Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO"

Transcriptie

1 Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

2 2 Oberon Colofon Oberon ( Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever VO-raad

3 Zeker weten wat je kiest - Studiekeuzecheck HO 3 Inhoud Inleiding. 4 Methode... 4 Resultaten. 5 Huidig gebruik van de studiekeuzecheck HO... 5 Visie op de studiekeuzecheck HO... 9 Mening over het proces Samenwerking ten aanzien van de studiekeuzecheck Feedback op de studiekeuzecheck Adviezen aan het HO Conclusies. 19

4 4 Oberon Inleiding Sinds 2014 zijn studenten verplicht om een studiekeuzecheck te doen wanneer de instelling dat aan ze vraagt. Omgekeerd moeten hogescholen en universiteiten een studiekeuzecheck aanbieden wanneer studenten daarom vragen. De studiekeuzecheck moet helpen om erachter te komen of een opleiding daadwerkelijk bij de (toekomstige) student past. Een studiekeuzecheck kan plaatsvinden in verschillende vormen, bijvoorbeeld: Een gesprek met iemand van de opleiding Proefstuderen Het invullen van een digitale vragenlijst Het Project Stimulering LOB wil graag bijdragen aan beter LOB en wil daarom de processen rondom de studiekeuzecheck inzichtelijk maken en verbeteren. De VO-raad heeft door onderzoeksbureau Oberon een beknopt onderzoek onder decanen in het havo/vwo laten uitvoeren om in beeld te brengen wat zij op dit moment merken en weten van de studiekeuzecheck. Methode Om de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck in kaart te brengen, hebben we in samenwerking met de VO-raad een vragenlijst voor decanen havo/vwo ontwikkeld. De vragenlijst bestaat uit gesloten en open vragen en gaat in op de volgende onderwerpen: Het huidige gebruik van de studiekeuzecheck De visie op de studiekeuzecheck De mening over de studiekeuzecheck Samenwerking ten aanzien van de studiekeuzecheck Feedback op de huidige studiekeuzecheck De vragenlijst is ingevuld door 113 decanen havo/vwo. De antwoorden op de gesloten vragen geven we weer in percentages. Deze percentages lichten we verder toe aan de hand van de antwoorden op de open vragen. De antwoorden op de open vragen worden in volgorde van voorkomen genoemd. Dat wil zeggen dat het eerste antwoord vaker genoemd is dan het laatste antwoord. Wanneer iemand het antwoord weet niet of niet van toepassing gegeven heeft, is dat niet meegenomen in de tabellen. In deze overzichtsrapportage worden de uitkomsten op de vragenlijst per bovengenoemd subthema gepresenteerd.

5 Zeker weten wat je kiest - Studiekeuzecheck HO 5 Huidig gebruik van de studiekeuzecheck HO Heeft u uw oud-leerlingen voldoende kunnen voorbereiden op de studiekeuzecheck? 56% 44% 56% van de decanen geeft aan oud-leerlingen voldoende te hebben kunnen voorbereiden 44% heeft dit onvoldoende kunnen doen Decanen zijn dus verdeeld in hun mening over de mate waarin zij hun oud-leerlingen hebben kunnen voorbereiden op de studiekeuzecheck Ja Nee Toelichting Decanen die oud-leerlingen voldoende hebben kunnen voorbereiden, hebben dat als volgt gedaan: Het onder de aandacht brengen van informatiedagen/avonden/meeloopdagen van HO Wijzen op filmpjes en websites voor mogelijkheden Voorlichting per mail, ELO, brief aan leerlingen en ouders (vaak klassikaal en specifieke vragen op aanvraag) Laten maken van opdrachten (motivatiebrief, presentatie voor studiekeuze) Coachingsgesprek met een student Samen oefenen met gesprekken Decanen die de voorbereiding op de studiekeuzecheck onvoldoende vonden, gaven de volgende toelichting: Grote diversiteit tussen instellingen voor HO in regels, procedures en tijdstippen rondom de studiekeuzecheck Studiekeuzecheck teveel buiten bereik van het VO Decanen inhoudelijk onvoldoende op de hoogte van de studiekeuzecheck De eigen werkdruk van decanen

6 6 Oberon 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Heeft u zicht op de studiekeuze-activiteiten waar uw oudleerlingen mee te maken krijgen bij universiteiten en hogescholen? 55 % 45 % Ja Nee Welke activiteiten zijn dat? 91% 84% 81% Gesprek Proefstuderen Vragenlijst Nee Ja Iets meer dan de helft van de decanen heeft zicht op studiekeuze-activiteiten waar oud-leerlingen mee te maken krijgen Net iets minder dan de helft geeft aan hier onvoldoende zicht op te hebben Decanen die zicht hebben op studiekeuze-activiteiten geven vrijwel allemaal aan dat het gaat om gesprekken, proefstuderen en/of vragenlijsten.

7 Zeker weten wat je kiest - Studiekeuzecheck HO 7 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hoe waardeert u de studiekeuze-activiteiten waar uw leerlingen mee te maken krijgen? Gesprek Proefstuderen Digitale vragenlijst Andere activiteiten die genoemd werden zijn: Keuzeactiviteiten zoals open dagen, meeloopdagen en masterclasses in het HO Een toets (bijvoorbeeld een assessment of praktijktoets) Het schrijven van een motivatiebrief Het maken van opdrachten Het voeren van (groeps)gesprekken Bovenstaande activiteiten worden als volgt gewaardeerd: Hoe waardeert u de door u genoemde andere activiteit? 19% Onvoldoende Matig Voldoende Goed 29% 52% 94% geeft het proefstuderen een voldoende of goed Voor gesprek geldt dat voor 86% van de decanen De digitale vragenlijst wordt minder gewaardeerd, deze krijgt maar van 10% van de decanen een goed Goed Voldoende Matig Geen van bovenstaande activiteiten krijgt een onvoldoende

8 8 Oberon Decanen konden een toelichting geven op hun waardering van de activiteiten binnen de studiekeuzecheck. Hieronder volgen enkele voorbeelden: Door grote verschillen tussen instellingen voor Hoger Onderwijs is waarderen lastig Door de veelheid aan activiteiten ben ik onvoldoende op de hoogte Er is behoefte aan een meer persoonlijke of meer diepgaande benadering binnen de studiekeuzecheckactiviteiten Een digitale vragenlijst alleen zegt onvoldoende over een goede match, een gesprek doet meer Proefstuderen is reclame voor de opleiding, meelopen met een student is beter Proefstuderen zou verplicht moeten worden, niet alleen binnen de studiekeuzecheck De studiekeuzecheck is nog onvoldoende uitgedacht en had later ingevoerd moeten worden Hoe beoordeelt u de huidige inzet van de studiekeuzecheck in het HO in het algemeen? 4% 60% 30% 90% bestempeld de activiteiten als matig of voldoende Een klein deel vindt de huidige inzet goed of juist onvoldoende 6% Goed Voldoende Matig Onvoldoende

9 Zeker weten wat je kiest - Studiekeuzecheck HO 9 Visie op de studiekeuzecheck HO Hoe positioneert u de studiekeuzecheck in het keuzeproces van de (toekomstige) student? In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? De studiekeuzecheck is een extra voorlichtingsmoment voor de leerling De studiekeuzecheck is een onderdeel van het keuzeproces dat al start in het VO De studiekeuzecheck is een laatste check op de keuze van de leerling % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee oneens, niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens Andere visies op de studiekeuzecheck zijn als volgt: De studiekeuzecheck zorgt ervoor dat meer partijen zich verantwoordelijk voelen om de student op de juiste plek te krijgen De studiekeuzecheck is een scharnier tussen VO en HO De invulling van de studiekeuzecheck is tussen verschillende instellingen voor HO minder eenduidig dan geschetst in bovenstaande stellingen De studiekeuzecheck dient in de praktijk soms meer als voorlichtingsmoment dan als een laatste check In de studiekeuzecheck moeten producten uit het LOB-proces van het VO meer ingezet worden De studiekeuzecheck draagt bij aan het kunnen motiveren van een keuze: waarom kies je een bepaalde studie? En waarom sluit dit aan bij je interesses en vaardigheden? Voor leerlingen met een lotingstudie kan de studiekeuzecheck verhelderend zijn voor een reserve-keuze, vooral voor leerlingen die hier maar niet uit komen

10 10 Oberon Wat is volgens u de waarde van de studiekeuzecheck HO voor het studiekeuzeproces van de leerling? In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? De waarde van de studiekeuzecheck ligt vooral in begeleiding van (toekomstige) studenten met een negatief advies naar een passende opleiding De studiekeuzecheck is een goed initiatief om uitval te verminderen De studiekeuzecheck is een goed initiatief om leerlingen beter na te laten denken over hun toekomst De studiekeuzecheck is slechts één van de instrumenten in het LOB-proces % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee oneens, niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens Andere waarderingen van de studiekeuzecheck zijn als volgt: De studiekeuzecheck als second opinion waar alle studenten baat bij hebben: of het nu om een bevestiging van een gefundeerde keuze gaat of om een eyeopener voor een nieuwe keuze De studiekeuzecheck moet geen verkapte toelatingstest worden De studiekeuzecheck creëert binding wanneer de student echt persoonlijk benaderd zou worden De studiekeuzecheck stimuleert uitstelgedrag, studenten doen minder mee aan gewone studiekeuze-activiteiten

11 Zeker weten wat je kiest - Studiekeuzecheck HO 11. Wat zijn volgens u zinvolle elementen in een studiekeuzecheck? Activiteiten rondom beroepsoriëntatie Een motivatiecheck (Zelf)reflectiemoment voor de student Matching tussen student en opleiding % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Niet zinvol Enigszins zinvol Zinvol Andere elementen die genoemd werden zijn: Een gesprek over in hoeverre de beleving van de student van een opleiding overeenkomt met de eisen van de opleiding Een risico analyse en een vervolg met de student daarop Een specifieke vaardigheidscheck voor de opleiding Afstemming vanuit HO met mentor/decaan in VO, met toestemming van de student

12 12 Oberon Mening over het proces Voor wie vindt u dat de studiekeuzecheck bedoeld zou moeten zijn? Wie moet er volgens u gesprekken met de (toekomstige) student voeren? 10000% 13% 100% 8000% Alleen voor 80% 6000% risicogroepen 60% Voor alle (toekomstige) 4000% 87% studenten 40% % % 0% 0% De studieadviseur van Een docent van de Een medestudent de opleiding opleiding (peer) Vrijwel alle decanen zien de doelgroep van de studiekeuzecheck breed: voor alle (toekomstige) studenten Ja Nee De studieadviseur van de nieuwe opleiding is de meest aangewezen persoon om het gesprek te voeren Een gesprek met een peer is minder populair Alternatieven die genoemd werden zijn: Een combinatie van de studieadviseur, een docent en een medestudent De decaan of de mentor Ouders Loopbaanbegeleiders of studiekeuzecoaches

13 Zeker weten wat je kiest - Studiekeuzecheck HO % 80% 60% 40% 20% 0% Op welke manier kan een negatief advies het beste gemeld worden? 89 Persoonlijke toelichting 52 Doorverwijzing naar extra ondersteuning 21 Brief Ja 12 Nee 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Waar kan een student met een negatief advies het best naar doorverwezen worden? Persoonlijke toelichting is het meest geschikt om een negatief advies te melden Het melden via een brief of zijn hiervoor veel minder geschikt De volgende opties zijn ook nog genoemd: Een brief of mail kan wel zolang deze persoonlijk is en een specifieke toelichting bevat De decaan (en ook de ouders) moet op de hoogte gebracht worden, voor verdere LOB-begeleiding Andere opties die genoemd zijn: Afhankelijk van de reden, het is maatwerk Een onafhankelijke loopbaanadviseur Terugkoppeling aan het VO is belangrijk voor verbetering LOB-proces In ieder geval niet de VO-school, daar is het te laat voor Ja Nee *1 De studieadviseur van de opleiding van afwijzing *2 De studieadviseur van een andere studie/instelling

14 14 Oberon Samenwerking ten aanzien van de studiekeuzecheck HO Moeten VO en HO samenwerken aan de invulling van de studiekeuzecheck? 17% Wie moet het initiatief nemen voor de samenwerking? 4% Ja Nee 87% VO HO Redenen vóór samenwerking gaan met name over: Behoefte aan meer afstemming Dat samenwerking van belang is voor een betere match: het VO kent de leerling en het HO de opleiding De doorlopende lijn van LOB naar studiekeuzecheck De gedeelde verantwoordelijkheid voor een goede keuze Argumenten tegen samenwerking hebben de volgende strekking: Het is de verantwoordelijkheid van het HO. Opleidingen zijn te verschillend voor decanen om van alles op de hoogte te zijn. Het HO weet hoe de opleiding eruit ziet en kan hierin de doorslag geven 96% Bijna alle decanen vinden dat het HO het initiatief moet nemen voor samenwerking met betrekking tot de studiekeuzecheck

15 Zeker weten wat je kiest - Studiekeuzecheck HO 15. Het voortgezet onderwijs kan bijdragen aan de samenwerking door....het aanleveren van informatie over de leerling (interesses, resultaten)..leerlingen goed voor te bereiden op de studiekeuzecheck in het HO..een gesprekspartner te zijn en inhoudelijk mee te denken, te evalueren en het verbeteren van de studiekeuzecheck..te werken met een portfolio of doorstroomdossier of een andere geschikte tool om informatie door te geven aan het HO (vb. zoals van VMBO naar MBO)..een goed LOB traject..goed af te stemmen, te overleggen en advies te geven aan het HO..goed op de hoogte te zijn van de studiekeuzecheck en te weten wat er speelt, door deelname aan voorlichtingen en decanennetwerken..ouders te betrekken bij het studiekeuzeproces Het hoger onderwijs kan bijdragen aan de samenwerking door....informatie te delen en decanen en leerlingen tijdig te informeren en voor te lichten over procedures rondom de studiekeuzecheck..meer eenduidigheid en uniformiteit in de studiekeuzechecks en helderheid in communicatie hierover (vb. d.m.v. een overzicht)..duidelijker aangeven wat er van de aankomende student verwacht wordt aan competenties en vaardigheden..meer terugkoppeling van (negatieve) adviezen aan het VO zodat zij dit kunnen gebruiken in het LOB-proces..meer afstemmen en overleggen met het VO..het VO vragen om portfolio s van leerlingen..meer gebruik maken van kennis en ervaring vanuit het VO om een betere invulling te geven aan de studiekeuzecheck..meer leerlingen ontvangen voor meeloopdagen

16 16 Oberon Feedback op de studiekeuzecheck HO Heeft uw school al feedback gekregen op de studiekeuzecheck van oud-leerlingen? 10% Heeft uw school oud-leerlingen ook specifiek gevraagd naar ervaringen met de studiekeuzecheck? Ja Nee 34% Ja Nee 90% 66% Decanen die wel feedback ontvangen hebben, vonden de volgende informatie het meest waardevol: De feedback wisselt, soms is het goed en soms niet. Afhankelijk van de opleiding Op de hoogte zijn dat een leerling onterecht is afgewezen Kennis van procedures rondom de studiekeuzecheck De studiekeuzecheck helpt bij het nadenken over de keuze Dat leerlingen behoefte hebben aan een inschatting van capaciteiten De meeste scholen hebben oud-leerlingen niet specifiek naar ervaringen met de studiekeuzecheck gevraagd

17 Zeker weten wat je kiest - Studiekeuzecheck HO 17. Welke informatie zou uw school willen ontvangen over de studiekeuzecheck van oud-leerlingen om uw eigen voorbereidingsactiviteiten aan te scherpen? Ik ben in algemene zin benieuwd naar het studiesucces van onze oud-leerlingen 100 Wat oud-leerlingen gaan doen na een negatief advies Het aantal oud-leerlingen met een negatief advies Feedback op ons eigen LOB-proces* De mate waarin oud-leerlingen een bewuste keuze hebben gemaakt voor het HO % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nee niet nodig Misschien Ja graag

18 18 Oberon Adviezen aan het HO Als slotvraag konden decanen een advies aan het HO geven met betrekking tot de studiekeuzecheck. De volgende uitspraken zijn gedaan: Graag meer eenduidigheid in de studiekeuzecheck! Niet al die verschillende termen, tijdstippen en procedures! De leerlingen zien door de bomen het bos niet meer! Zorg ervoor dat de studiekeuzecheck een hulptool is, geen verkapte toelatingstest of selectiecriterium Het zou voor leerlingen en decanen beter zijn wanneer de checks van verschillende instellingen meer hetzelfde zijn De verschillen tussen studiekeuzechecks zijn te groot. De een is wel verplicht, de ander niet. Soms is het alleen een vragenlijst, een andere keer veel uitgebreider. Graag meer afstemming en ook graag meer dan alleen een vragenlijst Ga hiermee door! Zeer waardevolle aanvulling op het studiekeuzeproces, hopelijk gaat het tot een betere match leiden. Blijf het proces in samenwerking met het VO ontwikkelen Als er een negatief advies gegeven wordt, doe dat dan mondeling! En koppel dit ook terug aan de decaan Laat de check onderdeel worden van LOB in het VO, daarmee gaan leerlingen LOB ook serieuzer nemen Zorg voor meer eenduidigheid in de check! Inhoudelijk, in verplichting en in het tijdstip van de studiekeuzecheck Meer transparantie over de inhoud van de studiekeuzecheck, omschrijvingen op websites komen niet altijd overeen met de praktijk Samenwerken!!! Een overdracht van LOB dossier en eventuele toelichtingen in een gesprek richting het HO Meer eenheid, teveel verschillen waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet Maak het belangrijk, geef er gewicht aan Informeer leerlingen op tijd over de inhoud en het tijdstip Zorg voor een reëel beeld. Geef duidelijk aan wat twijfels zijn en koppel dit terug aan het VO Gerichte vragen in de check en geen vragen waar leerlingen wenselijke antwoorden op geven, dan heb je er niets aan

19 Zeker weten wat je kiest - Studiekeuzecheck HO 19 Conclusies Voorbereiding op de studiekeuzecheck De helft van de decanen vindt dat hij/zij de (toekomstige) student voldoende heeft kunnen voorbereiden op de studiekeuzecheck, door de normale LOB activiteiten zoals voorlichting (filmpjes, websites en open dagen), opdrachten (bijvoorbeeld een motivatiebrief) of het voeren van gesprekken. De andere helft vond de voorbereiding onvoldoende. Zij gaven hiervoor de volgende redenen Veel diversiteit in invulling door instellingen voor HO. Veel verschil in procedures, regels en tijdstippen De studiekeuzecheck is teveel buiten het bereik van het VO Decanen vinden dat ze inhoudelijk onvoldoende op de hoogte zijn om leerlingen goed voor te bereiden Waardering van de studiekeuzecheck De meeste decanen waarderen de studiekeuzecheck als geheel als matig of voldoende. Slechts een klein deel (10%) vindt het onvoldoende of goed. Als er verder gekeken wordt naar de drie onderdelen uit de studiekeuzecheck, blijkt dat het gesprek en het proefstuderen door ongeveer de helft goed gevonden wordt. De digitale vragenlijst is minder populair. Decanen geven aan dat een vragenlijst alleen onvoldoende is, een gesprek zegt meer. Verder is aangegeven dat door de verschillen tussen instellingen voor HO het lastig is om inhoudelijk voldoende op de hoogte te zijn als decaan. Laat staan een eenduidige waardering hierover te geven. Visie op en positionering van de studiekeuzecheck De meeste decanen zien de studiekeuzecheck als laatste check in het keuzeproces, in ieder geval als onderdeel van het keuzeproces dat start in het VO. De studiekeuzecheck is een initiatief om na te denken over de juiste studiekeuze en moet uitval verminderen. Het zorgt voor meer gezamenlijke verantwoordelijkheid om de student op de juiste plek te krijgen en vormt een verbinding tussen VO en HO. De invulling van de studiekeuzecheck kan eenduidiger dan nu het geval is. Interessante nieuwe elementen om op te focussen zijn: 1) een gesprek over de mate waarin de beleving van de (toekomstige) student overeen komt met de eisen van de opleiding of 2) een specifieke vaardigheidstest per opleiding.

20 20 Oberon Mening over de huidige invulling van de studiekeuzecheck De studiekeuzecheck is volgens bijna alle decanen zinvol voor alle studenten en niet alleen voor risicogroepen. Een studieadviseur van de toekomstige opleiding is volgens hen de meest aangewezen persoon om het gesprek met de (toekomstige) student te voeren, gevolgd door een docent van de opleiding. Een peer wordt minder passend gevonden. Als alternatief wordt een combinatie van studieadviseur, decaan, medestudent en/of ouders genoemd. Bij een negatief advies is een persoonlijke toelichting cruciaal. Een terugkoppeling naar de VO school (decaan) en ouders ook. Enerzijds om het LOB-proces in het VO te verbeteren en anderzijds om ouders erbij te betrekken. Een afgewezen student kan het best doorverwezen worden naar een studiekeuzecentrum of terug naar de VO school. Sommige decanen vinden dit afhankelijk van de reden van afwijzing. Een doorverwijzing moet altijd maatwerk zijn. Samenwerking ten aanzien van de studiekeuzecheck Bijna alle decanen zijn voor samenwerking omdat er behoefte is aan meer afstemming tussen VO en HO. Meer samenwerking leidt tot een betere match (het VO kent de leerling, het HO de opleiding), een betere doorlopende lijn van LOB naar studiekeuze en moet tevens de gedeelde verantwoordelijkheid stimuleren. Het initiatief moet volgens decanen echter wel bij het HO liggen. Het VO denkt aan de samenwerking bij te dragen door een goed LOB-traject in het VO (leerlingen goed voor te bereiden), het aanleveren van informatie aan het HO (portfolio s en doorstroomdossiers) en door mee te denken over de invulling van de studiekeuzecheck. Het HO moet volgens decanen meer informatie delen over tijdstippen, procedures en invulling van de studiekeuzecheck. Er moet meer eenduidigheid tussen instellingen voor HO komen, decanen willen meer terugkoppeling en men vindt dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de kennis uit het VO bij de studiekeuzecheck. Adviezen Graag meer eenduidigheid in de studiekeuzecheck! Niet al die verschillende termen, tijdstippen en procedures! De leerlingen zien door de bomen het bos niet meer! De verschillen tussen studiekeuzechecks zijn te groot. De een is wel verplicht, de ander niet. Soms is het alleen een vragenlijst, een andere keer veel uitgebreider. Graag meer afstemming en ook graag meer dan alleen een vragenlijst Samenwerken!!! Een overdracht van LOB dossier en eventuele toelichtingen in een gesprek richting het HO Ga hiermee door! Zeer waardevolle aanvulling op het studiekeuzeproces, hopelijk gaat het tot een betere match leiden. Blijf het proces in samenwerking met het VO ontwikkelen

21 Zeker weten wat je kiest - Studiekeuzecheck HO 21

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Onderzoek Zeker weten wat je kiest AUGUSTUS 2014 KADER EN CONTEXT ONDERZOEK Stimulering LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) is een programma

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds Studiekeuzecheck 2014/2015 Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds 1-mei regeling en studiekeuzecheck KWALITEIT IN VERSCHEIDENHEID Studiekeuzecheck volgens OCW Studiekeuzecheck en vervroeging

Nadere informatie

Studenten met een functiebeperking helpen naar succes!

Studenten met een functiebeperking helpen naar succes! Studenten met een functiebeperking helpen naar succes! Fontys Hogescholen Dienst Studentenvoorzieningen Presentatie: André Rozendaal, teamleider Decanen & Psychologen Onderwerpen - Overgang van VO naar

Nadere informatie

EEN OPEN DAG BEZOEKEN

EEN OPEN DAG BEZOEKEN Activiteit voor in de les: EEN BEZOEKEN Middels dit document wil De Haagse Hogeschool de aankomende studenten tools geven om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze via het bezoeken van een Open

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit Carla van Wely, projectleider VSNU-conferentie Matching van Talent 01-04-2014 Onderwerpen Studiekeuzecheck op RU: korte beschrijving Voortraject Digitale

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Onderzoek naar SKC bij de Randstad hogescholen Dr. F. Rutger Kappe 17 maart, Utrecht rutger.kappe@inholland.nl Opzet Landelijk overzicht SKC in het hbo Resultaten

Nadere informatie

ACT in LOB. Checklist goed kiezen. Werkbladen. Toolkit. 1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden?

ACT in LOB. Checklist goed kiezen. Werkbladen. Toolkit. 1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden? ACT in LOB Werkbladen Toolkit Checklist goed kiezen Met deze tool kun je checken of je jouw studiekeuze goed hebt aangepakt. Wanneer dat het geval is heb je een bevestiging dat je goed bezig bent geweest

Nadere informatie

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Conclusies en aanbevelingen op basis van jaarlijks onderzoek naar studiekeuze en studiesucces Jules Warps ResearchNed mei 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het?

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het? Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck Eerste resultaten Startmonitor 2014-2015 VSNU-conferentie Matcht het? Vandaag Kort: Startmonitor Achtergronden studieuitval Vervroeging aanmelding en

Nadere informatie

LOB in atheneum-5. LoopbaanOriëntatie en LoopbaanBegeleiding. studiekeuze. Marja Bos, decaan atheneum-5/6

LOB in atheneum-5. LoopbaanOriëntatie en LoopbaanBegeleiding. studiekeuze. Marja Bos, decaan atheneum-5/6 LOB in atheneum-5 LoopbaanOriëntatie en LoopbaanBegeleiding studiekeuze Marja Bos, decaan atheneum-5/6 HO = Hoger Onderwijs HBO Hoger BeroepsOnderwijs WO Wetenschappelijk (universitair, academisch) Onderwijs

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck Een inventarisatie

De Studiekeuzecheck Een inventarisatie De Studiekeuzecheck Een inventarisatie Mei 2014 Landelijke Studenten Vakbond Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden naar: lsvb@lsvb.nl.

Nadere informatie

1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden?

1 Ben je vroeg genoeg begonnen om je met je toekomst bezig te houden? ACT in LOB Werkbladen Toolkit Checklist goed kiezen Met deze tool kun je checken of je jouw studiekeuze goed hebt aangepakt. Wanneer dat het geval is heb je een bevestiging dat je goed bezig bent geweest

Nadere informatie

VSNU-congres 1 april 2014. Studiechecks: hoe organiseer je dat?

VSNU-congres 1 april 2014. Studiechecks: hoe organiseer je dat? VSNU-congres 1 april 2014 Studiechecks: hoe organiseer je dat? Gerard Hogendoorn, coördinator aansluiting vwo-wo Erasmus Universiteit Rotterdam Carla van Wely, hoofd afdeling studentenbegeleiding Radboud

Nadere informatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie

Matching bij de UU. Sjors van der Beek. Projectleider administratieve en technische implementatie Matching bij de UU Sjors van der Beek Projectleider administratieve en technische implementatie 1 Inhoud Matching bij de UU Het matchingsproces Ontstaansgeschiedenis Matching en onderwijslogistiek 2 Matching

Nadere informatie

Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs

Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs Seminar matching en selectie in het hoger onderwijs Matching op Hogeschool Rotterdam Peter van Gulik, Hogeschool Rotterdam Djurre Holtrop, NOA / VU 1. Matching: Wat is het en wat mist het? 2. Onderzoek:

Nadere informatie

De overgang van vwo naar wo

De overgang van vwo naar wo De overgang van vwo naar wo Voorlichting voor ouders Inez Vereijken Beleidsmedewerker onderwijs 29 november 2016 Even voorstellen Agenda Aansluiting vwo-universiteit: wat, hoe en waarom? Praktische zaken:

Nadere informatie

Hoe begeleid ik mijn kind bij het maken van een passende STUDIEKEUZE? Gundalyn Hemmink

Hoe begeleid ik mijn kind bij het maken van een passende STUDIEKEUZE? Gundalyn Hemmink Hoe begeleid ik mijn kind bij het maken van een passende STUDIEKEUZE? Gundalyn Hemmink Keuzestress Te grote keuzevrijheid talloze studies hbo en wo Leidt tot keuzestress Voorbeeld keuze-experiment: Wel

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Breda

Stedelijk Gymnasium Breda Stedelijk Gymnasium Breda Een bewuste keuze begint met een goede voorbereiding! EEN MODERNE SCHOOL MET EEN KLASSIEKE TRADITIE LOB-programma StudieKeuze klas 4-5-6 Alle activiteiten op een rijtje in 1 document:

Nadere informatie

LOB in atheneum-5. LoopbaanOriëntatie. en LoopbaanBegeleiding. Marja Bos, decaan atheneum

LOB in atheneum-5. LoopbaanOriëntatie. en LoopbaanBegeleiding. Marja Bos, decaan atheneum LOB in atheneum - 5 LOB in atheneum-5 LoopbaanOriëntatie en LoopbaanBegeleiding Marja Bos, decaan atheneum HO = Hoger Onderwijs HBO Hoger BeroepsOnderwijs WO Wetenschappelijk (universitair, academisch)

Nadere informatie

Studiekeuzecheck euzech voor het mbo

Studiekeuzecheck euzech voor het mbo Studiekeuzecheck voor het mbo Nieuwe manieren om aankomende studenten te begeleiden bij hun keuze Studiekeuzecheck euzech voor het mbo Nieuwe manieren om studenten te begeleiden bij hun keuze Bijlage 1

Nadere informatie

Daarnaast hebben deskundigen van HO hebben gezamenlijk presentaties voor ouders ontworpen te geven door decanen VO of deskundigen HO.

Daarnaast hebben deskundigen van HO hebben gezamenlijk presentaties voor ouders ontworpen te geven door decanen VO of deskundigen HO. Handleiding training mentor en ouders, partners in studiekeuze De training mentor en ouders, partners in studiekeuze is zodanig ontworpen dat een decaan de training zelfstandig uit kan voeren. Alle leden

Nadere informatie

Associate degree Bedrijfseconomie. Opdrachtenmap Studiekeuzecheck 2016. Voorspel je toekomst, maak hem zelf!

Associate degree Bedrijfseconomie. Opdrachtenmap Studiekeuzecheck 2016. Voorspel je toekomst, maak hem zelf! Associate degree Bedrijfseconomie Opdrachtenmap Studiekeuzecheck 2016 Voorspel je toekomst, maak hem zelf! 1 Inleiding Wat wil je later worden als je groot bent? Deze vraag is je natuurlijk al van jongs

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: wat en waarom? Studiesucces Universiteit Utrecht over het algemeen goed, maar... Relatief veel uitval

Nadere informatie

Doorstroomdossier. 4 mavo > 4 havo

Doorstroomdossier. 4 mavo > 4 havo Doorstroomdossier 4 mavo > 4 havo Een leerling kan de keuze maken om na het behalen van het mavodiploma door te stromen naar 4 havo op Markenhage. De overstap naar het havo is echter niet gemakkelijk.

Nadere informatie

Goede start in het hbo: het LOB-cv

Goede start in het hbo: het LOB-cv Goede start in het hbo: het LOB-cv Werkconferentie Donderdag 10 november 2016 Henrike Knippenberg, Hogeschool Rotterdam Agenda 15.30 16.45 uur (75 min) Korte terugblik Resultaten pilots Uitrol en implementatie:

Nadere informatie

MBO4YOU. Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen. September 2015 Chalini Doekhi

MBO4YOU. Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen. September 2015 Chalini Doekhi MBO4YOU Resultaten van MBO4YOU Waardering door de vo-scholen September 2015 Chalini Doekhi Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Onderzoeksmethode... 3 2. Welke scholen doen mee aan MBO4YOU?... 4 3. Resultaten...

Nadere informatie

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren Samenvatting Gap Year onderzoek Mei 2012 Gap Year onderzoek In april 2012 hebben het Europees Platform en de Nuffic onderzoek gedaan naar de toekomstplannen van leerlingen na hun eindexamen. De focus van

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Kader voor matching 2015

Kader voor matching 2015 2015 Colofon datum n o v e m ber 2 01 4 status d e f in it ie f 2 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel van matching... 3 3. Inhoud van de matchgesprekken... 3 3.1 Intake... 3 3.2 Match-mid gesprek...

Nadere informatie

Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen??

Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen?? Wat wil ik na het Pax Christi College gaan doen?? Decaan F. Kerkhof september 2015 Het keuzeproces : hoe zit dat in elkaar? Havo 4 en vwo 5 oriënteren door middel van: - www.studiekeuze123.nl - www.startstuderen.nl

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH

READER STUDENTENCOACH READER STUDENTENCOACH VO Reader studentencoch VO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach (het coachen van jongerejaars studenten door ouderejaars). In deze reader

Nadere informatie

Stapeling binnen Melanchthon

Stapeling binnen Melanchthon Stapeling binnen Melanchthon Na je examen doorstromen naar een ander niveau in het voortgezet onderwijs Marieke van den Vlekkert Maatje, MSc. Versie 3 februari 2013 Besproken in AD (18/12), MMT (18/12),

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Ouderbetrokkenheid Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste info over studeren

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Slotconferentie Goesting in Leren en Werken 20 mei 2011 Janina van Hees Aanleiding Idee: juiste studiekeuze cruciaal voor studiesucces Instrument:

Nadere informatie

Ouderavond 5 (t)vwo 29 september Welkom

Ouderavond 5 (t)vwo 29 september Welkom Ouderavond 5 (t)vwo 29 september 2016 Welkom Even voorstellen Jules Storken Docent aardrijkskunde bovenbouw havo/vwo Decaan (t)vwo, leerjaar 2 t/m 6 Inhoud Mijn rol als decaan op 5 (t)vwo Loopbaanoriëntatie

Nadere informatie

DECANENDAG 2015 STUDIEKEUZEGESPREK: WAT LEVERT HET OP?

DECANENDAG 2015 STUDIEKEUZEGESPREK: WAT LEVERT HET OP? DECANENDAG 2015 STUDIEKEUZEGESPREK: WAT LEVERT HET OP? 29-10-2015 Lisette Kouwenhoven Marjon Molenkamp AGENDA 1. Cijfers over SKC 2015 versus 2014 2. Effect SKC op motivatie 3. Veranderingen in aanmeldingsbeleid

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Concept Toelatingscode overstap van vmbo klas 4 naar havo klas 4 Eemsdeltacollege

Concept Toelatingscode overstap van vmbo klas 4 naar havo klas 4 Eemsdeltacollege Concept Toelatingscode overstap van vmbo klas 4 naar havo klas 4 Eemsdeltacollege januari 14 K. Reinders Toelatingscode overstap van vmbo naar havo. 1. Inleiding 1 Onder druk van de politiek, ouder- en

Nadere informatie

LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat.

LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. Ik weet al wat ik word mezelf! Ouders zien vaak iets bijzonders in hun kinderen. Ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Waar staat LOB voor in

Nadere informatie

T O E K O M S T V A K 5 VWO

T O E K O M S T V A K 5 VWO T O E K O M S T V A K 5 VWO In het jaarprogramma voor de vijfde klas kom je een geheel nieuw vak tegen. Dit vak noem je het toekomstvak. Het woord zegt het al: je gaat je bezighouden met je toekomst. Veel

Nadere informatie

Instroom en studiekeuze

Instroom en studiekeuze Studeren met een functiebeperking Instroom en studiekeuze December 2012 Expertisecentrum handicap + studie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Cijfers... 3 2.1. Uitval... 3 2.2. Aanvraag

Nadere informatie

Generieke studievaardigheden voor doorstroom havo-hbo. Jelle Nauta Coördinator vo-ho Netwerk Noord

Generieke studievaardigheden voor doorstroom havo-hbo. Jelle Nauta Coördinator vo-ho Netwerk Noord Generieke studievaardigheden voor doorstroom havo-hbo Jelle Nauta Coördinator vo-ho Netwerk Noord Even voorstellen Jelle Nauta Docent Research management en procestechnologie Opleidingen Life Sciences

Nadere informatie

WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding. Indra Newton Willem Vrooland

WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding. Indra Newton Willem Vrooland WELKOM!! Workshop Het vervolg van matching: doorstroom naar studieloopbaanbegeleiding Indra Newton Willem Vrooland Tijdlijn Matching CompetentieTest + Reflectievragenlijst SLB-gesprek Studievoortgangsassessment

Nadere informatie

MATCHING EN STUDIESUCCES AAN DE VU VSNU CONGRES , UTRECHT

MATCHING EN STUDIESUCCES AAN DE VU VSNU CONGRES , UTRECHT MATCHING EN STUDIESUCCES AAN DE VU VSNU CONGRES 1-4-2014, UTRECHT Mareanne Karssen, m.karssen@vu.nl Gwen de Bruin, g.o.de.bruin@vu.nl Anne-marie van Meerveld, a.m.van.meerveld@vu.nl INHOUD PRESENTATIE

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Evaluatieverslag Wegwijs in het mbo 2014

Evaluatieverslag Wegwijs in het mbo 2014 Evaluatieverslag Wegwijs in het mbo 2014 Vanaf half november 2013 tot half januari 2014 is een evaluatieronde gehouden over Wegwijs in het mbo 2014. Daaraan hebben drie groepen deelgenomen: decanen, leerlingen

Nadere informatie

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste

Nadere informatie

LOB in Havo 5 2015/2016

LOB in Havo 5 2015/2016 LOB in Havo 5 2015/2016 Na havo-5 hbo 4 jaar (evt. gevolgd door wo) Ad (Associate degree) 2 jaar vwo 2 jaar (instromen in ath-5) positief advies school noodzakelijk mbo 3 à 4 jaar van hbo naar universiteit

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

100 DAGEN HR RAPPORTAGE

100 DAGEN HR RAPPORTAGE Concernstaf 100 DAGEN HR RAPPORTAGE Instituut/Dienst Auteur(s) Functie auteur(s) Concernstaf Claudia Gomes Beleidsonderzoeker Datum April 2016 (c) Hogeschool Rotterdam 2016 INHOUDSOPGAVE Samenvattende

Nadere informatie

Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013

Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013 Rapportage bij HBO aansluitingsmonitor 2012 2013 Vergelijkende studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

Drie vragen over je toekomst. Met partijen het thema profielkeuze op de kaart zetten vanuit het idee samen sterker CONCEPT

Drie vragen over je toekomst. Met partijen het thema profielkeuze op de kaart zetten vanuit het idee samen sterker CONCEPT Drie vragen over je toekomst Met partijen het thema profielkeuze op de kaart zetten vanuit het idee samen sterker CONCEPT Wat? Leerlingen in het voortgezet onderwijs helpen om een goede profielkeuze te

Nadere informatie

Evaluatie & Reflectie

Evaluatie & Reflectie Evaluatie & Reflectie Naam leerbedrijf: Naam praktijkopleider: Naam leerling-werknemer/stagiair: BPV -periode: van tot Datum evaluatiegesprek: Datum reflectiegesprek: 1 Inleiding Het evaluatie- en reflectieformulier

Nadere informatie

Team intake (DMCS, Mascha Lommertzen) en adviseur SLB (LIC, Floor van der Boon)

Team intake (DMCS, Mascha Lommertzen) en adviseur SLB (LIC, Floor van der Boon) Instroom 2016-2017 Beschrijving opdrachtgever Niet vermeld opdrachtnemer Team intake (DMCS, Mascha Lommertzen) en adviseur SLB (LIC, Floor van der Boon) link met andere kaders Kader Studieloopbaanbegeleiding

Nadere informatie

De cijfers bekend Wat nu? De weg van. het Dendron College

De cijfers bekend Wat nu? De weg van. het Dendron College De cijfers bekend Wat nu? De weg van het Dendron College Even voorstellen Naam: Sinds 1999 Tot 1999: Vakken: Dorien Stals (STL) onderwijs accountantskantoor Nederlands SBC Directieadviseur docent-ontwikkelaar

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs Utrecht, juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties

Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties Rapportage Onderzoek Leerlingeninbreng bij sollicitaties en evaluaties van docenten Utrecht, september 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud drs. Louise Jansen

Nadere informatie

voorlichting 1 april 2014 VSNU

voorlichting 1 april 2014 VSNU voorlichting 1 april 2014 VSNU 1 2 Studiekeuzecheck Korte geschiedenis project + stand van zaken Wie ben ik? Inkadering in Leids 8-stappen plan De vragenlijst Het vervolgtraject Ervaring studenten 3 Het

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Diploma gehaald? Wat nu?

Diploma gehaald? Wat nu? Loopbaanoriëntatie (LOB) Diploma gehaald? Wat nu? EINDEXAMENKLASSEN 5 HAVO EN 6 VWO. September 2014 Beste leerling, Het komende jaar zijn jullie niet alleen druk bezig met je eindexamen. Jullie zullen

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

T O E K O M S T V A K 4 HAVO

T O E K O M S T V A K 4 HAVO T O E K O M S T V A K 4 HAVO In het jaarprogramma voor de vierde klas kom je een geheel nieuw vak tegen. Dit vak noem je het toekomstvak. Het woord zegt het al: je gaat je bezighouden met je toekomst.

Nadere informatie

Succesvol eerste studiejaar

Succesvol eerste studiejaar Succesvol eerste studiejaar Wat kunt u als ouder doen Hermien Miltenburg Een succesvol eerste jaar begint met goed oriënteren op de opleiding Onderzoek van researchnet (startmonitor) op www.mijnkindgaatstuderen.nl

Nadere informatie

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl

Zoek het uit! Opdrachten. Studiekeuze123.nl Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123.nl Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is niet gemakkelijk. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar welke studie past goed bij jou? Misschien weet je al jaren

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

EVC-tool: instructie voor leidinggevende

EVC-tool: instructie voor leidinggevende EVC-tool: instructie voor leidinggevende Wat is EVC? Een van uw medewerkers heeft zich aangemeld voor een EVC-procedure bij NCOI Opleidingsgroep. EVC staat voor het Erkennen van eerder Verworven Competenties

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo

Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Samenvatting rapportage onderzoek vmbo Utrecht, april 2006 In opdracht van Adviesgroep vmbo Drs. Vincent van Grinsven Drs. J. Krom Henk Westerik Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 fax:

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

Indicator Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4

Indicator Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Bijlage 1: Doorlopende ontwikkellijn loopbaancompetenties sjm Competentie Indicator Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 1.Kwaliteiten reflectie 1.1 Ik weet waar ik goed en minder goed in ben. Maatschappelijke

Nadere informatie

4 Enquête personeel en directies

4 Enquête personeel en directies 4 Enquête personeel en directies Toelichting Deze vragenlijst dient ertoe om de opinies en ideeën van het personeel (leerkrachten, leidsters, welzijnswerkers, etc.. ) en de betrokken directies over de

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs.

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. Thema s: Natuur en milieu, Mediawijsheid, Ondernemend Onderwijs en financiële educatie en Burgerschap Jongeren voorbereiden op hun actieve

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h en 6v 2013-2014. 3 september 2013 1

INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h en 6v 2013-2014. 3 september 2013 1 INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h en 6v 2013-2014 3 september 2013 1 WELKOM drs. F. van Damme, conrector bovenbouw J. Franssen, leerjaarcoördinator 5 havo drs. R. Jaquet, leerjaarcoördinator 6vwo ir. E.

Nadere informatie

Léren door te stromen en aan te sluiten

Léren door te stromen en aan te sluiten Léren door te stromen en aan te sluiten Workshop GoLeWe-conferentie Hasselt, 9 december 2010 MBO Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA HBO Kom verder. Saxion. VO Inleiding

Nadere informatie

Rythovius College. Accent op jouw talent! 5vwo LOB: 5 vwo het belangrijkste jaar op het gebied van LOB

Rythovius College. Accent op jouw talent! 5vwo LOB: 5 vwo het belangrijkste jaar op het gebied van LOB 5vwo het belangrijkste jaar op het gebied van LOB 5vwo 4, 6 vwo Oriënteren (Je weet nog echt niet wat je wilt gaan doen, ) Begin breed, welke sector vind je interessant? Wat kan met jouw profiel? Bezoek

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Ouderavond Atheneum 5

Ouderavond Atheneum 5 Ouderavond Atheneum 5 Programma van vanavond Het jaarprogramma van Atheneum 5 LOB door mevr. Bos Gesprek met de mentor Indeling schooljaar 2 periodes: Periode 1: 26 aug. 2013 t/m 17 jan. 2014 Periode 2:

Nadere informatie

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Aan de slag met studiekeuzegesprekken Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Definitie studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken zijn individuele of groeps gesprekken (fysiek,

Nadere informatie

ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014

ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014 ipad-enquête Uitkomsten november/december 2013 en mei/juni 2014 Evaluatie leerlingen en ouders/verzorgers Rsg Simon Vestdijk 1.0 Inleiding - Ipads op rsg Simon Vestdijk Sinds dit schooljaar, 2013-2014,

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding

Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Digitale hulpmiddelen bij het toetsen en beoordelen in de universitaire lerarenopleiding Vragenlijst voor docenten/opleiders Intro Doel van deze vragenlijst is informatie te verzamelen over het gebruik

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Breda

Stedelijk Gymnasium Breda Stedelijk Gymnasium Breda Een bewuste keuze begint met een goede voorbereiding! EEN MODERNE SCHOOL MET EEN KLASSIEKE TRADITIE LOB in klas 5 (verplichte activiteiten) De volgende LOB-activiteiten (LOB=

Nadere informatie

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Vergelijkend studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie