Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016"

Transcriptie

1 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober 2015 Oberon/FSW,UU Contact: Oberon Postbus BK Utrecht adres:

2 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting Inleiding Uw samenwerkingsverband (SWV) P029 heeft meegedaan aan de begin- en tussenmeting van het monitoronderzoek van de subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Dit monitoronderzoek voeren Oberon en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de universiteit Utrecht (FSW/UU) uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We hebben in deze begin- en tussenmeting een vragenlijst uitgezet onder alle deelnemende SWV s. Daarvoor hebben we verschillende doelgroepen benaderd: leden van de projectteams, directie en opleiders van lerarenopleidingen, bestuurders, schoolleiders, praktijkbegeleiders van scholen en studenten en startende leraren. Vorige keer heeft u een terugkoppeling ontvangen van de beginmeting. Dit SWV-portret gaat over de versterking van de samenwerking in uw samenwerkingsverband op basis van de tussenmeting. We presenteren in grafieken de huidige stand van zaken. We laten zien: hoe er binnen uw SWV wordt samengewerkt en hoe tevreden u daar over bent, de manier waarop thema s terugkomen in het curriculum en de begeleiding in de opleiding en de scholen en de tevredenheid van studenten en startende leraren hierover, de wijze waarop in uw SWV wordt samengewerkt rond de startende leraar en hoe tevreden de startende leraar daarover is, en de mening van studenten over de relatie tussen de opleiding en de school. Tevens presenteren we in de grafieken een benchmark: het gemiddelde van alle SWV s uit uw sector (po, vo of mbo) in de tussenmeting. Waar relevant worden ook de scores uit de beginmeting gepresenteerd. Leeswijzer De resultaten in dit SWV portret geven we weer in figuren. Aan de hand van de benchmark en de resultaten van de beginmeting kunt u zelf de situatie in uw SWV interpreteren. Voor het overzicht staat steeds de code van uw SWV aangegeven, evenals de sector. U ziet in de grafieken achtereenvolgens (van links naar rechts of van boven naar beneden) de scores van uw SWV in de beginmeting (B[SVW nummer], de scores van uw SWV van de tussenmeting (T[SWV nummer] en de benchmark. Onderdelen van de samenwerking zijn niet altijd bij alle doelgroepen bevraagd. Bij de grafieken staat daarom altijd aangegeven welke doelgroepen gegevens hebben aangeleverd. N.B.: De gegevens zijn vanuit uw SWV verstrekt aan Oberon en FSW/UU tijdens het onderzoek door meerdere mensen. Het kan zijn dat vanuit uw SWV minder dan 10 mensen een vragenlijst hebben ingevuld. U kunt in hoofdstuk 2 zien of dat voor uw SWV het geval is. Indien uw SWV minder dan 10 respondenten heeft worden er geen gegevens over uw SWV weergegeven. Het aantal respondenten is dan te laag om een goed beeld te krijgen van de situatie in het SWV. Dit kan gelden voor de beginmeting, de tussenmeting en beide metingen. De figuren tonen altijd de gegevens over uw sector, waar de gegevens van uw SWV wel deel van uitmaken. Het kan ook zijn dat één of meerdere figuren voor uw SWV leeg blijft. Dit betekent dat we dan over het betreffende onderwerp geen gegevens hebben ontvangen. Bij de grafieken van uw SWV en uw sector staat aangegeven hoeveel mensen deze vraag hebben beantwoord (met N=..). Achterin het portret in hoofdstuk 7 vindt u een samenvatting van de tussenmeting tot nu toe. Hierin staan de conclusies over alle SWV s samen op basis van de vragenlijst. Een serie interviews en documentanalyse volgt nog. We starten het portret in hoofdstuk 2 met een overzicht van de respons binnen uw SWV en de SWV s in uw sector.

3 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting De respons Hieronder ziet u in het figuur het totaal aantal mensen dat de vragenlijst heeft ingevuld voor uw SWV en het aantal per doelgroep. Dezelfde gegevens ziet u ook voor de benchmark. Figuur 1. Totale respons en respons per doelgroep in aantallen [N= 43] (T) SWV P029 [N= 107] Opleidingen Scholen Opleidingen Scholen Startende leraren Startende leraren Projectteam Projectteam SWVs PO [N=2371] Opleidingen Projectteam Scholen Startende leraren

4 SWVs PO [N= 163] (T) SWV P029 [N= 7] [N= 9] Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting De Samenwerking We presenteren hier vier figuren over de samenwerking in uw SWV en de tevredenheid hierover. We vergelijken de gegevens van uw SWV met die van alle SWV s uit uw sector en met de beginmeting. Figuur 2 Bent u al met al tevreden over de samenwerking binnen het samenwerkingsverband? In percentages (alleen projectteam) 56% 11% 33% 86% 14% 21% 71% 9% 0% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% heel tevreden niet tevreden, niet ontevreden heel ontevreden tevreden ontevreden dat weet ik niet / is niet van toepassing Figuur 3 Worden binnen het samenwerkingsverband de wederzijdse behoeften en vragen m.b.t. de samenwerking bevraagd? In percentage antwoord ja (alleen projectteam) 100% 100% 96% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 0% 67% [N= 9] (T) SWV P029 [N= 7] SWVs PO [N= 163]

5 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting Figuur 4 is er in het afgelopen schooljaar binnen het samenwerkingsverband actie ondernomen om de samenwerking te verbeteren? In percentage ja (alleen projectteam) 100% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 0% 56% 86% [N= 9] (T) SWV P029 [N= 7] SWVs PO [N= 163] 75% Figuur 5 Waar waren deze acties ter verbetering van de samenwerking vooral op gericht? In aantal keer genoemd, als percentage van het totaal aantal genoemde aspecten (alleen projectteam) herstel van het wederzijds vertrouwen anders meer evenwicht in rol-en/of taakverdeling facilitering (tijd en geld) herformulering van de doelen verbetering van de communicatie professionalisering en/of scholing aanpassing afspraken en procedures 0% 40% 60% 80% 100% 1 [N= 5] (T) SWV P029 [N= 6] SWVs PO [N= 122]

6 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting Aandacht voor de thema s We presenteren in dit deel in negen figuren de mate waarin de thema s opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen, pesten, en ouderbetrokkenheid aandacht krijgen in de lerarenopleidingen en de scholen, de tevredenheid van de studenten en startende leraren hierover en de tevredenheid van alle betrokkenen over de vaardigheden van de studenten en startende leraren op deze thema s. Figuur 6 In hoeverre wordt momenteel in het curriculum van uw lerarenopleiding aandacht besteed aan het thema opbrengstgericht werken? In percentages (alleen respondenten van lerarenopleidingen) 100% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 0% LO [N=0] (T) SWV P029 SWV's PO 5% 42% 53% 16% 19% 15% 11% 84% 1e en 2e 3e en 4e jaar [N=19] jaar [N=19] LO [N=0] 57% 43% 100% 1e en 2e 3e en 4e jaar [N=14] jaar [N=14] Niet Weinig Veel Weet niet/niet van toepassing 69% 13% LO [N=16] 44% 39% 79% 9% 2% 0% 1e en 2e jaar [N=248] 3e en 4e jaar [N=248] Figuur 7 In hoeverre wordt momenteel in het curriculum van uw lerarenopleiding aandacht besteed aan het thema omgaan met verschillen? In percentages (alleen respondenten van lerarenopleidingen) 100% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 0% LO [N=0] (T) SWV P029 SWV's PO 5% 26% 63% 5% 16% 13% 84% 1e en 2e 3e en 4e jaar [N=19] jaar [N=19] LO [N=0] 43% 57% 100% 1e en 2e 3e en 4e jaar [N=14] jaar [N=14] Niet Weinig Veel Weet niet/niet van toepassing 88% LO [N=16] 7% 7% 57% 35% 89% 0% 0% 3% 1e en 2e jaar [N=248] 3e en 4e jaar [N=248]

7 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting Figuur 8 In hoeverre wordt momenteel in het curriculum van uw lerarenopleiding aandacht besteed aan het thema ouderbetrokkenheid? In percentages (alleen respondenten van lerarenopleidingen) 100% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 0% LO [N=0] (T) SWV P029 SWV's PO 5% 5% 74% 7% 16% 19% 16% 12% 47% 79% 37% 29% 31% 16% 14% 13% 1e en 2e 3e en 4e jaar [N=19] jaar [N=19] LO [N=0] 71% 1e en 2e 3e en 4e jaar [N=14] jaar [N=14] Niet Weinig Veel Weet niet/niet van toepassing LO [N=16] 13% 58% 1e en 2e jaar [N=248] 56% 30% 2% 3e en 4e jaar [N=248] Figuur 9 In hoeverre wordt momenteel in het curriculum van uw lerarenopleiding aandacht besteed aan het thema pesten? In percentage (alleen respondenten van lerarenopleidingen) 100% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 0% LO [N=0] (T) SWV P029 SWV's PO 16% 5% 68% 11% 26% 32% 42% 1e en 2e 3e en 4e jaar [N=19] jaar [N=19] LO [N=0] 21% 21% 57% 7% 1e en 2e 3e en 4e jaar [N=14] jaar [N=14] 38% 43% 44% Niet Weinig Veel Weet niet/niet van toepassing 19% 19% 17% LO [N=16] 55% 37% 44% 6% 2% 1e en 2e jaar [N=248] 3e en 4e jaar [N=248]

8 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting Figuur 10 Ik ben tevreden over de mate waarin onze lerarenopleiding in het curriculum aandacht besteedt aan de vaardigheden van studenten en startende leraren op de verschillende thema s. In gemiddelden (5-puntsschaal: 1= zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = niet ontevreden/niet tevreden; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden) (alleen respondenten van lerarenopleidingen) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Startende leraren Startende leraren Startende leraren [N= 16] [N= 10] (T) SWV P029 [N= 10] (T) SWV P029 [N= 9] SWVs PO [N= 212] SWVs PO [N= 140] Opbrengstgericht werken Omgaan met verschillen Ouderbetrokkenheid Pesten Figuur 11 In hoeverre wordt momenteel in het opleidings- en praktijkgedeelte van uw school aandacht besteed aan de thema s? In percentages (alleen doelgroepen in scholen) 100% 90% 80% 70% 60% 40% 30% 0% [N= 20] (T) SWV P029 [N= 56] SWVs PO [N=1312] 5% 5% 4% 7% 7% 15% 9% 2% 13% 7% 1% 5% 1% 5% 2% 6% 7% 14% 2% 18% 4% 27% 26% 55% 34% 80% 80% 45% 85% 88% 79% 73% 87% 84% 65% 64% veel weinig niet weet niet / niet van toepassing

9 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting Figuur 12 In hoeverre bent u tevreden over de vaardigheden van studenten die stage lopen op uw school en startende leraren op de school? In gemiddelden (5-puntsschaal: 1= zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = niet ontevreden/niet tevreden; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden)) (alleen doelgroepen in scholen) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Startende leraren Startende leraren Startende leraren [N= 19] [N= 18] (T) SWV P029 [N= 48] (T) SWV P029 [N= 46] SWVs PO [N= 991] SWVs PO [N= 965] Opbrengstgericht werken Omgaan met verschillen Ouderbetrokkenheid Pesten Figuur 13 Vind je dat je op dit moment voldoende praktische vaardigheden hebt op het gebied van de thema s? In gemiddelden (5-puntsschaal: 1 = ruim onvoldoende; 2 = onvoldoende; 3 = gemiddeld; 4 = voldoende; 5 = ruim voldoende) (alleen studenten en startende leraren) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Startende leraren Zij-instromers Startende leraren Zij-instromers Startende leraren Zij-instromers [N=0] [N=2] [N=0] (T) SWV P029 [N=18] (T) SWV P029 (T) SWV P029 [N=3] [N=1] SWVs PO [N=314] SWVs PO [N=110] SWVs PO [N=7] Opbrengstgericht werken Omgaan met verschillen Ouderbetrokkenheid Pesten

10 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting Figuur 14 Heeft de samenwerking in het samenwerkingsverband op dit moment voor de thema s geleid tot aanpassingen van het curriculum van uw lerarenopleiding of tot aanpassingen van het praktijk- en opleidingsgedeelte op uw school? In aantal keren genoemd (alleen projectteamleden) 1 SWV School (N= 0) - SWV Opleiding (N= 3) SWV School (N= 1) SWV Opleiding (N= 4) SWVs sector School (N= 27) SWVs sector Opleiding (N= 29) % 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% grote aanpassingen kleine aanpassingen geen aanpassingen, ook geen plannen aanpassingen van redelijke omvang nog geen aanpassingen, maar er wordt aan gewerkt 1 De weergegeven N geeft het aantal respondenten weer van de stelling die het vaakst is beantwoord.

11 SWVs PO [N=112 3] SWVs PO [N= 195] (T) SWV P029 [N= 53] (T) SWV P029 [N= 12] (B) SWV P029 [N= 20] (B) SWV P029 [N= 18] Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting Begeleiding startende leraar In dit deel presenteren we vijf figuren over de begeleiding vanuit de lerarenopleidingen en scholen van de startende leraren. Achtereenvolgens ziet u weergegeven de mate van betrokkenheid van lerarenopleidingen bij deze begeleiding, of er speciale begeleiding is vanuit school, de mate waarin er sprake is van een doorlopende leerlijn, de tevredenheid van de startende leraar zelf over de begeleiding en of de samenwerking heeft geleid tot verandering in de begeleiding. Figuur 15 Is uw lerarenopleiding betrokken bij een aanpak voor de begeleiding van startende leraren? (alleen doelgroepen lerarenopleidingen) Worden startende leraren op uw school ondersteund vanuit de lerarenopleiding? (alleen doelgroepen scholen) In percentages Lerarenopleiding 44% 33% 22% School 5% 90% 5% Lerarenopleiding School 6% 62% 32% Lerarenopleiding 43% 37% School 9% 54% 37% 0% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% Ja Nee weet niet/niet van toepassing Figuur 16 Bestaat er op uw school speciale ondersteuning voor startende leraren? In percentages (alleen doelgroepen van scholen) [N= 20] 40% (T) SWV P029 [N= 53] 55% 21% 25% SWVs PO [N=1126] 62% 18% 0% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% ja nee dat weet ik niet / is niet van toepassing

12 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting Figuur 17 Binnen de aanpak/methodiek voor de begeleiding van startende leraren op mijn school is sprake van een doorlopende leerlijn tussen theorie en praktijk in het initiële programma en de eerste fase van het leraarsberoep. In percentages (Alleen doelgroepen scholen) [N= 15] 27% 53% (T) SWV P029 [N= 43] 12% 49% 35% 5% SWVs PO [N= 898] 2% 19% 35% 40% 3% 0% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% zeer oneens oneens niet eens, niet oneens eens zeer eens Figuur 18 in hoeverre ben je tevreden over de ondersteuning vanuit school? In gemiddelden (5-puntsschaal: 1= zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = niet ontevreden/niet tevreden; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden)) (alleen startende leraren) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 [N= 1] (T) SWV P029 [N= 1] SWVs PO [N= 59]

13 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting Figuur 19 Is door de samenwerking in het kader van de subsidieregeling de begeleiding vanuit de opleiding van startende leraren veranderd? In percentages In percentages (alleen leden projectteam van lerarenopleidingen) [N= 9] 44% 56% (T) SWV P029 [N= 8] 88% 13% SWVs PO [N= 127] 65% 1%4% 31% 0% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% ja, die is intensiever geworden nee, we gaan daarmee door op dezelfde manier ja, die is minder intensief geworden dat weet ik niet Figuur 20 Heeft de samenwerking in het samenwerkingsverband op dit moment geleid tot aanpassing in aanpak/methodiek voor begeleiding van startende leraren in school? In percentages (alleen leden projectteam van scholen) [N= 7] 71% 29% (T) SWV P029 [N= 5] 80% 0% SWVs PO [N= 68] 32% 51% 16% 0% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% ja nee dat weet ik niet

14 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting Relatie opleiding en school Dit deel bevat één figuur met informatie over de relatie tussen opleiding en school vanuit het perspectief van de lerarenopleidingen, scholen en de studenten. Figuur 21 Mate waarin doelgroepen van de lerarenopleidingen en de scholen het eens zijn met de stellingen: 1. De invulling van het leren van de werkplek komt in goed overleg tussen onze lerarenopleiding en de stageschool tot stand (alleen doelgroepen lerarenopleidingen). 2. Er is voldoende overleg tussen opleidingsdocenten en stagebegeleiders over het leren van de studenten op de werkplek (alleen doelgroepen lerarenopleidingen). 3. De mentoren van de stagiaires zijn voldoende betrokken bij het leren op de werkplek (alleen doelgroepen scholen). 4. Het curriculum van de lerarenopleiding(en) is goed afgestemd op de behoefte van onze school (alleen doelgroepen scholen). 5. Er bestaat een goede afstemming tussen wat ik leer op de lerarenopleiding en wat ik leer op mijn stageschool (alleen studenten). Gegevens zijn gemiddelden op een 5-puntschaal (1 = zeer oneens; 2 = oneens; 3 = niet eens/niet oneens; 4 = eens; 5 = zeer eens). 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 [N= 17] [N= 19] Onvoldoende gegevens SWV (T) SWV P029 [N= 12] (T) SWV P029 [N= 52] (T) SWV P029 [N= 19] SWVs PO [N= 233] SWVs PO [N=1066] SWVs PO [N= 327] Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Stelling 4 Stelling 5

15 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting Samenvatting tussenmeting monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Inleiding Deze samenvatting bevat de resultaten van de tussenmeting uit het meerjarig monitor- en evaluatieonderzoek naar de subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen In totaal is aan 61 samenwerkingsverbanden subsidie toegekend, over drie sectoren: po (N=32), vo (N=19) en mbo (N=10), die allemaal verschillen in hun startsituatie. De tussenmeting beschrijft deze verschillen en de stand van zaken met betrekking tot het gezamenlijk opleiden en begeleiden van studenten en startende leraren halverwege De focus ligt daarbij op de samenwerking rond vier thema s, te weten omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, en pesten. Daarnaast richt de samenwerking zich op de begeleiding van startende leraren. Onderzoeksmethode Om de situatie van de samenwerkingsverbanden in kaart te brengen is een digitale vragenlijst uitgezet onder vier doelgroepen die betrokken zijn bij de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen: 1. De projectteams van de samenwerkingsverbanden; 2. De lerarenopleidingen (directie, opleiders/mentoren); 3. De scholen (praktijkbegeleiders, directie, bestuur); 4. De studenten en startende leraren. Er zijn twee versies van de vragenlijst ontwikkeld. In de dataverzameling is onderscheid gemaakt tussen de direct betrokkenen van elk samenwerkingsverband bij het project (de projectteamleden) en de minder direct betrokkenen (de niet-projectteamleden). De leden van de projectteams zijn actief bij de samenwerking betrokken en hiermee de aangewezen doelgroep om vragen over de samenwerking te beantwoorden. Zij kunnen worden beschouwd als uitvoerders (aanbiederperspectief), terwijl de respondenten van scholen en opleidingen zicht hebben op de resultaten/veranderingen die plaatsvinden in de opleiding en begeleiding op de thema s als gevolg van de uitvoering van de projecten (gebruikersperspectief). Naast een digitale vragenlijst worden ook interviews gehouden met een selectie van samenwerkingsverbanden en zal documentenanalyse plaats vinden. Deze samenvatting betreft alleen de digitale vragenlijst. Respons In totaal hebben 325 respondenten de vragenlijst tijdens de tussenmeting voor de leden van de projectteams ingevuld. De vragenlijst voor niet-projectteamleden is ingevuld door 3444 respondenten. De meeste respondenten uit de respondentengroep projectteams werken op een po-school. Van de respondenten uit de overige doelgroepen werken de meesten ook op een po-school. De respondenten die op een lerarenopleiding werken zijn voornamelijk verbonden aan een pabo. Bijna 60% van de startende leraren is verbonden aan een po-school en ruim van de studenten studeert aan een pabo. Uitkomsten van het onderzoek Hieronder worden de belangrijkste conclusies gepresenteerd op basis van de begin- en tussenmeting. U leest eerst de resultaten van de beginmeting en daarna - in cursief- de resultaten van de tussenmeting en de eventuele verschillen met de beginmeting. 1. Bij de meeste samenwerkingsverbanden, dat wil zeggen in 46 van de 58 verbanden, is er sprake van een al langer bestaande samenwerking tussen scholen en lerarenopleiding. In vier gevallen wordt de

16 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting samenwerking nieuw aangegaan, in acht gevallen is er sprake van een beginnende samenwerking. Nieuwe samenwerkingsverbanden doen zich vooral voor in de mbo-sector. Bij de tussenmeting: inmiddels zijn er drie samenwerkingsverbanden bijgekomen en wel in de po-sector, ook hier was al sprake van een al bestaande samenwerking. 2. De samenwerkingsverbanden verschillen sterk in omvang, ze kunnen beperkt zijn tot één school en één lerarenopleiding, maar ook tweehonderd scholen en een lerarenopleiding omvatten. Bij de tussenmeting: aan dit gegeven is niets veranderd. 3. De leidende rol in het samenwerkingsverband is vaak maar niet altijd voorbehouden aan de lerarenopleiding. In de vo-sector is het vaker de school die het voortouw neemt. Bij de tussenmeting: de leidende rol wordt meer gedeeld tussen lerarenopleiding en school. 4. Voor de meeste samenwerkingsverbanden geldt dat de partners positief oordelen over de samenwerking en de mate waarin de belangrijkste basisvoorwaarden voor samenwerking gerealiseerd zijn. Op zich is dat begrijpelijk, immers als men geen goede ervaringen bij eerdere samenwerking zou hebben, waarom dan nog nieuwe verplichtingen met elkaar aangaan? Interessant is natuurlijk of de partners gedurende de samenwerking vertrouwen blijven houden in elkaar, zich gelijkwaardig blijven voelen etc. Bij de tussenmeting: ook nu is het oordeel over de samenwerking en de mate waarin basisvoorwaarden voor samenwerking gerealiseerd zijn positief, dit geldt voor alle sectoren. In de vo-sector zijn de projectteamleden wat minder positief in hun oordeel dan in de andere sectoren. Projectteamleden die op een school werken zijn meer tevreden dan projectteamleden van lerarenopleidingen over de mate waarin binnen het samenwerkingsverband basisvoorwaarden zijn gerealiseerd. Dat geldt met name voor de aspecten: procedures, wederzijds vertrouwen en het management. 5. Hoewel men het belang van alle vier thema s onderkent en het de inzet van de samenwerkingsverbanden is om op alle vier de thema s samen te werken, blijkt de aandacht van zowel de scholen als de lerarenopleidingen meer gericht te zijn op opbrengstgericht werken en verschillen tussen leerlingen dan op ouderbetrokkenheid en pesten. Bij de tussenmeting: de aandacht van scholen en lerarenopleidingen richt zich ook nu meer op opbrengstgericht werken en verschillen tussen leerlingen dan op de andere twee thema s. 6. Respondenten van lerarenopleidingen in de po-sector zijn meer tevreden dan respondenten in de andere sectoren over de aandacht in het curriculum van hun opleiding voor de vier thema s, met name als het gaat om opbrengstgericht werken en verschillen tussen leerlingen. Ook de studenten en de startende leraren ervaren dit zo, zij voelen zich weliswaar op alle thema s voldoende toegerust, maar beter gekwalificeerd op het gebied van de eerste twee thema s dan op de andere twee. in de po-sector zijn het meest tevreden over de manier waarop ze worden voorbereid op de vier thema s. In het vo geven startende leraren zichzelf significant lagere scores voor hun kennis en vaardigheden op de thema s verschillen tussen leerlingen, ouderbetrokkenheid en pesten. Respondenten van de scholen zijn over het algemeen tevreden over de vaardigheden van de studenten en startende leraren op drie van de vier thema s. Men is licht ontevreden over de vaardigheden van de

17 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting studenten en startende leraren met betrekking tot het thema ouderbetrokkenheid, met name in het vo en mbo. Bij de tussenmeting: respondenten van lerarenopleidingen in de po-sector zijn meer tevreden dan in de andere sectoren over de aandacht in het curriculum van hun opleiding voor de thema s opbrengstgericht werken, verschillen tussen leerlingen en ouderbetrokkenheid. en startende leraren voelen zich ook nu voldoende toegerust m.b.t. de vier thema s. Men is in de po-sector het meest tevreden over de voorbereiding op de thema s verschillen tussen leerlingen en ouderbetrokkenheid. Startende leraren in de vo-sector verschillen niet meer van startende leraren in de andere sectoren als het gaat om de inschatting die zij maken van hun vaardigheden op de vier thema s. De tevredenheid van de scholen over de kennis en vaardigheden van studenten en startende leraren op de vier thema s is nagenoeg hetzelfde gebleven, waarbij men in de po-sector meer tevreden is dan in de andere sectoren. 7. In de begeleiding van startende leraren wordt tot nu toe vooral voorzien door de scholen, met name in de vo-sector. Uit de activiteitenplannen van de meeste samenwerkingsverbanden blijkt dat men hier graag ook de lerarenopleiding meer in wil betrekken. De respondenten van de scholen zijn gemiddeld tevreden over de begeleiding van startende leraren in termen van doorlopende leerlijn, ruimte voor maatwerk en het vastgelegd zijn van de vorm van de begeleiding. Respondenten uit de vo-sector scoren significant hoger op stellingen over deze onderwerpen. Bij de tussenmeting: respondenten van de lerarenopleidingen geven vaker dan bij de beginmeting aan dat hun opleiding betrokken is bij een aanpak voor de begeleiding van startende leraren. In vergelijking met de beginmeting geeft een aanzienlijk groter percentage respondenten van de lerarenopleidingen aan dat de begeleiding van startende leraren als gevolg van de samenwerking intensiever is geworden. Ook nu zijn de respondenten van de scholen gemiddeld tevreden over de begeleiding van startende leraren in termen van doorlopende leerlijn, ruimte voor maatwerk en het vastgelegd zijn van de vorm van de begeleiding. Respondenten uit de vo-sector scoren significant hoger op de stellingen hierover. De verschillen tussen de begin- en tussenmeting zijn voor het grootste deel niet significant. 8. Het oordeel van de respondenten van de scholen over de samenwerking met de lerarenopleiding rond de begeleiding van de studenten is positief. Scholen in de sector po zijn hierbij het meest positief. Bij de tussenmeting: het positieve oordeel van de scholen over de samenwerking met de lerarenopleiding is nagenoeg hetzelfde gebleven. De verschillen tussen de begin- en tussenmeting zijn niet significant. 9. De studenten zijn over het algemeen tevreden over de begeleiding die ze krijgen vanuit de lerarenopleiding, ze vinden dat de lerarenopleiding hen stimuleert zich te ontwikkelen tot een goede leraar, maar voelen zich daarbij vooral gestimuleerd vanuit de stageschool. De startende leraren worden meestal niet begeleid door de lerarenopleiding en voor zover ze die begeleiding nog wel krijgen ervaren ook zij in sterkere mate de stimulans van de school. Bij tussenmeting: de studenten zijn over het algemeen tevreden over de stimulansen die ze krijgen vanuit zowel de lerarenopleiding als de stageschool. Evenals bij de beginmeting is de tevredenheid over de stageschool iets hoger dan die over de lerarenopleiding. Opgemerkt moet worden dat de tevredenheid over de stimulans vanuit de stageschool wel significant iets lager is dan vorig jaar, voor de lerarenopleiding is dit hetzelfde gebleven.

18 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking tussenmeting De studenten en startende leraren vinden over het algemeen en in alle sectoren dat hun theoretische kennis en praktische vaardigheden voldoende is op de vier thema s. Startende leraren in het vo geven zichzelf in dit opzicht een significant lagere score dan de starters in po en mbo. Bij de tussenmeting: De studenten en starters vinden dat hun theoretische kennis en praktische vaardigheden op de vier thema s voldoende. Bij de startende leraren is geen verschil meer te zien tussen sectoren. De verschillen tussen de begin- en tussenmeting zijn niet significant.

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Ditte Lockhorst Marleen Kieft Ineke van den Berg 2 De beginmeting

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014

Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Selectie onderzoeksresultaten van de meting ViA-E docenten 2014 Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg Notitie datum 01-06-2014 contactpersoon Theo Nelissen onderwerp Selectie onderzoeksresultaten ViA-E telefoon (076) 523 85 74 van Theo Nelissen e-mail tcc.nelissen@avans.nl

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan Juni 2013 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse Ouders, het verborgen kapitaal van de school Hans Christiaanse Initiatief OCW vanaf januari 2012 www.facebook.com/oudersenschoolsamen Samenwerken Noem wat erin je opkomt, als je denkt aan een goede samenwerking

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld

Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2011/2012: een inspectiebreed beeld 1. Inleiding De Inspectie van het Onderwijs voert al lange tijd tevredenheidsonderzoeken uit onder besturen en scholen in de sectoren

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie Evaluatie-onderzoek Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties. Hoofdrapport September 2011 G1911 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel

Nadere informatie

Toptalenten in het onderwijs

Toptalenten in het onderwijs Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Toptalenten in het onderwijs Een monitoronderzoek naar het (waargenomen)

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL

MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL MANAGEMENTLETTER AAN DE DIRECTIE VAN DE VALENTIJNSCHOOL 1. Algemene bevindingen Populatie 2 100% 2 Populatie 98% 60 59 Populatie 345 39% 135 Populatie 167 100% 167 Er is sprake van een goede en representatieve

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Evaluatieonderzoek VROM Inspectie (VI) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Oktober 2011 G20 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict

Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict Leren en lesgeven met ict Wat moet een leraar daarvoor kunnen? Wat kunnen en

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei

Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Panta Rhei Basisschool Panta Rhei Rapportage In opdracht van Kerobei december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van Kerobei. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Chris

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur RODI Bromfiets 2013 Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur 2 RODI Bromfiets 2013 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven Wijtze Terpstra BOVAG Onderzoek Copyright

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie Kwaliteitsimpuls op sectieniveau De KVLO is de eerste vakvereniging in Nederland die een systematisch kwaliteitszorgsysteem heeft ontwikkeld voor de praktijk. Het project bestaat uit twee krachtige instrumenten:

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS De Wilgenburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties November 2011 G207 Colofon In 200 heeft de

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Ouders Sociale Veiligheid 2014

Ouders Sociale Veiligheid 2014 Ouders Sociale Veiligheid 2014 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Sociale Veiligheid 2015

Sociale Veiligheid 2015 Sociale Veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan Uitslagen Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010 School Vrije School De Zwaan Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid

Leerlingtevredenheid Leerlingtevredenheid Onderzoek verantwoording Nationaal Scholenonderzoek in opdracht van: KUBUS Kinholt en Waal te Emmen Uitgevoerd door : Centrum voor Online Onderzoek Projectnummer : SO2010-11 Datum

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool Kleur-Rijk In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid ouders sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst Maharishi Basisschool "De Fontein" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Schoolverlatersonderzoek 2013

Schoolverlatersonderzoek 2013 Rapportage Schoolverlatersonderzoek 2013 havo In opdracht van Contactpersoon RSG Ter Apel De heer A. Bangma Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren Postbus

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

Formele gesprekken in het onderwijs

Formele gesprekken in het onderwijs Formele gesprekken in het onderwijs Invloed van onderwijsontwikkelingen op de gesprekkencyclus en persoonlijke ontwikkelingsplannen in het primair en voortgezet onderwijs Formele gesprekken in het onderwijs

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 20132014 Uitslagen Vragenlijst St. Jozefschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas Uitslagen sociale veiligheid leerlingen 2011 School R.K. Basisschool St. Nicolaas Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Sportpanel Sport beweegt naar werk

Sportpanel Sport beweegt naar werk Sportpanel Sport beweegt naar werk November 2014 De sportvereniging is er niet meer alleen voor het sportaanbod. De sportvereniging heeft de afgelopen jaren steeds meer functies gekregen. Zo draagt de

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013

Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 2013 Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek SZMK 21 Oktober 21 1 Inhoudsopgave H1 Inleiding H2 Aantal vrijwilligers per sector/locatie en respons H Resultaten vrijwilligerstevredenheidsonderzoek 21

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool 1 Informerend document voor de Alliantie / Notre Dame des Anges

Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool 1 Informerend document voor de Alliantie / Notre Dame des Anges Onderzoek kwaliteit opleidingsschool 1 Onderzoek naar de kwaliteit opleidingsschool 1 Informerend document voor de des Anges Miranda Timmermans Bas van Lanen April, Aanleiding De aanleiding voor dit onderzoek

Nadere informatie

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert Tevredenheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Scholen op de kaart / Vensters volgens ouders Dominicus College Onderzoekperiode: 14-15 Vensters (1/1-19/6) (01-01-2015 t/m

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage Oudertevredenheidsonderzoek Basisschool De Meule In opdracht van Contactpersoon Stichting Fortior de heer J. Vullings Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek

Oudertevredenheidsonderzoek Rapportage CBS De Windroos Oudertevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, juni 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den

Nadere informatie

Totaalresultaten KTO Inspecties

Totaalresultaten KTO Inspecties Totaalresultaten KTO Inspecties Juni 2011 Inhoud 1 _ Inleiding 3 2 _ Resultaten 4 3 _ Resultaten nvwa 2010 24 1 Inleiding In 2009/ 2010 hebben 11 inspectiediensten een tevredenheidsonderzoek onder geïnspecteerden

Nadere informatie

2015 leerlingen 4/5/6

2015 leerlingen 4/5/6 2015 leerlingen 4/5/6 Uitslagen Vragenlijst Vrije School Kennemerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Parcivalschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 131022

Nadere informatie