Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche"

Transcriptie

1 Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche

2 Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed uitgevoerd en geeft inzicht in de resultaten van 55 mbo-scholen. Het onderzoek is uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoeksbureau Effectory, in opdracht en onder regie van de Stuurgroep Benchmark van de MBO Raad. Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de MBO Raad, de Algemene Onderwijsbond en het ministerie van OCW heeft het operationele proces begeleid. Een standaardvragenlijst is samengesteld door een representatieve panel van medewerkers in het mbo onder begeleiding van Effectory en de begeleidingscommissie. Bij iedere school is een standaardvragenlijst uitgezet met 30 standaardvragen voor ieder personeelslid. Scholen konden deze vragenlijst optioneel uitbreiden met extra vragen uit een vragenbibliotheek. De resultaten van deze extra vragen vormen geen onderdeel van dit sectorrapport maar zijn opgenomen in de individuele instellingsrapportages van de scholen. Dit rapport geeft een beeld van de scores van de sector als geheel, gemeten met de 30 standaardvragen. Bij het onderdeel instellingen naast elkaar zijn door middel van staafdiagrammen de scores op de negen hoofdvragen van de 55 scholen opgenomen. Informatie over de resultaten per school is beschikbaar op de website van de MBO Raad in de vorm van een topsheet. Woerden, februari 2015

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Scores op de thema's Scores op de vragen Verdiepende analyses Respons Onderzoeksverantwoording...35

4 1. Scores op de thema's MBO branche, Medewerkersonderszoek 2012/2013 Versie november 2014 Scores op de thema's 3

5 SCORES OP DE THEMA'S MBO branche Bevlogenheid Betrokkenheid Tevredenheid MBO branche (n=23932) 6,9 6,9 6,5 Let op: als een score kleurt, doet die onderliggende groep het beter of slechter op dat punt dan MBO branche OP (n=12062) 6,7 6,7 6,4 OBP (n=6738) 7,3 7,4 6,6 4

6 2. Scores op de vragen MBO branche, Medewerkersonderszoek 2012/2013 Versie november 2014 Scores op de vragen 5

7 SCORES OP DE VRAGEN MBO branche Legenda n= Score van de huidige meting A Score van de vorige meting B HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B 1a) Ik ben tevreden over het werken bij de mbo-instelling 6,9 - Hoofdvragen A B Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen de 2a) mbo-instelling Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder ik 4a) mijn werk doe 7,1-5,6-5a) Ik ben tevreden over mijn collega's 7,6-6a) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 6,9-7a) Ik ben tevreden over de mbo-instelling als organisatie 5,9 - Ik ben tevreden over mijn ontwikkelingsmogelijkheden 8a) binnen de mbo-instelling Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn werk 9a) ontvang Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. 6,2-5,6 - ONDERLIGGENDE VRAGEN Werkzaamheden A B 2b) Ik heb plezier in mijn werk 7,6-2c) Ik doe zinvol werk 8,0-2d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk 7,7-2e) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 8,1-2f) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de mbo-instelling 7,7 - Werkdruk A B 3a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 50,2 - % Veel te laag 0,3 - % Te laag 1,6 - % Te hoog 38,9 - % Veel te hoog 9,0-3b) Mijn werk geeft mij energie 6,5-6

8 SCORES OP DE VRAGEN MBO branche Legenda n= Score van de huidige meting A Score van de vorige meting B Arbeidsomstandigheden A B 4b) Ik voel me veilig op school 7,8-4c) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,1 - Collega's A B Als mijn collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen ze bij 5b) me terecht Als collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag 5c) aanspreken 8,5-6,9-5d) Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn team 7,2 - Direct leidinggevende A B 6b) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,1-6c) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,5 - Organisatie A B 7b) Ik heb het gevoel dat ik bij de mbo-instelling pas 6,9-7c) Ik sta achter de doelstellingen van de mbo-instelling 7,0-7d) Ik voel dat ik gewaardeerd word door de mbo-instelling 5,6 - Ontwikkelingsmogelijkheden A B 8b) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,8 - Binnen de mbo-instelling heb ik de mogelijkheid om 8c) door te groeien Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke 8d) loopbaanontwikkeling 5,2-5,5 - Werken bij de mbo-instelling A B 10a) Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% Nee) 82,2 - % Ja, binnen de mbo-instelling 10,8 - % Ja, buiten de mbo-instelling 10,0-10b) Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de mboinstelling te blijven werken 7,8-7

9

10 Instellingen naast elkaar 9

11 INSTELLINGEN NAAST ELKAAR MBO branche 1a. Ik ben tevreden over het werken bij mbo-instelling 2a. Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen de mbo-instelling 10

12 INSTELLINGEN NAAST ELKAAR MBO branche 3a. Ik vind mijn werdruk goed (%) 4a. Ik ben tevreden over de omstandigheden waaronder in mijn werk doe 11

13 INSTELLINGEN NAAST ELKAAR MBO branche 5a. Ik ben tevreden over mijn collega's 6a. Ik ben tevreden over mijn direct leidingevende 12

14 INSTELLINGEN NAAST ELKAAR MBO branche 7a. Ik ben tevreden over de mbo-instelling als organisatie 8a. Ik ben tevreden over mijn ontwikkelingsmogelijkeden binnen de mbo-instelling 13

15 INSTELLINGEN NAAST ELKAAR MBO branche 9a. Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn werk ontvang 14

16 Scores op de vragen: uitsplitsing naar achtergrondvariabelen 15

17 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR MBO branche Legenda n = MBO branche A OP B OBP C HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C 1a) Ik ben tevreden over het werken bij de mboinstelling 6,9 6,7 7,3 Hoofdvragen A B C Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen 2a) de mbo-instelling Ik ben tevreden over de omstandigheden 4a) waaronder ik mijn werk doe 7,1 7,1 7,3 5,6 5,2 6,4 5a) Ik ben tevreden over mijn collega's 7,6 7,6 7,7 6a) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 6,9 6,8 7,1 Ik ben tevreden over de mbo-instelling als 7a) organisatie 5,9 5,6 6,5 Ik ben tevreden over mijn 8a) ontwikkelingsmogelijkheden binnen de mboinstelling 6,2 6,2 6,2 Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn 9a) werk ontvang 5,6 5,6 5,4 Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. ONDERLIGGENDE VRAGEN Werkzaamheden A B C 2b) Ik heb plezier in mijn werk 7,6 7,5 7,7 2c) Ik doe zinvol werk 8,0 8,0 8,0 2d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk 7,7 7,7 7,5 2e) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 8,1 8,1 8,1 2f) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de mbo-instelling 7,7 7,6 8,0 Werkdruk A B C 3a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 50,2 42,0 66,3 % Veel te laag 0,3 0,1 0,5 % Te laag 1,6 0,7 3,5 % Te hoog 38,9 45,8 25,4 % Veel te hoog 9,0 11,5 4,4 3b) Mijn werk geeft mij energie 6,5 6,4 6,6 16

18 SCORES OP DE VRAGEN: GROEPEN NAAST ELKAAR MBO branche Legenda n = MBO branche A OP B OBP C Arbeidsomstandigheden A B C 4b) Ik voel me veilig op school 7,8 7,7 7,8 4c) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,1 4,6 6,1 Collega's A B C Als mijn collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen 5b) ze bij me terecht Als collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag 5c) aanspreken Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn 5d) team 8,5 8,4 8,6 6,9 6,7 7,1 7,2 7,1 7,4 Direct leidinggevende A B C 6b) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,1 7,0 7,2 6c) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,5 6,4 6,7 Organisatie A B C 7b) Ik heb het gevoel dat ik bij de mbo-instelling pas 6,9 6,8 7,3 Ik sta achter de doelstellingen van de mboinstelling 7c) Ik voel dat ik gewaardeerd word door de mboinstelling 7d) 7,0 6,9 7,3 5,6 5,4 6,1 Ontwikkelingsmogelijkheden A B C 8b) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,8 7,8 7,7 Binnen de mbo-instelling heb ik de mogelijkheid 8c) om door te groeien Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke 8d) loopbaanontwikkeling 5,2 5,2 5,2 5,5 5,4 5,6 Werken bij de mbo-instelling A B C 10a) 10b) Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% Nee) 82,2 82,6 83,1 % Ja, binnen de mbo-instelling 10,8 10,1 11,1 % Ja, buiten de mbo-instelling 10,0 10,4 8,5 Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de mbo-instelling te blijven werken 7,8 7,7 8,1 17

19 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN MBO branche - Type instelling Legenda n = MBO branche A ROC B AOC C Vakinstelling 816 D HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D 1a) Ik ben tevreden over het werken bij de mboinstelling 6,9 6,9 7,0 7,5 Hoofdvragen A B C D Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen 2a) de mbo-instelling Ik ben tevreden over de omstandigheden 4a) waaronder ik mijn werk doe 7,1 7,1 7,1 7,5 5,6 5,5 5,7 6,1 5a) Ik ben tevreden over mijn collega's 7,6 7,6 7,7 7,7 6a) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 6,9 6,9 6,9 7,3 Ik ben tevreden over de mbo-instelling als 7a) organisatie 5,9 5,8 5,9 6,7 Ik ben tevreden over mijn 8a) ontwikkelingsmogelijkheden binnen de mboinstelling 6,2 6,1 6,3 6,6 Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn 9a) werk ontvang 5,6 5,5 5,5 5,8 Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. ONDERLIGGENDE VRAGEN Werkzaamheden A B C D 2b) Ik heb plezier in mijn werk 7,6 7,6 7,6 7,9 2c) Ik doe zinvol werk 8,0 8,0 8,0 8,2 2d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk 7,7 7,7 7,7 7,8 2e) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 8,1 8,1 8,2 8,3 2f) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de mbo-instelling 7,7 7,7 7,9 8,1 Werkdruk A B C D 3a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 50,2 50,2 47,4 55,9 % Veel te laag 0,3 0,3 0,2 0,1 % Te laag 1,6 1,6 1,7 1,5 % Te hoog 38,9 38,8 42,3 35,8 % Veel te hoog 9,0 9,2 8,3 6,8 18

20 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN MBO branche - Type instelling Legenda n = MBO branche A ROC B AOC C Vakinstelling 816 D Werkdruk A B C D 3b) Mijn werk geeft mij energie 6,5 6,4 6,5 6,7 Arbeidsomstandigheden A B C D 4b) Ik voel me veilig op school 7,8 7,7 7,9 8,3 4c) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,1 5,1 5,0 5,6 Collega's A B C D Als mijn collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen 5b) ze bij me terecht Als collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag 5c) aanspreken Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn 5d) team 8,5 8,5 8,6 8,5 6,9 6,8 7,1 6,9 7,2 7,2 7,3 7,4 Direct leidinggevende A B C D 6b) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,1 7,1 7,1 7,5 6c) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,5 6,5 6,5 6,7 Organisatie A B C D 7b) Ik heb het gevoel dat ik bij de mbo-instelling pas 6,9 6,9 7,2 7,9 Ik sta achter de doelstellingen van de mboinstelling 7c) Ik voel dat ik gewaardeerd word door de mboinstelling 7d) 7,0 7,0 7,0 7,3 5,6 5,6 5,7 6,6 Ontwikkelingsmogelijkheden A B C D 8b) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,8 7,7 7,9 7,9 Binnen de mbo-instelling heb ik de mogelijkheid 8c) om door te groeien Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke 8d) loopbaanontwikkeling 5,2 5,2 5,2 5,5 5,5 5,5 5,3 5,9 Werken bij de mbo-instelling A B C D 10a) Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% Nee) 82,2 81,9 83,4 87,1 % Ja, binnen de mbo-instelling 10,8 11,1 8,9 5,3 % Ja, buiten de mbo-instelling 10,0 10,0 10,5 9,2 19

21 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN MBO branche - Type instelling Legenda n = MBO branche A ROC B AOC C Vakinstelling 816 D Werken bij de mbo-instelling A B C D 10b) Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de mbo-instelling te blijven werken 7,8 7,8 7,9 8,2 20

22 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN MBO branche - Geslacht Legenda n = MBO branche A Man B Vrouw C HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C 1a) Ik ben tevreden over het werken bij de mboinstelling 6,9 6,9 6,9 Hoofdvragen A B C Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen 2a) de mbo-instelling Ik ben tevreden over de omstandigheden 4a) waaronder ik mijn werk doe 7,1 7,2 7,1 5,6 5,6 5,5 5a) Ik ben tevreden over mijn collega's 7,6 7,5 7,8 6a) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 6,9 6,9 7,0 Ik ben tevreden over de mbo-instelling als 7a) organisatie 5,9 5,8 5,9 Ik ben tevreden over mijn 8a) ontwikkelingsmogelijkheden binnen de mboinstelling 6,2 6,2 6,1 Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn 9a) werk ontvang 5,6 5,6 5,6 Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. ONDERLIGGENDE VRAGEN Werkzaamheden A B C 2b) Ik heb plezier in mijn werk 7,6 7,6 7,6 2c) Ik doe zinvol werk 8,0 8,1 8,0 2d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk 7,7 7,7 7,7 2e) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 8,1 8,0 8,2 2f) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de mbo-instelling 7,7 7,7 7,7 Werkdruk A B C 3a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 50,2 49,4 51,0 % Veel te laag 0,3 0,3 0,2 % Te laag 1,6 1,4 1,7 % Te hoog 38,9 39,6 38,4 % Veel te hoog 9,0 9,4 8,6 3b) Mijn werk geeft mij energie 6,5 6,4 6,5 21

23 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN MBO branche - Geslacht Legenda n = MBO branche A Man B Vrouw C Arbeidsomstandigheden A B C 4b) Ik voel me veilig op school 7,8 7,9 7,6 4c) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,1 5,2 5,1 Collega's A B C Als mijn collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen 5b) ze bij me terecht Als collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag 5c) aanspreken Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn 5d) team 8,5 8,5 8,5 6,9 6,9 6,8 7,2 7,1 7,3 Direct leidinggevende A B C 6b) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,1 7,0 7,1 6c) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,5 6,4 6,5 Organisatie A B C 7b) Ik heb het gevoel dat ik bij de mbo-instelling pas 6,9 7,0 6,9 Ik sta achter de doelstellingen van de mboinstelling 7c) Ik voel dat ik gewaardeerd word door de mboinstelling 7d) 7,0 7,0 6,9 5,6 5,7 5,5 Ontwikkelingsmogelijkheden A B C 8b) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,8 7,8 7,7 Binnen de mbo-instelling heb ik de mogelijkheid 8c) om door te groeien Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke 8d) loopbaanontwikkeling 5,2 5,1 5,3 5,5 5,4 5,5 Werken bij de mbo-instelling A B C 10a) 10b) Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% Nee) 82,2 82,3 82,0 % Ja, binnen de mbo-instelling 10,8 9,8 11,6 % Ja, buiten de mbo-instelling 10,0 10,6 9,6 Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de mbo-instelling te blijven werken 7,8 7,7 7,9 22

24 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN MBO branche - Leeftijd Legenda n = MBO branche A Jonger dan 30 jaar 912 B 30 tot 40 jaar C 40 tot 50 jaar D 50 tot 60 jaar E 60 jaar en ouder F HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D E F 1a) Ik ben tevreden over het werken bij de mboinstelling 6,9 7,2 7,0 7,0 6,8 6,7 Hoofdvragen A B C D E F Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen 2a) de mbo-instelling Ik ben tevreden over de omstandigheden 4a) waaronder ik mijn werk doe 7,1 7,3 7,1 7,2 7,1 7,1 5,6 5,9 5,5 5,6 5,5 5,6 5a) Ik ben tevreden over mijn collega's 7,6 7,9 7,6 7,7 7,7 7,7 6a) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 6,9 7,2 6,8 7,0 6,8 6,8 Ik ben tevreden over de mbo-instelling als 7a) organisatie 5,9 6,3 6,1 6,0 5,6 5,4 Ik ben tevreden over mijn 8a) ontwikkelingsmogelijkheden binnen de mboinstelling 6,2 6,3 6,0 6,2 6,2 6,2 Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn 9a) werk ontvang 5,6 5,6 5,1 5,5 5,7 5,9 Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. ONDERLIGGENDE VRAGEN Werkzaamheden A B C D E F 2b) Ik heb plezier in mijn werk 7,6 7,9 7,6 7,7 7,6 7,5 2c) Ik doe zinvol werk 8,0 8,1 8,0 8,1 8,1 8,0 2d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 7,7 2e) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 8,1 8,2 8,1 8,2 8,1 7,8 2f) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de mbo-instelling 7,7 7,7 7,7 7,9 7,7 7,4 23

25 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN MBO branche - Leeftijd Legenda n = MBO branche A Jonger dan 30 jaar 912 B 30 tot 40 jaar C 40 tot 50 jaar D 50 tot 60 jaar E 60 jaar en ouder F Werkdruk A B C D E F 3a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 50,2 58,7 51,7 51,3 46,8 53,3 % Veel te laag 0,3 0 0,3 0,3 0,3 0,2 % Te laag 1,6 2,0 2,1 2,0 1,1 1,2 % Te hoog 38,9 33,1 37,7 38,1 41,9 36,4 % Veel te hoog 9,0 6,2 8,2 8,3 9,9 8,8 3b) Mijn werk geeft mij energie 6,5 6,9 6,5 6,6 6,4 6,3 Arbeidsomstandigheden A B C D E F 4b) Ik voel me veilig op school 7,8 8,0 7,8 7,8 7,7 7,6 4c) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,1 5,3 5,0 5,1 5,0 5,4 Collega's A B C D E F Als mijn collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen 5b) ze bij me terecht Als collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag 5c) aanspreken Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn 5d) team 8,5 8,6 8,5 8,5 8,5 8,4 6,9 6,9 6,7 6,8 6,9 7,0 7,2 7,3 7,0 7,2 7,3 7,2 Direct leidinggevende A B C D E F 6b) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,1 7,3 7,0 7,1 7,0 6,8 6c) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,5 6,7 6,4 6,5 6,4 6,3 Organisatie A B C D E F 7b) Ik heb het gevoel dat ik bij de mbo-instelling pas 6,9 7,3 7,1 7,1 6,9 6,5 Ik sta achter de doelstellingen van de mboinstelling 7c) Ik voel dat ik gewaardeerd word door de mboinstelling 7d) 7,0 7,1 7,0 7,0 7,0 6,8 5,6 6,0 5,6 5,7 5,6 5,4 Ontwikkelingsmogelijkheden A B C D E F 8b) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,8 8,3 8,0 7,9 7,7 7,2 8c) Binnen de mbo-instelling heb ik de mogelijkheid om door te groeien 5,2 6,0 5,5 5,4 5,0 4,9 24

26 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN MBO branche - Leeftijd Legenda n = MBO branche A Jonger dan 30 jaar 912 B 30 tot 40 jaar C 40 tot 50 jaar D 50 tot 60 jaar E 60 jaar en ouder F Ontwikkelingsmogelijkheden A B C D E F 8d) Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke loopbaanontwikkeling 5,5 6,0 5,6 5,6 5,5 5,2 Werken bij de mbo-instelling A B C D E F 10a) 10b) Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% Nee) 82,2 76,1 79,3 79,6 83,2 89,9 % Ja, binnen de mbo-instelling 10,8 14,1 11,5 11,8 10,6 5,8 % Ja, buiten de mbo-instelling 10,0 15,4 13,2 11,9 8,3 5,2 Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de mbo-instelling te blijven werken 7,8 8,3 7,9 7,9 7,8 7,3 25

27 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN MBO branche - Lengte dienstverband Legenda n = MBO branche A Korter dan 2 jaar B 2 tot 5 jaar C 5 tot 10 jaar D 10 tot 15 jaar E 15 jaar en langer F HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D E F 1a) Ik ben tevreden over het werken bij de mboinstelling 6,9 7,2 7,2 7,1 6,9 6,7 Hoofdvragen A B C D E F Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen 2a) de mbo-instelling Ik ben tevreden over de omstandigheden 4a) waaronder ik mijn werk doe 7,1 7,3 7,2 7,3 7,1 7,1 5,6 5,9 5,7 5,6 5,6 5,4 5a) Ik ben tevreden over mijn collega's 7,6 7,9 7,7 7,6 7,6 7,7 6a) Ik ben tevreden over mijn direct leidinggevende 6,9 7,2 7,0 7,0 6,9 6,9 Ik ben tevreden over de mbo-instelling als 7a) organisatie 5,9 6,4 6,3 6,1 5,9 5,4 Ik ben tevreden over mijn 8a) ontwikkelingsmogelijkheden binnen de mboinstelling 6,2 6,6 6,3 6,4 6,1 6,2 Ik ben tevreden over de beloning die ik voor mijn 9a) werk ontvang 5,6 6,0 5,5 5,5 5,4 6,0 Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. ONDERLIGGENDE VRAGEN Werkzaamheden A B C D E F 2b) Ik heb plezier in mijn werk 7,6 7,9 7,8 7,6 7,5 7,5 2c) Ik doe zinvol werk 8,0 8,1 8,1 8,0 8,0 8,0 2d) Ik heb voldoende verantwoordelijkheid in mijn werk 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 7,7 2e) Ik zet me in om mijzelf voortdurend te verbeteren 8,1 8,3 8,2 8,1 8,1 8,0 2f) Ik doe graag iets extra's om bij te dragen aan het succes van de mbo-instelling 7,7 8,0 7,9 7,7 7,7 7,6 26

28 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN MBO branche - Lengte dienstverband Legenda n = MBO branche A Korter dan 2 jaar B 2 tot 5 jaar C 5 tot 10 jaar D 10 tot 15 jaar E 15 jaar en langer F Werkdruk A B C D E F 3a) Ik vind mijn werkdruk (% Goed) 50,2 56,4 51,0 50,6 52,8 47,3 % Veel te laag 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 % Te laag 1,6 1,9 2,2 1,4 1,2 0,9 % Te hoog 38,9 34,4 39,0 39,2 36,1 41,1 % Veel te hoog 9,0 6,9 7,5 8,6 9,7 10,5 3b) Mijn werk geeft mij energie 6,5 7,0 6,7 6,6 6,4 6,3 Arbeidsomstandigheden A B C D E F 4b) Ik voel me veilig op school 7,8 8,0 8,0 7,9 7,8 7,7 4c) Ik heb voldoende tijd om mijn taken naar behoren uit te voeren 5,1 5,3 5,2 5,1 5,3 5,0 Collega's A B C D E F Als mijn collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen 5b) ze bij me terecht Als collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag 5c) aanspreken Ik ervaar een goede samenwerking binnen mijn 5d) team 8,5 8,6 8,6 8,5 8,5 8,5 6,9 7,0 6,9 6,6 7,0 7,0 7,2 7,4 7,2 7,2 7,2 7,4 Direct leidinggevende A B C D E F 6b) Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende 7,1 7,4 7,2 7,1 6,9 7,0 6c) Mijn direct leidinggevende motiveert me in mijn werk 6,5 6,9 6,7 6,5 6,4 6,4 Organisatie A B C D E F 7b) Ik heb het gevoel dat ik bij de mbo-instelling pas 6,9 7,3 7,3 7,2 7,1 6,8 Ik sta achter de doelstellingen van de mboinstelling 7c) Ik voel dat ik gewaardeerd word door de mboinstelling 7d) 7,0 7,4 7,3 7,1 7,1 7,0 5,6 6,3 6,0 5,8 5,6 5,4 Ontwikkelingsmogelijkheden A B C D E F 8b) Ik wil me ontwikkelen binnen mijn vakgebied 7,8 8,2 8,0 7,9 7,7 7,5 8c) Binnen de mbo-instelling heb ik de mogelijkheid om door te groeien 5,2 5,9 5,5 5,5 5,0 5,1 27

29 SCORES OP DE VRAGEN: UITSPLITSING NAAR ACHTERGRONDVARIABELEN MBO branche - Lengte dienstverband Legenda n = MBO branche A Korter dan 2 jaar B 2 tot 5 jaar C 5 tot 10 jaar D 10 tot 15 jaar E 15 jaar en langer F Ontwikkelingsmogelijkheden A B C D E F 8d) Er is voldoende aandacht voor mijn persoonlijke loopbaanontwikkeling 5,5 5,8 5,7 5,7 5,3 5,3 Werken bij de mbo-instelling A B C D E F 10a) 10b) Ik heb in de afgelopen 3 maanden concrete actie ondernomen om ander werk te krijgen of ga dat de komende 3 maanden doen (% Nee) 82,2 78,2 80,6 84,4 81,5 86,3 % Ja, binnen de mbo-instelling 10,8 13,4 10,7 9,6 11,4 8,6 % Ja, buiten de mbo-instelling 10,0 13,4 11,5 8,2 9,7 6,5 Ik vind het leuk om de komende 1 tot 2 jaar bij de mbo-instelling te blijven werken 7,8 8,3 8,1 7,8 7,8 7,6 28

30 3. Verdiepende analyses MBO branche, Medewerkersonderszoek 2012/2013 Versie november 2014 Verdiepende analyses 29

31 Inzicht in bevlogenheid en betrokkenheid Bevlogenheid is de mate van bezieling die een medewerker ervaart in het werk. Betrokkenheid is de mate van binding die de medewerker ervaart met de organisatie. Medewerkers die bevlogen én betrokken zijn, zijn ambassadeurs voor uw organisatie. Door medewerkers in te delen in één van de volgende categorieën, geven we inzicht in de verdeling van bevlogenheid en betrokkenheid. Bevlogen in het werk en betrokken bij de organisatie: Deze medewerkers staan positief in het werk en in de organisatie. Medewerkers die zowel bevlogen als betrokken zijn, zetten zich in om zichzelf en de organisatie continu te verbeteren en dragen graag bij aan het succes van de organisatie. Bevlogen in het werk: Bevlogen medewerkers hebben hart voor hun werk. Het werk levert ze energie op en bevlogen medewerkers dragen graag bij in en door hun werk. Zij zetten zich in om zichzelf te verbeteren en hebben een grote bereidheid tot hulp. Betrokken bij de organisatie: Betrokken medewerkers hebben hart voor de zaak en vinden zichzelf bij de organisatie en de organisatiedoelen passen. Vanuit dat uitgangspunt dragen ze graag bij aan de organisatie. Niet bevlogen in het werk en niet betrokken bij de organisatie: Deze medewerkers voelen zich niet thuis in het werk en bij de organisatie. Hun bijdrage is daardoor minimaal. In het beste geval doen ze gewoon hun werk; in het slechtste geval zetten ze hun hakken in het zand. Inzicht in bevlogenheid en betrokkenheid Het overzicht laat zien hoe uw medewerkers in hun werk en in de organisatie staan. De analyse geeft een overzicht van de grootte van elke groep in percentages. Dit gebeurt op twee niveaus: Een overzicht van de eigen resultaten vergeleken met de benchmark, de vorige meting (indien mogelijk) en met bovenliggend niveau (in geval van analyse op afdelingsniveau). Een overzicht waarbij de verschillende organisatieonderdelen tegen elkaar afgezet worden. Op elk niveau ziet u naast de scores een grafische weergave van de vier categorieën. De staafdiagrammen geven de onderlinge verhouding tussen de verschillende categorieën binnen een groep weer. De rode stippen zijn een signaal dat meer dan 5% van uw bevlogen en/ of betrokken medewerkers een vertrekintentie hebben. Zo kunt u de diverse cijfers visueel snel vergelijken. In het overzicht met meerdere organisatieonderdelen, worden veranderingen groter dan 5% ten opzichte van de vorige meting weergegeven door pijltjes. 30

32 INZICHT IN BEVLOGENHEID EN BETROKKENHEID MBO branche Bevlogen en betrokken Bevlogen In het werk Betrokken Bij de organisatie Niet bevlogen en niet betrokken Vorige meting MBO branche (n=22622) 31,9% 5,0% 37,8% 25,3% OP (n=11398) 29,8% 5,3% 37,0% 27,8% OBP (n=6369) 35,8% 3,4% 41,6% 19,3% Meer dan 5% gegroeid sinds de vorige meting Meer dan 5% kleiner geworden sinds de vorige meting Van de bevlogen en/ of betrokken medewerkers heeft meer dan 5% een vertrekintentie 31

33

34 4. Respons MBO branche, Medewerkersonderszoek 2012/2013 Versie november 2014 Respons 33

35 RESPONS MBO branche Verzonden Ontvangen % MBO branche OP OBP ,1% ,6% ,0% 34

36 5. Onderzoeksverantwoording MBO branche, Medewerkersonderszoek 2012/2013 Versie november 2014 Onderzoeksverantwoording 35

37 Uitvoering van uw onderzoek De vragenlijst Elke vragenlijst heeft in de basis dezelfde structuur. Concreet betekent dit, dat er één stelling is opgenomen over de algemene tevredenheid van uw medewerkers. Daarnaast is er tenminste één stelling opgenomen voor elk van de volgende hoofdfactoren: Werkzaamheden Arbeidsomstandigheden Collega s Leidinggevende Organisatie Ontwikkelingsmogelijkheden Beloning De hoofdvragen zijn algemeen van aard, vormen de structuur en komen telkens als eerste vraag van een groep onderliggende vragen naar voren. Dit is om te garanderen dat deze hoofdvraag onbevooroordeeld wordt beantwoord, waardoor benchmarking 100% zuiver blijft. De onderliggende vragen kunnen variëren per organisatie. Met behulp van de onderliggende vragen wordt nauwkeuriger gekeken naar verschillende deelgebieden van de hoofdfactor. Omdat het belangrijk is dat de lengte van de vragenlijst vanwege de kwaliteit én de hoogte van de respons beperkt blijft, zullen de onderliggende vragen nooit het volledige hoofdgebied afdekken. Wel worden door middel van regressieanalyse de onderliggende vragen doorlopend op kwaliteit getoetst. Formulering van stellingen Alle stellingen zijn positief geformuleerd. Hiervoor is gekozen om mogelijke verwarring bij het invullen door de respondent te voorkomen. De verwerking van uw resultaten Berekening van gemiddelde score De waarde die voor de berekening van gemiddelde score wordt toegekend aan de verschillende antwoordcategorieën staat in de tabel. Antwoordcategorie Waarde Helemaal mee eens 10,0 Mee eens 7,5 Niet mee eens/ niet mee oneens 5,0 De cijfers op de hoofdvragen zijn geen resultanten of gemiddelden van de onderliggende vragen, maar een zuivere weergave van de antwoorden op de hoofdvraag. Hiervoor is gekozen omdat alleen op deze wijze in combinatie met het altijd als eerste opnemen van de hoofdvraag sprake kan zijn van een 100% zuivere benchmark. Bovendien is er geen wegingsfactor te bepalen tussen de onderliggende vragen en de verschillende hoofdvragen: deze zal per respondent verschillen. Mee oneens 2,5 Helemaal mee oneens 0,0 36

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory. Medewerkersonderzoek Hoofdrapportage Meting maart 2013 Uw consultant Meike Sliepenbeek E: meike.sliepenbeek@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt Medewerkersonderzoek Meting mei 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...8 3. Wat speelt waar in welke mate...10 4. Verdiepend inzicht...12 5. Resultaten op de vragen:

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Osira Amstelring Dagbesteding en dagverzorging Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting mei Uw consultant Renske de Wit. Gemeente Tynaarlo Overig. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Meting mei Uw consultant Renske de Wit. Gemeente Tynaarlo Overig. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Gemeente Tynaarlo Meting mei 2013 Uw consultant Renske de Wit E: renske.de.wit@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

Uw consultant Imre Aniba

Uw consultant Imre Aniba Samenvatting Meting oktober 2012 Uw consultant Imre Aniba E: imre.aniba@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats

Medewerkertevredenheidsonderzoek De Woonplaats Medewerkertevredenheidsonderzoek Meting september 2006 Referentie: 1d7ded35-93c8-42cb-9950-2976b36c7cec Meting september 2006 Definitieve respons - - Medewerkertevredenheidsonderzoek - 2e meting Groep

Nadere informatie

Basisonderzoek WMD. Basisonderzoek WMD. Uw projectmanager Nienke Dijt. Hoofdrapportage Stichting Peuterspeelzaal Heerlen - Werknemers

Basisonderzoek WMD. Basisonderzoek WMD. Uw projectmanager Nienke Dijt. Hoofdrapportage Stichting Peuterspeelzaal Heerlen - Werknemers Hoofdrapportage Uw projectmanager Nienke Dijt E: nienke.dijt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Scores op de thema's...7 3. Scores

Nadere informatie

Uw consultant Joyce Lemmens

Uw consultant Joyce Lemmens Hoofdrapportage Driestroom Meting oktober 2014 Uw consultant Joyce Lemmens E: joyce.lemmens@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...9

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Effectory E: info@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Uitleg, Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Uitleg 3 , Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Uw consultant Anke Valent

Uw consultant Anke Valent Samenvatting Meting juni 2013 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Uw consultant Anke Valent

Uw consultant Anke Valent Samenvatting Meting maart 2013 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Sjaloom Zorg

Medewerkersonderzoek Sjaloom Zorg Medewerkersonderzoek Meting oktober 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...7 3. Wat speelt waar in welke mate...9 4. Verdiepend inzicht...11 5. Inzicht in prioriteiten:

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory. Medewerkersonderzoek FPC De Rooyse Wissel Meting december 2012 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: Quickscan Medewerkersonderzoek School: Christelijk Lyceum Veenendaal Onderzoekperiode: 01-08-2013 t/m 1-06-2014 Benchmark: Alle scholen Kwaliteitscholen 26-05-2014

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Onderzoekperiode: FILTER BENCHMARK School: Onderzoekperiode: TOON RAPPORTONDERDELEN Quickscan Medewerkersonderzoek VO-PO Werkplaats

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Rapportage Quickscan welzijn personeel

Rapportage Quickscan welzijn personeel Aangemaakt door: Dennis Burger Rapportage is aangemaakt op: 29 15 Betreft rapport van: Naam school: Heilige Henricus School Brinnummer: 04BD Locatie: Heilige Henricusschool Deze school maakt onderdeel

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten.

De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. VMBO PRO De enquête is door 41 collega s ingevuld vorig jaar waren er 25 respondenten. Alle aspecten zijn t.o.v. vorig jaar fors verbeterd. Met 5,62 scoort organisatie het laagst. Er zijn dus geen onvoldoende

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Driestroom Meting oktober 2014 Uw consultant Joyce Lemmens E: joyce.lemmens@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek CareHouse Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juli 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Beste medewerker, Om te weten te komen wat alle (toekomstige) ontwikkelingen binnen de zorg en dienstverlening doen met jouw werkplezier, of je je voldoende ondersteund

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid Eindexamenkandidaten onnefanten College ernard Lievegoed School Onderzoekperiode: 14-15 OT Ex

Nadere informatie

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche zijn er voornamelijk

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2015 Myrte Legemaate Augustus 2015 INHOUD 1. Samenvatting... 2 2. Medewerkersonderzoek 2015... 3 3. De vragenlijst... 3 4. Kengetallen en Streefnormen... 4 5. Resultaten

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 Berchmanianum

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 Berchmanianum Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2014 Berchmanianum Utrecht, oktober 2014 Kiwa Carity Wij zijn Kiwa Carity, een veertigtal experts, adviseurs en onderzoekers die vanuit eigen kennis en kunde als één team

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Tabel A: Wat is uw geslacht?

Tabel A: Wat is uw geslacht? Opmerking vooraf: het tabellenboek begint met een aantal alfabetisch genummerde tabellen die betrekking hebben op achtergrondvariabelen. Hierna volgen met cijfers genummerde tabellen. De nummering van

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject

MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject MEDEWERKERSTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2004 Resultaten en vervolgtraject Inleiding In mei van dit jaar is een nieuw medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn in

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg Branchemagazine Geestelijke Gezondheids Een helder inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van werkbeleving binnen GGZ-instellingen VOORWOORD In dit branchemagazine voor de Geestelijke Gezondheids geven

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Verdiepende analyse & aanpak werkdruk. Medewerker Onderzoek 2015

Verdiepende analyse & aanpak werkdruk. Medewerker Onderzoek 2015 Verdiepende analyse & aanpak werkdruk Medewerker Onderzoek 2015 Hoe vaak is een wordt gebruikt in een open vraag m.b.t. werkdruk Gevonden* Totaal % Woord 01 Onderwijs 77 399 19,3% Woord 02 Onderzoek 29

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Checklist MTO voor OR-en

Checklist MTO voor OR-en Checklist MTO voor OR-en Wat is een MTO: Een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) is een belangrijk instrument om een beeld te krijgen van wat medewerkers van de organisatie vinden, hoe zij in hun werk

Nadere informatie

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over:

Concept. 1. Met betrekking tot de inhoud van het werk/werkzaamheden, hoe tevreden bent u over: Vragenlijst Medewerkertevredenheidonderzoek MTO - Referentie: RHTC4XPRVL Bedankt voor het meedoen aan dit medewerkerstevredenheidsonderzoek. Met uw antwoorden zal uw werkgever proberen (nog) beter op uw

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

INSTRUMENT 3 MEET DE GOESTING VIA DE GALLUP-VRAGENLIJST

INSTRUMENT 3 MEET DE GOESTING VIA DE GALLUP-VRAGENLIJST INSTRUMENT 3 MEET DE GOESTING VIA DE GALLUP-VRAGENLIJST Dit instrument is een meting van de goesting door middel van slechts 12 relevante vragen. De Gallup Organization heeft de voorbije 25 jaar ruim een

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk.

Tevredenheidsonderzoek. Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Tevredenheidsonderzoek Rapportage over de tevredenheid van de jongeren die een programma volgen bij Prins Heerlijk. Stichting Buitengewoon leren & werken Prins Heerlijk Juni 2013 Stichting Buitengewoon

Nadere informatie

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht!

Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! Schoolleiding Relatie met schoolleiding vraagt aandacht! De samenwerking tussen de schoolleiding en het onderwijzend personeel loopt niet vanzelfsprekend optimaal. In de media en door berichten die je

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Beste Wilma, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij hebt

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Groepsrapportage Gevangeniswezen PI Vught

Medewerkersonderzoek. Groepsrapportage Gevangeniswezen PI Vught Medewerkersonderzoek Groepsrapportage Gevangeniswezen Meting oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Scores op de modules...7 3. Scores op de modules - onderliggende

Nadere informatie

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Evaluatieonderzoek VROM Inspectie (VI) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Oktober 2011 G20 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 3, Leven Onderlinge 's-gravenhage Rapportcijfer 8, Rapportcijfer totaal levensverzekeraars, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van t/m uitdrukken

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007

Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Jaarrapport Het Voorbeeld BV 2007 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire

P- en C-toets Kompaan en De Bocht. Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire P- en C-toets Kompaan en De Bocht Geeske Strating, projectleider Stichting Alexander Marieke van den Heuvel, stagiaire Agenda Onderzoek uitvoering, respons en scores In het oog springende resultaten Implementatie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor voorjaar 2014. 9 januari 2014 Utrecht. Met intakeupdate

Informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor voorjaar 2014. 9 januari 2014 Utrecht. Met intakeupdate Informatiebijeenkomst MedewerkerMonitor voorjaar 2014 9 januari 2014 Utrecht Met intakeupdate 15 januari 2014 Programma 1. Opening (Paul, ActiZ) 2. Toelichting MedewerkerMonitor (Arlette, ) 3. Intake (Marjon,

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 verschillende gebieden. Met deze vragenlijst krijg je inzicht

Nadere informatie

1. Vanderlande Industries 2. ASML 3. Heerema Marine Contractors 4. Loyens & Loeff 5. AEGON

1. Vanderlande Industries 2. ASML 3. Heerema Marine Contractors 4. Loyens & Loeff 5. AEGON 1. Stichting Buurtzorg 2. Vanderlande 3. Zorggroep Elde 4. Esdégé-Reigersdaal 5. Hutten 6. Koning Willem I College 7. Azora 8. Schiphol Group 9. Landal GreenParks 10. ASML 11. Heerema Marine Contractors

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 2014

Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 2014 Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 214 Een onderzoek uitgevoerd door Bruins Coaching & Advies In samenwerking met Februari 214 Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 214 Inleiding, samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage

Rapport Voorbeeld adviseur. Voorbeeld adviseur2. voorbeeld Rapportage Rapport Voorbeeld adviseur Naam Adviseur Voorbeeld adviseur2 voorbeeld Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Detail overzicht

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Hoofdrapportage Gevangeniswezen

Medewerkersonderzoek. Hoofdrapportage Gevangeniswezen Medewerkersonderzoek Hoofdrapportage Meting oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Scores op de modules...7 3. Scores op de vragen...13 1. Uitleg bij de rapportage

Nadere informatie

Randstad Werkmonitor

Randstad Werkmonitor Randstad Werkmonitor Samenwerking (tussen generaties) in en state of mind arbeidsmarkt April 2008 B8868-1 (werknemer perspectief) Management Samenvatting 8-10 Omvang teams directe collega's 11-19 2 overig

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013 1 Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 2 medewerkersenquête September 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 1 De respons... 5 2 Overzicht van de rapportcijfers...

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie