Inge Test

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inge Test 07.05.2014"

Transcriptie

1 Inge Test

2 Inge Test / / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij het vinden van werk door de zaken die je kans op werk verkleinen aan te pakken. Doe je voordeel met de zaken die je kans vergroten. Dit rapport helpt je bij hoe je dit kunt doen. Jouw kansen op werk zijn ingeschat op basis van praktijkervaring en onderzoek onder duizenden werkzoekenden(1). De uitslag in dit rapport kan best confronterend zijn. Je zult er misschien hard aan moeten werken om je kans op werk te vergroten. Of op andere plekken op de arbeidsmarkt moeten zoeken om werk te vinden. In dit rapport vind je tips en ideeën om sneller aan het werk te komen. Ze komen van ervaringen van anderen. Het kan daarom zijn dat ze in jouw specifieke situatie minder goed passen. Doe er gewoon je voordeel mee en ga zelf of samen met je begeleider met dit rapport aan de slag. Vrijwel al jouw antwoorden op de vragen worden meegenomen in de berekening van de scores in dit rapport. Van sommige vragen is het echter nog niet geheel duidelijk wat hun invloed is op je kans op de arbeidsmarkt. Deze antwoorden vind je dan ook niet terug in de rapportage. Het rapport bestaat uit vier onderdelen: 1. Kans op werk Door te kijken waardoor andere mensen succesvol zijn in het vinden van werk of hier meer moeite mee hebben, kunnen we een inschatting maken van jouw kansen op werk binnen 1 jaar. Dit maakt duidelijk waar je mee aan de slag moet. Een aantal zaken is lastig te veranderen, zoals leeftijd. Om sneller aan werk te komen is het belangrijk om te kijken hoe je de positieve kanten van deze zaken kunt benadrukken. 2. Op de juiste plek zoeken naar werk De arbeidsmarkt is in beweging. Om je kans op werk te vergroten is het belangrijk om vanuit jouw talenten op de juiste plek werk te zoeken. De hoeveelheid werk, het aantal jongeren dat de arbeidsmarkt op komt en het aantal mensen dat met pensioen gaat, bepaalt hoeveel banen er in een bepaalde sector zijn. Bekijk de kansen binnen het beroep waarin je hebt gewerkt en de kansen voor de sector waarin je bent opgeleid. Het is belangrijk om breed naar mogelijkheden te kijken, want misschien maak je in een andere sector meer kans op werk. 3. Omgaan met onzekere situaties Het zoeken naar werk is een hele opgave, geeft onzekerheid en brengt je in nieuwe onbekende situaties. Je kunt daar op verschillende manieren mee omgaan. Een optimistische en zelfverzekerde houding helpt bij het vinden van werk. Deze rapportage geeft je een steuntje in de rug door te laten zien hoe je het beste met onzekere situaties om kunt gaan. 4. Sneller op weg naar werk: Het actieplan Het laatste deel van dit rapport helpt je bij het opstellen van een actieplan om je weg naar werk sneller te vinden. De in kaart gebrachte stappen geven een mooi overzicht van wat je al hebt gedaan en wat je nog zou moeten doen om werk dichterbij te brengen. Wees trots op de ondernomen acties en ga aan de slag met de zaken die nog ontbreken. Sta stil bij jezelf en kom in beweging Het rapport geeft een beeld van waar je staat op weg naar werk. De kennis die je hebt na het lezen van het rapport maakt het gemakkelijker om in beweging te komen bij het zoeken naar werk. In het laatste hoofdstuk wordt een aantal tips gegeven die je hierbij kunnen helpen. Veel succes met het vinden van een baan!

3 Inge Test / / Bemiddelbaarheid 3 Kans op werk Hieronder wordt een overzicht gegeven van jouw 'Kans op werk'. In de twee onderstaande tabellen vind je jouw score op de verschillende factoren die de kans op werk beïnvloeden. De scores betekenen: 1. Verkleint je kans op werk 2. Verkleint enigszins je kans op werk 3. Vergroot enigszins je kans op werk 4. Vergroot je kans op werk. Werk vinden Vertrouwen in het vinden van werk Actief zoeken Actief zoeken naar werk Werk zoeken Motivatie om werk te zoeken Algemeen werkvermogen Algemeen werkvermogen Lichamelijk werkvermogen Lichamelijk werkvermogen Psychisch werkvermogen Psychisch werkvermogen

4 Inge Test / / Bemiddelbaarheid 4 Leeftijd Gunstige leeftijd Dienstjaren Aantal gewerkte jaren in laatste beroep Nederlands Beheersing Nederlandse taal Werksituatie Controle over je eigen werksituatie Gezondheid Gezond voelen om te werken

5 Inge Test / / Bemiddelbaarheid 5 Wat vergroot of verkleint jouw kans op werk? Hoe snel je nieuw werk vindt hangt af van verschillende zaken. Mocht het zo zijn dat er specifieke factoren zijn die jouw kans vergroten of verkleinen, dan vind je deze hieronder. Je zoekt actief naar werk. Hierdoor vergroot je je kansen aanzienlijk. Je twijfelt of je gemakkelijk nieuw werk kunt vinden. Soms kan het helpen om duidelijk te omschrijven waarom je precies twijfelt. Kijk vervolgens waar je iets aan zou kunnen doen. Je gezondheid. Je hebt aangegeven dat je je te ziek voelt om te werken. Dit kan een belemmering vormen bij het zoeken naar werk. Je vindt dat geluk een belangrijke rol speelt bij het vinden van een nieuwe baan. Mensen die het gevoel hebben dat zij wel zelf invloed uit kunnen oefenen op het vinden van een nieuwe baan, nemen sneller zelf actie. Je bent ouder dan 45 jaar. Mensen boven de 45 vinden minder gemakkelijk een baan dan mensen die jonger zijn. Mensen met een situatie die te vergelijken is met die van jou, hebben over het algemeen de volgende kans om binnen 1 jaar een nieuwe baan te vinden: Procentuele kans om binnen 1 jaar werk te vinden % 61,59

6 Inge Test / / Bemiddelbaarheid 6 Op de juiste plek zoeken naar werk De arbeidsmarkt verandert voortdurend en het is niet altijd even duidelijk waar voor wie de beste kansen op werk liggen. In dit hoofdstuk vind je informatie over de kans op werk binnen de sector en regio waarin jij op zoek bent. De kans op werk per sector en regio is gebaseerd op de arbeidsmarkt prognoses van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en het UWV (Landelijke Arbeidsmarktprognose 2013) en de werkloosheid per regio (CBS). De cijfers in de tabel geven aan hoe de beschikbare vacatures procentueel verdeeld zijn over de verschillende opleidingsniveaus. Kansen binnen de sector waarin jij naar werk zoekt Hierboven vind je een overzicht van de kans op werk binnen jouw sector in verschillende regio's. Rood geeft aan dat er weinig kans is op werk, groen geeft aan dat er veel kans is op werk. Daarnaast wordt aangegeven hoe het aantal vacatures per regio verdeeld is over de verschillende opleidingsniveaus. Kijk goed binnen jouw sector, welke regio voor jou de beste kansen biedt. Is er te weinig kans op werk binnen jouw sector, dan is het waarschijnlijk een goed idee om te onderzoeken of er ook andere sectoren zijn waar jij interesse in hebt.

7 Inge Test / / Bemiddelbaarheid 7 Kansen binnen de regio waarin jij naar werk zoekt Hierboven vind je een overzicht van de kans op werk binnen jouw regio in verschillende sectoren. Rood geeft aan dat er weinig kans is op werk, groen geeft aan dat er veel kans is op werk. Daarnaast wordt aangegeven hoe het aantal vacatures per sector verdeeld is over de verschillende opleidingsniveaus. Kijk goed binnen jouw regio naar welke sector de beste kansen biedt. Is er te weinig kans op werk in jouw regio, dan is het misschien mogelijk om naar andere regio's te kijken of om werk te zoeken binnen een sector die in jouw regio betere kansen biedt.

8 Inge Test / / Bemiddelbaarheid 8 Omgaan met onzekere situaties Vertrouwen in nieuw werk vinden Motivatie om te werken Optimisme en vertrouwen Open blik op mogelijkheden Eigen invloed op je toekomst Belangstelling nieuwe ontwikkelingen Vertrouwen nieuw werk vinden Volgens je antwoorden op de vragenlijst heb je er vertrouwen in dat je gemakkelijk ander werk zult kunnen vinden. Je hebt aangegeven dat je goed op de hoogte bent van waar en hoe je in contact kunt komen met potentiële werkgevers. Mensen die beschikken over zelfvertrouwen op dit gebied zijn er vaak van overtuigd dat ze een goede sollicitatiebrief kunnen schrijven, dat ze gemakkelijk passende vacatures kunnen vinden en dat ze de juiste keuzes kunnen maken binnen hun loopbaan. Motivatie om te werken Je hebt aangegeven in de vragenlijst dat je zeer gemotiveerd bent om te werken. Je hecht waarschijnlijk veel waarde aan werk en het betekent meer voor je dan geld verdienen alleen. Optimisme en vertrouwen Volgens jouw antwoorden op de vragenlijst zijn optimisme en vertrouwen op jou van toepassing. Jij hebt meestal een positieve kijk op de dingen en ziet nieuwe of moeilijke taken als een uitdaging. Je hebt over het algemeen vertrouwen in jezelf en in de resultaten van jouw handelen. Bij veranderingen ga je er vanuit dat je de goede beslissingen zult nemen. Door dit vertrouwen kun je de toekomst op een positieve manier benaderen.

9 Inge Test / / Bemiddelbaarheid 9 Een open blik op mogelijkheden Volgens het onderzoek sta jij niet altijd open voor veranderingen. Dit betekent dat je vaak vasthoudt aan zaken of werkwijzen die je vertrouwd zijn. Daarnaast lijk je best wel snel iets vreemd te vinden. Soms geef je al een negatief oordeel voordat je uitgeprobeerd hebt hoe iets werkelijk werkt. Bij nieuwe taken wil je weten hoe het werk er uitziet en wat er van je verwacht wordt. Je houdt er dus niet zo van om met onverwachte zaken om te gaan. Eigen invloed op je toekomst Je denkt dat de controle over gebeurtenissen eerder buiten dan binnen jezelf ligt, zo blijkt uit je antwoorden. Dit houdt in dat je vaak het gevoel hebt dat je weinig invloed op een situatie hebt. Of iets slaagt of mislukt, hangt naar jouw idee meestal af van anderen of van omstandigheden. Regelmatig denk je dus dat je hulp nodig hebt van anderen of veel geluk om iets te bereiken of veranderen. Waarschijnlijk zul je je bij problemen soms afwachtend opstellen en niet altijd actief zoeken naar oplossingen. Belangstelling nieuwe ontwikkelingen Uit het onderzoek kom je naar voren als iemand die erg van leren houdt. Je lijkt het heel belangrijk te vinden om van veel zaken op de hoogte te zijn of precies te weten hoe iets zit. Waarschijnlijk vind je het erg leuk om nieuwe dingen te leren en om iets nieuws te doen. Verwacht wordt dat je je regelmatig in onderwerpen verdiept, zonder dat het aan je gevraagd wordt of voor je werk noodzakelijk is.

10 Inge Test / / Bemiddelbaarheid 10 Sneller op weg naar werk: het actieplan Bij het vinden van een nieuwe baan doorloop je verschillende stappen. Een van de eerste stappen is om te zorgen voor een stabiele omgeving. Als je de zorg hebt voor familieleden of weinig sociale steun van anderen ervaart, kan dat er bijvoorbeeld voor zorgen dat het zoeken naar werk je minder gemakkelijk af gaat. Wanneer zaken in je omgeving goed geregeld zijn is de volgende belangrijke stap een duidelijk beeld vormen van je persoonlijke kwaliteiten en wensen. Hierbij gaat het om inzicht krijgen in waar je precies goed in bent en wat je graag zou willen op het gebied van werk. Heb je een goed beeld van je kwaliteiten en wensen, dan is het verstandig om te kijken waar op de arbeidsmarkt de meeste vraag naar mensen is. Wanneer het voor jou duidelijk is waar kansen liggen kun je uitzoeken welke van deze kansen het beste past bij wat jij goed kan en wil. Vervolgens helpt het om een duidelijk en concreet plan te maken voor de toekomst. Daar komt in te staan hoe je het zoeken naar werk gaat aanpakken, wat je in de toekomst in je werk wilt bereiken en welke stappen je daarvoor moet nemen. Tot slot is het van belang om je goed voor te bereiden wanneer je gaat solliciteren. Verdiep je goed in het bedrijf waar je graag wilt werken, lees goed wat er in de vacature gevraagd wordt en zorg ervoor dat je een duidelijk omschrijving van jezelf en je kwaliteiten kunt geven.

11 Inge Test / / Bemiddelbaarheid 11 Waar sta jij op de weg naar werk Steun uit je omgeving Inzicht in persoonlijke kwaliteiten Arbeidsmarkt verkennen Inzicht in passend werk Werken aan persoonlijke ontwikkeling Vooruit plannen Voorbereiden op solliciteren Steun uit je omgeving Er zijn waarschijnlijk weinig factoren in je omgeving die je tegenwerken bij het zoeken naar werk. Het lijkt er op dat je veel steun ontvangt van mensen uit je omgeving bij het zoeken naar werk. Inzicht in persoonlijke kwaliteiten en wensen Uit de vragenlijst komt naar voren dat je een goed beeld hebt van je persoonlijke kwaliteiten en interesses. Je bent in staat om aan te geven wat voor jou belangrijk is in werk en waar je goed in bent. Je staat regelmatig stil bij wat je leuk werk vindt en welke werkzaamheden minder goed bij je kwaliteiten aansluiten. Dit kan je helpen bij het vinden van werk dat goed aansluit bij wat jij kunt en wilt. Arbeidsmarkt verkennen Uit de vragenlijst komt naar voren dat je actief bezig bent met het zoeken naar informatie over wat er voor jou op het gebied van werk mogelijk is. Je hebt aangegeven dat je in de afgelopen zes maanden informatie hebt verzameld over specifieke loopbaan- of studiemogelijkheden. Om te bepalen wat je volgende stap moet zijn, kan het helpen om een

12 Inge Test / / Bemiddelbaarheid 12 overzicht te maken van de verschillende opties. Inzicht in welk werk bij je past Uit de vragenlijst komt naar voren dat je een vrij helder beeld hebt van de loopbaanmogelijkheden die aansluiten bij je kennis en kwaliteiten en wat voor jou verschillende opties zijn op de arbeidsmarkt. Je bent waarschijnlijk in staat om een aantal stappen te benoemen die je in het zoeken naar werk zou kunnen zetten om je loopbaandoelen dichterbij te brengen. Zorg ervoor dat je je doelen duidelijk voor jezelf omschrijft en probeer een plan te maken waarin je opschrijft hoe je deze doelen kunt bereiken en wat je daar precies voor moet doen. Werken aan persoonlijke ontwikkeling Je hebt aangegeven dat je het belangrijk vindt om vooruitgang te boeken in je werk en dat je bereid bent om daar tijd en energie in te steken. Mensen die het belangrijk vinden om nieuwe dingen te leren op hun werk, nemen vaak zelf het initiatief om nieuwe vaardigheden op te doen en trekken taken naar zich toe die er voor zorgen dat ze zichzelf blijven ontwikkelen. Vooruit plannen Je omschrijft jezelf als iemand die bewust bezig is met het plannen van je volgende loopbaanstap. Mensen die daar aandacht aan besteden, hebben vaak een helder beeld van wat ze willen bereiken en wat er voor nodig is om de doelen die ze zich stellen te behalen. Maak je plannen zo concreet mogelijk, om er zo voor te zorgen dat je je doelen nog sneller en gemakkelijker behaalt. Voorbereiden op solliciteren Je hebt aangegeven dat je je altijd goed voorbereidt op een sollicitatiegesprek. Dat is van groot belang bij het vinden van nieuw werk. Mensen die zich goed voorbereiden op een sollicitatiegesprek lezen zich vaak vooraf uitgebreid in door informatie op te zoeken over het bedrijf waarbij ze gaan solliciteren en zij zorgen er doorgaans voor dat ze er verzorgd uit zien.

13 Inge Test / / Bemiddelbaarheid 13 Sta stil bij jezelf Tot slot zouden we je graag per hoofdstuk nog enkele tips willen geven over wat je kunt doen om je kans op werk zo groot mogelijk te maken. Een concreet plan met specifieke en uitdagende doelen, veel inzet en het nodige doorzettingsvermogen zijn onmisbaar. Neem voor een concreet actieplan contact op met je begeleider. 1. Kans op werk In dit hoofdstuk hebben we jouw kansen op werk ingeschat. Om dit te kunnen doen is jouw profiel vergeleken met het profiel van anderen. We hebben hier gekeken naar zaken die je helpen bij het vinden van werk en zaken die het juist lastiger maken om binnen 1 jaar werk te vinden. Als je kans op werk rond de 30% ligt, betekent dit dat ander werk zoeken veel moeite zou kunnen kosten. Wij raden mensen met een laag percentage aan om direct de hulp in te schakelen van een loopbaanadviseur of een coach voor intensieve begeleiding. Een loopbaanadviseur kan je helpen met het opstellen van een zoekprofiel (wat kan je, wat wil je, wat past goed bij jou) en de richting te bepalen waarin je het beste kunt zoeken. Richt je op beroepen en sectoren die goed bij je passen en waar veel vraag naar is. Zo vergroot je je kansen. Als je kans op werk vrij hoog is, zal het waarschijnlijk gemakkelijker zijn om nieuw werk te vinden. Je hebt in dat geval minder intensieve begeleiding nodig van een loopbaanadviseur. 2. Op de juiste plek zoeken naar werk Het is niet alleen belangrijk om duidelijk te weten wat je wilt en kunt, maar ook waar voor jou de grootste kansen op de arbeidsmarkt liggen. In dit hoofdstuk is beschreven hoeveel vraag er is binnen de sector en het beroep waarin je zoekt. Wanneer de vraag binnen jouw sector of beroep vrij laag is, is het vaak verstandig om breder te zoeken. Bekijk in zo'n geval of er mogelijkheden zijn om een nieuwe opleiding of korte bijscholingscursussen te volgen. Onderzoek samen met je loopbaanadviseur waar de kansen op de arbeidsmarkt liggen die zo veel mogelijk aansluiten bij jouw kwaliteiten. Bepaal vervolgens wat je nog bij moet leren om in een sector of beroep waar meer vraag naar is aan de slag te kunnen. Wanneer de vraag binnen jouw sector of beroep vrij hoog is, heb je waarschijnlijk minder hulp nodig bij het vinden van een passende baan. De kans is dan groter dat je een baan zult vinden die aansluit bij wat je al kan. 3. Omgaan met onzekere situaties In dit hoofdstuk hebben we een beeld gegeven van hoe je omgaat met onzekere situaties zoals het zoeken naar nieuw werk. Voor de één is het gemakkelijker om zich aan onzekere situaties aan te passen dan voor de ander. Is er in dit hoofdstuk naar voren gekomen dat het je moeite kost om je weg te vinden in deze situatie, dan is het aan te raden om dit met je loopbaanadviseur te bespreken. Wanneer je minder lekker in je vel zit of wanneer een onzekere situatie je veel spanning oplevert, kan het moeilijker zijn om zelf tot actie over te gaan. Vraag hier dus hulp bij en probeer te benoemen wat je het meeste moeite kost. Is naar voren gekomen dat je je juist vrij gemakkelijk aanpast aan onzekere situaties, dan is de kans groot dat je minder spanning zult ervaren. Een optimistische en zelfverzekerde houding maakt het vaak gemakkelijker om zelf tot actie over te gaan bij het zoeken naar werk. De kans is dan ook groot dat je minder behoefte zult hebben aan

14 Inge Test / / Bemiddelbaarheid 14 intensieve begeleiding. 4. Sneller op weg naar werk: Het actieplan In het laatste deel van dit rapport is in kaart gebracht waar je staat met het opstellen van een actieplan dat je sneller aan werk helpt. Wanneer hieruit naar voren is gekomen dat je een of meerdere stappen nog niet doorlopen hebt, kan het helpen om een overzicht te maken van wat er nog moet gebeuren en wat je daarbij nodig hebt. Wanneer er stappen zijn die je minder gemakkelijk alleen kunt nemen, schakel dan hulp in van mensen om je heen of schakel waar nodig een loopbaancoach in. Ben je al een heel eind op weg met de verschillende stappen om tot een concreet actieplan te komen, dan kun je aan de slag met het daadwerkelijk uitvoeren van het plan. We wensen je veel succes met het vinden van een nieuwe baan!

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

APQ-vragenlijst 28 maart Bea Voorbeeld

APQ-vragenlijst 28 maart Bea Voorbeeld APQ-vragenlijst 28 maart 2018 Bea Voorbeeld Inleiding In dit rapport bespreken we jouw inzetbaarheid wat je kunt doen om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Om dit te bepalen hebben we de volgende

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

APQ-vragenlijst 30 januari Daan Demo

APQ-vragenlijst 30 januari Daan Demo APQ-vragenlijst 30 januari 2019 Daan Demo Inleiding In dit rapport bespreken we jouw inzetbaarheid en wat je kunt doen om jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Om dit te bepalen hebben we de volgende

Nadere informatie

APQ. Bea Voorbeeld. Naam: Datum:

APQ. Bea Voorbeeld. Naam: Datum: APQ Naam: Bea Voorbeeld Datum: 31.05.2017 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 31.05.2017 / APQ 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe je er nu voorstaat en

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

De loopbaanchecklist

De loopbaanchecklist De loopbaanchecklist Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop je jouw loopbaan stuurt. Bij het beantwoorden van de vragen gaat het niet direct om andere banen, je

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt.

Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt. De loopbaanvragenlijst Hoe goed stuur jij je eigen loopbaan aan? Met deze checklist ga je voor je zelf na hoe het gesteld is met de manier waarop jij jouw loopbaan stuurt. Hoe werkt het? Ga na in welke

Nadere informatie

APQ 17 april Bea Voorbeeld. APQ door eelloo

APQ 17 april Bea Voorbeeld. APQ door eelloo APQ 17 april 2018 Bea Voorbeeld APQ door eelloo Inleiding Je hebt het programma APQ doorlopen. In dit rapport bespreken we jouw arbeidsmarktwaarde en jouw inzetbaarheid. Je arbeidsmarktwaarde geeft inzicht

Nadere informatie

APQ 28 november Bea Voorbeeld. APQ door eelloo

APQ 28 november Bea Voorbeeld. APQ door eelloo APQ 28 november 2018 Bea Voorbeeld APQ door eelloo Inleiding Je hebt het programma APQ doorlopen. In dit rapport bespreken we jouw arbeidsmarktwaarde en jouw inzetbaarheid. Je arbeidsmarktwaarde geeft

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS HOOFDSTUK 1 9 feiten over het zoeken van een baan. 1. Jij moet zelf het heft in handen nemen. In plaats van via de traditionele manier te zoeken en te reageren op vacatures,

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL

SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL SPEELWIJZE LEKKER BLIJVEN WERKEN SPEL De huidige arbeidsmarkt ziet er heel anders uit dan die van vroeger: we veranderen vaker van baan of de inhoud ervan verandert, banen zijn minder zeker en de groei

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie een nieuwe baan via Randstad HR Solutions aanvullende informatie In aanvulling op het basistraject bestaat de mogelijkheid om je van werk naar werk traject samen met je adviseur op je specifieke behoefte

Nadere informatie

FLUITEND NAAR JE WERK. Met Loopbaanadvies van de FNV

FLUITEND NAAR JE WERK. Met Loopbaanadvies van de FNV FLUITEND NAAR JE WERK Met Loopbaanadvies van de FNV Herziene versie, juni 2018 LOOPBAANADVIES FNV ALTIJD DICHTBIJ EN GRATIS VOOR LEDEN De FNV wil het werk van haar leden zo plezierig mogelijk maken. Als

Nadere informatie

Rapportage 'Moeilijkheden bij het kiezen van een studie' (CDDQ)

Rapportage 'Moeilijkheden bij het kiezen van een studie' (CDDQ) Rapportage 'Moeilijkheden bij het kiezen van een studie' (CDDQ) Nederlandse versie van de CDDQ van Gati & Osipow (Luken & De Folter, 2014) Naam : Pieter K. Klas : Havo-5 Datum : 20-03-2014 School : X college

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je?

LOOPBAAN-ANKERTEST. Wat zijn loopbaan-ankers? Welke baan past bij je? LOOPBAAN-ANKERTEST Welke baan past bij je? Waarom werk je? Welke aspecten motiveren je in jouw werk? Welke inhoudelijke zaken moet je werk bevatten zodat je het naar je zin hebt en met plezier en resultaat

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 24.03.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 24.03.2016 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

Young People Coaching Experience

Young People Coaching Experience Hét loopbaanprogramma voor Young Professionals Young People Coaching Experience In 5 stappen naar je ideale baan! Ga jij met tegenzin naar je werk? Heb je er genoeg van om werk te doen dat niet bij je

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 5. 1 Persoonlijke successen 2 SWOT analyse 3 Samenvatting & conclusie

MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 5. 1 Persoonlijke successen 2 SWOT analyse 3 Samenvatting & conclusie MODULE 1 ZELFANALYSE WERKBOEK: STAP 5 1 Persoonlijke successen 2 SWOT analyse 3 Samenvatting & conclusie 1. Persoonlijke successen De eerste stap in je carrièrewijziging is je resultaten te herkennen of

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

immens werkend aan jouw ontwikkeling

immens werkend aan jouw ontwikkeling immens werkend aan jouw ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Wil je graag werken, maar heb je er moeite mee om zelf aan een baan te komen? Bijvoorbeeld omdat je een lichamelijke, psychische of

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

(Her)oriëntatie op je loopbaan

(Her)oriëntatie op je loopbaan (Her)oriëntatie op je loopbaan Enkele handvatten om naar je loopbaan en competenties te kijken december 2015 Onderhoudscheck voor je loopbaan Je bent het meest succesvol als je werk doet dat aansluit op

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1

LOOPBAANVAARDIGHEID LOOPBAANLEREN HOOFDSTUK 1 LPBAANVAARDIGHEID LPBAANLEREN HFDSTUK 1 Loopbaanvaardigheid Alle ogen zijn gericht op je reisdoel: het diploma van de opleiding die je volgt. Dat diploma bewijst straks dat jij je beginnend beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Ondernemerschap in Nederland

Ondernemerschap in Nederland Ondernemerschap in Nederland Je neemt deel aan het profiel Ondernemerschap. Dit betekent dat je erover denkt om in de toekomst als ondernemer te gaan werken. Dat is anders dan werken in loondienst. Dan

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Start van de begeleiding

Start van de begeleiding Start van de begeleiding Leidraad voor coaches Situering: Fase 1 intake Gebruik: - Doel: reflectieopdracht om te achterhalen waarom de coachee de begeleiding komt volgen - Het (onsamenhangend) verhaal

Nadere informatie

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009

www.tma-methode.nl Talentenanalyse annemieke de Kuijper 21 april 2009 annemieke de Kuijper 21 april 2009 Talentenanalyse ceylonpoort 5-25 2037 AA Haarlem T 023-5463747 I www. E webdiscussie@ Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4.

Nadere informatie

Colofon: Inge Bramsen, Kees Willemse, Chris Kuiper & Mieke Cardol, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, 2015.

Colofon: Inge Bramsen, Kees Willemse, Chris Kuiper & Mieke Cardol, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam, 2015. Colofon: Mijn Pad is gemaakt door Inge Bramsen, Kees Willemse, Chris Kuiper & Mieke Cardol (2015), Lectoraat Disability Studies; Diversiteit in Participatie, Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool

Nadere informatie

Je toekomst? Die bepaal je zelf!

Je toekomst? Die bepaal je zelf! 030-7511900 Je toekomst? Die bepaal je zelf! Youfit@retail helpt je op weg. Je werkt met plezier in een winkel. Dat doe je misschien al jaren en het gaat je prima af. Maar denk je weleens na waar je over

Nadere informatie

Signaalkaart Werkgeluk

Signaalkaart Werkgeluk Naam: Datum: Herman Westerhof 16 februari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2. Herman Westerhof... 3. Toelichting op de uitslag... 4. Tot slot... 3 5 6 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Op 16 februari 2013 heb

Nadere informatie

StudieThermometer. Temperatuur wat aan de lage kant? Mw Demo Kandidaat Instelling Demo

StudieThermometer. Temperatuur wat aan de lage kant? Mw Demo Kandidaat Instelling Demo StudieThermometer Mw Demo Kandidaat 27-11 - 2018 Temperatuur wat aan de lage kant? Instelling Demo Beste Demo, Goed dat je de StudieThermometer hebt ingevuld! Het helpt je om te bekijken of alles goed

Nadere informatie

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Voor jou als deelnemer Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Vind je het lastig om een baan te vinden of te houden? Weet je nog niet waar je talenten liggen, heb je nog geen keuze kunnen

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam.

Rapportage. Vertrouwelijk. De volgende tests zijn afgenomen: Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens. D. Emo. Naam. Rapportage De volgende tests zijn afgenomen: Test Persoonsgegevens Aanvullende persoonsgegevens Persoonlijkheidstest (MPT-BS) Status Voltooid Voltooid Voltooid Vertrouwelijk Naam Datum onderzoek Emailadres

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS HOOFDSTUK 1. 9 feiten over het zoeken van een baan. 1. Je moet het heft in eigen hand nemen. In plaats van zoeken op de traditionele manier en reageren op vacatures, begin je

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Wat is mijn vraag?

Hoofdstuk 1 Wat is mijn vraag? Hoofdstuk 1 Men kan beter enkele vragen stellen dan alle antwoorden te weten. (James Thurber) Sommige vragen zijn zo goed dat het jammer zou zijn ze met een antwoord te verknoeien. (Harry Mulisch) De grootste

Nadere informatie

10 tips voor het werven van de ideale stagiair

10 tips voor het werven van de ideale stagiair 1. Zorg dat ze je kennen Als jongeren je bedrijf niet kennen, dan solliciteren ze niet. Logisch. Om de beste leerlingen te krijgen, is contact met de onderwijsinstelling heel belangrijk. En dit contact

Nadere informatie

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst

Werving Selectie Mobiliteit. De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Werving Selectie Mobiliteit De Amarant Groep werkt aan jouw toekomst Je loopbaan ligt in jouw handen en wij helpen je graag op weg Ben je op dit moment tevreden met je functie binnen de Amarant Groep maar

Nadere informatie

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft.

Beroepsmatige instelling Bij beroepsmatige instelling wordt gekeken naar wat u motiveert en welke doelstellingen u op werkgebied heeft. Pagina 1 van 21 BIP-werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijst Dit rapport geeft een overzicht van uw positie op de vier persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor het functioneren in een werkomgeving:

Nadere informatie

Zonder dieet lekkerder in je vel!

Zonder dieet lekkerder in je vel! Zonder dieet lekkerder in je vel! Vijf vragen en vijf stappen om te ontdekken hoe je jouw eetpatroon kunt veranderen en succesvol kunt afvallen. Overgewicht neemt ernstige vormen aan, veel volwassenen

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

Workshop Solliciteren

Workshop Solliciteren Workshop Solliciteren Haagse Hogeschool Maandag 4 maart Saskia Slotboom Poll - Ik heb al een stageplek - Ik heb ideeën over waar ik stage wil lopen - Ik heb nog geen idee Workshop Solliciteren Tips om

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Drijfveren. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Drijfveren Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Drijfveren (QDI) 2 Wat motiveert jou? Wat geeft jou energie? Waardoor laat jij

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Leren en werken bij De Belvertshoeve

Leren en werken bij De Belvertshoeve Themabundel Leren en werken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld als werkboek

Nadere informatie

Beeldcoaching in de. kinderopvang. Visie In Beeld. Leren coachen met video

Beeldcoaching in de. kinderopvang. Visie In Beeld. Leren coachen met video Beeldcoaching in de kinderopvang Leren coachen met video V i s i e I n B e e l d H u z a r e n l a a n 2 4 7 2 1 4 e c E p s e Gebruik van video is de duidelijkste en snelste manier om te reflecteren op

Nadere informatie

De kracht van het doen! In zeven stappen van wens naar realiteit

De kracht van het doen! In zeven stappen van wens naar realiteit De kracht van het doen! In zeven stappen van wens naar realiteit Wist je dat 95% van de mensen die een goed voornemen voor het nieuwe jaar hebben deze niet waarmaken? De reden daarvoor is dat de meeste

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven.

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven. Het GROW-model Een ontwikkelingsgesprek is het meest effectief als je de vragen in een bepaalde structuur stelt. Het GROW-model biedt deze structuur. (Whitmore, 1995) Het GROW model bestaat uit de volgende

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET JE LOOPBAAN. Met Loopbaanadvies van de FNV. fnv.nl. Herziene versie, december 2018

AAN DE SLAG MET JE LOOPBAAN. Met Loopbaanadvies van de FNV. fnv.nl. Herziene versie, december 2018 AAN DE SLAG MET JE LOOPBAAN Met Loopbaanadvies van de FNV Herziene versie, december 2018 fnv.nl LOOPBAANADVIES FNV ALTIJD DICHTBIJ EN GRATIS VOOR LEDEN De FNV wil dat haar leden in hun werk zo goed mogelijk

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART

BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART BIJLAGE DE GOUDEN TIPS KAART VAAK GESTELDE SOLLICITATIEVRAGEN: 1. Wat trekt je in deze functie aan? 2. Vertel eens iets over jezelf? 3. Waarom solliciteer je juist bij ons bedrijf? 4. Wat zijn je sterke

Nadere informatie

Blij van jouw studie? Dat kan!

Blij van jouw studie? Dat kan! Studiekeuzeadvies van Carrière Corazon Blij van jouw studie? Dat kan! Wat past bij jou? Waar word je echt blij van? Wat is jouw talent? Waar ligt jouw toekomst? 1 Brochure studiekeuze-advies Inhoud: 1.

Nadere informatie

Voorwoord 9 Inleiding: werk veroveren 11

Voorwoord 9 Inleiding: werk veroveren 11 Inhoud Voorwoord 9 Inleiding: werk veroveren 11 1. Werken aan werk! 15 2. Arbeidsmarktklaar weet wat je wilt 20 3. Jobmarketing oproepen tot Die wil ik spreken! 41 4. Het curriculum vitae en social media-profielen

Nadere informatie

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma

BE HAPPY. 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma BE HAPPY 90-dagen Goed Gevoel conditionering programma Alle rechten voorbehouden. Geen deel van dit boek mag worden gereproduceerd op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

JOUW WENSEN, JOUW ACTIES

JOUW WENSEN, JOUW ACTIES Een initiatief van FNV Bouw JOUW WENSEN, JOUW ACTIES Je wilt gezond aan het werk blijven, plezier in je werk ervaren en voldoende uitdaging hebben. Dan kunnen onze coaches je hierbij helpen. Zij hebben

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Ontdek je managementsupport.nl/event

Ontdek je managementsupport.nl/event e-pocket Ontdek je managementsupport.nl/event Beste talentvolle professional, Bedankt dat je de e-pocket Ontdek je talent hebt gedownload! Met deze e-pocket kun je een eerste stap zetten om je persoonlijke

Nadere informatie

Inleidend hoofdstuk Architect van je eigen toekomst

Inleidend hoofdstuk Architect van je eigen toekomst Inleidend hoofdstuk Architect van je eigen toekomst De beste manier om je toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren. (Stephen R. Covey) Vraag aan een atleet, een concertpianist of een succesvol acteur

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer stellen: geef ik iedereen een gelijke kans of staan er misschien onbewust vooroordelen in de weg? Ook in Den Haag worden kansen gemist, waardoor bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie