Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning"

Transcriptie

1 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit aan bij de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het onderwijs zoals die geldt voor het cohort Deze proeve van bekwaamheid is ontwikkeld door docenten van het ROC van Amsterdam in samenwerking met mensen uit de praktijk. Wij wensen alle kandidaten en de begeleiders bij de proeve van bekwaamheid heel veel plezier bij de examinering.

2 Proeve van bekwaamheid kerntaak 1 Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning maakt een werkplanning ondersteunt bij huishouden, wonen en recreëren ondersteunt bij zorg/adl ondersteunt een cliënt op emotioneel gebied ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij de zelfredzaamheid. De kerntaak is erg zorggericht geformuleerd. In de opleiding zorg en welzijn, jongerenwerk krijgt zorg en welzijn een eigen inkleuring. Het begrip zorg wordt uitgewerkt in termen als: zorgen voor jezelf, gezond leven, inrichten van je eigen woonsituatie. Vervolgens wordt van de leerling verwacht dat hij/zij op de genoemde gebieden jongeren kan begeleiden. In de Proeve ligt het accent op het maken van een werkplanning en het begeleiden van jongeren op het gebied van recreëren. De leerling moet kunnen bewijzen dat hij/zij tijdens de begeleiding rekening houdt met de situatie van jongeren.

3 Verantwoording Kerntaak 1, Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorg- of begeleidingsplan valt binnen het kwalificatiedossier van de OVDB en wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Deze proeve van bekwaamheid wordt afgenomen in de BPV. Alvorens de proeve van bekwaamheid te beginnen moet het ROC toestemming gegeven hebben. Tijdens de proeve is de kandidaat werkzaam binnen het jongerenwerk, in een door de OVDB erkende instelling. Dit kan bijvoorbeeld zijn in een buurtcentrum, de buitenschoolse opvang, een jongerencentrum, het meidenwerk, of andere plaatsen waar gewerkt wordt met de doelgroep tieners en jongeren en waar activiteiten voor deze groepen georganiseerd worden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is daar waar nodig een praktijkbegeleider aanwezig. Voordat je aan de proeve begint overlegt je met de BPV-opleider wanneer je de proeve gaat uitvoeren. Tijdens de proeve toon je aan dat je in staat bent: een werkplanning te maken, gebaseerd op een activiteitenplan van de instelling prioriteiten te stellen de volgorde van werkzaamheden te plannen een tijdsindeling te maken de juiste middelen en materialen klaar te zetten te overleggen met de deelnemers de werkzaamheden af te stemmen met collega s In overleg met de BPV-opleider wordt een activiteit gekozen, die je voorbereidt en gaat uitvoeren. Tijdens de proeve wordt van je verwacht dat je initiatief toont, informatie verzamelt over de activiteit en de doelgroep. Wanneer je iets niet weet, of problemen tegenkomt, mag je vragen stellen. Tijdens het uitvoeren van de proeve verzamel je zelf bewijslast waaruit blijkt dat je aan bovengenoemde eisen voldoet. Dit betekent dat je van ieder onderdeel van de proeve een verslag maakt en de beoordeling van de BPV-opleider vraagt. Het verslag en de beoordelingslijst zijn zowel door jou als de BPV-opleider van een handtekening voorzien. Je verzamelt de passende bewijslast in het examendossier. Dit examendossier overhandig je aan de eindverantwoordelijke van het ROC. Deze Proeve bestaat uit 3 onderdelen: A voorbereiding en uitvoering, B verzamelen bewijsstukken en samenstellen van examendossier, C het eindgesprek.

4 Organisatie De proeve van bekwaamheid bestaat uit het uitvoeren van werkzaamheden binnen een instelling voor jongerenwerk. Het is voor de organisatie van belang dat er een aantal stappen wordt genomen om het afnemen van de proeve goed te laten verlopen. Het gaat hierbij om de volgende stappen. Stap 1: Informatie voor de kandidaten De opleiding informeert de kandidaten ruim voor de start van de proeve. In de informatie die de kandidaten krijgen wordt de examinering van de betreffende kerntaak toegelicht. De kandidaten ontvangen hierbij de instructie voor de kandidaat 1. Stap 2: Voorbereiding uitvoering Daarnaast zijn, voordat de proeve begint, de volgende onderdelen nodig: de instructie voor de praktijkbegeleider, de instructie voor de externe examinator, de instructie voor de eindverantwoordelijke van het ROCVA, de beoordelingsprotocollen voor de verschillende werkzaamheden. Er zal op verschillende momenten een beoordeling worden gegeven door de praktijkbegeleider en de praktijkdocent. Het eindgesprek wordt beoordeeld door de externe examinator en de verantwoordelijke van het ROC, waarbij het ROC eindverantwoordelijk blijft. Stap 3: Uitvoering van de werkzaamheden De kandidaat voert de verschillende werkzaamheden zelfstandig uit, waarbij zo nodig de praktijkbegeleider aanwezig is. De kandidaat draagt er zelf zorg voor dat hij aan het einde van de proeve beschikt over voldoende passende bewijslast over de uitgevoerde werkzaamheden. De kandidaat wordt beoordeeld door zijn praktijkbegeleider en de praktijkdocent. Ook deze beoordelingen worden door de kandidaat verzameld in zijn examendossier. 1 De benodigde documenten kunnen gekopieerd worden uit deze proeve van bekwaamheid.

5 In het onderstaande schema staan de verschillende werkzaamheden aangegeven en wie welke werkzaamheden kan gaan beoordelen op de voortgang.

6 Instructie voor de kandidaat Je gaat beginnen aan een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Jongerenwerk Niveau 2. Met deze proeve wordt kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van de werkplanning getoetst. Voorbereiding op de proeve voordat je aan de proeve kunt beginnen, overleg je met je praktijkbegeleider de mogelijkheden hiertoe. Daarna plan je in overleg met je bpv-opleider, wanneer en waar je de taken gaat uitvoeren Als de BPV-opleider accoord is met jouw opzet van het project, kun je beginnen aan de proeve. Uitvoering van de werkzaamheden De proeve bestaat uit drie verschillende onderdelen: a. de voorbreiding en uitvoering b. verzameling van bewijsstukken c. eindgesprek Tijdens onderdeel A ga je de voorbereiding en de uitvoering van de taken ter hand nemen.tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden verzamel je zelf bewijslast van de door jou uitgevoerde werkzaamheden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je, nadat je een stap hebt uitgevoerd, hiervan een verslag of notitie maakt. Dit laat je tekenen of beoordelen door de betrokkenen die jou deze activiteit hebben zien uitvoeren. Zorg ervoor dat je kunt laten zien dat je alle onderdelen en stappen echt hebt uitgevoerd. Verzamel de passende bewijslast in je examendossier. In het onderstaande schema staan de verschillende werkzaamheden aangegeven en wie welke werkzaamheden kan gaan beoordelen op de voortgang.

7 Onderdeel A De kandidaat vraagt bij welke activiteit hij/zij assisteert De kandidaat naar de doelstelling van de activiteit De kandidaat vraagt voor wie de activiteit bestemd is De kandidaat vraagt naar het plan van aanpak De kandidaat stelt vragen over: de doelstelling van de activiteit de doelgroep De kandidaat maakt werkafspraken met betrekking tot rol en taak aanwezigheid voorbereiding van de activiteit uitvoering van de activiteit evaluatie van de activiteit De kandidaat rapporteert de voortgang van de activiteit De kandidaat rapporteert wanneer de activiteit niet geheel volgens planning is verlopen en geeft daarvan de redenen aan. De kandidaat geeft aan wat wel en wat niet goed gaat De kandidaat maakt vervolgafspraken Te beoordelen: Praktijkbegeleider Praktijkbegeleider Praktijkbegeleider Praktijkbegeleider Praktijkbegeleider en praktijkdocent. Praktijkbegeleider Praktijkbegeleider Praktijkbegeleider Praktijkbegeleider Praktijkbegeleider

8 Onderdeel B De kandidaat verzamelt bewijs stukken en stelt examendossier samen Praktijkbegeleider en praktijkdocent Onderdeel C De kandidaat geeft aan wat wel en niet goed ging. De kandidaat benoemt verbeterpunten De kandidaat kan aangeven in welke mate de doelstellingen behaald zijn? De kandidaat geeft aan aan welke leerpunten hij nog moet werken. De kandidaat kan actief deelnemen aan het team- en werkoverleg De kandidaat kanwerkafspraken maken De kandidaat kan verslag doen over zijn werkzaamheden De kandidaat kan de werkzaamheden uitvoeren De kandidaat kan aantonen dat hij een bijdrage kan leveren aan de instellingsdoelen. Eindverantwoordelijke van het ROCVA en externe examinator Eindverantwoordelijke van het ROCVA en externe examinator Eindverantwoordelijke van het ROCVA en externe examinator Eindverantwoordelijke van het ROCVA en externe examinator Eindverantwoordelijke van het ROCVA en externe examinator Voor de onderdelen A, B, C is een beoordelingsprotocol opgenomen bij de beoordelingsprotocollen. Na afloop van de proeve zijn alle werkzaamheden door de kandidaat verricht en wordt het door hem opgestelde examendossier overhandigd aan zijn eindverantwoordelijke van het ROCVA. Van alle verzamelde gegevens wordt na de proeve per kandidaat een examendossier aangelegd. Hierin zitten de volgende onderdelen: de verzamelde bewijzen van de uitgevoerde werkzaamheden en de beoordeling daarvan, het eindoordeel per kandidaat. Dit examendossier wordt gearchiveerd conform de regelingen zoals uitgewerkt in het OER.

9 Instructie voor de kandidaat Je gaat beginnen aan een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Jongerenwerk Niveau 2. Met deze proeve wordt kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. Voorbereiding op de proeve Voordat je aan de proeve kunt beginnen, overleg je met je praktijkbegeleider de mogelijkheden hiertoe. Daarnaast plan je in overleg met je BPV-opleider, wanneer en waar je de taken gaat uitvoeren. Als je BPV-opleider akkoord is met jouw opzet van het project, kun je beginnen aan de proeve. Uitvoering van de werkzaamheden De proeve bestaat uit drie verschillende onderdelen: a. de voorbereiding en uitvoering b. verzameling van bewijsstukken c. eindgesprek Tijdens onderdeel A ga je de voorbereiding en de uitvoering van de taken ter hand nemen.tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden verzamel je zelf bewijslast van de door jou uitgevoerde werkzaamheden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je, nadat je een stap hebt uitgevoerd, hiervan een verslag of notitie maakt. Dit laat je tekenen of beoordelen door de betrokkenen die jou deze activiteit hebben zien uitvoeren. Zorg ervoor dat je kunt laten zien dat je alle onderdelen en stappen echt hebt uitgevoerd. Verzamel de passende bewijslast in je examendossier. De voortgangsbeoordeling Naast het verzamelen van verschillende beoordelingen voor je examendossier, word je tijdens de proeve ook beoordeeld door de praktijkbegeleider. In de tabel van het hoofdstuk organisatie zie je wie welke onderdelen door wie worden beoordeelt.

10 Proeve van Bekwaamheid Onderdeel A: voorbereiding en uitvoering Om de proeve te kunnen doen krijgt de student een activiteit toegewezen. Stap 1 De student overlegt met de bpv-opleider bij welke activiteit hij/zij assisteert. De student vraagt de volgende gegevens: - beschrijving van de activiteit - voor wie de activiteit bestemd is - het draaiboek en plan van aanpak Stap 2 De student bestudeert de ontvangen gegevens en maakt voor zichzelf een lijst van werkzaamheden. In een tijdslijn zet hij per werkzaamheid de aanvangstijd en de eindtijd. De student maakt een overzichtslijst van de materialen en middelen die tijdens de activiteit gebruikt worden. Nadat de student hiermee klaar is, bespreekt hij met de bpv-opleider zijn werkzaamheden en tijdsplanning. De student noteert de feedback, suggesties van de bpv-opleider en verwerkt deze indien nodig in zijn lijst van werkzaamheden en tijdsplanning. Stap 3 De student zet de juiste middelen en materialen klaar en controleert of alles aanwezig is en of materiaal en middelen in goede staat verkeren en geen risico s opleveren. Stap 4 De student overlegt met collega s en/of vrijwilligers wat ieder zijn taak is en start de activiteit. De student geeft de deelnemers duidelijke uitleg over de activiteit en de werkwijze. De student gaat na of ieder de uitleg begrepen heeft, of er nog vragen zijn. Daarna assisteert hij/zij bij de activiteit volgens de afspraken die gemaakt zijn. Na de activiteit zorgt de student ervoor dat alles op zijn plaats teruggezet wordt. Stap 5 Als voorbereiding op het eindgesprek schrijft de student een reflectieverslag. Hierin geeft hij per onderdeel aan wat hij/zij goed vond gaan, wat een volgende keer anders zou kunnen. De student formuleert nieuwe leerpunten waar hij/zij aan wil gaan werken.

11 Onderdeel B verzamelen bewijs stukken en samenstellen van examendossier Nadat de proeve is uitgevoerd verzamelt de student alle bewijzen: eigen verslaglegging, de beoordelingsformulieren van de BPV-opleider. Zorg ervoor dat alle bewijzen door de student en de bpv-opleider ondertekend zijn en gedateerd. Het examendossier met daarin de bewijslast van alle uitgevoerde werkzaamheden overhandig de student aan de eindverantwoordelijke van het ROC. Onderdeel C het eindgesprek De eindverantwoordelijke van het ROC beoordeelt het door de student opgestelde examendossier en plant het eindgesprek. Aan dit eindgesprek nemen deel; de student, de eindverantwoordelijke van het ROC, de BPV-opleider en een eindverantwoordelijke uit de praktijk.

12 Instructie voor de BPV-opleider Tijdens de afname van de Proeve van bekwaamheid instrueert en begeleidt u de kandidaat voor de verschillende onderdelen. Voordat de kandidaat aan de Proeve kan beginnen, overlegt hij/zij met u welke activiteit uitgevoerd gaat worden. Na dit overleg wordt vastgesteld: - De duur van de Proeve. - De activiteit - Welke medewerkers/vrijwilligers betrokken zijn bij de activiteit - wanneer de uitvoering van de activiteit plaatsvindt (begin en eindtijd) De activiteit mag uitgespreid worden over meerdere dagen. Tijdens de uitvoering van de activiteit voert de student de werkzaamheden die in de proeve zijn beschreven uit Uw rol tijdens de uitvoering van de activiteit is te observeren en vast te leggen hoe de student zijn werkzaamheden uitvoert. U doet dit aan de hand van de beoordelingsprotocollen 1 t/m 4. Nadat de student de activiteit heeft uitgevoerd en zijn examendossier heeft overhandigd aan de eindverantwoordelijke van het ROC vindt het eindgesprek plaats. Bij dit gesprek bent u aanwezig. De eindverantwoordelijke van het ROC leidt het gesprek en beoordeelt in overleg met u en een eind verantwoordelijke uit de praktijk het door de kandidaat opgestelde examendossier en eindgesprek.

13 Instructie voor de eindverantwoordelijke van het ROC en de Praktijk Tijdens de afname van de Proeve van bekwaamheid instrueert en begeleidt de praktijkbegeleider de kandidaat voor de verschillende onderdelen. Voordat de kandidaat aan de Proeve kan beginnen, overlegt hij/zij met de praktijkbegeleider welke activiteit uitgevoerd gaat worden. Na dit overleg wordt vastgesteld: - De duur van de Proeve. - De activiteit - Welke medewerkers/vrijwilligers betrokken zijn bij de activiteit - wanneer de uitvoering van de activiteit plaatsvindt (begin en eindtijd) De activiteit mag uitgespreid worden over meerdere dagen. Tijdens de uitvoering van de activiteit voert de student de werkzaamheden die in de proeve beschreven staat uit: Tijdens de afname van de proeve van bekwaamheid is de praktijkdocent degene die de kandidaat begeleidt vanuit het ROCVA. De praktijkbegeleider begeleidt de kandidaat in de praktijk. Voordat de kandidaat aan de proeve kan beginnen, overlegt hij eerst met de praktijkbegeleider wat de mogelijkheden tot uitvoeren van deze proeve zijn. De beoordeling Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden verzamelt de kandidaat zelf bewijslast van de door hem uitgevoerde werkzaamheden tijdens onderdeel A en B. Dit betekent bijvoorbeeld dat de kandidaat, nadat hij een onderdeel heeft uitgevoerd, hiervan een verslag of notitie maakt. Dit laat hij tekenen of beoordelen door betrokkenen die hem deze activiteit hebben zien uitvoeren. De kandidaat zorgt ervoor dat hij over alle genoemde onderdelen passende bewijslast heeft verzameld in zijn examendossier. Afronding onderdeel A en B is C: het eindgesprek Na het uitvoeren van alle werkzaamheden overhandigt de kandidaat zijn examendossier aan u. U voert op basis van dit examendossier, samen met de extern examinator, het eindgesprek met de kandidaat. Indien mogelijk is de BPV-opleider hierbij ook aanwezig, maar u leidt het gesprek. In dit gesprek is het belangrijk dat de kandidaat reflecteert op de door hem uitgevoerde werkzaamheden. Het is dus de bedoeling dat u veel open vragen stelt en de kandidaat laat reflecteren op zijn handelen. U beoordeelt het opgestelde examendossier en het eindgesprek met behulp van het beoordelingsprotocol 5: onderdeel C.

14 Het eindgesprek wordt gepland door de eindverantwoordelijke van het ROC. Bij dit eindgesprek zijn aanwezig: de BPV-opleider, de student en de eindvertegenwoordiger van het ROC. De eindverantwoordelijke van het ROC heeft de leiding van het gesprek. Het gesprek vindt plaats aan de hand van het STAR-model. Aan de leerling wordt gevraagd of hij situaties kan beschrijven waaruit blijkt dat hij - actief deelnam aan het team- en werkoverleg - werkafspraken kan maken - verslag kan doen over zijn werkzaamheden - werkzaamheden kan overdragen - aan kan tonen dat hij een bijdrage kan leveren aan de instellingsdoelen.

15 De beoordelingsprotocollen De kandidaat krijgt een voldoende voor een aspect, als hij het aspect zodanig heeft uitgevoerd dat het totale proces niet wordt verstoord en dat het proces wat betreft uitvoering en resultaat is zoals verwacht mag worden van een startende sociaal cultureel werker. De kandidaat krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van dat aspect niet acceptabel is in de beroepspraktijk en/of het proces verstoort.

16 Beoordelingsprotocol 1 U bent de BPV-opleider en beoordeelt aan de hand van dit formulier de Proeve van bekwaamheid. U gebruikt het onderstaande beoordelingsprotocol: Voorbereiding Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. In de Proeve worden de volgende aspecten getoetst: een werkplanning maken, gebaseerd op een activiteitenplan van de instelling prioriteiten stellen de volgorde van werkzaamheden plannen een tijdsindeling maken de juiste middelen en materialen klaar zetten overleggen met de deelnemers de werkzaamheden af te stemmen met collega s Naam kandidaat Naam beoordelaar Opleiding : Helpende Zorg & Welzijn assistent jongerenwerk Datum: Voorbereiding: Heeft de student zich voldoende geïnformeerd en voorbereid op de Proeve? De kandidaat vraagt bij welke activiteit hij/zij assisteert De kandidaat vraagt naar de doelstelling van de activiteit De kandidaat vraagt voor wie de activiteit bestemd is De kandidaat vraagt naar het plan van aanpak De kandidaat vraagt naar zijn taak/werkzaamheden De kandidaat maakt een werkplanning en bespreekt deze met zijn leidinggevende Voldoet aan criteria: Ja Feedback Nee Eindbeoordeling voldaan / niet voldaan Datum: Handtekening begeleider Handtekening student Indien niet voldaan: toelichting / verantwoording

17 Protocol 2: Uitvoering Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. In de Proeve worden de volgende aspecten getoetst: een werkplanning maken, gebaseerd op een activiteitenplan van de instelling prioriteiten stellen de volgorde van werkzaamheden plannen een tijdsindeling maken de juiste middelen en materialen klaar zetten overleggen met de deelnemers de werkzaamheden af te stemmen met collega s Naam kandidaat Naam beoordelaar Opleiding : Helpende Zorg & Welzijn assistent jongerenwerk Datum: Uitvoering De kandidaat voert zijn werkzaamheden uit volgens planning De kandidaat zet de juiste middelen en materialen klaar en controleert of alles volledig is De kandidaat overlegt met collega s welke taak hij op zich neemt. De kandidaat verricht zijn werkzaamheden volgens planning en meldt eventuele afwijkingen De kandidaat betrekt deelnemers bij de activiteit De kandidaat rapporteert wanneer de activiteit niet geheel volgens planning is verlopen en geeft daarvan de redenen aan De kandidaat geeft aan welke werkzaamheden/taken niet gedaan zijn De kandidaat maakt vervolgafspraken Voldoet aan criteria: Ja Feedback Nee Eindbeoordeling voldaan / niet voldaan Datum: Handtekening begeleider Handtekening student Indien niet voldaan: toelichting / verantwoording

18 Beoordelingsprotocol 3 Evaluatie Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. In de Proeve worden de volgende aspecten getoetst: een werkplanning maken, gebaseerd op een activiteitenplan van de instelling prioriteiten stellen de volgorde van werkzaamheden plannen een tijdsindeling maken de juiste middelen en materialen klaar zetten overleggen met de deelnemers de werkzaamheden af te stemmen met collega s Naam kandidaat Naam beoordelaar Opleiding : Helpende Zorg & Welzijn assistent jongerenwerk Datum: Evaluatie: De kandidaat evalueert zijn handelen De kandidaat beschrijft op welke aspecten zijn voorbereiding verbeterd kan worden. De kandidaat beschrijft in welke mate hij zich gehouden heeft aan zijn werkplanning. De kandidaat beschrijft in welke mate de deelnemers tevreden zijn over de activiteit De kandidaat beschrijft de feedback, de op- en aanmerkingen die hij ontvangen heeft. Voldoet aan criteria: Ja Feedback Nee Eindbeoordeling voldaan / niet voldaan Datum: Handtekening begeleider Handtekening student Indien niet voldaan: toelichting / verantwoording

19 beoordelingsprotocol 4 Reflectieverslag Naam kandidaat Naam beoordelaar De kandidaat benoemt wat hij goed gedaan heeft V O De kandidaat benoemt verbeterpunten V O De kandidaat kan aangeven in welke mate de doelstellingen V O behaald zijn? De kandidaat geeft aan aan welke leerpunten hij nog moet V O werken. V O Opmerkingen Alles moet voldoende zijn voor goedkeuring Akkoord beoordelaar en datum..

20 Beoordelingsprotocol 5 Het eindgesprek U bent de eindverantwoordelijke van het ROCVA, of de extern examinator en gaat het eindgesprek beoordelen. U gebruikt hiervoor het onderstaande beoordelingsprotocol. Naam student: Naam beoordelaar: De kandidaat hanteert feedback, waardering en kritiek op juiste wijze. De kandidaat verantwoordt waarom bepaalde handelingen zijn uitgevoerd. De kandidaat heeft zich adequaat op het gesprek voorbereid. De kandidaat communiceert adequaat. De kandidaat geeft zijn mening. De kandidaat luistert. De kandidaat geeft aan welke competenties zij nog wil ontwikkelen. De kandidaat stelt zich actief op in het gesprek. De kandidaat reflecteert op de uitgevoerde werkzaamheden. De kandidaat schat zijn eigen functioneren goed in. Opmerkingen: Akkoord moet voldoende zijn voor goedkeuring Akkoord beoordelaar en datum:

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Organiseren van activiteiten (KSS 3.3) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID Onderwijseenheid en KSB-niveau Kerntaken 1,2 en 3 Werkprocessen 1.1, 1.5,2.1,2.2, 3.2,3.3 Niveau 2 Crebo 92640 Praktijkexamen Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid MBO-verpleegkundige niveau 4 KD 2009-2010 Kerntaak 1: bieden van verpleegkundige zorg en ondersteuning op basis van het verpleegplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

METHODE ZELF WERKEN AAN JE BPV- OPDRACHTEN

METHODE ZELF WERKEN AAN JE BPV- OPDRACHTEN METHODE ZELF WERKEN AAN JE BPV- OPDRACHTEN 1 Zelf werken aan je bpv-opdrachten Met deze methode kun je werken aan je leerproces door zelfstandig (en indien nodig met hulp) bpv-opdrachten uit te voeren.

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar

Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Instructie Praktijkopleider of BPV Beoordelaar Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl DOSSIER : Alle DOSSIERCREBO : Alle KWALIFICATIE : Alle KWALIFICATIECREBO : Alle NIVEAU : Alle COHORT : Vanaf 2015

Nadere informatie

DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN. Illustraties: Corien Bögels

DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN. Illustraties: Corien Bögels DE ZES-STAPPENMETHODE ZELF WERKEN AAN JE WERKPROCESSEN Illustraties: Corien Bögels 1 De Zes-stappenmethode Zelf werken aan je werkprocessen In het eerste leerjaar krijg je vaker voorbereidende opdrachten

Nadere informatie

Beoordeling en evaluatie

Beoordeling en evaluatie Beoordelingsformulier Beoordeling en evaluatie Student: Studentnummer: Opleiding en crebonr.: Niveau en leerweg: BPV bedrijf: Praktijkopleider: BPV-periode van/tot: SLBer Schoolperiode van/tot: Datum:

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.4 Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 4 Deelnamecondities... 2 5 Afnamecondities...

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Studiewijzer leerjaar VZ-IG profiel GHZ

Studiewijzer leerjaar VZ-IG profiel GHZ Inhoud Jaarplanning... 1 Deel A... 1 Inleiding...1 Voorbereiding op de BPV...2 BPV opdrachten...4 Criteria...5 Beoordeling...6 BEOORDELING BASISHOUDING...7 Deel B... 10 Examenopdracht:... 10 Een dag uit

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Studiewijzer leerjaar Combi GHZ/ VZ-IG

Studiewijzer leerjaar Combi GHZ/ VZ-IG Inhoud Jaarplanning... 1 Deel A... 1 Inleiding...1 Voorbereiding op de BPV...2 BPV opdrachten...4 Criteria...5 Beoordeling...6 BEOORDELING BASISHOUDING...7 Deel B... 10 Examenopdracht:... 10 Een dag uit

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept.

BPV werkboek. Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: BPV-werkboek 25262/versie sept. BPV werkboek Technicus elektrotechnische industriële installaties en systemen niveau 4 BBL Crebonummer: 25262 Naam student: BPV-werkboek 25262/versie sept. 16 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen...3 1.1 Begin en

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse

PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse PRAKTIJKOPDRACHT 1 DOelgroepanalyse SOCIAAL WERK Sociaal werk Student: Studentennummer: Klas: Stagebegeleider: SLB er: KD Sociaal Werk Crebo 23185 Afname periode leerjaar 1 periode 2 WERKPROCES P2-K1-W1:

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 STUDENTENINFORMATIE Versie 22-01-2012 Beste student, Voor je ligt het document Procedure Certificaat

Nadere informatie

Assisteren bij activiteiten

Assisteren bij activiteiten PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie 2 te behalen, moet je twee

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e druk: juli

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling

Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie. 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding. Instructie beoordeling: Beoordeling . Hoofdstuk 3 Beoordeling en evaluatie 3.1 Beoordelingsformulier beroepshouding Instructie beoordeling: Het beroepshoudingformulier wordt voor de BOL leerlingen tijdens de schoolperiode door de SLBer beoordeeld

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon walificatiedossier

Nadere informatie

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid

Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid Formulier Beoordeling Proeve van Bekwaamheid Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud, crebo 25321 Naam student: Inschrijfnummer: ROC en contactpersoon ROC: / BPV-bedrijf en contactpersoon: / Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding.

Heb je opmerkingen over deze BPV-wijzer of tips om de inhoud te verbeteren? Geef het door aan de BPV-coördinator van je opleiding. DI NI R ER LE ST V EN BP VW IJZ E NG BPV-GEGEVENS NAAM STUDENTNUMMER SCHOOL / OPLEIDING Deze BPV-wijzer is gemaakt door de mbo-opleidingen Dienstverlening van Alfa-college, Drenthe College, Noorderpoort

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid Niet iedereen is gelijk Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Juli 2012 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training.

5. Afnamecondities De activiteit waarbij u assisteert is gericht op het werven en behouden van leden en is geen training. Handbaltrainer 2 Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3

Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 Sportleider 2 Badminton Assisteren bij het organiseren van een activiteit Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een ingevulde vragenlijst waaruit blijkt

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Wandeltrainer 2 (assistent wandeltrainer) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

PRAKTIJKOPDRACHT 3 DE VRAAG SIGNALEREN

PRAKTIJKOPDRACHT 3 DE VRAAG SIGNALEREN PRAKTIJKOPDRACHT 3 DE VRAAG SIGNALEREN SOCIAAL WERK Opdracht 3: DE VRAAG SIGNALEREN Sociaal werk Student: Studentennummer: Klas: Stagebegeleider: SLB er: KD Sociaal Werk Crebo 23185 Afname periode leerjaar

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Helpen waar het nodig is! (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Beginner Toets beroepstaak B beginner Helpende Thuiszorg

Nadere informatie

PvB Beoordelaar Beoordelen van portfolio s

PvB Beoordelaar Beoordelen van portfolio s Proeve van Bekwaamheid (PvB) PvB Beoordelaar. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio. Het portfolio bevat een door u ingevuld protocol van een portfoliobeoordeling, het beoordeelde

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

PvB Coachen van wedstrijden

PvB Coachen van wedstrijden PvB Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht...2 2 Doelstellingen...2 3 Onderdelen

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stappenplan: Borging praktijkexaminering

Stappenplan: Borging praktijkexaminering Stappenplan: Borging praktijkexaminering De teams die de examinering in de beroepspraktijk laten plaatsvinden dienen steekproefsgewijs bij de examens aanwezig te zijn om toe te zien op een correcte uitvoering

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Thuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Gevorderd Toets BT A gevorderd Zorghulp Thz 08-2011 Albeda College Branche

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie 3

PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie 3 te behalen, moet je drie

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID Kwalificatieprofiel : Sign Specialist Uitstroom: Naam: Crebocode: 91541/91542 Klas: Leerweg / Niveau: BOL/niveau 4 Kerntaak: 4: Voert projectleiding uit Cohort: 2014-2017 Werkproces: 4.1-4.2-4.3-4.4-4.5

Nadere informatie

Verzamelformulier beroepsgerichte examens

Verzamelformulier beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs www.consortiumbo.nl Verzamelformulier beroepsgerichte examens KD: Pedagogisch Werk Datum uitgifte KD: 24-02-2016 Crebonummer KD: 23183 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Kwalificatie:

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K1 Dossier :

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 2 en 3

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 2 en 3 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 2 en 3 Examinering hout & meubelopleidingen Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT KD 2012 ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Crebo:95530 Versie 1.0 KD 2012 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak

Nadere informatie

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012

Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3. Federatie Oosterse Gevechtskunsten. Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Federatie Oosterse Gevechtskunsten Trainer (Muay Thai) Kickboxing 3 Proeven Van Bekwaamheid (PVB) Versie 1, 2012 Deze PVB- beschrijving is vastgesteld door de Toetsingscommissie op 31 augustus 2012. PVB

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.

Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3. Handbaltrainer 3 Organiseren van activiteiten Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 3.2 en 3.4 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Portfolio Loopbaan en burgerschap

Portfolio Loopbaan en burgerschap Portfolio Loopbaan en burgerschap Helpende Z&W versneld ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Inleiding De onderwerpen Loopbaan en burgerschap worden meegewogen voor het behalen van jouw diploma.

Nadere informatie

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september

Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 1 Beroepsopdracht 2: werken volgens plan / Zorghulp /september 2012 1 Zorghulp Inhoudsopgave Verantwoording... 2 Inleiding... 3 Opdracht 1... 4 Opdracht 2... 7 Opdracht 3... 10 Resultaatoverzicht... 11

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Organiseren van activiteiten (KSS 3.3) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 3: Implementeren van de applicatie of (cross)media-uiting Kwalificatie en crebocode Applicatieontwikkelaar

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Overzicht 2. Toetsplan van de kwalificatie marshall 2 3. Algemene informatie voor de NABV Diploma en deelkwalificaties 3

Overzicht 2. Toetsplan van de kwalificatie marshall 2 3. Algemene informatie voor de NABV Diploma en deelkwalificaties 3 Toetsplan marshall 2 Inhoudsopgave Overzicht 2 Toetsplan van de kwalificatie marshall 2 3 Algemene informatie voor de NABV 3 1. Diploma en deelkwalificaties 3 2. Kerntaken en werkprocessen 3 3. PVB 3 4.

Nadere informatie

Verzamelformulier beroepsgerichte examens

Verzamelformulier beroepsgerichte examens Consortium Beroepsonderwijs www.consortiumbo.nl Verzamelformulier beroepsgerichte examens KD: Pedagogisch Werk Datum uitgifte KD: Crebonummer KD: 23183 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Crebonummer kwalificatie:

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Jeugdcoach niveau 1

Kwalificatiestructuur Sport Toetsdocumenten Jeugdcoach niveau 1 Kwalificatiestructuur Sport 2017 Toetsdocumenten Jeugdcoach niveau 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 Toetsplan van de kwalificatie jeugdcoach niveau 1 1 4 Algemene informatie voor de NGF 4 1.

Nadere informatie