Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep"

Transcriptie

1 Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007

2 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Jongerenwerk Niveau 2 kerntaak 2 ondersteunen bij het zelfstandig functioneren. Deze proeve sluit aan bij de competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het onderwijs zoals die geldt voor het cohort Deze proeve van bekwaamheid is ontwikkeld door het ROC van Amsterdam en Consultancy Celbe in samenwerking met mensen uit de praktijk in het kader van het project Catch the coach.. Wij wensen alle kandidaten en de begeleiders veel succes bij de proeve van bekwaamheid. ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 2

3 Inhoudsopgave Verantwoording Organisatie Instructie kandidaat De Proeve Instructie BPV begeleider Instructie eindverantwoordelijke ROC Beoordelingsprotocollen Leerdoelmatrix kerntaak 2 Proces competentie matrix kerntaak 2 Verantwoording Kerntaak 2, ondersteunen bij het zelfstandig functioneren valt binnen het kwalificatiedossier van de OVDB en wordt afgesloten met een proeve van ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 3

4 bekwaamheid. Deze proeve van bekwaamheid wordt afgenomen in de BPV. Alvorens de proeve van bekwaamheid te beginnen moet het ROC toestemming gegeven hebben. Binnen de opleiding assistent jongerenwerker ligt het accent binnen deze Proeve op het onderzoeken van interesses en wensen van jongeren op basis van het onderzoek een plan van aanpak maken om jongeren te stimuleren initiatief te nemen tot activiteiten Tijdens de proeve is de kandidaat werkzaam binnen het jongerenwerk, in een door de OVDB erkende instelling. Dit kan bijvoorbeeld zijn in een buurtcentrum, de buitenschoolse opvang, een jongerencentrum, het meidenwerk, of andere plaatsen waar gewerkt wordt met de doelgroep tieners en jongeren en waar activiteiten voor deze groepen georganiseerd worden. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is daar waar nodig een werkbegeleider aanwezig. Voordat je aan de proeve begint overleg je met de BPV-opleider wanneer je de proeve gaat uitvoeren. Tijdens de proeve toon je aan dat je in staat bent: Contacten te leggen met jongeren Jongeren te interviewen over hun interesses en wensen Goed te luisteren Je in te leven in de positie en gevoelens van de jongeren Jongeren te ondersteunt bij het nemen van initiatieven bij activiteiten In overleg met de BPV-opleider en de werkbegeleider wordt vastgesteld wanneer je aan deze Proeve kunt beginnen. Tijdens de proeve wordt van je verwacht dat je initiatief toont, informatie verzamelt. Wanneer je iets niet weet, of problemen tegenkomt, mag je vragen stellen. Tijdens het uitvoeren van de proeve verzamel je zelf bewijslast waaruit blijkt dat je aan bovengenoemde eisen voldoet. Dit betekent dat je van ieder onderdeel van de proeve een verslag maakt en de beoordeling van de werkbegeleider vraagt. Het verslag en de beoordelingslijst zijn zowel door jou als de werkbegeleider van een handtekening voorzien. Je verzamelt de passende bewijslast in het examendossier. Dit examendossier overhandig je aan de eindverantwoordelijke van het ROC. Deze proeve bestaat uit 3 onderdelen; A voorbereiding en uitvoering, B verzamelen bewijs stukken en samenstellen van examendossier, en C het eindgesprek ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 4

5 Organisatie De proeve van bekwaamheid bestaat uit het uitvoeren van werkzaamheden binnen een instelling voor jongerenwerk. Het is voor de organisatie van belang dat er een aantal stappen wordt genomen om het afnemen van de proeve goed te laten verlopen. Het gaat hierbij om de volgende stappen. Stap 1: Informatie voor de kandidaten De opleiding informeert de kandidaten ruim voor de start van de proeve. In de informatie die de kandidaten krijgen wordt de examinering van de betreffende kerntaak toegelicht. De kandidaten ontvangen hierbij de instructie voor de kandidaat 1. Stap 2: Voorbereiding uitvoering Daarnaast zijn, voordat de proeve begint, de volgende onderdelen nodig: de instructie voor de werkbegeleider, de instructie voor de externe examinator, de instructie voor de eindverantwoordelijke van het ROCVA, de beoordelingsprotocollen voor de verschillende werkzaamheden. Er zal op verschillende momenten een beoordeling worden gegeven door de werkbegeleider en de praktijkdocent. Het eindgesprek wordt beoordeeld door de externe examinator en de verantwoordelijke van het ROC, waarbij het ROC eindverantwoordelijk blijft. Stap 3: Uitvoering van de werkzaamheden De kandidaat voert de verschillende werkzaamheden zelfstandig uit, waarbij zo nodig de werkbegeleider aanwezig is. De kandidaat draagt er zelf zorg voor dat hij aan het einde van de proeve beschikt over voldoende passende bewijslast over de uitgevoerde werkzaamheden. De kandidaat wordt beoordeeld door zijn werkbegeleider en de praktijkdocent. Ook deze beoordelingen worden door de kandidaat verzameld in zijn examendossier. In het onderstaande schema staan de verschillende werkzaamheden aangegeven en wie welke werkzaamheden kan gaan beoordelen op de voortgang. 1 De benodigde documenten kunnen gekopieerd worden uit deze proeve van bekwaamheid. ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 5

6 Onderdeel A (voorbereiding en uitvoering) De kandidaat vraagt welke jongeren geïnterviewd mogen worden De kandidaat overlegt van te voren welke vragen hij/zij gaat stellen De kandidaat maakt verslag van het interview De kandidaat toont aan dat hij/zij zich in kan leven in de positie en gevoelens van jongeren De kandidaat maakt op basis van de resultaten van het interview een plan van aanpak hoe jongeren te stimuleren tot het nemen van initiatief De kandidaat overlegt met de werkbegeleider welke jongeren geïnterviewd mogen worden hij vraagt waar hij tijdens het interview rekening mee moet houden hij vraagt naar tips die nuttig kunnen zijn tijdens het interview De kandidaat bereidt zijn interview voor: wat wil hij weten van de jongeren, welke vragen gaat hij stellen. De kandidaat legt contact met de jongeren. hij legt uit wat de bedoeling is van het interview maakt met de jongeren een afspraak over plaats en tijdstip van het interview vraagt aan de jongeren of hij het interview mag opnemen De kandidaat maakt een verslag van het interview: wat is er besproken? Hoe reageerden de jongeren? Zijn er concrete afspraken gemaakt over activiteiten die de jongeren zouden willen doen? De kandidaat legt het resultaat van het interview voor aan de werkbegeleider? De kandidaat maakt een plan van aanpak om jongeren te stimuleren tot het nemen van initiatief Onderdeel B (bewijsmap samenstellen) De kandidaat verzamelt bewijs stukken en stelt examendossier samen Te beoordelen: Werkbegeleider Werkbegeleider Werkbegeleider Werkbegeleider Werkbegeleider en praktijkdocent. werkbegeleider Werkbegeleider werkbegeleider Werkbegeleider Werkbegeleider werkbegeleider Werkbegeleider en praktijkdocent ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 6

7 Onderdeel C (evalueren en reflecteren) De kandidaat geeft aan wat wel en niet goed ging. De kandidaat benoemt verbeterpunten De kandidaat kan aangeven in welke mate de doelstellingen behaald zijn? De kandidaat geeft aan welke leerpunten hij nog moet werken. De kandidaat heeft aangetoond dat: hij contacten kan leggen met jongeren een interview kan houden goed kan luisteren zich in kan leven in de positie en gevoelens van jongeren jongeren kan motiveren om eigen initiatief te ontplooien Eindverantwoordelijke van het ROCVA en externe examinator Eindverantwoordelijke van het ROCVA en externe examinator Eindverantwoordelijke van het ROCVA en externe examinator Eindverantwoordelijke van het ROCVA en externe examinator Eindverantwoordelijke van het ROCVA en externe examinator Voor de onderdelen A, B, C is een beoordelingsprotocol opgenomen bij de beoordelingsprotocollen. Na afloop van de proeve zijn alle werkzaamheden door de kandidaat verricht en wordt het door hem opgestelde examendossier overhandigd aan zijn eindverantwoordelijke van het ROCVA. Van alle verzamelde gegevens wordt na de proeve per kandidaat een examendossier aangelegd. Hierin zitten de volgende onderdelen: de verzamelde bewijzen van de uitgevoerde werkzaamheden en de beoordeling daarvan, het eindoordeel per kandidaat. Dit examendossier wordt gearchiveerd conform de regelingen zoals uitgewerkt in het OER. ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 7

8 Instructie voor de kandidaat Je gaat beginnen aan een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Jongerenwerk Niveau 2. Met deze proeve wordt kerntaak 2 De kandidaat stimuleert deelnemers bij het zelfstandig functioneren. Voorbereiding op de proeve Voordat je aan de proeve kunt beginnen, overleg je met je werkbegeleider de mogelijkheden hiertoe. Daarnaast plan je in overleg met je BPV-opleider, wanneer en waar je de taken gaat uitvoeren. Als je BPV-opleider akkoord is met jouw opzet van het project, kun je beginnen aan de proeve. Uitvoering van de werkzaamheden De proeve bestaat uit drie verschillende onderdelen: a. de voorbereiding en uitvoering b. verzameling van bewijsstukken c. eindgesprek Tijdens onderdeel A ga je de voorbereiding en de uitvoering van de taken ter hand nemen.tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden verzamel je zelf bewijslast van de door jou uitgevoerde werkzaamheden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je, nadat je een stap hebt uitgevoerd, hiervan een verslag of notitie maakt. Dit laat je tekenen of beoordelen door de betrokkenen die jou deze activiteit hebben zien uitvoeren. Zorg ervoor dat je kunt laten zien dat je alle onderdelen en stappen echt hebt uitgevoerd. Verzamel de passende bewijslast in je examendossier. De voortgangsbeoordeling Naast het verzamelen van verschillende beoordelingen voor je examendossier, word je tijdens de proeve ook beoordeeld door de werkbegeleider. In de tabel van het hoofdstuk organisatie zie je wie welke onderdelen door wie worden beoordeelt. Proeve van Bekwaamheid ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 8

9 Onderdeel A: Voorbereiding en uitvoering Om de proeve te kunnen doen krijg de student een groepje jongeren toegewezen. Onderwerp van het interview is: de vrijetijdsbesteding van jongeren. Doel van het interview is zicht te krijgen op de vrijetijdsbesteding van jongeren, de belemmeringen die jongeren ondervinden bij het invullen van hun vrije tijd. Na afloop van het interview formuleert de kandidaat mogelijkheden om de belemmeringen voor vrijetijdsbesteding weg te halen. Stap 1 De student overlegt met de BPV-opleider en de werkbegeleider hoe hij te werk zal gaan bij het leggen van contacten met de jongeren. De student vraagt de volgende gegevens: - Welke jongeren komen in aanmerking voor het interview? - Zijn er bijzonderheden die hij moet weten alvorens contact te leggen? - Hebben de BPV-opleider en de werkbegeleider nog tips alvorens hij het interview gaat uitwerken? Stap 2 De student bereidt het interview voor. maakt een plan van aanpak hoe contact te leggen met de jongeren. stelt de interviewvragen op papier bespreekt het interview met de werkbegeleider/bpv-opleider verwerkt de feedback Stap 3 De student neemt het interview af. Legt contact met de jongeren legt de bedoeling uit van het interview maakt met de jongeren afspraak over tijd en plaats vraagt aan de jongeren of het interview opgenomen mag worden (in het kader van zijn leerproces) Stap 4 De student maakt een verslag van het interview wat is er besproken de reacties van de jongeren op het interview laat de jongeren het verslag lezen en verzamelt hun reacties. bespreekt de resultaten met de werkbegeleider en bpv-opleider. ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 9

10 Stap 5 De student maakt een plan van aanpak om op basis van de resultaten van het interview de jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) vrije tijdsactiviteiten. ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 10

11 Onderdeel B verzamelen bewijs stukken en samenstellen van examendossier Nadat de proeve is uitgevoerd verzamelt de student alle bewijzen: eigen verslaglegging, de beoordelingsformulieren van de BPV-opleider. Zorg ervoor dat alle bewijzen door de student en de bpv-opleider ondertekend zijn en gedateerd. Het examendossier met daarin de bewijslast van alle uitgevoerde werkzaamheden overhandig de student aan de eindverantwoordelijke van het ROC. Onderdeel C het eindgesprek De eindverantwoordelijke van het ROC beoordeelt het door de student opgestelde examendossier en plant het eindgesprek. Aan dit eindgesprek nemen deel; de student, de eindverantwoordelijke van het ROC, de BPV-opleider en een eindverantwoordelijke uit de praktijk. ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 11

12 Instructie voor de BPV-opleider Tijdens de afname van de Proeve van bekwaamheid instrueert en begeleidt u de kandidaat voor de verschillende onderdelen. Voordat de kandidaat aan de Proeve kan beginnen, overlegt hij/zij met u welke activiteit uitgevoerd gaat worden. Na dit overleg wordt vastgesteld: - De duur van de Proeve. - wanneer het teamoverleg plaats vindt - wie aan het teamoverleg deelnemen - wanneer de uitvoering van de activiteit plaatsvindt (begin en eindtijd) De activiteit mag uitgespreid worden over meerdere dagen. Tijdens de uitvoering van de activiteit voert de student de werkzaamheden die in de proeve zijn beschreven uit Uw rol tijdens de uitvoering van de activiteit is te observeren en vast te leggen hoe de student zijn werkzaamheden uitvoert. U doet dit aan de hand van de beoordelingsprotocollen 1 t/m 4. Nadat de student de activiteit heeft uitgevoerd en zijn examendossier heeft overhandigd aan de eindverantwoordelijke van het ROC vindt het eindgesprek plaats. Bij dit gesprek bent u aanwezig. De eindverantwoordelijke van het ROC leidt het gesprek en beoordeelt in overleg met u en een eind verantwoordelijke uit de praktijk het door de kandidaat opgestelde examendossier en eindgesprek. ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 12

13 Instructie voor de eindverantwoordelijke van het ROC en de Praktijk Tijdens de afname van de Proeve van bekwaamheid instrueert en begeleidt de werkbegeleider de kandidaat voor de verschillende onderdelen. Voordat de kandidaat aan de Proeve kan beginnen, overlegt hij/zij met de werkbegeleider welke activiteit uitgevoerd gaat worden. Na dit overleg wordt vastgesteld: - De duur van de Proeve. - wanneer het teamoverleg plaats vindt - wie aan het teamoverleg deelnemen - wanneer de uitvoering van de activiteit plaatsvindt (begin en eindtijd) De activiteit mag uitgespreid worden over meerdere dagen. Tijdens de uitvoering van de activiteit voert de student de werkzaamheden die in de proeve beschreven staat uit: Tijdens de afname van de proeve van bekwaamheid is de praktijkdocent degene die de kandidaat begeleidt vanuit het ROCVA. De werkbegeleider begeleidt de kandidaat in de praktijk. Voordat de kandidaat aan de proeve kan beginnen, overlegt hij eerst met de werkbegeleider wat de mogelijkheden tot uitvoeren van deze proeve zijn. De beoordeling Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden verzamelt de kandidaat zelf bewijslast van de door hem uitgevoerde werkzaamheden tijdens onderdeel A en B. Dit betekent bijvoorbeeld dat de kandidaat, nadat hij een onderdeel heeft uitgevoerd, hiervan een verslag of notitie maakt. Dit laat hij tekenen of beoordelen door betrokkenen die hem deze activiteit hebben zien uitvoeren. De kandidaat zorgt ervoor dat hij over alle genoemde onderdelen passende bewijslast heeft verzameld in zijn examendossier. Afronding onderdeel A en B is C: het eindgesprek Na het uitvoeren van alle werkzaamheden overhandigt de kandidaat zijn examendossier aan u. U voert op basis van dit examendossier, samen met de extern examinator, het eindgesprek met de kandidaat. Indien mogelijk is de BPV-opleider hierbij ook aanwezig, maar u leidt het gesprek. In dit gesprek is het belangrijk dat de kandidaat reflecteert op de door hem uitgevoerde werkzaamheden. Het is dus de bedoeling dat u veel open vragen stelt en de kandidaat laat reflecteren op zijn handelen. U beoordeelt het opgestelde examendossier en het eindgesprek met behulp van het beoordelingsprotocol 5: onderdeel C. ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 13

14 Het eindgesprek wordt gepland door de eindverantwoordelijke van het ROC. Bij dit eindgesprek zijn aanwezig: de BPV-opleider, de student en de eindvertegenwoordiger van het ROC. De eindverantwoordelijke van het ROC heeft de leiding van het gesprek. Het gesprek vindt plaats aan de hand van het STAR-model. Aan de leerling wordt gevraagd of hij situaties kan beschrijven waaruit blijkt dat hij - actief deelnam aan het team- en werkoverleg - werkafspraken kan maken - verslag kan doen over zijn werkzaamheden - werkzaamheden kan overdragen - aan kan tonen dat hij een bijdrage kan leveren aan de instellingsdoelen. De beoordelingsprotocollen ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 14

15 De kandidaat krijgt een voldoende voor een aspect, als hij het aspect zodanig heeft uitgevoerd dat het totale proces niet wordt verstoord en dat het proces wat betreft uitvoering en resultaat is zoals verwacht mag worden van een startende sociaal cultureel werker. De kandidaat krijgt een onvoldoende voor een aspect als de uitvoering van dat aspect niet acceptabel is in de beroepspraktijk en/of het proces verstoort. Beoordelingsprotocol 1 ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 15

16 U bent de BPV-opleider en beoordeelt aan de hand van dit formulier de Proeve van bekwaamheid. U gebruikt het onderstaande beoordelingsprotocol: Voorbereiding Voorbereiding Kerntaak 2: Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren. 1. Ondersteunt een cliënt/zorgvrager op emotioneel gebied Opleiding : Helpende Zorg & Welzijn assistent jongerenwerk 2. Ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij de zelfredzaamheid Naam kandidaat Naam beoordelaar Datum: Voorbereiding: Heeft de student zich voldoende geïnformeerd en voorbereid op de Proeve? De kandidaat overlegt met leidinggevende: - welke jongeren hij gaat interviewen - wat de doelstelling is van het interview - welke vragen hij gaat stellen De kandidaat bespreekt met leidinggevende zijn plan van aanpak De kandidaat vraagt naar tips die nuttig kunnen zijn bij het houden van het interview. Voldoet aan criteria: Ja Feedback Nee Eindbeoordeling voldaan / niet voldaan Datum: Handtekening begeleider Handtekening student Indien niet voldaan: toelichting / verantwoording Beoordelingsprotocol 2 Uitvoering ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 16

17 Kerntaak 2: Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren. 1. Ondersteunt een cliënt/zorgvrager op emotioneel gebied Opleiding : Helpende Zorg & Welzijn assistent jongerenwerk 2. Ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij de zelfredzaamheid Naam kandidaat Naam beoordelaar Datum: Uitvoering: De kandidaat houdt de interviews De kandidaat legt contact met de jongeren: - hij legt uit wat de bedoeling is van het interview - maakt met de jongeren een afspraak over plaats en tijdstip van het interview - vraagt aan de jongeren of hij het interview mag opnemen. De kandidaat maakt een verslag van het interview: - hij maakt een inhoudelijk verslag - beschrijft de reactie van de jongeren - beschrijft welke vervolgafspraken hij met de jongeren gemaakt heeft De kandidaat legt de resultaten van het interview voor aan de leidinggevende. De kandidaat bespreekt met de leidinggevende hoe de uitkomsten van het interview voor te leggen aan de jongeren. Voldoet aan criteria: Ja Feedback Nee Eindbeoordeling voldaan / niet voldaan Datum: Handtekening begeleider Handtekening student Indien niet voldaan: toelichting / verantwoording ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 17

18 Beoordelingsprotocol 3 U bent de BPV-opleider en beoordeelt aan de hand van dit formulier de Proeve van bekwaamheid. U gebruikt het onderstaande beoordelingsprotocol. Evaluatie Kerntaak 2: Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren. 1. Ondersteunt een cliënt/zorgvrager op emotioneel gebied Opleiding : Helpende Zorg & Welzijn assistent jongerenwerk 2. Ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij de zelfredzaamheid Naam kandidaat Naam beoordelaar Datum: Evaluatie: De kandidaat evalueert of hij zijn doelen heeft gerealiseerd. - De kandidaat beschrijft in welke mate de doelen van het interview gerealiseerd zijn. De kandidaat geeft aan wat wel en wat niet goed ging. De kandidaat geeft aan aan welke leerpunten hij nog moet werken. De kandidaat toont aan dat hij zich in kan leven in de positie en gevoelens van jongeren. De kandidaat toont aan dat hij jongeren kan stimuleren goede vormen van tijdsbesteding te zoeken. Voldoet aan criteria: Ja Feedback Nee Eindbeoordeling voldaan / niet voldaan Datum: Handtekening begeleider Handtekening student Indien niet voldaan: toelichting / verantwoording ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 18

19 Beoordelingsprotocol 5 Het eindgesprek U bent de eindverantwoordelijke van het ROCVA, of de extern examinator en gaat het eindgesprek beoordelen. U gebruikt hiervoor het onderstaande beoordelingsprotocol. Kerntaak 2: Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren. 1. Ondersteunt een cliënt/zorgvrager op emotioneel gebied Opleiding : Helpende Zorg & Welzijn assistent jongerenwerk 2. Ondersteunt een cliënt/zorgvrager bij de zelfredzaamheid Naam kandidaat Naam beoordelaar Datum: De kandidaat hanteert feedback, waardering en kritiek op juiste V O wijze. De kandidaat verantwoordt waarom bepaalde handelingen zijn V O uitgevoerd. De kandidaat heeft zich adequaat op het gesprek voorbereid. V O De kandidaat communiceert adequaat. V O De kandidaat geeft zijn mening. V O De kandidaat luistert. V O De kandidaat geeft aan welke competenties zij nog wil ontwikkelen. V O De kandidaat stelt zich actief op in het gesprek. V O De kandidaat reflecteert op de uitgevoerde werkzaamheden. V O De kandidaat schat zijn eigen functioneren goed in. V O Opmerkingen: Akkoord moet voldoende zijn voor goedkeuring Akkoord beoordelaar en datum: ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 19

20 ROC Amsterdam 2006, Proeve van Bekwaamheid., KT.. 20

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte zorgproblemen

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3

Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 Proeve van Bekwaamheid Verzorgende-IG niveau 3 KD 2009 Kerntaak 1: bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op basis van het zorgplan Kerntaak

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid MBO-verpleegkundige niveau 4 KD 2009-2010 Kerntaak 1: bieden van verpleegkundige zorg en ondersteuning op basis van het verpleegplan Kerntaak 2: begeleiden van de zorgvrager(s) op

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Portfolio Loopbaan en burgerschap

Portfolio Loopbaan en burgerschap Portfolio Loopbaan en burgerschap Helpende Z&W versneld ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Inleiding De onderwerpen Loopbaan en burgerschap worden meegewogen voor het behalen van jouw diploma.

Nadere informatie

Assisteren bij activiteiten

Assisteren bij activiteiten PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Inleiding Om het door de NWWB en NOC*NSF erkende diploma Waterski- en Wakeboardinstructeur 2 te behalen moet de kandidaat drie kerntaken op niveau 2 beheersen. Door

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.4 Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 4 Deelnamecondities... 2 5 Afnamecondities...

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Fietstechnicus. Proeve 7: Pr- en marketingbeleid. Opdracht deelnemer

Kwalificatie Eerste Fietstechnicus. Proeve 7: Pr- en marketingbeleid. Opdracht deelnemer Kwalificatie Eerste Fietstechnicus Crebo 95442, cohort 2014-2015 Proeve 7: Pr- en marketingbeleid Opdracht deelnemer Proeve 7: Pr- en marketingbeleid Inleiding Deze Proeve gaat over public relations (pr)

Nadere informatie

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden

Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden productbeoordeling/praktijkobservatie Nieuwe medewerkers/ leerlingen begeleiden Toetscode: SD 4.3 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620

Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid. Planmatig werken. Crebonummer: 92620 Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Planmatig werken Crebonummer: 92620 Opleiding Pedagogisch werker 3 kinderopvang Kwalificatieniveau 3 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: december

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

PvB Coachen van wedstrijden

PvB Coachen van wedstrijden PvB Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht...2 2 Doelstellingen...2 3 Onderdelen

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Schriftelijke evaluatie. Netwerken. Toetscode: PD18 KT2 Leeuwarden, september 2011

Schriftelijke evaluatie. Netwerken. Toetscode: PD18 KT2 Leeuwarden, september 2011 Schriftelijke evaluatie Netwerken Toetscode: PD18 KT2 Leeuwarden, september 2011 Behorende bij OER Creatief vakman Ontwerpend Meubelmaker cohort 2010-2011 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante

Nadere informatie

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2

Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Sportleider 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent een wedstrijd te analyseren.

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN

OVERZICHT OPLEIDING HELPENDE ZORG & WELZIJN 1.1 Maakt een werkplanning op basis van het zorg-, leef-, begeleidings- of activiteitenplan 1.2 Ondersteunt bij huishouden en de woon- of verblijfsomgeving of opvangsituatie 1.3 Ondersteunt bij persoonlijke

Nadere informatie

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview.

3.2 Praktijkbeoordeling De praktijkbeoordeling bestaat uit een planningsinterview, praktijk geven van training en een reflectieinterview. Wielrentrainer 3 Geven van training Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent tot het maken van een jaarplan

Nadere informatie

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor)

Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Instructie onafhankelijk beoordelaar (assessor) Betreft: Opleiding Verzorgende-IG (Crebo 95530) Periode 11 (Leerjaar 3) Proeve van bekwaamheid Professioneel handelen 1. Organisatie Voor de BBL studenten

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.2 Coachen van wedstrijden Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Coachen van wedstrijden (KSS 3.2) Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 2:ONDERSTEUNEN BIJ begeleiding Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Gezondheidszorg Opleiding Verpleegkundige niveau 4, BOL jaar 2 Cohort 2010-2014 Versie November

Nadere informatie

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend.

4. Deelnamecondities U dient te beschikken over een akkoordverklaring die door een KNKB-gekwalificeerde opleider is ondertekend. Kaatstrainer 3 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio waaruit blijkt dat u in staat bent wedstrijden te coachen, die

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3

PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 PVB 3.4 Aansturen van sportkader (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 3 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten

Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Toetsplan 1 van de kwalificatie Scheidsrechter regionaal inline-skaten Het toetsplan voor de Scheidsrechter regionaal inline-skaten bestaat uit verschillende onderdelen. De competenties en eisen van toetsing

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

Ondersteunen bij Huishouden en wonen

Ondersteunen bij Huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij Huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school

Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Visitatie van examen in de BPV of simulatie op school Volgens de richtlijnen van de inspectie is het de verantwoordelijkheid van de examencommissie van een onderwijsinstelling om zich te verzekeren van

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Wielertrainer 4 Geven van trainingen

Wielertrainer 4 Geven van trainingen Wielertrainer 4 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.1 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio met daarin een uitgewerkt en deels uitgevoerd en geëvalueerd meerjarenplan

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Competentiescan voor werkbegeleider competentiegericht opleiden

Competentiescan voor werkbegeleider competentiegericht opleiden Competentiescan voor werkbegeleider competentiegericht opleiden Inleiding De werkbegeleider competentiegericht opleiden speelt een bepalende rol bij het leerproces in de praktijk: het opleiden, coachen,

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Inleiding BPV-wijzer schooldeel

Inleiding BPV-wijzer schooldeel Opleiding Verzorgende-IG en MBO verpleegkundige. Cohort 2009 (op basis van kwalificatiedossier 2008) Inleiding BPV-wijzer schooldeel Beste deelnemer, Voor je ligt het schooldeel van de BPV - wijzer. Hierin

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Versie januari 2011. Waterhulpverlening

Versie januari 2011. Waterhulpverlening Waterhulpverlening Waarom omzetten De huidige KNBRD bonds(strandwacht)diploma s A en B en de varendredden lijn zijn al vanaf voor de jaren tachtig in gebruik binnen Reddingsbrigade Nederland, waardoor

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

Naam student: Naam loopbaanbegeleider:

Naam student: Naam loopbaanbegeleider: Naam student: Naam loopbaanbegeleider: 1 2 Handleiding voor het gebruiken van het CE 2 portfolio ondersteunen bij begeleiding. Beste student(e), Voor je ligt het portfolio van het opleidingsonderdeel Ondersteunen

Nadere informatie

Toetsplan kwalificatie leercoach

Toetsplan kwalificatie leercoach Toetsplan kwalificatie leercoach Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie bond kandidaat op. 1. Competenties De volgende competenties worden getoetst:

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren

Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren productbeoordeling Concept, ontwerp en/of visualisatie presenteren Toetscode: SD 1.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008

Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 Wielertrainer 2 Geven van trainingen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.1 Vastgesteld door de toetsingscommissie op 18 maart 2008 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het geven van een (deel van een) training

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID CE 1:ONDERSTEUNEN BIJ HUISHOUDEN EN WONEN Handleiding voor deelnemer en beoordelaar Afdeling Opleiding Gezondheidszorg Verzorgende niveau 3, BOL/BBL; facultatief voor BOL niveau

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Organiseren van activiteiten (KSS 3.3) 29-10-2012-1 - 1 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4

Profiel Praktijkbegeleider. Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie. Specifieke informatie. datum: december 2005 versie: 4 Profiel Praktijkbegeleider Kwalificatieprofiel Praktijkbegeleider Algemene informatie datum: december 2005 versie: 4 Onder regie van NOC*NSF Ontwikkeld door KNVB, KNZB, KNGU en NeVoBo in samenwerking met

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Ondersteunen bij huishouden en wonen

Ondersteunen bij huishouden en wonen Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij huishouden en wonen Crebonummer: 92640 Opleiding Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatieniveau 2 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.

Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2. Handbaltrainer 2 Begeleiden bij wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 2.2 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 2.3 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht en Beoordelingsformulier

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier casus 2

BPV- beoordelingsformulier casus 2 BPV- beoordelingsformulier casus 2 Beoordeling van competenties in relatie tot de werkprocessen per kerntaak van de Autotechnicus tijdens de BPV en/of tijdens de opleiding. ROC Naam Bedrijf Handtekening

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.2

PVB-beschrijving 4.2 PVB-beschrijving 4.2 Kaatstrainer/coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen van een portfolio, waaruit blijkt dat u in staat

Nadere informatie

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen

PvB-beschrijving 4.1. 1. Opdracht. 2. Doelstellingen PvB-beschrijving 4.1 Proeve van bekwaamheid (PvB) KSS 4.1. "Geven van trainingen" Deze PVB 4.1 heeft betrekking op kerntaak 4.1 "het geven van trainingen". Met deze PVB toon je aan dat je: specifieke (groepen)

Nadere informatie

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via:

Downloaden. Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: juli 2013 1 Downloaden Deze instructie voor docenten kunt u downloaden via: www.examenwerk.nl Klik op over Examenwerk -> Hoe werkt Examenwerk -> Openbaar downloadcentrum -> Horeca (hier vindt u de Powerpoint)

Nadere informatie

Werkzaamheden op locatie voorbereiden

Werkzaamheden op locatie voorbereiden praktijkobservatie Werkzaamheden op locatie voorbereiden Toetscode: SD 3.2 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 94830 en 93510 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Producten verzendklaar maken

Producten verzendklaar maken praktijkobservatie Producten verzendklaar maken Toetscode: SD 2.5 Behorende bij OER Vormgeving ruimtelijke presentatie & communicatie cohort 2009-2010 uitstroom: vormgever productpresentatie crebo nr:

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2

Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Toetsplan van de kwalificatie golfinstructeur level 2 Dit Toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie op 16 juni 2008 Deelkwalificaties Geven van lessen

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2

OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT. Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken. Beroepstaak E. Niveau Gevorderd 2 OPLEIDING tot MBO - VERPLEEGKUNDIGE TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van organisatie en professiegebonden taken Beroepstaak E Niveau Gevorderd 2 Datum: Juni 2012 Cohort: 2012-2013 KD: 2009-2010 INLEIDING

Nadere informatie

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6

Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 Basketball Trainer / Coach 4 Coachen van wedstrijden Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.2 Deze PvB wordt afgenomen in combinatie met de PvB 4.1 en 4.3 t/m 4.6 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het samenstellen

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

eigen mening gevormd over je eigen functioneren tot nu toe aan de hand van de

eigen mening gevormd over je eigen functioneren tot nu toe aan de hand van de BPV opleiding Mbo Verpleegkunde leerjaar 1 BOL cohort: 2016 crebo: 25480 Stageperiode: VZVP1A4 4 dagen per week van 30 januari 2017- tot 14 april 2017 (10 weken) VZVP1B4 4 dagen per week van 17 april 2017-

Nadere informatie

PVB-beschrijving 4.3

PVB-beschrijving 4.3 PVB-beschrijving 4.3 Kaatstrainer/coach 4 Ontwikkelen en uitvoeren kaatstechnisch beleid Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 4.3 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 4.1,4.4 en 4.5. 1. Opdracht

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie