Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]"

Transcriptie

1 Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Meting Voorbeeld van de individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken.-

2 Inhoud 1. Inleiding Over de dienstverlening rondom Klik & Tik in [Voorbeeldbibliotheek] Over de cursisten in de meting Mate waarin de deelnemers zijn geactiveerd Zelfbeoordeling operationele vaardigheden Zelfbeoordeling formele vaardigheden Attitudes Tevredenheid Zelfbeoordeling effect Klik & Tik en dienstverlening Wat is de waarde van de bevindingen in de individuele rapportage? De resultaten die in de individuele rapportage gepresenteerd worden hebben alleen betrekking op de groep deelnemers die aan de meting heeft deelgenomen. De resultaten kunnen niet gegeneraliseerd worden naar de dienstverlening in bibliotheken rondom Klik & Tik in het algemeen. Ook kunnen op basis van deze bevindingen geen uitspraken worden gedaan over de exacte effecten van toekomstige dienstverlening rondom Klik & Tik in de betreffende bibliotheek. Voor dit laatste zijn de bevindingen echter wel indicatief. De bevindingen geven een beeld van wat de bibliotheek op basis van de huidige opzet van de dienstverlening aan effecten kan verwachten. De resultaten zijn daarmee ook een indicatie van onderwerpen die mogelijk meer aandacht behoeven in de dienstverlening rondom Klik & Tik in de betreffende bibliotheek.

3 1. Inleiding MONITOR KLIK & TIK Bibliotheken willen steeds meer resultaatgericht werken en effecten en opbrengsten van dienstverlening in beeld brengen. Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) regisseert en coördineert de activiteiten hieromheen en streeft naar centrale innovatie en ontwikkeling hiervan. Om inzicht te krijgen in resultaten bij eindgebruikers van de dienstverlening rondom Klik & Tik in bibliotheken heeft NextValue Research een monitor ontwikkeld waarmee de resultaten onder de eindgebruikers van Klik & Tik in beeld kunnen worden gebracht. Bibliotheken die deelnemen aan de Klik & Tik-monitor ontvangen twee rapportages: Een landelijk rapportage met daarin geanonimiseerd en gemiddeld de resultaten van alle bibliotheken tezamen. Een individuele rapportage met daarin de bevindingen op het niveau van de deelnemende bibliotheek. Dit rapport dient als voorbeeld van hoe de individuele rapportage er uit ziet en welke onderwerpen en informatie de bibliotheek daarin kan verwachten. De individuele rapportages zullen alleen aan de betreffende bibliotheek worden gegeven. De [Voorbeeldbibliotheek] is één van de bibliotheken die hebben deelgenomen aan de Klik & Tikmonitor. In deze voorbeeldrapportage doen wij verslag van de bevindingen van de afzonderlijke resultaten van de [Voorbeeldbibliotheek] met het aanbod van dienstverlening rondom Klik & Tik. LEESWIJZER In hoofdstuk 2 beschrijven we de opzet van de dienstverlening rondom Klik & Tik in de [Voorbeeldbibliotheek]. In hoofdstuk 3 vindt u de achtergrondkenmerken van de cursisten die hebben deelgenomen aan de meting in de [Voorbeeldbibliotheek]. Hoofdstuk 4 laat zien in hoeverre de deelnemers actiever zijn geworden op internet na het deelnemen aan de Klik & Tik-dienstverlening in de [Voorbeeldbibliotheek]. In hoofdstuk 5 en 6 beoordelen de deelnemers hun internetvaardigheden voor en na deelname aan de dienstverlening in de [Voorbeeldbibliotheek]. Hoofdstuk 7 geeft weer hoe deelnemers voor en na deelname aan de dienstverlening in de [Voorbeeldbibliotheek] denken over internet en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. In hoofdstuk 8 en 9 beschrijven we de tevredenheid van de deelnemers met Klik & Tik en de dienstverlening van de [Voorbeeldbibliotheek]. 1

4 2. Over de dienstverlening rondom Klik & Tik in de [Voorbeeldbibliotheek] CURSUS MET HET PROGRAMMA KLIK & TIK. HET INTERNET OP. CURSUS HEEFT ZES BIJEENKOMSTEN. BEGELEIDING DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER EN MAATSCHAPPELIJK STAGIAIR. KOSTEN DEELNAME: LEDEN 35,- / NIET-LEDEN 50,-. 3. Over de cursisten in de meting van de [Voorbeeldbibliotheek] TIEN DEELNEMERS IN DE VOORMETING EN TIEN DEELNEMERS IN DE NAMETING VAN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK]. Bibliotheek Aantal respondenten (N) Voormeting Nameting Totaal [Voorbeeldbibliotheek] Tabel 1: Respondenten in voor- en nameting. BIJNA ALLE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] ZIJN VROUW. Geslacht Voormeting Nameting Man N 1 1 % 10% 10% Vrouw N 9 9 % 90% 90% Totaal N % 100% 100% Tabel 2: Verdeling geslacht in voor- en nameting. ALLE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] ZIJN 55 JAAR OF OUDER. Leeftijd 19 tot 35 jaar N 0 0 % 0% 0% 36 tot 54 jaar N 0 0 % 0% 0% 2

5 55 jaar of N ouder % 100% 100% Totaal N % 100% 100% Tabel 3: Verdeling leeftijd in voor- en nameting. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] HEBBEN EEN GEVARIEERD OPLEIDINGSNIVEAU. Hoogst afgeronde opleiding Basisonderwijs N 2 2 % 20% 20% MAVO/VMBO N 3 3 % 30% 30% MBO N 1 1 % 10% 10% HAVO/VWO N 2 2 % 20% 20% HBO/WO N 2 2 % 20% 20% Totaal N % 100% 100% Tabel 4: Verdeling opleidingsniveau in voor- en nameting. TWEEDERDE VAN DE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] IS BEKEND MET DE CURSUS DOOR DE KRANT. Hoe gehoord over het Klik & Tik aanbod in de bibliotheek? Via UWV 0 0% Via een krant 6 67% Via de bibliotheek (medewerker, poster etc.) 1 11% Via een nieuwsbrief van de bibliotheek 0 0% Op de radio gehoord 0 0% Van vrienden/bekenden Anders namelijk: Van vrienden/bekenden 0 2 0% 22% Tabel 5: Hoe hebben deelnemers van het Klik & Tik-aanbod gehoord? 3

6 TWEEDERDE VAN DE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] OEFENT VOOR PRIVÉGEBRUIK. Waarom internetvaardigheden verbeteren? Voor gebruik op werk. 0 0% Voor privégebruik. 8 67% Om beter een baan te kunnen zoeken. 0 0% Voor het onderhouden /krijgen van sociale contacten. 4 33% Verplicht door het UWV, gemeente of andere organisatie. 0 0% Tabel 6: Waarom willen deelnemers de internetvaardigheden verbeteren? DEELNEMERS HEBBEN NA DEELNAME IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] LANGER DAN EEN MAAND GEOEFEND. Wanneer voor het eerst gebruik gemaakt van de begeleiding? Minder dan een week geleden 0 0% Langer dan een week maar korter dan een maand geleden 0 0% Langer dan een maand geleden % Totaal % Tabel 7: Duur deelname aan Klik & Tik-dienstverlening op moment van de nameting. BIJNA ALLE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] HEBBEN NA DEELNAME ZESMAAL OF MEER IN DE BIBLIOTHEEK GEOEFEND. Hoe vaak in de bibliotheek geweest voor de begeleiding bij Klik & Tik? Eenmaal 1 10% Tweemaal 0 0% Driemaal 0 0% Vier- of vijfmaal 0 0% Zesmaal of meer 9 90% Totaal % Tabel 8: Gebruik Klik & Tik-aanbod op moment nameting. 4

7 DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] HEBBEN NA DEELNAME ZES HOOFDSTUKKEN AF. Aantal hoofdstukken deel 1 af % 1 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 4 0 0% 5 0 0% % Totaal % Tabel 9: Aantal gemaakte hoofdstukken op moment nameting. 4. Mate waarin de deelnemers zijn geactiveerd ALLE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] HEBBEN OOK THUIS GEOEFEND. Heeft u ook thuis geoefend met Klik & Tik? Ja, minstens 1 x per week % Ja, minder dan 1 x per week 0 0% Nee / Ik heb thuis geen computer 0 0% Totaal 0 100% Tabel 10: Thuis oefenen. RUIM EENDERDE VAN DE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] OEFENT OOK MET HET ANDERE PROGRAMMA. Heeft u ook geoefend met het andere programma van Klik & Tik? Ja, met begeleiding in de bibliotheek 1 10% Ja, met hulp van een bekende / medeleerling 0 0% Ja, zelfstandig 3 30% Nee 6 60% Totaal % Tabel 11: Gebruik van het andere oefenprogramma dan dat waarbij door de bibliotheek dienstverlening werd aangeboden. 5

8 GEEN TOENAME IN FREQUENTIE VAN HET INTERNETGEBRUIK DOOR DEELNAME IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK]. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 3 weken buiten de bibliotheek het internet gebruikt? Bijna dagelijks N 5 4 % 56% 40% Niet dagelijks maar minstens 1 x per week N 3 6 % 33% 60% Minder dan 1 x per week N 0 0 % 0% 0% Helemaal niet / Ik heb thuis geen N 1 0 computer % 11% 0% Totaal N 9 10 % 100% 100% Tabel 12: Gebruiksfrequentie internet. LICHTE TOENAME GEBRUIK VAN VERSCHILLENDE INTERNETTOEPASSINGEN DOOR DEELNAME IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK]. Toepassing Aantal en % dat toepassing gebruikt Voormeting Nameting ALGEMEEN GEBRUIK/SURFEN Zomaar wat rondkijken 3 30% 3 30% Websites bekijken voor hobby of vrijetijdsbesteding 4 40% 5 50% Spelletjes spelen 3 30% 3 20% INFORMATIEF GEBRUIK Nieuwsberichten lezen 3 30% 4 40% Vertrektijden van het openbaar vervoer opzoeken 4 40% 4 40% Informatie van de gemeente opzoeken 3 30% 3 30% Informatie over producten die ik misschien wil 0 0% 1 10% kopen opzoeken Informatie van de rijksoverheid opzoeken 2 20% 2 20% Andere nuttige informatie opzoeken 3 30% 5 50% DEELNAME ONTWIKKELINGEN/PRAKTISCH GEBRUIK Bankzaken regelen 1 10% 2 20% Inloggen op websites van de overheid met DigiD 1 10% 0 0% Bestanden opslaan van internet 3 30% 3 30% Producten kopen 0 0% 0 0% 6

9 Ingevulde documenten versturen 1 10% 2 20% Officiële documenten downloaden 1 10% 2 20% STRATEGISCH GEBRUIK Oefenen met oefenmaterialen 5 50% 5 50% Vacatures zoeken 0 0% 0 0% Reageren op vacatures 0 0% 0 0% Informatie over cursussen verzamelen 0 0% 1 10% SOCIAAL GEBRUIK Contact houden met bekenden via 3 30% 4 40% Contact houden met bekenden via sociale media 1 10% 2 20% Vragen stellen of reageren op een forum 1 10% 0 0% Nieuwe vrienden maken via sociale media 1 10% 1 10% Foto s/filmpjes/documenten delen via 2 20% 2 20% Foto s/filmpjes/documenten delen via sociale 1 10% 2 20% media Tabel 13: Gebruik van internettoepassingen door de deelnemers per toepassing. Voormeting Nameting N Gemiddeld aantal gebruikte N Gemiddeld aantal gebruikte toepassingen toepassingen 10 4,6 10 5,5 Tabel 14: Gemiddeld aantal gebruikte internettoepassingen per deelnemer 5. Zelfbeoordeling operationele vaardigheden DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] VAKER POSITIEF OVER EIGEN VAARDIGHEDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE INTERNETBROWSER Vaardigheden internetbrowser 1. Een website openen in de internet-browser 2. De knoppen van de internet-browser bedienen Ik kan dat nog niet / weet 1 10% 0 0% Ik kan dat al een beetje. 5 50% 4 40% Ik kan dat al goed. 4 40% 6 60% Ik kan dat nog niet / weet 0 0% 0 0% Ik kan dat al een beetje. 5 50% 4 40% Ik kan dat al goed. 5 50% 6 60% 7

10 3. Een bestand van internet opslaan op de computer Ik kan dat nog niet / weet 7 70% 4 40% Ik kan dat al een beetje. 1 10% 3 30% Ik kan dat al goed. 2 20% 3 30% Tabel 15: Zelfbeoordeling vaardigheden internetbrowser bedienen. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME VAKER POSITIEF OVER EIGEN VAARDIGHEDEN BIJ HET GEBRUIK VAN EEN ZOEKMACHINE. 1. Zoekwoord-en invullen in een zoekmachine 2. Zoekresultaten van een zoekmachine openen en bekijken Ik kan dat nog niet / weet 4 40% 1 10% Ik kan dat al een beetje. 3 30% 4 40% Ik kan dat al goed. 3 30% 5 50% Ik kan dat nog niet / weet 3 30% 1 10% Ik kan dat al een beetje. 4 40% 4 40% Ik kan dat al goed. 3 30% 5 50% Tabel 16: Zelfbeoordeling vaardigheden zoekmachine bedienen. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME VAKER POSITIEF OVER EIGEN VAARDIGHEDEN BIJ HET GEBRUIK VAN INVOERVELDEN EN FORMULIEREN. 1. Informatie op een website zoeken met een zoekopdracht 2. Formulieren invullen op internet 3. Inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord Ik kan dat nog niet / weet 2 20% 1 10% Ik kan dat al een beetje. 6 60% 5 50% Ik kan dat al goed. 2 20% 3 30% Ik kan dat nog niet / weet 5 50% 1 10% Ik kan dat al een beetje. 3 30% 7 70% Ik kan dat al goed. 2 20% 2 20% Ik kan dat nog niet / weet 0 0% 0 0% Ik kan dat al een beetje. 7 70% 4 40% Ik kan dat al goed. 3 30% 6 60% Tabel 17: Zelfbeoordeling vaardigheden invoervelden gebruiken. 8

11 DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME VAKER POSITIEF OVER EIGEN VAARDIGHEDEN BIJ HET GEBRUIK VAN gebruiken (bijv. Ik kan dat nog niet / weet 5 50% 1 10% beantwoorden of versturen) Ik kan dat al een beetje. 2 20% 6 60% Ik kan dat al goed. 3 30% 3 30% 2. Bijlagen gebruiken in Ik kan dat nog niet / weet 7 70% 6 60% Ik kan dat al een beetje. 1 10% 2 20% Ik kan dat al goed. 2 20% 2 20% Tabel 18: Zelfbeoordeling vaardigheden. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME VAKER POSITIEF OVER OVERIGE EIGEN VAARDIGHEDEN. 1. Een van internet opgeslagen bestand weer openen op de computer Ik kan dat nog niet / weet Voormeting Nameting 6 60% 1 10% Ik kan dat al een beetje. 2 20% 7 70% Ik kan dat al goed. 2 20% 2 20% Tabel 19: Zelfbeoordeling vaardigheden invoervelden gebruiken. 6. Zelfbeoordeling formele vaardigheden DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME VAKER POSITIEF OVER HET SURFEN OP EEN WEBSITE. MINDER VAAK POSITIEF OVER HET WERKEN MET MEERDERE VENSTERS. 1. Op internet met meerdere vensters tegelijk werken 2. De verschillende pagina's of onderwerpen van een Ik kan dat nog niet / weet 4 40% 5 50% Ik kan dat al een beetje. 4 40% 3 30% Ik kan dat al goed. 2 20% 2 20% Ik kan dat nog niet / weet 2 20% 2 20% 9

12 website bekijken Ik kan dat al een beetje. 6 60% 3 30% Ik kan dat al goed. 2 20% 5 50% 3. De verschillende resultaten Ik kan dat nog niet / weet 3 30% 2 22% van een zoekopdracht bekijken Ik kan dat al een beetje. 5 50% 4 45% Ik kan dat al goed. 2 20% 3 33% Tabel 20: Zelfbeoordeling formele vaardigheden. 7. Attitudes DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME MINDER POSITIEF OVER INTERNET EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN. 1. Ik vind het leuk om internet te leren gebruiken. 2. Ik vind internet een vorm van vooruitgang. 3. Ik vind het handig dat steeds meer zaken via internet kunnen. 0 0% Een beetje eens 2 22% 3 30% Helemaal eens 7 78% 7 70% 0 0% Een beetje eens 0 0% 2 20% Helemaal eens 9 100% 8 80% Oneens 1 10% 2 20% Een beetje eens 2 20% 4 40% Helemaal eens 7 70% 4 40% 4. Ik hoef niet zo nodig mee te doen aan ontw. op gebied van internet & comp. Oneens 5 62% 3 33% Een beetje eens 2 25% 4 45% Helemaal eens 1 13% 2 22% Tabel 21: Algemene houding tegenover internet en nieuwe ontwikkelingen. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME NIET MINDER ANGSTIG BIJ HET GEBRUIK VAN INTERNET. 1. Als ik met internet werk, ben ik bang dat ik de computer kapot maak. N N Oneens 4 40% 2 20% Een beetje eens 4 40% 8 80% Helemaal eens 2 20% 0 0% 10

13 2. Ik ben bang dat mijn persoonlijke gegevens niet veilig zijn op internet. 3. Ik ben bang dat er virussen op de computer komen als ik internet gebruik. 4. Ik vind het veilig om aankopen te doen op internet. Oneens 3 30% 1 10% Een beetje eens 3 30% 6 60% Helemaal eens 4 40% 3 30% Oneens 3 30% 3 30% Een beetje eens 4 40% 6 60% Helemaal eens 3 30% 1 10% Oneens 7 78% 6 60% Een beetje eens 2 22% 4 40% Helemaal eens 0 0% 0 0% Tabel 22: Angst bij het gebruik van internet. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME MINDER ZELFVERTROUWEN BIJ HET LEREN OMGAAN MET INTERNET. 1. Ik voel mij onzeker als ik nieuwe dingen Oneens 1 12% 1 10% moet leren met internet of computers. Een beetje eens 4 44% 7 70% Helemaal eens 4 44% 2 20% 2. Ook ik kan goed leren omgaan met 0 0% internet. Een beetje eens 3 30% 5 50% Helemaal eens 7 70% 5 50% 3. Ik heb het gevoel er bij te horen als het Oneens 1 10% 2 20% gaat om ontwikkelingen op het gebied van Een beetje eens 4 40% 6 60% internet en computers. Helemaal eens 5 50% 2 20% 4. Ik denk in de toekomst niet mee te Oneens 2 25% 2 20% kunnen komen met ontwikkelingen op het Een beetje eens 6 75% 6 60% gebied van internet en computers. Helemaal eens 0 0% 2 20% Tabel 23: Zelfvertrouwen bij het leren omgaan met internet en computers. 8. Tevredenheid VRIJWEL ALLE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] TEVREDEN MET HET PROGRAMMA KLIK & TIK. 1. Ik vind de uitleg in het programma Klik & Tik. Het Internet Op duidelijk. Eens 9 100% 11

14 2. Ik vind de oefeningen van het programma Klik & Tik. Het Internet Op leerzaam. 3. Ik kan de vaardigheden die in Klik & Tik. Het Internet Op besproken worden zelfstandig toepassen op het internet. 4. Ik ben over het algemeen tevreden over het oefenprogramma Klik & Tik. Het Internet Op. Eens 9 100% Eens 8 89% Ik twijfel 1 11% Eens 9 100% Tabel 24: Tevredenheid met Klik & Tik. Het internet op. ALLE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] TEVREDEN MET DIENSTVERLENING RONDOM KLIK & TIK IN DE BIBLIOTHEEK. 1. Ik vind de uitleg door de begeleider of docent in de Eens 9 100% bibliotheek duidelijk. 2. Ik vind de tijden waarop ik in de bibliotheek uitleg kan Eens 9 100% krijgen bij Klik & Tik. Het Internet Op geschikt. 3. Ik vind de voorzieningen tijdens de begeleiding in de Eens 9 100% bibliotheek goed. 4. Ik ben over het algemeen tevreden over de Eens 9 100% ondersteuning bij Klik & Tik. Het Internet Op in de bibliotheek. Tabel 25: Tevredenheid met de dienstverlening rondom Klik & Tik. Het internet op in de bibliotheek. 9. Zelfbeoordeling effect Klik & Tik en dienstverlening DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] OVER HET ALGEMEEN POSITIEF OVER DE EFFECTEN VAN KLIK & TIK. HET INTERNET OP. 1. Door Klik & Tik. Het Internet Op heb ik meer vaardigheden om met internet om te gaan. Eens 9 100% 12

15 2. Door Klik & Tik. Het Internet Op durf ik meer met internet en computers om te gaan. 3. Door Klik & Tik. Het Internet Op heb ik meer vertrouwen dat ik goed met internet en computers kan leren omgaan. 4. Door mijn ervaringen met Klik & Tik. Het Internet Op krijg ik zin om nog meer te leren met internet of computers. 5. Door mijn ervaringen met Klik & Tik. Het Internet Op krijg ik zin om ook andere vaardigheden te gaan oefenen. Tabel 26: Zelfbeoordeling effect Klik & Tik. Het internet op. Eens 8 89% Ik twijfel 1 11% Eens 8 89% Ik twijfel 1 11% Eens 9 100% Eens 8 89% Ik twijfel 1 11% BIJNA DE HELFT VAN DE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] GEBRUIKT DE BIBLIOTHEEK VAKER VOOR ANDERE DINGEN NA DEELNAME. 1. Door de begeleiding in de bibliotheek bij Klik & Tik. Het Internet Op gebruik ik de bibliotheek vaker voor andere dingen. Eens 4 44% Oneens 4 44% Ik twijfel 1 12% Tabel 27: Zelfbeoordeling effect Klik & Tik. Het internet op. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] POSITIEF OVER HET NUT VAN DE DIENSTVERLENING RONDOM KLIK & TIK IN DE BIBLIOTHEEK. 1. Ik zou zonder de bibliotheek waarschijnlijk niet zijn gaan oefenen met internet. 2. Ik zou ook zonder de bibliotheek goed met Klik & Tik. Het Internet Op hebben kunnen oefenen. Eens 8 89% Oneens 1 11% Eens 2 22% Oneens 6 67% Ik twijfel 1 11% Tabel 28: Zelfbeoordeling effect Klik & Tik. Het internet op. 13

16 COLOFON Titel : Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]. Meting Auteurs : Sander Smit & Dzenita Camo. Deze Klik & Tik-monitor is uitgevoerd door NextValue Research, in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Lloydstraat 5 Grote Marktstraat EA Rotterdam 2511 BH Den Haag Telefoon: Telefoon:

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld]... 2 2.1 Dienstverlening... 2 2.2 Deelnemers...

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Tussenrapportage: september 2013 februari 2014

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Tussenrapportage: september 2013 februari 2014 Monitor Klik & Tik in bibliotheken Tussenrapportage: september 2013 februari 2014 In opdracht van Contactpersoon : Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) : Maaike Toonen Inhoud 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik in bibliotheken

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Monitor Klik & Tik in bibliotheken 3 e meting tussenrapportage: september 2014 februari 2015 In opdracht van Contactpersoon KB : De Koninklijke Bibliotheek (KB) : Maaike Toonen Inhoud 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet.

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet. De bibliotheek helpt u daar

Nadere informatie

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: A. Basis computer en internet

Nadere informatie

Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2015 februari 2016

Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2015 februari 2016 Monitor Digitale Basisvaardigheden Tussenrapportage: september 2015 februari 2016 In opdracht van Contactpersoon KB : De Koninklijke Bibliotheek (KB) : Maaike Toonen Conclusies en aanbevelingen Met de

Nadere informatie

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 1

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 1 Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld:... A. Basis computer en internet

Nadere informatie

C. Basis computer, internet en sociale media. Vragenlijst 1

C. Basis computer, internet en sociale media. Vragenlijst 1 Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: C. Basis computer, internet

Nadere informatie

Monitor Digitale Basisvaardigheden

Monitor Digitale Basisvaardigheden Monitor Digitale Basisvaardigheden 2015 2016 In opdracht van Contactpersoon KB : De Koninklijke Bibliotheek (KB) : Maaike Toonen Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen Met de Monitor Digitale Basisvaardigheden

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik in bibliotheken

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Monitor Klik & Tik in bibliotheken 2012-2013 In opdracht van Contactpersoon : Sectorinstituut Openbare Bibliotheken : Maaike Toonen Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Achtergronden en opzet van de Klik & Tik-monitor...

Nadere informatie

Inventarisatie gebruikswaarde Klik & Tik-monitor. In opdracht van: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) Contactpersoon SIOB: Maaike Toonen

Inventarisatie gebruikswaarde Klik & Tik-monitor. In opdracht van: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) Contactpersoon SIOB: Maaike Toonen Inventarisatie gebruikswaarde Klik & Tik-monitor In opdracht van: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) Contactpersoon SIOB: Maaike Toonen Inhoud 1. Inleiding...1 2. Achtergronden, doelstellingen,

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de leerling (v. W-09-2011) 1 (versie sept.2011) Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Openen van Acadin inlogpagina... 4 Aanmelden bij de leeromgeving...5

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 12 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 De website bij het boek 13 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 11 Nieuwsbrief 12 Introductie Visual Steps 12 Wat heeft u nodig? 13 De website bij het boek 13 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 11 Nieuwsbrief... 12 Introductie Visual Steps... 12 Wat heeft u nodig?... 13 De website bij het boek... 13 Hoe werkt u met dit boek?... 14 Uw voorkennis... 15 Toets uw kennis...

Nadere informatie

Resultaten samenwerking Arbeidsmarktregio West-Brabant Van september 2013 tot september 2014

Resultaten samenwerking Arbeidsmarktregio West-Brabant Van september 2013 tot september 2014 Bijlagen Overdrachtsdocument Samenwerkingsverband West-Brabant 1 Resultaten samenwerking Arbeidsmarktregio West-Brabant Resultaten samenwerking Arbeidsmarktregio West-Brabant Van september 2013 tot september

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2012 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE HUIZEN OKTOBER 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Internet toegang van Nederlandse burgers. Dr. Alexander van Deursen

Internet toegang van Nederlandse burgers. Dr. Alexander van Deursen Internet toegang van Nederlandse burgers Dr. Alexander van Deursen Hoe komt gebruik tot stand? GEBRUIK VAARDIGHEDEN - Operationeel - Formeel - Informatie - Strategisch FYSIEKE TOEGANG MOTIVATIE Motivatie

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma januari - juli 2017 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Leren omgaan met... Computers, internet en nieuwe media

Leren omgaan met... Computers, internet en nieuwe media Leren omgaan met... Computers, internet en nieuwe media Vooraf Leren omgaan met internet, de computer, de ipad of andere tablet? Met nieuwe of sociale media? Dat kan in de bibliotheek! Ook dit jaar zijn

Nadere informatie

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM

HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM HANDLEIDING DOIT BEHEER SYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE Het Doit beheer systeem is een modulair opgebouwd systeem waarin modules makkelijk kunnen worden toegevoegd of aangepast, niet iedere gebruiker zal dezelfde

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Online Essentials Internet 2015, H3 SAMENVATTING HOOFDSTUK 3

INSTRUCT Samenvatting Basis Online Essentials Internet 2015, H3 SAMENVATTING HOOFDSTUK 3 SAMENVATTING HOOFDSTUK 3 Zoekmachines Met een zoekmachine kun je naar informatie op internet zoeken. GOOGLE (www.google.nl) is de meeste gebruikte. Andere zoekmachines zijn bijvoorbeeld BING en YAHOO.

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de begeleider (v. W-09-2011) 1 (versie sept.2011) Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Aanmelden bij de Acadin leeromgeving... 4 Afmelden...5

Nadere informatie

Instructie voor de Acadin leerling

Instructie voor de Acadin leerling Instructie voor de Acadin leerling Inhoudsopgave: 1. Werken met Acadin 1.1 Inloggen 1.2 Overzichtspagina 1.3 Leeractiviteiten maken 1.4 Beoordeelde leeractiviteiten bekijken 1.5 Zoeken van leeractiviteiten

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

(digi)taal. Tips om met de computer te leren werken. de Week van de Alfabetisering. Utrecht.nl

(digi)taal. Tips om met de computer te leren werken. de Week van de Alfabetisering. Utrecht.nl (digi)taal Tips om met de computer te leren werken de Week van de Alfabetisering Utrecht.nl 2 Deze folder is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, Mira Media, de Bibliotheek

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Training voor Begeleiders. Edo Postma ProBiblio Anne-Lies Schrijvers-van de Peppel - ETV

Training voor Begeleiders. Edo Postma ProBiblio Anne-Lies Schrijvers-van de Peppel - ETV Training voor Begeleiders Edo Postma ProBiblio Anne-Lies Schrijvers-van de Peppel - ETV Programma Sociale Media Doelgroep Het programma Klik & Tik Community Kliks Begeleiding van de Doelgroep Mediawijsheid

Nadere informatie

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account

Handleiding. Volgsysteem v2.2. Professioneel Account Handleiding Volgsysteem v2.2 Professioneel Account Inhoudsopgave Inleiding 2 1 Inloggen 3 2 Het menu 4 3 Groepen 5 4 Deelnemers 6 5 Huiswerk 9 6 Extra materiaal 11 7 Resultaten 12 8 Berichten 13 9 Forum

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Transvorm Loopbaan Portal instructie uitgebreid programma: Maak werk van jezelf!

Transvorm Loopbaan Portal instructie uitgebreid programma: Maak werk van jezelf! Transvorm Loopbaan Portal instructie uitgebreid programma: Maak werk van jezelf! Het programma Maak werk van jezelf! binnen het Transvorm Loopbaan Portal is een uitgebreid programma om inzicht te krijgen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociale Zaken

Nieuwsbrief Sociale Zaken Nieuwsbrief over nieuwe ontwikkelingen binnen Sociale Zaken Bekijk deze e-mail in uw browser Nieuwsbrief Sociale Zaken april 2016 INDEX Hierbij ontvangt u de 4e digitale Nieuwsbrief (april 2016). U leest

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Digitale Ongelijkheid

Digitale Ongelijkheid Digitale Ongelijkheid klantenservice via digitale media Dr. Alexander van Deursen Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Toegang tot digitale media Motivatie 5% niet gemotiveerd om internet te gebruiken

Nadere informatie

U leert werken met diverse machines. Ook is er de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding MBO-1 of het certificaat VCA te halen.

U leert werken met diverse machines. Ook is er de mogelijkheid voor het volgen van een opleiding MBO-1 of het certificaat VCA te halen. Nieuwsbrief september 2015 In deze Nieuwsbrief: Werksoort in de spotlights; onze Buitendienst Jongerenloket Beleidsregels bijzondere bijstand Hip Hergebruik Leren werken met het internet: Klik en tik en

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Het Pluryn Plein. Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt

Uitgebreide versie. Het Pluryn Plein. Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt Uitgebreide versie Het Pluryn Plein Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt Het Pluryn Plein Ben je clint van Pluryn? Dan is het belangrijk dat je alle informatie

Nadere informatie

Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17. Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia

Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17. Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-1 van 17 Handleiding voor docenten bij Spraakmakers Multimedia Spraakmakers 1 Handleiding Multimedia voor docenten Pagina 1-2 van 17 INHOUD

Nadere informatie

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal

Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Handleiding aanmelden klassen via de LAKS-Portal Van 30 november t/m 18 december 2015 kunt u uw klassen aanmelden voor de LAKS-Monitor 2016. Per mail heeft u het wachtwoord en inlogcode per aangemelde

Nadere informatie

Om van gewone dingen meer te weten

Om van gewone dingen meer te weten Een brede verkenning naar het gebruik en de waarde van ETV.nl-materialen in non-formele educatie voor volwassenen - SAMENVATTING - COLOFON Titel :. Een brede verkenning naar het gebruik en de waarde van

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Allemaal digitaal! Cursussen voor computer, tablet en de digitale overheid - aug t/m dec aan de Vliet

Allemaal digitaal! Cursussen voor computer, tablet en de digitale overheid - aug t/m dec aan de Vliet Allemaal digitaal! Cursussen voor computer, tablet en de digitale overheid - aug t/m dec 2016 aan de Vliet Cursusaanbod SeniorWeb Dit najaar biedt de Bibliotheek aan de Vliet in samenwerking met SeniorWeb

Nadere informatie

Cursusaanbod PCDoeMeeCentrum Seniorweb/KBO Wanroij

Cursusaanbod PCDoeMeeCentrum Seniorweb/KBO Wanroij Cursus 1, Starterscursus Deze cursus is zeer geschikt voor de echte beginners die weinig of in het geheel geen ervaring hebben met de computer, toetsenbord en muis Het is een zeer goede voorbereiding voor

Nadere informatie

Inlogprocedure Surf naar janitor.be en kies bovenaan voor LEEROMGEVING

Inlogprocedure Surf naar janitor.be en kies bovenaan voor LEEROMGEVING Werken met MOODLE 1 Inlogprocedure Surf naar janitor.be en kies bovenaan voor LEEROMGEVING Werkwijze om je de eerste keer aan te melden: De procedure staat rechts op het inlogscherm uitgelegd. Maak zelf

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Een website omzetten naar WordPress

Een website omzetten naar WordPress 1 Een website omzetten naar WordPress Er zijn talloze programma s beschikbaar om websites te maken. In de titels Basisgids Websites maken met WordPress en Websites maken met WordPress voor senioren wordt

Nadere informatie

Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0

Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0 Handleiding Volgsysteem Oefenen.nl versie 3.0 Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl Foundation House Koninginnegracht 15 2514 AB DEN HAAG 070 762 2 762 info@oefenen.nl www.oefenen.nl Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Handleiding VKKOnline

Handleiding VKKOnline Handleiding VKKOnline Welkom bij de Online cursus van de Vrij-Katholieke Kerk. Deze handleiding neemt je bij de hand om de cursus te kunnen starten. 1 Donatie Het volgen van de cursus is kosteloos. Wel

Nadere informatie

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen

Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Handleiding Digitale Informatievoorzieningen Door Michiel Krijger Dit document helpt je op weg bij het gebruik van de verschillende informatievoorzieningen op de Haagse Hogeschool. Het begint met de PC

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014

KLANTTEVREDENHEID WWB. Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 KLANTTEVREDENHEID WWB Gemeente Veenendaal Februari/Maart 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Iedereen mediawijs. Inspiratie voor projecten bij bibliotheken

Iedereen mediawijs. Inspiratie voor projecten bij bibliotheken Inspiratie voor projecten bij bibliotheken Inspiratie voor projecten bij bibliotheken Den Haag, mei 2014 Inleiding Inspiratie voor projecten bij bibliotheken Mediawijsheid is belangrijk voor mensen omdat

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Zeg het voort. Werkboek

Zeg het voort. Werkboek Zeg het voort Werkboek In het werkboek Zeg het voort komen verschillende soorten oefeningen voor. De onderstaande plaatjes maken duidelijk om welke oefeningen het gaat. Deze les gaan we... Speel het spel

Nadere informatie

Computer- en tabletcursussen

Computer- en tabletcursussen Computer- en tabletcursussen Aanbod winter 2016 / voorjaar 2017 Computercursussen en workshops Aanbod winter 2016/ voorjaar 2017 ZB helpt u graag om makkelijker en beter gebruik te maken van uw laptop,

Nadere informatie

Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem

Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem Monitoring Sociale Inclusie via SIT-systeem In dit document bevinden zich twee lijsten. Op onderdeel 2 na, zijn ze identiek. De eerste lijst kan gebruikt worden om te kijken wat iemand kan en doet voor

Nadere informatie

Basishandleiding WordPress

Basishandleiding WordPress Basishandleiding WordPress Website: http://www.uwsite.nl Back-end: http://www.uwsite.nl/wp-admin Gebruikersnaam: uwgebruikersnaam Wachtwoord: uwwachtwoord 0. Inloggen in het gebruikersgedeelte / het back-end

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Digitaal Handig(er) IJmond Noord. voorjaar 2016 IJMOND-NOORD

Digitaal Handig(er) IJmond Noord. voorjaar 2016 IJMOND-NOORD Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 IJMOND-NOORD IJmond Noord Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 Agenda Digitaal Handig(er) voorjaar 2016 SeniorWeb en Bibliotheek IJmond Noord bieden u vanaf dit seizoen samen

Nadere informatie

Handleiding voor studenten

Handleiding voor studenten Handleiding voor studenten 1 Inhoudsopgave 1.1. Inloggen... 3 1.1.1. De startpagina... 3 1.1.2. Inloggen... 3 1.1.3. Registreren... 3 2.1. Persoonlijk menu... 5 2.1.1. Mijn pagina... 5 2.1.2. Resultaten...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

4. Informatie zoeken op internet

4. Informatie zoeken op internet 85 4. Informatie zoeken op internet Je kunt internet vergelijken met een bibliotheek waar alles kriskras door elkaar staat. Hoe kun je dan de informatie vinden die je nodig hebt? Je kunt gebruikmaken van

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Training voor trainers. Klik en Tik

Training voor trainers. Klik en Tik Handout 1. Sociale media Op het internet is heel veel informatie te vinden, maar daarnaast biedt het internet ook de mogelijkheid om: vragen te stellen reacties te krijgen, berichten foto s en video s

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Menukaart

Gebruikershandleiding Menukaart Gebruikershandleiding Menukaart Versie 1.0 1. Inloggen op de Menukaart Surf naar www.pcob.nl/mijnpcob Log in met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u een probleem met inloggen of heeft

Nadere informatie

Cursusgids - Beginners lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.

Cursusgids - Beginners lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein. Titel Cursusgids - Beginners lessen Eerste druk November 2015 Auteur Fred Beumer Digitaal Leerplein Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.nl Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

On-line Communicatietool Ict op School

On-line Communicatietool Ict op School On-line Communicatietool Ict op School Rapport 2 Output van kwalitatieve marktonderzoek basisschool Kwalitatief marktonderzoek ten behoeve van de ontwikkeling en toetsing van een online communicatietool

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING. Microsoft Office 365 ProPlus

INSTALLATIEHANDLEIDING. Microsoft Office 365 ProPlus INSTALLATIEHANDLEIDING Microsoft Office 365 ProPlus Klik op de downloadlink die zowel in je e-mail als productkluis vermeld staan. Je komt dan uit op een registratiepagina waar je een @surfspot.nu of een

Nadere informatie

ABN AMRO internetbankieren - overboeken

ABN AMRO internetbankieren - overboeken ABN AMRO internetbankieren - overboeken mei 2015 Inhoudsopgave 1. Surfen naar de website van ABN AMRO... 2 2. Inloggen op de website van ABN AMRO... 3 3. De e.dentifier gebruiken voor het inloggen... 5

Nadere informatie

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids?

Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? Werkschrift : Hoe werk ik op WikiKids? WERKBOEK WIKIKIDS Welkom bij het werkboek van WikiKids. In dit werkboek staan opdrachten waarmee je stap voor stap leert werken met WikiKids. Er staan 15 opdrachten

Nadere informatie

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2

Computercursus voor laaggeletterden. Klik & Tik en E-TV. Leven Lang Leren pilot, BasisBibliotheek Maasland. Inhoud: Projectplan 2 Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Inhoud: Projectplan 2 Tussentijdse evaluatie (februari 20) 6 Projectplan Computercursus voor laaggeletterden Klik & Tik en E-TV Aanleiding Op 30 maart

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE

MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE MOERDIJKPANEL OVER COMMUNICATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEERLING (01-2013)

HANDLEIDING - LEERLING (01-2013) HANDLEIDING - LEERLING (01-2013) 2 (versie 01-2013) INHOUD Basistaken in schema... 5 Inloggen en uitloggen... 7 Openen van de Acadin inlogpagina... 7 Aanmelden bij de leeromgeving... 8 Afmelden... 8 Werken

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015

RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 19 OKTOBER 17 NOVEMBER 2015 RAPPORTAGE RESULTATEN 0-METING 9 OKTOBER 7 NOVEMBER 05 Samenvatting De belangrijkste resultaten: De grootste groep trainers is lange tijd (>0 jaar) actief. Trainers met een hoger trainersniveau zijn bovendien

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Quick Reference Guide Gebruik van SharePoint TU Delft

Quick Reference Guide Gebruik van SharePoint TU Delft Quick Reference Guide Gebruik van SharePoint TU Delft Bestemd voor Alle SharePoint gebruikers Versie 3.0 Datum 01-05-2014 Eigenaar SSC-ICT FB SharePoint 1 Quick Reference Guide Gebruik van SharePoint TU

Nadere informatie

Cursus Gmail. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs

Cursus Gmail. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs Cursus Gmail Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Gmail April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Bewerken van uw objecten... 3 5. Het objectformulier...

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Infogids. SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.

Infogids. SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o. Infogids SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.be INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inloggen op smartschool... 5

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers

Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers Onderzoek naar privacyafwegingen van internetgebruikers in opdracht van ECP Platform voor de Informatiesamenleving Oktober 2014 Samenvatting van belangrijkste bevindingen (1) 1. Nederlanders vinden hun

Nadere informatie