Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015"

Transcriptie

1 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015

2 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen plaatsgevonden. Met dit onderzoek wil ROC Friese Poort inzicht krijgen in welke mate BPV-bedrijven en instellingen tevreden zijn over de organisatie en de inhoud van de beroepspraktijkvorming (BPV) en de samenwerking met ROC Friese Poort. De doelgroep van dit onderzoek zijn de praktijkbegeleiders (directe begeleiders van de studenten) die binnen de BPV-bedrijven/instellingen studenten van ROC Friese Poort hebben begeleid. Algemeen De meeste respondenten begeleiden (vooral) studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) en verzorgen de praktijk voor opleidingen op meerdere niveaus. In het algemeen zijn de resultaten verbeterd t.o.v Start van de BPV De meerderheid van de bedrijven/instellingen is tevreden over de plaatsingsprocedure (BPV) van de studenten. Voor aanvang van de BPV moet de praktijkovereenkomst door de praktijkbegeleider worden ondertekend. In 69% van de gevallen gebeurt dit. En bij 21% gebeurt het meestal. Afspraken en uitvoering opdrachten en taken Bij de meerderheid van de bedrijven/instellingen is de inhoud (doel en opzet) van de BPV duidelijk voordat de BPV begint en is duidelijk welke BPV-opdrachten/taken de student moet doen tijdens de BPVperiode. Het merendeel is het er mee eens dat de studenten de BPV-opdrachten/taken kunnen uitvoeren in het bedrijf/instelling en is van mening dat de opdrachten/taken relevant zijn voor de beroepspraktijk. Begeleiding door ROC Friese Poort Het grootste deel van de respondenten is van mening dat de BPV-docenten van ROC Friese Poort erop toezien dat de begeleiding door het bedrijf voldoet en is tevreden over de begeleiding van de studenten door de BPV-docent van ROC Friese Poort. 63% geeft aan dat er binnen ROC Friese Poort een duidelijke aanspreekpunt voor vragen en/of klachten over de BPV is en maar liefst 27% weet het niet. Beoordeling Ten aanzien van de beoordeling geven de meeste BPV-bedrijven/instellingen aan dat de wijze van beoordelen in de BPV duidelijk is en dat de studenten worden beoordeeld volgens de richtlijn die is afgesproken. Examinering Bij 35% van de BPV-bedrijven/instellingen vindt examinering plaats bij studenten van ROC Friese Poort. Daarvan zegt 90% betrokken te worden bij de examinering zoals een proeve van bekwaamheid of andere vormen van eindtoetsing. Het merendeel geeft aan dat er altijd/meestal wel geschoolde assessoren aanwezig zijn bij examinering in de BPV. Contact Het contact tussen de bedrijven/instellingen en de BPV-docenten van ROC Friese Poort wordt door 80% als voldoende gezien. Overige vragen Bij 16% bestaat er de behoefte aan scholing m.b.t. de beoordeling van studenten gedurende hun BPV. Het merendeel vindt dat de BPV-docenten van ROC Friese Poort voldoende beroepsinhoudelijke kennis hebben. Rapportcijfer In zijn totaliteit wordt ROC Friese Poort gewaardeerd met het cijfer 7.1. Twee jaar geleden was het rapportcijfer een 7.0. De doelstelling in de strategische rapportage van ROC Friese Poort die nagestreefd wordt in relatie tot de tevredenheid van BPV-bedrijven/instellingen is het rapportcijfer 7.0 voor het schooljaar Met een rapportcijfer 7.1 is de doelstelling gerealiseerd. Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Respons en representativiteit 4 3. Rapportage 3.1. Resultaten ROC Friese Poort breed 2015 in vergelijking met Vergelijking 2015 ten opzichte van 2012: wat valt op? Welke items scoren laag? Vergelijkingsoverzicht 4.1.Vergelijkingsoverzicht ROC Friese Poort breed +/ t.o.v Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 3

4 1. Inleiding ROC Friese Poort heeft een onderzoek gedaan onder BPV- bedrijven/instellingen. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in welke mate BPV-bedrijven en instellingen tevreden zijn over de organisatie en de inhoud van de beroepspraktijkvorming (BPV) en de samenwerking met ROC Friese Poort. Dit onderzoek wordt één keer per twee jaar afgenomen en is nu voor de zesde keer afgenomen. De resultaten worden vergeleken met de resultaten van De doelgroep van dit onderzoek zijn de praktijkbegeleiders (directe begeleiders van de studenten) die binnen de BPV-bedrijven/instellingen studenten van ROC Friese Poort hebben begeleid. Met de resultaten van het onderzoek kan ROC Friese Poort besluiten welke verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Vervolgens worden de nodige verbeterstappen geïmplementeerd. De BPVbedrijven/instellingen worden via de website van ROC Friese Poort op de hoogte gesteld van de onderzoeksresultaten. In gesprekken tussen BPV-begeleiders van ROC Friese Poort en de vertegenwoordigers van de BPV-bedrijven/instellingen kan besproken worden wat de resultaten uit dit onderzoek voor de desbetreffende BPV-situatie kunnen betekenen. 2. Respons en representativiteit Half april 2015 is het tevredenheidonderzoek gestart. Ruim 5500 BPV-bedrijven/instellingen kregen een brief met het verzoek om de vragenlijst via ROCSpiegel.nl digitaal in te vullen. Eind juni hadden 773 respondenten de vragenlijst ingevuld. Kijkend naar deze respons kan geconcludeerd worden dat de onderzoeksresultaten op ROC Friese Poort niveau betrouwbaar zijn. De respons is te laag om de resultaten uit te kunnen splitsen op domeinniveau (m.u.v. domein Gezondheidszorg en Welzijn) en/of op teamniveau. Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 4

5 3. Rapportage 3.1. Resultaten ROC Friese Poort breed 2015 in vergelijking met resultaten 2012 ALGEMEEN 1. U verzorgt voornamelijk de praktijk voor opleidingen op niveau: Niveau 1 (entree) 3% 4% Niveau 2 9% 9% Niveau 3 15% 15% Niveau 4 27% 28% Meerdere niveaus 45% 43% 2. De studenten die u begeleidt komen van de vestiging: Drachten 27% 25% Emmeloord 14% 14% Leeuwarden/Dokkum 35% 40% Sneek 23% 21% 3. U begeleidt vooral studenten: In de BOL 78% 76% In de BBL 22% 24% START VAN DE BPV 4. Bent u tevreden over de plaatsingsprocedure (BPV) van de studenten? (deze vraag is beantwoord door respondenten die vooral studenten begeleiden in de beroepsopleidende leerweg -BOL) Ja, zeer zeker 39% 36% Ja, redelijk 52% 53% Nee, niet helemaal 8% 10% Nee, totaal niet 1% 1% Onderstaand de drie meest voorkomende toelichtingen op het antwoord nee: - Late aanvraag voor stageplekken/ late aanmelding van (e)s - Laag niveau/groot niveau verschil - Weinig begeleiding/ weinig contact met opleider Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 5

6 5. Worden de studenten door de opleiding van ROC Friese Poort goed voorbereid op de BPV wat betreft: (deze vraag beantwoorden voor studenten die langer stage lopen, niet voor studenten die komen oriënteren) [gemiddelde score schaal 1-3: 1.Onvoldoende / 2.Voldoende / 3.Goed] Kennis 2,2 2,1 Beroepsvaardigheden 2,1 2,0 Sociale vaardigheden 2,3 2,1 Inzicht doel/opzet BPV 2,1 2,1 6. De praktijkovereenkomst moet door u altijd voor aanvang van de BPV worden ondertekend, gebeurt dat ook? 2015 Ja, altijd 69% Meestal 21% Nee 10% Onderstaand de drie meest voorkomende toelichtingen op het antwoord meestal/nee: - Tijdens de stage - Op eerste stagedag - Vaak te laat In 2012 werd de volgende vraag gesteld: 6. Wordt de praktijkovereenkomst door u altijd voor aanvang van de BPV ondertekend: 2012 Ja 71% Nee 29% AFSPRAKEN EN UITVOERING OPDRACHTEN EN TAKEN 7. De inhoud (doel en opzet) van de BPV is duidelijk bij uw BPV-bedrijf/instelling voordat de BPV begint: Ja, zeer zeker 43% 42% Ja, redelijk 46% 47% Nee, niet helemaal 11% 9% Nee, totaal niet 0% 2% Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 6

7 8. Is het duidelijk welke BPV-opdrachten/taken de student moet doen tijdens de BPV-periode: Ja, zeer zeker 35% 29% Ja, redelijk 47% 49% Nee, niet helemaal 16% 19% Nee, totaal niet 2% 3% 9. Kunnen de studenten de opdrachten/taken uitvoeren in uw bedrijf/instelling die de opleiding met u heeft afgesproken: Ja, zeer zeker 47% 42% Ja, redelijk 42% 47% Nee, niet helemaal 6% 7% Nee, totaal niet 0% 0% Geen/nauwelijks afspraken over gemaakt 4% 5% 10. Vindt u de opdrachten/taken die studenten moeten uitvoeren relevant voor de beroepspraktijk (het beroep): Ja, zeer zeker 39% 36% Ja, redelijk 51% 56% Nee, niet helemaal 9% 8% Nee, totaal niet 1% 1% 11. Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen over het onderwerp Afspraken en uitvoering opdrachten en taken dan kunt u die hier vermelden? Onderstaand de drie meest voorkomende antwoorden: - Opdrachten zijn niet altijd meer van deze tijd - Niet altijd duidelijk wat de (e) moet doen - Behoefte aan meer uitleg over stage en opdrachten Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 7

8 BEGELEIDING DOOR ROC FRIESE POORT 12. Zien de BPV-docenten van ROC Friese Poort erop toe dat de begeleiding door het bedrijf voldoet: Ja, zeer zeker 38% 32% Ja, redelijk 46% 47% Nee, niet helemaal 14% 17% Nee, totaal niet 2% 4% 13. Bent u tevreden over de begeleiding van de student door de BPV-docenten van ROC Friese Poort tijdens de BPV: Ja, zeer zeker 40% 33% Ja, redelijk 43% 44% Nee, niet helemaal 16% 18% Nee, totaal niet 2% 5% 14. Krijgt u voldoende informatie over de studievoortgang van de BBLstudenten: (geldt alleen voor begeleiding bij BBL-studenten) Ja, zeer zeker 17% 15% Ja, redelijk 42% 47% Nee, niet helemaal 32% 28% Nee, totaal niet 8% 9% 15. De BPV-docenten van ROC Friese Poort werken volgens de afspraken die er zijn gemaakt over de begeleiding: Ja, zeer zeker 42% 32% Ja, redelijk 39% 46% Nee, niet helemaal 8% 8% Nee, totaal niet 1% 1% Geen afspraken gemaakt 9% 13% Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 8

9 16. Is er binnen ROC Friese Poort een duidelijke aanspreekpunt voor vragen en/of klachten over de BPV: (deze vraag werd niet gesteld in 2012) 17. Is het aanspreekpunt steeds bereikbaar bij vragen en/of klachten: (deze vraag werd niet gesteld in 2012) 18. Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen over het onderwerp Begeleiding door ROC Friese Poort dan kunt u die hier vermelden: Onderstaand de drie meest voorkomende antwoorden: - Aanspreekpunt is niet altijd duidelijk - Meer begeleiding vanuit school/ meer contactmomenten - Voorbereiding (e)s 2015 Ja 63% Nee 11% Weet ik niet 27% 2015 Ja 60% Meestal 39% Nee 1% BEOORDELING 19. Is de wijze van beoordeling in de BPV duidelijk voor u: Ja, zeer zeker 38% 35% Ja, redelijk 52% 51% Nee, niet helemaal 10% 12% Nee, totaal niet 1% 1% 20. Worden de studenten beoordeeld volgens de richtlijn die is afgesproken met ROC Friese Poort: Ja, zeer zeker 42% 36% Ja, redelijk 43% 47% Nee, niet helemaal 3% 5% Nee, totaal niet 0% 0% Geen afspraken gemaakt 12% 12% Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 9

10 21. Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen over het onderwerp Beoordeling dan kunt u die hier vermelden: Onderstaand de drie meest voorkomende antwoorden: - Duidelijkere richtlijnen m.b.t. de beoordeling - Veel papierwerk - Eén lijn in de beoordeling EXAMINERING 22. Vindt er in uw bedrijf/instelling examinering plaats bij studenten van ROC Friese Poort: Ja 35% 30% Nee 65% 70% (De volgende vragen (23-26) zijn alleen ingevuld door respondenten van bedrijven/instellingen waar examinering heeft plaatsgevonden bij studenten van ROC Friese Poort) 23. Wordt u betrokken bij de uitvoering examinering zoals een proeve van bekwaamheid of andere vormen van examinering: Ja, zeer zeker 53% 46% Ja, redelijk 37% 44% Nee, niet helemaal 8% 7% Nee, totaal niet 2% 2% 24. Zijn de exameneisen bij examinering in de praktijk duidelijk voor u: Ja, zeer zeker 42% 39% Ja, redelijk 53% 48% Nee, niet helemaal 5% 12% Nee, totaal niet 0% 2% 25. Zijn er geschoolde assessoren van uw bedrijf/instelling in de praktijk aanwezig bij de examinering: 2015 Ja, er zijn altijd wel geschoolde assessoren aanwezig 49% Ja, er zijn meestal wel geschoolde assessoren aanwezig 31% Nee, er zijn meestal geen geschoolde assessoren aanwezig 12% Nee, er zijn nooit geschoolde assessoren aanwezig 9% Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 10

11 In 2012 andere antwoordcategorie 2012 Ja, er zijn meestal wel geschoolde assessoren aanwezig 65% Nee, er zijn meestal geen geschoolde assessoren aanwezig 35% 26. Heeft u opmerkingen en/of aanvullingen over het onderwerp Examinering dan kunt u die hier vermelden: De reacties van de respondenten lopen uiteen. Onderstaand een opsomming van een aantal reacties: - Examinering in de vorm van een eindbeoordeling over de verschillende onderdelen van de stage. - Ik merk dat er een groot verschil is hoe hiermee omgegaan wordt. Vaak kunnen wij zelf de proeves van bekwaamheid afnemen als praktijkbegeleiders. - Ze maken wel examenopdrachten welke niet beoordeeld\gecontroleerd worden door de stagebegeleiders. CONTACT 27. Is er voldoende contact tussen BPV-docenten van ROC Friese Poort en u: (In 2012 was de vraag: Vindt u dat er voldoende contact is tussen de BPV-begeleider van ROC Friese Poort en u?) Ja, zeer zeker 34% 26% Ja, redelijk 46% 47% Nee, niet helemaal 16% 21% Nee, totaal niet 3% 6% Onderstaand de drie meest voorkomende toelichtingen op het antwoord nee: - Nog geen contact gehad - Te weinig - Gaat via student OVERIGE VRAGEN 28. Bestaat bij uw leerbedrijf behoefte aan scholing m.b.t. de beoordeling van studenten gedurende hun BPV en kunt u aangeven op welke onderdelen: Ja 16% 12% Nee 84% 88% De respondenten hadden bij vraag 28 de mogelijkheid om aan te geven aan welke scholing behoefte is. De reacties van de respondenten lopen uiteen. Onderstaand een opsomming van een aantal reacties: - Algemene scholing over BPV - Examinering - Beoordeling - Omgang studenten met leer- en gedragsmoeilijkheden Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 11

12 29. Hebben de BPV-docenten van ROC Friese Poort voldoende beroepsinhoudelijke kennis: Ja, zeer zeker 38% 33% Ja, redelijk 50% 56% Nee, niet helemaal 10% 10% Nee, totaal niet 1% 1% 30. Hoe denkt u in het algemeen over ROC Friese Poort als opleidingsinstituut? Kunt u met een rapportcijfer uw waardering aangeven (1-10): Cijfer Kunt u verbeterpunt(en) of tips met betrekking tot de BPV van ROC Friese Poort benoemen: De reacties liggen erg uiteen. Onderstaand is een aantal reacties vermeld die vaker genoemd zijn: - De onderlinge communicatie mag beter. Meer en regelmatiger contact, via mail of telefoon, hoeft niet perse met een bezoek. - Beter informeren van bedrijf en student wat er van een stage verwacht wordt. - Graag van tevoren een uitleg/criterialijst over het beoordelen van de (e). Wat kunnen we verwachten en hoe gaat de beoordeling. 32. Kunt u sterke punt(en) noemen met betrekking tot de BPV van ROC Friese Poort: De reacties liggen erg uiteen. Onderstaand is een aantal reacties vermeld die vaker genoemd zijn: - Goeie begeleiding - Betrokkenheid - Voldoende stagetijd 33. Heeft u nog opmerkingen of wilt u nog een toelichting geven op uw antwoorden: De reacties liggen erg uiteen. Onderstaand is een aantal reacties vermeld: - Blijf doorgaan met de verbeteringen die de laatste jaren zijn opgestart. het contact met de werkvloer bij ons is daardoor verbeterd. Dit komt ten goede aan de studenten. - Probeer iets meer contact te houden met de BPV-instelling, vooral als studenten het moeilijk hebben o.i.d. BPT- instellingen hebben niet altijd de mogelijkheid hier iets aan te doen, maar misschien samen met school wel. - Betrek bedrijfsleven meer in het plaatsen van (e)s. (Alle overige opmerkingen staan in de bijlage reacties per vestiging die aan de vestigingsdirecteuren wordt verzonden) Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 12

13 3.2. Vergelijking 2015 ten opzichte van 2012: wat valt op? Kijkend naar het vergelijkingsoverzicht ROC Friese Poort breed (pagina 14) waarin de jaren 2015 en 2012 met elkaar vergeleken worden valt het volgende op: (een stijging van 5% of meer of een daling van 5% of meer wordt in dit overzicht meegenomen.) Stijging/daling van 5% of meer De exameneisen bij examinering zijn bij de BPV-bedrijven/instellingen duidelijk + 8% Er is voldoende contact tussen BPV-docenten van ROC Friese Poort en het + 7% bedrijf/instelling BPV-bedrijven/instellingen zijn tevreden over de begeleiding van studenten door de BPVdocenten van ROC Friese Poort + 6% De BPV-docenten van ROC Friese Poort zien erop toe dat de begeleiding door het bedrijf + 5% voldoet Er vindt in het bedrijf/instelling examinering plaats bij studenten van ROC Friese Poort - 5% 3.3 Welke items scoren laag? De vragen (2015) waar 20% of meer van de respondenten totaal niet of niet helemaal antwoordt worden hier genoemd. (De categorieën totaal niet of niet helemaal zijn hier samengevoegd) 20% of meer geantwoord totaal niet/helemaal niet BPV-bedrijven/instellingen krijgen niet voldoende informatie over de studievoortgang van studenten (BBL) Nee/ik weet niet of er binnen ROC Friese Poort een duidelijke aanspreekpunt voor vragen en/of klachten over de BPV is Er zijn meestal geen/nooit geschoolde assessoren aanwezig in de praktijk bij de examinering 40% 38% 21% Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 13

14 4. Vergelijkingsoverzicht 4.1. Vergelijkingsoverzicht ROC Friese Poort breed +/ t.o.v In het volgend overzicht worden de resultaten ROC Friese Poort breed 2015 t.o.v in percentages positieve antwoorden weergegeven. Bij de meeste vragen bestaat de antwoordkeuze uit een 4-puntsschaal (ja, zeer zeker / ja, redelijk / nee, niet helemaal / nee, totaal niet). De percentages op de antwoordmogelijkheid ja, zeer zeker en ja, zeker zijn samengevoegd en onderstaand vermeld. (+: verbeterd, -: verslechterd, =: hetzelfde, N: nieuwe vraag) Vergelijkingsoverzicht ROC Friese Poort breed ROC Friese Poort 2015 ROC Friese Poort 2012 Verschil Aantal respondenten START VAN DE BPV 4. Ja, ik ben tevreden over de plaatsingsprocedure (BPV/Stage) van de studenten. 91% 89% + 2% 6. De praktijkovereenkomst moet door u altijd voor aanvang van de BPV worden ondertekend, gebeurt dat ook? De praktijkovereenkomst wordt altijd (door mij) voor aanvang van de BPV ondertekend. 69% % AFSPRAKEN EN UITVOERING OPDRACHTEN EN TAKEN 7. Ja, de inhoud (doel en opzet) van de BPV is duidelijk bij mijn BPV-bedrijf/instelling voordat de BPV begint. 8. Ja, het is duidelijk welke BPV-opdrachten/taken de student moet doen tijdens de BPV-periode. 9. Ja, de studenten kunnen de opdrachten/taken uitvoeren in het bedrijf/instelling die de opleiding met mij heeft afgesproken. 10. Ja, de opdrachten/taken die studenten moeten uitvoeren zijn relevant voor de beroepspraktijk. BEGELEIDING DOOR ROC FRIESE POORT 12. Ja, de BPV-docenten van ROC Friese Poort zien erop toe dat de begeleiding door het bedrijf voldoet. 13. Ja, ik ben tevreden over de begeleiding van de studenten door de BPV-docent van ROC Friese Poort. 89% 89% = 82% 78% + 4% 89% 89% = 90% 92% - 2% 84% 79% + 5% 83% 77% + 6% 14. Ik krijg voldoende informatie over de studievoortgang van de BBL-studenten. 59% 62% - 3% 15. De BPV-docenten van ROC Friese Poort werken volgens de afspraken die er zijn 81% 78% + 3% gemaakt over de begeleiding. 16. Ja, er is binnen ROC Friese Poort een duidelijke aanspreekpunt voor vragen en/of 63% N klachten over de BPV. 17. Ja, het aanspreekpunt is steeds bereikbaar bij vragen en/of klachten 60% N BEOORDELING 19. Ja, de wijze van beoordeling in de BPV is duidelijk voor mij. 90% 86% + 4% Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 14

15 20. Ja, de studenten worden beoordeeld volgens de richtlijn die is afgesproken. 85% 83% + 2% EXAMINERING 22. Binnen het bedrijf/instelling vindt examinering plaats bij studenten van ROC Friese 35% 30% + 5% Poort. 23. Ik word betrokken bij de examinering zoals een proeve van bekwaamheid of 90% 90% = andere vormen van eindtoetsing. 24. De exameneisen bij examinering in de BPV zijn duidelijk voor mij. 95% 87% + 8% 25. Ja, er zijn altijd/meestal wel geschoolde assessoren aanwezig 80% - Ja, er zijn meestal wel geschoolde assessoren aanwezig. - 65% CONTACT 27. Er is voldoende contact tussen de BPV-docenten van ROC Friese Poort en u. 80% 73% + 7% OVERIGE VRAGEN 28. Ja, er bestaat bij het bedrijf/instelling behoefte aan scholing m.b.t. de beoordeling 16% 12% + 4% van studenten gedurende hun BPV. 29. BPV-docenten van ROC Friese Poort hebben voldoende beroepsinhoudelijke 88% 89% - 1% kennis. 30. Rapportcijfer waardering ROC Friese Poort als opleidingsinstituut ROC Friese Poort 2015 ROC Friese Poort 2012 Verschil *Noot: alle losse reacties van de respondenten zijn weergegeven in een aparte bijlage. Deze wordt toegestuurd aan de vestigingsdirecteur. Resultaten tevredenheidsonderzoek BPV-bedrijven/instellingen Pagina 15

BPV monitor Vragenlijst studenten

BPV monitor Vragenlijst studenten BPV monitor Vragenlijst studenten VRAGENLIJST EVALUATIE BPV-PERIODE Toelichting Deze vragenlijst gaat over jouw beroepspraktijkvorming / stage. Dit wordt in de vragenlijst bpv genoemd. Het bedrijf waar

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders

BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders BPV monitor Vragenlijst BPV-begeleiders EVALUATIE BPV-PERIODE VOORBEREIDING V1. Kunt u aangeven in hoeverre u het bent met de volgende stellingen over de voorbereiding op de bpv van de student? niet /

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven EVALUATIE BPV-PERIODE VOORBEREIDING V1. Kunt u aangeven in hoeverre u het bent met de volgende stellingen over de voorbereiding op de bpv van de

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s) van studenten (tot 23 jaar) van ROC Friese Poort 2015

Rapportage Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s) van studenten (tot 23 jaar) van ROC Friese Poort 2015 Rapportage Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s) van studenten (tot 23 jaar) van ROC Friese Poort 2015 ROC Friese Poort mei 2015 Samenvatting Van begin april tot en met begin mei 2015 heeft

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015

Beroepsopleidingen. BPV informatie voor de werkgever. Opleiden in het kappersvak 2014/2015 BPV informatie voor de werkgever Opleiden in het kappersvak 2014/2015 1 inhoudsopgave Inleiding 3 Portal 4 De opleiding Haarverzorging 5 Een student opleiden in uw bedrijf 5 Praktijkovereenkomst (POK)

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Klanttevredenheid Inspectieproces

Klanttevredenheid Inspectieproces Klanttevredenheid Inspectieproces afgenomen 30 mei - 20 juni 2011 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 14 Klanttevredenheid Inspectieproces

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Klanttevredenheidsmeting IBKI 2011

Rapportage onderzoek Klanttevredenheidsmeting IBKI 2011 Rapportage onderzoek Klanttevredenheidsmeting IBKI 2011 Een onderzoek naar de tevredenheid van ROC s over de praktijkexamens van IBKI Datum: 06-01-2012 Status: definitief Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3

Nadere informatie

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015

T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 T e v r e d e n h e i d s p e i l i n g L e e r l i n g e n B s D e D o r e n h a g e n 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van PC BS De Dorenhagen

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Deelnemersonderzoek CGO 2009

Deelnemersonderzoek CGO 2009 Informatie vooraf en Plaatsing 1. Door de voorlichting en introductie op het ROC kreeg ik een goed beeld van de opleiding al Afbouw 70.5 292 Afbouw 92.3 12 60 33 74.3 55 61.3 46 84.8 28 63.6 35 80.2 65

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek... 3 1.3 Methode van onderzoek... 3 2 Onderzoek tevredenheid

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Leerlingtevredenheidspeiling Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Referentiegroep De resultaten van SBO De Zonnewijzer worden per vraag

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Pedicure C. Mulders Type pedicure: Medisch Datum: 13-10-2013 Pagina 1 van 24 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek... 4 2.1. Algemene

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek RVZe: Fornhese Regio: Amersfoort Meetmoment: juni 2013 Meetprocedure: Thermometerweken Inleiding In juni 2013 is gedurende twee weken de Thermometer cliëntwaardering

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster Via deze nieuwsbrief wil Quadraam, het schoolbestuur van Vmbo t Venster, alle betrokkenen inlichten over de resultaten van de enquête die gehouden is onder de leerlingen van Vmbo t Venster. Inhoud Aanpak

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam

Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Stimulans kwaliteit BPV kinderopvang Amsterdam Calibris richt zich vanuit haar wettelijke taken en maat schappelijke verantwoordelijkheid op de erkenning

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJK- OPLEIDER BROOD & BANKET 2016/2017 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2016-2017 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V.

Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. Resultaten KlantTevredenheidsOnderzoek Alympus Personeelsadvies B.V. T 023 557 41 92 info@alympus.nl www.alympus.nl Samenvatting resultaten KTO 2007 Rapportcijfers: Alympus als bureau 7,8 0,3 t.o.v. 2005

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014

Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Verslag tevredenheidsonderzoek gastouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 Mark Paardekooper 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Verantwoording.... 4 Respons... 4 Opzet enquête.... 4 Data...

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid 2014-2015 Dit rapport over medewerkertevredenheid (op schoolniveau) toont detailinformatie over de tevredenheid van het personeel. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

gezamenlijke aanpak bpv

gezamenlijke aanpak bpv BPVprotocol gezamenlijke aanpak bpv In de Verbeteragenda bpv van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven met de bpv: Beroepspraktijkvorming in

Nadere informatie

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2,

Gespreksvragen domeinleider met studenten Schilders 2x BOL-1+2x BOL-2, samenhang Vind je dat er een goede balans is tussen theorie en praktijk (verhouding kennis, vaardigheden, houding)? Meer uitleg tijdens de theorie uren, ook vakleer, klassikaal uitleg. Sluit de theorie

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12

BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 BBL-OPLEIDINGEN ZORG & WELZIJN KRAMERSGILDEPLEIN ARNHEM ROC A12 Kleinschalig BBL-onderwijs INHOUDS OPGAVE 2 3 4 5 6 8 10 12 13 Welkom bij ROC A12 Professionalisering in de praktijk BBL, de uitleg Subsidie

Nadere informatie

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang

Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvang Vastgesteld op 26-02-2010 De basis van het Programma van Eisen m.b.t. leren in de Kinderopvangorganisaties is het principe dat de Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER

STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER STAGE HANDBOEK PRAKTIJKOPLEIDER BROOD & BANKET 2017/2018 INFORMATIE PRAKTIJK OPLEIDING 2017-2018 CINGEL COLLEGE Afdeling Brood en Banket Terheijdenseweg 414 4826 AB Breda Hoofdlocatie Markendaalseweg 35

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013

Vraag & Antwoord. Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Vraag & Antwoord Tevredenheidsmetingen Scholengroep Veluwezoom 2013 Thema Vraag Antwoord Algemeen Wat meet het Scholengroep Veluwezoom richt zich op maximale talentontwikkeling en het vergroten van de

Nadere informatie

! " # $ %& % &!!! ' ( ' )**)

!  # $ %& % &!!! ' ( ' )**) "# $% % '(' )**) "# )**)+$%+%, -)./+/0**1 " +# # +# $ 23 %... 4..) 4 ).5 45 ' ( (6 ). 4#6 )) 4#6 )5 4 6 )6 4 0 )0 4 # 8 )8 4#/ )/ 49: ): - : ) (; 5. 4; 5) ; 5). 4; 5)).* 5)5.) 55.) 55.

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V.

Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Totaalrapportage Niesing Bouwbedrijf B.V. Bouwstroom : Alle bouwstromen Aantal respondenten : 4 Periode : Alle resultaten tot op heden Vergeleken met : heel Nederland Aantal respondenten in de regio :

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Evaluatie & Reflectie

Evaluatie & Reflectie Evaluatie & Reflectie Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Naam leerling-werknemer/stagiair: BPV -periode: van tot Datum evaluatiegesprek: Datum reflectiegesprek: 1 Inleiding Het evaluatie- en reflectieformulier

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Studentenevaluatie: Totaal

Studentenevaluatie: Totaal Studentenevaluatie: Totaal Respons In totaal zijn 518 uitnodigingen per email verzonden. Hiervan hebben 276 (53%) respondenten de vragenlijst helemaal ingevuld. 5 respondenten zijn aan de vragenlijst begonnen

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Studiegids. Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT, Blended Learning

Studiegids. Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT, Blended Learning Studiegids Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT, Blended Learning 1 Versie: 2014-2015 Opleiding: Opleiding Verzorgende IG, uitstroom VVT Niveau opleiding: niveau 3 Leerweg: 3 de leerweg Nominale opleidingsduur:

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK JUNI 2015 resultaten & conclusies Orthopedagogische Praktijk Ermelo 23 december 2015 Jenneke Zomer 1. Inleiding In dit verslag zijn de resultaten te vinden van het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie september 2013 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013

Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Kinderdagverblijf ChouChou Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Rapport klanttevredenheidsonderzoek Den Haag, Maart 2014 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Opbouw rapport 3 1.2 Werkwijze onderzoek 3

Nadere informatie

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Sector Techniek. BPV-informatie. voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Sector Techniek BPV-informatie voor studenten HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND BPV-informatie voor studenten BEN JE ZIEK? Meld dit bij jouw leerbedrijf en het OSB: Heerhugowaard

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV

ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV ARCUS COLLEGE OPLEIDINGEN HANDEL & ONDERNEMERSCHAP BPV-GIDS 2015/2016 INFORMATIE OVER DE BPV VOORWOORD HOOFDSTUK 1: HET BPV-TEAM 1.1 EVEN VOORSTELLEN 06 1.2 WAT MAG JE VERWACHTEN VAN HET BPV-TEAM? 06 1.2.1

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met werkprocesbeoordeling De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015)

Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) Klanttevredenheidsonderzoek Warmtenet (2015) In het voorjaar van 2015 is een tevredenheidsonderzoek onder de particuliere klanten van Warmtenet Hengelo gehouden. Aan alle particuliere klanten van Warmtenet

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Datum: februari 2016 Inleiding

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I :

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I : Nationaal Docentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: B. Schotanus & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 755 43 33 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl april

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1

Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014. Copyright Ziezo B.V. 1 Verslag tevredenheidsonderzoek ouders Ziezo B.V. Juli/Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Verantwoording.... 4 Respons.... 4 Opzet enquête.... 4 Data.... 4 Vragen.... 4 Netto Promotor Score (NPS).... 4 Weergave

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie