Enquête SJBN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Enquête SJBN 15.10.2013"

Transcriptie

1 Enquête SJBN

2 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2

3 Steekproef: achtergrond kenmerken Steekproef # % Arrondissement N=978 Jaren w erkzaam als advocaat N=978 Benaderd % Amsterdam 25% Minder dan één jaar 20% Respons % Den Haag 11% Tussen één en tw ee jaar 20% Volledig ingevuld % Gelderland 8% Tussen tw ee en drie jaar 19% Limburg 5% Tussen drie en vier jaar 12% Geslacht N=978 Midden-Nederland 11% Tussen vier en vijf jaar 8% Man 40% Noord-Holland 5% Meer dan vijf jaar 21% Vrouw 60% Noord-Nederland 4% Oost-Brabant 7% Betrekking N=978 Overijssel 4% Bruto maandsalaris N=978 In loondienst 84% Rotterdam 13% Minder dan euro 12% Zelfstandig (maatschap / partner) 9% Zeeland-West-Brabant 7% Tussen en euro 25% Zelfstandig (solo praktijk) 7% Tussen en euro 20% Tussen en euro 14% 14 % van de benaderde advocaten heeft de enquête ingevuld. 60% van de respondenten is vrouw. De meeste jonge advocaten zijn in loondienst (84%). 40% is minder dan 4 jaar werkzaam als advocaat. De meeste respondenten werken tussen veertig en vijftig uur. 25% geeft aan meer dan 50 uur per week te werken. Meer dan euro 23% Wil ik niet zeggen 6% Uur per week N=978 Minder dan veertig uur 10% Tussen veertig en vijftig uur 64% Tussen vijftig en zestig uur 23% Meer dan zestig uur 2% 3

4 Resultaten

5 Algehele tevredenheid Basis: allen (N=979) Hoe tevreden bent u in het algeheel over uw beroep als advocaat? 3% 11% 63% Zeer ontevreden 22% Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 85% van de advocaten is (zeer) tevreden met zijn/haar beroep als advocaat. Slechts 3% geeft aan (zeer) ontevreden te zijn. Er zijn geen significante verschillen in de algehele tevredenheid in vergelijking met Er zijn geen verschillen in tevredenheid tussen mannen en vrouwen. Ook het aantal jaren dat men werkzaam is als advocaat is niet van invloed op de tevredenheid (dit laatste was in 2012 wel het geval). Wel zien we kleine effecten op de tevredenheid bij de hoogte van het salaris, het aantal uren dat een advocaat werkt en zijn er kleine verschillen per arrondissement waar men werkt te zien. Advocaten in loondienst scoren (net als vorig jaar) iets lager op tevredenheid dan zelfstandig werkende advocaten. Ook is er een duidelijke correlatie tussen de algehele tevredenheid en de werkomstandigheden op kantoor. 5

6 Algehele tevredenheid kantoor en regio 4% 13% 64% Tevredenheid en betrekking 5% 7% 52% 61% Zelfstandige advocaten ervaren een grotere tevredenheid dan advocaten in loondienst. De verschillen in tevredenheid per regio zijn niet heel groot maar in Noord-Nederland en Noord-Holland (excl. Amsterdam) ligt de tevredenheid iets hoger dan in de rest van Nederland. 19% 42% 32% In loondienst (N=825) Zelfstandig (maatschap/partner) (N=84) Zelfstandig (solo praktijk) (N=71) Tevredenheid en regio Zeeland-West-Brabant (N=72) 17% 68% 10% 4% Rotterdam (N=123) 24% 64% 9% 3% Overijssel (N=40) 18% 60% 18% 5% Oost-Brabant (N=68) 19% 60% 16% 4% Noord-Nederland (N=41) 24% 68% 7% Noord-Holland (N=52) 31% 62% 8% Midden-Nederland (N=103) Limburg (N=49) Gelderland (N=76) Den Haag (N=110) Amsterdam (N=224) 20% 10% 24% 23% 24% 71% 70% 61% 61% 59% 8% 2% 16% 2% 12% 4% 12% 5% 13% 3% Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 6

7 Algehele tevredenheid primaire arbeidsvoorwaarden Tevredenheid en salaris 3% 4% 3% 3% 3% 7% 7% 12% 13% 19% 66% 71% 57% 55% 67% Naarmate het salaris van de respondenten stijgt zien we ook de algehele tevredenheid iets stijgen. In de hoogste salariscategorie zijn advocaten juist iets vaker ontevreden. Ook zien we dat wanneer er meer dan 60 uur wordt gewerkt de advocaten iets vaker ontevreden zijn. 22% 17% 24% 19% 26% Minder dan euro (N=121) Tussen en euro (N=242) Tussen en euro (N=197) Tussen en euro (N=137) Tevredenheid en werkdruk Meer dan euro (N=227) 2% 3% 2% 18% 10% 12% 16% 5% 52% 66% 62% 27% Minder dan veertig uur per week (N=102) 20% 23% Tussen veertig en vijftig uur per week (N=629) Tussen vijftig en zestig uur per week (N=229) 37% 42% Meer dan zestig uur per week (N=19) Zeer ontevreden Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer tevreden 7

8 Algehele tevredenheid arbeidsomstandigheden Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens Stress, werkdruk en privé omstandigheden zijn bespreekbaar vs algehele tevredenheid 5% 15% 13% 25% 41% 63% 68% 66% 30% 19% 7% 7% 51% 45% 2% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden Goede balans werk en privé vs algehele tevredenheid 17% 13% 8% 2% 1% De mate waarin privéomstandigheden, stress en werkdruk bespreekbaar zijn op kantoor heeft een sterke positieve invloed op de algehele tevredenheid. Ook zien we dat er een sterk positief effect is op het plezier in het dagelijkse werk. 92% van de advocaten die vinden dat privéomstandigheden, stress en werkdruk bespreekbaar zijn is ook tevreden met zijn beroep als advocaat. Bij advocaten die vinden dat deze zaken niet bespreekbaar zijn is slechts 66% tevreden met zijn beroep als advocaat. Helemaal mee oneens Mee oneens 13% 13% 33% 58% 21% 25% 8% 19% 9% Ook een goede balans tussen werk en privé heeft een sterke positieve invloed op de algehele tevredenheid. Neutraal 14% 69% 16% 1% Mee eens 22% 69% 8% 1% Helemaal mee eens 55% 41% 4% Zeer tevreden Tevreden Neutraal Ontevreden Zeer ontevreden 8

9 Arbeidsomstandigheden Werkomstandigheden op kantoor Goede balans tussen werk en privé. 11% 46% 23% 17% 2% Stress/werkdruk/privé bespreekbaar 12% 46% 27% 13% 3% Plezier in dagelijkse werk als advocaat 27% 60% 9% 3% Basis: allen (N=979) Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens De werkomstandigheden op kantoor worden over het algemeen als positief ervaren. Advocaten in loondienst zijn op alle punten iets minder positief dan zelfstandige advocaten. Van alle respondenten vindt 57% dat er een goede balans is tussen werk en privé. Bij advocaten in loondienst ligt dit percentage op 54%. Mannen ervaren vaker een goede balans tussen werk en privé dan vrouwen (63% vs 54%). Stress, hoge werkdruk en privéomstandigheden zijn volgens 58% van de respondentengoed bespreekbaar op kantoor. Bij advocaten in loondienst is dit 56%. Van deze laatste groep ervaart 17% dit expliciet als niet bespreekbaar. De grote meerderheid van de respondenten (87%) heeft plezier in het dagelijkse werk als advocaat. Bij zelfstandige advocaten is dit percentage zelfs 97% (Advocaten in loondienst 86%). 9

10 Declarabele urennorm Verwacht u dit jaar uw declarabele uren norm te behalen? 19% 11% 12% 7% 3% 28% 33% 36% 36% 40% Weet ik niet 34% 34% 38% 35% 27% Nee, ik zit eronder Ja, ik zit erop 19% 23% 14% 22% 30% Ja, ik zit erboven Meer dan 1400 Jaarlijkse declarabele urennorm 41% van de respondenten geeft aan geen urennorm te hebben Van de respondenten met een urennorm heeft 66% een norm tussen de en uren Van de respondenten met een urennorm geeft 55% aan deze te gaan halen en 35% zit eronder. 10

11 Werkomstandigheden op het kantoor 2013 vs 2012 (2) Mening over: Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé (2012) 9% 49% 24% 17% Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé (2013) 11% 46% 23% 17% Stress/werkdruk/privéomstandigheden zijn bespreekbaar (2012) 9% 41% 30% 17% Stress/werkdruk/privéomstandigheden zijn bespreekbaar (2013) 12% 46% 27% 13% Ik heb plezier in mijn dagelijkse werk als advocaat (2012) 14% 64% 15% 6% Ik heb plezier in mijn dagelijkse werk als advocaat (2013) 27% 60% 9% 3% Basis 2012 (N=955) Basis 2013 (N=979) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens De balans werk en privé wordt in 2013 hetzelfde ervaren als in Ten opzichte van 2012 worden stress, werkdruk en privéomstandigheden als beter bespreekbaar ervaren. Het plezier dat jonge advocaten ervaren in het dagelijkse werk is ten opzichte van vorig jaar flink gestegen (van 78% naar 87%). 11

12 Werkomstandigheden op het kantoor 2013 vs 2012 (3) Plezier in dagelijks werk Plezier in dagelijks werk 95% 100% 90% 95% 85% 90% 80% 85% 80% 75% 70% 65% 78% 88% 78% 86% 75% 70% 65% 77% 85% 88% 97% 60% 60% 55% 55% 50% Mannen 2012 Mannen 2013 Vrouwen 2012 Vrouwen % Loondienst 2012 Loondienst 2013 Zelfstandig 2012 Zelfstandig 2013 Bij de mannen en vrouwen zien we een vergelijkbare groei in het werkplezier ten opzichte van het afgelopen jaar. Zowel bij loondienst als bij zelfstandige advocaten neemt het werkplezier toe ten opzichte van Van de zelfstandige advocaten geeft zelfs 97% aan plezier te hebben in het dagelijkse werk. In 2012 was dit nog 88%. 12

13 Werkomstandigheden op het kantoor 2013 vs 2012 (4) Stress, werkdruk en privéomstandigheden zijn bespreekbaar Stress, werkdruk en privéomstandigheden zijn bespreekbaar 60% 70% 55% 65% 60% 50% 55% 45% 50% 40% 35% 51% 57% 48% 58% 45% 40% 35% 48% 56% 64% 66% 30% 30% 25% Mannen 2012 Mannen 2013 Vrouwen 2012 Vrouwen % Loondienst 2012 Loondienst 2013 Zelfstandig 2012 Zelfstandig 2013 Vooral bij vrouwen zien we een sterke groei (van 48% naar 58%) in het aandeel vrouwen dat vindt dat stress, werkdruk en privéomstandigheden goed bespreekbaar zijn op kantoor. Bij advocaten in loondienst zien we een flinke groei in het aandeel dat aangeeft dat stress, werkdruk en privéomstandigheden goed bespreekbaar zijn op kantoor. Bij zelfstandige advocaten is dit groeipercentage beduidend lager. In het algemeen vinden de zelfstandige advocaten de bespreekbaarheid van deze onderwerpen nog steeds hoger dan de advocaten in loondienst. 13

14 Werkomstandigheden op het kantoor 2013 vs 2012 (5) Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé Ik ervaar een goede balans tussen werk en privé 65% 75% 60% 55% 70% 65% 60% 50% 55% 45% 40% 59% 63% 57% 54% 50% 45% 40% 57% 55% 63% 72% 35% 35% 30% 30% 25% Mannen 2012 Mannen 2013 Vrouwen 2012 Vrouwen % Loondienst 2012 Loondienst 2013 Zelfstandig 2012 Zelfstandig 2013 De balans werk en privé is op totaalniveau niet veel veranderd ten opzichte van Als we echter inzoomen zien we dat mannen deze balans positiever beoordelen dan afgelopen jaar. Bij vrouwen is dit juist andersom. Bij advocaten in loondienst is het percentage advocaten dat een goede balans ervaart tussen werk en privé iets afgenomen. Bij de zelfstandige advocaten neemt deze juist flink toe. 14

15 Ondernemersaspecten advocaat (1) Ik vind het belangrijk om mijn acquisitievaardigheden in een vroeg stadium te ontwikkelen 8% 4% 1% 18% 14% 21% 58% 49% 46% Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens 32% 30% 15% In loondienst (N=824) Zelfstandig (maatschap/partner) (N=84) Zelfstandig (solo praktijk) (N=71) 75% van de respondenten vindt het belangrijk om in een vroeg stadium zijn acquisitievaardigheden te ontwikkelen. Er zijn op dit punt geen grote verschillen tussen loondienst en zelfstandige advocaten. Wel is het percentage dat dit expliciet niet nodig vindt bij advocaten in loondienst iets hoger dan bij zelfstandigen. 15

16 Ondernemersaspecten advocaat (2) Ik ga vaak met mijn patroon/kantoorgenoten/alleen naar acquisitiebijeenkomsten 12% 15% 13% 6% 30% 25% 26% 15% 25% 47% 25% 20% Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens 6% In loondienst (N=824) 19% Zelfstandig (maatschap/partner) (N=84) 14% Zelfstandig (solo praktijk) (N=70) 42% van de advocaten in loondienst geeft aan niet zo vaak naar acquisitiebijeenkomsten te gaan. Bij zelfstandige advocaten met een solo praktijk is dit percentage slechts 19%. Opvallend hierbij is dat bij deze laatste groep 47% neutraal antwoord op de vraag of zij regelmatig naar dit soort bijeenkomsten gaat. Wellicht is de term vaak ook niet voor alle advocaten gelijk. 16

17 Ondernemersaspecten advocaat (3) Ik heb vaak rechtstreeks contact met cliënten over declaraties 11% 23% 2% 8% 36% 4% 17% 18% 37% 54% 35% 42% Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens 12% In loondienst (N=824) Zelfstandig (maatschap/partner) (N=84) Zelfstandig (solo praktijk) (N=71) Zelfstandige advocaten hebben beduidend meer klantcontact over declaraties dan advocaten in loondienst. Van de advocaten in loondienst geeft 49% aan regelmatig contact met cliënten te hebben over declaraties. 17

18 Ondernemersaspecten advocaat (4) Ik merk dat mijn kantoor aan het bezuinigen is, er worden minder activiteiten georganiseerd 7% 19% 24% 30% 29% 26% 9% In loondienst (N=824) 23% 17% 7% 37% 60% 6% 5% 3% Zelfstandig (maatschap/partner) (N=84) Zelfstandig (solo praktijk) (N=70) Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens 35% van de geënquêteerde advocaten in loondienst geeft aan te merken dat het kantoor aan het bezuinigen is. Bij zelfstandige advocaten is dit percentage beduidend lager. Bij zelfstandige advocaten met een solo praktijk is dit percentage slechts 9%. 18

19 Kijk op de toekomst: Onder jong hoogopgeleiden zoals advocaten wordt veel gewisseld van baan. Hoe ziet u zichzelf over over 5-7 jaar? N=824 In loondienst N=84 Zelfstandig (maatschap / partner) 3% 19% 16% 11% 36% Dan heb ik mijn eigen kantoor opgericht Medewerker bij mijn huidige kantoor Medewerker bij een ander kantoor Niet meer werkzaam in de advocatuur 15% 1% 6% 7% Dan heb ik mijn eigen kantoor opgericht Medewerker bij mijn huidige kantoor Medewerker bij een ander kantoor Niet meer werkzaam in de advocatuur Partner bij een ander kantoor 70% Partner bij een ander kantoor 15% Partner bij mijn huidige kantoor Partner bij mijn huidige kantoor N=71 35% 3% 4% Zelfstandig (solo praktijk) 7% 49% Dan heb ik mijn eigen kantoor opgericht Medewerker bij mijn huidige kantoor Medewerker bij een ander kantoor Niet meer werkzaam in de advocatuur Partner bij een ander kantoor Partner bij mijn huidige kantoor Van de advocaten in loondienst verwacht 30% over 5 jaar partner of zelfstandig advocaat te zijn. 51% verwacht medewerker in loondienst bij een kantoor te blijven. Advocaten die partner zijn verwachte merendeels over 5 tot 7 jaar nog steeds partner bij hetzelfde bureau te zijn. 19

20 Conclusies

21 Conclusies algemeen 85% van de advocaten is (zeer) tevreden over hun beroep als advocaat. Salaris en werkdruk hebben beide een beperkte invloed op de algehele tevredenheid. Arbeidsomstandigheden zoals bespreekbaarheid van privé omstandigheden en de balans werk en privé hebben wel een sterk effect op de algehele tevredenheid. Vrouwelijke advocaten zijn kritischer over de balans werk en privé dan hun mannelijke collega s Zelfstandige advocaten ervaren over het algemeen een hogere tevredenheid dan advocaten in loondienst. 87% van de advocaten geeft aan plezier te hebben in het dagelijkse werk als advocaat. 3 op de 4 advocaten vindt het belangrijk om in een vroeg stadium zijn acquisitievaardigheden te ontwikkelen. Toch geeft slechts 34% van de advocaten aan dat zij vaak een acquisitiebijeenkomst bezoeken. Slechts 32% van de advocaten geeft aan iets te merken van bezuinigingen op kantoor. Ook hier geldt dat met name de advocaten in loondienst hier iets van merken. Bij kleine solo praktijken is het minst merkbaar van bezuinigingen. 21

22 Conclusies verschillen met vorig jaar De algehele tevredenheid over het beroep van advocaat is ten opzichte van het afgelopen jaar niet wezenlijk veranderd. Toch worden de arbeidsomstandigheden ten opzichte van 2012 op enkele vlakken wel significant beter beoordeeld. Ten opzichte van 2012 worden stress, werkdruk en privéomstandigheden als beter bespreekbaar ervaren op kantoor. Ook het aantal advocaten dat plezier heeft in het dagelijkse werk is ten opzichte van vorig jaar behoorlijk toegenomen (van 78% naar 87%) 22

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie. Resultaten SJBN Enquête 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported licentie Resultaten SJBN Enquête 2012 Inhoudsopgave Achtergrond Resultaten enquête Steekproef Algehele

Nadere informatie

Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 2014

Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 2014 Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 214 Een onderzoek uitgevoerd door Bruins Coaching & Advies In samenwerking met Februari 214 Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 214 Inleiding, samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht!

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! Schoolleiding Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! De samenwerking tussen de schoolleiding en het onderwijzend personeel loopt niet vanzelfsprekend optimaal. In de media en door berichten die je

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst

Harma Zijgers Willeke te Winkel. Investeren in de toekomst Harma Zijgers Willeke te Winkel Investeren in de toekomst COLOFON Bronnen Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRESH Alumni verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Life event: Een nieuwe baan

Life event: Een nieuwe baan Life event: Een nieuwe baan Inhoudsopgave 1 Belangrijke bevindingen 2 Achtergrond en verantwoording 3 Onderzoeksresultaten Arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling Pensioeninformatie Pensioenkennis Waardeoverdracht

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemers 2017

Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoeksrapport autogebruik van ondernemers 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. De ondernemer 5 2. De auto en het autogebruik

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden

Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden Ziekteverzuim het laagst bij werknemers met een hoge mate van autonomie en veel steun van collega's en leidinggevenden Martine Mol en Jannes de Vries Een hoge werkdruk onder werknemers komt vooral voor

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Geluk 2016

Onderzoeksrapportage Geluk 2016 Onderzoeksrapportage Geluk 2016 Zaltbommel, 25 februari 2016 Inhoudsopgave Verantwoording onderzoek 3 Highlights 4 Toelichting 5 2 Verantwoording onderzoek Inleiding Schouten & Nelissen is het nieuwe jaar

Nadere informatie

Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019

Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019 Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Resultaten 8 Bijlagen 22 2 Samenvatting Koopkracht onderzoek 3 Inleiding Inkomens- en uitgavenzekerheid

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013. Thema: GEZONDHEID

RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013. Thema: GEZONDHEID RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013 Thema: GEZONDHEID Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun mening te geven over

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 1 Over de terugkeer bij de werkgever na een burn-out De hoofdoorzaak van een burn-out is een disbalans

Nadere informatie

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt

Facts & Figures. Aansluiting arbeidsmarkt Facts & Figures Aansluiting arbeidsmarkt 1 De Nationale Alumni Enquête (NAE, voorheen WO-Monitor) wordt tweejaarlijks afgenomen onder de afgestudeerden van de ruim 800 masteropleidingen aan de Nederlandse

Nadere informatie

Klanttevredenheidonderzoek Dennenheuvel

Klanttevredenheidonderzoek Dennenheuvel Klanttevredenheidonderzoek Dennenheuvel Tweede helft 2014 (februari 2015) Inhoudsopgave 1. Algemene vragen 2. Personeel 3. Hygiene 4. Maaltijden 5. Zorgfunctie 6. Extra service aspecten 7. Eindoordeel

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Analyse WMO thuiszorg

Analyse WMO thuiszorg 2017 Analyse WMO thuiszorg DAT 6-3-2018 Pagina 1 van 8 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Uitkomsten van de PMO... 4 3. Conclusies... 9 Bijlage(n)... 10 Pagina 2 van 8 1. Inleiding Één keer in de twee jaar zijn

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren

Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Meeste werknemers tevreden met aantal werkuren Christianne Hupkens De meeste werknemers zijn tevreden met de omvang van hun dienstverband. Ruim zes op de tien werknemers tussen de 25 en 65 jaar wil niet

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014

Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Evaluatie Sport Mobiliteit Centrum 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks-

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

Onderzoek Monumenteigenaren 2013

Onderzoek Monumenteigenaren 2013 Onderzoek Monumenteigenaren Uitkomsten onderzoeken Monumenteigenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder monumenteigenaren. In dit rapport wordt het resultaat weergegeven

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Lid BaliePlus ( 150,- resp. 700,-) Lidmaatschapnummer:

Lid BaliePlus ( 150,- resp. 700,-) Lidmaatschapnummer: Nationaal Juridisch Salarisonderzoek Advocatuur 2014 Vragenlijst Arbeidsvoorwaarden Contactgegevens Vraag 1 Naam kantoor: Vraag 2 Naam contactpersoon: Vraag 3 E-mail contactpersoon: Vraag 4 Welk rapport

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2018 FNV Jong. Hans de Jong & Marieke Kooiman Juli 2018

Vakantiewerk onderzoek 2018 FNV Jong. Hans de Jong & Marieke Kooiman Juli 2018 Vakantiewerk onderzoek 2018 FNV Jong Hans de Jong & Marieke Kooiman Juli 2018 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 400 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Klanttevredenheid onderzoek. Locatie Overbosch Eerste helft 2014

Klanttevredenheid onderzoek. Locatie Overbosch Eerste helft 2014 Klanttevredenheid onderzoek Locatie Overbosch Eerste helft 2014 Inhoudsopgave 1. Algemene vragen 2. Personeel 3. Hygiëne 4. Maaltijden 5. Zorgfunctie 6. Extra service aspecten 7. Eindoordeel 1. Algemene

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Resultaten Connectivity Onderzoek. 3 maart 2009 Marketing Intelligence

Resultaten Connectivity Onderzoek. 3 maart 2009 Marketing Intelligence Resultaten Connectivity Onderzoek 3 maart 2009 Marketing Intelligence Resultaten TIJDSBESTEDING Connectivity onderzoek Wave 1 / Tijdsbesteding Voorkeur tijdsbesteding doordeweeks -> uitgesplitst naar landen

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Pricewise is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite die zowel energie, verzekeringen als telecom vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Nationale

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie