men vanuit de uitzendbranche over het algemeen tevreden, daarover zijn vooraf afspraken gemaakt. Toch is er wel verschil over wat nu precies een afspraak is. Een voorbeeld hiervan zijn de evaluatiemomenten: 34% van de respondenten vanuit de uitzendbranche geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt over evaluatiemomenten, terwijl het WERKbedrijf aangeeft dat dit in maar liefst 86% van de gevallen wel is gedaan. Dit is te merken bij de vraag of er evaluatiemomenten worden gehouden. De uitzendbranche geeft aan dat er minder vaak wordt geëvalueerd. In 66% van de gevallen wordt aangegeven dat er evaluatiemomenten hebben plaatsgevonden, terwijl het WERKbedrijf juist aangeeft, dat 99% van de deelnemende vestigingen evalueert. Er is een verschil tussen de manier van kijken naar de kandidaten: de respondenten van de uitzendbranche staan kritisch ten opzichte van de kandidaten. De respondenten zijn het minst tevreden over de doelgroep. Slechts 25% vindt dat de kandidaten gemotiveerd zijn voor de speeddatesessies en maar een derde vindt dat de kandidaten goed op de hoogte zijn van wat er van ze wordt verwacht. Dit is het tegenovergestelde van wat de respondenten van het WERKbedrijf vinden: 83% geeft aan dat de werkzoekenden juist wel weten wat er van ze verwacht wordt tijdens het speeddaten en 53% geeft aan, dat de werkzoekenden juist wel gemotiveerd zijn. Toch geeft 53% van de respondenten van de uitzendbranche aan wel open te staan voor de doelgroep van het UWV WERKbedrijf. Opvallend is dat het WERKbedrijf hier juist niet mee eens is: slechts 25% van de respondenten geeft aan dat de uitzendbureaus open staan voor de doelgroep. Beide partijen geven aan dat de samenwerking is verbeterd (61% geeft dit aan vanuit het WERKbedrijf tegenover 53% vanuit de uitzendbranche). Over de samenwerking met de contactpersoon van het WERKbedrijf is 86% van de respondenten uit de uitzendbranche (zeer) tevreden. Het verbeteren van de samenwerking is een bijkomend doel van het speeddaten met uitzendbureaus en dat is gelukt. Uit de open antwoorden komt naar voren dat het WERKbedrijf graag een vereenvoudiging van het administratieve proces zou zien. Uit de open antwoorden blijkt verder dat de respondenten van de uitzendbranche het belangrijk vinden dat de verwachtingen van alle betrokkenen op elkaar afgestemd zijn, die van de uitzendorganisaties en de organisatoren van het UWV WERKbedrijf, maar ook die van de kandidaat. Dat zou het succes en de effectiviteit vergroten. Vanuit het WERKbedrijf wordt ongeveer hetzelfde aangegeven: maak duidelijke afspraken. Communicatie is hierbij het toverwoord. Aanbevelingen: Meer communicatie onderling, zodat het speeddaten meer wordt gevoeld aan samenwerking Meer specifieke speeddates, zoals branchegericht speeddaten Werkzoekenden meer motiveren voor en informeren over het speeddaten Administratief proces vereenvoudigen Aan de hand van deze aanbevelingen zal er een verbetervoorstel worden gemaakt door alle samenwerkende partijen. 14

Rapport evaluatie publiek private samenwerking UWV en uitzendbranche. Juli 2013

Rapport evaluatie publiek private samenwerking UWV en uitzendbranche. Juli 2013 Rapport evaluatie publiek private samenwerking V en uitzendbranche Juli Auteurs: Femke Kooijman, Beleidsmedewerker onderzoek AB Judith Huitenga, medewerker Servicepunt Flex Met medewerking van V, AB, NBB

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Klantgerichtheid Werkzoekenden Werkpleinen

Klantgerichtheid Werkzoekenden Werkpleinen Klantgerichtheid Werkzoekenden Werkpleinen Periode-rapport Werkplein Oost Achterhoek (Gelderland Midden en Zuid) tweede meting 2010 2 Resultaten werkzoekenden 1. Uw rapportcijfers vergeleken met de landelijke

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen ABU en het UWV WERKbedrijf

Samenwerkingsovereenkomst tussen ABU en het UWV WERKbedrijf Samenwerkingsovereenkomst tussen ABU en het UWV WERKbedrijf 1. ABU, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur, drs. J.H. Koops, gevestigd te Lijnden, hierna te noemen ABU en 2. Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Evaluatie online panel O+S

Evaluatie online panel O+S Evaluatie online panel O+S rapportage Project: 8029 In opdracht van: O+S dr. Clemens Wenneker drs. Elise Bos Eyssen dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Onderzoek Wmo: Best. Rapport

Onderzoek Wmo: Best. Rapport Onderzoek Wmo: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen en het beweegaanbod voor Wmo cliënten in Best is uitgevoerd in november/december 2015

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Het vertrouwen in Woonwaard

Het vertrouwen in Woonwaard Het vertrouwen in Woonwaard Achtste peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard juli 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders over uiteenlopende onderwerpen

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

De bibliotheek werkt. voor werkzoekenden én voor u!

De bibliotheek werkt. voor werkzoekenden én voor u! De bibliotheek werkt voor werkzoekenden én voor u! Levendig solliciteren: Wat is de inhoud van de concepten Walk&Talk en Videotraining Jouw voorsprong op de rest? Welke ervaring heeft Albert Kivits, directeur

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs

Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Management summary - Flitspeiling: Week van passend onderwijs Van 24 t/m 28 maart vond de Week van Passend Onderwijs plaats. De Week is een initiatief van het ministerie van OCW en 22 onderwijsorganisaties,

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. Regionale jongeren delen ervaringen. OCD november 2010

Jeugdwerkloosheid. Regionale jongeren delen ervaringen. OCD november 2010 Jeugdwerkloosheid Regionale jongeren delen ervaringen OCD november 2010 Presentatie opbouw Regionale cijfers Werkwijze en begeleiding UWV Ervaringen van jongeren Waardering van jongeren Wensen van jongeren

Nadere informatie

Klanttevredenheidonderzoek Alescon. 28 mei 2013

Klanttevredenheidonderzoek Alescon. 28 mei 2013 Klanttevredenheidonderzoek Alescon 28 mei 2013 1 Respons Klant van: verstuurd vragenlijst ingevuld wel mail reactie; geen vragenlijst niet gereageerd respons Assemblage 69 24 1 44 35% Businesspost 64 16

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen

Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen Evaluatie organisatie verkiezingen in Groningen Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht

Pilot Brandveilig Leven in Meerzicht Pilot Brandveilig Leven in rzicht Evaluatie huisbezoeken VERSIEBEHEER Versie Datum Auteur 1. juni 212 RP 1.1 2 juni 212 RP 1 Samenvatting Dit is de evaluatie van de pilot Brandveilig leven in rzicht, die

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers

Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers Rapportage enquête Jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers 11 november 2015 Rapportage enquête jaarurenmodel 2015 Sector Hoveniers In opdracht van Branchevereniging VHG, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen

Nadere informatie

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland

Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland Rapportage klanttevredenheidsonderzoek documentatiecentrum GGD Rivierenland Inleiding In het kader van kwaliteitsbeleid onderzoekt de afdeling EGB periodiek een bepaalde klantengroep. Voor het documentatiecentrum

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum

Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum Rapport Klanttevredenheidsonderzoek Kredietbank Nederland 2013 / 2014 Gemeente Renkum 3 april 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie

Maatschappelijke Participatie Maatschappelijke Participatie Marjolein Kolstein September 2016 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties

Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties Rapportage Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties van docenten Utrecht, september 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Louise Jansen

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 2 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 11 7.075 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak!

Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak! D A T U M 17 juni 2010 P A G I N A 1 van 14 Onafhankelijk onderzoek re-integratiebranche door Re-integratiePartner Verplichting kwaliteitmanagement is prima, maar wel een kostbare zaak! Tussen 27 mei en

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Buitenschoolse opvang (BSO) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL

Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Uitslag klanttevredenheidsonderzoek binnen het ouderenwerk van stichting WIEL Algemeen Dit klanttevredenheidsonderzoek onder deelnemers van beweegactiviteiten voor senioren is gehouden in de zomer van

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2010 GEMEENTE CRANENDONCK ONDERZOEK NAAR BEREIKBAARHEID, TOEGANKELIJKHEID & BRUIKBAARHEID VAN DE OPENBARE RUIMTE Samenvatting Auteurs: Drs. G. Eijkhout S. Wijker Mei

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Evaluatie NWTS Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie NWTS Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie NWTS 2012 Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl Inleiding In 2012 zijn er vier evenementen uit de Nieuw- West Topsport Series geëvalueerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wederom een maand vol interessante evenementen en activiteiten. We wensen jullie veel leesplezier :)

Nieuwsbrief Wederom een maand vol interessante evenementen en activiteiten. We wensen jullie veel leesplezier :) NIEUWSBRIEF JUNI 2016 WERKPLEIN TWENTE Nieuwsbrief Wederom een maand vol interessante evenementen en activiteiten. We wensen jullie veel leesplezier :) Jongerenspeeddate Vrijdag 24 juni 2016 stond in het

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9

Datum: 23 oktober 2014 Versie: 1.0 Definitief. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie: van 9 2 de Nota van Inlichtingen van de Europese Aanbesteding volgens de openbare procedure voor het Klantenpanel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Publicatiedatum Bestek: 10 september 2014 Referentie:

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Tevredenheid uitzendkrachten

Tevredenheid uitzendkrachten Tevredenheid uitzendkrachten Opdrachtgever: Algemene Bond Uitzendondernemingen ECORYS Peter Donker van Heel Martin van der Ende Rotterdam, 8 juli 2009 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD Rotterdam

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Recruitment anno 2005 Recruitment anno 2005 Handvatten ter verbetering van het recruitmentproces Inhoud Wederzijdse verwachtingen Ontvangstbevestiging Uitnodiging Gehele proces Motivaties Keuzes Veldwerk:

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen

Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen Inleiding Dit verslag is gebaseerd op 54 evaluatieformulieren die verzameld werden bij de 152 deelnemers aan de cursussen Gezond eten en bewegen (respons rate 35.5%)

Nadere informatie

Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers

Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers Reflectieonderzoek Informatie voor deelnemers Voorwoord Beste kandidaat, Je gaat binnenkort deelnemen aan een reflectieonderzoek. In deze informatiebrochure kun je lezen wat je kunt verwachten van een

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Bijlage 1 bij jaarverslag 2016 SKM Examencommissie. Tevredenheidsonderzoek Organisatie Theorie-examens Mediation

Bijlage 1 bij jaarverslag 2016 SKM Examencommissie. Tevredenheidsonderzoek Organisatie Theorie-examens Mediation Bijlage 1 bij jaarverslag 2016 SKM Examencommissie Tevredenheidsonderzoek Organisatie Theorie-examens Mediation 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Werkwijze 4 3. Resultaten 5 Tevredenheidsonderzoek theorie-examen

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Ledenonderzoek zzp-dienstverlening

Ledenonderzoek zzp-dienstverlening November 2014 Ledenonderzoek zzp-dienstverlening Contacten zijn er altijd geweest tussen zzp ers en de uitzendbranche. De laatste jaren merken uitzendondernemingen een stijging in het aantal zzp ers dat

Nadere informatie

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013

Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur. Gemeente Oss. December 2013 Mening van het digitaal Burgerpanel Oss over: Kunst en Cultuur Gemeente Oss. December 2013 1 INLEIDING Waarom is het burgerpanel gevraagd naar haar mening over Kunst en Cultuur? De gemeente bezuinigt op

Nadere informatie

Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek 2015

Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek 2015 Nationaal Werkkostenregeling Onderzoek 2015 Resultaten Door: In opdracht van: Effectmeting September 2015 Inhoud Intro... 3 Samenvatting... 3 Representativiteit... 4 Maakt uw organisatie (al) gebruik van

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

WERKLOZEN AAN HET WOORD

WERKLOZEN AAN HET WOORD WERKLOZEN AAN HET WOORD EEN ONDERZOEK NAAR REÏNTEGRATIE IN LEIDEN LEIDEN Inleiding Zonder onderzoek geen recht van spreken. Dat is één van de lijfspreuken van de Socialistische Partij. Regelmatig gaat

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

1. Aanleiding van de enquête

1. Aanleiding van de enquête 1. Aanleiding van de enquête De afdeling beeldende kunst van dé Academie organiseerde reeds een eerste enquêtemoment in 2012. We wensen in cycli van 5 jaar te werken en daarom hielden we een tweede rondvraag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Powered by

Klanttevredenheidsonderzoek Powered by Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Samenvatting aantal respondenten en reacties Totaal uitgevraagd direct e-mail 2260 (Dit betreft al de e-mailadressen van uitzendorganisaties in ons bestand.) Totaal aantal

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Meningspeiling Vuurwerk Datum: 9 november 2017 Projectnummer: Auteur: Kelly de Heij. Meningspeiling Vuurwerk

Meningspeiling Vuurwerk Datum: 9 november 2017 Projectnummer: Auteur: Kelly de Heij. Meningspeiling Vuurwerk Meningspeiling Vuurwerk Datum: 9 november 2017 Projectnummer: 2017273 Auteur: Kelly de Heij Meningspeiling Vuurwerk Achtergrond onderzoek Doel onderzoek Methode Respons Gemeente Bloemendaal wilde meer

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina... Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie Inhoudsopgave Vragenlijst...1 Afsluitende pagina...6 Variabelen...7 i Vragenlijst Toelichting Lost sales/ business

Nadere informatie

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Respons De enquête is door 121 personen ingevuld. Als wij uitgaan van een bezetting van de toernooien door ongeveer 160 tot

Nadere informatie

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014

Klantgerichtheidmonitor UWV 1 e meting 2014 Uitkeringsgerechtigden Verantwoording Respons % aantal Totaal uitkeringsgerechtigden 9 5.037 Uitvoering i. steekproef: representatieve steekproef uit populatie uitkeringsgerechtigden van de diverse doelgroepen,

Nadere informatie

Uitgesplitst/doelgroep Aantallen Prognose geheel 2016 Gerealiseerd Werkenden/NUGger ,5% Niet-werkenden ,5% Anders 25 -

Uitgesplitst/doelgroep Aantallen Prognose geheel 2016 Gerealiseerd Werkenden/NUGger ,5% Niet-werkenden ,5% Anders 25 - HIGHLIGHTS RAPPORTAGE 216 t/m september DOELGROEP: inwoners Midden Brabant Advies rondom leren en werken: Aantallen Prognose heel 216 Gerealiseerd Aanmeldingen 353 4 88,3% Aantal voorlichtingen / presentaties

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Bos en Lommer en de stadsdeelfusie

Bos en Lommer en de stadsdeelfusie Bos en Lommer en de stadsdeelfusie Van 13 tot en met 24 februari 2009 konden de leden van het Digitaal Burgerpanel Bos en Lommer meedoen aan de eerste meting van het panel. De enquête ging over de aanstaande

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING

Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Burgerpanel gemeente Bergen op Zoom AFVALINZAMELING Frans Geurts, oktober 2017 ONDERZOEKSOPZET Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek dat gemeente Bergen op Zoom heeft uitgevoerd onder de

Nadere informatie

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur RODI Bromfiets 2013 Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur 2 RODI Bromfiets 2013 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven Wijtze Terpstra BOVAG Onderzoek Copyright

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 resultaten & conclusies Orthopedagogische Praktijk Ermelo 23 december 2015 Jenneke Zomer 1. Inleiding In dit verslag zijn de resultaten te vinden van het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013

Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 23: Informatiebehoefte over CITES-regelgeving 9 september 2013 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Dienst Regelingen biedt op verschillende manieren (kanalen)

Nadere informatie

Een Stadspanelonderzoek

Een Stadspanelonderzoek Een Stadspanelonderzoek Laura de Jong September 2016 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Bekend met De Nacht...

Nadere informatie

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014

Burgerparticipatie in de openbare ruimte. Juni, 2014 Burgerparticipatie in de openbare ruimte Juni, 2014 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Hofland Telefoonnummer : 0570-693317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Kader

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie