Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen"

Transcriptie

1 Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder Decanen van toeleverende scholen ROC Friese Poort April 2015

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Resultaten 4 Algemeen 4 Aansluiting 5 Intake 6 Begeleiding 7 Contact 7 Oud-leerlingen 8 Voorlichting door Decanen 9 Share Magazine 9 Internet 10 Vision 12 Decanendag 13 Open Dagen 14 Beleefdagen 14 Overig 15 Cijfer 16 Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 2

3 1. Inleiding In deze rapportage staan de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder decanen van toeleverende scholen dat in 2015 (maart) is uitgevoerd. Dit onderzoek heeft als doel: Inzicht te verkrijgen in de tevredenheid van decanen van toeleverende scholen over de aansluiting toeleverende school en ROC Friese Poort en over de informatieverstrekking van ROC Friese Poort. Dit onderzoek wordt één keer per twee jaar afgenomen. De resultaten worden (daar waar mogelijk) vergeleken met de resultaten van de onderzoeken in 2010 en Doelgroep 114 decanen van toeleverende scholen hebben een uitnodiging ontvangen voor het onderzoek. Dit zijn de decanen waarmee ROC Friese Poort contacten onderhoud en waar de meeste studenten van worden toegeleverd. Respons Op de 114 verstuurde uitnodigingen hebben 51 decanen gereageerd. Volgens de gehanteerde (ResearchNed) rekenmodule is de respons op ROC Friese Poort breed niveau voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 3

4 2. Resultaten De resultaten van de jaren 2010, 2012 en 2015 worden met elkaar vergeleken. De scores worden in tabellen weergegeven. In geval van vragen waarbij naar motivering wordt gevraagd, staat een aantal reacties onder de tabel. Ook de drie meest genoemde sterke en zwakke punten worden weergegeven. Algemeen 1. Binnen welk soort onderwijs bent u werkzaam als decaan: (Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk) Havo Vmbo Anders % 55% 24% % 69% 24% % 82% 14% Anders, nl: - Vwo - Praktijkonderwijs - Vso - Vmbo, onderbouw, havo/vwo 2. Met welke vestiging/locatie van ROC Friese Poort heeft u als decaan het meest te maken: Emmeloord Drachten Leeuwarden Dokkum Sneek Urk % 31% 35% 4% 13% % 21% 43% 2% 21% % 24% 35% 2% 18% 0% 3. Heeft u ook met andere locaties van ROC Friese Poort te maken: (Deze vraag werd in 2010 niet gesteld) % 31% % 29% 4. Met welke locatie(s) heeft u nog meer te maken: (Meerdere antwoorden mogelijk) Emmeloord Drachten Leeuwarden Dokkum Sneek Urk % 40% 52% 17% 31% % 50% 56% 17% 28% 6% Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 4

5 Met welke locatie(s) heeft u nog meer te maken, gespreid over vraag 2; Met welke locatie heeft u als decaan het meest te maken. Vestiging waar decaan nog meer te maken heeft Dokkum Drachten Emmeloord Leeuwarden Sneek Urk Vestiging waar decaan het meest mee te maken heeft Dokkum Drachten Emmeloord Leeuwarden Sneek Urk Aansluiting 5. Hoe vindt u dat het onderwijs van ROC Friese Poort inhoudelijk aansluit bij het onderwijs op uw school: Goed Voldoende Onvoldoende Mij niet bekend % 57% 11% 20% % 69% 5% 13% % 69% 2% 10% Onvoldoende, want: - Ik zou graag betere afspraken t.a.v. doorgaande leerlijnen maken n leerstof beter af willen stemmen, m.n. beroepsgerichte vakken 6. Hoe vindt u dat het onderwijs van ROC Friese Poort didactisch aansluit bij het onderwijs op uw school: Goed Voldoende Onvoldoende Mij niet bekend % 51% 20% 20% % 54% 7% 25% % 67% 0% 18% Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 5

6 7. Vindt u dat er voldoende overleg is over de aansluiting tussen ROC Friese Poort en uw school: % 28% % 19% % 35%, want: - Entree overleg staat stil -, wat betreft risicoleerlingen, niet wat betreft aansluiting vakken - Intentie is er wel. Met oog op nieuwe examenprogramma vmbo intensiveren - Wil wel vaker overleg rond info omtrent opleidingen en toelatingseisen - Er is bijna geen overleg - Er is niet altijd duidelijk waarin we elkaar kunnen aanvullen - Weinig sprake van overleg - Er kan meer overleg zijn over de manier van werken - N.v.t. in verband met andere regio - Er is met alle vernieuwingen nog veel winst te halen voor beide partijen! Afstemming en samenwerking is hiervoor erg belangrijk - Er zijn geen overlegmomenten met betrekking tot didactiek. - Kan op meerdere plekken veel beter - Overleg over de manier van werken. Ook stofinhoudelijk - Vestiging Emmeloord voldoende 8. Kennismaken met het mbo is vooral van belang voor: (meerdere antwoorden mogelijk) e jaars vmbo-leerlingen 4% 2% 4% 2 e jaars vmbo-leerlingen 3% 5% 2% 3 e jaars vmbo-leerlingen 24% 36% 35% 4 e jaars vmbo-leerlingen 68% 58% 55% Havo-leerlingen, schooljaar? - - 2% Niet belangrijk 3% 0% 2% Intake 9. Kent u de intakeprocedure van ROC Friese Poort: % 16% % 8% % 10% Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 6

7 10. Ik vind de intakeprocedure van ROC Friese Poort: Goed geregeld Onvoldoende geregeld Mij niet bekend % 2% 2% % 7% 6% % 11% 2% Onvoldoende geregeld, want: - Nog niet helder per opleiding - Soms wel, soms niet portfolio nodig. Dit is voor veel leerlingen te onduidelijk. Moet voor iedereen gelijk zijn - Verschilt per opleiding, maar bv bij de opleiding verzorgende IG zijn maar beperkte plaatsen en dit gaat op volgorde van inschrijving ipv geschiktheid - Procedure is helder, maarcommunicatie hierover kan beter, zodat de school van herkomst leerlingen beter kan voorbereiden. - Verschillende procedures 11. Kunt u op het inlegvel (aanvullende informatie) dat de leerling ontvangt bij het intakeformulier de juiste informatie over de leerling kwijt: Mij niet bekend % 8% 5% % 9% 4% % 9% 9%, want: - Summier/ mentor vult het vaak in - Hangt helemaal af van de mentor of decaan die het invult. Zegt m.i. niets - Dat formulier krijg ik niet - Beperkt Begeleiding 12. Hoe beoordeelt u de begeleiding van leerlingen die bij ROC Friese Poort op school zitten: Goed Voldoende Onvoldoende Mij niet bekend % 57% 4% 28% % 58% 5% 18% % 45% 0% 31% Contact 13. Het contact tussen mij en de decanen/voorlichters van ROC Friese Poort is: Goed Voldoende Onvoldoende Mij niet bekend % 20% 3% 9% % 16% 4% 5% % 31% 0% 2% Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 7

8 Oud-leerlingen 14. Wordt u voldoende op de hoogte gehouden door ROC Friese Poort over leerlingen die van uw school naar ROC Friese Poort zijn gegaan:, is ook niet nodig, ik zou wel informatie willen % 17% 14% % 7% 25% % 13% 35% 15. Leest u de 'Informatieve groet' die u ontvang van oud-leerlingen die van uw school naar ROC Friese Poort zijn gegaan: % 15% % 9% % 13% 16. Dit jaar is de Informatieve Groet voor het eerst digitaal afgenomen en verzonden. Wat vindt u hiervan? Moet zo blijven Weer een papierenversie worden Anders, nl % 20% 27% Anders, namelijk: - Nog niet ontvangen - Niet ontvangen (7x geantwoord) - Ik moet het eerst zien, nog niet gebeurd, geschreven versie was ik niet stuk van is onpersoonlijk 17. Vindt u het belangrijk om via de 'Informatieve groet' op de hoogte te blijven van oudleerlingen: % 11% % 8% % 7%, want: - Graag structureler, ook hoe het inhoudelijk op de opleiding gaat, met resultaten etc. Nu te vrijblijvend en gezellig - Inhoud is weinig zeggend, als die meer begeleid zou worden en er meer dan een enkel woord in zou staan, waarschijnlijk wel - Ik zou liever een overzicht krijgen van de resultaten van oud leerlingen. Doen ze het goed? Heb ik goed geadviseerd? Switchen ze? Halen ze bij jullie een diploma en gaan ze dan nog verder? Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 8

9 Voorlichting door decanen 18. Weet u dat u decanen/voorlichters van ROC Friese Poort kunt uitnodigen om voorlichting te geven bij vmbo en havo scholen: % 12% % 4% % 6% 19. Het is mogelijk dat ROC Friese Poort op uw school voorlichting komt geven aan leerlingen. Maakt u daar gebruik van:, geen behoefte aan, maar wil wel gebruik maken % 36% 5% % 25% 11% % 38% 6% Share Magazine 20. Kent u ons leerlingenmagazine 'Share Magazine (voorheen Eigen Weg): % 29% % 20% % 13% 21. De tekst in het leerlingenmagazine Share Magazine is voor leerlingen: Goed te begrijpen Redelijk te begrijpen Moeilijk te begrijpen % 33% 6% % 25% 2% % 37% 2% Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 9

10 22. Het leerlingenmagazine Share Magazine: Goed hulpmiddel binnen het oriëntatietraject Voegt niets toe aan het oriëntatietraject Anders % 17% 7% % 11% 5% % 7% 10% Anders, namelijk: - Mag rustiger en iets meer info over de opleidingen, minder ervaringen van leerlingen etc. - Het is dit jaar een te algemene folder geworden. Mbv OR code scanner kan het nog interactiever worden en levendiger. - I.p.v. losse boekjes... moet de toekomst uitwijzen. - Zet ik niet hiervoor in, het is voor mij achtergrond informatie. 23. Welk cijfer geeft u Share Magazine: Cijfer Kent u ons opleidingsoverzicht Share Guide: % 36% 25. Het opleidingsoverzicht Share Guide: Goed hulpmiddel binnen het oriëntatietraject Voegt niets toe aan het oriëntatietraject Anders % 0% 10% Internet 26. Maakt u gebruik van de website van ROC Friese Poort om informatie te krijgen: % 5% % 2% % 6% Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 10

11 27. Kunt u de gewenste informatie gemakkelijk vinden op de website van ROC Friese Poort: % 4% % 9% % 7%, want: - Mag nog meer overzichtelijk. Met name aanmelden voor kijkdagen en meeloopdagen is moeilijk vindbaar - Werkt niet altijd - Sinds de site veranderd is mis ik de aanmeldbutton op de home-page 28. Op de website vinden leerlingen: Voldoende info (te) veel info (te) weinig info Onvoldoende info Weet ik niet % 7% 0% 23% % 7% 7% 2% 7% % 5% 5% 0% 9% 29. De website van ROC Friese Poort sluit aan bij de behoefte van u als decaan: Weet ik niet % 11% 2%, want: - Ik mis extra gegevens over aansluiting en toelating en selectie per opleiding - Graag meer info aangaande opleidingen en aansluitende opleidingen en beroepen - Hij werkt soms niet - Ik moet erg wennen aan de nieuwe site - Ik klik op nee, omdat ik hier iets kan schrijven, beleid over diploma en niveau staat anders op site dan in mails bijv bij opleiding verpleging, dat zou niet moeten kunnen, is verwarrend 30. De website van ROC Friese Poort sluit aan bij de behoefte van de leerlingen: Weet ik niet % 5% 27% % 6% 24% % 11% 14%, want: - Toch nog niet voldoende overzichtelijk. - Een aantal wil meer informatie. - Hij werkt soms niet. - Meer info over inhoud vsn opleidingen. - Soms onduidelijk voor onze leerlingen. Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 11

12 31. Welk cijfer geeft u de website van ROC Friese Poort? Cijfer ,3 Vision 32. Voor decanen, mentoren en onderwijsbelangstellenden geeft ROC Friese Poort een magazine en digitale nieuwsbrief onder de naam Vision uit. Kent u ons magazine Vision (papieren versie)? % 55% 33. Het magazine Vision komt twee keer per jaar uit, dit is: Precies goed Te vaak Te weinig % 0% 10% 34. Sluit de inhoud van het magazine Vision voldoende aan bij uw werkzaamheden als decaan: % 0% 35. Welk cijfer geeft u het magazine Vision: Cijfer ,0 36. Kent u onze digitale nieuwsbrief Vision: % 77% 37. De digitale nieuwsbrief Vision komt drie keer per jaar uit, dit is: Precies goed Te vaak Te weinig % 9% 27% Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 12

13 38. Sluit de inhoud van de digitale nieuwsbrief Vision voldoende aan bij uw werkzaamheden als decaan: % 27%, want: - Zou meer over vakinhoud willen lezen, stages, intake procedures, etc. - Te weinig actuele informatie 39. Welk cijfer geeft u de digitale nieuwsbrief Vision: Cijfer ,7 40. Het totaalpakket van informatiemiddelen van ROC Friese Poort vind ik? Goed Voldoende Onvoldoende, want: - Graag aandacht voor opleidingen loc Urk Onvoldoende, want Weet ik niet % 55% 2% 2% Decanendag 41. Kent u de gezamenlijke decanendag Friese mbo georganiseerd door Friesland college, AOC Friesland en ROC Friese Poort: % 10% % 5% % 7% 42. De huidige decanendag Fries mbo wordt gezamenlijk georganiseerd door het Friesland College, AOC Friesland en ROC Friese Poort: Moet zo blijven Aparte decanendag Geen voorkeur % 2% 23% % 4% 21% % 5% 33% Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 13

14 43. De decanendag Fries mbo vind ik: Noodzakelijk Gewenst Een bijkomstigheid Niet nodig Heb ik nog nooit bezocht % 46% 13% 0% 10% % 54% 4% 0% 8% % 40% 14% 2% 12% Open Dagen 44. De Open Dagen zijn voor leerlingen: Zinvol Niet zinvol Weet ik niet % 1% 4% % 2% 4% % 0% 4% 45. Bezoekt u zelf ook de Open Dagen van ROC Friese Poort? % 54% 46. De huidige opzet van de Open Dagen moet: Zo blijven Worden gewijzigd Weet ik niet % 5% 21% % 2% 18% % 7% 24% Worden gewijzigd op de volgende punten: - Nog meer info, wellicht met ingeplande voorlichtingen waarop lln zich kunnen inschrijven - Ontvangst en begeleiding - Betere voorlichting docenten tav leerlingen praktijkonderwijs, niet zieltjes winnen Beleefdagen 47. Tijdens Beleefdagen proeven leerlingen de sfeer en beleven de opleiding van dichtbij. Per vestiging zijn er verschillende mogelijkheden. Bent u op de hoogte van het feit dat leerlingen mee kunnen doen aan Beleefdagen (PSO-dagen, doe-dagen, meeloopdagen): % 9% % 0% % 2% Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 14

15 48. Wat vindt u van het feit dat uw vierdejaars leerlingen zichzelf voor een Beleefdag (meeloopdag) moeten aanmelden via onze website: Goed Matig Niet goed Geen mening % 0% 0% 0% 49. De Beleefdagen (PSO-dagen, doe-dagen en meeloopdagen) zijn voor leerlingen: Zinvol Niet zinvol % 6% % 4% % 0% 50. Het aanbod van Beleefdagen (PSO-dagen, doe-dagen en meeloopdagen) vind ik: Goed Voldoende Onvoldoende Weet ik niet % 38% 2% 2% Onvoldoende, want: - het aanbod verschilt sterk per opleiding. Dat vertaalt zich terug in de reactie: wij nemen nog contact op. Dat wordt door leerlingen als te vaag gevonden en dan ebt de belangstelling weg. Overig 51. Wilt u 2 sterke punten van ROC Friese Poort noemen en kort motiveren: (Onderstaand is een top 3 van de meeste genoemde antwoorden gegeven) Korte lijnen/direct persoonlijk contact/goed contact (17x) - Goede (individuele) begeleiding (3x) - Goede en duidelijke communicatie (3x) korte lijnen/direct persoonlijk contact/goed contact (19x) - goede structuur (5x) - goede (individuele) begeleiding (5x) goed contact met decanen (14x) - goede begeleiding (10x) - gemakkelijk overleg mogelijk, korte lijnen (met decanen) (8x) 52. Wilt u 2 zwakke punten van ROC Friese Poort noemen en kort motiveren: Meeloopdagen (5x) - Intake (5x) - Rooster/uitval (4x) te strenge toelatingseisen (3x) De overige antwoorden zijn erg uiteenlopend, daardoor kan er niet een top 3 gemaakt worden. Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 15

16 intake (intake sterk wisselend van kwaliteit / gebruik portfolio bij intakegesprekken is zeer wisselend en het valt leerlingen vaak tegen dat er niet om gevraagd wordt / de organisatie rond de intake formulieren moet anders) (5x) - het onderwijs in het eerste jaar zou gestructureerder mogen (overgang vmbo-mbo is te groot) (5x) - beleefdagen (worden vaak afgebeld / vaste data voor meeloopdagen / opvang leerling beleefdag / de beleefdagen zijn snel vol, dus graag vaker beleefdagen inplannen / organisatie beleefdagen in Emmeloord wijkt af van de andere vestigingen) (5x) Cijfer 53. Met welk cijfer beoordeelt u ROC Friese Poort? Cijfer ,4 54. Heeft u in het algemeen nog op- of aanmerkingen en/of wensen voor ROC Friese Poort? - Fijne samenwerking, dank! - Het lijkt mij goed om loc Urk in het VMBO goed op de kaart te zetten, zodat decanen inzhct krijgen over de inhoud van deze opleidingen - Vestiging Emmeloord: een prettige samenwerking met de toeleverende VO - scholen op alle terreinen. Hulde - Beter onderlinge afstemming over VMBO vernieuwing en hoe het MBO daarop anticipeert - De aanmeldbutton terug op de home-page - Leerlingen gaan naar school om uitgedaagd te worden. Bij sommige opleidingen gebeurt dat te weinig. - Een fijne school om mee samen te werken - Jullie doen je best, de meeste ll. komen uit een behoorlijk gecontroleerde schoolomgeving. Laat er in het begin niet teveel verschil zijn tussen het vmbo en het mbo. Begeleidt ze daar goed in. Geef duidelijk aan wat er van hen verwacht wordt. Ook naar de ouders toe. graag langere periode informatie over voortgang oud leerlingen Rapportage tevredenheidsonderzoek decanen toeleverende scholen 2015 Pagina 16

Rapportage Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s) van studenten (tot 23 jaar) van ROC Friese Poort 2015

Rapportage Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s) van studenten (tot 23 jaar) van ROC Friese Poort 2015 Rapportage Onderzoek naar de mening van ouder(s)/verzorger(s) van studenten (tot 23 jaar) van ROC Friese Poort 2015 ROC Friese Poort mei 2015 Samenvatting Van begin april tot en met begin mei 2015 heeft

Nadere informatie

Denken (Diploma. En nu????)

Denken (Diploma. En nu????) Denken (Diploma. En nu????) Delen (Met ouders,vrienden,decaan) Doen (Aan de slag en zet m op!!) Voorwoord Beste 4 e klasser, Dit schooljaar ga je examen doen. Als alles meezit ga je onze school verlaten

Nadere informatie

DIPLOMA GEHAALD? WAT DAN??!!...

DIPLOMA GEHAALD? WAT DAN??!!... DIPLOMA GEHAALD? WAT DAN??!!... Voorwoord Beste 4 e klasser, Dit schooljaar ga je examen doen. Als alles meezit ga je onze school verlaten met een diploma. Zet m op, want voor je het weet is het schooljaar

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

Informatie- en opdrachtenboekje Voor vierdejaars VMBO- en HAVO-leerlingen. Waarom zou jij mee willen doen aan Kiezen op Maat?

Informatie- en opdrachtenboekje Voor vierdejaars VMBO- en HAVO-leerlingen. Waarom zou jij mee willen doen aan Kiezen op Maat? Informatie- en opdrachtenboekje Voor vierdejaars VMBO- en HAVO-leerlingen Waarom zou jij mee willen doen aan Kiezen op Maat? Kiezen voor een vervolgopleiding aan het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) kan

Nadere informatie

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 30 oktober 2012

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 30 oktober 2012 Bogerman Koudum Informatieavond klas 4 30 oktober 2012 1 Programma van vanavond: Ontvangst, welkom en algemene info Dit schooljaar: Examen: PTA Voorwaarden om te slagen Vervolgopleiding kiezen: Mogelijkheden

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Ouderavond Klas 4. Kader- en basisberoepsgericht

Ouderavond Klas 4. Kader- en basisberoepsgericht Ouderavond Klas 4 Kader- en basisberoepsgericht 20-9-2016 Programma: 20.00 20.10 Ontwikkeling Vakcollege 20.10 20.20 Eindexamenonderwerpen 20.20 20.40 Gediplomeerd en hoe nu verder? 20.40 20.45 Korte pauze

Nadere informatie

Ouderavond Klas 4. Kader- en basisberoepsgericht 29-9-2015

Ouderavond Klas 4. Kader- en basisberoepsgericht 29-9-2015 Ouderavond Klas 4 Kader- en basisberoepsgericht 29-9-2015 Programma: 20.00 20.10 Ontwikkeling Vakcollege 20.10 20.20 Eindexamenonderwerpen 20.20 20.40 Gediplomeerd en hoe nu verder? 20.40 20.45 Korte pauze

Nadere informatie

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem)

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) 13-09-2012 1. Voorwoord In het najaar van 2011 is begonnen met de implementatie van het online doorstroomdossier. Het al eerder ontwikkelde pdf was de basis

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER VO - MBO

DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER VO - MBO DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER - 15 SEPTEMBER - Contact V0- Middels het emailadres warmeoverdracht@albeda.nl of warmeoverdracht@zadkine.nl kan het vo in contact komen met de mbo-opleiding waar een leerling

Nadere informatie

Een sprong in het diepe!?

Een sprong in het diepe!? Een sprong in het diepe!? 1 Tot nu toe Verslag van ontmoeting met UVA/HVA Enkele cijfers Vanaf nu, wat wordt er van lln verwacht. Tijdplaatje/ belangrijke data 2 Tot nu toe Oriëntatie m.b.v. Qompas. Opendagen

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien

Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien www.landstedembo.nl/aanmelden Handleiding aanmelden 2015 Laat jezelf zien 2 Handleiding aanmelden 2015 Handleiding aanmelden bij Landstede MBO voor decanen/mentoren/leerlingbegeleiders Deze handleiding

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

Nieuws van de decanen

Nieuws van de decanen In dit nummer: Oriënteren op het mbo: er gebeurt veel! Toelatingsrecht mbo 16 november: de beroepeninformatieavond 7 en 8 december: de leerlingbezoekdagen Open Dagen, Meeloopdagen TOP Beroepenfestival

Nadere informatie

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010

Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Beursanalyse Onderwijsbeurs West-Nederland 2010 Bezoekersanalyse Hierbij de evaluatie van de vijfde editie van de Onderwijsbeurs West-Nederland 2010. Uit de enquêtes van voorgaande jaren is gebleken dat

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. 6 september 2016 Informatieavond 4 havo 6 september 2016 Programma Onderwijs en organisatie (I. Wassink, teamleider havobovenbouw) Studie- en beroepskeuze (C. de Lange, decaan) Zeilwerkweek (C. de Lange, decaan) Kennismaking

Nadere informatie

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK

Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden. 1. Opbrengsten ISK Jaarlijkse opbrengstenanalyse ISK Leeuwarden 1. Opbrengsten ISK Opbrengsten en rendementen schooljaar 2014-2015 De ISK twee momenten in het schooljaar waarop leerlingen de school verlaten. Dit heeft te

Nadere informatie

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken.

VOROC Enquête 2015. In de VOROC nieuwsbrief van mei kunt u het definitieve overzicht Aanpassingen VOROC 2015-2016 bekijken. In april 2015 gaven 80 VOROC gebruikers hun mening over de applicatie VOROC en het gebruik ervan. De reacties zijn overwegend positief, VOROC werd beoordeeld met een 7,5. Ook zijn er waardevolle suggesties

Nadere informatie

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Inhoud: voorlichting over de keuzetrajecten in 10 mavo A Keuzetraject MBO opleiding 1. Het vak LOB 2. Het keuzetraject in data 3. Portfolio LOB

Nadere informatie

De resultaten van de enquête onder de leerlingen zijn in een apart rapport verwerkt.

De resultaten van de enquête onder de leerlingen zijn in een apart rapport verwerkt. Onderzoeksresultaten Carmelcollege Emmen Ouders / verzorgers leerlingen brugklassers, na eerste ouder(spreekuur)avond, november 216 Populatie (mogelijke respondenten) = 394 ouders/ verzorgers van brugklassers

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS Klas 4K1 - Jaarplanning 2014-2015 - Kiezen voor het MBO 1. Jaarplanning Uw zoon/dochter moet dit jaar een MBO opleiding gaan kiezen. Om hem/haar bij deze keuze te helpen, krijgt

Nadere informatie

Jouw toekomst. Havo 5

Jouw toekomst. Havo 5 Jouw toekomst. Havo 5 2011-2012 LOB havo 5 Havo 5 Fase 4 = Beslissen: Deze fase ga je in als je in Havo 5 zit. Je stelt nu je definitieve top 2 vast. Je gaat nog een keer naar de beroepenavond, je organiseert

Nadere informatie

ONDERZOEK. Heterogene en homogene klassen 3 H/V

ONDERZOEK. Heterogene en homogene klassen 3 H/V ONDERZOEK Heterogene en homogene klassen 3 H/V In opdracht van: Montessori Lyceum Amsterdam Joram Levison Jeroen Röttgering Lisanne Steemers Wendelin van Overmeir Esther Lap Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

RONDE 1: Het VO en het MBO

RONDE 1: Het VO en het MBO Verslag 2 e thematische bijeenkomst VSV café d.d. 4 juni 2013 Opbrengst van 2 ronden van gesprekken tussen medewerkers in het onderwijs in het kader van VSV 2012-2015. Het VSV Cafe was geopend van 14.00

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen Tevredenheidsonderzoek 2016

Conclusies en aanbevelingen Tevredenheidsonderzoek 2016 Conclusies en aanbevelingen Tevredenheidsonderzoek 2016 Op de eerste plaats kunnen we concluderen dat ouders/verzorgers tevreden zijn. Deze tevredenheid komt op elk onderdeel goed tot sterk terug. Er zijn

Nadere informatie

INLEIDING VERANTWOORDING 1

INLEIDING VERANTWOORDING 1 INLEIDING Het wil onderwijskwaliteit bieden waardoor leerlingen en ouders tevreden zijn, medewerkers met plezier en professioneel hun werk doen en andere belanghebbenden en toezichthouders het onderwijs

Nadere informatie

Startbijeenkomst De Overstap 3 november Wij danken het ROC Midden Nederland voor de gastvrije ontvangst!

Startbijeenkomst De Overstap 3 november Wij danken het ROC Midden Nederland voor de gastvrije ontvangst! Startbijeenkomst De Overstap 3 november 2016 Wij danken het ROC Midden Nederland voor de gastvrije ontvangst! De dagvoorzitter was Rukiye Sarizeybek (ROCMN). Ze opende de jaarlijkse Startbijeenkomst. Prince

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2013-2014 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2014-2015 voor Twente GL/TL-versie Naam:. Klas: Mentor: Onderwerp: LOB Lesbrief bij Kies! - Pagina 1 van 13 Beste vierdeklasser,

Nadere informatie

VOROC. Procedure bijzondere doelgroepen mbo. december 2016

VOROC. Procedure bijzondere doelgroepen mbo. december 2016 VOROC Procedure bijzondere doelgroepen mbo december 2016 Inhoud Aanmeldprocedure leerlingen Bijzondere Doelgroepen mbo - Aanmelding vanuit het VSO - Aanmelding vanuit het FlexCollege - Aanmelding vanuit

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Schoolverlaters traject

Schoolverlaters traject Schoolverlaters traject 2014-2015 Traject naar het Voortgezet Onderwijs Unit 6 September December 2014 - Kennismakingsavond - September t/m februari 2015; huisbezoeken - informatieavond Schoolverlaterstraject

Nadere informatie

Evaluatieformulier. Ja nee. Ja nee. *Ja nee

Evaluatieformulier. Ja nee. Ja nee. *Ja nee Respondenten 66 1 In welke mate voldoet de conferentie aan uw verwachtingen? a Algemeen Volledig 8 16 26 15 1 Helemaal niet b Niveau 2 niet ingevuld Volledig 4 23 23 12 2 Helemaal niet c Inhoud 1 niet

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

informatie groep 8 Dé school met oog voor jouw toekomst

informatie groep 8 Dé school met oog voor jouw toekomst informatie groep 8 Dé school met oog voor jouw toekomst Nog even en dan... Dit is je laatste jaar op de basisschool. Volgend jaar ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je leerkracht ga je

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Op 12 maart is er een informatieavond over de profiel- en vakkenpakketkeuze.

Op 12 maart is er een informatieavond over de profiel- en vakkenpakketkeuze. MAVO 2 Profielkeuze Klas 2 is een belangrijk jaar wat betreft de oriëntatie op de verschillende profielen. Op maandag 9 april moeten de leerlingen hun definitieve profiel- en vakkenpakket keuze maken.

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo 25 september 2017

Informatieavond 4 havo 25 september 2017 Informatieavond 4 havo 25 september 2017 programma onderwijs en organisatie (Igor Wassink, teamleider havobovenbouw) studie- en beroepskeuze (Clemens de Lange, decaan) kennismaking met mentoren 4 havo

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015 Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen April 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Diverse vragen over negatief adviseren, afwijzen en afmelden 4 2.1 Wat doet ROC MN als een leerling

Nadere informatie

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324 DeDecaan.net DeDecaan.net uw decanaat online Scholieren die een gegronde pakket- en studiekeuze maken. Dat is het doel van iedere decaan. DeDecaan.net ondersteunt u en uw leerlingen om dat doel te bereiken.

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN

PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2013 RMC 28 REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van de vo en de mbo-scholen in de regio Haaglanden hechten er belang aan dat jongeren

Nadere informatie

Organisatie van de proefstudeermiddag

Organisatie van de proefstudeermiddag 1 Organisatie van de proefstudeermiddag Proefstuderen is bedoeld voor leerlingen van 4 VMBO, die hun keuze voor een vervolgopleiding voorlopig gemaakt hebben. Dit is ook een goed toetsingsmoment voor leerlingen

Nadere informatie

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014

Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Welkom Na 4 jaren Lauwers College 2014 Inleiding en doelstelling Ouders / decaan Wanneer aanmelden? Welke school is beter? Opdracht 1 Nieuw in 2014: Bij niet wettelijk toelaatbare studenten Entree- opleiding

Nadere informatie

Welkom bij LAB & RESEARCH

Welkom bij LAB & RESEARCH 2018-2019 Welkom bij LAB & RESEARCH Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine Welkom in jouw toekomst! Techniek College Rotterdam biedt jou een toonaangevende technische of technologische opleiding.

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

Enquête oudertevredenheid onderbouw DL feb.15

Enquête oudertevredenheid onderbouw DL feb.15 Enquête oudertevredenheid onderbouw DL feb.15 1. Vorig schooljaar was mijn kind leerling in de afdeling: Respondenten 122 A. Havo 53 43% B. Atheneum 61 50% C. Gymnasium 8 7% 2. Dit schooljaar is mijn kind

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011

Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011 Nieuwsbrief Bètasteunpunt September 2011 Het Bètasteunpunt van de Hanzehogeschool is in 2009 opgezet om o.a. hulp te bieden aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs die bezig zijn met hun profielwerkstuk.

Nadere informatie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016? De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2016 beschikbaar. Aantal leerlingen: 376 (op 1 oktober) - Aantal respondenten:

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN

Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN n g Amsterdam over middelbaar beroepsonderwijs PROCEDURE VOROC 2011 RMC-REGIO HAAGLANDEN Inleiding De schoolbesturen van het VO-platform en de mbo-opleidingen in de regio Haaglanden hechten er belang aan

Nadere informatie

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk.

Mochten er problemen zijn, neem dan altijd contact op met de docent die jou begeleidt bij het maken van je profielwerkstuk. VOORWOORD Voor je ligt de handleiding voor het maken van jouw profielwerkstuk. Zoals je weet is het maken van een profielwerkstuk één van de onderdelen van het schoolexamen in de vierde klas vmbo-tgl.

Nadere informatie

Ouderavond 4 (t)vwo 17 september 2015. Welkom

Ouderavond 4 (t)vwo 17 september 2015. Welkom Ouderavond 4 (t)vwo 17 september 2015 Welkom Programma 19.30 of 20.30 TEAMLEIDER ANNELIES MOERS 19.50 of 20.50 DECAAN JULES STORKEN 20.15 of 21.15 EINDE Functies 4 (t)vwo MENTOR - Eerste aanspreekpunt

Nadere informatie

Welzijn-breed (Pedagogisch Werk Kinderopvang)

Welzijn-breed (Pedagogisch Werk Kinderopvang) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25486 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst verschillende gebieden te stimuleren. Ook draag je zorg voor een veilige, gezellige

Nadere informatie

Een studievoorlichtingsavond die verplicht is voor alle leerlingen. Er worden heel veel MBO opleidingen voorgelicht.

Een studievoorlichtingsavond die verplicht is voor alle leerlingen. Er worden heel veel MBO opleidingen voorgelicht. Instructie inschrijven Voorlichtingsavond MBO woensdag 6 november 2013 Waar: MBO College Zuid, Europaboulevard 13 1079 PC in Amsterdam Wanneer: Woensdagavond 6 november 2013 Tijd: Vanaf 18.00 t/m 22.30

Nadere informatie

Waarom deze folder? Met vriendelijke groet, Team Nicolaas Beets

Waarom deze folder? Met vriendelijke groet, Team Nicolaas Beets Waarom deze folder? De stap van groep 8 naar de middelbare school is een grote. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor uzelf. Zeker als u voor het eerst te maken heeft met die overstap, komt er veel op

Nadere informatie

naam : klas : 3.. mentor :

naam : klas : 3.. mentor : naam : klas : 3.. mentor : Opdrachten bij bezoek Onderwijsbeurs 30 september 2011 De opdrachten in dit boekje vormen een verplicht onderdeel van het doorstroomportfolio dat je dit jaar moet gaan opbouwen.

Nadere informatie

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond

Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Memo Ongediplomeerde uitstroom vo / instroom mbo (2016) in Rijnmond Sinds 1 augustus 2014 zijn de regels voortvloeiend uit Focus op Vakmanschap voor het mbo van kracht. Voor de vo-scholen is met name de

Nadere informatie

Beleidsplan in-, door- en uitstroom Denise VO

Beleidsplan in-, door- en uitstroom Denise VO Beleidsplan in-, door- en uitstroom Denise VO 2015/2016 Schooljaar 2015/2016 Einddoel Met dit plan willen wij de huidige gang van zaken omtrent de instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen van De

Nadere informatie

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo)

Inhoud. Uitstroom naar het vo. Onderwijstypen vo Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo. bo sbo so. PrO vmbo havo vwo (lwoo) Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 1 Uitstroom naar het vo 6

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

INSTROOMDOSSIER. rijnijssel.nl. Achternaam. Voornaam. Geboortedatum. Gewenste opleiding. Gewenst instroommoment Februari Augustus 20..

INSTROOMDOSSIER. rijnijssel.nl. Achternaam. Voornaam. Geboortedatum. Gewenste opleiding. Gewenst instroommoment Februari Augustus 20.. INSTROOMDOSSIER een goede start voor jouw opleiding Achternaam Voornaam Geboortedatum Gewenste opleiding Gewenst instroommoment Februari Augustus 20.. rijnijssel.nl Toelichting Dit instroomdossier is een

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Onderwijstypen vo 7 december 2016

Onderwijstypen vo 7 december 2016 Onderwijstypen vo 7 december 2016 Inhoud Praktijkonderwijs Vmbo Havo en vwo Overig aanbod vo 2 Uitstroom naar het vo PO bo sbo so VO PrO vmbo havo vwo (lwoo) Kopklas EOA VSO 3 Uitstroom naar het vo 6 jaar

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

Sjoerd Tolsma Karin Nieuwenburg Decanenkamer bij lokaal 013

Sjoerd Tolsma Karin Nieuwenburg Decanenkamer bij lokaal 013 Sjoerd Tolsma Karin Nieuwenburg Decanenkamer bij lokaal 013 Procedure in mavo klas 4 Einde van het Farel - tijdperk!!! Maar wat nu? In oktober In januari Bestemmingsformulier Docenten vragen Eind januari

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Utrecht, juni 2013 Inhoud 1 Kort verblijf 4 2 Deel I - Speciaal onderwijs 5 2.1 Uitstroom 5 2.2 IQ van

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014

Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014 Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014 Programma: 19.15 19.30 uur : inloop met koffie/thee 19.30 20.00 uur : informatie met betrekking tot klas van uw zoon/dochter door de eigen mentor

Nadere informatie

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging Elke dag vertrouwd Sint-Michielsgestel elke dag een uitdaging Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een hele verandering. Als het aan het Elde College in Sint-Michelsgestel ligt, een prettige

Nadere informatie

HGL binnen Groenhorst op naar HGL 2.0. Werkconferentie AOC-Raad Meppel, 14 november

HGL binnen Groenhorst op naar HGL 2.0. Werkconferentie AOC-Raad Meppel, 14 november HGL binnen Groenhorst op naar HGL 2.0 Werkconferentie AOC-Raad Meppel, 14 november Doel presentatie Informeren over stand van zaken Waar wordt HGL uitgevoerd Voor wie is de leerweg bedoeld Hoe ziet de

Nadere informatie

Input leveren aan school voor een verbeterslag van het huiswerk- en toetsenbeleid binnen TBL

Input leveren aan school voor een verbeterslag van het huiswerk- en toetsenbeleid binnen TBL DOEL VAN DE ENQUÊTE Input leveren aan school voor een verbeterslag van het huiswerk- en toetsenbeleid binnen TBL Vragen over: de vindbaarheid van het huiswerk en data toetsen/examens; de hoeveelheid huiswerk/toetsen;

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL 06 HAVO Onderzoeksnummer : 253981 Datum onderzoek : 15 oktober 2013 Datum vaststelling : 10 december 2013 Pagina

Nadere informatie

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED

PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING / 4 VMBO-TL NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED PROFIELWERKSTUK CHARLEMAGNE COLLEGE EIJKHAGEN HANDLEIDING 2017 2018 / 4 VMBO-TL TITEL: NAAM LEERLING:. NAAM BEGELEIDER:... BEOORDELING: VOLDOENDE / GOED DEADLINE INLEVEREN PROFIELWERKSTUK 23 MAART 2018

Nadere informatie

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 29 oktober 2013

Bogerman Koudum. Informatieavond klas 4 29 oktober 2013 Bogerman Koudum Informatieavond klas 4 29 oktober 2013 1 Programma van vanavond: Ontvangst, welkom en algemene info Dit schooljaar: Examen: PTA Voorwaarden om te slagen Vervolgopleiding kiezen: Mogelijkheden

Nadere informatie

Datum 18 januari 2013 Betreft Aanbieding rapport Inspectie doorstroming vmbo-havo

Datum 18 januari 2013 Betreft Aanbieding rapport Inspectie doorstroming vmbo-havo a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Informatiefolder. voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum

Informatiefolder. voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum Informatiefolder voor ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen van het Picasso Lyceum Geachte ouders/verzorgers, Uw zoon/dochter start volgend schooljaar op het Picasso Lyceum. Voor u als ouder/verzorger

Nadere informatie

Onderzoek naar ER-toets/examen, een tussenstand Annemarie Groot Moninca Wijers

Onderzoek naar ER-toets/examen, een tussenstand Annemarie Groot Moninca Wijers Onderzoek naar ER-toets/examen, een tussenstand Annemarie Groot Moninca Wijers Ga naar http://www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl Klik op onderzoek examen rekenen ER. Vul de enquête nu in. Inhoud Achtergrond

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Samenvattend overzicht interviewersenquête ICT- en didactiekportfolio September 2015

Samenvattend overzicht interviewersenquête ICT- en didactiekportfolio September 2015 Samenvattend overzicht interviewersenquête ICT- en didactiekportfolio September 2015 InnovationLab Afdeling IEC Ron Barendsen Roelien Wierda Frank Scholten Inleiding Dit is een samenvattend overzicht van

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie