Cliëntervaringsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntervaringsonderzoek"

Transcriptie

1 Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: T: +31 (0)

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording Respons Scores op de vragen Scores op de vragen: Grafisch Antwoorden op open vragen Verdeling van de antwoorden per vraag...23

3 1. Inleiding en verantwoording, Cliëntervaringsonderzoek Meting april 2014 Inleiding en verantwoording 3

4 Achtergrond van het onderzoek Het belang van cliëntervaringsonderzoek Uw cliënten zijn belangrijk voor u. Met een goed opgezet cliëntenonderzoek voelen uw cliënten dat ze gewaardeerd worden en bij u op de eerste plaats staan. Dat geeft energie en is positief voor uw organisatie. Tevredenheid wordt bepaald door de behoeften en verwachtingen van de cliënten ten opzichte van de prestaties van Stichting Het Lichtpunt. Uw medewerkers werken veel prettiger en zijn meer gemotiveerd, wanneer zij werken met tevreden cliënten. Andersom geldt dit effect overigens ook. Uw cliënten worden meer tevreden wanneer ze te maken hebben met medewerkers die tevreden zijn en lekker in hun vel zitten. Dit cliëntervaringsonderzoek toont in één oogopslag hoe tevreden de cliënten zijn over alle elementen die cruciaal zijn in de door u geleverde zorg en dienstverlening. De rapportage biedt een duidelijk inzicht in de beleving van cliënten, en brengt duidelijke verbeterpunten naar voren waar u direct mee aan de slag kunt. Het onderzoek geeft u inzicht om aan de slag te gaan, daar waar het nodig is, zodat verbeteringen direct effect hebben en de prestaties van uw organisatie verbeteren. Uitvoering van uw onderzoek Onderzoeksmethode De cliënt is leidend in de keuze voor de onderzoeksmethode. Cliënten die zelf of met hulp kunnen deelnemen, krijgen een schriftelijke vragenlijst toegestuurd. Jullie hebben door middel van interviews de vragenlijsten afgenomen. Daarnaast hebben jullie de ouders/ vertegenwoordigers benaderd. Het onderzoek wordt niet anoniem uitgevoerd. Dit biedt concrete verbeterpunten per cliënt welke gekoppeld kunnen worden aan het individuele ondersteuningsplan. De vragenlijst Effectory werkt met verschillende vragenlijstvarianten. Dit om de vragenlijst zo herkenbaar mogelijk te maken voor de cliënten dan wel ouders/ vertegenwoordigers. Elke vragenlijst bestaat uit verschillende hoofdfactoren die de tevredenheid beïnvloeden. De hoofdvragen zijn algemeen van aard. Ze vormen de structuur van de vragenlijst en komen telkens als eerste vraag van een groep onderliggende vragen naar voren. Dit is om te garanderen dat deze hoofdvraag onbevooroordeeld wordt beantwoord. De onderliggende vragen kunnen variëren per organisatie. Met behulp van de onderliggende vragen wordt nauwkeuriger gekeken naar verschillende deelgebieden van de hoofdfactor. Omdat het belangrijk is dat de lengte van de vragenlijst vanwege de kwaliteit van de respons beperkt blijft, zullen de onderliggende vragen nooit het volledige hoofdgebied afdekken. Omdat de onderliggende vragen nooit het volledige hoofdgebied afdekken, wordt de score van elk hoofdgebied gebaseerd op de antwoorden op de betreffende hoofdvraag. De score is dus geen resultante van de antwoorden op de diverse onderliggende vragen. Formulering van stellingen Bij de formulering van de vragen hebben wij ervoor gekozen om de vraag zo dicht mogelijk binnen de beïnvloedingssfeer van de zorginstelling te houden. Dat willen zeggen dat we de cliënt en ouder/ vertegenwoordiger gericht vragen naar zijn/ haar mening met betrekking tot de ondersteuning op de kwaliteitsdomeinen. Alle stellingen zijn positief geformuleerd. Hiervoor is gekozen om mogelijke verwarring bij het invullen door de respondent te voorkomen. 4

5 De verwerking van uw resultaten Verwerking van gesloten vragen Gesloten vragen worden grotendeels elektronisch verwerkt. Indien in een schriftelijke vragenlijst op een één antwoord mogelijk -vraag meerdere antwoorden zijn gegeven, wordt dit nader onderzocht en beoordeeld. Indien de respondent duidelijk heeft gemaakt welk antwoord nu wordt bedoeld, wordt dit betreffende antwoord opgenomen. Indien dit onduidelijk is, beschouwen we de uitkomst als geen antwoord. Verwerking van open vragen De antwoorden op open vragen worden voor zover mogelijk letterlijk overgenomen. Alleen duidelijke spel- en interpunctiefouten worden aangepast. Antwoordschaal Omdat voor intramurale cliënten een vijfpuntsschaal vaak te complex is, hanteren wij een driepuntsschaal; Ja, Soms, Nee. Aangevuld met een Weet niet/geen ervaring mogelijkheid. Deze antwoordschaal hanteren wij in alle vragenlijstvarianten, zodat het mogelijk blijft om de antwoorden te aggregeren naar bijvoorbeeld regio, cluster of instellingsniveau. De rapportage Uw rapportage bestaat uit de volgende elementen: Rapportage element Inleiding en verantwoording Responsoverzicht Resultaten op de vragen Antwoorden op open vragen Verdeling van de antwoorden: Per vraag Korte omschrijving Deze inleiding en verantwoording. Een overzicht van het aantal verzonden en retour ontvangen vragenlijsten. Een overzicht van de resultaten per vraag. De resultaten worden per antwoordmogelijkheid als percentage weergegeven. Indien mogelijk worden de resultaten vergeleken met een vorige meting en de gehandicaptenzorg benchmark. Een overzicht van alle tekstantwoorden op de open gestelde (kwalitatieve) vragen. De precieze verdeling naar antwoordcategorieën per vraag, inclusief de standaarddeviatie. 5

6 Vergelijking en kleuring in de rapportage Betekenis van de score Per vraag wordt de verdeling van de antwoordmogelijkheden in percentages weergegeven. Zo ziet u in één oogopslag hoeveel % van uw cliënten (ouders/ vertegenwoordigers) de vraag positief, neutraal dan wel negatief beoordeeld hebben. Naast inzicht in de verdeling van de antwoorden, berekenen wij per vraag een totaalscore. Deze score geeft weer hoe tevreden uw cliënten (ouders/ vertegenwoordigers) zijn. De totaalscore wordt berekend door het aantal positieve antwoorden (%Ja) te verminderen met het aantal negatieve antwoorden (%Nee). Het totaalbeeld wordt immers bepaald door de combinatie positieve en negatieve antwoorden. Zo is het totaalbeeld van een vraag met 70% JA, 25% SOMS, en 5% NEE wezenlijk anders dan een vraag met de antwoordverdeling 70% JA, 30% NEE. Om u direct inzicht te geven in het totaaloordeel, berekenen wij per vraag een score. De totaalscore kan zich bevinden tussen de 100 en de 100. Hoe meer cliënten JA hebben geantwoord, hoe hoger de totaalscore. Hoe meer cliënten NEE hebben geantwoord, des te lager de totaalscore. Negatieve totaalscores geven aan dat directe actie noodzakelijk is. Kleuring van de antwoorden In de resultaten op de vragen worden significante afwijkingen gekleurd. De kleur rood geeft aan dat er een significant negatief verschil is tussen de score en datgene waartegen afgezet wordt (bijvoorbeeld de benchmark, de vorige meting of een bovenliggend niveau). De kleur groen geeft aan dat er een significant positief verschil is. Bij kleuring worden de resultaten van de huidige meting altijd als uitgangspunt genomen. Dat betekent dat als een score afgezet wordt tegen meerdere referentiepunten, zoals de vorige meting en de benchmark, dan kleurt het vakje met de score waartegen afgezet wordt. De kleuring is gebaseerd op de significante afwijking van de score van de huidige meting ten opzichte van de referentiescore. In de overzichten waar teams onderling vergeleken worden, worden de scores van elk team gekleurd op basis van de significante afwijking met het bovenliggende niveau. Net Promotor Score De NPS (Net Promotor Score) is een maatstaf voor loyaliteit en geeft een indicatie van hoe het gaat met uw organisatie. Het is gebaseerd op de geneigdheid uw organisatie aan te raden. Deze score wordt berekend door het aantal promotors te verminderen met het aantal criticasters. 6

7 Percentuele en significante afwijkingen Wat is het verschil tussen percentuele afwijkingen en significante afwijkingen? Percentuele afwijkingen zijn gebaseerd op het verschil tussen twee gemiddelden, namelijk de uitgangswaarde (de eigen score) en de referentiescore (bijvoorbeeld de benchmark). Hierbij wordt voorbij gegaan aan de verdeling van de antwoorden van de vergeleken scores. Significantie neemt de verdeling van de antwoorden wel mee in de berekening. Een gemiddelde is sterker wanneer de verdeling van de onderliggende antwoorden klein is. Bij een toenemende groepsgrootte is de kans op een sterk gemiddelde groter, omdat er naar verhouding minders uitschieters zijn. Dus wanneer er vaker hetzelfde antwoord wordt gegeven, is de verdeling van de antwoorden kleiner en het gemiddelde sterker. Bij verdeeldheid is het juist andersom: de verdeling van de antwoorden is groter en het gemiddelde is daardoor minder sterk. Als twee gemiddelden sterk genoeg van elkaar verschillen spreken we van een significante afwijking. Door zowel percentuele als significante afwijkingen te kleuren, krijgt u inzicht in de concrete verbeterpunten waar uw organisatie gericht mee aan de slag kan gaan. We kleuren alleen significante verschillen (donker bij 99% betrouwbaarheid en licht bij 95% betrouwbaarheid) én grote percentuele verschillen (donker bij een percentueel verschil > 1,5 en licht bij een percentueel verschil > 0,7). Wanneer er zowel een significant verschil als een percentueel verschil is dan wordt er altijd uitgegaan van de sterkste afwijking. De sterkte van de afwijking wordt bepaald aan de hand van de mate van relevantie. Scores worden gekleurd op basis van het meest relevante verschil. Relevant Zeer relevant verschil verschil Significantie niveau 95% 99% Afwijking bij % vragen > 7% > 15% De kleuring in de rapportage is een hulpmiddel bij het bepalen van acties. Wanneer de score van de organisatie donkerrood kleurt ten opzichte van bijvoorbeeld de benchmark, vraagt dit om aandacht en actie. Welke kleuring gebruikt Effectory? Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Relevant verschil Zeer relevant verschil 7

8

9 2. Respons, Cliëntervaringsonderzoek Meting april 2014 Respons 9

10 RESPONS Verzonden Ontvangen % Stichting Het Lichtpunt ,1% ,4% 10

11 3. Scores op de vragen, Cliëntervaringsonderzoek Meting april 2014 Scores op de vragen 11

12 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 14 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D HOOFDVRAGEN Algemene hoofdvraag A B C D 1a) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Het Lichtpunt (% Ja - Nee) 92,9-79,8 95,4 % Ja 92,9-82,3 % Soms 7,1-15,2 % Nee 0-2,5 Hoofdvragen A B C D 3a) 4a) 5a) 6a) 7a) Ik ben tevreden over de informatievoorziening van Het Lichtpunt (% Ja - Nee) ,1 79,1 % Ja ,4 % Soms 0-21,4 % Nee 0-7,3 Ik ben tevreden over de begeleiders van mijn kind/ verwant (% Ja - Nee) 92,9-83,2 92,9 % Ja 92,9-85,3 % Soms 7,1-12,5 % Nee 0-2,2 Ik ben tevreden over de hulp die mijn kind/ verwant van de begeleiders krijgt (% Ja - Nee) 92,3-78,9 85,7 % Ja 92,3-81,2 % Soms 7,7-16,6 % Nee 0-2,3 Ik ben tevreden over hoe mijn kind/ verwant woont bij Het Lichtpunt (% Ja - Nee) ,6 85,8 % Ja ,8 % Soms 0-10,0 % Nee 0-5,2 Ik ben tevreden over het werk/ dagactiviteiten van mijn kind/ verwant bij Het Lichtpunt (% Ja - Nee) ,1 90,9 % Ja ,5 % Soms 0-8,0 % Nee 0-5,4 Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 12

13 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 14 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Hoofdvragen A B C D 8a) Ik ben tevreden over het zorgplan van mijn kind/ verwant (% Ja - Nee) ,8 95,8 % Ja ,2 % Soms 0-9,3 % Nee 0-3,4 Let op: de scores op de hoofdvragen zijn geen gemiddelden van de scores op onderliggende vragen. ONDERLIGGENDE VRAGEN Organisatie A B C D 2a) 2b) 2c) Het Lichtpunt is een organisatie waarbij de vraag van mijn kind/ verwant centraal staat (% Ja - Nee) ,3 92,0 % Ja ,4 % Soms 0-16,4 % Nee 0-3,2 Het Lichtpunt is een betrouwbare organisatie (% Ja - Nee) ,1 93,3 % Ja ,5 % Soms 0-10,0 % Nee 0-2,5 Het Lichtpunt is een deskundige organisatie (% Ja - Nee) ,6 88,8 % Ja ,0 % Soms 0-14,6 % Nee 0-2,4 2d) Het Lichtpunt is een betrokken organisatie (% Ja - Nee) 92,3-83,2 93,6 % Ja 92,3-85,5 % Soms 7,7-12,1 % Nee 0-2,3 Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 13

14 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 14 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Informatievoorziening A B C D 3b) 3c) Ik word voldoende geïnformeerd over hoe het gaat met mijn kind/ verwant (% Ja - Nee) 92,3-66,9 79,4 % Ja 92,3-74,2 % Soms 7,7-18,4 % Nee 0-7,3 Ik ben tevreden over hoe er met vragen en/ of problemen wordt omgegaan (% Ja - Nee) ,6 81,5 % Ja ,7 % Soms 0-21,3 % Nee 0-6,0 Begeleiders A B C D 4b) 4c) De begeleiders nemen mijn kind/ verwant serieus (% Ja - Nee) ,7 91,5 % Ja ,9 % Soms 0-10,9 % Nee 0-2,2 De begeleiders houden zich aan de afspraken (% Ja - Nee) 91,7-79,6 95,0 % Ja 91,7-82,6 % Soms 8,3-14,4 % Nee 0-3,0 Ondersteuning A B C D 5b) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant gezond te leven (bijvoorbeeld met gezonde voeding en voldoende beweging) (% Ja - Nee) 75,0-71,2 83,0 5c) % Ja 75,0-77,8 % Soms 25,0-15,6 % Nee 0-6,6 De begeleiders helpen mijn kind/ verwant met zijn/ haar persoonlijke verzorging (% Ja - Nee) 69,2-74,6 83,0 % Ja 76,9-78,9 % Soms 15,4-16,9 % Nee 7,7-4,3 Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 14

15 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 14 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Ondersteuning A B C D 5d) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant met zijn/ haar geld omgaan (% Ja - Nee) 90,9-50,6 57,9 % Ja 90,9-68,9 % Soms 9,1-12,7 % Nee 0-18,4 5e) De begeleiders vertellen mijn kind/verwant als er iets verandert (bijvoorbeeld als er een nieuwe bewoner komt of als er een nieuwe regel is) (% Ja - Nee) 90,9-70,9 82,9 % Ja 90,9-76,3 % Soms 9,1-18,3 % Nee 0-5,4 5f) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant om nieuwe dingen te leren of iets anders te doen als hij/ zij dat wil (% Ja - Nee) 83,3-73,6 88,3 % Ja 83,3-77,6 % Soms 16,7-18,5 % Nee 0-4,0 5g) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant bij het omgaan met anderen (familie, vrienden of mensen uit de buurt) (% Ja - Nee) 91,7-70,0 80,3 5h) % Ja 91,7-75,9 % Soms 8,3-18,2 % Nee 0-5,9 Mijn kind/ verwant kan met de begeleiders over moeilijke dingen praten (% Ja - Nee) 83,3-61,8 73,9 % Ja 83,3-71,6 % Soms 16,7-18,5 % Nee 0-9,8 Huis en omgeving A B C D 6b) Ik ben tevreden over de woonruimte van mijn kind/ verwant (% Ja - Nee) 81,8-75,6 85,9 % Ja 90,9-83,2 % Soms 0-9,3 % Nee 9,1-7,6 Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 15

16 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 14 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Huis en omgeving A B C D 6c) Mijn kind/ verwant voelt zich veilig in zijn/ haar woonomgeving (% Ja - Nee) ,1 94,1 % Ja ,0 % Soms 0-8,0 % Nee 0-1,9 6d) Er is voldoende privacy in de woning (% Ja - Nee) ,4 91,6 % Ja ,3 % Soms 0-7,9 % Nee 0-3,9 6e) Mijn kind/ verwant mag zelf keuzes maken (kledingkeuze, tijdstip naar bed gaan, inrichten kamer) (% Ja - Nee) 91,7-53,0 73,9 6f) % Ja 91,7-65,0 % Soms 8,3-23,0 % Nee 0-12,0 Mijn kind/ verwant wordt goed geholpen als hij/ zij iets wilt ondernemen in de vrije tijd (% Ja - Nee) 80,0-57,2 63,0 % Ja 80,0-66,2 % Soms 20,0-24,9 % Nee 0-8,9 Werk/ Dagactiviteiten A B C D 7b) 7c) Mijn kind/ verwant heeft plezier in zijn/ haar werk/ dagactiviteiten (% Ja - Nee) 80,0-81,3 87,7 % Ja 90,0-84,8 % Soms 0-11,8 % Nee 10,0-3,5 Mijn kind/ verwant voelt zich op zijn/ haar gemak op het werk/ in het dagactiviteitencentrum (% Ja - Nee) 87,5-82,4 89,3 % Ja 87,5-85,4 % Soms 12,5-11,5 % Nee 0-3,0 Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 16

17 SCORES OP DE VRAGEN Legenda n= Score van de huidige meting 14 A Score van de vorige meting B Score van Benchmark VGN C Score van Top 3 Benchmark VGN D Zorgplan A B C D 8b) Er wordt goed naar de wensen van mijn kind/ verwant geluisterd bij het maken van zijn/ haar zorgplan (% Ja - Nee) ,9 95,8 8c) 8d) % Ja ,9 % Soms 0-11,1 % Nee 0-3,0 De afspraken uit het zorgplan worden nagekomen (% Ja - Nee) ,2 90,0 % Ja ,6 % Soms 0-18,9 % Nee 0-3,4 Ik ben tevreden over de gesprekken die gevoerd worden over het zorgplan (% Ja - Nee) ,5 93,7 % Ja ,7 % Soms 0-9,1 % Nee 0-4,2 Tot slot A B C D 9a) Hoe waarschijnlijk is het dat u Het Lichtpunt aanraadt bij vrienden en collega's? (% NPS) 35,7-37,2 - Kleuring is op basis van significante én grote percentuele verschillen. Meer informatie vindt u in de onderzoeksverantwoording. Zeer relevant verschil Relevant verschil Geen relevant verschil Zeer relevant verschil Relevant verschil 17

18

19 4. Scores op de vragen: Grafisch, Cliëntervaringsonderzoek Meting april 2014 Scores op de vragen: Grafisch 19

20 OVERIGE VRAGEN - GRAFISCH Net Promoter Score Legenda Aantal uitspraken Score van de huidige meting Score van Benchmark VGN A B C 9a. Hoe waarschijnlijk is het dat u Het Lichtpunt aanraadt bij vrienden en collega's? 0% 20% 40% 60% 80% 100% A B C Promoters ( rapportcijfer 9-10) 5 35,7% 54,2% Passief tevreden ( rapportcijfer 7-8) 9 64,3% 28,8% Criticasters ( rapportcijfer 0-6) 0 0% 17,0% NPS score (%promoters - %criticasters) 35,7 37,2 Positieve NPS "Net Promoter" is een geregistreerd merk van Fred Reichheld, Bain & Company and Satmetrix Negatieve NPS 20

21 5. Antwoorden op open vragen, Cliëntervaringsonderzoek Meting april 2014 Antwoorden op open vragen 21

22 ANTWOORDEN OP OPEN VRAGEN 9b) Als u nog suggesties of opmerkingen heeft over Het Lichtpunt, dan kunt u dat hier doen Ik ben tevreden. Hans voelt zich helemaal thuis en we zijn heel blij dat hij zijn plekje gevonden heeft. Ben tevreden over de werkwijze van Het Lichtpunt. Mijn zoon voelt zich er thuis! 22

23 6. Verdeling van de antwoorden per vraag, Cliëntervaringsonderzoek Meting april 2014 Verdeling van de antwoorden per vraag 23

24 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 1a) Ik ben tevreden over de zorg en dienstverlening van Het Lichtpunt * Geen antwoord 0 0,0% 0,0% Ja 1, ,9% 92,9% Soms 2,00 1 7,1% 7,1% 2a) Het Lichtpunt is een organisatie waarbij de vraag van mijn kind/ verwant centraal staat Geen antwoord 1 7,1% 0,0% Ja 1, ,9% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% 2b) Het Lichtpunt is een betrouwbare organisatie Geen antwoord 0 0,0% 0,0% Ja 1, ,0% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% 2c) Het Lichtpunt is een deskundige organisatie Geen antwoord 1 7,1% 0,0% Ja 1, ,9% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% *Het non-zero percentage geeft aan hoe de verdeling van de antwoorden is tussen alle respondenten die een antwoord op de vraag hebben gegeven. De respondenten die geen antwoord hebben gegeven zijn hierin dus niet meegenomen. 24

25 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 2d) Het Lichtpunt is een betrokken organisatie Geen antwoord 1 7,1% 0,0% Ja 1, ,7% 92,3% Soms 2,00 1 7,1% 7,7% 3a) Ik ben tevreden over de informatievoorziening van Het Lichtpunt Geen antwoord 0 0,0% 0,0% Ja 1, ,0% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% 3b) Ik word voldoende geïnformeerd over hoe het gaat met mijn kind/ verwant Geen antwoord 1 7,1% 0,0% Ja 1, ,7% 92,3% Soms 2,00 1 7,1% 7,7% 3c) Ik ben tevreden over hoe er met vragen en/ of problemen wordt omgegaan Geen antwoord 2 14,3% 0,0% Ja 1, ,7% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% 25

26 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 4a) Ik ben tevreden over de begeleiders van mijn kind/ verwant Geen antwoord 0 0,0% 0,0% Ja 1, ,9% 92,9% Soms 2,00 1 7,1% 7,1% 4b) De begeleiders nemen mijn kind/ verwant serieus Geen antwoord 1 7,1% 0,0% Ja 1, ,9% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% 4c) De begeleiders houden zich aan de afspraken Geen antwoord 2 14,3% 0,0% Ja 1, ,6% 91,7% Soms 2,00 1 7,1% 8,3% 5a) Ik ben tevreden over de hulp die mijn kind/ verwant van de begeleiders krijgt Geen antwoord 1 7,1% 0,0% Ja 1, ,7% 92,3% Soms 2,00 1 7,1% 7,7% 26

27 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 5b) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant gezond te leven (bijvoorbeeld met gezonde voeding en voldoende beweging) Geen antwoord 2 14,3% 0,0% Ja 1, ,3% 75,0% Soms 2, ,4% 25,0% 5c) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant met zijn/ haar persoonlijke verzorging Geen antwoord 1 7,1% 0,0% Ja 1, ,4% 76,9% Soms 2, ,3% 15,4% Nee 3,00 1 7,1% 7,7% 5d) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant met zijn/ haar geld omgaan Geen antwoord 3 21,4% 0,0% Ja 1, ,4% 90,9% Soms 2,00 1 7,1% 9,1% 5e) De begeleiders vertellen mijn kind/verwant als er iets verandert (bijvoorbeeld als er een nieuwe bewoner komt of als er een nieuwe regel is) Geen antwoord 3 21,4% 0,0% Ja 1, ,4% 90,9% Soms 2,00 1 7,1% 9,1% 27

28 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 5f) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant om nieuwe dingen te leren of iets anders te doen als hij/ zij dat wil Geen antwoord 2 14,3% 0,0% Ja 1, ,4% 83,3% Soms 2, ,3% 16,7% 5g) De begeleiders helpen mijn kind/ verwant bij het omgaan met anderen (familie, vrienden of mensen uit de buurt) Geen antwoord 2 14,3% 0,0% Ja 1, ,6% 91,7% Soms 2,00 1 7,1% 8,3% 5h) Mijn kind/ verwant kan met de begeleiders over moeilijke dingen praten Geen antwoord 2 14,3% 0,0% Ja 1, ,4% 83,3% Soms 2, ,3% 16,7% 6a) Ik ben tevreden over hoe mijn kind/ verwant woont bij Het Lichtpunt Geen antwoord 3 21,4% 0,0% Ja 1, ,6% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% 28

29 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 6b) Ik ben tevreden over de woonruimte van mijn kind/ verwant Geen antwoord 3 21,4% 0,0% Ja 1, ,4% 90,9% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% Nee 3,00 1 7,1% 9,1% 6c) Mijn kind/ verwant voelt zich veilig in zijn/ haar woonomgeving Geen antwoord 1 7,1% 0,0% Ja 1, ,9% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% 6d) Er is voldoende privacy in de woning Geen antwoord 2 14,3% 0,0% Ja 1, ,7% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% 6e) Mijn kind/ verwant mag zelf keuzes maken (kledingkeuze, tijdstip naar bed gaan, inrichten kamer) Geen antwoord 2 14,3% 0,0% Ja 1, ,6% 91,7% Soms 2,00 1 7,1% 8,3% 29

30 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 6f) Mijn kind/ verwant wordt goed geholpen als hij/ zij iets wilt ondernemen in de vrije tijd Geen antwoord 4 28,6% 0,0% Ja 1, ,1% 80,0% Soms 2, ,3% 20,0% 7a) Ik ben tevreden over het werk/ dagactiviteiten van mijn kind/ verwant bij Het Lichtpunt Geen antwoord 5 35,7% 0,0% Ja 1, ,3% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% 7b) Mijn kind/ verwant heeft plezier in zijn/ haar werk/ dagactiviteiten Geen antwoord 4 28,6% 0,0% Ja 1, ,3% 90,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% Nee 3,00 1 7,1% 10,0% 7c) Mijn kind/ verwant voelt zich op zijn/ haar gemak op het werk/ in het dagactiviteitencentrum Geen antwoord 6 42,9% 0,0% Ja 1, ,0% 87,5% Soms 2,00 1 7,1% 12,5% 30

31 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 8a) Ik ben tevreden over het zorgplan van mijn kind/ verwant Geen antwoord 0 0,0% 0,0% Ja 1, ,0% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% 8b) Er wordt goed naar de wensen van mijn kind/ verwant geluisterd bij het maken van zijn/ haar zorgplan Geen antwoord 1 7,1% 0,0% Ja 1, ,9% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% 8c) De afspraken uit het zorgplan worden nagekomen Geen antwoord 1 7,1% 0,0% Ja 1, ,9% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% 8d) Ik ben tevreden over de gesprekken die gevoerd worden over het zorgplan Geen antwoord 0 0,0% 0,0% Ja 1, ,0% 100,0% Soms 2,00 0 0,0% 0,0% 31

32 VERDELING VAN DE ANTWOORDEN PER VRAAG 9a) Hoe waarschijnlijk is het dat u Het Lichtpunt aanraadt bij vrienden en collega's? Geen antwoord 0 0,0% 0,0% Zeer waarschijnlijk - Promotor 1, ,3% 14,3% 9 - Promotor 2, ,4% 21,4% 8 - Passief tevreden 3, ,1% 57,1% 7 - Passief tevreden 4,00 1 7,1% 7,1% 6 - Criticaster 5,00 0 0,0% 0,0% 5 - Criticaster 6,00 0 0,0% 0,0% 4 - Criticaster 7,00 0 0,0% 0,0% 3 - Criticaster 8,00 0 0,0% 0,0% 2 - Criticaster 9,00 0 0,0% 0,0% 1 - Criticaster 10,00 0 0,0% 0,0% Zeer onwaarschijnlijk - Criticaster 11,00 0 0,0% 0,0% 32

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek ervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Uw consultant Joyce Lemmens

Uw consultant Joyce Lemmens Hoofdrapportage Driestroom Meting oktober 2014 Uw consultant Joyce Lemmens E: joyce.lemmens@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...9

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Osira Amstelring Dagbesteding en dagverzorging Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Amstelring Groep Dagbesteding en dagverzorging Meting februari 2015 Uw projectmanager Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Driestroom Meting oktober 2014 Uw consultant Joyce Lemmens E: joyce.lemmens@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche

Medewerkersonderszoek 2012/2013. Hoofdrapportage MBO branche Medewerkersonderszoek 2012/2013 Hoofdrapportage MBO branche Inleiding Voor u ligt het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in het bekostigd middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit eerste MTO is sectorbreed

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt

Medewerkersonderzoek Stichting Het Lichtpunt Medewerkersonderzoek Meting mei 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...8 3. Wat speelt waar in welke mate...10 4. Verdiepend inzicht...12 5. Resultaten op de vragen:

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting maart 2013. Uw consultant Meike Sliepenbeek. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: meike.sliepenbeek@effectory. Medewerkersonderzoek Hoofdrapportage Meting maart 2013 Uw consultant Meike Sliepenbeek E: meike.sliepenbeek@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Effectory E: info@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Uitleg, Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Uitleg 3 , Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0)

Brancherapport. studiejaar Uw consultant Timon Visser. Onderwijs VO. E: T: +31 (0) Brancherapport Onderwijs studiejaar 2013-2014 Uw consultant Timon Visser E: timon.visser@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Scores 1. Scores op de thema s...7 2. Scores

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Uw consultant Sacha Komor. Totaalrapportage 't Dijkhuis. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Uw consultant Sacha Komor. Totaalrapportage 't Dijkhuis. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Totaalrapportage 2018 Uw consultant Sacha Komor E: sacha.komor@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg...5 Samenvatting...7 Scores op de thema s...11

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Driestroom Meting oktober 2014 Uw consultant Joyce Lemmens E: joyce.lemmens@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Osira Amstelring Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet...3 2.

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek

Rapportage cliëntervaringsonderzoek Rapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga december 2017 www.triqs.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 Methode... 5 Uitkomsten meting... 6 Samenvatting...

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting november Uw projectmanager Meike Post. Samenvatting 't Dijkhuis. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Meting november Uw projectmanager Meike Post. Samenvatting 't Dijkhuis. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Samenvatting Meting november 2016 Uw projectmanager Meike Post E: meike.post@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores Scores op de

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Uw consultant Sacha Komor. Groepsrapportage 't Dijkhuis Dagbesteding. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Uw consultant Sacha Komor. Groepsrapportage 't Dijkhuis Dagbesteding. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Groepsrapportage 't Dijkhuis Dagbesteding 2018 Uw consultant Sacha Komor E: sacha.komor@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg...4 Samenvatting...6

Nadere informatie

Brancherapportage 2011 GGZ 2011

Brancherapportage 2011 GGZ 2011 Brancherapportage 2011 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview benchmark Zorg...7 3. Quickview benchmark NTI...9 4. Scores op de thema's benchmark Zorg...11

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Osira Amstelring Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet...3 2.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Osira Amstelring Meting maart - mei 2013 Uw consultant Claar Janssen E: claar.janssen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Onderzoeksopzet...3 2.

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek Sjaloom Zorg

Medewerkersonderzoek Sjaloom Zorg Medewerkersonderzoek Meting oktober 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3 2. Respons...7 3. Wat speelt waar in welke mate...9 4. Verdiepend inzicht...11 5. Inzicht in prioriteiten:

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Amstelring Groep Meting februari 2015 Uw projectmanager Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderzoeksopzet...3

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten

Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Uitkomsten cliëntenraadpleging Dagactiviteiten cliënten Het Mennistenerf/ Wijksteunpunt Dirk Prins maart - mei 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan met bronvermelding. Inhoudsopgave

Nadere informatie

OBS Kon. Emma 7 februari 2014

OBS Kon. Emma 7 februari 2014 OBS Kon. Emma 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en OOP-ers.

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting mei Uw consultant Renske de Wit. Gemeente Tynaarlo Overig. E: T: +31 (0)

Medewerkersonderzoek. Meting mei Uw consultant Renske de Wit. Gemeente Tynaarlo Overig. E: T: +31 (0) Medewerkersonderzoek Gemeente Tynaarlo Meting mei 2013 Uw consultant Renske de Wit E: renske.de.wit@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

Uw consultant Anke Valent

Uw consultant Anke Valent Samenvatting Meting juni 2013 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting maart Uw projectmanager Daphne Kater. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E:

Medewerkersonderzoek. Meting maart Uw projectmanager Daphne Kater. Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt. E: Medewerkersonderzoek Hoofdrapportage Meting maart 2016 Uw projectmanager Daphne Kater E: daphne.kater@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores Scores

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin

Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin Onderzoeksverantwoording onderzoek 2017 Uitgevoerd door: Hardegarijp, februari 2018 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting...3 Opzet cliënttevredenheidsonderzoek...5

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory.

Medewerkersonderzoek. Meting december 2012. Uw consultant Anke Valent. FPC De Rooyse Wissel Locatie Venray. E: anke.valent@effectory. Medewerkersonderzoek FPC De Rooyse Wissel Meting december 2012 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie. Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem Totaal + spiegelinformatie Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken cliënten...

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Mei Uw consultant Thera van Heuveln. Totaalrapportage met achtergrondvariabelen Waterschappen

Medewerkersonderzoek. Mei Uw consultant Thera van Heuveln. Totaalrapportage met achtergrondvariabelen Waterschappen Medewerkersonderzoek Totaalrapportage met achtergrondvariabelen Mei 2016 Uw consultant Thera van Heuveln E: thera.van.heuveln@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg bij

Nadere informatie

Benchmark Klanttevredenheid

Benchmark Klanttevredenheid Benchmark Klanttevredenheid - dummy rapport - Laurens van Graafeiland 14-10-2010 1 Toelichting benchmark Methodiek In de benchmark worden de verdelingen van het gebruik van de verschillende communicatiemiddelen

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016

Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016 Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016 resultaten cliënten wonen Den Haag, juli 2016 Ipso Facto Beleidsonderzoek Zwaardstraat 16, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K.

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Uw consultant Imre Aniba

Uw consultant Imre Aniba Samenvatting Meting oktober 2012 Uw consultant Imre Aniba E: imre.aniba@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek Totaalrapportage Mei 2016 Uw consultant Thera van Heuveln E: thera.van.heuveln@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg bij de rapportage en actie...3

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Westerholm Seniorenzorg in de Wijk. Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Westerholm Seniorenzorg in de Wijk. Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Westerholm Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Leger des Heils - Ambulant Volwassenen regio gemeenten (incl. nazorg PI Midden Holland) Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2018 www.triqs.nl Voorwoord Met

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Amstelring Groep Meting februari 2015 Uw projectmanager Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Onderzoeksopzet...3

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Ten Boer Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 1 2.8 Effect van de ondersteuning... 11 3. Conclusie... 13

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek

Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek Rapportage cliënttevredenheidsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga april 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2015

Cliëntervaringsonderzoek 2015 Cliëntervaringsonderzoek 2015 Inhoud... 2 Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 3 2 Methode... 4 2.1 Populatie... 4 2.2 Onderzoeksinstrument... 4 2.3 Respons...

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties. PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Hof en Hiem totaalrapportage alle locaties PG-vertegenwoordigers Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken

Nadere informatie

Locatierapport. CQ-meting Zorggroep Groningen A.G. Wildervanck

Locatierapport. CQ-meting Zorggroep Groningen A.G. Wildervanck Locatierapport CQ-meting Zorggroep Groningen A.G. Wildervanck In opdracht van Zorggroep Groningen Schaaksport 102 Postbus 8047 9718 LM Groningen T: (050) 549 5715 I: www.zorggroepgroningen.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T Zorg Thuis. Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorg Thuis Zorgcentrum de Blanckenborg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten 2017 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1 Inleiding... 4

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheidsonderzoek

Rapportage Cliënttevredenheidsonderzoek Rapportage Cliënttevredenheidsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga Februari 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliënttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% %

nee -> einde vragenlijst nee -> einde vragenlijst % ja % v01 0 0% % 04 Uitkomsten meting 1 Inleiding In dit hoofdstuk worden, per thema uit de vragenlijst, de resultaten van de meting gepresenteerd. De resultaten zullen op vraagniveau worden behandeld en waar mogelijk

Nadere informatie

Basisonderzoek WMD. Basisonderzoek WMD. Uw projectmanager Nienke Dijt. Hoofdrapportage Stichting Peuterspeelzaal Heerlen - Werknemers

Basisonderzoek WMD. Basisonderzoek WMD. Uw projectmanager Nienke Dijt. Hoofdrapportage Stichting Peuterspeelzaal Heerlen - Werknemers Hoofdrapportage Uw projectmanager Nienke Dijt E: nienke.dijt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Scores op de thema's...7 3. Scores

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Agenda. Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek. Steenstraat

Agenda. Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek. Steenstraat Agenda Uitkomsten cliëntenraadpleging Consumer Doel: Quality Index Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Alrijne Dialoog Zorggroep, over sterke- en Oever verbeterpunten en Steenstraat 22 Opbouw

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin

Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin Cliënttevredenheidsonderzoek De Geheime Tuin Onderzoeksverantwoording onderzoek 2016 Uitgevoerd door: Hardegarijp, oktober 2016 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting...3 Opzet cliënttevredenheidsonderzoek...5

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Cavent 2016

Cliëntervaringsonderzoek Cavent 2016 Cliëntervaringsonderzoek Cavent 2016 Rapportage cliënten Den Haag, maart 2016 Ipso Facto Beleidsonderzoek Zwaardstraat 16, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Stichtse Vecht november 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017 Gemeente Stichtse Vecht Deze samenvatting presenteert de belangrijkste

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 Locatie: Antonia Vragenlijst Verzorgingshuis en Verpleeghuis/Somatiek Vragenlijst Cliëntvertegenwoordigers PG Cliënten Terborg, december 2017 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Uw consultant Anke Valent

Uw consultant Anke Valent Samenvatting Meting maart 2013 Uw consultant Anke Valent E: anke.valent@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Uitleg bij de rapportage en actie...3 2. Quickview...7 3. Scores

Nadere informatie

Resultaten. 2. Heeft De Schutse Zorg Tholen voldoende aandacht voor uw verhaal? 33,3 56,3 23,5. Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal

Resultaten. 2. Heeft De Schutse Zorg Tholen voldoende aandacht voor uw verhaal? 33,3 56,3 23,5. Nee, helemaal niet Een beetje Grotendeels Ja, helemaal Schutse Zorg Tholen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De Schutse Zorg Tholen Doelgroep: Bewoners intramuraal verslagjaar

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg

Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg. Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Belevingsonderzoek Inspectie Jeugdzorg Onderzoek onder geïnspecteerden naar de beleving van het contact met Inspectie Jeugdzorg Maart 2012 F968 Colofon In 2008 heeft de Inspectieraad aan het programma

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Overzicht aantal ingevulde vragenlijsten per afdeling van De Schutse Zorg Tholen Aantal ingevulde vragenlijsten Kleinschalig Wonen 15.

Overzicht aantal ingevulde vragenlijsten per afdeling van De Schutse Zorg Tholen Aantal ingevulde vragenlijsten Kleinschalig Wonen 15. Schutse Zorg Tholen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De Schutse Zorg Tholen Doelgroep: Naasten verslagjaar 2018 - - - -

Nadere informatie

Brentano Amstelveen CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERTEGENWOORDIGERS VAN BEWONERS

Brentano Amstelveen CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERTEGENWOORDIGERS VAN BEWONERS Brentano Amstelveen CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK VERTEGENWOORDIGERS VAN BEWONERS Inhoudsopgave Inleiding... 2 Onderzoek... 3 Exclusiecriteria vertegenwoordigers bewoners... 3 Onderzoek... 3 Respons vertegenwoordigers

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2017 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN.

HOOFDRAPPORTAGE ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN. ONDERZOEK TEVREDENHEID 2017 WMO VERVOER - VLISSINGEN HOOFDRAPPORTAGE www.klantok.nl O Inhoudsopgave Æ Inleiding 3 Æ Samenvatting 4 Æ Een overall beeld 5 Het onderzoek 5 Toegekend eindcijfer vervoer 6 Beoordeling

Nadere informatie

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten.

Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom. Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Rapport evaluatie-onderzoek Agentschap Telecom Onderzoek naar de beleving van kwaliteit, effectiviteit, tevredenheid, vertrouwen en klachten. Januari 2010 Colofon De Inspectieraad heeft in 2008 opdracht

Nadere informatie

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek

Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Rapportage Deelnemerservaringsonderzoek Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde deelnemerservaringsonderzoek

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool BV. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool BV. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool BV Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Concreet wordt aan de respondent de volgende ultieme vraag gesteld:

Concreet wordt aan de respondent de volgende ultieme vraag gesteld: De Net Promoter Score SM (NPS ) is een eenvoudig maar krachtig instrument om met één enkele vraag klantentevredenheid te meten, en bijgevolg een indicatie te krijgen van het groeipotentieel van je bedrijf

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie