Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016"

Transcriptie

1 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september 2014 Oberon/FSW,UU Contact: Oberon Postbus BK Utrecht adres:

2 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting Inleiding Uw samenwerkingsverband (SWV) P029 heeft meegedaan aan de beginmeting van het monitoronderzoek van de subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Dit monitoronderzoek voeren Oberon en de Faculteit Sociale Wetenschappen van de universiteit Utrecht (FSW/UU) uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We hebben in deze beginmeting een vragenlijst uitgezet onder alle deelnemende SWV s 1. Daarvoor hebben we verschillende doelgroepen benaderd: leden van de projectteams, directie en opleiders van lerarenopleidingen, bestuurders, schoolleiders, praktijkbegeleiders van scholen en studenten en startende leraren. De uitkomsten zijn in een landelijk rapport verwerkt dat gebaseerd is op alle gegevens van de deelnemende SWV s. Dit SWV-portret gaat over de versterking van de samenwerking in uw samenwerkingsverband. We presenteren in grafieken de huidige stand van zaken. We laten zien: hoe er binnen uw SWV wordt samengewerkt en hoe tevreden u daar over bent, de manier waarop thema s terugkomen in het curriculum en de begeleiding in de opleiding en de scholen en de tevredenheid van studenten en startende leraren hierover, de wijze waarop in uw SWV wordt samengewerkt rond de startende leraar en hoe tevreden de startende leraar daarover is, en de mening van studenten over de relatie tussen de opleiding en de school. Tevens presenteren we in de grafieken een benchmark: het gemiddelde van alle SWV s uit uw sector (po, vo of mbo). Leeswijzer De resultaten in dit SWV portret geven we weer in figuren. Aan de hand van de benchmark kunt u zelf de situatie in uw SWV interpreteren. Voor het overzicht staat steeds de code van uw SWV aangegeven, evenals de sector. Onderdelen van de samenwerking zijn niet altijd bij alle doelgroepen bevraagd. Bij de grafieken staat daarom altijd aangegeven welke doelgroepen gegevens hebben aangeleverd. N.B.: De gegevens zijn vanuit uw SWV verstrekt aan Oberon en FSW/UU tijdens het onderzoek door meerdere mensen. Het kan zijn dat vanuit uw SWV minder dan 10 mensen een vragenlijst hebben ingevuld. U kunt in hoofdstuk 2 zien of dat voor uw SWV het geval is. Indien uw SWV minder dan 10 respondenten heeft worden er geen gegevens over uw SWV weergegeven. Het aantal respondenten is dan te laag om een goed beeld te krijgen van de situatie in het SWV. Wel tonen de figuren de gegevens over uw sector, waar de gegevens van uw SWV wel deel van uitmaken. Het kan ook zijn dat één of meerdere figuren voor uw SWV leeg blijft. Dit betekent dat we dan over het betreffende onderwerp geen gegevens hebben ontvangen. Bij de grafieken van uw SWV en uw sector staat aangegeven hoeveel mensen deze vraag hebben beantwoord (met N=..). Achterin het portret in hoofdstuk 7 vindt u een samenvatting van het landelijke rapport van de beginmeting 2. Hierin staan de conclusies over alle SWV s samen. We starten het portret in hoofdstuk 2 met een overzicht van de respons binnen uw SWV en de SWV s in uw sector. 1 2 Drie samenwerkingsverbanden die via een gegrond verklaard bezwaarschrift later subsidie hebben ontvangen zijn niet meegenomen in de beginmeting. U kunt dit rapport desgewenst (via uw projectcoördinator) bij ons opvragen.

3 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting De respons Hieronder ziet u in het figuur het totaal aantal mensen dat de vragenlijst heeft ingevuld voor uw SWV en het aantal per doelgroep. Dezelfde gegevens ziet u ook voor de benchmark. Figuur 1. Totale respons en respons per doelgroep in aantallen SWV P029 [N= 43] SWVs PO [N=1639] Opleidingen Scholen Opleidingen Scholen Studenten Startende leraren Studenten Startende leraren Projectteam Projectteam

4 SWVs PO [N= 149] SWV P029 [N= 9] Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting De Samenwerking We presenteren hier vier figuren over de samenwerking in uw SWV en de tevredenheid hierover. We vergelijken de gegevens van uw SWV met die van alle SWV s uit uw sector. Figuur 2 Bent u al met al tevreden over de samenwerking binnen het samenwerkingsverband? In percentages (alleen projectteam) 56% 11% 33% 17% 63% 14% 1% 5% 0% 30% 60% 70% 80% 90% 100% heel tevreden niet tevreden, niet ontevreden heel ontevreden tevreden ontevreden dat weet ik niet / is niet van toepassing Figuur 3 Worden binnen het samenwerkingsverband de wederzijdse behoeften en vragen m.b.t. de samenwerking bevraagd? In percentage antwoord ja (alleen projectteam) 100% 90% 80% 70% 60% 30% 0% 67% 84% SWV P029 [N= 9] SWVs PO [N= 149]

5 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting Figuur 4 is er in het afgelopen schooljaar binnen het samenwerkingsverband actie ondernomen om de samenwerking te verbeteren? In percentage ja (alleen projectteam) 100% 90% 80% 70% 60% 30% 0% 56% 67% SWV P029 [N= 9] SWVs PO [N= 149] Figuur 5 Waar waren deze acties ter verbetering van de samenwerking vooral op gericht? In aantal keer genoemd, als percentage van het totaal aantal genoemde aspecten (alleen projectteam) herstel van het wederzijds vertrouwen anders meer evenwicht in rol-en/of taakverdeling herformulering van de doelen facilitering (tijd en geld) verbetering van de communicatie professionalisering en/of scholing aanpassing afspraken en procedures 0% 30% 60% 70% 80% SWV P029 [N= 5] SWVs PO [N= 100]

6 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting Aandacht voor de thema s We presenteren in dit deel in negen figuren de mate waarin de thema s opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen, pesten, en ouderbetrokkenheid aandacht krijgen in de lerarenopleidingen en de scholen, de tevredenheid van de studenten en startende leraren hierover en de tevredenheid van alle betrokkenen over de vaardigheden van de studenten en startende leraren op deze thema s. Figuur 6 In hoeverre wordt momenteel in het curriculum van uw lerarenopleiding aandacht besteed aan het thema opbrengstgericht werken? In percentages (alleen respondenten van lerarenopleidingen) 100% 90% 80% 70% 60% 30% 0% Eenjarige LO [N=0] SWV P029 5% 42% 53% 1e en 2e jaar [N=19] 16% 17% 84% 3e en 4e jaar [N=19] 61% 22% Eenjarige LO [N=18] Niet Weinig Veel Weet niet/niet van toepassing SWV PO 6% 9% 54% 1% 1e en 2e jaar [N=181] 84% 7% 3e en 4e jaar [N=181] Figuur 7 In hoeverre wordt momenteel in het curriculum van uw lerarenopleiding aandacht besteed aan het thema omgaan met verschillen? In percentages (alleen respondenten van lerarenopleidingen) 100% 90% 80% 70% 60% 30% 0% Eenjarige LO [N=0] SWV P029 5% 26% 5% 63% 1e en 2e jaar [N=19] 16% 17% 84% 3e en 4e jaar [N=19] 72% 11% Eenjarige LO [N=18] SWV PO Niet Weinig Veel Weet niet/niet van toepassing 9% 37% 3% 51% 1e en 2e jaar [N=181] 74% 15% 3e en 4e jaar [N=181]

7 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting Figuur 8 In hoeverre wordt momenteel in het curriculum van uw lerarenopleiding aandacht besteed aan het thema ouderbetrokkenheid? In percentages (alleen respondenten van lerarenopleidingen) 100% 90% 80% 70% 60% 30% 0% Eenjarige LO [N=0] SWV P029 5% 5% 16% 74% 1e en 2e jaar [N=19] 16% 11% 14% 14% 47% 37% 3e en 4e jaar [N=19] 22% 17% Eenjarige LO [N=18] SWV PO Niet Weinig Veel Weet niet/niet van toepassing 8% 15% 63% 1e en 2e jaar [N=181] 47% 1% 38% 3e en 4e jaar [N=181] Figuur 9 In hoeverre wordt momenteel in het curriculum van uw lerarenopleiding aandacht besteed aan het thema pesten? In percentage (alleen respondenten van lerarenopleidingen) 100% 90% 80% 70% 60% 30% 0% Eenjarige LO [N=0] SWV P029 16% 5% 11% 68% 1e en 2e jaar [N=19] 26% 32% 42% 3e en 4e jaar [N=19] 17% 23% 22% 6% 5% 56% 54% Eenjarige LO [N=18] SWV PO Niet Weinig Veel Weet niet/niet van toepassing 1e en 2e jaar [N=181] 33% 2% 43% 3e en 4e jaar [N=181]

8 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting Figuur 10 Ik ben tevreden over de mate waarin onze lerarenopleiding in het curriculum aandacht besteedt aan de vaardigheden van studenten en startende leraren op de verschillende thema s. In gemiddelden (5-puntsschaal: 1= zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = niet ontevreden/niet tevreden; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden) (alleen respondenten van lerarenopleidingen) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Studenten Startende leraren Studenten Startende leraren SWV P029 [N= 16] SWV P029 [N= 10] SWVs PO [N= 177] SWVs PO [N= 131] Opbrengstgericht werken Omgaan met verschillen Ouderbetrokkenheid Pesten Figuur 11 In hoeverre wordt momenteel in het opleidings- en praktijkgedeelte van uw school aandacht besteed aan de thema s? In percentages (alleen doelgroepen in scholen) 100% 90% 80% 70% 60% 30% 0% SWV P027 [N= 193] SWVs PO [N= 943] 5% 5% 1% 3% 15% 8% 6% 0% 3% 3% 4% 1% 4% 23% 30% 55% 80% 80% 45% 85% 88% 91% 64% 72% veel weinig niet weet niet / niet van toepassing

9 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting Figuur 12 In hoeverre bent u tevreden over de vaardigheden van studenten die stage lopen op uw school en startende leraren op de school? In gemiddelden (5-puntsschaal: 1= zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = niet ontevreden/niet tevreden; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden)) (alleen doelgroepen in scholen) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Studenten Startende leraren Studenten Startende leraren SWV P029 [N= 19] SWV P029 [N= 18] SWVs PO [N= 851] SWVs PO [N= 813] Opbrengstgericht werken Omgaan met verschillen Ouderbetrokkenheid Pesten Figuur 13 Vind je dat je op dit moment voldoende praktische vaardigheden hebt op het gebied van de thema s? In gemiddelden (5-puntsschaal: 1 = ruim onvoldoende; 2 = onvoldoende; 3 = gemiddeld; 4 = voldoende; 5 = ruim voldoende) (alleen studenten en startende leraren) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Studenten Startende leraren Zij-instromers Studenten Startende leraren Zij-instromers SWV P029 [N=0] SWV P029 [N=2] SWV P029 [N=0] SWVs PO [N=325] SWVs PO [N=58] SWVs PO [N=2] Opbrengstgericht werken Omgaan met verschillen Ouderbetrokkenheid Pesten

10 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting Figuur 14 Heeft de samenwerking in het samenwerkingsverband op dit moment voor de thema s geleid tot aanpassingen van het curriculum van uw lerarenopleiding of tot aanpassingen van het praktijk- en opleidingsgedeelte op uw school? In aantal keren genoemd (alleen projectteamleden) 3 SWV School (N= 0) - SWV Opleiding (N= 0) - SWVs sector School (N= 18) SWVs sector Opleiding (N= 21) % 30% 60% 70% 80% 90% 100% grote aanpassingen kleine aanpassingen geen aanpassingen, ook geen plannen aanpassingen van redelijke omvang nog geen aanpassingen, maar er wordt aan gewerkt 3 De weergegeven N geeft het aantal respondenten weer van de stelling die het vaakst is beantwoord.

11 SWVs PO [N= 943] SWVs PO [N= 147] SWV P029 [N= 20] SWV P029 [N= 18] Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting Begeleiding startende leraar In dit deel presenteren we vijf figuren over de begeleiding vanuit de lerarenopleidingen en scholen van de startende leraren. Achtereenvolgens ziet u weergegeven de mate van betrokkenheid van lerarenopleidingen bij deze begeleiding, of er speciale begeleiding is vanuit school, de mate waarin er sprake is van een doorlopende leerlijn, de tevredenheid van de startende leraar zelf over de begeleiding en of de samenwerking heeft geleid tot verandering in de begeleiding. Figuur 15 Is uw lerarenopleiding betrokken bij een aanpak voor de begeleiding van startende leraren? (alleen doelgroepen lerarenopleidingen) Worden startende leraren op uw school ondersteund vanuit de lerarenopleiding? (alleen doelgroepen scholen) In percentages Lerarenopleiding 33% 44% 22% School 90% 5% 5% Lerarenopleiding 32% 21% 47% School 57% 11% 32% 0% 30% 60% 70% 80% 90% 100% Nee Ja weet niet/niet van toepassing Figuur 16 Bestaat er op uw school speciale ondersteuning voor startende leraren? In percentages (alleen doelgroepen van scholen) SWV P029 [N= 20] SWVs PO [N= 943] 57% 23% 21% 0% 30% 60% 70% 80% 90% 100% ja nee dat weet ik niet / is niet van toepassing

12 SWVs PO [N= 724] SWV P029 [N= 15] Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting Figuur 17 Binnen de aanpak/methodiek voor de begeleiding van startende leraren op mijn school is sprake van een doorlopende leerlijn tussen theorie en praktijk in het initiële programma en de eerste fase van het leraarsberoep. In percentages (Alleen doelgroepen scholen) 27% 53% 2% 18% 34% 41% 5% 0% 30% 60% 70% 80% 90% 100% zeer oneens oneens niet eens, niet oneens eens zeer eens Figuur 18 in hoeverre ben je tevreden over de ondersteuning vanuit school? In gemiddelden (5-puntsschaal: 1= zeer ontevreden; 2 = ontevreden; 3 = niet ontevreden/niet tevreden; 4 = tevreden; 5 = zeer tevreden)) (alleen startende leraren) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 SWV P029 [N= 1] SWVs PO [N= 37]

13 SWVs PO [N= 38] SWV P029 [N= 7] SWVs PO [N= 53] SWV P029 [N= 9] Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting Figuur 19 Is door de samenwerking in het kader van de subsidieregeling de begeleiding vanuit de opleiding van startende leraren veranderd? In percentages In percentages (alleen leden projectteam van lerarenopleidingen) 44% 56% 43% 6% 51% 0% 30% 60% 70% 80% 90% 100% ja, die is intensiever geworden nee, we gaan daarmee door op dezelfde manier ja, die is minder intensief geworden dat weet ik niet Figuur 20 Heeft de samenwerking in het samenwerkingsverband op dit moment geleid tot aanpassing in aanpak/methodiek voor begeleiding van startende leraren in school? In percentages (alleen leden projectteam van scholen) 71% 29% 11% 68% 21% 0% 30% 60% 70% 80% 90% 100% ja nee dat weet ik niet

14 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting Relatie opleiding en school Dit deel bevat één figuur met informatie over de relatie tussen opleiding en school vanuit het perspectief van de lerarenopleidingen, scholen en de studenten. Figuur 21 Mate waarin doelgroepen van de lerarenopleidingen en de scholen het eens zijn met de stellingen: 1. De invulling van het leren van de werkplek komt in goed overleg tussen onze lerarenopleiding en de stageschool tot stand (alleen doelgroepen lerarenopleidingen). 2. Er is voldoende overleg tussen opleidingsdocenten en stagebegeleiders over het leren van de studenten op de werkplek (alleen doelgroepen lerarenopleidingen). 3. De mentoren van de stagiaires zijn voldoende betrokken bij het leren op de werkplek (alleen doelgroepen scholen). 4. Het curriculum van de lerarenopleiding(en) is goed afgestemd op de behoefte van onze school (alleen doelgroepen scholen). 5. Er bestaat een goede afstemming tussen wat ik leer op de lerarenopleiding en wat ik leer op mijn stageschool (alleen studenten). Gegevens zijn gemiddelden op een 5-puntschaal (1 = zeer oneens; 2 = oneens; 3 = niet eens/niet oneens; 4 = eens; 5 = zeer eens). 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 SWV P029 [N= 17] SWV P029 [N= 19] Onvoldoende gegevens SWV SWVs PO [N= 189] SWVs PO [N= 896] SWVs PO [N= 334] Stelling 1 Stelling 2 Stelling 3 Stelling 4 Stelling 5

15 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting Samenvatting beginmeting monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Inleiding Deze samenvatting bevat de resultaten van de beginmeting uit het meerjarig monitor- en evaluatieonderzoek naar de subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen In totaal is aan 61 samenwerkingsverbanden subsidie toegekend, over drie sectoren: po (N=32), vo (N=19) en mbo (N=10), die allemaal verschillen in hun startsituatie. De beginmeting beschrijft deze verschillen en de stand van zaken met betrekking tot het gezamenlijk opleiden en begeleiden van studenten en startende leraren. De focus ligt daarbij op de samenwerking rond vijf thema s, te weten omgaan met verschillen, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid, pesten en begeleiding startende leraren. Onderzoeksmethode Om de beginsituatie van de samenwerkingsverbanden in kaart te brengen is een digitale vragenlijst uitgezet onder vier doelgroepen die betrokken zijn bij de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen: 1. De projectteams van de samenwerkingsverbanden; 2. De lerarenopleidingen (directie, opleiders/mentoren); 3. De scholen (praktijkbegeleiders, directie, bestuur); 4. De studenten en startende leraren. Er zijn twee versies van de vragenlijst ontwikkeld. In de dataverzameling is onderscheid gemaakt tussen de direct betrokkenen van elk samenwerkingsverband bij het project (de projectteamleden) en de minder direct betrokkenen (de niet-projectteamleden). De leden van de projectteams zijn actief bij de samenwerking betrokken en hiermee de aangewezen doelgroep om vragen over de samenwerking te beantwoorden. Zij kunnen worden beschouwd als uitvoerders (aanbiederperspectief), terwijl de respondenten van scholen en opleidingen zicht hebben op de resultaten/veranderingen die plaatsvinden in de opleiding en begeleiding op de thema s als gevolg van de uitvoering van de projecten (gebruikersperspectief). Naast de resultaten van de digitale vragenlijst zijn ook de projectplannen op grond waarvan de subsidie verleend is geanalyseerd, inclusief de doelstellingen van de samenwerkingsverbanden. Daardoor kon een typering van de samenwerkingsverbanden worden gemaakt Respons In totaal (verdeeld over twee tranches) hebben 293 respondenten de vragenlijst voor de leden van de projectteams ingevuld. Dit is een respons van 68%. De vragenlijst voor niet-projectteamleden is ingevuld door 2661 respondenten (schatting respons 60%). De meeste respondenten uit de respondentengroep projectteams werken op een vo-school. Van de respondenten uit de overige doelgroepen werken de meesten op een po-school. De respondenten die op een lerarenopleiding werken zijn voornamelijk verbonden aan een pabo. Bijna 60% van de startende leraren is verbonden aan een vo-school en ruim 60% van de studenten studeert aan een pabo. Uitkomsten van het onderzoek Bij de meeste samenwerkingsverbanden, dat wil zeggen in 46 van de 58 4 verbanden, is er sprake van een al langer bestaande samenwerking tussen scholen en lerarenopleiding. In vier gevallen wordt de 4 In de beginmeting zijn drie samenwerkingsverbanden die via een gegrond verklaard bezwaarschrift later subsidie hebben ontvangen niet meegenomen.

16 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting samenwerking nieuw aangegaan, in acht gevallen is er sprake van een beginnende samenwerking. Nieuwe samenwerkingsverbanden doen zich vooral voor in de mbo-sector. De samenwerkingsverbanden verschillen sterk in omvang, ze kunnen beperkt zijn tot één school en één lerarenopleiding, maar ook tweehonderd scholen en één of meer lerarenopleidingen omvatten. De leidende rol in het samenwerkingsverband is vaak, maar niet altijd, voorbehouden aan de lerarenopleiding. In de vo-sector is het vaker de school die het voortouw neemt. Over het algemeen is een meerderheid van de respondenten van de projectteams positief over de manier waarop wordt samengewerkt. De vraag of men in het algemeen tevreden is over de huidige samenwerking in het samenwerkingsverband wordt door de helft van de respondenten uit het vo en door driekwart van de respondenten in het po en mbo positief beantwoord. Men is over het algemeen tevreden over de basisvoorwaarden voor samenwerking: doel, procedures, communicatie, wederzijds vertrouwen, gelijkwaardigheid, professionaliteit, management en randvoorwaarden. Uitwisselen van wederzijdse behoeften en vragen gebeurt volgens ongeveer 80% van de respondenten. De samenwerking in het samenwerkingsverband heeft tot verbeteracties geleid, die ook zijn geëvalueerd en als geslaagd ervaren worden, maar deze zijn vooral gericht op het verbeteren van procedures, afspraken en communicatie. Wat het curriculum betreft, aangaande het opleiden en begeleiden, heeft de samenwerking nog weinig geleid tot aanpassingen. Voor zover er op dit laatste punt veranderingen zijn aangebracht hebben ze van doen met de begeleiding van startende leraren. De verwachting van de meeste respondenten is dat grotere aanpassingen, met name op de thema s, nog moeten komen. Over het algemeen hebben de lerarenopleidingen en scholen wederzijds een positief beeld van hun samenwerking met betrekking tot de opleiding en begeleiding van studenten. Scholen geven wel aan dat er verbetering gewenst is op het gebied van afstemming (van het curriculum) van de lerarenopleidingen op de behoefte van de scholen. Zowel op de lerarenopleidingen als in de scholen wordt de meeste aandacht besteed aan de thema s omgaan met verschillen en opbrengstgericht werken. De meeste respondenten zijn gematigd positief over de mate waarin thema s opbrengstgericht werken en omgaan met verschillen terugkomen in de opleiding en de school, maar geven aan dat er op de thema s ouderbetrokkenheid en pesten nog het een en ander nodig is. Hoewel men het belang van alle vier de inhoudelijke thema s onderkent in de projectplannen en het de inzet van de samenwerkingsverbanden is om op alle vier de thema s samen te werken, blijkt de aandacht van zowel de scholen als de lerarenopleidingen meer gericht te zijn op opbrengstgericht werken en omgaan met verschillen. Scholen geven aan dat zij individueel wel aandacht besteden aan de thema s, maar nog onvoldoende in samenwerking met elkaar of met de opleiding. Door respondenten van po en vo is regelmatig aangegeven dat er nog weinig samenwerking is op het thema begeleiding van startende leraren. De scholen zijn gematigd positief over de doorlopende leerlijn van initiële fase naar startfase, de manier waarop de begeleiding is vastgelegd en de ruimte voor maatwerk. In de begeleiding van de startende leraren wordt tot nu toe vooral voorzien door de scholen, met name in de vo-sector. Uit de activiteitenplannen van de meeste samenwerkingsverbanden blijkt dat men hier graag ook de lerarenopleiding meer in wil betrekken.

17 Oberon en FSW/UU SWV portret monitor versterking samenwerking beginmeting Studenten zijn overwegend tevreden over de begeleiding die ze op hun stageschool krijgen. Ten aanzien van de begeleiding van startende leraren door de lerarenopleidingen zijn er geen eenduidige uitkomsten. Een derde van de respondenten van de opleidingen geeft aan dat de lerarenopleiding betrokken is bij de begeleiding van startende leraren, de helft van de respondenten van de scholen geeft dat eveneens aan, maar slechts een klein deel van de startende leraren zelf zegt begeleid te worden vanuit de lerarenopleiding. De lerarenopleidingen die begeleiding geven aan startende leraren zijn zelf tevreden over de begeleiding die zij aan startende leraren geven. De scholen zijn tevreden over de ondersteuning van startende leraren op hun school. De startende leraar zelf is tevreden over de begeleiding op school, maar duidelijk minder tevreden over de begeleiding vanuit de opleiding. Studenten en startende leraren zijn tevreden over de manier waarop de opleiding hen voorbereidt op de thema s opbrengstgericht werken en omgaan met verschillen, maar wat minder tevreden over de voorbereiding op de thema s pesten en ouderbetrokkenheid. De studenten en de startende leraren voelen zich beter gekwalificeerd op het gebied van de thema s opbrengstgericht werken en omgaan met verschillen (de startende leraren duidelijk wat meer dan de studenten) dan op ouderbetrokkenheid en pesten. Schooldirecteuren en bestuurders zijn overwegend tevreden over de kwaliteit van de praktijkbegeleiders. De meeste praktijkbegeleiders (80%) zijn zelf ook tevreden over hun vaardigheden.

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Samenvatting Beginmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Ditte Lockhorst Marleen Kieft Ineke van den Berg 2 De beginmeting

Nadere informatie

Samenvatting Tussenmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Samenvatting Tussenmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Samenvatting Tussenmeting Monitor-en evaluatieonderzoek subsidieregeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Ditte Lockhorst Angela de Jong Ineke van den Berg Karin van Look

Nadere informatie

Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Tussenmeting 2015 Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Tussenmeting 2015 Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen. Beginmeting 2013/14

Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen. Beginmeting 2013/14 Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Beginmeting 2013/14 Monitor versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Beginmeting 2013/14 Opdrachtgever: Ministerie OCW Utrecht,

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

Monitor Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Eindrapport

Monitor Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Eindrapport Monitor Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen Eindrapport Ditte Lockhorst, Inge Tromp, Denise Kramer (Oberon) Ineke van den Berg (Universiteit Utrecht) Eindrapport Monitor VSLS 3 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015

FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 FAQ s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen Versie 21 augustus 2015 Deze FAQ s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of

Nadere informatie

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren)

In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) In hoeverre ben jij al bezig met de keuze voor een studie na de middelbare school? (bovenbouwscholieren) Ik ben daar heel erg mee bezig 39,4% Ik ben daar redelijk mee bezig 50,4% Ik ben daar niet zo mee

Nadere informatie

[ENQUETE COMMUNICATIE]

[ENQUETE COMMUNICATIE] 13 [ENQUETE COMMUNICATIE] Enquête communicatie Brederode Wonen Inleiding Brederode Wonen zet zich in voor optimale communicatie met haar huurders en goede informatievoorziening voor een ieder die daar

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Lerarentekort

Rapport Onderzoek Lerarentekort Rapport Onderzoek Lerarentekort In opdracht van: PO-Raad Utrecht, juli 2019 Postbus 681 3500 AR Utrecht Telefoon: 030 263 10 80 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl website: www.duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs

De Politieke Barometer Onderwijs De Politieke Barometer Onderwijs (meting januari 2012) Utrecht, januari 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon: 030 263 1080 e-mail:

Nadere informatie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie

Evaluatie-onderzoek Arbeidsinspectie Evaluatie-onderzoek Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties. Hoofdrapport September 2011 G1911 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma InternetSpiegel

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Lerarentekort

Rapportage Onderzoek Lerarentekort Rapportage Onderzoek Lerarentekort In opdracht van: Contactpersoon: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, juli 2018 Postbus 681 3500 AR Utrecht Telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl website:

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Algemene bevindingen 00% 2 92% 00 53% 44 95% Het aantal mensen dat aan het onderzoek heeft meegewerkt. De populatie geeft aan hoeveel respondenten zijn uitgenodigd,

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

MBO-instellingen en gemeenten

MBO-instellingen en gemeenten MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport MBO-instellingen en gemeenten Hoe verloopt de samenwerking? Een tabellenrapport Opdrachtgever: Ministerie van OCW Utrecht,

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Rapportage. Samenvatting Medewerkersonderzoek PO. Datum: november Stichting Prodas. Opdrachtgever:

Rapportage. Samenvatting Medewerkersonderzoek PO. Datum: november Stichting Prodas. Opdrachtgever: Rapportage Samenvatting Medewerkersonderzoek PO Soort rapportage: School: Schoolrapportage BBS Antonius Datum: november 2017 Opdrachtgever: Stichting Prodas 1. Inleiding Stichting Prodas wil inzicht in

Nadere informatie

Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool.

Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool. Een onderzoek naar de mening van schoolleiders over het verschuiven van de afname datum van de CITO eindtoets in het 8 e jaar van de basisschool. Onderzoek CNV Schoolleiders Cito-Eindtoets 14-5-2011 pagina

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Werkdruk

Rapportage Onderzoek Werkdruk Rapportage Onderzoek Werkdruk Utrecht, juli 2018 Postbus 681 3500 AR Utrecht Telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl website: www.duo-onderwijsonderzoek.nl INHOUDSOPGAVE 1 ACHTERGROND

Nadere informatie

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Tevredenheid over start en ontwikkeling op de arbeidsmarkt Hbo ers uit sector Onderwijs vaker tevreden... 2 Tweedegraads lerarenopleidingen hbo en lerarenopleidingen kunst/lo het vaakst tevreden... 4 Afgestudeerden

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict

Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict Leren en lesgeven met ict Wat moet een leraar daarvoor kunnen? Wat kunnen en

Nadere informatie

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse

Ouders, het verborgen kapitaal van de school. Hans Christiaanse Ouders, het verborgen kapitaal van de school Hans Christiaanse Initiatief OCW vanaf januari 2012 www.facebook.com/oudersenschoolsamen Samenwerken Noem wat erin je opkomt, als je denkt aan een goede samenwerking

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan Juni 2013 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008 Feiten en cijfers Studenttevredenheids onderzoek 2008 juni 2008 Feiten en cijfers 2 Studenttevreden heids - onderzoek 2008 Inleiding In maart 2008 hebben 27 hogescholen dezelfde vragenlijst voorgelegd

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage

Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Evaluatieonderzoek VROM Inspectie (VI) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties Hoofdrapportage Oktober 2011 G20 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het

Nadere informatie

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind

Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Format aanvragen subsidieregeling cultuureducatie cultuur voor ieder kind Dit format is bedoeld voor scholen die in 2015 een tweede aanvraag doen voor de subsidieregeling cultuur voor ieder kind van de

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)

Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Klanttevrendenheidsonderzoek (KTO) Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Rijksinspecties November 2011 G207 Colofon In 200 heeft de

Nadere informatie

Resultaten Peiling lerarenregister

Resultaten Peiling lerarenregister Resultaten Peiling lerarenregister Algemene gegevens: - Verstuurd naar 8000 docenten (aangesloten bij AOb, CNV Onderwijs, Beter Onderwijs Nederland, Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Tabellenrapportage Quickscan leerlingendaling VO. schoolbesturen, gemeenten en provincies

Tabellenrapportage Quickscan leerlingendaling VO. schoolbesturen, gemeenten en provincies Tabellenrapportage Quickscan leerlingendaling VO schoolbesturen, gemeenten en provincies Tabellenrapportage Quickscan leerlingendaling VO schoolbesturen, gemeenten en provincies Opdrachtgever: Ministerie

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

LERO. Activiteitenverslag. Algemeen. 1. Vervolgstappen

LERO. Activiteitenverslag. Algemeen. 1. Vervolgstappen Activiteitenverslag Regeling versterking lerarenopleidingen en scholen Meer informatie over de regeling vindt u op www.duo.nl/zakelijk. Of mail uw vraag naar muo@duo.nl. LERO Algemeen Naam penvoerder:

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Franciscus, Bunde ouders en leerlingen. EXTERNE BENCHMARK (overige scholen in Nederland)

RESULTATEN. Rapportage bs Franciscus, Bunde ouders en leerlingen. EXTERNE BENCHMARK (overige scholen in Nederland) RESULTATEN Rapportage bs Franciscus, Bunde ouders en leerlingen EXTERNE BENCHMARK (overige scholen in Nederland) Legenda gebruikte kleuren: Scores >3,0 Groene arcering: tevredenheid is goed. Geen actie

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Haarlem februari 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2018 Gemeente Haarlem Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2018.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Emmen september 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente Emmen Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2017.

Nadere informatie

Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk. november december 2007

Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk. november december 2007 Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk november december 2007 Evaluatie regiobijeenkomsten Vversterk November - december 2007 Opdrachtgever: Sardes Utrecht, februari 2008 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

De Cultuur Loper vier jaar in beweging Samenvatting eindevaluatie

De Cultuur Loper vier jaar in beweging Samenvatting eindevaluatie De Cultuur Loper vier jaar in beweging Samenvatting eindevaluatie 2013-2016 In Noord-Brabant hebben de afgelopen vier jaar 185 in 27 gemeenten gewerkt met De Cultuur Loper. Wat heeft dit opgeleverd? In

Nadere informatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie Opdracht: Profiel Product Verantwoording LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Drechtstedendinsdag 2015

Drechtstedendinsdag 2015 Drechtstedendinsdag 2015 UITKOMSTEN ENQUÊTE INRICHTING EN FUNCTIONEREN Inhoud 1. Conclusies 2. Drechtstedendinsdag in het algemeen 3. Themabijeenkomsten 4. Gezamenlijke maaltijd 5. Regionaal fractieoverleg

Nadere informatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie Kwaliteitsimpuls op sectieniveau De KVLO is de eerste vakvereniging in Nederland die een systematisch kwaliteitszorgsysteem heeft ontwikkeld voor de praktijk. Het project bestaat uit twee krachtige instrumenten:

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Evaluatie trainingen Vversterk. Deelnemers eerste tranche

Evaluatie trainingen Vversterk. Deelnemers eerste tranche Evaluatie trainingen Vversterk Deelnemers eerste tranche Evaluatie trainingen Vversterk Deelnemers eerste tranche Opdrachtgever: Sardes Utrecht, februari 2008 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090

Nadere informatie

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam. Resultaten tussenmeting Mocca monitor 2015

Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam. Resultaten tussenmeting Mocca monitor 2015 Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam Resultaten tussenmeting Mocca monitor Basispakket Kunst- en Cultuureducatie Amsterdam Resultaten tussenmeting Mocca monitor Utrecht, april Opdrachtgever:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen Over het onderzoek Brederode Wonen heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

In opdracht van De Nieuwste School

In opdracht van De Nieuwste School In opdracht van De Nieuwste School februari 2016 Dit rapport is opgesteld door DUO Onderwijsonderzoek in opdracht van De Nieuwste School. DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon van

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2017

Uitkomsten BPV Monitor 2017 Uitkomsten BPV Monitor 2017 Landelijke rapportage Publicatie maart 2018 SBB, Zoetermeer Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding in één van de 250.000 erkende leerbedrijven.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Versie 02-11-2015 Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Stichtse Vecht november 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 Gemeente Stichtse Vecht Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid

Leerlingtevredenheid Leerlingtevredenheid Onderzoek verantwoording Nationaal Scholenonderzoek in opdracht van: KUBUS Kinholt en Waal te Emmen Uitgevoerd door : Centrum voor Online Onderzoek Projectnummer : SO2010-11 Datum

Nadere informatie

Inleiding. In deze rapportage staan de belangrijkste uitkomsten uit de landelijke BPV Monitor 2018.

Inleiding. In deze rapportage staan de belangrijkste uitkomsten uit de landelijke BPV Monitor 2018. Uitkomsten BPV Monitor 2018 LANDELIJKE RAPPORTAGE Inleiding Iedere mbo- volgt een deel van de beroepsopleiding in één van de 250.000 erkende leerbedrijven. Dit leren in de praktijk via stages en leerbanen

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Onderzoek Zeker weten wat je kiest AUGUSTUS 2014 KADER EN CONTEXT ONDERZOEK Stimulering LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) is een programma

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Toptalenten in het onderwijs

Toptalenten in het onderwijs Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Toptalenten in het onderwijs Een monitoronderzoek naar het (waargenomen)

Nadere informatie

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur

RODI Bromfiets 2013. Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur RODI Bromfiets 2013 Relatie Onderzoek Bromfietsdealer-Importeur 2 RODI Bromfiets 2013 Colofon In opdracht van: Uitvoering: BOVAG Gemotoriseerde Tweewielerbedrijven Wijtze Terpstra BOVAG Onderzoek Copyright

Nadere informatie

Passend Onderwijs Wat leeft er op de werkvloer?

Passend Onderwijs Wat leeft er op de werkvloer? Stuurgroep Passend Onderwijs Passend Onderwijs Wat leeft er op de werkvloer? Onderzoek naar de vragen, behoeften en belemmeringen rondom passend onderwijs in juni 2014. Onderzoek: Wat leeft er op de werkvloer?

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Mei In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair de heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS t Reigerbos

RESULTATEN. Rapportage OBS t Reigerbos RESULTATEN Rapportage OBS t Reigerbos november 2017 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving

Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving Hoofdstuk 8 Kenmerken van de thuisomgeving De relatie tussen leesvaardigheid en de ervaringen die een kind thuis opdoet is in eerder wetenschappelijk onderzoek aangetoond: ouders hebben een grote invloed

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken

Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Dat staat toch in de schoolgids goed geïnformeerd is beter betrokken Kort verslag van het onderzoek over de communicatie op De Bataaf uitgevoerd tussen december 2009 en februari 2010 Paul Beumer, directeur

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Enquête regeldruk in het Amsterdamse Onderwijs. D66 Amsterdam Januari 2014

Enquête regeldruk in het Amsterdamse Onderwijs. D66 Amsterdam Januari 2014 Enquête regeldruk in het Amsterdamse Onderwijs D66 Amsterdam Januari 2014 Introductie Afgelopen jaren krijgen wij steeds vaker te horen dat professionals uit het onderwijs werkdruk ervoeren door regels

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Edo ter Maat, Persoons Gebonden Begeleiding

Edo ter Maat, Persoons Gebonden Begeleiding Verslag Clienttevredenheidsonderzoek Zorginstelling ETM: Edo ter Maat, Persoons Gebonden Begeleiding September 2018 Ans Herbers-Swennenhuis Toegepast Psycholoog September 2018 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Jaarrapport Cenzo totaal 2013

Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Jaarrapport Cenzo totaal 2013 Copyright Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cenzo worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Voor het gebruik van de informatie

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186 Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 00 5 59 99 fax 00 15 44 e-mail info@kantarpublic.com www.kantarpublic.com De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie

Eerste tussentijdse effectevaluatie Eerste tussentijdse effectevaluatie In Noord-Brabant namen in 2013 en 2014 85 basisscholen en 3 middelbare scholen uit 27 gemeenten deel aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper helpt scholen om vanuit hun

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie