Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]"

Transcriptie

1 Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Meting Voorbeeld van de individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken.-

2 Inhoud 1. Inleiding Over de dienstverlening rondom Klik & Tik in [Voorbeeldbibliotheek] Over de cursisten in de meting Mate waarin de deelnemers zijn geactiveerd Zelfbeoordeling operationele vaardigheden Zelfbeoordeling formele vaardigheden Attitudes Tevredenheid Zelfbeoordeling effect Klik & Tik en dienstverlening Wat is de waarde van de bevindingen in de individuele rapportage? De resultaten die in de individuele rapportage gepresenteerd worden hebben alleen betrekking op de groep deelnemers die aan de meting heeft deelgenomen. De resultaten kunnen niet gegeneraliseerd worden naar de dienstverlening in bibliotheken rondom Klik & Tik in het algemeen. Ook kunnen op basis van deze bevindingen geen uitspraken worden gedaan over de exacte effecten van toekomstige dienstverlening rondom Klik & Tik in de betreffende bibliotheek. Voor dit laatste zijn de bevindingen echter wel indicatief. De bevindingen geven een beeld van wat de bibliotheek op basis van de huidige opzet van de dienstverlening aan effecten kan verwachten. De resultaten zijn daarmee ook een indicatie van onderwerpen die mogelijk meer aandacht behoeven in de dienstverlening rondom Klik & Tik in de betreffende bibliotheek.

3 1. Inleiding MONITOR KLIK & TIK Bibliotheken willen steeds meer resultaatgericht werken en effecten en opbrengsten van dienstverlening in beeld brengen. Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) regisseert en coördineert de activiteiten hieromheen en streeft naar centrale innovatie en ontwikkeling hiervan. Om inzicht te krijgen in resultaten bij eindgebruikers van de dienstverlening rondom Klik & Tik in bibliotheken heeft NextValue Research een monitor ontwikkeld waarmee de resultaten onder de eindgebruikers van Klik & Tik in beeld kunnen worden gebracht. Bibliotheken die deelnemen aan de Klik & Tik-monitor ontvangen twee rapportages: Een landelijk rapportage met daarin geanonimiseerd en gemiddeld de resultaten van alle bibliotheken tezamen. Een individuele rapportage met daarin de bevindingen op het niveau van de deelnemende bibliotheek. Dit rapport dient als voorbeeld van hoe de individuele rapportage er uit ziet en welke onderwerpen en informatie de bibliotheek daarin kan verwachten. De individuele rapportages zullen alleen aan de betreffende bibliotheek worden gegeven. De [Voorbeeldbibliotheek] is één van de bibliotheken die hebben deelgenomen aan de Klik & Tikmonitor. In deze voorbeeldrapportage doen wij verslag van de bevindingen van de afzonderlijke resultaten van de [Voorbeeldbibliotheek] met het aanbod van dienstverlening rondom Klik & Tik. LEESWIJZER In hoofdstuk 2 beschrijven we de opzet van de dienstverlening rondom Klik & Tik in de [Voorbeeldbibliotheek]. In hoofdstuk 3 vindt u de achtergrondkenmerken van de cursisten die hebben deelgenomen aan de meting in de [Voorbeeldbibliotheek]. Hoofdstuk 4 laat zien in hoeverre de deelnemers actiever zijn geworden op internet na het deelnemen aan de Klik & Tik-dienstverlening in de [Voorbeeldbibliotheek]. In hoofdstuk 5 en 6 beoordelen de deelnemers hun internetvaardigheden voor en na deelname aan de dienstverlening in de [Voorbeeldbibliotheek]. Hoofdstuk 7 geeft weer hoe deelnemers voor en na deelname aan de dienstverlening in de [Voorbeeldbibliotheek] denken over internet en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. In hoofdstuk 8 en 9 beschrijven we de tevredenheid van de deelnemers met Klik & Tik en de dienstverlening van de [Voorbeeldbibliotheek]. 1

4 2. Over de dienstverlening rondom Klik & Tik in de [Voorbeeldbibliotheek] CURSUS MET HET PROGRAMMA KLIK & TIK. HET INTERNET OP. CURSUS HEEFT ZES BIJEENKOMSTEN. BEGELEIDING DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER EN MAATSCHAPPELIJK STAGIAIR. KOSTEN DEELNAME: LEDEN 35,- / NIET-LEDEN 50,-. 3. Over de cursisten in de meting van de [Voorbeeldbibliotheek] TIEN DEELNEMERS IN DE VOORMETING EN TIEN DEELNEMERS IN DE NAMETING VAN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK]. Bibliotheek Aantal respondenten (N) Voormeting Nameting Totaal [Voorbeeldbibliotheek] Tabel 1: Respondenten in voor- en nameting. BIJNA ALLE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] ZIJN VROUW. Geslacht Voormeting Nameting Man N 1 1 % 10% 10% Vrouw N 9 9 % 90% 90% Totaal N % 100% 100% Tabel 2: Verdeling geslacht in voor- en nameting. ALLE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] ZIJN 55 JAAR OF OUDER. Leeftijd 19 tot 35 jaar N 0 0 % 0% 0% 36 tot 54 jaar N 0 0 % 0% 0% 2

5 55 jaar of N ouder % 100% 100% Totaal N % 100% 100% Tabel 3: Verdeling leeftijd in voor- en nameting. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] HEBBEN EEN GEVARIEERD OPLEIDINGSNIVEAU. Hoogst afgeronde opleiding Basisonderwijs N 2 2 % 20% 20% MAVO/VMBO N 3 3 % 30% 30% MBO N 1 1 % 10% 10% HAVO/VWO N 2 2 % 20% 20% HBO/WO N 2 2 % 20% 20% Totaal N % 100% 100% Tabel 4: Verdeling opleidingsniveau in voor- en nameting. TWEEDERDE VAN DE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] IS BEKEND MET DE CURSUS DOOR DE KRANT. Hoe gehoord over het Klik & Tik aanbod in de bibliotheek? Via UWV 0 0% Via een krant 6 67% Via de bibliotheek (medewerker, poster etc.) 1 11% Via een nieuwsbrief van de bibliotheek 0 0% Op de radio gehoord 0 0% Van vrienden/bekenden Anders namelijk: Van vrienden/bekenden 0 2 0% 22% Tabel 5: Hoe hebben deelnemers van het Klik & Tik-aanbod gehoord? 3

6 TWEEDERDE VAN DE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] OEFENT VOOR PRIVÉGEBRUIK. Waarom internetvaardigheden verbeteren? Voor gebruik op werk. 0 0% Voor privégebruik. 8 67% Om beter een baan te kunnen zoeken. 0 0% Voor het onderhouden /krijgen van sociale contacten. 4 33% Verplicht door het UWV, gemeente of andere organisatie. 0 0% Tabel 6: Waarom willen deelnemers de internetvaardigheden verbeteren? DEELNEMERS HEBBEN NA DEELNAME IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] LANGER DAN EEN MAAND GEOEFEND. Wanneer voor het eerst gebruik gemaakt van de begeleiding? Minder dan een week geleden 0 0% Langer dan een week maar korter dan een maand geleden 0 0% Langer dan een maand geleden % Totaal % Tabel 7: Duur deelname aan Klik & Tik-dienstverlening op moment van de nameting. BIJNA ALLE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] HEBBEN NA DEELNAME ZESMAAL OF MEER IN DE BIBLIOTHEEK GEOEFEND. Hoe vaak in de bibliotheek geweest voor de begeleiding bij Klik & Tik? Eenmaal 1 10% Tweemaal 0 0% Driemaal 0 0% Vier- of vijfmaal 0 0% Zesmaal of meer 9 90% Totaal % Tabel 8: Gebruik Klik & Tik-aanbod op moment nameting. 4

7 DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] HEBBEN NA DEELNAME ZES HOOFDSTUKKEN AF. Aantal hoofdstukken deel 1 af % 1 0 0% 2 0 0% 3 0 0% 4 0 0% 5 0 0% % Totaal % Tabel 9: Aantal gemaakte hoofdstukken op moment nameting. 4. Mate waarin de deelnemers zijn geactiveerd ALLE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] HEBBEN OOK THUIS GEOEFEND. Heeft u ook thuis geoefend met Klik & Tik? Ja, minstens 1 x per week % Ja, minder dan 1 x per week 0 0% Nee / Ik heb thuis geen computer 0 0% Totaal 0 100% Tabel 10: Thuis oefenen. RUIM EENDERDE VAN DE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] OEFENT OOK MET HET ANDERE PROGRAMMA. Heeft u ook geoefend met het andere programma van Klik & Tik? Ja, met begeleiding in de bibliotheek 1 10% Ja, met hulp van een bekende / medeleerling 0 0% Ja, zelfstandig 3 30% Nee 6 60% Totaal % Tabel 11: Gebruik van het andere oefenprogramma dan dat waarbij door de bibliotheek dienstverlening werd aangeboden. 5

8 GEEN TOENAME IN FREQUENTIE VAN HET INTERNETGEBRUIK DOOR DEELNAME IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK]. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 3 weken buiten de bibliotheek het internet gebruikt? Bijna dagelijks N 5 4 % 56% 40% Niet dagelijks maar minstens 1 x per week N 3 6 % 33% 60% Minder dan 1 x per week N 0 0 % 0% 0% Helemaal niet / Ik heb thuis geen N 1 0 computer % 11% 0% Totaal N 9 10 % 100% 100% Tabel 12: Gebruiksfrequentie internet. LICHTE TOENAME GEBRUIK VAN VERSCHILLENDE INTERNETTOEPASSINGEN DOOR DEELNAME IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK]. Toepassing Aantal en % dat toepassing gebruikt Voormeting Nameting ALGEMEEN GEBRUIK/SURFEN Zomaar wat rondkijken 3 30% 3 30% Websites bekijken voor hobby of vrijetijdsbesteding 4 40% 5 50% Spelletjes spelen 3 30% 3 20% INFORMATIEF GEBRUIK Nieuwsberichten lezen 3 30% 4 40% Vertrektijden van het openbaar vervoer opzoeken 4 40% 4 40% Informatie van de gemeente opzoeken 3 30% 3 30% Informatie over producten die ik misschien wil 0 0% 1 10% kopen opzoeken Informatie van de rijksoverheid opzoeken 2 20% 2 20% Andere nuttige informatie opzoeken 3 30% 5 50% DEELNAME ONTWIKKELINGEN/PRAKTISCH GEBRUIK Bankzaken regelen 1 10% 2 20% Inloggen op websites van de overheid met DigiD 1 10% 0 0% Bestanden opslaan van internet 3 30% 3 30% Producten kopen 0 0% 0 0% 6

9 Ingevulde documenten versturen 1 10% 2 20% Officiële documenten downloaden 1 10% 2 20% STRATEGISCH GEBRUIK Oefenen met oefenmaterialen 5 50% 5 50% Vacatures zoeken 0 0% 0 0% Reageren op vacatures 0 0% 0 0% Informatie over cursussen verzamelen 0 0% 1 10% SOCIAAL GEBRUIK Contact houden met bekenden via 3 30% 4 40% Contact houden met bekenden via sociale media 1 10% 2 20% Vragen stellen of reageren op een forum 1 10% 0 0% Nieuwe vrienden maken via sociale media 1 10% 1 10% Foto s/filmpjes/documenten delen via 2 20% 2 20% Foto s/filmpjes/documenten delen via sociale 1 10% 2 20% media Tabel 13: Gebruik van internettoepassingen door de deelnemers per toepassing. Voormeting Nameting N Gemiddeld aantal gebruikte N Gemiddeld aantal gebruikte toepassingen toepassingen 10 4,6 10 5,5 Tabel 14: Gemiddeld aantal gebruikte internettoepassingen per deelnemer 5. Zelfbeoordeling operationele vaardigheden DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] VAKER POSITIEF OVER EIGEN VAARDIGHEDEN BIJ HET GEBRUIK VAN DE INTERNETBROWSER Vaardigheden internetbrowser 1. Een website openen in de internet-browser 2. De knoppen van de internet-browser bedienen Ik kan dat nog niet / weet 1 10% 0 0% Ik kan dat al een beetje. 5 50% 4 40% Ik kan dat al goed. 4 40% 6 60% Ik kan dat nog niet / weet 0 0% 0 0% Ik kan dat al een beetje. 5 50% 4 40% Ik kan dat al goed. 5 50% 6 60% 7

10 3. Een bestand van internet opslaan op de computer Ik kan dat nog niet / weet 7 70% 4 40% Ik kan dat al een beetje. 1 10% 3 30% Ik kan dat al goed. 2 20% 3 30% Tabel 15: Zelfbeoordeling vaardigheden internetbrowser bedienen. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME VAKER POSITIEF OVER EIGEN VAARDIGHEDEN BIJ HET GEBRUIK VAN EEN ZOEKMACHINE. 1. Zoekwoord-en invullen in een zoekmachine 2. Zoekresultaten van een zoekmachine openen en bekijken Ik kan dat nog niet / weet 4 40% 1 10% Ik kan dat al een beetje. 3 30% 4 40% Ik kan dat al goed. 3 30% 5 50% Ik kan dat nog niet / weet 3 30% 1 10% Ik kan dat al een beetje. 4 40% 4 40% Ik kan dat al goed. 3 30% 5 50% Tabel 16: Zelfbeoordeling vaardigheden zoekmachine bedienen. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME VAKER POSITIEF OVER EIGEN VAARDIGHEDEN BIJ HET GEBRUIK VAN INVOERVELDEN EN FORMULIEREN. 1. Informatie op een website zoeken met een zoekopdracht 2. Formulieren invullen op internet 3. Inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord Ik kan dat nog niet / weet 2 20% 1 10% Ik kan dat al een beetje. 6 60% 5 50% Ik kan dat al goed. 2 20% 3 30% Ik kan dat nog niet / weet 5 50% 1 10% Ik kan dat al een beetje. 3 30% 7 70% Ik kan dat al goed. 2 20% 2 20% Ik kan dat nog niet / weet 0 0% 0 0% Ik kan dat al een beetje. 7 70% 4 40% Ik kan dat al goed. 3 30% 6 60% Tabel 17: Zelfbeoordeling vaardigheden invoervelden gebruiken. 8

11 DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME VAKER POSITIEF OVER EIGEN VAARDIGHEDEN BIJ HET GEBRUIK VAN gebruiken (bijv. Ik kan dat nog niet / weet 5 50% 1 10% beantwoorden of versturen) Ik kan dat al een beetje. 2 20% 6 60% Ik kan dat al goed. 3 30% 3 30% 2. Bijlagen gebruiken in Ik kan dat nog niet / weet 7 70% 6 60% Ik kan dat al een beetje. 1 10% 2 20% Ik kan dat al goed. 2 20% 2 20% Tabel 18: Zelfbeoordeling vaardigheden. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME VAKER POSITIEF OVER OVERIGE EIGEN VAARDIGHEDEN. 1. Een van internet opgeslagen bestand weer openen op de computer Ik kan dat nog niet / weet Voormeting Nameting 6 60% 1 10% Ik kan dat al een beetje. 2 20% 7 70% Ik kan dat al goed. 2 20% 2 20% Tabel 19: Zelfbeoordeling vaardigheden invoervelden gebruiken. 6. Zelfbeoordeling formele vaardigheden DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME VAKER POSITIEF OVER HET SURFEN OP EEN WEBSITE. MINDER VAAK POSITIEF OVER HET WERKEN MET MEERDERE VENSTERS. 1. Op internet met meerdere vensters tegelijk werken 2. De verschillende pagina's of onderwerpen van een Ik kan dat nog niet / weet 4 40% 5 50% Ik kan dat al een beetje. 4 40% 3 30% Ik kan dat al goed. 2 20% 2 20% Ik kan dat nog niet / weet 2 20% 2 20% 9

12 website bekijken Ik kan dat al een beetje. 6 60% 3 30% Ik kan dat al goed. 2 20% 5 50% 3. De verschillende resultaten Ik kan dat nog niet / weet 3 30% 2 22% van een zoekopdracht bekijken Ik kan dat al een beetje. 5 50% 4 45% Ik kan dat al goed. 2 20% 3 33% Tabel 20: Zelfbeoordeling formele vaardigheden. 7. Attitudes DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME MINDER POSITIEF OVER INTERNET EN NIEUWE ONTWIKKELINGEN. 1. Ik vind het leuk om internet te leren gebruiken. 2. Ik vind internet een vorm van vooruitgang. 3. Ik vind het handig dat steeds meer zaken via internet kunnen. 0 0% Een beetje eens 2 22% 3 30% Helemaal eens 7 78% 7 70% 0 0% Een beetje eens 0 0% 2 20% Helemaal eens 9 100% 8 80% Oneens 1 10% 2 20% Een beetje eens 2 20% 4 40% Helemaal eens 7 70% 4 40% 4. Ik hoef niet zo nodig mee te doen aan ontw. op gebied van internet & comp. Oneens 5 62% 3 33% Een beetje eens 2 25% 4 45% Helemaal eens 1 13% 2 22% Tabel 21: Algemene houding tegenover internet en nieuwe ontwikkelingen. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME NIET MINDER ANGSTIG BIJ HET GEBRUIK VAN INTERNET. 1. Als ik met internet werk, ben ik bang dat ik de computer kapot maak. N N Oneens 4 40% 2 20% Een beetje eens 4 40% 8 80% Helemaal eens 2 20% 0 0% 10

13 2. Ik ben bang dat mijn persoonlijke gegevens niet veilig zijn op internet. 3. Ik ben bang dat er virussen op de computer komen als ik internet gebruik. 4. Ik vind het veilig om aankopen te doen op internet. Oneens 3 30% 1 10% Een beetje eens 3 30% 6 60% Helemaal eens 4 40% 3 30% Oneens 3 30% 3 30% Een beetje eens 4 40% 6 60% Helemaal eens 3 30% 1 10% Oneens 7 78% 6 60% Een beetje eens 2 22% 4 40% Helemaal eens 0 0% 0 0% Tabel 22: Angst bij het gebruik van internet. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] NA DEELNAME MINDER ZELFVERTROUWEN BIJ HET LEREN OMGAAN MET INTERNET. 1. Ik voel mij onzeker als ik nieuwe dingen Oneens 1 12% 1 10% moet leren met internet of computers. Een beetje eens 4 44% 7 70% Helemaal eens 4 44% 2 20% 2. Ook ik kan goed leren omgaan met 0 0% internet. Een beetje eens 3 30% 5 50% Helemaal eens 7 70% 5 50% 3. Ik heb het gevoel er bij te horen als het Oneens 1 10% 2 20% gaat om ontwikkelingen op het gebied van Een beetje eens 4 40% 6 60% internet en computers. Helemaal eens 5 50% 2 20% 4. Ik denk in de toekomst niet mee te Oneens 2 25% 2 20% kunnen komen met ontwikkelingen op het Een beetje eens 6 75% 6 60% gebied van internet en computers. Helemaal eens 0 0% 2 20% Tabel 23: Zelfvertrouwen bij het leren omgaan met internet en computers. 8. Tevredenheid VRIJWEL ALLE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] TEVREDEN MET HET PROGRAMMA KLIK & TIK. 1. Ik vind de uitleg in het programma Klik & Tik. Het Internet Op duidelijk. Eens 9 100% 11

14 2. Ik vind de oefeningen van het programma Klik & Tik. Het Internet Op leerzaam. 3. Ik kan de vaardigheden die in Klik & Tik. Het Internet Op besproken worden zelfstandig toepassen op het internet. 4. Ik ben over het algemeen tevreden over het oefenprogramma Klik & Tik. Het Internet Op. Eens 9 100% Eens 8 89% Ik twijfel 1 11% Eens 9 100% Tabel 24: Tevredenheid met Klik & Tik. Het internet op. ALLE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] TEVREDEN MET DIENSTVERLENING RONDOM KLIK & TIK IN DE BIBLIOTHEEK. 1. Ik vind de uitleg door de begeleider of docent in de Eens 9 100% bibliotheek duidelijk. 2. Ik vind de tijden waarop ik in de bibliotheek uitleg kan Eens 9 100% krijgen bij Klik & Tik. Het Internet Op geschikt. 3. Ik vind de voorzieningen tijdens de begeleiding in de Eens 9 100% bibliotheek goed. 4. Ik ben over het algemeen tevreden over de Eens 9 100% ondersteuning bij Klik & Tik. Het Internet Op in de bibliotheek. Tabel 25: Tevredenheid met de dienstverlening rondom Klik & Tik. Het internet op in de bibliotheek. 9. Zelfbeoordeling effect Klik & Tik en dienstverlening DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] OVER HET ALGEMEEN POSITIEF OVER DE EFFECTEN VAN KLIK & TIK. HET INTERNET OP. 1. Door Klik & Tik. Het Internet Op heb ik meer vaardigheden om met internet om te gaan. Eens 9 100% 12

15 2. Door Klik & Tik. Het Internet Op durf ik meer met internet en computers om te gaan. 3. Door Klik & Tik. Het Internet Op heb ik meer vertrouwen dat ik goed met internet en computers kan leren omgaan. 4. Door mijn ervaringen met Klik & Tik. Het Internet Op krijg ik zin om nog meer te leren met internet of computers. 5. Door mijn ervaringen met Klik & Tik. Het Internet Op krijg ik zin om ook andere vaardigheden te gaan oefenen. Tabel 26: Zelfbeoordeling effect Klik & Tik. Het internet op. Eens 8 89% Ik twijfel 1 11% Eens 8 89% Ik twijfel 1 11% Eens 9 100% Eens 8 89% Ik twijfel 1 11% BIJNA DE HELFT VAN DE DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] GEBRUIKT DE BIBLIOTHEEK VAKER VOOR ANDERE DINGEN NA DEELNAME. 1. Door de begeleiding in de bibliotheek bij Klik & Tik. Het Internet Op gebruik ik de bibliotheek vaker voor andere dingen. Eens 4 44% Oneens 4 44% Ik twijfel 1 12% Tabel 27: Zelfbeoordeling effect Klik & Tik. Het internet op. DEELNEMERS IN DE [VOORBEELDBIBLIOTHEEK] POSITIEF OVER HET NUT VAN DE DIENSTVERLENING RONDOM KLIK & TIK IN DE BIBLIOTHEEK. 1. Ik zou zonder de bibliotheek waarschijnlijk niet zijn gaan oefenen met internet. 2. Ik zou ook zonder de bibliotheek goed met Klik & Tik. Het Internet Op hebben kunnen oefenen. Eens 8 89% Oneens 1 11% Eens 2 22% Oneens 6 67% Ik twijfel 1 11% Tabel 28: Zelfbeoordeling effect Klik & Tik. Het internet op. 13

16 COLOFON Titel : Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]. Meting Auteurs : Sander Smit & Dzenita Camo. Deze Klik & Tik-monitor is uitgevoerd door NextValue Research, in opdracht van het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Lloydstraat 5 Grote Marktstraat EA Rotterdam 2511 BH Den Haag Telefoon: Telefoon:

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN

CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INTERNETGEBRUIK EN SCHOOL...3 INLEIDING...3 METHODE VAN

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Trendrapport internetgebruik 2012. Een Nederlands en Europees perspectief

Trendrapport internetgebruik 2012. Een Nederlands en Europees perspectief Trendrapport internetgebruik 2012 Een Nederlands en Europees perspectief 1 Universiteit Twente / Center for e-government Studies Postbus 217 7500AE Enschede T. +31 (0) 53 489 1021 F. +31 (0) 53 489 42

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid?

Digitale kloof. Een probleem in theorie. werkelijkheid? Digitale kloof Een probleem in theorie of werkelijkheid? Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Welzijn & Onderwijs en Stichting Mozaïek door Bureau Onderzoek & Statistiek. Auteur:

Nadere informatie

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 22-05-2014 IN OPDRACHT VAN: Dienst Uitvoering Onderwijs UITGEVOERD DOOR: MWM2, Anuschka Sital 2 SAMENVATTING ACHTERGROND MWM2 heeft in opdracht

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Trendrapport Computer en

Trendrapport Computer en Trendrapport Computer en Internetgebruik Een Nederlands en Europees perspectief 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 21 00 AE Enschede T. +31 (0) 3 21 F. +31 (0) 3 2 TRENDRAPPORT

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH

Gewikt en gewogen. Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Gewikt en gewogen Evaluatie van de toepassing van een Richtlijn en een Toolkit voor behandeling en begeleiding van gezinnen met een kind met NAH Dr. Eric Hermans Drs. Rianne Gijzen Postbus 8228, 3503 RE

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Kennispositie van Mediawijsheid Competenties: inventarisatie onderzoek 2005 - heden

Kennispositie van Mediawijsheid Competenties: inventarisatie onderzoek 2005 - heden Kennispositie van Mediawijsheid Competenties: inventarisatie onderzoek 2005 - heden In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: Utrecht, mei 2013 Auteurs: Hugo Gillebaard, Dialogic Sander Smit, NextValue Arthur

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief

De eoverheid vanuit gebruikersperspectief De everheid vanuit gebruikersperspectief Center for e-government Studies Universiteit Twente ! 1 DE everheid VANUIT GEBRUIKERS- PERSPECTIEF MTIEVEN EN GEDRAG VAN NEDERLANDSE BURGERS TEN AANZIEN VAN HET

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave Mediawijsheid

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie