Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015

2 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat: - Stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen naar sector, leeftijd, duur, geslacht en regio - Online ingediende vacatures - Bij UWV ingediende ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 1

3 WW-uitkeringen WW-uitkeringen mutatie /2014 jul jun aantal % jul % mutatie Nieuw ,5% ,5% Lopend ,5% ,8% Beëindigd ,1% ,2% -vanwege max. duur ,3% ,6% -vanwege werkhervatting ,8% ,9% -overige redenen ,7% ,9% Lopende WW-uitkeringen toegenomen In juli is het aantal lopende uitkeringen met ruim toegenomen in vergelijking met juni, een stijging van 2,5 procent. Bij mannen is het aantal uitkeringen met 2,1 procent gestegen, bij vrouwen met 2,8 procent. Vergeleken met de vorige maand is de stijging het sterkst bij de jongere leeftijdsgroepen: 7,6 procent bij de jongeren onder de 25 jaar en 5,9 procent bij de groep van 25 tot 35 jaar. Bij uitkeringen met een duur van minder dan een half jaar, is de stijging met 15,7 procent het grootst. Toename vooral vanuit onderwijs, uitzendbedrijven en vervoer en opslag Naar sector bekeken is de relatieve toename in vergelijking tot de vorige maand het grootst vanuit het onderwijs (+22,3%), vanuit de uitzendbedrijven (+5,8%) en vanuit de sector vervoer en opslag (+4,4%). De stijging in het onderwijs is ook zichtbaar bij de pedagogische beroepen (+22,9%). Een toename van het aantal uitkeringen in het onderwijs is gebruikelijk in de zomer vanwege het aflopen van tijdelijke contracten aan het einde van het schooljaar. De piek is in de afgelopen jaren wel hoger geworden. Het hoogste aantal lopende uitkeringen in een julimaand was in 2014 met meer dan lopende uitkeringen vanuit het onderwijs. Dit jaar zijn het er 685 minder. In aantallen uitkeringen is de stijging ten opzichte van de vorige maand het grootst vanuit de financiële en zakelijke dienstverlening (+3.270), vanuit het onderwijs (+3.000) en vanuit de sector gezondheidszorg, welzijn en cultuur (+2.080). Alleen meer uitkeringen aan 50-plussers Vergeleken met een jaar geleden telt juli dit jaar 3,8 procent minder uitkeringen ( ). Naar leeftijd bekeken is alleen onder 50-plussers (+5,1%) nog sprake van een toename van het aantal uitkeringen. Uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar daalden met 10,5 procent. Naar uitkeringsduur valt vooral de daling bij uitkeringen tussen de 6 en de 12 maanden op: 29,2 procent minder dan in juli Naar opleidingsniveau is de daling bij de basisopleiding het grootst: 12,5 procent minder. Naar sector is de toename in vergelijking met juli 2014 het grootst vanuit de sector gezondheidszorg, welzijn en cultuur (+10,2%). Een relatief grote daling is er voor de bouwnijverheid (-31,3%). Naar beroep is de daling van het aantal uitkeringen het grootst bij de technische en industrieberoepen: 13,7 procent minder dan in juli vorig jaar. Nieuwe en beëindigde uitkeringen in juli Omdat het aantal nieuwe uitkeringen in juli hoger is dan het aantal beëindigde uitkeringen, is het aantal lopende uitkeringen is gestegen. Het aantal nieuwe uitkeringen is 5,5 procent hoger dan in juli Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2014 waren januari,, juli en ober 5 weekse periodes. In 2015 zijn dat januari, il, juli, ober en ember. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 2

4 jan t/m jul mutatie aandeel abs % Nieuw ,3% Beëindigd ,2% 100% 100% -max duur ,8% 33% 35% -werkhervatting ,9% 49% 48% -overige redenen ,7% 19% 17% Minder nieuwe WW-uitkeringen aan mannen dan een jaar geleden Er werden in de eerste zeven maanden van 2015 door UWV nieuwe WWuitkeringen verstrekt, bijna (-3,3%) minder dan in De daling van het aantal nieuwe uitkeringen is volledig toe te schrijven aan de mannen. Sectoren waar mannen de overhand hebben lieten dan ook de sterkste afname zien van het aantal nieuwe uitkeringen dit jaar. Zo nam het aantal nieuwe uitkeringen vanuit de bouwnijverheid de eerste zeven maanden van 2015 af met 32,6 procent. Alleen aan 50-plussers verstrekte UWV dit jaar (t/m juli) meer nieuwe uitkeringen (+6,2%) in vergelijking met vorig jaar. Onder jongeren tot 25 jaar was de afname van het aantal nieuwe uitkeringen relatief het grootst (-12,3%). Vooral meer werkhervattingen voor 55-plussers In de eerste zeven maanden van 2015 is het aantal werkhervattingen met 4 procent gestegen in vergelijking tot vorig jaar. De stijging is het grootst bij 50- plussers (+18%) en 55-plussers (+23%). Het aantal werkhervattingen van jongeren tot 25 jaar is met 11% gedaald. Voor personen afkomstig uit de sectoren vervoer en opslag (+17%) en gezondheidszorg en welzijn (+16%) viel het aantal werkhervattingen in de eerste zeven maanden van dit jaar flink hoger uit dan vorig jaar. Voor personen afkomstig uit de sector bouwnijverheid (-12%) nam het aantal werkhervattingen dit jaar vergeleken met 2014 echter sterk af. De uitkeringen, die beëindigd werden vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur, namen vergeleken met een jaar geleden met 5 procent af. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 3

5 jan 10 jun jul jan 11 jun jul jan 12 jun jul jan 13 jun jul jan 14 jun jul jan 15 jun jul nieuw/beëindigd lopend Nieuwe, lopende en beëindigde ww-uitkeringen Nieuw Beëindigd Beëindigd werk Beëindigd max duur Lopend lopend nieuw beëindigd beëindigd werk beëindigd maxduur jan jun jul jan jun jul jan jun jul Nieuwsflits Arbeidsmarkt 4

6 Hoogste WW-percentage voor 50-plussers Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking 2 komt het aantal WWuitkeringen in juli 2015, uit op 4,7 procent. Voor jongeren tot 25 jaar bedraagt het WW-percentage 1,0 procent en voor 50-plussers 7,6 procent. Bij de provincies lopen de WW-percentages uiteen van 3,9 procent voor Zeeland tot 5,5 procent voor Drenthe. Bij de grote steden is het WW-percentage het hoogst in Rotterdam met 5,6 procent. WW-uitkeringen WW-percentage jul 2015 jul 2014 jul 2015 jul 2014 Totaal ,7% 4,9% mannen ,4% 4,8% vrouwen ,2% 5,1% Leeftijd jaar ,0% 1,2% jaar ,5% 3,9% jaar ,3% 5,0% jaar ,8% 6,1% >= 55 jaar ,4% 7,7% >= 50 jaar ,6% 7,2% Opleidingsniveau basisopleiding ,0% 8,0% vmb/mbo alg/mbo ,0% 7,5% vwo/havo ,6% 1,6% mbo 2 t/m ,9% 5,1% hbo ,6% 4,6% wo ,6% 2,6% Provincie Groningen ,0% 5,2% Friesland ,3% 5,6% Drenthe ,5% 5,7% Overijssel ,2% 5,5% Flevoland ,2% 5,7% Gelderland ,9% 5,1% Utrecht ,2% 4,4% Noord-Holland ,1% 4,3% Zuid-Holland ,4% 4,6% Zeeland ,9% 4,0% Noord-Brabant ,0% 5,1% Limburg ,1% 5,2% Grote steden Amsterdam ,5% 4,8% Rotterdam ,6% 6,1% Den Haag ,8% 5,0% Utrecht ,9% 4,1% 2 Volgens de internationale beroepsbevolkingsdefinitie (ILO), waar CBS m.i.v op is overgestapt. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 5

7 WW-uitkeringen WW-percentage jul 2015 jul 2014 jul 2015 jul 2014 Arbeidsmarktregio Drenthe ,8% 6,1% Friesland ,3% 5,6% Groningen ,0% 5,1% IJsselvechtstreek ,0% 5,3% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% 5,0% Twente ,3% 5,6% Achterhoek ,9% 5,4% Food Valley ,0% 4,2% Midden-Gelderland ,7% 5,9% Rivierenland ,4% 4,8% Rijk van Nijmegen ,0% 5,3% Amersfoort ,4% 4,6% Flevoland ,2% 5,7% Gooi en Vechtstreek ,4% 4,8% Midden-Utrecht ,1% 4,3% Noord-Holland Noord ,6% 3,8% Zaanstreek/Waterland ,2% 4,3% Zuid-Kennemerland ,0% 4,1% Groot Amsterdam ,4% 4,6% Haaglanden ,3% 4,4% Holland Rijnland ,8% 3,8% Midden-Holland ,5% 5,7% Zuid-Holland Centraal ,1% 4,0% Drechtsteden ,5% 4,6% Gorinchem ,8% 3,9% Rijnmond ,3% 5,7% West-Brabant ,3% 5,3% Zeeland ,9% 4,0% Helmond-De Peel ,2% 5,4% Midden-Brabant ,1% 5,2% Noordoost-Brabant ,9% 5,1% Zuidoost-Brabant ,6% 4,8% Midden-Limburg ,9% 5,0% Noord-Limburg ,7% 5,8% Zuid-Limburg ,9% 5,1% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 6

8 jan jun jul jan jun jul jan jun jul Online ingediende vacatures Bijna vacatures online 3 ingediend in 2015 In 2015 (t/m juli) werden bijna vacatures online ingediend, meer (+51%) dan in Voor technische- en industrieberoepen bedraagt de toename bijna vacatures. In relatieve zin is de stijging met 92 procent het sterkst bij de transportberoepen. Hier is het aantal vacatures bijna verdubbeld. Agrarische beroepen Economisch-administratieve beroepen Informatica beroepen Medische en paramedische beroepen Openbare orde- en veiligheidsberoepen Pedagogische beroepen Sociaal-culturele beroepen Technische en industrieberoepen Transportberoepen Verzorgende en dienstverlenende beroepen Totaal jan t/m jul Mutatie aantal % ,1% ,6% ,1% ,6% ,1% ,2% ,3% ,2% ,6% ,2% ,2% totaal totaal 3 Met ingang van januari 2015 wordt in de Nieuwsflits gerapporteerd over online ingediende vacatures. Het betreft vacatures die gemeld worden op werk.nl door werkgevers, UWV contractpartners, UWV Werkgeverservicepunten, UWV vestigingen en door Jobfeed. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 7

9 jan-10 jun jul jan-11 jun jul jan-12 jun jul jan-13 jun jul jan-14 jun jul jan-15 jun jul Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen Aantal ingediende ontslagaanvragen bij UWV in juli fors minder dan in juni Er werden in juli bij UWV ontslagaanvragen ingediend. Dit is meer dan een halvering vergeleken met de maand juni, toen het aantal ingediende aanvragen met buitengewoon hoog was. Minder ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen dan vorig jaar In de eerste zeven maanden van 2015 hebben werkgevers ontslagaanvragen ingediend bij UWV, 10 procent minder dan in dezelfde periode van Dit jaar (t/m juli) werden door UWV ontslagvergunningen verleend, 15 procent minder dan vorig jaar. De meeste ontslagvergunningen (80%) werden verleend vanwege bedrijfseconomische redenen. jan t/m juli aandeel % mut Ingediend -bedrijfseconomisch % 82% 85% -arbeidsongeschiktheid % 14% 10% -andere redenen % 4% 4% totaal % 100% 100% Verleend -bedrijfseconomisch % 75% 80% -arbeidsongeschiktheid % 22% 16% -andere redenen % 3% 3% totaal % 100% 100% Ingediend Verleend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 8

10 Statistische bijlage Lopende WW-uitkeringen 2015 mutatie 2014 mutatie 2015 / 2014 jul jun abs. % jul abs % Totaal ,5% ,8% Geslacht mannen ,1% ,0% vrouwen ,8% ,9% Leeftijd jaar ,6% ,5% jaar ,9% ,4% jaar ,1% ,3% jaar ,6% ,7% >= 55 jaar ,4% ,3% onbekend < 27 jaar ,9% ,2% jaar ,8% ,9% >= 50 jaar ,5% ,1% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,7% ,9% 6-12 maanden ,0% ,2% maanden ,0% ,1% >= 2 jaar ,2% ,8% Opleidingsniveau basisopleiding ,3% ,5% vmb/mbo alg/mbo ,0% ,2% vwo/havo ,8% ,2% mbo 2 t/m ,3% ,6% hbo ,8% ,3% wo ,1% ,3% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,8% ,5% Economisch-administratieve ,8% ,6% Informatica beroepen ,6% ,1% Medische en paramedische ,2% ,5% Openbare orde- en veiligheid ,4% ,1% Pedagogische ,9% ,9% Sociaal-culturele ,1% ,8% Technische en industrie ,2% ,7% Transport ,3% ,6% Verzorgende en dienstverlenende ,8% ,8% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,0% ,9% Industrie, delfstoffen en energie etc ,0% ,2% Grafische industie ,1% ,4% Metaal- en technische bedrijven ,8% ,2% Metaalindustrie ,4% ,9% Bouwnijverheid ,6% ,3% Bouwbedrijf ,3% ,1% Handel ,5% ,6% Detailhandel ,2% ,9% Grootwinkelbedrijf ,9% ,5% Groothandel ,3% ,9% Horeca ,0% ,7% Vervoer en opslag ,4% ,4% Financiële en zakelijke diensten ,4% ,2% Banken ,0% ,6% Reiniging ,6% ,7% Uitzendbedrijven ,8% ,3% Zakelijke dienstverlening ,9% ,7% Openbaar bestuur ,4% ,7% Onderwijs ,3% ,0% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% ,2% Culturele instellingen ,5% ,9% Gezondheidszorg en welzijn ,6% ,7% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 9

11 Lopende WW-uitkeringen naar regio 2015 mutatie 2014 mutatie 2015/2014 jul jun abs. % jul abs % Totaal ,5% ,8% Provincies Groningen ,7% ,7% Friesland ,4% ,5% Drenthe ,6% ,7% Overijssel ,9% ,1% Flevoland ,7% ,5% Gelderland ,6% ,0% Utrecht ,1% ,8% Noord-Holland ,4% ,9% Zuid-Holland ,9% ,6% Zeeland ,2% ,9% Noord-Brabant ,5% ,6% Limburg ,4% ,3% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% ,3% Rotterdam ,2% ,5% Den Haag ,7% ,6% Utrecht ,4% ,3% Arbeidsmarktregio Drenthe ,5% ,0% Friesland ,4% ,5% Groningen ,5% ,6% IJsselvechtstreek ,3% ,6% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,1% ,6% Twente ,4% ,5% Achterhoek ,2% ,9% Food Valley ,5% ,7% Midden-Gelderland ,8% ,5% Rivierenland ,9% ,2% Rijk van Nijmegen ,1% ,6% Amersfoort ,6% ,2% Flevoland ,7% ,4% Gooi- en Vechtstreek ,3% ,2% Midden-Utrecht ,1% ,4% Noord-Holland Noord ,2% ,8% Zaanstreek/Waterland ,1% ,6% Zuid-Kennemerland ,7% ,9% Groot Amsterdam ,6% ,0% Haaglanden ,1% ,0% Holland Rijnland ,3% ,9% Midden-Holland ,1% ,1% Zuid-Holland Centraal ,3% ,9% Drechtsteden ,8% ,3% Gorinchem ,8% ,1% Rijnmond ,3% ,4% West-Brabant ,1% ,3% Zeeland ,2% ,9% Helmond-De Peel ,8% ,8% Midden-Brabant ,5% ,2% Noordoost-Brabant ,3% ,1% Zuidoost-Brabant ,3% ,8% Midden-Limburg ,6% ,7% Noord-Limburg ,9% ,4% Zuid-Limburg ,4% ,6% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 10

12 Nieuwe WW-uitkeringen jan t/m jul mutatie Aandeel abs. % Totaal ,3% Geslacht mannen ,3% 52,1% 54,4% vrouwen ,6% 47,9% 45,6% Leeftijd jaar ,3% 10,7% 11,8% jaar ,1% 28,7% 29,2% jaar ,1% 22,3% 23,2% jaar ,6% 23,0% 22,4% >= 55 jaar ,9% 15,3% 13,3% onbekend < 27 jaar ,0% 16,8% 18,2% jaar ,8% 56,8% 57,7% >=50 jaar ,2% 26,4% 24,1% onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden ,1% 28,0% 28,2% 6-12 maanden ,2% 16,3% 16,6% maanden ,4% 24,1% 24,6% >= 2 jaar ,2% 31,7% 30,6% Opleidingsniveau basisopleiding ,0% 9,7% 11,4% vmb/mbo alg/mbo ,7% 25,1% 25,0% vwo/havo ,6% 3,1% 3,0% mbo 2 t/m ,5% 34,3% 33,3% hbo ,4% 18,7% 18,3% wo ,2% 7,3% 6,9% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,0% 2,3% 2,1% Economisch-administratieve ,0% 26,9% 26,9% Informatica beroepen ,0% 2,1% 2,2% Medische en paramedische ,3% 3,0% 2,8% Openbare orde- en veiligheid ,1% 1,2% 1,2% Pedagogische ,2% 3,5% 3,8% Sociaal-culturele ,2% 6,8% 6,5% Technische en industrie ,5% 24,9% 26,0% Transport ,6% 8,6% 8,3% Verzorgende en dienstverlenende ,5% 18,9% 17,8% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,5% 1,9% 1,6% Industrie, delfstoffen en energie etc ,8% 11,4% 11,6% Grafische industie ,0% 0,5% 0,7% Metaal- en technische bedrijven ,0% 4,6% 5,1% Metaalindustrie ,4% 1,0% 1,1% Bouwnijverheid ,9% 3,3% 4,5% Bouwbedrijf ,6% 2,5% 3,5% Handel ,3% 14,6% 14,5% Detailhandel ,8% 5,9% 6,0% Grootwinkelbedrijf ,0% 3,1% 2,7% Groothandel ,2% 5,6% 5,8% Horeca ,2% 3,8% 4,1% Vervoer en opslag ,1% 7,2% 6,1% Financiële en zakelijke diensten ,1% 35,7% 37,1% Banken ,4% 1,3% 1,6% Reiniging ,0% 1,9% 2,0% Uitzendbedrijven ,3% 16,1% 17,2% Zakelijke dienstverlening ,3% 13,9% 13,8% Openbaar bestuur ,0% 1,1% 1,0% Onderwijs ,7% 3,1% 3,4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,4% 17,7% 15,8% Culturele instellingen ,0% 1,3% 1,3% Gezondheidszorg en welzijn ,5% 16,4% 14,5% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 11

13 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio jan t/m jul mutatie abs. % Totaal ,3% Provincies Groningen ,7% Friesland ,3% Drenthe ,3% Overijssel ,7% Flevoland ,5% Gelderland ,1% Utrecht ,2% Noord-Holland ,8% Zuid-Holland ,5% Zeeland ,6% Noord-Brabant ,1% Limburg ,4% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,4% Rotterdam ,1% Den Haag ,2% Utrecht ,1% Arbeidsmarktregio Drenthe ,3% Friesland ,3% Groningen ,1% IJsselvechtstreek ,7% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,7% Twente ,7% Achterhoek ,2% Food Valley ,9% Midden-Gelderland ,8% Rivierenland ,2% Rijk van Nijmegen ,6% Amersfoort ,2% Flevoland ,4% Gooi- en Vechtstreek ,0% Midden-Utrecht ,3% Noord-Holland Noord ,7% Zaanstreek/Waterland ,8% Zuid-Kennemerland ,4% Groot Amsterdam ,7% Haaglanden ,2% Holland Rijnland ,8% Midden-Holland ,7% Zuid-Holland C entraal ,4% Drechtsteden ,4% Gorinchem ,3% Rijnmond ,4% West-Brabant ,2% Zeeland ,6% Helmond-De Peel ,5% Midden-Brabant ,0% Noordoost-Brabant ,5% Zuidoost-Brabant ,0% Midden-Limburg ,2% Noord-Limburg ,2% Zuid-Limburg ,7% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 12

14 Beëindigde WW-uitkeringen jan t/m jul mutatie Aandeel abs. % Totaal % Reden maximale duur % 33% 35% werkhervatting % 49% 48% overig % 19% 17% Geslacht mannen % 56% 57% vrouwen % 44% 43% Leeftijd jaar % 10% 12% jaar % 29% 31% jaar % 23% 24% jaar % 23% 21% >= 55 jaar % 15% 12% onbekend < 27 jaar % 16% 19% jaar % 58% 59% >= 50 jaar % 26% 22% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % 62% 62% 6-12 maanden % 16% 18% maanden % 13% 12% >= 2 jaar % 9% 7% Opleidingsniveau basisopleiding % 10% 12% vmb/mbo alg/mbo % 27% 27% vwo/havo % 3% 3% mbo 2 t/m % 36% 34% hbo % 17% 17% wo % 7% 7% onbekend Beroepsrichting Agrarische % 3% 3% Economisch-administratieve % 26% 26% Informatica beroepen % 2% 2% Medische en paramedische % 3% 3% Openbare orde- en veiligheid % 1% 1% Pedagogische % 3% 3% Sociaal-culturele % 6% 6% Technische en industrie % 28% 28% Transport % 9% 9% Verzorgende en dienstverlenende % 18% 18% Onbekend Sector Landbouw en visserij % 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc % 12% 11% Grafische industie % 1% 1% Metaal- en technische bedrijven % 5% 5% Metaalindustrie % 1% 1% Bouwnijverheid % 5% 6% Bouwbedrijf % 4% 4% Handel % 14% 14% Detailhandel % 6% 6% Grootwinkelbedrijf % 3% 3% Groothandel % 6% 6% Horeca % 4% 5% Vervoer en opslag % 7% 6% Financiële en zakelijke diensten % 37% 38% Banken % 1% 1% Reiniging % 2% 2% Uitzendbedrijven % 18% 19% Zakelijke dienstverlening % 13% 13% Openbaar bestuur % 1% 1% Onderwijs % 2% 3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % 15% 14% Culturele instellingen % 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn % 14% 12% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 13

15 Beëindigde WW-uitkeringen naar regio jan t/m jul mutatie abs. % Totaal % Provincies Groningen % Friesland % Drenthe % Overijssel % Flevoland % Gelderland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid-Holland % Zeeland % Noord-Brabant % Limburg % Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % Rotterdam % Den Haag % Utrecht % Arbeidsmarktregio Drenthe % Friesland % Groningen % IJsselvechtstreek % Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % Twente % Achterhoek % Food Valley % Midden-Gelderland % Rivierenland % Rijk van Nijmegen % Amersfoort % Flevoland % Gooi- en Vechtstreek % Midden-Utrecht % Noord-Holland Noord % Zaanstreek/Waterland % Zuid-Kennemerland % Groot Amsterdam % Haaglanden % Holland Rijnland % Midden-Holland % Zuid-Holland C entraal % Drechtsteden % Gorinchem % Rijnmond % West-Brabant % Zeeland % Helmond-De Peel % Midden-Brabant % Noordoost-Brabant % Zuidoost-Brabant % Midden-Limburg % Noord-Limburg % Zuid-Limburg % Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 14

16 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting, cumulatief Beindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werk % mut % mut Totaal % % 49% 48% Geslacht mannen % % 55% 53% vrouwen % % 41% 41% Leeftijd jaar % % 39% 37% jaar % % 50% 48% jaar % % 54% 53% jaar % % 54% 54% >= 55 jaar % % 38% 38% onbekend < 27 jaar % % 42% 40% jaar % % 53% 52% >= 50 jaar % % 44% 45% onbekend Duur uitkering < 6 maanden % % 59% 58% 6-12 maanden % % 47% 45% maanden % % 29% 27% >= 2 jaar % % 7% 6% Opleidingsniveau basisopleiding % % 38% 42% vmb/mbo alg/mbo % % 48% 46% vwo/havo % % 39% 38% mbo 2 t/m % % 51% 50% hbo % % 53% 52% wo % % 50% 50% onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 54% 56% Economisch-administratieve % % 47% 48% Informatica beroepen % % 54% 54% Medische en paramedische % % 48% 46% Openbare orde- en veiligheid % % 39% 38% Pedagogische % % 45% 44% Sociaal-culturele % % 45% 44% Technische en industrie % % 59% 57% Transport % % 48% 46% Verzorgende en dienstverlenende % % 37% 36% Onbekend Sector Landbouw en visserij % % 55% 58% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 52% 52% Grafische industie % % 41% 44% Metaal- en technische bedrijven % % 57% 57% Metaalindustrie % % 57% 56% Bouwnijverheid % % 68% 70% Bouwbedrijf % % 65% 67% Handel % % 43% 43% Detailhandel % % 40% 40% Grootwinkelbedrijf % % 36% 35% Groothandel % % 49% 49% Horeca % % 42% 42% Vervoer en opslag % % 45% 45% Financiële en zakelijke diensten % % 52% 49% Banken % % 43% 44% Reiniging % % 28% 26% Uitzendbedrijven % % 58% 53% Zakelijke dienstverlening % % 51% 50% Openbaar bestuur % % 35% 38% Onderwijs % % 45% 43% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 41% 40% Culturele instellingen % % 51% 51% Gezondheidszorg en welzijn % % 40% 39% Onbekende sector Provincies Groningen % % 54% 52% Friesland % % 59% 58% Drenthe % % 60% 58% Overijssel % % 55% 54% Flevoland % % 46% 42% Gelderland % % 50% 50% Utrecht % % 47% 46% Noord-Holland % % 44% 43% Zuid-Holland % % 44% 44% Zeeland % % 49% 49% Noord-Brabant % % 51% 50% Limburg % % 53% 52% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % % 37% 36% Rotterdam % % 42% 40% Den Haag % % 39% 39% Utrecht % % 44% 44% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 15

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2015 April 2015 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2015: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland

Basiscijfers Jeugd. oktober 2014. informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland oktober 2014 Basiscijfers Jeugd informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en leerplaatsen in de regio Holland Rijnland Een gezamenlijke uitgave van: Samenvatting Leeswijzer De Basiscijfers Jeugd is

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

Districtsrapportage. Oost

Districtsrapportage. Oost Districtsrapportage Oost 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE Pagina ACHTERGRONDINFORMATIE ACHTERGRONDINFORMATIE 1 WERKGELEGENHEID 3 1 WERKGELEGENHEID 3 VACATURES 4 VACATURES 4 3 VOORKEUR

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg

kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg kompas voor de arbeidsmarkt sprinten door de Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg 2014 2018 inhoud 333 voorwoord de wereld om ons heen verandert politiek: hervormingen & bezuinigingen economie: conjunctuur

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid 28 2 4 6 7 10 12 Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Jaargang 19, mei 2014 nieuws Banenverlies in 2012 Minste werkgelegenheidsdaling Het Bruto Gemeentelijk Product LISA Klantendag 2013 van kleine

Nadere informatie

Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom

Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom Amsterdam, februari 2014 In opdracht van Arbeidsmarktresearch BV Verwachte werkloosheidsduur bij WW-instroom Toelichting bij geactualiseerd rekenmodel Siemen van der Werff Arjan Heyma SEO ECONOMISCH ONDERZOEK

Nadere informatie

nieuws Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Banenverlies in 2010 Nieuw op LISA website LISA in kaart Bedrijven en werkgelegenheid in kantoren

nieuws Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Banenverlies in 2010 Nieuw op LISA website LISA in kaart Bedrijven en werkgelegenheid in kantoren 23 2 Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Jaargang 16, juni 2011 Banenverlies in 2010 1 4 Nieuw op LISA website 5 LISA in kaart 6 Bedrijven en werkgelegenheid in kantoren 7 Nederland distributieland:

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

UWV Kennisverslag 2011-I

UWV Kennisverslag 2011-I UWV Kennisverslag 2011-I Kenniscentrum UWV Directie SBK Maart 2011 Inhoud Belangrijkste signalen uit UKV 2011-I 3 1 Inleiding 5 2 Ontwikkelingen in volumes uitkeringsgerechtigden 7 2.1 Samenvatting volumeontwikkelingen

Nadere informatie

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND 2009-2010 Met als themahoofdstuk: Innovatie in Flevoland Innovatie In 2010 is het hoofdstuk Innovatie in Flevoland gekozen als themahoofdstuk. Om dit onderwerp een gezicht

Nadere informatie

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013

Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 Rapportage onderzoeksresultaten KCH HCM mei 2013 Stichting FKB Technische Groothandel Colofon: Arbeidsmarktmonitor Technische Groothandel 2013 - Rapportage

Nadere informatie

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014

Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Halfjaarrapportage werk.nl 1e helft 2014 Publieksversie 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Trendcijfers werk.nl... 4 1. Klanttevredenheid werkzoekenden en werkgevers... 5 1.1 Werkzoekenden... 5 1.2 Werkgevers...

Nadere informatie

2.3.4 Bedrijfssectoren

2.3.4 Bedrijfssectoren Hoe zoeken werkzoekenden/2 Werkvinders 2.3.4 Bedrijfssectoren Gevonden banen naar sector Tabel 40 toont hoe bedrijfssectoren zich tot elkaar verhouden voor de in de rapportageperiode 2001 gevonden banen.

Nadere informatie

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart

Marieke Buisman en Willem Houtkoop. Laaggeletterdheid in kaart Marieke Buisman en Willem Houtkoop ] Laaggeletterdheid in kaart Colofon Titel Laaggeletterdheid in kaart Auteurs Marieke Buisman en Willem Houtkoop Datum April 2014 Ontwerp Design Crew ISBN/EAN 978-94-6052-079-2

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 17 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 17 23 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren 3 Werkloze beroepsbevolking 4 2. Inkomen en bestedingen 5 Vertrouwen

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO

Nadere informatie

De kracht van de slimste

De kracht van de slimste De kracht van de slimste Brainport Monitor 2012 Colofon Copyright 2012 Brainport Development De Brainport Monitor is een jaarlijkse uitgave van Brainport Development Contactgegevens: Brainport Development

Nadere informatie