DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID"

Transcriptie

1 DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

2 INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording

3 INLEIDING

4 INLEIDING Achtergrond en doelstelling De Achmea Volgens Nederland Monitor is een terugkerend onderzoek en heeft als doel de stemming in Nederland te meten ( De Achmea Stemmingsindex ), in een perspectief te plaatsen en daarnaast verschillende maatschappelijke onderwerpen uit te diepen. Dit rapport over de Achmea Volgens Nederland Monitor van oktober 2013 geeft, naast de stemmingsindex van dit moment, ook een beeld van de maatschappelijke opvattingen over gezondheid in Nederland. in dit rapport komen de volgende onderwerpen aan de orde De Achmea Stemmingsindex van Nederland De stemmingsindex en de ontwikkeling daarin Het (relatieve) belang van 14 maatschappelijke onderwerpen. Special: Gezondheid Stellingen omtrent gezondheid. 4

5 INLEIDING Resultaten in rapport en uitsplitsingen naar doelgroepen beschikbaar Dit rapport bevat de resultaten van de meting van oktober De uitkomsten van deze meting worden (waar mogelijk) op een aantal punten vergeleken met de voorgaande metingen (9e meting juli 2013, 8e meting mei 2013, 7e meting februari 2013, 6e meting augustus 2012 en de 5e meting van juni 2012). Naast dit rapport, is een zeer uitgebreid tabellenboek beschikbaar met tal van uitsplitsingen naar doelgroepen, zoals mannen en vrouwen, leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus, provincies, et cetera. 5

6 1 MANAGEMENT SUMMARY

7 MANAGEMENT SUMMARY Belangrijkste bevindingen Stemmingsindex In oktober is men net als in juli negatief gestemd over de ontwikkeling van Nederland Het indexcijfer van oktober 2013 is -49. Ten opzichte van eerdere metingen uit zowel 2013 als 2012, waar het indexcijfer tussen -40 en -29 bedroeg, is de stemming in oktober 2013 nog steeds significant negatiever, net als in juli het geval was. Deze negatieve stemming wordt door Nederlanders gewijd aan de economische crisis. Veel genoemd zijn het teveel aan bezuinigingen, de toenemende werkeloosheid en de steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk. Individualisering en verharding van de maatschappij blijven tevens veel aangehaalde redenen. Ook in oktober zijn gezondheidszorg, onderwijs en werkloosheid voor Nederlanders de belangrijkste thema s. De rangorde van de top-3 belangrijkste thema s blijft in oktober 2013 gelijk aan eerdere metingen: gezondheidszorg, onderwijs en werkloosheid behoren nog steeds tot de belangrijkste onderwerpen. Milieu en normen en waarden zijn significant minder belangrijk geworden ten opzichte van de meting in juli. 7

8 MANAGEMENT SUMMARY Belangrijkste bevindingen Gezondheid Bijna een kwart van de Nederlanders kijkt niet naar de kwaliteit van een ziekenhuis voordat zij een medische behandeling ondergaan. Een kwart van Nederland kijkt helemaal niet naar de kwaliteit van een specialist / arts voordat hij een medische handeling ondergaat. Daarbij zegt een derde van de Nederlanders niet te weten waar zij informatie over kwaliteit van een arts/specialist kunnen vinden. Kwaliteit van zorg: patiëntveiligheid en wachttijden Gastvrijheid en cijfers over de hoeveelheid uitgevoerde behandelingen worden het minst belangrijk gevonden door Nederlanders als het gaat om kwaliteit van zorg. Cijfers over resultaten van uitgevoerde behandelingen worden daarentegen wel door ruim een derde van Nederland belangrijk gevonden. Patiëntveiligheid en wachttijden zijn echter voor Nederlanders de meest belangrijke aspecten van kwaliteit van zorg. 8

9 MANAGEMENT SUMMARY Kwaliteit van een arts/specialist: duidelijkheid en ervaring Nederlanders vinden duidelijke uitleg en veel ervaring de twee belangrijkste eigenschappen van een goede arts/specialist. Vriendelijkheid is het minst van belang. Bronnen van informatie: internet en huisarts Een ruime meerderheid van Nederland gebruikt internet en de huisarts om informatie over kwaliteit van een ziekenhuis te vinden. Ruim de helft van de Nederlanders geeft de voorkeur aan informatie via de huisarts. Toch is er ook bijna een vijfde dat aangeeft niet te zoeken naar informatie over kwaliteit van een ziekenhuis. Een derde van Nederland heeft het gevoel zelf de arts/specialist te kunnen bepalen Ongeveer een derde van Nederland heeft het gevoel dat zij zelf kunnen kiezen bij welke arts/specialist zij zich laten behandelen. Daarnaast is er ruim een kwart dat zegt dat het ziekenhuis dat meestal bepaalt. Als het gaat om de beste behandeling is voor bijna driekwart van de Nederlanders de reisafstand in ieder geval niet belangrijk. 9

10 MANAGEMENT SUMMARY Nederland is positiever over selecteren van ziekenhuizen dan over uitsluiten Meer dan de helft van Nederland is het eens met het selecteren van een ziekenhuis aan de hand van prijs, kwaliteit en patiënten veiligheid. Over ziekenhuizen uitsluiten op basis van deze aspecten zijn Nederlanders minder positief. De farmaceutische industrie en politiek kunnen het meest bijdragen aan bezuinigingen Bijna een derde van de Nederlanders vindt dat de politiek het meest kan bijdragen aan bezuinigingen. Bijna de helft van de Nederlanders noemt een andere partij. Hierbij wordt voornamelijk de farmaceutische industrie en de apotheek het meest genoemd als partijen die veel kunnen bijdragen aan bezuinigingen in de zorg. 10

11 MANAGEMENT SUMMARY Nederlanders zijn nauwelijks bereid meer premie te betalen voor kwaliteit van zorg en meer vergoedingen in het basispakket Urgentie/ernst van klachten is grootste afweging om naar huisarts te gaan Als Nederlanders afwegen om naar de huisarts te gaan is de urgentie/ernst van de klacht de meest genoemde reden. Bijna een vijfde noemt ook zorgkosten als afweging om wel of niet de huisarts te bezoeken. Bijna de helft van Nederland begrijpt dat zorggebruik leidt tot een hogere zorgpremie. De meeste Nederlanders zijn niet bereid meer premie te betalen voor kwaliteit van zorg en meer vergoedingen in het basispakket. Daarnaast vindt bijna driekwart van de Nederlanders dat er wel meer bevolkingsonderzoeken gehouden moeten worden om risico s te kunnen inschatten en daarmee zorgkosten omlaag te brengen. Een meerderheid van Nederland staat wel positief tegenover euthanasie op kosten van de gemeenschap. Bijna driekwart van Nederland is het oneens met het niet meer vergoeden van een aantal behandelingen vanaf een bepaalde leeftijd. Over het algemeen is dit voor Nederland geen goede maatregel voor het indammen van zorgkosten. 11

12 MANAGEMENT SUMMARY Voor standaardcontrole na een specialistische behandeling kan ik net zo goed naar de huisarts. Zuid-Holland Noord-Brabant Friesland Flevoland Gelderland Zeeland Noord-Holland Groningen Limburg Drenthe Overijssel Utrecht 59,1% 59% 58,2% 57,8% 57,5% 55,8% 54,5% 53,7% 52,4% 51,3% 51,3% 46,2% 12

13 MANAGEMENT SUMMARY Ik ben bereid naar een ziekenhuis 50 km verder dan mijn woonplaats te gaan, als daar de beste behandeling wordt gegeven. Zeeland Limburg Gelderland Flevoland Drenthe Noord-Brabant Noord-Holland Utrecht Groningen Overijssel Zuid-Holland Friesland 85,2% 78,5% 78,1% 76,1% 75,4% 72,6% 72,1% 71% 70,3% 70% 67,8% 67% 13

14 MANAGEMENT SUMMARY Ik ben het ermee eens dat een zorgverzekeraar ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg selecteert op basis van prijs, kwaliteit en patiëntveiligheid. Noord-Brabant Limburg Gelderland Zeeland Groningen Zuid-Holland Friesland Utrecht Flevoland Drenthe Noord-Holland Overijssel 59,4% 64% 55,2% 63,8% 54,7% 62% 54,3% 60,2% 54% 59,7% 53,8% 57,5% 52,9% 56,4% 52,8% 55,6% 52,6% 55,1% 50% 54,1% 50% 53,9% 45,7% 52,8% 14

15 MANAGEMENT SUMMARY Ik ben het ermee eens dat een zorgverzekeraar ziekenhuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg uitsluit op basis van criteria voor prijs, kwaliteit en patiëntveiligheid. Zeeland Limburg Gelderland Flevoland Drenthe Noord-Brabant Noord-Holland Utrecht Groningen Overijssel Zuid-Holland Friesland 46,4% 44,5% 42,4% 41,3% 39,7% 38,3% 37,6% 35,7% 34,4% 33,9% 33,5% 33% 15

16 MANAGEMENT SUMMARY Ik vind het een goede ontwikkeling dat huisartsenposten en eerste hulp afdelingen in het ziekenhuis samengevoegd worden. Limburg Flevoland Overijssel Noord-Brabant Zuid-Holland Friesland Zeeland Noord-Holland Drenthe Gelderland Utrecht Groningen 74,6% 64% 71,4% 63,8% 70,3% 62% 69,9% 60,2% 68,6% 59,7% 68,3% 57,5% 68,2% 56,4% 67% 55,6% 66,6% 55,1% 63,2% 54,1% 60,6% 53,9% 58,4% 16

17 2 RESULTATEN STEMMINGSINDEX

18 RESULTATEN Volgens een ruime meerderheid (66%) ontwikkelt Nederland zich in de verkeerde richting De economische crisis is de meest genoemde reden. Nederlanders hebben het over lastenverzwaring, werkloosheid en teveel bezuinigingen. stemmingsindex van nederland Stemmingsindex:* % 10% 10e meting oktober 13 17% 0-30% -50% -66% juiste richting Vertrouwen in aantrekken van economie Maatregelen zijn noodzakelijk Meer duurzaamheid Bouwen aan de toekomst Teveel bezuinigingen op verkeerde punten Kloof tussen arm en rijk wordt groter Werkloosheid stijgt Lastenverzwaring Verharding van de maatschappij Individualisering Geld wordt verkeerd besteed Veel onrust en onduidelijkheid -10% -70% Toelichting ontwikkeling Nederland verkeerde richting *is het percentage Nederlanders dat vindt dat Nederland zich in de juiste richting ontwikkelt minus de verkeerde richting. Basis n=

19 RESULTATEN De stemmingsindex van oktober 2013 is bijna net zo negatief als de vorige meting in juli De stemming blijft overwegend negatief. ontwikkeling stemmingsindex van nederland 10e meting oktober 13 Stemmingsindex* -49 Mannen zijn vaker positief over de ontwikkeling van Nederland dan vrouwen. 30% Nederlanders van 35 jaar en ouder zijn negatiever over de ontwikkeling van Nederland dan jongeren. Mensen uit Limburg zijn negatiever gestemd over de ontwikkeling van Nederland dan mensen uit Overijssel en Zuid-Holland juiste richting 10% 17% 9e meting juli 13 8e meting mei 13 7e meting februari 13 6e meting augustus 12 5e meting juni % 25% 20% 19% 20% -54% -58% -59% -60% 0-10% -30% -50% -70% -66% -66% verkeerde richting *is het percentage Nederlanders dat vindt dat Nederland zich in de juiste richting ontwikkelt minus de verkeerde richting. Basis n=

20 RESULTATEN De thema s gezondheidszorg, onderwijs en werkloosheid blijken de belangrijkste onderwerpen. Ten opzichte van eerdere metingen wordt Europa nog minder als belangrijk onderwerp beschouwd. belang van maatschappelijke onderwerpen Gezondheidszorg 72% Onderwijs 57% Economie 51% Normen en waarden 52% Veiligheid in de buurt 37% Pensioenen 38% Wonen 3% 37% 4% 2% 43% Verschil tussen arm en rijk Kloof burger-politiek 45% 15% Europa 0% Basis n=2200 3% 2 18% 3% 2 24% 4% 3% 48% 25% 4% 3% 7% 30% 40% 20% 18% 47% 45% 10% 2 10% 54% 20% Immigratie en integratie 9% 58% 22% Staatsschuld 9% 51% 32% 32% 40% 60% uitgesproken over het belang van de meeste thema s. 7% 53% 23% Vrouwen zijn meer 5% 38% 30% Milieu 2 37% 58% Werkloosheid 26% 14% 80% 4% 4% zeer belangrijk tamelijk belangrijk tamelijk onbelangrijk zeer onbelangrijk geen mening 100% 20

21 2 RESULTATEN GEZONDHEID

22 RESULTATEN Meer dan een kwart (30%) van Nederland weet niet waar informatie over kwaliteit van een arts/specialist is te vinden. Ook is er bijna een kwart die niet kijkt naar de kwaliteit van een ziekenhuis/arts voordat hij een medische handeling ondergaat. stellingen over gezondheidszorg Voor standaardcontrole na een specialistische behandeling kan ik net zo goed naar de huisarts Ik weet waar ik de informatie kan vinden over de kwaliteit van een ziekenhuis Ik kijk naar de kwaliteit van een ziekenhuis voordat ik er een medische handeling onderga 23% 30% 15% 33% 21% 15% 8% 23% 17% 8% 16% 32% 29% 17% 6% Ik kijk naar de kwaliteit van een arts/specialist voordat ik een medische handeling door hem/haar onderga 16% 29% 32% 17% 6% Ik weet waar ik informatie kan vinden over de kwaliteit van een arts/specialist 13% 80% 93% Helemaal mee eens Enigszins mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Enigszins mee oneens 0% 30% 20% 27% 40% 60% 21% 80% 9% Helemaal mee oneens 100% Vergeleken met 50-plussers kijken Nederlanders jonger dan 50 jaar het minst vaak naar kwaliteit van een ziekenhuis/arts en weten ook minder vaak waar ze de informatie hierover kunnen vinden. Ten opzichte van Gelderland zijn mensen uit Utrecht het er vaker niet mee eens dat men voor standaardcontrole na een specialistische behandeling net zo goed naar de huisarts kan gaan. Basis n=

23 RESULTATEN Patiëntveiligheid en wachttijden zijn voor Nederlanders het meest belangrijk. De hoeveelheid uitgevoerde behandelingen en gastvrijheid worden het minst belangrijk gevonden. kwaliteit van zorg 63% 51% 34% 29% Patiëntveiligheid Wachttijden voor een behandeling Cijfers over resultaten van de uitgevoerde behandelingen Klanttevredenheid 5% 7% Gastvrijheid Cijfers over hoeveelheden uitgevoerde behandelingen 3% Anders, namelijk... Mannen vinden klanttevredenheid en wachttijden voor de behandelingen belangrijker dan vrouwen als het gaat om kwaliteit van zorg. Vrouwen vinden patiëntveiligheid en cijfers over resultaten van uitgevoerde behandelingen belangrijker dan mannen als het gaat om kwaliteit van zorg. Nederlanders boven 35 jaar hechten meer waarde aan wachttijden dan jongeren Jongeren hechten meer waarde aan gastvrijheid dan ouderen Basis n=

24 RESULTATEN Een meerderheid gebruikt internet en de huisarts om informatie over kwaliteit van een ziekenhuis te vinden. Ruim de helft van de Nederlanders geeft daarbij de voorkeur aan informatie via de huisarts. informatie kwaliteit van ziekenhuis 55% 52% 35% 24% Internet Mijn huisarts Familie of vrienden Mijn zorgverzekraar 2% 20% Website van het betreffende ziekenhuis Anders, namelijk... 16% Ik zoek niet naar dit soort informatie Vergeleken met Gelderland en Zuid-Holland gebruiken mensen uit Overijssel en Utrecht vaker familie of vrienden als bron voor informatie over kwaliteit van een ziekenhuis. Mannen gebruiken vaker hun zorgverzeker- aar als bron van informatie terwijl vrouwen vaker vrienden, familie of de website van het ziekenhuis gebruiken om informatie over kwaliteit van het ziekenhuis te vinden. 50-plussers gebruiken vaker de huisarts of zorgverzekeraar als bron van informatie dan Nederlanders jonger dan 50 jaar. Basis n=

25 RESULTATEN Kunt u aangeven welke bron uw voorkeur heeft voor het ontvangen van kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen? voorkeur informatie kwaliteit van ziekenhuis 56% 12% 9% Mijn huisarts Website van mijn zorgverzekeraar Persoonlijk contact met mijn zorgverzekeraar 8% 7% 8% De overheid Op een andere wijze, namelijk... Geen behoefte aan Vrouwen geven vaker de voorkeur aan informatie via de website van het ziekenhuis dan mannen. Basis n=

26 RESULTATEN Nederlanders vinden duidelijke uitleg en veel ervaring de twee belangrijkste eigenschappen van een goede arts/specialist. Vriendelijkheid is het minst van belang. eigenschappen goede arts/specialist 38% 35% 18% Dat de arts/specialist duidelijke uitleg geeft Dat de arts/specialist veel ervaring heeft Dat de arts/specialist ruimte biedt voor mijn mening en vragen 4% 2% 4% Dat ik er snel terecht kan Dat de arts/specialist vriendelijk is Iets anders, namelijk... Vergeleken met 50-plussers vinden jongeren tussen jaar vriendelijkheid een belangrijker eigenschap bij een arts/specialist. Basis n=

27 RESULTATEN Ongeveer een derde van Nederland heeft het gevoel dat zij zelf kunnen kiezen bij welke arts/specialist zij zich laten behandelen. Toch is er ruim een kwart die zegt dat het ziekenhuis dat meestal bepaalt. eigen keuze arts/specialist In vergelijking met jongeren hebben Nederlanders vanaf 35 jaar vaker het gevoel dat zij zelf een arts/specialist kunnen kiezen waar zij een behandeling bij willen ondergaan. 34% 27% 14% Ja, ik heb het gevoel zelf te kunnen kiezen Nee, omdat mijn ziekenhuis dat meestal bepaalt Nee, omdat mijn huisarts dat meestal bepaalt 6% 3% 18% Nee, omdat mijn zorgverzekeraar dat meestal bepaalt Nee, om een andere reden, namelijk... Weet niet Basis n=2200 Mensen uit Friesland en Overijssel geven in vergelijking met Limburgers vaker aan dat hun huisarts bepaalt bij welke arts/specialist zij een behandeling ondergaan.bron van informatie dan Nederlanders jonger dan 50 jaar. 27

28 RESULTATEN Voor bijna driekwart van de Nederlanders is de reisafstand niet belangrijk als het gaat om de beste behandeling. reisafstand ziekenhuis 72% 9% 18% Helemaal/enigszins mee eens Helemaal/enigszins mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens Midden- en hoogopgeleiden zouden eerder 50km reizen voor de beste behandeling dan laag opgeleiden. Mensen uit Zeeland zijn meer bereid om 50 km te reizen om de beste behandeling te ondergaan dan mensen uit Noord-Holland en Zuid-Holland. Basis n=

29 RESULTATEN Meer dan de helft van Nederland is het eens met het selecteren van ziekenhuizen obv prijs, kwaliteit, patiënten en veiligheid. Over ziekenhuizen uitsluiten zijn Nederlanders minder positief. ziekenhuizen selecteren Mannen zijn het hier vaker over eens dan vrouwen. 53% Helemaal/enigszins mee eens 21% Helemaal/enigszins mee oneens 26% Nederlanders tussen jaar zijn het hier het minst mee eens vergeleken met andere leeftijdsgroepen Niet mee eens, niet mee oneens ziekenhuizen uitsluiten 50-plussers zijn het hier vaker 39% 32% 29% mee eens vergeleken met jarigen. Mannen zijn het hier vaker over eens dan vrouwen. Helemaal/enigszins mee eens Basis n=2200 Helemaal/enigszins mee oneens Niet mee eens, niet mee oneens 29

30 RESULTATEN Bijna een derde van de Nederlanders vindt dat de politiek het meest kan bijdragen aan bezuinigingen. Bijna de helft noemt iemand anders. Het meest genoemd is de farmaceutische industrie. wie kan hetziekenhuizen meest bijdrage selecteren aan bezuinigingen 30% 21% 16% 15% Bij jongeren tot 35 jaar staat de specialist vaker op de laatste plaats vergeleken met andere leeftijdsgroepen. Politiek Specialist (behandelaar) Ziekenhuis Zorgverzekeraar 50-plussers zetten de politiek vaker op de laatste plaats dan andere leeftijdsgroepen Vrouwen zetten zichzelf vaker 9% 8% 48% 11% Ikzelf Huisarts (doorverwijzer) Anders, namelijk.. Weet niet op de laatste plaats dan mannen wat betreft bijdragen aan bezuinigingen in de zorg. Farmaceutische industrie Apotheek Basis n=

31 RESULTATEN Als Nederlanders afwegen om naar de huisarts te gaan is de urgentie/ernst van de klacht het meest benoemd. Bijna een vijfde noemt ook zorgkosten als afweging om wel of niet de huisarts te bezoeken. afweging bezoek huisarts 0% 20% Urgentie/ernst 52% 57% Zorgkosten 17% 16% Kwaliteit Afstand 3% 2 Iets anders, namelijk... 3% 3% Nee, ik maak geen... 60% 50-plussers maken vaker een afweging vanwege de kwaliteit van de huisarts. Vrouwen maken vaker een afweging vanwege zorgkosten dan mannen. Er zijn meer mannen dan vrouwen die helemaal geen afweging maken. 9% Jongeren maken het meest de afweging s avond sof in het weekend naar de huisarts te gaan vanwege zorgkosten. 3% Weet niet 40% 18% 17% 3% 2 Basis n=2200 Afweging bezoek huisarts Afweging bezoek huisartsenpost of eerste hulp in weekend/ s avonds 31

32 RESULTATEN Als Nederlanders afwegen om naar de huisarts te gaan is de urgentie/ernst van de klacht het meest benoemd. Bijna een vijfde noemt ook zorgkosten als afweging om wel of niet de huisarts te bezoeken. samenvoegen huisartsenposten en eerste hulp 67% 16% 16% Ja Nee Weet niet Mannen zijn iets positiever over deze ontwikkeling dan vrouwen Basis n=

33 RESULTATEN Bijna de helft van Nederland is het ermee eens dat zorggebruik leidt tot een hogere zorgpremie. De meeste Nederlanders zijn niet bereid meer premie te betalen voor kwaliteit van zorg en meer vergoedingen in het basispakket. zorgpremie Voor betere kwaliteit van zorg 21% Voor meer vergoedingen in het basispakket 20% Voor ziekenhuis/behandelingen dichter bij huis 4 93% Voor een eenpersoonskamer in het ziekenhuis 8% 37% 33% 21% 44% 72% Ja 16% 3 74% Misschien Nee Voor iets anders 7% 80% 0% 39% 93% 20% 40% 60% Weet niet 80% 100% Mannen zijn vaker bereid om extra premie te betalen voor betere kwaliteit van zorg Jongeren zijn vaker bereid om extra premie te betalen voor betere kwaliteit van zorg Hoogopgeleiden zijn het meest bereid meer premie te betalen voor een eenpersoons- kamer in het ziekenhuis Basis n=

34 RESULTATEN Bent u het ermee eens of oneens dat meer zorggebruik leidt tot een hogere zorgpremie? zorgpremie 45% Helemaal/enigszins mee eens 34% Helemaal/enigszins mee oneens 21% Niet mee eens, niet mee oneens Mensen uit Overijssel zijn meer twijfelachtig dan mensen uit Drenthe over een hogere zorgpremie door meer zorggebruik. Dat zorggebruik leidt tot een hogere zorgpremie bevestigen mannen vaker dan vrouwen. Basis n=

35 RESULTATEN Bijna driekwart van de Nederlanders vindt dat er meer bevolkingsonderzoeken gehouden moeten worden om risico s te kunnen inschatten en zorgkosten omlaag te brengen. Een meerderheid staat ook positief tegenover euthanasie op kosten van de gemeenschap. stellingen gezondheidszorg Er moeten meer grootschalige bevolkingsonderzoeken gehouden worden. Dit is belangrijk voor de patiënten om risico s te kunnen inschatten en brengt de zorgkosten omlaag. 38% Mensen die ernstig ziek zijn, moeten bij het beëindigen van hun leven hulp kunnen krijgen op kosten van de gemeenschap. 35% 93% Ouderen die worden opgenomen in een verpleeghuis moeten daarvoor 8% huur en naar vermogen de zorgkosten betalen. Het is redelijk dat ze daarvoor ook hun vermogen aanspreken en hun huis verkopen. Nu ik een hoger verplicht eigen risico heb, ga ik minder snel naar het ziekenhuis. 34% 12% Om toenemende gezondheidskosten op hogere leeftijd 4 9% in te dammen, moet een aantal behandelingen boven een bepaalde leeftijd niet meer worden vergoed. 0% 22% 14% 25% 25% 23% 21% 5% 3 20% 7% 9% 28% 18% 15% 37% Helemaal mee eens Enigszins mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Enigszins mee oneens Helemaal mee oneens 18% 20% 22% 40% 37% 60% 80% 100% Jongeren gaan minder snel naar het ziekenhuis vanwege het hoger verplicht eigen risico dan oudere Nederlanders. 50-plussers zijn het het minst vaak eens eens met maatregelen die ten koste gaan van ouderenzorg. Vergeleken met Noord- en Zuid-Holland zijn mensen uit Noord- Brabant meer positief over het houden van grootschalige bevolkingsonderzoeken. Ten opzichte van Limburg zijn mensen uit Noord-Brabant het vaker eens over het krijgen van euthanasie op kosten van de gemeenschap bij ernstige ziekte. Basis n=

36 ONDERZOEKSVERANTWOORDING

37 ONDERZOEKSVERANTWOORDING Methode Het onderzoek is online uitgevoerd op het Online Intomart GfK panel. Respondenten uit het Online Intomart GfK panel ontvingen via een een uitnodiging met daarin een link naar de online vragenlijst. Veldwerkperiode Het veldwerk voor dit onderzoek werd uitgevoerd in oktober De gemiddelde invulduur van de vragenlijst bedroeg 10 minuten. Doelgroep & steekproef De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit consumenten in de leeftijd 18 jaar en ouder, representatief voor Nederland. De representatieve steekproef bestaat uit n=2200 Nederlanders. Rapportage Naast deze rapportage is er eveneens een uitgebreid tabellenboek beschikbaar met uitsplitsingen van de resultaten naar relevante achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, opleiding, sector, links-rechts zelfplaatsing, provincie, aantal uur betaalde arbeid, bedrijfsomvang, branche, gezinssamenstelling, levensfase en regio. Belangrijke verschillen tussen groepen worden in dit rapport aangestipt. Certificering Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitssysteem van Intomart GfK dat is gecertificeerd volgens de normen van NEN-EN-ISO 9001, ISO en ISO Intomart GfK onderschrijft de gedragsregels van E.S.O.M.A.R. (European Society for Opinion and Market Research) en is lid van de brancheorganisatie MOA (zie Het is toegestaan de uitkomsten van onderzoek extern te publiceren. Wel dient in dat geval bij de onderzoeksresultaten als bron "Intomart GfK oktober 2013" te worden vermeld. Exclusiviteit van verzamelde gegevens is gebaseerd op de Gedragscode van de MOA, art. 5 (zie 37

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman

MONITOR WERK Meting maart 2014. 34993 Maart 2014 Francette Broekman MONITOR WERK Meting maart 2014 34993 Maart 2014 Francette Broekman GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart 2014 1 Inleiding GfK Intomart 2014 34993 Achmea Volgens Nederland Werk Maart

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015

DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking. September 2015 DELTA LLOYD Hoe gaat NL met pensioen? - Landenvergelijking September 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten BIJLAGEN Onderzoeksverantwoording Certificering Contact 2 2 1. Inleiding

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers -

Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers - Hoe gaat Nederland met pensioen? - Spiegelmeting werkgevers - Een onderzoek onder werkgevers naar de verwachtingen ten aanzien van langer doorwerken door hun werknemers en hun eigen rol daarin. In opdracht

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ARBODIENSTEN Benchmarkmeting 2013 Marij Tillmanns December 2013 GfK Intomart 2013 Benchmark Arbodiensten 2013 december 2013 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p...

http://monitor.npcf.nl/engine.asp?guid=dd89b5b6b1e248a08d0633901ab0390c&p... pagina 1 van 7 Keuze en vergelijking Hoe bepaalt u welke arts voor u het beste is? Deze vragenlijst gaat over het maken van keuzes in de zorg en het vergelijken van informatie om een keuze te kunnen maken.

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv

CO2 opslag Mei 2010. Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht. Uitgevoerd door: Intomart GfK bv CO2 opslag Mei 2010 Een internet onderzoek in opdracht van Gemeente Barendrecht Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Tom van Dijk Tel.: +31 (0)35-6258411 / Fax: +31 (0)35-6246532 E-mail: Tom.van.Dijk@GfK.com

Nadere informatie

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013

Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Resultaten Friesland Zorg PR onderzoek 2013 Doelgroep: NL18+ repre naar geslacht x leeftijd, opleiding en regio Steekproefgrootte: n=1014 Onderzoeksperiode: 4 9 oktober 2013 Veldwerkbureau: PanelClix Ontwerp,

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham)

Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber of Commerce (AmCham) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Onderzoeksresultaten t.b.v. Clingendael Congres (Concept) In opdracht van: American Chamber

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen

Belangrijkste conclusies. Respons. 1 Resultaten Zorg in het algemeen Belangrijkste conclusies De meeste mensen (73) wenden zich met zorgvragen tot de huisarts. Internet is inmiddels ook een populaire vraagbaak geworden; 60 zoekt het antwoorden op zorgvragen op internet.

Nadere informatie

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP

9-07-2015. Medicijngebruik. een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP 9-07-2015 Medicijngebruik een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en apothekerskoepel KNMP Over dit onderzoek Dit onderzoek over medicijngebruik is uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. GfK 2015 NLO Distributieonderzoek 11 augustus 2015

AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK. GfK 2015 NLO Distributieonderzoek 11 augustus 2015 AUDIO DISTRIBUTIE ONDERZOEK 37339 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding, onderzoeksdoelstelling en opzet Onderzoeksresultaten Bezit en gebruik apparaten Radio via internet Gebruik online muziekdiensten

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

De duurzame energiesector

De duurzame energiesector De duurzame energiesector Welk beeld hebben jongeren van (werken in) de duurzame energiesector? GfK November 2016 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3 Onderzoeksresultaten Slide 5 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Awareness plasklachten in Nederland

Awareness plasklachten in Nederland Awareness plasklachten in Nederland In opdracht van Porter Novelli Carlijn Ritzen Suzanne van Strien 393378 Juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Achtergrond en doelstelling 2 3 Resultaten in detail Plasklachten

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst

Cliëntenonderzoek Huntington. Vragenlijst Cliëntenonderzoek Huntington Vragenlijst Instructie vooraf Het is de bedoeling dat de vragen worden beantwoord door diegene aan wie de vragenlijst is gestuurd, zonder hulp van anderen (tenzij dit niet

Nadere informatie

Tevredenheid voorlichting onder darmkankerpatiënten In opdracht van Darmkanker Nederland Oktober 2013

Tevredenheid voorlichting onder darmkankerpatiënten In opdracht van Darmkanker Nederland Oktober 2013 Tevredenheid voorlichting onder darmkankerpatiënten In opdracht van Darmkanker Nederland Oktober 2013 Project 33240 Rinda Vreven GfK Health GfK Intomart 2013 33240 Darmkanker stichting Oktober 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Hoe innovatief is ondernemend Nederland?

Hoe innovatief is ondernemend Nederland? Hoe innovatief is ondernemend Nederland? Grafieken rapportage opinie onderzoek BNR november 2015 (39438) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 Aanleiding en opzet Management summary Onderzoeksresultaten Bijlagen onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze?

13 juni 2014. Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? 13 juni 2014 Onderzoek: Goedkopere zorgpolis zonder vrije artsenkeuze? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

CONSUMENTENONDERZOEK 2012

CONSUMENTENONDERZOEK 2012 CONSUMENTENONDERZOEK 2012 Keurmerk Klantgericht Verzekeren September 2012 GfK 2012 Consumentenonderzoek 28 september 2012 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten 2.1 Belang van het

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Carlijn Ritzen Tel.:035-6258411

Nadere informatie

ASN BANK. Onderzoek naar verantwoordelijkheid voor verduurzaming. Peter Mulder Amber Scholtz Oktober 2014 36378

ASN BANK. Onderzoek naar verantwoordelijkheid voor verduurzaming. Peter Mulder Amber Scholtz Oktober 2014 36378 ASN BANK Onderzoek naar verantwoordelijkheid voor verduurzaming Peter Mulder Amber Scholtz Oktober 2014 36378 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Management Summary 3. Resultaten a. Verantwoordelijkheid verduurzaming

Nadere informatie

ONSUMENTENONDERZOEK ZUID-HOLLAND ACTORY OUTLET CENTER BLEIZO

ONSUMENTENONDERZOEK ZUID-HOLLAND ACTORY OUTLET CENTER BLEIZO ONSUMENTENONDERZOEK ZUID-HOLLAND ACTORY OUTLET CENTER BLEIZO 29710 Mei 2012 Karin Ursem Stefan Peters Jerde Intomart GfK 2012 Mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Onderzoeksverantwoording 3. Conclusie 4.

Nadere informatie

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste ZZP Barometer-rapport van 2011. De ZZP Barometer is de structurele en onafhankelijke onderzoeksmonitor voor en over zzp'ers, freelancers

Nadere informatie

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015

Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Resultaten Nationale Vergelijkingsmonitor 2015 Pricewise is de grootste onafhankelijke vergelijkingssite die zowel energie, verzekeringen als telecom vergelijkt. In de jaarlijks terugkerende Nationale

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012

Meldactie Integrale bekostiging Resultaten. Januari/februari 2012 Meldactie Integrale bekostiging Resultaten Januari/februari 2012 Voor deze meldactie zijn met name patiënten uitgenodigd die te maken hebben met Diabetes, COPD of met (risico op) een hart en vaataandoening.

Nadere informatie

Analyse resultaten CVO 2014

Analyse resultaten CVO 2014 Analyse resultaten CVO 2014 Toelichting: Deze analyse heeft betrekking op toeristische binnenlandse vakanties. Vakanties van vaste standplaatshouders zijn hierin niet meegenomen, omdat de CVO cijfers van

Nadere informatie