Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015

2 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat: - Stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen naar sector, leeftijd, duur, geslacht en regio - Online ingediende vacatures - Bij UWV ingediende ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 1

3 WW-uitkeringen WW-uitkeringen mutatie /2014 sep aug aantal % sep % mutatie Nieuw ,8% ,2% Lopend ,7% ,8% Beëindigd ,0% ,1% -vanwege max. duur ,0% ,3% -vanwege werkhervatting ,2% ,0% -overige redenen ,4% ,8% Lopende WW-uitkeringen iets gedaald Het aantal lopende WW-uitkeringen komt in september 2015 uit op , dat is (-0,7%) minder dan in augustus. In september vorig jaar nam het aantal uitkeringen vergeleken met de maand daarvoor nog af met 2,4 procent. Alleen voor jongeren tot 25 jaar (+3,1%) is het aantal WW-uitkeringen in september toegenomen. Voor 55-plussers bleef het aantal WW-uitkeringen in september vrijwel gelijk aan dat van augustus. Bij sectoren lopen de ontwikkelingen uiteen van een daling vanuit de bouwnijverheid (-6%) tot een toename voor de horeca (vakantieperiode is voorbij) met 1,2%. Vooral meer uitkeringen aan vrouwen en ouderen dan vorig jaar Vergeleken met een jaar geleden telt september dit jaar iets minder WWuitkeringen (-0,8%). Aan mannen werden 4,9 procent minder uitkeringen verstrekt, terwijl het aantal uitkeringen aan vrouwen met 3,5 procent toenam. Naar leeftijd bekeken is alleen bij de jarigen (-7,0%) nog sprake van een daling van het aantal uitkeringen. Ouderen lieten de grootste toename zien: 50-plus (+5,4%) en 55-plus (+9%). Naar sector bekeken is de toename het grootst vanuit de sectoren zorg&welzijn (+10,7%), vervoer&opslag (+10,0%) en het grootwinkelbedrijf (+12,9%). Een relatief grote daling was er voor de bouw (-29,5%). jan t/m sep mutatie aandeel abs % Nieuw ,7% Beëindigd ,2% 100% 100% -max duur ,6% 33% 34% -werkhervatting ,2% 48% 49% -overige redenen ,3% 20% 17% Minder nieuwe WW-uitkeringen dan een jaar geleden Er werden in de eerste drie kwartalen van 2015 door UWV nieuwe WWuitkeringen verstrekt, (-3,7%) minder dan in Vooral aan jongeren tot 25 jaar werden dit jaar minder nieuwe uitkeringen (-12,8%) verstrekt dan vorig jaar. Alleen aan ouderen (55-plus +10,5% en 50-plus +5,9%) werden in 2015 meer nieuwe uitkeringen verstrekt dan vorig jaar. Ook voor mannen nam het aantal nieuwe uitkeringen af (-7,1%). Het aantal nieuwe uitkeringen aan vrouwen bleef vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. De meeste sectoren laten een daling zien van het aantal nieuwe uitkeringen. Een toename was er vooral vanuit de sectoren vervoer&opslag (+12,5%) en het grootwinkelbedrijf (+11,8%). 1 Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2014 waren januari, mei, juli en oktober 5 weekse periodes. In 2015 zijn dat januari, april, juli, oktober en december. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 2

4 In 2015 meer werkhervattingen ouderen dan in 2014 In de periode januari t/m september van 2015 beëindigde UWV uitkeringen, 2,2 procent minder dan in Er werden uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting, 5,2 procent minder dan in Onder 50-plussers nam het aantal werkhervattingen toe met 9 procent tot Bij jongeren tot 25 jaar was juist sprake van een afname van het aantal werkhervattingen met 22 procent tot Aandeel werkhervattingen mannen bovengemiddeld Bijna de helft van de beëindigde uitkeringen (48%) werd dit jaar (t/m september) beëindigd vanwege werkhervatting. Bij de mannen is dat 53 procent en bij de vrouwen 40 procent. Het aandeel werkhervattingen is dan ook bovengemiddeld bij de bouwnijverheid (67%) en technische- en industrieberoepen (58%), waar mannen de overhand hebben. Vooral van 55-plussers (37%), maar ook van jongeren tot 25 jaar (37%), ligt het aandeel werkhervattingen lager dan het gemiddelde. Veel minder werkhervattingen onderwijs en bouwnijverheid dan vorig jaar Met name voor personen afkomstig uit de sectoren onderwijs (-25%) en bouwnijverheid (-19%) nam het aantal werkhervattingen dit jaar vergeleken met 2014 sterk af. Het aandeel werkhervattingen in het aantal beëindigde uitkeringen ligt bij de bouwnijverheid echter met 68 procent fors boven het gemiddelde terwijl onderwijs met een score van 44 procent onder het gemiddelde van 48 procent uitkomt. De uitkeringen die beëindigd werden vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur namen vergeleken met een jaar geleden af met 4,6 procent tot Een flinke toename (+11,3%) was er voor het aantal uitkeringen dat om overige redenen werd beëindigd. Het gaat hierbij vooral om beëindiging vanwege het bereiken van de maximale doorbetalingsduur bij ziekte 2 2 Een zieke WW-uitkeringsgerechtigde heeft de eerste 13 weken van ziekte geen recht op een Ziektewetuitkering. De WW-uitkering blijft doorlopen. Is de uitkeringsgerechtigde na 13 weken nog ziek dan stopt de WW-uikering en volgt een Ziektewetuitkering. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 3

5 Nieuwe, lopende en beëindigde ww-uitkeringen Lopende Nieuwe Beëindigde Beëindigd werk aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie aantal mutati januari februari ,0% ,6% ,9% ,3% maart ,8% ,4% ,1% ,1% april ,0% ,2% ,6% ,7% mei ,5% ,2% ,2% ,8% juni ,0% ,0% ,9% ,4% juli ,4% ,6% ,4% ,1% augustus ,2% ,0% ,8% ,9% september ,3% ,3% ,5% ,6% oktober ,0% ,6% ,8% ,7% november ,7% ,0% ,9% ,1% december ,5% ,3% ,7% ,6% januari ,2% ,1% ,9% ,2% februari ,1% ,9% ,3% ,8% maart ,4% ,5% ,5% ,7% april ,3% ,9% ,7% ,5% mei ,7% ,7% ,1% ,9% juni ,1% ,3% ,5% ,8% juli ,5% ,3% ,5% ,4% augustus ,5% ,6% ,7% ,4% september ,4% ,9% ,6% ,1% oktober ,1% ,0% ,3% ,5% november ,4% ,4% ,5% ,8% december ,7% ,2% ,7% ,9% januari ,8% ,5% ,5% ,0% februari ,5% ,1% ,1% ,2% maart ,6% ,7% ,9% ,5% april ,7% ,7% ,9% ,3% mei ,5% ,3% ,9% ,8% juni ,5% ,6% ,8% ,9% juli ,5% ,5% ,1% ,8% augustus ,2% ,5% ,6% ,6% september ,7% ,8% ,0% ,2% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 4

6 WW-uitkeringen WW-percentage sep 2015 sep 2014 sep 2015 sep 2014 Totaal ,7% 4,7% mannen ,3% 4,5% vrouwen ,2% 5,0% Leeftijd jaar ,1% 1,1% jaar ,5% 3,6% jaar ,1% 4,7% jaar ,7% 5,9% >= 55 jaar ,4% 7,7% < 27 jaar ,5% 1,5% >= 50 jaar ,6% 7,2% Opleidingsniveau basisopleiding ,8% 7,4% vmb/mbo alg/mbo ,9% 7,1% vwo/havo ,6% 1,6% mbo 2 t/m ,8% 4,9% hbo ,6% 4,5% wo ,6% 2,6% Provincie Groningen ,9% 4,9% Friesland ,2% 5,2% Drenthe ,4% 5,2% Overijssel ,2% 5,1% Flevoland ,1% 5,4% Gelderland ,8% 5,0% Utrecht ,1% 4,3% Noord-Holland ,0% 4,2% Zuid-Holland ,4% 4,4% Zeeland ,0% 3,9% Noord-Brabant ,9% 5,0% Limburg ,1% 5,0% Grote steden Amsterdam ,4% 4,6% Rotterdam ,6% 5,9% Den Haag ,7% 4,8% Utrecht ,8% 4,0% Arbeidsmarktregio Drenthe ,7% 5,4% Friesland ,2% 5,2% Groningen ,9% 4,9% IJsselvechtstreek ,2% 4,9% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,1% 4,9% Twente ,2% 5,3% Achterhoek ,8% 5,3% Food Valley ,9% 4,1% Midden-Gelderland ,6% 5,7% Rivierenland ,3% 4,5% Rijk van Nijmegen ,0% 5,1% Amersfoort ,3% 4,5% Flevoland ,1% 5,5% Gooi en Vechtstreek ,4% 4,6% Midden-Utrecht ,0% 4,2% Noord-Holland Noord ,6% 3,7% Zaanstreek/Waterland ,2% 4,2% Zuid-Kennemerland ,9% 4,0% Groot Amsterdam ,2% 4,5% Haaglanden ,3% 4,3% Holland Rijnland ,7% 3,6% Midden-Holland ,5% 5,5% Zuid-Holland C entraal ,0% 3,9% Drechtsteden ,5% 4,5% Gorinchem ,7% 3,8% Rijnmond ,3% 5,5% West-Brabant ,3% 5,1% Zeeland ,0% 3,9% Helmond-De Peel ,1% 5,1% Midden-Brabant ,9% 5,0% Noordoost-Brabant ,7% 4,9% Zuidoost-Brabant ,6% 4,6% Midden-Limburg ,0% 4,8% Noord-Limburg ,8% 5,6% Zuid-Limburg ,9% 4,9% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 5

7 Online ingediende vacatures In 2015 ruim meer vacatures online 3 ingediend dan in 2014 In 2015 (t/m september) werden vacatures online ingediend, meer (+46,5%) meer dan in Het grootste deel van de stijging is te danken aan de technische- en industrieberoepen, waar het aantal vacatures met toenam. In relatieve zin is de stijging met 81,6 procent het sterkst bij de transportberoepen. Agrarische beroepen Economisch-administratieve beroepen Informatica beroepen Medische en paramedische beroepen Openbare orde- en veiligheidsberoepen Pedagogische beroepen Sociaal-culturele beroepen Technische en industrieberoepen Transportberoepen Verzorgende en dienstverlenende beroepen Onbekend Totaal jan t/m sep Mutatie aantal % ,3% ,4% ,8% ,0% ,4% ,2% ,9% ,0% ,6% ,7% ,5% 3 Met ingang van januari 2015 wordt in de Nieuwsflits gerapporteerd over online ingediende vacatures. Het betreft vacatures die gemeld worden op werk.nl door werkgevers, UWV contractpartners, UWV Werkgeverservicepunten, UWV vestigingen en door Jobfeed. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 6

8 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen Veel minder ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen dan vorig jaar In de periode januari t/m september van 2015 hebben werkgevers ontslagaanvragen ingediend bij UWV, 18 procent minder dan in dezelfde periode van Dit jaar (t/m september) werden door UWV ontslagvergunningen verleend, 17 procent minder dan vorig jaar. De meeste ontslagvergunningen (75%) werden verleend vanwege bedrijfseconomische redenen. jan t/m sep aandeel % mut Ingediend -bedrijfseconomisch % 82% 85% -arbeidsongeschiktheid % 14% 10% -andere redenen % 4% 5% totaal % 100% 100% Verleend -bedrijfseconomisch % 75% 79% -arbeidsongeschiktheid % 22% 17% -andere redenen % 3% 4% totaal % 100% 100% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 7

9 Statistische bijlage Lopende WW-uitkeringen 2015 mutatie 2014 mutatie 2015 / 2014 sep aug abs. % sep abs % Totaal ,7% ,8% Geslacht mannen ,1% ,9% vrouwen ,4% ,5% Leeftijd jaar ,1% ,0% jaar ,5% ,4% jaar ,7% ,2% jaar ,4% ,4% >= 55 jaar ,2% ,0% onbekend < 27 jaar ,9% ,7% jaar ,4% ,0% >= 50 jaar ,4% ,4% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,3% ,3% 6-12 maanden ,9% ,8% maanden ,9% ,7% >= 2 jaar ,4% ,5% Opleidingsniveau basisopleiding ,0% ,4% vmb/mbo alg/mbo ,8% ,5% vwo/havo ,1% ,4% mbo 2 t/m ,5% ,6% hbo ,0% ,8% wo ,0% ,2% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,2% ,1% Economisch-administratieve ,3% ,4% Informatica beroepen ,5% ,2% Medische en paramedische ,3% ,9% Openbare orde- en veiligheid ,8% ,7% Pedagogische ,8% ,8% Sociaal-culturele ,6% ,7% Technische en industrie ,2% ,6% Transport ,1% ,2% Verzorgende en dienstverlenende ,4% ,3% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,9% ,1% Industrie, delfstoffen en energie etc ,5% ,4% Grafische industie ,0% ,4% Metaal- en technische bedrijven ,1% ,0% Metaalindustrie ,1% ,4% Bouwnijverheid ,0% ,0% Bouwbedrijf ,4% ,5% Handel ,7% ,6% Detailhandel ,5% ,1% Grootwinkelbedrijf ,6% ,9% Groothandel ,0% ,9% Horeca ,2% ,0% Vervoer en opslag ,1% ,0% Financiële en zakelijke diensten ,8% ,3% Banken ,1% ,7% Reiniging ,2% ,9% Uitzendbedrijven ,7% ,9% Zakelijke dienstverlening ,2% ,0% Openbaar bestuur ,6% ,9% Onderwijs ,9% ,5% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,9% ,4% Culturele instellingen ,3% ,7% Gezondheidszorg en welzijn ,6% ,7% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 8

10 Lopende WW-uitkeringen naar regio 2015 mutatie 2014 mutatie 2015/2014 sep aug abs. % sep abs % Totaal ,7% ,8% Provincies Groningen ,0% ,7% Friesland ,3% ,4% Drenthe ,3% ,1% Overijssel ,4% ,5% Flevoland ,0% ,4% Gelderland ,0% ,8% Utrecht ,6% ,9% Noord-Holland ,2% ,6% Zuid-Holland ,3% ,1% Zeeland ,1% ,6% Noord-Brabant ,9% ,6% Limburg ,5% ,6% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,2% ,8% Rotterdam ,2% ,8% Den Haag ,5% ,2% Utrecht ,5% ,2% Arbeidsmarktregio Drenthe ,7% ,6% Friesland ,3% ,4% Groningen ,2% ,1% IJsselvechtstreek ,0% ,6% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,4% ,1% Twente ,6% ,8% Achterhoek ,8% ,3% Food Valley ,8% ,8% Midden-Gelderland ,9% ,1% Rivierenland ,7% ,0% Rijk van Nijmegen ,2% ,4% Amersfoort ,0% ,9% Flevoland ,0% ,2% Gooi- en Vechtstreek ,4% ,7% Midden-Utrecht ,0% ,3% Noord-Holland Noord ,2% ,1% Zaanstreek/Waterland ,5% ,5% Zuid-Kennemerland ,1% ,3% Groot Amsterdam ,2% ,7% Haaglanden ,4% ,9% Holland Rijnland ,0% ,3% Midden-Holland ,2% ,9% Zuid-Holland Centraal ,0% ,5% Drechtsteden ,0% ,1% Gorinchem ,3% ,5% Rijnmond ,1% ,0% West-Brabant ,7% ,5% Zeeland ,1% ,6% Helmond-De Peel ,3% ,4% Midden-Brabant ,0% ,1% Noordoost-Brabant ,9% ,6% Zuidoost-Brabant ,0% ,5% Midden-Limburg ,1% ,1% Noord-Limburg ,5% ,1% Zuid-Limburg ,8% ,6% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 9

11 Nieuwe WW-uitkeringen jan t/m sep mutatie Aandeel abs. % Totaal ,7% Geslacht mannen ,1% 52% 54% vrouwen ,2% 48% 46% Leeftijd jaar ,8% 11% 12% jaar ,7% 29% 29% jaar ,8% 22% 23% jaar ,0% 23% 22% >= 55 jaar ,5% 15% 13% onbekend < 27 jaar ,5% 17% 18% jaar ,4% 57% 58% >=50 jaar ,9% 27% 24% onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden ,6% 28% 28% 6-12 maanden ,9% 16% 17% maanden ,0% 24% 25% >= 2 jaar ,1% 32% 30% Opleidingsniveau basisopleiding ,8% 9% 11% vmb/mbo alg/mbo ,6% 25% 25% vwo/havo ,1% 3% 3% mbo 2 t/m ,5% 34% 34% hbo ,3% 19% 19% wo ,2% 7% 7% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,9% 2% 2% Economisch-administratieve ,6% 27% 27% Informatica beroepen ,0% 2% 2% Medische en paramedische ,3% 3% 3% Openbare orde- en veiligheid ,4% 1% 1% Pedagogische ,0% 4% 4% Sociaal-culturele ,4% 7% 6% Technische en industrie ,8% 25% 26% Transport ,4% 9% 8% Verzorgende en dienstverlenende ,2% 19% 18% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,0% 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc ,1% 12% 12% Grafische industie ,0% 0% 1% Metaal- en technische bedrijven ,0% 5% 5% Metaalindustrie ,5% 1% 1% Bouwnijverheid ,9% 3% 4% Bouwbedrijf ,4% 2% 3% Handel ,3% 15% 14% Detailhandel ,6% 6% 6% Grootwinkelbedrijf ,8% 3% 3% Groothandel ,7% 6% 6% Horeca ,7% 4% 4% Vervoer en opslag ,5% 7% 6% Financiële en zakelijke diensten ,6% 36% 37% Banken ,8% 1% 2% Reiniging ,4% 2% 2% Uitzendbedrijven ,4% 16% 17% Zakelijke dienstverlening ,5% 14% 14% Openbaar bestuur ,6% 1% 1% Onderwijs ,9% 4% 4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% 17% 16% Culturele instellingen ,2% 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn ,2% 16% 15% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 10

12 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio jan t/m sep mutatie abs. % Totaal ,7% Provincies Groningen ,6% Friesland ,1% Drenthe ,7% Overijssel ,7% Flevoland ,8% Gelderland ,1% Utrecht ,5% Noord-Holland ,3% Zuid-Holland ,6% Zeeland ,5% Noord-Brabant ,9% Limburg ,4% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,0% Rotterdam ,1% Den Haag ,6% Utrecht ,5% Arbeidsmarktregio Drenthe ,5% Friesland ,1% Groningen ,2% IJsselvechtstreek ,8% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,8% Twente ,4% Achterhoek ,1% Food Valley ,8% Midden-Gelderland ,0% Rivierenland ,9% Rijk van Nijmegen ,5% Amersfoort ,4% Flevoland ,6% Gooi- en Vechtstreek ,0% Midden-Utrecht ,4% Noord-Holland Noord ,0% Zaanstreek/Waterland ,8% Zuid-Kennemerland ,4% Groot Amsterdam ,4% Haaglanden ,1% Holland Rijnland ,8% Midden-Holland ,4% Zuid-Holland C entraal ,5% Drechtsteden ,9% Gorinchem ,3% Rijnmond ,9% West-Brabant ,4% Zeeland ,5% Helmond-De Peel ,8% Midden-Brabant ,3% Noordoost-Brabant ,1% Zuidoost-Brabant ,1% Midden-Limburg ,2% Noord-Limburg ,6% Zuid-Limburg ,5% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 11

13 Beëindigde WW-uitkeringen jan t/m sep mutatie Aandeel abs. % Totaal % Reden maximale duur % 33% 34% werkhervatting % 48% 49% overig % 20% 17% Geslacht mannen % 56% 57% vrouwen % 44% 43% Leeftijd jaar % 10% 12% jaar % 28% 30% jaar % 23% 24% jaar % 23% 21% >= 55 jaar % 15% 13% onbekend < 27 jaar % 16% 18% jaar % 58% 59% >= 50 jaar % 27% 22% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % 62% 62% 6-12 maanden % 16% 19% maanden % 13% 13% >= 2 jaar % 9% 7% Opleidingsniveau basisopleiding % 10% 11% vmb/mbo alg/mbo % 27% 27% vwo/havo % 3% 3% mbo 2 t/m % 35% 34% hbo % 17% 17% wo % 7% 7% onbekend Beroepsrichting Agrarische % 3% 3% Economisch-administratieve % 26% 26% Informatica beroepen % 2% 2% Medische en paramedische % 3% 3% Openbare orde- en veiligheid % 1% 1% Pedagogische % 3% 3% Sociaal-culturele % 6% 6% Technische en industrie % 28% 29% Transport % 9% 9% Verzorgende en dienstverlenende % 18% 18% Onbekend Sector Landbouw en visserij % 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc % 12% 11% Grafische industie % 1% 1% Metaal- en technische bedrijven % 5% 5% Metaalindustrie % 1% 1% Bouwnijverheid % 5% 6% Bouwbedrijf % 4% 4% Handel % 14% 14% Detailhandel % 6% 6% Grootwinkelbedrijf % 3% 3% Groothandel % 6% 6% Horeca % 4% 4% Vervoer en opslag % 7% 6% Financiële en zakelijke diensten % 37% 38% Banken % 1% 1% Reiniging % 2% 2% Uitzendbedrijven % 18% 19% Zakelijke dienstverlening % 13% 13% Openbaar bestuur % 1% 1% Onderwijs % 3% 3% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % 15% 14% Culturele instellingen % 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn % 14% 13% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 12

14 Beëindigde WW-uitkeringen naar regio jan t/m sep mutatie abs. % Totaal % Provincies Groningen % Friesland % Drenthe % Overijssel % Flevoland % Gelderland % Utrecht % Noord-Holland % Zuid-Holland % Zeeland % Noord-Brabant % Limburg % Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % Rotterdam % Den Haag % Utrecht % Arbeidsmarktregio Drenthe % Friesland % Groningen % IJsselvechtstreek % Stedendriehoek en Noordwest Veluwe % Twente % Achterhoek % Food Valley % Midden-Gelderland % Rivierenland % Rijk van Nijmegen % Amersfoort % Flevoland % Gooi- en Vechtstreek % Midden-Utrecht % Noord-Holland Noord % Zaanstreek/Waterland % Zuid-Kennemerland % Groot Amsterdam % Haaglanden % Holland Rijnland % Midden-Holland % Zuid-Holland C entraal % Drechtsteden % Gorinchem % Rijnmond % West-Brabant % Zeeland % Helmond-De Peel % Midden-Brabant % Noordoost-Brabant % Zuidoost-Brabant % Midden-Limburg % Noord-Limburg % Zuid-Limburg % Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 13

15 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting, cumulatief Beindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werk % mut % mut Totaal % % 48% 49% Geslacht mannen % % 53% 55% vrouwen % % 40% 42% Leeftijd jaar % % 37% 39% jaar % % 48% 49% jaar % % 53% 55% jaar % % 53% 55% >= 55 jaar % % 37% 39% onbekend < 27 jaar % % 40% 42% jaar % % 52% 53% >= 50 jaar % % 43% 46% onbekend Duur uitkering < 6 maanden % % 58% 59% 6-12 maanden % % 47% 47% maanden % % 29% 28% >= 2 jaar % % 7% 6% Opleidingsniveau basisopleiding % % 37% 43% vmb/mbo alg/mbo % % 47% 48% vwo/havo % % 38% 39% mbo 2 t/m % % 50% 51% hbo % % 51% 53% wo % % 49% 51% onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 52% 55% Economisch-administratieve % % 46% 48% Informatica beroepen % % 53% 55% Medische en paramedische % % 47% 47% Openbare orde- en veiligheid % % 39% 39% Pedagogische % % 45% 52% Sociaal-culturele % % 44% 45% Technische en industrie % % 58% 59% Transport % % 47% 47% Verzorgende en dienstverlenende % % 36% 37% Onbekend Sector Landbouw en visserij % % 53% 57% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 51% 53% Grafische industie % % 41% 45% Metaal- en technische bedrijven % % 56% 58% Metaalindustrie % % 56% 58% Bouwnijverheid % % 67% 70% Bouwbedrijf % % 64% 68% Handel % % 42% 43% Detailhandel % % 39% 41% Grootwinkelbedrijf % % 35% 36% Groothandel % % 48% 50% Horeca % % 41% 42% Vervoer en opslag % % 43% 47% Financiële en zakelijke diensten % % 51% 51% Banken % % 42% 44% Reiniging % % 28% 27% Uitzendbedrijven % % 57% 55% Zakelijke dienstverlening % % 50% 51% Openbaar bestuur % % 35% 38% Onderwijs % % 44% 49% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 41% 42% Culturele instellingen % % 51% 52% Gezondheidszorg en welzijn % % 40% 41% Onbekende sector Provincies Groningen % % 54% 54% Friesland % % 59% 60% Drenthe % % 59% 60% Overijssel % % 53% 56% Flevoland % % 45% 44% Gelderland % % 48% 51% Utrecht % % 46% 47% Noord-Holland % % 43% 44% Zuid-Holland % % 43% 45% Zeeland % % 49% 50% Noord-Brabant % % 49% 50% Limburg % % 52% 54% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % % 37% 37% Rotterdam % % 41% 41% Den Haag % % 39% 39% Utrecht % % 44% 45% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 14

16 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd vanwege max. duur Aandeel max.duur % mut % mut Totaal % % 33% 34% Geslacht mannen % % 29% 30% vrouwen % % 37% 38% Leeftijd jaar % % 50% 50% jaar % % 35% 36% jaar % % 29% 29% jaar % % 27% 26% >= 55 jaar % % 32% 32% onbekend < 27 jaar % % 46% 47% jaar % % 31% 31% >= 50 jaar % % 30% 29% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden % % 26% 27% 6-12 maanden % % 26% 29% maanden % % 44% 48% >= 2 jaar % % 78% 81% Opleidingsniveau basisopleiding % % 41% 39% vmb/mbo alg/mbo % % 33% 35% vwo/havo % % 43% 44% mbo 2 t/m % % 31% 32% hbo % % 30% 30% wo % % 32% 33% onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 31% 31% Economisch-administratieve % % 35% 35% Informatica beroepen % % 32% 32% Medische en paramedische % % 31% 33% Openbare orde- en veiligheid % % 38% 42% Pedagogische % % 31% 30% Sociaal-culturele % % 36% 37% Technische en industrie % % 26% 27% Transport % % 32% 34% Verzorgende en dienstverlenende % % 41% 43% Onbekend Sector Landbouw en visserij % % 31% 30% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 28% 29% Grafische industie % % 35% 36% Metaal- en technische bedrijven % % 26% 25% Metaalindustrie % % 24% 25% Bouwnijverheid % % 17% 17% Bouwbedrijf % % 19% 18% Handel % % 38% 39% Detailhandel % % 40% 40% Grootwinkelbedrijf % % 45% 48% Groothandel % % 33% 33% Horeca % % 40% 40% Vervoer en opslag % % 34% 34% Financiële en zakelijke diensten % % 32% 34% Banken % % 37% 37% Reiniging % % 48% 51% Uitzendbedrijven % % 28% 31% Zakelijke dienstverlening % % 33% 33% Openbaar bestuur % % 45% 44% Onderwijs % % 34% 33% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 35% 37% Culturele instellingen % % 30% 29% Gezondheidszorg en welzijn % % 35% 38% Onbekende sector Provincies Groningen % % 30% 31% Friesland % % 27% 27% Drenthe % % 25% 26% Overijssel % % 28% 29% Flevoland % % 35% 37% Gelderland % % 31% 31% Utrecht % % 34% 34% Noord-Holland % % 36% 37% Zuid-Holland % % 38% 38% Zeeland % % 30% 31% Noord-Brabant % % 30% 32% Limburg % % 28% 30% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % % 43% 44% Rotterdam % % 40% 41% Den Haag % % 45% 45% Utrecht % % 36% 37% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 15

17 Toelichting WW/NWW/WBB UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers m.b.t. de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Met ingang van januari 2015 zijn CBS en UWV overgestapt op een nieuwe definitie voor WBB en NWW. In plaats van de nationale definitie wordt voortaan de internationale (ILO) definitie voor zowel WBB als NWW gehanteerd. Definities NWW en WBB m.i.v. januari Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam, die binnen 2 weken beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en de afgelopen 4 weken naar werk hebben gezocht. Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de UWV website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en per sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Met deze informatie krijgt u een goed beeld van het aantal werkzoekenden binnen uw eigen gemeente. Of u ziet in één oogopslag waar u geschikte medewerkers vindt. De arbeidsmarktinformatie van UWV is ook beschikbaar op smartphone en tablet, onder de naam AMI mobiel. AMI mobiel biedt een overzicht van vraag en aanbod op de landelijke en de regionale arbeidsmarkt. AMI staat voor ArbeidsMarktInformatie. U ziet de recente ontwikkeling van het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden voor 35 arbeidsmarktregio's en voor alle gemeenten in Nederland. Voor de arbeidsmarktregio's is een uitsplitsing naar tien beroepsgroepen mogelijk Ook biedt AMI mobiel een beeld van alle bij UWV bekende openstaande vacatures, zowel landelijk als voor de 35 arbeidsmarktregio s. Ook hier uitgesplitst naar tien beroepsgroepen. U vindt AMI mobiel via: of via deze qr-code: Disclaimer Het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf bestaat zowel uit personen met een uitkering (zoals WW of WWB) als uit personen zonder uitkering. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 16

18 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 17

19 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 18

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Flevoland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Stedendriehoek en Noordwest Veluwe Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rivierenland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zaanstreek/Waterland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijk van Nijmegen Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Achterhoek Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie