Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015"

Transcriptie

1 Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld] september 2014 augustus 2015

2 Inhoud 1. Inleiding Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld] Dienstverlening Deelnemers Bekendheid, motivatie en duur van de deelname Activering van de deelnemers Stimulans door de dienstverlening in de bibliotheek Thuis oefenen en zelfstandig gebruik internet en toepassingen Effect op vaardigheden Operationele vaardigheden (knoppenkennis) Formele vaardigheden (oriëntatie behouden) Operationele vaardigheden op sociale media Effect op attitudes Houding tegenover internet Angst bij het gebruik van internet en de computer Tevredenheid Tevredenheid met het Klik & Tik-aanbod...14 Wat is de waarde van de bevindingen in de individuele rapportage? De resultaten die in deze individuele tussenrapportage gepresenteerd worden hebben alleen betrekking op de groep deelnemers die aan deze meting heeft deelgenomen. De resultaten kunnen niet gegeneraliseerd worden naar de dienstverlening in bibliotheken rondom Klik & Tik in het algemeen. Ook kunnen op basis van deze bevindingen geen uitspraken worden gedaan over de exacte effecten van toekomstige dienstverlening rondom Klik & Tik in de Bibliotheek [voorbeeld]. Voor dit laatste zijn de bevindingen echter wel indicatief. De bevindingen geven een beeld van wat de bibliotheek op basis van de huidige opzet van de dienstverlening aan effecten kan verwachten. De resultaten zijn daarmee ook een indicatie van onderwerpen die mogelijk meer aandacht behoeven in de dienstverlening rondom Klik & Tik in de Bibliotheek [voorbeeld].

3 1. Inleiding MONITOR KLIK & TIK Bibliotheken willen steeds meer resultaatgericht werken en effecten en opbrengsten van dienstverlening in beeld brengen. De Koninklijke Bibliotheek (KB) regisseert en coördineert de activiteiten hieromheen en streeft naar centrale innovatie en ontwikkeling hiervan. Om inzicht te krijgen in resultaten bij eindgebruikers van de dienstverlening rondom Klik & Tik in bibliotheken heeft NextValue Research een monitor ontwikkeld waarmee de resultaten onder de eindgebruikers van Klik & Tik in beeld kunnen worden gebracht. Bibliotheken die deelnemen aan de Klik & Tik-monitor ontvangen twee rapportages: Een landelijk rapportage met daarin geanonimiseerd en gemiddeld de resultaten van alle bibliotheken tezamen. Een individuele rapportage met daarin de bevindingen op het niveau van de deelnemende bibliotheek. De individuele rapportages zullen alleen aan de betreffende bibliotheek worden gegeven. De Bibliotheek [voorbeeld] is één van de bibliotheken die hebben deelgenomen aan de Klik & Tikmonitor. In deze rapportage doen wij verslag van de bevindingen van de afzonderlijke resultaten van de Bibliotheek [voorbeeld] met het aanbod van dienstverlening rondom Klik & Tik in de periode september 2014 tot en met augustus LEESWIJZER In hoofdstuk 2 beschrijven we de opzet van de dienstverlening rondom Klik & Tik en de achtergrondkenmerken van de cursisten die hebben deelgenomen aan de meting in de Bibliotheek [voorbeeld]. Hoofdstuk 3 laat zien in hoeverre de deelnemers actiever zijn geworden op internet na het deelnemen aan de Klik & Tik-dienstverlening in de Bibliotheek [voorbeeld]. In hoofdstuk 4 beoordelen de deelnemers hun internetvaardigheden voor en na deelname aan de dienstverlening in de Bibliotheek [voorbeeld]. Hoofdstuk 5 geeft weer hoe deelnemers voor en na deelname aan de dienstverlening in de Bibliotheek [voorbeeld] denken over internet en het gebruik van de computer. In hoofdstuk 6 beschrijven we de tevredenheid van de deelnemers met Klik & Tik en de dienstverlening van de Bibliotheek [voorbeeld]. 1

4 2. Dienstverlening en deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld] 2.1 Dienstverlening De Bibliotheek [voorbeeld] biedt een cursus met de Klik & Tik delen Het internet op en de Basis, of met Samen op t web. De cursus heeft zeven bijeenkomsten. De begeleiding wordt verzorgd door een vrijwilliger. De cursus is gratis voor zowel leden als niet-leden. 2.2 Deelnemers AANTAL DEELNEMERS Er zijn 15 deelnemers in de voormeting en 15 deelnemers in de nameting. Naam van de bibliotheek Voormeting Nametin g N N De Bibliotheek [voorbeeld] Tabel 1: Aantal deelnemers per meting. GESLACHT Onder de deelnemers zijn meer vrouwen dan mannen. Geslacht Voormeting Nameting Man 4 27% 4 29% Vrouw 11 73% 10 71% Tabel 2: Verdeling geslacht in voor- en nameting. LEEFTIJD Alle deelnemers zijn 55 jaar of ouder. Leeftijd Voormeting Nameting 18 jaar of jonger 0 0% 0 0% 19 tot 35 jaar 0 0% 0 0% 36 tot 54 jaar 0 0% 0 0% 55 jaar of ouder % % 2

5 Tabel 3: Verdeling leeftijd in voor- en nameting. OPLEIDINGSNIVEAU Bijna alle deelnemers zijn lager of middelbaar opgeleid. Hoogst afgeronde opleiding Voormeting Nameting Basisonderwijs 2 13% 2 14% (M)ULO/MAVO/VMBO 6 40% 5 36% MBO 5 33% 5 36% HAVO/VWO 0 0% 0 0% HBO/WO 1 7% 1 7% Anders (Lhno) 1 7% 1 7% Tabel 4: Verdeling opleidingsniveau in voor- en nameting. 2.3 Bekendheid, motivatie en duur van de deelname WIJZE WAAROP DEELNEMERS BEKEND ZIJN MET DE DIENSTVERLENING RONDOM KLIK & TIK Deelnemers zijn vooral bekend met de cursus via de krant. Hoe gehoord over het Klik & Tik aanbod in de bibliotheek? N % Via UWV 0 0% Via een krant. 7 47% Via de bibliotheek (bijvoorbeeld van een medewerker, of folder). 3 20% Via vrienden/bekenden. 4 27% Tabel 5: Hoe hebben deelnemers van het Klik & Tik-aanbod gehoord? MOTIVATIE VAN DE DEELNEMERS De meeste deelnemers oefenen voor privégebruik thuis. Waarom internetvaardigheden verbeteren? N % Voor gebruik op mijn werk. 0 0% Voor privégebruik thuis % Om beter een baan te kunnen zoeken. 1 7% Voor het onderhouden/krijgen van sociale contacten via internet. 2 13% Ik wil het niet zelf maar ben verplicht. (Bijvoorbeeld door het UWV of uw werkgever.) Tabel 6: Waarom willen deelnemers de internetvaardigheden verbeteren? 1 7% 3

6 DUUR EN FREQUENTIE VAN DEELNAME AAN KLIK & TIK Bijna de helft van de meeste deelnemers heeft na afloop tussen een week en een maand geoefend. Wanneer voor het eerst gebruik gemaakt van de begeleiding? N % Een week geleden of korter. 1 7% Langer dan een week maar korter dan een maand geleden. 6 43% Langer dan een maand geleden, maar korter dan 3 maanden geleden. 5 36% Langer dan 3 maanden geleden. 2 14% Tabel 7: Duur deelname aan Klik & Tik-dienstverlening op moment van de nameting. De helft van de deelnemers heeft na deelname vier- of vijfmaal in de bibliotheek geoefend. Hoe vaak in de bibliotheek geweest voor de begeleiding? N % Eenmaal 2 14% Tweemaal 2 14% Driemaal 3 21% Vier- of vijfmaal 7 50% Zesmaal of meer 0 0% Tabel 8: Frequentie gebruik Klik & Tik-aanbod op moment van de nameting. 4

7 3. Activering van de deelnemers 3.1 Stimulans door de dienstverlening in de bibliotheek Ruim twee derde van de deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld] denkt zonder de dienstverlening rondom Klik & Tik niet te zijn gaan oefenen met internet. Een derde van de deelnemers gebruikt de bibliotheek vaker voor andere dingen door de dienstverlening rondom Klik & Tik. Bijna alle deelnemers hebben door deelname aan Klik & Tik zin om meer te leren met internet. 1. Ik zou zonder de bibliotheek waarschijnlijk niet zijn gaan oefenen met internet. 2. Door de begeleiding in de bibliotheek bij Klik en Tik gebruik ik de bibliotheek vaker voor andere dingen. 3. Door mijn ervaringen met Klik & Tik krijg ik zin om nog meer te leren met internet. N % Eens 9 69% Oneens 4 31% Ik twijfel 0 0% Eens 4 31% Oneens 6 46% Ik twijfel 3 23% Eens 12 86% Oneens 0 0% Ik twijfel 2 14% Tabel 9: Stimulerende werking die van het aanbod in de bibliotheek uit gaat Thuis oefenen en zelfstandig gebruik internet en toepassingen THUIS OEFENEN Ruim de helft van de deelnemers heeft ook thuis geoefend. Heeft u ook thuis geoefend met Klik & Tik? N % Ja, 1 x per week op vaker 4 29% Ja, minder dan 1 x per week 4 29% Nee / Ik heb thuis geen computer 6 43% Tabel 10: Thuis oefenen. 5

8 ZELFSTANDIG GEBRUIK INTERNET Er is sprake van een lichte toename in frequentie van het internetgebruik na deelname. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 3 weken zelfstandig het internet gebruikt? Voormeting Nameting Dagelijks 5 36% 3 20% Niet dagelijks maar minstens 1 x per week 5 36% 11 73% Minder dan 1 x per week 4 29% 1 7% Niet 0 0% 0 0% Tabel 11: Frequentie zelfstandig gebruik internet. GEMIDDELD AANTAL GEBRUIKTE INTERNETTOEPASSINGEN Er is sprake van een zeer lichte toename van het gemiddeld aantal gebruikte internettoepassingen. Gemiddeld aantal gebruikte internettoepassingen (van 17 voorgelegde) Voormeting 4,8 15 Nameting 5,4 15 Tabel 13: Gemiddeld aantal gebruikte internettoepassingen per deelnemer. N 6

9 GEBRUIK VAN SOORTEN INTERNETTOEPASSINGEN Deelnemers gaan internet vooral meer gebruiken voor informatieve en sociale toepassingen. Internettoepassingen Aantal en % dat toepassing gebruikt Voormeting Nameting ALGEMEEN GEBRUIK /SURFEN Zomaar wat rondkijken. 8 53% 9 60% Websites bekijken voor een hobby of vrijetijdsbesteding. 7 47% 8 53% Spelletjes spelen. 6 40% 6 40% INFORMATIEF GEBRUIK Nieuwsberichten lezen op internet. 7 47% 7 47% Informatie zoeken. (Bijvoorbeeld van de gemeente, openbaar vervoer of producten die u wilt kopen.) 10 67% 12 80% DEELNAME ONTWIKKELINGEN Bankzaken regelen (internetbankieren). 6 40% 6 40% Inloggen met DigiD. (Bijvoorbeeld op websites van de overheid of uw zorgverzekeraar.) 3 20% 4 27% Bestanden opslaan (downloaden). (Bijvoorbeeld muziek of afbeeldingen.) 1 7% 3 20% Producten kopen. 5 33% 3 20% Ingevulde documenten versturen. (Bijvoorbeeld naar de overheid of de belastingdienst.) 3 20% 3 20% Officiële documenten downloaden. (Bijvoorbeeld van de overheid of de belastingdienst.) 4 27% 4 27% STRATEGISCH GEBRUIK Vacatures zoeken of reageren op vacatures. 1 7% 2 13% Informatie over cursussen of opleidingen zoeken. 6 40% 5 33% SOCIAAL GEBRUIK Contact hebben met (nieuwe) vrienden of bekenden. (Bijvoorbeeld via of sociale media.) 5 33% 6 40% Vragen stellen of reageren op een forum. 0 0% 1 7% Activiteiten zoeken waarbij u andere mensen kunt ontmoeten. (Bijvoorbeeld bij een vereniging.) 0 0% 1 7% Foto's of filmpjes delen met bekenden. 0 0% 1 7% Tabel 12: Gebruik van verschillende internettoepassingen. 7

10 4. Effect op vaardigheden 4.1 Operationele vaardigheden (knoppenkennis) TYPEN EN KLIKKEN De meest deelnemers kunnen na deelname veel vaker goed typen op de computer. De meeste deelnemers kunnen na deelname wat vaker goed klikken op de computer. 1. Typen op de computer. Ik kan dat nog niet / weet 2. Met de muis klikken op de computer. Voormeting Nameting 0 0% 0 0% Ik kan dat al een beetje. 8 89% 3 30% Ik kan dat al goed. 1 11% 7 70% Ik kan dat nog niet / weet 0 0% 0 0% Ik kan dat al een beetje. 3 30% 2 20% Ik kan dat al goed. 7 70% 8 80% Tabel 14: Zelfbeoordeling vaardigheden klikken en typen. DE INTERNETBROWSER EN DE ZOEKMACHINE BEDIENEN Deelnemers zijn na deelname vaker positief over eigen vaardigheden bij het bedienen van de internetbrowser. Zij vinden dat vaker goed te kunnen. Deelnemers zijn na deelname vaker positief over eigen vaardigheden bij het gebruik van een zoekmachine. Zij vinden dat vaker goed te kunnen. 1. De internetbrowser gebruiken. (Websites openen en de knoppen van de browser bedienen.) 2. Op internet zoeken met een zoekmachine. (Zoekwoorden invullen en de resultaten bekijken, bijvoorbeeld in Google.) Ik kan dat nog niet / weet Voormeting Nameting 2 18% 0 0% Ik kan dat al een beetje. 8 73% 5 45% Ik kan dat al goed. 1 9% 6 55% Ik kan dat nog niet / weet 3 27% 1 9% Ik kan dat al een beetje. 5 45% 4 36% Ik kan dat al goed. 3 27% 6 55% Tabel 15: Zelfbeoordeling vaardigheden internetbrowser en zoekmachine bedienen. 8

11 INVOERVELDEN GEBRUIKEN Deelnemers zijn na deelname vaker positief over eigen vaardigheden bij het zoeken van informatie met de zoekbalk of het menu. Deelnemers zijn na deelname vaker positief over de eigen vaardigheden bij het gebruik van formulieren. De meeste deelnemers kunnen dat dan een beetje. Deelnemers zijn na deelname vaker positief over de eigen vaardigheden bij het aanmelden met een gebruikersnaam en wachtwoord. De meeste deelnemers kunnen dat dan een beetje. 1. Informatie op een website zoeken. (Bijvoorbeeld met een zoekopdracht in de zoek balk, of met het menu.) 2. Formulieren invullen. (Bijvoorbeeld een reis plannen, of u ergens voor aanmelden.) 3. Aanmelden met een gebruikersnaam en een wachtwoord. (Bijvoorbeeld op Facebook of uw .) Voormeting Nameting 2 20% 1 9% Ik kan dat al een beetje. 6 60% 5 45% Ik kan dat al goed. 2 20% 5 45% 5 50% 1 9% Ik kan dat al een beetje. 4 40% 7 64% Ik kan dat al goed. 1 10% 3 27% 5 50% 1 9% Ik kan dat al een beetje. 5 50% 7 64% Ik kan dat al goed. 0 0% 3 27% Tabel 16: Zelfbeoordeling vaardigheden invoervelden gebruiken. VAARDIGHEDEN Deelnemers zijn na deelname wat vaker positief over eigen vaardigheden bij het gebruik van e- mail. Deelnemers zijn na deelname veel vaker positief over eigen vaardigheden bij het gebruik van bijlagen in . 36% kan dat nog niet na deelname. Niemand zegt dat al goed te kunnen. Voormeting Nameting 1. gebruiken. 1 10% 1 9% Ik kan dat al een beetje. 5 50% 4 36% 2. Bijlagen toevoegen aan een . (Bijvoorbeeld tekstbestanden of foto's versturen.) Tabel 17: Zelfbeoordeling vaardigheden. Ik kan dat al goed. 4 40% 6 55% 9 100% 4 36% Ik kan dat al een beetje. 0 0% 7 64% Ik kan dat al goed. 0 0% 0 0% 9

12 BESTANDEN OPSLAAN EN WEER OPENEN Deelnemers zijn na deelname vaker positief over eigen vaardigheden bij het opslaan van bestanden. De meeste deelnemers kunnen dat dan een beetje. Deelnemers zijn na deelname iets vaker positief over eigen vaardigheden bij het weer openen van bestanden. De meeste deelnemers kunnen dat dan een beetje. 1. Een tekstbestand of plaatje van internet opslaan op de computer. 2. Een opgeslagen bestand terugvinden en weer openen op de computer. Ik kan dat nog niet / weet Voormeting Nameting 8 73% 2 18% Ik kan dat al een beetje. 3 27% 8 73% Ik kan dat al goed. 0 0% 1 9% Ik kan dat nog niet / weet 4 36% 4 36% Ik kan dat al een beetje. 7 64% 6 55% Ik kan dat al goed. 0 0% 1 9% Tabel 18: Zelfbeoordeling vaardigheden bestanden opslaan en weer openen. 4.2 Formele vaardigheden (oriëntatie behouden) Deelnemers zijn na deelname vaker positief over het met meerdere vensters tegelijk werken. De meeste deelnemers kunnen dat na deelname een beetje. 1. Op internet met meerdere vensters tegelijk werken. (U heeft bijvoorbeeld twee websites geopend.) Voormeting Nameting 7 70% 2 18% Ik kan dat al een beetje. 3 30% 8 73% Ik kan dat al goed. 0 0% 1 9% Tabel 19: Zelfbeoordeling overige vaardigheden. 10

13 4.3 Operationele vaardigheden op sociale media AANMELDEN EN EEN PROFIEL MAKEN OP SOCIALE MEDIA Deelnemers zijn na deelname wat vaker positief over de eigen vaardigheden voor het aanmelden en aanmaken van een profiel op sociale media. 50% kan nog geen foto s of filmpjes toevoegen aan het eigen profiel. 1. Met een gebruikersnaam en wachtwoord aanmelden op sociale media 2. Een persoonlijk profiel of een account maken op sociale media. 3. Foto's of filmpjes toevoegen aan uw persoonlijk profiel. 4. Om hulp vragen op sociale media. (Bijvoorbeeld met 'Help' op Facebook.) Voormeting Nameting 2 67% 0 0% Ik kan dat al een beetje. 0 0% 2 50% Ik kan dat al goed. 1 33% 2 50% 2 50% 1 25% Ik kan dat al een beetje. 2 50% 2 50% Ik kan dat al goed. 0 0% 1 25% 4 100% 2 50% Ik kan dat al een beetje. 0 0% 2 50% Ik kan dat al goed. 0 0% 0 0% 4 100% 2 50% Ik kan dat al een beetje. 0 0% 2 50% Ik kan dat al goed. 0 0% 0 0% Tabel 20: Zelfbeoordeling vaardigheden aanmelden sociale media. 11

14 CONTACTEN ONDERHOUDEN OP SOCIALE MEDIA Deelnemers zijn na deelname wat vaker positief over de eigen vaardigheden voor het onderhouden van contacten op sociale media. 1. Vrienden vinden op sociale media. 2. Berichtjes plaatsen op sociale media. (Bijvoorbeeld op uw eigen of iemand anders zijn profiel.) 3. Privéberichten sturen via sociale media. (Bijvoorbeeld via Facebook of WhatsApp.) 4. Vrienden of berichten verwijderen. nog niet wat dat is. Voormeting Nameting 3 75% 2 50% Ik kan dat al een beetje. 0 0% 2 50% Ik kan dat al goed. 1 25% 0 0% nog niet wat dat is. 3 75% 0 0% Ik kan dat al een beetje. 1 25% 3 75% Ik kan dat al goed. nog niet wat dat is. 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% Ik kan dat al een beetje. 1 25% 4 100% Ik kan dat al goed. 0 0% 0 0% nog niet wat dat is % 1 25% Ik kan dat al een beetje. 0 0% 3 75% Ik kan dat al goed. 0 0% 0 0% Tabel 21: Zelfbeoordeling vaardigheden sociale contacten hebben sociale media. 12

15 5. Effect op attitudes 5.1 Houding tegenover internet Deelnemers vinden het na deelname nog leuker om internet te leren gebruiken. Deelnemers vinden het na deelname niet handiger dat steeds meer dingen via internet kunnen. Deelnemers vinden na deelname nauwelijks vaker dat zij goed kunnen leren omgaan met internet. 1. Ik vind het leuk om internet te leren gebruiken. 2. Ik vind het handig dat steeds meer zaken via internet kunnen. 3. Ook ik kan goed leren omgaan met internet. Voormeting Nameting Eens 12 86% % Oneens 1 7% 0 0% Ik twijfel 1 7% 0 0% Eens 10 71% 10 71% Oneens 0 0% 0 0% Ik twijfel 4 29% 4 29% Eens 10 71% 10 71% Oneens 1 7% 0 0% Ik twijfel 3 21% 4 29% Tabel 22: Algemene houding tegenover het leren gebruiken van internet. 5.2 Angst bij het gebruik van internet en de computer Deelnemers zijn na deelname wat minder vaak angstig bij het gebruik van de computer deze kapot te maken en dat persoonlijke gegevens niet veilig zijn op internet. Deelnemers zijn na deelname vaker angstig dat er virussen op de computer komen als zij internet gebruiken. 1. Als ik met de computer werk, ben ik bang dat ik hem kapot maak. 2. Ik ben bang dat mijn persoonlijke gegevens niet veilig zijn op internet. 3. Ik ben bang dat er virussen op de computer komen als ik internet gebruik. Tabel 23: Angst bij het gebruik van internet. Voormeting Nameting Eens 5 36% 2 14% Oneens 7 50% 7 50% Ik twijfel 2 14% 5 36% Eens 7 50% 3 21% Oneens 0 0% 2 14% Ik twijfel 7 50% 9 64% Eens 5 36% 7 50% Oneens 7 50% 3 21% Ik twijfel 2 14% 4 29% 13

16 6. Tevredenheid 6.1 Tevredenheid met het Klik & Tik-aanbod Alle deelnemers in de Bibliotheek [voorbeeld] zijn tevreden met de begeleiding en uitleg bij het programma Klik & Tik. Drie kwart van deelnemers denkt de vaardigheden zelfstandig toe te kunnen passen op internet. 1. Ik vind de uitleg door de begeleider of docent in de bibliotheek duidelijk. 2. Ik vind de voorzieningen tijdens de begeleiding in de bibliotheek goed. 3. Ik kan de vaardigheden die in Klik & Tik besproken worden zelfstandig toepassen op het internet. 4. Ik ben over het algemeen tevreden over het Klik & Tikaanbod in de bibliotheek. Tabel 24: Tevredenheid met Klik & Tik-aanbod. N % Eens % Oneens 0 0% Ik twijfel 0 0% Eens % Oneens 0 0% Ik twijfel 0 0% Eens 10 77% Oneens 0 0% Ik twijfel 3 23% Eens % Oneens 0 0% Ik twijfel 0 0% 14

17 COLOFON Titel Auteur : Monitor Klik & Tik de Bibliotheek [voorbeeld]. Periode september 2014 augustus : Sander Smit & Dzenita Camo. Deze Klik & Tik-monitor is uitgevoerd door NextValue Research, in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek. Lloydstraat 5 Prins Willem-Alexanderhof EA Rotterdam 2595 BE Den Haag Telefoon: Telefoon:

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek]

Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Monitor Klik & Tik [Voorbeeldbibliotheek] Meting 2012-2013 - Voorbeeld van de individuele rapportage voor deelnemende bibliotheken.- Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Over de dienstverlening rondom Klik & Tik

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik in bibliotheken

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Monitor Klik & Tik in bibliotheken 3 e meting tussenrapportage: september 2014 februari 2015 In opdracht van Contactpersoon KB : De Koninklijke Bibliotheek (KB) : Maaike Toonen Inhoud 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet.

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Tussenrapportage: september 2013 februari 2014

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Tussenrapportage: september 2013 februari 2014 Monitor Klik & Tik in bibliotheken Tussenrapportage: september 2013 februari 2014 In opdracht van Contactpersoon : Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) : Maaike Toonen Inhoud 1. Inleiding... 1

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet. De bibliotheek helpt u daar

Nadere informatie

C. Basis computer, internet en sociale media. Vragenlijst 1

C. Basis computer, internet en sociale media. Vragenlijst 1 Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: C. Basis computer, internet

Nadere informatie

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: A. Basis computer en internet

Nadere informatie

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 1

A. Basis computer en internet. Vragenlijst 1 Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld:... A. Basis computer en internet

Nadere informatie

Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2015 februari 2016

Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2015 februari 2016 Monitor Digitale Basisvaardigheden Tussenrapportage: september 2015 februari 2016 In opdracht van Contactpersoon KB : De Koninklijke Bibliotheek (KB) : Maaike Toonen Conclusies en aanbevelingen Met de

Nadere informatie

B. Basis sociale media. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

B. Basis sociale media. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met de computer. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Monitor digitale basisvaardigheden Versie: maart 2016 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging: Datum waarop vragenlijst is/wordt ingevuld: B. Basis sociale media Vragenlijst

Nadere informatie

Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2016 maart 2017

Monitor Digitale Basisvaardigheden. Tussenrapportage: september 2016 maart 2017 Monitor Digitale Basisvaardigheden Tussenrapportage: september 2016 maart 2017 In opdracht van Contactpersoon KB : De Koninklijke Bibliotheek (KB) : Maaike Toonen Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen

Nadere informatie

Monitor Digitale Basisvaardigheden

Monitor Digitale Basisvaardigheden Monitor Digitale Basisvaardigheden 2015 2016 In opdracht van Contactpersoon KB : De Koninklijke Bibliotheek (KB) : Maaike Toonen Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen Met de Monitor Digitale Basisvaardigheden

Nadere informatie

Monitor Klik & Tik in bibliotheken

Monitor Klik & Tik in bibliotheken Monitor Klik & Tik in bibliotheken 2012-2013 In opdracht van Contactpersoon : Sectorinstituut Openbare Bibliotheken : Maaike Toonen Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Achtergronden en opzet van de Klik & Tik-monitor...

Nadere informatie

Inventarisatie gebruikswaarde Klik & Tik-monitor. In opdracht van: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) Contactpersoon SIOB: Maaike Toonen

Inventarisatie gebruikswaarde Klik & Tik-monitor. In opdracht van: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) Contactpersoon SIOB: Maaike Toonen Inventarisatie gebruikswaarde Klik & Tik-monitor In opdracht van: Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) Contactpersoon SIOB: Maaike Toonen Inhoud 1. Inleiding...1 2. Achtergronden, doelstellingen,

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Inhoudsopgave. 1 Wat is Klik & Tik. Het internet op? 2 Doelgroep. 3 Opbouw van het programma. 4 De bediening van het programma

Docentenhandleiding. Inhoudsopgave. 1 Wat is Klik & Tik. Het internet op? 2 Doelgroep. 3 Opbouw van het programma. 4 De bediening van het programma Inhoudsopgave 1 Wat is Klik & Tik. Het internet op? 2 Doelgroep 3 Opbouw van het programma 4 De bediening van het programma 5 De vaardigheden per hoofdstuk 6 Oefenvormen 7 Tips voor de docent 8 Instructiebladen

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de leerling (v. W-09-2011) 1 (versie sept.2011) Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Openen van Acadin inlogpagina... 4 Aanmelden bij de leeromgeving...5

Nadere informatie

Instructie voor de Acadin leerling

Instructie voor de Acadin leerling Instructie voor de Acadin leerling Inhoudsopgave: 1. Werken met Acadin 1.1 Inloggen 1.2 Overzichtspagina 1.3 Leeractiviteiten maken 1.4 Beoordeelde leeractiviteiten bekijken 1.5 Zoeken van leeractiviteiten

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank voor organisaties

Handleiding vacaturebank voor organisaties Handleiding vacaturebank voor organisaties Wilt u graag uw organisatie aanmelden voor onze vacaturebank? Weet u niet hoe u vacatures op onze website (www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/zevenaar) kunt toevoegen?

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank voor organisaties

Handleiding vacaturebank voor organisaties Handleiding vacaturebank voor organisaties Wilt u graag uw organisatie aanmelden voor onze vacaturebank? Weet u niet hoe u vacatures op onze website (www.mikado-vc.nl) kunt toevoegen? Of krijgt u een melding

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Handleiding Hootsuite

Handleiding Hootsuite Oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Account aanmaken... 4 2. Wat is wat?... 6 3. Inrichten... 8 3.1 Tabs aanmaken... 8 3.2 Kolommen aanmaken... 8 4. Inrichten voor monitoring... 10 4.1 Zoekwoorden...

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma januari - juli 2017 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Training voor Begeleiders. Edo Postma ProBiblio Anne-Lies Schrijvers-van de Peppel - ETV

Training voor Begeleiders. Edo Postma ProBiblio Anne-Lies Schrijvers-van de Peppel - ETV Training voor Begeleiders Edo Postma ProBiblio Anne-Lies Schrijvers-van de Peppel - ETV Programma Sociale Media Doelgroep Het programma Klik & Tik Community Kliks Begeleiding van de Doelgroep Mediawijsheid

Nadere informatie

Handleiding Facebook Pergamano International Augustus 2012

Handleiding Facebook Pergamano International Augustus 2012 Handleiding Facebook Pergamano International Augustus 2012 Inhoudsopgave 1 Wat is Facebook? 2 Registreren bij Facebook en een account aanmaken 3 Foto s toevoegen in een album 4 Een omslag foto toevoegen

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder.

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder. Handleiding Gebruik Download Chrome voor de beste compatibiliteit Aanmelden link: http://www.omegabelgium.com/cms/ Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan

Nadere informatie

Cursusaanbod PCDoeMeeCentrum Seniorweb/KBO Wanroij

Cursusaanbod PCDoeMeeCentrum Seniorweb/KBO Wanroij Cursus 1, Starterscursus Deze cursus is zeer geschikt voor de echte beginners die weinig of in het geheel geen ervaring hebben met de computer, toetsenbord en muis Het is een zeer goede voorbereiding voor

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Het Pluryn Plein. Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt

Uitgebreide versie. Het Pluryn Plein. Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt Uitgebreide versie Het Pluryn Plein Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt Het Pluryn Plein Ben je clint van Pluryn? Dan is het belangrijk dat je alle informatie

Nadere informatie

Handleiding VKKOnline

Handleiding VKKOnline Handleiding VKKOnline Welkom bij de Online cursus van de Vrij-Katholieke Kerk. Deze handleiding neemt je bij de hand om de cursus te kunnen starten. 1 Donatie Het volgen van de cursus is kosteloos. Wel

Nadere informatie

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB

HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB HANDLEIDING AAN DE SLAG MET 50 CLUB Introductie Welkom bij 50 Club! Leuk dat we u als nieuw lid mogen verwelkomen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw profiel in 50 Club

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEERLING (01-2013)

HANDLEIDING - LEERLING (01-2013) HANDLEIDING - LEERLING (01-2013) 2 (versie 01-2013) INHOUD Basistaken in schema... 5 Inloggen en uitloggen... 7 Openen van de Acadin inlogpagina... 7 Aanmelden bij de leeromgeving... 8 Afmelden... 8 Werken

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Bewerken van uw objecten... 3 5. Het objectformulier...

Nadere informatie

Training voor trainers. Klik en Tik

Training voor trainers. Klik en Tik Handout 1. Sociale media Op het internet is heel veel informatie te vinden, maar daarnaast biedt het internet ook de mogelijkheid om: vragen te stellen reacties te krijgen, berichten foto s en video s

Nadere informatie

Handleiding Cursisten

Handleiding Cursisten Handleiding Cursisten Inloggen op de cursus... 2 Inloggen:... 2 Wachtwoord vergeten:... 2 Profielpagina... 3 Profiel aanpassen:... 3 Profielfoto gebruiken:... 3 Berichten... 4 Berichten:... 4 Berichten

Nadere informatie

Infogids. SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.

Infogids. SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o. Infogids SBSO Rumbeke - CampusTer Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.be INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inloggen op smartschool... 5

Nadere informatie

Online netwerkontwikkeling voor personen met een licht verstandelijke beperking

Online netwerkontwikkeling voor personen met een licht verstandelijke beperking [Kies de datum] Online netwerkontwikkeling voor personen met een licht verstandelijke beperking. Online netwerkontwikkeling voor personen met een licht verstandelijke beperking 1 Woord aan de begeleider

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Cursusgids - Beginners lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.

Cursusgids - Beginners lessen. Eerste druk November 2015. Digitaal Leerplein. Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein. Titel Cursusgids - Beginners lessen Eerste druk November 2015 Auteur Fred Beumer Digitaal Leerplein Website: www.digitaalleerplein.nl E-mail: info@digitaalleerplein.nl Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Snel van start met Twitter?

Snel van start met Twitter? Handleiding Snel van start met Twitter? Tweet, retweet en hashtag?!? Welkom op Twitter, waar nieuws uit niet meer dan 140 tekens bestaat. Volg de stap voor stap uitleg over hoe je deelt en volgt op dit

Nadere informatie

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen.

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen. Over de FollowHub De FollowHub helpt u bij het plannen en onthouden van dagelijkse activiteiten. U kunt de app voor uzelf gebruiken of voor een familielid, kennis of cliënt. U plant bijvoorbeeld een afspraak

Nadere informatie

Begin altijd met werken in het boek. Het boek vertelt je wanneer je een opdracht op de computer moet doen. gebruikersaccount. registratiecode in

Begin altijd met werken in het boek. Het boek vertelt je wanneer je een opdracht op de computer moet doen. gebruikersaccount. registratiecode in De e-learning: hoe werkt het? TaalCompleet bestaat uit een boek en e-learning. Dit zijn opdrachten op de computer. Om goed te kunnen werken met het programma, moet je dus een computer of tablet hebben

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Spottofy.nl. Handleiding deelnemer

Spottofy.nl. Handleiding deelnemer Spottofy.nl Handleiding deelnemer 1 2 Inleiding Aanhetwerk.nu is een online test- en- matchsysteem waarin jouw persoonlijke competenties getest en gematcht worden tegen de bestpassende functie. Deze handleiding

Nadere informatie

De digitale vrijwilligersvacaturebank

De digitale vrijwilligersvacaturebank De digitale vrijwilligersvacaturebank Een handleiding Op onze website is het mogelijk dat vrijwilligersorganisaties in Apeldoorn vacatures en klussen kunnen plaatsen en vinden. In deze handleiding vindt

Nadere informatie

Op dit moment zijn er drie agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande drie zijn:

Op dit moment zijn er drie agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande drie zijn: Hoe werkt het? Welkom op deze website, voor ondernemersnetwerken in agrarisch Nederland. Je vindt hier kennis en informatie uit verschillende agrarische sectoren en je kunt netwerken met collega s, adviseurs

Nadere informatie

Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden

Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden Bookshelf account aanmaken, apps installeren en de mogelijkheden 1.1 Aanmaken Bookshelf account Iedereen die een E-mail adres heeft, kan een Bookshelf account aanmaken. Dit kan via http://bookshelf.nl/start/.

Nadere informatie

Verbinden met FTP server

Verbinden met FTP server We gaan kijken naar: Verbinden met een FTP server Je FTP wachtwoord veranderen Je website bekijken Bestanden op een FTP server zetten Verbinden met FTP server Websites staan op een webserver. Een webserver

Nadere informatie

Cursus Gmail. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs

Cursus Gmail. Lieve D Helft. ICT in het basisonderwijs Cursus Gmail Lieve D Helft ICT in het basisonderwijs Auteur: Lieve D Helft Titel: Cursus Gmail April 2013 2013, Lieve D Helft Lieve.dhelft@telenet.be Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Umbraco Gebruikershandleiding

Umbraco Gebruikershandleiding Umbraco Gebruikershandleiding Aan de slag gaan met Umbraco 1.1 Aanmelden Umbraco is een web publishing systeem dat gemakkelijk te gebruiken is door de gebruikers en heeft geen hoge hard- en software vereisten.

Nadere informatie

Infogids. SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.

Infogids. SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o. Infogids SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.be INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inloggen op smartschool... 5

Nadere informatie

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ).

U bent nu aangemeld op het Chamilo leerplatform en hebt toegang tot de tabs in de blauwe balk (Home pagina, Cursussen, enz ). Pagina 1 van 17 Surf naar http://chamilo.avondschool.be (vanaf september 2012) Tik bij Gebruikersnaam (Username) uw ecard gebruikersnaam. Tik bij Wachtwoord (Password) uw bijhorend ecard wachtwoord. Klik

Nadere informatie

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen

Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen Learning Management Systeem (LMS) Bedrijfsopleidingen DOCENTEN HANDLEIDING Oktober 2009 E-mail: bedrijfsopleidingen@lumc.nl 2009 Alle rechten voorbehouden LUMC-Bedrijfsopleidingen Behoudens de in of krachtens

Nadere informatie

Programma Computer Cursussen

Programma Computer Cursussen Programma Computer Cursussen van september 2015 t/m januari 2016 versie 3 Voorwoord De Stichting Ontmoetingsruimte voor en door Ouderen in de Plantage-Weesperbuurt, kortweg SOOP, presenteert hier het programma

Nadere informatie

(digi)taal. Tips om met de computer te leren werken. de Week van de Alfabetisering. Utrecht.nl

(digi)taal. Tips om met de computer te leren werken. de Week van de Alfabetisering. Utrecht.nl (digi)taal Tips om met de computer te leren werken de Week van de Alfabetisering Utrecht.nl 2 Deze folder is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Lezen & Schrijven, Mira Media, de Bibliotheek

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

Registreren (alleen voor leden en directeuren KHMW)

Registreren (alleen voor leden en directeuren KHMW) Inleiding Een (internet)forum of discussieforum (meestal gewoon: forum; meervoud: fora of forums) bestaat uit digitale discussiepagina's op het wereldwijde web. Een forum heeft meestal een hoofdpagina

Nadere informatie

InLeIDInG. account aanmaken

InLeIDInG. account aanmaken InLeIDInG Je staat op het punt aan de slag te gaan met jouw persoonlijke stukje op onze website: een virtuele plek om met vrijwilligers in contact te komen, je organisatie te promoten, kennis te delen,

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

Kennismaking met Gmail Stap voor stap op internet

Kennismaking met Gmail Stap voor stap op internet 2009 Kennismaking met Gmail Stap voor stap op internet In dit themapakket maak je kennis met Gmail, de e-maildienst van Google. IT-huis St-Pietersaalststraat 38 9000 Gent www.ithuis.be info@ithuis.be Colofon

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1

Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN. Handleiding Studentenpagina 1 Studentenhandleiding Studentenpagina STUDENTENPAGINA HANDLEIDING VOOR STUDENTEN Handleiding Studentenpagina 1 Inhoud van de handleiding Inhoud van de handleiding... 2 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op de

Nadere informatie

Aanvullend bestand Fraaie en indrukwekkende werkstukken maken in Word

Aanvullend bestand Fraaie en indrukwekkende werkstukken maken in Word 1 Aanvullend bestand Fraaie en indrukwekkende werkstukken maken in Word In dit bestand lees je hoe je in Windows 10 de oefenbestanden op de harde schijf van de computer zet. Als je Windows 10 gebruikt

Nadere informatie

Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1

Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1 1 Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1 Inhoud: Inloggen Pagina 1 Algemeen Pagina 2 Berichten Pagina 2 Bericht bewerken, Linken Pagina 3-4 Plaatje toevoegen bericht Pagina 5-6 Bericht publiceren

Nadere informatie

Een initiatief van Tympaan- De Baat Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht, 0297 230280; debuurtverbinding@stdb.nl www.tympaan-debaat.nl

Een initiatief van Tympaan- De Baat Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht, 0297 230280; debuurtverbinding@stdb.nl www.tympaan-debaat.nl Een initiatief van Tympaan- De Baat Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht, 0297 230280; debuurtverbinding@stdb.nl www.tympaan-debaat.nl Gebruikershandleiding De Buurtverbinding Inhoud Wat is De Buurtverbinding

Nadere informatie

Allemaal digitaal! Cursussen voor computer, tablet en de digitale overheid - aug t/m dec aan de Vliet

Allemaal digitaal! Cursussen voor computer, tablet en de digitale overheid - aug t/m dec aan de Vliet Allemaal digitaal! Cursussen voor computer, tablet en de digitale overheid - aug t/m dec 2016 aan de Vliet Cursusaanbod SeniorWeb Dit najaar biedt de Bibliotheek aan de Vliet in samenwerking met SeniorWeb

Nadere informatie

eenvoudige versie Het Pluryn Plein Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt.

eenvoudige versie Het Pluryn Plein Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt. eenvoudige versie Het Pluryn Plein Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije tijd doorbrengt. Het Pluryn Plein Intranet voor iedereen die bij Pluryn woont, werkt, leert of vrije

Nadere informatie

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen

Mijn.PvdA.nl. Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Mijn.PvdA.nl Handleiding voor de secretarissen en ledenadministrateurs om eigen gegevens aan te passen en ledenadministratie te raadplegen Versie 1.0 Amsterdam, mei 2011 Inhoudsopgave 1. Beginnen 5 1.1

Nadere informatie

Enquête maken met Enquetemaken.nu

Enquête maken met Enquetemaken.nu Enquête maken met Enquetemaken.nu Met Enquetemaken.nu kun je makkelijk een enquete maken. Je kunt die via mail of via Twitter rondsturen. Ga naar enquetemaken.nu en klik op 'Inloggen'. Van je docent krijg

Nadere informatie

doen 7 Windows Live Mail

doen 7 Windows Live Mail doen 7 Windows Live Mail E-mail betekent electronic mail, elektronische post. U gaat berichten verzenden en ontvangen. Daar hebt u een e-mailprogramma voor nodig en een e-mailadres. In deze les werkt u

Nadere informatie

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo

Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo Handleiding Resultaatmeetsysteem en Mezzedo voor aanbieders (Versie 26 augustus 2014) 1 Inhoud Wat is het Resultaatmeetsysteem?... 3 Cliënten stimuleren mee te doen... 4 Over de handleiding... 4 Deel I

Nadere informatie

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein -

Inleiding. Meer informatie Digitaal Leerplein - Inleiding Deze catalogus bevat een overzicht van alle programma s uit het Digikundig Sollicitatie-pakket. Het Digikundig sollicitatie-pakket is de e-learningportal van Digitaal Leerplein; hét startpunt

Nadere informatie

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met

Nadere informatie

Wat kan ik als cultuuraanbieder met?

Wat kan ik als cultuuraanbieder met? Wat kan ik als cultuuraanbieder met? AlicesMoves is dé community op het gebied van cultuureductie in het primair- en voortgezetonderwijs. Het is een ontmoetingsplaats voor scholen en aanbieders van cultuureducatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

De Bibliotheek op school. Leerlingen

De Bibliotheek op school. Leerlingen De Bibliotheek op school Leerlingen Inhoud SchoolWise... 2 Homepagina... 2 Zoekmachine... 3 Kijk in de kast... 7 Snuffelen... 8 Aanmelden... 9 Mijn gegevens... 11 Boek gelezen, zet hem in je leeslog!...

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

Digitale Ongelijkheid

Digitale Ongelijkheid Digitale Ongelijkheid klantenservice via digitale media Dr. Alexander van Deursen Vakgroep Media, Communicatie en Organisatie Toegang tot digitale media Motivatie 5% niet gemotiveerd om internet te gebruiken

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Op dit moment zijn er vier agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande vier zijn:

Op dit moment zijn er vier agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande vier zijn: Hoe werkt het? Op deze website vind je kennis en informatie uit verschillende agrarische sectoren en je kunt netwerken met collega s, adviseurs en onderzoekers. Je kunt je eigen startpagina opbouwen. Zo

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Starten Login. Simply SEO WEB APP Linie 552-1 7325 DZ Apeldoorn NEDERLAND. T: 055 843 79 48 E: info@simply-web.nl

Starten Login. Simply SEO WEB APP Linie 552-1 7325 DZ Apeldoorn NEDERLAND. T: 055 843 79 48 E: info@simply-web.nl Starten Login Om uw website te beheren moet u eerst inloggen op WordPress. Ga naar uw website en typ achter www.simply-web.nl de link /beheer http://www.praktijkvoorkindensport.nl/beheer U krijgt in het

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding FHI en de FEDA bieden de exposanten van de World of Technology & Science de mogelijkheid te profiteren van de dynamische beurssite. Voor uw bedrijf is er een profiel gecreëerd, met

Nadere informatie

Op de website van de N!X Ruilkring klik je in het menu op Cyclos". Rechts bovenin klik je op de knop aanmelden. Je komt dan in het inlogscherm.

Op de website van de N!X Ruilkring klik je in het menu op Cyclos. Rechts bovenin klik je op de knop aanmelden. Je komt dan in het inlogscherm. Inloggen Op de website van de NX Ruilkring klik je in het menu op Cyclos". Je ziet nu het inlogscherm van Cyclos: Rechts bovenin klik je op de knop aanmelden. Je komt dan in het inlogscherm. Hier vul je

Nadere informatie

1 Aanmelden bij http://vimko.vsko.be

1 Aanmelden bij http://vimko.vsko.be 1 Aanmelden bij http://vimko.vsko.be 1.1 Gebruikersnaam en wachtwoord Om de website te openen gaat u als volgt te werk: Start een browser 1 op om Internet te raadplegen. Tik de url 2 in http://vimko.vsko.be

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Inhoud

Veelgestelde vragen. Inhoud Veelgestelde vragen Het gebruik van de mogelijkheden van deze (vernieuwde ) websites zal wellicht vragen oproepen. Met een overzicht van veelgestelde vragen hopen we je op weg te helpen. Staat jouw vraag

Nadere informatie

Presenteer je bedrijf op MindYourBizniz

Presenteer je bedrijf op MindYourBizniz Dit document geeft een beschrijving van je als bedrijf jezelf kunt presenteren op MindYourBizniz Presenteer je bedrijf op MindYourBizniz Handleiding voor bedrijven U-Approach v1 november 2014 Inhoud Aanmelden...

Nadere informatie

Website verwijderen bij Avanquest

Website verwijderen bij Avanquest 1 Website verwijderen bij Avanquest Als je wilt, kun je je website weer bij Avanquest verwijderen. Vraag wel even aan je ouders/verzorgers om je hierbij te helpen, want het is best ingewikkeld. Je verwijdert

Nadere informatie

Aan de slag met Acadin

Aan de slag met Acadin Aan de slag met Acadin Handleiding voor de begeleider (v. W-09-2011) 1 (versie sept.2011) Inhoud Basistaken in schema... 3 Inloggen en uitloggen... 4 Aanmelden bij de Acadin leeromgeving... 4 Afmelden...5

Nadere informatie