Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015

2 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat: - Stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen naar sector, leeftijd, duur, geslacht en regio - Online ingediende vacatures - Bij UWV ingediende ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 1

3 WW-uitkeringen WW-uitkeringen mutatie /2014 jul jun aantal % jul % mutatie Nieuw ,5% ,5% Lopend ,5% ,8% Beëindigd ,1% ,2% -vanwege max. duur ,3% ,6% -vanwege werkhervatting ,8% ,9% -overige redenen ,7% ,9% Lopende WW-uitkeringen toegenomen In juli is het aantal lopende uitkeringen met ruim toegenomen in vergelijking met juni, een stijging van 2,5 procent. Bij mannen is het aantal uitkeringen met 2,1 procent gestegen, bij vrouwen met 2,8 procent. Vergeleken met de vorige maand is de stijging het sterkst bij de jongere leeftijdsgroepen: 7,6 procent bij de jongeren onder de 25 jaar en 5,9 procent bij de groep van 25 tot 35 jaar. Bij uitkeringen met een duur van minder dan een half jaar, is de stijging met 15,7 procent het grootst. Toename vooral vanuit onderwijs, uitzendbedrijven en vervoer en opslag Naar sector bekeken is de relatieve toename in vergelijking tot de vorige maand het grootst vanuit het onderwijs (+22,3%), vanuit de uitzendbedrijven (+5,8%) en vanuit de sector vervoer en opslag (+4,4%). De stijging in het onderwijs is ook zichtbaar bij de pedagogische beroepen (+22,9%). Een toename van het aantal uitkeringen in het onderwijs is gebruikelijk in de zomer vanwege het aflopen van tijdelijke contracten aan het einde van het schooljaar. De piek is in de afgelopen jaren wel hoger geworden. Het hoogste aantal lopende uitkeringen in een julimaand was in 2014 met meer dan lopende uitkeringen vanuit het onderwijs. Dit jaar zijn het er 685 minder. In aantallen uitkeringen is de stijging ten opzichte van de vorige maand het grootst vanuit de financiële en zakelijke dienstverlening (+3.270), vanuit het onderwijs (+3.000) en vanuit de sector gezondheidszorg, welzijn en cultuur (+2.080). Alleen meer uitkeringen aan 50-plussers Vergeleken met een jaar geleden telt juli dit jaar 3,8 procent minder uitkeringen ( ). Naar leeftijd bekeken is alleen onder 50-plussers (+5,1%) nog sprake van een toename van het aantal uitkeringen. Uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar daalden met 10,5 procent. Naar uitkeringsduur valt vooral de daling bij uitkeringen tussen de 6 en de 12 maanden op: 29,2 procent minder dan in juli Naar opleidingsniveau is de daling bij de basisopleiding het grootst: 12,5 procent minder. Naar sector is de toename in vergelijking met juli 2014 het grootst vanuit de sector gezondheidszorg, welzijn en cultuur (+10,2%). Een relatief grote daling is er voor de bouwnijverheid (-31,3%). Naar beroep is de daling van het aantal uitkeringen het grootst bij de technische en industrieberoepen: 13,7 procent minder dan in juli vorig jaar. Nieuwe en beëindigde uitkeringen in juli Omdat het aantal nieuwe uitkeringen in juli hoger is dan het aantal beëindigde uitkeringen, is het aantal lopende uitkeringen is gestegen. Het aantal nieuwe uitkeringen is 5,5 procent hoger dan in juli Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2014 waren januari,, juli en ober 5 weekse periodes. In 2015 zijn dat januari, il, juli, ober en ember. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 2

4 jan t/m jul mutatie aandeel abs % Nieuw ,3% Beëindigd ,2% 100% 100% -max duur ,8% 33% 35% -werkhervatting ,9% 49% 48% -overige redenen ,7% 19% 17% Minder nieuwe WW-uitkeringen aan mannen dan een jaar geleden Er werden in de eerste zeven maanden van 2015 door UWV nieuwe WWuitkeringen verstrekt, bijna (-3,3%) minder dan in De daling van het aantal nieuwe uitkeringen is volledig toe te schrijven aan de mannen. Sectoren waar mannen de overhand hebben lieten dan ook de sterkste afname zien van het aantal nieuwe uitkeringen dit jaar. Zo nam het aantal nieuwe uitkeringen vanuit de bouwnijverheid de eerste zeven maanden van 2015 af met 32,6 procent. Alleen aan 50-plussers verstrekte UWV dit jaar (t/m juli) meer nieuwe uitkeringen (+6,2%) in vergelijking met vorig jaar. Onder jongeren tot 25 jaar was de afname van het aantal nieuwe uitkeringen relatief het grootst (-12,3%). Vooral meer werkhervattingen voor 55-plussers In de eerste zeven maanden van 2015 is het aantal werkhervattingen met 4 procent gestegen in vergelijking tot vorig jaar. De stijging is het grootst bij 50- plussers (+18%) en 55-plussers (+23%). Het aantal werkhervattingen van jongeren tot 25 jaar is met 11% gedaald. Voor personen afkomstig uit de sectoren vervoer en opslag (+17%) en gezondheidszorg en welzijn (+16%) viel het aantal werkhervattingen in de eerste zeven maanden van dit jaar flink hoger uit dan vorig jaar. Voor personen afkomstig uit de sector bouwnijverheid (-12%) nam het aantal werkhervattingen dit jaar vergeleken met 2014 echter sterk af. De uitkeringen, die beëindigd werden vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur, namen vergeleken met een jaar geleden met 5 procent af. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 3

5 jan 10 jun jul jan 11 jun jul jan 12 jun jul jan 13 jun jul jan 14 jun jul jan 15 jun jul nieuw/beëindigd lopend Nieuwe, lopende en beëindigde ww-uitkeringen Nieuw Beëindigd Beëindigd werk Beëindigd max duur Lopend lopend nieuw beëindigd beëindigd werk beëindigd maxduur jan jun jul jan jun jul jan jun jul Nieuwsflits Arbeidsmarkt 4

6 Hoogste WW-percentage voor 50-plussers Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking 2 komt het aantal WWuitkeringen in juli 2015, uit op 4,7 procent. Voor jongeren tot 25 jaar bedraagt het WW-percentage 1,0 procent en voor 50-plussers 7,6 procent. Bij de provincies lopen de WW-percentages uiteen van 3,9 procent voor Zeeland tot 5,5 procent voor Drenthe. Bij de grote steden is het WW-percentage het hoogst in Rotterdam met 5,6 procent. WW-uitkeringen WW-percentage jul 2015 jul 2014 jul 2015 jul 2014 Totaal ,7% 4,9% mannen ,4% 4,8% vrouwen ,2% 5,1% Leeftijd jaar ,0% 1,2% jaar ,5% 3,9% jaar ,3% 5,0% jaar ,8% 6,1% >= 55 jaar ,4% 7,7% >= 50 jaar ,6% 7,2% Opleidingsniveau basisopleiding ,0% 8,0% vmb/mbo alg/mbo ,0% 7,5% vwo/havo ,6% 1,6% mbo 2 t/m ,9% 5,1% hbo ,6% 4,6% wo ,6% 2,6% Provincie Groningen ,0% 5,2% Friesland ,3% 5,6% Drenthe ,5% 5,7% Overijssel ,2% 5,5% Flevoland ,2% 5,7% Gelderland ,9% 5,1% Utrecht ,2% 4,4% Noord-Holland ,1% 4,3% Zuid-Holland ,4% 4,6% Zeeland ,9% 4,0% Noord-Brabant ,0% 5,1% Limburg ,1% 5,2% Grote steden Amsterdam ,5% 4,8% Rotterdam ,6% 6,1% Den Haag ,8% 5,0% Utrecht ,9% 4,1% 2 Volgens de internationale beroepsbevolkingsdefinitie (ILO), waar CBS m.i.v op is overgestapt. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 5

7 WW-uitkeringen WW-percentage jul 2015 jul 2014 jul 2015 jul 2014 Arbeidsmarktregio Drenthe ,8% 6,1% Friesland ,3% 5,6% Groningen ,0% 5,1% IJsselvechtstreek ,0% 5,3% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% 5,0% Twente ,3% 5,6% Achterhoek ,9% 5,4% Food Valley ,0% 4,2% Midden-Gelderland ,7% 5,9% Rivierenland ,4% 4,8% Rijk van Nijmegen ,0% 5,3% Amersfoort ,4% 4,6% Flevoland ,2% 5,7% Gooi en Vechtstreek ,4% 4,8% Midden-Utrecht ,1% 4,3% Noord-Holland Noord ,6% 3,8% Zaanstreek/Waterland ,2% 4,3% Zuid-Kennemerland ,0% 4,1% Groot Amsterdam ,4% 4,6% Haaglanden ,3% 4,4% Holland Rijnland ,8% 3,8% Midden-Holland ,5% 5,7% Zuid-Holland Centraal ,1% 4,0% Drechtsteden ,5% 4,6% Gorinchem ,8% 3,9% Rijnmond ,3% 5,7% West-Brabant ,3% 5,3% Zeeland ,9% 4,0% Helmond-De Peel ,2% 5,4% Midden-Brabant ,1% 5,2% Noordoost-Brabant ,9% 5,1% Zuidoost-Brabant ,6% 4,8% Midden-Limburg ,9% 5,0% Noord-Limburg ,7% 5,8% Zuid-Limburg ,9% 5,1% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 6

8 jan jun jul jan jun jul jan jun jul Online ingediende vacatures Bijna vacatures online 3 ingediend in 2015 In 2015 (t/m juli) werden bijna vacatures online ingediend, meer (+51%) dan in Voor technische- en industrieberoepen bedraagt de toename bijna vacatures. In relatieve zin is de stijging met 92 procent het sterkst bij de transportberoepen. Hier is het aantal vacatures bijna verdubbeld. Agrarische beroepen Economisch-administratieve beroepen Informatica beroepen Medische en paramedische beroepen Openbare orde- en veiligheidsberoepen Pedagogische beroepen Sociaal-culturele beroepen Technische en industrieberoepen Transportberoepen Verzorgende en dienstverlenende beroepen Totaal jan t/m jul Mutatie aantal % ,1% ,6% ,1% ,6% ,1% ,2% ,3% ,2% ,6% ,2% ,2% totaal totaal 3 Met ingang van januari 2015 wordt in de Nieuwsflits gerapporteerd over online ingediende vacatures. Het betreft vacatures die gemeld worden op werk.nl door werkgevers, UWV contractpartners, UWV Werkgeverservicepunten, UWV vestigingen en door Jobfeed. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 7

9 jan-10 jun jul jan-11 jun jul jan-12 jun jul jan-13 jun jul jan-14 jun jul jan-15 jun jul Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen Aantal ingediende ontslagaanvragen bij UWV in juli fors minder dan in juni Er werden in juli bij UWV ontslagaanvragen ingediend. Dit is meer dan een halvering vergeleken met de maand juni, toen het aantal ingediende aanvragen met buitengewoon hoog was. Minder ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen dan vorig jaar In de eerste zeven maanden van 2015 hebben werkgevers ontslagaanvragen ingediend bij UWV, 10 procent minder dan in dezelfde periode van Dit jaar (t/m juli) werden door UWV ontslagvergunningen verleend, 15 procent minder dan vorig jaar. De meeste ontslagvergunningen (80%) werden verleend vanwege bedrijfseconomische redenen. jan t/m juli aandeel % mut Ingediend -bedrijfseconomisch % 82% 85% -arbeidsongeschiktheid % 14% 10% -andere redenen % 4% 4% totaal % 100% 100% Verleend -bedrijfseconomisch % 75% 80% -arbeidsongeschiktheid % 22% 16% -andere redenen % 3% 3% totaal % 100% 100% Ingediend Verleend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 8

10 Statistische bijlage Lopende WW-uitkeringen 2015 mutatie 2014 mutatie 2015 / 2014 jul jun abs. % jul abs % Totaal ,5% ,8% Geslacht mannen ,1% ,0% vrouwen ,8% ,9% Leeftijd jaar ,6% ,5% jaar ,9% ,4% jaar ,1% ,3% jaar ,6% ,7% >= 55 jaar ,4% ,3% onbekend < 27 jaar ,9% ,2% jaar ,8% ,9% >= 50 jaar ,5% ,1% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,7% ,9% 6-12 maanden ,0% ,2% maanden ,0% ,1% >= 2 jaar ,2% ,8% Opleidingsniveau basisopleiding ,3% ,5% vmb/mbo alg/mbo ,0% ,2% vwo/havo ,8% ,2% mbo 2 t/m ,3% ,6% hbo ,8% ,3% wo ,1% ,3% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,8% ,5% Economisch-administratieve ,8% ,6% Informatica beroepen ,6% ,1% Medische en paramedische ,2% ,5% Openbare orde- en veiligheid ,4% ,1% Pedagogische ,9% ,9% Sociaal-culturele ,1% ,8% Technische en industrie ,2% ,7% Transport ,3% ,6% Verzorgende en dienstverlenende ,8% ,8% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,0% ,9% Industrie, delfstoffen en energie etc ,0% ,2% Grafische industie ,1% ,4% Metaal- en technische bedrijven ,8% ,2% Metaalindustrie ,4% ,9% Bouwnijverheid ,6% ,3% Bouwbedrijf ,3% ,1% Handel ,5% ,6% Detailhandel ,2% ,9% Grootwinkelbedrijf ,9% ,5% Groothandel ,3% ,9% Horeca ,0% ,7% Vervoer en opslag ,4% ,4% Financiële en zakelijke diensten ,4% ,2% Banken ,0% ,6% Reiniging ,6% ,7% Uitzendbedrijven ,8% ,3% Zakelijke dienstverlening ,9% ,7% Openbaar bestuur ,4% ,7% Onderwijs ,3% ,0% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,6% ,2% Culturele instellingen ,5% ,9% Gezondheidszorg en welzijn ,6% ,7% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 9

11 Lopende WW-uitkeringen naar regio 2015 mutatie 2014 mutatie 2015/2014 jul jun abs. % jul abs % Totaal ,5% ,8% Provincies Groningen ,7% ,7% Friesland ,4% ,5% Drenthe ,6% ,7% Overijssel ,9% ,1% Flevoland ,7% ,5% Gelderland ,6% ,0% Utrecht ,1% ,8% Noord-Holland ,4% ,9% Zuid-Holland ,9% ,6% Zeeland ,2% ,9% Noord-Brabant ,5% ,6% Limburg ,4% ,3% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% ,3% Rotterdam ,2% ,5% Den Haag ,7% ,6% Utrecht ,4% ,3% Arbeidsmarktregio Drenthe ,5% ,0% Friesland ,4% ,5% Groningen ,5% ,6% IJsselvechtstreek ,3% ,6% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,1% ,6% Twente ,4% ,5% Achterhoek ,2% ,9% Food Valley ,5% ,7% Midden-Gelderland ,8% ,5% Rivierenland ,9% ,2% Rijk van Nijmegen ,1% ,6% Amersfoort ,6% ,2% Flevoland ,7% ,4% Gooi- en Vechtstreek ,3% ,2% Midden-Utrecht ,1% ,4% Noord-Holland Noord ,2% ,8% Zaanstreek/Waterland ,1% ,6% Zuid-Kennemerland ,7% ,9% Groot Amsterdam ,6% ,0% Haaglanden ,1% ,0% Holland Rijnland ,3% ,9% Midden-Holland ,1% ,1% Zuid-Holland Centraal ,3% ,9% Drechtsteden ,8% ,3% Gorinchem ,8% ,1% Rijnmond ,3% ,4% West-Brabant ,1% ,3% Zeeland ,2% ,9% Helmond-De Peel ,8% ,8% Midden-Brabant ,5% ,2% Noordoost-Brabant ,3% ,1% Zuidoost-Brabant ,3% ,8% Midden-Limburg ,6% ,7% Noord-Limburg ,9% ,4% Zuid-Limburg ,4% ,6% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 10

12 Nieuwe WW-uitkeringen jan t/m jul mutatie Aandeel abs. % Totaal ,3% Geslacht mannen ,3% 52,1% 54,4% vrouwen ,6% 47,9% 45,6% Leeftijd jaar ,3% 10,7% 11,8% jaar ,1% 28,7% 29,2% jaar ,1% 22,3% 23,2% jaar ,6% 23,0% 22,4% >= 55 jaar ,9% 15,3% 13,3% onbekend < 27 jaar ,0% 16,8% 18,2% jaar ,8% 56,8% 57,7% >=50 jaar ,2% 26,4% 24,1% onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden ,1% 28,0% 28,2% 6-12 maanden ,2% 16,3% 16,6% maanden ,4% 24,1% 24,6% >= 2 jaar ,2% 31,7% 30,6% Opleidingsniveau basisopleiding ,0% 9,7% 11,4% vmb/mbo alg/mbo ,7% 25,1% 25,0% vwo/havo ,6% 3,1% 3,0% mbo 2 t/m ,5% 34,3% 33,3% hbo ,4% 18,7% 18,3% wo ,2% 7,3% 6,9% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,0% 2,3% 2,1% Economisch-administratieve ,0% 26,9% 26,9% Informatica beroepen ,0% 2,1% 2,2% Medische en paramedische ,3% 3,0% 2,8% Openbare orde- en veiligheid ,1% 1,2% 1,2% Pedagogische ,2% 3,5% 3,8% Sociaal-culturele ,2% 6,8% 6,5% Technische en industrie ,5% 24,9% 26,0% Transport ,6% 8,6% 8,3% Verzorgende en dienstverlenende ,5% 18,9% 17,8% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,5% 1,9% 1,6% Industrie, delfstoffen en energie etc ,8% 11,4% 11,6% Grafische industie ,0% 0,5% 0,7% Metaal- en technische bedrijven ,0% 4,6% 5,1% Metaalindustrie ,4% 1,0% 1,1% Bouwnijverheid ,9% 3,3% 4,5% Bouwbedrijf ,6% 2,5% 3,5% Handel ,3% 14,6% 14,5% Detailhandel ,8% 5,9% 6,0% Grootwinkelbedrijf ,0% 3,1% 2,7% Groothandel ,2% 5,6% 5,8% Horeca ,2% 3,8% 4,1% Vervoer en opslag ,1% 7,2% 6,1% Financiële en zakelijke diensten ,1% 35,7% 37,1% Banken ,4% 1,3% 1,6% Reiniging ,0% 1,9% 2,0% Uitzendbedrijven ,3% 16,1% 17,2% Zakelijke dienstverlening ,3% 13,9% 13,8% Openbaar bestuur ,0% 1,1% 1,0% Onderwijs ,7% 3,1% 3,4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,4% 17,7% 15,8% Culturele instellingen ,0% 1,3% 1,3% Gezondheidszorg en welzijn ,5% 16,4% 14,5% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 11

13 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio jan t/m jul mutatie abs. % Totaal ,3% Provincies Groningen ,7% Friesland ,3% Drenthe ,3% Overijssel ,7% Flevoland ,5% Gelderland ,1% Utrecht ,2% Noord-Holland ,8% Zuid-Holland ,5% Zeeland ,6% Noord-Brabant ,1% Limburg ,4% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,4% Rotterdam ,1% Den Haag ,2% Utrecht ,1% Arbeidsmarktregio Drenthe ,3% Friesland ,3% Groningen ,1% IJsselvechtstreek ,7% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,7% Twente ,7% Achterhoek ,2% Food Valley ,9% Midden-Gelderland ,8% Rivierenland ,2% Rijk van Nijmegen ,6% Amersfoort ,2% Flevoland ,4% Gooi- en Vechtstreek ,0% Midden-Utrecht ,3% Noord-Holland Noord ,7% Zaanstreek/Waterland ,8% Zuid-Kennemerland ,4% Groot Amsterdam ,7% Haaglanden ,2% Holland Rijnland ,8% Midden-Holland ,7% Zuid-Holland C entraal ,4% Drechtsteden ,4% Gorinchem ,3% Rijnmond ,4% West-Brabant ,2% Zeeland ,6% Helmond-De Peel ,5% Midden-Brabant ,0% Noordoost-Brabant ,5% Zuidoost-Brabant ,0% Midden-Limburg ,2% Noord-Limburg ,2% Zuid-Limburg ,7% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 12

14 Beëindigde WW-uitkeringen jan t/m jul mutatie Aandeel abs. % Totaal % Reden maximale duur % 33% 35% werkhervatting % 49% 48% overig % 19% 17% Geslacht mannen % 56% 57% vrouwen % 44% 43% Leeftijd jaar % 10% 12% jaar % 29% 31% jaar % 23% 24% jaar % 23% 21% >= 55 jaar % 15% 12% onbekend < 27 jaar % 16% 19% jaar % 58% 59% >= 50 jaar % 26% 22% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % 62% 62% 6-12 maanden % 16% 18% maanden % 13% 12% >= 2 jaar % 9% 7% Opleidingsniveau basisopleiding % 10% 12% vmb/mbo alg/mbo % 27% 27% vwo/havo % 3% 3% mbo 2 t/m % 36% 34% hbo % 17% 17% wo % 7% 7% onbekend Beroepsrichting Agrarische % 3% 3% Economisch-administratieve % 26% 26% Informatica beroepen % 2% 2% Medische en paramedische % 3% 3% Openbare orde- en veiligheid % 1% 1% Pedagogische % 3% 3% Sociaal-culturele % 6% 6% Technische en industrie % 28% 28% Transport % 9% 9% Verzorgende en dienstverlenende % 18% 18% Onbekend Sector Landbouw en visserij % 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc % 12% 11% Grafische industie % 1% 1% Metaal- en technische bedrijven % 5% 5% Metaalindustrie % 1% 1% Bouwnijverheid % 5% 6% Bouwbedrijf % 4% 4% Handel % 14% 14% Detailhandel % 6% 6% Grootwinkelbedrijf % 3% 3% Groothandel % 6% 6% Horeca % 4% 5% Vervoer en opslag % 7% 6% Financiële en zakelijke diensten % 37% 38% Banken % 1% 1% Reiniging % 2% 2% Uitzendbedrijven % 18% 19% Zakelijke dienstverlening % 13% 13% Openbaar bestuur % 1% 1% Onderwijs % 2% 3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % 15% 14% Culturele instellingen % 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn % 14% 12% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 13

15 Beëindigde WW-uitkeringen naar regio jan t/m jul mutatie abs. % Totaal % Provincies Groningen % Friesland % Drenthe % Overijssel % Flevoland % Gelderland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid-Holland % Zeeland % Noord-Brabant % Limburg % Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % Rotterdam % Den Haag % Utrecht % Arbeidsmarktregio Drenthe % Friesland % Groningen % IJsselvechtstreek % Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % Twente % Achterhoek % Food Valley % Midden-Gelderland % Rivierenland % Rijk van Nijmegen % Amersfoort % Flevoland % Gooi- en Vechtstreek % Midden-Utrecht % Noord-Holland Noord % Zaanstreek/Waterland % Zuid-Kennemerland % Groot Amsterdam % Haaglanden % Holland Rijnland % Midden-Holland % Zuid-Holland C entraal % Drechtsteden % Gorinchem % Rijnmond % West-Brabant % Zeeland % Helmond-De Peel % Midden-Brabant % Noordoost-Brabant % Zuidoost-Brabant % Midden-Limburg % Noord-Limburg % Zuid-Limburg % Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 14

16 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting, cumulatief Beindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werk % mut % mut Totaal % % 49% 48% Geslacht mannen % % 55% 53% vrouwen % % 41% 41% Leeftijd jaar % % 39% 37% jaar % % 50% 48% jaar % % 54% 53% jaar % % 54% 54% >= 55 jaar % % 38% 38% onbekend < 27 jaar % % 42% 40% jaar % % 53% 52% >= 50 jaar % % 44% 45% onbekend Duur uitkering < 6 maanden % % 59% 58% 6-12 maanden % % 47% 45% maanden % % 29% 27% >= 2 jaar % % 7% 6% Opleidingsniveau basisopleiding % % 38% 42% vmb/mbo alg/mbo % % 48% 46% vwo/havo % % 39% 38% mbo 2 t/m % % 51% 50% hbo % % 53% 52% wo % % 50% 50% onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 54% 56% Economisch-administratieve % % 47% 48% Informatica beroepen % % 54% 54% Medische en paramedische % % 48% 46% Openbare orde- en veiligheid % % 39% 38% Pedagogische % % 45% 44% Sociaal-culturele % % 45% 44% Technische en industrie % % 59% 57% Transport % % 48% 46% Verzorgende en dienstverlenende % % 37% 36% Onbekend Sector Landbouw en visserij % % 55% 58% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 52% 52% Grafische industie % % 41% 44% Metaal- en technische bedrijven % % 57% 57% Metaalindustrie % % 57% 56% Bouwnijverheid % % 68% 70% Bouwbedrijf % % 65% 67% Handel % % 43% 43% Detailhandel % % 40% 40% Grootwinkelbedrijf % % 36% 35% Groothandel % % 49% 49% Horeca % % 42% 42% Vervoer en opslag % % 45% 45% Financiële en zakelijke diensten % % 52% 49% Banken % % 43% 44% Reiniging % % 28% 26% Uitzendbedrijven % % 58% 53% Zakelijke dienstverlening % % 51% 50% Openbaar bestuur % % 35% 38% Onderwijs % % 45% 43% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 41% 40% Culturele instellingen % % 51% 51% Gezondheidszorg en welzijn % % 40% 39% Onbekende sector Provincies Groningen % % 54% 52% Friesland % % 59% 58% Drenthe % % 60% 58% Overijssel % % 55% 54% Flevoland % % 46% 42% Gelderland % % 50% 50% Utrecht % % 47% 46% Noord-Holland % % 44% 43% Zuid-Holland % % 44% 44% Zeeland % % 49% 49% Noord-Brabant % % 51% 50% Limburg % % 53% 52% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % % 37% 36% Rotterdam % % 42% 40% Den Haag % % 39% 39% Utrecht % % 44% 44% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 15

17 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd vanwege max. duur Aandeel max.duur % mut % mut Totaal % % 33% 35% Geslacht mannen % % 29% 32% vrouwen % % 37% 40% Leeftijd jaar % % 49% 53% jaar % % 35% 38% jaar % % 29% 30% jaar % % 27% 27% >= 55 jaar % % 31% 33% onbekend < 27 jaar % % 46% 49% jaar % % 31% 32% >= 50 jaar % % 29% 30% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % % 26% 28% 6-12 maanden % % 26% 30% maanden % % 43% 50% >= 2 jaar % % 78% 82% Opleidingsniveau basisopleiding % % 40% 40% vmb/mbo alg/mbo % % 33% 37% vwo/havo % % 43% 46% mbo 2 t/m % % 31% 33% hbo % % 30% 32% wo % % 32% 34% onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 31% 31% Economisch-administratieve % % 34% 35% Informatica beroepen % % 32% 33% Medische en paramedische % % 30% 34% Openbare orde- en veiligheid % % 39% 44% Pedagogische % % 33% 36% Sociaal-culturele % % 35% 38% Technische en industrie % % 26% 28% Transport % % 32% 36% Verzorgende en dienstverlenende % % 41% 44% Onbekend Sector Landbouw en visserij % % 30% 30% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 28% 30% Grafische industie % % 35% 38% Metaal- en technische bedrijven % % 25% 27% Metaalindustrie % % 23% 26% Bouwnijverheid % % 17% 18% Bouwbedrijf % % 19% 19% Handel % % 38% 39% Detailhandel % % 40% 41% Grootwinkelbedrijf % % 45% 50% Groothandel % % 32% 33% Horeca % % 39% 41% Vervoer en opslag % % 34% 36% Financiële en zakelijke diensten % % 32% 35% Banken % % 36% 38% Reiniging % % 48% 53% Uitzendbedrijven % % 28% 34% Zakelijke dienstverlening % % 32% 33% Openbaar bestuur % % 44% 45% Onderwijs % % 36% 38% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 35% 38% Culturele instellingen % % 30% 30% Gezondheidszorg en welzijn % % 36% 39% Onbekende sector Provincies Groningen % % 30% 33% Friesland % % 27% 29% Drenthe % % 25% 28% Overijssel % % 28% 31% Flevoland % % 35% 38% Gelderland % % 31% 33% Utrecht % % 34% 35% Noord-Holland % % 36% 38% Zuid-Holland % % 37% 39% Zeeland % % 30% 32% Noord-Brabant % % 30% 33% Limburg % % 28% 32% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % % 44% 46% Rotterdam % % 39% 42% Den Haag % % 45% 46% Utrecht % % 36% 38% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 16

18 Toelichting WW/NWW/WBB UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers m.b.t. de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Met ingang van januari 2015 zijn CBS en UWV overgestapt op een nieuwe definitie voor WBB en NWW. In plaats van de nationale definitie wordt voortaan de internationale (ILO) definitie voor zowel WBB als NWW gehanteerd. Definities NWW en WBB m.i.v. januari Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam, die binnen 2 weken beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en de afgelopen 4 weken naar werk hebben gezocht. Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de UWV website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en per sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Met deze informatie krijgt u een goed beeld van het aantal werkzoekenden binnen uw eigen gemeente. Of u ziet in één oogopslag waar u geschikte medewerkers vindt. De arbeidsmarktinformatie van UWV is ook beschikbaar op smartphone en tablet, onder de naam AMI mobiel. AMI mobiel biedt een overzicht van vraag en aanbod op de landelijke en de regionale arbeidsmarkt. AMI staat voor ArbeidsMarktInformatie. U ziet de recente ontwikkeling van het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden voor 35 arbeidsmarktregio's en voor alle gemeenten in Nederland. Voor de arbeidsmarktregio's is een uitsplitsing naar tien beroepsgroepen mogelijk Ook biedt AMI mobiel een beeld van alle bij UWV bekende openstaande vacatures, zowel landelijk als voor de 35 arbeidsmarktregio s. Ook hier uitgesplitst naar tien beroepsgroepen. U vindt AMI mobiel via: https://mobile.arbeidsmarktcijfers.nl of via deze qr-code: Disclaimer Het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf bestaat zowel uit personen met een uitkering (zoals WW of WWB) als uit personen zonder uitkering. UWV 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 17

19 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 18

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2016 Daling WW in bijna alle sectoren De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond zette in juli

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 WW-uitkeringen in Flevoland gedaald Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord september 2014 Krimp WW Noord-Holland vooral in grotere gemeenten In september is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, Januari 2017 Kleine toename lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland In januari 2017 steeg het aantal lopende WW-uitkeringen in Holland Rijnland met 0,9%. Vooral

Nadere informatie

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren

Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren Indicatieve verdeling garantiebanen naar regio s en sectoren In deze notitie geeft De Werkkamer een indicatieve verdeling van de garantiebanen over de verschillende arbeidsmarktregio s en sectoren voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, januari 2017 Tijdelijke stijging WW-uitkeringen in Flevoland Eind januari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 11.151. Dat betekent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013)

Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Doorstroom van vmbo/havo naar mbo (2010-2013) Waar komt de instroom in de Kenteq-kwalificaties vandaan? Komt die uit direct verwante vmbo-opleidingen, of ook uit andere richtingen? Hoe zit dat omgekeerd?

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, augustus 2016 Minder WW-uitkeringen, meer spanning op de Gelderse arbeidsmarkt Eind augustus waren er in Gelderland opnieuw minder WW-uitkeringen. Minder dan eind juli

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Zeeland il Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, oktober 2016 Regionale WW-daling blijft achter bij landelijke trend In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie