Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2015

2 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft maandelijks de feiten van de arbeidsmarkt over de voorafgaande periode. De Nieuwsflits omvat: - Stand- en stroomcijfers van WW-uitkeringen naar sector, leeftijd, duur, geslacht en regio - Online ingediende vacatures - Bij UWV ingediende ontslagaanvragen en door UWV verleende ontslagvergunningen De Nieuwsflits Arbeidsmarkt is een uitgave van de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van UWV. Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen, echter uitsluitend met bronvermelding. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 1

3 WW-uitkeringen WW-uitkeringen mutatie /2014 apr mrt aantal % apr % mutatie Nieuw ,7% ,1% Lopend ,7% ,7% Beëindigd ,9% ,6% -vanwege max. duur ,8% ,0% -vanwege werkhervatting ,3% ,9% -overige redenen ,5% ,4% Opnieuw sterke daling lopende WW-uitkeringen Voor de derde maand op rij is het aantal lopende WW-uitkeringen bij UWV gedaald. April 2015 telde WW-uitkeringen, (-3,7%) minder dan in maart. Ook in april vorig jaar nam het aantal uitkeringen vergeleken met de maand ervoor af (-2,3%), maar de daling dit jaar is groter. Vooral daling vanuit landbouw en bouwnijverheid Alle sectoren vertoonden een daling van het aantal uitkeringen, waarbij die vanuit de sectoren landbouw en bouwnijverheid relatief het grootst was. Vooral in de noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen nam het aantal uitkeringen relatief sterk af. Dat is in deze provincies met name te danken aan de sectoren landbouw en bouwnijverheid en in Friesland ook aan de horeca. De procentueel sterkste daling van het aantal WW-uitkeringen deed zich voor bij jongeren tot 25 jaar (-12,1%). Onder 50-plussers nam het aantal uitkeringen minder dan gemiddeld af (-1,4%). Meer uitkeringen vanuit openbaar bestuur en zorg&welzijn dan vorig jaar Ook vergeleken met een jaar geleden nam het aantal lopende uitkeringen in april met 3,7 procent af. Aan mannen werden 8,3 procent minder uitkeringen verstrekt, aan vrouwen 1,5 procent meer dan een jaar geleden. Ook naar leeftijd bekeken is sprake van uiteenlopende ontwikkelingen. Zo is het aantal WW-uitkeringen onder 50-plussers nu 6,3 procent hoger dan een jaar geleden, terwijl bij jongeren tot 25 jaar het aantal uitkeringen 17,5 procent lager is dan in april Ten opzichte van een jaar geleden steeg het aantal uitkeringen relatief het sterkst vanuit de sectoren openbaar bestuur (+13,9%) en zorg&welzijn (+11,1%). Een grote daling was er voor de sectoren bouwnijverheid (-27,5%) en uitzendbedrijven (-16%). WW-percentage jongeren veel lager dan dat van 50-plussers Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking 2 komt het aantal WWuitkeringen in april dit jaar, uit op 4,8 procent. Voor jongeren tot 25 jaar bedraagt het WW-percentage 1,1 procent en voor 50-plussers 7,5 procent. Alleen voor 50- plussers ligt het WW-percentage dit jaar hoger dan vorig jaar. Bij de provincies lopen de WW-percentages uiteen van 4,2 procent voor Utrecht, Noord-Holland en Zeeland tot 5,6 procent voor Drenthe. 1 Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. In 2014 waren januari, mei, juli en oktober 5 weekse periodes. In 2015 zijn dat januari, april, juli, oktober en december. 2 Volgens de internationale beroepsbevolkingsdefinitie (ILO), waar CBS m.i.v op is overgstapt. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 2

4 jan t/m apr mutatie aandeel abs % Nieuw ,1% Beëindigd ,2% 100% 100% -max duur ,6% 33% 36% -werkhervatting ,9% 50% 49% -overige redenen ,2% 17% 16% Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2015; toename bij academici In 2015 (t/m april) werden door UWV nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, -1,1% minder dan in De instroom van jongeren tot 25 jaar nam met bijna (-11,1%) sterk af. Alleen aan 50-plussers (+6,8%) werden dit jaar meer nieuwe uitkeringen verstrekt dan vorig jaar. Naar opleidingsniveau lopen de ontwikkelingen uiteen van een daling met 22,1 procent voor ongeschoolden tot een toename met 5 procent voor WO-opgeleiden. De meeste sectoren laten een daling zien van het aantal nieuwe uitkeringen. Vooral vanuit de bouw (-30,3%), de grafische industrie (-25%) en de banken (-24,4%) was de afname relatief groot. De toename van het aantal nieuwe uitkeringen was het grootst vanuit de sectoren vervoer&opslag (+13,3%) en zorg&welzijn (+13,1%). Meer werkhervattingen dan vorig jaar UWV beëindigde in de periode januari t/m april van dit jaar uitkeringen, 8,2 procent meer dan een jaar geleden. De helft van de uitkeringen werd beëindigd door werkhervatting. Er werden in uitkeringen door werkhervatting beëindigd, 11,9 procent meer dan in Minder werkhervattingen in 2015 vanuit bouwnijverheid en onderwijs Van personen afkomstig uit de sectoren bouwnijverheid (-3%) en onderwijs (-2%) werden dit jaar (t/m april) minder uitkeringen door werkhervatting beëindigd dan in Een relatief sterke toename van werkhervattingen deed zich voor bij personen uit de sectoren zorg&welzijn (+28%), vervoer&opslag (+27%) en metaalen technische bedrijven (+25%). Nieuwe, lopende en beëindigde ww-uitkeringen Nieuwsflits Arbeidsmarkt 3

5 Lopende Nieuwe Beëindigde Beëindigd werk aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie aantal mutatie jan ,6% ,2% ,8% ,0% feb ,0% ,6% ,9% ,3% mrt ,8% ,4% ,1% ,1% apr ,0% ,2% ,6% ,7% mei ,5% ,2% ,2% ,8% juni ,0% ,0% ,9% ,4% jul ,4% ,6% ,4% ,1% aug ,2% ,0% ,8% ,9% sep ,3% ,3% ,5% ,6% okt ,0% ,6% ,8% ,7% nov ,7% ,0% ,9% ,1% dec ,5% ,3% ,7% ,6% jan ,2% ,1% ,9% ,2% feb ,1% ,9% ,3% ,8% mrt ,4% ,5% ,5% ,7% apr ,3% ,9% ,7% ,5% mei ,7% ,7% ,1% ,9% juni ,1% ,3% ,5% ,8% jul ,5% ,3% ,5% ,4% aug ,5% ,6% ,7% ,4% sep ,4% ,9% ,6% ,1% okt ,1% ,0% ,3% ,5% nov ,4% ,4% ,5% ,8% dec ,7% ,2% ,7% ,9% jan ,8% ,5% ,5% ,0% feb ,5% ,1% ,1% ,2% mrt ,6% ,7% ,9% ,5% apr ,7% ,7% ,9% ,3% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 4

6 WW-uitkeringen WW-percentage apr 2015 apr 2014 apr 2015 apr 2014 Totaal ,8% 5,0% mannen ,5% 4,9% vrouwen ,1% 5,1% Leeftijd jaar ,1% 1,3% jaar ,6% 4,1% jaar ,5% 5,1% jaar ,9% 6,1% >= 55 jaar ,3% 7,5% >= 50 jaar ,5% 7,1% Provincie Groningen ,1% 5,3% Friesland ,4% 5,8% Drenthe ,6% 5,7% Overijssel ,2% 5,6% Flevoland ,4% 5,7% Gelderland ,0% 5,2% Utrecht ,2% 4,5% Noord-Holland ,2% 4,4% Zuid-Holland ,4% 4,7% Zeeland ,2% 4,2% Noord-Brabant ,1% 5,2% Limburg ,3% 5,3% Grote steden Amsterdam ,5% 4,9% Rotterdam ,6% 6,2% Den Haag ,8% 5,1% Utrecht ,9% 4,2% Arbeidsmarktregio Drenthe ,9% 6,0% Friesland ,4% 5,8% Groningen ,1% 5,2% IJsselvechtstreek ,0% 5,3% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,1% 5,1% Twente ,3% 5,7% Achterhoek ,2% 5,5% Food Valley ,1% 4,3% Midden-Gelderland ,8% 6,0% Rivierenland ,6% 4,8% Rijk van Nijmegen ,1% 5,3% Amersfoort ,4% 4,6% Flevoland ,5% 5,8% Gooi en Vechtstreek ,5% 4,8% Midden-Utrecht ,2% 4,4% Noord-Holland Noord ,7% 4,0% Zaanstreek/Waterland ,3% 4,5% Zuid-Kennemerland ,1% 4,2% Groot Amsterdam ,4% 4,7% Haaglanden ,4% 4,5% Holland Rijnland ,8% 3,8% Midden-Holland ,6% 5,7% Zuid-Holland C entraal ,9% 4,1% Drechtsteden ,5% 4,7% Gorinchem ,8% 4,0% Rijnmond ,3% 5,8% West-Brabant ,4% 5,4% Zeeland ,2% 4,2% Helmond-De Peel ,2% 5,2% Midden-Brabant ,2% 5,3% Noordoost-Brabant ,0% 5,1% Zuidoost-Brabant ,7% 4,7% Midden-Limburg ,1% 5,1% Noord-Limburg ,9% 6,0% Zuid-Limburg ,0% 5,1% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 5

7 Online ingediende vacatures Veel meer vacatures online 3 ingediend in 2015 In de periode januari t/m april van 2015 werden vacatures online ingediend, 38 procent meer dan in dezelfde periode van Voor transportberoepen is het aantal online ingediende vacatures het meest gestegen (+89,2%). In absolute aantallen ziet UWV met name een forse toename van het aantal vacatures voor technische en industrieberoepen ( ). Agrarische beroepen Economisch-administratieve beroepen Informatica beroepen Medische en paramedische beroepen Openbare orde- en veiligheidsberoepen Pedagogische beroepen Sociaal-culturele beroepen Technische en industrieberoepen Transportberoepen Verzorgende en dienstverlenende beroepen Onbekend Totaal jan t/m apr Mutatie aantal % ,7% ,1% ,4% ,1% ,1% ,1% ,6% ,0% ,2% ,2% ,6% 3 Met ingang van januari 2015 wordt in de Nieuwsflits gerapporteerd over online ingediende vacatures. Het betreft vacatures die gemeld worden op werk.nl door werkgevers, UWV contractpartners, UWV Werkgeverservicepunten, UWV vestigingen en door Jobfeed. Nieuwsflits Arbeidsmarkt 6

8 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen Minder ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen In 2015 (t/m april) hebben werkgevers ontslagaanvragen ingediend bij UWV, 8 procent minder dan in dezelfde periode van Dit jaar (t/m april) werden ontslagvergunningen verleend, 17 procent minder dan vorig jaar. De meeste ontslagvergunningen (79%) werden verleend vanwege bedrijfseconomische redenen. Ingediend % mut bedrijfseconomisch % 83% 84% -arbeidsongeschiktheid % 12% 10% -andere redenen % 5% 5% totaal % 100% 100% Verleend jan t/m apr aandeel -bedrijfseconomisch % 79% 80% -arbeidsongeschiktheid % 18% 16% -andere redenen % 4% 4% totaal % 100% 100% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 7

9 Statistische bijlage Lopende WW-uitkeringen 2015 mutatie 2014 mutatie 2015 / 2014 apr mrt abs. % apr abs % Totaal ,7% ,7% Geslacht mannen ,3% ,3% vrouwen ,9% ,5% Leeftijd jaar ,1% ,5% jaar ,3% ,4% jaar ,7% ,0% jaar ,8% ,3% >= 55 jaar ,8% ,4% onbekend < 27 jaar ,2% ,3% jaar ,9% ,5% >= 50 jaar ,4% ,3% onbekend Verstreken duur uitkering < 6 maanden ,0% ,7% 6-12 maanden ,5% ,8% maanden ,8% ,9% >= 2 jaar ,1% ,2% Opleidingsniveau basisopleiding ,3% ,0% vmb/mbo alg/mbo ,1% ,8% vwo/havo ,7% ,4% mbo 2 t/m ,9% ,9% hbo ,6% ,8% wo ,4% ,5% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,1% ,3% Economisch-administratieve ,0% ,7% Informatica beroepen ,2% ,4% Medische en paramedische ,2% ,4% Openbare orde- en veiligheid ,3% ,7% Pedagogische ,6% ,1% Sociaal-culturele ,6% ,7% Technische en industrie ,3% ,3% Transport ,4% ,5% Verzorgende en dienstverlenende ,7% ,8% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,4% ,9% Industrie, delfstoffen en energie etc ,9% ,2% Grafische industie ,5% ,6% Metaal- en technische bedrijven ,3% ,0% Metaalindustrie ,5% ,1% Bouwnijverheid ,1% ,5% Bouwbedrijf ,3% ,8% Handel ,4% ,5% Detailhandel ,9% ,0% Grootwinkelbedrijf ,1% ,8% Groothandel ,3% ,8% Horeca ,5% ,2% Vervoer en opslag ,2% ,9% Financiële en zakelijke diensten ,9% ,0% Banken ,8% ,3% Reiniging ,0% ,2% Uitzendbedrijven ,1% ,0% Zakelijke dienstverlening ,3% ,6% Openbaar bestuur ,7% ,9% Onderwijs ,5% ,0% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,5% ,5% Culturele instellingen ,1% ,4% Gezondheidszorg en welzijn ,9% ,1% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 8

10 Lopende WW-uitkeringen naar regio 2015 mutatie 2014 mutatie 2015/2014 apr mrt abs. % apr abs % Totaal ,7% ,7% Provincies Groningen ,0% ,6% Friesland ,7% ,0% Drenthe ,8% ,4% Overijssel ,8% ,9% Flevoland ,4% ,9% Gelderland ,4% ,1% Utrecht ,9% ,3% Noord-Holland ,7% ,8% Zuid-Holland ,8% ,9% Zeeland ,7% ,7% Noord-Brabant ,0% ,6% Limburg ,8% ,1% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,8% ,9% Rotterdam ,6% ,6% Den Haag ,9% ,2% Utrecht ,2% ,8% Arbeidsmarktregio Drenthe ,4% ,8% Friesland ,7% ,0% Groningen ,4% ,8% IJsselvechtstreek ,4% ,3% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,0% ,7% Twente ,2% ,7% Achterhoek ,1% ,4% Food Valley ,2% ,8% Midden-Gelderland ,5% ,0% Rivierenland ,1% ,9% Rijk van Nijmegen ,2% ,3% Amersfoort ,3% ,6% Flevoland ,4% ,1% Gooi- en Vechtstreek ,9% ,1% Midden-Utrecht ,2% ,5% Noord-Holland Noord ,8% ,8% Zaanstreek/Waterland ,4% ,6% Zuid-Kennemerland ,9% ,9% Groot Amsterdam ,5% ,2% Haaglanden ,8% ,2% Holland Rijnland ,0% ,4% Midden-Holland ,3% ,7% Zuid-Holland Centraal ,3% ,8% Drechtsteden ,1% ,3% Gorinchem ,0% ,7% Rijnmond ,9% ,4% West-Brabant ,8% ,3% Zeeland ,7% ,7% Helmond-De Peel ,4% ,0% Midden-Brabant ,0% ,6% Noordoost-Brabant ,3% ,3% Zuidoost-Brabant ,3% ,3% Midden-Limburg ,8% ,1% Noord-Limburg ,8% ,3% Zuid-Limburg ,3% ,3% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 9

11 Nieuwe WW-uitkeringen jan t/m apr mutatie abs. % Totaal ,1% Geslacht mannen ,1% vrouwen ,8% Leeftijd jaar ,1% jaar ,5% jaar ,4% jaar ,7% >= 55 jaar ,9% onbekend < 27 jaar ,8% jaar ,7% >=50 jaar ,8% onbekend Maximale duur uitkering < 6 maanden ,4% 6-12 maanden ,2% maanden ,1% >= 2 jaar ,2% Opleidingsniveau basisopleiding ,1% vmb/mbo alg/mbo ,4% vwo/havo ,6% mbo 2 t/m ,4% hbo ,4% wo ,0% onbekend Beroepsrichting Agrarische ,2% Economisch-administratieve ,9% Informatica beroepen ,5% Medische en paramedische ,2% Openbare orde- en veiligheid ,1% Pedagogische ,3% Sociaal-culturele ,8% Technische en industrie ,6% Transport ,3% Verzorgende en dienstverlenende ,1% Onbekend Sector Landbouw en visserij ,5% Industrie, delfstoffen en energie etc ,9% Grafische industie ,0% Metaal- en technische bedrijven ,7% Metaalindustrie ,9% Bouwnijverheid ,6% Bouwbedrijf ,3% Handel ,6% Detailhandel ,3% Grootwinkelbedrijf ,3% Groothandel ,8% Horeca ,0% Vervoer en opslag ,3% Financiële en zakelijke diensten ,2% Banken ,4% Reiniging ,1% Uitzendbedrijven ,2% Zakelijke dienstverlening ,8% Openbaar bestuur ,7% Onderwijs ,2% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur ,0% C ulturele instellingen ,6% Gezondheidszorg en welzijn ,1% Onbekende sector Nieuwsflits Arbeidsmarkt 10

12 Nieuwe WW-uitkeringen naar regio jan t/m apr mutatie abs. % Totaal ,1% Provincies Groningen ,2% Friesland ,2% Drenthe ,4% Overijssel ,2% Flevoland ,0% Gelderland ,3% Utrecht ,3% Noord-Holland ,8% Zuid-Holland ,6% Zeeland ,6% Noord-Brabant ,5% Limburg ,0% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam ,0% Rotterdam ,4% Den Haag ,8% Utrecht ,1% Arbeidsmarktregio Drenthe ,2% Friesland ,2% Groningen ,6% IJsselvechtstreek ,9% Stedendriehoek en Noordwest Veluwe ,7% Twente ,5% Achterhoek ,9% Food Valley ,0% Midden-Gelderland ,0% Rivierenland ,6% Rijk van Nijmegen ,1% Amersfoort ,0% Flevoland ,8% Gooi- en Vechtstreek ,2% Midden-Utrecht ,9% Noord-Holland Noord ,1% Zaanstreek/Waterland ,4% Zuid-Kennemerland ,7% Groot Amsterdam ,5% Haaglanden ,6% Holland Rijnland ,6% Midden-Holland ,5% Zuid-Holland C entraal ,4% Drechtsteden ,0% Gorinchem ,8% Rijnmond ,8% West-Brabant ,7% Zeeland ,6% Helmond-De Peel ,5% Midden-Brabant ,1% Noordoost-Brabant ,4% Zuidoost-Brabant ,7% Midden-Limburg ,1% Noord-Limburg ,8% Zuid-Limburg ,3% Onbekend Nieuwsflits Arbeidsmarkt 11

13 Beëindigde WW-uitkeringen door werkhervatting (januari t/m april) Beindigde uitkeringen Beëindigd door werkhervatting Aandeel werk % mut % mut Totaal % % 50% 49% Geslacht mannen % % 56% 54% vrouwen % % 42% 41% Leeftijd jaar % % 40% 37% jaar % % 51% 49% jaar % % 55% 54% jaar % % 55% 55% >= 55 jaar % % 39% 38% onbekend < 27 jaar % % 43% 40% jaar % % 54% 53% >= 50 jaar % % 46% 45% onbekend Duur uitkering < 6 maanden % % 60% 58% 6-12 maanden % % 47% 45% maanden % % 30% 26% >= 2 jaar % % 7% 5% Opleidingsniveau basisopleiding % % 40% 43% vmb/mbo alg/mbo % % 49% 46% vwo/havo % % 40% 38% mbo 2 t/m % % 53% 51% hbo % % 54% 53% wo % % 52% 50% onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 55% 56% Economisch-administratieve % % 48% 48% Informatica beroepen % % 56% 55% Medische en paramedische % % 49% 47% Openbare orde- en veiligheid % % 37% 34% Pedagogische % % 50% 49% Sociaal-culturele % % 47% 44% Technische en industrie % % 61% 58% Transport % % 47% 45% Verzorgende en dienstverlenende % % 37% 35% Onbekend Sector Landbouw en visserij % % 56% 59% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 54% 52% Grafische industie % % 43% 43% Metaal- en technische bedrijven % % 58% 57% Metaalindustrie % % 60% 55% Bouwnijverheid % % 72% 71% Bouwbedrijf % % 69% 69% Handel % % 43% 43% Detailhandel % % 40% 40% Grootwinkelbedrijf % % 37% 35% Groothandel % % 49% 50% Horeca % % 43% 41% Vervoer en opslag % % 45% 45% Financiële en zakelijke diensten % % 53% 50% Banken % % 46% 46% Reiniging % % 29% 25% Uitzendbedrijven % % 59% 53% Zakelijke dienstverlening % % 52% 51% Openbaar bestuur % % 35% 38% Onderwijs % % 49% 47% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 42% 40% Culturele instellingen % % 54% 51% Gezondheidszorg en welzijn % % 41% 39% Onbekende sector Provincies Groningen % % 55% 53% Friesland % % 61% 60% Drenthe % % 62% 59% Overijssel % % 57% 54% Flevoland % % 46% 42% Gelderland % % 51% 51% Utrecht % % 48% 46% Noord-Holland % % 45% 43% Zuid-Holland % % 45% 44% Zeeland % % 50% 49% Noord-Brabant % % 52% 51% Limburg % % 55% 53% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % % 38% 35% Rotterdam % % 43% 41% Den Haag % % 40% 39% Utrecht % % 45% 44% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 12

14 Beëindigde WW-uitkeringen vanwege maximale uitkeringsduur (januari t/m april) Beëindigde uitkeringen Beëindigd vanwege max. duur Aandeel max.duur % mut % mut Totaal % % 33% 36% Geslacht mannen % % 29% 33% vrouwen % % 38% 40% Leeftijd jaar % % 50% 54% jaar % % 35% 38% jaar % % 29% 31% jaar % % 26% 28% >= 55 jaar % % 31% 35% onbekend < 27 jaar % % 46% 50% jaar % % 30% 33% >= 50 jaar % % 29% 31% onbekend Duur uitkering < 6 maanden % % 26% 30% 6-12 maanden % % 27% 30% maanden % % 44% 51% >= 2 jaar % % 78% 83% Opleidingsniveau basisopleiding % % 41% 41% vmb/mbo alg/mbo % % 33% 38% vwo/havo % % 43% 47% mbo 2 t/m % % 31% 34% hbo % % 29% 32% wo % % 32% 34% onbekend Beroepsrichting Agrarische % % 32% 33% Economisch-administratieve % % 34% 36% Informatica beroepen % % 30% 33% Medische en paramedische % % 30% 35% Openbare orde- en veiligheid % % 42% 48% Pedagogische % % 31% 33% Sociaal-culturele % % 35% 39% Technische en industrie % % 26% 29% Transport % % 33% 39% Verzorgende en dienstverlenende % % 42% 46% Onbekend Sector Landbouw en visserij % % 31% 31% Industrie, delfstoffen en energie etc % % 28% 31% Grafische industie % % 35% 39% Metaal- en technische bedrijven % % 25% 28% Metaalindustrie % % 23% 27% Bouwnijverheid % % 16% 17% Bouwbedrijf % % 17% 18% Handel % % 38% 40% Detailhandel % % 40% 42% Grootwinkelbedrijf % % 45% 51% Groothandel % % 33% 34% Horeca % % 41% 44% Vervoer en opslag % % 35% 38% Financiële en zakelijke diensten % % 32% 36% Banken % % 35% 38% Reiniging % % 49% 55% Uitzendbedrijven % % 29% 35% Zakelijke dienstverlening % % 32% 34% Openbaar bestuur % % 46% 46% Onderwijs % % 33% 36% Gezondheidszorg, welzijn en cultuur % % 36% 40% Culturele instellingen % % 30% 31% Gezondheidszorg en welzijn % % 37% 41% Onbekende sector Provincies Groningen % % 30% 33% Friesland % % 27% 28% Drenthe % % 25% 28% Overijssel % % 27% 32% Flevoland % % 35% 40% Gelderland % % 31% 34% Utrecht % % 33% 36% Noord-Holland % % 37% 39% Zuid-Holland % % 37% 40% Zeeland % % 32% 34% Noord-Brabant % % 30% 33% Limburg % % 28% 33% Onbekend Grote gemeenten Amsterdam % % 44% 47% Rotterdam % % 39% 43% Den Haag % % 46% 48% Utrecht % % 35% 39% Nieuwsflits Arbeidsmarkt 13

15 Toelichting WW/NWW/WBB UWV ziet de WW-informatie als een belangrijke factor om inzicht te krijgen in de dynamiek op de arbeidsmarkt. Daarentegen beschouwt UWV de cijfers m.b.t. de bij UWV geregistreerde niet-werkende werkzoekenden (NWW) primair als een administratief gegeven. Deze cijfers worden in sterke mate bepaald door registratieprocessen van UWV en gemeenten. De cijfers die UWV presenteert mogen overigens niet worden verward met de officiële werkloosheidscijfers, zoals deze door het CBS worden gepresenteerd. WW Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4 en 5 weekse verslagperiodes. Beëindigde WW-uitkeringen naar sector hebben betrekking op de sector van instroom. De WW-cijfers in de Nieuwsflits hebben betrekking op het aantal WW-uitkeringen en niet op het aantal personen met een WW-uitkering. Een persoon kan tegelijkertijd meerdere WW-uitkeringen hebben. Niet-werkende werkzoekenden (NWW) en werkloze beroepsbevolking (WBB) UWV WERKbedrijf publiceert cijfers over niet-werkende werkzoekenden (NWW) op de website De cijfers over NWW verschillen van samenstelling met de werkloze beroepsbevolking (WBB) die het CBS publiceert. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij UWV WERKbedrijf, dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen bij UWV ingeschreven die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft met name personen die niet direct beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omdat zij een opleiding of cursus volgen. Dit geldt ook voor personen die niet actief naar werk zoeken. Een ander verschil is de wijze waarop beide cijfers tot stand komen: het NWW-cijfer komt voort uit de registratie van werkzoekenden door UWV, het WBB-cijfer van CBS komt tot stand door een enquête onder de beroepsbevolking. Met ingang van januari 2015 zijn CBS en UWV overgestapt op een nieuwe definitie voor WBB en NWW. In plaats van de nationale definitie wordt voortaan de internationale (ILO) definitie voor zowel WBB als NWW gehanteerd. Definities NWW en WBB m.i.v. januari Niet-werkende werkzoekenden (NWW): bij UWV ingeschreven werkzoekenden van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam. - Werkloze beroepsbevolking (WBB): personen van 15 t/m 74 jaar zonder werk of minder dan 1 uur per week werkzaam, die binnen 2 weken beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en de afgelopen 4 weken naar werk hebben gezocht. Betere ontsluiting arbeidsmarktinformatie Op de UWV website werk.nl/arbeidsmarktinformatie vindt u actuele arbeidsmarktinformatie per regio en per sector. Ook geeft UWV er een integraal beeld van vraag, aanbod en knelpunten op de arbeidsmarkt. Met deze informatie krijgt u een goed beeld van het aantal werkzoekenden binnen uw eigen gemeente. Of u ziet in één oogopslag waar u geschikte medewerkers vindt. De arbeidsmarktinformatie van UWV is ook beschikbaar op smartphone en tablet, onder de naam AMI mobiel. AMI mobiel biedt een overzicht van vraag en aanbod op de landelijke en de regionale arbeidsmarkt. AMI staat voor ArbeidsMarktInformatie. U ziet de recente ontwikkeling van het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden voor 35 arbeidsmarktregio's en voor alle gemeenten in Nederland. Voor de arbeidsmarktregio's is een uitsplitsing naar tien beroepsgroepen mogelijk Ook biedt AMI mobiel een beeld van alle bij UWV bekende openstaande vacatures, zowel landelijk als voor de 35 arbeidsmarktregio s. Ook hier uitgesplitst naar tien beroepsgroepen. U vindt AMI mobiel via: of via deze qr-code: Disclaimer Het aantal niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf bestaat zowel uit personen met een uitkering (zoals WW of WWB) als uit personen zonder uitkering. UWV 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 14

16 Nieuwsflits Arbeidsmarkt 15

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. September 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt September 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. November 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt November 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Bij UWV ingediende vacatures en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2014 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures en UWV spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsindicator 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Augustus 2015 Rapportage (N)WW 50plus Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016

Rapportage WW< 27 jaar. November 2016 Rapportage WW< 27 jaar November 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2016 2015 nov

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Augustus 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Augustus 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juni 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015

Rapportage (N)WW 50plus. Juni 2015 Rapportage (N)WW 50plus Juni 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting WW/NWW/WBB 13 Colofon 14 Rapportage (N)WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Oktober 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Oktober 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. April 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt April 2017 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW/WW/WBB 15 Colofon De Nieuwsflits

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. December 2016

Rapportage WW 50plus. December 2016 Rapportage WW 50plus December 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2016 2015 dec 2015/2016

Nadere informatie

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017

Rapportage WW< 27 jaar. Juni 2017 Rapportage WW< 27 jaar Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting NWW/WW/WBB 11 Colofon 12 Rapportage WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27 jaar WW-uitkeringen 1 2017 mutatie 2016

Nadere informatie

Rapportage WW 50plus. Juni 2017

Rapportage WW 50plus. Juni 2017 Rapportage WW 50plus Juni 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Toelichting WW/NWW/WBB 12 Colofon 13 Rapportage WW 50plus 1 WW-uitkeringen WW-uitkeringen 1 50-plus 2017 mutatie 2016 2017/2016

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2016 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 UWV Spanningsincicator 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW/WW/WBB 16

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en Spanningsindicator Arbeidsmarkt 5 Ingediende

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juli 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt i 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting 10 Colofon De Nieuwsflits Arbeidsmarkt geeft

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen September 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 5 Ingediende vacatures 6 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden, vacatures en WWuitkeringen November 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Mei 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Juni 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Maart 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Vacatures werk.nl 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen Januari 2011 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 6 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen December 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 WW-uitkeringen 4 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen

Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen April 2010 Aantal werkzoekenden, ontslagaanvragen, vacatures en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013

Rapportage (N)WW 55plus. September 2013 Rapportage (N)WW 55plus September 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 8 Toelichting WW/NWW/WBB 16 Colofon 17 Rapportage (N)WW 55plus 1 jan-09 jun

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2008 Amsterdam, februari 2008 Lichte stijging aantal werkzoekenden in januari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in januari 2008 toegenomen met 2.000 (+ 0,4%)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Midden-Holland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Midden-Holland ruim 2.600 WW-uitkeringen. Dat zijn er zo n

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Holland Rijnland, juli 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Holland Rijnland, juli 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Holland Rijnland UWV verstrekt in de eerste 7 en van 2016 in Holland Rijnland ruim 7.400 WW-uitkeringen. Dat zijn zo

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gooi en Vechtstreek, mei 2016 Daling WW-uitkeringen in de regio Gooi en Vechtstreek zet door Het aantal lopende WW-uitkeringen is in mei 2016 in de regio Gooi en Vechtstreek gedaald.

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid licht gedaald www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-017 15 maart 2012 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald In februari minder werklozen dan in januari Licht stijgende trend in de afgelopen vier

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, September 2016 Aantal WW-uitkeringen daalt licht In de september 2016 is het aantal lopende WW-Uitkeringen gedaald. Landelijk waren er eind september 2.400 uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Haaglanden en Zuid-Holland Centraal, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen vlakt af In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Haaglanden en Zuid- Holland Centraal nagenoeg

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drenthe, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drenthe, augustus 2016 Daling WW Drenthe, meer knelpunten werkgevers In augustus nam de WW in Drenthe af tot 14.300 uitkeringen. De WW daalt hiermee nu een halfjaar op rij. Op

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Helmond-De Peel Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013

Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 Barometer Arbeidsmarkt Gelderland 2e kwartaal 2013 In deze notitie van UWV, die ieder kwartaal verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de provincie Gelderland kort toegelicht.

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Amersfoort Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Midden-Holland, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Midden-Holland, augustus 2017 Daling WW-uitkeringen in Midden-Holland minder sterk In augustus blijft het aantal lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland nagenoeg gelijk. Van alle

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Flevoland, februari 2017 WW-uitkeringen in Flevoland gedaald Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling

Nadere informatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie

Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio Achterhoek i Inhoudsopgave Inleiding 2 Meer zicht op de regionale arbeidsmarkt 2 Managementsamenvatting 3 Aanbodzijde 3 Vraagzijde 3 1. Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie