September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus"

Transcriptie

1 September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren in een jaar tijd met ruim de helft toegenomen In 2012 veel meer nieuwe uitkeringen in de bouwnijverheid (+46,4%) dan in 2011 Dit jaar minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting (-3,3%) Bijna niet-werkende werkzoekenden (NWW) meer dan in ustus NWW geregistreerd bij UWV WERKbedrijf, 2,5 procent meer dan in ustus en bijna 15 procent meer dan in tember 2011 Vooral toename jonge werkzoekenden (+5,8%) Flinke stijging NWW medische en paramedische beroepen (+6,5%) Instroom NWW in 2012 bijna 9 procent hoger dan vorig jaar Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf WW-uitkeringen Ingediende vacatures UWV WERKbedrijf Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen Statistische bijlage Toelichting NWW/WW

2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf Sterke toename NWW medische- en paramedische beroepen Eind tember 2012 stonden niet-werkende werkzoekenden (NWW) bij UWV WERKbedrijf geregistreerd. Dat is bijna (+2,5%) meer dan in ustus en (+7,1%) meer dan een jaar geleden. Van de totale beroepsbevolking behoort 6,2 procent tot de NWW. Van de jongeren tot 25 jaar is dat 4,7 procent en van de 55plussers is dat 9,5 procent. Het aantal werkzoekenden met een medisch- of paramedisch beroep nam zowel vergeleken met een maand geleden (+6,5%) als vergeleken met een jaar geleden (+19,4%) relatief het sterkst toe. Het aantal NWW tot 25 jaar steeg t.o.v. ustus met bijna 6 procent en t.o.v. tember 2011 met bijna 15 procent. De instroom van niet-werkende werkzoekenden komt in de periode januari t/m tember 2012 uit op , bijna 9 procent meer dan in dezelfde periode van Onder jarigen nam de instroom met ruim 13 procent bovengemiddeld toe. De instroom van vmbo ers daalde met 6 procent en die van ongeschoolde NWW steeg met bijna 31 procent. Kerncijfers NWW Mutatie % Mutatie 2011 % mut. 12/11 NWW percentage* nww ,5% ,1% 6,2% 5,8% < 25 jaar ,8% ,8% 4,7% 4,1% jaar ,3% ,2% 7,4% 7,1% laaggeschoold ,1% ,5% 11,7% 11,7% 6 mnd. werkloos ,5% ,7% *NWW in % van de beroepsbevolking. Instroom, uitstroom en stand nww instroom/uitstroom jan 06 jul jan 07 jul jan 08 jul jan-09 jan-10 jan-11 jan-12 jul stand instroom uitstroom stand Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

3 WW-uitkeringen Lopende WW-uitkeringen bouw bijna driekwart hoger dan een jaar geleden September 2012 telt lopende WW-uitkeringen, vrijwel evenveel als in ustus, maar veel meer dan (+21%) een jaar geleden. Het aantal uitkeringen in de bouw komt in tember dit jaar uit op ruim , dat is bijna driekwart meer dan in tember vorig jaar. Ook het aantal lopende uitkeringen voor jongeren tot 25 jaar ligt in tember 2012 fors boven dat van vorig jaar (+53,8%). In 2012 minder nieuwe uitkeringen openbaar bestuur en overheidsdiensten In de periode januari t/m tember 2012 werden er nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, 19 procent meer dan in dezelfde periode van In de sector openbaar bestuur/overheidsdiensten (-14,5%) werden in 2012 minder nieuwe uitkeringen verstrekt dan in 2011 en in de bouwnijverheid veel meer (+46,4%). Vooral in de industrie dit jaar minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting Het aantal beëindigde uitkeringen komt uit in de eerste drie kwartalen van 2012 uit op , bijna 1 procent meer dan in dezelfde periode van Het aantal uitkeringen dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur nam in deze periode toe met 9 procent. Er werden in uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, ruim 3 procent minder dan in In de industrie (-18,6%) werden in 2012 veel minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting en in de sector gezondheid, welzijn en cultuur (+14,1%) veel meer dan vorig jaar. Kerncijfers WW 1 ww uitkeringen Mutatie % Mutatie 2011 % mut. 12/11 nieuw ,6% ,4% lopend ,1% ,0% beëindigd ,2% ,2% beeindigd vw max. duur ,9% ,2% beëindigd vw werkhervatting ,6% ,4% WW uitkeringen naar sector januari t/m tember nieuwe beëindigde beëindigd vw werkhervatting % mutatie % mutatie % mutatie Landbouw en visserij ,3% ,8% ,7% Industrie en delfstoffen ,5% ,3% ,6% Energie, water en afvalvoorziening ,4% ,4% ,8% Bouwnijverheid ,4% ,5% ,2% Handel ,6% ,8% ,1% Horeca ,3% ,2% ,4% Vervoer en opslag ,3% ,6% ,5% Financiële en zakelijke dienstverlening ,5% ,3% ,1% - wv uitzendbureaus ,8% ,8% ,1% - wv zakelijke dienstverlening ,3% ,4% ,5% Openbaar bestuur en overheidsdiensten ,5% ,0% ,4% Onderwijs ,9% ,8% ,9% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% ,7% ,2% Onbekend ,2% ,6% ,3% Totaal ,0% ,9% ,3% 1 Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2012 zijn maart,, ustus en ember 5 weekse periodes. In 2011 waren dat maart, i, tember en ember. Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

4 Instroom, uitstroom en stand ww-uitkeringen instroom/uitstroom stand jan 08 jul jan 09 jul jan 10 i jan 11 i jan 12 i jul instroom uitstroom uitstroom werk stand Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

5 Ingediende vacatures UWV WERKbedrijf In tember iets meer vacatures ingediend bij UWV Werkbedrijf Bij UWV WERKbedrijf werden in tember 2012 ruim vacatures ingediend, dat is 0,9 procent meer dan in ustus. Vooral voor technische en industrieberoepen (+350) werden in tember in absolute zin meer vacatures ingediend dan een maand geleden. Vergeleken met een jaar geleden daalde het aantal ingediende vacatures met 13 procent. Alleen voor de informatica beroepen werden in tember dit jaar meer vacatures ingediend dan in tember vorig jaar. Bij WERKbedrijf ingediende vacatures mut. % mut % mut Agrarische beroepen % % Economisch-administratieve beroepen % % Informatica beroepen % 885 5% Medische en paramedische beroepen % % Openbare orde- en veiligheidsberoepen % % Pedagogische beroepen % % Sociaal-culturele beroepen % % Technische en industrieberoepen % % Transportberoepen % % Verzorgende en dienstverlenende beroepen % % onbekend Totaal ,9% % Bij UWV WERKbedrijf ingediende vacatures jul jan 12 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen In de periode januari t/m tember 2012 werden ontslagaanvragen bij UWV ingediend, 52 procent meer dan in dezelfde periode van Het aantal verleende ontslagvergunningen nam in deze periode vergeleken met vorig jaar toe met 31 procent tot De toename komt vooral voor rekening van de om bedrijfseconomische redenen verleende ontslagvergunningen (+45%). Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen januari t/m tember aandeel % mut Verleende ontslagvergunningen -bedrijfseconomisch ,5% 78,3% 70,8% -arbeidsongeschiktheid ,5% 17,7% 23,2% -andere redenen ,0% 4,0% 6,1% totaal ,6% 100,0% 100,0% Ingediende ontslagaanvragen ,0% Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen jan-05 i jan-06 i jan-07 jul jan-08 jul jan-09 jan-10 jan-11 jan jul ingediend verleend Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

7 Statistische bijlage Niet-werkende werkzoekenden naar kenmerk % Mut. % Instroom jan t/m Mutatie Mutatie /11 Mutatie % mutatie Totaal werkzoekenden ,8% ,8% ,1% NWW ,5% ,1% ,8% Geslacht -mannen ,1% ,9% ,3% -vrouwen ,9% ,2% ,4% Leeftijd -< 25 jaar ,8% ,8% ,8% jaar ,5% ,2% ,3% jaar ,3% ,6% ,3% jaar ,3% ,2% ,5% Beroepsrichting -Agrarische ,5% ,8% ,8% -Economisch-administratieve ,7% ,5% ,2% -Informatica ,9% ,6% ,3% -Medische en paramedische ,5% ,4% ,8% -Openbare orde- en veiligheid ,6% ,7% ,0% -Pedagogische ,6% ,1% ,0% wv leraren basisonderwijs ,1% ,6% ,2% -Sociale en culturele ,4% ,2% ,5% -Technische en industriële ,4% ,1% ,4% -Transport ,6% ,0% ,9% -Verzorgende en dienstverlenende ,6% ,5% ,1% -onbekend Opleidingsniveau -basisonderwijs ,6% ,1% ,8% -vmbo ,1% ,3% ,1% -vwo/havo ,3% ,9% ,9% -mbo ,8% ,9% ,2% -hbo ,7% ,5% ,0% -wo ,4% ,6% ,5% -onbekend Duur niet-werkend < 6 maanden ,4% ,4% 6-12 maanden ,5% ,0% maanden ,5% ,3% maanden ,6% ,2% >= 3 jaar ,4% ,5% % Mut. % Instroom jan t/m Mutatie Mutatie /11 Mutatie % mutatie Provincie -Groningen ,1% ,7% ,5% -Friesland ,7% ,1% ,7% -Drenthe ,8% ,6% ,0% -Overijssel ,6% ,6% ,2% -Flevoland ,2% ,0% ,4% -Gelderland ,0% ,2% ,2% -Utrecht ,1% ,4% ,5% -Noord-Holland ,8% ,1% ,6% -Zuid-Holland ,3% ,0% ,5% -Zeeland ,5% ,2% ,2% -Noord-Brabant ,2% ,6% ,4% -Limburg ,0% ,3% ,1% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,6% ,0% ,4% -Rotterdam ,8% ,5% ,4% -Den Haag ,2% ,5% ,2% -Utrecht ,9% ,1% ,9% Bron: UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

8 Niet-werkende werkzoekenden naar Arbeidsmarktregio Arbeidsmarktregio 2012 % 2011 % 2012/2011 mutatie mutatie abs. mut. % mut. Drenthe ,9% ,5% 949 7,9% Friesland ,7% ,2% ,1% Groningen ,1% ,4% ,8% Flevoland ,0% ,2% ,5% Gooi- en Vechtstreek ,3% ,7% 89 1,4% Midden-Utrecht ,4% ,6% 929 5,8% Oost-Utrecht ,3% ,0% ,3% Drechtsteden ,6% ,1% ,8% Rijnmond ,6% ,1% ,3% IJsselvechtstreek ,6% ,2% ,7% Stedendriehoek ,4% ,5% ,4% Twente ,6% ,9% 917 4,4% Haaglanden ,1% ,9% ,6% Holland Rijnland ,7% ,2% 775 7,8% Midden-Holland ,5% ,2% ,5% West-Brabant ,1% ,5% 587 3,8% Zeeland ,5% ,6% 501 7,2% Achterhoek ,2% ,0% ,6% Midden-Gelderland ,7% ,1% ,7% Rivierenland ,3% ,1% 296 5,8% Zuid-Gelderland ,1% ,7% 393 3,4% Noord-Kennemerland en West-Friesland ,1% ,0% ,0% Zaanstreek/Waterland ,8% ,0% -73-0,9% Zuid-Kennemerland ,4% ,2% 763 9,7% Midden-Brabant ,9% ,4% ,9% Noordoost-Brabant ,5% ,6% ,6% Zuidoost-Brabant ,3% ,1% ,0% Groot Amsterdam ,0% ,2% ,8% Noord- en Midden-Limburg ,7% ,6% ,6% Zuid-Limburg ,0% ,5% 640 3,0% onbekend Totaal ,5% ,1% ,1% Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

9 Niet-werkende werkzoekenden naar beroep Abs. % % Instroom jan t/m Mutatie Mutatie 2011 Mut. 12/11 Mutatie % mutatie elementaire beroepen ,1% ,5% ,7% agrarische beroepen ,2% ,7% ,9% technische beroepen ,2% ,5% ,6% transportberoepen ,5% ,8% ,8% administratieve, commerciële beroepen ed ,2% ,5% ,1% beveiligingsberoepen ,7% ,9% ,4% verzorgende beroepen ,4% ,5% ,4% ov. lagere beroepen ,4% ,4% ,3% totaal lagere beroepen ,1% ,2% ,1% agrarische beroepen ,2% ,3% ,2% technische beroepen ,6% ,5% ,9% transportberoepen ed ,7% ,6% ,8% (para)medische beroepen ,1% ,2% ,3% administratieve, commerciële beroepen ed ,1% ,8% ,8% juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen ,4% ,1% ,8% taalkundige, culturele beroepen ,7% ,6% ,0% gedrag en maatschappij ,3% ,6% ,8% verzorgende beroepen ed ,7% ,1% ,8% ov. middelbare beroepen ,2% ,8% ,5% totaal middelb. beroepen ,6% ,5% ,4% pedagogische beroepen ,5% ,8% ,5% technische beroepen ,3% ,6% ,1% (para)medische beroepen ,8% ,7% ,7% administratieve, commerciële, economische ,9% ,4% ,4% juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen ,6% ,2% ,2% taalkundige, culturele beroepen ,5% ,0% ,6% gedrag en maatschappij ed ,0% ,4% ,1% hogere verzorgende beroepen ,4% ,3% ,1% managers (hbo werk- en denkniveau) ,7% ,7% ,6% ov. hogere beroepen ,5% ,1% ,6% totaal hogere beroepen ,9% ,6% ,6% pedagogische beroepen ,9% ,0% ,5% technische beroepen ,0% ,8% ,9% (para)medische beroepen ,6% ,0% ,2% economische, administratieve beroepen ed ,1% ,5% ,3% juridische, bestuurlijke beroepen ,9% ,6% ,7% gedrag en maatschappij ,1% ,9% ,6% managers (wetenschappelijk werk- en denkniveau) ,0% ,2% ,4% overige wetensch. Beroepen ,2% ,0% ,2% totaal wetensch. beroepen ,8% ,0% ,6% onbekend Totaal nww ,5% ,1% ,8% Bron: UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

10 Niet-werkende werkzoekenden in procenten van de beroepsbevolking Beroepsbevolking NWW NWW-percentage totaal ,2% 5,8% mannen ,8% 5,3% vrouwen ,8% 6,4% basisonderwijs ,0% 31,0% vmbo ,1% 6,2% vwo/havo ,8% 2,6% mbo ,7% 5,9% hbo ,5% 3,0% wo ,6% 2,3% onbekend < 25 jaar ,7% 4,1% jaar ,6% 4,8% jaar ,5% 5,3% jaar ,2% 6,0% jaar ,5% 9,1% Groningen ,8% 7,7% Friesland ,5% 7,2% Drenthe ,3% 6,8% Overijssel ,7% 6,2% Flevoland ,0% 7,2% Gelderland ,1% 5,5% Utrecht ,4% 4,1% Noord-Holland ,2% 5,2% Zuid-Holland ,0% 6,6% Zeeland ,4% 4,1% Noord-Brabant ,7% 5,1% Limburg ,0% 6,5% Amsterdam ,3% 7,1% Rotterdam ,3% 12,8% 's-gravenhage ,2% 8,4% Utrecht ,7% 4,6% Bron: UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

11 Nieuwe WW-uitkeringen Mut. Mutatie % Mutatie 2011 % Mutatie 12/11 Totaal ,6% ,4% Geslacht -mannen ,3% ,2% -vrouwen ,9% ,7% Leeftijd jaar ,8% ,1% jaar ,6% ,8% jaar ,7% ,7% jaar ,9% ,9% jaar ,3% ,8% Provincie -Groningen ,1% ,2% -Friesland ,5% ,6% -Drenthe ,0% ,8% -Overijssel ,5% ,5% -Flevoland ,6% ,5% -Gelderland ,6% ,5% -Utrecht ,0% ,5% -Noord-Holland ,2% ,5% -Zuid-Holland ,5% ,0% -Zeeland ,1% ,3% -Noord-Brabant ,8% ,9% -Limburg ,2% ,0% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,7% ,7% -Rotterdam ,2% ,7% -Den Haag ,6% ,6% -Utrecht ,1% ,2% Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,6% ,4% Sector Landbouw en visserij ,0% ,5% Industrie en delfstoffen ,4% ,9% -Grafische industrie ,1% ,2% -Metaal- en technische bedrijven ,5% ,3% -Metaalindustrie ,1% ,5% Energie, water en afvalvoorziening ,0% ,9% Bouwnijverheid ,9% ,3% -Bouwbedrijf ,5% ,6% Handel ,1% ,1% -Detailhandel ,7% ,9% -Grootwinkelbedrijf ,3% ,5% -groothandel ,2% ,5% Horeca ,3% ,0% Vervoer en opslag ,1% ,5% Financiële en zakelijke ,6% ,8% -Banken ,6% ,6% -Bewakingsbedrijven ,8% ,4% -Reiniging ,4% ,6% -Uitzendbedrijven ,7% ,6% -zakelijke dienstverlening ,4% ,4% Openbaar bestuur ,7% ,8% Onderwijs ,3% ,7% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% ,5% -Culturele instellingen ,2% ,0% -Gezondheidzorg en welzijn ,2% ,8% Onbekende sector ,6% Bron: UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

12 Lopende WW-uitkeringen Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,1% ,0% Geslacht -mannen ,4% ,6% -vrouwen ,7% ,4% Leeftijd jaar ,2% ,8% jaar ,2% ,7% jaar ,3% ,4% jaar ,1% ,7% jaar ,7% ,0% Duur uitkering < 6 maanden ,5% ,4% 6-12 maanden ,7% ,7% maanden ,4% ,7% maanden ,7% ,6% >= 3 jaar ,2% ,0% Provincie -Groningen ,0% ,0% -Friesland ,1% ,8% -Drenthe ,6% ,4% -Overijssel ,3% ,7% -Flevoland ,4% ,6% -Gelderland ,2% ,4% -Utrecht ,1% ,8% -Noord-Holland ,5% ,5% -Zuid-Holland ,5% ,9% -Zeeland ,2% ,2% -Noord-Brabant ,1% ,6% -Limburg ,2% ,1% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,1% ,4% -Rotterdam ,7% ,9% -Den Haag ,4% ,2% -Utrecht ,7% ,1% Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,1% ,0% Sector Landbouw en visserij ,0% ,0% Industrie en delfstoffen ,2% ,4% -Grafische industrie ,2% ,7% -Metaal- en technische bedrijven ,4% ,5% -Metaalindustrie ,9% ,2% Energie, water en afvalvoorziening ,2% ,0% Bouwnijverheid ,8% ,9% -Bouwbedrijf ,7% ,6% Handel ,4% ,3% -Detailhandel ,6% ,1% -Grootwinkelbedrijf ,0% ,1% -groothandel ,4% ,8% Horeca ,5% ,8% Vervoer en opslag ,8% ,2% Financiële en zakelijke ,2% ,5% -Banken ,0% ,5% -Bewakingsbedrijven ,4% ,3% -Reiniging ,1% ,5% -Uitzendbedrijven ,0% ,9% -zakelijke dienstverlening ,7% ,1% Openbaar bestuur ,1% ,5% Onderwijs ,4% ,4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,0% ,0% -Culturele instellingen ,8% ,0% -Gezondheidzorg en welzijn ,5% ,8% Onbekende sector ,7% ,9% Bron: UWV Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

13 Beëindigde WW-uitkeringen Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,2% ,2% Reden -max. duur ,9% ,2% -werkhervatting ,6% ,4% -overig ,5% ,3% Geslacht -mannen ,0% ,7% -vrouwen ,4% ,5% Leeftijd jaar ,3% ,1% jaar ,2% ,4% jaar ,9% ,3% jaar ,7% ,0% jaar ,1% ,1% Uitkeringsduur < 6 maanden ,0% ,5% 6-12 maanden ,5% ,7% maanden ,5% ,8% maanden ,6% ,7% >= 3 jaar ,9% ,3% Provincie -Groningen ,3% ,7% -Friesland ,5% ,5% -Drenthe ,2% ,2% -Overijssel ,8% ,7% -Flevoland ,2% ,2% -Gelderland ,7% ,2% -Utrecht ,9% ,8% -Noord-Holland ,4% ,2% -Zuid-Holland ,7% ,5% -Zeeland ,3% ,8% -Noord-Brabant ,4% ,3% -Limburg ,9% ,3% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,6% ,8% -Rotterdam ,0% ,4% -Den Haag ,6% ,3% -Utrecht ,7% ,1% Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,2% ,2% Sector Landbouw en visserij ,9% ,3% Industrie en delfstoffen ,6% ,9% -Grafische industrie ,4% ,7% -Metaal- en technische bedrijven ,5% ,1% -Metaalindustrie ,8% ,0% Energie, water en afvalvoorziening ,7% ,1% Bouwnijverheid ,1% ,5% -Bouwbedrijf ,0% ,5% Handel ,8% ,9% -Detailhandel ,1% ,2% -Grootwinkelbedrijf ,2% ,7% -groothandel ,2% ,9% Horeca ,6% ,2% Vervoer en opslag ,6% ,3% Financiële en zakelijke ,1% ,5% -Banken ,2% ,5% -Bewakingsbedrijven ,9% ,8% -Reiniging ,3% ,9% -Uitzendbedrijven ,4% ,4% -zakelijke dienstverlening ,0% ,6% Openbaar bestuur ,1% ,6% Onderwijs ,4% ,7% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% ,0% -Culturele instellingen ,3% ,4% -Gezondheidzorg en welzijn ,0% ,8% Onbekende sector ,2% Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

14 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting naar sector* Werkvinders naar sector Mutatie % Mutatie 2011 Mut. 12/11 % Mutatie Totaal ,6% ,4% Sector Landbouw en visserij ,1% ,3% Industrie en delfstoffen ,5% ,8% -Grafische industrie ,4% ,5% -Metaal- en technische bedrijven ,4% ,3% -Metaalindustrie ,0% ,0% Energie, water en afvalvoorziening ,8% ,2% Bouwnijverheid ,2% ,2% -Bouwbedrijf ,4% ,1% Handel ,1% ,9% -Detailhandel ,5% ,1% -Grootwinkelbedrijf ,3% ,4% -groothandel ,7% ,5% Horeca ,8% ,5% Vervoer en opslag ,3% ,9% Financiële en zakelijke ,0% ,7% -Banken ,6% ,7% -Bewakingsbedrijven ,0% ,4% -Reiniging ,4% ,7% -Uitzendbedrijven ,1% ,3% -zakelijke dienstverlening ,4% ,6% Openbaar bestuur ,3% ,8% Onderwijs ,9% ,2% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% ,4% -Culturele instellingen ,3% ,4% -Gezondheidzorg en welzijn ,8% ,7% Onbekende sector Aandeel werkvinders Totaal 53% 51% 57% Sector Landbouw en visserij 56% 52% 58% Industrie en delfstoffen 55% 53% 58% -Grafische industrie 45% 43% 51% -Metaal- en technische bedrijven 59% 58% 61% -Metaalindustrie 53% 55% 58% Energie, water en afvalvoorziening 19% 46% 45% Bouwnijverheid 71% 69% 74% -Bouwbedrijf 73% 69% 75% Handel 49% 43% 54% -Detailhandel 47% 42% 51% -Grootwinkelbedrijf 49% 36% 55% -groothandel 52% 47% 57% Horeca 45% 40% 47% Vervoer en opslag 50% 47% 53% Financiële en zakelijke 53% 54% 57% -Banken 50% 45% 51% -Bewakingsbedrijven 36% 40% 42% -Reiniging 32% 29% 37% -Uitzendbedrijven 57% 61% 61% -zakelijke dienstverlening 54% 50% 57% Openbaar bestuur 42% 40% 45% Onderwijs 62% 58% 66% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur 50% 46% 53% -Culturele instellingen 60% 58% 66% -Gezondheidzorg en welzijn 49% 44% 50% Onbekende sector 54% 51% 61% Bron: UWV *Sector bij instroom WW 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

15 Nieuwe WW-uitkeringen, cumulatief jan t/m % mut. Totaal ,0% Geslacht -mannen ,6% -vrouwen ,0% Leeftijd jaar ,2% jaar ,8% jaar ,9% jaar ,2% jaar ,4% Provincie -Groningen ,4% -Friesland ,5% -Drenthe ,4% -Overijssel ,1% -Flevoland ,9% -Gelderland ,7% -Utrecht ,2% -Noord-Holland ,6% -Zuid-Holland ,3% -Zeeland ,1% -Noord-Brabant ,8% -Limburg ,8% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,2% -Rotterdam ,9% -Den Haag ,9% -Utrecht ,9% Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

16 Beëindigde WW-uitkeringen, cumulatief jan t/m % mut. Totaal ,9% Reden -max. duur ,9% -werkhervatting ,3% -overig ,3% Geslacht -mannen ,3% -vrouwen ,3% Leeftijd jaar ,3% jaar ,4% jaar ,2% jaar ,1% jaar ,3% Uitkeringsduur < 6 maanden ,1% 6-12 maanden ,7% maanden ,0% maanden ,6% >= 3 jaar ,0% Provincie -Groningen ,2% -Friesland ,3% -Drenthe ,4% -Overijssel ,2% -Flevoland ,5% -Gelderland ,3% -Utrecht ,3% -Noord-Holland ,3% -Zuid-Holland ,4% -Zeeland ,2% -Noord-Brabant ,2% -Limburg ,9% -buitenland/onbekend Grote gemeenten: -Amsterdam ,6% -Rotterdam ,8% -Den Haag ,5% -Utrecht ,0% Nieuwsflits Arbeidsmarkt Jaargang 11 Nummer 9 tember

17 Toelichting NWW Toelichting NWW 9 UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV WERKbedrijf, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Definities - Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van jaar zonder werk of minder dan 12 uur per week werkzaam, die direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en actief naar werk zoeken. Toelichting WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2012 zijn maart,, ustus en ember 5 weekse periodes. In 2011 waren dat maart, i, tember en ember. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. Het aantal niet-werkende werkzoekenden, de leeftijdsontwikkeling, de werkloosheidsduur, het opleidingsniveau, de beroepsgroep en regio. Daarnaast geeft de nieuwsflits cijfers over het aantal bij UWV WERKbedrijf ingediende vacatures en het aantal door UWV verleende ontslagvergunningen. De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie van het UWV WERKbedrijf. Omslagfoto: Nieuwsflits Arbeidsmarkt Martina van Jaargang Galen 11 Nummer 9 tember 2012 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. 17

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN Januari 2013 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 10,9% tot ruim 5.250. Deze maand werden 1.120 nieuwe WW rechten toegekend. Het

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Rapportage NWW 55plus december 2011

Rapportage NWW 55plus december 2011 Rapportage NWW 55plus ember 2011 NWW vergeleken met een jaar geleden: - aantal werkzoekende 55plussers vrijwel onveranderd (108.200) - toename aantal vrouwen (+1,2%) - meer NWW 55plus met informaticaberoep

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland

Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland Per 1 november 2009 Uitgave Rijnmond (Rotterdam e.o.) Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidwest- Nederland. Nadere

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland il Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie tember 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Haaglanden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Jean-Paul Biever Jean-Paul.Biever@uwv.nl 6 5437 2541 Martine van Doorn Martine.vanDoorn@uwv.nl

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2015 April 2015 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2015: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Amersfoort ober 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek ember 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie december 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Amersfoort mei 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland augustus 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

!"##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+

!##$%&'$#! ( ()( * + (), )( )()( )() - ). ( ))( ( )) (( %#!$%&'$#! /)( * (/ /) (/ /))( 0 (/ /)) *% (1 /))/ (+ ! "# $% &%'' !"##$%&'$#! ( (( * + (, $#!$%&'$#! ( (( ( -. ( ( ( (( %#!$%&'$#! /( * (/ / (/ /( 0 (/ / *% (1 // (+ * $#& + 1( (, 1 # ( 1( 2 ( 1 ( 1/ * (- ( $%,$$%&'$#! +( +. ( +/ 3 ' ( +/( ( +/ +// 1 + -!&.!

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek ober 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 6 1595 24 Nicole van der Goorbergh Nicole.vanderGoorbergh@uwv.nl

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Amersfoort januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Food Valley februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Drechtsteden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie juli 21 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 165 78 1329 Ingrid van Zimmeren Ingrid.vanZimmeren@uwv.nl

Nadere informatie

Monitor kans op werk - in regio s en beroepen - 3 e kwartaal 2010

Monitor kans op werk - in regio s en beroepen - 3 e kwartaal 2010 Monitor kans op werk - in regio s en beroepen - 3 e kwartaal 2010 UWV WERKbedrijf Afdeling Arbeidsmarktinformatie Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Tel. 020-7515000 arbeidsmarktinformatie@uwv.nl Amsterdam,

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland september 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Brabant i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn

Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017. 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Regionale arbeidsmarktprognoses 2016-2017 31 mei 2016, UWV, Afdeling Arbeidsmarktinformatie en advies, Bert van de Geijn Inhoud Huidige regionale arbeidsmarkt: WW-uitkeringen en vacatures Landelijke prognose

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Samenvatting Meer banen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe, maar niet in alle sectoren In de Stedendriehoek en

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) April 214 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio West-Brabant i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Rijnmond Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie en - advies. Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan?

Arbeidsmarktinformatie en - advies. Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan? Arbeidsmarktinformatie en - advies Niet-werkende werkzoekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze een baan? Amsterdam, oktober 2011 Inhoud Samenvatting... 3 1 Van werkzoekend naar werk

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Uitstroomonderzoek. Doel en vraagstelling. Conclusie

Uitstroomonderzoek. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Uitstroomonderzoek Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Heliview / W. van Baars Wat is de reden van uitstroom van personen die niet meer ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf (waarvan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde

Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt. Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Themabijeenkomst regionale arbeidsmarkt Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde Aandachtspunten Even voorstellen: Willem van der Craats De werkgelegenheidsstructuur

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009

Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Kwartaalrapportage Arbeidsmarkt Breda 2009 Economische krimp in 2009 Aantal vacatures sterk gedaald Werkloosheid in Breda stijgt me 14% Bredase bijstand daalt minimaal Bijstand onder jongeren sterk gestegen

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt

Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt Bart Paashuis Janneke Gardeniers 10 maart 2011 basis voor beslissingen Opzet presentatie 1. Onderzoek 2. Aanbod op de Drentse arbeidsmarkt 3. Vraag op de Drentse

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014

De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant. UWV Gerald Ahn 9 september 2014 De arbeidsmarkt in Zuidoost-Brabant UWV Gerald Ahn 9 september 2014 Recente persberichten (CBS) Wisselende berichten over de markt Werkloosheid in juli verder gedaald Stijging WW-uitkeringen Consumptie

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie ustus Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noord-Kennemerland, West Friesland en Kop van Noord-Holland Contactpersonen: Naam Email Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155

Nadere informatie

RAIL 2011 Werkcollege

RAIL 2011 Werkcollege RAIL 2011 Werkcollege Bart Paashuis, Etil Douwe Grijpstra, Research voor Beleid Opzet werkcollege RAIL 2011 Wat is RAIL Aanbod op de Limburgse arbeidsmarkt Vraag op de Limburgse arbeidsmarkt Discrepanties

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Loon voor en na WW. Samenvatting

Loon voor en na WW. Samenvatting Loon voor en na WW Samenvatting len voor en na de WW onderzocht UWV heeft onderzocht in hoeverre het loon van werknemers voor en na de WW-uitkering verschilt. Daarbij is in de periode 2012-2013 gekeken

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie