Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017

2 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat: - Stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen naar sector, leeftijd, duur, geslacht en regio - Bij UWV ingediende ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 1

3 WW-uitkeringen WW-uitkeringen mutatie /2016 mrt feb aantal % mrt % mutatie Nieuw ,1% ,4% Lopend ,3% ,8% Beëindigd ,9% ,8% -vanwege max. duur ,1% ,2% -vanwege werkhervatting ,3% ,6% -overige redenen ,0% ,9% Lopende WW-uitkeringen licht gedaald In maart 2017 nam het aantal lopende WW-uitkeringen t.o.v. februari, licht af met 0,3 procent tot In maart vorig jaar nam het aantal uitkeringen met 0,1 procent iets toe. Vergeleken met een jaar geleden nam het aantal lopende uitkeringen met 11,8 procent af. Ook het aantal nieuwe uitkeringen (-14,4%) en het aantal beëindigde uitkeringen (-11,8%) laten vergeleken met een jaar geleden een flinke daling zien. Meer jongeren en minder ouderen in de WW Het aantal WW-uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar nam in maart toe met 1 procent. Ook onder jarigen steeg het aantal lopende WW-uitkeringen (+0,7%). Onder de oudere leeftijdsklassen daalde het aantal uitkeringen, waarbij de afname onder 55-plussers relatief het grootst was (-0,8%). Bij de sectoren was de afname relatief het grootst in de landbouw (-5,1%) en bij de bouwbedrijven (-3,8%). In het grootwinkelbedrijf (4,1%) en bij de banken (2,5%) nam het aantal uitkeringen toe. De toename van het aantal uitkeringen aan jongeren tot 25 jaar vanuit uitzendbedrijven (+10,8%) en vanuit grootwinkelbedrijven (+9,3%) was bovengemiddeld. Lopende WW-uitkeringen naar sector (indexcijfers, jan 2010=100) Veel minder uitkeringen dan vorig jaar; meer uitkeringen vanuit metaalindustrie en banken Vergeleken met maart vorig jaar nam het aantal uitkeringen af met 11,8 procent. Meer dan gemiddeld was dat het geval voor jongeren tot 25 jaar (-24,1%). Voor 55-plussers nam het aantal uitkeringen af met 6,3 procent. Bij de sectoren lopen de ontwikkelingen uiteen van een toename voor de metaalindustrie (+8,1%) en de banken (+8,0%) tot een daling voor de bouwbedrijven met 41,1 procent en de uitzendbedrijven met 20,2 procent. 1 Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2017 zijn maart, juni, augustus en november 5-weekse verslagperiodes. In 2016 waren dat maart, juni, september en december. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 2

4 jan t/m mrt mutatie aandeel abs % Nieuw ,4% Beëindigd ,0% 100% 100% -max duur ,8% 36% 37% -werkhervatting ,8% 32% 33% -overige redenen ,4% 32% 30% Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2017 UWV verstrekte in het eerste kwartaal dit jaar nieuwe WW-uitkeringen, 18,4 procent minder dan in Voor alle beroepsgroepen was er dit jaar (t/m maart), vergeleken met een jaar geleden, sprake van een daling van het aantal nieuwe uitkeringen. Bij de verzorgende beroepen was de afname met 37,7 procent bovengemiddeld. Het gaat hierbij vooral om thuiszorgmedewerkers (-43,7%). Ook voor de bouwberoepen geldt een bovengemiddelde daling (-36,5%). Vooral timmerlieden (-46,7%) vroegen minder vaak een uitkering aan. Vooral vanuit banken veel meer nieuwe uitkeringen dan in 2016 Bijna alle sectoren telden in het 1 e kwartaal van 2017 minder nieuwe uitkeringen dan in dezelfde periode in Vanuit de bankensector nam het aantal nieuwe uitkeringen met bijna 35,7 procent fors toe. Onder 50-plussers uit de bankensector steeg het aantal nieuwe uitkeringen zelfs met 65,1 procent. Ook vanuit de metaalindustrie steeg het aantal nieuwe uitkeringen met 11 procent relatief sterk. Daling beëindigde uitkeringen Het aantal beëindigde uitkeringen nam in de eerste drie maanden van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, met 5 procent af tot Het aantal uitkeringen dat werd beëindigd vanwege het bereiken van de maximale uitkeringsduur daalde met 6,8 procent. Er werden dit jaar 7,8 procent minder uitkeringen beëindigd vanwege werkhervatting. Er werden vrijwel evenveel uitkeringen beëindigd vanwege overige redenen als vorig jaar (+0,4%). Van de uitstroom om overige redenen is de uitstroom vanwege het niet inleveren van het werkbriefje met 30,4 procent toegenomen tot Het is aannemelijk dat het grootste deel hiervan werk heeft gevonden. Nieuwe, lopende en beëindigde ww-uitkeringen Nieuwsflits Arbeidsmarkt 3

5 Lopende Nieuwe Beëindigde Beëindigd werk aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie januari februari ,0% ,6% ,9% ,3% maart ,8% ,4% ,1% ,1% april ,0% ,2% ,6% ,7% mei ,5% ,2% ,2% ,8% juni ,0% ,0% ,9% ,4% juli ,4% ,6% ,4% ,1% augustus ,2% ,0% ,8% ,9% september ,3% ,3% ,5% ,6% oktober ,0% ,6% ,8% ,7% november ,7% ,0% ,9% ,1% december ,5% ,3% ,7% ,6% januari ,2% ,1% ,9% ,2% februari ,1% ,9% ,3% ,8% maart ,4% ,5% ,5% ,7% april ,3% ,9% ,7% ,5% mei ,7% ,7% ,1% ,9% juni ,1% ,3% ,5% ,8% juli ,5% ,3% ,5% ,4% augustus ,5% ,6% ,7% ,4% september ,4% ,9% ,6% ,1% oktober ,1% ,0% ,3% ,5% november ,4% ,4% ,5% ,8% december ,7% ,2% ,7% ,9% januari ,8% ,5% ,5% ,0% februari ,5% ,1% ,1% ,6% maart ,6% ,7% ,9% ,0% april ,7% ,7% ,9% ,9% mei ,5% ,3% ,9% ,8% juni ,5% ,6% ,8% ,5% juli ,5% ,5% ,1% ,7% augustus ,2% ,5% ,6% ,0% september ,7% ,8% ,0% ,5% oktober ,1% ,1% ,3% ,6% november ,5% ,4% ,9% ,6% december ,3% ,1% ,0% ,0% januari ,4% ,9% ,1% ,0% februari ,0% ,2% ,9% ,8% maart ,1% ,7% ,0% ,2% april ,1% ,9% ,0% ,5% mei ,7% ,1% ,8% ,6% juni ,1% ,9% ,1% ,1% juli ,6% ,4% ,2% ,7% augustus ,2% ,9% ,8% ,2% september ,6% ,6% ,1% ,5% oktober ,1% ,8% ,7% ,7% november ,4% ,3% ,3% ,3% december ,6% ,6% ,2% ,7% januari ,6% ,4% ,1% ,9% februari ,7% ,5% ,0% ,6% maart ,3% ,1% ,9% ,3% Hoog WW-percentage voor ongeschoolden en 55-plussers Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het aantal WW-uitkeringen in maart 2017 uit op 4,6 procent. In maart vorig jaar bedroeg het WW-percentage 5,3 procent. Voor ongeschoolden (max. basisopleiding) en 55-plussers komt het WW-percentage met 8,1 procent veel hoger uit dan het gemiddelde van 4,6 procent. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 4

6 WW-uitkeringen WW-percentage mrt 2017 mrt 2016 mrt 2017 mrt 2016 Totaal ,6% 5,3% mannen ,4% 5,1% vrouwen ,9% 5,4% Leeftijd jaar ,2% 1,6% jaar ,8% 4,4% jaar ,2% 4,9% jaar ,2% 6,0% >= 55 jaar ,1% 8,6% < 27 jaar ,6% 2,1% >= 50 jaar ,1% 7,8% Opleidingsniveau basisopleiding ,1% 11,2% vmbo/mbo alg/mbo ,5% 7,9% vwo/havo ,3% 2,2% mbo 2 t/m ,4% 5,4% hbo ,0% 4,5% wo ,4% 2,6% zonder startkwalificatie ,9% 8,7% met startkwalificatie ,7% 4,3% Provincie Groningen ,1% 5,7% Friesland ,6% 6,4% Drenthe ,0% 6,8% Overijssel ,0% 6,0% Flevoland ,1% 5,6% Gelderland ,5% 5,3% Utrecht ,0% 4,3% Noord-Holland ,0% 4,4% Zuid-Holland ,4% 4,9% Zeeland ,0% 4,6% Noord-Brabant ,7% 5,4% Limburg ,9% 5,8% Grote steden Amsterdam ,3% 4,5% Rotterdam ,5% 6,4% Den Haag ,1% 5,6% Utrecht ,7% 3,9% Arbeidsmarktregio Drenthe ,5% 7,4% Friesland ,6% 6,4% Groningen ,2% 5,8% Regio Zwolle ,0% 6,0% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,9% 5,6% Twente ,0% 6,0% Achterhoek ,5% 5,5% FoodValley ,5% 4,2% Midden-Gelderland ,2% 6,1% Rivierenland ,1% 4,8% Rijk van Nijmegen ,7% 5,3% Flevoland ,1% 5,6% Amersfoort ,2% 4,5% Midden-Utrecht ,9% 4,2% Gooi en Vechtstreek ,3% 4,6% Noord-Holland Noord ,8% 4,2% Zaanstreek/Waterland ,0% 4,5% Zuid-Kennemerland en IJmond ,9% 4,4% Groot Amsterdam ,2% 4,4% Haaglanden ,5% 5,0% Holland Rijnland ,7% 4,1% Midden-Holland ,1% 4,5% Zuid-Holland Centraal ,0% 4,3% Drechtsteden ,4% 5,0% Gorinchem ,5% 4,1% Rijnmond ,8% 5,6% Zeeland ,0% 4,6% West-Brabant ,0% 5,8% Helmond-De Peel ,9% 5,7% Midden-Brabant ,8% 5,4% Noordoost-Brabant ,7% 5,2% Zuidoost-Brabant ,4% 4,9% Midden-Limburg ,7% 5,7% Noord-Limburg ,5% 6,5% Zuid-Limburg ,6% 5,5% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 5

7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen in 2017 gedaald In het eerste kwartaal van 2017 dienden werkgevers ontslagaanvragen in bij UWV, 34 procent minder dan in het eerste kwartaal van UWV verleende in de eerste drie maanden van dit jaar ontslagvergunningen, 52 procent minder dan in De meeste ontslagvergunningen (64%) werden verleend vanwege bedrijfseconomische redenen. Ingediend % mut bedrijfseconomisch % 83% 86% -arbeidsongeschiktheid % 17% 13% -andere redenen % 0% 0% totaal % 100% 100% Verleend -bedrijfseconomisch % 64% 79% -arbeidsongeschiktheid % 36% 21% -andere redenen jan t/m mrt aandeel totaal % 100% 100% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 6

8 Statistische bijlage Lopende WW-uitkeringen 2017 mutatie 2016 mutatie 2017 / 2016 mrt feb abs. % mrt abs % Totaal ,3% ,8% Geslacht mannen ,5% ,5% vrouwen ,0% ,9% Leeftijd jaar ,0% ,1% jaar ,7% ,1% jaar ,2% ,5% jaar ,3% ,9% >= 55 jaar ,8% ,3% onbekend < 27 jaar ,7% ,7% jaar ,1% ,2% >= 50 jaar ,7% ,7% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,5% ,5% 6-12 maanden ,7% ,8% maanden ,5% ,9% >= 2 jaar ,4% ,7% Opleidingsniveau basisopleiding ,6% ,5% vmb/mbo alg/mbo ,9% ,1% vwo/havo ,9% ,0% mbo 2 t/m ,3% ,4% hbo ,6% ,1% wo ,7% ,5% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,4% ,5% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,2% ,6% Administratieve beroepen ,1% ,3% Ict Beroepen ,6% ,1% Zorg en Welzijn Beroepen ,5% ,9% Verzorgenden ,5% ,3% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepe ,8% ,1% Pedagogische beroepen ,2% ,0% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,8% ,1% Technische Beroepen ,5% ,7% Bouwberoepen ,8% ,9% Transport en Logistiek Beroepen ,1% ,9% Chauffeurs etc ,6% ,1% Dienstverlenende Beroepen ,9% ,7% Schoonmakers en keukenhulpen ,5% ,9% Commerciële Beroepen ,7% ,8% Verkopers ,7% ,5% Managers ,3% ,0% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,1% ,0% Industrie, delfstoffen en energie etc ,4% ,2% Grafische industie ,4% ,8% Metaal- en technische bedrijven ,5% ,4% Metaalindustrie ,5% ,1% Bouwnijverheid ,5% ,2% Bouwbedrijf ,8% ,1% Handel ,6% ,2% Detailhandel ,5% ,4% Grootwinkelbedrijf ,1% ,5% Groothandel ,1% ,9% Horeca ,0% ,4% Vervoer en opslag ,6% ,4% Financiële en zakelijke diensten ,1% ,9% Banken ,0% ,0% Reiniging ,5% ,1% Uitzendbedrijven ,2% ,2% Zakelijke dienstverlening ,3% ,6% Openbaar bestuur ,1% ,1% Onderwijs ,1% ,5% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,1% ,2% Culturele instellingen ,1% ,8% Gezondheidszorg en welzijn ,0% ,4% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 7

9 Lopende WW-uitkeringen naar regio 2017 mutatie 2016 mutatie 2017/2016 mrt feb abs. % mrt abs % Totaal ,3% ,8% Provincies Groningen ,8% ,4% Friesland ,5% ,8% Drenthe ,6% ,4% Overijssel ,1% ,0% Flevoland ,3% ,3% Gelderland ,6% ,7% Utrecht ,7% ,2% Noord-Holland ,1% ,0% Zuid-Holland ,3% ,1% Zeeland ,3% ,3% Noord-Brabant ,0% ,1% Limburg ,7% ,1% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,2% ,0% Rotterdam ,5% ,4% Den Haag ,2% ,8% Utrecht ,4% ,0% Arbeidsmarktregio Drenthe ,8% ,2% Friesland ,5% ,8% Groningen ,9% ,1% Regio Zwolle ,3% ,8% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,7% ,6% Twente ,1% ,9% Achterhoek ,6% ,9% FoodValley ,9% ,0% Midden-Gelderland ,4% ,7% Rivierenland ,5% ,1% Rijk van Nijmegen ,0% ,6% Flevoland ,5% ,4% Amersfoort ,1% ,1% Midden-Utrecht ,7% ,3% Gooi en Vechtstreek ,6% ,9% Noord-Holland Noord ,3% ,0% Zaanstreek/Waterland ,3% ,3% Zuid-Kennemerland en IJmond ,1% ,6% Groot Amsterdam ,2% ,4% Haaglanden ,3% ,1% Holland Rijnland ,3% ,2% Midden-Holland ,9% ,0% Zuid-Holland Centraal ,3% ,1% Drechtsteden ,7% ,6% Gorinchem ,9% ,9% Rijnmond ,5% ,3% Zeeland ,3% ,3% West-Brabant ,5% ,9% Helmond-De Peel ,4% ,0% Midden-Brabant ,5% ,9% Noordoost-Brabant ,3% ,6% Zuidoost-Brabant ,8% ,4% Midden-Limburg ,7% ,6% Noord-Limburg ,0% ,1% Zuid-Limburg ,4% ,1% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 8

10 Nieuwe WW-uitkeringen jan t/m mrt mutatie Aandeel abs. % Totaal ,4% Geslacht mannen ,4% 54% 54% vrouwen ,4% 46% 46% Leeftijd jaar ,0% 10% 11% jaar ,0% 29% 28% jaar ,7% 21% 22% jaar ,7% 22% 23% >= 55 jaar ,7% 17% 16% onbekend < 27 jaar ,4% 16% 17% jaar ,6% 56% 56% >=50 jaar ,7% 28% 28% onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden ,3% 31% 30% 6-12 maanden ,3% 17% 16% maanden ,5% 29% 25% >= 2 jaar ,5% 24% 29% Opleidingsniveau basisopleiding ,2% 10% 12% vmb/mbo alg/mbo ,4% 20% 23% vwo/havo ,2% 5% 4% mbo 2 t/m ,2% 31% 36% hbo ,8% 15% 17% wo ,8% 7% 7% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,1% 2% 2% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,2% 19% 19% Administratieve beroepen ,0% 13% 13% Ict Beroepen ,8% 2% 2% Zorg en Welzijn Beroepen ,9% 8% 9% Verzorgenden ,3% 2% 2% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepe ,0% 2% 2% Pedagogische beroepen ,3% 3% 4% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,3% 2% 2% Technische Beroepen ,4% 22% 25% Bouwberoepen ,5% 6% 8% Transport en Logistiek Beroepen ,3% 9% 10% Chauffeurs etc ,2% 5% 6% Dienstverlenende Beroepen ,0% 7% 8% Schoonmakers en keukenhulpen ,8% 3% 3% Commerciële Beroepen ,0% 11% 12% Verkopers ,5% 7% 8% Managers ,8% 6% 6% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,9% 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc ,9% 13% 11% Grafische industie ,7% 0% 0% Metaal- en technische bedrijven ,2% 4% 4% Metaalindustrie ,0% 1% 1% Bouwnijverheid ,3% 2% 4% Bouwbedrijf ,2% 2% 3% Handel ,5% 14% 17% Detailhandel ,6% 6% 6% Grootwinkelbedrijf ,9% 3% 6% Groothandel ,0% 5% 5% Horeca ,8% 4% 4% Vervoer en opslag ,0% 8% 7% Financiële en zakelijke diensten ,2% 39% 36% Banken ,7% 2% 1% Reiniging ,3% 2% 2% Uitzendbedrijven ,3% 15% 17% Zakelijke dienstverlening ,6% 17% 14% Openbaar bestuur ,6% 1% 1% Onderwijs ,9% 2% 2% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,4% 13% 15% Culturele instellingen ,5% 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn ,0% 12% 14% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 9

11 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio jan t/m mrt mutatie abs. % Totaal ,4% Provincies Groningen ,9% Friesland ,3% Drenthe ,7% Overijssel ,7% Flevoland ,1% Gelderland ,3% Utrecht ,7% Noord-Holland ,9% Zuid-Holland ,3% Zeeland ,3% Noord-Brabant ,4% Limburg ,6% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,4% Rotterdam ,8% Den Haag ,0% Utrecht ,4% Arbeidsmarktregio Drenthe ,0% Friesland ,3% Groningen ,4% Regio Zwolle ,1% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,8% Twente ,9% Achterhoek ,0% FoodValley ,0% Midden-Gelderland ,1% Rivierenland ,8% Rijk van Nijmegen ,0% Flevoland ,7% Amersfoort ,1% Midden-Utrecht ,9% Gooi en Vechtstreek ,5% Noord-Holland Noord ,9% Zaanstreek/Waterland ,1% Zuid-Kennemerland en IJmond ,8% Groot Amsterdam ,9% Haaglanden ,9% Holland Rijnland ,3% Midden-Holland ,1% Zuid-Holland C entraal ,0% Drechtsteden ,8% Gorinchem ,4% Rijnmond ,7% Zeeland ,3% West-Brabant ,9% Helmond-De Peel ,6% Midden-Brabant ,9% Noordoost-Brabant ,7% Zuidoost-Brabant ,7% Midden-Limburg ,4% Noord-Limburg ,7% Zuid-Limburg ,3% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 10

12 Beëindigde WW-uitkeringen jan t/m mrt mutatie Aandeel abs. % Totaal ,0% Reden maximale duur ,8% 36% 37% werkhervatting ,8% 32% 33% overig ,4% 32% 30% Geslacht mannen ,8% 51% 52% vrouwen ,8% 49% 48% Leeftijd jaar ,9% 9% 9% jaar ,8% 27% 27% jaar ,1% 21% 22% jaar ,7% 23% 23% >= 55 jaar ,8% 20% 18% onbekend < 27 jaar ,0% 15% 15% jaar ,9% 54% 56% >= 50 jaar ,2% 31% 29% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,1% 56% 57% 6-12 maanden ,1% 19% 17% maanden ,4% 13% 13% >= 2 jaar ,2% 12% 12% Opleidingsniveau basisopleiding ,5% 11% 13% vmb/mbo alg/mbo ,1% 22% 23% vwo/havo ,0% 5% 4% mbo 2 t/m ,9% 32% 35% hbo ,6% 17% 18% wo ,5% 7% 7% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,7% 2% 2% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,8% 20% 20% Administratieve beroepen ,0% 14% 14% Ict Beroepen ,7% 2% 2% Zorg en Welzijn Beroepen ,9% 8% 9% Verzorgenden ,7% 2% 2% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepe ,2% 2% 2% Pedagogische beroepen ,5% 5% 6% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,6% 2% 2% Technische Beroepen ,6% 21% 23% Bouwberoepen ,4% 5% 6% Transport en Logistiek Beroepen ,3% 9% 10% Chauffeurs etc ,6% 5% 6% Dienstverlenende Beroepen ,3% 8% 8% Schoonmakers en keukenhulpen ,4% 3% 4% Commerciële Beroepen ,9% 11% 11% Verkopers ,0% 8% 7% Managers ,6% 6% 6% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,2% 2% 2% Industrie, delfstoffen en energie etc ,0% 13% 12% Grafische industie ,9% 1% 1% Metaal- en technische bedrijven ,4% 4% 5% Metaalindustrie ,1% 1% 1% Bouwnijverheid ,0% 3% 3% Bouwbedrijf ,2% 2% 3% Handel ,0% 15% 14% Detailhandel ,1% 6% 6% Grootwinkelbedrijf ,3% 3% 3% Groothandel ,1% 6% 6% Horeca ,5% 5% 4% Vervoer en opslag ,8% 8% 7% Financiële en zakelijke diensten ,9% 35% 36% Banken ,7% 1% 1% Reiniging ,3% 2% 2% Uitzendbedrijven ,5% 14% 16% Zakelijke dienstverlening ,8% 15% 14% Openbaar bestuur ,4% 1% 1% Onderwijs ,3% 3% 4% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% 15% 16% Culturele instellingen ,8% 1% 1% Gezondheidszorg en welzijn ,5% 14% 14% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 11

13 Beëindigde WW-uitkeringen naar regio jan t/m mrt mutatie abs. % Totaal ,0% Provincies Groningen ,2% Friesland ,6% Drenthe ,4% Overijssel ,5% Flevoland ,5% Gelderland ,7% Utrecht ,8% Noord-Holland ,1% Zuid-Holland ,8% Zeeland ,4% Noord-Brabant ,0% Limburg ,6% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% Rotterdam ,1% Den Haag ,1% Utrecht ,1% Arbeidsmarktregio Drenthe ,0% Friesland ,6% Groningen ,1% Regio Zwolle ,6% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% Twente ,5% Achterhoek ,5% FoodValley ,8% Midden-Gelderland ,4% Rivierenland ,2% Rijk van Nijmegen ,1% Flevoland ,9% Amersfoort ,8% Midden-Utrecht ,7% Gooi en Vechtstreek ,9% Groot Amsterdam ,2% Noord-Holland Noord ,6% Zaanstreek/Waterland ,9% Zuid-Kennemerland en IJmond ,7% Haaglanden ,9% Holland Rijnland ,3% Midden-Holland ,5% Zuid-Holland C entraal ,9% Drechtsteden ,0% Gorinchem ,9% Rijnmond ,2% Zeeland ,4% Helmond-De Peel ,8% Midden-Brabant ,3% Noordoost-Brabant ,9% Zuidoost-Brabant ,3% West-Brabant ,3% Midden-Limburg ,0% Noord-Limburg ,9% Zuid-Limburg ,1% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 12

14 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege werkhervatting, cumulatief Beindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werk % mut % mut Totaal ,0% ,8% 32% 33% Geslacht mannen ,8% ,4% 32% 35% vrouwen ,8% ,3% 31% 31% Leeftijd jaar ,9% ,2% 18% 18% jaar ,8% ,5% 29% 30% jaar ,1% ,1% 38% 40% jaar ,7% ,4% 40% 41% >= 55 jaar ,8% ,8% 25% 25% onbekend ,1% 7 1 < 27 jaar ,0% ,3% 20% 21% jaar ,9% ,9% 36% 37% >= 50 jaar ,2% ,7% 30% 31% onbekend ,1% 7 1 Duur uitkering < 6 maanden ,1% ,8% 34% 35% 6-12 maanden ,1% ,5% 42% 45% maanden ,4% ,6% 31% 32% >= 2 jaar ,2% ,7% 8% 7% Opleidingsniveau basisopleiding ,5% ,4% 22% 21% vmb/mbo alg/mbo ,1% ,1% 30% 29% vwo/havo ,0% ,6% 28% 26% mbo 2 t/m ,9% ,8% 35% 35% hbo ,6% ,7% 39% 42% wo ,5% ,3% 39% 40% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,7% ,0% 23% 26% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,8% ,9% 33% 34% Administratieve beroepen ,0% ,1% 31% 31% Ict Beroepen ,7% ,4% 34% 34% Zorg en Welzijn Beroepen ,9% ,3% 32% 32% Verzorgenden ,7% ,0% 31% 25% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepen ,2% ,9% 32% 31% Pedagogische beroepen ,5% ,2% 38% 37% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,6% ,3% 31% 33% Technische Beroepen ,6% ,0% 33% 36% Bouwberoepen ,4% ,4% 39% 45% Transport en Logistiek Beroepen ,3% ,6% 29% 28% Chauffeurs etc ,6% ,1% 33% 32% Dienstverlenende Beroepen ,3% ,7% 26% 24% Schoonmakers en keukenhulpen ,4% ,1% 24% 22% Commerciële Beroepen ,9% ,2% 33% 32% Verkopers ,0% ,8% 30% 28% Managers ,6% ,7% 38% 43% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,2% ,3% 26% 29% Industrie, delfstoffen en energie etc ,0% ,3% 32% 36% Grafische industie ,9% ,8% 29% 32% Metaal- en technische bedrijven ,4% ,2% 38% 42% Metaalindustrie ,1% ,6% 36% 36% Bouwnijverheid ,0% ,4% 33% 41% Bouwbedrijf ,2% ,7% 35% 42% Handel ,0% ,7% 31% 31% Detailhandel ,1% ,0% 29% 29% Grootwinkelbedrijf ,3% ,2% 30% 25% Groothandel ,1% ,8% 34% 36% Horeca ,5% ,6% 25% 25% Vervoer en opslag ,8% ,6% 29% 27% Financiële en zakelijke diensten ,9% ,7% 33% 34% Banken ,7% ,9% 22% 29% Reiniging ,3% ,0% 21% 20% Uitzendbedrijven ,5% ,0% 34% 35% Zakelijke dienstverlening ,8% ,9% 35% 38% Openbaar bestuur ,4% ,3% 23% 24% Onderwijs ,3% ,8% 39% 39% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% ,7% 33% 32% Culturele instellingen ,8% ,1% 35% 34% Gezondheidszorg en welzijn ,5% ,5% 33% 31% Onbekende sector Provincies Groningen ,2% ,7% 35% 36% Friesland ,6% ,9% 36% 37% Drenthe ,4% ,7% 37% 38% Overijssel ,5% ,8% 35% 36% Flevoland ,5% ,9% 30% 31% Gelderland ,7% ,1% 34% 35% Utrecht ,8% ,9% 34% 34% Noord-Holland ,1% ,3% 30% 31% Zuid-Holland ,8% ,9% 29% 30% Zeeland ,4% ,4% 30% 30% Noord-Brabant ,0% ,8% 34% 35% Limburg ,6% ,6% 36% 37% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% ,4% 27% 28% Rotterdam ,1% ,8% 28% 26% Den Haag ,1% ,3% 26% 26% Utrecht ,1% ,4% 33% 33% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 13

15 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege bereiken maximale uitkeringsduur, cumulatief Beëindigde uitkeringen Beëindigd vanwege max. duur Aandeel max.duur % mut % mut Totaal ,0% ,8% 36% 37% Geslacht mannen ,8% ,7% 35% 35% vrouwen ,8% ,8% 38% 39% Leeftijd jaar ,9% ,1% 50% 50% jaar ,8% ,3% 39% 39% jaar ,1% ,3% 32% 33% jaar ,7% ,2% 30% 32% >= 55 jaar ,8% ,5% 39% 40% onbekend ,1% < 27 jaar ,0% ,6% 47% 48% jaar ,9% ,4% 33% 34% >= 50 jaar ,2% ,5% 36% 37% onbekend ,1% Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,1% ,8% 29% 30% 6-12 maanden ,1% ,6% 26% 26% maanden ,4% ,4% 41% 43% >= 2 jaar ,2% ,9% 79% 81% Opleidingsniveau basisopleiding ,5% ,6% 44% 45% vmb/mbo alg/mbo ,1% ,3% 37% 39% vwo/havo ,0% ,5% 41% 44% mbo 2 t/m ,9% ,3% 34% 35% hbo ,6% ,6% 33% 33% wo ,5% ,3% 34% 35% onbekend Beroepsrichting BRC Agrarische beroepen ,7% ,2% 45% 43% Bedrijfseconomische en Administratieve Beroepen ,8% ,5% 39% 39% Administratieve beroepen ,0% ,5% 41% 41% Ict Beroepen ,7% ,0% 36% 40% Zorg en Welzijn Beroepen ,9% ,9% 34% 35% Verzorgenden ,7% ,4% 31% 37% Openbaar Bestuur, Veiligheid En Juridische Beroepen ,2% ,8% 37% 38% Pedagogische beroepen ,5% ,9% 33% 34% Creatieve En Taalkundige Beroepen ,6% ,9% 40% 41% Technische Beroepen ,6% ,7% 32% 34% Bouwberoepen ,4% ,2% 24% 26% Transport en Logistiek Beroepen ,3% ,2% 37% 38% Chauffeurs etc ,6% ,9% 31% 32% Dienstverlenende Beroepen ,3% ,5% 42% 43% Schoonmakers en keukenhulpen ,4% ,9% 44% 46% Commerciële Beroepen ,9% ,8% 38% 39% Verkopers ,0% ,8% 40% 42% Managers ,6% ,0% 33% 33% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,2% ,2% 40% 40% Industrie, delfstoffen en energie etc ,0% ,1% 34% 33% Grafische industie ,9% ,7% 40% 42% Metaal- en technische bedrijven ,4% ,4% 29% 27% Metaalindustrie ,1% ,1% 28% 32% Bouwnijverheid ,0% ,8% 30% 30% Bouwbedrijf ,2% ,1% 30% 30% Handel ,0% ,5% 38% 40% Detailhandel ,1% ,4% 41% 42% Grootwinkelbedrijf ,3% ,6% 40% 43% Groothandel ,1% ,6% 35% 36% Horeca ,5% ,2% 42% 44% Vervoer en opslag ,8% ,7% 38% 39% Financiële en zakelijke diensten ,9% ,5% 37% 37% Banken ,7% ,0% 52% 49% Reiniging ,3% ,9% 46% 47% Uitzendbedrijven ,5% ,1% 33% 34% Zakelijke dienstverlening ,8% ,6% 35% 36% Openbaar bestuur ,4% ,1% 48% 49% Onderwijs ,3% ,0% 33% 34% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,3% ,5% 33% 36% Culturele instellingen ,8% ,1% 35% 37% Gezondheidszorg en welzijn ,5% ,7% 33% 36% Onbekende sector Provincies Groningen ,2% ,2% 37% 37% Friesland ,6% ,7% 36% 36% Drenthe ,4% ,4% 32% 33% Overijssel ,5% ,8% 33% 32% Flevoland ,5% ,3% 38% 38% Gelderland ,7% ,0% 35% 36% Utrecht ,8% ,6% 35% 37% Noord-Holland ,1% ,3% 38% 39% Zuid-Holland ,8% ,1% 39% 42% Zeeland ,4% ,7% 37% 37% Noord-Brabant ,0% ,1% 34% 34% Limburg ,6% ,8% 31% 32% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,5% ,1% 43% 45% Rotterdam ,1% ,3% 41% 44% Den Haag ,1% ,0% 46% 48% Utrecht ,1% ,9% 36% 39% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 14

16 Toelichting WW/NWW/WBB UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers m.b.t. de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Met de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een verhogend effect op het aantal lopende WWuitkeringen. Uitkeringen worden sindsdien pas formeel beëindigd wanneer vaststaat dat er twee maanden lang sprake is geweest van voldoende inkomsten. Daarnaast behouden mensen die tegen lager loon gaan werken een aanvulling uit de WW. Zie ook: Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Met ingang van januari 2015 zijn CBS en UWV overgestapt op een nieuwe definitie voor WBB en NWW. In plaats van de nationale definitie wordt voortaan de internationale (ILO) definitie voor zowel WBB als NWW gehanteerd. Definities NWW en WBB m.i.v. januari Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam, die binnen 2 weken beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en de afgelopen 4 weken naar werk hebben gezocht. Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de UWV website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en per sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Met deze informatie krijgt u een goed beeld van het aantal werkzoekenden binnen uw eigen gemeente. Of u ziet in één oogopslag waar u geschikte medewerkers vindt. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 15

17 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 16

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Kennemerland en IJmond Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Gorinchem

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Gorinchem Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Gorinchem Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Groot Amsterdam Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Drechtsteden Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Holland Centraal Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1%

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuidoost-Brabant Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Utrecht Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijnmond

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijnmond Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Rijnmond Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Zuid-Limburg Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Zeeland In de eerste vijf en van 2016 zijn 3.600 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Zeeland. Dat zijn er bijna 1.300 minder dan

Nadere informatie

Werkloosheid daalt opnieuw

Werkloosheid daalt opnieuw Persbericht PB14-044 17 juli 9.30 uur Werkloosheid daalt opnieuw - Werkloosheid in juni voor de tweede maand op rij gedaald - Meer mensen hebben een betaalde baan - Aantal WW-uitkeringen blijft dalen -

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in Utrecht zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen in de provincie Utrecht is in de mei 2016 gedaald. Er zijn nu ruim 29.000 lopende

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, december 2016 Daling nieuwe WW-uitkeringen in Utrechtse regio s In 2016 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de regio s Amersfoort en Midden-Utrecht, evenals de landelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie