Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin"

Transcriptie

1 Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015

2 2

3 Samenvatting De gemeente wil weten hoe nieuwe cliënten die vanaf januari 2015 hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet krijgen de toegang tot de hulp hebben ervaren. En of zij tevreden zijn met de geboden oplossing. Ook wil de gemeente weten of cliënten met overgangsrecht vanuit de Wmo of Jeugdwet weten waar zij terecht kunnen voor advies en informatie. En hoe zij de toekomst van hun hulp zien. Daarom zijn er twee vragenlijsten uitgezet onder cliënten: Vragenlijst overgangscliënten: vragenlijst onder cliënten die hulp krijgen via de Wmo/Jeugdwet die vanaf 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Deze cliënten behouden volgens het overgangsrecht in 2015 de hulp waarop zij vóór januari 2015 recht hadden. Vragenlijst nieuwe cliënten: vragenlijst onder nieuwe cliënten die na 1 januari 2015 bij de gemeente zijn geweest voor hulp in het kader van de Wmo/Jeugdwet. Voor de Wmo gaat het alleen om de hulp die vanaf 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt. De hulp die de cliënten hebben gekregen kan divers zijn, bijvoorbeeld een indicatie voor hulp via de Wmo/Jeugdwet, hulp van een vrijwilliger of hulp van mensen uit het sociaal netwerk. Voor de Jeugdwet gaat het om cliënten die bij de basisteams jeugd en gezin (BJG s) zijn geweest, voor Wmo om cliënten die bij de sociale wijkteams (SWT s) of Wmo consulenten zijn geweest. In totaal hebben cliënten een vragenlijst ontvangen. 389 cliënten hebben de vragenlijst ingevuld, waarvan 187 overgangscliënten en 202 nieuwe cliënten. Dit is een respons van 26%. 1. De toegang Gemiddeld rapportcijfer 6,8 Alles overziend, geven nieuwe cliënten gemiddeld een 6,8 voor de manier waarop hun hulpvraag door de gemeente is opgepakt. Cliënten van de BJG s geven een 7, cliënten van de SWT s een 6,8. Cliënten die geen hulp via de Wmo/Jeugdwet hebben gekregen geven een 6,5. Ruim een kwart wist niet waar hij/zij terecht kon met hulpvraag Voor ruim de helft van de cliënten was duidelijk waar zij terecht konden met hun hulpvraag. Voor 28% was dat niet duidelijk. De meeste cliënten zijn tevreden over het eerste contact dat zij hadden met de gemeente. Bijvoorbeeld het eerste telefoongesprek. Zij voelden zich serieus genomen en zijn tevreden over de manier waarop er naar hen werd geluisterd. Cliënten met hulp via de Jeugdwet zijn minder tevreden over het eerste contact dan cliënten met hulp via de Wmo. Cliënten tevreden over de gesprekken; duidelijkheid van informatie kan beter Cliënten vinden over het algemeen dat goed naar hen wordt geluisterd en dat voldoende tijd voor hen wordt genomen in de gesprekken met de gemeente. Zij zijn echter nog niet altijd tevreden over de duidelijkheid van de informatie die zij krijgen in de gesprekken. Ook kan er volgens hen nog meer rekening worden gehouden met hun eigen wensen en behoeften. Cliënten zonder hulp via de Wmo/Jeugdwet zijn minder tevreden over de duidelijkheid van de informatie tijdens de gesprekken dan cliënten die wel hulp krijgen via de Wmo/Jeugdwet. Cliënten van de BJG s zijn vaker ontevreden over de mate waarin zij zich serieus genomen voelden dan cliënten van de SWT s en Wmo consulenten. Driekwart nam iemand mee naar de gesprekken Ruim een derde nam een professionele cliëntondersteuner mee naar het gesprek. Ook ongeveer een derde nam een naaste mee, bijvoorbeeld partner, kind of ouder. Van de cliënten die niemand meenamen naar het gesprek, geeft 16% aan dat zij niet wisten dat zij iemand mee konden nemen. 14% wilde wel iemand meenemen, maar wist niet bij wie men daarvoor terecht kon. Cliënten van de BJG s nemen minder vaak iemand mee naar de gesprekken dan cliënten van de SWT s en Wmo consulenten. 3

4 2. Het resultaat Meeste cliënten tevreden over de oplossing Ruim driekwart geeft aan dat er afspraken zijn gemaakt over een oplossing voor de hulpvraag. De meeste cliënten geven aan dat zij zijn geholpen met de oplossing. 6 op de 10 geeft aan dat zij zelf erop toezien dat de oplossing ook echt werkt. Zij voelen zich eigenaar van de oplossing. Cliënten van de SWT s vinden minder dan gemiddeld dat er afspraken zijn gemaakt over een oplossing. Dat geldt ook voor cliënten die geen hulp hebben gekregen via de Wmo/Jeugdwet. Cliënten van de BJG s geven minder dan gemiddeld aan dat zij zijn geholpen met de oplossing en dat zij er zelf op toezien dat de afgesproken oplossing werkt. Onder cliënten van SWT s/bjg s minder hulp van instellingen dan gemiddeld Nieuwe cliënten krijgen nog vooral hulp van een instelling, bijvoorbeeld voor dagbesteding, jeugdhulp of begeleiding. Ongeveer de helft krijgt daarnaast ook hulp van partner/familie/vrienden/ buren/mantelzorger. Cliënten met hulp via de Wmo maken vaker dan gemiddeld gebruik van hulp van het sociaal netwerk. Cliënten van de SWT s/bjg s maken minder gebruik van hulp van instellingen dan cliënten van de Wmo consulenten. 6 op de 10 overgangscliënten krijgt aanvullende ondersteuning van sociaal netwerk Driekwart van de overgangscliënten krijgt hulp van een instelling. Aan de overgangscliënten is gevraagd welke hulp zij krijgen naast de hulp via de Wmo/Jeugdwet. 6 op de 10 krijgt ook hulp van partner/familie/vrienden/buren/mantelzorger. Meeste cliënten tevreden over hulp van instellingen 9 op de 10 cliënten zijn tevreden over het contact met de medewerkers van de instelling(en). Ze voelen zich serieus genomen en zijn tevreden over de manier waarop er naar hen wordt geluisterd. Volgens de meeste cliënten voldoet de hulp die zij krijgen aan hun wensen en behoeften en zij kunnen in de meeste gevallen door de hulp van de instelling(en) het leven leiden zoals zij dat willen. Ruim de helft vindt dat alle hulp die zij krijgen zorgt voor meer grip op hun leven Het merendeel van de cliënten geeft aan dat de hulp een positief effect heeft op hun leven. Zo antwoordt 57% dat zij door alle hulp die zij krijgen meer grip hebben op hun persoonlijke of gezinssituatie. 29% antwoordt een beetje of helemaal niet. En ruim een derde heeft slechts een beetje of helemaal geen vertrouwen in de toekomst met alle hulp die zij nu krijgen. Nieuwe cliënten zijn iets minder positief over de effecten van de hulp dan overgangscliënten. Cliënten die geen hulp krijgen via de Wmo of Jeugdwet ervaren minder vaak positieve effecten dan cliënten die die hulp wel krijgen. Cliënten met hulp via de Wmo geven vaker dan gemiddeld aan dat zij met alle hulp die zij krijgen het leven kunnen leiden dat zij willen en meer grip hebben op hun persoonlijke of gezinssituatie. Cliënten van de SWT s/bjg s zijn minder dan gemiddeld positief over de effecten van de hulp. 3. Verwachtingen van overgangscliënten Kwart overgangscliënten weet niet de weg naar informatie Aan overgangscliënten is gevraagd of zij weten waar zij terecht kunnen bij vragen over de toekomstige hulp via de Wmo/Jeugdwet. Ruim een kwart weet dat niet. De meeste overgangscliënten hebben nog geen contact gehad met de gemeente over de huidige hulp. Cliënten met hulp via de Wmo hebben vaker in 2015 al contact gehad met de gemeente dan cliënten met hulp via de Jeugdwet. Minder dan de helft denkt huidige hulp in de toekomst te behouden Aan de overgangscliënten is gevraagd hoe zij hun hulp in de toekomst zien. 47% heeft er vertrouwen in dat zij de hulp blijven krijgen. 3 op de 10 heeft twijfels of zij de hulp blijven ontvangen of is bang deze kwijt te raken. 4

5 Inhoudsopgave 1. Inleiding De toegang Het resultaat van het gesprek/de gesprekken Ontvangen hulp Soort hulp Hulp van instellingen Het effect van de hulp Verwachtingen en informatiebehoefte Overige opmerkingen

6 6

7 1. Inleiding Aanleiding De aanleiding voor dit onderzoek is meerledig: De gemeente wil weten hoe nieuwe cliënten die vanaf januari 2015 van de gemeente hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet krijgen de toegang tot deze hulp hebben ervaren. En of zij tevreden zijn met de geboden oplossing. Bijvoorbeeld: kunnen de cliënten met alle hulp die zij nu krijgen het leven leiden zoals zij dat willen? Er is behoefte om de ervaringen van cliënten van de sociale wijkteams (SWT s) en basisteams jeugd en gezin (BJG s) te monitoren. Het gaat om een nieuwe manier van werken in de toegang tot hulp/ondersteuning. De gemeente wil weten hoe tevreden cliënten daarover zijn. De gemeente wil weten of cliënten met overgangsrecht vanuit de Wmo of Jeugdwet weten waar zij terecht kunnen voor advies en informatie en hoe zij de toekomst van hun hulp zien. Zijn zij bijvoorbeeld bang om hun hulp te verliezen als de indicatie afloopt? Onderzoeksdoel Doel van het onderzoek is tweeledig: Inzicht geven in de ervaringen van cliënten met overgangsrecht en nieuwe cliënten met de toegang, informatievoorziening en het resultaat van de hulp en ondersteuning die zij krijgen. Inzicht geven in de ervaringen van cliënten van de sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin met de dienstverlening. Het onderzoek is bedoeld om een algemeen beeld te geven van hoe het ervoor staat met de toegang tot hulp. Het onderzoek kan aanknopingspunten bieden voor verbetering van de toegankelijkheid van de hulp en de informatievoorziening hieromtrent. Onderzoeksaanpak en respons Voor het onderzoek zijn twee vragenlijsten uitgezet: Vragenlijst overgangscliënten: vragenlijst onder cliënten die hulp krijgen via de Wmo/Jeugdwet die vanaf 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Deze cliënten vallen in 2015 onder het overgangsrecht, wat betekent dat zij in 2015 recht behouden op de hulp die zij vóór 1 januari 2015 kregen. De vragenlijst is gestuurd naar cliënten met overgangsrecht die in 2015 nog niet bij de gemeente zijn geweest voor een herindicatie. Vragenlijst nieuwe cliënten: vragenlijst onder nieuwe cliënten die na 1 januari 2015 bij de gemeente zijn geweest voor hulp in het kader van de Wmo/Jeugdwet. Voor de Wmo gaat het alleen om de hulp die vanaf 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Cliënten met bijvoorbeeld alleen hulp bij het huishouden hebben geen vragenlijst ontvangen. De cliënten hebben contact gehad met een SWT/BJG of een Wmo consulent. Cliënten die voor de Jeugdwet via de huisarts een indicatie hebben gekregen zijn niet meegenomen in het onderzoek. Bewoners die wel gesprekken hebben gehad met een SWT/BJG, maar geen indicatie hebben gekregen voor hulp via de Wmo/Jeugdwet, zijn wel meegenomen in het onderzoek. Met hen is bijvoorbeeld afgesproken dat zij de hulp regelen met mensen uit hun sociaal netwerk of vrijwilligers. De inhoud van beide vragenlijsten was verschillend. Een aantal vragen zijn in beide vragenlijsten gesteld, zoals de vragen over het resultaat van de hulp/ondersteuning door instellingen. Aan alle cliënten is een brief gestuurd met daarbij een papieren vragenlijst. Tevens werd in de brief de mogelijkheid geboden om via een link op het internet de vragenlijst digitaal in te vullen. Voor de cliënten die hulp krijgen via de Jeugdwet is de vragenlijst gestuurd aan de ouder(s)/verzorger(s) van de cliënt. In figuur 1.1. en 1.2. zijn de responscijfers vermeld. Er zijn in totaal 389 ingevulde vragenlijsten retour gekomen, waarvan 267 schriftelijk en 122 digitaal. 7

8 Figuur 1.1. Responscijfers vragenlijst overgangscliënten en vragenlijst nieuwe cliënten Verstuurd Respons Aantal % Overgangscliënten % Hulp via Wmo % Hulp via Jeugdwet % Nieuwe cliënten % Hulp via Wmo % Hulp via Jeugdwet % Geen hulp via Wmo/Jeugdwet % Totaal % Figuur 1.2. Responscijfers vragenlijst nieuwe cliënten, uitgesplitst naar toegang via SWT, BJG en Wmo consulenten Verstuurd Respons Aantal % Nieuwe cliënten % SWT % BJG % Wmo consulenten % Bij de figuren in het rapport staat steeds met N aangegeven hoeveel respondenten de vraag hebben beantwoord. Landelijke verplichte vragenlijst In de wet is voor de Wmo vastgelegd dat gemeenten verplicht een vragenlijst onder hun cliënten moeten afnemen. Deze vragenlijst wordt momenteel ontwikkeld door VNG in samenwerking met BMC en is naar verwachting eind 2015 klaar. Er was echter bij de gemeente behoefte om op korte termijn inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten. Daarom is besloten om vóór de zomer al een meting uit te voeren. Waar mogelijk en relevant is aangesloten op de vraagstelling zoals deze er nu in concept ligt voor de landelijk verplichte vragenlijst. 8

9 2. De toegang In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe nieuwe cliënten de toegang tot de hulp hebben ervaren. Wisten cliënten waar zij terecht konden met hun vraag? Hoe tevreden zijn zij over het eerste contact met de gemeente? Hoe is het gesprek verlopen over de hulpvraag? Ruim een kwart wist niet waar hij/zij terecht kon met hulpvraag Ongeveer de helft van de cliënten geeft aan dat zij wisten waar zij terecht konden met hun hulpvraag. Echter, ruim een kwart wist dat niet. Er zijn geen opvallende verschillen tussen cliënten die contact hebben gehad met een SWT/BJG of cliënten die contact hebben gehad met een Wmo consulent. Erg onduidelijk is waar je met je eerste hulpvraag terecht moet: het algemene telefoonnummer van de gemeente..??? daar wil je toch niet én een melding over scheve stoeptegels doen én een privacy gevoelig verzoek om zorg ondersteuning doen..?? dat past niet samen, echt niet! Vier op de tien nieuwe cliënten is vóór 2015 al eens bij de gemeente geweest met een (andere) vraag voor hulp/ondersteuning. Opvallend is dat juist onder deze groep meer mensen dan gemiddeld niet wisten waar zij in 2015 terecht konden met hun vraag. Figuur 2.1: Stelling - Ik wist waar ik terecht kon met mijn vraag. - nieuwe cliënten totaal N=199 51% 17% 28% 5% (helemaal) mee eens niet eens, niet oneens (helemaal) mee oneens weet niet/geen mening Meeste cliënten tevreden over het eerste contact met de gemeente De meeste cliënten zijn (heel) tevreden over het eerste contact dat zij hadden met de gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om het eerste telefoongesprek dat zij hebben gevoerd. De meeste cliënten voelen zich serieus genomen en zijn tevreden over de manier waarop er naar hen werd geluisterd en over de vriendelijkheid van de medewerkers. Ongeveer 1 op de 10 is over deze aspecten (heel) ontevreden. Cliënten met hulp via de Jeugdwet zijn minder vaak (heel) tevreden (56%) over het eerste contact met de gemeente dan cliënten met hulp via de Wmo (79%). Figuur 2.2. Tevredenheid over het eerste contact met de gemeente - nieuwe cliënten totaal N=200; 195; 196 De manier waarop er naar u geluisterd werd 72% 15% 12% De mate waarin u zich serieus genomen voelde 71% 13% 13% De vriendelijkheid 75% 13% 10% (heel)tevreden neutraal (heel) ontevreden weet niet/geen mening De gemeente voert met de cliënt één of meerdere gesprekken om samen te komen tot een oplossing voor de hulpvraag. Dat kunnen gesprekken zijn met een sociaal wijkteam, een Wmo consulent of een basisteam jeugd en gezin. 9

10 Gesprekken over de oplossing verlopen naar tevredenheid Over het algemeen zijn de cliënten tevreden over de gesprekken die met hen zijn gevoerd. Er werd goed naar de cliënten geluisterd, er werd voldoende tijd voor hen genomen en de medewerkers waren vriendelijk. Dit geeft ruim 80% van de cliënten aan. Ik had contact met diverse medewerkers, sommigen weten niks... Maar, behulpzaam, iemand die alles aanpakt?... Ja, de sociale wijk medewerker van gemeente Den Bosch, zij heeft mij geholpen met alles. Van gezondheid, werk o.a. heeft zij opgelost. Duidelijkheid van informatie kan nog verbeteren Verbetering is nog mogelijk in de informatie die wordt gegeven tijdens de gesprekken. De meerderheid vond de informatie die zij kregen duidelijk. Echter, 1 op de 8 vond dat niet. Eenzelfde groep geeft aan dat er in de gesprekken meer rekening moet worden gehouden met de eigen wensen en behoeften van de cliënt. Toonzetting/bejegening van consulent wel vriendelijk. Schrijnend dat consulent een indicatie moet afgeven zonder problematiek goed te kunnen her- en erkennen. Over het geheel is de conclusie dus: ontevreden. Behaalde resultaat is goed maar vroeg veel assertiviteit wat zonder deskundige hulp nooit geïndiceerd zou worden. Als men een hulpvraag heeft moet je aan de hand daarvan vragen stellen. Waarom moeten jullie weten hoe mijn huis eruit ziet terwijl ik geen hulpmiddelen nodig heb voor mijn huis? Laat even weten dat de aanvraag in behandeling is. In de brief staat dat je na twee weken bericht krijgt. Na 6 weken zelf gebeld en dan krijg je als antwoord, we hebben het zo druk. Laat dit dan even weten. Figuur 2.3. Tevredenheid over het gesprek/de gesprekken die gevoerd zijn om te komen tot een oplossing voor de hulpvraag - nieuwe cliënten totaal N=197 De manier waarop er naar u geluisterd werd De tijd die voor u werd genomen 81% 86% 11% 6% 8% De mate waarin u zich serieus genomen voelde 77% 12% 8% De vriendelijkheid 86% 7% 5% De duidelijkheid van de informatie 65% 20% 13% De mate waarin rekening werd gehouden met uw eigen wensen en behoeften 67% 18% 13% (heel) tevreden neutraal (heel) ontevreden weet niet/geen mening Cliënten met hulp via de Jeugdwet zijn minder dan gemiddeld tevreden over de tijd die voor hen werd genomen. 74% antwoordt (heel) tevreden. Cliënten met hulp via de Wmo zijn meer dan gemiddeld tevreden over de mate waarin zij zich serieus genomen voelen. 84% antwoordt (heel) tevreden. Cliënten zonder hulp via de Wmo/Jeugdwet zijn minder dan gemiddeld tevreden over de duidelijkheid van de informatie die zij kregen. 57% antwoordt (zeer) tevreden. Cliënten van de BJG s zijn meer dan gemiddeld ontevreden over de mate waarin zij zich in de gesprekken serieus genomen voelde. 15% van hen is hierover (zeer) ontevreden. Onder cliënten van de SWT s is dat 5%, onder cliënten van de Wmo consulenten 7%. 10

11 Driekwart heeft iemand meegenomen naar de gesprekken De meeste cliënten hebben iemand meegenomen naar de gesprekken. Ongeveer een derde nam een naaste mee, bijvoorbeeld de partner, een kind, ouder, vriend of mantelzorger. Daarnaast heeft ruim een derde een professionele cliëntondersteuner meegenomen. Bij anders, namelijk is onder andere genoemd: alleen bij de kennismaking, een coach, gaat nog gebeuren, meerdere personen. Figuur 2.4. Heeft iemand u geholpen bij het gesprek / de gesprekken? - nieuwe cliënten totaal N=188 Ja, een naaste Ja, een professionele cliëntondersteuner Nee 27% 31% 35% Anders, namelijk: 7% Figuur 2.5. Percentage dat bij het gesprek/de gesprekken door iemand is geholpen - nieuwe cliënten N=188;129; 59 Totaal SWT/BJG Wmo consulenten 61% 66% 78% Figuur 2.6. Percentage dat bij het gesprek/de gesprekken door iemand is geholpen - nieuwe cliënten N=188;79;37;72 Totaal 66% Hulp via Wmo 86% Hulp via Jeugdwet Geen hulp via Wmo/Jeugdwet 54% 51% Cliënten van de BJG s geven minder dan gemiddeld aan dat zij iemand hebben meegenomen naar de gesprekken (54%). Cliënten van de Wmo consulenten nemen vaker dan gemiddeld iemand mee naar de gesprekken (78%). Cliënten met hulp via de Wmo nemen vaker iemand mee naar de gesprekken dan cliënten met hulp via de Jeugdwet of cliënten zonder hulp via de Wmo/Jeugdwet. De belangrijkste reden die cliënten noemen waarom zij niemand hebben meegenomen naar de gesprekken is dat zij het niet nodig vonden of het zelf konden regelen. 16% geeft aan dat zij niet wisten dat zij iemand konden meenemen hiervoor. 14% wilde wel hulp, maar wist niet bij wie men daarvoor terecht kon (zie figuur 2.7). 11

12 Figuur 2.7. Kunt u aangeven waarom u geen hulp had bij het gesprek/de gesprekken? - nieuwe cliënten totaal N=51 Dat vond ik niet nodig/ik kon het zelf regelen Ik wist niet dat dat kon Ik wilde dat wel, maar ik wist niet bij wie ik terecht kon Anders, namelijk: 16% 14% 10% 61% 12

13 3. Het resultaat van het gesprek/de gesprekken In dit hoofdstuk gaat het over het resultaat van het gesprek/de gesprekken die de cliënt heeft gevoerd met de gemeente. Zijn er afspraken gemaakt over een oplossing voor de hulpvraag? Hoe tevreden zijn cliënten met deze oplossing? Eén van de oplossingen kan zijn dat de cliënt samen met de mensen uit het sociaal netwerk iets aanpakt. Of iets wat de gemeente, een hulpverlener of andere organisatie voor de cliënt doet. Ruim driekwart heeft afspraken gemaakt over oplossing Ruim driekwart van de cliënten geeft aan dat zij met de gemeente afspraken hebben gemaakt over een oplossing voor de hulpvraag. Figuur 3.1. Percentage dat aangeeft dat zij met de gemeente afspraken hebben gemaakt over een oplossing voor de hulpvraag. - nieuwe cliënten N=195;133;62 Totaal SWT/BJG Wmo consulenten 76% 73% 82% Figuur 3.2. Percentage dat aangeeft dat zij met de gemeente afspraken hebben gemaakt over een oplossing voor de hulpvraag. - nieuwe cliënten N=195; 85;37;73 Totaal 76% Hulp via Wmo 85% Hulp via Jeugdwet Geen hulp via Wmo/Jeugdwet 67% 73% Cliënten van de SWT s geven iets minder dan gemiddeld aan dat er afspraken zijn gemaakt over een oplossing. Ruim een vijfde antwoordt hier nee. Cliënten zonder hulp via de Wmo/Jeugdwet geven minder dan gemiddeld aan dat er afspraken zijn gemaakt over een oplossing. Alle lof voor medewerker van BJG, in een hele lastige situatie zorgt zijn steun dat ik overeind blijf. Dat de medewerkers van wijkteam super zijn en echt mensen helpen ook al wonen/zijn ze niet meer bij hun begeleid toch mee denken en als nog wat ze kunnen mee helpen, goede begeleiders van het wijkteam Den Bosch. 13

14 Meeste cliënten tevreden over gekozen oplossing Cliënten waarmee afspraken zijn gemaakt over een oplossing zijn over het algemeen tevreden over de gekozen oplossing. Driekwart geeft aan dat de oplossing precies is wat zij nodig hebben. 1 op 10 is het daar niet mee eens. De meeste cliënten zijn geholpen met de oplossing die is afgesproken. 6 op 10 geeft aan dat zij zelf erop toezien dat de oplossing ook echt werkt. Zij voelen zich eigenaar van de oplossing. Voor 1 op de 10 geldt dat niet. Ongeveer eenzelfde groep geeft aan weet niet / geen mening. Ik ben vaak te onduidelijk. Soms weet ik wel wat er moet veranderen, maar durf ik niet, heb ik er geen energie voor. Heb snel begrip voor de situatie van de gemeente, regelgeving en dergelijke. Ik durf dan niet weer voor hetzelfde hulp te vragen, terwijl het medisch en sociaal wel noodzakelijk is. Figuur 3.3. Tevredenheid over de oplossing - nieuwe cliënten totaal N=142; 138; 134 De oplossing is precies wat ik nodig heb 75% 13% 9% Ik kwam met een vraag en ben geholpen met de oplossing 73% 20% Ik zie er zelf op toe dat de oplossing die we hebben afgesproken ook echt werkt 63% 18% 9% 10% (helemaal) mee eens niet eens, niet oneens (helemaal) oneens weet niet/geen mening Figuur 3.4. Tevredenheid over de oplossing. - nieuwe cliënten SWT/BJG N=94;92;88 De oplossing is precies wat ik nodig heb 71% 15% 11% Ik kwam met een vraag en ben geholpen met de oplossing 72% 19% 5% Ik zie er zelf op toe dat de oplossing die we hebben afgesproken ook echt werkt 59% 18% 13% 10% (helemaal) mee eens niet eens, niet oneens (helemaal) oneens weet niet/geen mening Cliënten van de Wmo consulenten geven vaker dan gemiddeld aan dat de oplossing precies is wat zij nodig hebben. 83% is het daar (helemaal) mee eens. Cliënten van de BJG s geven minder vaak aan dat zij zijn geholpen met de oplossing (61%) en dat zij er zelf op toezien dat de afgesproken oplossing werkt (52%). Er zijn geen opvallende verschillen voor de tevredenheid over de oplossing tussen cliënten met hulp via de Wmo of hulp via de Jeugdwet. Ruim een vierde is minder afhankelijk van anderen De gemeente wil graag dat inwoners zoveel mogelijk zelfstandig hun leven kunnen leiden en zo min mogelijk afhankelijk zijn van hulp van anderen en van instellingen. Bij de oplossing voor een hulpvraag kijkt de gemeente dan ook altijd eerst wat een inwoner zelf nog kan doen en wat de omgeving kan 14

15 doen. Ruim een kwart geeft aan dat zij door de gekozen oplossing minder afhankelijk zijn van anderen. Voor een vijfde geldt dat niet. Figuur 3.5. Vindt u dat u met de gekozen oplossing - nieuwe cliënten totaal N=139; 133 minder afhankelijk bent van anderen? 27% 28% 18% 7% 20% minder hulp nodig hebt van instellingen? 20% 19% 33% 8% 20% helemaal/grotendeels een beetje nee, helemaal niet weet niet/geen mening niet van toepassing Figuur 3.6. Vindt u dat u met de gekozen oplossing minder afhankelijk bent van anderen? - nieuwe cliënten N=92;47 SWT/BJG 28% 22% 20% 5% 25% Wmo consulenten 26% 40% 15% 11% 9% helemaal/grotendeels een beetje nee, helemaal niet weet niet/geen mening niet van toepassing Figuur 3.7. Vindt u dat u met de gekozen oplossing minder afhankelijk bent van anderen? - nieuwe cliënten N=66;27;46 Hulp via Wmo 32% 30% 14% 9% 15% Hulp via Jeugdwet 26% 26% 22% 26% Geen hulp via Wmo/Jeugdwet 22% 26% 22% 9% 22% helemaal/grotendeels een beetje nee, helemaal niet weet niet/geen mening niet van toepassing Voor cliënten van de SWT s heeft de oplossing er vaker dan gemiddeld toe geleid dat zij minder afhankelijk zijn van anderen. Onder cliënten zonder hulp via de Wmo/Jeugdwet is de groep die aangeeft dat zij minder afhankelijk zijn van anderen iets kleiner dan gemiddeld. Cliënten van de BJG s hebben relatief vaak geantwoord dat het voor hen niet van toepassing is dat zij door de oplossing minder afhankelijk zijn van anderen (38%). Een vijfde minder afhankelijk van instellingen Ongeveer een vijfde heeft door de geboden oplossing minder hulp nodig van instellingen zoals jeugdzorg of thuiszorg, voor een derde geldt dat echter niet. Cliënten met hulp via de Jeugdwet antwoorden vaker dan gemiddeld helemaal niet op de vraag hebt u met gekozen oplossing minder hulp nodig van instellingen? (44%) 15

16 Gemiddeld rapportcijfer 6,8 Aan de cliënten is gevraagd of zij, alles overziend, een rapportcijfer kunnen geven voor de manier waarop de gemeente hun hulpvraag heeft opgepakt. Gemiddeld krijgt de gemeente hiervoor een 6,8. Cliënten van de BJG s geven gemiddeld een 7. Cliënten die geen hulp via de Wmo/Jeugdwet krijgen geven gemiddeld een 6,5. Figuur 3.7. Gemiddeld rapportcijfer voor de manier waarop de gemeente de hulpvraag heeft opgepakt - nieuwe cliënten N=55; 81; 63 BJG 7 SWT 6,8 Wmo consulenten 6,6 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 Ik ben tevreden met de geboden ondersteuning, maar vindt het wel vreemd dat de systemen nog niet zijn ingericht op het uitgangspunt 'één gezin, één plan, één aanspreekpunt'. De hulp wordt nu geregistreerd op naam van één van mijn kinderen, in plaats van op ons gezin (waarin twee kinderen met hulp-/zorgbehoefte en twee ouders die begeleiding nodig hebben bij het zorgen en opvoeden). Dat kan beter wat mij betreft! 16

17 4. Ontvangen hulp In dit hoofdstuk gaat het over de hulp die de cliënten krijgen. Hoe tevreden zijn zij daarover? En wat is het resultaat van de hulp? Het gaat zowel over nieuwe cliënten als overgangscliënten. 4.1 Soort hulp Nieuwe cliënten krijgen vooral hulp van een instelling Aan de nieuwe cliënten is gevraagd van wie zij nu hulp krijgen. 6 op de 10 respondenten krijgen hulp van een instelling, bijvoorbeeld voor dagbesteding, jeugdhulp of begeleiding. Bijna de helft krijgt daarnaast hulp van partner/familie/vrienden/buren/mantelzorger. Er is maar een kleine groep die op dit moment geen hulp (meer) krijgt. Bij anders, namelijk zijn diverse antwoorden genoemd, zoals pleegzorg, ZZP er, persoonsgebonden budget (PGB) en professional. Bijna een derde van de nieuwe cliënten die de vragenlijst hebben ingevuld maakt gebruikt van een PGB. Figuur 4.1. Van wie krijgt u nu hulp of ondersteuning? nieuwe cliënten mogelijk) Een instelling voor bijvoorbeeld dagbesteding, jeugdhulp of begeleiding totaal N=201 (meer antwoorden 61% Partner/familie/vrienden/buren/mantelzorger Een organisatie waar u zonder verwijzing terecht kunt Vrijwilliger(s) Ik krijg geen hulp of ondersteuning (meer) Anders, namelijk: 17% 9% 4% 19% 46% Cliënten met hulp via de Wmo maken vaker dan gemiddeld ook gebruik van hulp van partner/familie/vrienden/buren/mantelzorger. Cliënten met hulp via de Jeugdwet maken vaker ook gebruik van hulp van een organisatie waar men zonder verwijzing terecht kan. Cliënten zonder hulp via de Wmo of Jeugdwet maken vaker dan gemiddeld gebruik van hulp van vrijwilligers. Onder cliënten van SWT s/bjg s minder gebruik van hulp van instellingen In figuur 4.2. is te zien dat de cliënten van de SWT s en BJG s minder gebruik maken van hulp via een instelling dan cliënten die gesprekken hebben gehad met een Wmo consulent. Cliënten van de SWT s en BJG s maken vaker gebruik van hulp van een organisatie waar men zonder verwijzing terecht kan en ondersteuning van vrijwilliger(s) vergeleken met cliënten van de Wmo consulenten. Voor hulp van het sociaal netwerk zijn er nauwelijks verschillen. 17

18 Figuur 4.2. Van wie krijgt u nu hulp/ondersteuning? nieuwe cliënten N SWT/BJG=137; N Wmo consulenten=64 Een instelling voor bijvoorbeeld dagbesteding, jeugdhulp of begeleiding Partner/familie/vrienden/buren/mantelzorger 45% 48% 56% 72% Een organisatie waar u zonder verwijzing terecht kunt Vrijwilliger(s) Ik krijg geen hulp of ondersteuning (meer) Anders, namelijk: 20% 13% 12% 6% 20% 19% SWT/BJG Wmo consulenten Driekwart overgangscliënten krijgt hulp van een instelling In totaal hebben 187 overgangscliënten de vragenlijst ingevuld, 73 cliënten met hulp via de Jeugdwet en 114 cliënten met hulp via de Wmo. De respondenten hebben met name te maken met begeleiding of dagbesteding via de Wmo of Jeugd-ggz. Driekwart krijgt de hulp van een instelling. Voor de hulp via de Jeugdwet maakt ruim een kwart gebruik van een persoonsgebonden budget (PGB), voor Wmo is dat iets meer, namelijk ruim een derde. Aanvullende ondersteuning vooral van partner, familie, vrienden, buren en mantelzorgers Aan de overgangscliënten is gevraagd van wie zij nog meer hulp krijgen naast de hulp via de Jeugdwet/Wmo. Drie op de tien krijgt geen aanvullende hulp. Bijna zes op de tien krijgt ook hulp vanuit het sociaal netwerk, bijvoorbeeld de partner, familie, vrienden, buren of mantelzorg. Relatief weinig cliënten krijgen ook hulp van (een) vrijwilliger(s). Bij anders, namelijk wordt onder andere genoemd: huisgenoten, bewindvoerder, kinderthuiszorg, freelancer. Figuur 4.3. Van wie krijgt u naast de hulp via de Jeugdwet/Wmo nog meer hulp/ondersteuning? overgangscliënten totaal N=187 (meer antwoorden mogelijk) Partner/familie/vrienden/buren/mantelzorger 57% Vrijwilliger(s) Een organisatie waar u zonder verwijzing terecht kunt Ik krijg geen aanvullende hulp of ondersteuning Anders, namelijk: 4% 12% 11% 29% Aan de overgangscliënten is gevraagd of er sinds 1 januari 2015 iets is veranderd in de hulp die zij krijgen. Voor driekwart is er niets veranderd. 16% antwoordt dat er wel iets is veranderd. Van hen krijgt het merendeel minder hulp. 18

19 4.2 Hulp van instellingen 9 op de 10 tevreden over contact met medewerkers van instellingen Aan de nieuwe cliënten en de overgangscliënten zijn een aantal vragen voorgelegd over de hulp die zij van instellingen ontvangen. Bijna 9 op de 10 cliënten is (heel) tevreden over het contact met de medewerkers van de instelling(en). Er zijn geen opvallende verschillen tussen cliënten die hulp krijgen via de Wmo en cliënten die hulp krijgen via de Jeugdwet. Nieuwe cliënten zijn gemiddeld vaker tevreden over de tijd die voor hen wordt genomen (90%). Verder zijn er geen opvallende verschillen gevonden tussen nieuwe cliënten en overgangscliënten. Figuur 4.4. Tevredenheid over contact met medewerkers van instellingen totaal overgangscliënten en nieuwe cliënten samen N=326; 321; 323; 326 De vriendelijkheid 88% 8% De mate waarin u zich serieus genomen voelt 85% 9% De tijd die voor u wordt genomen 83% 10% 5% De manier waarop er naar u geluisterd wordt 86% 8% (heel) tevreden neutraal (heel) ontevreden weet niet / geen mening Hulp voldoet veelal aan wensen en behoeften Volgens de meeste cliënten voldoet de hulp die zij van de instellingen krijgen aan hun wensen en behoeften. De meeste cliënten geven ook aan dat zij door de hulp van de instelling(en) het leven kunnen leiden zoals zij dat willen. Onder de nieuwe cliënten is deze groep iets kleiner dan onder de overgangscliënten. Cliënten die hulp krijgen via de Wmo geven vaker dan gemiddeld aan dat zij door de hulp van de instelling(en) het leven kunnen leiden zoals zij willen. Figuur 4.5. Voldoet de hulp/ondersteuning aan uw wensen en behoeften? N totaal=325; N overgangscliënten=184; N nieuwe cliënten=141 totaal 81% 11% overgangscliënten 79% 11% nieuwe cliënten 84% 11% helemaal/grotendeels een beetje nee, helemaal niet weet niet/geen mening niet van toepassing 19

20 Figuur 4.6. Kunt u met de hulp/ondersteuning van de instelling(en) het leven leiden zoals u dat wilt? N totaal=319; N overgangscliënten=180; N nieuwe cliënten=139 totaal 70% 17% 5% 5% overgangscliënten 74% 15% nieuwe cliënten 66% 19% 7% 7% helemaal/grotendeels een beetje nee, helemaal niet weet niet/geen mening niet van toepassing 4.3 Het effect van alle hulp Aan de cliënten is gevraagd naar het resultaat van alle hulp die zij nu krijgen. Het gaat daarbij zowel om hulp van een instelling als bijvoorbeeld van het sociaal netwerk of vrijwilligers. Ruim de helft vindt dat zij door alle hulp meer grip hebben op het leven Het merendeel van de cliënten geeft aan dat de hulp een positief effect heeft op hun leven. Zo antwoordt 57% dat zij door alle hulp die zij krijgen meer grip hebben op hun persoonlijke of gezinssituatie. Toch is er ook nog een relatief grote groep die antwoordt een beetje of helemaal niet. Zo heeft ruim een derde slechts een beetje of helemaal geen vertrouwen in de toekomst met de hulp die zij nu krijgen. Figuur 4.7. Vindt u dat u met alle hulp/ondersteuning die u nu krijgt.? N totaal=319 meer grip hebt op uw persoonlijke of gezinssituatie? 57% 23% 6% 5% 9% beter voor uzelf en/of uw kind(eren) kunt zorgen? 56% 17% 6% 5% 17% vertrouwen hebt in de toekomst? 54% 28% 8% 7% het leven kunt leiden zoals u dat wilt? 65% 20% 9% ja, helemaal/grotendeels een beetje nee, helemaal niet weet niet/geen mening niet van toepassing Ik moet helaas met de huidige fysieke beperkingen leren leven. Wij zullen nooit een zorgeloos leven kunnen opbouwen, maar met de hulp/ondersteuning leeft het iets prettiger. kortom zonder ondersteuning red ik het niet...of de zorgvrager nu met hulp het leven kan leiden dat hij wil. Nee, natuurlijk niet, hij wil het liefst van zijn handicap af en gewoon zijn! 20

21 Figuur 4.8. Vindt u dat u met alle hulp/ondersteuning die u nu krijgt.? N totaal=319; N overgangscliënten=180; N nieuwe cliënten=139 % dat heeft geantwoord ja, helemaal/grotendeels meer grip hebt op uw persoonlijke of gezinssituatie? beter voor uzelf en/of uw kind(eren) kunt zorgen? vertrouwen hebt in de toekomst? het leven kunt leiden zoals u dat wilt? 57% 63% 51% 56% 60% 51% 54% 60% 49% 65% 74% 55% totaal overgangscliënten nieuwe cliënten Nieuwe cliënten zijn over alle aspecten iets minder positief dan overgangscliënten. Cliënten die geen hulp krijgen via de Wmo of Jeugdwet geven minder vaak aan dat de hulp die zij krijgen positieve effecten heeft. Cliënten met hulp via de Wmo geven vaker dan gemiddeld aan dat zij met alle hulp die zij krijgen het leven kunnen leiden dat zij willen en meer grip hebben op hun persoonlijke of gezinssituatie. Figuur 4.9. Vindt u dat u met alle hulp/ondersteuning die u nu krijgt.? N SWT/BJG=123; N Wmo consulenten=61 % dat heeft geantwoord ja, helemaal/grotendeels meer grip hebt op uw persoonlijke of gezinssituatie? beter voor uzelf en/of uw kind(eren) kunt zorgen? vertrouwen hebt in de toekomst? 49% 55% 50% 54% 46% 55% het leven kunt leiden zoals u dat wilt? 51% 62% SWT/BJG Wmo consulenten Cliënten van de SWT s/bjg s zijn iets minder positief over de effecten van de hulp. 21

22 22

23 5. Verwachtingen en informatiebehoefte In dit hoofdstuk gaat het over de overgangscliënten. Weten zij waar ze moeten zijn als ze vragen hebben over hun toekomstige hulp? En verwachten zij hun hulp in de toekomst te blijven krijgen? Kwart weet niet de weg bij vragen over de toekomstige hulp Aan de overgangscliënten is gevraagd of zij weten waar zij moeten zijn als ze vragen hebben over de toekomstige hulp die zij krijgen via de Wmo/Jeugdwet. Vier op de tien weet dat. Ruim een kwart weet dat niet. Er zijn geen opvallende verschillen tussen cliënten met hulp via de Wmo of hulp via de Jeugdwet. Maar ik durf er niet op af te stappen omdat ik bang ben voor de consequenties. Bang dat de hulp juist wordt afgenomen, omdat onduidelijk is welke criteria de gemeente hanteert. Figuur 5.1. Stelling ik weet waar ik moet zijn als ik vragen heb over de toekomstige hulp/ondersteuning die ik krijg vanuit de Wmo/Jeugdwet. overgangscliënten totaal N=180 41% 17% 28% 14% (helemaal) mee eens niet eens, niet oneens (helemaal) oneens weet niet/geen mening Meeste overgangscliënten hebben nog geen contact gehad over de huidige hulp Driekwart van de overgangscliënten geeft aan dat zij in 2015 nog geen contact hebben gehad met de gemeente over de hulp die zij nu krijgen via de Wmo of Jeugdwet. Een vijfde heeft dat wel. Zij hebben zelf informatie opgevraagd of een persoonlijk gesprek gehad. Bij anders, namelijk wordt met name genoemd dat mensen informatie hebben gekregen per brief of dat ze over iets anders contact hebben gehad. Figuur 5.2. Hebt u in 2015 al contact gehad met de gemeente over de hulp/ondersteuning die u nu krijgt via de Wmo of Jeugdwet? overgangscliënten totaal N=185 Ja, informatie opgevraagd 7% Ja, persoonlijk gesprek gehad 13% Nee 74% Ja, anders, namelijk:. 7% Cliënten met hulp via de Wmo hebben vaker in 2015 al contact gehad met de gemeente dan cliënten met hulp via de Jeugdwet, respectievelijk 32% en 17%. Bijna een kwart van de overgangscliënten Wmo heeft in al 2014 contact gehad met de gemeente voor het aanvragen van een andere Wmo voorziening. Voor hen is de weg naar de gemeente dus al bekend. Onder deze groep is het aandeel dat in 2015 al contact heeft gehad dan ook hoger dan gemiddeld. 23

24 Van degenen die al contact hebben gehad is meer dan de helft tevreden over de vriendelijkheid van de medewerker(s), de tijd die de medewerker(s) voor hen namen en de mate waarin zij zich serieus genomen voelden. Echter, ongeveer 1 op de 6 is over deze aspecten ontevreden. Ook over de duidelijkheid van de informatie is ongeveer 1 op de 6 ontevreden. Iets minder dan de helft denkt huidige hulp in toekomst te behouden Aan de respondenten is gevraagd hoe zij hun hulp zien in de toekomst. 47% heeft er vertrouwen in dat zij de hulp blijven krijgen. 3 op de 10 heeft twijfels of zij de hulp blijven ontvangen of is bang deze kwijt te raken. Bij anders, namelijk zijn verschillende antwoorden genoemd, zoals: over een tijdje geen hulp meer nodig, moeilijk om contact te krijgen met de gemeente, somber over de toekomst, wordt waarschijnlijk te duur. Cliënten met hulp via de Wmo geven vaker aan dat zij er vertrouwen in hebben deze hulp te blijven krijgen dan cliënten met hulp via de Jeugdwet. Ik ben volledig afhankelijk, heb er zelf geen vertrouwen in, zie de toekomst somber tegemoet! Figuur 5.3. Hoe ziet u uw hulp/ondersteuning in de toekomst? overgangscliënten N176;70; 106 Ik heb er vertrouwen in dat ik hulp/ondersteuning blijf krijgen Ik twijfel eraan of ik hulp/ondersteuning blijf krijgen Ik ben bang dat ik hulp/ondersteuning kwijt ga raken Weet niet/geen mening Anders, namelijk:. 15% 16% 14% 15% 19% 13% 14% 14% 7% 10% 17% 11% 34% 47% 55% Totaal Hulp via Jeugdwet Hulp via Wmo 24

25 6. Overige opmerkingen Aan de cliënten is aan het einde van de vragenlijst gevraagd of zij nog iets wilden toevoegen aan de vragenlijst. Van de nieuwe cliënten hebben er 95 nog een opmerking geplaatst, van de overgangscliënten hebben 50 dat gedaan. Vragenlijst nieuwe cliënten De nieuwe cliënten hebben met name opmerkingen geplaatst over: Het duurt te lang: cliënten geven aan dat de behandeling van hun aanvraag lang heeft geduurd en dat zij lang op hun beschikking moesten wachten. Bereikbaarheid, ondersteuning en advies door de gemeente is onvoldoende: een aantal cliënten vindt de kennis van de medewerkers onvoldoende als het gaat om de specifieke problematiek waar de cliënt mee te maken heeft. Daarnaast wordt genoemd dat het onduidelijk is waar men met een hulpvraag terecht moet bij de gemeente. En dat de vervanging bij de gemeente niet altijd goed is geregeld, waardoor vragen blijven liggen. Tevreden over hulp en ondersteuning: een aantal cliënten geeft aan dat zij zeer tevreden zijn over de manier waarop de medewerker van het SWT/BJG hun hulpvraag heeft opgepakt. De medewerker was behulpzaam en dacht goed mee. Ook geeft een aantal cliënten aan dat zij zeer tevreden zijn over de hulp van de instelling. Ontevreden over omvang hulp/soort hulp: een aantal cliënten geeft aan dat zij ontevreden zijn, omdat zij minder hulp of andere hulp hebben gekregen. Deze hulp is volgens hen nu niet toereikend. Bejegening/contact: een deel is hierover tevreden, een deel is ontevreden. Sommige cliënten zijn zeer te spreken over de bejegening. Zij vonden het contact prettig, respectvol en vonden de medewerker geïnteresseerd. Andere cliënten zijn juist helemaal niet tevreden over de bejegening. Zij noemen het contact respectloos en bot. Vragenlijst overgangscliënten De overgangscliënten hebben met name opmerkingen geplaatst over: Onzekerheid/angst om hulp te verliezen: een aantal cliënten geeft aan dat zij bang zijn om hun hulp in de toekomst niet meer te krijgen, terwijl zij er wel afhankelijk van zijn. Moeizaam proces: een aantal cliënten geeft aan dat zij het proces van herindicatie moeizaam vinden verlopen. Zij geven aan dat zij overal zelf achteraan moeten en dat het proces omslachtig is. Ontevredenheid over het systeem: cliënten geven aan dat het nieuwe systeem een verslechtering is. Zij beschrijven het als een chaos en geven aan dat er op de verkeerde dingen wordt bezuinigd. Geen problemen/tevreden: een aantal cliënten geeft aan dat zij tevreden zijn en vertrouwen hebben in de toekomst. 25

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research

1-meting NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN. I&O Research NEDERLANDERS EN DE DECENTRALISATIES IN HET SOCIALE DOMEIN I&O Research Peter Kanne en Rachel Beerepoot Congres Transformatie in het sociaal domein Jaarbeurs Utrecht, 18 juni 2015 1-meting 1-meting De decentralisaties

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie

Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Rapportage Wmo onderzoek Communicatie Cliënten zijn tevreden over hoe het proces nu verloopt, voornamelijk door de inzet van traditionele communicatiekanalen 23 juli 2014 Versie 1,0 Inhoudsopgave Doelstelling

Nadere informatie

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente «Naam_» «Adres_Compleet» «PC_Woonplaats» Datum 02 december 2014 Onderwerp Aantal bijlagen Nieuwe Jeugdwet 1 Beste ouder(s), cliënt(en), Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie

Monitor hulp bij het huishouden. Meting 2016

Monitor hulp bij het huishouden. Meting 2016 Monitor hulp bij het huishouden Meting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juni 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch heeft in de periode 2014-2016 een nieuwe werkwijze rondom de Wmo hulp bij

Nadere informatie

Evaluatie Ambtelijk Horen Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Delft DIMENSUS beleidsonderzoek December 2013 Project 553 1 Aanleiding Al geruime tijd constateert de gemeente Delft dat burgers

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse

Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse W032521 / 22309 Onderzoeken uitvoering Tevredenheidsonderzoek Lokaal Loket Lisse Oktober 2012 Uitgevoerd door: S. Boekestijn beleidsmedewerker gemeente Lisse INHOUDSOPGAVE Inleiding p. 2 1 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân

Tevredenheid WWB-klanten 2013. Dienst SoZaWe NW Fryslân Tevredenheid WWB-klanten 2013 Dienst SoZaWe NW Fryslân COLOFON Samenstelling Andrew Britt Annelieke van den Heuvel Naomi Meys Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking Maart 2014 SGBO

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Bijlage 3. Effectinstrumenten. 1 De hulp is goed verlopen. 2 Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder te gaan

Bijlage 3. Effectinstrumenten. 1 De hulp is goed verlopen. 2 Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder te gaan Bijlage 3 Effectinstrumenten Tevredenheid hulpverlening Helemaal niet mee eens Niet mee eens Wel mee eens Helemaal mee eens 1 De hulp is goed verlopen 2 Ik heb voldoende geleerd om na de hulp zelf verder

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding

Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Nieuwe Wmo: dagbesteding en individuele begeleiding Wat verandert er in 2015? Veel mensen die niet meer alles zelf kunnen, lukt het prima om hun leven te organiseren met hulp van familie of buren. Maar

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek

Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek Rapport Thermometer cliëntwaarderingsonderzoek RVZe: Fornhese Regio: Amersfoort Meetmoment: juni 2013 Meetprocedure: Thermometerweken Inleiding In juni 2013 is gedurende twee weken de Thermometer cliëntwaardering

Nadere informatie

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD 1 Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport Administratieve lasten 1 COLOFON Patiëntenfederatie NPCF Postbus 1539

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 1, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien.

De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. De KrimpenWijzer is er voor al uw vragen en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien. Zit u niet lekker in uw vel en wilt u hier wat aan veranderen? Vindt u het moeilijk om

Nadere informatie

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat?

Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? Hulp van een jeugdprofessional: hoe werkt dat? U bent met een jeugdprofessional in contact over het opgroeien of het opvoeden van uw kind. Maar hoe werkt een jeugdprofessional? Wat kunt u eigenlijk van

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Ervaringen van cliënten met Bestwijzer

Ervaringen van cliënten met Bestwijzer Ervaringen van cliënten met Bestwijzer Gemeente Best Oktober 2014 Anouk Olsthoorn Nora Kornalijnslijper Projectnummer: 107560 Correspondentienummer: DH-0210-4069 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

Persoonlijk plan (WMO)

Persoonlijk plan (WMO) Persoonlijk plan (WMO) 1.Wie ben ik? Opgesteld op: Ingevuld door: a. Persoonsgegevens van degene die ondersteuning nodig heeft. Naam: BSN: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Email: Gezinssamenstelling: Mede

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN

Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK HULP BIJ HUISHOUDEN 1 PROJECT I1754 Rapportagedatum : 12 februari 2015 Klant : Gemeente Amstelveen Contactpersoon bij klant : Celina

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken, Marlies Visser 9 april 2015 De meeste mensen die Archief Eemland bezoeken komen om archiefdocumenten in te zien en voor

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Ervaring van de cliënt ten aanzien van De Kanteling

Ervaring van de cliënt ten aanzien van De Kanteling Wmo-tevredenheidonderzoek Dienstverlening 2014 Ervaring van de cliënt ten aanzien van De Kanteling 28 juli 2015 V0.1 Inhoudsopgave Doelstelling en onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Resultaten

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Ervaringen klanten met begeleiding 2015

Ervaringen klanten met begeleiding 2015 Ervaringen klanten met begeleiding 2015 IJMOND-GEMEENTEN Januari 2016 I. Dooms BBA Projectnummer: 183081 Correspondentienummer: DH-2701-4768 INHOUD HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 1 HOOFDSTUK 2 INLEIDING EN WERKWIJZE

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten

Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Persoonsgebonden budget (pgb) Informatiebijeenkomst Gemeente Houten Welkomstwoord door Michiel van Liere, wethouder Jeugd Toelichting op het persoonsgebonden budget (pgb) Jeugd door Aagje Meijer, projectleider

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers

ouderenzorg Informatiebijeenkomsten Jacqueline Poelen Jolande Schevers Veranderingen Veranderingen zorg in en de en werk ouderenzorg Informatiebijeenkomsten [Naam 24 en bijeenkomst] 25 november [Datum] 2014 Jacqueline Poelen Jolande Schevers Programma 1. Voor welke zorg moet

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein

Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Stadjers en instellingen over de gebiedsgebonden aanpak van het sociale domein Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Rapportage resultaten enquête project derdengelden

Rapportage resultaten enquête project derdengelden Rapportage resultaten enquête project derdengelden Inleiding De verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben is sinds de introductie in 1998 een terugkerend onderwerp van discussie

Nadere informatie

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Rotterdam

Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4. Gemeente Rotterdam Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Rotterdam Rapport Belevingsonderzoek onder burgers, prestatievelden 1 t/m 4 Gemeente Rotterdam juni 2009 COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Rapportage raadpleging april 2012. Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Rapportage raadpleging april 2012 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Amsterdam, april 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Deelrapportage mantelzorgers 5 Algemene gegevens 5 Bereikbaarheid 8 Informatievoorziening

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg We willen u verzoeken enkele vragen te beantwoorden over de begeleiding of behandeling die u ontvangen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015

Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 Zorgen over het keukentafelgesprek De bedoeling en werkwijze van het keukentafelgesprek in de Wmo AVI / VNG / 19 april 2015 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is er op gericht dat gemeenten

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bettermarks

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bettermarks Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bettermarks Dit schooljaar heeft bettermarks een klanttevredenheidsonderzoek verstuurd naar alle docenten die met bettermarks werken. Hierin werden vragen gesteld

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Lichtpunten in deze samenleving

Lichtpunten in deze samenleving Lichtpunten in deze samenleving Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren Onderzoeksverslag mei 2009, Stedelijk Bureau Inhoud Tevredenheidsmeting spreekuren 2009 3 Resultaten 4 Stellingen

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie