StudentenBureau Stagemonitor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "StudentenBureau Stagemonitor"

Transcriptie

1 StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei

2 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE STAGE EN ZOEKGEDRAG RESULTATEN SEGMENTATIE VERGELIJKING MET ERVARINGEN RESULTATEN SEGMENTATIE VERGELIJKING MET STAGEVERGOEDING EN -WERKZAAMHEDEN RESULTATEN SEGMENTATIE VERGELIJKING MET DEEL II RAPPORTAGE ONDERZOEKSRESULTATEN ALGEMENE GEGEVENS STAGE EN ZOEKGEDRAG ERVARINGEN STAGEVERGOEDING EN -WERKZAAMHEDEN

3 Samenvatting In deze samenvatting worden de belangrijkste feiten en cijfers besproken van de belangrijkste onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de Stage Monitor Zoekgedrag Het merendeel van de studenten zoekt een stage via hun opleiding (70,4%) en via internet (68,6%). Studenten die in de richting Marketing of Bedrijfskunde studeren maken relatief vaker gebruik van hun eigen netwerk (84,7%). Het aantal studenten dat hun stage via een stagebemiddelingsbureau zochten is ligt gedaald. De meeste studenten gaan 2 tot 3 maanden voor aanvang van hun stage opzoek naar een stageplek. Opvallend zijn daarbij de ICT studenten, de meeste van hen begint gemiddeld 6 maanden van te voren met zoeken. De meeste studenten vinden binnen een maand een stageplek. Studenten letten bij het zoeken vooral op de werkzaamheden die zij moeten verrichten en of deze aansluiten op hun studie. 43% vond deze werkzaamheden het belangrijkste criterium, dat is ten opzichte van vorig jaar ligt gedaald. De mate waarop deze werkzaamheden aansluiten bij de studie is bij 37,3% van de studenten het belangrijkste criterium. Dat is 11,8% meer dan vorig jaar. Meer dan de helft van de studenten (58,3%) wil in het buitenland stage lopen. Ervaringen Studenten zijn over het algemeen meer tevreden over hun stageplek dan vorig jaar. De studenten beoordelen hun stage gemiddeld met een 7,5. Studenten zijn echter niet tevreden over de begeleiding die zij voor en tijdens hun stage krijgen vanuit hun opleiding. Maar liefst 30% van de studenten geeft de stagebegeleiding een onvoldoende. Het cijfer dat de studenten gemiddeld geven aan de begeleiding vanuit school is slechts een 6,1. Het belangrijkste verbeterpunt volgens de studenten is de uitleg over het stageverslag. Daarnaast vinden ze ook dat het contact met de stagebegeleider en tussen het bedrijf en de stagebegeleider beter en vaker kan. De begeleiding vanuit het bedrijf wordt door de studenten gemiddeld met een 7,1 beoordeeld. Dat is net iets minder dan vorig jaar, toen was het gemiddelde nog een 7,5. Het grootste verbeterpunt is de betrokkenheid van het bedrijf bij de stageopdracht. Die mag van de studenten groter zijn. Het aantal studenten dat een baan aangeboden kreeg na hun stage is gedaald. Het aantal studenten dat deze baan ook daadwerkelijk aannam is met 40,7% gelijk gebleven met vorig jaar. Bij het grootste deel van de studenten ging het om een bijbaan of vakantiebaan. De reden dat de meeste studenten de baan afwezen is omdat zij verder willen studeren of al een bijbaan hadden. Stagevergoedingen In 2011 kregen studenten minder stage vergoeding dan vorig jaar. Met 197 euro ligt dit gemiddelde bijna 30 euro lager dan vorig jaar. Dat komt grotendeels omdat meer respondenten geen stagevergoeding krijgen. Als we de studenten die geen stagevergoeding krijgen buiten beschouwing laten komt de gemiddelde stagevergoeding op 290 euro te liggen. Dat is net iets meer dan vorig jaar. De meeste studenten, 64% gebruikt de stagevergoeding voor hun levensonderhoud. Voor de stagevergoeding lopen de meeste studenten (33,7%) 36 tot 40 uur per week stage. 15,3% van de studenten loopt meer uren per week stage, de overige 51% minder. 3

4 Inleiding StudentenBureau is marktleider in het persoonlijk matchen van studenten en bedrijven in de vorm van een stage of afstudeeropdracht. Om ontwikkelingen en trends op de stage- en afstudeermarkt in kaart te brengen voert StudentenBureau al 5 jaar lang elk jaar haar Stage Monitor uit. Dit jaar zijn de verschillende ontwikkelingen op politiekgebied onderzocht. Het onderzoek helpt ons onze expertise te vergroten en zo de specialist van Nederland te blijven. Daarnaast biedt het uw organisatie relevante informatie die van pas kan komen bij de omgang met stagiaires en stageplekken. De Stage Monitor 2011 geeft u een helder en representatief inzicht in feiten, cijfers, trends en ontwikkelingen in de huidige stage- en afstudeermarkt. Contactpersoon Laurens Simonse Julianaplein BA s-hertogenbosch E: of T: M: StudentenBureau is een onderdeel van de Laurens Simonse Groep 4

5 Onderzoeksmethode In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de demografische kenmerken van de respondenten zijn, hoe het onderzoek is uitgevoerd en hoe de resultaten zijn gemeten. Respondenten StudentenBureau heeft voor dit onderzoek studenten uit de database van de Laurens Simonse Groep per om hun mening gevraagd. Hier hebben 305 studenten gehoor aan gegeven, die allemaal bezig zijn met een studie of stage. Zij vormen een goede steekproef van de doelgroep op basis van een foutmarge van 5%, een betrouwbaarheidsniveau van 90%, een populatie van en een spreiding van 50%. De gemiddelde leeftijd van de respondenten ligt tussen de (90%). De meeste van deze studenten zit in het tweede of derde studiejaar. De man-vrouw verdeling is niet geheel evenredig: 31% van de respondenten is man, 69% vrouw. De meeste studenten studeren in het westen en zuiden van het land. 30,3% komt uit West-Holland (Noord-Holland en Zuid-Holland), 29,7% komt uit Zuid-Holland (Noord-Brabant, Limburg, Zeeland), 22,1% van de studenten komt uit Oost-Holland (Overijssel en Gelderland), 10,8% komt uit Midden- Holland (Utrecht en Flevoland) en de overige 7,2% uit Noord-Holland (Drenthe, Groningen en Friesland). 64% van de ondervraagden studeert op HBO-niveau, 17% op universitair niveau en de overige 19% op MBO-niveau. De meeste studenten (15,8%) volgen een opleiding binnen de studierichting gezondheid- en welzijnszorg. 14.3% van de respondenten volgt een technische studie en 9% richting marketing/communicatie. Het aantal studenten dat een studie in de ICT volgt is 6,5%. Procedure Via SurveyMonkey, een server waarmee enquêtes via een website worden gemaakt en beheerd, is de vragenlijst opgesteld. Studenten uit de database van StudentenBureau zijn tweemaal g d met het verzoek de online enquête in te vullen. Via een link in de mail gingen de respondenten naar de SurveyMonkey-enquête waar hen 35 vragen werden gesteld. Sommige vragen zijn op basis van skip logic opgesteld, waardoor niet iedere respondent alle vragen heeft beantwoordt. De studenten konden zelf geen vragen overslaan. Meting SurveyMonkey is ook in staat de resultaten op eenvoudige wijze te meten. Per vraag worden de procentuele antwoorden weergegeven. De resultaten zijn vervolgens in de context geplaatst en vergeleken met eerdere jaren en gesegmenteerd op geslacht, regio, opleidingsniveau en studierichting, waardoor trends in de arbeidsmarkt aangetoond kunnen worden. 5

6 Deel I Analyse 6

7 1. Stage en zoekgedrag 1.1 Resultaten Veel studenten (41,3%) moeten tijdens hun studie twee keer stage lopen. De stageperiodes vinden vooral in het derde en vierde studiejaar plaats. 12,3% van de respondenten geeft aan geen stage te hoeven lopen. Meer dan de helft van deze groep geeft aan wel stage te willen lopen. Bijna 60% van de respondenten wil in het buitenland stage lopen, maar slecht 6% heeft dit reeds gedaan. Het merendeel van de studenten zoekt een stage via hun opleiding (70,4%), via internet (68,6%) en via hun eigen netwerk (62%). Minder populaire methodes om een stage te zoeken zijn via een stagebemiddelingsbureau (27%), via stagebeurzen (20%) en slecht 9% zoekt via social media. Het merendeel van de studenten vindt uiteindelijk via hun opleiding of het internet hun stage. De meeste studenten gaan 2 tot 3 maanden voor aanvang van hun stage opzoek naar een stageplek en vinden binnen een maand een stageplek. Studenten letten bij het zoeken vooral op de werkzaamheden die zij moeten verrichten en of deze aansluiten op hun studie. 43% vond deze werkzaamheden het belangrijkste criterium. De mate waarop deze werkzaamheden aansluiten bij de studie is bij 37,3% van de studenten het belangrijkste criterium. Bijna de helft van de respondenten solliciteert per mail, een derde gaat persoonlijk bij het bedrijf langs en slechts een vijfde solliciteert nog schriftelijk. 1.2 Segmentatie Mannen vinden vaker een stage via hun eigen netwerk dan vrouwen. Het grootste gedeelte van de vrouwen vindt een stage via hun opleiding. WO studenten vinden ook vaker een stage via hun opleiding dan HBO studenten, die zoeken voornamelijk via internet. De helft van de WO studenten hoeven overigens geen stage te lopen. Studenten die in de richting Marketing of Bedrijfskunde studeren maken relatief vaker gebruik van hun eigen netwerk (84,7%). ICT en techniek studenten zoeken voornamelijk via internet. ICT studenten beginnen daar al 6 maanden van te voren mee. 1.3 Vergelijking met 2010 Het aantal studenten dat twee keer stage moet lopen tijdens hun studie is nog steeds het grootst. Het aantal studenten dat geen stage hoeft te lopen is bijna verdubbeld. Dit zou kunnen komen doordat er dit jaar meer WO studenten meewerkten aan het onderzoek. Het aantal studenten dat hun stage via een stagebemiddelingsbureau zochten is ligt gedaald en er zijn juist meer studenten gaan zoeken via hun opleiding. Studenten vinden de mate waarop werkzaamheden tijdens hun stage aansluiten bij hun studie belangrijk dan vorig jaar. 37,3% geeft aan dit het belangrijkste criterium te vinden. Dat is 11,8% meer dan vorig jaar. Opvallend is dat studenten het minder belangrijk vinden dat ze leuke collega s hebben tijdens hun stage. Slechts 2,2% vindt dit het belangrijkste criterium, vorig jaar was dat nog 17,3%. 7

8 2. Ervaringen 2.1 Resultaten Studenten zijn over het algemeen tevreden over hun stageplek. De studenten beoordelen hun stage gemiddeld met een 7,5. Het cijfer dat de studenten gemiddeld geven aan de begeleiding vanuit school is een 6,1. Het belangrijkste verbeterpunt volgens de studenten is de uitleg over het stageverslag. Ze vinden het nu niet duidelijk wat de verwachtingen van dit verslag zijn. Daarnaast vinden ze ook dat het contact met de stagebegeleider en tussen het bedrijf en de stagebegeleider beter en vaker kan. Op dit moment komt de stagebegeleider 1 tot 2 keer langs op de stageplek. De begeleiding vanuit het bedrijf wordt door de studenten gemiddeld met een 7,1 beoordeeld. Het grootste verbeterpunt is de betrokkenheid van het bedrijf bij de stageopdracht. Die mag van de studenten groter zijn. Iets meer dan een kwart van de respondenten krijgt een baan aangeboden na hun stage. Iets meer dan 40% van de respondenten nam deze baan ook daadwerkelijk aan. Bij het grootste deel van de studenten ging het om een bijbaan of vakantiebaan. De reden dat de meeste studenten de baan afwezen is omdat zij verder willen studeren of al een bijbaan hadden. 26,7% van de studenten heeft wel eens een nare ervaring gehad tijdens hun stage. Van deze groep geeft 25,9 aan dat dit privé is, 24,1% van de studenten moest werkzaamheden doen waar zij niet achter stonden en 11,1% had een uit de hand gelopen meningsverschil. 2.2 Segmentatie Mannen beoordelen hun stage gemiddeld hoger dan vrouwen. Mannen geven hun stage namelijk gemiddeld een 7,6 terwijl vrouwen gemiddeld een 7,4 geven. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat vrouwen vaker geen stagevergoeding krijgen. Vrouwen beoordelen de begeleiding vanuit school gemiddeld beter dan mannen. Namelijk met een 6,3 tegenover een 5,7 waarmee mannen de begeleiding beoordelen. De begeleiding vanuit het bedrijf wordt door zowel mannen als vrouwen beter beoordeeld. De mannelijke respondenten zijn met een 7,3 net iets positiever dan de vrouwelijke met een 7,0. De grootste verbeterpunten van beide geslachten komen overeen. HBO studenten beoordelen hun meest recente stageplek met een 7,4 net iets slechter dan WO studenten. Die geven hun stageplek gemiddeld een 7,6. De begeleiding vanuit universiteiten wordt met een 6,7 gemiddeld beter geoordeeld dan de begeleiding vanuit hogescholen. Die wordt beoordeelt met slecht een 6,1. Een mogelijke oorzaak is dat er minder studenten op het WO stage lopen en er dus meer aandacht voor is vanuit de universiteit. De begeleiding vanuit het bedrijf wordt nagenoeg gelijk beoordeeld. 2.3 Vergelijking met 2010 Studenten zijn over het algemeen meer tevreden over hun stageplek dan vorig jaar. Met één tiende meer dan vorig jaar beoordelen studenten hun stage gemiddeld met een 7,5. Vorig jaar was het gemiddelde cijfer dat stagiairs hun stageplek geven ook al met twee tiende gestegen. Het cijfer dat de studenten gemiddeld geven aan de begeleiding vanuit school is slechter dan vorig jaar. Toen beoordeelde bijna 70% van de studenten de begeleiding met een redelijk of goed. Terwijl dit jaar maar 46,7% de begeleiding met een 7 of hoger beoordeeld. De begeleiding vanuit het bedrijf wordt door de studenten gemiddeld minder goed beoordeeld. Vorig jaar was het gemiddelde nog een 7,5 dit jaar ligt dat vier tiende lager met een 7,1. Het aantal studenten dat een baan aangeboden kreeg na hun stage is ook gedaald. Vorig jaar was dit nog 42,7% van de studenten, dit jaar is dat slechts 27,6%. Het aantal studenten dat deze baan ook daadwerkelijk aannam is gelijk gebleven met vorig jaar. 8

9 3. Stagevergoeding en -werkzaamheden 2.1 Resultaten De gemiddelde stage vergoeding van respondenten is 197 euro. Bijna één derde van de respondenten krijgt geen stagevergoeding. Als we de studenten die geen stagevergoeding krijgen buiten beschouwing laten komt de gemiddelde stagevergoeding op 290 euro te liggen. De meeste studenten, 64% gebruikt de stagevergoeding voor hun levensonderhoud. Verder wordt de stagevergoeding vaak op de spaarrekening gezet, gebruikt voor kleren of gebruikt om met stappen. Voor de stagevergoeding lopen de meeste studenten (33,7%) 36 tot 40 uur per week stage. 15,3% van de studenten loopt meer uren per week stage, de overige 51% minder. De meeste studenten (33,7%) loopt 36 tot 40 uur per week stage. 15,3% van de respondenten loopt meer dan 40 uur per week stage. De overige 51% loopt minder uren per week stage. De werkzaamheden die de studenten moesten verrichten tijdens hun stage komt bij het overgrote merendeel (80,2%) overeen met de afspraken in het stagecontract. Van de overige groep had 12,2% geen stagecontract. 2.2 Segmentatie Vrouwen krijgen minder vaak stagevergoeding dan mannen. 39,5% van de vrouwen krijgt geen stagevergoeding tegenover 21,1% van de mannen. De gemiddelde stagevergoeding van mannen is 244 euro. Vrouwen krijgen gemiddeld bijna 100 euro minder, namelijk 158 euro. Dit is natuurlijk gedeeltelijk te verklaren doordat vrouwen vaker geen stagevergoeding krijgen. Als we deze groep buiten beschouwing houden blijft er echter een verschil bestaan. Mannen krijgen dan gemiddeld 309 euro stagevergoeding tegenover het gemiddelde van 261 euro dat vrouwen krijgen. WO studenten (50%) krijgen over het algemeen minder vaak stagevergoeding dan HBO studenten (27,7%). Als een WO student wel stagevergoeding krijgt, krijgt hij gemiddeld 288 euro. HBO studenten krijgen gemiddeld 300 euro. Studenten die een studie volgen binnen de studierichting bedrijfskunde krijgen de meeste stagevergoeding, 36,4% krijgt namelijk tussen de 350 en 400 per maand. Studenten in de ICT krijgen het vaakst geen stagevergoeding (21,4%) maar als zij stagevergoeding krijgen is deze vaak erg hoog vergeleken de andere studierichtingen. 2.3 Vergelijking met 2010 In 2011 kregen studenten minder stage vergoeding dan vorig jaar. Met 197 euro ligt dit gemiddelde bijna 30 euro lager dan vorig jaar. Dat is grotendeels te verklaren doordat meer respondenten geen stagevergoeding krijgen. Namelijk één tiende meer dan vorig jaar, toen kreeg maar 1 op de 5 studenten geen stagevergoeding. Als we deze studenten buiten beschouwing laten komt de gemiddelde stagevergoeding met 290 euro iets hoger uit dan vorig jaar. 9

10 Deel II Rapportage onderzoeksresultaten 10

11 1. Algemene gegevens Totaal respondenten: 305 Geslacht Aantal respondenten 195 Man 39,0% Vrouw 61,0% Leeftijd Aantal respondenten 305 <18 jaar 0,0% 18 jaar 0,0% 19 jaar 4,3% 20 jaar 48,2% 21 jaar 41,6% 22 jaar 2,6% 23 jaar 1,3% 24 jaar 0,3% 25 jaar 0,0% 26 jaar 0,7% >26 jaar 1,0% Regio Aantal respondenten 195 Noord 7,2 Midden 10,8 Oost 22,1 West 29,7 Zuid 30,3% Opleidingsniveau Aantal respondenten 303 MBO 16,5% HBO 64,0% WO 17,5% Ik volg geen opleiding meer 2,0% Studiejaar Aantal respondenten 300 1ste jaar 13,2% 2de jaar 21,4% 3de jaar 38,6% 4de jaar 24,4% 5de jaar 1,7% 6de jaar 0,7% 7de jaar 0,0% 11

12 Studierichting Aantal respondenten 300 Economie 9,7% Bedrijfskunde 5,4% ICT 6,4% Communicatie en media 9,7% Logistiek 1,0% Voeding en diëtiek 2,0% Gezondheids- en welzijnszorg 15,7% Cultuur, sport, recreatie 4,7% Onderwijs 5,7% Techniek 14,4% Commercieel en marketing 9,0% Juridisch 3,3% Landbouw en visserij 0,3% Bestuurskunde en politicologie 1,0% Sociale wetenschappen 6,4% Taal en cultuurwetenschappen 2,3% Aardwetenschappen 1,0% Personeel en arbeid 2,0% 12

13 2. Stage en zoekgedrag 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 3. Ervaringen 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 4. Stagevergoeding en -werkzaamheden 24

25 25

26 StudentenBureau Julianaplein BA s-hertogenbosch Laurens Simonse E: of T: M:

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 Een onderzoek naar inkomsten, uitgaven, baantjes en omgaan met geld Inhoud 1 Inleiding... - 4-1.1 Doelstelling... - 4-1.2 Methode van onderzoek... - 4-1.3

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies

Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie. In samenwerking met: Rijnland Advies Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Even terugkijken 2 1.2 Het onderzoek nader toegelicht

Nadere informatie

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland!

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2008 december 2008 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Amsterdam, januari 2012 In opdracht van NRTO Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Eindrapport Nicole Rosenboom Bert Tieben Roetersstraat

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject?

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Marije Berkelaar Stephanie Blom Eva van Venrooij Martine Smallenburg Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport Achter Sint Pieter 25, kamer W101 3512 HR Utrecht oer@studver.uu.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence

MONSTER YEAR REPORT 2011-2012. Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence MONSTER YEAR REPORT 2011-2012 Mogelijk gemaakt door Monster Intelligence 1 VOORWOORD Geachte relatie, 2011 was een jaar met twee gezichten. Waar het jaar begon met een hoopgevend herstel van de economie,

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Rapportage onderzoeksresultaten KCH HCM mei 2013 Stichting FKB Technische Groothandel Colofon: Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 - Rapportage

Nadere informatie

Associate Degree ICT

Associate Degree ICT Associate Degree ICT - verslag van een kwantitatief onderzoek onder werkgevers - Amsterdam, september 2006 Projectnummer: 1088 Drs. Reynout van der Poel Drs. Xaverio Sam-Sin Drs. Jolande Otten ERGO: BUREAU

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE

MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT, KONINKLIJKE LUCHTMACHT EN KONINKLIJKE MARINE Bijlage A bij Kamerbrief Voortgang Actieplan Werving & Behoud van 15 oktober 2008 Onderwerp: Uitval belangstellenden MONITOR ARBEIDSMARKT- COMMUNICATIE DEFENSIE - AANMELDINGSPROCES KONINKLIJKE LANDMACHT,

Nadere informatie

Monitor Rookvrije Scholen 2014

Monitor Rookvrije Scholen 2014 Rapportage Monitor Rookvrije Scholen 2014 In opdracht van: Contactpersoon: Longfonds Benjamin van Wijngaarden Utrecht, december 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Aart van Grootheest drs. Liesbeth van der

Nadere informatie

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Vragenlijst... 4 Van Hall Larenstein Velp... 6 Respons... 6 Respondenten... 6 Huidige situatie... 7 Aansluiting

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk? 12 1 Gelijk loon voor gelijk werk? Banen en lonen bij overheid en bedrijfsleven, 2010 Marleen Geerdinck Lydia Geijtenbeek Jamie Graham Nicol Sluiter Chantal Wagner Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici

Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici ResearchNed in opdracht van Platform Bèta Techniek Redactie: Jules Warps en Lette Hogeling december 09 2009 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie