StudentenBureau Stagemonitor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "StudentenBureau Stagemonitor"

Transcriptie

1 StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei

2 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE STAGE EN ZOEKGEDRAG RESULTATEN SEGMENTATIE VERGELIJKING MET ERVARINGEN RESULTATEN SEGMENTATIE VERGELIJKING MET STAGEVERGOEDING EN -WERKZAAMHEDEN RESULTATEN SEGMENTATIE VERGELIJKING MET DEEL II RAPPORTAGE ONDERZOEKSRESULTATEN ALGEMENE GEGEVENS STAGE EN ZOEKGEDRAG ERVARINGEN STAGEVERGOEDING EN -WERKZAAMHEDEN

3 Samenvatting In deze samenvatting worden de belangrijkste feiten en cijfers besproken van de belangrijkste onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de Stage Monitor Zoekgedrag Het merendeel van de studenten zoekt een stage via hun opleiding (70,4%) en via internet (68,6%). Studenten die in de richting Marketing of Bedrijfskunde studeren maken relatief vaker gebruik van hun eigen netwerk (84,7%). Het aantal studenten dat hun stage via een stagebemiddelingsbureau zochten is ligt gedaald. De meeste studenten gaan 2 tot 3 maanden voor aanvang van hun stage opzoek naar een stageplek. Opvallend zijn daarbij de ICT studenten, de meeste van hen begint gemiddeld 6 maanden van te voren met zoeken. De meeste studenten vinden binnen een maand een stageplek. Studenten letten bij het zoeken vooral op de werkzaamheden die zij moeten verrichten en of deze aansluiten op hun studie. 43% vond deze werkzaamheden het belangrijkste criterium, dat is ten opzichte van vorig jaar ligt gedaald. De mate waarop deze werkzaamheden aansluiten bij de studie is bij 37,3% van de studenten het belangrijkste criterium. Dat is 11,8% meer dan vorig jaar. Meer dan de helft van de studenten (58,3%) wil in het buitenland stage lopen. Ervaringen Studenten zijn over het algemeen meer tevreden over hun stageplek dan vorig jaar. De studenten beoordelen hun stage gemiddeld met een 7,5. Studenten zijn echter niet tevreden over de begeleiding die zij voor en tijdens hun stage krijgen vanuit hun opleiding. Maar liefst 30% van de studenten geeft de stagebegeleiding een onvoldoende. Het cijfer dat de studenten gemiddeld geven aan de begeleiding vanuit school is slechts een 6,1. Het belangrijkste verbeterpunt volgens de studenten is de uitleg over het stageverslag. Daarnaast vinden ze ook dat het contact met de stagebegeleider en tussen het bedrijf en de stagebegeleider beter en vaker kan. De begeleiding vanuit het bedrijf wordt door de studenten gemiddeld met een 7,1 beoordeeld. Dat is net iets minder dan vorig jaar, toen was het gemiddelde nog een 7,5. Het grootste verbeterpunt is de betrokkenheid van het bedrijf bij de stageopdracht. Die mag van de studenten groter zijn. Het aantal studenten dat een baan aangeboden kreeg na hun stage is gedaald. Het aantal studenten dat deze baan ook daadwerkelijk aannam is met 40,7% gelijk gebleven met vorig jaar. Bij het grootste deel van de studenten ging het om een bijbaan of vakantiebaan. De reden dat de meeste studenten de baan afwezen is omdat zij verder willen studeren of al een bijbaan hadden. Stagevergoedingen In 2011 kregen studenten minder stage vergoeding dan vorig jaar. Met 197 euro ligt dit gemiddelde bijna 30 euro lager dan vorig jaar. Dat komt grotendeels omdat meer respondenten geen stagevergoeding krijgen. Als we de studenten die geen stagevergoeding krijgen buiten beschouwing laten komt de gemiddelde stagevergoeding op 290 euro te liggen. Dat is net iets meer dan vorig jaar. De meeste studenten, 64% gebruikt de stagevergoeding voor hun levensonderhoud. Voor de stagevergoeding lopen de meeste studenten (33,7%) 36 tot 40 uur per week stage. 15,3% van de studenten loopt meer uren per week stage, de overige 51% minder. 3

4 Inleiding StudentenBureau is marktleider in het persoonlijk matchen van studenten en bedrijven in de vorm van een stage of afstudeeropdracht. Om ontwikkelingen en trends op de stage- en afstudeermarkt in kaart te brengen voert StudentenBureau al 5 jaar lang elk jaar haar Stage Monitor uit. Dit jaar zijn de verschillende ontwikkelingen op politiekgebied onderzocht. Het onderzoek helpt ons onze expertise te vergroten en zo de specialist van Nederland te blijven. Daarnaast biedt het uw organisatie relevante informatie die van pas kan komen bij de omgang met stagiaires en stageplekken. De Stage Monitor 2011 geeft u een helder en representatief inzicht in feiten, cijfers, trends en ontwikkelingen in de huidige stage- en afstudeermarkt. Contactpersoon Laurens Simonse Julianaplein BA s-hertogenbosch E: of T: M: StudentenBureau is een onderdeel van de Laurens Simonse Groep 4

5 Onderzoeksmethode In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de demografische kenmerken van de respondenten zijn, hoe het onderzoek is uitgevoerd en hoe de resultaten zijn gemeten. Respondenten StudentenBureau heeft voor dit onderzoek studenten uit de database van de Laurens Simonse Groep per om hun mening gevraagd. Hier hebben 305 studenten gehoor aan gegeven, die allemaal bezig zijn met een studie of stage. Zij vormen een goede steekproef van de doelgroep op basis van een foutmarge van 5%, een betrouwbaarheidsniveau van 90%, een populatie van en een spreiding van 50%. De gemiddelde leeftijd van de respondenten ligt tussen de (90%). De meeste van deze studenten zit in het tweede of derde studiejaar. De man-vrouw verdeling is niet geheel evenredig: 31% van de respondenten is man, 69% vrouw. De meeste studenten studeren in het westen en zuiden van het land. 30,3% komt uit West-Holland (Noord-Holland en Zuid-Holland), 29,7% komt uit Zuid-Holland (Noord-Brabant, Limburg, Zeeland), 22,1% van de studenten komt uit Oost-Holland (Overijssel en Gelderland), 10,8% komt uit Midden- Holland (Utrecht en Flevoland) en de overige 7,2% uit Noord-Holland (Drenthe, Groningen en Friesland). 64% van de ondervraagden studeert op HBO-niveau, 17% op universitair niveau en de overige 19% op MBO-niveau. De meeste studenten (15,8%) volgen een opleiding binnen de studierichting gezondheid- en welzijnszorg. 14.3% van de respondenten volgt een technische studie en 9% richting marketing/communicatie. Het aantal studenten dat een studie in de ICT volgt is 6,5%. Procedure Via SurveyMonkey, een server waarmee enquêtes via een website worden gemaakt en beheerd, is de vragenlijst opgesteld. Studenten uit de database van StudentenBureau zijn tweemaal g d met het verzoek de online enquête in te vullen. Via een link in de mail gingen de respondenten naar de SurveyMonkey-enquête waar hen 35 vragen werden gesteld. Sommige vragen zijn op basis van skip logic opgesteld, waardoor niet iedere respondent alle vragen heeft beantwoordt. De studenten konden zelf geen vragen overslaan. Meting SurveyMonkey is ook in staat de resultaten op eenvoudige wijze te meten. Per vraag worden de procentuele antwoorden weergegeven. De resultaten zijn vervolgens in de context geplaatst en vergeleken met eerdere jaren en gesegmenteerd op geslacht, regio, opleidingsniveau en studierichting, waardoor trends in de arbeidsmarkt aangetoond kunnen worden. 5

6 Deel I Analyse 6

7 1. Stage en zoekgedrag 1.1 Resultaten Veel studenten (41,3%) moeten tijdens hun studie twee keer stage lopen. De stageperiodes vinden vooral in het derde en vierde studiejaar plaats. 12,3% van de respondenten geeft aan geen stage te hoeven lopen. Meer dan de helft van deze groep geeft aan wel stage te willen lopen. Bijna 60% van de respondenten wil in het buitenland stage lopen, maar slecht 6% heeft dit reeds gedaan. Het merendeel van de studenten zoekt een stage via hun opleiding (70,4%), via internet (68,6%) en via hun eigen netwerk (62%). Minder populaire methodes om een stage te zoeken zijn via een stagebemiddelingsbureau (27%), via stagebeurzen (20%) en slecht 9% zoekt via social media. Het merendeel van de studenten vindt uiteindelijk via hun opleiding of het internet hun stage. De meeste studenten gaan 2 tot 3 maanden voor aanvang van hun stage opzoek naar een stageplek en vinden binnen een maand een stageplek. Studenten letten bij het zoeken vooral op de werkzaamheden die zij moeten verrichten en of deze aansluiten op hun studie. 43% vond deze werkzaamheden het belangrijkste criterium. De mate waarop deze werkzaamheden aansluiten bij de studie is bij 37,3% van de studenten het belangrijkste criterium. Bijna de helft van de respondenten solliciteert per mail, een derde gaat persoonlijk bij het bedrijf langs en slechts een vijfde solliciteert nog schriftelijk. 1.2 Segmentatie Mannen vinden vaker een stage via hun eigen netwerk dan vrouwen. Het grootste gedeelte van de vrouwen vindt een stage via hun opleiding. WO studenten vinden ook vaker een stage via hun opleiding dan HBO studenten, die zoeken voornamelijk via internet. De helft van de WO studenten hoeven overigens geen stage te lopen. Studenten die in de richting Marketing of Bedrijfskunde studeren maken relatief vaker gebruik van hun eigen netwerk (84,7%). ICT en techniek studenten zoeken voornamelijk via internet. ICT studenten beginnen daar al 6 maanden van te voren mee. 1.3 Vergelijking met 2010 Het aantal studenten dat twee keer stage moet lopen tijdens hun studie is nog steeds het grootst. Het aantal studenten dat geen stage hoeft te lopen is bijna verdubbeld. Dit zou kunnen komen doordat er dit jaar meer WO studenten meewerkten aan het onderzoek. Het aantal studenten dat hun stage via een stagebemiddelingsbureau zochten is ligt gedaald en er zijn juist meer studenten gaan zoeken via hun opleiding. Studenten vinden de mate waarop werkzaamheden tijdens hun stage aansluiten bij hun studie belangrijk dan vorig jaar. 37,3% geeft aan dit het belangrijkste criterium te vinden. Dat is 11,8% meer dan vorig jaar. Opvallend is dat studenten het minder belangrijk vinden dat ze leuke collega s hebben tijdens hun stage. Slechts 2,2% vindt dit het belangrijkste criterium, vorig jaar was dat nog 17,3%. 7

8 2. Ervaringen 2.1 Resultaten Studenten zijn over het algemeen tevreden over hun stageplek. De studenten beoordelen hun stage gemiddeld met een 7,5. Het cijfer dat de studenten gemiddeld geven aan de begeleiding vanuit school is een 6,1. Het belangrijkste verbeterpunt volgens de studenten is de uitleg over het stageverslag. Ze vinden het nu niet duidelijk wat de verwachtingen van dit verslag zijn. Daarnaast vinden ze ook dat het contact met de stagebegeleider en tussen het bedrijf en de stagebegeleider beter en vaker kan. Op dit moment komt de stagebegeleider 1 tot 2 keer langs op de stageplek. De begeleiding vanuit het bedrijf wordt door de studenten gemiddeld met een 7,1 beoordeeld. Het grootste verbeterpunt is de betrokkenheid van het bedrijf bij de stageopdracht. Die mag van de studenten groter zijn. Iets meer dan een kwart van de respondenten krijgt een baan aangeboden na hun stage. Iets meer dan 40% van de respondenten nam deze baan ook daadwerkelijk aan. Bij het grootste deel van de studenten ging het om een bijbaan of vakantiebaan. De reden dat de meeste studenten de baan afwezen is omdat zij verder willen studeren of al een bijbaan hadden. 26,7% van de studenten heeft wel eens een nare ervaring gehad tijdens hun stage. Van deze groep geeft 25,9 aan dat dit privé is, 24,1% van de studenten moest werkzaamheden doen waar zij niet achter stonden en 11,1% had een uit de hand gelopen meningsverschil. 2.2 Segmentatie Mannen beoordelen hun stage gemiddeld hoger dan vrouwen. Mannen geven hun stage namelijk gemiddeld een 7,6 terwijl vrouwen gemiddeld een 7,4 geven. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat vrouwen vaker geen stagevergoeding krijgen. Vrouwen beoordelen de begeleiding vanuit school gemiddeld beter dan mannen. Namelijk met een 6,3 tegenover een 5,7 waarmee mannen de begeleiding beoordelen. De begeleiding vanuit het bedrijf wordt door zowel mannen als vrouwen beter beoordeeld. De mannelijke respondenten zijn met een 7,3 net iets positiever dan de vrouwelijke met een 7,0. De grootste verbeterpunten van beide geslachten komen overeen. HBO studenten beoordelen hun meest recente stageplek met een 7,4 net iets slechter dan WO studenten. Die geven hun stageplek gemiddeld een 7,6. De begeleiding vanuit universiteiten wordt met een 6,7 gemiddeld beter geoordeeld dan de begeleiding vanuit hogescholen. Die wordt beoordeelt met slecht een 6,1. Een mogelijke oorzaak is dat er minder studenten op het WO stage lopen en er dus meer aandacht voor is vanuit de universiteit. De begeleiding vanuit het bedrijf wordt nagenoeg gelijk beoordeeld. 2.3 Vergelijking met 2010 Studenten zijn over het algemeen meer tevreden over hun stageplek dan vorig jaar. Met één tiende meer dan vorig jaar beoordelen studenten hun stage gemiddeld met een 7,5. Vorig jaar was het gemiddelde cijfer dat stagiairs hun stageplek geven ook al met twee tiende gestegen. Het cijfer dat de studenten gemiddeld geven aan de begeleiding vanuit school is slechter dan vorig jaar. Toen beoordeelde bijna 70% van de studenten de begeleiding met een redelijk of goed. Terwijl dit jaar maar 46,7% de begeleiding met een 7 of hoger beoordeeld. De begeleiding vanuit het bedrijf wordt door de studenten gemiddeld minder goed beoordeeld. Vorig jaar was het gemiddelde nog een 7,5 dit jaar ligt dat vier tiende lager met een 7,1. Het aantal studenten dat een baan aangeboden kreeg na hun stage is ook gedaald. Vorig jaar was dit nog 42,7% van de studenten, dit jaar is dat slechts 27,6%. Het aantal studenten dat deze baan ook daadwerkelijk aannam is gelijk gebleven met vorig jaar. 8

9 3. Stagevergoeding en -werkzaamheden 2.1 Resultaten De gemiddelde stage vergoeding van respondenten is 197 euro. Bijna één derde van de respondenten krijgt geen stagevergoeding. Als we de studenten die geen stagevergoeding krijgen buiten beschouwing laten komt de gemiddelde stagevergoeding op 290 euro te liggen. De meeste studenten, 64% gebruikt de stagevergoeding voor hun levensonderhoud. Verder wordt de stagevergoeding vaak op de spaarrekening gezet, gebruikt voor kleren of gebruikt om met stappen. Voor de stagevergoeding lopen de meeste studenten (33,7%) 36 tot 40 uur per week stage. 15,3% van de studenten loopt meer uren per week stage, de overige 51% minder. De meeste studenten (33,7%) loopt 36 tot 40 uur per week stage. 15,3% van de respondenten loopt meer dan 40 uur per week stage. De overige 51% loopt minder uren per week stage. De werkzaamheden die de studenten moesten verrichten tijdens hun stage komt bij het overgrote merendeel (80,2%) overeen met de afspraken in het stagecontract. Van de overige groep had 12,2% geen stagecontract. 2.2 Segmentatie Vrouwen krijgen minder vaak stagevergoeding dan mannen. 39,5% van de vrouwen krijgt geen stagevergoeding tegenover 21,1% van de mannen. De gemiddelde stagevergoeding van mannen is 244 euro. Vrouwen krijgen gemiddeld bijna 100 euro minder, namelijk 158 euro. Dit is natuurlijk gedeeltelijk te verklaren doordat vrouwen vaker geen stagevergoeding krijgen. Als we deze groep buiten beschouwing houden blijft er echter een verschil bestaan. Mannen krijgen dan gemiddeld 309 euro stagevergoeding tegenover het gemiddelde van 261 euro dat vrouwen krijgen. WO studenten (50%) krijgen over het algemeen minder vaak stagevergoeding dan HBO studenten (27,7%). Als een WO student wel stagevergoeding krijgt, krijgt hij gemiddeld 288 euro. HBO studenten krijgen gemiddeld 300 euro. Studenten die een studie volgen binnen de studierichting bedrijfskunde krijgen de meeste stagevergoeding, 36,4% krijgt namelijk tussen de 350 en 400 per maand. Studenten in de ICT krijgen het vaakst geen stagevergoeding (21,4%) maar als zij stagevergoeding krijgen is deze vaak erg hoog vergeleken de andere studierichtingen. 2.3 Vergelijking met 2010 In 2011 kregen studenten minder stage vergoeding dan vorig jaar. Met 197 euro ligt dit gemiddelde bijna 30 euro lager dan vorig jaar. Dat is grotendeels te verklaren doordat meer respondenten geen stagevergoeding krijgen. Namelijk één tiende meer dan vorig jaar, toen kreeg maar 1 op de 5 studenten geen stagevergoeding. Als we deze studenten buiten beschouwing laten komt de gemiddelde stagevergoeding met 290 euro iets hoger uit dan vorig jaar. 9

10 Deel II Rapportage onderzoeksresultaten 10

11 1. Algemene gegevens Totaal respondenten: 305 Geslacht Aantal respondenten 195 Man 39,0% Vrouw 61,0% Leeftijd Aantal respondenten 305 <18 jaar 0,0% 18 jaar 0,0% 19 jaar 4,3% 20 jaar 48,2% 21 jaar 41,6% 22 jaar 2,6% 23 jaar 1,3% 24 jaar 0,3% 25 jaar 0,0% 26 jaar 0,7% >26 jaar 1,0% Regio Aantal respondenten 195 Noord 7,2 Midden 10,8 Oost 22,1 West 29,7 Zuid 30,3% Opleidingsniveau Aantal respondenten 303 MBO 16,5% HBO 64,0% WO 17,5% Ik volg geen opleiding meer 2,0% Studiejaar Aantal respondenten 300 1ste jaar 13,2% 2de jaar 21,4% 3de jaar 38,6% 4de jaar 24,4% 5de jaar 1,7% 6de jaar 0,7% 7de jaar 0,0% 11

12 Studierichting Aantal respondenten 300 Economie 9,7% Bedrijfskunde 5,4% ICT 6,4% Communicatie en media 9,7% Logistiek 1,0% Voeding en diëtiek 2,0% Gezondheids- en welzijnszorg 15,7% Cultuur, sport, recreatie 4,7% Onderwijs 5,7% Techniek 14,4% Commercieel en marketing 9,0% Juridisch 3,3% Landbouw en visserij 0,3% Bestuurskunde en politicologie 1,0% Sociale wetenschappen 6,4% Taal en cultuurwetenschappen 2,3% Aardwetenschappen 1,0% Personeel en arbeid 2,0% 12

13 2. Stage en zoekgedrag 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 3. Ervaringen 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 4. Stagevergoeding en -werkzaamheden 24

25 25

26 StudentenBureau Julianaplein BA s-hertogenbosch Laurens Simonse E: of T: M:

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door : L. Geenen S. Lotze De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl december 2008

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie

Factsheet persbericht. Stagiairs ervaren discriminatie Factsheet persbericht Stagiairs ervaren discriminatie Inleiding Stagiairs ervaren discriminatie Het is steeds lastiger voor studenten om een stageplek te vinden. Tijdens de sollicitatieprocedure ervaren

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort

Factsheet persbericht. Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Factsheet persbericht Studenten: stagebegeleiding scholen schiet tekort Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar hoe moeilijk

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Factsheet persbericht Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar tegen welke problemen

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Studenten: meer werken noodzaak door hogere studiekosten 13 januari 2011 Inleiding Van november 2010 tot begin januari 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek.

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2014 Door Sifra Souhuwat en Britt van der Sluis Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011. 3 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011. 4 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 Door Nicole Hol en Laura Keuken Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste kwartaal van 2012. 1 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het eerste

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I :

Stageplaza.nl. Nationaal Docentenonderzoek De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : Fax : I : Nationaal Docentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: B. Schotanus & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 755 43 33 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl april

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2012. 2 2012 2012 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q3 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. We hebben opnieuw een absoluut record te pakken sinds onze metingen begin 2002: het betaalgedrag

Nadere informatie

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q1, 2016

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q1, 2016 Q1 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Inleiding Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 4 Betaalgedrag per kwartaal 5 Betaalgedrag per jaar 6 Disclaimer 7 Betaalgedrag per

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

Het Nationale Stage Onderzoek 2012

Het Nationale Stage Onderzoek 2012 Het Culemborg, 22 mei 2012 Nationaal Stage Onderzoek 2012 Voorwoord Voor u ligt het Nationaal Stage Onderzoek 2012. Jaarlijks brengt Stageplaza het Nationaal Stage Onderzoek uit om een goed beeld te krijgen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Locatiebereik Boomerang Media Inclusief bereik Toiletreclame

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Bijbanen Monitor 2013

Bijbanen Monitor 2013 Hoe tevreden zijn Nederlandse jongeren met hun bijbaan en wat vinden ze eigenlijk belangrijker: meer geld of een goede werksfeer? Bijbanen Monitor 2013 April 2013 Bijbanen Monitor 2013. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Nibud kostgeld onderzoek ouders

Nibud kostgeld onderzoek ouders Nibud kostgeld onderzoek ouders Enquête onderzoek kostgeld september 2016 Geachte heer, mevrouw, Voor u een enquête met 25 vragen. Het beantwoorden van deze vragen zal maximaal 5 minuten van uw tijd in

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemers 2017

Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoek Ondernemers 2017 Onderzoeksrapport autogebruik van ondernemers 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevens respondenten 4 Resultaten 5 1. De ondernemer 5 2. De auto en het autogebruik

Nadere informatie

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA

ROA Fact Sheet. Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers. Research Centre for Education and the Labour Market ROA Research Centre for Education and the Labour Market ROA Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2011 Feiten en cijfers ROA Fact Sheet ROA-F-2012/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Vrouwen op de arbeidsmarkt

Vrouwen op de arbeidsmarkt op de arbeidsmarkt Johan van der Valk Annemarie Boelens De arbeidsdeelname van vrouwen lag in 23 op 55 procent. De arbeidsdeelname van vrouwen stijgt al jaren. Deze toename komt de laatste jaren bijna

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs

Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Steeds meer niet-westerse allochtonen in het voltijd hoger onderwijs Esther van Kralingen Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/ 2 is het aandeel van de niet-westerse allochtonen dat in het hoger onderwijs

Nadere informatie

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland JAARMONITOR 2015 JANUARI 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 NÚ KAN DE WERKLOOSHEID OMLAAG 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS STIMULEREN GROEI BEDRIJVEN 5 OMZETONTWIKKELING

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

INHOUD. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. INTRODUCTIE. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012

INHOUD. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. INTRODUCTIE. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012 NOA 2012 TECHNIEK INHOUD. INTRODUCTIE. ONDERZOEKSRESULTATEN TECHNISCHE ARBEIDSMARKT. U ZOEKT MARTIJN DE BOER EK 2012 PORTFOLIO TMNL AMC. MAN 59,4% NOA. NATIONAAL ONDERZOEK ARBEIDSMARKT. Het onderzoek op

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn)

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN (in de eerste lijn) Peiling 1 januari 2012 D.T.P. VAN HASSEL R.J. KENENS NOVEMBER 2013 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN BEROEPEN IN DE GEZONDHEIDSZORG CIJFERS

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012

pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer N datum 21 februari 2012 pagina 1 18 aan Sectorcommissie Paddenstoelen onderwerp Factsheet Paddenstoelen 2010 Documentnummer 20120140N van Daniella van der Veen datum 21 februari 2012 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert

Nadere informatie

8 Veiligheid en sfeer

8 Veiligheid en sfeer job - monitor 2010 8 Veiligheid en sfeer In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de oordelen over veiligheid, sfeer, de organisatie van activiteiten buiten lestijd en de contacten met medestudenten. Veiligheid

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 MAAKT HET WAAR Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2017 vs 2016 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1 Tabel III.1 Verdeling en gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven naar diverse categorieen. Verhouding bruto-uurloon vrouwen als percentage bruto-uurloon mannen. (kolom %: verticaal

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Enquête SJBN 15.10.2013

Enquête SJBN 15.10.2013 Enquête SJBN 15.10.2013 1 Inhoudsopgave Steekproef Resultaten enquête Algehele tevredenheid Arbeidsomstandigheden Urennorm Ondernemersaspecten Kijk op de toekomst Conclusies 2 Steekproef: achtergrond kenmerken

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Nationale Stagemonitor 2015. Mede mogelijk gemaakt door:

Nationale Stagemonitor 2015. Mede mogelijk gemaakt door: Nationale Stagemonitor 2015 Mede mogelijk gemaakt door: Stagiair? Of beginnend beroepsbeoefenaar? Inhoudsopgave Inleiding Deelnemers aan de Nationale Stagemonitor 2015 De stagezoektocht en selectie Stagevergoeding

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118)

40% Figuur 1 Stelt uw onderneming flexmigranten ter beschikking in Nederland? (N=118) Factsheet 23 juli 2013 - FK Ledenonderzoek Flexmigranten 2013 Vrijwel elk jaar bevraagt de ABU zijn leden over de groep flexmigranten. Daaruit komt zeer bruikbare informatie over deze specifieke groep

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2014.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2014. 2 2014 2014 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003

Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Ontwikkeling werkdruk in het onderwijs 1999-2003 Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Vervangingsfonds Frank Schoenmakers Rob Hoffius B3060 Leiden, 21 juni 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Verantwoording:

Nadere informatie