Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen"

Transcriptie

1 Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent werkzoekend - Van de 25-min beroepsbevolking is 4,1 procent werkzoekend Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen vergeleken met gelijk gebleven - Bijna de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in i Veel meer uitkeringen in de bouw dan i vorig jaar - In de 1 e helft van procent meer nieuwe uitkeringen dan in 2011 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW 17

2 Niet-werkende werkzoekenden Van 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent werkzoekend Eind i 2012 stonden werkzoekenden bij UWV WERKbedrijf geregistreerd. Dat is vrijwel evenveel als in en ruim meer dan een jaar geleden. Van de totale beroepsbevolking behoort 5,9 procent tot de NWW. Net als voorgaande maanden nam het aantal werkzoekenden in i vooral af bij jongeren tot 25 jaar (-1,5%). Van de beroepsbevolking is 4,1 procent van de jongeren tot 25 jaar werkzoekend, van de 55-plussers is dat 9,4 procent. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal werkzoekenden bij UWV met 2,3 procent. Meer dan gemiddeld was de toename bij mannen (+3,7%), jarigen (+7,2%) en bij medische en paramedische beroepen (+11,8%). De instroom van niet-werkende werkzoekenden komt in de periode januari t/m i 2012 uit op , bijna 2 procent meer dan in dezelfde periode van Onder ongeschoolde werkzoekenden nam de instroom met 30 procent toe tot Kerncijfers NWW NWW percentage* i Mutatie % Mutatie i 2011 % mut. 12/ nww ,2% ,3% 5,9% 5,8% < 25 jaar ,5% ,9% 4,1% 4,0% jaar ,1% ,1% 7,3% 7,1% laaggeschoold ,8% ,1% 11,8% 11,7% 6 mnd. werkloos ,1% ,7% *NWW in % van de beroepsbevolking. Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom stand jan 06 jul jan 07 jul jan 08 jul jan-09 jan-10 jan-11 jan instroom uitstroom stand 2

3 WW-uitkeringen Veel meer WW-uitkeringen voor jongeren en in de bouw dan een jaar geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen is in i 2012 nagenoeg niet veranderd en komt uit op Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen ruim 15 procent hoger. Het aantal aan jongeren tot 25 jaar verstrekte uitkeringen steeg in een jaar tijd met bijna de helft tot Ook in de bouwnijverheid was sprake van een sterke toename. Het aantal uitkeringen nam in deze sector in een jaar tijd toe met 46 procent tot In de metaalindustrie (-6,1%) en de grafische industrie (-4,1%) was echter sprake van een daling. Regionaal lopen de ontwikkelingen vergeleken met een jaar geleden uiteen van een toename met 8,5 procent in Limburg tot een toename met 21 procent in Zeeland. Minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting in industrie en bouwnijverheid In de 1 e helft van 2012 werden er nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, 18 procent meer dan in dezelfde periode van Aan jongeren tot 25 jaar werden 30 procent meer nieuwe uitkeringen verstrekt. Bovengemiddeld was ook de toename van het aantal nieuwe uitkeringen bij de bouwnijverheid (+38%), de uitzendbedrijven (+29%) en in de gezondheid, welzijn en cultuursector. Het aantal nieuwe uitkeringen nam in de grote steden en vooral in Utrecht (+6%) minder dan gemiddeld toe. Dit komt omdat de vier grote steden een andere sectorsamenstelling kennen. Zo is de grootste stijger, de bouwnijverheid, in de vier grote steden minder vertegenwoordigd. En hebben sectoren waar de toename beperkt is gebleven of een daling vertonen, zoals onderwijs of openbaar bestuur, een groter aandeel. Het aantal beëindigde uitkeringen komt uit op , 2 procent minder dan in het 1 e half jaar van Het aantal uitkeringen dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur nam in de periode januari t/m i 2012 toe met 5 procent. Er werden in uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 5 procent minder dan in Vooral in de industrie (-24%) en de bouwnijverheid (-15%) werden in 2012 minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. In de gemeente Utrecht nam het aantal beëindigde uitkeringen toe met 6 procent. Kerncijfers WW 1 ww uitkeringen i Mutatie % Mutatie i 2011 % mut. 12/11 nieuw ,3% ,8% lopend ,1% ,2% beëindigd ,4% ,1% beeindigd vw max. duur ,8% ,8% beëindigd vw werkhervatting ,2% ,9% 1 Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2012 zijn maart,, ustus en ember 5 weekse periodes. In 2011 waren dat maart, i, tember en ember. 3

4 Nieuwe uitkeringen Beëindigde uitkeringen Beëindigde uitkeringen werk jan t/m jan t/m jan t/m % mut % mut % mut. Landbouw en visserij % % % Industrie en delfstoffen % % % Energie, water en afvalvoorziening % % % Bouwnijverheid % % % Handel % % % Horeca % % % Vervoer en opslag % % % Zakelijke dienstverlening % % % -Uitzendbedrijven % % % -zak. dienstverlening % % % Openbaar bestuur en overheidsdiensten % % % Onderwijs % % % Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % % Onbekend % % % Totaal % % % Instroom, uitstroom en stand ww-uitkeringen instroom/uitstroom stand jan 08 jul jan 09 jul jan 10 i jan 11 i jan 12 i instroom uitstroom uitstroom werk stand 4

5 Ingediende vacatures UWV WERKbedrijf Meer vacatures ingediend bij UWV Werkbedrijf Bij UWV WERKbedrijf werden in i van dit jaar vacatures ingediend, bijna een kwart meer dan in. Het aantal ingediende vacatures voor openbare orde en veiligheidsberoepen verdubbelde. Bij WERKbedrijf ingediende vacatures i mut. % mut. i 2011 % mut Agrarische beroepen % % Economisch-administratieve beroepen % % Informatica beroepen % % Medische en paramedische beroepen % % Openbare orde- en veiligheidsberoepen % % Pedagogische beroepen % 285-3% Sociaal-culturele beroepen % % Technische en industrieberoepen % % Transportberoepen % % Verzorgende en dienstverlenende beroepen % % onbekend Totaal ,6% % Bij UWV WERKbedrijf ingediende vacatures jul jan 12 5

6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen In de eerste helft van 2012 werden ontslagaanvragen bij UWV ingediend, ruim 41 procent meer dan in dezelfde periode van Het aantal verleende ontslagvergunningen nam in die periode vergeleken met vorig jaar toe met 33 procent tot De toename komt vooral voor rekening van de om bedrijfseconomische redenen verleende ontslagvergunningen (+48%). Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen januari t/m i aandeel % mut Verleende ontslagvergunningen -bedrijfseconomisch ,6% 76,9% 69,4% -arbeidsongeschiktheid ,2% 18,8% 24,0% -andere redenen ,2% 4,3% 6,6% totaal ,1% 100,0% 100,0% Ingediende ontslagaanvragen ,5% Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen jan-05 i jan-06 i jan-07 jul jan-08 jul jan-09 jan-10 jan-11 jan ingediend verleend 6

7 Statistische bijlage Niet-werkende werkzoekenden naar kenmerk i Mei % i Mut. % Instroom jan t/m i Mutatie Mutatie /11 Mutatie % mutatie Totaal werkzoekenden ,7% ,7% ,3% NWW ,2% ,3% ,9% Geslacht -mannen ,5% ,7% ,8% -vrouwen ,2% ,8% ,8% Leeftijd -< 25 jaar ,5% ,9% ,9% jaar ,2% ,2% ,6% jaar ,2% ,4% ,9% jaar ,1% ,1% ,7% Beroepsrichting -Agrarische ,1% ,1% ,0% -Economisch-administratieve ,0% ,0% ,6% -Informatica ,9% ,7% ,2% -Medische en paramedische ,1% ,8% ,0% -Openbare orde- en veiligheid ,2% ,0% ,1% -Pedagogische ,1% ,7% ,8% -Sociale en culturele ,3% ,9% ,7% -Technische en industriële ,9% ,6% ,0% -Transport ,1% ,6% ,0% -Verzorgende en dienstverlenende ,5% ,3% ,5% -onbekend Opleidingsniveau -basisonderwijs ,6% ,0% ,3% -vmbo ,0% ,6% ,6% -vwo/havo ,1% ,3% ,7% -mbo ,1% ,2% ,4% -hbo ,7% ,5% ,3% -wo ,1% ,7% ,2% -onbekend Duur niet-werkend < 6 maanden ,5% ,6% 6-12 maanden ,3% ,6% maanden ,9% ,5% maanden ,6% ,0% >= 3 jaar ,4% ,9% i Mei % i Mut. % Instroom jan t/m i Mutatie Mutatie /11 Mutatie % mutatie Provincie -Groningen ,1% ,5% ,9% -Friesland ,5% ,7% ,7% -Drenthe ,2% ,6% ,5% -Overijssel ,5% ,5% ,3% -Flevoland ,2% ,7% ,1% -Gelderland ,3% ,4% ,1% -Utrecht ,2% ,6% ,9% -Noord-Holland ,3% ,6% ,3% -Zuid-Holland ,1% ,1% ,2% -Zeeland ,6% ,0% ,7% -Noord-Brabant ,4% ,0% ,9% -Limburg ,2% ,2% ,5% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,1% ,5% ,2% -Rotterdam ,5% ,4% ,5% -Den Haag ,2% ,6% ,7% -Utrecht ,2% ,5% ,2% Bron: UWV 7

8 Niet-werkende werkzoekenden naar Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio % % 2012/ mutatie mutatie abs. mut. % mut. Drenthe ,2% ,3% ,3% Friesland ,5% ,9% 141 0,7% Groningen ,1% ,4% ,1% Flevoland ,4% ,1% ,8% Gooi- en Vechtstreek ,2% ,7% 54 0,9% Midden-Utrecht ,5% ,4% ,6% Oost-Utrecht ,8% ,5% 65 1,0% Drechtsteden ,4% ,7% 205 2,5% Rijnmond ,7% ,2% 209 0,4% IJsselvechtstreek ,4% ,0% ,5% Stedendriehoek ,3% ,8% 884 6,1% Twente ,4% ,8% 524 2,6% Haaglanden ,2% ,2% ,7% Holland Rijnland ,2% ,8% -18-0,2% Midden-Holland ,9% ,4% 373 7,0% West-Brabant ,1% ,3% ,0% Zeeland ,6% ,3% -2 0,0% Achterhoek ,1% ,0% 465 7,1% Midden-Gelderland ,9% ,6% 575 3,1% Rivierenland ,9% ,0% 227 4,6% Zuid-Gelderland ,2% ,7% -74-0,6% Noord-Kennemerland en West-Friesland ,4% ,0% 797 6,9% Zaanstreek/Waterland ,5% ,7% ,9% Zuid-Kennemerland ,8% ,5% 261 3,4% Midden-Brabant ,9% ,7% 682 6,3% Noordoost-Brabant ,1% ,0% ,5% Zuidoost-Brabant ,1% ,0% 981 5,4% Groot Amsterdam ,3% ,4% ,0% Noord- en Midden-Limburg ,0% ,7% 619 5,0% Zuid-Limburg ,2% ,4% ,9% onbekend Totaal ,2% ,5% ,3% 8

9 Niet-werkende werkzoekenden naar beroep Abs. % % Instroom jan t/m i i 2012 Mei 2012 Mutatie Mutatie i 2011 Mut. 12/11 Mutatie % mutatie elementaire beroepen ,1% ,3% ,9% agrarische beroepen ,1% ,6% ,3% technische beroepen ,0% ,6% ,2% transportberoepen ,3% ,6% ,0% administratieve, commerciële beroepen ed ,2% ,3% ,2% beveiligingsberoepen ,8% ,8% ,9% verzorgende beroepen ,4% ,2% ,0% ov. lagere beroepen ,9% ,0% ,8% totaal lagere beroepen ,6% ,8% ,1% agrarische beroepen ,9% ,2% ,2% technische beroepen ,1% ,4% ,7% transportberoepen ed ,9% ,7% ,0% (para)medische beroepen ,1% ,1% ,2% administratieve, commerciële beroepen ed ,8% ,2% ,5% juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen ,2% ,7% ,6% taalkundige, culturele beroepen ,8% ,4% ,0% gedrag en maatschappij ,9% ,6% ,5% verzorgende beroepen ed ,4% ,7% ,6% ov. middelbare beroepen ,9% ,5% ,9% totaal middelb. beroepen ,5% ,1% ,4% pedagogische beroepen ,8% ,6% ,5% technische beroepen ,0% ,7% ,3% (para)medische beroepen ,6% ,0% ,3% administratieve, commerciële, economische ,2% ,1% ,8% juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen ,3% ,8% ,1% taalkundige, culturele beroepen ,2% ,8% ,3% gedrag en maatschappij ed ,8% ,8% ,8% hogere verzorgende beroepen ,6% ,3% ,3% managers (hbo werk- en denkniveau) ,8% ,2% ,6% ov. hogere beroepen ,5% ,0% ,3% totaal hogere beroepen ,0% ,0% ,2% pedagogische beroepen ,0% ,4% ,7% technische beroepen ,6% ,0% ,9% (para)medische beroepen ,8% ,3% ,4% economische, administratieve beroepen ed ,2% ,7% ,5% juridische, bestuurlijke beroepen ,1% ,7% ,5% gedrag en maatschappij ,1% ,1% ,3% managers (wetenschappelijk werk- en denkniveau) ,9% ,9% ,4% overige wetensch. Beroepen ,8% ,4% ,9% totaal wetensch. beroepen ,7% ,2% ,2% onbekend Totaal nww ,2% ,3% ,9% Bron: UWV 9

10 Niet-werkende werkzoekenden in procenten van de beroepsbevolking Beroepsbevolking NWW NWW-percentage totaal ,9% 5,8% mannen ,5% 5,3% vrouwen ,4% 6,4% basisonderwijs ,7% 31,1% vmbo ,1% 6,2% vwo/havo ,7% 2,6% mbo ,2% 5,9% hbo ,0% 2,9% wo ,3% 2,3% onbekend < 25 jaar ,1% 4,0% jaar ,1% 4,8% jaar ,3% 5,4% jaar ,1% 6,0% jaar ,4% 9,1% Groningen ,9% 7,9% Friesland ,1% 7,1% Drenthe ,3% 6,7% Overijssel ,4% 6,1% Flevoland ,5% 6,8% Gelderland ,8% 5,5% Utrecht ,1% 4,2% Noord- Holland ,2% 5,4% Zuid- Holland ,7% 6,4% Zeeland ,2% 4,2% Noord- Brabant ,3% 5,1% Limburg ,7% 6,6% Amsterdam ,7% 7,6% Rotterdam ,2% 12,2% 's-gravenhage ,7% 8,2% Utrecht ,4% 4,7% Bron: UWV 10

11 Nieuwe WW-uitkeringen i Mutatie Mut. % Mutatie i 2011 % Mutatie 12/11 Totaal ,3% ,8% Geslacht -mannen ,9% ,1% -vrouwen ,4% ,4% Leeftijd jaar ,1% ,5% jaar ,6% ,0% jaar ,0% ,3% jaar ,3% ,8% jaar ,0% ,5% Provincie -Groningen ,1% ,6% -Friesland ,2% ,9% -Drenthe ,4% ,5% -Overijssel ,5% ,7% -Flevoland ,5% ,4% -Gelderland ,8% ,2% -Utrecht ,6% ,0% -Noord-Holland ,8% ,6% -Zuid-Holland ,0% ,7% -Zeeland ,0% ,0% -Noord-Brabant ,3% ,6% -Limburg ,6% ,1% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,2% ,6% -Rotterdam ,9% ,3% -Den Haag ,0% ,6% -Utrecht ,4% ,5% i Mutatie % Mutatie i 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,3% ,8% Sector Landbouw en visserij ,2% ,2% Industrie en delfstoffen ,0% ,7% -Grafische industrie ,8% ,3% -Metaalindustrie ,9% ,8% -Metaal- en technische bedrijven ,8% ,1% Energie, water en afvalvoorziening ,0% ,9% Bouwnijverheid ,6% ,3% -Bouwbedrijf ,4% ,7% Handel ,2% ,2% -Detailhandel ,4% ,5% -Grootwinkelbedrijf ,8% ,2% -groothandel ,1% ,0% Horeca ,2% ,8% Vervoer en opslag ,1% ,7% Financiële en zakelijke ,5% ,7% -Reiniging ,5% ,7% -Banken ,6% ,5% -Uitzendbedrijven ,9% ,6% -Werk en (re)integratie ,8% ,5% -zakelijke dienstverlening ,5% ,6% Openbaar bestuur ,6% ,1% Onderwijs ,3% ,1% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,4% ,4% -Gezondheidzorg en welzijn ,6% ,8% -Culturele instellingen ,7% ,8% Onbekende sector ,5% Bron: UWV 11

12 Lopende WW-uitkeringen i Mutatie % Mutatie i 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,1% ,2% Geslacht -mannen ,8% ,7% -vrouwen ,7% ,7% Leeftijd jaar ,8% ,6% jaar ,5% ,5% jaar ,1% ,0% jaar ,4% ,0% jaar ,7% ,0% Duur uitkering < 6 maanden ,0% ,7% 6-12 maanden ,6% ,6% maanden ,4% ,9% maanden ,1% ,6% >= 3 jaar ,5% ,3% Provincie -Groningen ,1% ,4% -Friesland ,6% ,5% -Drenthe ,7% ,5% -Overijssel ,2% ,5% -Flevoland ,6% ,1% -Gelderland ,2% ,0% -Utrecht ,6% ,9% -Noord-Holland ,4% ,5% -Zuid-Holland ,0% ,3% -Zeeland ,4% ,0% -Noord-Brabant ,2% ,7% -Limburg ,2% ,5% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,7% ,8% -Rotterdam ,9% ,5% -Den Haag ,3% ,0% -Utrecht ,6% ,7% i Mutatie % Mutatie i 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,1% ,2% Sector Landbouw en visserij ,0% ,1% Industrie en delfstoffen ,3% ,1% -Grafische industrie ,7% ,1% -Metaalindustrie ,0% ,1% -Metaal- en technische bedrijven ,7% ,8% Energie, water en afvalvoorziening ,7% ,2% Bouwnijverheid ,8% ,0% -Bouwbedrijf ,2% ,0% Handel ,1% ,7% -Detailhandel ,8% ,8% -Grootwinkelbedrijf ,2% ,4% -groothandel ,5% ,4% Horeca ,1% ,1% Vervoer en opslag ,4% ,9% Financiële en zakelijke ,9% ,3% -Reiniging ,6% ,0% -Banken ,7% ,9% -Uitzendbedrijven ,7% ,9% -Werk en (re)integratie ,2% ,3% -zakelijke dienstverlening ,6% ,6% Openbaar bestuur ,4% ,8% Onderwijs ,6% ,6% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% ,6% -Gezondheidzorg en welzijn ,3% ,2% -Culturele instellingen ,0% ,0% Onbekende sector ,5% ,6% Bron: UWV 12

13 Beëindigde WW-uitkeringen i Mutatie % Mutatie i 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,4% ,1% Reden -max. duur ,8% ,8% -werkhervatting ,2% ,9% -overig ,0% ,0% Geslacht -mannen ,1% ,1% -vrouwen ,0% ,8% Leeftijd jaar ,2% ,5% jaar ,4% ,0% jaar ,7% ,4% jaar ,5% ,0% jaar ,6% ,2% Uitkeringsduur < 6 maanden ,5% ,1% 6-12 maanden ,1% ,9% maanden ,0% ,8% maanden ,1% ,2% >= 3 jaar ,6% ,8% Provincie -Groningen ,4% ,2% -Friesland ,1% ,1% -Drenthe ,7% ,2% -Overijssel ,8% ,7% -Flevoland ,9% ,0% -Gelderland ,4% ,9% -Utrecht ,2% ,5% -Noord-Holland ,7% ,3% -Zuid-Holland ,6% ,1% -Zeeland ,7% ,4% -Noord-Brabant ,0% ,6% -Limburg ,9% ,7% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,9% ,1% -Rotterdam ,2% ,7% -Den Haag ,7% ,1% -Utrecht ,3% ,5% i Mutatie % Mutatie i 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,4% ,1% Sector Landbouw en visserij ,7% ,7% Industrie en delfstoffen ,5% ,4% -Grafische industrie ,9% ,2% -Metaalindustrie ,3% ,2% -Metaal- en technische bedrijven ,1% ,6% Energie, water en afvalvoorziening ,2% ,7% Bouwnijverheid ,3% ,5% -Bouwbedrijf ,9% ,5% Handel ,1% ,1% -Detailhandel ,7% ,7% -Grootwinkelbedrijf ,9% ,0% -groothandel ,4% ,6% Horeca ,0% ,3% Vervoer en opslag ,2% ,7% Financiële en zakelijke ,5% ,6% -Reiniging ,8% ,8% -Banken ,2% ,6% -Uitzendbedrijven ,5% ,8% -Werk en (re)integratie ,1% ,9% -zakelijke dienstverlening ,3% ,1% Openbaar bestuur ,5% ,7% Onderwijs ,3% ,0% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,4% ,6% -Gezondheidzorg en welzijn ,7% ,8% -Culturele instellingen ,2% ,7% Onbekende sector

14 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting naar sector* Werkvinders naar sector i Mutatie % Mutatie i 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,2% ,9% Landbouw en visserij ,1% ,9% Industrie en delfstoffen ,1% ,5% -Grafische industrie ,7% ,1% -Metaalindustrie ,9% ,8% -Metaal- en technische bedrijven ,7% ,6% Energie, water en afvalvoorziening ,3% ,4% Bouwnijverheid ,4% ,9% -Bouwbedrijf ,6% ,9% Handel ,5% ,0% -Detailhandel ,5% ,2% -Grootwinkelbedrijf ,9% ,9% -groothandel ,5% ,4% Horeca ,8% ,3% Vervoer en opslag ,0% ,5% Financiële en zakelijke ,8% ,1% -Reiniging ,6% ,6% -Banken ,4% ,5% -Uitzendbedrijven ,1% ,4% -Werk en (re)integratie ,9% ,6% -zakelijke dienstverlening ,6% ,0% Openbaar bestuur ,2% ,7% Onderwijs ,4% ,1% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,2% ,1% -Gezondheidzorg en welzijn ,2% ,5% -Culturele instellingen ,0% ,4% Onbekende sector Aandeel werkvinders i i 2011 Totaal 49% 49% 49% Landbouw en visserij 59% 64% 51% Industrie en delfstoffen 50% 50% 50% -Grafische industrie 41% 44% 55% -Metaalindustrie 54% 55% 55% -Metaal- en technische bedrijven 53% 52% 53% Energie, water en afvalvoorziening 39% 47% 42% Bouwnijverheid 67% 68% 64% -Bouwbedrijf 67% 65% 65% Handel 45% 46% 49% -Detailhandel 41% 43% 45% -Grootwinkelbedrijf 40% 38% 45% -groothandel 50% 52% 53% Horeca 45% 48% 42% Vervoer en opslag 49% 49% 51% Financiële en zakelijke 51% 49% 49% -Reiniging 26% 26% 29% -Banken 52% 42% 46% -Uitzendbedrijven 54% 51% 52% -Werk en (re)integratie 41% 37% 47% -zakelijke dienstverlening 52% 52% 52% Openbaar bestuur 39% 44% 38% Onderwijs 39% 44% 45% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur 45% 45% 44% -Gezondheidzorg en welzijn 43% 42% 42% -Culturele instellingen 54% 61% 51% Onbekende sector 47% 53% 47% Bron: UWV *Sector bij instroom WW 14

15 Nieuwe en beëindigde WW-uitkeringen 1 e helft 2012 en 2011 Nieuwe WW- uitkeringen jan t/m % mut. Totaal % Geslacht -mannen % -vrouwen % Leeftijd jaar % jaar % jaar % jaar % jaar % Provincie -Groningen % -Friesland % -Drenthe % -Overijssel % -Flevoland % -Gelderland % -Utrecht % -Noord-Holland % -Zuid-Holland % -Zeeland % -Noord-Brabant % -Limburg % -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam % -Rotterdam % -Den Haag % -Utrecht % 15

16 Beëindigde WW-uitkeringen jan t/m % mut. Totaal % Reden -max. duur % -werkhervatting % -overig % Geslacht -mannen % -vrouwen % Leeftijd jaar % jaar % jaar % jaar % jaar % Uitkeringsduur < 6 maanden % 6-12 maanden % maanden % maanden % >= 3 jaar % Provincie -Groningen % -Friesland % -Drenthe % -Overijssel % -Flevoland % -Gelderland % -Utrecht % -Noord-Holland % -Zuid-Holland % -Zeeland % -Noord-Brabant % -Limburg % -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam % -Rotterdam % -Den Haag % -Utrecht % 16

17 Toelichting NWW Toelichting NWW 9 UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV WERKbedrijf, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definities - Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam, die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Toelichting WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2012 zijn maart,, ustus en ember 5 weekse periodes. In 2011 waren dat maart, i, tember en ember. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. Het aantal niet-werkende werkzoekenden, de leeftijdsontwikkeling, de werkloosheidsduur, het opleidingsniveau, de beroepsgroep en regio. Daarnaast geeft de nieuwsflits cijfers over het aantal bij UWV WERKbedrijf ingediende vacatures en het aantal door UWV verleende ontslagvergunningen. De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie van het UWV WERKbedrijf. Omslagfoto: Nieuwsflits Arbeidsmarkt Karin Pilgram Jaargang 11 Nummer 6 i 2012 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. 17

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN Januari 2013 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 10,9% tot ruim 5.250. Deze maand werden 1.120 nieuwe WW rechten toegekend. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Rapportage NWW 55plus december 2011

Rapportage NWW 55plus december 2011 Rapportage NWW 55plus ember 2011 NWW vergeleken met een jaar geleden: - aantal werkzoekende 55plussers vrijwel onveranderd (108.200) - toename aantal vrouwen (+1,2%) - meer NWW 55plus met informaticaberoep

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland il Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie tember 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Haaglanden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Jean-Paul Biever Jean-Paul.Biever@uwv.nl 6 5437 2541 Martine van Doorn Martine.vanDoorn@uwv.nl

Nadere informatie

Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland

Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland Per 1 november 2009 Uitgave Rijnmond (Rotterdam e.o.) Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidwest- Nederland. Nadere

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek ember 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie december 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Amersfoort ober 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland augustus 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 6 1595 24 Nicole van der Goorbergh Nicole.vanderGoorbergh@uwv.nl

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2015 April 2015 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2015: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Amersfoort mei 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Drechtsteden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

!"##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+

!##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+ ! "# $% &%'' !"##$%&'$#! ( (( * + (, $#!$%&'$#! ( (( ( -. ( ( ( (( %#!$%&'$#! /( * (/ / (/ /( 0 (/ / *% (1 // (+ * $#& + 1( (, 1 # ( 1( 2 ( 1 ( 1/ * (- ( $%,$$%&'$#! +( +. ( +/ 3 ' ( +/( ( +/ +// 1 + -!&.!

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek ober 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Amersfoort januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Monitor kans op werk - in regio s en beroepen - 3 e kwartaal 2010

Monitor kans op werk - in regio s en beroepen - 3 e kwartaal 2010 Monitor kans op werk - in regio s en beroepen - 3 e kwartaal 2010 UWV WERKbedrijf Afdeling Arbeidsmarktinformatie Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Tel. 020-7515000 arbeidsmarktinformatie@uwv.nl Amsterdam,

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie juli 21 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 165 78 1329 Ingrid van Zimmeren Ingrid.vanZimmeren@uwv.nl

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland september 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Brabant i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Food Valley februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Rijnmond Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Inhoud Huidige regionale arbeidsmarkt: WW-uitkeringen en vacatures Landelijke prognose

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio West-Brabant i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie en - advies. Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan?

Arbeidsmarktinformatie en - advies. Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan? Arbeidsmarktinformatie en - advies Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan? Amsterdam, oktober 2011 Inhoud Samenvatting... 3 1 Van werkzoekend naar werk

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

RAIL 2011 Werkcollege

RAIL 2011 Werkcollege RAIL 2011 Werkcollege Bart Paashuis, Etil Douwe Grijpstra, Research voor Beleid Opzet werkcollege RAIL 2011 Wat is RAIL Aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt Vraag op de Limburgse arbeidsmarkt Discrepanties

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie ustus Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland, West Friesland en Kop van Noord-Holland Contactpersonen: Naam Email Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV

Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV 16 februari 2012 Maandelijkse cijfers over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en nietwerkende werkzoekenden van het UWV Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Samenvatting Meer banen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, maar niet in alle sectoren In de Stedendriehoek en

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Loon voor en na WW. Samenvatting

Loon voor en na WW. Samenvatting Loon voor en na WW Samenvatting len voor en na de WW onderzocht UWV heeft onderzocht in hoeverre het loon van werknemers voor en na de WW-uitkering verschilt. Daarbij is in de periode 2012-2013 gekeken

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf.

Centraal Bureau voor de Statistiek. Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf. 9 juli 2010 Maandelijkse cijfers over de werklozen en niet-werkende werkzoekenden van het CBS en UWV WERKbedrijf Samenvatting Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en UWV publiceren maandelijks

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek Vraag en aanbod in technische beroepen

Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek Vraag en aanbod in technische beroepen Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek Vraag en aanbod in technische beroepen Begrippen en afkortingen Definities Cijfers arbeidsmarktregio 's Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek januari 2011 1 Begrippen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek april 2016 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Regiorapportage Nijmegen

Regiorapportage Nijmegen Regiorapportage Nijmegen In opdracht van SER Gelderland Oktober 2008 Drs. J.D. Gardenier L.T. Schudde M. Nanninga MSc CAB Martinikerkhof 30 9712 JH Groningen 050-3115113 cab@cabgroningen.nl www.cabgroningen.nl

Nadere informatie

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2014 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) ICT BSU 4 Gegevensdiensten en Data Integratie (ICT) Afdeling ICT Data Warehouse (DWH) Postadres

Nadere informatie

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn

Februari 2010. Brancheschets Zorg & Welzijn Februari 2010 Brancheschets Zorg & Welzijn Brancheschets Zorg & Welzijn Afdeling Arbeidsmarktinformatie Redactie: Rob de Munnik, Marijke Oosterhuis en Niek Veeken Landelijk Bedrijfsadviseur voor de branche

Nadere informatie