Leren en werken bij De Belvertshoeve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leren en werken bij De Belvertshoeve"

Transcriptie

1 Themabundel Leren en werken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds

2 Voorwoord Deze themabundel is bedoeld als werkboek voor de deelnemer. Wij hopen dat alle deelnemers er met gemak en plezier mee kunnen werken. Eindhoven, '08 auteur Gerry Zuidhof Janneke Hopman Ton Bouwens illustraties StapStudio projectleider Corik Geurts eindredactie Janneke Hopman Helicon Opleidingen Niets uit deze opgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm, fotokopie, of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van Helicon Opleidingen. Helicon Opleidingen 1

3 Inleiding Deze themabundel hoort bij het thema Leren en werken bij De Belvertshoeve. Dit is een thema binnen de opleiding Assistent Medewerker. Na dit thema kun je: vertellen waarom het voor jouw belangrijk is deze opleiding te volgen; aangeven waarom het voor bedrijven belangrijk is dat hun medewerkers opgeleid zijn; aangeven welke kaarten in de kenniskist aanwezig zijn; uitleggen hoe werken met de kenniskist verloopt; de rol van de praktijkopleider van De Belvertshoeve aangeven; de rol van de begeleider van Helicon Opleidingen aangeven; aangeven wat er van jou tijdens de opleiding wordt verwacht; en bedrijven herkennen waar je met je diploma mogelijk aan het werk kunt; aangeven waar je passende vacatures kunt vinden; aangeven of vacatures aansluiten bij het niveau van je opleiding; een sollicitatiebrief schrijven; solliciteren naar een baan waarvoor je opgeleid bent; en aangeven wat jij moet doen als je ziek bent en niet kunt werken; aangeven wat een bedrijf moet doen als een werknemer ziek is en niet kan werken; de regels noemen die te maken hebben met ziekteverzuim bij De Belvertshoeve. opdrachten Themabundels bevatten instapvragen, werkbladen en oefenkaarten. De instapvragen worden aan het begin van een themabijeenkomst gemaakt. De werkbladen gebruik je tijdens de themabijeenkomst. De handelingen op de oefenkaart oefen je na de themabijeenkomst. Helicon Opleidingen 2

4 Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 2 Inhoud 3 Pictogrammen 4 Instapvragen 5 Werkblad 1: Leren bij De Belvertshoeve 6 Oefenkaart 12 Instapvragen 14 Werkblad 2: Werken bij De Belvertshoeve (en daarna) 15 Werkblad 3: Dat is geregeld 18 Oefenkaart 21 Helicon Opleidingen 3

5 Pictogrammen De pictogrammen die voor de opdrachten staan, laten zien om welke soort opdracht het gaat. Hieronder staat wat de pictogrammen betekenen. denken oefenen tijdens het werk kunnen lezen spreken luisteren kijken schrijven computeropdracht foto-opdracht instapvragen thuisoefening Helicon Opleidingen 4

6 Instapvragen Leren en werken bij De Belvertshoeve Geef aan of de stelling juist of onjuist is. Leg uit waarom je dit denkt. 1. Om werk te vinden is het belangrijk om een diploma te hebben. 2. De Belvertshoeve moet mij voldoende tijd geven om de opleiding te kunnen volgen. 3. De praktijkopleider van De Belvertshoeve is er om alle problemen op te lossen voor mij. 4. Het is niet voor iedereen gemakkelijk om voor een groep kijkers (publiek) een opdracht uit te voeren. 5. Je hebt er niets aan iets te leren wat je in je latere werk toch nooit hoeft te doen. 6. Het is voor mij belangrijk om te weten hoe de opleiding in elkaar zit. Helicon Opleidingen 5

7 Werkblad 1 Leren bij De Belvertshoeve doel Je kunt: vertellen waarom het voor jouw belangrijk is deze opleiding te volgen; aangeven waarom het voor bedrijven belangrijk is dat hun medewerkers opgeleid zijn; aangeven welke kaarten in de kenniskist aanwezig zijn; uitleggen hoe werken met de kenniskist verloopt; de rol van de praktijkopleider van De Belvertshoeve aangeven; de rol van de begeleider van Helicon Opleidingen aangeven; aangeven wat er van jou tijdens de opleiding wordt verwacht leerstof je eigen belang Het is voor jou belangrijk dat je deze opleiding volgt. Je investeert in je eigen toekomst. Als je het traject goed doorlopen hebt, krijg je een MBO diploma dat in heel Nederland waarde heeft en voldoet aan de landelijke en Europese eisen. Door het behalen van een diploma kun je later beter zelfstandig functioneren. Kennis maakt je zelfvertrouwen groter. goed voor het bedrijfsleven Voor bedrijven is het belangrijk dat medewerkers opgeleid zijn. Klanten stellen steeds hogere eisen. Bedrijven moeten op deze eisen inspelen door flexibeler en klantgerichter te werken. Dit vraagt om werknemers met vakkennis en met vaardigheden om goed met klanten en publiek om te kunnen gaan. Het is ook erg belangrijk dat medewerkers kunnen invallen als collega's ziek of afwezig zijn. Werknemers moeten dus liefst breed inzetbaar zijn. Helicon Opleidingen 6

8 Het volgen van een opleiding kan het plezier op de werkvloer vergroten. Een goede werksfeer is belangrijk voor de medewerkers én voor het bedrijf. gegevens over de opleiding Het is prettig te weten wat je van de opleiding kunt verwachten. Zo moet je ook vooraf weten wat de opleiding van jou verwacht. hulpmiddelen kenniskist met minimaal 1 thema-, les- en oefenkaart (indien van toepassing ook een plantenkaart) voorbeeld Oké-kaart (bijlage 1) opdracht Opdracht 1 Waar en wanneer neem jij met je praktijkopleider een leskaart door? Hoe lang mag je oefenen? Probeer er achter te komen wat het bedrijf doet om voor jou de opleiding mogelijk te maken. Noteer samen een aantal vragen die je aan Helicon Opleidingen of medewerkers van De Belvertshoeve wilt stellen. vragen: Helicon Opleidingen 7

9 Opdracht 2 Interview de praktijkopleider of andere functionaris van De Belvertshoeve. Ga door tot je een antwoord hebt op al je vragen. Noteer het antwoord op de vragen. vraag antwoord Helicon Opleidingen 8

10 opdracht 3 a Bekijk samen de inhoud van de kenniskist. Weet je nu hoe je de kenniskist gaat gebruiken? B Bekijk samen de Oké-kaart in de bijlage. Weet je nu hoe de Oké-kaart werkt? opdracht 4 Lees samen de onderstaande vragen door. Praat met andere deelnemers over de antwoorden. Schrijf je eigen mening op. a. De praktijkopleider komt naar je toe. Je hebt niet voldoende geoefend, de Oké-kaart had allang ingevuld kunnen zijn. Je moet volgens de praktijkopleider beter je best doen op de oefenkaarten en zorgen dat het invullen van de Oké-kaart eerder kan plaatsvinden. Zou je er problemen mee hebben als de praktijkopleider dit zou zeggen? Helicon Opleidingen 9

11 b. Je hebt plezier in de opleiding en werkt er hard voor. Je wilt graag door naar de volgende les, maar wacht al een aantal dagen op de demonstratie van de praktijkopleider. Deze heeft het druk. Wat zou jij zeggen tegen de praktijkopleider? Wat zou je doen? c. Je hebt na de demonstraties en het doornemen van de leskaarten steeds goed geoefend in de praktijk. De Oké-kaarten kunnen in een snel tempo, positief worden ingevuld. De praktijkopleider zegt tegen jou dat je hard werkt. Hij ziet je vooruitgaan. Zou je deze reactie van de praktijkopleider fijn vinden? d. Na de demonstratie van de praktijkopleider en het doornemen van de leerstof ga je oefenen in de praktijk. Na het oefenen moet je aantonen dat je het weet en kunt. Wie moet ervoor zorgen dat de Oké-kaart ingevuld wordt? Helicon Opleidingen 10

12 Oefenkaart Leren bij De Belvertshoeve doel Je kunt: op een prettige manier contact zoeken met je praktijkopleider; vanuit je zelf bij de praktijkopleider vragen om de demonstratie en de uitleg van leerstof bij een nieuwe leskaart; zelfstandig de handelingen op de oefenkaart tijdens je werk oefenen; op eigen initiatief bij de praktijkopleider aangeven dat je de vaardigheden en kennis hebt verworven. opdracht 1 Start deze week met een leskaart. Voer alle stappen uit om de leskaart goed af te ronden met een Oké-kaart. stappen 1 Kijk in de kenniskist met welke leskaart je gaat starten. 2 Overleg met je praktijkopleider. 3 Vraag op een prettige manier om de demonstratie en de uitleg van de leerstof Oefen zelfstandig de handelingen op de oefenkaart. Maak indien nodig gebruik van je oefenmap en de leerstof op de leskaart. Laat het je praktijkopleider direct weten als je denkt dat je genoeg geoefend hebt en de praktijkopleider de Oké-kaart voldoende af kan tekenen. Maak een goede afspraak: Waar en wanneer kun je dit aan de praktijkopleider laten zien? Laat op de afgesproken tijd en plaats aan de praktijkopleider zien dat je de vaardigheden en kennis hebt verworven en vul samen de Oké-kaart in. Helicon Opleidingen 11

13 1. Met welke leskaart ga je starten? titel leskaart: titel thema: 2. Je moet tijd en rust nemen om leskaarten door te nemen, zodat je zo goed mogelijk kunt leren. Waar en wanneer zou je volgens jou de leskaart het beste met de praktijkopleider kunnen doornemen? dag en tijd: plaats: 3. Je moet ook tijd en rust nemen om te oefenen. Waar en wanneer zou je volgens jou het beste kunnen oefenen? dag en tijd: plaats: Helicon Opleidingen 12

14 opdracht 2 Ben je tijdens één of meer stappen problemen tegen gekomen? Noteer deze in de tabel. Bespreek je antwoord met de praktijkopleider. stap probleem (De praktijkopleider neemt indien nodig contact op met Helicon Opleidingen.) opdracht 3 Neem de ingevulde Oké-kaart mee naar de volgende bijeenkomst. Helicon Opleidingen 13

15 Instapvragen Leren en werken bij De Belvertshoeve Geef aan of de stelling juist of onjuist is. Leg uit waarom je dit denkt. 7. Om werk te vinden moet je diploma s hebben. 8. Solliciteren naar werk is best wel moeilijk. 9. Als je eenmaal een baan gevonden hebt, werk je daar meestal tot je met pensioen gaat. 10. Als er veel zieken zijn is dat lastig voor het bedrijf. 11. Je kunt er zelf niets aan doen dat je ziek wordt. Helicon Opleidingen 14

16 Werkblad 2 Werken bij De Belvertshoeve (en daarna) doel Je kunt: bedrijven herkennen waar je met je diploma mogelijk aan het werk kunt; aangeven waar je passende vacatures kunt vinden; aangeven of vacatures aansluiten bij het niveau van je opleiding; een sollicitatiebrief schrijven; solliciteren naar een baan waarvoor je opgeleid bent; leerstof werkgebied Er zijn erg veel bedrijven die werk uitvoeren in aanleg en onderhoud van groen of in het onderhoud van terreinen en gebouwen. Naast vele eenmansbedrijven zijn er middelgrote bedrijven met bijvoorbeeld 10 personeelsleden en grote bedrijven met 25 tot 100 of meer medewerkers. Ook gemeenten hebben vaak eigen mensen voor deze werkzaamheden; deze afdeling van de gemeente heet dan vaak Openbare Werken of Beheer Openbare Ruimte. Daarnaast zijn er per regio ook werkvoorzieningschappen, waar mensen met een beperking aan de slag kunnen. Deze werkvoorzieningschappen voeren vaak werk uit voor gemeenten maar ook voor particuliere klanten. In Tilburg heet dit werkvoorzieningschap Diamant. De medewerkers kunnen aan de slag in o.a. de afdelingen groenvoorziening, boomkwekerij, bouw en schilderonderhoud, verpakking, schoonmaak, enz. starten met werken Eerst moet je natuurlijk weten welke bedrijven op zoek zijn naar personeel. Er zijn verschillende manieren om deze vacatures te vinden. Opdracht 1 Noteer 5 mogelijkheden om vacatures bij bedrijven te vinden: Helicon Opleidingen 15

17 Als je interesse hebt om bij een werkvoorzieningschap te gaan werken, meld je dan eerst aan bij het CWI (Centraal bureau voor Werk en Inkomen). Het CWI moet beoordelen of je voldoet aan de voorwaarden om toegelaten te worden. Je kunt ook begeleid gaan werken. Dit betekent dat je niet gaat werken bij het werkvoorzieningschap, maar in het reguliere bedrijfsleven met een regulier arbeidscontract. Een jobcoach helpt je jouw taken goed uit te voeren. functieomschrijving Iemand die gaat werken moet weten welke werkzaamheden van hem verwacht worden. En natuurlijk wat hij zelf aankan. Iemand van personeelszaken kan niet zomaar in het magazijn gaan werken. Dan zijn er aan het einde van de dag vast veel spullen zoek. Als groenvoorziener kun je niet zomaar in een restaurant werken. Dan zal de maaltijd niet zo heerlijk smaken als normaal. En je kunt ook niet even de taken van de directeur overnemen. Dan loopt er zeker veel mis. Het is dus erg belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plaats staat. Dat deze goed voorbereid is en weet welke taken hij of zij moet uitvoeren. Je moet dus goed kijken of het werk bij je past. Je kunt kijken naar de functieomschrijving; hierin staat wat de werkgever verwacht van zijn nieuwe werknemer. Opdracht 2 a Welk werk doe je het liefst bij De Belvertshoeve? werkzaamheden Helicon Opleidingen 16

18 b Welke werkzaamheden zou je willen en kunnen doen in een echte baan? Solliciteren Bedrijven komen meestal niet zelf naar jou toe om werk aan te bieden. Daarvoor zul je zelf op stap moeten. Als je een geschikte vacature gevonden hebt moet je meestal een sollicitatiebrief schrijven. Deze gebruiken bedrijven vaak om een aantal sollicitanten uit te kiezen. De uitgekozen mensen worden uitgenodigd voor een gesprek. Pas daarna kiezen ze de persoon uit die de baan krijgt. De eerste indruk is dus zeer belangrijk! Opdracht 3 Wat moet je in ieder geval in een sollicitatiebrief vermelden? (Wat moet je dus zeker niet vergeten?) Helicon Opleidingen 17

19 Werkblad 3 Dat is geregeld doel Je kunt: aangeven wat jij moet doen als je ziek bent en niet kunt werken; aangeven wat een bedrijf moet doen als een werknemer ziek is en niet kan werken; de regels noemen die te maken hebben met ziekteverzuim bij De Belvertshoeve. leerstof ziek zijn Ziek zijn is erg vervelend. Vooral voor jezelf maar ook voor je collega s, zij moeten er voor zorgen dat het werk toch gedaan wordt. Ook voor bedrijven is het duur als medewerkers ziek zijn. Ze moeten loon betalen maar krijgen er geen werk voor terug. Soms moeten er extra mensen worden ingezet om het werk toch af te kunnen maken. Genoeg redenen om er voor te zorgen dat je niet ziek wordt. Als je toch ziek wordt, is het belangrijk om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen gaan. Helicon Opleidingen 18

20 ziekte voorkomen Belangrijker nog dan regels maken over hoe we met zieke medewerkers omgaan, is het voorkomen van ziekte. voorkomen van ziekte Zorg voor regelmaat in je dagindeling, voldoende nachtrust en gezonde voeding. Ken jezelf, houd je aan leefregels die horen bij jouw beperking en/of medicijngebruik. Gebruik de juiste werkplekaanpassingen, veiligheidsmiddelen en -materialen. Praat (op tijd) over wat niet goed gaat. Dit kan gaan over werksfeer of problemen op de afdeling en over ziekte en problemen in de privé-sfeer. 5 Help je collega als je ziet dat het niet goed met hem of haar gaat. 6 Accepteer dat je door ziekte (soms tijdelijk) minder kan. regels bij ziekmelding Als je ziek bent dan moet je jezelf natuurlijk tijdig ziekmelden bij je praktijkopleider en/of de administratie. speciale situaties persoonlijke problemen De Belvertshoeve doet er alles aan om jou zo goed mogelijk te kunnen laten werken. Toch gaat er wel eens iets fout op het werk of privé. Dan is het prettig als je met je probleem bij iemand terecht kunt. Helicon Opleidingen 19

21 Opdracht 1 Welke regels en afspraken zijn er bij De Belvertshoeve als je ziek bent en dus niet gaat werken. Regels en afspraken Helicon Opleidingen 20

22 Oefenkaart Werken bij De Belvertshoeve & Dat is geregeld doel Je kunt: aangeven wat je op het werk kunt doen om ziekte te voorkomen; aangeven wat je in eigen tijd (thuis) kunt doen om ziekte te voorkomen. opdracht 1 Geef aan wat jij zelf kunt doen om zo gezond mogelijk te blijven. Kijk naar de situatie op het werk en naar je situatie thuis. Vul de tabel in. dit kan ik doen om gezond te blijven Op het werk thuis Bespreek de tabel met je praktijkopleider. Probeer elke dag goed voor jezelf te zorgen. Zorg zo dat je plezier houd in je werk en voorkom ziekte. Helicon Opleidingen 21

23 Oké-kaart Leren en werken bij De Belvertshoeve deelnemer: datum: competentie De assistent kan functioneren bij De Belvertshoeve en blijft zich ontwikkelen binnen zijn/haar beroep. kenmerken onvoldoende voldoende goed Je overziet wat er tijdens de opleiding van je verwacht wordt. Je hanteert de kenniskist zelfstandig en bent ondernemend. Je maakt tijdens je werk onderscheid tussen jouw taken en taken van collega s. Je weet voor welke sectoren van de arbeidsmarkt je opgeleid bent en waar je geschikte vacatures kunt vinden. Je meldt je op de juiste manier ziek en beter. Je zorgt goed voor jezelf en voorkomt daarmee ziekte. handtekening praktijkopleider handtekening BPV-begeleider handtekening deelnemer Helicon Opleidingen 22

24 deelnemer: datum: opmerkingen Helicon Opleidingen 23

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Themabundel Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld

Nadere informatie

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Trainersinstructie Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze trainersinstructie

Nadere informatie

Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve

Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve Themabundel Veilig en verstandig werken bij de Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 eenvoudige versie Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2016 gaan doen, en wat beter of anders kan in de zorg. Het

Nadere informatie

Herhalingsles van het thema Op zoek naar werk

Herhalingsles van het thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Herhalingsles van het thema Op zoek naar werk Les 11. Herhaling Inleiding Deze les is een herhalingsles van de vier gesprekken van les 7 tot en met 10. Wat leert u in deze les? Vragen

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk

Thema Op zoek naar werk http://www.edusom.nl Thema Op zoek naar werk Lesbrief 11. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden uit les 7, 8, 9 en 10. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Werkblad 2 2 Solliciteren Vanaf halverwege Niveau A1...

Werkblad 2 2 Solliciteren Vanaf halverwege Niveau A1... Vragen vooraf Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud Milouska

Nadere informatie

Werken in de techniek

Werken in de techniek 08740 Arbeidsmarkt Assistent 05-06-2008 10:44 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 Werken in de techniek Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Wat laat je zien? Je komt op tijd en houdt je aan afspraken Je assisteert

Nadere informatie

Voeding. Handleiding voor begeleiders

Voeding. Handleiding voor begeleiders Voeding Handleiding voor begeleiders Algemene tips voor begeleider Het beste uit jezelf! Philadelphia vindt het belangrijk dat cliënten zich net als ieder ander mens kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt uitgegaan

Nadere informatie

Voorbereiden op het sollicitatiegesprek

Voorbereiden op het sollicitatiegesprek Lesdoel: De student weet meer over het en heeft een keer geoefend. Korte inhoud: De vacature is gevonden, de brief geschreven nu komt het aan de orde. Wat kun je verwachten? Oriëntatie Studenten hebben

Nadere informatie

Sociaal netwerk. Handleiding voor begeleiders

Sociaal netwerk. Handleiding voor begeleiders Sociaal netwerk Handleiding voor begeleiders Algemene tips voor begeleider Het beste uit jezelf! Philadelphia vindt het belangrijk dat cliënten zich net als ieder ander mens kunnen ontwikkelen. Hierbij

Nadere informatie

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid

Meten van mediawijsheid. Bijlage 6. Interview. terug naar meten van mediawijsheid Meten van mediawijsheid Bijlage 6 Interview terug naar meten van mediawijsheid Bijlage 6: Het interview Individueel interview Uitleg interview Ik zal je uitleggen wat de bedoeling is vandaag. Ik ben heel

Nadere informatie

Zelfstandige Externe Stage

Zelfstandige Externe Stage IK, LEREN EN WERKEN Zelfstandige Externe Stage deel 4 van 6 Colofon Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Jacobien Ubbink Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: PPMP Prepress,

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

De school is van ons

De school is van ons De school is van ons Werkboek sociale vaardigheden op school Uitgeverij Eenvoudig Communiceren LEZEN VOOR IEDEREEN UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN Dit werkboek is van: Voornaam:... Achternaam: Leeftijd:...

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2

Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Basisvaardigheden Nederlands Deel 1 van 2 Colofon Auteur: Hanneke Molenaar Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Titel: Basisvaardigheden

Nadere informatie

CP16. ziek- en betermelden

CP16. ziek- en betermelden CP16 ziek- en betermelden Bent u ziek? Kunt u daarom niet werken? Geef het dan door aan uw baas. Dat is normaal in Nederland. Als u wat langer ziek bent, maakt u een afspraak met de bedrijfsarts. Als u

Nadere informatie

Lesbrief: Safe! Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk

Lesbrief: Safe! Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Lesbrief: Safe! Thema: Mens & Dienstverlenen aan het werk Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Ongelukken, kleine hoekjes, ogenblikken... Een ongeluk zit in een

Nadere informatie

STAGEBOEKJE 2016 / 2017

STAGEBOEKJE 2016 / 2017 STAGEBOEKJE 2016 / 2017 Naam: Klas: Bedrijf / Instelling: 1 Dit stageboekje is voor jou gemaakt. Aan de hand van een logboek en een aantal opdrachten hopen we dat je zoveel mogelijk van je stage kunt leren.

Nadere informatie

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren Het sollicitatiegesprek Lesdoel: Korte inhoud: Organisatie: Lesduur: Onderwerp Werkvorm Oriëntatie Uitvoering De student weet meer over het sollicitatiegesprek en heeft een keer geoefend. De vacature is

Nadere informatie

SAMEN-WERKEN MET DE MENSEN OM JOU HEEN

SAMEN-WERKEN MET DE MENSEN OM JOU HEEN cursus SAMEN-WERKEN MET DE MENSEN OM JOU HEEN Samen-Werk-Boek.. www.zozijn.nl/zozijnschool Inhoudsopgave Samen-werken met de mensen om jou heen.... 3 Wat gaan we doen in deze cursus?... 4 Jezelf voorstellen...

Nadere informatie

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach

Instructieboek Koken. Voor de Mpower-coach Instructieboek Koken Voor de Mpower-coach juni 2014 Mpower-coach Instructieboek Versie 1.2014 blz. 2 Inhoud: Inhoudsopgave blz. 3 Mpower-coach blz. 5 Thema koken : blz. 7 Module 0: Beginnen met koken blz.

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Persoonlijk Werkplan

Persoonlijk Werkplan Mijn Dossier Persoonlijk Werkplan Beoordelings Formulier - - - Naam Geboortedatum Datum gesprek Misschien is dit de eerste keer dat je een Beoordelingsgesprek krijgt en misschien weet je inmiddels ook

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Werken in het management

Werken in het management 13 Werken in het management Naam:... Klas:... Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: Monique de Bree Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: Arie Reijn

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

PrOmotie. Sociale Competentie. Ik & de Ander. Werkboek 3

PrOmotie. Sociale Competentie. Ik & de Ander. Werkboek 3 PrOmotie Sociale Competentie Ik & de Ander Werkboek 3 Auteurs Onder redactie van Met dank aan Tekstredactie Vormgeving Illustraties Drukwerk : Aveline Dijkman, Ingrid Koops, Marjo de Jong : Ingrid Koops

Nadere informatie

Ik, leren en werken. Aan het werk

Ik, leren en werken. Aan het werk Ik, leren en werken Aan het werk Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs, werkzaam bij ICBA Inhoudelijke redactie: Daphne Ariaens

Nadere informatie

Herhalingsles van het thema Op zoek naar werk

Herhalingsles van het thema Op zoek naar werk Herhalingsles van het thema Op zoek naar werk Lesbrief 11. Herhaling Inleiding Deze les is een herhalingsles van de vier gesprekken van het thema. Wat leert u in deze les? Vragen naar werk. Je voorstellen.

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Afhankelijk gedrag. Andere factoren zijn wel te beïnvloeden, met andere woorden: daar kun je mogelijk wel iets aan doen:

Afhankelijk gedrag. Andere factoren zijn wel te beïnvloeden, met andere woorden: daar kun je mogelijk wel iets aan doen: Afhankelijk gedrag Samenvatting Hieronder hebben we de inhoud van de aflevering Afhankelijk gedrag samengevat. Gemakkelijk om er nog eens bij te pakken. Wat is afhankelijk gedrag? Mensen met dementie die

Nadere informatie

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief)

stageboekje STAGE sector economie administratief 3 e klas Handel en Administratie Naam: Klas: (administratief) 3 e klas Handel en Administratie stageboekje (administratief) Naam: Klas: stage klas 3 HA (administratief) herzien 2011 1 VOORWOORD Wanneer je net begonnen bent op een nieuwe werkplek zul je aan veel dingen

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Respectvol reageren op gevoelens

Respectvol reageren op gevoelens OPDRACHTFORMULIER Respectvol reageren op gevoelens Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen. Bespreek deze met medestudenten of je docent.

Nadere informatie

van tevoren vragen opschrijven om bij een sollicitatiegesprek te stellen.

van tevoren vragen opschrijven om bij een sollicitatiegesprek te stellen. CP2 solliciteren Als u in Nederland belangstelling heeft voor een vacature, kunt u gaan solliciteren. Meestal gaat u dan praten bij een bedrijf. Soms kunt u ook telefonisch solliciteren. In cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

docenten handleiding CP02 Solliciteren WZDH2-V1.1

docenten handleiding CP02 Solliciteren WZDH2-V1.1 docenten handleiding CP02 Solliciteren WZDH2-V1.1 Solliciteren CP02 WZ Waar gaat het over? Introductie Deze CP gaat over solliciteren. De kandidate maakt kennis met vastomlijnde sollicitatieprocedures

Nadere informatie

UITWERKING webcase solliciteren & vacature

UITWERKING webcase solliciteren & vacature UITWERKING webcase solliciteren & vacature mijn leerbedrijf Solliciteren, opdracht 3 opdracht 1 1. Mijn vijf tips voor het mailen van een sollicitatiebrief zijn: Je mailt jouw sollicitatiebrief als de

Nadere informatie

BPV-katern Ondernemen

BPV-katern Ondernemen BPV-katern Ondernemen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. Meppel Auteur: R. van Midde Redactie: Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Edu Actief b.v. Meppel Drukwerk: Titel

Nadere informatie

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen

AMBITIE.INFO. BPV Verkopen AMBITIE.INFO BPV Verkopen Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving: Uitgeverij

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat? Heb je een curriculum vitae? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Milouska en Bayu kijken hoe je kunt

Nadere informatie

Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie met pictogrammen voor cliënten

Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie met pictogrammen voor cliënten SC-0033 mei 2012 - alle rechten voorbehouden s Heeren Loo Zorggroep Berkenweg 11 3818 LA Amersfoort Postbus 647 3800 AP Amersfoort Voor jouw veiligheid De Wet Bopz in makkelijke taal Versie met pictogrammen

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Dit is het woordenboek behorend bij de digitale cursus van Taal voor het Leven - Werk ze!.

Dit is het woordenboek behorend bij de digitale cursus van Taal voor het Leven - Werk ze!. WOORDENBOEK Dit is het woordenboek behorend bij de digitale cursus van Taal voor het Leven - Werk ze!. In dit woordenboek kun je alle woorden met een sterretje (*) terugvinden. De woorden staan per les

Nadere informatie

belasting Medewerker Open teelt / Bedekte teelt

belasting Medewerker Open teelt / Bedekte teelt Medewerker Open teelt / Bedekte teelt Leeractiviteit: Herkennen van en omgaan met fysieke belasting Activiteit: Vandaag let je op de fysieke belasting in het werk. Er zijn verschillende soorten belasting.

Nadere informatie

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Netwerkthermometer DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Wat is De Netwerkthermometer De Netwerkthermometer is een test. Een test om een gedegen beeld te krijgen van hoe je zelf aan kijkt tegen je

Nadere informatie

Module 1 Leren & Loopbaan begint bij jezelf

Module 1 Leren & Loopbaan begint bij jezelf Module 1 Leren & Loopbaan begint bij jezelf Hoofdstuk 7 Je handelt professioneel Inhoud 7.1 Professionaliteit Opdracht 1 Professioneel handelen van Charlotte Opdracht 2 Impulsief handelen en gevolgen Opdracht

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand.

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand. Praktijkwerkboek AKA Dataverwerking 1 Inhoud Een ander woord voor gegevens is data. Elk bedrijf werkt met data. Dat kunnen bijvoorbeeld data zijn over klanten, zoals de naam en het adres. Het kan ook gaan

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

naam : klas : 3.. mentor :

naam : klas : 3.. mentor : naam : klas : 3.. mentor : Opdrachten bij bezoek Onderwijsbeurs 30 september 2011 De opdrachten in dit boekje vormen een verplicht onderdeel van het doorstroomportfolio dat je dit jaar moet gaan opbouwen.

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk. VOORWOORD Voor je ligt de handleiding voor het maken van jouw profielwerkstuk. Zoals je weet is het maken van een profielwerkstuk één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas vmbo-tgl.

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Kleren maken de mens

PrOmotie. Cultuur en maatschappij. Werkboek Kleren maken de mens PrOmotie Cultuur en maatschappij Werkboek Kleren maken de mens Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mary Korten, José Banens, Gerda Verheij

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie -begeleiding

Loopbaanoriëntatie -begeleiding Ik, leren en werken Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanlogboek voor fase 2 Voorbereiding Colofon Auteur: Edu Actief b.v. Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Edu Actief b.v. Illustraties: Edu

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Begeleide interne stage

Begeleide interne stage Ik, leren en werken Begeleide interne stage Deel 2 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs Inhoudelijke redactie: Titel: Ik, leren

Nadere informatie

Ambitie.info. BPV Verkoop optimaliseren

Ambitie.info. BPV Verkoop optimaliseren Ambitie.info BPV Verkoop optimaliseren 1 Colofon Uitgeverij: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Auteur: M. Steenbergen Redactie: Uitgeverij Edu Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: R. van Midde Vormgeving:

Nadere informatie

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN?

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN? Hoofdstuk 1 Leerdoelen pg 17 Link tussen leerdoelen en toets stof 1.1 Juridisch medewerker Algemene vaardigheden besproken: Op de hoogte zijn (kennis) Informatie op papier kunnen zetten Goed kunnen lezen

Nadere informatie

De Keukentafel Uitdaging

De Keukentafel Uitdaging De Keukentafel Uitdaging MAG HET WAT RUSTIGER AAN DE KEUKENTAFEL Gemaakt in het kader van het Swing project Een cliëntproces; tools voor samenwerking Door Nic Drion Aan de keukentafel Aan de keukentafel

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

De Vragenlijst welbevinden voor kinderen 8+ bestaat uit de volgende onderdelen: vragenlijst overzicht van de categorieën per vraag notatieformulier.

De Vragenlijst welbevinden voor kinderen 8+ bestaat uit de volgende onderdelen: vragenlijst overzicht van de categorieën per vraag notatieformulier. Vragenlijst voor kinderen 8+ De vragenlijst voor kinderen van 8 jaar en ouder kan worden gebruikt voor en door alle kinderen in deze leeftijdsgroep. In zes vragen wordt de kinderen naar hun mening over

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5

nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5 nederlands Schrijven voor 1F Deel 2 van 5 Colofon Auteur: Mieke Lens Eindredactie: Ina Berlet Redactie: Edu Actief b.v. Vormgeving: Crius Group Illustraties: Edu Actief b.v. Nederlands - Schrijven voor

Nadere informatie

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS

Werken via Attract Uitzendbureau, hoe werkt dat? PERSONEELSGIDS PERSONEELSGIDS 1. INTRODUCTIE Gefeliciteerd met je nieuwe baan via Attract Uitzendbureau! Werken als uitzendkracht heeft zo zijn voordelen. Je kunt ervaring op doen bij verschillende bedrijven, bijverdienen

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema.

Thema Op het werk. Lesbrief 16. Herhaling thema. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 16. Herhaling thema. Wat leert u in deze les? De woorden van les 12, 13, 14 en 15. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie. Wat kun je meenemen? Solliciteren Dit thema gaat over solliciteren: hoe doe je dat? Onderwerpen Kennismaken met verschillende manieren van solliciteren. Zich voorbereiden op een sollicitatie Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen?

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf

PrOmotie. Cultuur en Maatschappij. Werkboek Tijd voor jezelf PrOmotie Cultuur en Maatschappij Werkboek Tijd voor jezelf Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk: Mieke van Wieringen, Caroline van den Kommer Ina Berlet

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Werken en leren in het Parkhuis. Opleiding Helpende gezondheidszorg: jouw toekomst? www.hetparkhuis.nl

Werken en leren in het Parkhuis. Opleiding Helpende gezondheidszorg: jouw toekomst? www.hetparkhuis.nl Werken en leren in het Parkhuis Opleiding Helpende gezondheidszorg: jouw toekomst? www.hetparkhuis.nl Het Parkhuis De werkplek: het Parkhuis Het Parkhuis is een verpleeghuis dat is verdeeld over zes locaties

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod

Veilig Thuis. Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod Veilig Thuis Werkboekje voor kinderen en ouders bij een tijdelijk huisverbod 2 Een stukje uitleg Dat je samen met papa/mama, of een andere persoon in dit boekje gaat werken is niet zo maar. Dat komt omdat

Nadere informatie

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Seksueel grensoverschrijdend gedrag Kriebels in je buik Seksueel grensoverschrijdend gedrag 1 Seksueel grensoverschrijdend gedrag Groep 8 90 min Begrippen Seksuele grensoverschrijding, seksueel misbruik, vertrouwenspersoon, veilig thuis

Nadere informatie

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!!

Personal ARROW. Van: Next Arrow Coachdiensten. De positieve benadering richting gewenst resultaat!! Personal ARROW Van: Next Arrow Coachdiensten De positieve benadering richting gewenst resultaat!! De Personal Arrow van Next Arrow Next Arrow staat voor coachende begeleiding bij je volgende actie richting

Nadere informatie