ONDERZOEK. Heterogene en homogene klassen 3 H/V

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK. Heterogene en homogene klassen 3 H/V"

Transcriptie

1 ONDERZOEK Heterogene en homogene klassen 3 H/V In opdracht van: Montessori Lyceum Amsterdam Joram Levison Jeroen Röttgering Lisanne Steemers Wendelin van Overmeir Esther Lap

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Het onderzoek 4 Uitslagen in grafiek 5 Algemene conclusie van de vragen Conclusie openvragen 14 Verloop van het onderzoek 16 Algemene conclusie 17 Bijlage 2

3 Inleiding Wij zijn Joram Levison, Jeroen Röttgering, Lisanne Steemers, Wendelin van Overmeir en Esther Lap. We zijn studenten van het eerste jaar van de lerarenopleiding aan de HvA. Een belangrijk onderdeel van onze studie is de stage, die wij doen op het Montessori Lyceum te Amsterdam. Ook moesten wij voor de studie een onderzoek verrichten. Gelukkig kwam er vanuit het MLA de vraag of wij een onderzoek konden doen naar de heterogeniteit en homogeniteit van de 3 havo en vwo - klassen. Dit houdt in dat wij gaan onderzoeken of het beter is om de havo en vwo leerlingen tot en met de derde klas gemengd of gescheiden in een klas te laten zitten. Ons onderzoek gaat uit van de meningen van leerlingen en leraren. 3

4 Het onderzoek Het Montessori Lyceum is één van de weinige Amsterdamse scholen die onderwijs biedt aan heterogene klassen. Om erachter te komen in hoeverre het wenselijk is dat leerlingen met verschillende cognitieve vermogens bij elkaar in één klas zitten, doen wij dit onderzoek. Gemengde klassen in de onderbouw van het middelbaar onderwijs hebben duidelijk een aantal voor- en nadelen. De veronderstelde voordelen van de heterogene klassen zijn vooral dat havo leerlingen beter zullen presteren als zij met vwo leerlingen in een klas zitten. Een nadeel is dat de prestaties van vwo leerlingen kunnen lijden onder het feit dat een docent van een heterogene klas de lesstof op een dusdanige manier moet brengen dat de havo leerlingen het aankunnen. Het Montessori Lyceum heeft ons opdracht gegeven te onderzoeken in welke mate er positief geoordeeld wordt over de heterogene klassen van 3 havo en vwo. Wij hebben ons in dit onderzoek geconcerteerd op meningen van betrokkenen in plaats van op de schoolresultaten. In ons onderzoek hebben we hiervoor drie groepen geënquêteerd, leerlingen, leerlingen en docenten. Bij alle drie de categorieën hebben we tien gesloten - en één open vraag gesteld. Bij de gesloten vragen hebben we besloten een aantal controlevragen te stellen, zodat het onderzoek een hogere mate van betrouwbaarheid krijgt. We hebben enquêtes afgenomen waaronder 45 retour onder 128 havo 4 leerlingen, 84 retour van 114 vwo 4 leerlingen en de bij de docenten hebben er 23 van de 25 docenten ingevuld. Zodoende geven de resultaten een behoorlijk representatief beeld van de meningen over heterogene en homogene klassen waarbij de respons bij de docenten en de leerlingen van vwo 4 hoog te noemen is. 4

5 Uitslagen in grafiek Vraag 1 Een heterogene(gemengde) brugklas havo/vwo is prima Vraag 2 Met alleen havo - of vwo leerlingen in de derde klas kun je veel gerichter aan havo of vwo stof werken en ben je minder tijd kwijt aan onderdelen die voor de andere doelgroep in de bovenbouw minder van belang zijn

6 Vraag 3 In een gemengde derde klas maakt het in de omgang met andere leerlingen niet uit welk niveau je volgt Vraag 4 In een gemengde klas met havo - en vwo leerlingen wordt de moeilijkheidsgraad niet te hoog voor de havo leerlingen en ligt deze voor de vwo leerlingen hoog genoeg Vraag 5 Een heterogene (gemengde) 2 havo/vwo klas is prima

7 Vraag 6 In een gemengde derde klas kun je vwo leerlingen voldoende prikkelen op vwo niveau Vraag 7 In een gemengde derde klas kun je havo leerlingen voldoende prikkelen op havo niveau. Voor de leerlingen was de stelling: In een gemengde derde klas maakt het niet uit of je een vwo leerling of een havo leerling bent

8 Vraag 8 Een heterogene 3 havo/vwo klas is prima Vraag 9 In een gemengde derde klas kunnen docenten zowel het vwo niveau als het havo niveau goed bedienen qua didactiek Vraag Een gemengde derde klas havo/vwo heeft voor zowel de vwo leerlingen als voor de havo leerlingen een meerwaarde. 8

9 Algemene conclusie van de vragen (We zijn uitgegaan van de vragen over het algemeen, gezien de vragen enigszins verschillend waren voor havo, vwo en de docenten. Ze lijken genoeg op elkaar om een goede algemene vraag te maken en een juiste conclusie te trekken.) Vraag 1 Een heterogene (gemengde) brugklas havo/vwo is prima. De leerlingen die de enquête hebben ingevuld geven bijna allemaal aan dat ze het eens zijn of zelfs helemaal eens zijn met deze stelling. Dit geeft een beeld dat de leerlingen het dus prima vinden om in een brugklas gemengd te zitten. De leerlingen die de enquête hebben ingevuld geven ongeveer het zelfde aan. De scores lopen op van mee eens t/m helemaal eens. Ook dit geeft dus aan dat de 4 vwo leerlingen een gemende brugklas prima vinden. De docenten die de enquête hebben ingevuld geven aan dat ze het absoluut eens zijn met de stelling. Ze zijn het eens, de meerderheid is het zelfs helemaal eens met de stelling. Dit geeft aan dat de docenten de gemengde brugklassen prima vinden en dit dus niet anders zouden willen. Wat betreft vraag 1 zitten de drie doelgroepen die de enquête hebben ingevuld duidelijk op een lijn. Een gemengde brugklas is prima. Vraag 2 Met alleen havo of vwo leerlingen kun je veel gerichter aan havo of vwo stof werken en ben je minder tijd kwijt aan onderdelen die voor de andere doelgroep in de bovenbouw van belang zijn. De leerlingen hebben hierover een verdeelde uitkomst, de meeste leerlingen hebben aangegeven dat ze het toch wel eens zijn met de stelling maar er zijn ook leerlingen die het hier niet mee eens zijn. Maar de meerderheid is het met de stelling eens. Dit geeft aan dat de leerlingen toch vinden dat je in een homogene (gescheiden) derde klas beter kan werken aan de stof die bedoeld is voor het niveau van de doelgroep. En dan ben je minder tijd kwijt aan onderdelen die niet van toepassing zijn voor je doelgroep. De leerlingen hebben hier ook een verdeelde uitkomst, de meerderheid is het wel eens met de stelling. Maar in vergelijking met de leerlingen blijken de 4 vwo leerlingen het vaker niet eens te zijn met de stelling dan de leerlingen. Dit geeft aan dat de vwo leerlingen het over het algemeen eens zijn met de leerlingen en het dus ook eens zijn met de stelling. Hoewel de leerlingen toch vaak hebben gekozen voor oneens. Wat betreft de tijd die je kwijt bent aan onderdelen die voor een andere doelgroep minder van belang zijn en het gericht werken aan de stof voor je eigen doelgroep, hebben vwo leerlingen hier dus minder last van dan de havo leerlingen. Dit blijkt uit de enquête. De docenten geven duidelijk aan dat ze het eens zijn met deze stelling, op een enkeling na zijn de docenten het eens t/m helemaal eens. Dit geeft aan dat de docenten vinden dat je gerichter aan de havo of vwo stof kan werken in een homogene (gescheiden) klas. 9

10 Vraag 3 In een gemengde derde klas maakt het in de omgang met andere leerlingen niet uit welk niveau je volgt. De leerlingen geven met een meerderheid aan het eens te zijn met de stelling, een aantal is het niet eens en een enkeling is het helemaal oneens. Dit geeft aan dat het verschil in niveau, de omgang binnen een gemengde klas niet aantast. Toch blijken er wel leerlingen te zijn die het hier niet mee eens zijn. Die vinden misschien dat de omgang (sfeer) wel beïnvloed wordt door het niveauverschil. Maar de meerderheid geeft aan het wel eens te zijn met de stelling. De leerlingen geven ook met een meerderheid aan dat ze het eens zijn met de stelling. In vergelijking met de leerlingen blijken de leerlingen een grotere meerderheid te hebben die het eens is met de stelling. Bij de leerlingen was nog best een aantal leerlingen het oneens. Bij de leerlingen is dit beduidend minder. Hieruit kunnen wij concluderen dat de vwo leerlingen over het algemeen van mening zijn dat het verschil in niveau niet veel invloed heeft op de omgang. In ieder geval minder dan de leerlingen vinden dat dit invloed heeft op de omgang. De docenten kregen een iets ander vraag: In een gemengde derde klas maakt het voor de docent niet uit of je een havo leerling of een vwo leerling bent. De docenten geven met een meerderheid aan het niet eens te zijn met deze stelling. Weliswaar zijn de meningen verdeeld maar de meerderheid komt toch op oneens. Als we uitgaan van de meerderheid, blijken de docenten het wel een verschil te vinden of je een havo of vwo leerling bent. We zijn niet dieper op deze vraag ingegaan en weten dus alleen met onze uitkomst dat het verschil er voor docenten wel degelijk is. Gezien deze uitkomsten kunnen we concluderen dat de meerderheid van de leerlingen vinden dat het verschil in niveau geen groot verschil geeft in de omgang en de docenten blijken meer een verschil te zien dan de leerlingen. Vraag 4 In een gemengde derde klas met havo en vwo leerlingen wordt de moeilijkheidsgraad niet te hoog voor de havo leerlingen en ligt deze voor de vwo leerlingen hoog genoeg. De leerlingen geven met een meerderheid aan het eens te zijn met de stelling. Hoewel er ook een groot aantal het oneens zijn met de stelling. We kunnen wel concluderen dat de meeste leerlingen van mening zijn dat de moeilijkheidsgraad hoog genoeg is. Echter zijn er dus ook leerlingen die het hier niet mee eens zijn. Deze leerlingen kunnen van mening zijn dat de moeilijkheidsgraad voor havo leerlingen in een gemengde klas te hoog is. De leerlingen geven met een grote meerheid aan het een te zijn met de stelling. Een klein deel is het oneens en hieruit kunnen we concluderen dat deze leerlingen de moeilijkheidsgraad in een gemengde klas te laag vinden voor het vwo. Maar de meerderheid geeft aan de moeilijkheidsgraad goed te vinden binnen een heterogene klas.

11 De docenten geven met een meerderheid aan dat ze het niet eens zijn met de stelling. Een deel is het wel eens met de stelling en deze docenten vinden de moeilijkheidsgraad niet te hoog of te laag voor de verschillende niveaus binnen een gemengde klas. Maar de meerderheid blijkt de moeilijkheidsgraad wel te hoog of te laag te vinden voor een gemengde klas. Gezien deze uitkomst blijken de leerlingen de moeilijkheidsgraad goed te vinden maar de docenten denken hier anders over. De verdeling van niveau binnen een klas is dus niet helemaal naar wens. Vraag 5 Een heterogene (gemengde) 2 havo/vwo klas is prima. De leerlingen geven met een duidelijke meerderheid aan het eens te zijn met deze stelling. Dus net als bij vraag 1 is een heterogene tweede klas ook prima. Er zijn maar enkele die het hier niet mee eens waren. De leerlingen geven met een nog grotere meerderheid aan het eens te zijn met de stelling. Maar liefst één persoon was het oneens met de stelling. Wederom geeft dit net als bij vraag 1 aan dat een heterogene tweede klas ook prima is. De docenten geven ook met een grote meerderheid aan het eens te zijn met deze stelling. Op maar liefst twee docenten na. Dit geeft dus aan dat de docenten een heterogene tweede klas prima vinden. We kunnen dus concluderen dat zowel de leerlingen van havo en vwo als de docenten een gemengde tweede klas geen probleem vinden evenals een gemengde brugklas. Vraag 6 Deze vraag is voor leerlingen en docenten iets anders geformuleerd. Leerlingen: In een gemengde derde klas wordt je als vwo leerling voldoende geprikkeld op vwo niveau. : In een gemengde derde klas kun je vwo-leerlingen voldoende prikkelen op vwo niveau. Het overgrote deel van de havo leerlingen is het in meer of mindere mate eens met deze stelling. Dit geldt ook voor een duidelijke meerderheid van de vwo leerlingen. Onder de docenten zijn de meningen over dit standpunt wat meer verdeeld. Het grootste deel is het er mee eens, maar een ander redelijk groot deel is het toch niet helemaal eens over deze kwestie. Vraag 7 Deze vraag is voor leerlingen en docenten iets anders geformuleerd. Leerlingen: In een gemengde derde klas maakt het niet uit of je een vwo leerling of een havo leerling bent. : In een gemengde derde klas kun je havo leerlingen voldoende prikkelen op havo niveau. 11

12 Het grootste deel van de havo leerlingen is het eens met deze stelling. Het aantal havo leerlingen dat het hier niet mee eens is, is op een hand te tellen. Van de vwo leerlingen zijn veel meer leerlingen het niet eens met de stelling dan bij de havo leerlingen, maar alsnog is het grootste deel het eens. De meningen van de docenten zijn erg verdeeld, maar toch is de groep die het eens Is het grootst. Vraag 8 Een heterogene (gemengde) 3 havo/vwo klas is prima. Het aantal havo leerlingen dat het hier niet mee eens is, is te verwaarlozen. Het grootste deel van de vwo leerlingen deelt deze mening en ongeveer een derde van de vwo leerlingen niet. verschillen erg van mening over deze kwestie. De meesten zijn het niet eens, maar het verschil is niet groot. Vraag 9 In een gemengde derde klas kunnen docenten zowel het vwo niveau als het havo niveau goed bedienen (qua didactiek). De havo leerlingen zijn het bijna allemaal eens met deze stelling. Het grootste deel van de vwo leerlingen is het ook eens, ongeveer een derde is het oneens. De meningen van docenten zijn bijna gelijk verdeeld. Het aantal docenten dat het eens is, is bijna gelijk aan het aantal docenten dat het oneens is met deze stelling. Vraag Een gemengde derde klas havo/vwo heeft voor zowel de vwo leerlingen als voor de havo leerlingen een meerwaarde. Van de havo leerlingen is ongeveer een kwart van de leerlingen het hier niet mee eens, de rest is het hier wel mee eens. Bij de vwo leerlingen is het gedeelte dat het niet eens is iets groter. Het grootste deel van de docenten is het niet eens met deze stelling, al zijn ook bij deze kwestie de meningen tamelijk verdeeld 12

13 Conclusie open vragen Havo Een duidelijke meerderheid van de havo leerlingen is voor het behouden van de heterogene derde klassen. Havo en vwo-leerlingen kunnen van elkaar leren. Niet alleen havo leerlingen kunnen zich optrekken aan vwo-leerlingen, ook vwo-leerlingen kunnen ervan leren zelf uitleg te geven aan havo leerlingen. Langer zelfde klassen behouden zorgt ook voor een fijnere sfeer in de groep. Veel leerlingen wisselen het liefst niet vaak van klas. De voorstanders van homogene groepen geven aan dat ze het niveau in het derde jaar nu soms wat te hoog vinden, doordat ze met vwo ers in de klas zitten. Ook de havo ers noemen dus het argument dat de lesstof beter aangepast zou kunnen worden als de niveaus gesplitst zouden zijn. Conclusie open vragen Vwo Uit ons onderzoek blijkt dat een krappe meerderheid voorstander is van heterogene klassen. Zij benadrukken vooral dat havo leerlingen door het hoge niveau van de lesstof gestimuleerd worden om harder te werken en dat hierdoor de kans vergroot wordt dat zij uiteindelijk naar het vwo kunnen gaan. Ook vinden vwo leerlingen het prettig om drie jaar in dezelfde klas te zitten met dezelfde mentor in plaats van dat zij in hun derde jaar in een nieuwe klas met een nieuwe mentor terechtkomen. De meeste voorstanders van homogene klassen vinden vooral de overgang van de 3 havo/vwo naar problematisch. Zij benadrukken de slechte aansluiting. Deze wordt volgens de vwo leerlingen vooral veroorzaakt doordat de docent in de onderbouw les moet geven op zowel havo als vwo-niveau en dit heeft volgens hen een negatief effect op hun prestaties. Wanneer zij naar gaan moeten zij erg wennen aan het hoge niveau. 13

14 Conclusie open vragen docenten De meningen van docenten over het wel of niet behouden van de gemengde derde klassen zijn dus redelijk verdeeld, maar neigen toch naar het wel opsplitsen van de havo en vwo-leerlingen na de tweede klas. We noemen nu eerst de meest genoemde argumenten voor aparte derde klassen; homogene groepen. Het voornaamste argument hiervoor is dat docenten meer hun niveau van les geven aan zouden kunnen passen aan het niveau en de manier van denken van de leerlingen. maken nu vaak voor zichzelf de keus of ze zich tijdens hun uitleg meer richten op de vwo-leerlingen, waarbij ze extra uitleg geven aan de havo leerlingen als dat nodig is, of dat ze zich meer richten op de havo leerlingen. In dit laatste geval zal de stof in ieder geval niet te snel gaan voor de havo leerlingen, maar zal het soms wel wat te lang duren of te weinig verdieping bevatten voor de vwo-leerlingen. Als men homogene derde klassen zou hebben, zou deze keuze niet gemaakt hoeven te worden en kan de lesinhoud en didactiek specifiek aangepast worden op havo- of vwo-niveau. vwo-leerlingen worden zo beter uitgedaagd en voor havo leerlingen zal de stof niet te snel gaan. Een ander genoemd argument is dat de leerlingen tóch al een bindend advies krijgen aan het einde van het tweede jaar. Havo leerlingen kunnen zich qua werkhouding misschien wel wat optrekken aan vwo-leerlingen in het derde jaar, maar naar het vwo gaan ze toch niet meer want ze hebben het bindend advies al in het tweede jaar gehad. De voorstanders van heterogene groepen zeggen dat het waardevol is langer vaste groepen te houden. Hierdoor ontstaat een rustiger en veiliger klimaat. Voor leerlingen in de pubertijdfase is het vaak ingrijpend om van klas te wisselen en met nieuwe mensen in een groep de zitten. Verder zeggen veel docenten dat ze het voor veel leerlingen te vroeg vinden om in de tweede klas al een definitieve keuze te maken tussen de havo of het vwo. Deze docenten vinden dus dat havo- en vwo-leerlingen in de derde klas bij elkaar moeten blijven zitten. In dit geval zal een voorlopig advies aan het einde van het tweede jaar worden gegeven en een bindend advies pas aan het einde van het derde jaar. Uiteraard zitten havo en vwo ers dan tot en met het derde jaar bij elkaar in de klas. Het argument dat de havo leerlingen zich in het derde jaar nog kunnen optrekken aan de vwo-leerlingen, kan hierbij ook genoemd worden. 14

15 Verloop van het onderzoek Van het MLA hebben wij de opdracht gekregen een onderzoek te doen. Peter Romein, conrector onderwijs, heeft ons het onderwerp heterogene en homogene klassen in 3 havo/vwo voorgelegd. Het leek ons een interessant onderwerp waar we nog niet veel van af wisten. We hebben elke donderdag s ochtends en s middags afgesproken om aan het onderzoek te werken. We hebben eerst ons doel besproken en vanaf dat punt daar enquêtes bij opgesteld en uitgedeeld aan leerlingen en docenten. We hebben voor iedere doelgroep 11 verschillende vragen bedacht die met elkaar overeenkomen. Na het ontvangen van alle ingevulde enquêtes zijn we alles gaan verwerken. We hebben het in overzichtelijke grafieken gezet en er een conclusie bij gemaakt. We zijn erg tevreden over het verloop van het onderzoek. Iedereen heeft zich goed ingezet en is naar onze mening een mooi resultaat uitgekomen. 15

16 Algemene conclusie De onderzoeksresultaten van de open vragen en gesloten vragen komen duidelijk overeen. Concluderend kunnen we zeggen dat zowel de havo leerlingen als de vwo leerlingen over het algemeen voorstander zijn van heterogene klassen. Ze zijn tevreden met de huidige situatie. De meningen van de docenten zijn meer verdeeld. Toch blijkt dat de meerderheid pleit voor homogene klassen vanaf het derde jaar. 16

Tevredenheidonderzoek

Tevredenheidonderzoek Tevredenheidonderzoek 2013-2014 Samenvatting van de conclusies - Ouders en leerlingen zijn tevreden over het, ze geven de school cijfers tussen de en de, - De beoordeling voor de sfeer op school is hoger

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen Beekdal Lyceum 2013

Tevredenheid leerlingen Beekdal Lyceum 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Beekdal Lyceum en Quadraam Inhoud Uitkomsten per rubriek o Schoolklimaat o Onderwijsleerproces o Leerlingzorgen begeleiding o Gebouw en organisatie o Informatie

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

Onderzoek Grote klasse(n)?!

Onderzoek Grote klasse(n)?! Onderzoek Grote klasse(n)?! November 2013 Over het onderzoek Dit online onderzoek, tot stand gekomen in samenwerking met jongerenwebsite Scholieren.com, is gehouden van 5 tot 12 november 2013. Er deden

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 1 Afdeling: ht Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar 1 + 2 van de ht-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

INLEIDING VERANTWOORDING 1

INLEIDING VERANTWOORDING 1 INLEIDING Het wil onderwijskwaliteit bieden waardoor leerlingen en ouders tevreden zijn, medewerkers met plezier en professioneel hun werk doen en andere belanghebbenden en toezichthouders het onderwijs

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek 2015 - mei 2016 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de mogelijkheid om hun

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek... 3 1.3 Methode van onderzoek... 3 2 Onderzoek tevredenheid

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster Via deze nieuwsbrief wil Quadraam, het schoolbestuur van Vmbo t Venster, alle betrokkenen inlichten over de resultaten van de enquête die gehouden is onder de leerlingen van Vmbo t Venster. Inhoud Aanpak

Nadere informatie

De studenten van de Hogeschool van Amsterdam: Nienke Berkenbosch Suzanne Houweling Dennis de Boer Tharik Moussa Rens de Lange

De studenten van de Hogeschool van Amsterdam: Nienke Berkenbosch Suzanne Houweling Dennis de Boer Tharik Moussa Rens de Lange De studenten van de Hogeschool van Amsterdam: Nienke Berkenbosch Suzanne Houweling Dennis de Boer Tharik Moussa Rens de Lange Met hulp van de Academische Opleidingsschool Juni 2010 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: Quickscan Medewerkersonderzoek School: Christelijk Lyceum Veenendaal Onderzoekperiode: 01-08-2013 t/m 1-06-2014 Benchmark: Alle scholen Kwaliteitscholen 26-05-2014

Nadere informatie

HAVO. Havokans Havo/vwo

HAVO. Havokans Havo/vwo HAVO Havokans Havo/vwo Havokans en Havo/vwo op het Eckart In deze informatiefolder proberen we u een completer beeld te geven van wat de havo-brugklassen op het Eckartcollege precies inhouden. Het is een

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

Intro. Profiel vwo-leerling

Intro. Profiel vwo-leerling 1 vwo Intro Op het HML wordt er in de onderbouw gewerkt in een heterogene setting. Dat betekent, dat leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-programma bij elkaar in de klas zitten en samenwerken. Geregeld

Nadere informatie

Informatieboekje HAVO. Havokans & Havo/vwo

Informatieboekje HAVO. Havokans & Havo/vwo Informatieboekje HAVO Havokans & Havo/vwo Havokans en Havo/vwo op het Eckart In deze informatiefolder proberen we u een completer beeld te geven van wat de havo-brugklassen op het Eckartcollege precies

Nadere informatie

Generieke leerdoelen voor geschiedenis

Generieke leerdoelen voor geschiedenis Generieke leerdoelen voor geschiedenis Leerdoelen worden bij het vak geschiedenis bijna altijd onderwerp specifiek geformuleerd. Je kunt leerdoelen echter ook generiek beschrijven. Deze bieden weliswaar

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuze

Onderzoek: Studiekeuze Onderzoek: Studiekeuze Publicatiedatum: 31-01- 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 t/m 31 januari 2014, deden 712 scholieren en 1064 studenten mee. De uitslag van de peiling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL

LIBANON LYCEUM. vraagt veel, geeft veel. mavo havo atheneum gymnasium WWW.LIBANONLYCEUM.NL LIBANON LYCEUM mavo havo atheneum gymnasium vraagt veel, WWW.LIBANONLYCEUM.NL geeft veel UW KIND IS HET MOOISTE DAT U HEEFT! Daarom kiest u met zorg de school waar uw kind na de basisschool naar toe gaat.

Nadere informatie

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo factsheet Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het, het en het mbo Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in 2012 een enquête over ouderbetrokkenheid gehouden onder ouders in het, het en het middelbaar beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Algemene Persoonskenmerken

Algemene Persoonskenmerken Resultaten VMBO enquête Al onze leerlingen moeten in het vmbo een startkwalificatie kunnen halen, vind meer dan 80 van de docenten die de enquête invulden. Een landelijk eindexamen in het vmbo garandeert

Nadere informatie

Medewerkertevredenheid

Medewerkertevredenheid Medewerkertevredenheid 2014-2015 Dit rapport over medewerkertevredenheid (op schoolniveau) toont detailinformatie over de tevredenheid van het personeel. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - havo/vwo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo In dit boekje zijn de richtlijnen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland

Tevredenheidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland heidsonderzoek Onderwijsbegeleiding Oost Nederland Mei 2015 Inleiding Stichting Onderwijsbegeleiding biedt aan jongeren en hun ouders, van wie de inkomenssituatie en/of thuissituatie onvoldoende is, de

Nadere informatie

5-02-2014. Onderzoek Lestijden aanpassen?

5-02-2014. Onderzoek Lestijden aanpassen? 5-02-2014 Onderzoek Lestijden aanpassen? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit circa 35.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

Hoe Anna ben jij? Lyceum. @anna

Hoe Anna ben jij? Lyceum. @anna Hoe Anna ben jij? Lyceum @anna Wij zijn Anna Welkom @anna Lyceum Op de basisschool vind je leren leuk. Ja toch? Je haalt goede cijfers en bent nieuwsgierig. Je wilt vast doorleren, in het Hoger Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

MET HAVO XL TWEE DIPLOMA S IN ZES JAAR

MET HAVO XL TWEE DIPLOMA S IN ZES JAAR MET HAVO XL TWEE DIPLOMA S IN ZES JAAR Havo of tl? Een lastige keuze als in groep 8 blijkt dat een kind qua niveau tussen havo en tl in zit. Juist voor deze leerlingen bieden wij een veilige oplossing:

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta Welkom op De Berg! De Amersfoortse Berg is een school met een prettige sfeer. Veel van jullie voorgangers voelden zich er snel thuis, ook al is de overgang van de

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE

BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE BEVORDERINGSNORMEN EERSTE FASE BEVORDERINGSNORMEN GERRIT VAN DER VEEN COLLEGE Eerste fase/onderbouw In alle leerjaren in de onderbouw, klas 1 t/m 3, wordt gewerkt met een zogenaamd voortschrijdend of doorlopend

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering Gereformeerde. Scholengemeenschap. Randstad. Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo vmbo September 2007 Richtlijnen voor bevordering september 2007 0 In dit boekje staan de richtlijnen voor de bevordering

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar 2016-2017: een verslag In beeld brengen van tevredenheid: niet alleen schriftelijk, ook in dialoog Ook dit jaar zijn weer

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014

Bevorderingsnormen. Vastgesteld op: 30 juni 2014 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 30 juni 2014 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen Mavo/Havo... 6 Bevorderingsreglement brugklas Mavo/Havo:... 7 Bevorderingsnormen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

EVALUATIE BREDE SCHOOL Inhoudsopgave: Inleiding 2

EVALUATIE BREDE SCHOOL Inhoudsopgave: Inleiding 2 EVALUATIE BREDE SCHOOL 2008 Inhoudsopgave: Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Evaluatie. 3 1.1 Instrumenten 1.2 Respons Hoofdstuk 2: Resultaten vragenlijst personeel. 4 Hoofdstuk 3: Resultaten vragenlijst besturen..

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Algemene bevindingen 00% 2 92% 00 53% 44 95% Het aantal mensen dat aan het onderzoek heeft meegewerkt. De populatie geeft aan hoeveel respondenten zijn uitgenodigd,

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 vwo

SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING. Syllabus Nederlands 2014 vwo SAMENVATTING DIGITALE VELDRAADPLEGING Syllabus Nederlands 2014 vwo Juni 2012 2 Inhoud Inleiding 4 1. Resultaten digitale veldraadpleging 5 2. Samenvatting en conclusie syllabuscommissie 7 Bijlage 1: Vragenlijst

Nadere informatie

BEVORDEREN EN DOORSTROOM

BEVORDEREN EN DOORSTROOM DOORSTROOM A. Regels en terminologie B. Overgangsnormen MAVO C. Overgangsnormen HAVO en VWO (atheneum en gymnasium) D. Determinatie E. van MAVO4 naar HAVO4 en HAVO5 naar VWO5 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo

Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo Aan: Ouders/verzorgers/leerlingen van Almere College Kampen Van: Rein Westrik Betreft: Overgangsnormen vmbo, havo, vwo 2017-2018 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In dit document staan onze

Nadere informatie

EEN ONLINE PROGRAMMA VOOR HET DIGITAAL AANBIEDEN VAN WISKUNDE OPGAVEN

EEN ONLINE PROGRAMMA VOOR HET DIGITAAL AANBIEDEN VAN WISKUNDE OPGAVEN EEN ONLINE PROGRAMMA VOOR HET DIGITAAL AANBIEDEN VAN WISKUNDE OPGAVEN WEBWORK Na tegenvallende tentamenresultaten en relatief hoog uitvalpercentage in vorige jaren is in blok 1 van studiejaar 2016-2017

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016? De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2016 beschikbaar. Aantal leerlingen: 376 (op 1 oktober) - Aantal respondenten:

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Verslag MR-Ouderdialoog 11 februari 2014 JB Kanschool

Verslag MR-Ouderdialoog 11 februari 2014 JB Kanschool Verslag MR-Ouderdialoog 11 februari 2014 JB Kanschool Aanwezig: 18 ouders en de medezeggenschapsraad (Bianca Banga, Joop Rudolphij, Sietske Flobbe, Pieter Vermaning, Fenke Rond). 1-Opening, welkom en kennismaking:

Nadere informatie

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705

Vaardigheden - Enquête HV 2. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/52705 Vaardigheden - Enquête HV 2 Auteurs VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 21 July 2015 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/52705 Dit lesmateriaal is gemaakt

Nadere informatie

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Respons De enquête is door 121 personen ingevuld. Als wij uitgaan van een bezetting van de toernooien door ongeveer 160 tot

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

1 K waliteitsverslag 2016/2017 Het Rhedens ONDERWIJSKWALITEIT

1 K waliteitsverslag 2016/2017 Het Rhedens ONDERWIJSKWALITEIT ONDERWIJSKWALITEIT Het Rhedens wil dat haar onderwijs aansluit bij de verwachtingen van leerlingen en ouders. De school wil een omgeving bieden waar medewerkers met plezier en professioneel hun werk kunnen

Nadere informatie

Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F

Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F Testsuite 8 Rekenen 1F-2F-3F bevat testmateriaal om in circa 45 minuten te bepalen of een rekenniveau door de leerling wordt beheerst. De suite bevat meerdere rekentoetsen,

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie

Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie Onderzoek naar de mening van burgers over de berekening van kinderalimentatie September 2011 Bregje Dijksterhuis (HvA) & Nina Vels (LBIO) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Onderzoeksvragen... 2

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSTEKST Profielproduct KJKramer. 1. Inleiding

VERANTWOORDINGSTEKST Profielproduct KJKramer. 1. Inleiding VERANTWOORDINGSTEKST Profielproduct KJKramer 1. Inleiding In 2009 heeft de Inspectie van het Onderwijs een rapport uitgebracht over de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het basisonderwijs (Inspectie

Nadere informatie

Overgangsregeling A: Brugklas en VVWO

Overgangsregeling A: Brugklas en VVWO Overgangsregeling 2016-2017 A: Brugklas en VVWO 0.1 Aanleiding 1. Er bestaat binnen de vwo-afdeling behoefte aan een nauwkeuriger determinatie van leerlingen, zodat leerlingen snel op de goede plek zitten

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

begeleiding in de onderbouw

begeleiding in de onderbouw 1 begeleiding in de onderbouw Inhoud Deze brochure is geschreven om antwoord te geven op (een deel van) uw vragen op het gebied van de begeleiding van uw kind. De volgende zaken komen aan de orde: 1. Het

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2012-2013 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau vwo, havo en mavo (vmbo-tl) en de gemengde leerweg. Voor de beroepsgerichte

Nadere informatie

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016)

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Naam VvV: leerlingen klas 3 DL 15-16 Instelling Drachtster Lyceum Enquête Jan/feb 2016 Analyse Maart 2016 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling:

Nadere informatie

T O E K O M S T V A K 5 VWO

T O E K O M S T V A K 5 VWO T O E K O M S T V A K 5 VWO In het jaarprogramma voor de vijfde klas kom je een geheel nieuw vak tegen. Dit vak noem je het toekomstvak. Het woord zegt het al: je gaat je bezighouden met je toekomst. Veel

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

KRACHTIGE KLAS HET LEERLINGMENTORAAT. Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend mavo havo atheneum technasium gymnasium

KRACHTIGE KLAS HET LEERLINGMENTORAAT. Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend mavo havo atheneum technasium gymnasium KRACHTIGE KLAS EN HET LEERLINGMENTORAAT Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend mavo havo atheneum technasium gymnasium Heeft u vragen met betrekking tot De Krachtige Klas? Neem dan gerust contact op

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017. www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst;

2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; 2. bij vier of meer onvoldoendes op de hele lijst; OVERGANGSREGELS HAVO/VWO Leerjaar 1 naar 2 van 1 havo naar 2 havo van 1 vwo naar 2 vwo A1. Bevorderd A1. Bevorderd Een leerling wordt bevorderd als het gemiddelde cijfer van de op 1 decimaal afgeronde

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering vmbo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - vmbo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering - vmbo In dit boekje zijn de richtlijnen voor

Nadere informatie

tevredenheid ouders 2016

tevredenheid ouders 2016 tevredenheid ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Toptalenten in het onderwijs

Toptalenten in het onderwijs Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Toptalenten in het onderwijs Een monitoronderzoek naar het (waargenomen)

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016

Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016 Bevorderingsnormen Vastgesteld op: 15 juli 2016 Inhoud Overgangs- en determinatienormen OSG West-Friesland... 3 Brugklassen mavo/havo... 5 Brugklassen havo/vwo... 6 Brugklassen atheneum & technasium...

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête

Resultaten leden-enquête Resultaten leden-enquête Tussen 8 september en november 0 hebben personen de enquête ingevuld. De respondenten kregen vragen in verschillende vragen voorgeschoteld die hieronder uitgesplitst zijn in verschillende

Nadere informatie

ISK-MONITOR TEVREDENHEID LEERLINGEN. Verantwoording

ISK-MONITOR TEVREDENHEID LEERLINGEN. Verantwoording ISK-MONITOR TEVREDENHEID LEERLINGEN Verantwoording Kort Uitleg over de inrichting van de ISK_Monitor Tevredenheid Leerlingen. Deze vragenlijst heeft de mogelijkheid om vragen met een koptelefoon te beluisteren.

Nadere informatie

Ruimte voor jouw talent!

Ruimte voor jouw talent! Ruimte voor jouw talent! Kaj Munk College Waar staan we voor? Wat vinden we belangrijk? Ruimte voor jouw Talent Zonder een goede Relatie geen goede prestatie Binnen de regels maximale Invloed voor de leerlingen

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool Wat staat je dan te wachten, waar kun je uit kiezen, waar kun je terecht??? In onderstaand schema is te zien hoe de leerroutes er uit zien op de middelbare

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie