2015 leerlingen 4/5/6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2015 leerlingen 4/5/6"

Transcriptie

1 2015 leerlingen 4/5/6 Uitslagen Vragenlijst Vrije School Kennemerland

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten... 6 Waardering van het responspercentage... 6 Waardering van de scores... 6 Meerkeuzevragen... 8 Kwaliteitszorg... 8 Sterke punten... 9 Mogelijke verbeterpunten... 9 Bespreekpunten... 9 Aanbod... 9 Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Tijd Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Pedagogisch Handelen Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Didactisch Handelen Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Men is het eens over Bespreekpunten Afstemming Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Schoolklimaat Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Zorg en begeleiding Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Algemeen De lessen en de vakken De klas Juffen en meesters De school Andere vragen Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen

3 Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Slotconclusies Waardering van de vragen Hoogste en laagste scores

4 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de 2015 leerlingen 4/5/6 van Vrije School Kennemerland. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van: Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur) Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever) Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder) 3

5 De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten? 2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat? 3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)? 4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan? Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Meerkeuzevragen 2 vragen Kwaliteitszorg 8 vragen Aanbod 23 vragen Tijd 10 vragen Pedagogisch Handelen 14 vragen Didactisch Handelen 15 vragen Afstemming 5 vragen Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 9 vragen Schoolklimaat 22 vragen Zorg en begeleiding 7 vragen Algemeen 2 vragen De lessen en de vakken 18 vragen 4

6 De klas 12 vragen Juffen en meesters 6 vragen De school 4 vragen Andere vragen 8 vragen De Vragenlijst bestaat in totaal uit 165 vragen. 5

7 Gegevens Schoolgegevens School Vrije School Kennemerland Adres Postbus 2161 Postcode + Plaats 2002 CD Haarlem Periode van afname Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 3 maart 2015 tot 16 maart Aantal respondenten Totaal aantal respondenten 101 Aantal afgerond 94 Responspercentage 93% Waardering van het responspercentage Een respons tot 16% Erg laag Een respons tussen 16% en 34% Laag Een respons tussen 34% en 50% Voldoende Een respons tussen 50% en 70% Goed Een respons boven 70% Uitstekend Waardering van de scores Een score tot 2,50 Onvoldoende Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 6

8 Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort. In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit: 1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator De vraag (stelling) De gemiddelde score van eigen school (GSES) De gemiddelde score van andere scholen (GSOS) Het verschil tussen GSES en GSOS De standaardafwijking 2. De sterke punten (indien van toepassing) 3. De mogelijke verbeterpunten (indien van toepassing) 4. De punten waarover men het eens is (indien van toepassing) 5. Bespreekpunten (indien van toepassing) 7

9 Meerkeuzevragen Ben je een jongen of een meisje? jongen 41 meisje 53 In welke groep zit je?

10 Kwaliteitszorg GSES GSOS +/- DEV Ik word vaak extra geholpen door de juf of meester 2,45 2,69-0,24 0,84 Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school 1,88 2,08-0,20 0,82 De juf of meester houdt rekening met de mening van de leerlingen 3,11 3,11 +0,00 0,73 Ik weet wat de school wil verbeteren 1,88 2,29-0,41 0,87 De school vertelt welke verbeteringen lukken en welke niet 2,14 2,44-0,30 0,95 Ik voel me veilig op school 3,69 3,47 +0,22 0,57 Op school gelden er goede regels 3,14 3,32-0,18 0,78 De juffen en meesters grijpen snel in als er ruzie is 3,07 3,06 +0,01 0,82 2,75 2,88-0,13 1,01 Sterke punten Ik voel me veilig op school Mogelijke verbeterpunten Ik weet wat de school wil verbeteren Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school De school vertelt welke verbeteringen lukken en welke niet Bespreekpunten De school vertelt welke verbeteringen lukken en welke niet Ik weet wat de school wil verbeteren Ik word vaak extra geholpen door de juf of meester 9

11 Aanbod GSES GSOS +/- DEV Op school hebben we een goede methode voor Taal 3,21 3,17 +0,04 0,75 De juf of meester besteedt veel tijd aan het aanleren van woorden 2,81 3,10-0,29 0,83 Ik vind Taal leuk 2,40 2,44-0,04 0,92 Op school hebben we een goede methode voor Rekenen 3,38 3,43-0,05 0,59 Ik vind Rekenen leuk 2,55 2,92-0,36 0,96 Op school hebben we een leuke methode voor Geschiedenis 3,40 3,10 +0,30 0,70 Ik vind Geschiedenis leuk 3,10 2,91 +0,19 0,91 Op school hebben we een leuke methode voor Aardrijkskunde 2,93 2,90 +0,03 0,69 Ik vind Aardrijkskunde leuk 2,81 2,59 +0,22 0,86 Op school hebben we een leuke methode voor Biologie en Natuurkunde 3,52 2,97 +0,55 0,74 Ik vind Biologie en Natuurkunde leuk 3,21 2,84 +0,38 0,88 Op school hebben we een leuke methode voor Muziek 2,83 3,00-0,17 0,87 Ik vind Muziek leuk 2,78 3,26-0,48 1,06 We besteden voldoende tijd aan Tekenen 2,80 2,85-0,05 0,90 We besteden voldoende tijd aan Handvaardigheid 3,31 2,99 +0,32 0,82 Ik vind de gym erg leuk 3,69 3,67 +0,02 0,53 Ik vind de lessen over mensen uit andere culturen interessant 3,00 2,96 +0,04 0,79 Als je klaar bent met een les hoef je je niet te vervelen 3,08 3,12-0,04 0,85 We besteden voldoende tijd aan het leren werken met de computer 1,70 2,83-1,13 0,98 10

12 We besteden voldoende tijd aan het leren plannen 2,47 2,84-0,37 0,91 We besteden voldoende aandacht aan actuele gebeurtenissen 2,66 3,06-0,40 0,80 We besteden voldoende tijd aan hoe we met elkaar (moeten) omgaan 3,20 3,13 +0,07 0,73 We werken voldoende aan thema's en projecten 2,95 3,06-0,11 0,83 2,95 3,00-0,06 0,93 Sterke punten Ik vind de gym erg leuk Op school hebben we een leuke methode voor Biologie en Natuurkunde Mogelijke verbeterpunten We besteden voldoende tijd aan het leren werken met de computer Ik vind Taal leuk We besteden voldoende tijd aan het leren plannen Bespreekpunten Ik vind Muziek leuk We besteden voldoende tijd aan het leren werken met de computer Ik vind Rekenen leuk 11

13 Tijd GSES GSOS +/- DEV De lessen beginnen op tijd 3,34 3,20 +0,14 0,63 De juf of meester zegt er wat van als je te laat komt 2,32 2,96-0,64 0,90 De lessen stoppen op tijd 2,83 2,81 +0,01 0,80 De juf of meester zorgt ervoor dat alles goed georganiseerd is 3,27 3,27 0,00 0,68 De juf of meester zorgt ervoor dat de lessen rustig verlopen 3,07 3,17-0,11 0,62 De juf of meester zet meestal op het bord wat we gaan doen (dagplanning) 2,68 3,46-0,78 1,12 De juf of meester houdt zich aan de dagplanning 3,01 3,10-0,09 0,80 Er vallen zelden lessen uit 3,17 2,80 +0,37 0,99 We krijgen vaak huiswerk 2,40 2,75-0,36 0,92 Ik vind het goed dat we huiswerk krijgen 2,72 2,89-0,17 0,98 2,88 3,05-0,17 0,92 Mogelijke verbeterpunten De juf of meester zegt er wat van als je te laat komt We krijgen vaak huiswerk De juf of meester zet meestal op het bord wat we gaan doen (dagplanning) Bespreekpunten De juf of meester zet meestal op het bord wat we gaan doen (dagplanning) Er vallen zelden lessen uit Ik vind het goed dat we huiswerk krijgen 12

14 Pedagogisch Handelen GSES GSOS +/- DEV Ons lokaal ziet er gezellig uit 3,08 3,17-0,09 0,75 De juf of meester vind ik aardig 3,52 3,48 +0,04 0,73 De juf of meester geeft veel complimentjes 2,86 3,03-0,18 0,70 De juf of meester neemt je in bescherming als dat nodig is 3,07 3,03 +0,04 0,70 De juf of meester luistert goed naar me 3,02 3,24-0,22 0,90 De juf of meester laat je uitspreken 3,01 3,31-0,30 0,87 De juf of meester zorgt ervoor dat we in de klas op een leuke manier met elkaar omgaan 3,49 3,43 +0,06 0,60 De juf of meester besteedt aandacht aan ruzies en misverstanden 3,47 3,32 +0,15 0,65 De juf of meester doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen 3,41 3,42-0,01 0,59 De juf of meester heeft aandacht voor me 3,20 3,22-0,02 0,58 De juf of meester besteedt aandacht aan belangrijke gebeurtenissen die de leerlingen meemaken 3,15 3,31-0,16 0,80 De juf of meester vindt het niet erg als je wat fout doet 3,32 3,32 +0,01 0,82 De juf of meester helpt je als dat nodig is 3,37 3,48-0,11 0,62 Je mag van de juf of meester vaak samenwerken met een ander 2,72 2,85-0,13 0,77 3,19 3,26-0,07 0,77 Sterke punten De juf of meester vind ik aardig Mogelijke verbeterpunten Je mag van de juf of meester vaak samenwerken met een ander 13

15 De juf of meester geeft veel complimentjes Bespreekpunten De juf of meester luistert goed naar me De juf of meester laat je uitspreken De juf of meester vindt het niet erg als je wat fout doet 14

16 Didactisch Handelen GSES GSOS +/- DEV De juf of meester kan goed lesgeven 3,70 3,56 +0,14 0,46 De juf of meester kan goed uitleggen 3,37 3,49-0,13 0,60 De juf of meester zorgt ervoor dat je goed oplet 3,27 3,35-0,07 0,65 De juf of meester zorgt ervoor dat je je werk rustig kunt doen 3,19 3,28-0,08 0,72 De juf of meester legt vaak de bedoeling van de lessen uit 2,98 3,35-0,37 0,90 De juf of meester laat je vaak zelfstandig werken 3,46 3,31 +0,15 0,58 De juf of meester zorgt voor veel afwisseling 2,87 2,99-0,12 0,69 De juf of meester vindt het goed als je dingen doet op je eigen manier 2,70 2,82-0,12 0,84 De juf of meester laat je regelmatig je eigen werk nakijken 2,80 3,31-0,50 0,85 De juf of meester geeft duidelijke opdrachten 3,28 3,34-0,06 0,57 De juf of meester legt extra uit aan leerlingen die dat nodig hebben 3,65 3,61 +0,04 0,60 De juf of meester helpt leerlingen tijdens het werken 3,25 3,40-0,15 0,65 De juf of meester zegt of je het goed of fout doet 2,98 3,21-0,23 0,82 De juf of meester gebruikt veel materialen bij de uitleg 2,27 2,50-0,23 0,83 De juf of meester bespreekt de lessen altijd na 2,49 2,72-0,23 0,90 3,09 3,23-0,14 0,82 Sterke punten De juf of meester kan goed lesgeven De juf of meester legt extra uit aan leerlingen die dat nodig hebben Mogelijke verbeterpunten 15

17 De juf of meester gebruikt veel materialen bij de uitleg De juf of meester bespreekt de lessen altijd na De juf of meester vindt het goed als je dingen doet op je eigen manier Men is het eens over De juf of meester kan goed lesgeven Bespreekpunten De juf of meester legt vaak de bedoeling van de lessen uit De juf of meester bespreekt de lessen altijd na De juf of meester laat je regelmatig je eigen werk nakijken 16

18 Afstemming GSES GSOS +/- DEV De juf of meester geeft mij extra uitleg als ik dat nodig heb 3,32 3,36-0,04 0,76 De juf of meester geeft mij extra werk als ik klaar ben 2,90 2,84 +0,06 0,72 Het extra werk vind ik meestal leuk 2,24 2,54-0,31 0,83 De juf of meester laat mij vaak kiezen wat ik wil doen 2,07 2,41-0,34 0,71 Ik begrijp de juf of meester 3,22 3,30-0,09 0,64 2,75 2,90-0,15 0,90 Mogelijke verbeterpunten De juf of meester laat mij vaak kiezen wat ik wil doen Het extra werk vind ik meestal leuk De juf of meester geeft mij extra werk als ik klaar ben Bespreekpunten Het extra werk vind ik meestal leuk De juf of meester geeft mij extra uitleg als ik dat nodig heb De juf of meester geeft mij extra werk als ik klaar ben 17

19 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen GSES GSOS +/- DEV De juf of meester zorgt ervoor dat je goed oplet bij de uitleg 3,24 3,33-0,09 0,72 De juf of meester zorgt ervoor dat ik het interessant vind 2,83 2,94-0,11 0,77 De juf of meester laat ons vaak zelfstandig werken 3,30 3,29 +0,01 0,66 De juf of meester laat ons veel zelf uitzoeken 2,82 2,79 +0,04 0,69 De juf of meester geeft ons veel verantwoordelijkheid 2,98 3,13-0,15 0,78 De juf of meester bespreekt na afloop de lessen met ons 2,34 2,79-0,45 0,85 De juf of meester laat ons vaak samenwerken 2,60 2,75-0,15 0,78 De juf of meester laat ons elkaar helpen 2,95 3,08-0,13 0,76 Wij doen regelmatig groepswerk 2,47 2,68-0,22 0,88 2,84 2,98-0,14 0,83 Mogelijke verbeterpunten De juf of meester bespreekt na afloop de lessen met ons Wij doen regelmatig groepswerk De juf of meester laat ons vaak samenwerken Bespreekpunten Wij doen regelmatig groepswerk De juf of meester bespreekt na afloop de lessen met ons De juf of meester geeft ons veel verantwoordelijkheid 18

20 Schoolklimaat GSES GSOS +/- DEV Ik voel me veilig op school 3,57 3,42 +0,15 0,56 Op school hebben we duidelijke regels 3,34 3,41-0,07 0,74 De leraren zorgen ervoor dat de leerlingen zich aan de regels houden 3,23 3,35-0,13 0,69 De leraren treden op tegen pesten, discriminatie en/of geweld 3,51 3,48 +0,03 0,67 De leraren grijpen altijd snel in als er iets niet goed gaat 3,01 3,18-0,17 0,78 Ik durf het te zeggen als me iets niet bevalt 2,96 2,91 +0,04 0,87 Op school hebben we goede regels 3,05 3,31-0,25 0,83 Leerlingen mogen meedenken als er regels verzonnen worden 2,22 2,75-0,54 0,98 Onze school heeft een leerlingenraad 2,10 3,21-1,11 1,06 Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken 1,73 2,38-0,65 0,84 Op school wordt er rekening gehouden met wat ik denk of wil 2,45 2,71-0,26 0,83 Ik vind mijn school een goede school 3,59 3,45 +0,14 0,55 De leraren vind ik aardig 3,13 3,40-0,27 0,69 De juf of meester leeft met je mee als je problemen hebt 3,14 3,22-0,07 0,69 Ons lokaal ziet er netjes uit 2,94 3,17-0,24 0,86 De school ziet er netjes uit 3,10 3,31-0,21 0,70 Alles is goed schoon (toiletten, doucheruimtes) 2,81 2,46 +0,34 0,86 De school organiseert voldoende (feestelijke) activiteiten 3,26 3,12 +0,14 0,76 De school organiseert voldoende activiteiten na schooltijd 2,13 2,63-0,50 0,99 19

21 De school geeft een goede schoolkrant uit 3,03 2,82 +0,21 1,01 De sfeer op school is goed 3,26 3,23 +0,03 0,64 De sfeer op school en in de groep wordt regelmatig besproken 2,46 2,75-0,29 0,87 2,97 3,10-0,12 0,91 Sterke punten Ik vind mijn school een goede school Ik voel me veilig op school De leraren treden op tegen pesten, discriminatie en/of geweld Mogelijke verbeterpunten Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken Onze school heeft een leerlingenraad De school organiseert voldoende activiteiten na schooltijd Bespreekpunten Onze school heeft een leerlingenraad De school geeft een goede schoolkrant uit De school organiseert voldoende activiteiten na schooltijd 20

22 Zorg en begeleiding GSES GSOS +/- DEV De juf of meester helpt me als dat nodig is 3,25 3,39-0,14 0,69 De juf of meester besteedt aandacht aan me als dat nodig is 3,23 3,28-0,06 0,64 De juf of meester geeft vaak complimentjes 2,73 3,00-0,28 0,74 De juf of meester geeft me extra werk als dat nodig is 3,04 3,10-0,06 0,78 De juf of meester blijft vriendelijk, ook als ik iets moeilijk vind 3,24 3,34-0,10 0,71 De juf of meester geeft mij geen werk dat te moeilijk voor me is 2,98 2,91 +0,07 0,90 De juf of meester laat regelmatig merken dat ik mijn werk goed doe 2,79 3,15-0,36 0,79 3,04 3,17-0,14 0,78 Mogelijke verbeterpunten De juf of meester geeft vaak complimentjes De juf of meester laat regelmatig merken dat ik mijn werk goed doe De juf of meester geeft mij geen werk dat te moeilijk voor me is Bespreekpunten De juf of meester geeft mij geen werk dat te moeilijk voor me is De juf of meester laat regelmatig merken dat ik mijn werk goed doe De juf of meester geeft me extra werk als dat nodig is 21

23 Algemeen Ik ben een jongen 41 meisje 53 Ik zit in klas

24 De lessen en de vakken Werk je graag aan rekenen? ja 11 vaak 13 soms 55 nee 15 Werk je graag aan taal? ja 12 vaak 13 soms 44 nee 24 Werk je graag aan geschiedenis? ja 32 vaak 27 soms 28 nee 7 Werk je graag aan aardrijkskunde? ja 20 vaak 16 soms 37 nee 21 Werk je graag aan dierkunde, plantkunde, mineralogie? 23

25 ja 45 vaak 27 soms 15 nee 6 Werk je graag aan handenarbeid (hout, klei, techniek)? ja 49 vaak 20 soms 19 nee 6 Werk je graag aan handwerken? ja 26 vaak 23 soms 31 nee 14 Werk je graag aan tekenen? ja 64 vaak 17 soms 7 nee 5 Werk je graag aan vormtekenen? ja 12 vaak 28 24

26 soms 36 nee 18 Werk je graag aan schilderen? ja 15 vaak 13 soms 42 nee 24 Werk je graag aan gymnasiek? ja 67 vaak 15 soms 9 nee 2 Werk je graag aan euritmie? ja 1 vaak 10 soms 43 nee 40 Werk je graag aan muziek, koor, fluitspelen? ja 17 vaak 17 soms 32 nee 28 Werk je graag aan toneelspelen? 25

27 ja 67 vaak 14 soms 9 nee 4 Houd je van excursies en uitstapjes? ja 69 vaak 20 soms 3 nee 1 Houd je van zelfstandig werken? ja 11 vaak 22 soms 48 nee 12 Houd je ervan om samen met anderen te werken? ja 58 vaak 30 soms 6 nee 0 Verveel je je wel eens op school? ja 10 vaak 6 26

28 soms 56 nee 22 27

29 De klas Heb je het naar je zin in de klas? ja 50 vaak 36 soms 8 nee 0 Heb je vrienden of vriendinnen op school? ja 84 vaak 5 soms 3 nee 1 Vind je het leslokaal gezellig? ja 41 vaak 31 soms 15 nee 7 Vind je het rustig genoeg in de klas? ja 23 vaak 31 soms 34 nee 6 Zijn er duidelijke regels over wat wel en niet mag? 28

30 ja 57 vaak 22 soms 10 nee 5 Voel je je wel eens alleen op school? ja 2 vaak 6 soms 37 nee 49 Wordt er wel eens ruzie gemaakt in je klas? ja 19 vaak 7 soms 66 nee 2 Word je wel eens gepest op school? ja 7 vaak 2 soms 16 nee 69 Worden andere kinderen wel eens gepest? ja 14 vaak 3 29

31 soms 51 nee 26 Als je gepest wordt, durf je het dan te zeggen tegen juf/meester? ja 46 vaak 15 soms 26 nee 6 Pest je zelf wel eens? ja 2 vaak 0 soms 17 nee 75 Als er gepest wordt, wordt er dan iets aan gedaan? ja 43 vaak 30 soms 16 nee 4 30

32 Juffen en meesters Wordt er goed uitgelegd in de lessen? ja 46 vaak 37 soms 10 nee 1 Wordt er goed naar je geluisterd als je iets zeggen wilt? ja 27 vaak 40 soms 23 nee 4 Wordt je geholpen als dat nodig is? ja 48 vaak 32 soms 11 nee 2 Krijg je extra opdrachten als je snel klaar bent? ja 32 vaak 22 soms 37 nee 2 Krijg je makkelijker werk als iets te moeilijk is? 31

33 ja 11 vaak 10 soms 39 nee 33 Wordt er in de klas regelmatig gepraat over hoe je met elkaar omgaat? ja 17 vaak 28 soms 35 nee 13 32

34 De school Vind je het schoon en netjes op school? ja 28 vaak 39 soms 24 nee 2 Heb je het naar je zin tijdens de pauzes? ja 46 vaak 33 soms 9 nee 5 Vind je het fijn om naar school te gaan? ja 26 vaak 26 soms 33 nee 8 Vind je het fijn als je ook les krijgt van een andere juf of meester? ja 21 vaak 24 soms 42 nee 5 33

35 34

36 Andere vragen Verveel je je thuis wel eens? ja 12 vaak 7 soms 62 nee 12 Speel je wel eens buiten? ja 51 vaak 19 soms 23 nee 0 Lees je thuis wel eens een boek? ja 48 vaak 19 soms 21 nee 5 Kijk je meer dan 2 uur per dag televisie/computer? ja 5 vaak 5 soms 36 nee 48 Praat je met je ouders over school? 35

37 ja 20 vaak 23 soms 48 nee 3 Helpen je ouders je met je huiswerk? ja 27 vaak 18 soms 35 nee 14 Eet je een ontbijt voordat je naar school gaat? ja 86 vaak 4 soms 2 nee 1 Zit je op een sport, muziek of iets anders? ja 89 nee 5 36

38 Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV Kwaliteitszorg 2,75 2,88-0,13 1,01 Aanbod 2,95 3,00-0,06 0,93 Tijd 2,88 3,05-0,17 0,92 Pedagogisch Handelen 3,19 3,26-0,07 0,77 Didactisch Handelen 3,09 3,23-0,14 0,82 Afstemming 2,75 2,90-0,15 0,90 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 2,84 2,98-0,14 0,83 Schoolklimaat 2,97 3,10-0,12 0,91 Zorg en begeleiding 3,04 3,17-0,14 0,78 Mogelijke verbeterpunten Kwaliteitszorg Afstemming Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Bespreekpunten Kwaliteitszorg Aanbod Tijd 37

39 Slotconclusies Vrije School Kennemerland scoort als school een 2,97. Daarmee scoort de school zwak. De respons op de Vragenlijst was 93%: 94 van de 101 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. Waardering van de vragen Onvoldoende (score tot 2,50) 21 18,6% Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 31 27,4% Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 31 27,4% Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 21 18,6% Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 9 8,0% Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 0 0,0% Hoogste en laagste scores Beleidsterrein GSES Kwaliteitszorg Ik voel me veilig op school 3,69 Ik weet wat de school wil verbeteren 1,88 Aanbod Ik vind de gym erg leuk 3,69 We besteden voldoende tijd aan het leren werken met de computer 1,70 Tijd De lessen beginnen op tijd 3,34 De juf of meester zegt er wat van als je te laat komt 2,32 38

40 Pedagogisch Handelen De juf of meester vind ik aardig 3,52 Je mag van de juf of meester vaak samenwerken met een ander 2,72 Didactisch Handelen De juf of meester kan goed lesgeven 3,70 De juf of meester gebruikt veel materialen bij de uitleg 2,27 Afstemming De juf of meester geeft mij extra uitleg als ik dat nodig heb 3,32 De juf of meester laat mij vaak kiezen wat ik wil doen 2,07 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen De juf of meester laat ons vaak zelfstandig werken 3,30 De juf of meester bespreekt na afloop de lessen met ons 2,34 Schoolklimaat Ik vind mijn school een goede school 3,59 Leerlingen mogen meedenken en meepraten over allerlei schoolzaken 1,73 Zorg en begeleiding De juf of meester helpt me als dat nodig is 3,25 De juf of meester geeft vaak complimentjes 2,73 39

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen mei 2014

vragenlijst leerlingen mei 2014 vragenlijst leerlingen mei 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

leerlingenvragenlijst 2014

leerlingenvragenlijst 2014 leerlingenvragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst Dr. A. Kuyperschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst Beatrixschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2013

Vragenlijst leerlingen 2013 Vragenlijst leerlingen 2013 Uitslagen Vragenlijst obs de Pijlstaart Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt Uitslagen Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni 2011 School CBS Het Lichtpunt Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Enquete T leerlingen ARH

Enquete T leerlingen ARH Enquete T leerlingen ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger VL leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Vrijeschool de Sterrenzanger Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst St.Anna Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie)

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) Uitslagen Vragenlijst basisschool Het Anker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens...

Nadere informatie

sociale vaardigheid leerlingen

sociale vaardigheid leerlingen sociale vaardigheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2016

Vragenlijst leerlingen 2016 Vragenlijst leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst kbs de Linderte Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8

2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8 2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8 Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Schelp Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen 2014

Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders compact

Vragenlijst ouders compact Vragenlijst ouders compact Uitslagen Vragenlijst Bs De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Stemming schooltijden

Stemming schooltijden Stemming schooltijden Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2016

Vragenlijst ouders 2016 Vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

soc vragenlijst leerlingen 2015

soc vragenlijst leerlingen 2015 soc vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst Obs Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen 2016

sociale veiligheid leerlingen 2016 sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS Weisterbeek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst obs Panta Rhei Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

veiligheid leerlingen 567

veiligheid leerlingen 567 veiligheid leerlingen 567 Uitslagen Vragenlijst Katholieke basisschool De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen

vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst De Wegwijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

veiligheid leerlingen 2014

veiligheid leerlingen 2014 veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Katholieke basisschool De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016

Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016 Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016 Uitslagen Vragenlijst De Wegwijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst SBO de Vonder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale veiligheid en welbevinden 2017

Sociale veiligheid en welbevinden 2017 Sociale veiligheid en welbevinden 2017 Uitslagen Vragenlijst SBO De Twister Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

sociale veiligheid 2016 leerlingen

sociale veiligheid 2016 leerlingen sociale veiligheid 2016 leerlingen Uitslagen Vragenlijst OBS De Kring Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Molenhoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Tevredenheid kinderen en ouders

Tevredenheid kinderen en ouders Tevredenheid kinderen en ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid Uitslagen Vragenlijst SBAO De Trilker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Peiling schooltijden St.Michaëlschool

Peiling schooltijden St.Michaëlschool Peiling schooltijden St.Michaëlschool Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Sociale veiligheid ouders

Sociale veiligheid ouders Sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Wheemschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 20132014 Uitslagen Vragenlijst St. Jozefschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2017

Vragenlijst leerlingen 2017 Vragenlijst leerlingen 2017 Uitslagen Vragenlijst Edese Montessorischool Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering van

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid ouders sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst Maharishi Basisschool "De Fontein" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Leerlingen compact

Sociale Veiligheid Leerlingen compact Sociale Veiligheid Leerlingen compact 2016-2017 Uitslagen Vragenlijst OBS de Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

sociale vragenlijst leerlingen 2016

sociale vragenlijst leerlingen 2016 sociale vragenlijst leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst Dr. Ir. C. Lelyschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Ouders Sociale Veiligheid 2014

Ouders Sociale Veiligheid 2014 Ouders Sociale Veiligheid 2014 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

sociale veiligheid 2016 ouders

sociale veiligheid 2016 ouders sociale veiligheid 2016 ouders Uitslagen Vragenlijst OBS De Kring Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Uitslagen Vragenlijst Basisschool met de Bijbel "Steenenkamer" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

PlatOO vragenlijst ouders 2016

PlatOO vragenlijst ouders 2016 PlatOO vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen

Sociale Veiligheid leerlingen Sociale Veiligheid leerlingen 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Molenhoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst Nijmeegse School Vereniging II Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS De Wilgenburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Protestants-christelijke basisschool "De Wijngaard" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen 2016

sociale veiligheid leerlingen 2016 sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst De Wouter Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst SBAO De Trilker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

tevredenheid ouders 2016

tevredenheid ouders 2016 tevredenheid ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Sociale veiligheid Leerlingen 2012

Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst c.b.s. De Wijngaard Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Soc. Vragenlijst Leerlingen

Soc. Vragenlijst Leerlingen Soc. Vragenlijst Leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Opdracht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

vragenlijst SV leerlingen 2013

vragenlijst SV leerlingen 2013 vragenlijst SV leerlingen 2013 Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap)

Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Vragenlijst leerlingen (Sociale Veiligheid/Burgerschap) Uitslagen Vragenlijst Ericaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Sociale Veiligheid 2015

Sociale Veiligheid 2015 Sociale Veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders

Tevredenheidsonderzoek ouders Tevredenheidsonderzoek ouders Uitslagen Vragenlijst Prisma Gespecialiseerd Onderwijs Kampen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013)

vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013) vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013) Uitslagen Vragenlijst Chr. jenaplanschool 'de Kring' Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal

Nadere informatie

Sociale Veiligheid en Welbevinden maart 2017

Sociale Veiligheid en Welbevinden maart 2017 Sociale Veiligheid en Welbevinden maart 2017 Uitslagen Vragenlijst OBS 't Partoer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas

Uitslagen. School. sociale veiligheid leerlingen 2011. R.K. Basisschool St. Nicolaas Uitslagen sociale veiligheid leerlingen 2011 School R.K. Basisschool St. Nicolaas Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Sociale vragenlijst ouders.

Sociale vragenlijst ouders. Sociale vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst CBS De Opdracht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leraren Algemeen Op Kop 2014

Leraren Algemeen Op Kop 2014 Leraren Algemeen Op Kop 2014 Uitslagen Vragenlijst School B voor daltononderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname...

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan Uitslagen Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010 School Vrije School De Zwaan Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017

Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017 Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017 Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster Vragenlijst leraren Uitslagen Vragenlijst KBS De Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie