Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017

2 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat: - Stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen naar sector, leeftijd, duur, geslacht en regio - Bij UWV ingediende ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 1

3 WW-uitkeringen WW-uitkeringen mutatie /2016 mrt feb aantal % mrt % mutatie Nieuw ,1% ,4% Lopend ,3% ,8% Beëindigd ,9% ,8% -vanwege max. duur ,1% ,2% -vanwege werkhervatting ,3% ,6% -overige redenen ,0% ,9% Lopende WW-uitkeringen licht gedaald In maart 2017 nam het aantal lopende WW-uitkeringen t.o.v. februari, licht af met 0,3 procent tot In maart vorig jaar nam het aantal uitkeringen met 0,1 procent iets toe. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal lopende uitkeringen met 11,8 procent af. Ook het aantal nieuwe uitkeringen (-14,4%) en het aantal beëindigde uitkeringen (-11,8%) laten vergeleken met een jaar geleden een flinke daling zien. Meer jongeren en minder ouderen in de WW Het aantal WW-uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar nam in maart toe met 1 procent. Ook onder jarigen steeg het aantal lopende WW-uitkeringen (+0,7%). Onder de oudere leeftijdsklassen daalde het aantal uitkeringen, waarbij de afname onder 55-plussers relatief het grootst was (-0,8%). Bij de sectoren was de afname relatief het grootst in de landbouw (-5,1%) en bij de bouwbedrijven (-3,8%). In het grootwinkelbedrijf (4,1%) en bij de banken (2,5%) nam het aantal uitkeringen toe. De toename van het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar vanuit uitzendbedrijven (+10,8%) en vanuit grootwinkelbedrijven (+9,3%) was bovengemiddeld. Lopende WW-uitkeringen naar sector (indexcijfers, jan 2010=100) Veel minder uitkeringen dan vorig jaar; meer uitkeringen vanuit metaalindustrie en banken Vergeleken met maart vorig jaar nam het aantal uitkeringen af met 11,8 procent. Meer dan gemiddeld was dat het geval voor jongeren tot 25 jaar (-24,1%). Voor 55-plussers nam het aantal uitkeringen af met 6,3 procent. Bij de sectoren lopen de ontwikkelingen uiteen van een toename voor de metaalindustrie (+8,1%) en de banken (+8,0%) tot een daling voor de bouwbedrijven met 41,1 procent en de uitzendbedrijven met 20,2 procent. 1 Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2017 zijn maart, juni, augustus en november 5-weekse verslagperiodes. In 2016 waren dat maart, juni, september en december. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 2

4 jan t/m mrt mutatie aandeel abs % Nieuw ,4% Beëindigd ,0% 100% 100% -max duur ,8% 36% 37% -werkhervatting ,8% 32% 33% -overige redenen ,4% 32% 30% Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2017 UWV verstrekte in het eerste kwartaal dit jaar nieuwe WW-uitkeringen, 18,4 procent minder dan in Voor alle beroepsgroepen was er dit jaar (t/m maart), vergeleken met een jaar geleden, sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Bij de verzorgende beroepen was de afname met 37,7 procent bovengemiddeld. Het gaat hierbij vooral om thuiszorgmedewerkers (-43,7%). Ook voor de bouwberoepen geldt een bovengemiddelde daling (-36,5%). Vooral timmerlieden (-46,7%) vroegen minder vaak een uitkering aan. Vooral vanuit banken veel meer nieuwe uitkeringen dan in 2016 Bijna alle sectoren telden in het 1 e kwartaal van 2017 minder nieuwe uitkeringen dan in dezelfde periode in Vanuit de bankensector nam het aantal nieuwe uitkeringen met bijna 35,7 procent fors toe. Onder 50-plussers uit de bankensector steeg het aantal nieuwe uitkeringen zelfs met 65,1 procent. Ook vanuit de metaalindustrie steeg het aantal nieuwe uitkeringen met 11 procent relatief sterk. Daling beëindigde uitkeringen Het aantal beëindigde uitkeringen nam in de eerste drie maanden van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, met 5 procent af tot Het aantal uitkeringen dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur daalde met 6,8 procent. Er werden dit jaar 7,8 procent minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. Er werden vrijwel evenveel uitkeringen beëindigd vanwege overige redenen als vorig jaar (+0,4%). Van de uitstroom om overige redenen is de uitstroom vanwege het niet inleveren van het werkbriefje met 30,4 procent toegenomen tot Het is aannemelijk dat het grootste deel hiervan werk heeft gevonden. Nieuwe, lopende en beëindigde ww-uitkeringen Nieuwsflits Arbeidsmarkt 3

5 Lopende Nieuwe Beëindigde Beëindigd werk aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie januari februari ,0% ,6% ,9% ,3% maart ,8% ,4% ,1% ,1% april ,0% ,2% ,6% ,7% mei ,5% ,2% ,2% ,8% juni ,0% ,0% ,9% ,4% juli ,4% ,6% ,4% ,1% augustus ,2% ,0% ,8% ,9% september ,3% ,3% ,5% ,6% oktober ,0% ,6% ,8% ,7% november ,7% ,0% ,9% ,1% december ,5% ,3% ,7% ,6% januari ,2% ,1% ,9% ,2% februari ,1% ,9% ,3% ,8% maart ,4% ,5% ,5% ,7% april ,3% ,9% ,7% ,5% mei ,7% ,7% ,1% ,9% juni ,1% ,3% ,5% ,8% juli ,5% ,3% ,5% ,4% augustus ,5% ,6% ,7% ,4% september ,4% ,9% ,6% ,1% oktober ,1% ,0% ,3% ,5% november ,4% ,4% ,5% ,8% december ,7% ,2% ,7% ,9% januari ,8% ,5% ,5% ,0% februari ,5% ,1% ,1% ,6% maart ,6% ,7% ,9% ,0% april ,7% ,7% ,9% ,9% mei ,5% ,3% ,9% ,8% juni ,5% ,6% ,8% ,5% juli ,5% ,5% ,1% ,7% augustus ,2% ,5% ,6% ,0% september ,7% ,8% ,0% ,5% oktober ,1% ,1% ,3% ,6% november ,5% ,4% ,9% ,6% december ,3% ,1% ,0% ,0% januari ,4% ,9% ,1% ,0% februari ,0% ,2% ,9% ,8% maart ,1% ,7% ,0% ,2% april ,1% ,9% ,0% ,5% mei ,7% ,1% ,8% ,6% juni ,1% ,9% ,1% ,1% juli ,6% ,4% ,2% ,7% augustus ,2% ,9% ,8% ,2% september ,6% ,6% ,1% ,5% oktober ,1% ,8% ,7% ,7% november ,4% ,3% ,3% ,3% december ,6% ,6% ,2% ,7% januari ,6% ,4% ,1% ,9% februari ,7% ,5% ,0% ,6% maart ,3% ,1% ,9% ,3% Hoog WW-percentage voor ongeschoolden en 55-plussers Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het aantal WW-uitkeringen in maart 2017 uit op 4,6 procent. In maart vorig jaar bedroeg het WW-percentage 5,3 procent. Voor ongeschoolden (max. basisopleiding) en 55-plussers komt het WW-percentage met 8,1 procent veel hoger uit dan het gemiddelde van 4,6 procent. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 4

6 WW-uitkeringen WW-percentage mrt 2017 mrt 2016 mrt 2017 mrt 2016 Totaal ,6% 5,3% mannen ,4% 5,1% vrouwen ,9% 5,4% Leeftijd jaar ,2% 1,6% jaar ,8% 4,4% jaar ,2% 4,9% jaar ,2% 6,0% >= 55 jaar ,1% 8,6% < 27 jaar ,6% 2,1% >= 50 jaar ,1% 7,8% Opleidingsniveau basisopleiding ,1% 11,2% vmbo/mbo alg/mbo ,5% 7,9% vwo/havo ,3% 2,2% mbo 2 t/m ,4% 5,4% hbo ,0% 4,5% wo ,4% 2,6% zonder startkwalificatie ,9% 8,7% met startkwalificatie ,7% 4,3% Provincie Groningen ,1% 5,7% Friesland ,6% 6,4% Drenthe ,0% 6,8% Overijssel ,0% 6,0% Flevoland ,1% 5,6% Gelderland ,5% 5,3% Utrecht ,0% 4,3% Noord-Holland ,0% 4,4% Zuid-Holland ,4% 4,9% Zeeland ,0% 4,6% Noord-Brabant ,7% 5,4% Limburg ,9% 5,8% Grote steden Amsterdam ,3% 4,5% Rotterdam ,5% 6,4% Den Haag ,1% 5,6% Utrecht ,7% 3,9% Arbeidsmarktregio Drenthe ,5% 7,4% Friesland ,6% 6,4% Groningen ,2% 5,8% Regio Zwolle ,0% 6,0% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,9% 5,6% Twente ,0% 6,0% Achterhoek ,5% 5,5% FoodValley ,5% 4,2% Midden-Gelderland ,2% 6,1% Rivierenland ,1% 4,8% Rijk van Nijmegen ,7% 5,3% Flevoland ,1% 5,6% Amersfoort ,2% 4,5% Midden-Utrecht ,9% 4,2% Gooi en Vechtstreek ,3% 4,6% Noord-Holland Noord ,8% 4,2% Zaanstreek/Waterland ,0% 4,5% Zuid-Kennemerland en IJmond ,9% 4,4% Groot Amsterdam ,2% 4,4% Haaglanden ,5% 5,0% Holland Rijnland ,7% 4,1% Midden-Holland ,1% 4,5% Zuid-Holland Centraal ,0% 4,3% Drechtsteden ,4% 5,0% Gorinchem ,5% 4,1% Rijnmond ,8% 5,6% Zeeland ,0% 4,6% West-Brabant ,0% 5,8% Helmond-De Peel ,9% 5,7% Midden-Brabant ,8% 5,4% Noordoost-Brabant ,7% 5,2% Zuidoost-Brabant ,4% 4,9% Midden-Limburg ,7% 5,7% Noord-Limburg ,5% 6,5% Zuid-Limburg ,6% 5,5% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 5

7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen in 2017 gedaald In het eerste kwartaal van 2017 dienden werkgevers ontslagaanvragen in bij UWV, 34 procent minder dan in het eerste kwartaal van UWV verleende in de eerste drie maanden van dit jaar ontslagvergunningen, 52 procent minder dan in De meeste ontslagvergunningen (64%) werden verleend vanwege bedrijfseconomische redenen. Ingediend % mut bedrijfseconomisch % 83% 86% -arbeidsongeschiktheid % 17% 13% -andere redenen % 0% 0% totaal % 100% 100% Verleend -bedrijfseconomisch % 64% 79% -arbeidsongeschiktheid % 36% 21% -andere redenen jan t/m mrt aandeel totaal % 100% 100% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 6

8 Statistische bijlage Lopende WW-uitkeringen 2017 mutatie 2016 mutatie 2017 / 2016 mrt feb abs. % mrt abs % Totaal ,3% ,8% Geslacht mannen ,5% ,5% vrouwen ,0% ,9% Leeftijd jaar ,0% ,1% jaar ,7% ,1% jaar ,2% ,5% jaar ,3% ,9% >= 55 jaar ,8% ,3% onbekend < 27 jaar ,7% ,7% jaar ,1% ,2% >= 50 jaar ,7% ,7% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,5% ,5% 6-12 maanden ,7% ,8% maanden ,5% ,9% >= 2 jaar ,4% ,7% Opleidingsniveau basisopleiding ,6% ,5% vmb/mbo alg/mbo ,9% ,1% vwo/havo ,9% ,0% mbo 2 t/m ,3% ,4% hbo ,6% ,1% wo ,7% ,5% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,4% ,5% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,2% ,6% Administratieve beroepen ,1% ,3% Ict Beroepen ,6% ,1% Zorg en Welzijn Beroepen ,5% ,9% Verzorgenden ,5% ,3% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepe ,8% ,1% Pedagogische beroepen ,2% ,0% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,8% ,1% Technische Beroepen ,5% ,7% Bouwberoepen ,8% ,9% Transport en Logistiek Beroepen ,1% ,9% Chauffeurs etc ,6% ,1% Dienstverlenende Beroepen ,9% ,7% Schoonmakers en keukenhulpen ,5% ,9% Commerciële Beroepen ,7% ,8% Verkopers ,7% ,5% Managers ,3% ,0% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,1% ,0% Industrie, delfstoffen en energie etc ,4% ,2% Grafische industie ,4% ,8% Metaal- en technische bedrijven ,5% ,4% Metaalindustrie ,5% ,1% Bouwnijverheid ,5% ,2% Bouwbedrijf ,8% ,1% Handel ,6% ,2% Detailhandel ,5% ,4% Grootwinkelbedrijf ,1% ,5% Groothandel ,1% ,9% Horeca ,0% ,4% Vervoer en opslag ,6% ,4% Financiële en zakelijke diensten ,1% ,9% Banken ,0% ,0% Reiniging ,5% ,1% Uitzendbedrijven ,2% ,2% Zakelijke dienstverlening ,3% ,6% Openbaar bestuur ,1% ,1% Onderwijs ,1% ,5% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,1% ,2% Culturele instellingen ,1% ,8% Gezondheidszorg en welzijn ,0% ,4% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 7

9 Lopende WW-uitkeringen naar regio 2017 mutatie 2016 mutatie 2017/2016 mrt feb abs. % mrt abs % Totaal ,3% ,8% Provincies Groningen ,8% ,4% Friesland ,5% ,8% Drenthe ,6% ,4% Overijssel ,1% ,0% Flevoland ,3% ,3% Gelderland ,6% ,7% Utrecht ,7% ,2% Noord-Holland ,1% ,0% Zuid-Holland ,3% ,1% Zeeland ,3% ,3% Noord-Brabant ,0% ,1% Limburg ,7% ,1% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,2% ,0% Rotterdam ,5% ,4% Den Haag ,2% ,8% Utrecht ,4% ,0% Arbeidsmarktregio Drenthe ,8% ,2% Friesland ,5% ,8% Groningen ,9% ,1% Regio Zwolle ,3% ,8% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,7% ,6% Twente ,1% ,9% Achterhoek ,6% ,9% FoodValley ,9% ,0% Midden-Gelderland ,4% ,7% Rivierenland ,5% ,1% Rijk van Nijmegen ,0% ,6% Flevoland ,5% ,4% Amersfoort ,1% ,1% Midden-Utrecht ,7% ,3% Gooi en Vechtstreek ,6% ,9% Noord-Holland Noord ,3% ,0% Zaanstreek/Waterland ,3% ,3% Zuid-Kennemerland en IJmond ,1% ,6% Groot Amsterdam ,2% ,4% Haaglanden ,3% ,1% Holland Rijnland ,3% ,2% Midden-Holland ,9% ,0% Zuid-Holland Centraal ,3% ,1% Drechtsteden ,7% ,6% Gorinchem ,9% ,9% Rijnmond ,5% ,3% Zeeland ,3% ,3% West-Brabant ,5% ,9% Helmond-De Peel ,4% ,0% Midden-Brabant ,5% ,9% Noordoost-Brabant ,3% ,6% Zuidoost-Brabant ,8% ,4% Midden-Limburg ,7% ,6% Noord-Limburg ,0% ,1% Zuid-Limburg ,4% ,1% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 8

10 Nieuwe WW-uitkeringen jan t/m mrt mutatie Aandeel abs. % Totaal ,4% Geslacht mannen ,4% 54% 54% vrouwen ,4% 46% 46% Leeftijd jaar ,0% 10% 11% jaar ,0% 29% 28% jaar ,7% 21% 22% jaar ,7% 22% 23% >= 55 jaar ,7% 17% 16% onbekend < 27 jaar ,4% 16% 17% jaar ,6% 56% 56% >=50 jaar ,7% 28% 28% onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden ,3% 31% 30% 6-12 maanden ,3% 17% 16% maanden ,5% 29% 25% >= 2 jaar ,5% 24% 29% Opleidingsniveau basisopleiding ,2% 10% 12% vmb/mbo alg/mbo ,4% 20% 23% vwo/havo ,2% 5% 4% mbo 2 t/m ,2% 31% 36% hbo ,8% 15% 17% wo ,8% 7% 7% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,1% 2% 2% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,2% 19% 19% Administratieve beroepen ,0% 13% 13% Ict Beroepen ,8% 2% 2% Zorg en Welzijn Beroepen ,9% 8% 9% Verzorgenden ,3% 2% 2% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepe ,0% 2% 2% Pedagogische beroepen ,3% 3% 4% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,3% 2% 2% Technische Beroepen ,4% 22% 25% Bouwberoepen ,5% 6% 8% Transport en Logistiek Beroepen ,3% 9% 10% Chauffeurs etc ,2% 5% 6% Dienstverlenende Beroepen ,0% 7% 8% Schoonmakers en keukenhulpen ,8% 3% 3% Commerciële Beroepen ,0% 11% 12% Verkopers ,5% 7% 8% Managers ,8% 6% 6% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,9% 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc ,9% 13% 11% Grafische industie ,7% 0% 0% Metaal- en technische bedrijven ,2% 4% 4% Metaalindustrie ,0% 1% 1% Bouwnijverheid ,3% 2% 4% Bouwbedrijf ,2% 2% 3% Handel ,5% 14% 17% Detailhandel ,6% 6% 6% Grootwinkelbedrijf ,9% 3% 6% Groothandel ,0% 5% 5% Horeca ,8% 4% 4% Vervoer en opslag ,0% 8% 7% Financiële en zakelijke diensten ,2% 39% 36% Banken ,7% 2% 1% Reiniging ,3% 2% 2% Uitzendbedrijven ,3% 15% 17% Zakelijke dienstverlening ,6% 17% 14% Openbaar bestuur ,6% 1% 1% Onderwijs ,9% 2% 2% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,4% 13% 15% Culturele instellingen ,5% 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn ,0% 12% 14% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 9

11 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio jan t/m mrt mutatie abs. % Totaal ,4% Provincies Groningen ,9% Friesland ,3% Drenthe ,7% Overijssel ,7% Flevoland ,1% Gelderland ,3% Utrecht ,7% Noord-Holland ,9% Zuid-Holland ,3% Zeeland ,3% Noord-Brabant ,4% Limburg ,6% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,4% Rotterdam ,8% Den Haag ,0% Utrecht ,4% Arbeidsmarktregio Drenthe ,0% Friesland ,3% Groningen ,4% Regio Zwolle ,1% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,8% Twente ,9% Achterhoek ,0% FoodValley ,0% Midden-Gelderland ,1% Rivierenland ,8% Rijk van Nijmegen ,0% Flevoland ,7% Amersfoort ,1% Midden-Utrecht ,9% Gooi en Vechtstreek ,5% Noord-Holland Noord ,9% Zaanstreek/Waterland ,1% Zuid-Kennemerland en IJmond ,8% Groot Amsterdam ,9% Haaglanden ,9% Holland Rijnland ,3% Midden-Holland ,1% Zuid-Holland C entraal ,0% Drechtsteden ,8% Gorinchem ,4% Rijnmond ,7% Zeeland ,3% West-Brabant ,9% Helmond-De Peel ,6% Midden-Brabant ,9% Noordoost-Brabant ,7% Zuidoost-Brabant ,7% Midden-Limburg ,4% Noord-Limburg ,7% Zuid-Limburg ,3% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 10

12 Beëindigde WW-uitkeringen jan t/m mrt mutatie Aandeel abs. % Totaal ,0% Reden maximale duur ,8% 36% 37% werkhervatting ,8% 32% 33% overig ,4% 32% 30% Geslacht mannen ,8% 51% 52% vrouwen ,8% 49% 48% Leeftijd jaar ,9% 9% 9% jaar ,8% 27% 27% jaar ,1% 21% 22% jaar ,7% 23% 23% >= 55 jaar ,8% 20% 18% onbekend < 27 jaar ,0% 15% 15% jaar ,9% 54% 56% >= 50 jaar ,2% 31% 29% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,1% 56% 57% 6-12 maanden ,1% 19% 17% maanden ,4% 13% 13% >= 2 jaar ,2% 12% 12% Opleidingsniveau basisopleiding ,5% 11% 13% vmb/mbo alg/mbo ,1% 22% 23% vwo/havo ,0% 5% 4% mbo 2 t/m ,9% 32% 35% hbo ,6% 17% 18% wo ,5% 7% 7% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,7% 2% 2% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,8% 20% 20% Administratieve beroepen ,0% 14% 14% Ict Beroepen ,7% 2% 2% Zorg en Welzijn Beroepen ,9% 8% 9% Verzorgenden ,7% 2% 2% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepe ,2% 2% 2% Pedagogische beroepen ,5% 5% 6% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,6% 2% 2% Technische Beroepen ,6% 21% 23% Bouwberoepen ,4% 5% 6% Transport en Logistiek Beroepen ,3% 9% 10% Chauffeurs etc ,6% 5% 6% Dienstverlenende Beroepen ,3% 8% 8% Schoonmakers en keukenhulpen ,4% 3% 4% Commerciële Beroepen ,9% 11% 11% Verkopers ,0% 8% 7% Managers ,6% 6% 6% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,2% 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc ,0% 13% 12% Grafische industie ,9% 1% 1% Metaal- en technische bedrijven ,4% 4% 5% Metaalindustrie ,1% 1% 1% Bouwnijverheid ,0% 3% 3% Bouwbedrijf ,2% 2% 3% Handel ,0% 15% 14% Detailhandel ,1% 6% 6% Grootwinkelbedrijf ,3% 3% 3% Groothandel ,1% 6% 6% Horeca ,5% 5% 4% Vervoer en opslag ,8% 8% 7% Financiële en zakelijke diensten ,9% 35% 36% Banken ,7% 1% 1% Reiniging ,3% 2% 2% Uitzendbedrijven ,5% 14% 16% Zakelijke dienstverlening ,8% 15% 14% Openbaar bestuur ,4% 1% 1% Onderwijs ,3% 3% 4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% 15% 16% Culturele instellingen ,8% 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn ,5% 14% 14% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 11

13 Beëindigde WW-uitkeringen naar regio jan t/m mrt mutatie abs. % Totaal ,0% Provincies Groningen ,2% Friesland ,6% Drenthe ,4% Overijssel ,5% Flevoland ,5% Gelderland ,7% Utrecht ,8% Noord-Holland ,1% Zuid-Holland ,8% Zeeland ,4% Noord-Brabant ,0% Limburg ,6% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% Rotterdam ,1% Den Haag ,1% Utrecht ,1% Arbeidsmarktregio Drenthe ,0% Friesland ,6% Groningen ,1% Regio Zwolle ,6% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% Twente ,5% Achterhoek ,5% FoodValley ,8% Midden-Gelderland ,4% Rivierenland ,2% Rijk van Nijmegen ,1% Flevoland ,9% Amersfoort ,8% Midden-Utrecht ,7% Gooi en Vechtstreek ,9% Groot Amsterdam ,2% Noord-Holland Noord ,6% Zaanstreek/Waterland ,9% Zuid-Kennemerland en IJmond ,7% Haaglanden ,9% Holland Rijnland ,3% Midden-Holland ,5% Zuid-Holland C entraal ,9% Drechtsteden ,0% Gorinchem ,9% Rijnmond ,2% Zeeland ,4% Helmond-De Peel ,8% Midden-Brabant ,3% Noordoost-Brabant ,9% Zuidoost-Brabant ,3% West-Brabant ,3% Midden-Limburg ,0% Noord-Limburg ,9% Zuid-Limburg ,1% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 12

14 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting, cumulatief Beindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werk % mut % mut Totaal ,0% ,8% 32% 33% Geslacht mannen ,8% ,4% 32% 35% vrouwen ,8% ,3% 31% 31% Leeftijd jaar ,9% ,2% 18% 18% jaar ,8% ,5% 29% 30% jaar ,1% ,1% 38% 40% jaar ,7% ,4% 40% 41% >= 55 jaar ,8% ,8% 25% 25% onbekend ,1% 7 1 < 27 jaar ,0% ,3% 20% 21% jaar ,9% ,9% 36% 37% >= 50 jaar ,2% ,7% 30% 31% onbekend ,1% 7 1 Duur uitkering < 6 maanden ,1% ,8% 34% 35% 6-12 maanden ,1% ,5% 42% 45% maanden ,4% ,6% 31% 32% >= 2 jaar ,2% ,7% 8% 7% Opleidingsniveau basisopleiding ,5% ,4% 22% 21% vmb/mbo alg/mbo ,1% ,1% 30% 29% vwo/havo ,0% ,6% 28% 26% mbo 2 t/m ,9% ,8% 35% 35% hbo ,6% ,7% 39% 42% wo ,5% ,3% 39% 40% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,7% ,0% 23% 26% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,8% ,9% 33% 34% Administratieve beroepen ,0% ,1% 31% 31% Ict Beroepen ,7% ,4% 34% 34% Zorg en Welzijn Beroepen ,9% ,3% 32% 32% Verzorgenden ,7% ,0% 31% 25% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepen ,2% ,9% 32% 31% Pedagogische beroepen ,5% ,2% 38% 37% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,6% ,3% 31% 33% Technische Beroepen ,6% ,0% 33% 36% Bouwberoepen ,4% ,4% 39% 45% Transport en Logistiek Beroepen ,3% ,6% 29% 28% Chauffeurs etc ,6% ,1% 33% 32% Dienstverlenende Beroepen ,3% ,7% 26% 24% Schoonmakers en keukenhulpen ,4% ,1% 24% 22% Commerciële Beroepen ,9% ,2% 33% 32% Verkopers ,0% ,8% 30% 28% Managers ,6% ,7% 38% 43% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,2% ,3% 26% 29% Industrie, delfstoffen en energie etc ,0% ,3% 32% 36% Grafische industie ,9% ,8% 29% 32% Metaal- en technische bedrijven ,4% ,2% 38% 42% Metaalindustrie ,1% ,6% 36% 36% Bouwnijverheid ,0% ,4% 33% 41% Bouwbedrijf ,2% ,7% 35% 42% Handel ,0% ,7% 31% 31% Detailhandel ,1% ,0% 29% 29% Grootwinkelbedrijf ,3% ,2% 30% 25% Groothandel ,1% ,8% 34% 36% Horeca ,5% ,6% 25% 25% Vervoer en opslag ,8% ,6% 29% 27% Financiële en zakelijke diensten ,9% ,7% 33% 34% Banken ,7% ,9% 22% 29% Reiniging ,3% ,0% 21% 20% Uitzendbedrijven ,5% ,0% 34% 35% Zakelijke dienstverlening ,8% ,9% 35% 38% Openbaar bestuur ,4% ,3% 23% 24% Onderwijs ,3% ,8% 39% 39% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% ,7% 33% 32% Culturele instellingen ,8% ,1% 35% 34% Gezondheidszorg en welzijn ,5% ,5% 33% 31% Onbekende sector Provincies Groningen ,2% ,7% 35% 36% Friesland ,6% ,9% 36% 37% Drenthe ,4% ,7% 37% 38% Overijssel ,5% ,8% 35% 36% Flevoland ,5% ,9% 30% 31% Gelderland ,7% ,1% 34% 35% Utrecht ,8% ,9% 34% 34% Noord-Holland ,1% ,3% 30% 31% Zuid-Holland ,8% ,9% 29% 30% Zeeland ,4% ,4% 30% 30% Noord-Brabant ,0% ,8% 34% 35% Limburg ,6% ,6% 36% 37% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% ,4% 27% 28% Rotterdam ,1% ,8% 28% 26% Den Haag ,1% ,3% 26% 26% Utrecht ,1% ,4% 33% 33% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 13

15 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd vanwege max. duur Aandeel max.duur % mut % mut Totaal ,0% ,8% 36% 37% Geslacht mannen ,8% ,7% 35% 35% vrouwen ,8% ,8% 38% 39% Leeftijd jaar ,9% ,1% 50% 50% jaar ,8% ,3% 39% 39% jaar ,1% ,3% 32% 33% jaar ,7% ,2% 30% 32% >= 55 jaar ,8% ,5% 39% 40% onbekend ,1% < 27 jaar ,0% ,6% 47% 48% jaar ,9% ,4% 33% 34% >= 50 jaar ,2% ,5% 36% 37% onbekend ,1% Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,1% ,8% 29% 30% 6-12 maanden ,1% ,6% 26% 26% maanden ,4% ,4% 41% 43% >= 2 jaar ,2% ,9% 79% 81% Opleidingsniveau basisopleiding ,5% ,6% 44% 45% vmb/mbo alg/mbo ,1% ,3% 37% 39% vwo/havo ,0% ,5% 41% 44% mbo 2 t/m ,9% ,3% 34% 35% hbo ,6% ,6% 33% 33% wo ,5% ,3% 34% 35% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,7% ,2% 45% 43% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,8% ,5% 39% 39% Administratieve beroepen ,0% ,5% 41% 41% Ict Beroepen ,7% ,0% 36% 40% Zorg en Welzijn Beroepen ,9% ,9% 34% 35% Verzorgenden ,7% ,4% 31% 37% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepen ,2% ,8% 37% 38% Pedagogische beroepen ,5% ,9% 33% 34% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,6% ,9% 40% 41% Technische Beroepen ,6% ,7% 32% 34% Bouwberoepen ,4% ,2% 24% 26% Transport en Logistiek Beroepen ,3% ,2% 37% 38% Chauffeurs etc ,6% ,9% 31% 32% Dienstverlenende Beroepen ,3% ,5% 42% 43% Schoonmakers en keukenhulpen ,4% ,9% 44% 46% Commerciële Beroepen ,9% ,8% 38% 39% Verkopers ,0% ,8% 40% 42% Managers ,6% ,0% 33% 33% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,2% ,2% 40% 40% Industrie, delfstoffen en energie etc ,0% ,1% 34% 33% Grafische industie ,9% ,7% 40% 42% Metaal- en technische bedrijven ,4% ,4% 29% 27% Metaalindustrie ,1% ,1% 28% 32% Bouwnijverheid ,0% ,8% 30% 30% Bouwbedrijf ,2% ,1% 30% 30% Handel ,0% ,5% 38% 40% Detailhandel ,1% ,4% 41% 42% Grootwinkelbedrijf ,3% ,6% 40% 43% Groothandel ,1% ,6% 35% 36% Horeca ,5% ,2% 42% 44% Vervoer en opslag ,8% ,7% 38% 39% Financiële en zakelijke diensten ,9% ,5% 37% 37% Banken ,7% ,0% 52% 49% Reiniging ,3% ,9% 46% 47% Uitzendbedrijven ,5% ,1% 33% 34% Zakelijke dienstverlening ,8% ,6% 35% 36% Openbaar bestuur ,4% ,1% 48% 49% Onderwijs ,3% ,0% 33% 34% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% ,5% 33% 36% Culturele instellingen ,8% ,1% 35% 37% Gezondheidszorg en welzijn ,5% ,7% 33% 36% Onbekende sector Provincies Groningen ,2% ,2% 37% 37% Friesland ,6% ,7% 36% 36% Drenthe ,4% ,4% 32% 33% Overijssel ,5% ,8% 33% 32% Flevoland ,5% ,3% 38% 38% Gelderland ,7% ,0% 35% 36% Utrecht ,8% ,6% 35% 37% Noord-Holland ,1% ,3% 38% 39% Zuid-Holland ,8% ,1% 39% 42% Zeeland ,4% ,7% 37% 37% Noord-Brabant ,0% ,1% 34% 34% Limburg ,6% ,8% 31% 32% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% ,1% 43% 45% Rotterdam ,1% ,3% 41% 44% Den Haag ,1% ,0% 46% 48% Utrecht ,1% ,9% 36% 39% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 14

16 Toelichting WW/NWW/WBB UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers m.b.t. de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een verhogend effect op het aantal lopende WWuitkeringen. Uitkeringen worden sindsdien pas formeel beëindigd wanneer vaststaat dat er twee maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten. Daarnaast behouden mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW. Zie ook: Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Met ingang van januari 2015 zijn CBS en UWV overgestapt op een nieuwe definitie voor WBB en NWW. In plaats van de nationale definitie wordt voortaan de internationale (ILO) definitie voor zowel WBB als NWW gehanteerd. Definities NWW en WBB m.i.v. januari Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam, die binnen 2 weken beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en de afgelopen 4 weken naar werk hebben gezocht. Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de UWV website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en per sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Met deze informatie krijgt u een goed beeld van het aantal werkzoekenden binnen uw eigen gemeente. Of u ziet in één oogopslag waar u geschikte medewerkers vindt. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 15

17 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 16

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Zeeland In de eerste vijf en van 2016 zijn 3.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Zeeland. Dat zijn er bijna 1.300 minder dan

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, november 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, november 2015 Daling WW hapert in Gelderland Minder WW-uitkeringen dan, maar wel meer dan e Eind november 2015 telde Gelderland 51.800 WW-uitkeringen. Dat zijn er 850

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, juli 2016 Daling WW in bijna alle sectoren De ingezette WW-daling in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond zette in juli

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Limburg In de eerste vijf en van 2016 zijn 15.100 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Limburg. Dat zijn er bijna 2.500 minder dan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, maart 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in eerste kwartaal In maart steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid blijft afnemen. Opnieuw kleine daling werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-055 19 augustus 2010 9.30 uur Werkloosheid blijft afnemen Aantal werklozen licht gedaald Evenveel mannen als vrouwen werkloos Daling werkzoekenden alleen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, oktober 2016 Regionale WW-daling blijft achter bij landelijke trend In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-040 21 mei 9.30 uur Minder werklozen Eerste daling werkloosheid sinds de zomer van 2008 Te vroeg om te spreken van een omslag Bij UWV daling werkzoekenden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Limburg, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Limburg, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Limburg Het aantal lopende WW-uitkeringen in Limburg is in december 2016 ruim 10% lager dan een jaar geleden. Eind december 2016

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, september 2016 Daling nieuwe WW in eerste 9 en 2016 De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft direct gevolgen voor het aantal nieuwe WWaanvragen. In de eerste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, Maart 2016 Nederland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde Minder nieuwe WW-uitkeringen in Flevoland UWV verstrekte in de provincie Flevoland het eerste

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord september 2014 Krimp WW Noord-Holland vooral in grotere gemeenten In september is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen december Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord, mei 2016 Aantal WW-uitkeringen gedaald In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland en IJmond is het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste drie kwartalen van 2016 zijn er 56.900 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio FoodValley december Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1.

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN Januari 2013 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in januari 2013 met 10,9% tot ruim 5.250. Deze maand werden 1.120 nieuwe WW rechten toegekend. Het

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2015 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2015 April 2015 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2015: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2016

Kwartaalrapportage Werk en Inkomen. Eerste kwartaal 2016 Kwartaalrapportage Werk en Inkomen Eerste kwartaal 2016 Mei 2016 Aantal Uitkeringsgerechtigden 2016: Kode Regeling JANUARI FEBRUARI MAART APRIL MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Groot Amsterdam mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde

Nadere informatie

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk!

Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! Ontwikkelingen arbeidsmarkt: Uitzendbureau? Kans op werk! UWV-congres Uitzendbranche Zwolle, 15 november 2012, Rob Witjes, Arbeidsmarktinformatie en -advies, UWV 1 Inhoud presentatie Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Regio Zwolle i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juli 2015 Stijging WW-uitkeringen In juli stijgt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Een groot deel van deze stijging is toe te schrijven aan de sector onderwijs.

Nadere informatie

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt

Factsheet Groothandel in Bloembollen Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Factsheet Groothandel in Bloembollen 2013 Ontwikkelingen in de sector op basis van de administratie van Colland Arbeidsmarkt Colland Bestuursbureau, 5 februari 2014 Pagina 2 26 Inhoudsopgave Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie