Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015

2 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat: - Stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen naar sector, leeftijd, duur, geslacht en regio - Online ingediende vacatures - Bij UWV ingediende ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 1

3 WW-uitkeringen WW-uitkeringen mutatie /2014 jul jun aantal % jul % mutatie Nieuw ,5% ,5% Lopend ,5% ,8% Beëindigd ,1% ,2% -vanwege max. duur ,3% ,6% -vanwege werkhervatting ,8% ,9% -overige redenen ,7% ,9% Lopende WW-uitkeringen toegenomen In juli is het aantal lopende uitkeringen met ruim toegenomen in vergelijking met juni, een stijging van 2,5 procent. Bij mannen is het aantal uitkeringen met 2,1 procent gestegen, bij vrouwen met 2,8 procent. Vergeleken met de vorige maand is de stijging het sterkst bij de jongere leeftijdsgroepen: 7,6 procent bij de jongeren onder de 25 jaar en 5,9 procent bij de groep van 25 tot 35 jaar. Bij uitkeringen met een duur van minder dan een half jaar, is de stijging met 15,7 procent het grootst. Toename vooral vanuit onderwijs, uitzendbedrijven en vervoer en opslag Naar sector bekeken is de relatieve toename in vergelijking tot de vorige maand het grootst vanuit het onderwijs (+22,3%), vanuit de uitzendbedrijven (+5,8%) en vanuit de sector vervoer en opslag (+4,4%). De stijging in het onderwijs is ook zichtbaar bij de pedagogische beroepen (+22,9%). Een toename van het aantal uitkeringen in het onderwijs is gebruikelijk in de zomer vanwege het aflopen van tijdelijke contracten aan het einde van het schooljaar. De piek is in de afgelopen jaren wel hoger geworden. Het hoogste aantal lopende uitkeringen in een julimaand was in 2014 met meer dan lopende uitkeringen vanuit het onderwijs. Dit jaar zijn het er 685 minder. In aantallen uitkeringen is de stijging ten opzichte van de vorige maand het grootst vanuit de financiële en zakelijke dienstverlening (+3.270), vanuit het onderwijs (+3.000) en vanuit de sector gezondheidszorg, welzijn en cultuur (+2.080). Alleen meer uitkeringen aan 50-plussers Vergeleken met een jaar geleden telt juli dit jaar 3,8 procent minder uitkeringen ( ). Naar leeftijd bekeken is alleen onder 50-plussers (+5,1%) nog sprake van een toename van het aantal uitkeringen. Uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar daalden met 10,5 procent. Naar uitkeringsduur valt vooral de daling bij uitkeringen tussen de 6 en de 12 maanden op: 29,2 procent minder dan in juli Naar opleidingsniveau is de daling bij de basisopleiding het grootst: 12,5 procent minder. Naar sector is de toename in vergelijking met juli 2014 het grootst vanuit de sector gezondheidszorg, welzijn en cultuur (+10,2%). Een relatief grote daling is er voor de bouwnijverheid (-31,3%). Naar beroep is de daling van het aantal uitkeringen het grootst bij de technische en industrieberoepen: 13,7 procent minder dan in juli vorig jaar. Nieuwe en beëindigde uitkeringen in juli Omdat het aantal nieuwe uitkeringen in juli hoger is dan het aantal beëindigde uitkeringen, is het aantal lopende uitkeringen is gestegen. Het aantal nieuwe uitkeringen is 5,5 procent hoger dan in juli Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2014 waren januari,, juli en ober 5 weekse periodes. In 2015 zijn dat januari, il, juli, ober en ember. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 2

4 jan t/m jul mutatie aandeel abs % Nieuw ,3% Beëindigd ,2% 100% 100% -max duur ,8% 33% 35% -werkhervatting ,9% 49% 48% -overige redenen ,7% 19% 17% Minder nieuwe WW-uitkeringen aan mannen dan een jaar geleden Er werden in de eerste zeven maanden van 2015 door UWV nieuwe WWuitkeringen verstrekt, bijna (-3,3%) minder dan in De daling van het aantal nieuwe uitkeringen is volledig toe te schrijven aan de mannen. Sectoren waar mannen de overhand hebben lieten dan ook de sterkste afname zien van het aantal nieuwe uitkeringen dit jaar. Zo nam het aantal nieuwe uitkeringen vanuit de bouwnijverheid de eerste zeven maanden van 2015 af met 32,6 procent. Alleen aan 50-plussers verstrekte UWV dit jaar (t/m juli) meer nieuwe uitkeringen (+6,2%) in vergelijking met vorig jaar. Onder jongeren tot 25 jaar was de afname van het aantal nieuwe uitkeringen relatief het grootst (-12,3%). Vooral meer werkhervattingen voor 55-plussers In de eerste zeven maanden van 2015 is het aantal werkhervattingen met 4 procent gestegen in vergelijking tot vorig jaar. De stijging is het grootst bij 50- plussers (+18%) en 55-plussers (+23%). Het aantal werkhervattingen van jongeren tot 25 jaar is met 11% gedaald. Voor personen afkomstig uit de sectoren vervoer en opslag (+17%) en gezondheidszorg en welzijn (+16%) viel het aantal werkhervattingen in de eerste zeven maanden van dit jaar flink hoger uit dan vorig jaar. Voor personen afkomstig uit de sector bouwnijverheid (-12%) nam het aantal werkhervattingen dit jaar vergeleken met 2014 echter sterk af. De uitkeringen, die beëindigd werden vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur, namen vergeleken met een jaar geleden met 5 procent af. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 3

5 jan 10 jun jul jan 11 jun jul jan 12 jun jul jan 13 jun jul jan 14 jun jul jan 15 jun jul nieuw/beëindigd lopend Nieuwe, lopende en beëindigde ww-uitkeringen Nieuw Beëindigd Beëindigd werk Beëindigd max duur Lopend lopend nieuw beëindigd beëindigd werk beëindigd maxduur jan jun jul jan jun jul jan jun jul Nieuwsflits Arbeidsmarkt 4

6 Hoogste WW-percentage voor 50-plussers Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking 2 komt het aantal WWuitkeringen in juli 2015, uit op 4,7 procent. Voor jongeren tot 25 jaar bedraagt het WW-percentage 1,0 procent en voor 50-plussers 7,6 procent. Bij de provincies lopen de WW-percentages uiteen van 3,9 procent voor Zeeland tot 5,5 procent voor Drenthe. Bij de grote steden is het WW-percentage het hoogst in Rotterdam met 5,6 procent. WW-uitkeringen WW-percentage jul 2015 jul 2014 jul 2015 jul 2014 Totaal ,7% 4,9% mannen ,4% 4,8% vrouwen ,2% 5,1% Leeftijd jaar ,0% 1,2% jaar ,5% 3,9% jaar ,3% 5,0% jaar ,8% 6,1% >= 55 jaar ,4% 7,7% >= 50 jaar ,6% 7,2% Opleidingsniveau basisopleiding ,0% 8,0% vmb/mbo alg/mbo ,0% 7,5% vwo/havo ,6% 1,6% mbo 2 t/m ,9% 5,1% hbo ,6% 4,6% wo ,6% 2,6% Provincie Groningen ,0% 5,2% Friesland ,3% 5,6% Drenthe ,5% 5,7% Overijssel ,2% 5,5% Flevoland ,2% 5,7% Gelderland ,9% 5,1% Utrecht ,2% 4,4% Noord-Holland ,1% 4,3% Zuid-Holland ,4% 4,6% Zeeland ,9% 4,0% Noord-Brabant ,0% 5,1% Limburg ,1% 5,2% Grote steden Amsterdam ,5% 4,8% Rotterdam ,6% 6,1% Den Haag ,8% 5,0% Utrecht ,9% 4,1% 2 Volgens de internationale beroepsbevolkingsdefinitie (ILO), waar CBS m.i.v op is overgestapt. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 5

7 WW-uitkeringen WW-percentage jul 2015 jul 2014 jul 2015 jul 2014 Arbeidsmarktregio Drenthe ,8% 6,1% Friesland ,3% 5,6% Groningen ,0% 5,1% IJsselvechtstreek ,0% 5,3% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% 5,0% Twente ,3% 5,6% Achterhoek ,9% 5,4% Food Valley ,0% 4,2% Midden-Gelderland ,7% 5,9% Rivierenland ,4% 4,8% Rijk van Nijmegen ,0% 5,3% Amersfoort ,4% 4,6% Flevoland ,2% 5,7% Gooi en Vechtstreek ,4% 4,8% Midden-Utrecht ,1% 4,3% Noord-Holland Noord ,6% 3,8% Zaanstreek/Waterland ,2% 4,3% Zuid-Kennemerland ,0% 4,1% Groot Amsterdam ,4% 4,6% Haaglanden ,3% 4,4% Holland Rijnland ,8% 3,8% Midden-Holland ,5% 5,7% Zuid-Holland Centraal ,1% 4,0% Drechtsteden ,5% 4,6% Gorinchem ,8% 3,9% Rijnmond ,3% 5,7% West-Brabant ,3% 5,3% Zeeland ,9% 4,0% Helmond-De Peel ,2% 5,4% Midden-Brabant ,1% 5,2% Noordoost-Brabant ,9% 5,1% Zuidoost-Brabant ,6% 4,8% Midden-Limburg ,9% 5,0% Noord-Limburg ,7% 5,8% Zuid-Limburg ,9% 5,1% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 6

8 jan jun jul jan jun jul jan jun jul Online ingediende vacatures Bijna vacatures online 3 ingediend in 2015 In 2015 (t/m juli) werden bijna vacatures online ingediend, meer (+51%) dan in Voor technische- en industrieberoepen bedraagt de toename bijna vacatures. In relatieve zin is de stijging met 92 procent het sterkst bij de transportberoepen. Hier is het aantal vacatures bijna verdubbeld. Agrarische beroepen Economisch-administratieve beroepen Informatica beroepen Medische en paramedische beroepen Openbare orde- en veiligheidsberoepen Pedagogische beroepen Sociaal-culturele beroepen Technische en industrieberoepen Transportberoepen Verzorgende en dienstverlenende beroepen Totaal jan t/m jul Mutatie aantal % ,1% ,6% ,1% ,6% ,1% ,2% ,3% ,2% ,6% ,2% ,2% totaal totaal 3 Met ingang van januari 2015 wordt in de Nieuwsflits gerapporteerd over online ingediende vacatures. Het betreft vacatures die gemeld worden op werk.nl door werkgevers, UWV contractpartners, UWV Werkgeverservicepunten, UWV vestigingen en door Jobfeed. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 7

9 jan-10 jun jul jan-11 jun jul jan-12 jun jul jan-13 jun jul jan-14 jun jul jan-15 jun jul Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen Aantal ingediende ontslagaanvragen bij UWV in juli fors minder dan in juni Er werden in juli bij UWV ontslagaanvragen ingediend. Dit is meer dan een halvering vergeleken met de maand juni, toen het aantal ingediende aanvragen met buitengewoon hoog was. Minder ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen dan vorig jaar In de eerste zeven maanden van 2015 hebben werkgevers ontslagaanvragen ingediend bij UWV, 10 procent minder dan in dezelfde periode van Dit jaar (t/m juli) werden door UWV ontslagvergunningen verleend, 15 procent minder dan vorig jaar. De meeste ontslagvergunningen (80%) werden verleend vanwege bedrijfseconomische redenen. jan t/m juli aandeel % mut Ingediend -bedrijfseconomisch % 82% 85% -arbeidsongeschiktheid % 14% 10% -andere redenen % 4% 4% totaal % 100% 100% Verleend -bedrijfseconomisch % 75% 80% -arbeidsongeschiktheid % 22% 16% -andere redenen % 3% 3% totaal % 100% 100% Ingediend Verleend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 8

10 Statistische bijlage Lopende WW-uitkeringen 2015 mutatie 2014 mutatie 2015 / 2014 jul jun abs. % jul abs % Totaal ,5% ,8% Geslacht mannen ,1% ,0% vrouwen ,8% ,9% Leeftijd jaar ,6% ,5% jaar ,9% ,4% jaar ,1% ,3% jaar ,6% ,7% >= 55 jaar ,4% ,3% onbekend < 27 jaar ,9% ,2% jaar ,8% ,9% >= 50 jaar ,5% ,1% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,7% ,9% 6-12 maanden ,0% ,2% maanden ,0% ,1% >= 2 jaar ,2% ,8% Opleidingsniveau basisopleiding ,3% ,5% vmb/mbo alg/mbo ,0% ,2% vwo/havo ,8% ,2% mbo 2 t/m ,3% ,6% hbo ,8% ,3% wo ,1% ,3% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,8% ,5% Economisch-administratieve ,8% ,6% Informatica beroepen ,6% ,1% Medische en paramedische ,2% ,5% Openbare orde- en veiligheid ,4% ,1% Pedagogische ,9% ,9% Sociaal-culturele ,1% ,8% Technische en industrie ,2% ,7% Transport ,3% ,6% Verzorgende en dienstverlenende ,8% ,8% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,0% ,9% Industrie, delfstoffen en energie etc ,0% ,2% Grafische industie ,1% ,4% Metaal- en technische bedrijven ,8% ,2% Metaalindustrie ,4% ,9% Bouwnijverheid ,6% ,3% Bouwbedrijf ,3% ,1% Handel ,5% ,6% Detailhandel ,2% ,9% Grootwinkelbedrijf ,9% ,5% Groothandel ,3% ,9% Horeca ,0% ,7% Vervoer en opslag ,4% ,4% Financiële en zakelijke diensten ,4% ,2% Banken ,0% ,6% Reiniging ,6% ,7% Uitzendbedrijven ,8% ,3% Zakelijke dienstverlening ,9% ,7% Openbaar bestuur ,4% ,7% Onderwijs ,3% ,0% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% ,2% Culturele instellingen ,5% ,9% Gezondheidszorg en welzijn ,6% ,7% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 9

11 Lopende WW-uitkeringen naar regio 2015 mutatie 2014 mutatie 2015/2014 jul jun abs. % jul abs % Totaal ,5% ,8% Provincies Groningen ,7% ,7% Friesland ,4% ,5% Drenthe ,6% ,7% Overijssel ,9% ,1% Flevoland ,7% ,5% Gelderland ,6% ,0% Utrecht ,1% ,8% Noord-Holland ,4% ,9% Zuid-Holland ,9% ,6% Zeeland ,2% ,9% Noord-Brabant ,5% ,6% Limburg ,4% ,3% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% ,3% Rotterdam ,2% ,5% Den Haag ,7% ,6% Utrecht ,4% ,3% Arbeidsmarktregio Drenthe ,5% ,0% Friesland ,4% ,5% Groningen ,5% ,6% IJsselvechtstreek ,3% ,6% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,1% ,6% Twente ,4% ,5% Achterhoek ,2% ,9% Food Valley ,5% ,7% Midden-Gelderland ,8% ,5% Rivierenland ,9% ,2% Rijk van Nijmegen ,1% ,6% Amersfoort ,6% ,2% Flevoland ,7% ,4% Gooi- en Vechtstreek ,3% ,2% Midden-Utrecht ,1% ,4% Noord-Holland Noord ,2% ,8% Zaanstreek/Waterland ,1% ,6% Zuid-Kennemerland ,7% ,9% Groot Amsterdam ,6% ,0% Haaglanden ,1% ,0% Holland Rijnland ,3% ,9% Midden-Holland ,1% ,1% Zuid-Holland Centraal ,3% ,9% Drechtsteden ,8% ,3% Gorinchem ,8% ,1% Rijnmond ,3% ,4% West-Brabant ,1% ,3% Zeeland ,2% ,9% Helmond-De Peel ,8% ,8% Midden-Brabant ,5% ,2% Noordoost-Brabant ,3% ,1% Zuidoost-Brabant ,3% ,8% Midden-Limburg ,6% ,7% Noord-Limburg ,9% ,4% Zuid-Limburg ,4% ,6% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 10

12 Nieuwe WW-uitkeringen jan t/m jul mutatie Aandeel abs. % Totaal ,3% Geslacht mannen ,3% 52,1% 54,4% vrouwen ,6% 47,9% 45,6% Leeftijd jaar ,3% 10,7% 11,8% jaar ,1% 28,7% 29,2% jaar ,1% 22,3% 23,2% jaar ,6% 23,0% 22,4% >= 55 jaar ,9% 15,3% 13,3% onbekend < 27 jaar ,0% 16,8% 18,2% jaar ,8% 56,8% 57,7% >=50 jaar ,2% 26,4% 24,1% onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden ,1% 28,0% 28,2% 6-12 maanden ,2% 16,3% 16,6% maanden ,4% 24,1% 24,6% >= 2 jaar ,2% 31,7% 30,6% Opleidingsniveau basisopleiding ,0% 9,7% 11,4% vmb/mbo alg/mbo ,7% 25,1% 25,0% vwo/havo ,6% 3,1% 3,0% mbo 2 t/m ,5% 34,3% 33,3% hbo ,4% 18,7% 18,3% wo ,2% 7,3% 6,9% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,0% 2,3% 2,1% Economisch-administratieve ,0% 26,9% 26,9% Informatica beroepen ,0% 2,1% 2,2% Medische en paramedische ,3% 3,0% 2,8% Openbare orde- en veiligheid ,1% 1,2% 1,2% Pedagogische ,2% 3,5% 3,8% Sociaal-culturele ,2% 6,8% 6,5% Technische en industrie ,5% 24,9% 26,0% Transport ,6% 8,6% 8,3% Verzorgende en dienstverlenende ,5% 18,9% 17,8% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,5% 1,9% 1,6% Industrie, delfstoffen en energie etc ,8% 11,4% 11,6% Grafische industie ,0% 0,5% 0,7% Metaal- en technische bedrijven ,0% 4,6% 5,1% Metaalindustrie ,4% 1,0% 1,1% Bouwnijverheid ,9% 3,3% 4,5% Bouwbedrijf ,6% 2,5% 3,5% Handel ,3% 14,6% 14,5% Detailhandel ,8% 5,9% 6,0% Grootwinkelbedrijf ,0% 3,1% 2,7% Groothandel ,2% 5,6% 5,8% Horeca ,2% 3,8% 4,1% Vervoer en opslag ,1% 7,2% 6,1% Financiële en zakelijke diensten ,1% 35,7% 37,1% Banken ,4% 1,3% 1,6% Reiniging ,0% 1,9% 2,0% Uitzendbedrijven ,3% 16,1% 17,2% Zakelijke dienstverlening ,3% 13,9% 13,8% Openbaar bestuur ,0% 1,1% 1,0% Onderwijs ,7% 3,1% 3,4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,4% 17,7% 15,8% Culturele instellingen ,0% 1,3% 1,3% Gezondheidszorg en welzijn ,5% 16,4% 14,5% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 11

13 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio jan t/m jul mutatie abs. % Totaal ,3% Provincies Groningen ,7% Friesland ,3% Drenthe ,3% Overijssel ,7% Flevoland ,5% Gelderland ,1% Utrecht ,2% Noord-Holland ,8% Zuid-Holland ,5% Zeeland ,6% Noord-Brabant ,1% Limburg ,4% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,4% Rotterdam ,1% Den Haag ,2% Utrecht ,1% Arbeidsmarktregio Drenthe ,3% Friesland ,3% Groningen ,1% IJsselvechtstreek ,7% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,7% Twente ,7% Achterhoek ,2% Food Valley ,9% Midden-Gelderland ,8% Rivierenland ,2% Rijk van Nijmegen ,6% Amersfoort ,2% Flevoland ,4% Gooi- en Vechtstreek ,0% Midden-Utrecht ,3% Noord-Holland Noord ,7% Zaanstreek/Waterland ,8% Zuid-Kennemerland ,4% Groot Amsterdam ,7% Haaglanden ,2% Holland Rijnland ,8% Midden-Holland ,7% Zuid-Holland C entraal ,4% Drechtsteden ,4% Gorinchem ,3% Rijnmond ,4% West-Brabant ,2% Zeeland ,6% Helmond-De Peel ,5% Midden-Brabant ,0% Noordoost-Brabant ,5% Zuidoost-Brabant ,0% Midden-Limburg ,2% Noord-Limburg ,2% Zuid-Limburg ,7% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 12

14 Beëindigde WW-uitkeringen jan t/m jul mutatie Aandeel abs. % Totaal % Reden maximale duur % 33% 35% werkhervatting % 49% 48% overig % 19% 17% Geslacht mannen % 56% 57% vrouwen % 44% 43% Leeftijd jaar % 10% 12% jaar % 29% 31% jaar % 23% 24% jaar % 23% 21% >= 55 jaar % 15% 12% onbekend < 27 jaar % 16% 19% jaar % 58% 59% >= 50 jaar % 26% 22% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % 62% 62% 6-12 maanden % 16% 18% maanden % 13% 12% >= 2 jaar % 9% 7% Opleidingsniveau basisopleiding % 10% 12% vmb/mbo alg/mbo % 27% 27% vwo/havo % 3% 3% mbo 2 t/m % 36% 34% hbo % 17% 17% wo % 7% 7% onbekend Beroepsrichting Agrarische % 3% 3% Economisch-administratieve % 26% 26% Informatica beroepen % 2% 2% Medische en paramedische % 3% 3% Openbare orde- en veiligheid % 1% 1% Pedagogische % 3% 3% Sociaal-culturele % 6% 6% Technische en industrie % 28% 28% Transport % 9% 9% Verzorgende en dienstverlenende % 18% 18% Onbekend Sector Landbouw en visserij % 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc % 12% 11% Grafische industie % 1% 1% Metaal- en technische bedrijven % 5% 5% Metaalindustrie % 1% 1% Bouwnijverheid % 5% 6% Bouwbedrijf % 4% 4% Handel % 14% 14% Detailhandel % 6% 6% Grootwinkelbedrijf % 3% 3% Groothandel % 6% 6% Horeca % 4% 5% Vervoer en opslag % 7% 6% Financiële en zakelijke diensten % 37% 38% Banken % 1% 1% Reiniging % 2% 2% Uitzendbedrijven % 18% 19% Zakelijke dienstverlening % 13% 13% Openbaar bestuur % 1% 1% Onderwijs % 2% 3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % 15% 14% Culturele instellingen % 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn % 14% 12% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 13

15 Beëindigde WW-uitkeringen naar regio jan t/m jul mutatie abs. % Totaal % Provincies Groningen % Friesland % Drenthe % Overijssel % Flevoland % Gelderland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid-Holland % Zeeland % Noord-Brabant % Limburg % Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % Rotterdam % Den Haag % Utrecht % Arbeidsmarktregio Drenthe % Friesland % Groningen % IJsselvechtstreek % Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % Twente % Achterhoek % Food Valley % Midden-Gelderland % Rivierenland % Rijk van Nijmegen % Amersfoort % Flevoland % Gooi- en Vechtstreek % Midden-Utrecht % Noord-Holland Noord % Zaanstreek/Waterland % Zuid-Kennemerland % Groot Amsterdam % Haaglanden % Holland Rijnland % Midden-Holland % Zuid-Holland C entraal % Drechtsteden % Gorinchem % Rijnmond % West-Brabant % Zeeland % Helmond-De Peel % Midden-Brabant % Noordoost-Brabant % Zuidoost-Brabant % Midden-Limburg % Noord-Limburg % Zuid-Limburg % Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 14

16 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting, cumulatief Beindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werk % mut % mut Totaal % % 49% 48% Geslacht mannen % % 55% 53% vrouwen % % 41% 41% Leeftijd jaar % % 39% 37% jaar % % 50% 48% jaar % % 54% 53% jaar % % 54% 54% >= 55 jaar % % 38% 38% onbekend < 27 jaar % % 42% 40% jaar % % 53% 52% >= 50 jaar % % 44% 45% onbekend Duur uitkering < 6 maanden % % 59% 58% 6-12 maanden % % 47% 45% maanden % % 29% 27% >= 2 jaar % % 7% 6% Opleidingsniveau basisopleiding % % 38% 42% vmb/mbo alg/mbo % % 48% 46% vwo/havo % % 39% 38% mbo 2 t/m % % 51% 50% hbo % % 53% 52% wo % % 50% 50% onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 54% 56% Economisch-administratieve % % 47% 48% Informatica beroepen % % 54% 54% Medische en paramedische % % 48% 46% Openbare orde- en veiligheid % % 39% 38% Pedagogische % % 45% 44% Sociaal-culturele % % 45% 44% Technische en industrie % % 59% 57% Transport % % 48% 46% Verzorgende en dienstverlenende % % 37% 36% Onbekend Sector Landbouw en visserij % % 55% 58% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 52% 52% Grafische industie % % 41% 44% Metaal- en technische bedrijven % % 57% 57% Metaalindustrie % % 57% 56% Bouwnijverheid % % 68% 70% Bouwbedrijf % % 65% 67% Handel % % 43% 43% Detailhandel % % 40% 40% Grootwinkelbedrijf % % 36% 35% Groothandel % % 49% 49% Horeca % % 42% 42% Vervoer en opslag % % 45% 45% Financiële en zakelijke diensten % % 52% 49% Banken % % 43% 44% Reiniging % % 28% 26% Uitzendbedrijven % % 58% 53% Zakelijke dienstverlening % % 51% 50% Openbaar bestuur % % 35% 38% Onderwijs % % 45% 43% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 41% 40% Culturele instellingen % % 51% 51% Gezondheidszorg en welzijn % % 40% 39% Onbekende sector Provincies Groningen % % 54% 52% Friesland % % 59% 58% Drenthe % % 60% 58% Overijssel % % 55% 54% Flevoland % % 46% 42% Gelderland % % 50% 50% Utrecht % % 47% 46% Noord-Holland % % 44% 43% Zuid-Holland % % 44% 44% Zeeland % % 49% 49% Noord-Brabant % % 51% 50% Limburg % % 53% 52% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % % 37% 36% Rotterdam % % 42% 40% Den Haag % % 39% 39% Utrecht % % 44% 44% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 15

17 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd vanwege max. duur Aandeel max.duur % mut % mut Totaal % % 33% 35% Geslacht mannen % % 29% 32% vrouwen % % 37% 40% Leeftijd jaar % % 49% 53% jaar % % 35% 38% jaar % % 29% 30% jaar % % 27% 27% >= 55 jaar % % 31% 33% onbekend < 27 jaar % % 46% 49% jaar % % 31% 32% >= 50 jaar % % 29% 30% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % % 26% 28% 6-12 maanden % % 26% 30% maanden % % 43% 50% >= 2 jaar % % 78% 82% Opleidingsniveau basisopleiding % % 40% 40% vmb/mbo alg/mbo % % 33% 37% vwo/havo % % 43% 46% mbo 2 t/m % % 31% 33% hbo % % 30% 32% wo % % 32% 34% onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 31% 31% Economisch-administratieve % % 34% 35% Informatica beroepen % % 32% 33% Medische en paramedische % % 30% 34% Openbare orde- en veiligheid % % 39% 44% Pedagogische % % 33% 36% Sociaal-culturele % % 35% 38% Technische en industrie % % 26% 28% Transport % % 32% 36% Verzorgende en dienstverlenende % % 41% 44% Onbekend Sector Landbouw en visserij % % 30% 30% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 28% 30% Grafische industie % % 35% 38% Metaal- en technische bedrijven % % 25% 27% Metaalindustrie % % 23% 26% Bouwnijverheid % % 17% 18% Bouwbedrijf % % 19% 19% Handel % % 38% 39% Detailhandel % % 40% 41% Grootwinkelbedrijf % % 45% 50% Groothandel % % 32% 33% Horeca % % 39% 41% Vervoer en opslag % % 34% 36% Financiële en zakelijke diensten % % 32% 35% Banken % % 36% 38% Reiniging % % 48% 53% Uitzendbedrijven % % 28% 34% Zakelijke dienstverlening % % 32% 33% Openbaar bestuur % % 44% 45% Onderwijs % % 36% 38% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 35% 38% Culturele instellingen % % 30% 30% Gezondheidszorg en welzijn % % 36% 39% Onbekende sector Provincies Groningen % % 30% 33% Friesland % % 27% 29% Drenthe % % 25% 28% Overijssel % % 28% 31% Flevoland % % 35% 38% Gelderland % % 31% 33% Utrecht % % 34% 35% Noord-Holland % % 36% 38% Zuid-Holland % % 37% 39% Zeeland % % 30% 32% Noord-Brabant % % 30% 33% Limburg % % 28% 32% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % % 44% 46% Rotterdam % % 39% 42% Den Haag % % 45% 46% Utrecht % % 36% 38% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 16

18 Toelichting WW/NWW/WBB UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers m.b.t. de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Met ingang van januari 2015 zijn CBS en UWV overgestapt op een nieuwe definitie voor WBB en NWW. In plaats van de nationale definitie wordt voortaan de internationale (ILO) definitie voor zowel WBB als NWW gehanteerd. Definities NWW en WBB m.i.v. januari Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam, die binnen 2 weken beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en de afgelopen 4 weken naar werk hebben gezocht. Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de UWV website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en per sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Met deze informatie krijgt u een goed beeld van het aantal werkzoekenden binnen uw eigen gemeente. Of u ziet in één oogopslag waar u geschikte medewerkers vindt. De arbeidsmarktinformatie van UWV is ook beschikbaar op smartphone en tablet, onder de naam AMI mobiel. AMI mobiel biedt een overzicht van vraag en aanbod op de landelijke en de regionale arbeidsmarkt. AMI staat voor ArbeidsMarktInformatie. U ziet de recente ontwikkeling van het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden voor 35 arbeidsmarktregio's en voor alle gemeenten in Nederland. Voor de arbeidsmarktregio's is een uitsplitsing naar tien beroepsgroepen mogelijk Ook biedt AMI mobiel een beeld van alle bij UWV bekende openstaande vacatures, zowel landelijk als voor de 35 arbeidsmarktregio s. Ook hier uitgesplitst naar tien beroepsgroepen. U vindt AMI mobiel via: https://mobile.arbeidsmarktcijfers.nl of via deze qr-code: Disclaimer Het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf bestaat zowel uit personen met een uitkering (zoals WW of WWB) als uit personen zonder uitkering. UWV 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 17

19 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 18

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland il Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak

Regionale trendrapportage banenafspraak: tussenmeting voortgang banenafspraak Regionale trendrapportage afspraak: tussenmeting voortgang afspraak Op 3 juli 2015 heeft staatssecretaris Klijnsma de resultaten van de landelijke tussenmeting afspraak naar de Tweede Kamer gestuurd. De

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Zeeland In de eerste vijf en van 2016 zijn 3.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Zeeland. Dat zijn er bijna 1.300 minder dan

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2015 April 2015 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2015: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en kans op stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste resultaten van het jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Limburg, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Limburg, augustus 2013 1 Lichte daling WW-uitkeringen in Limburg Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel zijn er

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN Januari 2013 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 10,9% tot ruim 5.250. Deze maand werden 1.120 nieuwe WW rechten toegekend. Het

Nadere informatie

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse)

ONDERZOEKSBERICHT. Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 2005-2012 (globale analyse) Mbo-studenten in Kenteq-kwalificaties 25-212 (globale analyse) Hoeveel mbo-studenten staan er dit schooljaar ingeschreven in Kenteqkwalificaties? En hoe ontwikkelt het aantal mbo-deelnemers zich sinds

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Amersfoort ober 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Amersfoort mei 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Rapportage NWW 55plus december 2011

Rapportage NWW 55plus december 2011 Rapportage NWW 55plus ember 2011 NWW vergeleken met een jaar geleden: - aantal werkzoekende 55plussers vrijwel onveranderd (108.200) - toename aantal vrouwen (+1,2%) - meer NWW 55plus met informaticaberoep

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie tember 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Haaglanden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Jean-Paul Biever Jean-Paul.Biever@uwv.nl 6 5437 2541 Martine van Doorn Martine.vanDoorn@uwv.nl

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511 9162 Marije

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 6 1595 24 Nicole van der Goorbergh Nicole.vanderGoorbergh@uwv.nl

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Drechtsteden Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek ober 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Brabant i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Food Valley februari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie december 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Paul Rijs Paul.Rijs@uwv.nl 6 5478 3155 Erik Stam Erik.Stam@uwv.nl 6 1511

Nadere informatie

Monitor kans op werk - in regio s en beroepen - 3 e kwartaal 2010

Monitor kans op werk - in regio s en beroepen - 3 e kwartaal 2010 Monitor kans op werk - in regio s en beroepen - 3 e kwartaal 2010 UWV WERKbedrijf Afdeling Arbeidsmarktinformatie Postbus 58285 1040 HG Amsterdam Tel. 020-7515000 arbeidsmarktinformatie@uwv.nl Amsterdam,

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland september 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland augustus 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek ember 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Amersfoort januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2014.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2014. 3 2014 2014 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio West-Brabant i 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie i 212 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Rijnmond Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Ton van Mastrigt Ton.vanMastrigt@uwv.nl 6 1595 24 Lia van der Sman Lia.vanderSman@uwv.nl

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktrapportage 2014 Q4

Arbeidsmarktrapportage 2014 Q4 Arbeidsmarktrapportage 2014 Q4 Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2014 Matchcare Edisonbaan 14E Postbus 732 3430 AS NIEUWEGEIN Tel: 030-6029400 E-mail:

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland

Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland Maandinformatie Arbeidsmarkt Zuidwest-Nederland Per 1 november 2009 Uitgave Rijnmond (Rotterdam e.o.) Dit is een maandelijkse uitgave met de recente arbeidsmarktgegevens uit Zuidwest- Nederland. Nadere

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie juli 21 Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland Contactpersonen: Naam E-mail Telefoon Willem van der Velde Willem.vanderVelde@uwv.nl 165 78 1329 Ingrid van Zimmeren Ingrid.vanZimmeren@uwv.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen

ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen ECABO Kans op werk en stage binnen de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen Dit document vormt een korte samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de Monitor arbeidsmarkt en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie