De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kwaliteit van educatieve activiteiten meten. Universiteitsmuseum Utrecht"

Transcriptie

1 De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht

2

3 De kwaliteit van educatieve activiteiten meten Universiteitsmuseum Utrecht Claudia de Graauw Bo Broers Januari 2015

4

5 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel Meetpijlers De onderzoekspopulatie Leeswijzer De kwaliteit van educatieve activiteiten van Universiteitsmuseum Utrecht 6 3 Meetpijlers per activiteit Leerlingen interesseren voor wetenschap Leren door te doen/ontdekken/zelf op zoek te gaan Nieuwe ervaring geven Leren door te verwonderen Iets doen wat op school niet kan Werken met echte materialen Kerndoelen en examenstof Aansluiten bij de beleveniswereld en belevingsniveau Plezier/leuk Motivatie leerkrachten Conclusies per activiteit Museum voor de klas Kun je je zintuigen vertrouwen Ontdek het museum Bouw van mens en dier... 23

6

7 3 1 Inleiding 1.1 Doel Universiteitsmuseum Utrecht wil meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van hun educatieve activiteiten. Ook willen zij weten of deze activiteiten verschillend worden ervaren door de verschillende leeftijdsgroepen. Met dit inzicht kan het museum hun educatieve programma s verbeteren. In 2013 heeft Universiteitsmuseum Utrecht deelgenomen aan een benchmark om de kwaliteit van educatieve activiteiten te meten. In deze benchmark is de kwaliteit van negen science centra en wetenschapsmusea gemeten en met elkaar vergeleken. Universiteitsmuseum Utrecht wil graag meer inzicht in hoe hun eigen educatieve activiteiten scoren. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten die tijdens de benchmark zijn gemeten: Museum voor de klas Kun je je zintuigen vertrouwen? Ontdek het museum Bouw van mens en dier (Bouw van mensen dier 3/4, 5/6, 7/8 en 1/2 bij elkaar genomen) De volgende vragen worden beantwoord: 1. Hoe scoren de activiteiten op de 10 meetpijlers? 2. Verschillen de scores voor een activiteit per leeftijdsgroep? Werkt het voor de ene leeftijdsgroep beter dan voor de andere? Aan de hand van bovenstaande vragen worden verbeterpunten voorgesteld. De belangrijkste conclusies zijn: Kun je je zintuigen vertrouwen en Bouw van mens en dier : Leerlingen uit het primair onderwijs vinden deze activiteiten interessanter, zijn wetenschap vaker interessant gaan vinden, hebben vaker iets nieuws geleerd over wetenschap, hebben zich vaker verwonderd en vinden de activiteit leuker dan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Ontdek het museum : Hogere klassen van het voorgezet onderwijs vinden de activiteit vaker inhoudelijk interessant, zijn vaker wetenschap interessanter gaan vinden, hebben zich vaker verwonderd, konden de les vaker begrijpen en vonden het vaker leuk dan de lagere klassen.

8 De kwaliteit van educatieve activiteiten bij Universiteitsmuseum Utrecht Meetpijlers Tijdens de benchmark in 2013 zijn, met alle deelnemende instellingen, tien kenmerken geformuleerd van binnenschoolse educatie, waaraan deze moet voldoen om kwaliteit te bieden. Van deze tien kenmerken zijn meetpijlers gemaakt. Een meetpijler, ofwel indicator genoemd, is een element dat gemeten wordt. De meetpijlers tezamen geven aan hoe het is gesteld in dit geval met de binnenschoolse educatie van science centra en wetenschapsmusea. De tien meetpijlers die tezamen de kwaliteit van binnenschoolse educatie op het gebied van wetenschap/natuur/techniek bepalen bij deze instellingen, zijn: 1. Educatie is onderdeel van het doel van de organisatie. Niet alleen bij binnenschoolse act 2. Leerlingen interesseren voor wetenschap/natuur/techniek 3. Leren door te doen/ontdekken/zelf op zoek te gaan 4. Nieuwe ervaring geven (iets nieuws/unieks laten zien) 5. Leren door te verwonderen 6. Iets doen wat op school niet kan 7. Werken met echte materialen 8. Er wordt gekeken naar de kerndoelen en examenstof. Activiteiten zijn zowel lesvervangend als lesaanvullend. 9. Aansluiten bij de beleveniswereld en het belevingsniveau van de kinderen 10. Plezier/leuk 1.3 De onderzoekspopulatie Tijdens de benchmark in 2013 heeft Universiteitsmuseum Utrecht meerdere activiteiten meegenomen in de meting. In totaal hebben zij de kwaliteit van zeven activiteiten gemeten. Om het aantal ondervraagde leerlingen per activiteit ongeveer gelijk te houden, worden de activiteiten Bouw van mensen en dier 3/4 (PO), Bouw van mensen en dier 5/6 (PO), Bouw van mensen en dier 7/8 (PO) en Bouw van mensen en dier 1/2 (VO) als één cluster/activiteit geanalyseerd. Tabel 1 Aantal ondervraagde leerlingen per leeftijdsgroep Gr 5/6 Gr 6/7 Gr 7/8 Gr 8 Klas 1 Klas 1/2 Klas 2/3 Klas 5/6 Mbo Museum voor de klas Kun je je zintuigen vertrouwen? Ontdek het museum Bouw van mens en dier Totaal Totaal

9 5 Aangezien het aantal ondervraagde leerlingen per (leeftijds-)groep sterk verschilt, hebben we ervoor gekozen om per activiteit te kijken welke groepen bij elkaar genomen kunnen worden. Bij Bouw van mens en dier is dit bijvoorbeeld groep 5 en 6 die samen zijn genomen, maar voor Kun je je zintuigen vertrouwen zijn groep 6 en 7 bij elkaar gezet voor de analyse. Toch blijft het aantal geanalyseerde leerlingen bij sommige groepen/klassen beperkt (klas 1/2 en klas 5/6). Hiermee dient rekening gehouden te worden bij interpretatie van de resultaten in hoofdstuk 3. Tabel 2 Aantal ondervraagde leerkrachten Activiteit Aantal leerkrachten Museum voor de klas 11 Kun je je zintuigen vertrouwen 12 Ontdek het museum 16 Bouw van mens en dier 4 Totaal 43 Een aantal meetpijlers zijn gemeten bij de leerkrachten. Bij Bouw van mens en dier zijn maar vier leerkrachten ondervraagd. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij interpretatie van de resultaten in hoofdstuk Leeswijzer In hoofdstuk twee worden de algemene conclusies per meetpijler beschreven. Er wordt beschreven hoe Universiteitsmuseum per meetpijler scoort. In hoofdstuk drie worden de uitkomsten van de meetpijlers vervolgens toegelicht, waarbij met name beschreven wordt 1) hoe de vier activiteiten scoren en 2) welke rol de verschillende leeftijdsgroepen hierin spelen. Iedere paragraaf in dit hoofdstuk omvat één meetpijler. Het vierde hoofdstuk bestaat uit een aantal verbeterpunten. Deze verbeterpunten worden geformuleerd op basis van de analyses in hoofdstuk drie en in gesprek met Ineke Puijk van Universiteitsmuseum Utrecht.

10 De kwaliteit van educatieve activiteiten bij Universiteitsmuseum Utrecht 6 2 De kwaliteit van educatieve activiteiten van Universiteitsmuseum Utrecht Naar aanleiding van de benchmark is, samen met de andere science centra en wetenschapsmusea, bepaald dat kwaliteit bestaat uit tien meetpijlers. Negen hiervan worden met het ontwikkelde meetinstrument getoetst. Meetpijler 1 kan op een andere manier bepaald worden. Algemene conclusies Meetpijler 1: Educatie is een onderdeel van het doel van de organisatie wordt niet gemeten met dit instrument. Het is een manier van werken binnen de organisatie, dat intern vastgesteld kan worden. Meetpijler 2: Leerlingen interesseren voor wetenschap. Dit lukt Universiteitsmuseum Utrecht aardig. 80% van de leerlingen vond de activiteit inhoudelijk interessant. 65% geeft aan wetenschap interessanter te zijn gaan vinden naar aanleiding van de activiteit. Meetpijler 3: Leren door te doen/ontdekken/zelf op zoek te gaan. Dit is een lastige pijler doordat het onderscheid tussen doen, ontdekken en zelf op zoek gaan klein is. Het ene sluit het andere dan ook niet uit. Aangegeven is dat drie van de vier activiteiten gericht zijn op zelf ontdekken (de uitkomst staat hierbij niet vast) en één op zelf doen (de uitkomst staat hierbij wel vast). Daarnaast zijn alle vier de activiteiten zijn gericht op discussie en vragen stellen. Meetpijler 4: Nieuwe ervaring geven (iets nieuws/unieks laten zien). 60% van de leerlingen geeft aan nieuwe dingen te hebben geleerd over wetenschap, waarbij 34% aangeeft ook iets nieuws te hebben gedaan. Meetpijler 5: Leren door te verwonderen. 80% zegt zich te hebben verwonderd bij Universiteitsmuseum Utrecht. Meetpijler 6: Iets doen wat op school niet kan. Van alle ondervraagde leerkrachten geeft 74% aan dat het museum meer mogelijkheden heeft dan de leerkracht op school kan bieden.

11 7 Meetpijler 7: Werken met echte materialen. Meer dan de helft van de leerkrachten (58%) geeft aan dat de meerwaarde van de educatieve activiteiten bij Universiteitsmuseum Utrecht ligt bij het werken met echte materialen. Meetpijler 8: Er wordt gekeken naar de kerndoelen en examenstof. De activiteiten van Universiteitsmuseum Utrecht worden bij 56% van de ondervraagde leerkrachten ingezet als vervanging voor de lessen op school. 74% van de leerkrachten geeft aan dat de activiteit lesaanvullend is. Meetpijler 9: Aansluiten bij de beleveniswereld en het belevingsniveau van de leerlingen. Ruim 90% van de leerlingen geeft aan de lessen te begrijpen. 95% van de leerkrachten geeft aan dat de activiteiten aansluiten bij de beleveniswereld van de leerlingen. Ook geeft 92% van hen aan dat de activiteiten goed aansluiten bij het kennisniveau van de leerlingen. Meetpijler 10: Plezier/leuk. 70% van de ondervraagde leerlingen vond de activiteit bij het Universiteitsmuseum leuk. 30% was neutraal en slechts 2% gaf aan de activiteit niet leuk te vinden.

12 De kwaliteit van educatieve activiteiten bij Universiteitsmuseum Utrecht 8 3 Meetpijlers per activiteit 3.1 Leerlingen interesseren voor wetenschap Ruim 80% van de leerlingen zegt de gevolgde activiteit inhoudelijk interessant te vinden. 66% van de leerlingen zegt wetenschap interessanter te zijn gaan vinden na de activiteit. En 27% van alle leerlingen zegt positief van houding veranderd te zijn. Vergelijken we de activiteiten onderling, dan is deze verdeling ongeveer gelijk. Voor iedere activiteit liggen de percentages rondom het percentage dat over alle activiteiten berekend is. Museum voor de klas wekt het meeste interesse, namelijk 86% van de leerlingen vindt deze activiteit inhoudelijk interessant, 79% is wetenschap interessanter gaan vinden en 34% is van houding veranderd. De activiteit die het minste interesse wekt is Kun je je zintuigen vertrouwen, met in totaal 77% leerlingen die het inhoudelijk interessant vonden, 57% die wetenschap interessanter zijn gaan vinden en 22% van de leerlingen zijn positief van houding veranderd.. Tabel 3 Museum voor de klas Inhoudelijk interessant Wetenschap interessanter gaan vinden Positief veranderd in houding t.o.v. wetenschap Groep 8 86% 80% 34% Bij de activiteit Museum voor de klas zijn alleen leerlingen uit groep 8 ondervraagd. We kunnen hierbij dus geen verschillen in leeftijden onderscheiden. 80 procent van de leerlingen uit groep 8 geeft aan wetenschap interessanter te zijn gaan vinden na deelname aan Museum voor de klas. 34% van de leerlingen heeft een positievere houding gekregen over wetenschap. Zij zijn wetenschap leuker gaan vinden, minder moeilijk, zien meer in waarom het belangrijk is voor de samenleving en willen nog een keer terug komen. Tabel 4 Kun je je zintuigen vertrouwen Inhoudelijk interessant Wetenschap interessanter gaan vinden Positief veranderd in houding t.o.v. wetenschap Groep 6/7 85% 60% 50% Groep 8 82% 56% 26% Klas 1 81% 62% 10% Klas 2/3 68% 53% 20%

13 9 De activiteit Kun je je zintuigen vertrouwen is wel gemeten met verschillende leeftijdsgroepen. Hoe jonger de leerlingen, des te meer inhoudelijk interessant het is voor de leerlingen. Meer leerlingen in klas 2 en 3 van het voortgezet onderwijs geven aan de activiteit niet interessant te vinden (32%). Bij de lagere groepen (groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs) zegt slechts gemiddeld 17% het niet interessant te vinden. Hoe lager de klas, hoe interessanter de activiteit gevonden wordt. Tabel 5 Ontdek het museum Inhoudelijk interessant Wetenschap interessanter gaan vinden Positief veranderd in houding t.o.v. wetenschap Klas 5/6 100% 74% 0% Mbo 87% 53% 21% Ontdek het museum is alleen gemeten met leerlingen uit het vo en vmbo. Bij deze activiteit lijkt het juist andersom te werken. Hoe hoger de klas, hoe interessanter de activiteit gevonden wordt. In klas 2/3 zegt 80% van de leerlingen Ontdek het museum inhoudelijk interessant te vinden. In klas 5 en 6 geeft iedereen aan het interessant te vinden. Hun houding t.o.v. wetenschap verandert echter niet, terwijl ze wel zeggen (74%) dat ze wetenschap interessanter zijn gaan vinden. Volgens deze meetpijler lijkt Ontdek het museum dus meer geschikt voor oudere leeftijdsgroepen. Tabel 6 Bouw van mens en dier Inhoudelijk interessant Wetenschap interessanter gaan vinden Positief veranderd in houding t.o.v. wetenschap Groep 5/6 91% 88% 52% Groep 7/8 74% 79% 22% Klas 1/2 47% 40% 13% Bouw van mens en dier wordt interessanter gevonden door jongere groepen. Op het voortgezet onderwijs vinden de leerlingen de activiteit inhoudelijk beduidend minder interessant (47% in klas 1). Terwijl negen van de tien leerlingen op het primair onderwijs in groep 5/6 de activiteit wel interessant vinden. Ook veranderen meer leerlingen in de jongere groepen positief van houding na deelname aan deze activiteit. In klas 1/2 zijn echter maar 15 leerlingen ondervraagd, houdt hier rekening mee bij de interpretatie van de percentages.

14 De kwaliteit van educatieve activiteiten bij Universiteitsmuseum Utrecht 10 Vergeleken met de gehele benchmark In de benchmark met alle negen instellingen zijn in totaal 3102 leerlingen ondervraagd. Tabel 7 Totale benchmark met alle instellingen Inhoudelijk interessant Wetenschap interessanter gaan vinden Positief veranderd in houding t.o.v. wetenschap Groep 5 88% 88% 62% Groep 6 90% 81% 56% Groep 7 86% 75% 48% Groep 8 77% 63% 32% Klas 1 67% 53% 23% Klas 2 72% 51% 18% Klas 3 64% 51% 20% Klas 4 58% 52% 11% Klas 5 80% 64% 8% Klas 6 79% 75% 10% Over het algemeen vinden leerlingen van het primair onderwijs de activiteiten relatief interessanter en zijn wetenschap interessanter gaan vinden naar aanleiding van de activiteit, dan leerlingen dan het voorgezet onderwijs. Ook hebben meer leerlingen in het basisonderwijs een positievere houding t.o.v. wetenschap gekregen. Dit komt overeen met de cijfers van Bouw van mens en dier en Kun je je zintuigen vertrouwen. 3.2 Leren door te doen/ontdekken/zelf op zoek te gaan Iedere activiteit heeft zijn eigen werkvorm. Aan het museum is gevraagd om voor iedere activiteit aan te geven of deze is gericht op het zelf doen, zelf ontdekken en zelf informatie verzamelen. Het gaat hierbij om de belangrijkere elementen. Dit betekent niet dat als een activiteit niet aangekruist is dat het niet gebeurt. Daarnaast is het onderscheid tussen zelf ontdekken (uitkomst staat niet vast van te voren) en zelf doen (uitkomst staat vooraf vast) klein.

15 11 Tabel 8 Werkvorm Zelf ontdekken Zelf doen Discussiëren/ vragen stellen Museum voor de klas x x Kun je je zintuigen vertrouwen? x x Ontdek het museum x Bouw van mens en dier x x x Zelf informatie zoeken Alle activiteiten zijn gericht op discussie en vragen stellen. Bij drie activiteiten is zelf ontdekken belangrijk (72%). Eén activiteit is meer gericht op zelf doen. Bij geen van de activiteiten is zelf informatie zoeken belangrijk. Deze uitkomst bij Universiteitsmuseum Utrecht wijkt af van de resultaten uit de benchmark met alle deelnemende instellingen. Daar kwam uit naar voren dat zelf doen (uitkomst staat van te voren vast) de meest gebruikte werkvorm is. 3.3 Nieuwe ervaring geven 58% van de leerlingen zegt iets nieuws te hebben geleerd over wetenschap. 34% geeft aan iets nieuws te hebben gedaan. Leerlingen uit de jongere groepen geven over het algemeen meer aan dat zij iets nieuws hebben gedaan dan oudere leerlingen. Tabel 9 Museum voor de klas Ik heb iets nieuws geleerd Ik heb iets nieuws gedaan. over wetenschap. Groep 8 62% 39% Bij Museum voor de klas geeft bijna twee derde van de ondervraagde leerlingen (alleen groep 8) aan iets nieuws te hebben geleerd over wetenschap. Slechts 39% van deze leerlingen zegt iets nieuws gedaan te hebben bij deze activiteit.

16 De kwaliteit van educatieve activiteiten bij Universiteitsmuseum Utrecht 12 Tabel 10 Kun je je zintuigen vertrouwen Ik heb iets nieuws geleerd Ik heb iets nieuws gedaan. over wetenschap. Groep 6/7 54% 48% Groep 8 20% 44% Klas 1 23% 42% Klas 2/3 30% 40% Tabel 11 Bouw van mens en dier Ik heb iets nieuws geleerd Ik heb iets nieuws gedaan. over wetenschap. Groep 5/6 75% 53% Groep 7/8 37% 27% Klas 1/2 46% 20% De activiteit Kun je je zintuigen vertrouwen laat zien hoe lager de groepen, hoe meer zij aangeven iets nieuws te hebben geleerd of gedaan. Een logische verklaring hiervoor is dat oudere leerlingen meer ervaringen hebben en dus minder snel iets nieuws doen. Dit geldt ook voor De bouw van mens en dier. Bij deze activiteit komt nog duidelijker naar voren dat meer leerlingen in de jongere groepen van het primaire onderwijs iets nieuws leren/doen dan de oudere groepen van het primaire onderwijs en het voortgezet onderwijs. Tabel 12 Ontdek het museum Ik heb iets nieuws geleerd Ik heb iets nieuws gedaan. over wetenschap. Klas 2/3 67% 18% Klas 5/6 87% 20% mbo 80% 15% Ontdek het museum lijkt wat nieuwe dingen leren betreft meer geschikt voor de oudere groepen. Hoe hoger de groep, hoe meer zij aangeven te hebben geleerd over wetenschap.

17 13 Tabel 13 Totale benchmark met alle instellingen Ik heb iets nieuws geleerd Ik heb iets nieuws gedaan. over wetenschap. Groep 5 71% 33% Groep 6 65% 45% Groep 7 62% 42% Groep 8 54% 39% Klas 1 40% 32% Klas 2 47% 33% Klas 3 39% 29% Klas 4 51% 28% Klas 5 48% 32% Klas 6 79% 24% In de totale benchmark met alle negen instellingen kunnen we concluderen dat over het algemeen meer leerlingen uit de jongere groepen aangeven iets nieuws te hebben geleerd dan de leerlingen uit oudere groepen. 3.4 Leren door te verwonderen Vergeleken met de andere musea en science centra die aan de benchmark meededen, scoort Universiteitsmuseum hoog op deze pijler. 82% van de ondervraagde leerlingen zegt iets bijzonders te hebben gezien of gedaan tijdens de activiteit. Bij de andere musea en science centra was dit 77%. Tabel 14 Museum voor de klas Ik heb vandaag iets bijzonders gezien of gedaan Groep 8 86% Tabel 15 Kun je je zintuigen vertrouwen Ik heb vandaag iets bijzonders gezien of gedaan Groep 6/7 87% Groep 8 90% Klas 1 86% Klas 2/3 70%

18 De kwaliteit van educatieve activiteiten bij Universiteitsmuseum Utrecht 14 Tabel 16 Bouw van mens en dier Ik heb vandaag iets bijzonders gezien of gedaan Groep 5/6 89% Groep 7/8 79% Klas 1/2 60% Bij Kun je je zintuigen vertrouwen verwonderen de lagere groepen zich meer dan de hogere groepen. Het percentage leerlingen dat zich verwonderd in klas 2/3 van het voortgezet onderwijs ligt lager dan in het primair onderwijs. Ook bij Bouw van mens en dier is dit het geval. Hier is het verschil tussen primair en voortgezet onderwijs groter. Verwondert op het primair onderwijs nog minimaal 80% van de leerlingen zich, op het voortgezet onderwijs daalt dit naar 60%. Tabel 17 Ontdek het museum Ik heb vandaag iets bijzonders gezien of gedaan Klas 2/3 81% Klas 5/6 100% mbo 82% Bij Ontdek het museum ervaren alle groepen de activiteit als bijzonder. De klassen met een hoger niveau (klas 5/6) springen er hierbij uit. Ontdek het museum lijkt beter bij oudere leeftijdsgroepen te passen en met name de groepen van een hoger niveau. 3.5 Iets doen wat op school niet kan Deze meetpijler is tijdens de benchmark gemeten bij de leerkrachten, niet bij de leerlingen. Vergeleken met de andere musea en science centra uit de benchmark scoort Universiteitsmuseum Utrecht hier gemiddeld op. Van alle ondervraagde leerkrachten geeft 74% aan dat het museum meer mogelijkheden heeft dan de leerkracht op school kan bieden. Het gemiddelde van alle instellingen in de benchmark is 65%. Universiteitsmuseum Utrecht scoort hier dus bovengemiddeld op.

19 15 Tabel 18 mogelijkheden museum Activiteit Aantal ondervraagde leerkrachten Het museum heeft meer mogelijkheden dan ik op school heb (% ja). Museum voor de klas 11 82% Kun je je zintuigen vertrouwen? 12 83% Ontdek het museum 16 56% Bouw van mens en dier 4 100% Ontdek het museum scoort hierin opvallend lager dan de andere drie activiteiten en heeft dus een andere meerwaarde. Volgens de leerkrachten biedt deze activiteit dus in mindere mate mogelijkheden die op school niet beschikbaar zijn. Museum voor de klas, Kun je je zintuigen vertrouwen en Bouw van mens en dier' bieden volgens de leerkrachten duidelijk wel een meerwaarde op dit gebied. Een tip voor het museum is om deze meerwaarde te gebruiken in de communicatie naar de scholen. 3.6 Werken met echte materialen Meer dan de helft van de leerkrachten (58%) geeft aan dat de meerwaarde van de educatieve activiteiten bij Universiteitsmuseum Utrecht ligt bij het werken met echte materialen. Tabel 19 Werken met echte materialen Activiteit Aantal ondervraagde leerkrachten De leerlingen kunnen hier met echte materialen aan slag (% ja) Museum voor de klas 11 73% Kun je je zintuigen vertrouwen? 12 59% Ontdek het museum 16 56% Bouw van mens en dier 4 25% Vooral bij Museum voor de klas is dit het geval. Bij Bouw van mens en dier geeft slechts een kwart van de ondervraagde leerkrachten aan dat het werken met echte materialen bij deze activiteit voor hen een meerwaarde is. Tip voor het museum: Maak bij de communicatie over Museum in de klas gebruik van deze meerwaarde (er wordt met echte materialen gewerkt). De meerwaarde van Bouw van mens en dier is dat ze in het museum andere mogelijkheden biedt dan op school (zie 3.5).

20 De kwaliteit van educatieve activiteiten bij Universiteitsmuseum Utrecht 16 Kijkend naar de gehele benchmark met alle instellingen, dan geeft 68% van de leerkrachten aan dat zij het een meerwaarde vinden dat er met echte materialen gewerkt kan worden. Bij Universiteitsmuseum Utrecht wordt het werken met echte materialen dus in mindere mate als een meerwaarde gezien. 3.7 Kerndoelen en examenstof Deze meetpijler heeft betrekking op het aansluiten van de activiteiten op de kerndoelen en het kennisniveau van de leerlingen. Dit is echter niet bij alle activiteiten het geval. De activiteiten van Universiteitsmuseum Utrecht worden bij 56% van de ondervraagde leerkrachten ingezet als vervanging voor de lessen op school (lesvervangend). 74% van de leerkrachten geeft aan dat de activiteit lesaanvullend is. 10% geeft aan dat de activiteit nog lesaanvullend nog lesvervangend wordt ingezet. Tabel 20 lesaanvullend en lesvervangend Activiteit Aantal ondervraagde leerkrachten Activiteit is lesaanvullend Activiteit is lesvervangend Geen van beide Museum voor de klas 11 90% 73% 0% Kun je je zintuigen 12 90% 55% 9% vertrouwen? Ontdek het museum 16 65% 47% 21% Bouw van mens en dier 4 75% 50% 25% Museum voor de klas is voor een groot deel van de leerkrachten zowel lesaanvullend als lesvervangend. Kun je je zintuigen vertrouwen wordt door de leerkrachten in hoge mate lesaanvullend ingezet, maar worden in mindere mate als lesvervangend ervaren. 3.8 Aansluiten bij de beleveniswereld en belevingsniveau Universiteitsmuseum Utrecht scoort hoog op deze pijler. Ook uit de benchmarkanalyse met in totaal negen deelnemende instellingen sluit Universiteitsmuseum Utrecht het beste aan op de beleveniswereld en belevingsniveau van de leerlingen. Deze pijler is zowel gemeten bij de leerlingen als bij de leerkrachten.

21 17 Tabel 21 Museum voor de klas Ik (leerling) kon de les begrijpen. Groep 8 92% Tabel 22 Kun je je zintuigen vertrouwen Ik (leerling) kon de les begrijpen. Groep 6/7 91% Groep 8 88% Klas 1 96% Klas 2/3 92% Tabel 23 Ontdek het museum Ik (leerling) kon de les begrijpen. Klas 2/3 92% Klas 5/6 100% mbo 94% Tabel 24 Bouw van mens en dier Ik (leerling) kon de les begrijpen. Groep 5/6 97% Groep 7/8 94% Klas 1/2 94% Voor vrijwel alle leeftijdsgroepen zijn de activiteiten begrijpelijk. Er zitten weinig verschillen tussen de vier activiteiten onderling. Het lijkt erop dat alle vier de activiteiten aansluiten bij de belevingswereld en het belevingsniveau van de verschillende leeftijdsgroepen en dat slechts een enkele leerling het niet begrijpt. Ook de mening van de leerkrachten is bij deze meetpijler meegenomen.

22 De kwaliteit van educatieve activiteiten bij Universiteitsmuseum Utrecht 18 Tabel 25 Activiteit sluit aan bij beleving en kennis Activiteit Aantal leerkrachten Sluit aan bij belevingswereld Sluit aan bij kennisniveau Werkvorm is uitdagend Werken op eigen niveau Museum voor 11 27% 90% 82% 18% de klas Kun je je zintuigen 12 64% 90% 55% 82% vertrou- wen? Ontdek het 16 93% 93% 71% 69% museum Bouw van mens en dier 4 75% 75% 75% 75% Anders dan de leerlingen waarderen de leerkrachten de activiteiten wel verschillend op deze meetpijler. Ontdek het museum sluit volgens hen het meeste aan bij de beleving en kennis van de leerlingen. Museum voor de klas sluit wel goed aan op het kennisniveau, maar beduidend minder op de belevingswereld van de leerlingen. Ook kunnen de leerlingen volgens de leerkrachten bij deze activiteit het minste werken op hun eigen niveau. De andere activiteiten blijven hoog scoren. Museum voor de klas kan dus verbeteren door meer aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen. Tabel 26 Totale benchmark met alle instellingen % De leerling kon de les begrijpen. 87% De les sluit volgens de leerkracht aan bij de belevingswereld. 86% De les sluit volgens de leerkracht aan bij het kennisniveau. 80% De werkvorm is uitdagend volgens de leerkrachten 87% Leerlingen kunnen volgens de leerkrachten werken op hun eigen niveau 79% Als we het gaan vergelijken met de totale benchmark met alle instellingen, kunnen leerlingen die een activiteit gevolgd hebben bij het Universiteitsmuseum Utrecht de lessen over het algemeen beter begrijpen. 3.9 Plezier/leuk 70% van alle ondervraagde leerlingen vond de activiteit bij het Universiteitsmuseum leuk. 30% was neutraal en slechts 2% gaf aan de activiteit niet leuk te vinden.

23 19 Tabel 27 Museum voor de klas Ik vond wat we vandaag hebben gedaan leuk. Groep 8 78% Tabel 28 Kun je je zintuigen vertrouwen? Ik vond wat we vandaag hebben gedaan leuk. Groep 6/7 87% Groep 8 72% Klas 1 62% Klas 2/3 55% Bij Kun je je zintuigen vertrouwen vinden de lagere groepen het vaak leuk wat ze hebben gedaan dan de hogere groepen. Tabel 29 Bouw van mens en dier Ik vond wat we vandaag hebben gedaan leuk. Groep 5/6 83% Groep 7/8 47% Klas 1/2 27% Voor Bouw van mens en dier geldt hetzelfde. Ondanks dat deze activiteit aangepast wordt aan de leeftijd, zijn er drie keer zoveel leerlingen uit de lagere groepen die de activiteit als plezier ervaren dan leerlingen in de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Tabel 30 Ontdek het museum Ik vond wat we vandaag hebben gedaan leuk. Klas 2/3 53% Klas 5/6 80% mbo 73% Het ervaren van plezier bij Ontdek het museum lijkt eerder te liggen aan het niveau van de leerlingen dan aan de leeftijd. In klas 5 en 6 van het voortgezet onderwijs (dus havo/vwo) is er duidelijk een grotere groep die deze activiteit leuk vindt. Als we dit koppelen aan de vorige meetpijler, aansluiten bij het belevingsniveau, zie je ook dat 100% van de leerlingen uit deze leeftijdsgroep de les kon begrijpen.

24 De kwaliteit van educatieve activiteiten bij Universiteitsmuseum Utrecht 20 Tabel 31 Totale benchmark met alle instellingen Ik vond wat we vandaag hebben gedaan leuk. Groep 5 90% Groep 6 87% Groep 7 83% Groep 8 72% Klas 1 61% Klas 2 63% Klas 3 47% Klas 4 44% Klas 5 50% Klas 6 100% 3.10 Motivatie leerkrachten Los van de tien pijlers, staat in deze paragraaf meer over de motivatie van leerkrachten om aan activiteiten van universiteitsmuseum Utrecht deel te nemen. Aan de leerkrachten is gevraagd wat hun doel is van hun bezoek. Hierbij konden zij meerdere doelen aangeven. Tabel 32 doel van het bezoek N=43 UM benchmark Ik wil dat de leerlingen zich meer gaan interesseren voor wetenschap. 77% 69% Ik wil dat de leerlingen zich verwonderen, iets bijzonders meemaken. 65% 60% Ik wil dat de leerlingen een meer onderzoekende houding krijgen. 58% 52% Ik wil dat de leerlingen inhoudelijk iets leren. 48% 59% Ik wil dat de leerlingen meer vragen gaan stellen over dingen die zij tegen 42% 36% komen. Ik wil dat de leerlingen leren samenwerken. 16% 30% Het meest voorkomende doel van de leerkrachten is dat zij willen dat de leerlingen zich meer gaan interesseren voor wetenschap (77%). Dit is vaker dan bij de andere science centra en musea. Daarna willen de leerkrachten met het bezoek bereiken dat leerlingen zich verwonderen, iets bijzonders meemaken (65%). Hierop scoort het universiteitsmuseum Utrecht ook hoger dan de benchmark. Hierin is zij dus meer onderscheidend dan de andere science centra en musea. Aan de leerkrachten is daarnaast gevraagd wat voor hen de meerwaarde is van de activiteit waaraan ze deel hebben genomen. De meest genoemde meerwaarde is hierbij dat het museum meer mogelijkheden heeft dan school. Dit wordt bij het universiteitsmuseum vaker genoemd

25 21 dan bij andere science centra en musea. Het museum is hier voor de leerkrachten dus wel onderscheidend in. Ondanks dat ook bij het universiteitsmuseum veel met echte materialen wordt gewerkt, is dit voor slechts een ruime helft van de leerkrachten van meerwaarde. Dit is lager dan bij de andere instellingen in de benchmark. Het universiteitsmuseum is daarnaast onderscheidend in hun educatoren die de leerlingen op een andere manier bereiken. Tabel 33 Meerwaarde van een educatieve activiteit bij een museum N=43 % benchmark Het museum heeft meer mogelijkheden dan ik op school heb (paragraaf 3.5). 74% 65% De leerlingen kunnen hier met echte materialen aan de slag (paragraaf 3.6). 58% 68% De educatoren bereiken de leerlingen op een andere manier 53% 34% De leerlingen kunnen zelf ontdekken hoe het werkt. 44% 61% Het museum heeft meer kennis over dit onderwerp. 39% 45% De leerlingen kunnen hier zelf dingen doen. 39% 50% Ten slotte is de leerkrachten gevraagd of zij hun bezoek aan het museum voorbereiden en/of nabespreken op school. 75% van de leerkrachten doet één of beide. Tabel 34 Is de activiteit voor- en/of nabesproken met de leerlingen? N=40 % Geen van beide 25% Nabespreking 37,5% Zowel voorbereiding als nabespreking 37,5%

26 De kwaliteit van educatieve activiteiten bij Universiteitsmuseum Utrecht 22 4 Conclusies per activiteit Aan de hand van de in het vorige hoofdstuk genoemde resultaten kunnen we een aantal conclusies per activiteit benoemen: 4.1 Museum voor de klas Museum in de klas is alleen gemeten met groep 8 van het primair onderwijs. Het merendeel vindt deze activiteit interessant en leuk. Het grootste deel van de ondervraagde leerlingen verwonderen zich bij deze activiteit. Uit de meetpijlers blijkt dat Museum voor de klas past bij deze leeftijdsgroep. 4.2 Kun je je zintuigen vertrouwen Uit alle meetpijlers die zijn gemeten bij de leerlingen lijkt deze activiteit beter aan te sluiten bij de jongere leerlingen dan bij de oudere leerlingen. Ten opzichte van de oudere leerlingen vinden opvallend meer leerlingen dat deze activiteit inhoudelijk interessant is, een nieuwe ervaring biedt, hen verwonderd en plezierig/leuk is. Kijkend naar de gehele benchmark zien we dat jonge leerlingen ontvankelijker zijn voor deze activiteiten (vinden het vaker inhoudelijk interessant, positieve verandering van houding, vaker een nieuwe ervaring, iets nieuws leren, verwondert en vinden het vaker leuk) dan oudere leerlingen. Deze activiteit is voornamelijk gericht is op klas 1 van het voortgezet onderwijs. Hier zijn de effecten dus kleiner dan bij jongere leerlingen, maar de effecten bij alle instellingen zijn bij deze leerlingen kleiner dan bij jongere leerlingen. Leerkrachten geven bij deze activiteit vaker aan dat de meerwaarde voor hen het werken met echte materialen is. 4.3 Ontdek het museum Uit de meetpijlers die zijn gemeten bij de leerlingen blijkt bij deze activiteit juist dat de hogere klassen van het voortgezet onderwijs er positiever op reageren. Het valt wel op dat Ontdek het museum vooral aansluit bij de leerlingen van een hoger niveau op het voortgezet onderwijs (klas 5/6). Het lijkt er dus op dat deze aansluiting niet zo zeer met leeftijd te maken heeft, maar met niveau van de leerlingen.

27 Bouw van mens en dier Bouw van mens en dier is op veel meetpijlers vergelijkbaar met Kun je je zintuigen vertrouwen. Ook hierbij komt naar voren dat deze activiteit meer geschikt lijkt voor de lagere groepen. Ook al zijn de activiteiten bij dit programma per (leeftijds)groep verschillend, er is nog een duidelijk verschil in scores tussen het primaire en het voortgezet onderwijs. Het aantal leerlingen die de activiteit inhoudelijk interessant vindt neemt op het vo erg af (van 80% naar 40%). Ook verwonderen de leerlingen op het vo zich een stuk minder bij deze activiteit. Maar ook hier geldt dat leerlingen op het voorgezet onderwijs in de gehele benchmark lager scoren dan leerlingen op het basisonderwijs. Kijkend naar de gehele benchmark zien we namelijk dat jonge leerlingen ontvankelijker zijn voor deze activiteiten (vinden het vaker inhoudelijk interessant, positieve verandering van houding, vaker een nieuwe ervaring, iets nieuws leren, verwondert en vinden het vaker leuk) dan oudere leerlingen. Opmerkelijk is dat slechts een kwart van de leerkrachten zegt dat het werken met echte materialen voor hen een meerwaarde is van deze activiteit, aangezien het een activiteit is waarbij leerlingen juist erg veel met echte materialen werken.

28

29

30

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek

Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Campagne Tweede Kamerverkiezingen (N06) Eindrapportage campagne-effectonderzoek Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vooronderzoek bekendheid 144 Voorwoord en inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Informatie over de deelnemers

Informatie over de deelnemers Tot eind mei 2015 hebben in totaal 45558 mensen deelgenomen aan de twee Impliciete Associatie Testen (IATs) op Onderhuids.nl. Een enorm aantal dat nog steeds groeit. Ook via deze weg willen we jullie nogmaals

Nadere informatie

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%).

259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). ENQUETE: Groepsgrootte in het basisonderwijs 259 mensen hebben de enquête volledig ingevuld. Dat is bijna een kwart van alle schoolbesturen (22%). 1. Hoeveel scholen vallen er onder uw bestuur? Ingevuld

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat

Starters-enquête. 9 september 2014. Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat Starters-enquête 9 september 2014 Een initiatief van AOb-Groene Golf en het NCRV-programma Altijd Wat 1 EEN STROEVE START Een fantastische baan, maar heel erg zwaar. De Groene Golf de jongerenafdeling

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee?

Beschrijving van de gegevens: hoeveel scholen en hoeveel leerlingen deden mee? Technische rapportage Leesmotivatie scholen van schoolbestuur Surplus Noord-Holland Afstudeerkring Begrijpend lezen 2011-2012, Inholland, Pabo-Alkmaar Marianne Boogaard en Yvonne van Rijk (Lectoraat Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Onderzoek Meertalig primair onderwijs

Onderzoek Meertalig primair onderwijs Onderzoek Meertalig primair onderwijs Inspectie van het Onderwijs, april 2005 Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Inspectie van het

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Heuvelrug Wonen

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Heuvelrug Wonen Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Heuvelrug Wonen Over het onderzoek Heuvelrug Wonen heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde onder

Nadere informatie

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success

Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Rapportage sociaal-emotionele ontwikkeling Playing for Success Leercentrum Nijmegen Oberon, november 2012 1 Inleiding Playing for Success heeft, naast het verhogen van de taal- en rekenprestaties van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS INLEIDING De kijkwijzer biedt de mogelijkheid om op gestructureerde wijze te reflecteren op een activiteit met kinderen. Hiermee kun je inzicht

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Basisschool Den Doelhof De heer P. Engels Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Samenvatting Friek's Techniektruck 1

Samenvatting Friek's Techniektruck 1 Samenvatting laat leerlingen nadenken over de wereld van ROC West-Brabant wil het wereldbeeld van leerlingen verbreden en daarbij hoort de wereld van. Dit lukt met de Friek s truck. Leerlingen weten na

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Samenvatting 2012/2013

Samenvatting 2012/2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Hoekstien Enige tijd geleden heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 193993 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet

Samenvatting. BS De Petteflet/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Petteflet Enige tijd geleden heeft onze school BS De Petteflet deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Bs. Berglarenschool Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Zicht Primair Onderwijs - Bs. Berglarenschool Dhr. P. van de Sande Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn

Leerlingtevredenheidsonderzoek De Kornalijn De Kornalijn srapportage In opdracht van De Kornalijn december 2015 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Kornalijn. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs.

Nadere informatie

Huiswerkbegeleiding. Hoe ervaren ouders huiswerkbegeleiding, hoe zetten zij dit in en welke rol speelt de school hierin?

Huiswerkbegeleiding. Hoe ervaren ouders huiswerkbegeleiding, hoe zetten zij dit in en welke rol speelt de school hierin? Huiswerkbegeleiding Hoe ervaren ouders huiswerkbegeleiding, hoe zetten zij dit in en welke rol speelt de school hierin? 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Conclusies 8 Resultaten 1. Zetten ouders huiswerkbegeleiding

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Elan Wonen

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Elan Wonen Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Elan Wonen Over het onderzoek Elan Wonen heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde onder de regionale

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

The Daily Mile. Jorien Slot-Heijs Amika Singh. Februari Mulier Instituut. The Daily Mile

The Daily Mile. Jorien Slot-Heijs Amika Singh. Februari Mulier Instituut. The Daily Mile Jorien Slot-Heijs Amika Singh Februari 2019 Mulier Instituut Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en methode 3 2. 5 2.1 Bekendheid en deelname 6 2.2 Deelnemende scholen 7 2.3 Scholen in overweging 9 2.4 Gestopte

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon RKBS 't Valder De heer H. Hetterscheid Utrecht, april 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van Duren

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Rehoboth/ Boskoop. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rehoboth Enige tijd geleden heeft onze school BS Rehoboth deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 227360 ouders en

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler

Samenvatting. BS De Pijler/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler BS De Pijler/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Pijler Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pijler deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs

Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs Ronde 5 Hilde Hacquebord Rijksuniversiteit Groningen Contact: H.I.Hacquebord@rug.nl Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs 1. Inleiding De onderwijsinspectie stelt in haar verslag van

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee

Samenvatting. BS De Swoaistee/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Swoaistee Enige tijd geleden heeft onze school BS De Swoaistee deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein

Samenvatting. BS Goudenstein/ Haaften. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein BS Goudenstein/ Haaften Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Goudenstein Enige tijd geleden heeft onze school BS Goudenstein deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover?

Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? E-health Hoe denkt de vrijgevestigde Friese psycholoog en orthopedagoog hierover? Een genuanceerde benadering ROS Friesland heeft geïnventariseerd hoe psychologen en orthopedagogen denken over het gebruik

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang

Samenvatting. SBO De Boemerang/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) SBO De Boemerang Enige tijd geleden heeft onze school SBO De Boemerang deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 189865

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf

Samenvatting. BS Beijumkorf/ Groningen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beijumkorf Enige tijd geleden heeft onze school BS Beijumkorf deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 218522 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool

Samenvatting. BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool BS Rotterdamse Montessorischool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Rotterdamse Montessorischool Enige tijd geleden heeft onze school BS Rotterdamse Montessorischool deelgenomen

Nadere informatie

Jorien Slot-Heijs Amika Singh

Jorien Slot-Heijs Amika Singh Jorien Slot-Heijs Amika Singh Februari 2019 Mulier Instituut 2 Inleiding Jongeren Op Gezond Gewicht werkt aan een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren, waaronder de schoolomgeving. Een van de doelen

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen

Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen Resultaten kim-versie van Veilig leren lezen blijven overtreffen In het schooljaar 2014-2015 is de kim-versie van Veilig leren lezen op de markt gekomen. Inmiddels zijn veel scholen al aardig gewend aan

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Ridderslag. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS De Ridderslag/ Gouda Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Ridderslag Enige tijd geleden heeft onze school BS De Ridderslag deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel

Nadere informatie

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015

Leerling tevredenheidspeiling Basisschool Sint Franciscus 2015 Achtergrondgegevens Eerder dit jaar hebben jullie deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. Van BS Sint Franciscus hebben 49 leerlingen de vragenlijst ingevuld, waarvan 28 uit groep 7 en 8. Dit

Nadere informatie

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool

Samenvatting. BS Lucebertschool/ Bergen NH. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool BS Lucebertschool/ Bergen NH Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Lucebertschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Lucebertschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek buitenles

Rapportage Onderzoek buitenles Rapportage Onderzoek buitenles In opdracht van: Contactpersoon: Jantje Beton en IVN Natuureducatie Wilma Nugteren Utrecht, maart 2018 Postbus 681 3500 AR Utrecht Telefoon: 030 263 10 80 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Samenvatting 2013/2014

Samenvatting 2013/2014 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Nienekes Enige tijd geleden heeft onze school BS De Nienekes deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek Arbeidsongeschiktheid. In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek Arbeidsongeschiktheid In opdracht van Loyalis juni 2013 Inleiding» Veldwerkperiode: 27 maart - 4 april 2013.» Doelgroep: werkende Nederlanders» Omdat er specifiek uitspraken gedaan wilden worden

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Da Costaschool Nunspeet In opdracht van Contactpersoon Vereniging CNS Nunspeet De heer A. Magré Utrecht, november 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Mei 2016 Wout Neutel. Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs

Mei 2016 Wout Neutel. Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs Mei 2016 Wout Neutel Rapportage van het onderzoek naar de ervaringen met en mening over huisbezoeken in het onderwijs Aanleiding. Op 21 mei 2015 hield Verus-voorzitter Wim Kuiper tijdens de landelijke

Nadere informatie

Samenvatting. BS St Joseph/ Beringe. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Joseph. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS St Joseph/ Beringe. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Joseph. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS St Joseph Enige tijd geleden heeft onze school BS St Joseph deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia

Samenvatting. BS Finlandia/ Rotterdam. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia BS Finlandia/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Finlandia Enige tijd geleden heeft onze school BS Finlandia deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

leerlingen sociale veiligheid

leerlingen sociale veiligheid Verslag vragenlijst voor leerlingen over sociale veiligheid juni 2011 OBS De Rolpaal Samenvatting Eens in de 2 jaar wordt er een vragenlijst afgenomen over de sociale veiligheid op school. Dit is in 2009

Nadere informatie

Feitenkaart Maakonderwijs

Feitenkaart Maakonderwijs Feitenkaart Maakonderwijs Peiling onder het Digitaal Stadspanel Achtergrond Sinds een paar jaar vindt men het belangrijk om binnen het onderwijs meer aandacht te besteden aan technische vaardigheden. Leerlingen

Nadere informatie

FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE. Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek mei 2016

FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE. Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek mei 2016 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers FORMELE GESPREKKEN, REGELDRUK EN REGELRUIMTE Analyse op basis van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2014 mei 2016 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon/ Grubbenvorst. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon

Samenvatting. BS De Kameleon/ Grubbenvorst. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon BS De Kameleon/ Grubbenvorst Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Schutsluis/ Blokzijl. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Schutsluis

Samenvatting. BS De Schutsluis/ Blokzijl. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Schutsluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Schutsluis Enige tijd geleden heeft onze school BS De Schutsluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 156180

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Damiaanschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen Eureka! Oberon & Eureka!, januari 2012

Vragenlijst leerlingen Eureka! Oberon & Eureka!, januari 2012 Vragenlijst leerlingen Eureka! Oberon & Eureka!, januari 2012 Toelichting Beste leerling, Jij zit in de Eureka!-klas. We zijn benieuwd naar jouw mening. Die kun je geven in deze vragenlijst. Die bestaat

Nadere informatie

Docenten hebben veel vrijheid in ict-gebruik

Docenten hebben veel vrijheid in ict-gebruik Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Docenten hebben veel vrijheid in ict-gebruik

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

Resultaten van het onderzoek naar het welbevinden van hoogbegaafde leerling in PO en VO naar de inschatting van hun ouder(s)

Resultaten van het onderzoek naar het welbevinden van hoogbegaafde leerling in PO en VO naar de inschatting van hun ouder(s) Resultaten van het onderzoek naar het welbevinden van hoogbegaafde leerling in PO en VO naar de inschatting van hun ouder(s) (door Willem Wind, ikbenhoogbegaafd.nl, 9 oktober 2018) Samenvatting De vragenlijst

Nadere informatie

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

BS De Horizon/ Grashoek Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Horizon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Horizon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 213469 ouders

Nadere informatie

Doet schoolidentiteit er nog toe? Cocky Fortuin-van der Spek (CPS Onderwijsontwikkeling en Advies) en Mirjam Stroetinga (Marnix Academie)

Doet schoolidentiteit er nog toe? Cocky Fortuin-van der Spek (CPS Onderwijsontwikkeling en Advies) en Mirjam Stroetinga (Marnix Academie) Doet schoolidentiteit er nog toe? Cocky Fortuin-van der Spek (CPS Onderwijsontwikkeling en Advies) en Mirjam Stroetinga (Marnix Academie) 14 november 2012 Doet schoolidentiteit er nog toe voor leraren

Nadere informatie

Aandacht geven op afstand

Aandacht geven op afstand Aandacht geven op afstand In het voortgezet onderwijs experimenteert een groep docenten van CVO Zuid-West Fryslân en het Dockinga College met onderwijs op afstand via videoconferencing. Zij verbinden hun

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meander In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool

Samenvatting. BS Beatrixschool/ Loppersum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Beatrixschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Beatrixschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 210833

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Keg/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Keg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Keg/ Venray. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Keg. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Keg Enige tijd geleden heeft onze school BS De Keg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 208250 ouders en verzorgers

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap

Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Voorpublicatie Vertrouwen in de wetenschap Augustus 2015 Het meeste wetenschappelijk onderzoek wordt betaald door de overheid uit publieke middelen. De gevolgen van wetenschappelijke kennis voor de samenleving

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Hoekstien/ Surhuisterveen CONCEPT. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Hoekstien

Samenvatting. BS De Hoekstien/ Surhuisterveen CONCEPT. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Hoekstien Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Hoekstien Eerder dit jaar heeft onze school BS De Hoekstien deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling. De verkregen gegevens kunnen worden vergeleken

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS De Kameleon. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon. Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Kameleon Enige tijd geleden heeft onze school BS De Kameleon deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Toermalijn/ Rotterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn

Samenvatting. BS De Toermalijn/ Rotterdam. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn BS De Toermalijn/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) BS De Toermalijn Eerder dit jaar heeft onze school BS De Toermalijn deelgenomen aan de leerlingtevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015

Evaluatie Topondernemers groepen 8. 8 april 2015 Evaluatie Topondernemers groepen 8 8 april 2015 In april 2015 is door de kinderen van groep 8 een aantal vragen over de methodiek Topondernemers beantwoord. Gekozen is voor deze groepen omdat zij het vergelijk

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

www.deoase-twello.nl Het team van CBS de Oase wenst iedereen een heel gelukkig, gezond en leerzaam 2015 toe!

www.deoase-twello.nl Het team van CBS de Oase wenst iedereen een heel gelukkig, gezond en leerzaam 2015 toe! www.deoase-twello.nl nummer: 2014/2015-08 Inhoud Algemeen...1 Gelukkig nieuwjaar!... 1 Maandagmiddag 26 januari vrij... 1 Normering Cito aangepast... 1 Agenda... 1 Groep 3...2 Groep 7...2 De complimentenbox...

Nadere informatie

Sleuteltermen Stappenplan, belevingswereld, motivatie, boxenstelsel, economie Bibliografische referentie

Sleuteltermen Stappenplan, belevingswereld, motivatie, boxenstelsel, economie Bibliografische referentie ONTWERPRAPPORT Naam auteur Elles Lelieveld Vakgebied Economie Titel De juiste stappen, een onderzoek naar de problemen en oplossingen van opgaven over het boxenstelsel Onderwerp Het aanleren van een stappenplan

Nadere informatie

Samenvatting. BS Elckerlyc/ Gennep. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Elckerlyc. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Elckerlyc/ Gennep. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Elckerlyc. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Elckerlyc Enige tijd geleden heeft onze school BS Elckerlyc deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 209645 ouders

Nadere informatie